Hindistan

Yorumlar

Transkript

Hindistan
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü
HİNDİSTAN
HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN
HİNDİSTAN HAKKINDA KISA BİLGİLER
NUFÜSÜ
• 1,205,073,612 (2012 tahmini)
YÜZÖLÇÜMÜ
•3,287,263 km2
YÖNETİMİ
•Federal Cumhuriyet 28 Devlet ve 7 Özerk Bölgeden
oluşmaktadır.
BAŞKENTİ
• New Delhi
MİLLİ GELİRİ
• $3,700 (2011 tahmini)
HİNDİSTAN EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER
ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ
• 8 yıldır. 6-14 yaş arasını kapsamaktadır.
OKULÖNCESİ
• 3-5 yaş
İLKÖĞRETİM
• 1-5 .sınıf
• 5 yıl
• 6-11 Yaş Arası
İleri İlköğretim
Upper Primary School
Ortaöğretim
Secondary
İleri Orta Öğretim
Higher Secondary
KOLEJLER/ÜNİVERSİTE
• 6-8.sınıf
• 3 yıl
• 11-14 Yaş arası
• 9-10. sınıf
• 2 yıl
• 14-16 Yaş Arası
• 11-12.sınıf
• 2 yıl
• 16-18 Yaş arası
• Kolejler
• Endüstiyrl Eğitim Enstitüleri
• Politeknik Okullar
• Üniversiteler
Ortaöğretim 2+2 yıl
HİNDİSTAN EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER
Yıllık Eğitim Süresi
• 180 Gün (Min.)
Günlük Ders Saati
• 5 gün açık
• İlkokulda 5 ders saat
• Orta okul 6 ders saat
• Ortaöğretimde 9 ders saati
Sömestri
Haftalık Ders Saati
Program Gelişme
• 2 sömestri
•İlk ve Orta Okul: 22-28 saat
•Ortaöğretim :48 saat
• Merkezi
: 40 dakika
: 40 dakika
: 50 dakika
Ortaöğretim
Yükseköğretim
HİNDİSTAN EĞİTİM SİSTEMİ ŞEMASI
Lise
İlköğretim
Zorunlu Eğitim
Temel Eğitim
Ortaokul
Okulöncesi
Kaynak: World Data on Education. 7th edition, 2010/11, Updated version, July 2011
Source: National Council of Educational Research and Training http://education.cicic.ca/app/profile/?lng=en&cid=2
İLKÖĞRETİMDE OKUTULAN DERSLER
(SINIF 1-5 ve 6-8 )
1-2 SINIF
• Bir dil (bölgesel dil veya anadili)
• Matematik
• Yaşama Sanatı ve üretken yaşama
3-5 SINIF
•
•
•
•
6-8.SINIF
Upper Primary
Lower Elemenatary
Bir dil (bölgesel dil veya anadili)
Matematik
Çevre Çalışmaları
Yaşama Sanatı ve üretken yaşama
• Üç dilde (bölgesel dil veya anadili, modern Hint dili,
İngilizce)
• Matematik
• Bilim ve teknoloji
• İş eğitimi
• Sanat eğitimi
• Sağlık ve beden eğitimi
Source: National Council of Educational Research and Training http://education.cicic.ca/app/profile/?lng=en&cid=2
HİNDİSTAN ZORUNLU EĞİTİM DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
Tavsiye edilen derslerin %’leri ve ders saati
İlköğretim( 1-5. sınıf)
5 yıl
Ortaokul
(Upper Primary)
(6-8. sınıf) 3 yıl
Dersler
%
Yıllık Saat
%
Yıllık Saat
Dil
30
240
32
320
Sanat Eğitimi
10
80
10
100
Matematik
15
120
12
120
Sosyal Çalışma
20
160
12
120
Çevre
15
120
-
-
Sağlık ve Beden Eğitimi
10
80
10
100
Bilim
-
12
120
Sosyal Bilimler
-
12
120
Toplam
%100
%100
1000
28 ders saat/hafta
800
22 ders
saat/hafta
Kaynak: World Data on Education. 7th edition, 2010/11, Updated version, July 2011
LİSEYE GEÇİŞ
LİSEYE GEÇİŞ
• Sekiz yıllık ilköğretimden (5+3) sonra öğrenciler Okul
Bitirme Sertifikası alarak öğretmen ve veli işbirliği ile
akademik lise veya meslek lisesine geçer.
ORTAÖĞRETİMDE (SECONDARY) TAVSİYE EDİLEN HAFTALIK DERS DAĞITIM
ÇİZELGESİ
Sınıf 9 ve 10 (2 yıl)
Dersler
Tavsiye Edilen Haftalık Ders
Dağıtımı
Dil I (Hintçe)
7
% DAĞILIMI
14,58
Dil II ( İngilizce)
6
12,50
Matematik
7
14,58
Bilim ve Teknoloji
9
18,75
Sosyal çalışmalar
9
18,75
İş Eğitimi veya Ön Mesleki Eğitim
6
Sanat Eğitimi
2
Beden ve Sağlık Eğitimi
2
Toplam
48
12,50
4,17
4,17
100,00
*. Bu çalışma okul saati dışındadır.
Kaynak: World Data on Education. 7th edition, p24, 2010/11, Updated version, July 2011
10.SINIFTA AYRILMA SINAVI
Ortaöğretim Okulunda Ayrılma
Sınavı-The Secondary School
Leaving Certificate –SSLC
Tüm Hindistan Ortaöğretim Okul
Sınavı
10.sınıf
All India Secondary School
Examination-AISSE)
• Ortaöğretim Okulunda Ayrılma Sınavı-The Secondary
School Leaving Certificate –SSLC
• Ortaöğretimi başarıyla tamamlayan öğrencinin mezun
öncesi girdiği sınavı başarması durumunda verilen belgedir.
• Sınav konuları, dil, yabancı dil, matematik , sosyal
çalışmaları ve bilim derslerini içerir.
• Tüm Hindistan Ortaöğretim Okul Sınavı -All India
Secondary School Examination-AISSE)
• Merkezi Kurul tarafından yürütülen ve 10 .sınıf
öğrencilerinin katıldığı sınavdır. Burada mezun olanlar
okulda ayrılarak iş ortamına veya İleri lise programına
katılmaktadır.
• Mart-Nisan aylarında yapılır.
• Dersler ise;
• İngilizce, Dil (Anadil veya İngilizce), Matematik, Bilim,
Sosyal Bilimler (Tarih, Vatandaşlık, Coğrafya ve Afet
Yönetimi.
• Başarılı olan öğrencilere Ortaöğretimde Ayrılma Sertifikası
(10.sınıf) verilir. Yüksek öğretime başvurulabilir.
12.SINIFTA AYRILMA SINAVI
• 12. Yıl sonunda harici bir kurul tarafından
(Bölge Kurulu değil) yapılan bu sertifika ile bir
çok üniversiteye girebilmektedir. Sınav
