Teknik Şartname - ErguvanSitesi.Org

Yorumlar

Transkript

Teknik Şartname - ErguvanSitesi.Org
ERGUVAN SİTESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.1.
DEPOLAMA:
1.1.1. Yetkili uygulamacı bayi, ısı yalıtım sisteminin her bir ürününü gerek kendi depolarında gerekse uygulama
sahasında palet veya benzeri üzerinde, yatay biçimde ve direkt güneş ışığı, nem ve sudan koruyarak
saklayacaktır.
1.2.
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK ve GENEL UYARILAR:
1.2.1. Uygulama yapılacak cephede bulunan kabarmış boya ve sıvalar temizlenecek. Yüzey hazırlığı
yapılacaktır. Bu kapsamda kabaran boya ve sıvalar kaldırılacak, çatlaklar onarılarak yüzey temizlenecek ve bina
cephesi geçirimsiz hale getirilecektir.
1.2.2. Pencere denizliklerinin uzunluğu yetersiz kalacağından,mantolama öncesi, ya arkalıklı alüminyum
elektro statik boyalı damlalık ,mermer altlarına üstten mastiklenerek ve karşıdan vida ile sağlam şekilde
duvara sabitlenerek sonra yalıtım levhası dönülecektir.
1.2.3. En alt katların zemin yalıtımları ,3 cm, aynı malzeme olarak,aynı uygulama ile, bodrum tavanından
yapılacaktır.En üst katların tavan izolasyonları,çatı katında önceden yapılmış olanların kontrolü,site yönetimi
ve firmanın elemaları tarafından yapılacaktır ve bir zafiyet görülürse artıbedel giderilecektir...Balkonlara denk
gelen odaların yalıtımında 3 cm lik levhalar kullanılacaktır.Balkonlardaki süpürgelikler,firma tarafından
tamamlanacaktır.
1.2.4. Tüm işlemler sırasında,binalardaki camlar,korkuluklar,kapılar,çevredeki çimler ve ağaçlar,boya ve harç
kirlenmelerine karşı, işe başlamadan önce kaplanarak izole edileceklerdir.
1.2.5. Binalarda dış cephe sayılan her yere (mutfağa dahil edilmemiş tüm balkonlar,çatı parapetleri,saçak
kenarları,bina girişleri vs..,) gerekli görülen yerlere dekoratif sıva üstüne,seçilmiş olan renk kartelasına uygun
dış cephe boyası uygulanacaktır.Balkon tavanları beyaz silikonlu boya ile boyanacaktır.
1.2.6. Binalardaki tüm yağmur ve balkon dreyni olarak kullanılan pimaşlar,yalıtımın gerektirdiği şekilde
sökülecek ve uygulama sonrası gerekli görülenler değiştirilerek uygun şekilde yerlerine montajları
yapılacaktır.
1.2.7. Balkonlardaki ve bina girişlerindeki demir (Alüminyumlar yapılmayacak) korkuluklar,sığınak
havalandırma ızgaraları,yangın merdiveni dış kapısı,dökülen boyaları kazındıktan sonra site yönetimince
onaylanan renkteki yağlı boya ile boyanacaktır.
1.2.8. Kör cephelerdeki çatı parapetlerinin üstlerine marmara mermeri,yapıştırma ve çelik dübel ile
sabitlenmek suretiyle konulacaktır.
1.2.9. Bina diplerine,izolasyonun arkasına geçebilecek herhangi bir suyun dreynine izin verecek
şekilde,yalıtım levhalarının zemine basmasını ve nem alarak dökülmelerini engellemek için,5-10 cm
yüksekten su basman profili dönülecek ve sonrası bina etrafı çimento esaslı yapıştırıcıyla tutturulmuş
süpürgelik dönülecektir.
1.2.10. İnşaat iskeleleri kurulurken,iskeleler güvenlikli tip kullanılacak ve iskeleye çıkan her çalışan uygun
