XC-HM82-S/-K X-HM82-S/-K X-HM72-S/-K XC-HM82D-K

Yorumlar

Transkript

XC-HM82-S/-K X-HM82-S/-K X-HM72-S/-K XC-HM82D-K
X-HM82-S/-K
X-HM72-S/-K
X-HM82D-K
X-HM72D-S/-K
XC-HM82-S/-K
XC-HM82D-K
Çalıştırma Talimatları
NETWORK CD ALICI SİSTEMİ
NETWORK CD ALICI
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN KAPAĞI
(VEYA ARKA KISMI) ÇIKARTMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE
KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILAMAYAN
PARÇALAR BULUNUYOR. SERVİS HİZMETLERİ İÇİN
YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN. D3-4-2-1-1_B1_Tr
UYARI
Bu cihaz su geçirir. Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek
için, içi sıvı dolu herhangi bir kabı bu cihazın yakınına
koymayın (vazo veya çiçek saksısı gibi) veya damlama,
sıçrama, yağmur veya rutubete maruz bırakmayın.
D3-4-2-1-3_A1_Tr
UYARI
Yangın tehlikesine karşın herhangi bir açık alev kaynağını
(yanan bir mum gibi) cihazın üzerine koymayın.
D3-4-2-1-7a_A1_Tr
DİKKAT
Bu cihazdaki  STANDBY/ON düğmesi AC çıkışından
gelen gücü tamamen kapatmaz. Güç kablosu bu ünitenin
bağlantısını kesmek için ana cihaz işlevi gördüğünden,
gücü tamamen kapatmak için kabloyu AC prizinden
çıkartmanız gerekiyor. Bu nedenle, cihazı bir kaza
durumunda güç kablosu AC prizinden kolayca
çıkartılabilecek biçimde kurun. Yangın tehlikesine karşın,
güç kablosu uzun süre kullanılmadığında AC prizinden
çıkartılmalıdır (örneğin tatildeyken).
D3-4-2-2-2a*_A1_Tr
UYARI
Küçük parçaları bebekler ve çocukların ulaşamayacakları
yerlerde saklayın. Kaza ile yutulursa lütfen, derhal bir
doktorla irtibata geçin.
D41-6-4_A1_Tr
HAVALANDIRMA UYARISI
Bu cihazı kurarken ısı yayınımını sağlamak amacıyla ünitenin
etrafında havalandırma için boşluk bıraktığınızdan emin olun
(en az; üstte 10 cm, arkada 10 cm ve her iki tarafta da 10 cm).
DİKKAT
Bu ürün IEC 60825-1:2007 sayılı Lazer ürünlerinin
güvenliği yönergesine göre Sınıf 1 olarak sınıflandırılmıştır.
UYARI
Havalandırmanın, ürünün güvenilir biçimde çalışmasını
sağlaması ve aşırı ısınmasını önlemesi için ünitede boşluk ve
açıklıklar bulunmaktadır. Yangın tehlikesine karşın, açıklıklar
asla engellenmemeli veya çeşitli eşyalarla kapatılmamalı
(gazete, masa örtüsü, perde gibi) veya ürün kalın halı veya
yatak üzerinde çalıştırılmamalıdır.
D3-4-2-1-7b*_A1_Tr
Çalıştırma Ortamı
Çalıştırma ortamı sıcaklığı ve nem:
+5 °C ila +35 °C; %85 RH’den az (soğutma delikleri açıkken).
Bu üniteyi havalandırması düşük yerlere veya yüksek nem
veya doğrudan güneş ışığı (veya güçlü suni ışık) gören
yerlere kurmayın.
D3-4-2-1-7c*_A2_Tr
2 Tr
Bu ürün genel ev amaçlı kullanım içindir. Ev dışında
kullanımdan (bir restoranda uzun süreli kullanım veya bir
araba veya teknede kullanım) kaynaklanan ve onarım
gerektiren her türlü arıza garanti süresinde bile
ücretlendirilecektir.
K041_A1_Tr
GÜÇ KABLOSUNA İLİŞKİN UYARI
Güç kablosunu fiş kısmından tutun. Fişi, kabloyu çekerek
prizden çıkarmaya çalışmayın ve asla elleriniz ıslakken
dokunmayın; bu bir kısa devreye veya elektrik çarpmasına
neden olabilir. Bu cihazı, bir mobilya parçasını veya benzeri
nesneleri güç kablosunun üzerine koymayın veya herhangi
bir şekilde kabloyu sıkıştırmayın. Kabloyu asla düğüm
yapmayın veya başka kablolarla bağlamayın. Güç kabloları,
üzerlerine basılmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Hasar
gören bir güç kablosu yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir. Ara sıra güç kablosunu kontrol edin. Güç
kablonuz hasar görürse değiştirilmesi için en yakın PIONEER
yetkili bağımsız servis şirketine başvurun.
S002*_A1_Tr
Yalnızca X-HM82, X-HM82D, X-HM72 ve X-HM72D
CLASS 1 LASER PRODUCT
Bu hoparlörleri duvar veya tavana monte etmeyin.
Düşmeleri halinde yaralanmaya neden olabilirler.
D58-5-2-2a_A1_Tr
SGK007_A1_Tr
Bu cihazı kablosuz LAN anteninden tutarak kaldırmayın, aksi
halde hasara veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Kullanıcılar için eski cihaz ve kullanılmış pillerin toplanması ve imhası
Cihaz
simgesi
Ürün, paket ve/veya bunlarla birlikte gelen belgelerin üzerindeki simgeler, kullanılmış
elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin genel ev atıkları ile karıştırılmaması
gerektiği anlamına gelir.
Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin doğru bir biçimde işlenmesi, iyileştirilmesi ve
dönüştürülmesi için, lütfen bunları ulusal mevzuatınız gereğince ilgili toplama
noktalarına götürün.
Piller için
simge örnekleri
Bu ürünler ve pillerin doğru bir biçimde imhasını sağlayarak, son derece değerli
kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve atığın uygun olmayan biçimde
işlenmesinden kaynaklanan ve insan sağlığı ve çevreyi etkileyecek herhangi bir
potansiyel negatif etkiyi önleyeceksiniz.
Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve dönüştürülmesi hakkında daha fazla bilgi için,
lütfen yerel yönetim, imha hizmetleri veya ürünleri satın aldığınız satış noktası ile
irtibata geçin.
Radyo dalgası uyarısı
Bu simgeler sadece Avrupa Birliği’nde geçerlidir.
Pb
Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için:
Bu tür ürünleri atmak istiyorsanız, lütfen yerel yönetim veya satıcınız ile irtibata geçin
ve doğru imha yöntemi hakkında bilgi alın.
K058a_A1_Tr
Bu cihaz, diğer kablosuz sistemler (Mikrodalga fırınlar,
Kablosuz telefonlar vb.) tarafından kullanılan bir bant olan
2,4 GHz radyo dalgası frekansını kullanır. Televizyonunuzun
ekranında parazitlenme olması durumunda, bu cihaz (bu
cihaz tarafından desteklenen ürünler dahil) televizyon, video
veya uydu alıcınızın anten giriş konektöründe parazite yol
açıyor olabilir. Bu tür durumlarda, anten giriş konektörü ile bu
cihaz (bu cihaz tarafından desteklenen ürünler dahil)
arasındaki mesafeyi artırın.
• Pioneer ağ bağlantınız ve/veya bağlı bulunan
cihazlarınızla ilgili iletişim hatası/işlev bozukluğundan
kaynaklanan, hiçbir uyumlu Pioneer ürününün kusurlu
çalışmasından sorumlu değildir. Lütfen İnternet servis
sağlayıcınız veya ağ aygıtı üreticiniz ile irtibata geçin.
• İnterneti kullanmak için İnternet servis sağlayıcı ile ayrı bir
sözleşme/ödeme gerekir.
Tr 3
İçindekiler
Bu Pioneer ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Modelinizi nasıl doğru şekilde kullanacağınızı öğrenmek için, lütfen bu çalıştırma talimatlarını iyice okuyun.
Bu ürün hakkında. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ön koruyucunun çıkarılması ve değiştirilmesi (yalnızca
X-HM82, X-HM82D, X-HM72 ve X-HM72D) . . . . . . . . . . .
Kutuda bulunanların kontrol edilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pilleri takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzaktan kumanda biriminin çalışma aralığı . . . . . . . . . . . .
5
5
5
5
5
01 Kontroller ve ekranlar
Üst panel/Ön panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uzaktan kumanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
02 Cihazınızı bağlama
Anten bağlantısı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
WLAN anten bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hoparlör bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Başka subwoofer kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TV vb. bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB depolama aygıtlarını bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LAN arabirimi veya WLAN anteni ile ağa bağlanma . . . . 10
Yardımcı bileşen bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Fişin takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
03 Başlarken
Alıcının ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saatin ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uyandırma zamanlayıcısının ayarlanması. . . . . . . . . . . .
Uyku işlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genel kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yardımcı bileşen dinleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kulaklık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ses Kontrolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
13
14
14
14
04 iPod/iPhone/iPad kullanımı
Desteklenen iPod/iPhone/iPad modellerinin
onaylanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
iPod/iPhone/iPad kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
05 Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile müzik çalma
Uzaktan kumanda işlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üniteyi eşleştirme (Başlangıç kaydı) . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth özellikli aygıt yardımıyla üniteden müzik
dinleyin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radyo dalgası uyarısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Tr
17
17
18
18
06 Diskin yürütülmesi
Disk çalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
İleri düzey CD veya MP3/WMA diskinin yürütülmesi . . . . 20
MP3/WMA klasörü modu (yalnızca MP3/WMA dosyaları
için). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
07 USB’yi yürütme
USB depolama aygıtında depolanan dosyaları
yürütme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
08 Radyo alıcısının kullanımı
Radyo yayınlarını dinleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radyo Veri Sistemi’nin (RDS) kullanımı. . . . . . . . . . . . . .
DAB dinleme (yalnızca X-HM72D, X-HM82D ve
XC-HM82D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAB’yi seçme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
27
27
09 Ağ hızlı kurulum kılavuzu
Ağ ayarlarının yapılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ağ işlevlerini kullanmayı deneyin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
10 NETWORK özellikleriyle kayıttan yürütme
Ağ ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A: Kablolu bağlantı ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B: iOS aygıtı (iOS 5.0 veya üzeri işletim sistemi
bulunan) kullanılarak bağlantı ayarları . . . . . . . . . . . . . . .
C: iOS aygıtı (iOS 7.1 veya üzeri işletim sistemi
bulunan) kullanılarak bağlantı ayarları . . . . . . . . . . . . . . .
D: WPS bağlantı ayarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E: Kablosuz Bağlantı Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F: WPS-PBC işlevi olmadan bir yönlendiriciye
bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Friendly Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İnternet radyosunu dinleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İnternet radyosu için gelişmiş işlemler . . . . . . . . . . . . . . .
Spotify ses akışı yürütme işlevi hakkında . . . . . . . . . . . .
Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilgisayarlarda veya diğer bileşenlerde depolanan ses
dosyalarının yürütülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Müzik keyfi sürmek için AirPlay’i kullanma. . . . . . . . . . . .
AirPlay Parolası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pioneer ControlApp Yükleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pioneer ControlApp Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
42
42
43
44
45
46
47
47
47
48
49
49
50
50
50
50
11 Ek bilgiler
Sorun giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hızlı başlatma modunu ayarlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aygıt Yazılımı Güncelleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alıcının sıfırlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kullanımla ilgili dikkat edilecek hususlar . . . . . . . . . . . . .
Diskleri kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alıcının cam kapaklı bir rafa kurulması durumunda
dikkat edilecek hususlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ağ üzerinden oynatma hakkında . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yürütülebilir müzik dosyası biçimleri hakkında. . . . . . . . .
iPod/iPhone/iPad hakkında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aptX hakkında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wi-Fi® hakkında. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spotify hakkında. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teknik özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
54
54
55
55
56
56
56
58
59
60
60
60
60
Başlamadan önce
Bu ürün hakkında
Kutuda bulunanların kontrol edilmesi
X-HM82, X-HM82D, X-HM72 veya X-HM72D
X-HM82, X-HM82D, X-HM72 veya X-HM72D Ağ CD Alıcı
Sistemi ana üniteden ve hoparlör sisteminden oluşur.
5V
2.1 A
PHONES
AUDIO IN
ON
TIMER
XC-HM82 veya XC-HM82D
XC-HM82 veya XC-HM82D Ağ CD Alıcısı ana üniteden
oluşur.
5V
2.1 A
PHONES
AUDIO IN
ON
TIMER
Ön koruyucunun çıkarılması ve değiştirilmesi
(yalnızca X-HM82, X-HM82D, X-HM72 ve X-HM72D)
Bu hoparlör sisteminin ön koruyucu ızgarası çıkarılabilir. Şu
işlemleri gerçekleştirin:
1 Koruyucu ızgaranın alt kısmını sıkıca
2
3
tutun ve alt kısmı çıkarmak üzere
yavaşça kendinize doğru çekin.
Ardından, koruyucu ızgaranın üst
kısmını sıkıca tutun ve üst kısmı
çıkarmak üzere yavaşça kendinize
doğru çekin.
Koruyucu ızgarayı takmak için,
hoparlörün üzerindeki çıkıntıları
koruyucu ızgaranın tabanındaki ve üst
kısımdaki yuvalar ile hizalayın ve
bastırarak yerlerine oturtun.
Lütfen aşağıdaki kutuyla birlikte verilen aksesuarları alıp
almadığınızı kontrol ediniz:
• Uzaktan kumanda
• Güç kablosu
• AAA boyutunda IEC R03 kuru piller (sistemin çalışmasını
onaylamak için) (2 adet)
• AM döngü anteni (yalnızca X-HM82, XC-HM82 ve XHM72)
• FM kablolu anteni (yalnızca X-HM82, XC-HM82 ve XHM72)
• DAB/FM kablolu anteni (yalnızca X-HM82D, XC-HM82D
ve X-HM72D)
• WLAN anteni x 2
• Hoparlör x 2 (yalnızca X-HM82, X-HM82D, X-HM72 ve XHM72D)
• Hoparlör kabloları x 2 (yalnızca X-HM82, X-HM82D, XHM72 ve X-HM72D)
• Kaymaz altlık x 8 (yalnızca X-HM82 ve X-HM82D)
• iPhone/iPad standı
• Garanti Kartı
• Hızlı Başlangıç Kılavuzu
• Bu çalıştırma talimatları (CD-ROM)
DİKKAT
• Pillerin hatalı kullanımı sızıntı ve patlama gibi tehlikeli
durumlara yol açabilir. Aşağıdaki önlemleri dikkate alın:
- Yeni ve eski pilleri asla birlikte kullanmayın.
- Pillerin artı ve eksi uçlarını pil kutusu içindeki işaretlere
uygun olarak düzgün bir şekilde yerleştirin.
- Aynı şekildeki pillerin farklı voltajları olabilir. Farklı pilleri
birlikte kullanmayın.
- Kullanılan pilleri atarken, lütfen ülkenizde/bölgenizde
geçerli olan resmi düzenlemelere veya çevreyle ilgili
kamu kuruluşlarının kurallarına uyun.
- Pilleri takarken,  terminallerinde bulunan yaylara zarar
vermediğinizden emin olun. Bu durum, pillerin
sızdırmasına veya aşırı ısınmasına neden olabilir.
Uzaktan kumanda biriminin çalışma aralığı
Uzaktan kumandanın uzaktan kumanda algılayıcısıyla 30º’lik
alan içindeki etkileşim mesafesi yaklaşık 7 m’dir.
Pilleri takma
30°
30°
7m
Alıcıyla birlikte pil verilmesinin amacı ürünün çalışıp
çalışmadığının test edilmesi olduğundan bu piller uzun süre
çalışmayabilir. Daha uzun ömürlü alkalin piller kullanmanızı
öneririz.
UYARI
• Pilleri araba içi veya ısıtıcı yakını gibi doğrudan güneş ışığı
altında ya da diğer aşırı sıcak yerlerde kullanmayın veya
saklamayın. Bu durum, pillerin sızdırmasına, aşırı
ısınmasına, patlamasına ya da yanmasına neden olabilir.
Ayrıca pillerin ömrü ve performansını da azaltabilir.
Uzaktan kumandayı kullanırken şunlara dikkat edin:
• Uzaktan kumanda ile kullandığınız alıcının uzaktan
kumanda algılayıcısı arasında herhangi bir engel
bulunmadığından emin olun.
• Kuvvetli güneş veya floresan ışığı kullandığınız alıcının
uzaktan kumanda algılayıcısına direkt yansırsa uzaktan
kumanda işlemi sağlıklı olmayabilir.
• Farklı cihazların uzaktan kumandaları birbirini etkileyebilir.
Diğer cihazların uzaktan kumandalarını bu alıcıya yakın
alanda kullanmaktan kaçının.
• Uzaktan kumandanın işleme mesafesinde bir düşüş fark
ederseniz pilleri değiştirin.
Tr 5
1
Kontroller ve ekranlar
7 Kulaklık soketi
Üst panel/Ön panel
Kulaklığı bağlamak için kullanın. Kulaklık bağlandığında
hoparlörlerden ses çıkışı olmaz (sayfa 14).
8 AUDIO IN jakı
Stereo mini jak kablosunu kullanarak yardımcı parçayı
bağlamak için kullanın (sayfa 14).
9 ON göstergesi
 STANDBY/ON
INPUT




Alıcıyı açarken, bu gösterge otuz saniye veya daha uzun
süre yavaşça yanıp söner. Otuz saniye veya daha uzun süre
sonra, bu gösterge sürekli yanar. (sayfa 7).


