ÖZGEÇMİŞ

Yorumlar

Transkript

ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Volkan ALTINTAŞ
Doğum Tarihi: 03 ARALIK 1978
Öğrenim Durumu: Dr.
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Bölüm/Program
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Anabilim Dalı
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Anabilim Dalı
Üniversite
Gazi Üniversitesi
Yıl
2001
Akdeniz Üniversitesi
2005
Akdeniz Üniversitesi
2010
Yüksek Lisans Tez Başlığı:
“Avrupa Birliği İşletmeler Politikası Perspektifinde Konaklama İşletmelerinin Finansman
Yapısı ve Türkiye Karşılaştırması”
Doktora Tez Başlığı :
“Turizm Gelişiminin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Alanya Bölge Modeli”
Görevler:
Görev Unvanı
Ar.Gör.
Araştırmacı
(Senior Fellow)
Dr.(Lecturer)
Görev Yeri
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
Akdeniz Üniversitesi
Avrupa
Entegrasyon
Çalışmaları
Merkezi
(ZEI),
Rheinische
Friedrich-WilhelmsUniversity of
Bonn,
Almanya
International
Degree
Programme
in
Tourism
Management
B.A.,Bremen
Üniversitesi
Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu (Hochschule Bremen), Almanya
Yıl
2002-2010
2005-…..
2011-……
Projelerde Yaptığı Görevler:
2009: “Destinasyon İmajında Uluslararası Turizm Fuarlarının Etkinliği: Katılımcılar ve
Ziyaretçiler Üzerine Uygulama (İlk etap)”- (Kültür ve Turizm Bakanlığının Desteğiyle), ITB
Berlin, Almanya (Mart 2009), MITT Moskova, Rusya (Mart 2009), ATM Dubai, BAE (Mayıs
2009) Fuar Uygulamaları.
2005: Avrupa Birliği Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı, Lise
Mezunlarına Turizm Sektöründe Meslek Edindirme Amaçlı Eğitim Projesi, Proje Ekip üyesi
(Ocak-Aralık 2005).
İdari Görevler:
2008-2010:Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Erasmus Birim Koordinatörü
2005-2007:Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Erasmus
Koordinatörü
2005-2010: The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers
(EURODOC), Türkiye Gözlemci Üyesi
2004: AMFORHT World Tourism Forum Organizasyon Komite Üyesi
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
ATLAS (The Association for Tourism and Leisure Education)
Türk Alman İşbirliği Çalışma Grubu (Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı desteği
ile).
Regional Studies Association (RSA), Bölgesel Kalkınma Politikası ve Araştırmaları
konularında Uluslararası Forum.
German Society for Research in Tourism (DGT), Alman Turizm Araştırmacıları Topluluğu.
World Federation of Travel Journalists & Writers (FIJET), Dünya Turizm Gazetecileri ve
Yazarları Birliği.
Turizm Gazeteci ve Yazarları Derneği (TUYED).
Ödüller:
2009: Alanya Sanayi ve Ticaret Odası (ALTSO). Doktora Tez Destekleme Bursu
2007: Regional Studies Association, Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and
Political Pressures. Bursary Acceptance
Yurtdışı Deneyimi (Burslar) :
04/2011- (devam etmekte), Kurumsal Araştırmacı, International Tourism Research
Institute, University of South Carolina, College of Hospitality, Retail, and Sport
Management (HRSM), ABD
01/10/-25/12/2009, Misafir Araştırmacı- University of South Carolina, College of
Hospitality, Retail, and Sport Management (HRSM), ABD
Editörlük ve Hakemlikler:
ZEI EU-Turkey-Monitor (co-editor, Dr.Andreas Marchetti)
Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, (Ad Hoc Reviewer)
Current Issues in Tourism (Ad Hoc Reviewer)
Service Management (Member of Scientific Board )
Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, (Member of
Editorial Advisory Board)
Balikesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (hakem)
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Dersin Adı
Economic & Tourism
Geography
2011-2012
Operations Management in
İlkbahar
Tourism (Group A-Group B)
Güz
Teorik
Uygulama
4
1
3+3
1+1
Öğr.
Sayısı
21
30+38
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Meng, F., Turk, E.S., Altıntaş, V. (2014), “Tour Operators’ Servıce Quality and
Efficiacy of Satisfaction Measurements”, Tourism Analysis, (forthcoming).
A2. Bertan, S., Altıntaş, V.(2013), “The Relationship Between Tourism Impacts and Support
of Tourism: The case of Pamukkale in Turkey", Tourismos: An International Multidisciplinary
Journal of Tourism, Vol:8, No:2. (forthcoming).
A3. Bertan, S., Altıntaş, V.(2013), “Visitors’ Perception of a Tourism Destination: The
Case of Pamukkale”, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism,
Vol: 8, No:1. (forthcoming).
A4. Bertan, S., Altıntaş, V.(2011), “An Application on the Relation of Managerial Control
and Information Technology in Hotels”, European Journal of Social Sciences, Volume: 25,