şekilde emniyet kemeri ile bağlı olacaktır. iskele ile cephe arasında yeterli çalışma mesafesi (min 30cm)
sağlanacak, iskelelere gerek görülürse bağlantı ankarajları kullanılacaktır. Bağlantı ankarajları mümkün
olduğunca kör noktalara çakılacaktır ve çıkarıldıklarında yerleri izole edilerek sisteme sağlıklı bir şekilde
dahil edileceklerdir.
1.2.11.Katlar arasına, sıvanın hata riskini azaltmak amacıyla akrilik kaplı dekoratif fuga uygulaması yapılacaktır.
1.2.12.Kaplama öncesi,bina duvarlarında bulunan toz,kir ve yapıştırma harcının tutma mukavemetini azaltacak
her maddeyi çeperlerden almak amacıyla uygun yüksek başınçlı su ile yıkama yapılacaktır.
1.2.13.Tüm pencereler,mermere bağlandığı bölgelerden, UV dayanımı,soğuk,sıcak ve yağmura dayanımı
en yüksek olan, en kaliteli ve dayanıklı malzeme ile izole edilecektir.
1.2.14.Binaların iç merdiven duvarları, uygulanacak markanın en kaliteli iç cephe boyası ile ve boyanacak metal
aksam da bu markanın en kaliteli yağlı boyası ile boyanacaktır.
1.3.
MALZEMELER
1.3.1. Isı Yalıtım Levhası; Tüm cephelerde 5 cm kalınlığında, 50x100 cm ebatlarında, 16 kg/m³
yoğunluklu, yangın dayanımında min. B1 sınıfına giren(Daha iyisi de olabilir), ideal karbon
dengeli,maksimum 0,033 w/mK ısı iletkenlik
katsayısına sahip, TS7316 EN13163 standardına göre
TSE belgeli,üzerine mineral ve akrilik sistem uygulanabilen,5 cm NEOPOR EPS ısı yalıtım levhası
kullanılacaktır. Sadece kapı, pencere iç merkezlerinde çerçeve kalınlıklarına uygun olarak 3 cm
kalınlığında aynı dış cephede kullanılan levha özelliklerinde ısı yalıtım levhası kullanılabilir.
1.3.2. Yapıştırma Harcı: Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında beton, sıva, tuğla, gazbeton v.b mineral
esaslı yüzeylere, taşyünü ve polistren gibi ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılan, polistren
yüzeylere min 0,08 N/mm² yapışma özelliğine sahip, TSE ya da TSEK belgeli , çimento esaslı ısı yalıtım
yapıştırıcısı kullanılacaktır.
1.3.3. Sıva Harcı: Isı yalıtım levhalarının donatı filesi ile birlikte sıvanmasında, elyaf takviyeli, su buharı
geçirgenliği yüksek( sd< 0,2 m), polistren yüzeylere min 0,08N/mm² yapışma özelliğine sahip, TSE
belgeli , çimento esaslı ısı yalıtım sıvası kullanılacaktır.
1.3.4. Donatı Filesi: Isı yalıtım sıvasında oluşabilecek gerilmeleri karşılamak ve çatlamasını önlemek
amacıyla,çimento esaslı uygulamaya uygun, min 160 gr/m² ağırlığında, 4x4 mm file aralığında, min 1500
N/5cm çekme mukavemetine sahip alkali dayanımlı,TS 13496 ya uygun, cam elyaf dokuma sıva filesi
kullanılacaktır.Kullanılacak donatı filesi tercihen vertex markalı olacaktır.
1.3.5. Dübel: Isı yalıtım levhalarını uygulama yüzeyine mekanik olarak tespit etmek için geri dönüşüme
uğramamış, polyamit esaslı, min 0,20 KN çekme dayanımına sahip, geniş başlıklı (6 cm), izolasyonlu
çelik çivili özel ısı yalıtım dübeli kullanılacaktır.
1.3.6. Köşe Profilleri:Binanın yapısal köşelerinde ve estetik amaçlı cephe elemanları ile kapı-pencere
