1- Set içinde nefrostomi drenaj uygulamasınauygun

Yorumlar

Transkript

1- Set içinde nefrostomi drenaj uygulamasınauygun
\
Perkütan
1-
Nefrostorni Drenaj Seti 12F
Set içinde nefrostomi drenaj uygulamasınauygun aşağıdakimalemeler yer almalıdır.
a) 1 Adet Malekot Drenaj Katereri
b)
Adet FixedCore 150 cm J tip teflon kaplı 0,038 guide wire
c) 1 Adet 3 paçalı ponksiyon iğnesi
d) 1 adet idrar torbası konnektörü
e) 1 adet sabitleme diski
f)
Set malekot drenaj kateterin çapına göre aşağıdakidilatörleri içermektedir.
12 F Drenaj Set
6F-8F-10F-12F-Dilatörler
2- Kateter yumuşak Poliüretan' dan mamul olmalıdır.
3- Kateter uzunluğu 30 cm olmalıdır.
4- Dilatörler 20cm uzunluğunda olmalıdır.
5- Kusursuzyerleşim için yüksek derecede radyopak olmalıdır.
6- Set içeriğinin tümü tek bir steril paket içinde bulunmalıdır.
7-
Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla en az l(bir) adet
ürün numunesi verilecektir. Bölüm tarafından incelenip kullanılarak onaylanacaktır. Gerek
görülürse malzemenin teknik bilgilerinin yer aldığı katalog veya benzeri tanıtım materyalleri
istenilebilecektir.
•
Perkütan
1-
Nefrostomi
Drenaj Seti 14F
Set içinde nefrostomi drenaj uygulamasınauygun aşağıdakimalemeler yer almalıdır.
a) 1 Adet Malekot Drenaj Katereri
b)
Adet FixedCore 150 cm J tip teflon kaplı 0,038 guide wire
c) 1 Adet 3 paçalı ponksiyon iğnesi
d) 1 adet idrar torbası konnektörü
e) 1 adet sabitleme diski
f)
Set malekot drenaj kateterin çapına göre aşağıdakidilatörleri içermektedir.
14 F Drenaj Set
6F-8F-10F-12F-14FDilatörler
2- Kateter yumuşak Poliüretan' dan mamul olmalıdır.
3- Kateter uzunluğu 30 cm olmalıdır.
4- Dilatörler 20cm uzunluğunda olmalıdır.
5- Kusursuzyerleşim için yüksek derecede radyopak olmalıdır.
6- Set içeriğinin tümü tek bir steril paket içinde bulunmalıdır.
7-
Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla en az l(bir) adet
ürün numunesi verilecektir. Bölüm tarafından incelenip kullanılarak onaylanacaktır. Gerek
görülürse malzemenin teknik bilgilerinin yer aldığı katalog veya benzeri tanıtım materyalleri
/
istenilebilecektir.

Benzer belgeler