1
2
3
10 TIMER göstergesi
4
Uzaktan kumandadan sinyal alır (sayfa 5).
12 Ekran
PHONES
AUDIO IN
ON
TIMER
13 Ses seviyesi kontrolü
Ekran
Alıcı kablosuz ağa bağlanmadığında, bu gösterge
yanar (sayfa 11).
Dinleme ses seviyesini ayarlamak için kullanın (sayfa 14).
5 6 78
9 10 11
12
13
1 STANDBY/ON düğmesi
1
Alıcıda bekleme modu ile açma arasında geçiş yapar
(sayfa 12).
2 INPUT düğmesi
Yürütmeyi arzuladığınız parça veya klasörü seçin. Kayıttan
yürütmeyi durdurmak için  öğesini kullanın. Kayıttan
yürütmeyi durdurmak için veya duraklatılan yerden
yürütmeye devam etmek için / öğesini kullanın
(sayfa 20).
4 Disk Tepsisi Açma/Kapatma düğmesi
Disk tepsisini açmak veya kapatmak için kullanın (sayfa 20).
5 Disk tepsisi
Diski etiket tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin
(sayfa 20).
6 USB terminali
USB yığın depolama aygıtı veya iPod/iPhone/iPad’inizi ses
kaynağı olarak bağlamak için kullanın (sayfa 10, 24).
6 Tr
2 3 4
iPod/USB
Giriş kaynağını seçin (sayfa 13).
3 Kayıttan yürütme kontrol düğmesi
Alıcı kablolu ağa bağlandığında, bu gösterge yanar
(sayfa 11).
Alıcı kablosuz ağa bağlandığında, bu gösterge yanar.
Kablosuz sinyal gücüne bağlı olarak, simge beş adımda
değişir (sayfa 11).
Bakınız Ekran aşağıdaki.
2.1 A
Sessiz çalışma sırasında görüntülenir (sayfa 14).
3 Uyku zamanlayıcısı
Uyku zamanlayıcısı ayarlandığında, aygıt kapanana kadar
kalan zaman görüntülenir (sayfa 12).
4 Ağ bağlantı durumu
LAN kablosuna bağlanan alıcı ağa
bağlanmadığında, bu gösterge yanar. Bu alıcıya LAN
kablosu bağlanmadığında, bu gösterge yanmaz
(sayfa 11).
Zamanlayıcı ayarlandığında yanar (sayfa 12).
11 Uzaktan kumanda algılayıcısı
5V
1 Giriş kaynağı
2 Mute (Sessiz)
Song 1
5
Artist
6
7
Album
7
7
44:38
Alıcının kablosuz ağ ayarları hala başlangıç
ayarlarındayken görüntülenir. Kablosuz ayarlarının
yapılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. (sayfa 29).
5 Dosya/parça/sanatçı/albüm/kanal vb. adı
6 Albüm resmi
Yürütülmekte olan dosyada albüm vb. resmi olduğunda
görüntülenir.
7 Yinele ve Karıştır
Tüm dosyaları yineleyin.
- 44:02
1
8
Bir dosyayı yineleyin.
Shuffle (karışık çalma)
8 Yürütme durumu
Yürütme durumunu gösterir. Yürütme durumu giriş
kaynağına göre değişir.
1
Kontroller ve ekranlar
1
2
STANDBY/ON
DIMMER
CD
BT AUDIO SOUND
TUNER
BAND
CD DISP
11
BASS
4
12
iPod
CONTROL VOLUME
TOP
MENU
PRESET
13
PRESET
ENTER
TUNE
RETURN
SETUP
DAB SCAN RDS DISP
PTY
MUTE
7
TUNER EDIT
1
2
3
4
5
6
REPEAT
8
SHUFFLE
7
8
9
PLAY MODE
10
0
OPTION
CLEAR
14
15
16
100
FOLDER
9
SORT
Favorite
17
• Aşağıdaki düğmeler bu alıcıda kullanılmaz: OPTION
1 STANDBY/ON
Alıcıda bekleme modu ile açma arasında geçiş yapar
(sayfa 20).
2 CD Alıcı kontrol düğmeleri
DIMMER – Ekranı daha parlak, daha karanlık yapın veya
tümüyle kapatın. Parlaklık dört adımda düzenlenebilir
(sayfa 14).
8 Sayı düğmeleri
3 Giriş işlevi düğmeleri
Sayıyı girmek için kullanın.
4 BAND
Sistem ayarlarını seçmek/değiştirmek için kullanın.
Bu alıcının giriş kaynağını seçmek için kullanın.
9 CLEAR
(yalnızca X-HM82, XC-HM82 ve X-HM72)
AM, FM STEREO ve FM MONO radyo bantları arasında
geçiş yapar (sayfa 25).
(yalnızca X-HM82D, XC-HM82D ve X-HM72D)
FM STEREO, FM MONO ve DAB radyo bantları arasında
geçiş yapar (sayfa 27).
10 OPEN/CLOSE
5 CD Alıcı kontrol düğmeleri
13 Ses seviyesi kontrol düğmeleri
TOP MENU – Her bir giriş kaynağının üst menüsünü
görüntüler. Radyo alıcısında Gürültü Kesme menüsünü
görüntüler.
iPod CONTROL – iPod kontrolleri ve alıcı kontrolleri
arasında geçiş yapar (sayfa 16).
SETUP – Alıcı ayar menüsüne erişmek için basın
(sayfa 12).
CD, BT Audio, Digital In, Audio In, Line1, Line2 veya
Tuner işlevleri seçildiğinde kullanılamaz. Başka bir işlevi
ilk defa seçtikten sonra basın.
RETURN – Mevcut menü ekranından çıkın.
6 /// (TUNE /, PRESET /), ENTER
Sistem ayarlarını ve modlarını seçmek/değiştirmek ve
eylemleri onaylamak için kullanın.
Radyo frekanslarını bulmak için TUNE /, önceden
ayarlanmış radyo istasyonlarını seçmek için PRESET /
kullanılabilir (sayfa 25).
7 Kayıttan yürütme kontrol düğmeleri
Ana düğmeler (,  vb.), giriş işlev düğmelerini kullanarak
seçtikten sonra ilgili işlevi kontrol etmek için kullanılır
(sayfa 20).
Disk tepsisini açmak veya kapatmak için kullanın (sayfa 20).
11 Ses kontrol düğmeleri
Ses kalitesini ayarlayın (sayfa 14).
12 CD DISP
Disk bilgilerini görüntüler (sayfa 22).
Dinleme ses seviyesini ayarlamak için kullanın (sayfa 14).
14 MUTE
Sesi keser/açar (sayfa 14).
15 TUNER EDIT
Geri çağırmak için kanalları hafızaya alır/ adlandırır (sayfa 25).
16 Kayıttan yürütme modu düğmeleri
REPEAT – CD, iPod, USB, İnternet Radyosu, Müzik
Sunucusu veya Favoriler arasından yinelenen yürütme
ayarını değiştirmek için basın.
SHUFFLE – CD, iPod, USB, İnternet Radyosu, Müzik
Sunucusu veya Favoriler arasından karışık yürütme
ayarını değiştirmek için basın.
PLAY MODE – CD ve MP3/WMA diski arasından
kayıttan yürütme ayarını değiştirmek için basın
(sayfa 21).
17 FOLDER +/–
MP3/WMA diskindeki klasörü seçmek için kullanın
(sayfa 22).
+Favorite – İnternet Radyosu veya Müzik Sunucusu
işlevlerini kullanırken, Favoriler işlevine bir ses dosyası
veya bir kanal eklemek için kullanın (sayfa 47).
SORT – Müzik Sunucusu işlevini kullanırken, DLNA
sunucusu sıralama işlevini destekliyorsa, parçaların
sıralanmasına olanak sağlar.
Tr 7
Italiano
TUNE
DAB SCAN – DAB radyo istasyonunu taramak için
kullanın. (sayfa 27). (yalnızca X-HM72D, X-HM82D ve
XC-HM82D)
RDS DISP – RDS bilgilerini görüntülemek için kullanın
(sayfa 26).
PTY – RDS program türlerini aramak için kullanın
(sayfa 26).
Français
M.SERVER NET SERVICE FAVORITES P.BASS
DIG IN AUDIO IN LINE 1/2 TREBLE
5
6
10
SLEEP
INPUT
iPod/USB
3
OPEN/CLOSE
TIMER
TIMER – Saati ayarlamak ve zamanlayıcıları ayarlamak
ve kontrol etmek için kullanın (sayfa 12).
SLEEP – Alıcının bekleme moduna geçmesi için gerekli
zamanı (30 min. – 60 min. – 90 min. – Off) değiştirmek
için basın. Kalan uyku süresini dilediğiniz zaman bir kere
SLEEP düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz
(sayfa 13).
INPUT – Giriş kaynağını seçin (sayfa 13).
Türkçe
Uzaktan kumanda
2
Cihazınızı bağlama
DİKKAT
• Bağlantı yaparken veya değiştirirken gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkarttığınızdan emin olun.
• Güç kablosunu, cihazlar arasındaki tüm bağlantılar tamamlandıktan sonra takın.
1
1
3
Sağ
hoparlör
Sol
hoparlör
WLAN
ANTENNA
WLAN
ANTENNA
2
3
/100)
WLAN
ANTENNA
2
WLAN
ANTENNA
Optik kablo
(piyasadan
temin
edilebilir)
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
Ürünle birlikte
verilen WLAN
anteni
AC IN
WLAN
ANTENNA
OPTICAL
SPEAKERS
DAB/FM kablolu anteni
LAN (10/100)
DIGITAL
IN
WLAN
ANTENNA
Ürünle birlikte verilen
WLAN anteni
ANTENNA
X-HM82D
ANTENNA
SUBWOOFER
PRE OUT
AC prizine
L
ANTENNA
R
R
XC-HM82D
AM
LOOP
LINE 1 IN LINE 2 IN
X-HM72D
DAB/FM
FM
UNBAL
75 Ω
L
DAB/FM
FM kablo anten
Güç kablosu
AM döngü anteni
2
Yanlış
X-HM82
X-HM82D
X-HM72
X-HM72D
8 Tr
Ürün ile
birlikte
verilen
hoparlör
kablosu
Kırmızı kılıf
3
1
2
Ürünle birlikte verilen FM kablolu anteni (yalnızca X-HM82,
XC-HM82 ve X-HM72) veya DAB/FM kablolu anteni
(yalnızca X-HM82D, XC-HM82D ve X-HM72D):
Harici FM kablolu anteni (yalnızca X-HM82, XC-HM82 ve XHM72) veya DAB/FM kablolu anteni (yalnızca X-HM82D,
XC-HM82D ve X-HM72D):
Ürünle birlikte verilen AM döngü anteni (yalnızca X-HM82,
XC-HM82 ve X-HM72)
AM döngü antenini AM terminaline bağlayın. AM döngü
antenini en ideal sinyal alımı gerçekleşecek şekilde
konumlandırın. AM döngü antenini raf vb. bir yere yerleştirin
ve bir standa sabitleyin.
Not
• antenini alıcının üzerine veya AC güç kablosunun
yakınlarına koyulması parazite neden olabilir. Daha iyi
sinyal alımı için anteni alıcıdan uzağa yerleştirin.
WLAN anten bağlantısı
WLAN antenini WLAN ANTENNA terminaline bağlayın.
Her zaman ürünle birlikte verilen WLAN antenini kullanın.
Kurulum konumuna bağlı olarak kaymaz altlıklar kullanılması
tavsiye edilir. Hoparlörün alta gelecek tarafının dört köşesine
altlıkları takın. Konuma bağlı olarak, altlıklar kaymayı önlemek
için yeterli sürtünmeyi tamamen sağlayamayabileceğinden,
hoparlörlerin kayabileceği eğimli yerlere kurulmaması
gerektiğini unutmayın.
Kaymaz altlık
DİKKAT
• Bu hoparlör terminalleri TEHLİKELİ ELEKTRİK akımı
taşımaktadır. Hoparlör kablolarını takarken veya
çıkartırken elektrik çarpması riskini önlemek için,
yalıtımsız parçalara dokunmadan önce güç kablosunu
çıkartın.
• Sol ve sağ kanalları karıştırmayın. Sağ hoparlör, alıcıya
karşıdan baktığınızda sağ tarafta olan hoparlördür.
• Çıplak hoparlör tellerinin birbirine temas etmesine izin
vermeyin.
• Açıktaki tüm hoparlör tellerinin birbirine dolandığından ve
hoparlör terminalinin içine tamamen yerleştirildiğinden
emin olun. Açıkta bulunan hoparlör tellerinden herhangi
biri arka panele temas ederse güvenlik önlemi olarak
gücün kesilmesine neden olabilir.
• Her iki hoparlör de sağ ya da sol tarafta kullanılabilir.
• Ürünle birlikte verilen hoparlörleri başka bir alıcıya
bağlamayın. Bu, arızaya veya yangına neden olabilir.
(yalnızca X-HM82, X-HM82D, X-HM72 ve X-HM72D)
Hoparlörün parlak kaplamasını temizleme (yalnızca XHM82 ve X-HM82D)
• Tozlu veya sert bir bez kullanır ya da ekranı sert bir şekilde
ovarsanız, ürünün kaplaması çizilir.
• Hoparlör sisteminin yüzeyini ıslak bir bezle temizlerseniz,
yüzeydeki su damlaları ürünün içine kaçarak arızaya
neden olabilir.
• Hoparlör sisteminin kaplamasını temizlerken, kuru ve
yumuşak bir bezle yavaşça silin.
DİKKAT
• Kaymaz altlıkları takarken, dengesiz bir konumda
çalışmayı önlemek için hoparlörü yumuşak bir bez vb.
üzerine yatırın.
Ürünle birlikte verilen hoparlör kablosu kullanılmıyorsa
1
2
3
Açıktaki kablo tellerini birbirine dolayın.
Terminali gevşetip açıktaki kabloyu terminale
yerleştirin.
Terminali sıkıştırın.
1
2
3
10 mm
yalnızca X-HM82, X-HM82D, X-HM72 ve X-HM72D:
• Hoparlörleri başınızın üstünde olacak şekilde tavana veya
duvara monte etmeyin. Koruyucu ızgara ayrılabilecek
şekilde tasarlanmıştır ve baş üzerine monte edilmesi
durumunda düşerek hasara veya kişisel yaralanmalara
neden olabilir.
• Bas refleks kanallarının içine herhangi bir nesne
düşmesine veya yerleştirilmesine izin vermeyin.
• Hoparlörlerin üzerine çıkmayın veya oturmayın.
Yaralanabilirsiniz.
Tr 9
Italiano
Daha iyi sinyal alımı için harici FM kablolu anteni veya DAB/
FM kablolu anteni (75 ohm koaksiyal kablo) kullanın. Harici
FM kablolu anteni veya DAB/FM kablolu anteni kullanılırken,
ürünle birlikte verilen FM kablolu antenini veya DAB/FM
kablolu antenini çıkarın.
• Ürünle birlikte kırmızı kılıf içinde verilen hoparlör kablosu
artı (+) terminali içindir. Kırımızı kılıflı kabloyu artı (+)
terminaline, diğer kabloyu eksi (–) terminaline bağlayın.
• Nominal empedansı 4 ohm ila 16 ohm arasında olan
hoparlörleri kullanabilirsiniz.
• Hoparlör manyetik korumalıdır ve bu nedenle TV veya
monitöre yakın bir yere yerleştirilmemelidir. Aksi halde
manyetik materyallerle etkileşim TV’nizin ekranında renk
bozulmalarına neden olabilir. Manyetik bellekli medya
(floopy diskler veya video kasetleri) da alıcıya
yaklaştırılmamalıdır.
Kaymaz altlıkları takma (yalnızca X-HM82 ve X-HM82D)
Français
FM kablolu antenini veya DAB/FM kablolu antenini FM
75 ohm değerindeki yuvaya bağlayın ve FM kablolu antenini
veya DAB/FM kablolu antenini sinyal alımının en güçlü
olduğu yöne çevirin.
Hoparlör bağlantısı
Türkçe
Anten bağlantısı
Cihazınızı bağlama
2
Cihazınızı bağlama
Analog ses dinleme
Başka subwoofer kullanma
SUBWOOFER PREOUT yuvasına bir amfi ile birlikte
subwoofer bağlayabilirsiniz.
Ses kablosu
(ticari olarak
bulunmaktadır)
Bir ses kablosu kullanılarak TV’ye bağlayın.
Ses çıkış
yuvasına
AUDIO
OUT
Ses sinyali
L
R
LINE giriş
yuvalarına
Ses giriş
yuvasına
SUBWOOFER
PREOUT yuvasına
LAN (10/100)
DIGITAL
IN
WLAN
ANTENNA
OPTICAL
ANTENNA
Piyasadan temin
edilebilen subwoofer
(dahili amfili)
WLAN
ANTENNA
OPTICAL
ANTENNA
AM
LOOP
LINE 1 IN LINE 2 IN
L
SUBWOOFER
PRE OUT
L
R
Ses kablosu
(ticari olarak
bulunmaktadır)
LAN (10/100)
DIGITAL
IN
AM
LOOP
LINE 1 IN LINE 2 IN
SUBWOOFER
PRE OUT
Ses
sinyali
TV
FM
UNBAL
75 Ω
R
FM
UNBAL
75 Ω
Hat işlevini seçmek için:
Not
• Dahili amfisi olmayan bir subwoofer’dan ses gelmez.
TV vb. bağlama
Dijital ses dinleme
Bu alıcıya bir optik kablo (piyasadan temin edilebilir) ile TV ve
dijital ses aygıtı bağlayabilirsiniz (Cihazınızı bağlama,
sayfa 8).
Dijital giriş işlevini seçmek için:
• Ana ünitede: Line görüntülenene kadar INPUT düğmesine
arka arkaya basın.
• Uzaktan kumandada: LINE1/2 düğmesine basın.
USB depolama aygıtlarını bağlama
Bu alıcının ön tarafında bulunan USB terminalini kullanarak
çift kanal ses dinleyebilirsiniz.
1
USB aygıtını alıcının ön panelinde bulunan USB
terminaline takın.
• Bu alıcı bir USB çoklayıcıyı desteklememektedir.
• Dijital giriş işlevini seçmek için uzaktan kumandadaki DIG
IN düğmesine veya alıcıdaki INPUT düğmesine arka
arkaya basın.
Not
• Stereo alıcıya gönderilebilen dijital sinyal biçimleri
örnekleme hızı ve nicelik bitleri 192 kHz/24 bit değerine
kadar olan lineer PCM sinyallerini kapsamaktadır.
(Bağlanan aygıta ve ortama bağlı olarak, işlem başarılı
olmayabilir).
10 Tr
5V
2.1 A
PHONES
AUDIO IN
ON
TIMER
USB depolama aygıtı
(ticari olarak bulunmaktadır)
LAN arabirimi veya WLAN anteni ile ağa bağlanma
Bu alıcıyı LAN arabirimi veya WLAN anteni aracılığıyla ağa
bağlayarak, PC’niz dahil olmak üzere, ağdaki bileşenlerde
depolanan ses dosyalarını yürütebilir ve İnternet radyosu
kanallarını dinleyebilirsiniz.
Bu alıcıdaki LAN terminalini, düz bir LAN kablosu (CAT 5
veya üstü) ile yönlendiricinize (dahili DHCP sunucu işlevi ile
veya olmaksızın) bağlayın. Kablosuz ağ bağlantısı da
mümkündür.
Ağ ayarlarının yapılmasını gerektirir. Ayrıntılı bilgi için, bkz.
Ağ hızlı kurulum kılavuzu, sayfa 29
Not
• Kablolu/kablosuz bağlantı kullanıyor olmanızdan
bağımsız olarak, ağ işlevlerini kullanıyorsanız, Ağ
Ayarlarında Network Type öğesini Wired olarak
ayarlamanız tavsiye edilir.
• İnternet radyosu gibi hizmetleri kullanmak için, bir İnternet
servis sağlayıcısı ile sözleşme imzalamanız gerekir.
• Fotoğraf veya video dosyaları oynatılamaz.
• Windows Media Player 12 ile, bu alıcıda telif hakkı
bulunan ses dosyalarını dahi yürütebilirsiniz.
2
Cihazınızı bağlama
LAN kablosu bağlama
İnternet
Türkçe
Yardımcı bileşen bağlama
Modem
Ön panelde bulunan AUDIO IN mini fiş jakını diğer yürütme
aygıtınıza bağlayın.
Bu yöntemi kullanarak, bu alıcıda, bu alıcının ön panelindeki
terminalin kullanımını desteklemeyen iPod/iPhone/iPad
aygıtından müzik çalabilirsiniz.
Yönlendirici
Dijital müzik çalar vb.
Français
LAN
3
2
1
WAN
LAN kablosu
(piyasadan
temin edilebilir)
Stereo mini fiş kablosu
(ticari olarak bulunmaktadır)
Bilgisayar
LAN (10/100)
Bu alıcının arka
paneli
WLAN
ANTENNA
AL
ANTENNA
2.1 A
PHONES
AUDIO IN
ON
Italiano
5V
TIMER
AUDIO IN mini fiş jakı yürütme aygıtınızın hoparlör jakına
bağlandıysa, alıcının ses seviyesi yürütme bileşeninin ses
seviyesi ile ayarlanabilir. Alıcının ses seviyesini
düşürdüğünüzde ses bozulursa, yardımcı yürütme
bileşeninin ses seviyesini düşürmeyi deneyin.
Kablosuz LAN bağlantısı
Fişin takılması
İnternet
Modem
Bağlantıları yapmadan veya değiştirmeden önce gücü
kapatın ve güç kablosunu AC prizinden çıkartın.
Tüm bağlantıları tamamladıktan sonra alıcıyı AC prizine
takın.
WLAN
ANTENNA
Kablosuz
LAN
yönlendirici
AC IN
Güç kablosu
LAN
3
2
1
WAN
AC prizine
Bu alıcının arka
paneli
Bilgisayar
5V
2.1 A
PHONES
AUDIO IN
ON
TIMER
Tr 11
Başlarken
Alıcının ayarlanması
Alıcıyı ilk defa kullanırken, aşağıdaki ekranlar görüntülenir.
Alıcıyı özelleştirmek için aşağıdaki öğeleri ayarlayın.
1
STANDBY/ON düğmesine basın.
Güç göstergesi yavaşça yanıp söner. Güç açıldıktan
yirmi saniye sonra, aşağıdaki ekran belirir. Gücün
açılması ile başlatma işleminin tamamlanması arasında
yaklaşık otuz saniye gereklidir.
2
Başlangıç Kurulumu menüsünden “Option Setting”
öğesini seçin.
5
Saati ayarlamak için önce / öğesini kullanın,
ardından ENTER düğmesine basın.
3
Option Setting menüsünden “Power Off Setting”
öğesini seçin.
6
Dakikayı ayarlamak için / öğesini kullanın,
ardından onaylamak için ENTER düğmesine basın.
4
Power Off Setting menüsünden “Auto Power Off”
öğesini seçin.
Saat ekranını onaylamak için:
5
Gücün kapatılması için geçmesi gereken zamanı (hiçbir
müdahale yokken) belirlemek için / öğesini
kullanın, ardından ENTER düğmesine basın.
15 dakika (varsayılan ayar) veya 30 dakika, 60 dakika ya
da KAPALI seçimini yapın.
İşlemi bitirdiğinizde, RETURN düğmesine basın.
Uyandırma zamanlayıcısının ayarlanması
TUNE
OPEN/CLOSE
DIMMER
TIMER
iPod/USB
CD
SLEEP
INPUT
Saatin ayarlanması
TUNE
SETUP
TUNE
STANDBY/ON
INPUT
iPod/USB
CD
PRESET
SLEEP
ENTER
BT AUDIO SOUND
TUNE
SETUP
RETURN
Saati ayarlayarak zamanlayıcıyı kullanabilirsiniz.
1
Uzaktan kumandadaki TIMER düğmesine basın.
Gün ve saat görüntülenir.
Saati ilk defa kullanırken, saat ayar moduna geçilir.
Belirli bir zaman geçtikten sonra (ayarlanan süre boyunca
hiçbir müdahale olmaksızın güç düğmesi açık durumdayken)
alıcıyı otomatik olarak kapatmak üzere ayarlayın.
• Varsayılan ayar: 15 dakika
2
3
ENTER düğmesine basın.
1
4
24 saat ya da 12 saat gösterimini seçmek için /
öğesini kullanın, ardından ENTER düğmesine basın.
Auto Power Off ayarı
NET SERVICE düğmesine ve ardından uzaktan
kumandadaki SETUP düğmesine basın.
Ekranda Başlangıç Kurulumu menüsü görüntülenir.
Günü ayarlamak için / öğesini kullanın, ardından
ENTER düğmesine basın.
24 saat gösterimi belirir.
(0:00 – 23:59)
12 saat gösterimi belirir.
(AM 0:00 – PM 11:59)
12 Tr
RETURN
Zamanlayıcı ile yürütme işlemi:
OPEN/CLOSE
TIMER
PRESET
Alıcıyı ilk defa açarken, başlangıç ayarları otomatik olarak
gerçekleştirilir, bu nedenle başlatma işlemi yaklaşık 1 dakika
sürer.
• Pioneer logosu görüntülendikten sonra, ekran
kararacaktır. Pioneer logosu ikinci kez görüntülendiğinde
başlatma işlemi tamamlanır.
DIMMER
ENTER
BT AUDIO SOUND
iPod
CONTROL VOLUME
TOP
MENU
İlk defa gücü açarken
iPod
CONTROL VOLUME
TOP
MENU
STANDBY/ON
PRESET
6
TIMER düğmesine basın. Saat ekranı yaklaşık 10 saniye
boyunca görüntülenir.
PRESET
3
Alıcı önceden ayarlanan zamanda açılır ve istenen kaynağı
çalar (yalnızca X-HM82D, XC-HM82D ve X-HM72D: iPod/
USB, CD, Internet Radio, Spotify, FM, DAB, Digital In,
Audio In, Line 1, Line 2) (yalnızca X-HM82, XC-HM82 ve XHM72: iPod/USB, CD, Internet Radio, Spotify, FM, AM,
Digital In, Audio In, Line 1, Line 2).
Zamanlayıcıyı ayarlamadan önce:
• Saatin doğru zamana ayarlandığını kontrol edin (bunun
için bkz. Saatin ayarlanması yukarıdaki).
Ayarlanmamışsa, zamanlayıcı işlevini kullanamazsınız.
• Zamanlayıcı ile yürütme işlemi için: Yürütülecek USB, disk
veya iPod’u takın.
3
4
7
8
9
On saniye içinde “Timer Set” öğesini seçmek için /
öğesini kullanın, ardından ENTER düğmesine basın.
Yürütmek istediğiniz kaynağı seçin.
iPod/USB, CD, Internet Radio, Spotify, TUNER (XHM82D, XC-HM82D ve X-HM72D : FM veya DAB) (XHM82, XC-HM82 and X-HM72 : FM/AM), Digital In,
Audio In, Line 1, Line 2 işlevini seçmek için /
öğesini kullanın.
ENTER düğmesine basın.
FM veya FM/AM öğesini seçtiğinizde, önceden
ayarlanmış bir frekansı seçmek için / öğesini
kullanın ve ardından ENTER düğmesine basın.
Günü ayarlayın.
Günü seçmek için / öğesini kullanın.
Zamanlayıcı aşağıdaki şekilde ayarlanabilir.
EVERYDAY
SUNDAY
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
MON-FRI
TUE-SAT
SAT-SUN
Uyandırma zamanlayıcısını açma/kapatma
1
Güç açıldığında, TIMER düğmesini iki saniye basılı
tutun.
2
On saniye içinde “Timer On” veya “Timer Off” öğesini
seçmek için / düğmesine, ardından ENTER
düğmesine basın.
“Timer On” seçildiğinde, ekranda zamanlayıcı
göstergesi yanar ve ayarlar onaylanır.
3
Açma zamanını ayarlayın.
Saati ayarlamak için önce / öğesini kullanın,
ardından ENTER düğmesine basın.
Aynı şekilde dakikayı ayarlayın ve ayarlama işlemini
tamamladığınızda ENTER düğmesine basın.
1
Güç açıldığında, TIMER düğmesini iki saniye basılı
tutun.
2
On saniye içinde “Timer Call” öğesini seçmek için /
düğmesine, ardından ENTER düğmesine basın.
Ekranda TIMER göstergesi yanar ve ayarlar onaylanır.
Güç bekleme moduna geçmek için STANDBY/ON
12düğmesine
basın.
Alıcıdaki INPUT düğmesine basıldığında, mevcut işlev farklı
bir moda geçecektir. İstenen işlevi seçmek için INPUT
düğmesine arka arkaya basın. Seçilen giriş, ön panel
ekranında görüntülenir.
(yalnızca X-HM82D, XC-HM82D ve X-HM72D)
iPod/USB
CD
BT Audio
Music
Server
DAB
Internet
Radio
FM
Spotify
Line 2
Favorites
“Timer On” seçildiğinde, bekleme modunu ayarlamak
için STANDBY/ON düğmesine basın.
Hafızaya alınan zamanlayıcı ayarını yapılandırma
10Ses seviyesini ayarlamak için / öğesini kullanın.
düğmesine basın.
11ENTER
Ekranda TIMER göstergesi yanar ve ayarlar onaylanır.
Giriş işlevi
Uyandırma zamanlayıcısını ayarladıysanız, açabilir/
kapatabilirsiniz.
ENTER düğmesine basın.
Kapatma zamanını ayarlayın.
Yukarıdaki şekilde ayarlayın ve ayarlama işlemini
tamamladığınızda ENTER düğmesine basın.
Genel kontrol
Zamanlayıcı ayarı girildiğinde hafızaya alınır. Ayarı
yapılandırmak için, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
Line 1
Audio In
Digital In
Uyku işlemi
1
Alıcının bekleme moduna geçmesi için gerekli zamanı
(30 min. – 60 min. – 90 min. – Off) değiştirmek için SLEEP
düğmesine basın.
Kalan uyku süresini dilediğiniz zaman bir kere SLEEP
düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz.
Tr 13
Italiano
6
TIMER düğmesini iki saniyeden uzun süre basılı tutun.
Not
• Uyandırma zamanlayıcısı için USB işlevini seçerseniz, kök
klasöründe yürütülebilir dosya olduğunu kontrol edin.
• Uyandırma zamanlayıcısı için İnternet Radyosu ve Spotify
işlevleri tavsiye edilmez. Çünkü İnternet Radyosu ve
Spotify işlevleri her zaman kablosuz bağlantı yardımıyla
bağlanmaz.
• Uyandırma zamanlayıcısı için İnternet Radyosu ve Spotify
işlevleri seçilirse, son ayarlanan kanal seçilir.
Français
5
Gücü açmak için STANDBY/ON düğmesine basın.
Türkçe
1
2
3
Başlarken
3
Başlarken
(yalnızca X-HM82, XC-HM82 ve X-HM72)
iPod/USB
CD
BT Audio
Internet
Radio
AM
Spotify
FM
Line 2
Line 1
Music
Server
Favorites
Audio In
Digital In
Not
• Yedekleme işlevi, elektrik kesintisi veya AC güç
kablosunun çıkartılmasına karşı hafızaya alınmış işlev
modunu korur.
Yardımcı bileşen dinleme
1
Audio In öğesini seçmek için AUDIO IN düğmesine
basın.
Ekranda Audio In gösterilir.
Audio In
2
Yardımcı bileşeni çalmaya başlayın.
Kulaklık
P.Bass kontrolü
• Cihazı açar açmaz ses seviyesini en yüksek ayara
getirmeyin ve müziği orta derecede ses seviyesinde
dinleyin. Kulak içi veya kafaya takılan kulaklıklardan gelen
aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
• Kulaklığı cihaza takmadan veya çıkarmadan önce ses
seviyesini düşürün.
• Kulaklığınızın jak fişi 3,5 mm çapında ve empedansı 16 ve
50 ohm aralığında olmalıdır. Tavsiye edilen empedans
32 ohm’dur.
• Kulaklık takıldığında hoparlör bağlantısı otomatik olarak
kesilir. VOLUME control ile ses seviyesini ayarlayın.
Uzaktan kumandadaki P.BASS düğmesine basıldığında,
P.Bass modu ON konumuna gelir ve düşük bası vurgulayan
güçlü müziğin keyfini sürebilirsiniz. P.Bass modunu iptal
etmek, için P.BASS düğmesine basın.
Ekran parlaklığı kontrolü
Ekran parlaklığını azaltmak için DIMMER düğmesine basın.
Parlaklık dört adımda düzenlenebilir.
Otomatik ses seviyesi
Ses seviyesi 41 veya üzerinde ayarlanmış durumdayken
alıcıyı kapatırsanız, alıcıyı bir sonraki açışınızda ses seviyesi
40’tan başlar.
Ses seviyesi kontrolü
Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ses seviyesi
düğmesini (alıcı üzerinde) çevirin veya VOLUME +/–
düğmesine (uzaktan kumandada) basın.
DİKKAT
• Herhangi bir ses seviyesindeki ses ayarı hoparlörün
etkinliği, konumu ve diğer çeşitli etkenlere bağlıdır. Yüksek
ses seviyesine maruz kalmamanız önerilir. Cihazı açar
açmaz ses seviyesini en yüksek ayara getirmeyin. Müziği
orta derecede ses seviyesinde dinleyin. Kulak içi veya
kafaya takılan kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme
kaybına neden olabilir.
Sesi kesme
Uzaktan kumandadaki MUTE düğmesine basarak sesi geçici
olarak kesebilirsiniz. Sesi eski seviyesinden açmak için aynı
düğmeye tekrar basın.
14 Tr
Ses Kontrolleri
Bas kontrolü
BASS düğmesine, ardından bası ayarlamak için /
düğmesine basın.
Tiz kontrolü
TREBLE düğmesine, ardından tizi ayarlamak için /
düğmesine basın.
Ekolayzır
SOUND düğmesine basıldığında, mevcut mod ayarı
görüntülenir. Farklı bir moda geçmek için, istenen sesi
seçmek üzere SOUND düğmesine arka arkaya basın.
FLAT
No equalization.
Ekolayzır
kapalı
GAME
Forgame.
rock music.
For
CLASSIC
POPS
VOCAL
JAZZ
Forclassical
classicalmusic.
music.
For
Forpop
popmusic.
music.
For
Vocalsare
areenhanced.
enhanced.
Vocals
Forjazz.
jazz.
For
4
iPod/iPhone/iPad kullanımı
Desteklenen iPod/iPhone/iPad modellerinin
onaylanması
Bu alıcıda kullanılabilen iPod/iPhone/iPad modelleri aşağıda
belirtilmiştir.
iPod/iPhone/iPad

iPod touch 1G/2G/3G/4G/5G


iPhone 3GS


iPhone 4


iPhone 4s


iPhone 5


iPhone 5c


iPhone 5s


iPad mini


iPad mini, Retina ekranlı


iPad 2


iPad (3. nesil)


iPad (4. nesil)


iPad Air


Not
• USB teknolojisi; iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone
4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air, iPad (3. ve 4. nesil),
iPad 2, Retina Ekranlı iPad mini, iPad mini ve iPod touch
(1. nesilden 5. nesle kadar) ve iPod nano (3. nesilden 7.
nesile kadar) ile çalışır. Ancak; bazı modellerde bazı
işlevler kısıtlanabilir. Bu alıcı iPod shuffle ile uyumlu
değildir.
1
2
1
Cihaza iPod/iPhone/iPad kablosu ile bir iPod/iPhone/
iPad bağlayın.
Üst menüden “Settings” öğesini seçin.
iPod/iPhone/iPad aygıtınızı çalıştırarak yazılımı
onaylayabilirsiniz. iPod touch, iPhone veya iPad
kullanırken, “Settings” öğesini seçtikten sonra “General”
öğesini seçin.
iPod/iPhone/iPad
kablosu
Italiano
Control

