HTML Dersleri (3) : Web nesneleri ve resimler

Yorumlar

Transkript

HTML Dersleri (3) : Web nesneleri ve resimler
HTML Dersleri (3) : Web nesneleri ve resimler
11 Aralık Cumartesi ´04 — (X)HTML, CSS ve JavaScript Dökümanları
http://mfyz.com/html-dersleri-3--web-nesneleri-ve-resimler
img (Resim)
Gif, jpeg veya png resmi görüntülemek için kullanılır.
src argümanı ile resmin adresi belirtilir.
border argümanı ile köprü etiketleri içerisinde kalan resimlerde, belirtilen piksel
boyutunda, geçerli köprü renginde çerçeve oluşturur.
alt argümanı ile resim yüklenirken kapladığı alanın arkasında burada belirttiğiniz
metin görüntülenir. Resim yüklenirken resim hakkında bilgi verir. Resim
yüklendikten sonra yazı resmin arkasınsda kalır, yani görünmez. Web standartlarına
göre img etiketi için alt argümanı zorunludur. İçi boş olsa bile kullanın.
Örneğin;
<img src="http://www.google.com.tr/intl/en_com/images/logo_plain.png"
alt="Google Logosu" border="0">
Çıktı :
hr (Horizontal Rule : Çizgi)
Sayfa 1 / 3
Sayfa boyunca yatay bir çizgi belirler. Geçerli olarak 2 değerine sahip, size
parametresi ile yüksekliğini belirleyebilirsiniz.
embed
Ortam yüklemek ya da bilgi görüntülemek için eklenti nesnesi kullanır. src özelliği
kullanarak nesne ekleyebilirsiniz. Mesela quicktime filmi eklemek, flash animasyonu
eklemek için bu öğeyi kullanırız.
Örnek ;
<embed src="baslangic.wav" hidden="true" autostart="true" volume="50"
loop="false">
Sayfa açıldığında otomatik olarak baslangic.wav dosyasını 1 kerelik 50% ses
düzeyinde çalar.
veya
<embed src="intro.mov" width="500" height="300" autoplay="true"
controller="false" type="video/quicktime"
pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/">
intro.mov adlı quicktime filmini kontroller olmadan 500x300 boyutunda otomarik
olarak oynatır. Eğer quicktime yoksa yeni pencerede belirtilen eklenti sayfasını açar.
applet
Java uygulamapalarını web sayfanıza entegre etmek için kullanılır. Java
uygulamasına parametre göndermek için param etiketi ile name ile göndereceğiniz
parametrenin adını, value ile o parametreye değer gönderebilirsiniz.
Örnek :
<applet code="chat.class" width="700" height="500">
Sayfa 2 / 3
<param name="server" value="irc.linux.org">
<param name="user" value="mfyz">
</applet>
Hazırlayan : Mehmet Fatih YILDIZ
Bu döküman 30.02.2008 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
Bu yazı http://mfyz.com/html-dersleri-3--web-nesneleri-ve-resimler adresinden
indirilmiştir.
Sayfa 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler