Kullanma kılavuzu Benzin motorlu kesme

Yorumlar

Transkript

Kullanma kılavuzu Benzin motorlu kesme
Kullanma kılavuzu
Benzin motorlu kesme makinesi
BTS
630, 635, 635s
12.2011
0217780tr / 006
Üretici
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG
Preußenstraße 41
80809 München
www.wackerneuson.com
Tel.: +49-(0)89-354 02-0
Fax: +49-(0)89-354 02-390
Orijinal Almanca kullanma kılavuzunun çevirisi
İçindekiler
BTS 630, 635
1
Önsöz ......................................................................................................................... 5
2
Giriş ............................................................................................................................ 6
2.1 Bu kullanma kılavuzu'nun gösterim aracı ........................................................... 6
2.2 Wacker Neuson partneri..................................................................................... 7
2.3 Açıklanan cihaz tipleri......................................................................................... 7
2.4 Cihazın tanımı .................................................................................................... 8
3
Güvenlik ..................................................................................................................... 9
3.1 Temel prensip..................................................................................................... 9
3.2 Operatörün yeterliliği ........................................................................................ 12
3.3 Koruyucu donanım ........................................................................................... 13
3.4 Taşıma.............................................................................................................. 14
3.5 İşletme emniyeti................................................................................................ 15
3.6 El cihazlarının çalışması sırasında güvenlik..................................................... 17
3.7 Yanmalı motorların çalışması sırasında güvenlik ............................................. 17
3.8 Motorlu kesicilerin çalıştırılması sırasında güvenlik.......................................... 20
3.9 Bakım ............................................................................................................... 24
3.10 Emniyet ve uyarı etiketi .................................................................................... 25
3.11 Emniyet ve uyarı sembolleri ............................................................................. 28
3.12 Emniyet tertibatları............................................................................................ 29
4
Teslimat içeriği ........................................................................................................ 30
5
Cihazın yapısı ve çalışma şekli .............................................................................. 31
5.1 Kullanım amacı................................................................................................. 31
5.2 Çalışma şekli .................................................................................................... 31
6
Parçalar ve kullanma elemanları ........................................................................... 32
7
Taşıma ...................................................................................................................... 34
8
İlk devreye alma ...................................................................................................... 35
8.1 Kesme tertibatının dışarıda monte edilmesi ..................................................... 35
9
Kullanım ve çalıştırma ........................................................................................... 40
9.1 Devreye almadan önce..................................................................................... 40
9.1.1 Devreye almadan önce kontroller......................................................... 40
9.1.2 Kesme bıçağının değiştirilmesi............................................................. 40
9.2 Devreye alınması.............................................................................................. 42
9.2.1 Motorun çalıştırılması ........................................................................... 42
9.3 Cihazın işletilmesi............................................................................................. 46
9.4 Devre dışı bırakılması....................................................................................... 47
Kullanma kılavuzu
3
BTS 630, 635
10
Bakım ....................................................................................................................... 48
10.1 Bakım planı ...................................................................................................... 49
10.2 Bakım çalışmaları ............................................................................................. 50
10.2.1 Cihazın temizlenmesi ........................................................................... 50
10.2.2 Yakıt doldurun ...................................................................................... 51
10.2.3 V-kayışını gerin..................................................................................... 53
10.2.4 Baskı diskini kontrol edin ...................................................................... 54
10.2.5 Hava filtresinin temizlenmesi/değiştirilmesi .......................................... 55
10.2.6 Bujinin kontrolü/temizlenmesi/değiştirilmesi ......................................... 57
10.2.7 V-kayışının değiştirilmesi...................................................................... 59
10.2.8 Yakıt filtresinin değiştirilmesi ................................................................ 62
10.2.9 Rölanti hızının ayarlanması .................................................................. 63
10.2.10Kıvılcım önleyiciyinin temizlenmesi ...................................................... 64
10.2.11Boşaltma kanalının temizlenmesi ......................................................... 65
11
Arıza giderme .......................................................................................................... 67
12
Aksesuar .................................................................................................................. 68
13
Depolama ................................................................................................................. 69
14
Teknik bilgiler .......................................................................................................... 70
14.1 BTS 630, 635, 635s.......................................................................................... 70
14.2 Yakıt karıştırma tablosu.................................................................................... 72
AB - Uygunluk beyanı ............................................................................................. 73
4
Kullanma kılavuzu
1 Önsöz
1
Önsöz
Bu kullanma kılavuzunda Wacker Neuson ürünü cihazınızın güvenli bir şekilde
kullanımı ve bakımı için gerekli bilgiler bulunmaktadır. Kendi güvenliğiniz ve
yaralanmalara karşı bir korunma gereği olarak emniyet uyarılarını dikkatle
okuyup, anlayın ve bu uyarılara daima uyun.
Bu kullanma kılavuzu kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları için kullanılamaz.