Aygıtla sağlanan standı kullanarak iPod/iPhone/iPad
bağlama
Français
Audio
iPod nano 3G/4G/5G/6G/7G
• Bu alıcı, Pioneer web sitesinde belirtilen iPod/iPhone/iPad
yazılım sürümü için geliştirilip test edilmiştir
(http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/).
• iPod/iPhone/iPad’inize Pioneer web sitesinde
belirtilenlerden başka yazılım sürümleri yüklenmesi bu
alıcıyla uyumsuzluğa neden olabilir.
• iPod/iPhone/iPad; telif hakkı bulunmayan materyalleri
veya kullanıcının yasal olarak çoğaltabileceği materyalleri
çoğaltma yetkisine sahiptir.
• iPod/iPhone/iPad ekolayzırı gibi özellikler bu alıcı ile
kumanda edilemez. Bağlantı yapmadan önce ekolayzırı
kapatmanızı öneririz.
“About” öğesini seçin.
Yazılım sürümü görüntülenir.
2
Püf noktası
iPod/iPhone kablosunun, cihazla birlikte verilen standın
arkasındaki kablo kanalı ile hizalandığından emin olun.
• Bu özelliği desteklemeyen iPod/iPhone/iPad aygıtları için
orijinal bir bağlantı kablosu ile bu alıcının AUDIO IN jakını
kullanarak bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz.
iPod/iPhone/iPad standını ayarlayın.
iPod/iPhone kullanırken
Standın arkası
iPod/iPhone/iPad’i USB terminaline bağlama
iPod/iPhone/iPad aygıtınızı alıcının ön panelindeki USB
terminaline bağlayın. Bağlantı için iPod/iPhone/iPad
aygıtınızla birlikte verilen iPod kablosunu kullanın.
• Kablo bağlantısı için iPod/iPhone/iPad aygıtınızın
çalıştırma talimatlarına da bakın.
5V
2.1 A
PHONES
AUDIO IN
ON
Türkçe
iPod/iPhone/iPad’inizden yüksek kaliteli sesin keyfini
çıkarmak için bu alıcıya bağlamanız yeterli.
TIMER
iPod/iPhone
kablosu
Tr 15
4
iPod/iPhone/iPad kullanımı
iPad kullanırken
iPad’in standa yatay olarak yerleştirildiğinden emin olun.
iPod/iPhone/iPad kullanımı
DİKKAT
• iPod/iPhone/iPad’inizi bu alıcıya bağlıyken doğrudan
çalıştırmak istiyorsanız, yanlış temastan kaynaklanan
işlev bozukluğunu önlemek için diğer elinizle aygıtınızı
dengeleyin.
1
iPod/iPhone/iPad’inizi bağlayın
iPod/iPhone/iPad aygıtınızı bağlamak için, bkz. iPod/
iPhone/iPad’i USB terminaline bağlama, sayfa 15.
2
Giriş kaynağı olarak iPod/USB öğesini seçmek için iPod/
USB düğmesine basın.
Ekranda iPod/USB görüntülenir ve kayıttan yürütme
başlatılır.
Not
• Bu alıcıya iPod/iPhone/iPad bağlandığında, iPod/iPhone/
iPad ekranında şarkılar için kayıttan yürütme bilgileri
görüntülenir. Uzaktan kumandadaki iPod CONTROL
düğmesine basıldığında ekran değişir ve bu bilgiler
alıcının ön panelinde görüntülenir.
16 Tr
Önemli
• Bu alıcı iPod/iPhone/iPad’inizi çalamıyorsa aşağıdaki
sorun giderme kontrollerini yapın:
- Bu alıcının iPod/iPhone/iPad’i destekleyip
desteklemediğini kontrol edin (sayfa 15).
- iPod/iPhone/iPad’i alıcıya tekrar bağlayın. Bu da işe
yaramazsa iPod/iPhone/iPad’inizi sıfırlamayı deneyin.
- Bu alıcının iPod/iPhone/iPad yazılımını destekleyip
desteklemediğini kontrol edin.
• iPod/iPhone/iPad’inizi çalıştıramazsanız aşağıdaki
maddeleri kontrol edin:
- iPod/iPhone/iPad’inizi doğru mu bağladınız? iPod/
iPhone/iPad’i alıcıya tekrar bağlayın.
- iPod/iPhone/iPad’inizle ilgili bir sorun mu var? iPod/
iPhone/iPad’inizi sıfırlamayı ve alıcıya tekrar bağlamayı
deneyin.
- iPad’i bağlarken, yalnızca iPad’e özel bir kablo bağlayın.
Püf noktası
• iPod/iPhone/iPad’iniz bu alıcıya her bağlandığında şarj
etme işlemi başlar. (Bu işlev yalnızca güç ilk açıldığında
veya Network Standby sırasında desteklenir).
• Giriş, iPod/USB’den başka bir işleve değiştirildiğinde iPod/
iPhone/iPad’in yürütülmesi geçici olarak durdurulur.
5
Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile müzik çalma
Not
Bluetooth kablosuz teknoloji özellikli aygıt:
Dijital müzik çalar
PHONES
AUDIO IN
ON
TIMER
Uzaktan kumanda işlemi
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
DIMMER
TIMER
iPod/USB
CD
SLEEP
INPUT
BT AUDIO SOUND
M.SERVER NET SERVICE FAVORITES P.BASS
DIG IN AUDIO IN LINE 1/2 TREBLE
TUNER
BAND
CD DISP
BASS
iPod
CONTROL VOLUME
TOP
MENU
TUNE
Bu ünite, Bluetooth özellikli aygıtlarda (cep telefonları, dijital
müzik çalarlar vb.) depolanan müziği kablosuz olarak
çalabilme özelliğine sahiptir. Bluetooth işlevselliğine sahip
olmayan aygıtlardan müzik keyfini yaşamak için, bir
Bluetooth ses aktarıcı (ayrı satılır) kullanabilirsiniz. Daha
ayrıntılı bilgi için, Bluetooth özellikli aygıtınızın kullanıcı
kılavuzuna bakın.
BT Audio
Bu cihazla birlikte verilen uzaktan kumanda sayesinde
medya oynatma, durdurma ve diğer işlemleri
gerçekleştirebilirsiniz.
Not
• Bluetooth kablosuz teknoloji özellikli aygıt AVRCP
profillerini desteklemelidir.
• Uzaktan kumanda işlemleri tüm Bluetooth kablosuz
teknoloji özellikli aygıtlar için garanti edilemez.
Ünitenin Bluetooth özellikli bir aygıtta depolanan müzik
dosyalarını çalabilmesi için, önce eşleştirme işleminin
gerçekleştirilmesi gerekir. Ünite Bluetooth özellikli bir aygıtla
ilk defa kullanılırken veya aygıttaki eşleştirme verileri herhangi
bir nedenle silindiğinde eşleştirme işlemi gerçekleştirilmelidir.
Eşleştirme işlemi, Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak
iletişime olanak sağlamak için gerekli bir adımdır.
• Eşleştirme işlemi yalnızca bu üniteyi ve Bluetooth özellikli
aygıtı ilk defa birlikte kullanırken gerçekleştirilir.
• Bluetooth kablosuz teknolojisi ile iletişimin sağlanabilmesi
için, hem ünitede hem de Bluetooth özellikli aygıtta
eşleştirme işlemi gerçekleştirilmelidir.
• BT AUDIO düğmesine basılarak BT Audio işlevine
geçildikten sonra, Bluetooth özellikli aygıtta eşleştirme
prosedürünü gerçekleştirin. Eşleştirme işlemi doğru
şekilde gerçekleştirilirse, aşağıda gösterildiği gibi bu cihaz
için eşleştirme prosedürlerinin gerçekleştirilmesine gerek
kalmaz.
Daha ayrıntılı bilgi için, Bluetooth özellikli aygıtınızın kullanıcı
kılavuzuna bakın.
Waiting Device
3
Eşleştirmek istediğiniz Bluetooth özellikli aygıtı açın ve
bu aygıt üzerinde eşleştirme prosedürünü
gerçekleştirin.
Not
• Bu ünite, tüm Bluetooth özellikli aygıtlarınızda “XC-HM72/
HM82” olarak görünür.
Eşleştirme işlemi başlar.
• Bluetooth özellikli aygıtı üniteye yakın tutun.
• Eşleştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi ve eşleştirme
için gerekli prosedürler ile ilgili ayrıntılı bilgi için, Bluetooth
özellikli aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.
• PIN kodu istenmesi halinde, “0000” rakamlarını girin. (Bu
cihaz, “0000” dışında herhangi bir PIN kodu ayarını kabul
etmez.)
4
Eşleştirme işleminin tamamlandığı Bluetooth özellikli
aygıtı doğrulayın.
Bluetooth özellikli aygıt ile eşleştirme işlevi doğru olarak
tamamlanırsa, “Connected” yazısı görüntülenir.
Tr 17
Italiano
2.1 A
BT AUDIO düğmesine basın.
Ünite BT Audio durumuna geçer ve “Waiting device”
yazısı görüntülenir.
• Waiting device
Uzaktan kumanda işlemi
Üniteyi eşleştirme (Başlangıç kaydı)
5V
STANDBY/ON düğmesine basın ve üniteyi açın.
Français
Bluetooth kablosuz teknoloji özelliği
bulunmayan aygıt:
Dijital müzik çalar
+
Bluetooth® kablosuz teknoloji ses
aktarıcı (piyasadan temin edilebilir)
1
2
Türkçe
Bluetooth kablosuz teknoloji özellikli aygıt:
Cep telefonu
• Bluetooth® sözcüğü işareti ve logoları Bluetooth SIG,
Inc.’nin tescilli ticari markalardır ve PIONEER
CORPORATION tarafından bu işaretlerin kullanımı
lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar kendi
sahiplerine aittir.
• Bluetooth kablosuz teknoloji özellikli aygıt A2DP profillerini
desteklemelidir.
• Pioneer bu cihazın tüm Bluetooth kablosuz teknoloji
özelliği bulunan aygıtlarla düzgün bağlanmasını ve
çalışmasını garanti etmez.
5
Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile müzik çalma
• Connected
BT Audio
2
Başlangıç Kurulumu menüsünden “Option Setting”
öğesini seçin.
3
Option Setting menüsünden “Power Off Setting”
öğesini seçin.
4
Power Off Setting menüsünden “Bluetooth Standby
Mode” öğesini seçin.
5
Connected
Bluetooth özellikli aygıt yardımıyla üniteden müzik
dinleyin
1
BT AUDIO düğmesine basın.
Ünite BT Audio girişine geçer.
2
Bluetooth özellikli aygıt ile ünite arasında bir Bluetooth
bağlantısı oluşturulur.
Üniteye bağlantı prosedürleri Bluetooth özellikli aygıttan
gerçekleştirilmelidir.
• Bağlantı prosedürleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için, Bluetooth
özellikli aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.
3
Bluetooth özellikli aygıttan müzik çalın.
Not
• Auto Power Off Ayarlarında belirtilen süre boyunca
Bluetooth özellikli aygıt bağlanmaz ve hiçbir işlem
gerçekleştirilmezse, ünite otomatik olarak kapanır. Ayarlar
bölümünde “OFF” dışında bir duruma ayarlayın.
• Auto Power Off 15 dakika (varsayılan ayar) veya
30 dakika, 60 dakika ya da KAPALI olarak seçilebilir.
(sayfa 12).
Bluetooth Standby Modu
1
NET SERVICE düğmesine ve ardından uzaktan
kumandadaki SETUP düğmesine basın.
Ekranda, Initial Setup ekranı gösterilir.
18 Tr
Bluetooth Standby Mode öğesini açmak için, ON
öğesini seçmek üzere / öğesini kullanın, ardından
ENTER düğmesine basın.
Bluetooth Standby Mode öğesini kapatmak için, OFF
öğesini seçmek üzere / öğesini kullanın, ardından
ENTER düğmesine basın.
• Cihaz, Bluetooth Standby Mode, ON durumundayken
bekleme modunda olduğunda, aşağıdakiler
gerçekleştirilebilir.
Not
• Güç kablosu çıkarılıp tekrar takıldıysa, cihaz için güç ON
konumuna getirildikten sonra işlev etkin duruma
geçecektir.
Bluetooth Standby modunda Bluetooth özellikli aygıt ile
bağlantı
Bluetooth Standby sırasında daha önceden bağlanan
(eşleştirme işleminin gerçekleştirilmiş olduğu) bir Bluetooth
özellikli aygıt olması halinde, cihaz doğrudan bağlantı
geçmişinden bir bağlantı talebi alabilir.
Ünite BT Audio işlevi ile başlayacak ve bir Bluetooth özellikli
aygıta bağlanacaktır.
Bu cihazla daha önceden eşleştirilmiş aygıtlar dahi aşağıdaki
durumlarda Bluetooth Standby sırasında bağlantı
kuramazlar.
Bu tür durumlarda, Bluetooth kablosuz teknoloji özellikli
aygıttan eşleştirme geçmişini silin ve eşleştirme işlemini
tekrar gerçekleştirin.
• Bu cihazda 8 eşleştirme geçmişine kadar kaydedilebilir.
8’den fazla Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıt
bağlanması durumunda, en eski eşleştirme geçmişi silinir.
• Ayarların fabrika ayarlarına sıfırlanması durumunda, tüm
eşleştirme geçmişi silinir.
Radyo dalgası uyarısı
Bu cihaz, diğer kablosuz sistemler tarafından kullanılan bir
bant olan 2,4 GHz radyo dalgası frekansını kullanır
(aşağıdaki listeye bakın). Parazit ve iletişim kesintisini
önlemek için, bu cihazı bu tür aygıtların yakınında
kullanmayın ya da kullanım sırasında bu aygıtların kapalı
olduğundan emin olun.
• Kablosuz telefonlar
• Kablosuz faks cihazları
• Mikrodalga fırınlar
• Kablosuz LAN aygıtları (IEEE802.11b/g)
• Kablosuz AV ekipmanları
• Kablosuz oyun sistemi kumandaları
• Mikrodalga bazlı sağlık ekipmanları
• Bazı bebek telsizleri
Çok sıklıkla rastlanılmayan, aynı frekansta çalışan diğer
ekipmanlar:
• Hırsızlık önleme sistemleri
• Amatör radyo istasyonları (HAM)
• Ambar lojistik yönetim sistemleri
• Tren veya acil durum araçları için ayırma sistemleri
Not
• Televizyonunuzun ekranında parazitlenme olması
durumunda, bir Bluetooth kablosuz teknolojisi özellikli
aygıt ya da bu cihaz (bu cihaz tarafından desteklenen
ürünler dahil) televizyon, video veya uydu alıcınızın anten
giriş konektöründe parazite yol açıyor olabilir. Bu tür
durumlarda, anten giriş konektörü ile Bluetooth kablosuz
teknolojisi özellikli aygıt ya da bu ünite (bu ünite tarafından
desteklenen ürünler dahil) arasındaki mesafeyi artırın.
• Bu cihaz ile (bu cihaz tarafından desteklenen ürünler
dahil) Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıt
arasında herhangi bir engel (metal kapı, beton duvar veya
alüminyum folyo içeren yalıtım) olması halinde, sinyal
parazitlerini veya kesintileri önlemek için sisteminizin
yerini değiştirmeniz gerekebilir.
5
Bu cihaz tarafından desteklenen ürünlere bağlantı
yapılmasına ilişkin önlemler
• Bu cihaza bağlamadan önce, tüm ses ve güç kabloları
dahil olmak üzere, bu cihaz tarafından desteklenen tüm
aygıtların bağlantılarını tamamlayın.
• Bu cihaza yapılacak bağlantılar tamamlandıktan sonra,
birbirine dolanmadıklarından emin olmak için ses ve güç
kablolarını kontrol edin.
• Bu cihazın bağlantısını ayırırken, yeterli çalışma alanı
bulunduğundan emin olun.
• Bu cihaz tarafından desteklenen ürünler için ses veya
diğer kablo bağlantılarını değiştirirken, yeterli çalışma
alanı bulunduğundan emin olun.
Français
Italiano
Bu cihaz yalnızca evde kullanım içindir. (İletim mesafeleri
iletişim ortamında bağlı olarak düşebilir).
Aşağıdaki konumlarda, yetersiz durumlarda veya radyo
dalgası alınamaması halinde, seste kesilmeler veya
kopukluklar olabilir:
• Betonarme binalar veya çelik kafesli veya demir kafesli
binalar.
• Büyük metal mobilyalara yakın yerler.
• İnsanların kalabalık olduğu veya bina ya da engellere
yakın yerler.
• Manyetik alana, statik elektriğe veya bu cihaz ile aynı
frekans bandını (2,4 GHz) kullanan telsiz iletişim
aygıtlarından ve 2,4 GHz kablosuz LAN aygıt
(IEEE802.11b/g) veya mikrodalga fırın gibi aygıtlardan
yayılan radyo dalgası parazitine maruz kalan yerler.
• Popülasyonun yoğun olduğu bir yerde (apartman, site vb.)
bir yerde yaşıyorsanız ve komşularınıza ait mikrodalga
cihazlar sisteminize yakın durumdaysa, radyo dalgası
parazitinden etkilenebilirsiniz. Bu tür durumlarda,
cihazınızı farklı bir yere taşıyın. Mikrodalga kullanımda
değilken, radyo dalgası paraziti ortadan kalkacaktır.
Türkçe
Kullanım kapsamı
Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile müzik çalma
Radyo dalgası yansımaları
Bu cihaz tarafından alınan radyo dalgaları arasında
doğrudan Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıttan
gelen radyo dalgaları (direkt dalga) ve duvar, mobilya ve
binalardan yansıma sonucu çeşitli yönlerden gelen dalgalar
(yansıyan dalgalar) yer almaktadır. Yansıyan dalgalar
(engeller veya yansıtıcı nesnelerden dolayı) başka çeşitlilikte
dalgalar oluşturmanın yanı sıra konuma bağlı olarak çekim
durumunda farklılığa neden olur. Bu olaydan dolayı ses
uygun şekilde alınamıyorsa, Bluetooth kablosuz
teknolojisine sahip aygıtın yerinde küçük bir değişiklik
yapmayı deneyin. Ayrıca, sesin bu cihaz ile birinin Bluetooth
kablosuz teknolojisine sahip aygıt arasındaki boşluktan
geçerken veya buraya yaklaşırken yansıyan dalgalardan
dolayı kesilebileceğini unutmayın.
Tr 19
6
Diskin yürütülmesi
Bu alıcı; standart bir CD, CD formatında bir CD-R/RW ve
MP3 veya WMA dosyaları içeren bir CD-R/RW oynatabilir
ancak bunların üzerine kayıt yapamaz. Bazı ses CD-R ve
CD-RW diskleri, diskin veya kayıt edildiği cihazın durumuna
göre oynatılamayabilir.
MP3:
MP3 bir sıkıştırma biçimidir. MPEG Ses Katmanı 3’ü
simgeleyen bir kısaltmadır. MP3; orijinal ses kaynağından
çok az ses kalitesi kaybıyla büyük ölçüde sıkıştırılarak
işlenen bir tür ses kodudur.
• Bu sistem MPEG-1/2/2,5 Ses Katmanı 3’ü
desteklemektedir (Örnekleme hızları: 8 kHz ila 48 kHz; Bit
hızları: 32 kbps ila 320 kbps).
• VBR dosyası yürütülürken, ekrandaki zaman sayacı
gerçek yürütme zamanından farklı olabilir.
WMA:
WMA dosyaları; Windows Medya Ses kodlayıcı ile
sıkıştırılmış ses dosyaları içeren Gelişmiş Sistem Biçimi
dosyalarıdır. WMA; Windows Medya Oynatıcı için Microsoft
tarafından geliştirilmiş bir ses biçimi dosyasıdır.
• Bu alıcı WMA’yı desteklemektedir (Örnekleme hızları:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz; Bit hızları: 5 kbps ila 320 kbps).
Disk çalma
1
2
3
4
Gücü açmak için STANDBY/ON düğmesine basın.
CD işlevini seçmek için uzaktan kumandadaki CD
düğmesine veya alıcıdaki INPUT düğmesine arka arkaya
basın.
Disk tepsisini açmak için düğmesine basın.
5
6
Disk tepsisini kapatmak için düğmesine basın.
İleri düzey CD veya MP3/WMA diskinin yürütülmesi
Kayıttan yürütmeyi başlatmak için / () düğmesine
basın. Son parça oynatıldıktan sonra alıcı otomatik
olarak durur.
TUNER EDIT
3
5
6
REPEAT
DİKKAT
Not
2
4
SHUFFLE
7
8
9
10
0
100
OPTION
CLEAR
PLAY MODE
• Bir disk tepsisine iki disk birden yerleştirmeyin.
• Farklı şekillerde diskler (kalp, sekizgen vb.) oynatmayın.
Bu, işlev bozukluğuna neden olabilir.
• Disk tepsisi hareket ederken itmeyin.
• Tepsi açıkken elektrik kesilirse tekrar gelmesini bekleyin.
• 8 cm’lik diski, disk tepsisinin ortasına yerleştirdiğinizden
emin olun.
• Disk bilgisinin yapısından dolayı bir MP3/WMA diskini
okumak normal bir CD’yi okumaktan daha uzun sürebilir
(yaklaşık 20-90 saniye arası).
• Yazma işlemi bitirilmemiş yeniden yazılabilir çoklu oturum
diskleri yine de oynatılabilir.
• CD çalıştırma esnasında TV veya radyo paraziti söz
konusu olursa alıcıyı TV veya radyodan uzaklaştırın.
1
FOLDER
SORT
Favorite
Direkt parça arama
Mevcut diskte istenilen parçaları oynatmak için sayısal
düğmeleri kullanabilirsiniz.
Seçilen diski oynatırken istenilen parçayı seçmek için
uzaktan kumandanın sayısal düğmelerini kullanın.
• Sayı düğmeleri 9’a kadar olan sayıları seçmenize olanak
sağlar.
• 100 veya üzeri sayıları seçerken, “+100” düğmesini
kullanın.
• 10 veya üzeri sayıları seçerken, “+10” düğmesini kullanın.
A. Örneğin, 13 sayısını seçmek için
1
2
“+10” düğmesine basın.
“3” düğmesine basın.
CD
Diski etiket tarafı yukarı bakacak şekilde disk tepsisine
yerleştirin.
 T13
Seçilen parça numarası
20 Tr
6
Diskin yürütülmesi
Yinelenen oynatmayı iptal etmek için:
1
2
3
“Repeat Off” komutu görünüp “
düğmesine arka arkaya basın.
“+100” düğmesine basın.
” kaybolana dek REPEAT
Üç defa “+10” düğmesine basın.
“0” düğmesine basın.
Diskteki parçalar otomatik olarak karışık sırada oynatılabilir.
• Karışık oynatma sırasında, “
” belirir.
1
4:42
 düğmesine basın.
PROGRAM
P 01 T
 T13
2
Tüm parçaları karışık oynatmak için:
Uzaktan kumandadaki SHUFFLE düğmesine basın.
CD
Karışık oynatmayı iptal etmek için:
SHUFFLE düğmesine bastığınızda “
4:42
 T13
Bir parçayı yinelemek için:
“Repeat One” 1 komutu görünene dek REPEAT düğmesine
arka arkaya basın. / () düğmesine basın.
” kaybolur.
Not
• Karışık oynatma esnasında
düğmesine basarsanız,
karışık işlemi ile seçilen bir sonraki parçaya geçebilirsiniz.
Diğer taraftan, bu düğmeye basarak bir önceki parçaya
geçemezsiniz. Oynatılan parçanın başı belirlenir.
• Karışık oynatmada alıcı, parçaları otomatik olarak seçer
ve oynatır. (Parçaların sırasını seçemezsiniz.)
• Yinelenen oynatmayı uyguladıktan sonra  düğmesine
bastığınızdan emin olun. Aksi takdirde disk sürekli
çalmaya devam edecektir.
PROGRAM
P 01 T02
3
Parça numarasını kaydetmek için ENTER düğmesine
basın.
4
Diğer parçalar için de 2 ve 3. adımları yineleyin. 32
parçaya kadar programlama yapabilirsiniz. Bir hata
yaptıysanız, programlanan parçalar CLEAR düğmesine
basılarak silinebilir.
5
Kayıttan yürütmeyi başlatmak için / () düğmesine
basın.
Tüm parçaları yinelemek için:
“Repeat All”
komutu görünene dek REPEAT düğmesine
arka arkaya basın. / () düğmesine basın.
İstenilen parçaları yinelemek için:
Bu sayfada bulunan “Programlanmış oynatma (CD)”
bölümündeki adımları 1’den 5’e kadar uygulayın ve ardından
“Repeat All” komutu görünene dek arka arkaya REPEAT
düğmesine basın.
İstenilen parçayı seçmek için uzaktan kumandadaki
sayı düğmelerine veya
ya da
düğmesine basın.
Programa parça ekleme:
Yürütme modunu durdurun, ardından 2. ve 3. adımları
tekrarlayarak parça ekleyin. Önceki programın son
parçasından sonra yeni parçalar saklanır.
Tr 21
Italiano
Yinelenen oynatma
CD
Durdurma modundayken, programı kaydetme
moduna geçmek için uzaktan kumandadaki PLAY
MODE düğmesine basın.
CD
CD
Yürütmeyi durdurmak için:
Yinelenen oynatma; bir parçayı, tüm parçaları veya
programlanmış bir dizi parçayı sürekli olarak oynatabilir.
• Yinelenen oynatma sırasında, “
” belirir.
İstediğiniz sırada oynatma yapmak için 32 parçaya kadar
seçebilirsiniz.
Français
Not
• Diskteki parça sayısından daha yüksek bir parça sayısı
seçilemez.
• Karışık yürütme esnasında, direkt parça arama işlevi
kullanılamaz.
Karışık oynatma
Programlanmış oynatma (CD)
Türkçe
B. Örneğin, 130 sayısını seçmek için
6
Programlanmış oynatma modunu iptal etmek için:
Programlanmış durdurma modu sırasında,  düğmesine
basın. Temel yürütme modunu seçmek için PLAY MODE
düğmesine bastığınızda, programlanmış içeriklerin tümü
silinir.
Disk bilgilerini görüntüleme:
CD’nin geçen yürütme zamanı ile kalan yürütme zamanı
arasında geçiş yapmak için CD DISP düğmesine arka arkaya
basın.
Not
• Disk çıkarıldığında, program otomatik olarak iptal edilir.
• Bekleme moduna geçmek veya CD’den bir başka işleve
geçmek için STANDBY/ON düğmesine basarsanız
programlanan seçimler silinir.
• Program çalışması esnasında, rastgele oynatma işlevi
kullanılamaz.
• Ekranı değiştirmeye yarayan kontrol düğmeleri diskler
arasında farklılık gösterir: CD için, CD DISP kullanılır.
Diskin yürütülmesi
Örnek: MP3/WMA biçimindeki dosyalara klasör numarası
aşağıda gösterildiği şekilde verilir.
1
2
ROOT klasörü, folder 1 olarak belirlenir.
3
CD MP3/WMA için, yürütülemeyen dosya içermeyen
255 klasör ve dosya bulunan klasörler okunabilir.
Klasör modu açık durumdayken MP3/WMA disk
yürütme prosedürü
iPod/USB
Yürütme işlemi aşağıdaki şemada belirtilen şekilde
gerçekleştirilir.
Medya katmanı
örneği
CD
BT AUDIO SOUND
M.SERVER NET SERVICE FAVORITES P.BASS
DIG IN AUDIO IN LINE 1/2 TREBLE
TUNER
BAND
CD DISP
BASS
3
4
5
6
7
8
9
10
0
100
OPTION
CLEAR
REPEAT
PLAY MODE
Ses dosyası
FOLDER
Kök
CD-R/RW yürütmek için.
Oturum sırası
2
2
SHUFFLE
Klasör
1
TUNER EDIT
1
1
3
1
2
1
2
MP3/WMA klasörü modu (yalnızca MP3/WMA
dosyaları için)
1
2
3
3
4
5
MP3/WMA (Windows Media Audio) dosyasını yürütmek
için
5
CD düğmesine basın ve bir MP3/WMA disk takın. Klasör
yürütme modunu seçmek için PLAY MODE düğmesine
basın.
Disk bilgileri görüntülenir.
4
İnternette MP3/WMA (Windows Media Audio) müzik
dosyalarını karşıdan yükleyebileceğiniz pek çok müzik sitesi
bulunmaktadır. Müzik dosyalarını karşıdan yüklemek için
web sitesindeki yönergeleri izleyin. Karşıdan yüklediğiniz bu
müzik dosyalarını bir CD-R/RW diskine yazdırarak daha
sonra tekrar oynatabilirsiniz.
• Karşıdan yüklediğiniz şarkı/dosyalar sadece kişisel
kullanımınız içindir. Şarkıyı sahibinin izni olmadan başka
amaçla kullanmak yasalara aykırıdır.
Dosyaları oynatma sırası hakkında
MP3/WMA dosyaları birkaç klasöre kaydedildiyse her klasör
için otomatik olarak bir klasör numarası belirlenir.
Klasör yürütme modunu seçmek için PLAY MODE
düğmesine basın.
Bu klasörleri uzaktan kumandadaki FOLDER +/– düğmesini