merkezlerinde alüminyum ya da fileli-pvc köşe profilleri kullanılacaktır. Kapı- pencere üst merkezleri ile
çıkmalarda ve gereken diğer noktalarda yağmur ve benzeri su akıntılarının yapı yüzeyinden
uzaklaştırılmasını sağlayacak damlalıklı alüminyum köşe profilleri kullanılacaktır.
1.3.7. Kaplama Astarı Son kat dekoratif kaplamanın, donatılı ısı yalıtım sıvası üzerindeki kalıcılığını
arttırmak için, akrilik bağlayıcılı, mineral katkılı astar kullanılacaktır.
1.3.8. Son Kat Dekoratif Kaplama: Donatı sıvası katı üzerine, sistemi dış etkenlere karşı korumak ve estetik
sağlamak amacıyla Çimento esaslı, elyaf takviyeli, su itici, çatlama dökülme yapmayan,üzeri
boyanabilen mineral kaplama kullanılacaktır.
1.3.9. Son Kat Dış Cephe Boyası: Mineral kaplamanın boyanması amacıyla silikon emülsiyon esaslı, buhar
geçirgenliği ve su iticiliği yüksek,site yönetimince seçilmiş renk kartelasına uygun,uygulanan yalıtım
sistemi içindeki en kaliteli dış cephe boyası kullanılacaktır.
2.
2.1.
UYGULAMA ŞARTLARI
YAPIŞTIRMA:
2.1.1. Zemin kotunun üzerinde başlayacak olan uygulamalarda, öncelikle binanın gönyesi, şakülü ve kotu etüd
edilecek ve yapının konumuna göre uygulamanın aynı kot seviyesinde başlatılmasına özen
3
gösterilecektir. 16 kg/m yoğunluktaki levhalara geçiş aşamasında su basman profili montajı yapılacak ve
araya su sızdırmazlık bantı çekilecektir. Su basman profili montajı, yaklaşık 30 cm’lik aralıkta darbe
vidalarıyla yapılıacak, alt zemindeki düzensizlikler, uygun kalınlıktaki plastik takozlar yardımı ile
giderilecektir. Ucuca gelen profiller, birbirinin üzerine bindirilmeyecek, aralarında 2-3 mm mesafe
bırakılacaktır.
2.1.2. Yalıtım levhalarının arkasına sürülen ısı yalıtım yapıştırıcısı, levhanın her kenarına 5 cm genişliğinde, 23 cm kalınlığında bir şerit ve ortasına 2-3 adet yumruk büyüklüğünde noktasal öbek olarak
uygulanacaktır. Yapıştırıcının uygulanan miktarı ve yüksekliği zemin yapısına göre ayarlanacaktır. Uygun
2
sarfiyat 4,5-5 kg/m dir.Yapıştırıcının köşelerde birbirini tamamlamasına özen gösterilecektir. Hazırlanan
yapıştırıcı hava koşullarına göre 2 ile 4 saat içinde tüketilmelidir. Yapıştırıcı sürülen levha, mastar ve su
terazisi yardımı ile duvara monte edilecektir. Levhaların yüz yüze gelen kenarlarına yapıştırıcı
bulaşmamasına ve aralık kalmamasına azami özen gösterilecek, yine de aralık kalması durumunda aynı
levhadan kesilecek uygun kalınlıktaki malzeme ile bu aralıklar mutlaka kapatılacaktır.
2.1.3. Özellikle kapı-pencere kenarları, kolon-kiriş birleşim noktaları ve kiriş-döşeme geçişlerine denk gelen
noktalar üzerine iki levhanın birleşim noktası getirilmeyecektir. Sıva çatlaklarının daha çok oluştuğu bu tip
noktaların üzeri yekpare bir levha ile kaplanacaktır. Ayrıca levhaların üst üste döşenmesi esnasında da
şaşırtma prensibine uyulacaktır. Yapıların köşelerinde ise farklı yönden gelen levha kenarlarının yine
şaşırtmalı olarak uygulanması sağlanacaktır.
2.1.4. Isı yalıtım yapıştırıcısı, paket etiketlerinde belirtilen karışım oranlarında su ilave edilerek ve uygun bir
