TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş İlhami ŞENER www.isletme

Yorumlar

Transkript

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş İlhami ŞENER www.isletme
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş
Hazırlayan
İlhami ŞENER
Müdür
Eylül-2005
www.isletme.turktelekom.com.tr
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1 - TEMEL DATA BİLGİSİ .................................................................................... 3
BIT (Binary Digit) ................................................................................................................. 4
BYTE .................................................................................................................................... 4
BPS (Bit Per Second) (bit/s) ................................................................................................ 4
Modemler.............................................................................................................................. 4
xDSL Modemler ................................................................................................................... 5
Standart Hız Tanımlamaları ................................................................................................. 5
Protokoller ........................................................................................................................... 5
Yerel Alan Ağları (Local Area Networks) - LAN .................................................................... 5
IP Adresleme (Statik ve Dinamik IP) .................................................................................... 5
DNS - DOMAIN NAME SERVER (Alan Adı Sunucusu) ....................................................... 6
xDSL (Digital Subscriber Line- Sayısal Müşteri Hattı) Nedir? ............................................... 6
xDSL Teknolojisinin Avantajları ........................................................................................... 7
xDSL Erişiminde Kullanılan Cihazlar ................................................................................... 7
Erişim Teknolojilerinin Karşılaştırılması ............................................................................... 8
BÖLÜM 2 - ADSL TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TESİS İŞLEMLERİ ....... 9
Geniş Bant İçin Bakır Şebekeyi Etkileyen Faktörler Ve Devre Tahsisinde Dikkat Edilecek
Hususlar ............................................................................................................................. 10
ADSL Taleplerinin Alınması Ve Tesis İşlemleri................................................................... 11
ADSL Repartitör Bağlantıları .............................................................................................. 12
ADSL Dizi Açılımı ............................................................................................................... 13
PC ile ADSL Bağlantı ......................................................................................................... 14
BÖLÜM 3 - ADSL ARIZA ANALİZLERİ ........................................................................... 15
ADSL Arızalarının Alınışı Ve Arızanın Takibi...................................................................... 16
ADSL Arıza Yerleri ............................................................................................................. 16
ADSL Arıza Analizi ............................................................................................................. 17
Modem Anlaşmıyorsa ......................................................................................................... 17
Modem Anlaşıyor Ama ADSL Bağlantısı Yok ..................................................................... 18
Bağlantı Var Ama Bazı Siteleri Açamıyor ........................................................................... 19
Yavaş Bağlantı ................................................................................................................... 20
www.isletme.turktelekom.com.tr
2
ADSL İşletme Kılavuzu
BÖLÜM 1
TEMEL DATA BİLGİSİ
www.isletme.turktelekom.com.tr
3
ADSL İşletme Kılavuzu
BIT (Binary DigIT) :
En küçük dijital veri birimidir. Bir devre üzerinde voltaj “var” veya “yok” tur. Voltaj varsa “1”
yoksa “0” kabul edilir. Şu halde her bir “1” veya “0” darbesine bit denir ki; her bir durum yani
bir “bit” bir bilgi taşır
BYTE:
Byte kelime veya karakteri temsil eden BIT kümesidir. Genellikle 1 byte 8 bitten oluşur.
BPS (Bit Per Second) (bit/s) :
2 bağlantı noktası arasında 1 saniyede iletilebilecek veri (bit) transfer hızı göstergesidir.
Örneğin; bir 28.800 bps modem saniyede 28.800 bit transfer edebilir, demektir.
Bilişim dünyasındaki büyüklüklerin temel birimi:
1 bete (B) =8 bit
1 kilobyte (KB) = 1024 B (byte)
1 megabyte (MB) = 1024 KB
1 gigabyte (GB) = 1024 MB
1 terabyte (TB) = 1024 GB
Download (Alma) hızı: İnternet ortamından aboneye doğru akan trafik hızını verir.
Upload (Gönderme) hızı: Aboneden internet ortamına doğru akan trafik hızını verir.
DOWNLOAD
İnternet
Ortamı
UPLOAD
Abone PC’si
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) için:
Download : 128 Kbps – 8 Mbps arası
Upload
: 64 Kbps – 800 Kbps arası
Modemler:
Bilgisayardan aldığı dijital işareti iletim ortamına uygun analog işarete, iletim ortamından
alınan analog işareti de dijital işarete dönüştüren cihazdır. Kısaca modülasyon ve
demodülasyon yapar. Modemleri çalışma bandları ve hızlarına göre su sınıflara ayırabiliriz.
1) Voice Band (Ses Bandı):Telefon kanallarında kullanılan frekans band genişliğinde çalışır.
Yani 300 ile 3400 Hz arasında bir frekans bandına sahiptir. ITU-T ’nin değişik tür
standartları vardır. Örneğin; V 22 bis, V 29 V 32, V 26 gibi. Bu ses bandı modemler 2 telli, 4
telli kiralık ve dial-up olarak çalışırlar. Hızları 300 ile 56000 bps ( kısaca 56 K ) arasındadır.