Bu çalışmalar Wacker Neuson servisi ya da sertifikalı teknisyenler tarafından
yapılmalıdır.
Bu cihaz üretilirken kullanıcılarının emniyeti konusuna çok önem verilmiştir.
Yanlış kullanımı ya da bakımı tehlike oluşturabilir. Wacker Neuson ürünü
cihazınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgilere göre kullanın ve bakın. Bu
durumda cihazınız arızasız olarak ve uzun bir süre kullanılabilir.
Hasarlı cihaz parçaları derhal değiştirilmelidir!
İşletme ve bakım ile ilgili sorularınız için lütfen ilgili Wacker Neuson partnerinize
başvurunuz.
Tüm hakları, özellikle kopyalama ve dağıtma hakkı saklıdır.
Copyright 2011
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG
Bu kullanma kılavuzu sadece – bölümler halinde dahi – Wacker Neuson'den
önceden yazılı olarak izin alınıp basılabilir, çoğaltılabilir, işlenebilir,
kopyalanabilir veya dağıtılabilir.
Wacker Neuson tarafından izin verilmeyen her türlü çoğaltma, dağıtma veya her
türlü veri medyalarına depolama geçerli telif hakkı yasalarına karşıdır ve yasal
işlem uygulanır.
Cihazlarımızın teknik olarak geliştirilmesi veya güvenlik derecesini yükseltmek
için, önceden haber vermeden de, her türlü teknik değişiklik yapma hakkı
saklıdır.
5
2 Giriş
2
2.1
Giriş
Bu kullanma kılavuzu'nun gösterim aracı
Uyarı sembolleri
Bu kullanma kılavuzunda kullanılan emniyet uyarıları kategorileri:
TEHLİKE, İKAZ, TEDBİR, DİKKAT.
Kullanıcının ölümüne veya yaralanmasına neden olabilecek tehlikelerin, maddi
hasarların oluşmasını veya bakım çalışmalarının teknik usullere aykırı şekilde
yapılmasını önlemek için bu emniyet uyarılarına uyulacaktır.
TEHLİKE
Bu uyarı notu ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olacak yakın tehlikelere
işaret eder.
f Belirtilen önlemlerle tehlikeyi önleyebilirsiniz.
İKAZ
Bu uyarı notu ölüme ya da ağır yaralanmalara sebep olabilecek muhtemel
tehlikelere işaret eder.
f Belirtilen önlemlerle tehlikeyi önleyebilirsiniz.
TEDBİR
Bu uyarı notu hafif yaralanmalara ya da ölüme sebep olabilecek muhtemel
tehlikelere işaret eder.
f Belirtilen önlemlerle tehlikeyi önleyebilirsiniz.
DİKKAT
Bu uyarı notu maddi hasarlara sebep olabilecek muhtemel tehlikelere işaret
eder.
f Belirtilen önlemlerle tehlikeyi önleyebilirsiniz.
Uyarılar
Uyarı: Burada tamamlayıcı bilgiler alabilirsiniz.
6
2 Giriş
İş talimatı
f
Bu sembol sizden bir iş yapmanızı ister.
1.
Numaralandırılmış kullanım talimatları sizden belirtilen sırada bir iş yapmanızı
ister.
„
2.2
Bu sembol, listeleme amacıyla kullanılır.
Wacker Neuson partneri
Wacker Neuson partneriniz, ülkeye bağlı olarak Wacker Neuson servisi, Wacker
Neuson kardeş kuruluşu ya da Wacker Neuson satıcısıdır.
Adresleri İnternet'te www.wackerneuson.com adresinde bulabilirsiniz.
Üreticinin adresini bu kullanma kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
2.3
Açıklanan cihaz tipleri
Bu kullanma kılavuzu bir ürün serisine ait çeşitli cihaz tipleri için geçerlidir. Bu
nedenle bazı şekiller cihazınızın dış görünümünden az miktarda farklı olabilir.
Ayrıca, cihazınızın parçası olmayan bileşenler açıklanmış olabilir.
Açıklanan cihaz tipleri ile ilgili ayrıntıları Teknik bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.
7
2 Giriş
2.4
Cihazın tanımı
Tip etiketindeki bilgiler
Tip etiketi, cihazınızı açık bir şekilde tanımlayan bilgileri içerir. Bu bilgiler, yedek
parça sipariş edilirken ve teknik konulara ilişkin bilgi alınmak istendiğinde
belirtilmesi gereken bilgilerdir.
f Cihazınıza ait bilgileri aşağıdaki tabloya not ediniz:
Poz.
8
Tanım
1
Grup ve Tip
2
Üretim Yılı
3
Makine No.
4
Versiyon No.
5
Parça No.