matkap ve karıştırma ucu yardımı ile homojen olarak karıştırılmalıdır. Sertleşmiş malzeme kesinlikle su ile
tekrar yumuşatılarak kullanılmamalıdır.
2.2.
DÜBELLEME:
2.2.1. Yalıtım yapılan zemine göre uygun dübel seçilecektir. Dübelleme işlemine, yapıştırma işleminden en
erken 24 saat sonra başlanacaktır. Isı yalıtım yapıştırıcısının tam mukavemetinin sağlanması için
uygulamadan sonraki 6 – 24 saat içinde dübelleme yapılmaması gerekmektedir.
2.2.2. Uygulama yapılan yüzey tipine göre, plastik çivili dübel, çelik çivili dübel ya da gazbeton dübeli tercih
edilmelidir. Tuğla ve briket yüzeyler için plastik çivili dübel, brüt beton ve tünel kalıp yüzeylerde çelik çivili
dübel ve gazbeton yüzeyler için de gazbeton dübeli tercih edilecektir.(Çelik çivili dübel
uygulamasında,duvarlarda içerden doğabilecek noktasal ısı köprülerinden firma sorumlu değildir.)
2.2.3. Tüm yüzeyler için bina yüksekliği 0-8 m arasında dübeller, levhaların her birleşim noktasına 1 adet ve her
levhanın ortasına 2 adet olacak şekilde uygulanacaktır. Yüksekliğe bağlı artan rüzgar yükü sebebi ile 820 m arasında bina köşelerine denk gelen levha kenarlarına fazladan 2 adet, 20 m’den sonra fazladan 3
adet daha dübel uygulanacaktır.
2.2.4. Dübel kafaları, sıva içinde şişkinlik yapmayacak şekilde yalıtım levhasına gömülecektir. Dübel kapsülleri
için açılan delik, duvar yüzeyinden itibaren 45-50 mm olmalı ve dübelin bu delik içinde en az 35 mm
tutunması sağlanmalıdır. Dübellerin, yapının kenar ve köşelerinden 10-15 cm içeride olacak şekilde
monte edilmesine dikkat edilecektir.
2.3.
DONATILI SIVA TABAKASI:
2.3.1. Dübelleme işleminden sonra köşe profili montajı ve fileleme işlemi tamamlanmalıdır. Köşe profilleri işlemi
yapının tüm köşeleri ile kapı ve pencere gibi köşe oluşturan her noktada uygulanacaktır. Filelemeye yine
bu köşe noktaların güçlendirilmesi ile başlanacak ve yapının tamamı filelenecektir. Fileli sıva tabakasının
her noktada 4 mm olması sağlanacaktır.. Önce 2,5 mm kalınlığında alt sıva tabakası çelik mala ile yüzeye
yayılacak daha sonra üzerine file fazla bastırılmadan yapıştırılacaktır. Alt sıva tabakası kurumadan
hemen 1,5 mm kalınlığındaki üst sıva tabakası uygulanacaktır. Sarfiyatın 4,5 kg/m2’ nin altına
inmemesine özen gösterilmelidir.
2.3.2. Filelerin düşey ve yatay birleşim noktalarında 10 cm olacak şekilde birbirinin üzerine basması
sağlanacaktır. Fileli-pvc köşe profilleri kullanılırsa, profilin filesi ile cephede kullanılan file üst üste
getirilmeli, alüminyum köşe profili kullanılırsa, cephe filesi, profilin üstünden köşeyi tamamen dönmelidir.
Ayrıca sıva çatlaklarının daha çok oluştuğu kapı-pencere kenarları, kolon-kiriş birleşim noktaları ve kirişdöşeme geçişlerine denk gelen bu tip noktaların üzeri ekstra file tabakaları ile güçlendirilecektir. Isı yalıtım
sıvası paket etiketlerinde belirtilen karışım oranlarında su ilave edilerek ve uygun bir matkap ve karıştırma