kullanarak seçebilirsiniz. Seçilen klasörün içinde
desteklenen dosya biçimleri yoksa klasör atlanır ve bir
sonraki klasör seçilir.
22 Tr
CD
6
6
1
2
7
8
1
9
7
8
Katman 1 Katman 2 Katman 3 Katman 4 Katman 5
FOLDER
F008 T009
Toplam klasör Toplam parça
sayısı
sayısı
6
Yürütülmesi istenen klasörü seçmek için FOLDER +/–
düğmesine basın. (Klasör modu açık)
Kayıttan yürütme işlemi başlar.
Türkçe
2
Diskin yürütülmesi
CD
Français
0:04
FOLDER
 F006 T007
Italiano
Klasör numarası Klasördeki ilk parça
numarası
• Klasör modu açık durumda kayıttan yürütme işlemi için,
FOLDER +/– düğmesine bastığınızda, kayıttan yürütme/
duraklatma modunda olsa dahi klasör seçilebilir. Seçilen
klasörün 1. parçasından kayıttan yürütme/duraklatma
moduna devam eder.
Klasör kayıttan yürütme modunu iptal etmek için, kayıttan
yürütmeyi durdurun, PLAY MODE düğmesine basın ve
normal kayıttan yürütme modunu seçin.
Not
• “Can’t Play” yazısı görüntülenirse, “Telif hakkı korumalı
WMA dosyası” veya “Desteklenmeyen kayıttan yürütme
dosyası” seçildiği anlamına gelir.
Tr 23
7
USB’yi yürütme
USB depolama aygıtında depolanan dosyaları
yürütme
Bu alıcı bir USB depolama aygıtını tanımayabilir, dosyaları
oynatmayabilir veya USB depolama aygıtına güç
sağlamayabilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. USB depolama
aygıtlarını bağlama, sayfa 10
Pioneer, bir USB depolama aygıtına kaydedilen herhangi bir
dosyanın oynatılmasını veya bir USB depolama aygıtına güç
sağlanmasını garanti etmemektedir. Ayrıca, Pioneer; USB
depolama aygıtında bu alıcıya bağlanmadan kaynaklanan
dosya kayıplarının sorumluluğunu hiçbir şekilde kabul
etmemektedir.
1
Giriş kaynağı olarak iPod/USB öğesini seçmek için iPod/
USB düğmesine basın.
Ekranda iPod/USB gösterilir.
2
USB depolama aygıtını bağlayın.
Bağlanan USB depolama aygıtında depolanan klasörler/
dosyalar ekranda otomatik olarak görüntülenir.
3
Dosyayı seçmek için / öğesini kullanın, ardından
ENTER düğmesine basın.
Kayıttan yürütme başlangıcı.
• Önceki ekrana dönmek için, RETURN düğmesine
basın.
• Farklı bir giriş kaynağına geçiş yapacağınızda önce
USB belleğini yürütmeyi durdurun.
• USB depolama aygıtını çıkartmadan önce güç
kaynağını kapatın.
Not
• Ses dosyaları kayıttan yürütülürken ekranda aşağıdaki
ekran görüntülenir. Bazı dosya türlerinin
görüntülenmeyeceğini unutmayın.
• Albüm ve sanatçı adlarını görüntüleme özelliği aşağıdaki
biçimleri destekler.
MP3, WMA, Apple Lossless, FLAC, AIFF(*), DSD.
*AIFF olması durumunda, 176 kHz veya 192 kHz
örnekleme frekansına sahip dosyalar desteklenmez.
24 Tr
• Albüm resmi görüntüleme özelliği MP3 ve DSD için
desteklenir (yalnızca DSF).
Gömülü resimler yalnızca JPEG için desteklenir.
iPod/USB
Song 1
Artist
Album
 mp3 256 kbps
1:05
• İlerleme çubuğu ve kalan yürütme zamanı yürütülen
dosyaya bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
8
Radyo alıcısının kullanımı
Aşağıdaki adımlar otomatik (arama) ve manuel (adım)
ayarlama fonksiyonlarını kullanarak FM ve AM radyo
yayınlarını nasıl ayarlayabileceğinizi gösterir. Bir radyo
kanalını ayarladığınızda bunu, frekansı geri çağırmak için
hafızaya alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kanal ön
ayarlarının kaydedilmesi aşağıdaki.
CD
BT AUDIO SOUND
1
iPod
CONTROL VOLUME
TOP
MENU
FM MONO öğesini seçmek için BAND düğmesine
basın.
Bu işlem ses kalitesini arttıracak ve yayından zevk
almanızı sağlayacaktır.
TUNE
Kanal ön ayarlarının kaydedilmesi
TUNER
BAND
CD DISP
BASS
ENTER
TUNE
SETUP
DAB SCAN RDS DISP
PTY
MUTE
TUNE
Tuned Stereo
Tuned
– Stereo FM yayını alınırken yanar.
– AM yayını alınırken yanar.
PRESET
Gerekirse bandı değiştirmek için, BAND (FM veya AM)
düğmesine basın.
Her basışta bant FM (stereo veya mono) ve AM olarak
değişir.
Radyo kanalı ayarlayın.
Bunu yapmanın 2 yolu vardır:
Otomatik ayarlama
Seçili olan banttaki istasyonları aramak için TUNE /
düğmesini bir saniye basılı tutun. Alıcı bir sonraki kanalı
arayacak ve bir kanal bulduğunda duracaktır. Diğer
kanalları aramak için aynı işlemi tekrarlayın.
Manuel ayarlama
Frekansı tek seferde bir kademe değiştirmek için,
TUNE / düğmesine basın.
Tuned Mono – Tek ses FM yayını alınırken yanar.
iPod
CONTROL VOLUME
TOP
MENU
Kanal arayıcısını seçmek için TUNER düğmesine basın.
ENTER
2
3
Bunun için kayıtlı durumda önceden ayarlanmış
istasyonların bulunmadı gerekir. Halihazırda kayıtlı istasyon
yoksa, bkz. Kanal ön ayarlarının kaydedilmesi yukarıdaki.
1
4
5
6
8
9
7
Daha kolay tanımlama için, önceden ayarlanmış
istasyonlarınızın tümünü adlandırabilirsiniz.
1
Adlandırmak istediğiniz önceden ayarlanmış kanalı
seçin.
Bu işlemin nasıl yapıldığını öğrenmek için, bkz. Önceden
ayarlanmış istasyonu dinleme yukarıdaki.
10
0
RETURN
OPTION
CLEAR
2
İki defa TUNER EDIT düğmesine basın.
Ekranda imleç birinci karakter konumunda yanıp söner.
3
İstediğiniz adı girin.
Sekiz karaktere kadar bir ad belirleyin.
• Karakter konumunu seçmek için / öğesini
kullanın.
• Karakterleri seçmek için / öğesini kullanın.
• ENTER düğmesine basıldığında ad kaydedilir.
SHUFFLE
PLAY MODE
100
FOLDER
SORT
İsteğiniz istasyon ön ayarını seçmek için
PRESET / düğmesine basın.
Sayı düğmelerini de kullanabilirsiniz.
Önceden ayarlanmış istasyonların adlandırılması
REPEAT
TUNE
SETUP
TUNER EDIT
1
Önceden ayarlanmış istasyonu dinleme
Favorite
1
Hafızaya kaydetmek istediğiniz bir kanalı ayarlayın.
Daha fazla bilgi için bkz. Radyo yayınlarını dinleme
yukarıdaki.
2
TUNER EDIT düğmesine basın.
Önceden ayarlanmış numara yanıp söner.
3
İsteğiniz istasyon ön ayarını seçmek için PRESET /
 düğmesine basın.
Sayı düğmelerini de kullanabilirsiniz.
4
ENTER düğmesine basın.
Ön ayar sayısı yanıp sönmeyi durdurur ve alıcı istasyonu
kaydeder.
Not
• Alıcı bir aydan uzun süre AC prizinden ayrılmış durumda
bırakılırsa, istasyon hafızaları kaybolur ve yeniden
programlanmaları gerekir.
Gürültü kesme modunu değiştirme (yalnızca X-HM82,
XC-HM82 ve XC-HM72)
Yukarıdakileri denedikten sonra dahi AM ses kalitesinin
düşük olduğunu tespit ederseniz, farklı bir gürültü kesme
modunu kullanarak ses kalitesini artırabilirsiniz. Sesin en iyi
geldiği modu seçin.
Varsayılan ayar: Mode1
1
Bir AM radyo istasyonu ayarladıktan sonra TOP MENU
düğmesine basın.
2
Gürültü kesme modunu (1, 2 veya 3) seçmek için /
düğmesine, ardından ENTER düğmesine basın.
Tr 25
Italiano
3
RETURN
Genelde belli bir radyo istasyonunu dinliyorsanız, alıcının bu
frekansı kaydetmesini sağlayarak kanalı istediğiniz zaman
kolaylıkla geri çağırabilirsiniz. Bu sayede, her seferinde
manuel olarak ayarlama yapmak zorunda kalmazsınız. Bu
alıcı, en fazla 40 kanal kaydedebilir.
PRESET
1
2
PRESET
DIG IN AUDIO IN LINE 1/2 TREBLE
PRESET
M.SERVER NET SERVICE FAVORITES P.BASS
• İstasyonlar stereo ’da kaydedilir. İstasyon FM MONO
modunda kaydedilirse, geri çağrıldığında Tuned Stereo
olarak görünür.
Français
iPod/USB
Bir FM istasyonu aranırken sinyalin zayıf olmasından dolayı
Tuned Mono veya Tuned Stereo göstergeleri yanmazsa, alıcıyı
mono alım moduna ayarlayın.
Türkçe
FM sesin iyileştirilmesi
Radyo yayınlarını dinleme
8
13
Radyo alıcısının kullanımı
Radyo Veri Sistemi’nin (RDS) kullanımı
TUNE
bölgesel kültür, tiyatro vb.
Science – Bilim ve teknoloji
Varied – Yarışma programları
veya röportajlar gibi genelde
konuşmaya dayalı materyaller.
Pop M – Pop müzik
Rock M – Rock müzik
Easy M – Hafif müzik
Light M – ’Hafif’ klasik müzik
Classics – ’Ağır’ klasik müzik
Other M – Yukarıdaki
kategorilere uymayan müzik
türü
Weather – Hava raporları
Not
• Ayrıca, ALARM, ALARMTST ve NO TYPE olmak üzere
üç program türü daha vardır. ALARM ve ALARMTST acil
durum anonsları için kullanılır. Bir program türü
bulunamadığında, NO TYPE belirir.
26 Tr
TIMER
CD
SLEEP
PRESET
DIMMER
iPod/USB
INPUT
Radyo Veri Sistemi (RDS); dinleyicilere, kanalın ve
yayınladıkları programın adı gibi çeşitli bilgiler sunmak için
pek çok FM radyo kanalı tarafından kullanılan bir sistemdir.
RDS’nin özelliklerinden biri program türüne göre arama
yapabilmenizdir. Örneğin; program türü Jazz olarak yayın
yapan bir kanal arayabilirsiniz.
Aşağıdaki program türlerini arayabilirsiniz:
Finance – Menkul kıymetler
borsası raporları, ticaret, alım
satım vb.
Children – Çocuk
programları
Social – Sosyal gelişmeler
Religion – Dinle ilgili
programlar
Phone In – Kamuoyunun
telefonla görüşlerini bildirmesi
Travel – Trafik anonslarından
ziyade tatil türü seyahatleri
Leisure – Eğlence alanları ve
hobiler
Jazz – Caz
Country – Amerikan folk
müziği
Nation M – İngilizce dışında
bir dilde pop müzik
Oldies – 50’li ve 60’lı yılların
pop müziği
Folk M – Halk müziği
Document – Belgesel
OPEN/CLOSE
ENTER
PRESET
RDS’ye giriş
News – Haberler
Affairs – Güncel Gelişmeler
Info – Genel Bilgi
Sport – Spor
Educate – Eğitim
Drama – Radyo oyunları vb.
Culture – Ulusal veya
iPod
CONTROL VOLUME
TOP
MENU
STANDBY/ON
BT AUDIO SOUND
TUNE
M.SERVER NET SERVICE FAVORITES P.BASS
SETUP
DAB SCAN RDS DISP
RETURN
PTY
MUTE
DIG IN AUDIO IN LINE 1/2 TREBLE
TUNER
BAND
CD DISP
BASS
TUNER EDIT
RDS programlarını arama
Yukarıda listelenen program türlerinden birini arayabilirsiniz.
1
FM bandını seçmek için TUNER düğmesine ve ardından
BAND düğmesine basın.
RDS sadece FM bandında kullanılabilir.
2
PTY düğmesine basın.
Ekranda PTY SEARCH ifadesi görünür.
3
Dinlemek istediğiniz program türünü seçmek için
PRESET / düğmesine basın.
4
Program türünü aramak için, ENTER düğmesine basın.
Sistem istasyon ön ayarları arasında uygun olanını
aramaya başlar ve bulduğunda aramayı durdurur. Diğer
kanalları aramak için aynı işlemi tekrarlayın.
NO PTY gösterilirse, arama sırasında tuner program
türünü bulamadı demektir.
• RDS yalnızca istasyon ön ayarlarını arar. Önceden
ayarlanmış bir istasyon yoksa veya istasyon ön
ayarları arasında ilgili program türü yoksa, NO PTY
ifadesi görüntülenir. FINISH, aramanın
tamamlandığını gösterir.
RDS bilgilerini gösterme
Mevcut RDS bilgisinin farklı türlerini görüntülemek için RDS
DISP düğmesini kullanın.
1
RDS bilgisi için RDS DISP düğmesine basın.
Bu düğmeye her bastığınızda ekran şu şekilde değişir:
• Radyo Metni (RT) – Radyo istasyonu tarafından
gönderilen mesajlar. Örneğin, konuşma ağırlıklı bir
radyo istasyonu RT olarak bir telefon numarası
yayınlayabilir.
• Program Hizmet Adı (PS) – Radyo istasyonunun adı.
• Program Türü (PTY) – Yayınlanmakta olan program
türünü gösterir.
• Radyo alıcısının mevcut frekansı (FREQ).
Not
• RT ekranı görüntülenirken gürültü olursa bazı karakterler
yanlış görüntülenebilir.
• RT ekranında NO TEXT ifadesini görürseniz, yayının
yapıldığı istasyondan hiçbir RT verisi gönderilmiyor
demektir. Ekran otomatik olarak PS veri ekranına geçer
(PS verisi yoksa, NO NAME ifadesi görüntülenir).
• PTY ekranında, NO PTY ifadesi gösterilebilir.
8
13
Radyo alıcısının kullanımı
Otomatik tarama işlevini manuel olarak kullanma
DAB’yi seçme
DIG IN AUDIO IN LINE 1/2 TREBLE
TUNER
BAND
CD DISP
BASS
iPod
CONTROL VOLUME
TOP
MENU
DAB SİNYAL
PRESET
PRESET
TUNE
ENTER
DAB’yi ilk defa kullanma
DAB’yi ilk defa kullanıyorsanız, Otomatik Tarama işlevini
yürütmek için DAB SCAN düğmesine basın.
Yeni bir DAB kanalı bulunursa veya başka bir bölgeye
geçerseniz, Otomatik Tarama işlevini tekrar yürütebilirsiniz.
1
DAB’yi seçin.
Daha fazla bilgi için bkz. DAB’yi seçme yukarıdaki.
2
DAB SCAN düğmesine basın.
DAB
Sca n n i n g ...
TUNE
SETUP
DAB SCAN RDS DISP
RETURN
PTY
MUTE
DAB’yi kanallarını seçme
SERVİSLER
SERVİSLER
BİLEŞENLER
(İSTASYONLAR)
1
Alıcıyı çalıştırın.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. Alıcının ayarlanması, sayfa 12.
2
TUNER girişini seçmek için uzaktan kumandadaki
TUNER düğmesine basın.
TUNER girişini uzaktan kumandadaki INPUT düğmesine
arka arkaya basarak da seçebilirsiniz.
3
“DAB” öğesini seçmek için BAND düğmesine arka
arkaya basın.
Tuner DAB
1
DAB’yi seçin.
Daha fazla bilgi için bkz. DAB’yi seçme yukarıdaki.
2
Bir DAB hizmetini seçmek için TUNE / düğmesine
basın.
BBC
<BBC5Live>
3
Bu hizmeti dinlemek için ENTER düğmesine basın.
Kanal ayarlanır.
Birincil hizmet seçilirken, < > şeklinde parantezler
görüntülenir. İkincil hizmet seçilirken, ( ) şeklinde
parantezler görüntülenir.
BBC
(BBC5Live)
Uygun şekilde çekmeyen bir kanal seçerseniz, “DAB No
Tuned” yazısı görüntülenir.
BBC
News
DAB No Tuned
Tr 27
Italiano
MULTIPLEX
GRUP
Français
DAB (Dijital Ses Yayını), ses sinyallerinin yayın için dijital
sinyallere dönüştürüldüğü bir dijital iletim sistemidir.
DAB, bir veya daha fazla kanal (servis) içerebilen multipleks
(grup) olarak adlandırılan bir veri grubu yayını yapar. Her bir
kanalda bir birincil servisin yanı sıra bir veya daha fazla ikincil
servis bulunabilir.
Bu, tek bir frekansta birden fazla program veya servisin
gönderilebilmesine olanak sağlar.
Türkçe
DAB dinleme (yalnızca X-HM72D, X-HM82D ve XCHM82D)
8
13
Radyo alıcısının kullanımı
DAB radyo bilgilerini görüntüleme
1
DAB’yi seçin.
Daha fazla bilgi için bkz. DAB’yi seçme, sayfa 27.
2
Seçilen DAB kanalı ile ilgili bilgileri görüntülemek için
RDS DISP düğmesine arka arkaya basın.
Program Type
Multiplex Name
Geçerli multipleksin adını gösterir.
BBC
BBC Station
Bitrate
Bit hızını gösterir.
Programın türünü gösterir.
BBC
BITRATE:192kbps
BBC
News
DAB kurulumu
SNR (Signal Noise Rate)
Sinyal Parazit Oranına göre parazit oluşabilir ve sinyal alım
kalitesi zayıflayabilir. Sinyal alım kalitesi zayıflarsa, iyi bir
çekim alanı bulmak için anteni farklı bir yöne çevirin.
BBC
SNR:100
TOP MENU düğmesine basın.
Ayarlanacak öğeyi seçmek için / düğmesine,
ardından ENTER düğmesine basın.
DAB için aşağıdaki ayarlar yapılabilir.
DRC
DLS (Dynamic Label Segment)
DLS metin verileri yayınlayan bir kanal ayarlandığında, metin
ekran boyunca kaydırılır.
BBC
All the late
Scroll
Audio Mode
Ses modunu (stereo veya mono) gösterir.
BBC
DAB Stereo
Frequency
Geçerli multipleksin frekansını gösterir.
BBC
FREQ:239.200MHz
28 Tr
1
2
DRC (Dinamik Aralık Kontrolü) işlevi yayın içeriğine göre
alınan sesin dinamik aralığını değiştirmenize olanak sağlar.
Böylece ses seviyesi düşük olduğunda dahi daha kolay
duyulabilir.
Aşağıdaki seçenekleri belirlemek için / düğmesine,
ardından ENTER düğmesine basın.
DRC:Off : DRC kapalı.
DRC seviyesinde tüm yayınlar yok sayılır. Bu, varsayılan
ayardır
DRC:On : Yayınla gönderilen DRC seviyesini uygular.
Component Reset
Tüm kanalları siler.
“Reset: Yes?” yazısı belirdiğinde, ENTER düğmesine basın.
9
Ağ hızlı kurulum kılavuzu
Ağ işlevlerini kullanmayı deneyin
Hazırlıklar tamamlandığında, aşağıdaki işlevleri kullanarak müzik dinlemenin keyfini sürün.
Ağ ayarlarının yapılması
1 İnternet radyosunu dinleyin.  (sayfa 36)
• Bu bölümde, temel ağ ayarlarının yapılması açıklanmaktadır.
• Diğer bağlantıların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi için, bkz. “Ağ ayarları”.
2 AirPlay ile müzik dinleyin.  (sayfa 36)
Kablolu bağlantı
Ağ ayarlarını ilk defa yaparken, kablolu bağlantıyı seçmeniz tavsiye edilir.
Bir LAN kablosu bağlayın
Kablosuz bağlantı
Halihazırda bir kablosuz bağlantı ortamı ayarladıysanız.
3 Bilgisayar veya NAS’den (ağ bağlantılı depolama) müzik dinleyin.
 (sayfa 38)
- Windows Media Player ile paylaşımlı ayarlar.
- NAS ile paylaşımlı ayarlar.
- Bilgisayarda veya NAS’de kayıtlı dosyalardan müzik dinleyin.
4 Alıcıyı çalıştırmak için Pioneer ControlApp uygulamasını kullanın.
 (sayfa 40)
iPhone/iPod touch/iPad (*1) aygıtınızdan kablosuz bağlantı ayarlarını kopyalayın
Bağlantı yöntemi 2  (sayfa 31)
Bağlanmak için WPS’i (Wi-Fi Protected Setup™) (*2) kullanın
Bağlantı yöntemi 3  (sayfa 32)
Alıcının otomatik olarak kablosuz LAN yönlendiriciyi algılamasını sağlayın ve
ayarları yapın
Bağlantı yöntemi 4  (sayfa 33)
2. Bağlantıyı doğrulayın
Uzaktan kumandadaki NET SERVICE düğmesine basın ve Internet Radio öğesini seçin,
ardından TOP MENU Listesinin görüntülendiğini doğrulayın.
(*1) Bu işlev için iOS sürüm 5.0 veya üzeri gereklidir.
(*2) Kablosuz LAN yönlendiricinizin WPS’i desteklemesi gerekir.
Tr 29
Italiano
Bağlantı yöntemi 1  (sayfa 30)
- AirPlay ile iPhone, iPod touch veya iPad’den müzik dinleyin.
- AirPlay ile bilgisayardan müzik dinleyin.
Français
1. Bağlantı yöntemini seçin ve bağlayın
Türkçe
Bu alıcıyı LAN arabirimi aracılığıyla ağa bağlayarak, bilgisayarınız dahil olmak üzere ağdaki
bileşenlerde depolanan ses dosyalarını yürütebilir ve İnternet radyosu kanallarını
dinleyebilirsiniz.
9
Ağ hızlı kurulum kılavuzu
3
Bağlantı yöntemi 1 | Bir LAN kablosu bağlayın
1
Bir LAN kablosu kullanarak alıcı ile yönlendiriciyi bağlayın.
İnternet
Modem
NET SERVICE düğmesine basın ve Internet Radio öğesini seçin.
Kablolu LAN çalışma işaretinin
görüntülendiğini doğrulayın.
Internet Radio
Top Menu
Yönlendirici
LAN kablosu
(piyasadan temin
edilebilir)
Genres
Countries
LAN
3
2
1
WAN
Bilgisayar
LAN (10/100)
Bu alıcının arka
paneli
WLAN
ANTENNA
AL
ANTENNA
2
STANDBY/ON düğmesine basın.
Alıcıya sağlanan güç açılır.
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
DIMMER
TIMER
iPod/USB
CD
SLEEP
INPUT
30 Tr
BT AUDIO SOUND
Podcasts By Genre
Podcasts By Location
Not
• Kablolu LAN çalışma işaretinin gösterilmemesi durumunda, LAN kablosunun hem alıcıya
hem de yönlendiriciye sıkıca bağlandığını kontrol edin.
• Bu alıcı DHCP ayarları “Açık” durumda gönderilir. Yönlendiriciniz DHCP’yi
desteklemiyorsa, ayarları manuel olarak yapın. (A: Kablolu bağlantı ayarı, sayfa 42)
• “Empty” görüntüleniyorsa, yönlendirici internete bağlanmamış olabilir. Bilgisayar gibi,
bağlanan diğer aygıtların interneti kullanabildiğini kontrol edin. Aksi halde, yönlendiriciyi
internete bağlayın. Bu işleme ilişkin ayrıntılı bilgi için, yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna
bakın.
9
Ağ hızlı kurulum kılavuzu
Alıcıya LAN kablosunun bağlanmadığından emin olun.
iPod/iPhone/iPad’inizin kilidini açın.
2
Elektrik kablosunun fişini AC prizine takın. STANDBY/
ON düğmesine basın.
3
iPod/iPhone/iPad’inizin kilidini açın. iOS aygıtı
ekranında Wi-Fi işaretinin görüntülendiğini kontrol
edin.
Share Wi-Fi Settings?
Network Setting  Network Configuration  Wireless
 iOS Device öğesini seçin ve ardından ENTER
düğmesine basın.
Not
• “Empty” görüntüleniyorsa, yönlendirici internete
bağlanmamış olabilir. Bilgisayar gibi, bağlanan diğer
aygıtların interneti kullanabildiğini kontrol edin. Aksi halde,
yönlendiriciyi internete bağlayın. Bu işleme ilişkin ayrıntılı
bilgi için, yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna bakın.
Initial Setup
Network Setting
Français
1
6
Option Setting
Factry Reset
System Info
iPod/iPhone/iPad aygıtında Allow öğesine dokunun.
Italiano
7
Ignore
Share Wi-Fi Settings?
4
Uzaktan kumandadaki iPod/USB düğmesine basın.
iOS aygıtını USB terminaline bağlayın.
5V
2.1 A
PHONES
AUDIO IN
ON
Ignore
8
TIMER
NET SERVICE düğmesine basın ve Internet Radio öğesini
seçin.
Wi-Fi çalışma işaretinin
olarak değiştiğini doğrulayın.
Internet Radio
Top Menu
Genres
Countries
SETUP düğmesine basın.
iPod
CONTROL VOLUME
TOP
MENU
TUNE
ENTER
Podcasts By Genre
Podcasts By Location
PRESET
PRESET
5
TUNE
SETUP
Türkçe
Bağlantı yöntemi 2 | iPhone/iPod touch/iPad
aygıtınızdan kablosuz bağlantı ayarlarını kopyalayın
RETURN
Tr 31
9
Ağ hızlı kurulum kılavuzu
Bağlantı yöntemi 3 | Bağlanmak için WPS’i (Wi-Fi
Protected Setup™) kullanın
1
• Ağ Ayarı
STANDBY/ON düğmesine basın.
Bu alıcıya LAN kablosu bağlamayın.
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
DIMMER
TIMER
iPod/USB
CD
SLEEP
• PBC (Push Button Yapılandırması)
Initial Setup
Select WPS Method
Network Setting
PBC (Push Button Configuration)
Option Setting
Factry Reset
System Info
PIN Input
INPUT
2
BT AUDIO SOUND
NET SERVICE düğmesine basın ve Internet Radio öğesini
seçin.
Wi-Fi çalışma işaretinin
doğrulayın.
veya
görüntülendiğini
• WPS
Press WPS Button on
Internet Radio
Device to Be Connected
Network Setting
Top Menu
Empty
Network Type
Network Configuration
WPS
[ENTER]
Friendly Name
4
3
Kablosuz LAN yönlendiricinizdeki WPS düğmesine
basın.
SETUP düğmesine basın.
Katmanlar arasında geçiş için / ve ENTER düğmesini
kullanın.
WPS
LAN
3
2
1
WAN
Kablosuz LAN
yönlendirici
32 Tr
Start
WPS
9
ENTER düğmesine basın.
8
NET SERVICE düğmesine basın ve Internet Radio öğesini
seçin.
Wi-Fi çalışma işaretinin
olarak değiştiğini doğrulayın.
Press WPS Button on
Internet Radio
Device to Be Connected
Bağlantı yöntemi 4 | Alıcının otomatik olarak kablosuz
LAN yönlendiriciyi algılamasını sağlayın ve ayarları
yapın
1
STANDBY/ON düğmesine basın.
Bu alıcıya LAN kablosu bağlamayın.
Türkçe
5
Ağ hızlı kurulum kılavuzu
Top Menu
STANDBY/ON
Français
Genres
OPEN/CLOSE
Countries
[ENTER]
6
Start
Podcasts By Genre
Podcasts By Location
TIMER
iPod/USB
CD
SLEEP
INPUT
BT AUDIO SOUND
Bağlantı tamamlanana kadar birkaç dakika bekleyin.
Not
PIN Input
Aşağıdaki mesaj görüntülendiğinde, ENTER düğmesine
basın.
• Wi-Fi çalışma işareti
olarak değişmezse, alıcı yalnızca
yarısı alfanümerik karakterlerden ve alt çizgi gibi belirli
sembol seçimlerinden oluşan, SSID’deki adları destekler.
Başka karakterler kullandıysanız, ağ ayarlarını yapmadan
önce bunları SSID olarak değiştirin. SSID ile ilgili ayrıntılı
bilgi için, yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna bakın.
• Yukarıdaki şekilde sorun çözülmezse, sorun giderme
bölümüne (sayfa 51) bakın.
• “Empty” görüntüleniyorsa, yönlendirici internete
bağlanmamış olabilir. Bilgisayar gibi, bağlanan diğer
aygıtların interneti kullanabildiğini kontrol edin. Aksi halde,
yönlendiriciyi internete bağlayın. Bu işleme ilişkin ayrıntılı
bilgi için, yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna bakın.
2
NET SERVICE düğmesine basın ve Internet Radio öğesini
seçin.
Wi-Fi çalışma işaretinin
doğrulayın.
veya
görüntülendiğini
Internet Radio
Top Menu
Empty
Connection Successful
3
[ENTER]
SETUP düğmesine basın.
Katmanlar arasında geçiş için / ve ENTER düğmesini
kullanın.
OK
Tr 33
Italiano
Select WPS Method
PBC (Push Button Configuration)
7
DIMMER
9
Ağ hızlı kurulum kılavuzu
• Ağ Ayarı
• Kablosuz
Initial Setup
Network Configuration
Network Setting
Wired
Option Setting
Factry Reset
System Info
Wireless
Not
• Kablosuz LAN aygıtınızı başlangıç ayarlarında
kullanıyorsanız, yönlendirici adına ve parolasına
yönlendiricinin üzerindeki etiketten bakabilirsiniz.
• Gösterilen bilgiler kullanmakta olduğunuz kablosuz LAN
yönlendiriciye göre değişiklik gösterir.
Setup card
11a
11g
key
XXXXXXX-a
XXXXXXX-g
XXXXXXX
Parola
5
• Otomatik
Enter Password

• Ağ Yapılandırması
Parolayı girin ve ENTER düğmesine basın.
A

Network Setting
Wireless
Network Type
Auto
Network Configuration
Manual
Wireless Accessory Configuration
Web Control
WPS
Friendly Name
4
Kullanmakta olduğunuz kablosuz LAN yönlendiriciyi
seçin.
Alıcıda yalnızca 2,4 GHz kablosuz LAN yönlendiricileri
(SSID) görüntülenir.
[REPEAT] Change Text
[CLEAR] Delete One Character
6
DHCP On açık öğesini seçin. (Her zaman “On”
durumunda olmalıdır)
Network Configuration
DHCP On
DHCP Off
Available Wireless Networks
XXXXX
XXXXX
34 Tr
9
“Don’t Use Proxy Server” öğesini seçin. (Her zaman
“Don’t Use Proxy Server” seçilmelidir)

Proxy Setup
9
Alıcı otomatik olarak yeniden başlatılır. Wi-Fi çalışma
işaretinin
olarak değiştiğini doğrulayın.
Network Setup
Applying Settings
Don’t Use Proxy Server

8
ENTER düğmesine basın.
Reboot to Apply
Settings
[ENTER]
OK
[RETURN] Cancel
Internet Radio
Top Menu
Genres
Countries
Podcasts By Genre
Podcasts By Location
Tr 35
Italiano
işareti görüntülenirse, parola yanlış olabilir. 3. adımdan
itibaren prosedürü tekrarlayın.
• Alıcı yalnızca yarısı alfanümerik karakterlerden ve alt çizgi
gibi belirli sembol seçimlerinden oluşan, SSID’deki adları
destekler. Başka karakterler kullandıysanız, ağ ayarlarını
yapmadan önce bunları SSID olarak değiştirin. SSID ile
ilgili ayrıntılı bilgi için, yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna
bakın.
• Yukarıdaki şekilde sorun çözülmezse, sorun giderme
bölümüne (sayfa 51) bakın.
• “Empty” görüntüleniyorsa, yönlendirici internete
bağlanmamış olabilir. Bilgisayar gibi, bağlanan diğer
aygıtların interneti kullanabildiğini kontrol edin. Aksi halde,
yönlendiriciyi internete bağlayın. Bu işleme ilişkin ayrıntılı
bilgi için, yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna bakın.
Français
Use Proxy Server
Not
•
Türkçe
7
Ağ hızlı kurulum kılavuzu
9
Ağ hızlı kurulum kılavuzu
Ağ işlevlerini kullanmayı deneyin
3
1 İnternet radyosunu dinleyin.
1
Bir kanal seçmek için / öğesini ve ENTER düğmesini
kullanın.
Internet Radio
NET SERVICE düğmesine basın ve Internet Radio öğesini
seçin.
2 AirPlay ile müzik dinleyin.
Bilgisayar ile
1
All Stations
Bu alıcı ile aynı yönlendiriciye iTunes 10.2.2 veya üzeri
yüklü bir bilgisayar bağlayın.
07Rock
STANDBY/ON
DIMMER
TIMER
CD
SLEEP
Kablosuz LAN
yönlendirici
BT AUDIO SOUND
M.SERVER NET SERVICE FAVORITES P.BASS
2
Modem
100.5 The Drive
100hitz - 90’s Alternative
INPUT
iPod/USB
İnternet
1.fm Alternative Rock X Hits
OPEN/CLOSE
Kategorilerin görüntülendiğini doğrulayın.
Internet Radio
4
Kayıttan yürütme işlemi başlar.
Hem sağ hem de sol hoparlörden ses geldiğini
doğrulayın.
LAN
3
2
1
WAN
Internet Radio
5V
Top Menu
Genres
Countries
Podcasts By Genre
Podcasts By Location
Not
• “Empty” görüntüleniyorsa, yönlendirici internete
bağlanmamış olabilir. Bilgisayar gibi, bağlanan diğer
aygıtların interneti kullanabildiğini kontrol edin. Aksi halde,
yönlendiriciyi internete bağlayın. Bu işleme ilişkin ayrıntılı
bilgi için, yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna bakın.
36 Tr
The Beatles - Here
Pioneer Radio.com

256kbps
[+Favorite]:
Add to Favorites
Bilgisayar
2
STANDBY/ON düğmesine basın.
Alıcıya sağlanan güç açılır.
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
DIMMER
TIMER
iPod/USB
CD
SLEEP
INPUT
BT AUDIO SOUND
2.1 A
PHONES
AUDIO IN
ON
TIMER
9
iTunes uygulamasını başlatın, AirPlay işaretine tıklayın
ve ardından bu alıcıyı seçin.
iPhone, iPod touch veya iPad ile
1
Bu alıcı ile aynı yönlendiriciye bir iPhone, iPod touch
veya iPad (iOS sürüm 4.3.3 veya üzeri) bağlayın.
3
iPhone, iPod touch veya iPad aygıtını müzik çalma
moduna ayarlayın.
Wi-Fi çalışma işaretinin
görüntülendiğini doğrulayın.
İnternet
Türkçe
3
Ağ hızlı kurulum kılavuzu
Modem
Français
Kablosuz LAN
yönlendirici
XC-HM82 *****
LAN
3
4
iTunes uygulamasında bir parça seçin ve yürütün.
Kayıttan yürütme işlemi başlar.
1
WAN
iPhone
2
5V
STANDBY/ON düğmesine basın.
Alıcıya sağlanan güç açılır.
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
DIMMER
TIMER
iPod/USB
CD
SLEEP
INPUT
2.1 A
PHONES
AUDIO IN
ON
TIMER
Not
• iPhone, iPod touch veya iPad Wi-Fi özelliğini açık konuma
getirin ve kablosuz LAN yönlendiriciye bağlayın.
Aygıtın nasıl bağlanacağına ilişkin ayrıntılı bilgi için aygıtın
kullanıcı kılavuzuna bakın.
4
Parmağınızı ekranın alt kısmından yukarıya doğru
kaydırın.
BT AUDIO SOUND
Tr 37
Italiano
Not
• Görüntülenen ad kullanılmakta olan ürüne göre
değişecektir.
XC-HM72 *****, XC-HM82 *****, XC-HM72D ***** veya
XC-HM82D ***** görüntülenecektir. (“*****” MAC adresinin
üç alt baytıdır.)
Yukarıdaki resim iTunes Sürüm 11’in kullanıldığı bir
örnektir. Gerçek kontrol düğmeleri kullandığınız iTunes
sürümüne göre farklılık gösterir.
2
9
5
Ağ hızlı kurulum kılavuzu
AirPlay öğesine dokunun.
7
Bir parça seçin ve yürütün.
Kontrol Merkezi ekranını kaydırıp gizleyin.
Bu alıcı üzerinden kayıttan yürütme başlar.
3 Bilgisayar veya NAS’den (ağ bağlantılı
depolama) müzik dinleyin.
1
STANDBY/ON düğmesine basın.
Alıcıya sağlanan güç açılır.
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
DIMMER
TIMER
iPod/USB
CD
SLEEP
INPUT
HM82
*****
6
Bu alıcının adı görüntülendiğinde, alıcıyı seçin.
Not
• AirPlay parolası oluşturulmuşsa, AirPlay’i başlatırken
parola girmeniz istenebilir.
Aşağıdaki yöntemlerle bir AirPlay parolası
oluşturabilirsiniz.
- Kablosuz Aksesuar Yapılandırması (sayfa 43)
- Network Setting ekranında AirPlay parolası
- Web Control ekranında AirPlay parolası
2
BT AUDIO SOUND
Bu alıcıyla aynı yönlendiriciye DLNA’yı destekleyen bir
NAS veya Windows Media Player 12 yüklü bir bilgisayar
bağlayın.
İnternet
Modem
Kablosuz LAN
yönlendirici
iPhone
LAN
3
2
1
WAN
HM82 *****
5V
Not
• Görüntülenen ad kullanılmakta olan ürüne göre
değişecektir.
XC-HM72 *****, XC-HM82 *****, XC-HM72D ***** veya
XC-HM82D ***** görüntülenecektir. (“*****” MAC adresinin
üç alt baytıdır.)
38 Tr
Bilgisayar
2.1 A
NAS
LAN kablosu
(piyasadan temin
edilebilir)
PHONES
AUDIO IN
ON
TIMER
9
Ağ hızlı kurulum kılavuzu
DLNA’yı destekleyen bir NAS ile
Ürün adı açılır listesinden, “Permitted” öğesini seçin ve
ardından “OK” düğmesine basın.
Windows Media Player 12 yüklü bir bilgisayar ile
1
Bilgisayarda depolanan medya için paylaşım ayarlarını
yapın.
• Kontrol paneli
Türkçe
1
• Ağ ve internet
NAS ayarlarını erişime izin verecek şekilde değiştirin.
Daha ayrıntılı bilgi için NAS kullanıcı kılavuzuna bakın.
82 *****
M.SERVER düğmesine basın.
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
DIMMER
TIMER
iPod/USB
CD
SLEEP
INPUT
BT AUDIO SOUND
M.SERVER NET SERVICE FAVORITES P.BASS
• Medya akış seçeneklerini belirleyin
Paylaşım ayarları gerçekleştirilen bilgisayarı veya
NAS’yi seçin.
Music Server
Top Menu

3
Server 1
Server 2
Server3
Server4

Tr 39
Italiano
2
Français
• Ev grubu ve paylaşıma ilişkin seçenekleri belirleyin
Not
• Yukarıdaki resimler Windows 7 kullanılan örneklerdir.
Gerçek kontrol düğmeleri kullanmakta olduğunuz işletim
sistemine göre değişiklik gösterir.
9
4
Ağ hızlı kurulum kılavuzu
Bir parça seçmek için / öğesini ve ENTER düğmesini
kullanın.
Music Server

Server 1
XXXXXX
Pioneer ControlApp uygulamasını yükleyin.
iPhone/iPod touch ile
App Store’a gidin ve Pioneer ControlApp uygulamasını
yükleyin.
Android Aygıt ile
XXXXXX
XXXXXX

5
görüntülendiğini doğrulayın.
ControlApp uygulamasını kullanın.
1
XXXXXX
Wi-Fi çalışma işaretinin
4 Alıcıyı çalıştırmak için Pioneer
Google Play’e gidin ve Pioneer ControlApp uygulamasını
yükleyin.
2
Kayıttan yürütme işlemi başlar.
STANDBY/ON düğmesine basın.
Alıcıya sağlanan güç açılır.
Music Server
STANDBY/ON
Song 1
4
OPEN/CLOSE
DIMMER
TIMER
iPod/USB
CD
Pioneer ControlApp uygulamasını başlatın.
SLEEP
INPUT
Artist
BT AUDIO SOUND
Album
 FLAC 44.1 kHz/24 bit
44:38
- 44:02
Not
• Dosya biçimine bağlı olarak albüm adı/sanatçı adı ve
albüm resmi görüntülenmeyebilir.
3
Pioneer ControlApp yüklü aygıtın Wi-Fi özelliğini açık
konuma getirin.
Bağlantı resmi
Kablolu/Kablosuz
5V
Kablosuz
40 Tr
2.1 A
PHONES
AUDIO IN
ON
TIMER
Not
• Pioneer ControlApp uygulamasının kullanımına ilişkin
ayrıntılı bilgi için, bkz.: http://pioneer.jp/support/soft/
iapp_controlapp/en.html
10
NETWORK özellikleriyle kayıttan yürütme
Bu üniteye bir geniş bant yönlendirici (yerleşik DHCP sunucusu işlevi ile) bağlanırsa, manuel olarak ağ kurulumu yapmaya gerek kalmadan DHCP sunucusu işlevini açabilirsiniz. Ağı kurmadan
önce gerekli ayarları öğrenmek için İnternet Servis Sağlayıcınızla (ISS) veya ağ yöneticinizle görüşün. Ağ bileşeniyle birlikte verilen çalıştırma kılavuzuna başvurmanız da tavsiye olunur.
DHCP sunucusu işlevi olmadan bir yönlendiriciye yapılan her türlü değişiklik ünite ağ ayarlarına yansıtılmak zorundadır.
B, C, D, E veya F yöntemini seçerseniz, bu üniteye LAN kablosunun bağlanmadığını doğrulayın.
Bu ünitenin
kablosuz LAN
kullanılarak
Bu ünitenin iPhone/iPod touch/iPad (iOS 5.0 veya üzeri
işletim sistemine sahip) kullanılarak yönlendiriciye
B
Bu ünitenin iPhone/iPod touch/iPad (iOS 7.1 veya üzeri
işletim sistemine sahip) kullanılarak yönlendiriciye
bağlanması
C
Français
Bu ünitenin kablolu
LAN kullanılarak
bağlanması
Türkçe
Ağ ayarı
WPS-PBC işlevi ile bir yönlendiriciye bağlama
LAN
LAN
3
2
1
3
WAN
A
5V
2,1 A
PHONES
SES GİRİŞİ
ON
TIMER
5V
2,1 A
PHONES
SES GİRİŞİ
ON
TIMER
2
1
WAN
LAN
3
WPS-PBC işlevi olmadan bir
yönlendiriciye bağlama
Bu üniteyi doğrudan bilgisayarınıza
veya tablet bilgisayarınıza bağlayın.
Bilgisayarın veya tablet bilgisayarın
Web tarayıcısından ayar yapılması
gerekir.
WPS-PBC
C
LAN
3
2
1
WAN
Italiano
D
WPS-PBC
2
1
WAN
Bilgisayarınızda
veya tablet
bilgisayarınızda
kablosuz LAN işlevi
bulunmaması
(yalnızca kablolu
Bilgisayarınızda
veya tablet
bilgisayarınızda
kablosuz LAN işlevi
bulunması
E
F
Bu üniteyi kablosuz LAN yönlendiriciye bağlamaya ilişkin önlemler
SSID yalnızca alt çizgi ve diğer bazı sembollerle, tek bayt alfanümerik karakterleri destekler. Başka karakter kodlarının kullanılması durumunda, ağ ayarlarını yapmadan önce SSID’nin
güncellenmesi gerekir. SSID ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, yönlendiricinizin kullanım talimatlarına başvurun.
Tr 41
10
NETWORK özellikleriyle kayıttan yürütme
LAN kablosu bağlantılarının tamamlandığından emin olun
(sayfa 11).
NET SERVICE  SETUP düğmesine basın.
Ekranda, Initial Setup ekranı gösterilir.
2
Network Setting  Network Configuration öğesini
seçin.
3
Wired öğesini seçmek için / öğesini kulanın,
ardından ENTER düğmesine basın.
Network Configuration
Wired
Wireless
4
DHCP On öğesini seçmek için / öğesini kullanın,
ardından ENTER düğmesine basın.
Don’t Use Proxy Server öğesini seçin.
Network Configuration
DHCP On
DHCP Off
Not
• Yönlendiricinizin yerleşik DHCP sunucusu işlevi olmaması
durumunda, ağı manuel olarak kurmanız gerekir.
 4. adımda kapatılacak DHCP’yi seçin ve ENTER
düğmesine basın.
42 Tr
<Proxy Sunucu ayarı>
Ardından Proxy Host Name öğesini ve Proxy Port
alanına proxy sunucunuzun port numarasını girin .
IP Address
B: iOS aygıtı (iOS 5.0 veya üzeri işletim sistemi
bulunan) kullanılarak bağlantı ayarları
XXX .

1
<Manuel ayar>
Sayıları ayarlamak için /// veya sayı tuşlarını
kullanın, ardından ENTER düğmesine basın.

A: Kablolu bağlantı ayarı
XXX .
XXX .
XXX
Bu alıcıya iPod/iPhone/iPad (iOS sür 5.0 veya üzeri işletim
sistemi bulunan iOS aygıtı) Wi-Fi ayarlarını
uygulayabilirsiniz.
Not
• iOS aygıtı ve yönlendirici 2,4 GHz frekansta
bağlanmalıdır.
/: Ayarlanan basamağını kaydırır.
/: Değeri artırır veya azaltır.
IP Address
Girilecek IP adresi aşağıdaki aralıklarda tanımlanmalıdır.
Tanımlanan IP adresi aşağıdaki aralıkların dışındaysa
ağdaki bileşenlerde saklanan ses dosyalarını çalamaz
veya İnternet radyo kanallarını dinleyemezsiniz.
Sınıf A: 10.0.0.1 ila 10.255.255.254 / Sınıf B: 172.16.0.1
ila 172.31.255.254 / Sınıf C: 192.168.0.1 ila
192.168.255.254
Subnet Mask
Bir xDSL modem veya terminal adaptörü doğrudan bu
alıcıya bağlanırsa, ISP belgelerinizde belirtilen alt ağ
maskesini girin. Bu değer genellikle 255.255.255.0 olur.
Default Gateway
Bu alıcıya bir ağ geçidi (yönlendirici) bağlanırsa, ilgili IP
adresini girin.
Primary DNS Server/Secondary DNS Server
ISP belgelerinizde yalnızca bir DNS sunucusu adresi
varsa, Primary DNS Server adresini girin. İkiden fazla
DNS sunucusu adresi varsa, diğer DNS sunucusu adresi
alanındaki Secondary DNS Server adresini girin.
• Bu alıcıyı bir proxy sunucu aracılığıyla internete
bağladığınızda, proxy sunucu ayarları gerekir.
 4. adımda Use Proxy Server öğesini seçin ve ENTER
düğmesine basın.
1
2
Alıcıya LAN kablosunun bağlanmadığından emin olun.
iPod/iPhone/iPad’inizin kilidini açın. iOS aygıtında Wi-Fi
işaretinin görüntülendiğini kontrol edin.
Share Wi-Fi Settings?
Ignore
3
Elektrik kablosunun fişini AC prizine takın. STANDBY/
ON düğmesine basın.
4
Uzaktan kumandadaki iPod/USB düğmesine basın.
iOS aygıtını USB terminaline bağlayın.
5
6
SETUP düğmesine basın.
7
Network Setting  Network Configuration  Wireless
 iOS Device öğesini seçin ve ardından ENTER
düğmesine basın.
iPod/iPhone/iPad aygıtında Allow öğesine dokunun.
iPod/iPhone/iPad aygıtınızın Wi-Fi ayarları alıcıya
uygulanır.
10
NETWORK özellikleriyle kayıttan yürütme
8
Bu alıcıya iPod/iPhone/iPad (iOS sür 7.1 veya üzeri işletim
sistemi bulunan iOS aygıtı) Wi-Fi ayarlarını
uygulayabilirsiniz.
Wi-Fi işaretinin iPhone, iPod touch veya iPad ekranında
görüntülendiğini kontrol edin.
Görüntülenmemesi durumunda, Wi-Fi işlevini açın ve
iPhone, iPod touch veya iPad’i kablosuz LAN
yönlendiriciye bağlayın.
• Wi-Fi öğesini seçin.
Türkçe
C: iOS aygıtı (iOS 7.1 veya üzeri işletim sistemi
bulunan) kullanılarak bağlantı ayarları
Not
Alıcıya LAN kablosunun bağlanmadığından emin olun.
3
Elektrik kablosunun fişini AC prizine takın. STANDBY/
ON düğmesine basın.
4
5
6
Uzaktan kumandadaki iPod/USB düğmesine basın.
7
Wi-Fi bağlantısı tamamlanan iPod/iPhone/iPad
aygıtınızın kilidini açın.
SETUP düğmesine basın.
Network Setting  Network Configuration  Wireless
 Wireless Accessory Configuration öğesini seçin ve
ardından ENTER düğmesine basın.
9
iPhone, iPod touch veya iPad ekranındaki işlemleri
gerçekleştirin.
• Settings öğesini seçin.
• SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER altında, bu alıcıyı
seçin.
iPod/USB düğmesine basın.
Wi-Fi çalışma işaretinin
görüntülendiğini doğrulayın.
iPod/USB
82 *****
Not
• Görüntülenen ad kullanılmakta olan ürüne göre
değişecektir.
XC-HM72 *****, XC-HM82 *****, XC-HM72D ***** veya
XC-HM82D ***** görüntülenecektir. (“*****” MAC adresinin
üç alt baytıdır.)
Tr 43
Italiano
1
2
Français
• iOS aygıtı ve yönlendirici 2,4 GHz frekansta
bağlanmalıdır.
10
NETWORK özellikleriyle kayıttan yürütme
• Next öğesini seçin.
• Done öğesini seçin.
D: WPS bağlantı ayarları
WPS, Wi-Fi Protected Setup’ın kısaltmasıdır. WPS uyumlu
kablosuz LAN cihazlarının ortak bağlantısıyla ilgili ayarların
yapılabilmesi ve basit işlemlerle şifreleme amaçlı Wi-Fi
Alliance endüstri grubu tarafından yerleştirilmiş bir
standarttır.
Bu alıcı, push-button yapılandırmasını ve PIN kodu
yapılandırmasını destekler.
WPS bağlantısını kullanmak için, Network Type, Wireless
veya Auto olarak ayarlanmalıdır. WPS bağlantısını
kullanırken, LAN kablosunun alıcıya bağlanmadığından
emin olun ve alıcıyı açık duruma getirin.
82 *****
Uzaktan kumandadaki NET SERVICE  SETUP
1 düğmesine
basın.
çalışma işaretinin
10Wi-Fi
bekleyin.
• İşlemin tamamlanmasını bekleyin.
Ekranda, Initial Setup ekranı gösterilir.
olarak değişmesini
iPod/USB
2
3
Network Setting  WPS öğesini seçin.
PBC (Push Button Yapılandırması) veya PIN Input
öğesini seçmek için / öğesini kullanın, ardından
ENTER düğmesine basın.
Kablosuz aygıtınız PBC’yi destekliyorsa, PBC öğesini
seçin.
Select WPS Method
Not
• iPhone, iPod touch, iPad aygıtınız ve yönlendirici 5 GHz
frekansta bağlanırsa, bu ayar yöntemini kullanamazsınız.
Farklı bir ayar yöntemi deneyin.
• Ekrandaki resimler iOS7.1’den alınmıştır. iPod/iPhone/
iPad aygıtınızda iOS7.1 dışında bir yazılım yüklüyse, iPod/
iPhone/iPad kontrolü farklılık gösterebilir.
44 Tr
PBC (Push Button Configuration)
PIN Input
PBC (Push Button Yapılandırması)
Bağlantı ayarları, WPS uyumlu kablosuz LAN aygıtı
üzerindeki WPS tuşuna basarak otomatik olarak yapılır.
Ekrandaki talimatları izleyin. Bu ayarları yapmanın en
kolay yoludur ve WPS düğmesiyle donatılmış WPS
uyumlu kablosuz LAN cihazlarıyla kullanılabilir.
PIN GİRİŞİ
Bağlantı ayarları, seçmiş olduğunuz bağlantı noktasına,
ana ekranda gösterilen 8 haneli PIN kodu girilerek
yapılır.
10
NETWORK özellikleriyle kayıttan yürütme
PIN Girişi ile Bağlanma
NET SERVICE  SETUP düğmesine basın. Network
Setting  WPS  PIN Input öğesini seçin, ardından
ENTER düğmesine basın.
2
Bağlanmak istediğiniz erişim noktasını seçmek için /
 öğesini kullanın, ardından ENTER düğmesine basın.
5
Bağlanmak isteğiniz kullanılabilir kablosuz ağı seçmek
için / öğesini kullanın.
1
NET SERVICE  SETUP düğmesine basın.
Ekranda, Initial Setup ekranı gösterilir.
2
Network Setting  Network Configuration öğesini
seçin.
Available Wireless Networks
3
Wireless öğesini seçmek için / öğesini kulanın,
ardından ENTER düğmesine basın.
002XXXXXX
Network Configuration
001XXXXXX
Wired
002XXXXXX
Wireless
003XXXXXX
6
Geçiş İfadesini veya WEP Anahtarını girmek için //
/ öğesini kullanın.
003XXXXXX
Italiano
Available Wireless Networks
001XXXXXX
Français
1
E: Kablosuz Bağlantı Ayarı

Enter Password
Bu alıcının PIN kodunu doğrulayın, ardından ENTER
düğmesine basın.
Bu alıcının PIN kodu ekranda gösterilir.
Ağa bağlanmak için bu PIN kodunu kullanmanız gerekir.
4
A
Auto öğesini seçmek için / öğesini kullanın,
ardından ENTER düğmesine basın.

3
Auto
Manual
Wireless Accessory Configuration
Web Control
[ENTER]
4
Start
PIN Code mesajı kapandıktan sonra 2 dakika içince, 2.
adımda seçilen erişim noktasına PIN Kodunu girin.
Ekranda bağlantının başarılı olup olmadığı gösterilir. PIN
Kodu giriş yöntemi, kullanılan LAN aygıtın göre değişir.
Ayrıntılar için LAN aygıtınızın kullanım talimatlarına
bakın.
[REPEAT]
Change Text
[CLEAR]
Delete One Character
/: Ayarlanan basamağını kaydırır.
/: Görüntülenen karakteri değiştirir.
REPEAT: Karakter tipleri arasında geçiş yapar.
CLEAR: Her seferinde bir karakteri siler.
Wireless
88192420
Türkçe
Sağ taraftaki PIN kodu yapılandırmasını kullanarak
bağlantıda gösterilen talimatları takip edin.
7
DHCP On öğesini seçmek için / öğesini kullanın,
ardından ENTER düğmesine basın.
Don’t Use Proxy Server öğesini seçin.
Kurulumu manuel olarak yaparsanız, Manual öğesini
seçin.
Network Configuration
DHCP On
DHCP Off
Tr 45
10
Not
• Yönlendiricinizin yerleşik DHCP sunucusu işlevi olmaması
durumunda, ağı manuel olarak kurmanız gerekir.
 7. adımda kapatılacak DHCP’yi seçin ve ENTER
düğmesine basın. Yönlendiricinizin yerleşik DHCP
sunucusu işlevi olmaması durumunda, ağı manuel olarak
kurmanız gerekir.  4. adımda kapatılacak DHCP’yi seçin ve
ENTER düğmesine basın., sayfa 42
• Bu alıcıyı bir proxy sunucu aracılığıyla internete
bağladığınızda, proxy sunucu ayarları gerekir.
 7. adımda Use Proxy Server öğesini seçin ve ENTER
düğmesine basın.
<Proxy Sunucu ayarı>
Ardından Proxy Host Name öğesini ve Proxy Port
alanına proxy sunucunuzun port numarasını girin .
F: WPS-PBC işlevi olmadan bir yönlendiriciye
bağlama
Bu bölümde, bilgisayarda Web tarayıcısı kullanılarak ağ
bağlantısının nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.
Bilgisayarınızda kablosuz LAN işlevinin bulunduğundan
emin olun. Ayarlar bilgisayarın Web tarayıcısından
yapılabilir.
1
2
Alıcıya LAN kablosunun bağlanmadığından emin olun.
3
Uzaktan kumandadaki NET SERVICE  SETUP
düğmesine basın.
4
Network Setting  Network Configuration  Wireless
 Web Control öğesini seçin.
5
Start  OK öğesini seçin.
Alıcı yeniden başlatılır. Bilgisayarınızın Web Control
bölümündeki ayarları değiştirin.
NETWORK özellikleriyle kayıttan yürütme
6
Bilgisayarınızın kullanılabilir kablosuz ağ bağlantısında
Pioneer Setup (bu alıcı) öğesini seçin.
SSID, Pioneer Setup:xxxxxx olarak görüntülenir.
“xxxxxx” MAC adresinin üç alt baytıdır.
Not
• Görüntülenen ad kullanılmakta olan ürüne göre
değişecektir.
XC-HM72 *****, XC-HM82 *****, XC-HM72D ***** veya
XC-HM82D ***** görüntülenecektir. (“*****” MAC adresinin
üç alt baytıdır.)
a
XX.XX
:xxxxxx
000001
000002
000003
Not
• Bilgisayar, iPhone, tablet bilgisayar veya kullanılan diğer
aygıtların kullanımına ilişkin bilgi için, ilgili çalıştırma
talimatlarına başvurun.
• Bu tür bağlantılar kodlanmadığından, küçük bir güvenlik
riski söz konusu olabilir.
• Ağ için yapılan bu ayar Mac OS X 10.7 ve Safari 5.1 için
onaylanmıştır.
7
Bilgisayarınızın Web tarayıcısını başlatın ve bu ünite
için ayarları yapmak üzere aşağıda belirtilen URL
adresine erişin.
Web Control menüsü belirecektir.
XC-HM82 *****
b
XC-HM82
*****
8
Network Setup  Network Configuration öğesine
tıklayın. Auto öğesini seçin ve ardından OK düğmesine
basın.
9
Ağ ayarlarını manuel olarak yapın ve ardından Apply
düğmesine basın.
SSID görüntülenmezse, 9. adıma dönün ve Manual
öğesini seçin.
192.168.1.1
Elektrik kablosunun fişini AC prizine takın. STANDBY/
ON düğmesine basın.
http://192.168.1.1
Safari için
Ekranın sol üst kısmındaki Bookmark simgesine (
)
basın. Bonjour listesine (a) tıklayın ve ardından
Bookmark altında bu ünitenin adını (“Friendly Name”) (b)
seçin.
46 Tr
Alıcı yeniden başlatılır ve yeni ağ ayarları alıcıya uygulanır.
Not
• Web Control seçilmese dahi, ağı yukarıdaki gibi Web
Tarayıcısı aracılığıyla bu ünitenin IP adresine bağlanarak
ayarlayabilirsiniz.
10
NETWORK özellikleriyle kayıttan yürütme
3
LAN arabirimini veya WLAN antenini kullanarak ağa
bağlanın.
Bağlantılar ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. LAN arabirimi veya
WLAN anteni ile ağa bağlanma, sayfa 10.
Klasörü seçmek için / öğesini kullanın ve ENTER
düğmesine basın.
Favori kanallarınızı Favorites bölümüne eklediğinizde
Favorites işlevini seçebilirsiniz.
Kanalları eklemek için, uzaktan kumandadaki +Favorite
düğmesine basın.
4
Kanalı seçmek için / öğesini kullanın, ardından
ENTER düğmesine basın.
Mevcut kanalları internet radyosu menüsünden de seçebilirsiniz.
İnternet radyosunu ilk defa dinleme
Favori şarkıları yeniden çalma
1
2
3
Pioneer ürünleriyle kullanım için özel olarak vTuner veri
tabanı hizmeti tarafından oluşturulan, düzenlenen ve
yönetilen İnternet radyo istasyonları listesinden beğendiğiniz
İnternet radyo istasyonunu seçip dinleyebilirsiniz.
Network Setting  Friendly Name öğesini seçin.
Friendly Name girmek seçmek için /// öğesini
kullanın, ardından ENTER düğmesine basın.
/: Ayarlanan basamağını kaydırır.
/: Görüntülenen karakteri değiştirir.
REPEAT: Karakter tipleri arasında geçiş yapar.
CLEAR: Her seferinde bir karakteri siler.
Bir LAN ağına bağlanma
1
Giriş kaynağı olarak İnternet Radyosunu seçmek için
NET SERVICE düğmesine basın.
Ekranda Internet Radio gösterilir.
2
Klasörü seçmek için / öğesini kullanın ve ENTER
düğmesine basın.
Favorites klasöründe ses dosyaları ve İnternet radyosu
kanallarını kaydetme ve silme
1
Internet Radio öğesini seçmek için uzaktan
kumandadaki NET SERVICE düğmesine basın.
2
Internet Radio
Top Menu
Medya sunucusu ve/veya İnternet radyo kanallarında 64’e
kadar favori parçayı Favorites işlevinde kaydedebilirsiniz.
Sadece ağdaki bileşenlerde saklanan ses dosyalarının
kaydedilebileceğini unutmayın.
Genres
Countries
Podcasts By Genre
Podcasts By Location

Kaydetmek istediğiniz parçayı veya İnternet radyosu
istasyonunu seçin, uzaktan kumandadaki +Favorite
düğmesine basın.
Seçilen şarkı veya İnternet Radyosu kanalı Favorites
bölümüne kaydedilir.
Not
• Kaydedilen bir şarkıyı silmek için, Favorites öğesini seçin, Favorites
içinden silmek istediğiniz şarkıyı seçin ve CLEAR düğmesine basın.
Böylece seçilen şarkı Favorites bölümünden silinir.
vTuner aracılığıyla kanalları ekledikten sonra Favorite
klasörü görüntülenir.
İnternet radyosu için gelişmiş işlemler
Bir kanal ayarlama
Özel Pioneer sitesindeki vTuner listesinde olmayan
yayın kanallarını kaydetme
1
Giriş kaynağı olarak İnternet Radyosunu seçmek için
NET SERVICE düğmesine basın.
Ekranda son seçtiğiniz kanalın bilgileri görüntülenir.
Bu alıcı ile, vTuner tarafından dağıtılan kanal listesinde bulunmayan
yayın kanalları kaydedilebilir ve çalınabilir. Kayıt için gerekli olan
erişim kodunu bu alıcının üzerinde bulabilirsiniz. Bu erişim kodunu
özel Pioneer İnternet radyo sitesine ulaşmak için kullanın ve istenen
yayın kanalını favoriler listenize kaydedin. Özel Pioneer İnternet
radyo sitesinin adresi: http://www.radio-pioneer.com
Tr 47
Italiano
İnternet radyosunu ilk defa dinlerken, istediğiniz kanalı
ayarlamak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

NET SERVICE  SETUP düğmesine basın.
Français
Internet Radio menüsü ekranını görüntülemek için TOP
MENU düğmesine basın.
İnternet radyosunu dinleme
Türkçe
2
Friendly Name
10
1
Internet Radio ekranını görüntüleyin.
İnternet radyo listesi ekranını görüntülemek için, İnternet
radyosunu ilk defa dinleme yukarıdaki bölümündeki 1. ve
2. adımı uygulayın.
2
Help öğesini seçmek için / öğesini kullanın,
ardından ENTER düğmesine basın.
3
Get access code öğesini seçmek için / öğesini
kullanın, ardından ENTER düğmesine basın.
Özel Pioneer İnternet radyo sitesine kaydolmak için
gereken erişim kodu görüntülenir. Bu adresi not alın.
Aşağıdakiler Help ekranından kontrol edilebilir:
• Get access code – Özel Pioneer İnternet radyo sitesine
kaydolmak için gereken erişim kodu görüntülenir.
• Show Your WebID/PW – Özel Pioneer İnternet radyo
sitesine kaydolduktan sonra kaydedilen Kimlik ve
parola görüntülenir.
• Reset Your WebID/PW – Özel Pioneer İnternet radyo
sitesinde kaydedilmiş tüm bilgileri sıfırlar. Bilgiler
sıfırlandığında tüm kayıtlı yayın kanalları da silinir.
Aynı kanalları dinlemek istiyorsanız sıfırlama
işleminden sonra yeniden kayıt yapın.
4
Bilgisayarınızdan özel Pioneer İnternet radyo sitesine
erişim sağlayın ve kayıt işlemini gerçekleştirin.
Yukarıdaki siteye erişim sağlayın ve ekrandaki talimatları
izleyerek kullanıcı kaydı yapmak için 3. adımdaki erişim
kodunu kullanın.
5
Bilgisayar ekranındaki talimatları izleyerek istediğiniz
yayın kanallarını favorileriniz olarak kaydedin.
Hem vTuner listesinde olmayan hem vTuner listesinde
olan yayın kanalları kaydedilebilir. Bu durumda, bunlar
alıcıya beğenilen yayın kanalları olarak kaydedilir ve
çalınabilir.
Not
• PC kapalıyken veya saklanan medya dosyaları
oynatılırken silinirse yeniden oynatma durdurulabilir.
• Ağ ortamında sorunlar (yoğun ağ trafiği, vb.) varsa içerik
görüntülenmeyebilir veya düzgün çalınmayabilir (oynatma
kesintiye uğrayabilir veya durabilir). En iyi performans için,
oynatıcı ile bilgisayar arasında bir 100BASE-TX bağlantısı
önerilir.
48 Tr
NETWORK özellikleriyle kayıttan yürütme
Spotify ses akışı yürütme işlevi hakkında
Spotify, Spotify Ltd. tarafından yönetilip işletilen ve İnternet
üzerinde müzik sağlayan bir müzik akışı dağıtım hizmetidir.
Bu üniteyi ve akıllı telefonunuzu veya başka mobil dijital
aygıtlar kullanarak Spotify ses akışlarının keyfini
sürebilirsiniz.
Hazırlıklar (1) Spotify uygulamasını mobil dijital
aygıtlara yükleme ve bir Spotify Premium hesabına
kaydolma
Önemli
• Bu ünitede Spotify ses akışı yürütme işlevini kullanmak için
Spotify uygulamasını mobil dijital aygıtlara yüklemeniz ve
Spotify Premium hesabına (ücretlendirme için) kaydolmanız
gerekir.
Kayıt prosedürü için, bkz. Spotify web sitesi.
http://www.spotify.com/
http://www.spotify.com/connect
Spotify hizmetlerinin kullanılabileceği ülkeler ve bölgeler ile
ilgili bilgi için, aşağıdaki web sitesine bakın.
http://www.spotify.com/
Spotify işlevleri bildirilmeksizin değiştirilebilir. Spotify
uygulamasını kullanmak için, mobil dijital aygıtta bir İnternet
bağlantısı olması gerekir. İnternet bağlantısı için cep telefonu
hattı kullanılması yüksek paket iletişim ücretlerine neden
olabileceğinden, sabit bir paket tarifesine abone olmanızı
tavsiye ederiz. Ayrıntılı bilgi için, cep telefonu operatörünüz
ile irtibata geçin.
Hazırlıklar (2) Bu üniteyi ağa bağlama
• Bu üniteyi ağa ve de internete bağlayın. Bağlantıya ilişkin
talimatlar için, bu ünitenin çalıştırma talimatlarına bakın.
• Mobil dijital aygıtı Wi-Fi aracılığıyla bu ünitenin bağlandığı ağın
kablosuz LAN yönlendiricisine bağlayın. Bağlantıya ilişkin
talimatlar için, mobil dijital aygıtın ve kablosuz LAN
yönlendiricinin çalıştırma talimatlarına bakın.
Spotify uygulamasından Spotify ses akışı yürütme
işlevi
Spotify ses akışı yürütme işlevini kullanmak için, Spotify
uygulamasında bu üniteyi seçin.
Spotify ses akışı başladığında, bu ünitenin girişi otomatik
olarak Spotify’a geçer.
DİKKAT
• Evinizden uzakta olsanız dahi, mobil dijital aygıtınızdan müzik
çalmak için Spotify ses akışını başlatır ve bu üniteyi
seçerseniz, bu üniteden ses çıkışı sağlarsınız. Ses seviyesine
bağlı olarak, çıkan ses yüksek olabilir, bu nedenle ses akışını
başlatmadan önce ses çıkışı seçiminin dikkatlice kontrol
edildiğinden emin olun. Ayrıca, bu üniteyi yanlışlıkla seçer ve
sesi bu ünitede çalarsanız, ses çıkışı seçimini mobil dijital aygıt
olarak değiştirin.
Not
• Spotify ses akışı yürütme işlevini kullanmak için İnternet servis
sağlayıcısı ile ayrı bir sözleşme/ödeme gerekir.
• Spotify uygulamasında kayıttan yürütme aygıtı olarak bu
ünitenin adı görüntülenir. Ayrıca, bu ünitenin adı ağ ayarlarında
“Friendly Name” olarak değiştirilebilir.
• Spotify uygulamasında bu ünite seçildiğinde, hesap bilgileri bu
üniteye de kaydedilir. Bu üniteyi bertaraf ederken, üniteye
kayıtlı hesap bilgilerini silmek için ünitenin ayarlarını sıfırlayın.
Sıfırlama işlemine ilişkin talimatlar için, Bkz. Alıcının
sıfırlanması, sayfa 55.
Alıcıyı Spotify ses akışını dinlemek için kullanma
1
Giriş kaynağı olarak Spotify öğesini seçmek için NET
SERVICE düğmesine basın.
Ekranda Spotify gösterilir.
Kayıttan yürütme işlemi otomatik olarak başlar. Kayıttan
yürütme işlemi başlamazsa,  düğmesine basın.
Not
• Alıcıyı Spotify ses akışını dinlemek amacıyla kullanmak
için, alıcıya hesap bilgilerini kaydetmeniz gerekir. Hesap
bilgilerini kaydetmek için, Spotify Uygulamasını kullanın ve
alıcıyı seçin.
10
Giriş
Not
• Fotoğraf veya video dosyaları oynatılamaz.
Yürütülebilir DLNA ağ aygıtları hakkında
AirPlay; iOS 4.3.3 veya üstü bulunan iPhone, iPad ve iPod
touch ile, OS X Mountain Lion veya üstü bulunan Mac ile ve
iTunes 10.2.2 veya üstü bulunan PC’ler ile çalışır.
AirPlay’i kullanmak için, iPod touch, iPhone, iPad veya
iTunes’deki alıcıyı seçin ve kayıttan yürütme işlemini
başlatın. Daha fazla bilgi için, Apple web sitesine bakın
(http://www.apple.com).
• iPod touch, iPhone, iPad veya iTunes’dan alıcının ses
seviyesinin ayarlanması.
• Alıcının uzaktan kumandasından duraklat/yeniden başlat,
sonraki/önceki parça ve karıştır/yinele işlevlerinin
gerçekleştirilmesi. Ekranda Yürütme Durumu, Yineleme
ve Karıştırma simgeleri gösterilmez.
• Sanatçı, şarkı/albüm adı ve albüm resmi dahil,
yürütülmekte olan parçanın bilgilerinin alıcının ekranında
görüntülenmesi. Şarkı adı dışındaki bilgiler
görüntülenmeyebilir.
Püf noktası
• AirPlay’i kullanmak için bir ağ ortamı gereklidir.
• Alıcının; iPod touch, iPhone, iPad ve iTunes’da AirPlay
UI’nin içinde görüntülenen adı Network Setting
bölümünde Friendly Name kısmından değiştirilebilir.
• Bu alıcıyla birlikte verilen AirPlay; iPod touch, iPhone, iPad
yazılım sürümleri ve Pioneer web sitesinde belirtilen
iTunes yazılım sürümlerine dayanarak geliştirilmiş ve test
edilmiştir. AirPlay; Pioneer web sitesinde belirtilenler
dışındaki iPod touch, iPhone, iPad veya iTunes yazılım
sürümleri ile uyumlu olmayabilir.
DHCP sunucusu işlevi hakkında
Ağdaki bileşenlerde saklanan ses dosyalarını çalmak için
yönlendiricinizin DHCP sunucu işlevini açmanız
gerekmektedir.
Bu alıcının yetkilendirilmesi
Kayıttan yürütme işleminin etkinleştirilmesi için bu alıcının
yetkilendirilmesi gerekmektedir. Alıcı bir ağ üzerinden bir
bilgisayara bağlandığında, otomatik olarak yetkilendirilir. Bu
işlem otomatik olarak gerçekleşmezse, bu alıcıyı
bilgisayardan manuel olarak yetkilendirin. Erişim için
yetkilendirme (veya izin) yöntemi o anda bağlı olan sunucu
türüne göre değişir. Bu alıcıyı yetkilendirme hakkında daha
fazla bilgi için, sunucunuzun çalıştırma kılavuzuna bakın.
Bilgisayarlarda veya diğer bileşenlerde depolanan
ses dosyalarının yürütülmesi
LAN ağına bağlanma
Bu işlevi kullanmadan önce, LAN arabirimini kullanarak
bilgisayarı veya diğer bileşenleri ağa bağladığınızdan emin olun.
Bağlantılar ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. sayfa 10.
Müzik Sunucusu ile Kayıttan Yürütme İşlemi
Önemli
• Windows ağ ortamında yapılandırdığınız bir etki alanına
giriş yaparken bir ağ üzerindeki bilgisayara erişemezsiniz.
Etki alanında (domain) oturum açmak yerine yerel cihazda
oturum açın.
• Geçen zamanın doğru olarak görüntülenmediği durumlar
olabilir.
1
Müzik Sunucusunu seçmek için M.SERVER düğmesine
basın.
ekranda kullanılabilir sunucuların tümü gösterilir.
Kullanılabilir bir sunucu bulunana kadar “Please wait”
yazısı görüntülenir.
2
Yürütmek istediğiniz dosyanın depolandığı sunucuyu
seçmek için / öğesini kullanın, ardından ENTER
düğmesine basın.
Sunucuda depolanan klasörler/dosyalar ekranda
gösterilir.
Tr 49
Italiano
Bu alıcı ile, alıcı olarak birbiriyle aynı Yerel Bölge Ağı (LAN)
üzerinden bağlı medya sunucularında müzik çalabilirsiniz.
Bu alıcı, aşağıdaki aygıtlarda depolanan dosyaları
yürütmenize olanak sağlar:
• Media Player 11 yüklü Microsoft Windows Vista işletim
sistemli bilgisayarlar
• Windows Media Player 12 yüklü Microsoft Windows 7
veya 8 işletim sistemli bilgisayarlar
• DLNA uyumlu dijital medya sunucuları (bilgisayarlarda
veya diğer bileşenlerde)
Yukarıda açıklandığı gibi, bir PC veya DMS’de (Dijital Medya
Sunucusu) saklanan dosyalar harici bir Dijital Medya Kontrol
Cihazı’ndan (DMC) verilen komut ile oynatılabilir.
Dosyalarını oynatmak için bu DMC tarafından kontrol edilen
cihazlara DMR’ler (Dijital Medya İşleyiciler) denir. Bu alıcı, bu
DMR işlevini desteklemektedir.
DMR olarak bu alıcı seçildiğinde ve DMS kayıttan yürütme
işlemi başladığında, alıcının girişi otomatik olarak DMR
şeklinde değişir. DMR girişi sırasında, alıcının ekranında
yürütülmekte olan parça adı, sanatçı adı, albüm adı ve albüm
resmi gösterilir (yürütülmekte olan dosyaya bağlı olarak bazı
bilgiler görüntülenmeyebilir).
DMR modundayken, dosyaları çalma durdurma gibi işlemler
harici kontrol cihazından kumanda edilebilir. Ses seviyesi
ayarlamaları ve sesi kesme kontrolü yapmak da mümkündür.
iPod touch, iPhone, iPad ve iTunes’da AirPlay’in
kullanımı
Yönlendiricinizin dahili DHCP sunucu işlevi olmaması
durumunda, ağı manuel olarak kurmak gerekir. Aksi
takdirde, ağdaki bileşenlerde saklanan ses dosyalarını
çalamaz veya İnternet radyo kanallarını dinleyemezsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. Ağ ayarı, sayfa 41.
Français
Bu alıcı, LAN arabirimi aracılığıyla alıcıya bağlanan bir
bilgisayardaki veya diğer bileşenlerdeki ses dosyalarını
dinlemenize olanak sağlar. Bu bölümde, bu özellikleri
kullanmak için gereken ayarlar ve kayıttan yürütme
prosedürleri açıklanmaktadır. Ağ bileşeniyle birlikte verilen
kullanım kılavuzuna başvurmanız da tavsiye olunur.
Not
• Kullanılan harici kontrol cihazına bağlı olarak, ses seviyesi
kontrol cihazından ayarlanırsa oynatma durdurulabilir. Bu
durumda, ses seviyesini alıcıdan veya uzaktan
kumandadan ayarlayın.
Türkçe
Bu alıcı Yerel Bölge Ağı (LAN) üzerindeki bilgisayarlarda ve
diğer bileşenlerde depolanan ses dosyalarını yürütebilir.
NETWORK özellikleriyle kayıttan yürütme
10
NETWORK özellikleriyle kayıttan yürütme
DLNA uyumlu dijital medya sunucunuz Sıralama işlevini
desteklediği sürece, SORT düğmesine basarak aşağıdaki
sıralama işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Not
• Bazı ekranlarda sıralama kullanılamaz.
- Parçalar başlığa göre sıralanmışsa, parça numarasına
göre sıralayın.
- Parçalar parça numarasına göre sıralanmışsa, başlığa
göre sıralayın.
- Parçalar başlık/parça dışına bir kritere göre
sıralanmışsa, parça numarasına göre sıralayın.
3
Yürütmek istediğiniz dosyayı seçmek için / öğesini
kullanın, ardından ENTER düğmesine basın.
Kayıttan yürütme başlangıcı.
Müzik keyfi sürmek için AirPlay’i kullanma
Pioneer ControlApp Yükleme
1
iPod touch, iPhone, iPad, iTunes ile bu ünitenin aynı
kablolu veya kablosuz ağa bağlı olduğunu doğrulayın.
Mobil aygıtınıza Pioneer ControlApp yüklenmesi gerekir.
İşletim ortamınız ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıda
belirtildiği gibi ilgili Web sitesine erişin.
2
iPod touch, iPhone, iPad veya iTunes aygıtında müzik
çalın.
iPhone veya iPod touch kullanıyorsanız
3
Kayıttan yürütme sırasında, iPod touch, iPhone, iPad
veya iTunes aygıtında görüntülenen AirPlay simgesine
( ) dokunun.
Android aygıt kullanıyorsanız
4
Kullanılabilir aygıt listesinden bu ünitenin adını
(“Friendly Name”) seçin.
Pioneer ControlApp Kullanımı
iPod/iPhone/iPad üzerinden AirPlay’i kullanma
Bu işlemin adımları için, iPhone, iPod touch veya iPad ile,
sayfa 37 bölümündeki iPhone, iPod touch veya iPad
Kullanımı kısmına bakın.
Music Server
Song 1
Artist
AirPlay Parolası
Album
Alıcıda AirPlay için bir parola oluşturun.
Başlangıç fabrika ayarlarında herhangi bir parola
ayarlanmaz.
 FLAC 44.1 kHz/24 bit
44:38
- 44:02
• Yürütmek istediğiniz dosya klasörün içindeyse, ilk
önce klasörü seçin.
• Kayıttan yürütme sırasında RETURN düğmesine
basarsanız, önceki (klasörler/dosyalar) ekranı
görüntülenir.
• Favorites işlevine favori dosyanızı eklemek için,
uzaktan kumandadaki +Favorite düğmesine basın.
• Ağ ortamınızda “Please wait” yazısının
görüntülenmeye devam edip etmediğini kontrol edin.
Sunucuya veya dosyaya bağlı olarak, çalışma aşağıdaki
şekilde olabilir.
-  düğmesi çalışmayabilir.
-  ve  düğmeleri çalışmayabilir veya  ve 
düğmeleriyle aynı işlevi görebilir.
50 Tr
1
2
3
“App Store”dan bilgi alabilirsiniz.
“Google Play”den bilgi alabilirsiniz.
Pioneer ControlApp’yi ilk defa kullanıyorsanız, uygulamayı
başlatmak için bu prosedürleri uygulayın.
1
2
Bu üniteyi her zaman kullandığınız ağa bağlayın.
3
4
Ünitenin gücünü açık duruma getirin.
Mobil aygıtınızı da aynı ağa bağlayın.
Mobil aygıtınızda Pioneer ControlApp’nin yüklü
olduğunu doğrulayın.
Mobil aygıtınızdan Pioneer ControlApp’yi başlatın.
Kablolu/Kablosuz
NET SERVICE  SETUP düğmesine basın.
5V
2.1 A
PHONES
AUDIO IN
ON
TIMER
Network Setting  AirPlay Password öğesini seçin.
AirPlay Parolasını girmek için /// öğesini
kullanın, ardından ENTER düğmesine basın.
/: Ayarlanan basamağını kaydırır.
/: Görüntülenen karakteri değiştirir.
REPEAT: Karakter tipleri arasında geçiş yapar.
CLEAR: Her seferinde bir karakteri siler.
Kablosuz
5
“Download” öğesine dokunun.
İndirme işlemi tamamlandığında, KONTROL ekranı
görüntülenir.
Download
11
Ek bilgiler
Genel
Radyo alıcısı
 Radyo alışılmadık şekilde sürekli gürültü çıkarıyor.
 Alıcı TV veya bilgisayara yakın bir yerde mi?
 FM anteni veya AM döngü anteni uygun şekilde yerleştirilmiş
mi? Yakın olması durumunda, anteni AC güç kablosundan
uzaklaştırın.
 Kayıttan yürütme başlamıyor. Kayıttan yürütme işlemi
ortada kesiliyor veya uygun şekilde gerçekleştirilmiyor.
 Disk ters mi takılmış?
 Disk standartları karşılıyor mu?
 Disk bozuk veya çizik mi?
 Kayıttan yürütme sırasında sesler atlanıyor veya parçanın
ortasında duruyor.
 Alıcı aşırı titreşime maruz kalan bir yere yakın mı?
 Disk çok fazla kirli mi?
 Alıcının içinde yoğuşma söz konusu mu?
 Disk oynatılamıyor veya otomatik olarak çıkartılıyor.
 Disk çizik mi? Çizik diskler oynatılamayabilir.
 Disk kirli mi? Diski temizleyin (sayfa 56).
 Disk uygun şekilde yerleştirilmiş mi? Diski etiket tarafı yukarı
bakacak şekilde yerleştirin.
 Alıcının bulunduğu yer nemli mi? Cihazın içinde nem
yoğuşması oluşmuş olabilir. Bir süre nem yoğuşmasının
buharlaşmasını bekleyin. Bu alıcıyı klima vb. yakınına
yerleştirmeyin (sayfa 56).
 Disk kayıttan yürütme sırasında ses kesintisi oluyor.
 Ses seviyesi çok yüksek olabilir. Ses çok yüksek seviyeye
ayarlanırsa, ses ve görüntü kesintileri olabilir; bu durumda,
ses seviyesini azaltın.
Bir USB depolama aygıtı bağlandığında
 Cihaz USB depolama aygıtını tanımıyor.
 USB depolama aygıtı düzgün bir şekilde bağlandı mı? Aygıtı
güvenli bir şekilde takın (yuvanın sonuna kadar).
 USB depolama aygıtı bir USB çoklayıcıyla mı bağlandı? Bu
alıcı USB çoklayıcılarını desteklememektedir. USB depolama
aygıtını direkt bağlayın.
 Bu, alıcıdan kaynaklanan bir sorun değildir. Gücü kapatın
sonra tekrar açın. Bazı USB depolama aygıtları düzgün
tanınmayabilir. Bu alıcı sadece USB yığın depolama sınıfı
aygıtlarını desteklemektedir. Sadece FAT16 ve FAT32 dosya
sistemleri desteklenmektedir. Diğer dosya sistemleri (örn.
FAT, NTFS) desteklenmemektedir. Bu cihaz harici sabit disk
sürücülerinin kullanımını desteklememektedir.
 USB depolama aygıtını tanımak için uzun süre gerekiyor.
 USB depolama aygıtının kapasitesi nedir? Cihaza yüksek
kapasiteli USB depolama aygıtları bağlandığında yükleme
biraz zaman alabilir (bu, birkaç dakika sürebilir).
Tr 51
Italiano
 Saat doğru zamanı göstermiyor.
 Bir elektrik kesintisi meydana geldi mi?
 Saati sıfırlayın (sayfa 12).
 Bir düğmeye basıldığında, alıcı yanıt vermiyor.
 Alıcıyı güç bekleme moduna alıp tekrar açın.
 Alıcıdaki sorun hala devam ediyorsa, alıcıyı sıfırlayın
(sayfa 12).
 Hiç ses gelmiyor.
 Ses seviyesi ayarı “Min” olarak mı ayarlanmış?
 Kulaklık bağlı mı?
 Hoparlör kabloları ayrılmış mı?
 Yaptığınız ayarlar silindi.
 Bu alıcının gücü açık durumdayken elektrik kablosunun fişi
zorlanarak çıkarıldı mı? STANDBY/ON düğmesine
bastığınızdan emin olun ve elektrik kablosunun fişini
çekmeden önce ön panel ekranındaki POWER göstergesinin
sönmesini bekleyin.
 CD’ler, MP3, WMA, iPod/iPhone/iPad ve Radyo alıcısı
arasında ses seviyesi farkı.
 Bu, alıcıdan kaynaklanan bir sorun değildir. Giriş kaynağı ve
kaydetme biçimine göre ses seviyesi farklı çıkabilir.
 Bu alıcı uzaktan kumanda ile çalıştırılamıyor.
 Uzaktan mı çalıştırıyorsunuz? Ön paneldeki sensöre 7 m
mesafeden ve 30° açıyla çalıştırmayı deneyin (sayfa 5).
 Uzaktan kumanda algılayıcısı, direkt güneş ışığı veya
floresan lamba vb.’den kuvvetli suni ışığa maruz kaldı mı?
Uzaktan kumanda algılayıcısı, direkt güneş ışığı veya
floresan lamba vb.’den kuvvetli suni ışığa maruz kalırsa
uzaktan kumanda sinyallerini düzgün alamayabilir.
Diskin yürütülmesi
Français
Hatalı kullanım genellikle sorun veya işlev bozukluğu ile
karıştırılır. Bu alette bazı şeylerin yanlış gittiğini
düşünüyorsanız, aşağıdaki noktaları kontrol edin. Bazen
sorun başka bir bileşenden kaynaklanabilir. Kullanılan diğer
bileşenleri ve elektrikli aletleri kontrol edin. Aşağıdaki
noktalar uygulandıktan sonra bile sorun giderilemezse, en
yakın Pioneer yetkili servis merkezi veya satıcınızdan
onarım isteğinde bulunun.
• Statik elektrik gibi dış etkenler nedeniyle alıcı normal bir
şekilde çalışmazsa, normal çalışma koşullarına geri
döndürmek için elektrik fişini prizden çekin ve tekrar takın.
 Piller mi bitti? Pilleri değiştirin (sayfa 5).
 Alıcı aniden kapanıyor.
 Auto Power Off işlevi devredeyken, güç otomatik olarak
kapanır. Auto Power Off işlevinin ayarını kontrol edin
(sayfa 12).
 Açıkta bulunan hoparlör tellerinden herhangi biri arka panele
temas ederse güvenlik önlemi olarak gücün kesilmesine
neden olabilir (sayfa 9).
 Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıt bağlanamıyor
veya çalıştırılamıyor. Bluetooth kablosuz teknolojisine
sahip aygıttan gelen ses dışarı çıkmıyor veya ses kesiliyor.
 Alıcının yakınlarında 2,4 GHz bandında elektromanyetik
dalga emen hiçbir nesne (mikrodalga fırın, kablosuz LAN
aygıtı ve Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip ekipmanlar)
bulunmadığından emin olun. Alıcının yakınlarında böyle bir
obje varsa alıcıyı uzağa koyun. Veya elektromanyetik
dalgaları emen objeyi kullanmayı bırakın.
 Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtın alıcıdan çok
uzakta olmadığını Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip
aygıt ile alıcı arasında engel olmadığını kontrol edin.
Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıt ile alıcı,
aralarındaki mesafe yaklaşık 10 m*’nin altında olacak ve
aralarında engel bulunmayacak şekilde ayarlayın.
* Görüş hattı iletim mesafesi tahminidir. Desteklenen gerçek
iletim mesafeleri ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
 Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıt Bluetooth
kablosuz teknolojisini destekleyen iletişim moduna
ayarlanamayabilir. Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip
aygıtın ayarını kontrol edin.
 Eşleştirmenin doğru olup olmadığını kontrol edin. Bu alıcıdan
veya Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıttan
eşleştirme ayarı silinmiştir. Eşleştirmeyi sıfırlayın.
 Profilin doğru olup olmadığını kontrol edin. A2DP profilini ve
AVRCP profilini destekleyen bir Bluetooth kablosuz teknolojisi
özellikli aygıt kullanın.
Türkçe
Sorun giderme
11
 Ses oynatılırken istenmeden durdu veya bozuk oynatılıyor.
 USB 1.0 uyumlu bir aygıt kullanıyor olabilirsiniz. USB 2.0
uyumlu bir aygıt kullanmanızı tavsiye ederiz.
 Dosya oynatılamıyor.
 Dosyanın telif hakkı (DRM ile) korunuyor mu? Telif hakkı
korunan dosyalar oynatılamaz.
 Bu, alıcıdan kaynaklanan bir sorun değildir. Bir bilgisayarda
depolanan dosyalar oynatılamaz. Bazı dosyalar
oynatılamayabilir.
 USB depolama aygıtını bağlarken, alıcı kapanıyor.
 Zamanlayıcı göstergesi yanıp sönüyor mu? USB depolama
aygıtı çalışmaz veya güç tüketimi çok fazla olur. USB
depolama aygıtını çıkarın ve alıcıyı açık konuma getirin.
 Albüm veya sanatçı adı görüntülenmiyor.
 Albüm ve sanatçı adlarını görüntüleme özelliği aşağıdaki
biçimleri destekler.
MP3, WMA, Apple Lossless, FLAC, AIFF(*), DSD.
*AIFF olması durumunda, 176 kHz veya 192 kHz örnekleme
frekansına sahip dosyalar desteklenmez.
 Albüm resmi görüntülenmiyor.
 Albüm resmi görüntüleme özelliği MP3 ve DSD için
desteklenir (yalnızca DSF). Gömülü resimler yalnızca JPEG
için desteklenir.
Bir iPod/iPhone/iPad bağlandığında
 iPod/iPhone/iPad çalışmıyor.
 iPod/iPhone/iPad’in doğru bir şekilde bağlandığından emin
olun (bkz. iPod/iPhone/iPad’i USB terminaline bağlama,
sayfa 15). Ayrıca, iPod/iPhone/iPad’in bağlantısını kesip
tekrar bağlamayı deneyin.
 Bu alıcının bağlanan iPod/iPhone/iPad’i destekleyip
desteklemediğini kontrol edin.
 iPod/iPhone/iPad ile sorun yaşıyorsanız, aygıtı sıfırlamayı
deneyin ve alıcıya tekrar bağlayın.
Ağ
 Ağa erişilemiyor.
 LAN kablosu sıkı bağlanmamıştır. LAN kablosunu sıkıca
bağlayın (sayfa 11).
 Yönlendiricinizin MAC adresinde herhangi bir kısıtlama
bulunmadığını kontrol edin.
 Ağ tipini doğrulayın (Network Setting  Network Type).
Network Type öğesinde Auto seçildiğinde, ağ tipi Wired ile
Wireless arasında otomatik olarak geçiş yapar.
52 Tr
Ek bilgiler
 WPS kullanılarak ağa erişilemiyor.
 Network Type, Wired olarak ayarlanmıştır. WPS bağlantısını
kullanmak için, Network Type, Wireless veya Auto olarak
ayarlanmalıdır. Ağ tipini değiştirmek için, bkz. sayfa 44. WPS
bağlantısını kullanırken, LAN kablosunun alıcıya
bağlanmadığından emin olun ve alıcıyı açık duruma getirin.
 Ağ aracılığıyla bileşene veya bilgisayara erişilemiyor.
 İnternet güvenlik yazılımı şu anda bağlı bileşene yüklü.
İnternet güvenlik yazılımı yüklü bir bileşene erişilemeyen
durumlar olabilir.
 Ağ üzerindeki kapatılan bir bileşen açılmış. Alıcıyı açmadan
önce ağ üzerinde bulunan ses bileşenini açın.
 Ağa bağlı bileşen düzgün ayarlanmamış. İstemci otomatik
olarak yetkilendiriliyorsa ilgili bilgiyi tekrar girin. Bağlantı
durumunun “Yetkilendirme” olarak belirlendiğinden emin olun.
 Ağa bağlı bileşende oynatılabilir ses dosyası yok. Ağa bağlı
bileşende saklanan ses dosyalarını kontrol edin.
 Kablosuz Aksesuar Yapılandırması başarısız oluyor.
 iOS aygıtı Wi-Fi aracılığıyla bağlanmamışsa, iOS aygıtını WiFi aracılığıyla bağlayın.
 iOS aygıtı veya yönlendirici 5 GHz aracılığıyla bağlanırsa, iOS
aygıtı ile yönlendirici arasındaki bağlantıyı 2,4 GHz olarak
değiştirin veya farklı bir ayar yöntemi kullanın.
 Kayıttan yürütme başlamıyor.
 Bileşenin alıcıyla veya güç kaynağıyla bağlantısı kesilmiş
durumdadır. Bileşenin alıcıya veya güç kaynağına düzgün bir
şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
 Bilgisayar veya İnternet Radyosu düzgün çalışmıyor.
 İlgili IP adresi düzgün ayarlanmamış. Yönlendiricinizin
yerleşik DHCP sunucu işlevini açın veya ağ ortamınıza göre
ağı manuel olarak kurun (sayfa 10).
 IP adresi otomatik olarak yapılandırılıyor.
 Otomatik yapılandırma süreci zaman alır. Lütfen bekleyin.
 Bir bilgisayar gibi ağ üzerindeki bileşenlerde saklanan ses
dosyaları oynatılamaz.
 Bilgisayarınızda Windows Media Player 11 veya Windows
Media Player 12 yüklü değildir. Bilgisayarınıza Windows
Media Player 11 veya Windows Media Player 12’yi yükleyin
(sayfa 49).
 Ses dosyaları bu alıcıda yürütülebilecek biçimde
kaydedilmemiştir. Ses dosyasının bu alıcının desteklediği bir
biçimde kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin (sayfa 58).
 MPEG-4 AAC veya FLAC içerisinde kayıtlı ses dosyaları
Windows Media Player 11 veya Windows Media Player 12
üzerinde oynatılıyor. MPEG-4 AAC veya FLAC içerisinde
kayıtlı ses dosyaları Windows Media Player 11 veya Windows
Media Player 12 üzerinde oynatılamıyor. Başka bir sunucu
kullanmayı deneyin. Sunucunuzla beraber verilen kullanım
kılavuzuna başvurun.
 Ağa bağlı bileşen düzgün ayarlanmamış. Bileşenin özel
durumlardan etkilenmediğinden veya uyku modunda
olmadığından emin olun. Gerekirse bileşeni yeniden
başlatmayı deneyin.
 Ağa bağlı bileşen dosya paylaşımına izin vermiyor. Ağa bağlı
bileşenin ayarlarını değiştirmeyi deneyin.
 Ağa bağlı bileşende saklanan klasör silinmiş veya hasar
görmüş. Ağa bağlı bileşende saklanan klasörü kontrol edin.
 Ağ bağlantıları, bilgisayarın ağ ayarları, güvenlik ayarları vb.
nedenlerle kısıtlanabilir. Bilgisayarın ağ ayarlarını, güvenlik
ayarlarını vb. öğeleri kontrol edin.
 AirPlay başlatılırken parola girilmesi isteniyor.
 Kablosuz Aksesuar Yapılandırması veya Ağ Ayarları
sırasında oluşturulan AirPlay parolasını girin.
 Parolayı unuttuysanız, sıfırlayabilirsiniz.
 Windows Media Player 11 veya Windows Media Player
12’ye erişilemiyor.
 Windows Media Player 11 için: Şu anda etki alanına Windows
XP veya Windows Vista kurulu bir bilgisayarla giriş yaptınız.
Windows Media Player 12 için: Şu anda etki alanına Windows
7 veya 8 kurulu bir bilgisayarla giriş yaptınız. Etki alanında
(domain) oturum açmak yerine yerel cihazda oturum açın.
 Ses oynatılırken istenmeden durdu veya bozuk oynatılıyor.
 Yürütülmekte olan ses dosyası bu alıcıda yürütülebilecek bir
biçimde kaydedilmemiş. Ses dosyasının bu alıcının
desteklediği bir biçimde kaydedildiğinden emin olun. Klasörün
hasar görmediğinden veya bozulmadığından emin olun. Bu
alıcıda yürütülebilir olarak listelenen ses dosyaları dahi bazen
yürütülemeyebilir veya görüntülenmeyebilir (sayfa 58).
 LAN kablosu şu anda kesik. LAN kablosunu düzgünce
bağlayın (sayfa 11).
 Aynı ağdan erişilen internetle beraber ağ üzerinde yoğun bir
trafik var. Ağdaki bileşenlere erişmek için 100BASE-TX
kullanın.
11
 Ağa kablosuz LAN aracılığıyla erişilemiyor.
 Network Type, Auto olarak ayarlanmış ve LAN kablosu
alıcıya bağlanmış durumda mı? Network Type öğesini
Wireless olarak değiştirin veya LAN kablosunu alıcıdan
çıkarın, ardından alıcıyı yeniden başlatın. Network Type,
Auto olarak ayarlanırsa ve alıcıya LAN kablosu bağlanırsa,
alıcı Network Type öğesini Wired olarak tanır.
 Bu alıcı ve baz alıcı (kablosuz LAN yönlendiricisi vb.)
birbirinden çok uzak veya aralarında bir engel var. Alıcı ile baz
alıcıyı birbirine yakınlaştırarak kablosuz LAN ortamını
geliştirin.
 Kablosuz LAN çevresinin yakınlarında elektromanyetik
dalgalar yayan bir mikrodalga fırın veya başka cihaz var.
Sistemi mikrodalga fırınlardan veya elektromanyetik dalgalar
üreten diğer cihazlardan uzağa koyun. Sistemi kablosuz LAN
 Alıcı ile baz alıcı arasında kablosuz LAN bağlantıları
(kablosuz LAN yönlendirici vb.) kurulamaz. Alıcı,
kablosuz LAN bağlantıları kuracak biçimde
ayarlanmalıdır. Bkz. Kablosuz LAN bağlantısı, sayfa 11.
 Alıcının IP adresi ayarları kablosuz LAN yönlendirici vb.
ayarları ile uyuşmuyor. alıcının IP adresi ayarlarını (DHCP
ayarı dahil) kontrol edin. Alıcının DHCP ayarı “on" (açık) ise,
alıcının gücünü kapatıp tekrar açın. Alıcının IP adresi ile
kablosuz LAN yönlendirici vb. ayarları uyuşmuyor. Alıcının
DHCP ayarı “off” (kapalı) ise, baz alıcının (kablosuz LAN
yönlendirici vb.) ağına uygun bir IP adresi ayarlayın. Örneğin:
kablosuz LAN yönlendiricinin IP adresi “192.168.1.1” ise
alıcının IP adresini “192.168.1.XXX” (*1), alt ağ maskesini
“255.255.255.0”, ağ geçidi ve DNS’sini “192.168.1.1” olarak
ayarlayın.
*1) “XXX”i (“192.168.1.XXX” ) başka aygıtlara atanmamış 2 ile
248 arasında bir sayı olarak ayarlayın.
 Erişim noktası SSID’yi gizleyecek biçimde ayarlanır. Bu
durumda SSID, erişim noktası listesi ekranında
görüntülenmeyebilir. Aksi halde SSID’yi kablosuz LAN
ayarlarını alıcı üzerinde manuel yaparak yapılandırın.
 Erişim noktasının güvenlik ayarları WEP 152 bit uzunluğunda
kod anahtarı veya ortak anahtar kimlik doğrulamasını kullanır.
Alıcı WEP 152 bit uzunluğunda kod anahtarını veya ortak
anahtar kimlik doğrulamasını desteklemez.
 SSID yalnızca alt çizgi ve diğer bazı sembollerle, tek bayt
alfanümerik karakterleri destekler. Başka karakter kodlarının
kullanılması durumunda, ağ ayarlarını yapmadan önce
SSID’nin güncellenmesi gerekir. SSID ile ilgili daha ayrıntılı
bilgi için, yönlendiricinizin kullanım talimatlarına başvurun.
Tr 53
Italiano
Kablosuz LAN
ile kullanırken elektromanyetik dalgalar üreten cihazları
kullanmaktan mümkün olduğu kadar kaçının.
 Kablosuz LAN yönlendiriciye birden fazla kablosuz LAN
dönüştürücü bağlı. Birden fazla kablosuz LAN cihazı
bağlarken IP adresleri değiştirilmelidir.
Français
 Bu ünite Spotify uygulamasından seçilemez.
 Hem mobil dijital aygıt hem de bu ünite için bir İnternet
bağlantısı gerekir.
 Mobil dijital aygıtı Wi-Fi aracılığıyla bu ünitenin bağlandığı
ağın kablosuz LAN yönlendiricisine bağlayın.
 Spotify uygulamasında bir Spotify Premium hesabı
(ücretlendirme için) kaydı yapılması gerekir.
 Ünite bekleme modundayken, Spotify uygulamasından
seçilebilir.
 Spotify ses akışı sırasında ses gelmiyor.
 Spotify uygulamasında bu ünitenin seçilip seçilmediğini
kontrol edin.
 Spotify uygulamasında içeriklerin yürütülmekte olduğunu
kontrol edin.
 Yukarıda belirtilen şekilde sorun çözülemezse, ünitenin
gücünü açıp kapatın.
 Spotify uygulamasındaki ses seviyesi düğmesi
kaldırıldığında, bu ünitenin ses seviyesi artmıyor.
 Ses seviyesinin yanlışlıkla çok fazla yükselmesini önlemek
için ses seviyesi üst sınırı söz konusudur. Bu durumda ses
seviyesini artırmak için, bu işlemi uzaktan kumandadan
gerçekleştirin. Pioneer ControlApp gibi bir uygulama
kullanırken, ses seviyesi uygulamadan da artırılabilir.
 Spotify uygulamasından çıkıldığında ünitede kayıttan
yürütme işlemi devam ediyor.
 Spotify uygulamasından çıkılsa dahi, Spotify ses akışı
üniteden devam eder. Tekrar çalıştırmak için, Spotify
uygulamasını yeniden başlatın.
Türkçe
 DMR modundayken, kullanılan harici kontrol cihazına bağlı
olarak kayıttan yürütme işlemi, kontrol öğesinden ses seviyesi
değiştirildiğinde kesilebilir. Bu durumda, ses seviyesini
alıcıdan veya uzaktan kumandadan ayarlayın.
 Aynı ağ üzerinde bir kablosuz LAN aracılığıyla yönlendirilen
bir bağlantı var. Kablosuz LAN tarafından kullanılan 2,4 GHz
bandı üzerinde bir bant genişliği yetersizliği var. LAN
bağlantılarını bir LAN üzerinden yönlendirilmeyecek şekilde
yapın. 2,4 GHz bandında elektromanyetik dalgalar yayan
herhangi bir cihazdan uzağa kurun (mikrodalga fırınlar, oyun
konsolları, vb.). Bu sorunu çözmezse elektromanyetik