Cihazınızdaki bilgiler
BTS 630, 635
3
3.1
3 Güvenlik
Güvenlik
Temel prensip
Teknik seviye
Bu cihaz tekniğin en son durumuna ve kabul edilmiş emniyet tekniği kurallarına
göre üretilmiştir. Buna rağmen, yanlış kullanılması durumunda kullanan ya da
üçüncü kişiler için tehlike oluşturabilir veya cihaz ve diğer değerli mallara zarar
verebilir.
Amacına uygun kullanım
Cihaz sadece aşağıdaki amaçlar için kullanılmalıdır:
„
„
„
Beton, taş ve seramik kesme.
Metal kesme.
Asfalt kesme.
Cihaz, yalnızca cihaz ve kesilecek malzeme için uygun kesme bıçaklarıyla
kullanılmalıdır.
Cihaz aşağıdaki amaçlar için kullanılmamalıdır:
„
„
„
„
„
Ahşap kesme.
Plastik kesme.
Asbest içeren veya diğer sağlığa zararlı malzemelerin kesilmesi.
Lifli veya yumuşak malzemelerin kesilmesi.
Taşlama (kesme bıçağının yan yüzeyiyle).
Cihaz, testere, bıçak, fırça, vb. ile kullanılamaz.
Cihaz, el testeresi olarak çalıştırılmamalıdır.
Amacına uygun kullanıma, bu kullanma kılavuzundaki tüm uyarılarla öngörülen
koruma ve bakım talimatlarına uyulması da dahildir.
Bunların dışındaki diğer tüm kullanımlar amacına uygun olmayan kullanım
olarak kabul edilir. Böyle durumlarda oluşabilecek zararlardan ve zarar
tazmininden üretici sorumlu değildir. Sorumluluk sadece tamamen kullanıcıya
aittir.
Kullanma kılavuzu
9
3 Güvenlik
BTS 630, 635
Yapısal değişimler
Üreticide yazılı izin alınmadan kesinlikle yapısal değişiklik yapılmamalıdır.
Bunun sonucunda güvenliğiniz ve başka kişilerin güvenliği tehlikeye girer! Ayrıca
üretici garantisi ve sorumluluğu geçersiz olur.
Özellikle aşağıdaki durumlarda yapısal bir değişiklik olur:
„
„
„
Cihazın açılması ve Wacker Neuson'e ait parçaların sürekli olarak
çıkartılması.
Wacker Neuson'e ait olmayan parçaların veya orijinal parçalarla aynı yağı
türünde ve kalitede olmayan yeni parçaların takılması.
Wacker Neuson'e ait olmayan aksesuarların takılması.
Wacker Neuson'e ait olan yedek parçaları hiç şüphelenmeden takabilirsiniz.
Cihazınız için Wacker Neuson teslimat programında bulunan aksesuarları hiç
şüphelenmeden takabilirsiniz. Bu amaçla, bu kullanma kılavuzundaki montaj
talimatlarına dikkat edin.
Örn. levhalar yerleştirmek için gövdeye delik delmeyin. Gövdeye su girebilir ve
cihaza zarar verebilir.
Çalıştırma koşulları
Cihazın kusursuz ve emniyetli bir şekilde çalışabilmesi koşulları:
„
„
„
Kurallara uygun nakliye, depolama, yerleştirme.
İtinalı bir kullanım.
Özenli koruma ve bakım.
İşletme
Bu cihaz sadece emniyetli ve teknik olarak kusursuz bir durumda ise
çalıştırılmalıdır.
Cihazı emniyet ve tehlikelerin bilincinde olarak ve tüm emniyet donanımları ile
birlikte kullanın. Emniyet donanımlarında değişiklik yapmayın ve bu donanımları
devre dışı bırakmayın.
Çalışmaya başlamada önce kullanma elemanları ve güvenlik donanımlarının
etkin olup olmadığını kontrol edin.
Cihazı patlama tehlikesi olan ortamlarda çalıştırmayın.
Bakım
Cihazın kusursuz ve daimi olarak işletmeye hazır olması için düzenli bakım
çalışmalarının yapılması gerekir. Bakımın ihmal edilmesi cihazın emniyetini
azaltır.
„
„
10
Öngörülen bakım aralıklarına mutlaka uyulmalıdır.
Bakımı ve onarımı gerekli olan cihaz kullanmamalıdır.
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
3 Güvenlik
Arızalar
Fonksiyon arızalarında cihaz derhal kapatılmalı ve emniyete alınmalıdır.
Emniyet tehlikesi olan arızalar derhal giderilmelidir!
Hasarlı ya da arızalı yapı parçalarının derhal değiştirilmesini sağlayın!
Ayrıntılı bilgileri Arıza giderme bölümünden alabilirsiniz.
Yedek parçalar, aksesuarlar
Sadece Wacker Neuson yedek parçalarını veya tip ve kalite bakımından orijinal
parçalara eşdeğer parçaları kullanın.
Sadece Wacker Neuson aksesuarlarını kullanın.
Buna uyulmaması sonucu her türlü garanti hakkı kaybolur.
