Dolphin 70e Black with Windows Embedded Handheld 6.5 Quick

Yorumlar

Transkript

Dolphin 70e Black with Windows Embedded Handheld 6.5 Quick
Kemer Askısı Kızağı
Dolphin 70e Black için Takılabilir Çözüm
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
HWC-BELT-H-TR-QS Rev A
1/16
Bu Kılavuzla İlgili Önemli Bilgiler
Kemer Askısı Kızağı, Dolphin 70e Black'in takılabilir versiyonu (Honeywell
Takılabilir Çözümü) ile birlikte kullanılan bir cihazdır. Dolphin 70e Black
hakkında bilgi edinmek için, terminal ambalajında verilen hızlı başlama
kılavuzuna başvurun. Bu belge, takılabilir Dolphin 70e Black'i kemer üzerinde
kullanan kullanıcılara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Kutu İçeriği
Tipik bir Honeywell Takılabilir Çözümü kemer askı aksesuar kitinde şu
parçalar yer alır (ayrıca ambalajlanabilir):
•
•
•
•
•
•
Kemer askısı kızağı
Kemer kancası düzeneği
Kulaklık adaptör kablosu
Kulaklık
Bluetooth halka tarayıcı (isteğe bağlı)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Dolphin 70e BlackTerminal ve diğer aksesuarlar ayrıca ambalajlanır. Dolphin
70e Black veya aksesuarları bakım için geri göndermeniz
durumundagerekebileceğinden, orijinal ambalajı sakladığınızdan emin olun.
İlk Kullanıma Genel Bakış
Takılabilir cihazı ilk kez kullanmaya hazırlanırken, tam şarjlı bir pili takın ve
takılabilir kızağı monte etmek ve düzeneği kemere takmak için bu kılavuzdaki
adımları uygulayın. İşiniz bittiğinde, düzeneği kemerden çıkarmak için yaylı
kancaya basın gevşetin.
Sonraki Kullanımlara Genel Bakış
Daha sonraki kullanımlar için, pili değiştirmeden önce terminalin kızaktan
çıkarılması gerekli olabilir; ardından kızağı yeniden monte edin ve düzeneği
kemere takın. İşiniz bittiğinde, düzeneği kemerden çıkarmak için yaylı
kancaya basın gevşetin.
Kemer Askısı Kızağı Hakkında Bilgi
Güç Düğmesi
Ses Kablosu
Uç Parçası
Kızak
Kilit
Tarama Düğmesi
(Blueetooth Halka Tarayıcı
ile kullanılmaz)
Geri Düğmesi
Ana Ekran Düğmesi
Sonlandır Düğmesi
Ara Düğmesi
Ön Mikrofon
Kızak içinde Dolphin 70e Black'i ve dokunmatik paneli bulundurur ve terminali
darbelerden korur.
Kullanılmayan Dolphin 70e Black Özellikleri
Dolphin 70e Black, kemere takılan kızağa yerleştirildiğinde, aşağıdaki
özellikler kullanılamaz:
•
•
•
Dokunmatik ekran görüntüsü
Mikro USB bağlantı noktası
Dahili tarayıcı.
Dolphin Black'i Kızaktan Çıkarma
1. Ses uç parçası kullanılıyorsa, ses kablosunu çıkarın.
Dolphin 70e Black'in zarar görmesini önlemek için, uç
parçasını çıkarmadan önce mutlaka ses kablosunu
çekin.
2. Uç parçasını serbest bırakmak için
kilidi aşağı kaydırın.
3. Uç parçasının sağ tarafını itin. Önce kilidi açmadan uç
parçasını çıkarmaya çalışmayın!
4. Uç parçasını kızaktan çekip ayırın.
5. Dolphin 70e Black'i kaydırarak kızaktan
çıkarın. Dolphin 70e Black'i kaydırmak için
kızağın tabanındaki çentiği kullanın.
Pili Çıkarma
1. Pili değiştirmeden önce Dolphin 70e Black'i kızaktan çıkarın.
2. Güç düğmesine
moduna getirin.
basıp düğmeyi serbest bırakarak terminali Bekleme
3. Pili çıkarmak için aşağıda açıklanan adımları uygulayın.
2
3
4
5
1
Pili Takma
Takılabilir kızak ile kullanım için tasarlanan Dolphin 70e Black modelde,
Honeywell International Inc. için üretilen BAT-STANDARD-02 (Li-ion 3,7 V;
6,179 Vat saat) ve BAT-EXTENDED-02 (Li-ion 3,7 V; 12,358 Vat saat) pil
parça numaraları ile kullanılır.
Not: Standart model pil ve pil
kapağı gösterilmektedir.
2
1
4
3
5
6
!
Honeywell lityum iyon (Li-ion) pillerini kullanmanızı öneririz. Honeywell
dışındaki pillerin kullanımı, garanti kapsamında olmayan hasarlarla
sonuçlanabilir.
Cihazı Açma
Terminali Açık duruma getirmek için Güç düğmesine
serbest bırakın.
basıp düğmeyi
Suspend (Bekleme) Modu
Terminali Suspend (Bekleme) moduna almak veya bu moddan çıkarmak için
Güç düğmesine
basıp düğmeyi serbest bırakın.
Kemer askısı kızağında ekran gizlendiğinden, Ara, Ana Ekran, Geri ve
Sonlandır tuşlarına ait arka ışıkları gözlemleyin. Dolphin 70e Black açıkken,
bu tuşlar arkadan aydınlatılır. Tuşlar arkadan aydınlatılmıyorsa, terminal
Kapalıdır veya Bekleme modundadır.
Not:
Terminali Bekleme moduna mutlaka pili çıkarmadan önce almalısınız.
Bluetooth Halka Tarayıcıyı Eşleştirme (İsteğe Bağlı)
Bu adımdan önce, sistem yöneticisi EZ Eşleştirme ayarlarını yapılandırmış
olmalıdır.