2) Base Band (Temel Band): Bu tür modemler daha geniş frekans aralığına sahiptir. 64
Kbps den 8 Mbps ye ulaşan hızları vardır. 2 veya 4 telli olup data devrelerinde kullanılır.
Kullanılan frekans ve modülasyon tekniğinin farklı olmasından dolayı Ses Frekans (300 –
3400 Hz ) kanallarında ve telefon santralleri üzerinden data haberleşmesi (dial-up)
www.isletme.turktelekom.com.tr
4
ADSL İşletme Kılavuzu
uygulamalarında kullanılmazlar. İki modem birbirine bakır tel ile bağlanmalıdır,
Konsantratör, Access MUX veya Abone PCM’i gibi sistemler üzerinden çalışmazlar.
xDSL Modemler :
Bu tür modemler DSL (Digital Subscriber Line – Sayısal Abone Hattı ) ailesinin farklı
türlerinden oluşmaktadır. Mevcut bakır telli telefon altyapısını yüksek hızlı veri servisleri için
kullanırlar. xDSL modemi adının başına gelen ilk harfe göre değişik isim alır ve farkı
hızlarda kullanılır. Bunlardan en çok kullanılan ADSL , G.SHDSL dır.
Standart Hız Tanımlamaları:
E0
E1
E2
E3
E4
STM - 1
STM - 4
STM - 16
STM - 64
64 Kbit / s
2 Mbit / s
8 Mbit / s
34 Mbit / s
140 Mbit / s
155 Mbit / s
622 Mbit / s
2,5 Gbit / s
10 Gbit /s
30 x 64 Kbit / s = 2048 Kbit/s
4 x 2 Mbit / s = 8 Mbit / s
4 X 8 Mbit / s
4 x 34 Mbit / s
4 x STM - 1
4 x STM - 4
4 x STM -16
Protokoller:
Veri paketleri bir ağ üzerinde kaynaktan hedefe doğru ilerlerken ağ üzerindeki tüm
cihazların aynı dili ya da protokolü konuşması çok önemlidir.
Kısaca protokol, ağ üzerindeki cihazların birbirleri ile iletişimini sağlayan bir kurallar
kümesidir. Bunu sürücülerin uyması gereken trafik kuralları, ya da pilotların uçak kullanırken
diğer pilotlarla ve kontrol kulesiyle görüşürken uyduğu özel kurallara benzetmek
mümkündür.
Örneğin; TCP/IP (İnternet iletişiminde kullanılır), UDP birer protokoldür.
Yerel Alan Ağları (Local Area Networks) - LAN
Değişik ortamlarda bulunan birden fazla bilgisayarları birbirlerine bağlanarak yüksek hızda
veri transferi gerçekleştiren iletişim ağıdır.
Yaygın kullanılan bazı LAN teknolojileri:
•
•
•
•
•
TokenRing (16 Mb/sn)
Ethernet ( 10 Mbt/sn)
Fast Ethernet (100 Mbit/sn)
FDDI (100 Mbps)
Gigabit Ethernet ( 1000 Mbit/sn) dir.
IP Adresleme (Statik ve Dinamik IP):
TCP/IP protokol kümesi kullanılan ağlarda, adresleme IP adreslere dayanılarak
gerçekleştirilir. Ağ üzerinde olup da iletişimde bulunacak her sistemin birer IP adresi
olmalıdır.
IP adresleri 32 bitlik birer sayıdır (versiyon 4); bu sayı, yazımı ve gösterimi kolay olması
açısından ve aynı zamanda ağ yönetimi için sağladığı kolaylıklardan dolayı, 8 bitlik dört
parçaya bölünmüştür.
www.isletme.turktelekom.com.tr
5
ADSL İşletme Kılavuzu
Her bir parça 0 ile 255 (28=256 adet) arasında bir sayı olabilir ve parçalar 199.23.33.234
adresinde görüldüğü gibi birbirinden noktalar ile ayrılır:
Toplam 32 bitlik adres yapısı ile IP adresleri teorik olarak 232 tane IP adresi içerir; 4 milyar
294 milyon 967 bin 296 IP adresi vardır.
8 bit
8 bit
8 bit
8 bit
0..255
0..255
0..255
0..255
32 bit
Statik IP: Kullanıcıya tahsis edilmiş bir IP adresi varsa buna statik IP adresi denir.
Kullanıcının IP adresi değişmez sürekli aynı IP adresini kullanır.
Dinamik IP: Kullanıcıya tahsis edilmiş IP adresi yoktur, kullanıcı interneti kullanacağı
zaman IP havuzundan bir IP adresi alır ve kullanımı bittiğinde bu adresi boşaltılır, bu IP
adresi daha sonra başkaları tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tekrar bağlantı sağladığında
farklı IP adresi alır.
DNS - DOMAIN NAME SERVER (Alan Adı Sunucusu):
İnternete açılacak bilgisayarın veya WEB sayfasının IP adresini ezberlemek yerine, bir ad
kullanılabilmesi için DNS kullanılır. Örneğin şirketimizin Web sayfasını barındıran
bilgisayarın IP nosu 212.175.64.22 dir.Ama bunu ezberlemek zor olduğu için IP numarasını
www.turktelekom.com.tr alan adlarına çevirmek için DNS sistemi kullanılır. DNS ‘in bir
tablosu vardır ve burada IP Adresi / Alan Adı çiftleri tutulur.
Bir DNS kendisine gelen dönüşüm isteklerine yanıt verir: eğer sorulan Alan Adının karşılığı
IP adresi kendi tablosunda varsa, onu istekte bulunana gönderir; yoksa merkezi DNS ’e
sorarak öğrenir, tablosuna yerleştirir ve yanıt verir.
xDSL (Digital Subscriber Line- Sayısal Müşteri Hattı) Nedir?
Mevcutta var olan bakır telefon hattını kullanarak, yüksek hızda data iletimi sağlayan, geniş
bantlı erişim teknolojisidir.
İşyeri Çözümleri
Tümleşik ses,
Video,
Data
Fax
uygulamaları
Ev Çözümleri
Ses,
Oyun,
internet,
TV,
Video uygulamaları
www.isletme.turktelekom.com.tr
xDSL
Ürün ve
Servisleri
6
Çoklu İkametgah
Ofis binaları,
Apartmanlar,
Otel,
Kampusler için
Ses,internet,Data
uygulamaları
Yüksek Hızda
Gelecek Kuşak
Servisleri
ADSL İşletme Kılavuzu
xDSL Teknolojisinin Avantajları:
1.
2.
3.
4.
5.
Sürekli internet bağlantısı,
Mevcut bakır altyapısı kullandığı için yeni bir yatırıma gerek duyulmaması,
Hat düştüğünde bağlantı tekrar otomatik kurulur.
İnternet bağlantısı varken aynı anda telefon ile de görüşme yapılabilmek,
İnternet bağlantısı için telefonunuzun kontörü atmaması, sadece telefon görüşmesi
için kontör atması,
6. Servis ve abone tanımlamaları kolaydır, kullanıcıya isteğine göre Statik IP veya
Dinamik IP ataması yapılabilir.
7. Dial-up erişim’e göre bağlantı hızının kat kat fazla olması,
8. Yüksek hız gerektiren video, interaktif TV, oyun, video konferans gibi uygulamalar
için uygun olması,
9. LAN’larda xDSL bağlantının ortak kullanılabilmesi, yani bir xDSL bağlantı üzerinden
birden fazla bilgisayarın bağlanabilmesi,
10. Abone tarafı cihaz maliyetinin düşük olması,
11. Kurulum kolaylığı.
12. Aboneye her bağlantıda aynı IP adresi yani Statik IP verilir, abone kendi tarafında
sunucu (Server) çalıştırabilme imkânı,
13. Hız yükseltmelerinde modem değişikliğine gerek duyulmaması,
xDSL Erişiminde Kullanılan Cihazlar:
DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer):
Üzerinde, müşteriye verilecek xDSL hizmetlerine ait portların bulunduğu, ATM şebekeleri
üzerinden birbirine bağlanan, abonelerden gelen trafiği toplayarak istenen yönlerde
iletebilen cihazlardır.
Abone Tarafı Cihazları - CPE (Customer Premises Equipment) :
•
•
Tek Kullanıcı: DSL Modem, Splitter
Çoklu Kullanıcı: DSL Router-Modem, Splitter
DAHİLİ MODEMLER
USB MODEMLER
ETHERNET MODEMLER
ADSL ROUTER
www.isletme.turktelekom.com.tr
7
ADSL İşletme Kılavuzu
ERİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI:
56 Kb
Dial-up erişim
128 Kb
ISDN
8 Mb
ADSL
xDSL
52 MB’e kadar
Sayısal Modemler
Analog
Modemler
SINIF
VERİ İLETİMİ İÇİN MODEMLER VE xDSL SİSTEMLERİ
İSİM
TANIM
KULLANILAN
KULLANILAN VERİ
BAKIR ÇİFT
HIZI
SAYISINA GÖRE
VERİ HIZI
*
ERİŞİM
SAHASI
(0,4 mm. İçin)
UYGULAMALARI
V.22
Ses Bantlı
Analog
Modülatör
Demodülatör
1200 ile 56000
Bps arası
1 per
(300-3400Hz)
Ses Bantlı
Analog
Transmisyon
Sahası
Veri İletişimi
DSL
Digital
Subscriber
Line
160 Kbps
(2 x 64+16 kbps)
1 per
(160 kb/s)
5486 metre
ISDN Servisleri, Ses ve
Veri İletişimi
HDSL
High Bit Rate
Digital
Subscriber
Line
784 Kb/s ile
2 Mb/s arası
1 per
(784 kb/s),
2 veya 3 per
(2 Mb/s)
3600 metre
(784 Kb/s)
2 Mb/s Veri İletişimi ve 784
Kb/s Sayısal Hat
Çoklayıcıları
SDSL
Single Line
Digital
Subscriber
Line
2 Mb/s
1 per
(2 Mb/s)
3000 metre
Ev Aboneleri İçin 2 Mb/s
Hızında Simetrik Servisler
(İnternet, LAN Servisleri)
ADSL
Asymetric
Digital
Subscriber
Line
Aboneye doğru :
8 Mb/s,
Santrala doğru :
640 kb/s
1 per
(8 Mb/s640 Kb/s)
2700 metre
İnternet Erişimi, Ismarlama
Video, Lan Erişimi
İnteraktif Servisler
Aboneye doğru:
SHDSL
Symetric High
4,6 Mb/s,
veya
Bit RateDSL Santrala doğru:
G.SHDSL
2,31 Mb/s
1 per
(4,6 Mb/s 2.31Mb/s)
3000 metre
Daha hızlı upload, İnternet
Erişimi, Ismarlama Video,
Lan Erişimi İnteraktif
Servisler
1 per
(52 Mb/s 3 Mb/s)
1350 metre
(12 Mb/s),
300metre
(52 Mb/s)
ADSL Sistemleri İle Aynı
Servisleri Verir. Ayrıca
HDTV Servisi.