dersleri üç temel kategoride girilmektedir.
İleri Ortaöğretim
SertifikasıCertificates of higher
secondary education
• Beşeri Bilimler (İngilizce, matematik,
ekonomi, psikoloji, sosyoloji, edebiyat, dil);
• Bilim (İngilizce, matematik, fizik, kimya,
biyoloji, bilgisayar bilimi, elektronik);
• Ticaret (İngilizce, matematik, ticaret,
ekonomi, muhasebe, sekreterlik uygulama
dilleri).
• Bu program sonucu sertifika sahibi olanlar
Bakolarya eğitimine katılmaktadır.
MESLEKİ EĞİTİMDE OKUL TİPLERİ
• Politeknik (Teknik eğitim) 3 yıllık program – İleri Diploma
Ortaöğretimde
verir (Post Diploma, Advance diploma)
• Endüstriyel Eğitim Enstitüsü (orta düzeyde) (1-3 yıllık)
mesleki eğitim vermektedir.
• Açık Lise
İLERİ ORTAÖĞRETİMDE AKADEMİK ALANDA OKUTULAN DERSLER
(Sınıf 11 ve 12)
TEMEL KURSLAR (ZORUNLU)
FOUNDATION COURSES
(COMPULSORY
• Dil ve edebiyat
• İş eğitimi
• Sağlık ve beden eğitimi
• Devlet ya da bütün Hindistan kurulları tarafından sağlanan üç konu seçilir.
• Modern Hint dilleri ve edebiyatı
SEÇMELİ DERSLER
•Sanskritçe ve edebiyatı
• Klasik dilleri ve edebiyatı •
•İngilizce (akademik ve uzman)
• Diğer yabancı diller
• Fizik
• Kimya
• Biyoloji
• Matematik
• Bilgisayar bilimi •
•Jeoloji
•Siyaset bilimi
• Coğrafya
• Ekonomi
• Geçmiş
•Sosyoloji
• Psikoloji
•Felsefe
•Güzel sanatlar
• Heykel
•Enstrümantal müzik
Source: National Council of Educational Research and Training http://education.cicic.ca/app/profile/?lng=en&cid=2
İLERİ ORTAÖĞRETİMDE MESLEKİ ALANDA OKUTULAN DERSLER
(Sınıf 11 ve 12)
ZORUNLU KURSLAR
TEMEL KURSLAR
FOUNDATION COURSE
SEÇMELİLER
• Dil,
• Sağlık ve beden eğitimi
• Genel çalışmalar
• Girişimciliği geliştirme
• Çevre eğitimi
• Kırsal kalkınma
• Bilgi ve iletişim teknolojisi
• Yerel ihtiyaçları, istihdam olanakları, öğrencilerin ilgileri
doğrultusunda çeşitli konularda bölgeler farklı dersleri seçebilir.
• Bu dersler;
• Tarım
• Mühendislik Ve Teknoloji
• İş ve Ticaret
• Ev Bilimi
• Sağlık ve Tıbbi Hizmetler
• Beşeri Bilimler
• Zorunlu eğitim dersleri ve Temel dersler yüzde 30’u, Mesleki Dersler
ise %70 kapsamaktadır.
•Source: National Council of Educational Research and Training
HİNDİSTAN LİSEDE (AKADEMİK) TAVSİYE EDİLEN HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
Sınıf 11 ve 12
Dersler
Dil I
Tavsiye Edilen
Ders Saati
7
Dil II
7
Fransızca, Almanca, Portekizce, Rusça ve İsponyalça
Seçmeli I
8
Mesleki Kurs
8
Seçmeli III
8
Matematik, fizik, Kimya, Biyoloji, Mühendislik Çizimi,
Ekonomik, Politika Bilimi, Tarih, İş Çalışması, Muhasebe,
Ev Bilimi, Görsel sanatlar, Tarım, Bilgisayar Bilimi,
Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Beden Eğitimi, Müzik ve Dans
Genel Çalışmalar / Genel Hazırlık Kursuna
3
Çalışma Deneyimi
Seçilecek Dersler
Hindi, İngilizce, Assamese, Bengali, Gujarati, Kashmiri,
Kannada, Marathi, Malayalam, Manipuri, Oriya, Punjabi,
Sindhi, Tamilce, Telugu, Urdu Sanskrit, Arapça, Persce,
Limboo, Lepcha, Bhutia, Nepalce, Tibetçe
2+2
Beden ve Sağlık Eğitimi
2
Toplam
47
Kaynak: Central Board of Secondary Education, Senior School Curriculum 2012, Vol. I, Main subjects p26-27.,
http://cbse.nic.in/currisyllabus/SENIOR_CURRICULUM_VOL_1_2012_FINAL.pdf
MESLEKİ EĞİTİM
• Hindistan da mesleki teknik eğitim uygulanan programa
göre sertifika ve diplomaya gider.
• Eğitim Alanlar:
• Mühendislik ve Teknoloji
• Yönetim
• Bilgisayar Uygulamalar
• Mimari ve Şehir Planlama
• Otel Yönetimi ve Katering teknolojisi
• Uygulamalı Sanat ve El Sanatları
Dersler
• Mesleki eğitim 9 ve 10. sınıfta ön mesleki olarak
verilmektedir.11 ve 12. sınıfta ise daha detaylı ana
sektörlerde eğitim verilmektedir.
• 10. Sınıfın sonunda mezun olanlara Ulusal veya Bölgesel
Ticaret Sertifikası verilir. Çıraklık programına katılan (2-4
yıl) Ulusal Çıraklık sertifikası alırlar.
• Politeknik ( 3 yıl)ise ileri seviyede diploma programı
uygulamaktadır.
• Mesleki Eğitim Endüstri Eğitim Enstitülerinde (1-3 yıllık
program) verilir.
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ
• Prensipte 10 veya 12. sınıfı tamamlayan her
sertifika sahibi öğrenciye açıktır. Fakat, Pekçok
kurum üniversite giriş sınavı sonucu, sınavdaki
bazı derslerde minimum not talep
edilebilmektedir.
• Bakolorya programı için ise tüm katılımcılar Kurul
tarafından düzenlenen İleri Ortaöğretimi Bitirme
Sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ
• Bazı özel alanlarda ise, mühendislik, Eczacılık
mimarlık gibi programda için ortak giriş sınavını
Joint Entrance Examination (JEE- almak
zorundalardır.
•
Üniversiteler, Devlet otoritesi ve Ortaöğretim
Merkezi Yönetim (CBSE) bazı meslekler için giriş
sınavı düzenleyebilirler
• Örneğin:
• Tüm Hindistanlar için Mühendislik Giriş Sınavı
• Tüm Hindistan İçin Ön Tıp/ Ön Dişçilik Giriş Sınavı
• Ortak Giriş Sınavı (JEE)

