hacı bektaş müzesi`ni yediyüz bin kişi ziyaret etmiş!

Yorumlar

Transkript

hacı bektaş müzesi`ni yediyüz bin kişi ziyaret etmiş!
DEM® NACHRICHTEN UND WERBEAGENTUR
Hack str. 3
70190 Stuttgart
Tel: 07113000711/ 12
Fax: 0711 4205003
Alsen Str. 62
44145 Dortmund
Tel: 0231 96 12 766
Fax: 0231 96 12 767
www.dem-ajans.de
[email protected]
Hatice Eldeniz
Herausgeber/ Geschäftsführerin
Þükrü Yýldýz
Chefredakteur
Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen
und Anzeigentexte. Die von Verlag
gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt.
®
Kostenlos - Üçretsiz
®
Seyahatte
çizgi ötesi...
AVRUPA-ASYA TOURISTIK GmbH
ONUR AIR
air alfa
HAMBURG
International
AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 6 / 1 Eylül 01
ACENTALIKLAR VERÝLECEKTÝR
Flughafen: Terminal 4 UG, 70629 Stuttgart
Tel: 0711 948 43 64 Fax: 0711 948 43 65
Handy: 0172 7570106 Tel: 0711 99 77 651-2
Pfälzener str. 14, 75177 Pforzheim
Tel: 07231 35 58 76 Fax: 07231 10 50 34
Vakýflar Genel Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre geçen yýl
Kaliteyi, lezzeti, bereketi ve
huzurlu alýþveriþi bulabiliyor!
Almanya ve AB ülkelerinde temsilcilik
açmaya devam ediyoruz...
Sizde temsilci olmayý düþünüyorsanýz
acele ediniz.
Birtat Dönerproduktýons und fleýschhandels GmbH
Boschstrasse 11-13 . 71336 Waiblingen-Neustadt
Tel: (07151) 989 79-0 Fax: (07175) 989 79-25
E-mail: [email protected]
Dönerlerimiz
EG satandartlarýna uygun
olarak yapýlmaktadýr
Tüm Avrupa’ya topTan satýþ
Çardak Cafe Restaurant
Her hafta Sonu Canlý Müzik
Çeþitli Sýcak Yemekler
Soðuk mezeler
Köfte
Kebab
Aileli
yerlerimiz
mevcuttur.
Sýcak bir atmosfer ve huzurlu bir yerde yemeðe ne dersiniz
Çardak Cafe Restaurant
Stuttgart- Bad Cannstatt
HACI BEKTAÞ MÜZESÝ’NÝ
YEDÝYÜZ BÝN KÝÞÝ
ZÝYARET ETMÝÞ!
Hacý
Bektaþý
Veli
H
·
L
·
acý Bektaþý Veli
Dergahý müze,
Karaca Ahmet Dergahý
ise Vakýflar Genel
Müdürlüðünden on
yýllýðýna kiralanmýþ bir
iþletme statüsünde!
aik olduðunu
iddia eden
Türkiye‘de Aleviler ibadet yerlerine haraç
ödeyerek
girebiliyor.
Sayfa 8’de
Etna deðiþiyor!
BAÞARISINI KUTLADI
ÝKÝFÝRMABÝRLEÞTÝ
Almanya‘dan, Türkiye‘ye kendi yolcularýný taþýmak
için dokuz acentanýn ortak kurduklarý Burak Flug
þirketinin, 75 gün içerisinde Türkiye‘ye 20 Bine
yakýn yolcu taþýdýðý açýklandý.
Sayfa 7’de
DemMelodi
Ahmet Kaya
11000-Aðladýkça
11030-Safak Türküsü
11050-Baþým Belada
11012-Kum Gibi
11034-Saza niye gelmedin
11024-Fabrika Kýzý
11066-Ucun Kuslar
Ahmet Özkan
19922-Hak yoluna gidenler
Ahmet Yilmaz
19941-Genc Osman
Ayna
10749-Gittiðin Yaðmurla G.
Atilla Taþ
10927-Bir Japona Asik..
10930-Pembeli
10904-Kirmizilim
10792-Neler Oluyor Hayat.
10845-Zennube
10760-Ham Çökelek
Bilal Bilgin
19936-Ninni
19937-Çeçen Mili Marþý
Burhan Çaçan
19923-Bana seni gerek s..
19924-Kadem Basti
19925-Veysel Karani
Barýþ Manço
10708-Arkadaþým Eþek
10755-Gül Pembe
10758-Halil Ýbrahim Sofra..
10776-Kara Sevda
0190
10735-Daðlar Daðlar
10810-Selahattin Eyyubi
10807-Sarý Çizmeli M.A.
Burak Kurt
10831-Tahatalara Vur
10852-Bebegim
10865-Çýlgýným
Ceylan
12047-Þeyh Þamil
17046-Zeyno
17015-Dön Maralým
Celaleddin Ada
19920-Hikmeteyle
19921-Lailaheillallah
Çelik
10868-Dilberim
10770-Hercai
10855-Benimle Kal
Doguþ
10716-Ayrýlmayalým
17019-Gülüm
Ebru Gündeþ
17040-Unuturum
17011-Cingenem
17016-Dön Ne Olur
17077-Annem Icin
Edip Akbayram
11031-Aldirma Gönül
11025-Hasretinle Yandý
Emel Sayýn
13043-Mavi Boncuk
13062-Yaðdýr Mevlam Su
Ferdi Tayfur
8 5
3 3
Mercan Döner Produktýon & Fleischgroßhandels GmbH, Inter Fleisch firSayfa 7’de
masýyla birleþti.
0 2
17017-Emmi Oðlu
17018-Fadimenin Düðünü
17047-Bu Sehir
17066-Merak Etme Sen
17036-Sen Yoksan Eðer
17062-Huzurum Kalmadý
Grup Genç
19929-Kan topraga düsünce
Grup Yorum
11033-Cemo
11032-Ugurlama
16000-Grev Halayi
Hülya Avsar
10707-Aradýn Mý
10817-Sevdim
Hakan Peker
10777-Karam
10771-Ýllaki
10858-Bir Efsane
Hakan Taþýyan
17021-Güz Gülleri
17060-Hazin Geliyor
Haluk Levent
19013-Kaðýzman
19000-Ankarada
19006-Ela Gözlüm
19009-Gülen Dam
19010-Hani Benim Olacaktýn
Ibrahým Tatlýses
17050-Anam
17061-Hesabim Var
17059-Hasret Kaldim
17068-Sev Yeter
Dünyanýn en aktif
volkanlarýndan biri
olan Etna’daki
deðiþimler bilim
adamlarýný
düþündürmeye baþladý.
Telefonunuza
12097-Dam Ustunde un..
12085-Karakolda Ayna Var
17053-Bitanem
17020-Gülüm Benim
17023-Ýki Ýki Dört Eder
17031-Mutlu Ol Yater
10703-Akdeniz Akþamlarý
17033-Ne Faydasý Var
17008-Bir Kulunu Çok s..
17028-Mavi Mavi
17048-Sen Yoksan
12050-Tren Gelir Hos Gelir
12068-Fýrat
Koma Berxwedan
10555-Amede Serhildane
10508-Kizil Güller Açinca..
10540-Serizdin
Kalksam Ve Dirilsem
19933-Kalksam Ve Dirilsem
19934-Mücaahit
19935-Selam
Kývýrcýk Ali
12099-Isirganotu
12100-Gülüm
12101-Gül Tükendi
Kayahan
10752-Gönül Sayfam
10894-Söz Güzelim
10896-Tek Delikli Kaval
Levent Yüksel
10830-Sultaným
10832-Tuana
10773-Ýstanbul
10788-Mavilim
10744-Esmer Günler
10746-Geceler
10734-Çok Uzaklarda
Mustafa Yildizdogan
19942-Bu Vatan Kimin
Mustafa Demirci
19926-Ya Resul
19927-Güllerim
19928-Sehitler
Müslüm Gürses
17080-Meselem
17010-Biz babadan boyle..
Mustafa Sandal
10914-Tek Gecerim
10706-Araba
10763-Hatýrla Beni
10767-Hep Beraber
Mahsun Kýrmýzýgül
17073-Yikilmadim
17004-Belalým
17045-Yoruldum
17029-Melekler Aðlar
17026-Kardeþlik Türküsü
12059-Mihriban
17078-Annem Annem
17054-Bu sevda Bitmez
19951-Ölürem kýzlar naz ..
Onur Akýn
19980-Sevdim
11052-Geceyi Sana Yaz..
11016-Seviyorum Seni
11019-Yaðmur Yüreklim
duygu
Sayfa 8’de
k atýn...
Ozan Serhat
10550-Hewler
10520-Sipan Sipane
10510-Ex Helefim
Özcan Deniz
17000-Ah O Gözlerin
17001-Aslan Gibi
Orhan Gencebay
17003-Batsýn Bu Dünya
17009-Bir Tessseli Ver
17030-Mevsim Bahar
17014-Dil Yarasý
Ridvan Adar
19939-Allahin Askeri
R.Hatemo
10853-Azili Bela
10929-Cicegim
10895-Tanrim
Sezen Aksu
10748-Geri Dön
10700-Adý Bende Saklý
10720-Beni Yak
10782-Keskin Býçak
10833-Tutuklu
10812-Sen Aðlama
10823-Sitem
10765-Haydi Gel Benimle..
10808-Sarý Odalar
Sertap Erener
10711-Aþk
10713-Aslolan Aþktýr
10787-Lal
10846-Zor Kadýn
Serdar Ortaç
10714-Asrýn Hatasý
10838-Yalancýsýn
10839-Yaz Yaðmuru
10794-Nereye
Sivan Perwer
10532-Mingo Delale
10521-Cavisvana Leyla
10554-Cane Cane
Sýbel Can
17006-Bence Talih
17007-Berivan
17022-Havar 17084-Olurum
17085-Kanasin
Tarkan
19950-Kuzu Kuzu
10820-Þýmarýk-1
10821-Þýmarýk-2
10835-Unutmamlý
10834-Unut Beni
10783-Kimdi-Tarkan
10768-Hepsi Seninmi
10712-Asla Vaz Geçemem
10869-Dön Bebegim
10905-Kýþ Günesi
Tarýk
10863-Catlamis Dudaklarina
Taner Yüncüoglu
19930-Basörtüsü
19931-Dog Ey Günes
19932-Allahu Ekber
Ugur Isilak
19943-Burasi Peskesistan
Yaþar
10796-Onun Vedasý
10740-Divane
10785-Kumralým
Yýldýz Tilbe
10875-Gülüm
10857-Bin Dereden Su
Yavuz Bingöl
11006-Gitme
11018-Turnalar
12058-Kara Tren
12060-Sari Gelin
12105-Ey Sevdigim
Zerin Özer
10750-Gönül
10724-Bir Gülü Sevdim
10710-Artýk Sevmeyecegim
10826-Son Mektup
Zülfi Livaneli
11013-Leylim Ley
11014-Odam Kireçtir
Logolar için uyumlu telefonlar: 3110
hariç tüm Nokia telefolar Melodilere
uyumlu telefonlar: 3110, 5110 ve 5130
hariç tüm Nokia telefonlar Resimli
mesajlarara
uyumlu telefonlar: 3210, 3310, 6210,
6250, 8210, 8850, 8890 Telekom hatindan 1 dak. 3,63 DM
Melodinizi alamadiginizda veya Teknik
Arizalarda: 0190 82 44 94 nolu telefondan bize ulasabilirsiniz.
BASINDAN
SEÇTÝKLERÝMÝZ
22
ayýn lafý
Sayý: 6
Star/ 02 Eylül 2001
Gazetecilerle ilgili
Murakýp Raporunda
neler var?
urtbank‘ýn eski sahibi Ali
Balkaner tarafýndan bazý
gazetecilere para verildiði
iddialarýnýn tüm boyutlarýyla ortaya
çýkarýlmasý için çaba gösteriyoruz.
Bu konuda yeni belgelere ulaþtýðýmýz
zaman sizlerle paylaþýyoruz. Son
olarak Ýstanbul DGM‘ye gönderilen
Bankalar Yeminli Baþmurakýbý Mustafa
Korhan ile Murakýp M. Akif Eroðlu
tarafýndan hazýrlanan raporun sayfalarýný açmýþ, yeni bilgilere ulaþmýþtýk.
Ali Balkaner‘in özel muhasebe
kayýtlarýný tutan Nahit Yurdakök‘ün
gözaltýna alýndýðý dönemde el konulan
disketlerin dökümünde bazý gazetecilerin isimlerinin karþýsýnda yapýlan
ödemeler belirtiliyordu. Bunlarýn bir
kýsmý banka kayýtlarýna hiç girmemiþti.
Bu köþede haklarýndaki iddialara ve
bu kiþilerin görüþlerine yer vermiþtik.
Basýn Konseyi de konuyu ele almýþ ve
bu konuda aldýðý kararlarý açýklamýþtý.
Murakýp raporlarýnda isimleri
geçen gazetecilerden Güler Kömürcü
ve Gülay Göktürk için yazýlanlarý
açýklamýþtýk. Raporu okumaya devam
ediyoruz:
CAN ATAKLI: Ali Balkaner‘den
zapt edilen, 1998 yýlýna iliþkin söz
konusu muhasebe kayýtlarýnýn ilgili
sayfasýnýn fotokopisinde de görüleceði
gibi ilgili sayfanýn orta kýsmýnda,
açýklama bölümünde ‚Can Ataklý‘
ismi yer almaktadýr. 04.05.1998
ve 05.05.1998 tarihlerinde borç
sütununa 10.000 $ (Amerikan
dolarý) kaydedilmiþ ve açýklama kýsmýna ‚ödenen‘ ibaresi yazýlmýþtýr.
Muhasebe kayýtlarýnýn ilgili sayfasýndaki bilgilere göre adý geçen
þahsa belirtilen tarihlerde iki defada
toplam 20.000 USD ödenmiþ
görünmektedir. Ancak ekibimizce
Yurtbank A.Þ.‘de yapýlan incelemelerde, Banka‘da adý geçen þahýs adýna
açýlmýþ herhangi bir hesaba ve belirtilen tarihlerde Banka‘dan EFT, havale
ve kredi þeklinde adý geçen kiþiye
herhangi bir ödeme yapýldýðýný gösteren bir bulguya rastlanmamýþtýr. Banka
Genel Müdürlüðü‘nün cevabi yazýsýna
göre de belirtilen tarihlerde
Banka‘dan söz konusu tutarlarda
ödeme yapýlmadýðý anlaþýlmaktadýr.
Dolayýsýyla, Can Ataklý olarak görülen
ismin gazeteci Can Ataklý olup
olmadýðý, bu kiþiye ödeme yapýlýp
yapýlmadýðý ya da yapýldýysa ne
þekilde yapýldýðý belge bazýnda ortaya
konamamýþtýr.
SPOR YAZARLARI: Spor yazarlarý Faik Gürses, Togay Bayatlý ve
Necati Karakaya belirttiðimiz bilgisayar çýktýsý þeklindeki kasa kayýtlarýnda
Banka‘dan alýnan olarak 50 bin dolar
görünmekte ve muhtelif gerçek ve
tüzel kiþilere toplam 48 bin dolar
tutarýnda ödeme görünmektedir. Bu
ödemelerden 2 bin dolarlýk kýsmý
Abdulkadir Özkan
Milli Gazete/ 29 Aðustos 2001
Orgeneral Yaþar Büyükanýt
Saygý Öztürk
Y
Eylül 2001
TSK ne AB‘ye karþý ne de AB ordusuna.
Bunun aksini söyleyeni Allah çarpar.
‚Faik Gürses Spor Yazarý‘ olarak
görünmektedir. Ekibimizce yapýlan
incelemede Banka kayýtlarýndan bu
isme bu tutarda bir ödeme yapýldýðý
tespit edilememiþtir. Banka Genel
Müdürlüðü‘nün cevabi yazýsýndan da
ilgili tarihte 2 bin dolarlýk bir ödeme
olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Bu durumda
adý geçen kiþilere böyle bir ödemenin
yapýlýp yapýlmadýðý, yapýldýysa ne
þekilde yapýldýðýnýn tarafýmýzdan
tespiti mümkün olmamýþtýr.
Ayný þekilde 16 Þubat 1998
tarihli kasa dökümünde de ‚Togay
Bayatlý-Necati Karakaya Esbank EFT
ile 200 milyon lira‘ gönderildiði
görünmektedir. Bankada yapýlan incelemede de 16 Þubat 1998 tarihinde
Ali Balkaner tarafýndan Yurtbank
Merkez Þubesi‘nden Necati Karakaya
adýna Esbank Avcýlar Þubesi‘ne 200
milyon liranýn EFT ile gönderildiði
anlaþýlmaktadýr.
ARDAN ZENTÜRK: Gazetecitelevizyoncu Ardan Zentürk‘e 12
Ekim 1998 tarihinde Çamlýca Konaklarý Projesi kapsamýnda 850 bin
dolar tutarýnda konut kredisi kullandýrýlmýþtýr. Kredinin 6 ay vade ve
yüzde 0.50 faiz oraný ile kullandýrýlmasý ayrýca toplam faizli borç tutarý
üzerinden Ardan Zentürk imzalý sözleþme yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu
itibarla 12 Ekim 1998 tarihinde,
850 bin dolar karþýlýðý 238 milyar
lira kullandýrýlmýþ ve doðrudan Üçem
Taahhüt Tic. San.Yat. Kons. A.Þ.
hesabýna virmanlanmýþtýr.
Kredinin, Þube‘nin haberi olmadan direkt Genel Müdürlük tarafýndan kullandýrýldýðý düþünülmektedir.
Zira þube teklifi, kullandýrýmdan bir
gün sonra gerçekleþmiþtir. 6 ay vadeli
kredinin taksit tutarlarý zamanýnda
ödenmemiþ, kredi 5 Ekim 1999 tarihinde kapatýlmýþtýr.
Söz konusu kredi ile ilgili yapýlan
incelemede, kredi tahsis sürecinde
uygulanmasý gereken prosedürün
takip edilmediði görülmüþ, bu çerçevede kredi dosyasýnda istihbarat
bilgilerine, gelir durumunu ölçecek
beyanname veya bordroya rastlanýlmamýþ hatta kredi sözleþmesi dahi
bulunamamýþtýr. Adý geçen kiþinin
böylesine yüksek meblaðýn kredilendirildiði bir dosyada imzasý ve kendisine
ulaþýlabilecek bir adres dahi bulunmamýþtýr. Bu durumda adý geçen
kiþiye yapýlan kullandýrýmdan bu
kiþinin haberi olup olmadýðý açýklýða
kavuþturulamamýþtýr.
Yalnýz gazeteciler mi?
Murakýplarýn raporunda yalnýz
gazeteciler yok. Siyasetçiler, yalý
komþularýnýn da isimleri yer alýyor.
Belgelerde bazý siyasilerin isimleri
yazýlmamýþ sadece isimlerinin baþ
harfi yazýlmakla yetinilmiþ.
Örneðin M.Ü.‘ye iki defada
toplam 800 bin dolar ödeme
yapýldýðý görülüyor. U.S.‘nin
karþýsýnda 500 bin dolar yazýlý. Ýlginçlikler bitmiyor. O zaman en iyisi
biraz daha devam etmek...
Ulusal basýn,
mahalli haber
Ü
lkemizde oldum olasý
ulusal basýn mahalli basýný
gölgede býrakmýþ,
kamuoyu oluþturmada belirleyici
olma niteliðini elinde tutmuþtur.