V.32
V.34
V.90
VDSL
Very High
Data Rate
Digital
Subscriber
Line
Aboneye doğru :
52 Mb/s,
Santrala doğru :
2.3 Mb/s
NOT :(*) Erişim sahaları gün geçtikçe artmaktadır.
www.isletme.turktelekom.com.tr
8
Tablo - 1
ADSL İşletme Kılavuzu
BÖLÜM 2
ADSL TALEPLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
VE
TESİS İŞLEMLERİ
www.isletme.turktelekom.com.tr
9
ADSL İşletme Kılavuzu
GENİŞ BANT İÇİN BAKIR ŞEBEKEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE DEVRE
TAHSİSİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Adsl kullanım alanının hızla genişlemesi hız artışı taleplerini artırmaktadır. Hız artışı
taleplerinin karşılanabilmesi için Adsl erişim bakır devresi ve buna bağlı olarak kablonun
karakteristik değerlerinin iyi olması gerekmektedir. Tablo 1’de görüleceği üzere hız artıkçı
santral ile kullanıcı arasındaki mesafe azalmaktadır. Geliştirilen teknolojilerle hız-mesafe
etkileşiminde iyileştirmeler yapılmaktadır. Örneğin; ADSL-2’de sistem hat karakteristik
özelliğine göre uygun taşıma frekansını seçebilmektedir. Böylece hattın olumsuz etkisi biraz
miktar azaltılmış olmaktadır.
xDSL hizmetini sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, mevcut PSTN işletmeciliğinden daha
fazla duyarlılık gerekmektedir. PSTN için yeterli olan hat karakteristikleri xDSL için kâfi
olmayabilir. Bu nedenle Erişim Şebekeleri İşletmeciliğinde yeni bir bakış gerekmektedir.
xDSL işletmeciliğinde Erişim Şebekeleri yönüyle dikkat edilmesi gereken öncelikli hususlar:
1. Şebekenin topraklama, zayıflama, diyafoni, bukl direnç, nominal direnç, izolasyon,
kapasitif değer gibi ölçü değerlerinin öncelikle PSTN için kabul edilen değerleri
sağlamalıdır.(Bu değerler daha önce yayınlanan Erişim Şebekeleri standartları ve kabul
muayene esaslarında belirtilmiştir.)
2. Hattın sadece bu kriterleri sağlaması xDSL için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle hizmet
türü ve hız taleplerine göre ölçü yapılması gerekmektedir. Yapılan bu ölçüler mevcut
şebekenin data bilgisini oluşturacağından yeni tahsislerde ve uygulamalarda kullanılmak
üzere dijital ortamda rekor kayıtlarında saklanmalıdır.
3. Not: Şebekenin rekor bilgileri TEMOS (yeni sürümü TMS) veri tabanı altında
tutulmaktadır. Fakat veri tabanına yukarıda söz edilen hat karakteristik değerlerini girme
imkânı şimdilik bulunmaması nedeniyle farklı ortamda bu bilgilerin saklanması
gerekmektedir.
4. Hattın taşıyabileceği hız büyüklüğünü etkileyen bir diğer faktörde kablonun data yönüyle
doluluk oranıdır. Yani bir onluk kutunun tüm devrelerinden yüksek hız geçirilemez.
Bunun sınırı gelişen teknolojilerle birlikte iyileştirilmektedir. Örneğin; ADSL-2’de sistem
hat karakteristik özelliğine göre uygun taşıma frekansını seçebilmektedir. Böylece
diyafoni (hatların birbirinden etkilenmesi) etkisi azaltılmaktadır. Bu durum bakır
şebekenin maksimum verim almayı sağlamaktadır.
Devre tahsisi yapılırken sırasıyla, kabloda farklı 4’luk ve farklı gruptan giden devrelerin
tahsis edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bakır şebekenin rekor
kayıtlarında taşıdığı hız ve hizmet türü (ISDN, ADSL, ADSL2, G.SHDSL, VDSL gibi)
belirtilmelidir.
5. Kablonun içindeki devreleri dışardan gelen manyetik ve elektriksel alan (yüksek gerilim
hattı, radyo frekansları, elektrik trafoları, sinyalizasyon hatları v.b.) enterferans (girişim)
etkisinden korumak için topraklama ve kablo ekran devamlılığına büyük önem
verilmelidir. Kablo tesisi güzergâh seçiminde bu faktörlere dikkat edilmelidir.