Sorumluluk reddi
Wacker Neuson aşağıdaki durumlarda her türlü şahsi ve mal zararlarını kabul
etmez:
„
„
„
„
„
„
Yapısal değişimler.
Amacına uygun olmayan kullanım.
Bu kullanma kılavuzunun dikkate alınmaması.
Yanlış kullanım.
Wacker Neuson'e ait olmayan parçaların veya orijinal parçalarla aynı tipte ve
kalitede olmayan yedek parçaların kullanılması.
Wacker Neuson'e ait olmayan aksesuarların kullanılması.
Kullanma kılavuzu
Kullanma kılavuzu cihazda ya da cihazın kullanıldığı yerde daima hazır
bulundurulmalıdır.
Kullanma kılavuzunu kaybederseniz ya da bir nüshasına ihtiyacınız olursa, lütfen
Wacker Neuson partnerinize başvurun ya da kullanma kılavuzunu internetten
indirin (www.wackerneuson.com).
Bu kullanma kılavuzunu diğer personele ve cihazın yeni sahibine veriniz.
Ülkelere özgü yönetmelikler
Kaza önleme ve çevre sağlığı ile ilgili tehlikeli maddelerin kullanılması, kişisel
koruyucu donanım giyilmesi gibi ülkelere özgü yönetmelikler, normlar ve
talimatlar da dikkate alınmalıdır.
İşletme ve resmi kuruluşlara ait ve ulusal ya da diğer genel kabul görmüş
talimatları kullanma kılavuzuna ekleyin.
Kullanma kılavuzu
11
3 Güvenlik
BTS 630, 635
Kullanma elemanları
Cihazın kullanma elemanlarını daima kuru, temiz ve yağsız olarak muhafaza
edin.
Açma/kapama anahtarı, gaz kolu gibi kullanma elemanları izinsiz olarak
durdurulmamalı, kullanılmamalı veya değiştirilmemelidir.
Hasar kontrolü
En azından her vardiya sonunda kapalı cihazda gözle hasar ve hata kontrolü
yapın.
Hasar ya da hata olduğu tespit edilen cihazı kullanmayın.
Hasarların ve hataların derhal giderilmesini sağlayın.
Denetim
Çalışmakta olan cihazı kesinlikle denetimsiz bırakmayın!
3.2
Operatörün yeterliliği
Kullanıcının yeterliliği
Cihazı sadece ilgili konuda eğitim almış elemanlar çalıştırıp kullanabilir. Ayrıca
aşağıdaki koşulların da yerine getirilmesi gerekir:
„
„
„
„
„
„
„
„
Kullanacak kişi 18 yaşından küçük olmamalıdır.
Bedenen ve fikren gelişmiş olmalıdır.
Bu cihazı kendi başına kullanmayı öğrenmiş olmalıdır.
Cihazın amacına uygun şekilde kullanılması hakkında eğitim almış olmalıdır.
Gerekli emniyet donanımlarını tanımalıdır.
Cihazları ve sistemleri emniyet tekniği standartlarına göre kendi başına
devreye almaya yetkili olmalıdır.
Bu kişiler şirket veya işletici tarafından bu cihazla kendi başına çalışmak için
görevlendirilmiş olmalıdır.
Kalp pili taşıyorsanız bu cihazla çalışamazsınız.
Hatalı kullanım
Hatalı ve izinsiz kullanım ile cihazın eğitim almamış kişiler tarafından
kullanılması sonucu kullanan kişinin veya üçüncü kişilerin sağlığı ve cihaz ile
diğer değerli mallarda hasar oluşabilir.
İşletmecinin yükümlülükleri
İşletmeci, operatörün kullanma kılavuzuna ulaşabilmesini sağlamalı ve
operatörün kullanma kılavuzunu okuduğu ve anladığından emin olmalıdır.
12
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
3 Güvenlik
Çalışma önerileri
Lütfen aşağıdaki önerilere uyun:
„
„
„
„
„
„
„
3.3
Sadece bedensel olarak iyi durumdaysanız çalışın.
Özellikle çalışma süresinin sonunda konsantre bir şekilde çalışın.
Yorgunsanız cihazla çalışmayın.
Tüm çalışmaları sakin, tedbirli ve dikkatli bir şekilde yapın.
Alkol, uyuşturucu ya da ilaç etkisi altındayken kesinlikle çalışmayın. Görme
yeteneğiniz, reaksiyon yeteneğiniz ve muhakeme gücünüz olumsuz yönde
etkilenebilir.
Üçüncü şahıslar zarar görmeyecek şekilde çalışın.
Tehlike bölgesinde hiçbir insan veya hayvan bulunmadığından emin olun.
Koruyucu donanım
İş elbisesi
Giysiler ne çok bol ve ne de çalışmayı önleyecek kadar dar olmamalıdır.