Benzer belgeler

ya da Batı Afrika Lise Sertifika Sı

ya da Batı Afrika Lise Sertifika Sı Batı Afrika Sınav Kurulu (WAEC) ya da Batı Afrika Lise Sertifika Sınavı (WASSCE) SAT (Scholastic Aptitude Test Eğitim Yetenek Testi)

Detaylı

BİREYSEL PROJE Verilenler İstenenler Kabul Kriterleri Proje

BİREYSEL PROJE Verilenler İstenenler Kabul Kriterleri Proje bir rapor halinde teslim edilecektir. Verilen bilgiler dışındaki gerekli bilgiler öğrenci tarafından seçilecek ve bu seçimler rapor içinde belirtilecektir. Raporda geminin verilen boyutları ve yapı...

Detaylı

Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor,

Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor, Filipince Konuşan Ülkeler Filipinler Fince Konuşan Ülkeler Finlandiya İsveç Rusya Fransızca Konuşan Ülkeler Andora Benin Burkana Çad Cibuti Fransa Fransız Guyanası Fransız Polinezyası Gabon Gine H...

Detaylı

Fransa

Fransa Beden ve Atletizm Eğitimi Kariyer ve Hayat Bilğisi Teknoloji ve Mesleki Eğitim Sosyal, Sivil ve Legal Eğitim

Detaylı

İngiltere

İngiltere • Politeknik (Teknik eğitim) 3 yıllık program – İleri Diploma

Detaylı