No: 1.
A5. Gökçen,S., Yirik, Ş., Yılmaz, Y., Altıntaş, V. (2011), “Intercompany Mobbing: The
Effects of Company Growth”, Quality & Quantity, Springer Science+Business Media B.V.
A6. Altıntaş, V., Turk, E.S.,Bertan, S. (2010), “Images of Visitors Attending to Travel
Expo in Key Markets of Turkey”, Tourism and Hospitality Management, 16 (2).
A7. Yılmaz, Y., Altıntaş, V. (2008) “Germany-Centered Mergers and Cartels in European
Travel Industry, their Influence on Turkey and Antalya”, Tourismos: An International
Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol:3, No:2, p.91-101.
A8. Altıntaş, V., Tetik, N., Utku, D. B. (2006), “An Examination of Intellectual Capital in
the Accomodation Sector of Antalya Region, Turkey”, The Journal of Hospitality Financial
Management, Vol: 14, No: 1, p.63-76.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. Altıntaş V., Yılmaz, Y., (2007), “A Study Concerning Eco-Tourism Planning of
Manavgat-Alanya-Akseki Region in Turkey”, HOTELPLAN 2007 The Third International
Biennial Congress, 23-24 November 2007, Belgrad, Serbia.
B2. Altıntaş V., (2006), “The Effects of Relationship between Turkey and the European
Union to Turkey’s Tourism and Future Oriented Expectations”, Turk-Kazakh International
Tourism Conference 2006, 20-26/11/2006, Alanya, Turkey.
B3. Dursun, M., Altıntaş, V., Dönmez, D. (2006), “The Relationship among Stakeholders
at Eminönü Platform in İstanbul: How do they perceive each other?”, ATLAS Annual
Conference 2006- The Transformation of Tourism Spaces, 20-22 September 2006, Lodz,
Poland.
B4. Yıldız, S., Altıntaş, V., Çelik, P. (2006), “Conflict Management in Tourism Sector in
Turkey: A Sample from Antalya”, 2nd International Scientific Conference, Progress in
Tourism and Hospitality: Present & Future Challenges, 1- 4 June 2006, Thessaloniki,
Greece.
B5. Altıntaş, V.(2006), “Turkish Tourism Development: From The EU Perspective At A
Glance”, Regional Studies Association International Conference, 8-9 June 2006, Leuven,
Belgium.
B6. Yılmaz, Y., Altıntaş, V. (2005), ”Analysis of Domestic Tourism in Turkey”,
HOTELPLAN 2005 The Second International Biennial Congress, 18-19 November 2005,
Belgrad, Serbia.
B7. Ören, V.E., Altıntaş, V., Tetik, N., Kınay, F. (2005), “Yield Management in Hotels: A
Case Study In Antalya, Turkey” The International Economic Conference ", The Dichotomy
Poverty–Wealth And Romania’s Integration In The European Union, 20- 21 May 2005,
Sibiu, Romania.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Altıntaş, V.,(2008), “Antalya Golden Orange Film Festival From Antalya to the World:
Impacts on Local Community”, ed. Raj R, Musgrave J., Event Management and
Sustainability, CABI.
C2. Aykın, S., M., Altıntaş, V. (2006), “Tourism SMEs in an Aspirant Member State:
Turkey”, ed. Thomas, R.; Augustyn, M. Tourism in the New Europe: Perspectives on
Tourism SME Policies and Practices, 2006, Oxford: Elsevier.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Altıntaş, V.,(2010), “Fuar Katılımcılarının Türkiye’ye Yönelik Algılamaları Üzerine
Berlin, Moskova ve Dubai Fuarlarında Uygulama”, Standart Dergisi, s. 107- 112.
D2. Altıntaş, V.,(2006), “Turistik Ürünlerde Standardizasyon”, Standart Dergisi, s. 7379.
D3. Altıntaş, V.,(2005), “Güle Güle Butik Oteller, Merhaba Life Style Oteller”, Standart
Dergisi, s. 86- 89.
D4. Özdemir, B., Aktaş, A., Altıntaş, V.,(2005), “Turizm ve Otelcilik Eğitimi Görmekte
Olan Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Otel İşletmelerinin Yiyecek İçecek Bölümüne Yönelik
Tutumları”, Anatolia Dergisi, Cilt 16,Sayı:1, s.46-58.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Altıntaş, V., (2007), “Türkiye’deki Alternatif Turizm Türlerinin Sürdürülebilir Turizm
Açısından Değerlendirilmesi”, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, 21-23 Kasım 2007,
Çeşme, İzmir.
E2. Altıntaş, V., (2004), ” Avrupa Birliği İşletmeler Politikası Perspektifinde Konaklama
İşletmelerinin Finansman Yapısı ve Türkiye Karşılaştırması”, II.Lisansüstü Turizm
Öğrencileri Kongresi, 19-23/05/2004, Gökçeada/Çanakkale.
F. Diğer yayınlar:
F1. Altıntaş, V., (2011), “Neden Olmasın (kitap)”, Kent Turizm Araştırmaları ve Yayıncılık,
ISBN: 978- 605-125-232-2, İstanbul.
F2. Altıntaş, V., (2010),” Erupting Tourism”, Turizm Aktüel, 14(82), s.66.
F3. Altıntaş, V., (2008), “Ayvalık Turizminin 2008 Analizi”, Tebliğle Kitapçığı, s.20.
F4. Altıntaş, V., (2008), “ Turizm Küresel Isınmaya Hazır mı?”, Ekoloji Magazin, s.12-17.
F5. Altıntaş, V.,(2007), “İstatistiklerle Avrupa Birliği’nde Turizm”, Turizm Dünyası,
no:196, s.42-43.