M5000 / M1000 / S2000 SERİSİ

Yorumlar

Transkript

M5000 / M1000 / S2000 SERİSİ
Profesyonel
DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ
M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ
Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans
Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným
Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel çözümler
M-5000 SERÝSÝ
PDR-M5016 Pro
16 Kanal Kamera 16 Kanal Ses Giriþi
Gerçek Zamanlý (Real-Time) Ýzleme ve Kayýt
Ayný ekranda 64 kanal
video görüntüsü izleme
LAN / Internet
64 Kanal Ýzleme
I.E.
64 Kanal Ýzleme
EMS
CMS
Kurumsal Yönetim Sistemi
Ücretsiz EMS / CMS yazýlýmlarý
16/
16
Video / Ses
Real Time
VGA Çýkýþý
Video / Spot
S-Video Çýkýþý
Ýzleme
Ses Çýkýþý
400 fps Kayýt
Mpeg4 Formatý
Program yüklemeden
sisteme eriþim kolaylýðý
16/4 Alarm
Giriþ / Çýkýþ
Ýnternet Explorer
Merkezi Yönetim Sistemi
P.T.Z
10
Çoklu
Kullanýcý
Network
3
Dijital Zoom
Dvd Kayýt
CD Kayýt
16 Kanal Video, 16 Kanal Ses Giriþi
Video Monitör, VGA, S-Video, Spot Monitör, Loop ve Ses Çýkýþý
Gerçek Zamanlý (RealTime) Ýzleme
MPEG4 Kayýt;
360x288 (400fps - RealTime), 720x288(200fps), 720x576(100fps)
• 16 Alarm Giriþi – 4 Alarm Çýkýþý
USB
C
Speed Dome
•
•
•
•
Executable yedekleme
Kolay, Hýzlý Yedekleme ve Oynatma
Pinetron DVRl’lardan USB disk veya CD’ ye alýnan yedekleri herhangi
bir bilgisayarda izlemek için ek bir programa ihtiyaç yoktur.
PSD-CJ1000
Jog Shuttle
Statik
ve
Dinamik IP
Desteði
Kullanýcý
yetki seviyesi
belirleyebilme
Görüntü Transferinde
Ayarlanabilir
Kontrol Klavyesi
•
•
•
•
•
•
•
Uzaktan
Kumanda
Watermark
3 akslý
LCD ekran
3X6 programlanabilir özellik tuþlarý
RS-422, RS-485 baðlantý
99 Adet Pinetron DVR’ý ayný anda kontrol eder.
DVR Uzaktan Kumandasý veya DVR üzerindeki tuþlarla yapýlan tüm iþlemleri ayný þekilde yapar.
Klavye ile hem sisteme baðlý DVR’lar (99 adet DVR) hem de Speed Dome kameralar (255 Adet) kontrol edilebilir.
Bant Geniþliði
M-5000 SERÝSÝ
PDR-M5016
16/
16
Video / Ses
•
•
•
•
•
VGA Çýkýþý
8/
8
•
•
•
•
•
16/4
Ýzleme
Ses Çýkýþý
200 fps Kayýt
Mpeg4 Formatý
P.T.Z
10
Real Time
Video / Spot
S-Video Çýkýþý
Alarm
Giriþ / Çýkýþ
Çoklu
Kullanýcý
Network
3
Dvd Kayýt
Dijital Zoom
CD Kayýt
USB
C
Speed Dome
Watermark
Uzaktan
Kumanda
Jog Shuttle
16 Kanal Video, 16 Kanal Ses Giriþi
Video Monitör, VGA, S-Video,Spot Monitör, Loop ve Ses Çýkýþý
Gerçek Zamanlý (RealTime) Ýzleme
MPEG4 Kayýt; 360x288(200fps), 720x288(100fps), 720x576(50fps)
16 Alarm giriþi – 4 Alarm çýkýþý
PDR-M5008
Video / Ses
16 Kanal Kamera 16 Kanal Ses Giriþi
8 Kanal Kamera 8 Kanal Ses Giriþi
Real Time
VGA Çýkýþý
Video / Spot
S-Video Çýkýþý
8/4
Ýzleme
Ses Çýkýþý
200 fps Kayýt
Mpeg4 Formatý
Alarm
Giriþ / Çýkýþ
P.T.Z
10
Çoklu
Kullanýcý
Network
3
Dijital Zoom
8 Kanal Video, 8 Kanal Ses Giriþi