6. Bir data bilgisini uzak mesafelere götürebilmek için hattın zayıflama değerinin az olması
gerekmektedir. Bakır hattın spesifik değerleri dışında zayıflamayı etkileyen faktörlerin
başında, kablo çekim ve ek işçiliğidir. Mümkün mertebe az ek yapılmalı ve ek tekniğine
uygun yapılmasına özen gösterilmelidir. Modül ve konektörler iyi basılmalı, nem
bulunmamalıdır.Kablo çekiminde küçük açılı bükmeler yapılmamalıdır. Küçük açılı
bükmeler hattın kapasitif değerini olumsuz yönde etkiler.
www.isletme.turktelekom.com.tr
10
ADSL İşletme Kılavuzu
ADSL TALEPLERİNİN ALINMASI VE TESİS İŞLEMLERİ
İşyerlerimiz, Web, Call Center gibi ortamlardan gelen talepler, hız ve mesafe durumlarına
değerlendirilir. Değerlendirmelerde yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.
Tesis öncesi müşteriyi bilgilendirmek ve tesis işini kolaylaştırmak için aşağıda örnek
gösterilen bilgilendirme formu müşteriye verilmelidir.
SAYIN MÜŞTERİMİZ,
Kurulum sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması ve ADSL hizmetini bir an önce
kullanmaya başlayabilmeniz için, ADSL kurulumu öncesi aşağıdaki hususlara dikkat
etmeniz önemle rica olunur.
1) Türk Telekom ADSL modem vermemektedir. Modemi piyasadan satın almanız
gerekmektedir.
Bilgisayarınızdaki eski tip analog (dial-up) modeminiz ADSL için kullanılmamaktadır.
2) Almış olduğunuz ADSL modem ile birlikte genelde ayraç (splitter) aparatı
verilmektedir. Ayraç olmadan telefon ve internete aynı anda bağlanamazsınız.
3) Bilgisayarınız ile ADSL modemizin çalışır vaziyette olduğunu ve ayraç'ın doğru bir
şekilde takılı olduğunu kontrol ediniz. ADSL'in çalışabilmesi için, hattınızda ayraç'tan
önce paralel hat olmaması gereklidir .
Paralel telefon bağlantısını ayraç'ın telefon (phone) çıkışından sonra yapabilirsiniz.
4) Pbx santral çıkışlarından ADSL hat çalışmamaktadır. Ayrıca bazı fax ve nadiren
de olsa bazı telsiz telefonları, kullanım sırasında ADSL sinyalini bozdukları
görülmüştür.
5) Kurulum ekiplerimizin size ulaşabilmesi için mümkünse birden fazla sabit telefon
olmak üzere irtibat numaralarınızı sözleşme sırasında mutlaka veriniz.
Her türlü ADSL konuda 444 O 375'i arayabilir veya sözleşme yaptığınız yerden bilgi
alabilirsiniz.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
Ek:1 –Tesis öncesi müşteriye verilecek bilgilendirme formu örneği
Devre tahsisi yapılırken daha önce tutulan şebeke data karakteristik bilgilerinden
faydalanılarak benzer konumdaki talepler buna göre değerlendirilir. Mesafe ve hız yönüyle
kritik durum arz eden yerler için ölçü yapılmalıdır.
Data arızalarının büyük bir kısmının şebeke hat arızalarından kaynaklanıyor olması, aynı
arıza için hem data arıza ekiplerinin hem de şebeke arıza ekiplerinin görevlendirilmesi
anlamına gelmektedir. Bu durum arıza ıslah süresinin uzamasına neden olduğu gibi işletme
maliyetlerini arttırarak şirketimizin gelir kaybına uğramasına neden olmaktadır. Bu nedenle
fiilen arazide çalışan Data (ADSL dahil) tesis ve arıza ıslahı ekibi ile şebeke arıza ekibinin
birleştirilerek tek bir ekibe dönüştürülmesi ve bu ekibin hem data hem de şebeke arızalarını
ıslah etmesi işletme kolaylığı sağlayacaktır. Bu tür ekip çalışması her iki birim personeli için
işbaşı eğitimi sayılacağı için kalifiyeli personel sayısı artacaktır.
www.isletme.turktelekom.com.tr
11
ADSL İşletme Kılavuzu
Bu esaslar dâhilinde xDSL talep ve tesis işlemleri aşağıdaki akış diyagramı göre
yürütülmelidir.
ADSL REPARTİTÖR BAĞLANTILARI
Şirketimizce sunulan xDSL hizmetlerinin hızla yaygınlaşması, ayrıca "Yerel Ağın
Paylaşıma Açılması" çalışmaları nedeniyle repartitör salonu büyük önem arz etmektedir.
Ek:3 – Terminasyon dizi montaj sitili (Santral tarafı)
www.isletme.turktelekom.com.tr
12
ADSL İşletme Kılavuzu
Repartitör salonunun en verimli şekilde kullanılabilmesi için yeni montajı yapılacak olan
xDSL dizilerinin Ek:3'de görüldüğü gibi, repartitör çatısının santral tarafında yatay ve
100’luk bloklar çapraz olarak (tuğla örme sitili gibi) sıra atlamadan yerleştirilmesi
gerekmektedir. Yatay yerleşim camber teli sıkışıklığını engellemektedir.