Açık saçlı, bol elbise giymiş ya da yüzük de dahil takı takan kişiler genel olarak
şantiyelerde bu cihazı kullanamaz. Hareket eden cihaz parçalarına takılma ve
içeri çekilme sonucu yaralanma tehlikesi vardır.
Yalnızca zor tutuşan iş elbiseleri giyin.
Bireysel koruyucu donanım
Yaralanmaları ve sağlık tehlikelerini önlemek için bireysel koruyucu donanım
kullanınız:
„
„
„
„
„
„
„
„
Koruyucu ayakkabılar.
Dayanıklı malzemeden iş eldivenleri.
Dayanıklı malzemeden iş elbisesi.
Koruyucu kask.
Kulaklık.
Yüz koruması.
Göz koruması.
Toz içeren havada solunum koruması.
Metal kesiminde zor alev alan malzemeden iş elbisesi giyin. Alev sıçramasıyla
yanma tehlikesi.
Kullanma kılavuzu
13
3 Güvenlik
BTS 630, 635
Kulaklık
Bu cihaz ile ülkeye özgü ses şiddeti seviyesi (kişisel değerlendirme seviyesi)
aşılabilir. Bu nedenle, duruma bağlı olarak bir koruyucu kulaklık kullanmalısınız.
Doğru değeri Teknik bilgiler bölümünden alabilirsiniz.
Çığlık, sinyal sesi gibi anormal sesleri çok sınırlı duyabileceğiniz için, özellikle
dikkatli ve tedbirli olarak kulaklıkla çalışın.
Wacker Neuson, her zaman kulaklık kullanılmasını önermektedir.
Ses sinyallerini duyma olanağı sağlayan özel kulak tıkacı kullanın.
Solunum koruma donanımı
Çok fazla toz oluşan kesme işlemleri sırasında buna uygun bir solunum koruma
donanımı kullanın.
Mümkünse su beslemesi veya aspirasyon kullanın.
Yangın söndürücüleri hazırda bulundurun
Çalışma yerinde daima bir yangın söndürücü bulunduğundan emin olun.
Günlük kullanım süresini aşmayın
Cihaz vibrasyon ve gürültü üretir.
Cihazın izin verilen günlük kullanım süresine ilişkin ülkeniz için belirlenmiş
talimat ve yönergelere uyun.
Her zaman öngörülen koruyucu donanımı kullanın.
Cihaz kaynaklı gürültü ve titreşim etkilerini Teknik Bilgiler bölümünde
bulabilirsiniz.
3.4
Taşıma
Cihazı taşıma
Cihazı kesme bıçağı dönerken taşımayın veya nakletmeyin.
Cihazı yalnızca motor rölantideyken ve kesme bıçağı dönmüyorsa taşıyın.
Cihazın kapatılması
Cihazı taşımadan önce kapatın ve motorun soğumasını bekleyin.
Deponun boşaltılması
Wacker Neuson taşımadan önce yakıt deposunun boşaltılmasını ve karbüratör
boşalana kadar çalıştırılmasını önerir. Cihaz eğildiğinde dışarıya yakıt akabilir.
Taşıma araçlarının tehlikeli madde yönetmeliklerine ve ulusal güvenlik
yönetmeliklerine uyun.
14
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
3 Güvenlik
Cihazın taşınması
Cihazı, taşıma aracı üzerinde devrilme, düşme ve kaymaya karşı emniyete alın.
Tekrar devreye alma
Tekrar devreye almadan önce, taşıma amacıyla sökülen cihazları, cihaz
parçalarını, aksesuarları veya uçları takın ve sabitleyin.
Sadece kullanma kılavuzuna göre hareket edin.
3.5
İşletme emniyeti
Patlama tehlikesi bulunan ortam
Cihazı patlama tehlikesi olan ortamlarda çalıştırmayın.
Çalışma yeri
Çalışmaya başlamadan önce çalışma yeri hakkında bilgi edinin. Örn. aşağıdaki
noktalar buna dahildir:
„
„
„
„
„
Çalışma ve trafik bölgesindeki engeller.
Zeminin taşıma kapasitesi.
Şantiyenin özellikle trafiğe açık bölgesinde gerekli emniyetin alınması.
Duvarlar ve cephelerin gerekli emniyeti.
Kazalarda yardım olanağı.
Çalışma bölgesindeki emniyet
Cihazla çalışırken özellikle aşağıdaki noktalara dikkat edin:
„
„
„
„
„
Çalışma bölgesindeki elektrik kabloları ya da borular.
Çalışma bölgesindeki gaz hatları ve su hatları.
Yoldan çıkan, düşen veya savrulan malzeme. Başka hiçkimseyi tehlikeye
atmayın.
Çukur ve yamaçların yakınında çok dikkatli olunmalıdır. Devrilme tehlikesi.
Yanıcı maddelerle arasında yeterli uzaklık.
Çalışmaya başlamadan önceki kontrol
Çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin:
„
„
Kesme bıçağının durumu.
