1.Aşağıda verilen teknik terimlerin Türkçe karşılığını yazınız. 2

Yorumlar

Transkript

1.Aşağıda verilen teknik terimlerin Türkçe karşılığını yazınız. 2
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ ADI
MAK450
NO
TARİH
İMZA
12.04.2014
MT3-Teknik İngilizce
SORU/PUAN
I. öğretim
II. öğretim
1/45
2/55
TOPLAM/100
ALINAN PUAN
2013-2014BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV SORULARI
SORULAR
1.Aşağıda verilen teknik terimlerin Türkçe karşılığını yazınız.
Ball Bearing: Bilyalı (Rulmanlı) yatak
Spur Gear: Düz dişli
Reaming: Raybalama
Journal Bearing: Kaymalı yatak
Helical Gear: Helis dişli
Grinding: Taşlama
Screw: Vida
Bevel Gear: Konik Dişli
Stress: Gerilme
Nut: Somun
Worm Gear: Sonsuz dişli
Strain: Gerinim
Bolt: Cıvata
Machine Tool: Takım tezgâhı
Pose: Duruş
Coupling: Kavrama
Cutting Tool: Kesme takımı
Workspace: Çalışma hacmi
Washer: Conta
Milling: Frezeleme
End-effector: Robotlarda son kısım
Thread: Vida yivi, vida dişi
Turning: Tornalama
Link: Uzuv
Lubrication: Yağlama
Drill: Delik - Delme
Joint: Eklem
Friction: Sürtünme
Boring: Delik açma
Actuator: Eyleyici
Accuracy: Doğruluk
Repeatability: Tekrarlanabilirlik
Precision: Hassasiyet
Gripper: Tutucu
Force: Kuvvet
Pressure: Basınç
Vision: Görüntü
Lumped parameter: Toplu parametre
Datum: Ölçüde başlangıç nokta
Discrete: Ayrık
Circumferential: Çevresel
Torsional stiffness: Burulma sertliği
Axial Force: Eksenel kuvvet
Wedge: Kama
Feeding Hole: Besleme deliği
2.Aşağıda verilen İngilizce metinlerin Türkçe karşılıklarını yazınız.
• The term “machining center” describes almost any CNC milling and drilling machine that includes
an automatic tool changer and a table that clamps the workpiece in place. On a machining center,
the tool rotates, but the work does not. The orientation of the spindle is the most fundamental
defining characteristic of a machining center.
“İşleme merkezi” terimi çoğunlukla bir otomatik takım değiştiricisini içeren ve parçayı yerinde
kenetleyen bir masası olan herhangi bir CNC (Bilgisayarlı sayısal denetim) frezeleme ve delik delme
makinasını tanımlar. Bir işleme merkezinde takım döner fakat iş parçası sabittir. Fener milinin
oryantasyonu işleme merkezinin karakteristiğini belirleyen en önemli etkendir.
• Speed is the amount of distance per unit time at which the robot can move, usually specified in
inches per second or meters per second. The speed is usually specified at a specific load or
assuming that the robot is carrying a fixed weight. Actual speed may vary depending upon the
weight carried by the robot.
Hız robotun hareket edebildiği birim zamandaki yer değiştirme miktarıdır; genellikle inç bölü saniye
ya da metre bölü saniye olarak ifade edilir. Hız genellikle tayin edilmiş özel bir yükte ya da robotun
sabit bir ağırlığı taşıdığı varsayılarak belirlenir. Gerçek hız robot tarafından taşınan ağırlığa bağlı
olarak değişebilmektedir.
• In the teach pendant robot programing method, the robot is moved to required task positions via teach
pendant; computer memorizes these configurations and plays them back in robot motion
sequence. The teach pendant is a controller box that allows the human operator to position the
robot by manipulating the buttons on the box. This type of control is adequate for simple, nonintelligent tasks.
Öğreti panosu robot programlama metodunda; robot, öğreti panosu ile gerekli görev konumlarına
hareket ettirilir, bilgisayar bu konfigürasyonları hafızaya alır ve robot hareket dizisinde tekrar bu
konfigürasyonları çalıştırır. Bu öğreti panosu, operatörün üzerindeki düğmeleri kullanarak robotun
konumlandırabilmesine olanak veren bir denetleyici kutudur. Bu tip denetleme basit akıllı olmayan
görevler için elverişlidir.
• The minimum number of independent coordinates required to determine completely the positions
of all parts of a system at any instant of time defines the degree of freedom of the system. A single
degree of freedom system requires only one coordinate to describe its position at any instant of
time.
Herhangi bir zamanda bir sistemin bütün parçalarının konumlarını tamamı ile tespit etmek için
gerekli olan en küçük bağımsız koordinat sayısı sistemin serbestlik derecesini tanımlar. Bir
serbestlik dereceli sistem herhangi bir zamanda pozisyonunun tanımlanması için sadece bir
koordinat gerektirmektedir.