Repartitörlerin yerleşimlerinin programlı bir şekilde kullanılabilmesi için mevcut ve nihai
durum yerleşim planların hazırlanarak projelendirilmesi gerekmektedir. Proje dışındaki
gelişi-güzel ilavelere müsaade edilmemelidir.
xDSL dizileri PSTN hat kapasitesine oranla 2 kat daha fazla fiziksel alana ihtiyaç
duymaktadır, yani 100’lık ADSL için 200’luk dizi alanı gerekmektedir. xDSL ilavelerinde ve
gelecekteki diğer çalışmalarda (Yerel Ağın Paylaşımı gibi) sıkıntı yaşanmaması için
repartitör yerleşim planına uyulması hususunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.
ADSL DİZİ AÇILIMI
1 adet ADSL ve 1 adet telefon (POTS) açılımı aşağıdaki gibidir.
POTS: Plain Old Telephone System- Telefon Santrali
PSTN: Public Switching Telephone Network- Telefon Santrali
Yukarıdaki bağlantıda kullanılan kesmeli modülün açılımı aşağıdaki gibidir.
www.isletme.turktelekom.com.tr
13
ADSL İşletme Kılavuzu
PC İLE ADSL BAĞLANTI
Müşteri tarafında yapılacaklar işlemler
1 – PC (Ethernet kartı ve USB girişli)
2 – İşletim Sistemi (Win9x, ME, NT, XP, MAC, LINUX VS.)
3 – TCP/IP Ayarları
4 – Modem Setup Ayarları (VPI:8, VCI:35, PPPoA, PPPoE)
5 – Montaj (Ethernet, USB, Splitter, Modem Bağlantıları)
www.isletme.turktelekom.com.tr
14
ADSL İşletme Kılavuzu
BÖLÜM 3
ADSL ARIZA ANALİZLERİ
www.isletme.turktelekom.com.tr
15
ADSL İşletme Kılavuzu
ADSL ARIZALARININ ALINIŞI VE ARIZANIN TAKİBİ
SYS, Web, Call Center gibi ortamlardan TAS’a (Telekom Arıza sistemi) gelen arıza
kayıtları ön muayeneden sonra arıza içeriğine göre ilgili birim tarafından aşağıdaki akış
diyagramına göre arıza ıslahı yapılır.
ADSL arıza analizi incelendiğinde müşteri sorumluluğundaki arıza kaynağından sonra
şebeke arızaları önem arz etmektedir. Bu nedenle arızalı kalma süresini azaltabilmek için
tesis bölümünde belirtildiği gibi ekiplerin müşterek çalışmasının sağlanması gerekmektedir.
Bu esaslar dâhilinde ADSL arıza ıslah işlemleri aşağıdaki akış diyagramı göre
yürütülmelidir.
Arıza ıslahında dikkat edilecek önemli hususlar;
1) 444 0 375 Adsl Teknik Destek telefonuna mevzuatlara uygun şekilde cevap
verilecektir.
2) Müşterinin Adsl numarası, Adsl telefonu, irtibat telefonu, arıza açıklaması, arıza tarih
ve saati kayıt edilecektir.
3) Müşterinin arızası için ön inceleme yapılarak gerekirse müşteri aranacak ve problemi
ıslah edilecek veya lokalize edilecektir.
4) Müşteri telefon ile aranarak arızasının ıslah edildiği veya arızanın devam etme
nedeni bildirilerek bilgi verilecektir.
5) Müşterinin arızası ıslah edildikten veya Türk Telekom tarafı sağlama alındıktan sonra
arıza kaydı, arıza nedeni, tarih ve saat yazılarak kapatılacaktır.
ADSL ARIZA YERLERİ
1. TANIM (SOFTWARE) PROBLEMLERİ
•
•
NMS Üzerindeki Tanım Eksikleri
Müşteri Modemi Üzerindeki Tanım Eksikleri
2. FİZİKSEL BAĞLANTI PROBLEMLERİ
•
Türk Telekom Tarafı Fiziksel Problemleri
•
Müşteri Tarafı Fiziksel Problemleri
www.isletme.turktelekom.com.tr
16
ADSL İşletme Kılavuzu
ADSL ARIZA ANALİZİ
1. Yeni tesis mi yoksa daha önce çalışıyor muydu?
2. İlk kontrol modemin anlaşıp anlaşmadığıdır.
ADSL modemleri eğer aktarmalar doğru yapılmışsa DSLAM’daki portlarına
bağladıklarında port tanımı olmasa da (yani port NMS merkezinden halen aktif
edilmemiş dahi olsa) anlaşırlar.
Modemin anlaştığını NMS Merkezine sorarak veya Müşteri Modemi üzerindeki “ADSL”
veya “LINK” ışıkları sürekli yanıyor olmasından belli olur.