Emniyet tertibatları.
Kullanma kılavuzu
15
3 Güvenlik
BTS 630, 635
Cihazın devreye alınması
Cihazdaki ve kullanma kılavuzu içinde belirtilen emniyet ve uyarı noktalarına
dikkat edin.
Bakım ya da onarım gerektiren bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın.
Cihazı kullanma kılavuzuna göre çalıştırın.
Durma güvenliği
Cihazla çalışırken cihazın her zaman güvenli şekilde durmasına dikkat edin.
„
„
Merdiven veya iskele üzerinde çalışmayın.
Omuz yüksekliğinin üzerinde çalışmayın.
Devrilme tehlikesi
Cihazı, köşelerde, kenarlarda veya sahanlıklar gibi yerlerde düşmeyecek veya
devrilmeyecek şekilde çalıştırın.
Hareketli parçalara dikkat edin
Elleriniz, ayaklarınız ve bol giysileri hareketli ya da dönen cihaz parçalarından
uzak tutun. İçeri çekme veya ezilme sonucu ağır yaralanma tehlikesi.
Zehirli malzemelere karşı dikkatli olun
Bazı malzemeler, kırılma sırasında açığa çıkan zehirli kimyasallar içerebilir. Bu
nedenle, iş tozunu solumamak ve iş tozunun derinize nüfuz etmesini önlemek
için bireysel koruyucu donanım kullanım.
Başka kişileri tehlikeye sokmayın
Savrulan ya da düşen malzemeler nedeniyle hiç kimsenin tehlike altına
girmemesine dikkat edin. Her zaman dikkatli ve öngörülü bir şekilde çalışın.
Cihazın kapatılması
Motoru aşağıdaki durumlarda kapatın:
„
„
Molalardan önce.
Cihazı kullanmadığınız zamanlarda.
Cihazı yere koymadan önce cihazın tam olarak durmasını bekleyin.
Cihazı devrilmeyecek, düşmeyecek ya da kaymayacak şekilde bir yere koyun
veya yatırın.
Depolama
Cihazı devrilmeyecek, düşmeyecek ya da kaymayacak şekilde, güvenliğine
dikkat ederek bir yere koyun veya yatırın.
16
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
3 Güvenlik
Depolama yeri
Çalışmadan sonra cihazı soğutun ve ardından çocukların ulaşamayacağı kapalı,
temiz, donmaya karşı korumalı ve kuru bir yerde depolayın.
Vibrasyonun olumsuz etkileri
Elle kumanda edilen cihazların uzun süreli kullanımında vibrasyonun neden
olduğu uzun süreli zararlar tamamen engellenemez.
Vibrasyonun olumsuz etkilerini mümkün olduğunca azaltmak için ilgili yasal
hükümlere ve yönergelere uyun.
Cihazdaki vibrasyonun olumsuz etkilerine ilişkin bilgileri Teknik bilgiler
bölümünde bulabilirsiniz.
Toz parçacıkları veya buhar sağlığınızı olumsuz etkileyebilir
Cihazla çalışma sırasında silisyum tozları gibi sağlığa tehlikeli maddeler
içerebilecek toz parçacıkları veya buhar açığa çıkabilir.
Yalnızca özelliklerini bildiğiniz malzemeleri kesin ve her zaman uygun solunum
koruma donanımı kullanın.
3.6
El cihazlarının çalışması sırasında güvenlik
El cihazlarıyla güvenli çalışma
Gevşek iş parçalarını uygun araçlarla emniyete alın.
Prensip olarak, çalışma sırasında cihazı iki elinizle öngörülen tutamaklardan
tutun.
Cihazda, sadece sabit cisimlere çarpma sırasında el yaralanmaları önlenecek
şekilde çalışmalar yapın.
El cihazının düzgün şekilde yere konulması
Cihazı sakin bir şekilde yere koyun. Cihazı yere atmayın ya da yüksekten yere
bırakmayın. Yere bırakma sırasında cihaz başka kişileri yaralayabilir ya da
cihazın kendisi zarar görebilir.
3.7
Yanmalı motorların çalışması sırasında güvenlik
Hasar kontrolü
Her vardiyada en az bir kez motoru durdurarak yakıt hattında, depoda ve depo
kapağında sızıntı ve çatlaklık kontrolü yapın.
Hasar ya da hata olduğu tespit edilen cihazı kullanmayın.
Hasarların ve hataların derhal giderilmesini sağlayın.
Kullanma kılavuzu
17
3 Güvenlik
BTS 630, 635
İşletme tehlikeleri
İçten yanmalı motorlarda özellikle yakıt doldurmada ve işletme esnasında tehlike
oluşabilir.
Emniyet uyarılarını okuyun ve yerine getirin. Aksi takdirde insanlara ya da
mallara zarar verilebilir!