Genellikle Ýstanbul merkezli oluþmuþ
olan ulusal basýn karþýsýnda mahalli
gazeteler fazla bir varlýk oluþturamamýþ, ciddi bir geliþme de saðlayamamýþtýr. Bize göre mahalli basýnýn
geliþmesi, bölgesinde insanlarýn haber
ihtiyaçlarýna cevap vermesi önemli
bir boþluðu dolduracaktýr. Gördüðümüz kadarýyla ulusal basýnýn ülkenin
her köþesindeki haberlere ulaþmasý,
bunlarý zamanýnda kamuoyuna duyurmasý mümkün olmuyor. Bugün
ulusal basýnýn haberlerinin çok
önemli bir kýsmýný Ankara ve Ýstanbul
çýkýþlý haberler oluþturuyor. Bir
bakýma insanlar sadece bu iki merkezin haberleri ile ülkelerini ve dünyayý
tanýmak zorunda kalýyorlar. Bunun
da ötesinde sadece Ankara ve Ýstanbul tüm ülke insanýný þekillendirmeye
çalýþýyor. Bu iki þehir tabii ki çok
önemli, belki siyasetin ve ülke ekonomisinin candamarý buralarda atýyor.
Türkiye, Ankara ve Ýstanbul‘dan
ibaret deðil. Anadolu insaný kendi
yakýn çevresinde cereyan eden
olaylarý da gazete sayfalarýnda
görmek istiyor.
Geçmiþ yýllarda ulusal basýnýn
mahalli haberlere daha fazla önem
ve yer verdiðini hatýrlýyorum.
Anadolu‘nun birçok kentindeki
gazete bürolarý birbirleriyle yarýþ
halindeydiler. Bölge sayfalarý üzerinde
ciddiyetle durulur, hatta gazete
boyutunda bölge sayfalarý hazýrlanýrdý. Þimdilerde ya bölge ekleri
iptal edildi, ya da bölge sayfalarý
giderek yasak savma kabilinde hazýrlanýr oldu. Buna karþýlýk artýk Anadolu illerindeki gazete bürolarýnýn
birçoðu kapandý, kapanmayalarýn ise
verilen önem çerçevesinde eski canlýlýðý kalmadý.
Buna karþýlýk eskiden Haber
Ajanslarý hem sayýca fazlaydý, hem
de rekabetten kaynaklanan yoðun
bir çalýþma temposu vardý. Anadolu
Ajansýnýn yanýnda, bir Türk Haberler
Ajansý, bir Akajans, Ulusal Basýn
Ajansý ve bir ANKA hergün birbirleri ile yarýþ halindeydiler. Þimdiler
de bu saydýðým ajanslarýn bir bölümü
kapandý, devre dýþý kaldý. Kapanmayanlar ise birkaç bürodan oluþan
teþkilatlanma içinde görev yapmaya,
basýna hizmet vermeye çalýþýyorlar.
Bunun yerini gazetelerin bazýlarý
kendi yurt haberler servislerini ajans
haline dönüþtürme yolunu seçtiler.
Bu ise, sadece kendi gazetelerine
servis yapan bir ajans tipini ortaya
çýkardý.
Kýsacasý, ulusal basýnýn mahalli
haberlere eskisi kadar yer vermeyiþi
haber kaynaklarýný ve ajanscýlýðý da
giderek zayýflattý. Bundan da Anadolu insaný zarar görmeye baþladý.
Geçtiðimiz günlerde yaptýðým bir
yurt içi seyahatte bir vatandaþ gazeteci olduðumu öðrenince gazete ve
televizyonlarýn sadece Ankara ve
Ýstanbul mahreçli haber vermekle
yetindiði kendi çevrelerinde cereyan
eden olaylarý görmezden geldiklerini
belirterek þöyle diyordu: “Ýstanbul‘da
bir kedi çukura düþse tüm gazete
ve televizyonlarda haber oluyor da
geçtiðimiz günlerde bizim burada
meydana gelen bir trafik kazasýnda 5
kiþi hayatýný kaybettiði halde haber
bile olmadý.”
Bu bir örnek. Bu örnekleri
çoðaltmak mümkün. Biz gazeteciler
insanýmýzýn gazete okumayý giderek
býrakmasýndan þikayet ederken, meselenin sebeplerini de araþtýrmak durumundayýz. Mahalli basýn maddi ve
teknik imkansýzlýklar sebebiyle geliþmelere ayak uyduramadýðý için istenen þekilde bir gazetecilik yapamýyor,
ulusal basýn ise Anadolu haberlerine
fazlaca yer vermiyor, böyle olunca da
insanýmýza Türkiye sadece Ankara ve
Ýstanbul‘dan ibaretmiþ gibi bir manzara takdim ediliyor. Bu ise gazete
okuyucusunu tatmin etmiyor.
Bu yüzden ya devlet desteði ile
mahalli basýnýn geliþmesine destek
verilmeli ya da ulusal basýn ülkenin
tümünü kapsayýcý bir yayýn politikasýný hayata geçirmenin çarelerini
araþtýrmalýdýr. Bunun çeþitli yollarý
vardýr. Geçmiþte Haldun Simavi‘nin
sahipliðini yaptýðý Günaydýn Gazetesi
Anadolu‘nun çeþitli illerinde çýkan
mahalli gazetelerle temasa geçip
onlara ortak olmuþ, ellerindeki teknik
imkanlarý anlaþýlan mahalli gazetelere
sunarak ulusal gazetelere eþ teknik
ve muhtevaya sahip mahalli gazeteler
çýkmasýný saðlamýþtý. Ne var ki,
Haldun Simavi‘nin basýn hayatýndan
çekilmesi ile bu tür bir gazetecilik
anlayýþý da ortadan kayboldu. Kayboldu da ne oldu? Anadolu insaný
kendi gündeminden uzaklaþtýrýldý.
Onlar da þuurlu olmasa da gazete
okumaktan aðýr aðýr vazgeçmeye baþladý. Kendi derdini ve problemini
dile getirmeyen, sadece Ankara ve
Ýstanbul‘un siyasi gündemi ve gece
hayatý ile yetinen gazeteleri okumak
istemedi.
Biz bir hatýrlama yapalým, bir
çaðrýyý dile getirelim istedik. Bundan
bir sonuç çýkar mý? Pek sanmýyorum.
Ancak, nüfusumuz artarken gazete
trajlarý düþüyor diye þikayetçi olmadan önce bunun sebepleri üzerinde
durmakta yarar olduðunu düþünüyorum. Dile getirmeye çalýþtýðým husus
tabii ki, gazete trajlarýnýn düþmesinin
tam sebebi deðil. Ancak, bunun
sebeplerden önemli bir tanesi
olduðunu düþünüyorum.
Sayý: 6
3
Ýþsizleri daha da zor günler bekliyor
Sosyal devlet ilkeleri tartýþmada
A
BD‘ ye yaptýðý
bir gezide
kardeþ eyalet
Wisconsin‘ deki modelden
etkilenen Koch, bunu
örnek alýnmasýný öneriyor.
Söz konusu modelin sosyal
yardým alanlarýn oranýnýn
yüzde 90 azalmasýný saðladýðýna iþaret eden Koch,
çalýþacak durumda olanlarýn iþ tekliflerini geri
çevirmemeleri gerektiðini
vurgulayarak, aksi takdirde
„mütevazi bir yaþamý“ göze
almalarý zorunlu olduðu
görüþünde.
SPD‘ liler için
Scharping devrede
Almanya SPD Baþkan
Yardýmcýsý Rudolf Schar-
ping‘ de, genç
iþsizlerin çevre,
kamusal veya
yaþlýlar için
önerilen iþlere
itiraz etmemelerini savunuyor. Alman
gazetesi „Welt
am Sonntag“ a
verdiði mülakatta, teklif edilen iþi
reddedenlerin, kamu yardýmýný talep edemeyeceklerini belirtti. Benzer
modelin Danimarka‘ da
iþlediðine dikkat çeken
Scharping, ayný modelin
Almanya‘ da uygulanabileceðini dile getirdi.
Scharping, önerilerinin Baþbakan Gerhard Schröder
CANIM DOÐANA
Sana inan içten yanan
Bu yüreðim caným DOÐAN
Hasretinle duman olan
Bu yüreðim caným DOÐAN
ve Çalýþma Bakaný
Walter Riester‘ in de
desteklediðini açýkladý.
CDU önerilere
sýcak bakýyor
Hristiyan Birlik
Partisi (CDU) Baþkaný Angela Merkel,
Koch reform planlarýna sýcak bakýyor. Böylelikle, sosyal yardým tekrar
asýl hedeflediðine yani yardýma gerçekten ihtiyacý
olanlara verilmesinin yolu
açýlacaðýný söyledi. Söz
konusu kiþilerin iþ piyasasýna tekrar dönme açýsýndan kalifiye programlarýna
katýlmasý ve toplum yararý
için önerilen iþleri de kabul
Yardým alanlarýn
sayýsý azalýyor
Federal Ýstatistik Dairesi‘ nin yaptýðý açýklamaya
göre, 2000 yýl sonu itibariyle sosyal yardým alanlarýn
2,68 milyon olarak yüzde
4,5 oranýnda bir azalma
kaydedildi. En yüksek
1997‘ de sayý 2,9 milyon
olarak tespit edildi bundan
sonra sürekli bir gerileme
saptandý. Almanya‘ nýn
batýsýnda yüzde 5,5 bir
azalma kaydedilirken,
ülkenin doðu eyaletlerinde
yüzde 1,6 artýþ gösterdi.
Oran Batý Almanya içinde
3,4 ve doðu bölgesinde
2,8 civarýnda bulunuyor.
Gidiþin ne erken oldu
Kara gözüme yaþ doldu
Bülbül gibi viran oldu
Bu yüreðim caným DOÐAN
Oðlum Kemal uykusunda
Seni arar rüyasýnda
Gam hüzün dolu yasýnda
Bu yüreðim caným DOÐAN
Yazan kardeþin Kemal
SENÝ SEVÝYORUM
Deðerli dostumuz
Doðan YILDIRIM‘ý
Talihsiz bir kaza sonucu kaybetmenin
üzüntüsünü taþýyoruz. Ailesi ve sevenlerinin acýsýný paylaþýyoruz.
DEM
Euro konusunda açýk sorular
Yeni para birimi bir bilmece
D
M hesabým ne olarak“?, “MarkEuro deðiþ tokuþuna ücret ödenecek mi?”, “Daha ne zamana
kadar markla ödenebilinir” gibi sorular
Türkiye‘ de beyinleri kurcalýyor. Ancak
bankalar bile daha yeterince Euro‘ yla
ilgilenmediðine benziyor. Mesela birçok
banka görevlisi sorulduðunda, deðiþ
tokuþta ücret alýnýp alýnmayacaðý konusunda bir bilgisi olmadýðýný söylüyor.
Bankalara
havale yolu
Öte yandan Türkiye‘ de ne kadar
Euro‘ ya ihtiyaç duyulacaðý da açýk. Þu
anda ülke çapýnda 20 milyar markýn
dolaþýmda olduðu
tahmin ediliyor. Aslýnda
halk için yeteri
miktarda Euro nasýl
tedarik edileceði de tam
olarak belli deðil.
Alman Federal bankasýnýn belirttiðine göre,
Euro ülkesi olmayan bir
ülkede iki para takas
yolu var: Aralýk‘ tan itibaren Euro ülkeleri Türkiye‘ deki muhabir
bankalara talebi karþýlayacak kadar Euro
daðýtacak. Ayrýca Avrupa Merkez Bankasý
Konseyi, Euro‘ larý emisyon bankasý
üzerinden direk ulaþtýrmayý düþünüyor.
ÞÜKRÜ YILDIZ
[email protected]
etmeleri gerektiðini söyledi.
BAÞSAÐLIÐI
Dalý olmayan bülbülüm
Özleminle solan gülüm
Sensiz haktan ister ölüm
Bu yüreðim caným DOÐAN
Eylül 2001
Güçünü kendimizden
alan bir gazeteyiz!
K
endi mecramýzda mütevazi bir biçimde yol
almaya devam ediyoruz. Amatör bir ruhla
yürüyoruz. Kendi emeðimizin çapý ve güçümüzün yetiðini yapýyoruz. Onun için gönül rahatlýðýyla
söylüyoruz; Güçümüzü kendimizden alan bir gazeteyiz.
Öylede olmaya devam edeceðiz.
Ýnancýmýz odur ki, bu dalda bir çok kiþiyi teþvik
edici bir çalýþma yürüttük. Kimseden destek almadan
basýn-yayýn alanýnda çalýþmanýn öyle zor olmadýðýný
gösterdik. Kimilerinin kendilerine bu dalda biçtikleri
kaðýttan kaplaný yýrttýk. Kendilerini bulunmaz hint
kumaþý sayanlarýn ne kadar verimsiz bir çalýþma içinde
olduklarýný gösterdik. Bunun içindir ki Dem isimini daha
fazlasýyla önemser olduk. Dem artýk hayatýmýzýn bir parçasý oldu. Ýnanýyorum ki, sizlerinde bir parçasý olacak ve
daha verimli çalýþmalar yapacak. Kirli para babalarýnýn,
banka hortumlayanlarýn, halký sozanlarýn bolca olduðu
çoðrafyamýzda, bunlarýn þu veya bu yansýmalarýna meyil
vemeden, bir gazete olacak.
...
Bir önceki sayýmýz gibi bu sayýmýzýda izin seyonunda,
bir çok arkadaþýn izinde olduðu bir dönemde çýkardýk.
Onun için bir çok eksikliðimiz oldu. Onlarý anlayýþa
karþýlayacaðýnýzý umuyoruz.
....
Yayýnladýðýmýz bazý yazýlara iliþkin bazý arkadaþlarýn
„Neden?“ gibi sorularý oldu. Geçen sayýmýzda yer alan
„Kadýn Nedir?“ baþlýklý yazý beklediðimiz gibi eleþtirilere ve tartýþmalara konu oldu. „Neden bu yazýyý
yayýnladýnýz“ diyenler oldu. Herkes kendince haklýydý.
Kimilerine göre yazýda uç söyelmler vardý. Kimilerie
göre kadýnlara hakaret ediliyordu. Bazýlarýda „doðru
vallah doðru“ diyip geçiyorlardý. Ýþte bize neden diye
soranlara bizde „iþte bu tartýþma olsun diye yayýnladýk
o yazýyý“ diyoruz.
....
Eylüldeyiz. Eylül bir çok þeyin yanýnda 12 Eylülü
hatýrlatýr. Hani devletimizin ve milletimizin „askerlerimiz“ tarafýndan „kurtarýldýðý“ günü.
12 Eylül darbesinin yýl dönümünü geldi. Ben
tekardan düþünüyorum; Darbeciler tüm ülkelerde lanetlenir ve yargýlanýrken, bizdeki darbeciler ellerini kollarýný sallayarak gezmekte, sosyete salonlarýnda itibar
görmektedirler. Resim sergilerinde kelebek resimleri
çizmektedirler.
Ne garip bir ülkedeyiz.
Ne garip insanlarýmýz var...
Avrupa Federal Merkez Bankasý, Türk
Emisyon bankasýna, yeni parayý havale
edecek. Burdan da paralar diðer bankalarýn kasasýna akacak.
Herþey mark ve
dolarla ödeniyor
Bu sorun ortadan kalkmýþ olsa bile,
Euro suali önümüzdeki aylarda Türklerin
zihinlerini zorlamasý için yeterince neden
var. Enflasyonzede vatandaþlarýn tek
güvencesi onyýllarca Alman Marký veya
ABD Dolarý gibi dövizler. Evsahipleri kira
anlaþmalarýný mark veya dolar bazýnda
imzalatýrken, alýþveriþ piyasasýndaki ürün
ve mallara biçilen fiyatlarda mark veya
dolar hesabý yapýlýyor
.
Birikimler
dövize çevriliyor
Gelirlerinin enflasyon neticesinde
deðer kaybýna uðrayýp erimesini önlemek
için her ay bankaya koþulup liralar döviz
takas þubelerinde deðiþtiriliyor. Ýhtiyaca
göre bu yabancý paralar küçük miktarda
tekrar liraya çevriliyor. Bunun dýþýnda
yurt dýþýnda yaþayan yüzbinlerce Türk,
kazandýklarýnýn bir bölümünü Türkiye‘ ye
havale ediyor.
Euro‘ ya þüpheyle
bakýlýyor
Türkiye‘ de Euro‘ nun geliþine hazýrlýklý olanlar sadece büyük þirketler. Bireylerin zorluk çekeceðine kesin gözüyle
bakýlýyor. Büyük olasýlýkla birçok kiþinin
markýn geçersizliðinden haberi olmayacak.
Ve nihayet Türkiye‘ de yeni para birimine
karþý bir þüphe olduðu varolduðu belirtildi.
Ýki üç nesildir marka alýþýk olanlar Euro‘ ya
ayný güveni duymayacaðý garanti.
Sayý: 6
20
Eylül 2001
Sayý: 6
5
Eylül 2001
Ýslam Federasyonu hak kazandý!
Ýdama karþý Dünya Kongresi „kaygýlar“
sürüyor
AB: Bush büyüklüðünü ispatlasýn
Sie können das alles bei uns zu angemessenen Preisen geniessen
Als Beigeschmack
bieten wir Ihnen
auch Getränke an!
A. Akgün
Özel telefon
görüþmeleri için
odalarýmýz vardýr
Bir özlemdir içimdeki
Bir sevda bir umut
Bir hayal bir çiçek
Bir yaðmur ve birde sen
Nasýlki geceyi þafak teslim alýyorsa
Nasýlki güneþ yerini aya býrakýyorsa
Nasýlki karanlýklar yerini aydýnlýða
býrakýyorsa
Ve bir özlemdir içimdeki…….
Güzel insanlar týpký ay ýþýðý gibidir
Yol gösterir ve kaybolur
Ayþegül Demiroðlu
Organizatörler, Türkiye‘ deki ölüm cezasý
konusunda konuþmak
üzere, idam cezasýna
çarptýrýlan ve 1999‘
tan beri Ýmralý
adasýnda AÝHM‘ nin
kararýný bekleyen PKK
lideri Abdullah
Öcalan‘ ýn avukatý Doðan
Erbaþ‘ ý davet ettiklerini bildirdiler.
örneðin Abraham Lincoln‘
un 1860‘ lý yýllarýnda
ABD‘ nin birçok eyaletlerine karþý esirliði kaldýrdýðýný hatýrlattý. Bundan
yaklaþýk yüz yýl sonra ise
John F. Kennedy, ýrk
ayrýmýný ortadan kaldýrdý.
Fontaine, ABD Baþkaný
Bush‘ tan bu isimleri örnek
almasýný talep etti.
3.000‘ den fazla
mahkumu ölüm
bekliyor
Dünyada halen cezaevlerinde idam cezasýnýn infaz
edilmesini bekleyen mahkumlarýn sayýsý ise üç bin
700 civarýnda. Çocuk
haklarýnýn korunmasýyla
ilgili sözleþmeye raðmen,
yedi ülke, yaþlarý küçük
gençleri idam etmeye
devam ediyor. 1995 ‚ den
bu yana ise, 25 ülke idam
cezasýný kaldýrdý.
86 ülkede
uygulanýyor
ABD‘ de yapýlan en
son anketlere göre, Amerikalýlarýn yaklaþýk yüzde 64‘
ü idam cezasý taraftarý.
ABD ile beraber dünyada
tam 86 ülke idam cezasýný
uyguluyor. Geçtiðimiz yýlda
Türkiye‘ de
ele alýnacak
Türkiye‘ deki ölüm
cezasý konusunda, ABD,
Japonya ve Rusya‘ yla
birlikte, „Avrupa Konseyi
ve Avrupa Konseyi‘ nde
gözlemci“ ülkeler alt
baþlýðýnda gündeme geldi.
Adli hatalarýn
bir öyküsü
Kongreye katýlanlarýn
arasýnda 1977 yýlýnda
ABD‘ nin Texas Eyaleti‘
nde ölüm cezasýna çarptýrýlan Kerry Max Cook
da bulunuyor. Cook, ABD‘
nin dýþýnda birçok ülkede
gerçekleþen adli hatanýn bir
öyküsünü anlatýyor. Þimdi
44 yaþýnda olan Cook,
22 yýl hapiste yatýp her
gün ölüm korkusuyle
yaþamaktan sonra yapýlan
bir DNA test sonucu
suçsuz olduðunun ortaya
çýktýðýný anlatýyor.