dalgalar yayan diğer cihazları kullanmayı bırakın.
 İnternet Radyo kanalları dinlenemiyor.
 Ağ üzerindeki bileşenlerin güvenlik duvarı ayarları açık
olabilir. Ağ üzerindeki bileşenlerin güvenlik duvarı ayarlarını
kontrol edin.
 İnternet bağlantınız kesilmiş olabilir. Ağ üzerindeki
bileşenlerin bağlantı ayarlarını kontrol edin ve gerekirse
İnternet servis sağlayıcınıza danışın (sayfa 10).
 İnternet Radyo kanalının yayınları durdu veya kesiliyor. Bu
alıcı için İnternet Radyo kanalları listesinde bulunan bazı
İnternet radyo kanalları (sayfa 25) bazı zamanlar
dinlenemeyebilir.
 Bu alıcı yalnızca HTTP kullanan yayın kanallarını
desteklemektedir. Bu nedenle bazı yayın kanalları
çalınamayabilir.
 Müzik Sunucusu/DMR duraklatılamıyor.
 Bazı DLNA sunucu yazılımları/NAS veya yürütülmekte olan
dosya biçimleri için, duraklatma işlemi
gerçekleştiremeyebilirsiniz. DLNA sunucu yazılımı üreticisi
veya kullanmakta olduğunuz NAS üreticisi ile irtibata geçin.
 Müzik Sunucusu (DLNA) albüm adları ve sanatçı adları
görüntülenmiyor.
 Albüm adları ve sanat.ı adları gibi metaveriler kullanmakta
olduğunuz NAS’ye ve DLNA sunucu yazılımının teknik
özelliklerine göre, sunucu tarafından onaylanmalı ve alıcıya
gönderilmelidir. Desteklenen dosyalar NAS ve DLNA sunucu
yazılımına göre farklılık gösterir. Daha ayrıntılı bilgi için, NAS
üreticisi veya DLNA sunucu yazılımı üreticisi ile irtibata geçin.
 Müzik Sunucusu (DLNA) albüm resmi görüntüleniyor veya
görüntülenmiyor.
 Müzik Sunucusu için, bu durum DLNA sunucu yazılımına göre
değişir.
Desteklenen dosyalar DLNA sunucu yazılımına göre farklılık
gösterir. Daha ayrıntılı bilgi için, DLNA sunucu yazılımı
üreticisi ile irtibata geçin.
Ek bilgiler
11
Ek bilgiler
Hızlı başlatma modunu ayarlama
Aygıt Yazılımı Güncelleme
Hızlı başlatma modu, başlatma için gerekli zamanı büyük
ölçüde azaltır. Ayrıca AirPlay, DLNA ve Spotify uygulaması
ile ünitenin gücünün otomatik olarak açılmasına olanak
sağlar. Hızlı başlatma modunu açmak için aşağıdaki adımları
uygulayın. Hızlı başlatma modu ayarlandığında, normal
bekleme moduna kıyasla güç tüketimi artar.
Alıcının yazılımını güncellemek için bu prosedürü kullanın.
Yazılımı bir USB depolama aygıtı ile güncelleyebilirsiniz.
USB depolama aygıtı ile güncelleme, bir bilgisayardan güncelleme
dosyasının indirilmesi, bu dosyanın bir USB depolama aygıtına
kopyalanması ve ardından bu USB depolama aygıtının alıcın ön
panelindeki USB yuvasına takılmasıyla gerçekleştirilir.
Pioneer web sitesinde bir güncelleme dosya mevcutsa, bunu
bilgisayarınıza indirin. Pioneer web sitesinden bilgisayarınıza bir
güncelleme dosyası indirirken, dosya ZIP biçiminde olacaktır.
ZIP dosyasını USB depolama aygıtına kaydetmeden önce açın.
USB depolama aygıtında daha önce indirilmiş dosyalar ve diğer
modeller için indirilmiş dosyalar varsa, bunları silin.
1
NET SERVICE düğmesine ve ardından uzaktan
kumandadaki SETUP düğmesine basın.
Ekranda, Initial Setup ekranı gösterilir.
2
Başlangıç Kurulumu menüsünden “Option Setting”
öğesini seçin.
3
Option Setting menüsünden “Power Off Setting”
öğesini seçin.
4
Power Off Setting menüsünden “Quick Start Mode”
öğesini seçin.
5
Quick Start Mode öğesini açmak için, ON öğesini
seçmek üzere / öğesini kullanın, ardından ENTER
düğmesine basın.
Quick Start Mode öğesini kapatmak için, OFF öğesini
seçmek üzere / öğesini kullanın, ardından ENTER
düğmesine basın.
Önemli
• Güncelleme sırasında güç kablosunu fişten ÇIKARMAYIN.
• USB depolama aygıtı ile güncelleme yapılırken, USB
depolama aygıtının bağlantısını kesmeyin.
1
Giriş kaynağı olarak iPod/USB öğesini seçmek için iPod/
USB düğmesine basın.
Ekranda iPod/USB gösterilir.
2
SETUP düğmesine basın.
Ekranda, Initial Setup ekranı görüntülenir.
3
Option Setting  Firmware Update  Start öğesini
seçin, ardından ENTER düğmesine basın.
Firmware Update
Aygıt Yazılımı Güncelleme mesajları
Durum mesajları
Açıklama
Dosya
Bulunamadı.
USB depolama aygıtında herhangi bir
güncelleme dosyası bulunamadı.
Dosyayı USB depolama aygıtının kök
dizinine kaydedin.
Web tarayıcısı ile Aygıt Yazılımı Güncelleme
Bu alıcının aygıt yazılımını Web tarayıcısı ile
güncelleyebilirsiniz. Pioneer web sitesinden en son aygıt
yazılımını indirin.
1
Bu alıcının ve bilgisayarın aynı kablolu veya kablosuz
ağa bağlandığından emin olun.
2
3
Bilgisayarınızdan Web tarayıcısını başlatın.
Ağ Kurulumu menüsünü görüntüleyin.
Safari için
Bookmark simgesine (
) basın. Bonjour listesine (a)
tıklayın ve ardından Bookmark altında bu alıcının adını
(“Friendly Name”) (b) seçin.
Bonjour listesi görüntülenmiyorsa, Safari’den IP
adresine erişin “http://(alıcının IP adresi)”.
Not
• Görüntülenen ad kullanılmakta olan ürüne göre
değişecektir.
XC-HM72 *****, XC-HM82 *****, XC-HM72D ***** veya
XC-HM82D ***** görüntülenecektir. (“*****” MAC adresinin
üç alt baytıdır.)
Start
Cancel
a
XC-HM82 *****
b
4
54 Tr
Güncellemek için, OK öğesini seçin.
Güncelleme ekranı görüntülenir ve güncelleme işlemi
başlar.
Güncelleme tamamlandığında alıcı yeniden başlatılacak
ve güncelleme öncesinde ekranda giriş işlevi
gösterilecektir.
XC-HM82
*****
Safari dışında
Web tarayıcınızın adres çubuğuna “http://(the receiver’s
IP address)” yazın.
11
4
6
Network Setup  Firmware Update öğesine tıklayın.
Bilgisayarınızdaki en yeni aygıt yazılımına göz atın (a)
ve ardından Upload düğmesine basın (b).
Onay ekranı görüntülenir. Aygıt yazılımı güncellemesine
devam ederseniz, Yes düğmesine basın. Aygıt yazılımı
güncelleme işlemi bir defa başladığında,
durduramazsınız. Dosya yüklenene kadar bekleyin (LAN
bağlantı ortamınıza bağlı olarak yaklaşık bir dakika
gerekebilir).
5
Start düğmesine basın.
Aygıt yazılımı güncelleme hazırlığı ekranı görüntülenir.
Ekran otomatik olarak geçiş yapmıyorsa, Click here
öğesine tıklayın.
7
Aygıt yazılımı karşıya yükleme durum ekranı
görüntülenir. Ok düğmesine basın.
Yükleme işlemi tamamlandığında “The upload process
finished successfully.” gösterilecektir.
Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra, elektrik
kablosunun fişini AC prizinden çekin.
Önemli
• İşleme başlamadan önce bu alıcıya bağlı tüm bileşenlerin
bağlantısını kesin.
1
NET SERVICE  SETUP düğmesine basın.
Ekranda, Initial Setup ekranı görüntülenir.
2
3
Factory Reset öğesini seçmek için / öğesini kullanın.
Start öğesini seçin.
“Reset?” ekranı görüntülenir. Sistemi sıfırlamak için
ENTER düğmesine basın.
Alıcıyı bir sonraki açışınızda tüm ayarlar fabrika
ayarlarına sıfırlanacaktır.
Kullanımla ilgili dikkat edilecek hususlar
Bu alıcıyı taşırken
Bu alıcıyı taşırken, önce takılı disk bulunmadığından emin
olun ve alıcıya bağlı iPod/iPhone/iPad, USB depolama
aygıtı, LAN kablosu veya diğer tüm ekipmanları çıkarın.
Ardından STANDBY/ON düğmesine basın, ön panel
ekranındaki güç göstergesinin sönmesini bekleyin, ardından
elektrik kablosunun fişini çekin. Disk takılıyken alıcı taşınır
veya hareket ettirilirse ya da iPod/iPhone konektörü bağlantı
noktasına, USB, LAN (10/100) terminaline veya AUDIO IN,
PHONES mini fiş jaklarına başka bir aygıt bağlandığında
hasar oluşabilir.
Kurulum yeri
Bu alıcıyla kullanılacak TV veya stereo sistemi yakınında
sabit bir yer seçin. Bu alıcıyı TV veya renkli monitör üzerine
koymayın. Ayrıca, manyetik güçlerden kolayca etkilenen
kaset çalar ve diğer cihazlardan uzak bir yere kurun.
Aşağıdaki yerlerden sakının:
Not
• Ağ için yapılan bu ayar Mac OS X 10.7 ve Safari 5.1 için
onaylanmıştır.
• Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerler
• Nemli veya kötü havalandırılan yerler
• Aşırı sıcak yerler
Tr 55
Italiano
b
Alıcının tüm ayarlarını fabrika ayarlarına getirmek için bu
prosedürü kullanın.
Français
a
Alıcının sıfırlanması
Türkçe
Not
• Alıcının IP adresini aşağıdaki şekilde doğrulayın:
1. NET SERVICE  SETUP düğmesine basın.
2. Sistem Bilgisi öğesini seçin.
3. IP alanını doğrulayın.
Ek bilgiler
11
• Titreşime maruz kalan yerler
• Çok fazla toz veya sigara dumanı olan yerler
• İs, buhar veya ısıya maruz kalan yerler (mutfaklar, vb.)
Nesneleri bu alıcının üzerine koymayın.
Nesneleri bu alıcı üzerine koymayın.
Havalandırma deliklerini kapatmayın.
Bu alıcıyı tüylü halılar, yataklar, divanlar üzerinde ya da bez
içine sarılı vb. olarak kullanmayın. Aksi takdirde ısının
yayılması önlenir ve hasara neden olur.
Isıya maruz bırakmayın.
Bu alıcıyı ısı üreten amfi veya diğer bileşenlerin üstüne
yerleştirmeyin. Rafa monte edildiğinde, amfi veya diğer ses
bileşenlerinden yayılan ısıdan korumak için amfinin altındaki
rafa yerleştirin.
Ek bilgiler
Diskleri kullanma
Saklama
• Diskleri daima kutularına yerleştirin ve dikey olarak
saklayın ve sıcak, nemli yerler, doğrudan güneş ışığına
maruz kalan ve aşırı soğuk yerlerden sakının.
• Disk ile ilgili ikazları okuduğunuzdan emin olun.
Diskleri temizleme
• Üzerlerinde parmak izleri veya toz varsa, diskler
oynatılamayabilir. Bu durumda, diski içten dışa doğru
silmek için temiz bez, vb. kullanın. Kirli temizleme bezlerini
kullanmayın.
Telif hakları hakkında
Bu üründe A.B.D. patentleri ve diğer Rovi Corporation fikri
mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruma teknolojisi
bulunur. Ters mühendislik ve kodlara dönüştürme yasaktır.
56 Tr
Özel şekilli diskler (kalp şeklinde, sekizgen vb.) bu alıcıda
oynatılamaz. Bu alıcıya hasar verebileceklerinden bu tür
diskleri oynatmaya çalışmayın.
Alıcının cam kapaklı bir rafa kurulması durumunda
dikkat edilecek hususlar
Cam kapak kapalıyken disk tepsisini açmak için uzaktan
kumandadaki  OPEN/CLOSE düğmesine basmayın. Kapak
disk tepsisinin hareketini engelleyerek, alıcıda hasara neden
olabilir.
Ağ üzerinden oynatma hakkında
Ürünü temizleme
• Bu alıcıyı temizlerken güç kablosunu elektrik prizinden
çıkarın.
• Bu alıcıyı yumuşak bir bezle temizleyin. Kaba kir için,
yumuşak beze 5 ila 6 birim suda sulandırılmış nötr
deterjan uygulayın, iyice sıkın, kiri temizleyin ve ardından
tekrar yumuşak, kuru bir bezle silin.
• Alkol, tiner, benzen, böcek ilaçları, vb. baskı veya boyanın
soyulmasına neden olabilir. Ayrıca, kauçuk veya vinil
ürünlerin bu alıcıyla uzun süre temasta bırakılması kabini
bozabilir.
• Kimyasal madde emdirilmiş silme bezleri, vb.
kullanıldığında, silme beziyle ilgili ikazları dikkatlice
okuyun.
Özel şekilli diskler hakkında
• Benzen, tiner veya diğer uçucu kimyasal maddeleri
kullanmayın. Ayrıca, kayıt spreyi veya statik elektrik
önleyiciler kullanmayın.
• Kaba kir için, yumuşak beze biraz su uygulayın, iyice sıkın,
kiri silin ve nemi kuru bir bezle silin.
• Hasarlı diskleri (kırılmış veya eğilmiş) kullanmayın.
• Disklerin sinyal yüzeyinin çizilmesine veya kirlenmesine
müsaade etmeyin.
• Disklere kağıt parçası veya çıkartma takmayın. Aksi
takdirde diskler eğrilebilir ve oynatılamaz hale gelebilir.
Ayrıca, kiralık disklere genellikle etiket yapıştırıldığını ve
etiket zamkının dışa sızabileceğini unutmayın. Kiralanan
diskleri kullanmadan önce bu tür etiketlerin kenarlarında
zamk olmadığını kontrol edin.
Bu alıcının İnternet Radyosu veya Müzik Sunucusu gibi ağ
üzerinden oynatma işlevi aşağıdaki teknolojilerden faydalanır:
Windows Media Player
Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. Windows Media
Player 11/Windows Media Player 12, sayfa 49.
DLNA
DLNA CERTIFIED™ Müzik Çalar
Digital Living Network Alliance (DLNA) (Sayısal Akışlı Ağ
Uyuşması); tüketici elektroniği, bilgisayar endüstrisi ve mobil
aygıt şirketlerinden oluşan bir çapraz endüstri kuruluşudur.
Digital Living (Sayısal Akış), tüketicilere evlerinde bulunan
kablolu veya kablosuz bir ağ üzerinden dijital medyanın kolay
paylaşımını sunmaktadır.
DLNA lisansı logosu DLNA Interoperability Guidelines
(DLNA Birlikte Çalışabilirlik Kılavuzu) ile uygunluk içindeki
ürünleri bulmayı kolaylaştırır. Bu alıcı, DLNA Birlikte
Çalışabilirlik Kılavuzu v1.5 ile uyumludur.
11
Üçüncü Taraf İçeriği için Sorumluluk Reddi
Üçüncü taraflarca sağlanan içeriğe erişim, yüksek hızda
internet bağlantısı gerektirir, ayrıca hesap kaydı ve ücretli
abonelik de gerekebilir.
Üçüncü taraf içerik hizmetleri, bir bilgi verilmeksizin herhangi
bir zamanda değiştirilebilir, durdurulabilir, kesintiye
uğrayabilir veya kullanımdan kaldırılabilir. Pioneer, bu tür
olaylarla bağlantılı olarak hiçbir sorumluluk kabul
etmemektedir.
Pioneer; içerik hizmetlerinin belirli bir dönem için
sağlanmaya veya kullanılabilir olmaya devam edeceğine
vekil olmaz ve garanti etmez, ayrıca açıkça ifade veya ima
edilmiş herhangi benzer bir garanti sorumluluğunu almaz.
Ağ üzerinden oynatma davranışı hakkında
• PC kapalıyken veya saklanan medya dosyaları
oynatılırken silinirse yeniden oynatma durdurulabilir.
Telif hakkı © 2011 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.
Apache License, Sürüm 2.0 altında lisanslıdır. Lisansın bir
kopyasına?
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden
erişebilirsiniz.
Italiano
• Uyumlu bir biçimde şifrelenmiş olsalar dahi bazı dosyalar
düzgün bir şekilde oynatılamayabilir.
• Film veya Fotoğraf dosyaları yeniden oynatılamaz.
• Bazı durumlarda, bir internet radyo istasyonu radyo
istasyonları listesinden seçilebilir olsa bile bu kanalı
dinleyemeyebilirsiniz.
• Sunucu türü veya kullanılan sürüme bağlı olarak bazı
işlevler desteklenmeyebilir.
• Desteklenen dosya biçimleri sunucuya göre değişir.
Başka bir deyişle, sunucunuzun desteklemediği dosyalar
bu alıcıda görüntülenmez. Daha fazla bilgi için
sunucunuzun üreticisine başvurun.
Apple Lossless Audio Codec
Français
Ağ üzerinden çalınabilir içerik
• Ağ ortamında sorunlar (yoğun ağ trafiği, vb.) varsa içerik
görüntülenmeyebilir veya düzgün çalınmayabilir (oynatma
kesintiye uğrayabilir veya durabilir). En iyi performans için,
oynatıcı ile bilgisayar arasında bir 100BASE-TX bağlantısı
önerilir.
• Birden çok müşteri aynı anda oynatıyorsa oynatma
kesintiye uğrayabilir veya durabilir.
• Bağlantısı bulunan bir PC’ye kurulmuş güvenlik yazılımı
ve bu yazılımın ayarlarına bağlı olarak, ağ bağlantısı
engellenebilir.
Pioneer, ağ bağlantınız ve/veya PC’niz veya diğer bağlı
bulunan cihazlarla ilgili iletişim hatası/işlev bozukluğundan
kaynaklanan, oynatıcının ve/veya Müzik Sunucusu
özelliklerinin hiçbir kusurlu çalışmasından sorumlu değildir.
Lütfen PC üreticinizle veya internet hizmet sağlayıcınızla
irtibata geçin.
Windows Media, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer
ülkelerde Microsoft Corporation’ın kayıtlı ticari markası veya
ticari markasıdır.
Bu ürün Microsoft Corporation’ın sahip olduğu teknolojiyi
içermektedir ve Microsoft Licensing, Inc. lisansı olmadan
kullanılamaz veya dağıtılamaz.
Türkçe
DLNA sunucu yazılımı veya diğer DLNA uyumlu cihazları
çalıştıran bir PC, bu oynatıcıya takıldığında yazılım veya
diğer cihazlarda bazı ayar değişiklikleri gerekebilir. Daha
fazla bilgi için, lütfen yazılım veya cihazınızın çalıştırma
talimatlarına bakın.
DLNA™, DLNA Logosu ve DLNA CERTIFIED™, Digital
Living Network Alliance’ın ticari markası, hizmet markası
veya onay markasıdır.
Ek bilgiler
Microsoft®, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista,
Windows®XP, Windows®2000, Windows®Millennium
Edition, Windows®98 ve WindowsNT®, Amerika Birleşik
Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation’ın
tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
Bu alıcının yetkilendirilmesi
Müzik Sunucusu ile müzik dinleyebilmek için, bu alıcının
yetkilendirilmesi gerekir. Yetkilendirme işlemi, alıcı ağ
üzerinden bilgisayara bağlandığında otomatik olarak
gerçekleşir. Bu işlem otomatik olarak gerçekleşmezse, bu
alıcıyı bilgisayardan manuel olarak yetkilendirin.
Erişim için yetkilendirme (veya izin) yöntemi o anda bağlı
olan sunucu türüne göre değişir. Bu alıcıyı yetkilendirme
hakkında daha fazla bilgi için, sunucunuzun çalıştırma
kılavuzuna bakın.
Tr 57
11
FLAC
FLAC Decoder
Telif Hakkı c 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 Josh Coalson
Değişiklik yaparak veya yapmadan kaynak ve ikili kod
biçiminde tekrar dağıtımı ve kullanımına aşağıdaki koşullara
göre izin verilir:
• Kaynak kodun yeniden dağıtımı yukarıdaki telif hakkı
bildirimini, bu koşul listesini ve aşağıdaki feragat
maddesini içermelidir.
• İkili kod biçiminde tekrar dağıtımı, yukarıdaki telif hakkı
bildirimi, koşul listesi ve aşağıdaki yazılı feragati ve/veya
dağıtımla beraber diğer materyalleri içermelidir.
• Xiph.org Foundation
adı ya da katkı sahiplerinin adları önceden yazılı izin
alınmadan bu yazılımdan doğan ürünlerin tanıtımı ve
reklamı için kullanılabilir.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
58 Tr
Ek bilgiler
Yürütülebilir müzik dosyası biçimleri hakkında
Bu alıcının USB ve Müzik Sunucusu işlevi aşağıdaki dosya
biçimlerini desteklemektedir.
• Bazı dosya biçimleri oynatılabilir dosya biçimleri olarak
listelenmiş olsalar da kullanılamadıklarını unutmayın.
Ayrıca, dosya biçimlerinin uyumluluğu sunucunun türüne
göre değişir. Sunucunuz tarafından desteklenen dosya
biçimleri uyumluluğundan emin olmak için sunucunuza
başvurun.
• İnternet radyosunun çalınması İnternet iletişimi
ortamından etkilenebilir ve böyle bir durumda, çalma
işlemi burada listelenen dosya biçimleri ile mümkün
olmayabilir.
• MP3, WAV, AAC, FLAC, AIFF ve Apple Lossless
(Kayıpsız) dosyalarında; aynı biçimdeki müzik dosyaları,
örnekleme frekansı, nicemleme bit sayısı ve kanalların
sayısı art arda çalınırsa hiç boşluksuz çalınır.
-MP3 veya AAC kullanılırken aralığın minimum düzeyde
olduğundan emin olun. Aralıkla ilgili sorun yaşarsanız,
WAV veya FLAC dosyaları kullanın.
-Biçim, sunucu tarafından dönüştürülüyorsa (yeniden
kodlanıyorsa) aralıksız çalma yapılamaz.
-Aralıksız çalma DMR modunda yapılamaz.
Kategori Uzantı Akış
WAV
.wav
LPCM
.mp3
MPEG-1/ Örnekleme
2 Audio
frekansı
Layer-3
Nicemleme bit 16 bit, 24 bit
hızı
WMA
.wma
WMA2/7/
8/9b
Nicemleme bit 16 bit
hızı
2 kn
Bit hızı
8 kbps ila
320 kbps
VBR/CBR
Desteklenen/
Desteklenen
Kanal
2 kn
Örnekleme
frekansı
32 kHz,
44,1 kHz,
48 kHz
Nicemleme bit 16 bit
hızı
32 kHz,
44,1 kHz,
48 kHz
Kanal
USB/Music
Server
(Wired):
32 kHz,
44,1 kHz,
48 kHz,
88,2 kHz,
96 kHz,
176,4 kHz,
192 kHz
Music Server
(Wireless):
32 kHz,
44,1 kHz,
48 kHz
Kategori Uzantı Akış
MP3a
Örnekleme
frekansı
AAC
.m4a
.aac
MPEG-4
AAC LC
MPEG-4
HE AAC
(aacPlus
v1/2)
Kanal
2 kn
Bit hızı
5 kbps ila
320 kbps
VBR/CBR
Desteklenen/
Desteklenen
Örnekleme
frekansı
32 kHz,
44,1 kHz,
48 kHz
Nicemleme bit 16 bit
hızı
Kanal
2 kn
Bit hızı
16 kbps ila
320 kbps
VBR/CBR
Desteklenen/
Desteklenen
11
Ek bilgiler
Kategori Uzantı Akış
Apple
Lossless
Kategori Uzantı Akış
Örnekleme
frekansı
AIFF
.aiff
.aif
AIFF
Örnekleme
frekansı
Music Server
(Wireless):
32 kHz,
44,1 kHz,
48 kHz
Music Server
(Wireless):
32 kHz,
44,1 kHz,
48 kHz
FLAC
Kanal
2 kn
Örnekleme
frekansı
USB/Music
Server
(Wired):
32 kHz,
44,1 kHz,
48 kHz,
88,2 kHz,
96 kHz,
176,4 kHz,
192 kHz
Music Server
(Wireless):
32 kHz,
44,1 kHz,
48 kHz
Nicemleme bit 16 bit, 24 bit
hızı
Kanal
2 kn
Bit hızı
—
Nicemleme bit 16 bit, 24 bit
hızı
DSD
.dff
.dsf
DSDIFF
DSF
Kanal
2 kn
Örnekleme
frekansı
USB/Music
Server (Wired):
2,8224 MHz
Music Server
(Wireless):
Hayır
Nicemleme bit USB/Music
Server (Wired):
hızı
1 bit
Music Server
(Wireless):
Hayır
Kanal
USB/Music
Server
(Wired): 2 kn
Music Server
(Wireless):
Hayır
a “Fraunhofer IIS ve Thomson multimedyadan lisanslı MPEG
Layer 3 ses kod çözme teknolojisi.”
b Windows Media Codec 9 kullanılarak şifrelenmiş dosyalar
çalınabilir ancak teknik özelliklerin bazı parçaları
desteklenmemektedir; özellikle de Pro, Lossless, Voice.
c Sıkıştırılmamış FLAC dosyaları desteklenmemektedir.
Pioneer oynatmayı garanti etmez.
iPod/iPhone/iPad hakkında
“iPod İçin Yapılmıştır” ve “iPhone İçin Yapılmıştır” ve “iPad
İçin Yapılmıştır”; elektronik aksesuarın sırasıyla iPod, iPhone
veya iPad’e bağlamak için tasarlandığı ve geliştirici
tarafından Apple performans standartlarını karşıladığının
onaylandığını belirtir. Bu aygıtın çalışmasından veya
güvenlik ve mevzuat standartlarına uygunluğundan Apple
sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPod, iPhone veya
iPad ile kullanılmasının kablosuz performansını etkilediğini
unutmayın.
USB teknolojisi; iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air, iPad (3. ve 4. nesil), iPad 2,
Retina Ekranlı iPad mini, iPad mini ve iPod touch (1. nesilden
5. nesle kadar) ve iPod nano (3. nesilden 7. nesile kadar) ile
çalışır.
AirPlay; iOS 4.3.3 veya üstü bulunan iPhone, iPad ve iPod
touch ile, OS X Mountain Lion veya üstü bulunan Mac ile ve
iTunes 10.2.2 veya üstü bulunan PC’ler ile çalışır.
Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle,
iPod touch, Retina, iTunes, Safari, Bonjour, Mac, Mac OS ve
OS X, Apple Inc.’nin ticari markaları olup, ABD ve diğer
ülkelerde tescillidir.
iPad Air, iPad mini, Apple Inc’nin ticari markalarıdır.
AirPlay logosu, Apple Inc.’nin ticari markasıdır.
Tr 59
Italiano
Nicemleme bit 16 bit, 24 bit
hızı
FLACC .flac
USB/Music
Server (Wired):
32 kHz,
44,1 kHz,
48 kHz,
88,2 kHz,
96 kHz,
176,4 kHz,
192 kHz
Français
USB/Music
Server
(Wired):
32 kHz,
44,1 kHz,
48 kHz,
88,2 kHz,
96 kHz
Türkçe
Apple
.m4a
Lossless .mp4
11
App Store, Apple Inc.’nin hizmet markasıdır.
aptX hakkında
Ek bilgiler
Teknik özellikler
Amfi bölümü
RMS Güç Çıkışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 W + 50 W
(1 kHz, % 10 T.H.D., 4 ohm)
Garantili hoparlör empedansı. . . . . . . . . . 4 ohm ila 16 ohm
Kulaklık. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tavsiye edilen: 32 ohm
Radyo alıcısı bölümü (yalnızca X-HM72, X-HM82 ve XCHM82)
© 2013 CSR plc ve grup şirketleri. aptX® markası ve aptX
logosu CSR plc veya grup şirketlerinden birinin ticari
markaları olup, bir veya birden fazla bölgede tescilli olabilir.
Wi-Fi® hakkında
Frekans Aralığı (FM) . . . . . . . . . . . . . . 87,5 MHz - 108 MHz
Frekans Aralığı (AM) . . . . . . . . . . . . . . 522 kHz - 1.620 kHz
Anten Girişi (FM) . . . . . . . . . . . . . .75 ohm, dengelenmemiş
Anten (AM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masaüstü anteni
Radyo alıcısı bölümü (yalnızca X-HM72D, X-HM82D ve XCHM82D)
Frekans Aralığı (FM) . . . . . . . . . . . . . . 87,5 MHz - 108 MHz
Frekans Aralığı (DAB)
. . . . . . . . . . . . . . .174,928 MHz ila 239,200 MHz (BANT III)
Anten Girişi (FM/DAB) . . . . . . . . . .75 ohm, dengelenmemiş
Bluetooth bölümü
Wi-Fi CERTIFIED Logo, Wi-Fi Alliance’in onay markasıdır.
Wi-Fi Protected Setup Identifer Mark, Wi-Fi Alliance’ın
markasıdır.
Spotify hakkında
Spotify yazılımı, şu adreste bulunan üçüncü taraf lisanslara
tabidir:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Sürüm. . . . . . . . . . . . . . . . Bluetooth Teknik Özellik Sür. 3.0
Çıkış . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluetooth Teknik Özellik Sınıfı 2
Tahmini görüş hattı iletim mesafesi*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaklaşık 10 m
Frekans aralığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,4 GHz
Desteklenen Bluetooth profilleri . . . . . . . . . . A2DP, AVRCP
Desteklenen Codec . . .SBC (Alt Bant Codec), AAC, APT-X
* Görüş hattı iletim mesafesi tahminidir.
Desteklenen gerçek iletim mesafeleri ortam koşullarına bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
Ağ bölümü (Kablolu)
LAN terminali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethernet jakı
10BASE-T/100BASE-TX
Ağ bölümü (Kablosuz)
WLAN standartları . . . . . . . . . IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Frekans bandı . . . . . . . . . . . . . . . 2,412 GHz ila 2,472 GHz
(2,4 GHz ISM Bandı, 13 Kanal)
Kanal 1 ila Kanal 13
Modülasyon . . . . . . 802.11b modu (DS-SS: IEEE 802.11b)
802.11g modu (OFDM: IEEE 802.11g)
Diğer konektörler
Güç kaynağı
USB konektörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V, 2,1 A
60 Tr
Diğer
Güç kaynağı . . . . . . . . . . . . . . . . AC 220 V ila 230 V, 50 Hz
Güç tüketimi
Güç açık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 W
Bekleme modunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 W
Bekleme modunda (BT Standby açık) . . . . . . . . . . 0,5 W
Bekleme modunda (Quick Start Mode açık). . . . . . 3,0 W
Bekleme modunda (BT Standby açık, Quick Start Mode
açık) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 W
Auto Power Down. . .15 dak (varsayılan), 30 dak, 60 dak,
kapalı
Boyutlar
Genişlik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 mm
Yükseklik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 mm
Derinlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 mm
Ağırlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 kg
Hoparlör (yalnızca X-HM82 ve X-HM82D)
Tür
2 yönlü hoparlör sistemi türü
2,5 cm Dome-Tweeter
12 cm Woofer
Maksimum giriş gücü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 W
Empedans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ohm
Boyutlar
Genişlik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 mm
Yükseklik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 mm
Derinlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 mm
Ağırlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 kg/her biri
Hoparlör (yalnızca X-HM72 ve X-HM72D)
Tür
2 yönlü hoparlör sistemi türü
2,5 cm Dome-Tweeter
12 cm Woofer
Maksimum giriş gücü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 W
Empedans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ohm
Boyutlar
Genişlik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 mm
Yükseklik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263 mm
Derinlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 mm
Ağırlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 kg/her biri
11
Ek bilgiler
Aksesuarlar
Türkçe
Uzaktan kumanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AAA size IEC R03 kuru batarya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
AM döngü anteni (yalnızca X-HM82, XC-HM82 ve
X-HM72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FM kablolu anteni (yalnızca X-HM82, XC-HM82 ve
X-HM72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DAB/FM kablolu anteni
(yalnızca X-HM82D, XC-HM82D ve X-HM72D) . . . . . . . . 1
WLAN anteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hoparlör
(yalnızca X-HM82, X-HM82D, X-HM72 ve X-HM72D) . . . 2
Hoparlör kabloları
(yalnızca X-HM82, X-HM82D, X-HM72 ve X-HM72D) . . . 2
Kaymaz altlık (yalnızca X-HM82 ve X-HM82D) . . . . . . . . . 8
iPhone/iPad standı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Garanti Kartı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hızlı Başlangıç Kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Güç kablosu
Bu çalıştırma talimatları (CD-ROM)
Not
• Teknik özellikler güç kaynağı 230 V ise geçerlidir.
• Geliştirme nedeniyle, teknik özellikler ve tasarımda,
önceden haber verilmeksizin olası değişiklikler yapma
hakkı saklıdır.
• Burada bahsedilen şirket ve ürün adları kendi şirketlerinin
ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.
• Bu ürün Japonya’da kullanılmak için tasarlanmamıştır.
• Bu üründe kullanılan FontAvenue® yazı tipleri NEC
Corporation tarafından lisanslıdır. FontAvenue, NEC
Corporation’ın tescilli ticari markasıdır.
• iOS, Cisco’nun A.B.D. ve diğer belli ülkelerde marka
hakkına sahip olduğu bir ticari markadır.
• Android ve Google Play, Google Inc.’nin ticari
markalarıdır.
Français
Italiano
Ubiquitous WPS2.0
Copyright© 2007-2014 Ubiquitous Corp.
Tr 61
11
62 Tr
Ek bilgiler
Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC
Manufacturer:
PIONEER HOME ELECTRONICS
CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku,
Kawasaki-shi, Kanagawa
212-0031, Japan
EU Representative’s:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
9120 Melsele, Belgium
http://www.pioneer.eu
[*] X-HM82-S, X-HM82-K, X-HM72-S, X-HM72-K,
X-HM82D-K, X-HM72D-S, X-HM72D-K, XC-HM82-S,
XC-HM82-K, XC-HM82D-K
English:
Hereby, Pioneer, declares that this [*] is
in compliance with the essential
requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Pioneer vakuuttaa täten että [*]
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
Nederlands:
Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel
[*] in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG
Français:
Par la présente Pioneer déclare que
l’appareil [*] est conforme aux
exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE
Svenska:
Härmed intygar Pioneer att denna [*]
står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG.
Pioneer declara que este [*] está
conforme com os requisitos essenciais
e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Čeština:
Pioneer tímto prohlašuje, že tento [*] je
ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES
Eesti:
Dansk:
Undertegnede Pioneer erklærer
herved, at følgende udstyr [*]
overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Deutsch:
Suomi:
Português:
Hiermit erklärt Pioneer, dass sich
dieses [*] in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
anderen relevanten Vorschriften der
Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Ελληνικά:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ
ΟΤΙ [*] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italiano:
Con la presente Pioneer dichiara che
questo [*] è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva
1999/5/CE.
Español:
Por medio de la presente Pioneer
declara que el [*] cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme
[*] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele
sätetele.
Magyar:
Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a
[*] megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.
Latviešu valoda:
Ar šo Pioneer deklarē, ka [*] atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām
prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių kalba:
Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis [*]
atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.
Malti:
Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan [*]
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm
fid-Dirrettiva 1999/5/EC
Slovenčina:
Pioneer týmto vyhlasuje, že [*] spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Slovenščina:
Pioneer izjavlja, da je ta [*] v skladu z
bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Română:
Prin prezenta, Pioneer declara ca acest
[*] este in conformitate cu cerintele
esentiale si alte prevederi ale Directivei
1999/5/EU.
български:
С настоящето, Pioneer декларира, че
този [*] отговаря на основните
изисквания и други съответни
постановления на Директива
1999/5/EC.
Polski:
Niniejszym Pioneer oświadcza, że
[*] jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC
Norsk:
Pioneer erklærer herved at utstyret [*]
er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF.
Íslenska:
Hér með lýsir Pioneer yfir því að
[*] er í samræmi við
grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar
eru í tilskipun 1999/5/EC
Hrvatski:
Ovime tvrtka Pioneer izjavljuje da je
ovaj [*] u skladu osnovnim zahtjevima i
ostalim odredbama Direktive
1999/5/EC.
R-TTE-24L_C1_En
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Dereboyu Cad. No:11 Halkalı-İSTANBUL Tel: (212) 470 06 00 Faks: (212) 471 75 85
http://www.pioneer.eu
© 2014 PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION.
All rights reserved.
PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270
K002_B3_En
14-MAN-XHM72-TU

Benzer belgeler