Dökülen yakıt yakınında veya yakıt kokusu aldığınız takdirde, motoru
çalıştırmamanız gerekir – Patlama tehlikesi!
„
„
Bu gibi yerlerdeki cihazları başka yere götürünüz.
Dökülen yakıt derhal temizlenmelidir!
Devir sayısını değiştirmeyin
Motor hasarlarına neden olabileceği için motor devir sayısını değiştirmemeniz
gerekir.
Yalnız rolanti hızını değiştirebilirsiniz. Rölanti devir sayısı kesme bıçağı rölantide
dönmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.
Yangın önlemleri
Cihazın yakınında açık ateş yakılması ve sigara içilmesi yasaktır.
Egzoz kabında kağıt, kuru yaprak ya da kuru ot gibi çöplerin toplanmamasına
dikkat edin. Çöpler tutuşabilir.
Yakıt doldurmada emniyet önlemleri
Yakıt doldururken aşağıdaki emniyetle ilgili uyarılara uyun:
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
18
Açık ateş yakınlarında yakıt doldurmayın.
Sigara içmeyin.
Yakıt doldurmadan önce motoru kapatın ve soğumasını bekleyin.
Yakıt doldurulan alan iyi havalandırılmış olmalıdır.
Yakıta dayanıklı koruyucu ayakkabı ve püskürme tehlikesine karşı koruyucu
gözlük ve koruyucu giysi kullanın.
Yakıt buharları teneffüs edilmemelidir.
Yakıt göze veya cilde temas etmemelidir.
Yakıt doldurmak için, temiz doldurma araçları, örneğin bir huni kullanın.
Etrafa, özellikle ısınmış parçalar üzerine yakıt dökmeyin.
Dökülen yakıtları derhal temizleyin.
Doğru yakıt cinsi kullanın.
Yakıta başka sıvı karıştırmayın.
Depoyu sadece azami işaretine kadar doldurun. Azami işareti
kaybolduğunda, depo dolmuş demektir.
Yakıt doldurduktan sonra depo kapağını emniyetli bir şekilde kapatın.
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
3 Güvenlik
Kapalı alanlarda çalıştırma
Tünel, galeri ya da derin çukurlar gibi kapalı veya kısmen kapalı alanlarda,
örneğin güçlü hava tahliye vantilatörleri ile yeterli derecede havalandırma
sağlanmış olmalıdır.
Zehirlenme tehlikesi! Egzoz gazlarında bulunan zehirli karbon monoksit gazı
şoka ya da ölüme sebep olabileceği için egzoz gazları teneffüs edilmemelidir.
Isınmış parçalara dikkat edin
Çalışma esnasında veya motor durduktan kısa bir süre sonra motor blou ve
egzoz kabı gibi ısınmış parçalara dokunmayın. Bu parçaların sıcaklıkları çok
yüksek olabilir ve temas edilen yeri yakabilir.
Motorun temizlenmesi
Soğuyan motordaki pislikleri temizleyin.
Temizlemek için yakıt ya da solvent kullanmayınız. Patlama tehlikesi!
Egzoz gazlarının neden olduğu sağlık tehlikesi
İkaz
Bu motordan çıkan egzoz gazlarında, Kaliforniya eyaletinin bildiği kadar,
kansere, düşük doğumlara ya da diğer üreme hasarlarına sebep olabilecek
kimyasal maddeler bulunmaktadır.
EPA-Motoru ile ilgili uyarılar (sadece ABD ve Kanada için)
Tedbir
Bu cihaz EPA sertifikalı bir motor ile donatılmıştır. Cihazın 96 kPa'dan daha
düşük atmosferik basınçta kullanılması yakıt tüketimini ve gücü etkileyebilir.
Motor çalıştırma yardımı spreyleri kullanmayın
Çok kolay tutuşabilen motor çalıştırma yardımı spreyleri yangın tehlikesi yaratır.
Motor çalıştırma yardımı spreyleri kullanmayın.
Motor çalıştırma yardımı spreyleri çok kolay tutuşabilir ve hatalı ateşlemelere ve
motor hasarlarına neden olabilir.
Kullanma kılavuzu
19
3 Güvenlik
3.8
BTS 630, 635
Motorlu kesicilerin çalıştırılması sırasında güvenlik
Geri tepme (Kick-Back)
Kesme bıçağı üst çeyrek kısmında malzemeye yerleştirilirse, cihaz büyük bir
kuvvetle kullanıcıya doğru savrulabilir.
Cihaz ve döner durumdaki kesme bıçağı ağır yaralanmalara neden olabilir.
Geri tepmeden sakınmak için aşağıdaki kurallara uyun:
„
„
„
„
„
Prensip olarak, çalışma sırasında cihazı iki elinizle öngörülen tutamaklardan
tutun.
Kesme bıçağının üst çeyreğiyle kesim işleri yapmayın.
Malzemenin kaymamasına dikkat edin.