Video Monitör, VGA, S-Video, Spot Monitör, Loop ve Ses Çýkýþý
Gerçek zamanlý (RealTime) izleme
MPEG4 kayýt; 360x288(200fps - RealTime), 720x288(100fps)
8 Alarm giriþi – 4 Alarm çýkýþý
Dvd Kayýt
CD Kayýt
USB
Speed Dome
C
Watermark
Uzaktan
Kumanda
Jog Shuttle
Gerçek Zamanlý (Real-Time)
Ýzleme ve Kayýt
Ortak Özellikleri (M5000 Serisi / M1000 Serisi / S2000 Serisi)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ücretsiz EMS / CMS yazýlýmlarý ile ayný ekranda 64 kanal video görüntüsü izleme
Program yüklemeden sisteme eriþim kolaylýðý
Statik ve Dinamik IP Desteði (DDNS)
Ethernet (10 / 100 Base-T), RS232 ve RS485 Giriþleri
Ayný anda Network ve Internet üzerinden M5000 Serisinde 10 kullanýcý, M1000 ve S2000 Serisinde 5 kullanýcý baðlanabilir.
M5000 ve M1000 Serisi, Quadruplex (Ayný anda Kayýt, Kayýttan Ýzleme, Network ve Yedekleme),
S2000 Serisi, TRIPLEX (Ayný anda Kayýt, Kayýttan Ýzleme, Network)
Tüm kullanýcýlar için ayrý ayrý yetki seviyesi belirlenebilir.
EMS, CMS yazýlýmlarý ve Internet Explorer üzerinden görüntü transferi yapýlabilir.
Network ve Internet üzerinden görüntü transferi için bant geniþliði ayarlanabilir. (64 kbps ile 8 mbps arasýnda)
Manuel, programlý, alarm ve hareket anýnda (Motion) kayýt
Pre-alarm: 3sn / post-alarm: 10sn ~240sn arasý.
M5000 Serisinde 3 HDD ve1 DVD-RW desteði. M1000 Serisinde 4 HDD veya 3 HDD ve 1 DVD-RW desteði. S2000 Serisinde 2 HDD veya
1 HDD ve 1 DVD-RW desteði
Grafik ekran ile hýzlý ve kolay kayýttan oynatma, yedekleme, sistem bilgisi
Ýleri & geri, görüntü dondurma, resim resim, normal, 2x, 4x, 8x, 16x hýzlý kayýt oynatma
Jog Shuttle özelliði ile kayýt izlemede kolay ve rahat kullaným.
Dijital ZOOM özelliði (Canlý izleme ve kayýttan oynatma durumunda)
CD-RW, DVD-RW, USB 2.0 (HDD, Flash Memory Stick) ve Uzak PC’ye yedekleme (SAN desteði)
Executable yedekleme (Pinetron DVR’dan USB ve CD’ye alýnan yedekleri herhangi bir bilgisayarda oynatmak için ek bir programa ihtiyaç yoktur.)
Watchdog ve Watermark özelliði
Uzaktan kumandalý (Tek kumanda ile 99 adet dvr kontrol edilebilir.)
PSD-CJ1000 Klavye ile tam uyumlu
CD - DVD Writer ve HDD Opsiyonel
M-1000 SERÝSÝ
PDR-M1016
16/
16
Video / Ses
•
•
•
•
•
Real Time
VGA Çýkýþý
Video / Spot
Çýkýþý
8/
8
•
•
•
•
•
16/4
Ýzleme
Ses Çýkýþý
100 fps Kayýt
Mpeg4 Formatý
Alarm
Giriþ / Çýkýþ
P.T.Z
5
Çoklu
Kullanýcý
Network
4
Dvd Kayýt
Dijital Zoom
CD Kayýt
USB
Speed Dome
C
Watermark
Uzaktan
Kumanda
16 Kanal Video, 16 Kanal Ses Giriþi
Video Monitör, VGA, Spot Monitör, Loop ve Ses Çýkýþý
Gerçek Zamanlý (RealTime) Ýzleme
MPEG4 Kayýt; 360x288(100fps), 720x288(50fps), 720x576(25fps)
16 Alarm Giriþi – 4 Alarm Çýkýþý
PDR-M1008
Video / Ses
16 Kanal Kamera 16 Kanal Ses Giriþi
8 Kanal Kamera 8 Kanal Ses Giriþi
Real Time
VGA Çýkýþý