ADSL modemi anlaşıyorsa Türk Telekom tarafı
ankastresindeki bağlantılarda bir sorun yok demektir.
aktarmalarında
ve
Müşteri
MODEM ANLAŞMIYORSA
Eğer müşteri modemi anlaşmıyor ise Türk Telekom tarafı problemleri aşağıdaki nedenlerde
olabilir:
-
Repartitördeki Splitter (Ayırıcı) takılmamıştır, bu durumda sadece telefonu çalışır
Modem anlaşamaz, repartitörden kontrol edilmesi gerekir.
-
Splitter (Ayırıcı) gevşek takılmış, Krone diziye tam oturmamıştır.
-
Repartitördeki aktarması ADSL regletinin doğru uçlarına yapılmamıştır, yani
Telefonun santral tarafı yukarıda Füz tarafı aşağıda olması gerekir, aksi takdirde
telefon çalışır modem anlaşamaz, repartitörden kontrol edilmesi gerekir.
-
Repartitördeki aktarması hatalıdır, repartitörden kontrol edilmesi gerekir.
-
Repartitör de başka telefona aktarılmıştır, repartitörden kontrol edilmesi gerekir.
-
ADSL portu arızalıdır veya ADSL regleti kublajı hatalıdır, Repartitör de portuna
Modem bağlanarak kontrol edilir, modem yoksa müşterinin modemi repartitörde
bağlanarak kontrol edilir, ayrıca kablajı da kontrol edilir.
-
Müşterinin portu NMS merkezi tarafından pasif duruma alınıp alınmadığı kontrol
edilir.
-
Splitter (ayırıcı) arızalıdır, splitter de pasif devre elemanları olduğundan bu ender
rastlanan bir arıza çeşididir.
-
ADSL Telefon hattı Konsantratör, Abone PCM’i ,FES vs. aktif erişim sistemleri
üzerinden verilmiştir, bu durumda telefon çalışır modem anlaşamaz, Repartitör ve
müşteri arasında bakır tel olması gerekir, bu durumda o sahada bakır devre üzerinde
çalışan bir telefon aktif sisteme aktarılarak,ADSL telefonu boşaltılan bakır pere
aktarılır.
-
Müşterinin repartitöre olan mesafesi çok uzundur, bu durumda modemler anlaşmaz,
4 Km.’den sonra ki hatlarda kablo kesitine ve hız talebine bağlı olarak dikkat edilmesi
gerekir.
-
Telefon hattı arızalıdır, Müşteriye ADSL hattına bir Telefon Makinesi bağlaması
söylenir ve bu telefondan aranır eğer görüşülebiliyorsa hattı sağlamdır, yoksa
arızalıdır. Hattın kalitesine bağlı olarak her telefonun çalıştığı hatta ADSL devresi
çalışmayabilir. İzolasyon, diyafoni gibi elektriksel değerlerin ölçülmesi gerekir.
www.isletme.turktelekom.com.tr
17
ADSL İşletme Kılavuzu
ADSL arıza ıslahlarında kullanılan ACTERNA (HST-3000C) ve AuroraPresto ölçü
aletlerinin kullanım kılavuzları ve diğer bilgiler İşletme Dairesi Başkanlığının
www.isletme.turktelekom.com.tr web sitesinden download edilebilir.
-
Eğer müşteri modemi halen anlaşmıyor ise Müşteri tarafı problemleri aşağıdaki
nedenlerde olabilir:
-
Müşteri ADSL modemini başvuruda belirttiği telefona bağlamamıştır, ADSL
telefonuna bir Telefon Makinesi bağlatılarak ve bu numara aranarak kontrol edilir.
-
Müşteri Splitteri (Ayırıcıyı) uygun bir şekilde bağlamamıştır, yani Ayırıcı üzerindeki
uçları karıştırmıştır. Kontrol ettirilir genelde “LINE” ucuna Türk Telekom’dan gelen
hat bağlanır, “PHONE” ucuna telefon makinesi bağlanır ve “MODEM” ucuna da
,ADSL modemi bağlanır. Bunun kontrolü için Türk Telekom'dan gelen hattın
doğrudan modeme bağlanması ve modemin anlaşıp anlaşmadığına bakılması
gerekir.
-
Müşteri ADSL modemi (Dijital Modem) yerine başka bir modem (Analog ModemStandart Modem) bağlıyordur. Bu tür analog modemler ADSL bağlantılarında
kullanılamazlar.
-
Müşteri ankastresi arızalıdır. Ankastresinin kontrolünü yaptırması söylenir.
-
Dahili santralden hat alarak ADSL modemine bağlantı yapmıştır, bu sorularak kontrol
edilir.
-
Modemi arızalıdır,
-
Müşteri tarafındaki splitter (ayırıcı) arızalıdır, bunun kontrolü için Türk Telekom’dan
gelen hattın doğrudan modeme bağlanması ve modemin anlaşıp anlaşmadığına
bakılması gerekir.
-
ADSL Modemi anlaşıyorsa Türk Telekom Tarafı aktarmalarında (Eğer Başka Porta
aktarılmadı ise) ve Müşteri ankastresindeki bağlantılarda bir sorun yoktur.
-
Eğer müşteri modemi anlaşıyor ise Türk Telekom tarafı problemleri aşağıdaki
nedenlerde olabilir:
-
NMS merkezindeki tanımlarında eksiklik vardır, bunlar “Cross Connect” yani PVC
tanımı yapılmamış olabilir. NMS merkezinden kontrol edilmesi gerekir.
-
Müşterinin “Kullanıcı Adı” ve “Parolası” tanımlanmamış olabilir.
-
NMS üzerinden bağlı görünmediği halde Müşteri çalışıyorsa, bu durumda Müşteri
kendi portuna değil başka porta bağlıdır.
-
Müşterinin hızı farklı tanımlanmış olabilir, bunun NMS den düzeltilmesi gerekir.
MODEM ANLAŞIYOR AMA ADSL BAĞLANTISI YOK
Eğer müşteri modemi anlaşıyor ise ama ADSL bağlantısı sağlanamıyorsa müşteri tarafı
problemleri aşağıdaki nedenlerden olabilir:
-
Modemde aşağıdaki ayarlar girilmemiştir:
-
Kullanıcı Adı : [email protected]
-
Şifre
: 123456 (İlk Kullanımda)
-
VPI
:8
-
VCI
: 35
www.isletme.turktelekom.com.tr
18
ADSL İşletme Kılavuzu
-
Nec Sistem İçin
-
Alcatel Sistem İçin : pppoA veya pppoE
: pppoE
-
Kullanıcı Adının sonuna @ttnet eklememiştir. Modem ayarlarını kontrol etmesi
gerekir.
-
Modem ve Hub/Bilgisayar arasında bir bağlantı hatası vardır. “PING” komutu ile
bunun kontrol edilmesi gerekir.
-
Modem ayarlarında “NAT, NAPT, DHCP vs.” gibi bir gerçek IP numarasını Lokal
Alan Ağındaki diğer gerçek olmayan IP numaralarına paylaştırma ayarı
yapılmamıştır.
-
NAT: Network Adress Translation: Gerçek IP numarasını Lokal Alan Ağındaki diğer
gerçek olmayan IP numaralarına paylaştırma işlemini yapar.
-
DHCP: Dynamic Host Control Protocol: Bir ağ üzerinde sanal IP adresleri yaratarak
makinalara otomatik olarak IP atanmasını sağlar. Bu şekilde tek bir statik IP ile tüm
makinaların ağ haberleşmesi sağlanır.
Özet olarak; DHCP gerçek ve sanal IP havuzları oluşturarak bunların ağ üzerinde
kullanılmasını sağlar.
BAĞLANTI VAR AMA BAZI SİTELERİ AÇAMIYOR
Müşteri bazı sitelere bağlanıyor bazı sitelere bağlanamıyorum diye arıza bildirirse, burada
oluşan problemler şunlardır:
-
Öncelikle Türk Telekom veya müşteri tarafından herhangi bir filtreleme, süzgeç,
yasaklama gibi engelleme ayarları veya programı olabilir.
-
Müşterinin Modemi veya bilgisayarı üzerinde Firewall benzeri güvenlik ayarlarından
kaynaklanabilir.
-
Müşterinin kullandığı İnternet güvenliği gibi problemlerinden olabilir.
-
İnternet Explorer programının ayarlarındaki engellemelerden olabilir.
-
Eğer bazı güvenli sitelere bağlanırken örnek olarak bankaların İnternet şubeleri gibi
yerlere bağlanamıyorsa Java, flash benzeri programlarının olması veya
olmamasından kaynaklanabilir.
-
İnternet Explorer programının eski versiyonlarında yeni güvenlik destekleri
olmamasından bazı güvenli sitelere giremez.
www.isletme.turktelekom.com.tr
19
ADSL İşletme Kılavuzu
YAVAŞ BAĞLANTI
En çok karşılaşılacak ve müşterin ikna edilmesi en zor problem yavaşlıktır.
-
Müşteri bilgisayarında veya ağında virüsden kaynaklanabilir.
-
Müşterinin ağında çok yoğun program indiren bilgisayarlar vardır.
-
Upload tarafı yani İnternete gidiş tarafı yoğun kullanılırsa hızı etkiler.
-
Bilgisayar ve modemindeki ağ yapılandırmaları uygun yapılamamıştır.
-
Bağlandığı sitelerin yoğun olarak kullanılmasından kaynaklanabilir.
-
Müşteri ağındaki kullanıcı sayısının fazla olmasından kaynaklanabilir.
-
Müşteri hızının kontrolü için Modeme bağlanıp hat hızına bakması ve
http://speedtest.ttnet.net.tr/ adresinden hız testi yapması gerekir.
Daha detaylı bilgi için ve irtibat için:
Türk Telekomünikasyon A.Ş.İşletme Dairesi Başkanlığının web sitesini inceleyebilirsiniz.
www.isletme.turktelekom.com.tr
www.isletme.turktelekom.com.tr
20
ADSL İşletme Kılavuzu

Benzer belgeler

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu kullanılabilmesi için DNS kullanılır. Örneğin şirketimizin Web sayfasını barındıran bilgisayarın IP nosu 212.175.64.22 dir.Ama bunu ezberlemek zor olduğu için IP numarasını www.turktelekom.com.tr a...

Detaylı