Tel: 0231 98 12 840
Fax: 0231 98 12 84 22 Händy: 0173 270 62 78
Borsigplatz 12 * 44145 Dortmund
FALINIZ
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Maddi konularda biraz sýkýntý çektiðiniz bir dönemdesiniz.
Fakat üzülmeyin, önümüzdeki günlerde durumunuzda beklemediðiniz bir çýkýþ olacak.
BOÐA (21 Nisan - 20 Mayýs)
Uzun süredir duygularýnýzý açamadýðýnýz kiþiyle konuþma
fýrsatý bulacaksýnýz. Onu etkileyebilmek için yapacaðýnýz
olumsuz bir davranýþ kötü sonuçlar verebilir.
TERAZÝ (23 Eylül - 22 Ekim)
Yakýn bir tanýdýðýnýzdan alacaðýnýz müjdeli haber, sizi çok
sevindirecek. Uygun zamanda doðru adýmlar atmalýsýnýz,
böylece durumlarý kendi lehinize çevirebilirsiniz.
AKREP (22 Ekim - 21 Kasým)
YAY (22 Kasým - 21 Aralýk)
YENGEÇ (22 Haziran - 22 Temmuz)
OÐLAK (22 Aralýk - 21 Ocak)
Son zamanlarda kendinizi oldukça iyi hissediyorsunuz. Uzun
zamandan beri kafanýza takýlan sorunlar, sizin sabrýnýz ve
sevdiðiniz kiþinin emeðiyle son buluyor.
ASLAN (23 Temmuz - 22 Aðustos)
KOVA (21 Ocak - 19 Þubat)
BAÞAK (23 Aðustos - 21 Eylül)
Bir þeyi gerçekten istiyorsanýz, onu elde etmek için elinizden geleni yapýyorsunuz. Biraz azim, sabýr ve cesaret
gösterirseniz üstesinden gelemeyeceðiniz bir durum yok.
TEL: 0231 83 50 87
Alle Gerichte auch zum Mitnehmen!
Borsig str. 58
44145 DORTMUND
Ýnsanlýk dýþý hayat
Ayrýca, 22 yýl boyunca
hiç o küçük hücreden çýkabilmediðini ve üç kere bu
insanlýk dýþý hayatýna son
vermeye çalýþtýðýný, ancak
her seferinde baþarýsýz
olduðunu söylüyor. Cook
„benim yaþadýklarýmýn hiçbirini bir suçsuzun yaþamasýný istemem. Bu yüzden
ölüm cezasýna karþý mücadele edeceðim“ diye
konuþtu.
AB‘ ye tam
üyelik engeli
Türkiye‘ de eski baþbakanlardan Adnan Menderes‘ in yaný sýra devletin
„anayasa ve temel nizamlarýný“ bozma suçundan 29
yýl önce Deniz Gezmiþ,
Yusuf Aslan ve Hüseyin
Ýnan idam edilmiþti. Ölüm
cezasýnýn hala yasalardaki
yerini korumasý Avrupa
Birliði‘ ne girmesine engellerden birini oluþturuyor.
Avrupa Birliði, tam üyelik
için idam cezasýnýn tamamen kaldýrýlmasýnýn þart
olduðunu, Türkiye‘ nin
baþka bir seçeneði
olmadýðýný vurguluyor her
fýrsatta.
ANADOLU MÜZIK GRUBU
¯¯¯Mahsun-Ibo- Mahmut
Dügün, Nisan, Sünet ve Ballo´larýnýzda
gönlünüzce eðlenmek için
Bizi arayýn Telefonlarýmýz:
Ýbrahim: 0174-9218621
Mahsun: 0172-9129 979
°
Size parasal yönden rahatlýk saðlayacak bir iþ teklifi alabilirsiniz. Kabul etmeden önce, bunun getireceði sorumluluklarý düþünüp, daha sonra karar vermelisiniz.
BALIK (19 Þubat - 20 Mart)
Bugün sizin için durgun bir gün gibi görünsede, yapacaðýnýz bir telefon görüþmesi efor sarfetmenize neden
olacak. Kendinize yeni iþ imkanlarý yaratabilirsiniz.
B
Nasýl kontröl
edilecek?
ÝF‘ nin anayasa dýþý
eðilimli bir ders vermemesi için yetkililerin dikkat
etmesini öneren
mahkemeye karþý Böger
kýzgýn davrandý. Böger
„ben bunu nasýl kontröl
edeyim“ diyerek din derslerinde yetersiz denetim
imkaný olduðuna dikkat
çekti. Ýslam dersinin devlet
tarafýndan hazýrlanan bir
teklif olmadýðý için okul
yönetimleri sadece þikayet
üzerine harekata geçebilir.
Eþitlik sorunu
ve anayasa ilkeleri
Ancak ÝF‘ yle yapýlan
tecrübelere göre, hem
görevliler hem de
yandaþlýlarý toplum dýþý bir
hayat sürdürüyor. ÝF‘ nin
mahkeme kararýnca bazý
konularda anayasa ilkele-
riyle tam olarak baðdaþmayan görüþleri de
savunabilmesi Böger‘ in
aklýnda korkunç senaryolar
bile yarattý. Böger, ÝF‘
nin kadýn ve erkeðin eþitliði ve vicdan hürriyeti
konusunda tamamen anayasaya aykýrý olan ideolojilere sahip olduðunu
eleþtirdi.
“Ýslam Bilgileri“
dersi gözde
Yaklaþýk 20 okullda din
dersi vermeyi amaçlayan
ÝF‘ nin etkisini kýsýtlamak
için okul yetkilileri çeþitli
modelleri ve olanaklarý
gözden geçiriyor. En
popüler model ise „Ýslam
Bilgileri“ olarak tarafsýz bir
ders. Bu modeli tercih
edenler arasýnda BerlinBrandenburg‘ un Türk Birliði de bulunuyor.
Federasyon,
Milli Görüþ‘ e yakýn
ÝF‘ nin Ýslam din dersi
vermeyle görevlendireceði
öðretmenler hakkýnda
henüz net bilgiler
alýnamadý. ÝF‘ nin Yönetim Kurulu sözcüsü
Burhan Kesici konuyla ilgili
bir açýklama yapmaktan
kaçýndý. „Potsdamer Neue
Nachrichten“ adlý gazeteyle bir söyleþide bulunan
Kesici örgüt üyelerinden
bazýlarýnýn Milli Görüþ gibi
Ýslam örgütlerine de üye
olduklarýný açýkladý.
Stuttgart‘daki ATA Eðitim Merkezi‘nde
görevlendirilmek üzere
Zihniniz çok karýþýk. Bazý konularda karar vermekte
zorlanýyorsunuz. Hemen karar vermekten kaçýnýn. Ýnce
eleyip sýk dokumanýz gereken konularda, iyice düþünün.
Hayatýnýzda önemli bir yeri olan, deðer verdiðiniz bir insan,
size önemli bir haber verecek. Bu haberle birlikte talihiniz
açýlacak, yeni insanlarla tanýþma fýrsatý bulacaksýnýz.
Yaþadýðýnýz mekanda deðiþiklik yapmalý ve daha kolay bir
yaþam için kendinize en uygun ortamý saðlamalýsýnýz. Ýþ
yaþamýnýzdaki deðiþiklikler hayatýnýzý olumlu etkileyecek.
Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 01:00 Uhr
Giriþimde bulunduðunuz iþlerinizde baþarýlýsýnýz. Neþeniz, en
büyük güç kaynaðýnýz, bu tutumunuzu sakýn deðiþtirmeyin.
Bu sýralar ailenizden büyük destek görüyorsunuz.
ÝKÝZLER (21 Mayýs - 21 Haziran)
Sizin sevginize layýk olmayan insanlara tüm iyi niyetinizle
yaklaþýyorsunuz. Onlar ise, bu yaklaþýmýnýzý kötüye kullanýyorlar. Arkadaþlarýnýzý iyi tahlil edip, ona göre davranýn.
TUÐRA GRILL
YENÝ AÇILIÞ
Erwachsene 5,-/Std.
Sch+ler 4.-/Std.
Bir özlemdir içimdeki
idam edilenlerin sayýsýnýn
1.457 olduðu bildiriliyor.
Ýdam cezalarýnda ilk sýrayý
Çin Cumhuriyeti alýyor.
Çin‘ de geçtiðimiz yýl
1000‘ den fazla insan idam
edilirken, bu ülkeyi 400‘
den fazla idamla Irak, 120‘
den fazla idamla Suudi
Arabistan ve Ýran izliyor.
ABD‘ de geçen yýl 85
idam kararý infaz edilmiþti.
Ihn.
Preisliste:
Öffnungszeiten:
täglich 9:00 bis 24:00
Ý
dama karþý Dünya
Kongresi önünde
konuþan AB Parlamento Baþkaný Nicole Fontaine, dikkati Bush‘ un
öncellerine çekerek,
erlin Ýdare Mahkemesi‘ nin verdiði karara göre,
tartýþmalý Ýslam Federasyonu (ÝF) artýk baþkentte
din dersleri verebilecek. Karar, 3
Eylül itibariyle ÝF‘
nin iki okulda
haftada iki saat
olmak üzere din
dersi vermesini
öngörüyor. Berlin
Okul Senatörü
Klaus Böger (SPD)
tarafsýz bir „Ýslam
Bilgileri“ dersini okullarda
uygulamayý amaçlýyor.
Böger böylece, Milli Görüþ
ve Türkiye‘ de yasaklanan
Refah Partisi‘ ne sýký
baðlarý olan ÝF‘ nin Ýslam
dersi konusunda bir monopolist pozisyonuna gelmesini engellemeye
çalýþacaðýný söyledi.
Dünyanýn her yerine en ucuz tarifeyle telefon açma imkaný
DSL ile en ucuz surfen yapma imkaný
DÜNYA
BURADAN
ÇOK YAKIN
Her çeþit Handy, Handyzubehör
ve telefon kartlarý uygun fiyatlarla
buradan tehmin edilebilinir!
Mallinkrodtstr. 54, 44145 DORTMUND
Tel: 0175 77 46 532 & 0172 23 24 203
Almanca, Ýngilizce, bilgisayar ve rhetorik
derslerini verebilecek, Türkçe ve Almancaya
hakim deneyimli elemanlar aranmaktadýr.
Müracaat: Aysel Demir,
Tel: 0711/ 615 43 17
SAHIBINDEN SATLIK
Triblex lüx villa, Ürkmez/Izmir
Deniz´e yakýn, müstakil bahçeli
yola yakýn, uygun Fiyata anlaþýlýr:
Tel: 0711-800134
Sayý: 6
18
RTÜK, BU KEZ DE RADYOLARA
CEZA YAÐDIRDI!!
ÜST KURUL, DÝNÝ SOHBET
PROGRAMINDA ``ÝNSANLARIN IRK, CÝNSÝYET, SOSYAL
SINIF VEYA DÝNÝ ÝNANÇLARI
NEDENÝYLE HÝÇBÝR ÞEKÝLDE
KINANMAMASINA`` ÝLÝÞKÝN
MADDEYÝ ÝHLAL EDEN
DENÝZLÝ MÝHR RADYO`YA
365 GÜN YAYINI DURDURMA CEZASI VERDÝ!!
RTÜK, PROF. DR. ZEKERÝYA
BEYAZ`IN BIÇAKLANMASIYLA ÝLGÝLÝ YORUMLARI
NEDENÝYLE ANKARA DENGE
RADYO`YA 30 GÜN SÜREYLE
YAYINI DURDURMA CEZASI
VERÝLMESÝNÝ KARARLAÞTIRDI!!
R
adyo ve Televizyon Üst
Kurulu (RTÜK), dini
sohbet programýnda,
ilgili yasanýn ``insanlarýn ýrk,
cinsiyet, sosyal sýnýf veya dini
inançlarý nedeniyle hiçbir þekilde
kýnanmamasýna`` iliþkin maddesini ihlal eden Denizli Mihr
Radyo`ya 365 gün süreyle yayýný
durdurma cezasý verdi.
RTÜK`ten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 23, 27 ve 28
Aðustos`ta yapýlan toplantýlarda
Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ
ve Yayýnlarý Hakkýnda Kanun`un
çeþitli maddelerine aykýrý yayýn
yapan kuruluþlarla ilgili izleme
raporlarýný deðerlendirilerek
karara baðlandý. Buna göre,
yasanýn 4. maddesinin ``Türkiye
Cumhuriyeti`nin varlýk ve
baðýmsýzlýðýna, devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez
bütünlüðüne`` iliþkin (a)
bendine aykýrý olarak, 20
Þubat`ta ``Ýnsanlýðýmýz Mektuplar`` ve ``Ýnançlar Mozaiði
Anadolu`` adlý programlarda
ölüm oruçlarýyla ilgili yorumlar
yapan Anadolu`nun Sesi
Radyosu`nun yayýnýnýn 30 gün
süreyle durdurulmasýna karar
verildi. ``Genel ahlak, toplum
huzuru ve Türk aile
yapýsýna`` iliþkin
maddeye aykýrý
olarak ``Aile
Baðlarý`` adlý filmi
yayýnlayan Ege
TV`nin yayýný 1
gün, ``Güne
Bakýþ`` adlý programda röportaj
yapýlan bir vatandaþýn küfürlü
ifadelerine yer
veren Ordu ORT
TV`nin yayýný da 3
gün süreyle durduracak.
Üst Kurul, ``insanlarýn ýrk,
cinsiyet, sosyal sýnýf veya dini
inançlarý nedeniyle hiçbir þekilde
kýnanmamasýna`` iliþkin maddeye aykýrý olarak, dini sohbet
programýnda Ýskender Ali
Mihr`in, ``insanlarýn zannettiði
gibi Allah`a inanan mümindir,
inanmayan kafirdir konusu geçerli
deðil. Kim, Allah`tan mürþidini
sormuþsa, Allah`ýn gösterdiði
mürþide ulaþmýþsa, ancak o takdirde bu insanýn kalbinin içine
Allah imaný yazýyor. Ýmaný nasýl
yazýyor, küfrü yokederek yazýyor.
Ne yazýk ki, bunu öðreten din
adamlarý bunu bilmiyor``
þeklinde ifadelerine yer veren
Mihr Radyo`nun yayýnýnýn 365
gün süreyle durdurulmasý kararlaþtýrýldý. ``Toplumu þiddet,
terör ve etnik ayrýmcýlýða sevkeden ve toplumda nefret duygularý oluþturacak yayýnlara imkan
verilmemesine`` iliþkin olarak,
11 Ocak`ta gazete kupürlerinin
okunduðu ``Denge Noktasý``
isimli programda Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz`ýn býçaklanmasýyla ilgili yorumlarý sebebiyle Denge Radyo`nun yayýnýnýn
30 gün süreyle durdurulmasýna
karar verildi. -``SÝYASÝ NEBBAÞLIK`` SÖZÜ...- Ayný
Sayý: 6
Eylül 2001
maddeye aykýrý
davranan Ankara
Arifan Radyo`nun 13 Þubat`ta
``4. Cemre`` adlý programda
Esat Coþan`ýn defniyle ilgili
olarak, ``Apo`nun sýðdýrýldýðý
ülkeye saðlýðýnda sýðdýrýlamayan
merhum hoca, 28 Þubat
basýnýnýn hedefi haline gelmiþti.
Saðlýðýnda illegal yollardan sürgüne gönderdiðiniz birine öte
yandan mezar rüþvetiyle ýslat, sus
payý vereceksiniz. Evet, bu bir
siyasal nebbaþlýktýr, yani mezar
kazýcýlýðýdýr`` ifadelerine yer
veren Arifan Radyo`ya da 7
gün süreyle yayýný durdurma
cezasý verildi. Ölüm oruçlarýný
konu alan ``Açýlým`` programýnda katýlýmcýlarýn yorumlarýný yayýnlayan Bursa Olay
TV`nin yayýný 7 gün, Kürtçe parçalar yayýnlayan, `Alevi Gençliði
ve Þiddet`` isimli programda
da ``Ýstanbul`da iki polis için
yürüyen (Zafer Ýslam`ýndýr) diye
baðýran çevik kuvveti bir
araþtýrsýnlar. Onlarýn kendisi
Hizbullah`týr``
yorumuna yer veren
Ankara Ýmaj
Radyo`nun yayýný da
bir kez 7, bir kez
de 15 gün süreyle
durdurulacak.
Ýstanbul`da yayýn
yapan
``Anadolu`nun Sesi
Radyosu``na çeþitli
tarihlerde ölüm oruçlarýyla ilgili
yaptýðý yayýnlar sebebiyle 30 gün
süreyle yayýný durdurma cezasý
uygulanacak.
-``YARGISIZ ÝNFAZ``
BENZETMESÝNE CEZAKütahya`da yayýn yapan ``Kanal
43``, ``Önde Gelenlerimiz``
adlý programda, ``yargý yolunun
kapalý olmasý nedeniyle 3 bin
civarýnda ordu mensubunun sýrf
dindar olmasý sebebiyle ordudan
iliþiði kesilmiþtir. Hak arama yollarý týkanmýþtýr. Bu, yargýsýz infazýn
en güzel örneðidir`` ifadelerine
yer verdiði gerekçesiyle 1 gün
süreyle yayýný durdurma cezasý
aldý. Diyarbakýr Emniyet Müdürü
Gaffar Okkan`ýn öldürülmesinin
ardýnda ``devlet güçlerinin
olduðu intibaýný yaratmaya yönelik ifadeler`` ve ``etnik farklýlýðý
güçlendirme çabasý içeren konuþmalarý`` yayýnlayan Ýstanbul Yön
FM`in yayýnýnýn da 7 gün süreyle
durdurulmasýna karar verildi.
``Kiþi ve kuruluþlarý eleþtiri sýnýrlarý ötesinde küçük düþürücü,
aþaðýlayýcý ve iftira niteliði taþýyan
yayýn yasaklarýna`` iliþkin maddeye aykýrý olarak 2 Ocak 2001
tarihinde ``Merhaba Ankara``
isimli programda ``hükümet
temsilcilerine yönelik hakaret
niteliðinde yayýn yapan`` Ankara
Hedef Radyo`nun yayýný 1 gün
süreyle durdurulacak. ``Denge
Noktasý`` adlý programda üniversite yöneticileri, siyasi partiler
ve yüksek yargý organlarýnýn
temsilcileri hakkýnda ``eleþtiri
sýnýrlarýný aþan`` ifadelere yer
veren Ankara Denge Radyo`nun
yayýnýnýn da 3 gün süreyle durdurulmasý kararlaþtýrýldý. Hükümet ve parlamento üyelerine
yönelik hakaret niteliðinde
ifadelere yer veren Arifan
Radyo`nun yayýnýnýn 3 gün,
Radyo Ekin`in yayýnýnýn da 15
gün süreyle durdurulmasýna karar
verildi. Ayrýca 3984 sayýlý
yasanýn 4. maddesinin çeþitli bentlerini ihlal eden Number One
FM, Metro FM, Joy FM, Kiss
TV, Anadolu`nun Sesi Radyosu
(Ýstanbul), Denge Radyo, Çaðdaþ
Radyo, ART Radyo, Bayrak FM
(Ankara), Can Radyo (Ýzmir),
Klas TV (Antalya), Seviye FM
(Kars), NRT Radyo (Gaziantep),
Zile TV (Tokat), Gün FM (Diyarbakýr), Kanal 32 (Isparta) ve Ton
TV (Çanakkale) de uyarý cezasý
aldý. Öte yandan, 3984 sayýlý
yasanýn 26. maddesinde belirlenen ``yeniden iletim yasaðýna``
aykýrý olarak bir ulusal televizyon
kanalýnýn haber bültenlerini yayýnladýðý tespit edilen Çað FM
(Ýstanbul) ile reklam yayýnlarýna
iliþkin düzenlemeleri içeren 22.
maddesini ihlal eden Pendik
FM`in (Ýstanbul) uyarýlmalarý
kararlaþtýrýldý.