Bluetooth Halka Tarayıcıyı, terminali kızağa yerleştirmeden önce eşleştirin.
1.
> Power Tools (Güç Araçları) > EZ Pairing (EZ Eşleştirme).
2. EZ Eşleştirme barkodu ekranda görünür.
2D görüntüleyici halka tarayıcı
kullanıyorsanız, ekrandaki barkodu veya
terminalin arkasındaki barkod etiketini
Bluetooth Halka Tarayıcı ile tarayın. 1D
halka tarayıcı kullanıyorsanız, terminalin
arkasındaki etikette bulunan barkodu tarayın.
3. Onaylama bip seslerini dinleyin.
4. Terminalin ekranındaki EZ Eşleştirme simgesini gözlemleyerek
tarayıcının bağlandığını onaylayın. Simge yeşil renkliyken, tarayıcı
bağlanmış demektir. Simge kırmızı renkliyken, tarayıcı bağlanmamış
demektir. Barkodu yeniden tarayın.
5. Scan wedge simgesi görüntüleniyorsa, scan wedge aracı çalışıyordur.
Scan wedge simgesi görüntülenmiyorsa,
> Power Tools (Güç
Araçları) > ScanWedge NGW seçeneklerine dokunun. Eşleştirilmiş
tarayıcı bağlanmadan devam etmekle ilgili bir mesaj görüntülenirse Yes
(Evet) düğmesine dokunun.
EZ Eşleştirme
simgesi
Scan Wedge NGW
Dolphin 70e Black'i Kızağa Yerleştirme
1. Uç parçası kızağa takılmışsa, uç
parçasını serbest bırakmak için kilidi
aşağı kaydırın.
2. Uç parçasının sağ tarafını (kilidin olduğu taraf) itin.
Önce kilidi kaydırmadan uç parçasını çıkarmaya
çalışmayın!
3. Uç parçasını kızaktan çekip ayırın.
4. USB kapağının kapalı olduğundan emin olun.
Kapatmak için Dolphin 70e Black'in sağ tarafındaki
kapağı döndürün.
5. Kapı terminalin yan tarafı ile aynı seviyeye gelene
kadar bastırın.
6. Dolphin 70e Black'i kızağın içine kaydırın.
7.
Ses jakı kapağının açık olduğundan emin olun.
Kauçuk kapağı çekin ve hasarı önlemek için
kapağı 180º döndürün.
8. Ses kablosunun uç parçasına takılı olmadığından emin olun.
9. Uç parçası yerine oturana kadar kızağın üzerine
kaydırılmalıdır.
10. Uç parçasını sabitlemek için kilidi kaydırıp kapatın.
Kulaklığı Takma
1. Ses jakı kapağının, bir önceki bölümde gösterildiği gibi açık olduğundan
emin olun.
2. 3,5 mm ses konektörünü uç parçasının içine
kaydırın.
3. Kulaklık adaptörü kablosunun
hızlı çıkarma ucunu kulaklık
kablosuna takın.
4. Kablo uçlarını yerine oturana kadar birlikte
kaydırın. Konektörleri bükmeyin veya
kıvırmayın.
Kızağı Kemer Kancasına Takın
1. Kızak düzeneğini kemer kancasıyla
hizalayın ve kızak kemer kancasına geçene
kadar kızağa bastırın. Kızağın arkasındaki
çıkıntıları kemer kancasındaki çentiklerle
hizaladığınızdan emin olun.
2. Düzeneği takmak için kemer kancasını kemer üzerinde kaydırın.
Teknik Yardım
Teknik destek, ürün servisi veya onarımlar için irtibat bilgileri
www.honeywellaidc.com adresinde bulunur.
Kullanıcı Belgeleri
Bu belgenin yerelleştirilmiş sürümlerini almak ve Kullanım Kılavuzunu
indirmek için www.honeywellaidc.com adresine gidin.
Sınırlı Garanti
Ürününüzün garanti bilgileri için bkz. www.honeywellaidc.com/
warranty_information.
Patentler
Patent bilgisi için bkz. www.hsmpats.com.
Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in
specifications and other information contained in this document without prior
notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether
any such changes have been made. The information in this publication does
not represent a commitment on the part of HII.
HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained
herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the
furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility
for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended
results.
This document contains proprietary information that is protected by copyright.
All rights are reserved. No part of this document may be photocopied,
reproduced, or translated into another language without the prior written
consent of HII.
Copyright  2016 Honeywell International Inc. All rights reserved.
Web Address: www.honeywellaidc.com

Benzer belgeler

Dolphin™ 70e Black with Windows Embedded Handheld 6.5 Hızlı

Dolphin™ 70e Black with Windows Embedded Handheld 6.5 Hızlı not represent a commitment on the part of HII. HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from th...

Detaylı

Dolphin™ 70e Black powered by Android™ 2.3.4 Quick Start Guide

Dolphin™ 70e Black powered by Android™ 2.3.4 Quick Start Guide notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII. ...

Detaylı