ucu yardımı ile homojen olarak karıştırılmalıdır. Sertleşmiş malzeme kesinlikle su ile tekrar yumuşatılarak
kullanılmamalıdır. Levhalar aşağıdan yukarıya doğru yapıştırılırken, sıva ve file işleri ise yukarıdan
aşağıya doğru sıra takip edecektir.
2.4.
SON KAT DEKORATİF KAPLAMA:
2.4.1. Son kat kaplama uygulamalarına geçmeden önce, mineral kaplama kullanılacaksa en az 2 gün, silikonlu
kaplama kullanılacaksa en az 5 gün beklenmesi gerekmektedir Mineral Kaplama, ambalaj üzerinde
belirtilen uygun soğuk su miktarı ile, devirli bir matkap kullanılarak 10 dakika karıştırılır, 10 dakika
dinlendirilir ve tekrar 1-2 dakika daha karıştırılır. Hazırlanan karışım hava şartlarına da bağlı olarak 2 saat
içinde tüketilmelidir. Silikonlu Kaplama kullanıma hazırdır, su katmadan sadece 1-2 dakika düşük devirde
karıştırılır. Hazırlanan homojen karışım paslanmaz çelik mala veya uygun bir harç uygulama makinası ile
düzgün bir şekilde yüzeye sürülecek ve üründeki partikül kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla
malzeme yüzeyden sıyrılacaktır.
2.4.2. Kaplamanın tanecik yapısına göre tane ya da çizgi desen vermek için poliüretan-plastik desen malaları
kullanılacaktır. Mineral kaplama boyanmadan önce en az 3 gün kuruması ve priz alması için
beklenmelidir. Her iki kaplama için de geniş cephelerde çalışılırken anolama yapılacak, iskelenin her
katında yeterli sayıda eleman çalıştırılacak, ıslak üzerine ıslak prensibiyle ara verilmeden çalışılacaktır.
2.4.3. İş bitiminde iskele söküldükçe ortaya çıkan bağlantı noktaları, izolasyon malzemesi ile doldurulacak, üzeri
geniş bir file tabakası ile takviye edilerek kaplanacaktır.
2.5.
BOYA UYGULAMASI:
2.5.1. Son kat dekoratif kaplamadan sonra yapılacak olan boya uygulamasındaki kullanılacak boya, uygulanan
sistemin markası içinde üretilmiş en kaliteli dış cephe boyası olacaktır.Boya kalınlığı olarak; teknik olarak
üreticinin izin verdiği ölçüde, uygulanabilecek en kalın şekilde uygulama yapılacaktır.
Bina içlerinde veya dışında uygulanacak iç cephe boyası, yağlı boya yapılırken boyanmaması gereken
kapı kolu,tutamak,piriz vs…gibi elemanlar ya sökülecek ya da kaplamayla korumaya alınacaktır.

Benzer belgeler

mantolama teknik şartname

mantolama teknik şartname 1.3.1. Isı Yalıtım Levhası; Tüm cephelerde 5 cm kalınlığında, 50x100 cm ebatlarında, 16 kg/m³ yoğunluklu, yangın dayanımında min. B1 sınıfına giren(Daha iyisi de olabilir), ideal karbon dengeli,mak...

Detaylı

Rutubetli Bodrum Kat Duvarlar nda

Rutubetli Bodrum Kat Duvarlar  nda diagonal kabarcıklı drenaj levhaları ( filesiz ) serilir ve aşağıdan yükselen sular eğim vasıtasıyla yine drenaj kanallarına yönlendirilir. Duvarda uygulanan fileli levha zemindeki levhanın altına ...

Detaylı

Tasfiye Halinde SS Marmara Petrol Evleri

Tasfiye Halinde SS Marmara Petrol Evleri bir şerit ve ortasın 2-3 adet yumruk büyüklüğünde noktasal öbek olarak uygulanacaktır. Yapıştırıcının uygulanan miktarı ve yüksekliği zemin yapısına göre ayarlanacaktır. Uygun sarfiyat 5 kg/m2 dir....

Detaylı