Ihn.
Ýdris Akgün
Borsigstr. 61
44145 Dortmund
Um telefonische Voranmeldungg wird gebeten
Geshäftszeiten
Däenstag-Freitag
09.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Samstag
09.00 Uhr bis 14.30 Uhr
Tel: 0711/ 2 62 13 40
Neckarstraße 200
70190 Stuttgart
8 Kaset, SAT ve
parçalarý
8 Handy ve Handy
parçalarý
8 Saat, çakmak,
çocuk oyuncaklarý ve
her çeþit
hediyelik eþya
8 Telefon kartlarý
Eylül 2001
BURAK FLUG BAÞARISINI KUTLADI
S
tuutgart- Almanya‘dan,
Türkiye‘ye kendi yolcularýný taþýmak için dokuz
acentanýn ortak kurduklarý Burak
Flug þirketinin, 75 gün içerisinde
Türkiye‘ye 20 Bine yakýn yolcu
taþýdýðý açýklandý.
Gectiðimiz pazar, baþarýlarýný
Stuttgart‘daki Þark Resturant da,
80 acenta temsilcisiyle kutlayan
Burak Flug temsilcileri, çoþkulu
bir gece gecirdiler. Yemekte,
Burak Flug adýna acýlýþ
konuþmasýný Kapadokya Reisen‘in
sahibi ve Burak Flug Kurucularýndan Ali Ýhsan Sezer yaptý.
Ýyi bir sezon geçirdiklerini söyleyen Ali Ýhsan Sezer, acentalarýn
yapmýþ olduklarý baþarýlý hizmetlerinden dolayý teþekür etti.
Türkiye‘den FREE BIRD Genel
Müdürü Tuncay Doðaner ve satýþ
müdürü Batuhan Karaþta‘ta hazýr
bulunduklarý yemekte, Burak Flug
Genel Koordinatörü Bülent Dinç,
Türkiye‘ye toplu yolcu taþýmanýn
yaný sýra Turizm dalýnda kaliteli ve
ucuz proglamlar baþlatacaklarýný
söyledi.
Hedef 60 bin yolcu
2002‘de Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt ve Stuttgart‘dan
ucuºlar gerçekleºtireceklerini söy-
leyen Burak Flug basýn sözcüsü
ve Dilara Reisenin sahibi Mehmet
Eldeniz, hedeflerinin 60 bin
yolcu olduðunu belirti. Kendilerini tercih ettikleri için “yolcu-
Otuz yýl içinde zirveye týrmandý
olarak yabancýlarýn yaþadýðý Kreuzberg semtinde
henüz 16 yaþýndayken amcasýnýn dükkanýnda
kuzu ve dana etinden ilk döneri hazýrlayarak ve
pide arasýna koyarak iki mark 50 feniðe satmaya
baþladý. Dönerin yavaþ yavaþ 70‘ li ve 80‘ li
yýllarda Almanya‘ yý fethetme serüveni böylece
baþlamýþ oldu.
Döner sosisi alt etti
D
öner Almanya‘ da 30‘ uncu yýlýna giriyor. Berliner Morgenpost gazetesinde yer alan haber
yýllardan beri Almanya‘ da tanýnan dönerin,
insanlarýn en çok tercih ettiði ve büfelerde satýlan ve
‚‘Currywurst‘‘ adý verilen sosis cinsinden çok daha fazla tüketildiðine
dikkat çekti.
Ýlk döneri satan
Mehmet Aygün
Almanya‘ da dönerin ülkedeki
‚‘mucidi‘‘ olarak Mehmet Aygün‘
ün kabul edildiði kaydedildi. Aygün,
1971 yýlýnda Berlin‘ de yoðun
McDonalds‘ ý bile rahat solluyor
Almanya‘ daki döner satýþýndan her yýl üç milyar 600
milyon mark gelir elde ediliyor. Dönerin getirdiði kazancýn
McDonalds, Burger King ve Wienerwald adlý restoran
zincirinin toplam gelirlerinden daha fazla olduðu vurgulandý. Günümüzde Berlin‘ deki Spree nehir kenarýnda
kurulan döner büfelerinin sayýsý Boðaziçi‘ ndeki döner
büfelerinden daha fazla. Almanya‘ da yaklaþýk 10 bin
döner büfesinde 33 bin kiþi çalýþýyor. 100 milyonu sadece
Berlin‘ de olmak üzere her yýl ülke çapýnda 720 milyon
porsiyon döner tüketiliyor.
Mercan Döner Pruduktion GmbH,
Inter Fleisch firmasýyla birleþti.
Tel-Fax: 0231 83 90 488
Damen & Herren Salon
7
M
ercan Döner
Pruduktion
GmbH, Inter
Fleisch firmasýyla birleþti.
Firmalarýnýn birleþmesini yemekte kutlayan
Hüseyin Bulut, Ali
Açýkel, Þahin Kaya ve
Hasan Aytaç, uzun yýllardýr bu sektörde verdikleri hizmetin
kendilerini bu aþamaya
getirdiðini söylediler.Konu
hakkýnda gazetemize bilgi
veren Þahin Kaya, uzun
yýllar NRW’de döner ve
et dalýnda çalýþan iki
kuruluþun birleþmesinin
daha iyi ve etkili bir
hizmet vermeyi
kolaylaþtýracaðýný söyledi.
Kaliteye önem verdiklerini söyleyen Þahin
Kaya “bunun için firmalarýmýz moderinize
edilmiþtir. Üretimde
kullanýlan aletler
yenilenmiþ ve düzenli
kalite kontrolleri
yaptýrýlmaktadýr.”dedi.
Müþlerilerinin isteklerini yerine
getirmebilmek için elinden gelen tüm yenilenmeleri zamanýnda yerine
getireceklerini belirten
Þahin Kaya, kendilerini
tercih ettikleri için müþterilerinede teþekür etti.
larýmýza teþekür ediyoruz” diyen
Eldeniz, “ Türkiye baþarýlý bir
turizm sezonunu yaþadý, bizde
buna kendi çapýmýzda katký
sunduk” dedi.
Türkiye‘ de baþka,
Almanya‘ da baþka
Haberde, Türkiye‘de kuzu ya da koyun etinden
yapýlan dönerin tadýnýn çok daha lezzetli olduðuna da
dikkat çekiliyor. Ayrýca yeme tarzýnýn farklýlýðýna iþaret
edilerek „Fastfood“ kültürü deðil, Türkiye‘ de yanýnda
pilavla servis edildiði belirtiliyor. Türkiye‘ de et parçalarýnýn bir gün önce, soðan suyu, karabiber, tuz ve yaða
yatýrýlýr, ayrýca sos kullanýlmadan yenilir. Almanya‘ da ise
döner fabrikalarda hazýrlanýyor, bu nedenle de tadýndan
kaybediyor.
Krizi sektör iyi atlatabildi
BSE krizi döneminde döner satýþlarý da olumsuz yönde
etkilendi ve daha çok hindi etine raðbet yaþandý. Bazý
dönerciler artýk sadece hindi etinden yapýlmýþ döner
satýyor. Ancak „deli dana“ krizinin üzerinden bir süre
geçtikten soinra satýþlarýn yeniden arttýðýna dikkat çekiliyor.
ATA Aktif Eðitim
Merkezi’nin düzenlemiþ
olduðu kurslar:
· Hazýrlýk kursu:
Hauptschulabschluß ve Mittlere
Reife diplomasýný almaya yönelik
hazýrlýk kursu.
1 Ekim 2001 tarihinden itibaren
haftada 30 saat olmak üzere, 8 ay
sürecektir.
Aylýk ücret: 600,- DM
· Yoðunlaþtýrýlmýþ Ingizce kursu:
9./10. Sýnýf ve Realschule’ye hazýrlýk.
1 Þubat 2002 tarihinden itibaren
haftada 10 saat olmak üzere, 3 ay
sürecektir.
Aylýk ücret: 200,- DM
· Yoðunlaþtýrýlmýþ Almanca kursu:
1 Eylül 2001 tarihinden itibaren
haftada 20 saat olmak üzere, 3 ay
sürecektir.
Aylýk ücret: 400,- DM
· Kompakt bilgisayar kursu:
1 Eylül 2001 tarihinden itibaren
haftada 50 saat olmak üzere, 2
hafta sürecektir.
Ücret: 250,- DM
Indirimli abone tarifelerimiz üzerinden
de bu kurslarýmýza katýlabilirsiniz.
ATA Eðitim Merkezi’nin
0711/ 615 43 17 numaralý telefonundan ayrýntýlý bilgi edinebilirsiniz.
Silberburgstraße 90, 70176 Stuttgart
Tel: 0711 615 43 17 Fax: 0711 615 43 19
www.ata-consult.com [email protected]
Sayý: 6
16
Eylül 2001
Sayý: 6
‘Yüreðin Attýðý Yer’
B
illie Letts‘in
genç bir kýzýn
hayatla mücadelesini anlattýðý romaný,
Epsilon Yayýnevi tarafýn-
dan yayýmlanýyor.
Steinbeck‘in
Oklahoma‘sýndan yükselen sýcak ve içten bir ses
olan Billie Letts, yýllarca
öyküler ve romanlar yazdýktan sonra hak ettiði
beðeniyi ellibeþ yaþýnda
yazdýðý „Yüreðin Attýðý
Yer“ isimli romanýyla
kazandý. Ýki yýla yakýn bir
süredir çok satan kitaplar listelerindeki yerini
koruyan kitap, Walker
Percy Ödülü‘nü aldý.
Steinbeckin „Sardalya Sokaðý“ ve „Tatlý
Perþembe“; Fannie
Flagg‘in „Kýzarmýþ
Yeþil Domatesler“
adlý kitaplarýndaki
gibi insanýn içini
ýsýtan bir sevgi, dayanýþma ve paylaþým
öyküsü anlatan
„Yüreðin Attýðý
Yer“, yalnýzlýðýn ve
bencilliðin egemen
olduðu dünyamýza
bir umut ýþýðý sunuyor.
On yedi yaþýnda
ve yedi aylýk hamile
olan Novalee Nation,
elinde sadece 7.77
dolarla, Oklahomdnýn
küçük bir kasabasý olan
Sequoyah‘da, erkek
arkadaþý tarafýndan terk
edilir. Yedi rakamýnýn
uðursuz olduðuna inanan
ve her türlü yediden
ödü kopan genç kýz
büyük bir umutsuzluk
içindedir. Bebeðini
doðurana kadar bir
süpermarkette barýnan
Novalee, bu küçücük
güneybatý kasabasýnda,
kendisi gibi iþsiz, evsiz
barksýz bir genç kýzý sevgiyle baðrýna basmaya
hazýr kiþilerle karþýlaþýnca
umutsuzluklarý umuda
dönüþür. Genç kýz,
küçük insanlarýn her þeyi
paylaþan dünyasýnda
hayallerini gerçekleþtirirken, kendi deðerlerini
keþfeder, çevresindekilerle birlikte kendini de
sevmeyi öðrenir.
Publishers Weekly
dergisinin „Ýnsanýn
yüreðine hitap eden ve
mutluluk veren bir öykü.
Letts‘in sýra dýþý çýlgýn
karakterleri, mizah ve
umut yüklü. Gerçekten
canlý ve etkileyici bir
roman.“ þeklinde
övdüðü kitap, okuyucunun dünyasýný aydýnlatarak umut tohumlarý
ekecek.
9
Eylül 2001
Tüm uygarlýk izleri burada
Efes‘ in tarihi zenginliði
Ü
nlü tarihçi Herodot‘ un anlatýmýna
göre Efes, Atina
kralý Kodros‘ un oðlu Androklos tarafýndan kurulmuþtur.
Ýon, Roma, Bizans, Selçuklu,
Osmanlý uygarlýklarýnýn izleri
bugün halen görülebilmektedir. Efes‘ i gezmek, görmek
ve anlamak isteyenler bol bol
zaman ayýrsýnlar. Kentin bu
tarihsel zenginliðini gerçekten
görmek için an az bir gün harcamak gerekiyor.
Dini bir merkez
Siyasi ve ticari önemi giderek artan Efes‘
e Meryemana‘ nýn da gelmesi ve St. Jean‘
ýn burada yaþamasý, Efes‘ i ayný zamanda
önemli dini bir merkez durumuna getirmiþtir.
Bülbül Daðý üzerinde Hristiyanlýðýn kutsal
anasý Hz.Meryem‘ in Evi bulunmaktadýr.
1090 yýlýnda þehir Türklerin eline geçmiþtir.
Günümüzdeyse Efes, Ýzmir‘ den 75 kilometre
uzaklýðýnda bulunan Selçuk ilçesinin sýnýrlarý
içerisindedir.
Harabeler Zenginliði
Hemen hemen tüm uygarlýk kalýntýlarýnýn
bulunduðu Efes ve Selçuk, Türkiye‘ nin tarihi
ve arkeolojik eserler bakýmýndan en
zengin merkezidir.
Özellikle Efes‘ in
harabeleri ve Efes
Müzesi‘ ne sahip
olmasý bakýmýndan
yoðun bir turist
ziyaretine maruz
kalmaktadýr.
Hellenistik
Döneminden
Kalma
tiyatro
Efes harabelerinin en güzel
yapýlarýndan biri olan tiyatro, oldukça saðlam
kalmýþ ve bir süre öncesine kadar Efes Festivali gibi þenliklerde rahatlýkla kullanýlabilmiþtir.
Ancak aþýrý kullanýmdan kaynaklanan kaymalar nedeniyle tekrar restorasyon çalýþmalarý
baþlamýþ ve korumaya alýnmýþtýr. 25.000 kiþilik tiyatronun ilk kez Helenistik döneminde
yapýldýðý biliniyor.
Selçuk da Gezmeye deðer
Türkiye‘ deki en güzel yöresel müzelerden
biri de Selçuk‘ ta bulunuyor. Burada, Efes
örenlerinde ve çevresinde gün ýþýðýna
çýkarýlmýþ olan eserler korunmaktadýr. Birinci
dünya savaþýndan önce bulunmuþ olan eserlerin çoðu Viyana Müzesi‘ ne götürülmüþtür.
Ancak 1906 yýlýnda tarihi eserlerin deðeri
anlaþýlýr ve dýþ ülkelere satýþ durdurulur.
Ortadoðu aðýr konu
Irk ayrýmýna karþý savaþ
D
urban‘ da BM tarafindan düzenlenen
Irkçýlýða Karþý Dünya
Konferansý‘ na Filistin lideri
Arafat ve Küba lideri Fidel
Castro katýlýrken, ABD‘ nin üst
düzey temsilci göndermemesi
BM Genel Sekreteri Annan‘ ýn
tepkisini çekti. ABD Dýþiþleri
Bakaný Colin Powell, konferansýn Ýsrail‘ i kötüleme kampanya niteliði taþýdýðýný ileri
sürerek sadece düþük düzeyde
temsilcilerini gönderdi. ABD
gibi Kanada‘ dan da ayný
sebepten ötürü üst düzey temsilci katýlmýyor.
Annan, Yahudileri
Hatýrlattý
Ortadoðu krizini kastederek
BM Genel Sekreteri Annan,
Yahudilerin, ýrkçýlýðýn ve soykýrýmýnýn hedefi olduklarýnýn
asla unutulmamasý gerektiðini
vurguladý. Annan ayrýca, Filistinlilerden de, Yahudilerin
yaþamýþ olduklarý acýlar nedeniyle, yerlerinden edilmeyi, topraklarýnýn iþgalini ve ‚yargýsýz
cinayetleri‘ kabul etmelerinin
beklenemeyeceðini bildirdi.
Afrikalý kölelerin
tazminat talebi
Ýsrail ve Filistinliler arasýndaki çatýþmalarýn yaný sýra,
konferansta ele alýnacak önemli konular
arasýnda Afrikalý
kölelerin tazminat
talebi bulunuyor.
Afrika ülkelerinin
eskiden köle ticareti
yapan ülkelerden tazminat isteði Avrupa ülkeleri
ve ABD tarafýndan reddedildi.
Kendisini Afrika kökenli bir
ABD‘ li olarak gören ABD
Dýþiþleri Bakaný Colin Powell
„kölelik tazminatý ödenecek
olursa ben para alacak mýyým
yoksa ödeyecek miyim?“ ifadesini kullandý.
Katliamlar da
gündemde
Ýnsan Haklarý Komisyonu
Baþkaný Mary Robinson konferansýn hedefinin ýrklarý, dinleri ve cinsiyetleri yüzünden
saldýrýlara uðrayan insanlarýn
sorununa çözüm bulmanýn
olduðunu açýkladý. Robinson,
bu çerçeve içinde Bosna,
Kosova, Kamboçya ve Endonezya‘ da yaþanan katliamlarý da
gündeme getireceðini söyledi.
Hedef: Irkçýlýðý
engellemek
Konferansa, BM üyeleri
ve hükümetten olmayan
çeþitli organizasyonlar
katýlacak. Bunlar beraberce,
ýrk ayrýmý ve yabancý düþmanlýðýnýn nedenlerini, yol
açtýðý sorunlarý ve alýnabilecek önlemleri tartýþacak. Hedef, çeþitli planlarla
bölgesel, ulusal ve uluslararasý düzeylerdeki ýrkçýlýðýn
önlenmesi.
1997‘ de kararlaþtýrýlan
ve üçüncü kez düzenlenen
konferansa 150 ülkeden
temsilci katýlýyor. Katýlan
ülkelerden 57‘ si Müslüman ülkelerden.
ÇEVRE YIKIMI ARTIK UZAYDAN
BÝLE GÖZÜKÜYOR!!MAVÝ GEZEGEN DÜNYA‘NIN ATMOSFERÝ
DUMAN VE TOZLA KAPLANIYOR. ULUSLARARASI UZAY
ÝSTASYONU‘NUN (UUÝ) YENÝ
KAPTAN PÝLOTU AMERÝKALI
ASTRONOT FRANK CULBERTSON, DÜNYANIN UZAYDAN GÖRÜNÜÞÜNÜN GÝTTÝKÇE
KÖTÜLEÞTÝÐÝNÝ VE ATMOSFERÝN DUMAN VE TOZLA
KAPANDIÐINI SÖYLEDÝ!!
C
ulbertson, BBC`ye yaptýðý açýklamada, dünya
atmosferinin toz ve
dumanla kaplandýðýný, gittikçe
büyüyen çevre yýkýmýnýn uzaydan
daha net görüldüðünü söyledi.
Uzaydaki ilk görevi olan 1990
yýlýndan bu yana, Afrika gibi belirli
bölgelerin daha çok toz dumanla
kaplandýðýný belirten Culbertson,
nehirler ve araziler de deðiþikliklere
rastladýklarýný kaydetti. Culbertson,
``Yukarýdan, arazi açmak adýna
yakýlan ormanlarý görüyoruz`` diye
konuþtu.
Ýnsanoðlunun dünyayý nasýl
tehdit ettiðine dikkat çeken Culbertson, geceleri dünya üzerinde
görülen ýþýk demeti karþýsýnda duygularýný, ``Aþaðýda ne kadar çok
insanýn yaþadýðýný görmek ve bu
insanlarýn dünyaya etkilerini bilmek
inanýlmaz bir þey`` sözleriyle ifade
etti.
