detaylı bilgi için tıklayın

Yorumlar

Transkript

detaylı bilgi için tıklayın
KAAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
BİLGİLENDİRME NOTU
BG-001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
Türkiye genelinde 10’dan az çalışanı olan ‘Tehlikeli’ ve ‘Çok Tehlikeli’ sınıfta yer alıp belirtilen şartları
sağlayan işyerlerinin bu hizmet karşılığı belli oranlarda devlet desteğinin alması sağlanmıştır. Bu oran
Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas
günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı
uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır.
DESTEKTEN KİMLER YARARLANIR?
Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan ‘’Tehlikeli’’ ve ‘’ Çok Tehlikeli’’ iş yeri sahiplerinden
aşağıdaki şartları sağlayanlar destekten yararlanabilir;
1. Türkiye genelindeki tüm işyerlerinde toplam çalışan sayısı 10’u geçmemesi gerekmektedir.
Çalışan sayısı hesabında dikkat edilecek hususlar
 İşverenden iş alan alt işverenler dâhil edilir
 Çalışması olmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar dâhil edilir
 Ay içerisinde işe giren ve çıkış yapan sigortalılar dâhil edilir
 Mesleki eğitim gören çalışanlar dâhil edilmez
2. İşverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi
içerisinde kuruma verilmiş olması ve kuruma destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle
Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartıyla
3. İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi atamalarının İSG-Katip sisteminden yapılmış ve
onaylanmış olması
DESTEK ORANLARI NEDİR?
2016 yılı için prime esas günlük alt sınır’ın 54,90 TL olması sebebiyle, 30 gün prim ödenen bir çalışan
için İşveren’in alacağı destek miktarı Tehlikeli Sınıfta yer alan bir iş yeri için yaklaşık 23 TL/Ay , Çok
Tehlikeli Sınıfta yer alan bir iş yeri için ise yaklaşık 26 TL / Ay olacaktır.
Kişi Başına aylık destek miktarı hesabı;
Tehlikeli Sınıf iş yerleri için : (54,9*%1,4)*Prim ödeme gün sayısı
Çok Tehlikeli Sınıf iş yerleri için : (54,9*%1,6)*Prim ödeme gün sayısı olarak hesaplanmaktadır.
Örnek:
9 Çalışanı olan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer alan bir işyerinin alacağın aylık destek miktarı nedir ?
Çalışan Sayısı * Prim ödeme gün sayısı ( Her çalışan için 30 gün ödendiğini varsayalım)
9*30 = 270 Toplam Prim Ödeme sayısı
(54,9*%1,6)*270 = 237 TL / AY Destek Almayı hak etmiştir.
Tel: 0282 261 61 67
www.kaanosgb.com
KAAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
BİLGİLENDİRME NOTU
BG-001
DESTEK BAŞVURULARINI NASIL YAPABİLİRİZ?
Desteklenme başvurularınızı işyerinizin tescil edildiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne ‘’İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’in ekinde yer alan başvuru formunu
doldurarak yapabilirsiniz.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
DESTEK BAŞVURU VE ÖDEME DÖNEMLERİ NEDİR?
Destek başvuruları için son başvuru takip eden ayın sonunda , geri ödeme zamanı için başvuru ayını
takip eden ayın sonuna kadardır. Başvuru yapılacak dönemlere göre başvuru zamanı ve geri ödeme
zamanını gösteren tablo aşağıda belirilmiştir.
Başvuru Yapılacak Dönem
Ocak-Şubat-Mart
Nisan-Mayıs-Haziran
Temmuz-Ağustos-Eylül
Ekim-Kasım-Aralık
Son Başvuru Zamanı
Nisan Ayının Sonuna Kadar
Temmuz Ayının Sonuna Kadar
Ekim Ayının Sonuna Kadar
Ocak Ayının Sonuna Kadar
Geri Ödeme Zamanı
Mayıs Ayının Sonuna Kadar
Ağustos Ayının Sonuna Kadar
Kasım Ayının Sonuna Kadar
Şubat Ayının Sonuna Kadar
YANSITMA FATURASI DÜZENLENMESİ GEREKLİLİĞİNİ UNUTMAYALIM
İşverenler destek ödemelerini almak için Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir
yansıtma faturası düzenlerler. Düzenlenecek yansıtma faturalarında Kurumun vergi numarası olarak
Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılır.
Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için
ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilir.
Her bir ay ve her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacak tutarlar, tehlike sınıfına göre toplanarak toplam
destek tutarı bulunur. Toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamı bulunur.
VOLKAN TAŞCAN
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
KAAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Tel: 0282 261 61 67
www.kaanosgb.com

Benzer belgeler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNDE DEVLET DESTEĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNDE DEVLET DESTEĞİ günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır. DESTEKTEN KİM...

Detaylı