Video / Spot
Çýkýþý
8/2
Ýzleme
Ses Çýkýþý
100 fps Kayýt
Mpeg4 Formatý
Alarm
Giriþ / Çýkýþ
P.T.Z
5
Çoklu
Kullanýcý
Network
4
Dvd Kayýt
Dijital Zoom
CD Kayýt
USB
Speed Dome
C
Watermark
Uzaktan
Kumanda
8 Kanal Video, 8 Kanal Ses Giriþi
Video Monitör, VGA, Spot Monitör, Loop ve Ses Çýkýþý
Gerçek Zamanlý (RealTime) Ýzleme
MPEG4 Kayýt; 360x288(100fps), 720x288(50fps), 720x576(25fps),
8 Alarm Giriþi – 2 Alarm Çýkýþý
• KURUMSAL VE MERKEZÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ ÖZELLÝKLERÝ (EMS - CMS)
Çoklu IP, Çoklu Aygýt Geliþtirilmiþ E-Harita
Çoklu Pencere
Að Üzerinde
Zamanlanmýþ yedekleme
• EMS, CMS Programlarý ve Internet Explorer üzerinden lokalde yapýlan sistem ayarlarýnýn
tümü yapýlabilir.
• Ayný ekranda 64 kanal video görüntüsü izlenebilir.
• 300 DVR ile baðlantý kurulabilir.
• EMS programý ile sisteme baðlý 300 DVR’ýn online saðlýk raporu alýnabilir.
(Kayýt durumu, yedekleme durumu, DVR’ýn fan ve ýsý durumu, alarm, motion, video
sinyal kaybý gibi durumlar..) *Bu özellik modellerin donaným özelliklerine göre farklýlýk
gösterir
Hareket Sonuç Bildirisi
Saðlýk Raporu
S-2000 SERÝSÝ
PDR-S2004
4/
1
Video / Ses
•
•
•
•
•
4 Kanal Kamera 1 Kanal Ses Giriþi
Real Time
VGA Çýkýþý
Video / Spot
Çýkýþý
Ses Çýkýþý
Ýzleme
Kayýt
Mpeg4 Formatý
4/1 Alarm
Giriþ / Çýkýþ
P.T.Z
5
Çoklu
Kullanýcý
Network
2
Dijital Zoom
Dvd Kayýt
CD Kayýt
USB 1.1
C
Speed Dome
Watermark
Uzaktan
Kumanda
4 Kanal Kamera, 1 Kanal Ses Giriþi
Video Monitör, VGA, Spot Monitör ve Ses Çýkýþý
Gerçek Zamanlý (RealTime) Ýzleme
MPEG4 Kayýt; 360x288(100fps - RealTime), 720x288(50fps), 720x576(25fps)
4 Alarm Giriþi – 1 Alarm Çýkýþý
Gerçek Zamanlý
(Real-Time)
Ýzleme ve Kayýt
PHD-1600
16 Kanal Yüksek Çözünürlükte Multi-Viewer
PHD1600 16 Analog video giriþini yüksek çözünürlükte
16 bölünmüþ kanal halinde görüntülemeyi saðlar.
• 140M pixel üzerinde yüksek çözünürlüklü mükemmel
görüntü kalitesi
• Full HDTV çýkýþý (1920 x 1080 Px)
• UWXGA DVI çýkýþ desteði (1600x1200 Px)
• Uzaktan kumanda ile kolay kullaným ve DVR tarafýndan
kontrol edilme
• Kamera ismi desteði (Tüm dillerde)
Analog (720x480)
HD-1600 (1920x1080)
4 kat daha net
21600 Pixel
86400 Pixel

Benzer belgeler

indir

indir KAYIT CÝHAZLARI

Detaylı

vıtec vdr-9900 serisi full d1 hybrıd nvr cihazları

vıtec vdr-9900 serisi full d1 hybrıd nvr cihazları Ethernet (10 / 100 Base-T), RS232 ve RS485 Giriþleri Ayný anda Network ve Internet üzerinden M5000 Serisinde 10 kullanýcý, M1000 ve S2000 Serisinde 5 kullanýcý baðlanabilir. M5000 ve M1000 Serisi, ...

Detaylı

DP22CD1802PF

DP22CD1802PF Ethernet (10 / 100 Base-T), RS232 ve RS485 Giriþleri Ayný anda Network ve Internet üzerinden M5000 Serisinde 10 kullanýcý, M1000 ve S2000 Serisinde 5 kullanýcý baðlanabilir. M5000 ve M1000 Serisi, ...

Detaylı