Uzay mekiklerinde görev almak
üzere 1990 ve 1993 yýllarýnda da
uzaya çýkan Culbertson, Rus kozmotlar Vladimir Dezhurov ve Mihail
Tyurin ile birlikte en az Aralýk ayý
ortalarýna kadar UUÝ`de kalacak
Sayý: 6
14
Eylül 2001
Sayý: 6
11
Eylül 2001
Dönerprodouktion Fleischgroßhandels GmbH
Markamýzýn garantisi
Yaprak, Kýyma, Tavuk, Hindi Döner Çeþitleri
Uygun fiyat, hýzlý servis ve aranan kalite
Kalitenin adý
Lezzetin tadý
Güvenin adý
MERCAN DÖNER
Mercan Döner‘de
Donnerstraße 21
44319 Dortmund-Asseln
Tel: 0231 217 45 48
Fax: 0231 217 45 47
Mobil: 0179 13 74 767
0179 29 66 768
Eylül 2001
Sayý: 6
PROBIEREN SIE UNSEREN DÖNER
12
PROBIEREN SIE UNSEREN DÖNER
Sayý: 6
Yaprak, Kýyma, Tavuk, Hindi Döner Çeþitleri
Toptan döner et çeþitlerimizle hizmetinizdeyiz!
Kararýnýzý dönerimizi
denedikten sonra veriniz!
Gahmener Strç 189, 44532 Lünen
Tel: 02306/ 92 70 30/ 927 0311/12
Fax: 02306/ 92 70 320
Handy: 0172/ 78 57 189
13
Eylül 2001
Sayý: 6
10
Artýk sizinde
güvenilir ve
uzman bir
yatýrým fonu
danýþmanýnýz
var!
Þimdiye kadar
yapmýþ olduðunuz
yatýrýmlarý bir
gözden geçirin,
hatalý birikim yapmýþ
olduðunuzun farkýna
varacaksýnýz.
þ
Hiç yedi sene içerisinde iþ
veren teþvikli 78,- DM birkiminize
ortalama en az 13.000 DM aldýnýz
mý? Ve fazlasýný düþündünüz mü?
þ
Veya toplu yatýrýmlarýnýza
senede % 60´lara varan kar elde
ettiniz mi? Hayat sigortanýzýn fonlara endeksli olabilmesi ve kar
oranlarýnýn bankadaki faizlerle
kýyaslanmýyacak kadar yüksek olma
ihtimalini düþündünüz mü? Ev Kredilerinizi fonlarla indeksli olmasýný
hesabladiniz mi?
þ
Hayat sigortasýnda 25 aðýr
hastalýða (kalb krizi, kanser, beyin
timörü, felç, saðýrlýk, körlük v.s )
karþý´da bir önlem alinabileceðini
biliyormuydunuz?
þ
Çocuklarýnýzý ilerideki okul
masraflarýný kendileri karþýladýmý?
þ
Yeni emeklilik kanununda
yararlanma nasil olur?
þ
Halen yatýrýmlarýnýzý doðru
yönde yaptýðýnýzý düþünüyorsanýz,
iyi bir daþnýþmanýz var,
þ
Yok eðer hatalarýnýzý görüp
zararýn neresinden dönersek kardýr
düþüncesi ile hareket etmek istiyorsanýz, beraber hatalarý temelden
inceleyip gereken yere müdahele
yapalým.
Bizleri aradýðýnýzda kayýp edeceðiniz en kötü ihtimal
telefon paranýz.
Aramadýðýnýz taktirde küçük bir servetten olabilirsiniz.
Eylül 2001
Çetin Çiloðlu
Merkez saðýn
yeni lideri kim?
A
nkara kulislerinde “ Merkez
Saðýn” yeni oluþumcularý
olarak Mehmet Aðar, Melih
Gökçek ve Ilhan Kesici adý geçiyor.
Mehmet Aðar yeni siyasi oluþum arayýþýný
gizliden sürdürüyor. Türkiyenin
sýkýntýlarýný çözecek ve kucaklýyacak yeni
bir merkez sað hareket yapmak istiyor?
O öyle diyor!
Tayyib Erdoðan ise çok acele etti.
AK Parti, parti olacaðýna, Faziletin diðer
bir tarafýný çarpýþtýrmanýn aracý olmadan
öteye gitmeyeceði ortaya çýktý. Baþarlý
olmasý mümkün görünmüyor.
Melik Gökçek ise “yeni oluþum için
halkýn yüzde 70´i yer almamý istiyor, AK
Parti ilk etapta Ankara´da %42’lerde idi.
Ama þu anda Türkiye genelinde %11, 12
ve gerilediler. Bunlar bu düþüþle toparlanamazlar. Bunlar halkýn umudunu topraða
gömdüler. Onlar için üzülüyorum. Benim
de görüþtüðüm insanlar vardýr. Aðar,
Kesici, Doðan, Muhsin Yazýcýoðlu ve
Tuðrul Türkeþ gibi kiþilerle görüþtüm.”
Diyor. “Merkez saða gelecek parti ýlýmlý
ve merkez sola açýk olacak bir yapýda
olmalý.” Falan....
Haarstudio
Seminerlerimize iþtirak edebilirsiniz. Bankalarýn sizlere
20 senedir veremediði bilgileri sizler 3 saat içerisinde
detaylý þekilde alabilirsiniz....
Investmenntsfondsvermittlung
Fidelity
FERIDUN BEKTAS
Tempelten
Vertriebsleiter
Selbständiger
Handelsvertreter der Ascent AG
Painer
DWS
Nicklaus Lenau Platz 17
71067 Sindelfingen
DIT
Tel:
07031/ 4 18 18 50
ADIG
Fax:
07031/
4 18 18 51
Not: karier çizmeniz ve hayallerinizi gerçekleþtirmek için
SALI
beraber birlikte çalýþacak Avrupa genelinde elemanlara
Mobil: 0171/1 96 01 09
Sunlive
ihtiyacýmýz vardýr. Baþvurularýnýz için teþekkürler.
Priv: 07031/ 80 55 47
Kesici de „Türkiye yeni bir liderle
saða yeni bir yenilikçi
gerçek bir lidere ihtiyaç vardýr.
Bunun için calýþmalar yapýyoruz
görüþmeler yapýyoruz.” Derken, biz
“Haydi hayýrlý olsun”
diyebiliyoruz.
Fakat Türkiyede böyle bu kafada insanlar olursa, Sað´ýn lideri Sol´un lideri
ben olacaðým derlerse, bunlar sadece
kendi cephelerinin liderleri olur, halkýn
biraz daha umudunu sokaða gömerler.
Türkiye önce Sað´ý, Sol´u býrakmalý.“
Dua” ile deðil, okuyup bilinçli bir þekilde,
“Ha bunu denemedik bunu da deniyelim,
Bir de bunu seçelim” derse yanýlýr. O
zaman ülke daha geriye gider.
Ülkeye akýllý, gerçekten ülkesine
baðlý, halkýn çýkarýný düþünen kadrolar
lazým. Halkýn geleceðini daha ileri, enflasyonu, iþsizliði, milli geliri v.s. daha bir
çok problemleri haledecek fedakar insanlar gerek. “AF” yasalarýný çýkaracak cesareti olan, Türk, Kürt, Azeri, Laz, Çerkez
v.b. insanlarýn doðal olarak düþüncelerini
Demokratik platformlarda açýk açýk anlatmasýný, örgütlemesininin önünü açacak,
bir lider seçmemiz lazým.
Demokrasi diyoruz ama kokmamýþ
bir demokrasi diyoruz.
Haydi hayýrlýsý, bugün saða yeni bir
dalkavuk lider ararýyoruz, yarýnda sola
yeni bir lider ararýz.
GEZER
Wir haben auch Montags geöffnet!
DAMEN
Trockenschneiden
Waschen, Fönen
Waschen, Schneiden, Fönen
Waschen, Schneiden, Legen
Waschen, Legen
Dauerwelle komplett ab
Färben ab
Strähnchen ab
Tönen ab
18,ab 25,ab 33,30,23,75,30,35,25,-
HERREN
Trockenschneiden
Nassrasur
Waschen, Schneiden, Fönen
Kinderhaarschnitt/ Junge
Kinderhaarschnitt/ Mädchen
Waschen, Schneiden, Fönen, Nassrasur
13,10,ab 18,ab 10,ab 15,30,-
Westerbleichstr. 62
44147 DORTMUND
Tel:
0231 88 21 776
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 8.30 - 19.00
Samstasg 8.00.15.00
Sayý: 6
15
Eylül 2001
2. Int. Firmalar arasý Futbol turnuvasý hazýrlýklarý tamam
A
Ýþinde güven, titizlik ve özen gösteren
ELEMANLARA
Ýhtiyaç vardýr.
Montaj, depo, inþaat ve temizlik dallarýnda
çalýþacak bay ve bayan elemanlar
arnamaktadýr.
Ýlgi duyanlarýn aþaðýdaki adres ve telefona
müracaat etmeleri rica olunur:
Gargi GmbH
Herr Salim Gargi
Voltastraße 4
70376 Stuttgart
Info-Tel: 0711 52 08 9-0
&S Organisation 2.
kez düzenlemis
olduðu Futbol Turnuvasý 3 Ekimde start alýyor.
Bir çok seçkin Firmanýn
katýldýðý Turnuvada ayrýca
çocuk Futbol takýmý, Folklör
ekibi, Bayanlar Takimi,
Dans showlarý bunun
yaný sýra
misafir
konuk
sanatçýlar
olacaktýr. Bu
kadarla kalmayýp bir
çok rakip
basýn mensuplarýnýda
bir araya
getirecekler.
Türkiyemizin
içinde
bulunduðu
bu zor
günlerde,
insanlarýn
birbirine daha sýký baðlanmalarý
gerektiðini kanýtlamak istercesine sizlerin bu Organisasyon
bugüne kadar düzenlemiþ
olduðu organizelerdeki gibi
elde edilen gelir yine baðýþlanacak. Geçtiðimiz Organi-
zelerde gelirler Depremzede
Çocuklar yararýna olmuþtu,
þimdi ise Istanbul Çapa lösemi
çocuklar vakfýna verilecek.
Sadece eðlenmeyip belkide bir
Çocuðu daha doðrusu bir caný
kurtarabilirsiniz.
BEUSSELSTR. 69
KEMER
10553 Berlin
Her cuma
Tel: 030/ 398 44 733
~OCAKBAÞI~ ve cumartesi
canlý
177/ 345 11 29
müzik
GRILLHAUS
Öffnungszeiten:
Täglich: 7.00- 6.00 Uhr
Friseurin wird
gesuch!
ALÝ ÞENPINAR
Finanz Vermittlungen
Partner im Finanzverbund von WÝR
Inh. A. Tomar
Yatýrým konusunda güvenebileceðiniz ILK adres... Dünya çapýnda ünlü ve tanýnmýþ þirketlere yatýrým yapýlýr.
Hizmetlerimiz:
Import & Export
T
a
v
e
r
n
e
Timbales
Die kleine gemütliche Musikkneipe
Inh. Ali Osman „Alex“
Reitzensteinstrasse 36, 70190 Stuttgart (Ost) Tel: 0711 262 37 71
Uygun fiyata kuru
gýda, et, meyve,
sebze, hediyelik
eþya ve katliteyi
MARKETÝMÝZDE
bulabilirsiniz!
GELÝN GÖRÜN
KANAAT GETÝRÝN
Agima Market
Frederichstr. 4
79713 Bad Säckingen
Tel: 07761/ 93 66 11
Açýlýþ saatleri: PazartesiCuma; 09:00-20:00
Cumhartesi; 08:00-16:00
Ruhrstrasse 10/2
71636 Ludwigsburg
Tel: 07154-80 37 10
Fax: 07154-80 37 15
Mobil: 0177- 34 37 384
E-Mail: [email protected]
·
·
·
·
·
Emeklilik yatýrýmlarý
Çocuðunuzun geleceði için yatýrýmlar
Investment ve Fon yatýrýmlarý
Vermögenswirksame Leistungen 78 DM yatýrýmlarý
Finansmanlýk
Detaylý bilgi için lütfen bizimle irtibat‘a geçiniz.
30- senelik kýyaslama
Son 30 yýl içinde aylýk 200 DM yatýrým
ile oluþan birikim miktarlarý DM....
Yatýrdýðýnýz para miktarý 72.000 DM
Alabileceðiniz birikim........
Sparbuch Immobilien- Bundes- Deutsche Internat.
Fonds anleihe
Aktien
Aktien
Ýncl. Wert-/Kurssteigerungen
Quelle: Focus 15/1997
Sayý: 6
8
HACI BEKTAÞ MÜZESÝ’NÝ
YEDÝYÜZ BÝN KÝÞÝ
ZÝYARET ETMÝÞ!
Eylül 2001
T
omb Raider, Lara
Croft ve benzeri
oyunlarýn çocuklar
üzerinde nasýl bir etki yaptýðý uzmanlar arasýnda tartýþma konusu. Bir taraf
bilgisayar
oyunlarýnýn
ölçülü
olduðu
takdirde
olumlu olduðunu
savunurken, diðer taraf
bunun toplumun daha da
bayaðýlaþmasýný ve duygusuzlaþmasýný beraberinde
getirdiðini ileri sürüyor.
Sanal hobiyi þiddetli eleþtirenler cephesi þimdilik
Japonya‘ da yapýlan bir
araþtýrmayla güçleniyor.
Aleviler: Ýbadet yerleri hizmete açýlsýn!
Anayasal olarak tanýnmayan Alevilerin ibadet
yerleride bu kampsamda yasaklýlar arasýnda
bulunmakta. Bir çok dergah, müze veya vakýflara
baðlý iþletmeler olarak çalýþtýrýlmakta. Bunlardanen tanýnmýþ olnlarýndan, Hacý Bektaþý Veli Dergahý müze, Karaca Ahmet Dergahý ise Vakýflar
Genel Müdürlüðünden on yýllýðýna kiralanmýþ bir
iþletme statüsünde!
Beyin aktivitesi
ölçülüyor
Tohuko Üniversitesi
çalýþanlarý gerçek tehlikenin
bazý oyunlarda þiddete
methiye dizilmesinde deðil,
daha çok beynin geliþmesinde aðýr engel teþkil
etmesinde görüyorlar. Ýngiliz
günlük gazetesi „Observer“
de yer alan habere göre,
bilim adamý Ryuta Kawashima ve arkadaþlarý, iki
Devlet nasýl laik?
Laik bir ülkede devletin din iþlerinden elini
çekmesi gerektiðini söyleyen Aleviler, Türkiye‘de
din ve inançlarýn devlet tarafýndan sistematik
bir baskýya maruz kaldýný iddia etmekteler. Alevilerin, Müslümanlarýn, Yezidilerin, Hiristiyanlarýn inandýklarý gibi yaþayamadýklarýný iddia eden
Aleviler, bu durumun deðiþmesini beklediklerini
söylüyorlar.
D
ünyanýn en aktif
volkanlarýndan
biri olan
Etna’daki deðiþimler bilim
adamlarýný düþündürmeye
baþladý.
Avrupa’nýn en aktif
volkaný Etna, daha tehlikeli
olmaya baþlayacak.
Sicilya’daki volkanýn son
yarým milyon yýldýr püskürttüðü kimyasal lavlarý
inceleyen Fransýz araþtýrmacýlar sonunda bu kanýya
vardýlar.
Bilim adamlarýna göre
yapýlan incelemelerde Etna
volkanýnýn mineral maddelerinde derece derece fakat
önemli deðiþimler görüldü.
Araþtýrmayý yürütenlerden Pierre Schiano, patlamalarýn önceden tahmin
edilemeyeceðini fakat bu
incelemenin Etna’yý anlamayý kolaylaþtýracaðýný
belirtti.
Þu ana kadar üzerinde
en çok araþtýrma yapýlan
volkan olmasýna raðmen,
Etna’nýn jeolojisi tam bir
esrar perdesi.
Bu yýl çok fazla aktivitenin görüldüðü volkan,
Asya-Pasifik bölgesindeki
volkanlara benziyor. Bu böl-
gedeki volkanlarýn magmalarý tektonik tabakalarýn
birbirinin altýna geçmesiyle
oluþuyor.
Schiano ekibi ile birlikte
520 bin yýllýk ve 1999
yýlýnda
elde
edilen
lavlarý
incelediler. Bu
çalýþmanýn
Etna
yanardaðýnda
zamanla
ortaya çýkan deðiþiklikleri
ortaya çýkardýðýný belirten
Schiano, Etna’nýn daha
aktif bir volkan haline
dönüþtüðüne de dikkat
çekti.
Ýlk insan kopyalanmasý yaklaþýyor
Saðsalim insan klonlamanýn yolu
gruptan oluþan gençlerin
beyin aktivitesini ölçerek
ilginç sonuçlara ulaþtýðý kaydedildi. Deneyde, bir grup
nintendo oyunlarý ile ilgilenirken diðer grup basit
aritmetik ödevlerini
çözmeye çalýþtýðý bildirildi.
Beynin sadec
Bir bölümü aktif
Bilim adamlarý, bilgi
sayar oyunlarý üzerine
yoðunlaþan deneklerde
sadece beynin hareket
ve algýlamayla ilgili bölümlerinin aktif olduðunu tespit
edebildi. Matematik sorularýný çözmeye çalýþan
deneklerde ise sað ve sol
alýn bezlerinin aktif olduðu
kaydedildi. Faaliyette olan
söz konusu beyin bölümleri,
hareket ve algýlama yetisi
yaný sýra öðrenme, hafýza ve
duygu alanlarýný da kapsýyor.
Kendilerine
hakim deðiller
Diðer taraftan 20 yaþýna
kadar geliþen beyin bölümleri, bireyin kendisine hakim
olabilme yetisini de geliþtirdiði bildiriliyor. Bu bölümüm zedelendiði
gözlemlenen hastalarda,
akýlsýz davranýþlara eðilim
tespit edildiði gelen haberler
arasýnda. Kawashima ve
arkadaþlarý, geliþim çaðýnda
olan ve zamanlarýnýn büyük
bölümlerini bilgisayar oyunlarýna ayýran
gençlerde bu
eksikliðin baþgösterebileceði
uyarýsýnda
bulundu.
Toplumda
þiiddet artabilir
Kawashima gazeteye
yaptýðý açýklamada, „Bu
keþifin önemi küçümsenmemesi gerekir, bilgisayarda
çok oyun oynayan yeni
nesillerle önceden tanýmadýðýmýz büyük sorunlarýmýz olacak.“ diyor. Bilim
adamý, tek yönlü geliþen ilgi
alanýndan dolayý toplumda
þiddetin artacaðýndan endiþe
ediyor. Bu geliþmelere karþý
çare olarak sesli okumayý
ve matematikle ilgilenmeyi
öneriyor, Kawashima. Yalnýz
böyle bir önerinin gençler
arasýnda raðbet görüp görmeyeceði konusunda þüpheli
görünüyor.
Ý
nsan kopyalanmasý beklenilenden daha da
risksiz geçebileceðine
inanýyorlar, Amerikan
eksperleri. ABD‘ nin
Duke University‘ nin
klonlama uzmanlarý,
insan ve hayvan
arasýnda küçük ama çok
etkileyici bir jenetik
farklýlýk buldular. Bu da
kopyalanan insaný dolly ve benzerine
göre hastalýklara karþý daha da az istidatlý
yapýyor.
Klonlarda yüksek ölüm sayýsý
Geçtiðimiz haftalarda, Ýtalyan bilim
adamý Severino Antinori, insan klonlamayla kýsa bir zaman içinde baþlayacaðýný
açýklamýþtý. Antinori ve meslektaþlarýnýn
planlarý týbbi dünyada sert eleþtirilerle
maruz kalmýþtý. Eleþtirenlerin birçoðu etik
sorunlarýn yaný sýra, kopyalanan hayvanlarda gözlenilen yüksek ölüm oranýný da
neden olarak gösteriyor.
Doðumdan sonra ölüyorlar
Bundan önce gerçekleþen klonlama
deneylerinde sayýsýz hayvan yaþamýný
yitirmiþti. Yaklaþýk 300 hayvan embriyondan sadece biri normal geliþiyor.
Klonlanan koyunlarýn birçoðu aþýrý kilolu
olarak dünyaya geliyor, doðumdan kýsa
süre sonra akciðerde meydana gelen
anormallik sonucu ölüyor.
Anormalliklere neden olan jen
Bu tür komplikasyonlarýn nedeni
bilim adamlarýna göre, „ÝGF2R“ adlý
bozuk bir jen. Koyunlar, domuzlar ve
fareler anne ve babalarýndan bu jenin
doðru iþleyen sadece bir kopyasýný alýyorlar. „ÝGF2R“‘ in diðer kopyasý ise
bloke ediliyor. Keith Killian adlý bilim
adamý ve meslektaþlarýna göre, hayvanlara yönelik bu özellik doðumdan sonra
birçok hastalýklarý beraberinde getiriyor.
Killian: Ýnsanlarda
Komplikasyon Çýkmaz
Bu zamana kadar bilimsel dünya, her
ikinci insanda da „ÝGF2R“ jenin bir
parçasýnýn bozuk olduðu sanýlýyordu. Bu
grup insanda klonlama büyük bir risk
yaratabilir görüþü savunuluyordu. Ancak
Killian, yaptýðý son jen analiziyle bu
teoriyi çürüttüðne inanýyor. Killian ve
ekibinin „Human Molecular Genetics“
adlý bilim dergisinde açýkladýðý araþtýrma
sonuçlarýna göre, insanlar ve primatlar
anne ve babalarýndan „ÝGF2R“ jenin iki
tane doðru iþleyen kopyasýný alýyorlar.
Jenetik uzmanlarýna göre, domuz
ve koyun kopyalanmasýnda meydana
gelen jen blokesi, insanlar tarafýndan 70
milyon yýl önce býrakýldý. Bu yüzden insanlarýn klonlanmasý daha da kolay ve
risksiz gerçekleþtirilebileceðine inanýyor,
bilim adamlarý.
oraný saniyede sadece 9,6
Yeni Wap Teknolojisi kilobyte hýzýnda olmasý açýsýnCep telefonu ile surf etmek
D
udaklardan düþmeyen yeni
bir terim: Wap. Artýk herkesin kulaðýnda. Nedir bu
Wap ve ne iþe yarar?
Seni çok seviyoruz Megrican, iyiki doðdun ...
FÝNANZBERATER
SERVÝCBÜRO
Inh.
Hüseyin UÇURUM
è
è
è
Eylül 2001
Geliþimin önünde nintendo engeli
aik olduðunu iddia eden Türkiye‘de Aleviler ibadet yerlerine haraç ödeyerek
girebiliyor. Her yýl yapýlan Hacý Bektaþý
Veli‘yi anma etkinliklerine katýlan, siyasiler boþ
vaatlerde bulunmaya devam ediyor.
Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve yardýmcýlarý
baþta olmak üzere hemen hemen tüm partilerden temsilcilerin hazýr bulunduðu törenlerde,
kimse Alevilerin anayasanýn neresinde olduðunu
soramadý. Müzeler müdürlüðünden yapýlan
açýklamada ise, geçen yýl 700 bin kiþinin ziyaret
ettiði „müzeyi“ bu yýl 1 milyon kiþinin ziyaret
etmesinin beklendiði söylendi.
Etna deðiþiyor!
17
PC-oyunlarý gençler için tehlikeli
L
Siyasiler çýkar peþinde!
Yýlda bir kere hatýrlandýklarýný söyleyen Aleviler, „Siyasiler oy peþindeler. Bu memleketi ne
hale getirdikleri ortada. Yýllar bize öðretti. Ne
kadar laik olabileceklerinide gösterdiler. Eðer gerçekten laiklerse, inançlarýmýz üzerindeki ellerini
çeksinler, býraksýnlar isteyen istediði gibi ibadetini
yapsýn“diyorlar.
Sayý: 6
PRÝVAT KREDÝ
EV KREDÝSÝ
SATLIK DAÝRELER
Almanya‘nýn
her yerinde
Bütün krediler birleþtirilerek tek kredi
haline getirilerek eizene kredi verilir!
STUTTGARTER STR. 6
71522 BAKNANG
Tel: 07191 36 72 84
Fax: 07191 367285
Mobil: 0173 9735 380
[email protected]
Wap‘ýn anlamý
W-a-p Wireless
Application Protocol,
yani kablosuz protokol demek. Bu yeni
teknoloji internetteki
bilgilerin mobil telefonlardan okunmasýný
saðlýyor.
Wap neden
yaratýldý?
Simdiye kadar kullanýlan mobil
telefonlarýnýn displayleri fazla küçük
olmasýndan dolayý internet sayfalarý
okunamýyordu. Ayrýca veri-aktarým
dan sorun yaratýyordu. Wap ile
bu sorun çözülecektir.
Wap nasýl çalýþýyor?
Wap‘ýn kendi dili var: W-M-L
(Wireless Markup Language). WML‘
i kullanmakta HTML´e nazaran daha
az kayýt kapasitesi gerekiyor. WMLsayfalarý internette normal
webserverlerde
bulunuyor. Bu
sayfalarýn
görüntüsünü
ise cep telefona iþlenmiþ
özel bir browser, yani Wap
Browser‘i
saðlýyor. Wap Browser‘in anlaþýlmasý
için server ve browserin arasýnda özel
bir araç, yani aðlararasý geçis yolu
gerekiyor. Bu geçiþ yolu veya „gate-
way“ mobil telefon aðýndan internete
geçiþi saðlýyor.
Wap ve SMS arasýndaki fark
Mobil telefon sahipleri þimdiye
kadar yazýlý mesaj alýp gönderebiliyorlardý. Bu S-M-S (Short Message Service), yani kýsa mesajlar
servisi olanaðýndan dolayý mümkündü. Ancak Wap sayesinde daha
fazla veri okunabiliniyor. Böylece
mesela telefon numaralarý, tren saatleri veya borsa kurlarý öðrenmek gibi
avantajlar doðuyor.
Wap ile bilgisayar (PC)
Wap‘ýn kendi aðý olduðuna göre,
ayrý servisi ayrý sayfalarý da var. Bu
sayfalarýn Wap‘sýz mobil telefonlardan dahi okunabiliyor. Bu olanaktan
faydalanmak için mobil telefonu bilgisayara baðlamak gerekiyor. Baðlandýðýnda Windows için geçerli olan
„WinWap“ Wap Browser‘i internetten indirilebiliniyor.
Sayý: 6
6
Eylül 2001
STUTTGART‘DAN DÝREK
Dinlendirme iþini
bize býrakýn
siz dinlenmenize bakýn!
Turkei reisen spezialist
Sayý: 6
19
Eylül 2001
Maraþýn Pazarcýk ilçesi de artýk Fakültesine Kavuþtu
P
azarcýk Fakülte ve
Yüksek okul yaptýrma
ve yaþatma Derneði
lediler, hemde Pazarcýk da
kurulan Fakültenin sevincini
paylaþtýlar. Konserin Organi-
kolu olarak iþlev göreceðini ve
üç eðitim bölümünde öðrenci
yetistireceðini, bu bölümlerin
zatörlerinde biri olan Pazarcýk
Fakülte ve Yüksek okul yaptýrma ve yaþatma derneði baþkaný Ýsmet Þevran, Pazarcýkta
ilk kez bir yüksek okul kurulduðunu ve bunun mutluluðu
icerisinde olduklarýný belirti.
Þervan, Pazarcýk Fakültesinin
Sütçü Ýmam Üniversitenin bir
Ýþletme, Ýktisadi muhasebe ve
sanayi iþletme olarak belirlendiðini vurguladý. Pazarcýk
ilçesinin böylesi bir yüksek
okula ihtiyac duyduðunu bunun
icinde bir dernek kurarak Sütçü
Ýmam Üniversitesine baþvurduklarýný, yurt ve okulun inþasý
halinde Fakültenin iþletilme-
SEYAYAT ve Yeminli
Tercümanlýk Bürosu
O
T
E
L
N
A
T
U
R
E
L
T
H
E
R
M
A
L
Otel Naturel‘in
temel suyunun bir
numunesi 24.05.1994
günü Saðlýk Bakanlýðýna
baðlý makamlarca alýnýp
analizi yapýldýktan sonra
sonuç aþaðýdaki þekilde
rapor edilmiþtir. *
Romatizma hastalýklarý
* Kadýn hastalýklarý *
Sinir ve kas iltihaplarý
* Kýrýk ve çýkýk sonrasý
eklem aðrýlarýnda tedavi
etkisi yapar
* Evinizdeki huzur, temizlik
* 106 yatak kapasiteli 38 oda ve
donatýlmýþ villalar
* Ortopedik yataklý, duþ/wc li,
balkonlu 21-26 m² lik odalar
* Þifalý sýcak su
* Lüx termal odalar
* Sauna, Türk hamamý
* Ýsteðe baðlý kese
ve masaj olanaðý
* Büyük ve çocuk
yüzme havuzlarý
* Tazyikli sýcak ve soðuk
su masaj havuzlarý
* Restaurant bar, havuz baþý bar
* Kahvaltý ve aksam
yemeði açýk büfe
ALMANYA‘NIN HER UÇUÞ NOKTASINDAN, UÇMA ÝMKANI!
Kaunos Club Dalyan
Ýttina ile dekore edilmiþ ve her türlü konfora sahip
odalarda kalmanýn ayrýcalýklý keyfini yaþayýn!
PCI 2,5 milyona yakýn üye ailesiyle, dünyanýn en büyük ve en
baþarýlý tatil deðiþimi kulübüdür.
Bir Kaunos Club üyesi olarak elde edeceðiniz PCI üyeliði ile,
tatil haftanýzý diðer üyelerle deðiþtirebilir ve 86 ülkede kurulu
3600‘e yakýn üye tesisde tatilinizi geçirebilirsiniz!
DÝLARA REÝSE ÝLE ÝYÝ TATÝLLER..
Hack str. 3, 70190 Stuttgart
Tel: (0711) 42 05 001
Fax: (0711) 42 05 003
[email protected]ýne.de
tarafýndan Organizesi yapýlan ve
bu yýl ilk öðrencilerini eðitime
alacak olan pazarcýk Fakültesi
yararýna Kývýrcýk Ali Konseri
düzenledi. 4.000 civarýnda
Pazarcýklý konseri izlemek için
saatler öncesi gelerek hem
hayranlýk duyduklarý Sanatçý
kývýrcýk Ali yi coþkuyla din-
Türkiye turizmde rekora doðru
10,4 milyon yabanc ý tu r is t g el d i
Ö
ger Tours þirketinin sahibi
Vural Öðer‘ in verilerine
göre, Türkiye bu sene,
Ýspanya ve Yunanistan‘ a nazaran
turistik alanýnda daha
baþarýlý. Ýstatistikler
geçen senenin
raporlarýyla
karþýlaþtýrýldýðýnda,
yüzde 30 artýþ kaydedilirken, bu geliþmelerle
ayný kanaatta olan turistik araþtýrma þirketi British- American-Tobacco‘ nun da rakamlarý
doðruladý.
ihtiyacýdýr. Öðer ”Türkiye, turistlere
yönelik mükemmel bir ülke. Misafirperverliðiyle meþhur olan Türkiye,
en önemli kaynaðý olan Alman turistleriyle çok iyi bir iliþki için de
ve üstelik almansever. Türk Lirasý‘
nýn deðer kaybediþinden faydalanan
Alman turistler, kendi ülkelerine nazaran, alýþveriþlerini burada yüzde 20
ucuza yapabiliyorlar. Öðer: „Turizmdeki bu olumlu geliþme Türkiye‘
yi beterinden kurtardý” þeklinde
konuþtu.
Ýlk yarýda 6,6 milyon turist
2001‘ in ilk yarýsýnda Türkiye‘
yi en az 6,6 milyon turist ziyaret
ederken, kaydedilen döviz geliri de
6,6 milyar marka kadar uzanýyor.
1999 ve 2000 yýlý karþýlaþtýrýldýðýnda,
2000 yýlýnda 10,4 milyon yabancý
turist aðýrlanýrken, yüzde 40 týrmanma tesbit edildi.
Saðlýk tesislerine teþfik
Ýlerleyen konuþmasýnda Öðer, bu
süper büyümeyi Ýspanya‘ ya kýþ mevsiminde bile rekabet saðlayan Türkiye,
dört ve beþ yýldýzlý otellerde uygun
fiyat-servis iliþkisiyle, yüzde 80 artýþ
saðladýðýný belirtti. Bir piyasa eksikliði
olan saðlýk tesislerini daha fazla teþfik
etmek isteyen Öðer Grubu, Alman
hastalýk sigortalarýyla iþbirliði içinde
olduðunu bildirdi.
Alman turistler
önemli kaynak
Öðer‘ e göre, bu yýlýn turist
patlamasýyla ilgili belirli sebeplerden
biri, 1999 yýlýnda gercekleþen PKK
krizinden sonra, turistlerin telafi etme
Bir milyona doðru
Geçen yýl 813.000 turistin Türkiye‘ ye gelmesini saðlayan Öðer,
1999‘ a karþýt yüzde 10 geliþme
elde ederek, bu sene için ilk defa bir
milyon sýnýrýný zorlayacaðýný ifade etti.
sinde destek sunacaklarý onayýný
aldýktan sonra okulu yaptýrma
çabaçarýna girdiklerini belirtti.
Pazarcýk Fakülte ve Yüksek okul
yaptýrma ve yaþatma Derneðinin, baþta Pazarcýk Kaymakamý ve Belediye Baþkaný
olmak üzere topam 13 kiþiden
bir yönetim kurduklarýný ve
çalýþmalarý yürütmek için 4 kiþilik çekirdek bir kadro kurduklarýný anlatan Þervan, okulun
yapýmýnda diðerlerin yaný sýra
en büyük katkýyý Yurtdýþýnda
yaþýzan Pazarcýklý Yüzer Ailesinin yaptýðýný ve bu finansörlüðü yaparken okula babalarýnýn
isminin verilmesi istediðinden
bulunduklarýný,bu nedenle rek-
Tüm dünya Türkiye‘ de tatil yapýyor
Yalnýz yerliler evlerine kapandý
B
ulutsuz bir gökten
güneþ ýþýl ýþýl
yanýyor, deniz
sýcaklýðý nerdeyse 30 dereceye varýyor ve sahil kenarlarý
týklým týklým dolu. Turizm
sezonu bu yýl Türkiye‘ de
inanýlmaz bir hýzla geliþiyor
ve durmak bilmiyor. Türkiye‘
nin Turizm Bakaný Erkal
Mumcu, bu yýlýn turist
sayýsýnýn 13 milyona ulaþacaðýna inanýyor.
Sahilde bir
yerliler eksik
Þu an ülkede beþ milyon
civarýnda yabancý turist bulunuyor. En az sekiz milyonun
daha geleceði kesin. Türkiye‘
ye akýn eden bu yabancý
turistler arasýnda bir Türk
yerlisini bulmak samanýn
içinde iðne aramak gibi. Bulunan yerliler de turist olarak
deðil, hotel personeli veya
iþçi olarak karþýmýza geliyor.
Tatili ancak
rüyalarýnda görürler
Türkiye‘ nin riviyerasýnda
tatil yapmak bu yýl yabancý
turistler için olduðundan da
ucuz. Ancak yerli turistler
için kendi ülkelerinde izin
yapmak bir hayal haline
geldi. Güncel kira, yeme
ve içme gibi ihtiyaçlarýný
zor karþýlayan vatandaþlar için tatil sanki
bir rüya. Türk Lirasý,
geçtiðimiz Nisan ayýndan bu yana deðerinin
yaklaþýk yarýsýný kaybetti.
Ne mutlu dolarý olana!
Hotel fiyatlarýnýn ABD
Dolarý ve Alman Marký‘ yla
karþýlanmasý Türk izincileri
için fiyatlarýn bir anda iki
katýna çýkmasý anlamýna geliyor. Mark ve dolarla ödeyen
yabancýlar için ise hiçbir þey
deðiþmiyor, hatta liranýn
deðer kaybýndan ve özel tarifelerden bile faydalanýyorlar.
Yerli turistler
haksýzlýða uðruyor
Vatandaþlar, ekonomi krizini göz önüne alarak turizm
alanýndaki geliþmeleri hem
sevinç hem de üzüntüyle
karþýlýyor. Seviniyor, çünkü bu
sýkýntýlý ve dar günlerde turistlerin ekonomiye katkýsý çok
törlük onayý ile okula Yüzer
Ailesinin Baba Ýsmi verileceðini
belirten þevran tüm katkýda
bulunanlara tesekkür etti.
Konserde kýsa bir konuþma
yapan Pazarcýk kaymakamý ise,
Fakültenýn kurulmasýnda katkýlarý olan herkese tesekkür
ederken, Sanatçý Kývýrcýk Ali ve
Cemile Sönmez’ inde konseri
vererek bulunuduklarý katkýdan
cok tesekkür ettiðini belirtti.
Pazarcýklýlarýn Artýk bir
yüksek okula kavuþma sevincini
yaþarken, Sanatçý kývýrcýk Ali’
tüm yüreðiyle ve imkanlarýyla
Pazarcýklýlarýn yanýnda olduðunu
belirtti.
önemli. Üzülüyorlar, çünkü
yabancýlarýn yerlilerden daha
az para ödediklerine inanýyorlar. Örneðin, Antalya‘ da bir
otel odasý kahvaltýyla beraberinde bir yabancý turist
için 30 marka patlýyor. Yerliyse ayný servis için 100
mark günde ödemek zorunda
kalýyor.
Ey vatandaþlar, uyanýn
Türk turistlerine zam
uygulandýðýna dair söylentileri reddeden Türk Otel
Birliði‘ nin yaný sýra yerel
seyahat acentalarý, Avrupalýlarla pazarlýk yapýldýðýný
itiraf ediyor. Yurtiçinde yaþayan Türklerin ise kendi
ülkelerinde „ikinci sýnýf
misafir“ olarak görülmeleri
acý verici. Ýnternet chatine
katýlan bir ziyaretçi þu çaðrýda
bulundu: „Ey, vatandaþlar
uyanýn. Deniz kenarlarý bizim
malýmýz“.
Sayý: 6
4
Eylül 2001
Sayý: 6
Erdoðan hakkýnda soruþturma baþlatýldý Kürtçe yerine daha çok Türkçe
Siyasi yaþamý tehlikede
A
K Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip
Erdoðan hakkýnda
soruþturma açýldý. Yargýtay
açýklama yaparak, Anayasa
Mahkemesi’ nin de eski Ýstan-
kapatýlan RP’ nin Ümraniye
Ýlçe Teþkilatý’ nýn 1994 yýlýnda
açýlýþýnda yaptýðý öne sürülen
konuþmasýnda “Ya kiþi laik olur
ya da Müslüman. Ýkisi birden
olmak imkansýzdýr” dediði iddia
edildiði gerekçesiyle Türk Ceza
Kanunu’ nun (TCK’) ‘’Devlete
hakaret’’ suçunu düzenleyen
159‘ ncu Maddesi yönünden
soruþturma baþlatýldýðý bildirildi.
TCK’ nýn ‘’Türklüðü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisi’
ni, hükümetin manevi þahsiyetini, bakanlýklarý, devletin askeri
ve emniyet muhafaza kuvvetlerini veya adliyenin manevi
þahsiyetini alenen tahkir ve
tezyif etmek’’ suçunu düzenleyen 159‘ uncu maddesi
yönünden açýldýðý ve bu amaçla
kayýtlarýn bulunduðu, söz
konusu TV kanalýndan konuþma
bul Belediye Baþkaný Erdoðan’ýn bandýnýn da istendiði kaydegenel baþkanlýktan ve üyelikten dildi.
çýkarýlmasý için Anayasa MahSavcý: Zaman aþýmý
kemesi’ ne baþvurdu. Baþvusüresi on yýl
ruda 10 ay hapis cezasýna
Suç tarihini 1994 yýlý olarak
mahkum edildiðne dikkat çekikabul eden ve bu suçtan dolayý
lerek, bu nedenle milletvekili
zaman aþýmý süresinin on yýl
seçilme yeterliliði bulunmadýðý
olmasýný dikkate alan savcý,
vurgulandý.
soruþturmayý tamamladýktan
sonra bu maddeden sanýk hakGerekçe 1994’ te
kýnda dava açabilmek için
yaptýðý konuþma
Adalet Bakanlýðý’ ndan izin
Genel Baþkan Erdoðan’ ýn,
isteyeceði gelen haberler
arasýnda.
Türban simge aracý
Ayrýca savcýlýk, kurucu
üyeler olan altý kadýnýn siyasi
yaþamdan ihraç edilmesi talebinde bulundu. Kamusal
yaþamda rol oynayacak olan söz
konusu kiþilerin bu yolla türban
taþýnabileceði mesajýný verebileceklerine dikkat çekerek bunun
laik demokratik düzenine karþý
kullanýldýðýndan yönelik bulunduðu kaydedildi.
Ýslami hareket
ilk defa ikiye bölündü
Anayasa Mahkemesi tarafýndan yasaklanan Fazilet Partisi’
nin ardýllarý olarak Gelenekçiler’
in Temmuz’ da kurduklarý
Saadet Partisi’ nin (SP) ardýndan Yenilikçiler de AK Partisi’
ni kurdu. Eski FP’ den SP’
ye 48 milletvekili transfer
olmuþtu. Ýslami hareket böylelikle ilk defa iki kanada
bölündü. SP’ ye karþýn AK Partisi son yapýlan kamuoyu yoklamalarýna göre, diðer parilerin
tümüne karþýn yüzde 30 oy
alabileceði yönünde. Seçmenler,
ülkede yaþanan aðýr ekonomik
krizi AK Partisi’ nin aþabileceðine inanýyor.
M
MHP Türkçeleþtirme
peþinde
Gazetede yer alan habere
göre, MHP bugünlerde Kürt
ve diðer azýnlýklarýn yaþadýðý
bölgelerde Türkçe derslerine
aðýrlýk verilmesiyle ilgili bir
yasa tasarýsý çalýþmalarý içinde.
Ayrýca günlük yaþamda da
Türkçe’ ye daha da aðýrlýk
verme çabalarýnýn yoðunlaþtýrýlmasý hedefleniyor. Diðer
taraftan sokak
isimlerininde”Türkçeleþtirilmesi”
üzerinde duruluyor.
AB’ nin Kürtçe þartý
Þimdiye kadar günlük yaþamda
Kürtçe resmi olarak yasak deðil.
Kürtçe dilinde gazeteler ve dergiler de var. Ancak Kürtçe dilinde
yayým yapan televizyon kanallarý
ve Kürtçe eðitim halen yasak.
Avrupa Birliði’ ne Üye Adayý Türkiye’ ye getirilen þartlardan biri
Kürtçe dilinin tamamen serbest
býrakýlmasý.
Anayasa deðiþiklikleri
tartýþýlacak
Eylül’ ün ortalarýnda Türkiye
Meclisi’ nde, AB’ ye üyeliði
için talep edilen anayasa deðiþikliklerini paketi görüþmek ve
ülkenin Avrupa’ ya yakýnlaþma
sürecini hýzlandýrmak için özel
oturum yapacak. Partiler arasý
komisyonun oluþturduðu paketin
içinde Kürtçe’ nin serbest býrakýlmasý da var. MHP’ nin konuyla
ilgili kamuoyuna sunduðu yasa
tasarýsý öngörülen anayasa deðiþiliklerinin lehinde oy verip vemeyeceði þüpheli görünüyor.
Dersimli’lerin Çardak Cafe´deki çoþkusu Ankara’ ya kötü not
Ýþkence sayýsý yine arttý
D
ersimi aratmýyacak kadar
eðlenceli ve huzurlu atmosfere
sahip olan Çardak Cafe
Restaurant iki aya yakýn bir süredir
Stuttgart´daki Dersimliler Stres atma, bol
bol canli müzik eþliðinde kendi damak
tadlarýyla güzel bir atmosferde yemeklerini yeme olanaðýna sahip oldular.
Çardak Cafe
sahiplerinin,
Restaurantý kendi
kültürel tarzýyla
süslediklerini ve
gelen misafirlerini
az da olsa bölgelerini hatirlatmak istediklerini,
bu nedenlede her
hafta sonu Grup
Anadolu ve
Munzur Müzik
grublarý eþliðinde
canlý müzik olmak
üzere Dersim ezgi-
leriyle daha da güzel bir renk kattýklariný
ve Dersim kanayan bir gül’ dür diyen
Ersin, en güzel sevdalarýn türkülerde
yaþandýðý, bu anlamda Çardak Cafe’ deki
Müzik hasreti, ve en güzel sevdalarý anlattýðý ve burasýnýn bir
kültürel yer olduðunu
belirti.
Artýk Dersimli’ler
için Çardak Cafe´de
bol bol eðlence, ve
yöresel güzel yemek
yeme olanaðý
doðmuþtur. Çardak
Cafe sahipleri
Mahmut ve Ersin
kendilerininde Dersime sevdalý olduklarýný ve Dersimlileri
çok iyi anladýklarýný
bu nedenlede böylesi bir giriþimde bulunduklarýný belirtiler.
Laila‘ da
Uzakdoðu
esintileri
Tarkan
yeni albümünü
tanýttý
AB yolunda MHP engeli
illiyetçi Hareket Partisi
(MHP) Avrupa Birliði’ nin Kürtçe dilinin
serbest konuþulmasý talebini reddediyor. MHP tam tersine Türkçenin ülkedeki rolünün daha da
güçlendirilmesinden taraf. MHP
milletvekili Müjdat Kayayerli Cumhuriyet gazetesine yaptýðý açýklamada, AB’ nin bu sahada ki
taleplerinin “kültürel bölünme”
ye kapýlarýn aralanmasý anlamýna
geldiðini vurguladý. Kayayerli, Kürtçenin olsa olsa Türkiye’ de bir
lehçe olarak geçerli olabileceðini
belirtti.
Ý
nsan Haklarý Derneði’ nin (ÝHD) Baþkaný Hüsnü Öndül
Türkiye’ deki insan haklarý
durumunda daha
ilerlemeler saðlanmadýðý
yazdýklarý yazý nedeniyle,
bölücü propaganda
yapmaktan dava açýldýðýný
ifade etti.
görüþünde. Öndül’ ün
verilerine göre, bu yýlýn
ilk yarýsýnda cezaevlerinde
uygulanan iþkenceye iliþkin
435 kiþinin þýkayette bulunduðunu belirtti. Öndül
ayrýca, son altý ay içinde
1519 kiþi hakkýnda, yaptýklarý konuþma ya da
FATÝH ÜREK
Piþkinsüt’ a karþý
dava açýldý
Ýnsan haklarýný eleþtiren
ve buna karþý faaliyetler
gösteren insanlar ve örgütler
de devlet tarafýndan haksýzlýða uðruyorlar. Örneðin
TBMM’ de milletvekili
olarak oturan Sema Piþkinsüt’ ün dokunulmazlýðýnýn
kaldýrýlmasýna iliþkin savcýlýðýn dava açtýðý öðrenildi.
Piþkinsüt, geçtiðimiz yýla
kadar TBMM’ nin Ýnsan
Haklarý Komisyonu’ nun
Baþkaný olarak görev yapýyordu.
ve
Türk cezaevlerinde
iþkence
Piþkinsüt’ ün baþkanlýðýnda, komisyon Türk
cezaevlerinde birçok iþkence
ve yolsuzluk gerçekleþtiðini
ortaya çýkarmýþtý. Bunlarýn
açýklýða kavuþmasýnýn ardýndan Piþkinsüt görevden alýnmýþtý. Yerine MHP’ ye ve
polise yakýn olan bir milletvekili gelmiþti.
21
T
arkan yeni albümünü Ýstanbul‘ da üç bin kiþinin
katýldýðý galada tanýttý. Yeni albümü „Karma“ da
bulunan „Kuzu Kuzu“ parçasý þimdiden rekorlarý
zorluyor. Konserin bazý bölümleri televizyondan canlý yayýnla
verildi.
Yeniden doðuþ ölçü eski yaþam
Ünlü pop yýldýzýnýn dördüncü albümü, „Karma“ adýný
Hint felsefesinden alýyor. Hint felsefesine göre Karma,
insanýn yaþamý boyunca yaptýðý iyiliklere ve kötülüklere göre
bir daha dünyaya geldiðinde tüm geçmiþ yaþamýnýn ölçü
alýnarak yeni kaderinin nasýl olacaðýný belirliyor.
Sertap Erener‘ ide bu felsefe etkiliyor
Türk müziðinde Uzakdoðu felsefelerinin etkileri giderek
yaygýnlaþýyor. Daha önce Sertap Erener de son piyasaya
çýkardýðý „Turuncu“ adlý albümünde uzakdoðu felsefesinden
etkilenmesini yansýtýyor. Tarkan‘ ýn albümün galasý, Ýstanbul
Laila‘ da yapýlarak sevenleri için naklen yayýmlandý. Tarkan,
arkasýndan konser turnesine baþlayacaðýný ilan etmesi milyonlarca sevenlerini rahatlattý.
Eylül 2001
Hayaller diyarý bir baþkadýr
„Amelie‘ nin þahane dünyasý”
K
üçük Amelie (Flora
Guiet) annesini küçük
yaºlarda abes bir kazada
kaybeder. Doktor olan babasý
(Rufus) sadece kendisini muayene
etmek için ayda bir kez zaman
ayýrýr. Babasýný görme heyecanýný
ve sevincini yoðun yaþayan Amelie‘
nin her seferinde yüreði aðzýna
kadar çarpar. Doktor bunu kalp
zayýflýðýna yorumladýðýndan kýzýna
artýk evde özel tutulan bir öðretmenin eðitim vermesini uygun görür.
Bu karardan itibaren küçük kýzýn tek
dostu akvaryumda yüzen ve sürekli
intihar teþebbüsünde bulunan bir
altýnbalýktýr.
Önemli olan hayallerdir
Yýllar geçtikçe bu koþullardan
dolayý doðal olarak çekingen, içe
kapanýk ve kendisine has bir hayal
dünyasý kuran bir genç kadýn olur.
Ancak Amelie‘ nin kafasý bulutlar
içinde olmasýna raðmen ayaklarý
yere saðlam basmaktadýr.
Montmartre‘ nin iyilik perisi
Amelie Montmartre‘ de bir
kafede
çalýþmaktadýr. Bu
mekanda oldukça
orijinal tiplerin
uðrak yeridir.
Buraya büyük
dramlar yaþamýþ
kýskanç aþýklar,
kaza geçirmiþ
artistler ve daha
nice tuhaf feleðin
sillesini yemiþ
garipler uðrar.
Genç kadýn bir
taraftan hep
yüzünde yaramaz çocuk gülümsemsiyle ve elinde gümüþ tepsisiyle
servis yapar, diðer taraftan ise
müþterilerinin dertlerini dinler.
Etrafýný büyüler
Acý gerçekler Amelie‘ ye ilginç
bir karar aldýrýr. Artýk o günden
sonra herkesin iyilik meleði olmayý
hedefler. On yýllar önce kaybolmuþ
aþk mektuplarý sihirbazlýk yoluyla
tekrar gün ýþýðýna çýkarýr, bahçedeki
bir cüceyi dünya gezisine ve koca
adamlarý yeniden çocukluk yýllarýna
gönderir.
Yani tüm
dertlere
deva arar
ve garip
mekanýn
garip insanlarýný
hem iyilik
hem de
öç meleði
olur. Birbirine
açýlamayan ancak
birbirlerine ilgi duymasýný uygun
bulduðu kadýn ve erkekleri çöpçatanlýk yaparak biraraya getirir.
Amelie aþýk olur
Etrafýndaki insanlarýn yaþamlarý
her an tatlýlaþtýran Amelie aniden
hayalindeki erkekle karþýlaþýr Nino‘
yu (Mathieu Kassovitz) binbir þirinlik icat ederek uzaktan büyüler
ancak kendisiyle yüz yüze gelmeye
çekinir. Bu sefer de savunmasýz ve
çaresiz kalan sempatik baþka yerden
yardým eli uzanýr.
Tutkuya ve ihtirasa davet, Sonbahara aþkýn rengi
Y
az mevsiminin son
günlerinin gelmesiyle
Sonbahar/Kýþ modasý,
dergilerin kapaklarýný rengarenk
süslemeye baþladý. Ünlü dizaynerler karelerden klasik trendlere
kadar geniþ bir yelpaze sunuyor.
Önümüzdeki Sonbahar‘ da aþkýn
renkleri döneme damgasýný
vuruyor.
Kan kýrmýzýdan
bordoya kadar
Her nüansta al rengi kýpkýrmýzý domates renginden bordoya
kadar. Klasik siyah pantolon
beyaz gömlek ve üzerine de
bütünleyen domates kýrmýzýndan
çarpýcý kýþlýk manto. Aðýrlýk
olarak romantizmi çaðrýþtýran kan
kýrmýzý yumuþacýk materyallerden
oluþuyor. Masalýmsý kreyasyonlar
etkilerini gösteriyor. Detaylarda
ön plana çýkan fantezi dolu çizgi-
ler çekiciliðini hakim kýlarak her
yerde sevda rengini çekim merkezi haline getiriyor.
Çeþit çeþit
Aksesuarlar
Aslýnda her þeyi kombine
etmek mümkün. Aksesuarlar bol
çeþitliliðiyle göz kamaþtýrýyor.
Geniþ deri kemerler, 80 li yýllarýn
ince topulu sivri burunlu seksi
ayakkabýlar yeniden modacýlarýn
gözdesi durumunda. Tabii ki kýyafetlere uygun diðer vazgeçilmez
çanta eldiven ve gözlük gibi aksesuarlarý unutmamak gerekiyor.
ÝHD’ yi de
korku sardý
Savcýlýk, Piþkinsüt’ e
karþý açtýðý davayla iþkenceye uðradýklarý iddia eden
kurbanlarýn isimlerini zorla
öðrenmek istiyor. Ancak
milletvekili Piþkinsüt ise isim
vermekte direniyor. Bu yýl,
bölücü örgütleri desteklediðini iddia ederek ÝHD’ de
kapatýlma tehlikesiyle karþý
karþýya kalmýþtý.
KADÝR HALUK ÞENTÜRK
ile KADINLAR MATÝNESÝ
Yer: Museum Hechingen
72379 Hechingen
Tarih: 28.10.01.
Saat: 14.00 – 20.00
Ücret: 29-, DM
Not: Sanatçý ile Konser düzenlemek istiyenlere Yardýmcý olunur
S.A Organize
Ýliþki Telefon: Irfan Deðer- 0177 3527643
PRENSES DÝANA ÖLÜMÜNÜN DÖRDÜNCÜ YILINDA ÝNGÝLTERE’DE SESSÝZ SEDASIZ ANILIYOR!! RESMÝ BÝR
TÖREN YAPILMAZKEN, SEVENLERÝ KENSÝNGTON SARAYI’NA ÇÝÇEKLER VE MEKTUPLAR BIRAKIYOR..
P
aris‚te trafik kazasýnda yaþamýný
yitiren Prenses‚in ölüm yýldönümünde herhangi bir resmi tören
yapýlmazken, hayranlarý Kensington
Sarayý dýþýnda toplanarak, kapýya çiçek-
ler, el yazýsýyla yazýlmýþ notlar ve
Prenses‚in fotoðraflarýný býraktýlar.
Diana‚nýn çocuklarý Prens William ve
Harry‚nin annelerini kendi planladýklarý
þekilde anacaklarý bildirdildi, ancak bu
konuda ayrýntý verilmedi.
Baþkent dýþýndaki yerlerde ise sevenleri Diana‚ya çeþitli þekillerde anýyor.
Ulusal Orman çalýþanlarý, Diana‚nýn
Balkanlar‚daki mayýn kurbanlarý konu-
sundaki çalýþmalarýný anýmsatmak için,
Prenses‚e adanan bir ormanlýk alanýn
giriþine 3 Bosna çamý diktiler. Diana
yaþasaydý bu yýl 40 yaþýna basacaktý.
Sanat Müziði
13002-Adýný Anmayacaðým
13004-Agora Meyhanesi
13007-Arým Balým Peteðim
13008-Aþkýn Kanunu
13011-Bak Yeþil Yeþil
10803-Samanyolu
13012-Bana Her Þey Seni..
13013-Beklenen Þarký-Z.Müren
13014-Bir Garip Yolcuyum
13016-Bir Sevgi Ýstiyorum
13018-Biz Ayrýlamayýz
13021-Bu Aþam Hüzünleri
13022-Çile Bülbülüm Çile
13024-Duydumki Unutmuþsun
13028-Eski Dostlar
13040-Kemancý
13059-Unutun Beni Zalim
13061-Vurgun-M.Abacý
13065-Zeytin Gözlüm-A.Özkan
Teoman
19977-O
Yurtsever Kardeþler
19978-Gitme Turnam
Mahsun Kýrmýzýgül
12049-Süt Ýçtim Dilim Yandý
12051-Üsküdara Gider Ýken
12056-Yüksek Yüksek Tepeler
12069-Makaram Sari Baglar
12004-Bana bana Gel
12006-Bir Dalda Ýki Elma
12096-Yol Ver Daglar
12091-Dere Geliyor Dere
12098-Celaloglan
12102-Keke
12104-Siyah Saclarindan ...
12095-Urfaliyam Ezelden
Oyun Havalarý
12035-Mastika
12087-Ankara Havasi
12092-Fidayda - Ankara
12094-Halkali Seker-Eskisehir
12029-Konyalým
12037-Misket
12015-Esmerim Biçin Biçim
12046-Þeker Oðlan
12014-Of Of Eminem
12041-Pýnar Baþý Burma Burma
12008-Çadýrýmýn Üstüne Þýp..
12057-Zeybek-Ýzmir
Özgün Müzik
11035-Özgürlük Mahkumlari
11004-Enernasyonal
11011-Kilise Haber Saldým
11015-Sevdam Bir Ateþ-D.S.S
11017-Toprak-H.Gültekin
11020-Yaðmurun Elleri-Y.Türkü
11021-Yedi Kule-Y.Türkü
11022-Yunus
11023-Arkadaþ-M.Dermirað
11026-Ýkinci Bahar-Ö.Erdoðan
11027-Maskeli Balo-Y.Türkü
11028-Olmasa Mektubun-Y. T
11029-Olmalýmý.-F.K
11065-Oy Daglar - A. Asker
11036-Su Metrisin Önü
11053-Yalniz Kurt - A.Safak
11067-Günes Yine Dogacak
17043-Yaðmur-N.Karaböcek
17044-Yok Ya-Alpay
17060-Hazin Geliyor-H.Tasiyan
17074-Sabir Tasi-O.Gencebay
17082-Belalim Benim - Emrah
17064-Liselim - C.Kurtoglu
17051-Asigim Sana - C.sabah
17056-Erzuruma Gel - I.Erkal
17069-Taht Kurmussun Kalbime
POP
10756-Hadi Beni Dasa Kaldýr
10793-Nere mi Nere mi
10731-Caným Sevgilim-Baha
10717-Ben Güzelden Anlarým
10719-Beni Af edermisin-R.E
10725-Bodrum Bodrum-MFÖ
10789-Mazeretim Var-MFÖ
10726-Bu Akþam Ölürüm
10728-Bu Ne Dünya Kardeþim
10730-Bunun Adý Ayrýlýk-H.Ener
10733-Cesaretin Var mý Aþka
10736-Deli Gönlüm-A.N.Yengi
10737-Deli Mavi-Y.Salkým
10739-Derbeder-S.Arýca
10742-Elbette-C. Erçetin
10747-Gel Günaha Girelim-Emel
10764-Hayat Bayram olsa-Þenay
10766-Haykýracak Nefesim-A.P
10775-Kar Beyaz-K.Tekin
10778-Karlar Düþer
10786-Kurþun Adres Sormazki
10797-Öyle Sarhoþ olsam ki-T.O
10798-Oynatmaya Az Kaldý
10800-Peþindeyim
10811-Selam aleyküm
10815-Senin Anan Güzel Mi
10818-Sevdim Sevilmedim
10819-Seveceðim-A.Pekkan
10824-Sok Kalbini-Nalan
10825-Son Mektup-R.Elroman
10837-Yalan-C.Erçetin
10840-Yalanýn Batsýn-H.Yener
10879-Nurcanim - D.Güloglu
10849Asiginim - Fedon
10850-Ask olmassa - Baha
10860-Bos Ver Üzülme - Baha
10862-Cankusum - H.Altun
10874-Gönül Yarasasi- H.Altun
10900-Yoksa Mani - H.Yener
10901-Yolcu - Ali Güven
10902-Kinali Bebek
10903-Kara Biberim - S.Ortac
Rock
19001-Anem Annem-Sarp
19002-Aþk Herþeyi Af Edermi
19003-Bir Garip Aþk Bestesiyim
19004-Cilvenoy-Destan
19005-Çöpçüler
19007-Fesüpanallah
19011-Holigan
19012-Ýki Yabancý
19014-Param Parça-teoman
19015-Resimdeki Gözyaþlarý
19016-Sen Geçerken Sahilden
19017-Siyahýn Matemi-Sarp
0190 82 44 94
29300
29808
29810
29303
29812
29302
29796
29307
29811
29322
29809
29335
29311
29742
29312
29313
29816
29315
29316
29317
29788
29318
29319
29320
29321
29800
29323
29720
29324
29813
29310
29793
29737
29785
29722
29330
29718
29332
29306
29723
29782
29709
29710
29764
29792
29805
29735
29715
29762
29814
29815
29334
29304
29308
29818
29774
29746
29804
29803
29754
29700
29797
29786
29705
29730
29712
29725
29753
29707
29755
29732
29778
29743
29704
29794
29717
29734
29777
29713
29817
29711
29733
29751
29744
29756
29766
29719
29706
29763
29775
29780
29724
29761
29731
29747
29787
29776
29798
29740
ERICSSON
SIMENS
00506-Mehter Marsi
00507-Ben Yürürüm Yane Yane
00508-Genc Osman
00509-Harmandali
ERICSSON, SIEMENS iÇiN
24 SAAT CANLI BAGLANTI HATTI
29802
29748
29767
59564
59522
59518
59535
59539
59519
59520
59563
59534
59528
59561
59532
59514
59531
59562
59525
59533
*Siemen ve Ericsson Melodileri mesaj olarak
gönderilir kendiniz ton editöründe kaydetmelisiniz. Ohne Gewähr.
59513
59524
Logolar için uyumlu telefonlar: 3110
hariç tüm Nokia telefolar Melodilere
uyumlu telefonlar: 3110, 5110 ve
5130 hariç tüm Nokia telefonlar
Resimli mesajlarara
uyumlu telefonlar: 3210, 3310, 6210,
6250, 8210, 8850, 8890 Telekom
hatindan 1 dak. 3,63 DM
Melodinizi alamadiginizda veya
Teknik Arizalarda: 0190 82 44 94
nolu telefondan bize ulasabilirsiniz.
59521
59532
00510-Misket
00511-Galatasaray Marsi
05004-Tültükendi
05005-Bas Bas Paralari Leylaya
00512-Sevdim-Hülya Avsar
00513-Ordunun Dereleri
05002-Agladikça
05003-Þafak Türüküsü-A.Kaya
01000-Ey Raqip
01002-Herne peþ
59504
0190 82 44 94*
29729
59505
00110-Mehter Marsi
00112-Genc Osman
00101-Al Yazmalim
00102-Deli Yürek
00103-Urfanin Etrafi
00104-Seviyorum-Onur Akin
00105-Karatren-Yavuz Bingöl
00106-Tutuklu-Sezen Aksu
00107-Yoruldum-M.Kirmizigül
00108-Sultanim-L.Yüksel
00109-Ayrilmaliyiz-Dogus
00001-Ey Raqip
00002-Herne peþ
00005-Adare
29772
59537
Film Müzikleri
19979-Çaðrý
18000-Al Yazmalým
18001-Baba Evi
18002-Bizimkiler
18003-Çak çak-Abuzer Kadayýf
18004-Deli Yürek
18008-Hababam Sýnýfý
18010-Hazýr Kart-Ben Özgürüm
18011-Ýknci Bahar-1
18012-Kahbe Bizans
18013-Köyden Ýndim Þehire
18015-Süper Baba
18016-Tatlý Kaçýklar
18017-Yýlan Hikayesi
18018-Zaga
Kürtce Müzik
10500-Ey Ragip
10501-Roj Bas
10554.Cane Cane
10561-Bingöl Sevti
10503-Adare
10536-Yerivan-Ciwan Haco
10504-Newroze
10505-Herne Pes
10506-Masider
10509-Semmo
10510-Ez Xelefim
10511-Zer Mirican
10512-Lorke
10513-Malan Barkir
10515-Rimdike
10516-Gule ware
10517-Bablekan
10518-Wala gowend ranabe
10519-Bagiye
10520-Sipane Sipan
10521-Cavis Leyla
10523-Fadike
10524-Gule Ware
10525-Tanzara
10526-Eyso
10531-Caye Berbena
10532-Migi Delale
12044-Reyhani-Mardin
10555-Amede Serhildane
10559-Dewaye - Eylem
10557-Nare
10563-Cirane
10565-Veylo Can
Özel istek hattýný arayýn, Türkiye‘deki sevdiklerinize,
Logolar 2 dostlarýnýza süpriz yapýn!
59511
Yabancý POP
18300-Abdülkadir
18301-Barbie Girl
18302-Big Big World
18303-Celito Lindo Mexiko
18304-Dont Tell Me
18305-Equador
18306-Goal Goal
18307-Hey Baby
18308-Lady-Madjo
18309-Lets Get Loud
18310-Mambo Italieanu
18311-Ojos Asi-Shakira
18312-Porto Fýno
18314-Stan-Eminem
18315-Stand By Me
18316-Take on Me
18317-Wannabe-Spýce Girls
59527
Arabesk & Fantazi
17021-Güz Gülleri
17034-Nikah Masasý- Ümit
Besen
17002-Basbas Paralarý Leylaya
17010-Biz Babadan Böyle
Gördük
17012-De Get Yalan Dünya-Ý.E
17013-Delikanlý Gibi-Ç.Sedat
17024-Kaderimin Oyunu
17025-Kanýma Dokunuyor-G.E
17027-Kurþuni-G.Ergen
17035-Özledim-Selami Þahin
17038-Sözlerim Sevenlere- C.K
17041-Var Ya-A.Þan
17042-Ya Hey-Emrah
15504-Pesmerperge
10532-Mingo Delale
10521-Cavisvana Leyla
10554-Cane Cane
59501
Halk Müziði
12068-Firat
12045-Þaha Giderim
12001-Allý Turnam
12005-Bilmem Þu Feleðin
12003-Atabari
12059-Mihriban
12067-Yolun Sonu
12012-Deli Gönül
12026-Karadýr Kaþlarýn
12019-Gine Dertli Dertli
12031-Sivas Ellerinde Sazým..
12052-Uzun Ýnce Bir Yoldayým
12020-Habudiyar
12023-Ýki Keklik
12024-Ýndim Havuz Baþýna
12033-Maçka Yollarý
12048-Silifkenin Yoðurdu
Musa Eroðlu
19970-Haktýr sevdiðimiz bizim
19971-Halil Ýbrahim
Seda Sayan
19976-Ah geceler
59500
Tel/Fax: 0231 17 68 106
Helal
Handy: 0173 514 80 28
Kesim
0179 131 66 56
0179 138 46 16
Bayrische str. 197, 44339 Dortmund
MELODÝLER
Ezgiler
19946-Zindanlar
19947-Cudi Dagi
19945-Imanli Genclik
19944-Selam Imam Hatipli
19938-Imanimiz Var
Fatih Kýsaparmak
19965-Yaz bana gönder
19966-Kilim
Rober Hatemo
19969-Doktur Doktur
Sivan Perwer
SEVDÝKLERÝNÝZÝ SEVÝNDÝRÝN
ilahiler&Marþlar
19900-Sordum Sarý Çiçege
19901-Ben Yürürüm Yane Yane
19902-Mehter Marþý
19903-Genc Osman
19904-izmir Marþý
19905-Öðretmen Marþý
19906-Türkiyem
19907-Harbiye Marsi
19908-Gençlik Marþý
18200-Beþiktaþ Marþý
18201-Cimbom-GS
18202-Fenerbahçe Marþý
18203-Fenerbahçeliyiz
18204-Galatsaray Marþý
Grup Ayna
19964-Gelincik
Azer Bülbül
19968-Baþlýk parasý
19972-Bu sevda bitmez
19973-Meleklerde aðlar
19974-Ölüm var ölüm
Servet Kocakaya
19975-Keke
59510
*Dana *Koyun *Tavuk *Hindi
Bizim ile
çalýþmak
bir ayrýcalýktýr!
12096-Yol Ver Daglar
15504-Seher Yildizi
15506-Güzel seni cok ozledim
12098-Celaloglan
Ýbrahim tatlýses
19962-Kötü zaman
19963-Güneþ doðmuyor
0930 81 88 49
Ferdi Tayfur
19967-Fadimenin düðünü
Logolar 1
19970-Haktir sevdigimiz bizim
19971-Halil ibrahim
12067-Yolun sonu gorünüyor
Arif Sag
Orhan Gencebay
19955-Severek ayrýlalým
Tarkan
19956-Gül dökeyim yollarýna
19957-Ay Ay
Edip Akbayram
19958-Yýllar ömrümü çaldýnýz
Barýþ Manço
19961-Anadolu
Sibel Can
19959-And icelim
Musa Eroglu
59560
Muammer Taþdemir
19950-Kuzu Kuzu
10820-Þýmarýk-1
10821-Þýmarýk-2
10835-Unutmamlý
10834-Unut Beni
10783-Kimdi-Tarkan
10768-Hepsi Seninmi
10712-Asla Vaz Geçemem
10869-Dön Bebegim
10905-Kýþ Günesi
Yeni
melodiler
59530
Etlerimiz
EG Standartlarýna
Uygun hazýrlanmaktadýr
Inh.
Tarkan
Avusturya
19960-Berivan-2
59506
Yýllarýn tecrübesi, kalitemizin güvencesidir...
11000-Aðladýkça
11030-Safak Türküsü
11050-Baþým Belada
11012-Kum Gibi
11001-Beni Vur
11034-Saza niye gelmedin
11024-Fabrika Kýzý
11058-Dosta Düsmana Karsi-1
11059-Dosta Düsmana Karsi-2
11061-Kadinlar Daglara
11063-Munzurlu
11066-Ucun Kuslar
11055-Arka Mahalle
0901 00 92 01
59503
B
ir bebeðin ilk adým atýþlarý ile kýyaslýyorum bazen
düþünce oluþumunu, ilk etabta güvensiz, saða
sola sekerek, tutunacak yer arar bebek, ta ki
kendisine güvenipte saðlam yere basana kadar, kac kez
düþer ve kalkar... düþtüðünde bir yerini incitmiþse eðer,
bir süre emekler, cünkü yürüme þansýna karþý cesaretini
yitirmiþtir.etrafýndaki ebeveynleri, kardeþleri, ve diðer aile
fertleri onun yürümesi için onca çaba sarfeder, önüne
yürüyen oyuncak dizer, eline uzunca bir deðnek tutuþturur
ve diðer ucunda tutarak ona cesaret vermeye çalýsýr. Kendileri yürümeyi bildikleri için, yürümenin de öðrenilmesi
gereken bir prozedur olduðunu ve bir tecrübe olduðunu
Ýsviçre
0190 85 33 02
59528
Erich Fromm
Almanya
Ahmet Kaya
59515
„Kendimize ne zaman güvenirsek, o zaman baþkasýnada güveniriz“
®
59529
Köþe yazýlarýmda, alýþýlagelmýþ konularý yazmama
kararýný, gazetenin çýkýþýndan bu yana almýþtým. Güncel
konularý iþlemiyecektim. Kararýmda duruyorum. Çok uzaklara giderek, sayýn X böyle demiþ, bayan X böyle yazmýþ,
ekonomi, politika, vs.iþlemekten ziyade, çok yakýnýmda
olan ve her gün iç içe olduðum sen, ben, o, onlar
ve bizlerin kendimce yorumumu yapmayý daha yerinde
buluyorum. Bu nedenle bu sayýda insanlarýn „ kendine
güvenmek“ ve „ kiþinin gerçekliði“ veya deðerli bir dostun
deyimiyle „ zerreyi arama“ terimlerine yer vermek istedim.
Eylül 2001
59536
Kendine Güven
diðer kütüphaneye giderek bizi tatmin edecek veya dolduracak bilgileri alma meraklýsý oluruz. Fakat biz hiçte ne
dolgunluðu buluruz nede tatmin oluruz. Aradýðýmýzý kendimizde bulursak farklýdýr tabi. Yani hafýzaya alýnmýþ bilgilerle
deðil, de direk olarak kulanýlmasý için hazýr duran kendi
içimizdeki sonsuz bilinci kullanarak.
Tabi tarif gerçek bir bilgili tarafýndan gelirse ayrý bir
deðeri vardýr. Iyi bir hoca bize tavla kurallarýný öðretirken
zaman kazandýracaksa, insanýn kalkýpta kendi kendisine tavla
oynamasýný öðrenmesi gereksizdir. Fakat burdada kendi
derinliðimizde bulunan bilgi ve düþüncelerimize ilk etapta
güvenerek, bunlarý bir kaynak ve de deneme noktasý olarak
görerek kararlarýmýzý baðlamalýyýz.
Aslýnda tahmin edemediðimiz kadar çok çey biliyoruzdur. Güven olayý onu idare edebileceðimiz düzeye getirene
kadar her alana açýlmalý. Bu durumda hem insanýn kendisine güveni hemde ayný zamanda tüm dünyaya güveni
olacaktýr.
Asyaya dayali eski bir efsanede, ilk baþta sonsuz boþluk
zamanýnda tanrýlarýn oluþtuðunu söylemektedir. Günün
birinde bu tanrýla uzayý yaratma kararý alýrlar. Böylece
karanlýðý yýldýzlardan oluþan galaksilerle, güneþ, gezegenler
ve onlarýn ay´ larý ile doldururlar.
Yaratýiklarý bir gezegen de bulutlarý, denizi, daðlarý,
vadileri, bitki ve hayvanlarý, en sonunda kendilerine benziyen yaratýklar yaratýyorlar.
Fakat hiç bir tanrý, arama zorunluluðu olan servetlerin
en büyüðünü, deðerlerin en deðerli olanýný nereye saklýyacaklarýný bilmemiþtir. Gerçeklik her zaman için en deðerli
ve en pahalý varlýk sayýlmalýydý.
Tanrýlardan biri: „ gerçekliði en uzak yýldýzlardan birisine
saklýyalým, orda kimse tesadüfen bulamýyacaktýr“. Diðer
biri ise: „ en iyisi parça parça en karanlýk en derin
yerlere saklýyalým“. Baþkasý ise onu ayýn arkasýna saklanmasýný önerir.
Bir sonuca varýlmayýnca, tanrýlarýn en yaþlýsý müdahele
ederek: „ biz gerçegi hiç kimsenin ummýyacaðý yere
saklýyalým. Biz gerçekliði her insanýn kendi kalbine koyalým.
Insanlar tüm uzayý, en uzak yýldýzlarda, en karanlýk ve
derin yerlerde arýyacaktýr ve peþinde daima koþacaktýr. Çok
derin yerlere dalacaklardýr. Fakat bir gün uzun bir arayýþtan
sonra aslýnda gerçeði ve en deðerli olaný baþtan beri kendi
içlerinde taþýdýðýnýn farkýna varacaklardýr“.
23
59509
[email protected]
çoktan unutmuþtur.
Sonuçta bebek büyüklerinin poh pohlamalarýyla tekrar
cesaretini toparlar ve yürüme çabasýna girer. Tabi büyüklerinin ona verdiði heyecan ile adýmlarýný atma deneyimine
girdiði için, yine düþer ve aðlamaya baþlar. etrafýndaki gülen
yüzleri, çýðlýklarý ve “ aferin bak baþardýn” kelimelerine ne
anlam verir nede onlarýn ondan ne istediðini anlar. Sadece
o düþüp kalkmasýnýn kendisi dýþýnda acaip bir heyecan uyandýrdýðýný hisederek onlarýn istediði doðrultusunda hareket
eder. Fakat basarýlý olamaz. Süre içerisinde, dikkatini çeken
hedefler belirir ve onlara ulaþamadýðýný farkeder. O hedeflere kendisine iri yarý gözüken büyüklerin iki ayak üzerinde
rahatlýkla ulaþabildiklerini görür ve oda sadece o hedefe
ulaþabilmesi için iki ayak üzerine yürümeye heveslenir. Bu
sefer aziým var. Bu sefer hedef var.. bu sefer kendisi için
yapiyor. Ve onun içinde baþarýlý oluyor.
Insanýn kendisine güven olayý gerçekten bir bebeðin
yürümesini veya hayata hazýrlanýrken öðrenmesi gereken ilk
ihtiyaclarýna benzetmektende kendimi alamadim.
Insanýn kendisine güvensizliði günümüzde sýkca gündeme gelmiþtir. Özellikle bu tür kavramlarýn kelime hazinesinde sýkça kullanýlmasi ve bilen de bilmeyen de kullanmasý
nedeniyle, hemen hemen herkes kendisine ne derece
güvendiðini savunur durur. Doðrudur, bir noktada insanýn
kendisine güveni vardýr ama bunu her alanda öyle olduðuna
kendi kendisini inandýrmasi zor olacaktýr. Daima baþkasýný
inandýrma çabasý hiç bir zaman gerçek anlamýyla insanýn
kendisine güvenini ortaya çýkartmýyacaktýr.
Çoðu zaman kendimize güvendigimizi düþünürüz, fakat
biraz derin düþünecek olursak, baþkalarýnýn bilince çýkardýðý,
teoriler ve düþünceleri, ki ya bu bir kitab da olur ya bir
öðretmende veya bir yolgösterici tarafýndan olur, üzerine bu
güveni kurduðumuzu göreceðiz. Yani baþkalarýnýn edindiði
tecrübeye dayalý yaþýyacaðýz. Kendi kendine güvenmede
sorun yaþýyan insanlar daha çok kendisine akýl veren ve
kendisini kendi düþüncesinde onaylýyan, bilimadamlarýna,
uzman kiþilere, falcýlara, Guru ve buna benzer yapýlanmalara güvenirler. Biz her yerde kendimizi ararýz, ancak
kendi içimizde hiç aramayýz. Aynýsý, kendi gücümüze inanmayýp kendi bilincimizi kulanmayý bir kenara birakarak,
baþka yerde arama içinde geçerlidir. O zaman biz „ gerçeði
arýyan“ zihinsel gezginci olup bir hocadan baska hocaya
gezen, bir toplantýdan diðer toplantýya, bir kütüphaneden
Sayý: 6
59538
HATÝCE ELDENÝZ
Eylül 2001
59512
2
SMS-RESÝMLÝ MESAJlar
Sayý: 6