Kesik yerlerin kesme sırasında daralmamasına dikkat edin.
Kesik yerlerin kesme sırasında sıkışmamasına dikkat edin.
Çekme
Kesme bıçağı malzemeye yukarıdan yerleştirilirse cihaz öne doğru çeker.
Prensip olarak, çalışma sırasında cihazı iki elinizle öngörülen tutamaklardan
tutun.
20
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
3 Güvenlik
Sıkışmanın engellenmesi
Kesik yerin kesim sırasında daralarak kesme bıçağını sıkıştırmasını engelleyin.
Kesik yer tüm kesme işlemi sırasında açık kalacak ve sıkışmayacak şekilde
malzemeyi destekleyin.
Kesme bıçaklarına ilişkin bilgiler
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Kesme bıçağı motorlu kesiciye uygun olmalıdır.
Kesme bıçağı kesilecek malzemeye uygun olmalıdır.
Kesme bıçağının izin verilen dönüş sayısı cihazın azami mil dönüş sayısıyla
aynı veya bundan daha yüksek olmalıdır.
Kesme bıçağını cihazın dönüş yönü ve kesme bıçağı uyumlu olacak şekilde
monte edin.
Yalnız izin verilen bıçak çapına sahip kesme bıçakları kullanın.
Cihazın milinin delik çapından daha büyük kesme bıçaklarının kullanımında
uygun adaptör halkası kullanın.
Yalnız hasarsız kesme bıçakları kullanın.
Kesme bıçağı üreticisinin uyarılarını dikkate alın.
Yere düşmüş kesme bıçaklarını kullanmayın.
Kesme bıçağını değiştirmeden önce motoru kapatın.
Kesme bıçağını her zaman öngörülen sıkma momentiyle sıkın.
Yeni kesme bıçaklarını yaklaşık 1 dakika azami devri hızında kontrol edin
(kesme işlemi yapmadan).
Kesme bıçağını yan yüzeyiyle taşlama için kullanmayın.
Yalnız son kullanım tarihi geçmemiş kesme bıçaklarını kullanın.
Kesme bıçaklarını her zaman yatık olarak kuru ve donmaya karşı koruyarak
depolayın.
Cihazı yalnız monte edilmiş kesme bıçağıyla çalıştırın
Kesme bıçağı olmadan çalıştırmada rondela ve vida yerinden çıkabilir ve ağır
yaralanmalara yol açabilir.
Cihazı yalnız monte edilmiş kesme bıçağıyla çalıştırın.
Kullanma kılavuzu
21
3 Güvenlik
BTS 630, 635
Kayış kasnağı
Kayış kasnağı koruması olmadan cihazı çalıştırmayın!
Serbest V kayışı ve kayış siperi tehlikelidir ve içeri çekme veya savrulan parçalar
gibi nedenlerle ağır yaralanmalara neden olabilir.
Koruma başlığı
Koruma başlığı olmadan cihazı çalıştırmayın.
Koruma başlığı aşağıdaki işlevlere sahiptir:
„
„
Kullanıcının dönen kesme bıçağından korunması.
Hasarlı kesme bıçağının malzeme parçacıkları ve kıvılcım veya kıymıkları
kullanıcıdan uzak tutulur.
Koruma başlığını koruma başlığının alt bölümü iş parçasına hemen hemen
bitişik olacak şekilde ayarlayın.
Islak kesme
Aşırı toz oluşumunda, örneğin beton ve taş kesiminde su püskürtmesini kullanın.
Yalnız ıslak kesmeye uygun kesme bıçakları kullanın.
Islak kesmeyi bitirmeden önce, kesme bıçağını su püskürtme olmadan kuru
olarak çalıştırın.
Çalışma tekniğine ilişkin bilgiler
„
„
„
„
„
„
Koruma başlığını koruma başlığının alt bölümü iş parçasına hemen hemen
bitişik olacak şekilde ayarlayın. Savrulan malzeme böylece koruma başlığı
tarafından yakalanır ve kullanıcıdan uzak tutulur.
Cihazı her zaman tam gazla çalıştırın, kesme işlemi başlatıldığında da.
Kesme işlemine başlandığında kesme bıçağını yavaşça malzemeye
yerleştirin. Kuvvetli yerleştirme kesme bıçağına zarar verebilir.
Kesim işlemi sırasında cihaza baskı uygulamayın.
Cihazı kesme bıçağıyla aynı hatta çalıştırın. Yandan baskı kesme bıçağına
zarar verebilir.
Kesme bıçağının üst çeyreğiyle kesim işleri yapmayın. Cihazın geri tepmesi
ağır yaralanmalara yol açabilir.
Cihazı iki elle tutun
Prensip olarak, çalışma sırasında cihazı iki elinizle öngörülen tutamaklardan
tutun.
Etki alanı içinde durmayın
Cihazı etki alanı içinde hiçbir organınız bulunmayacak şekilde tutun ve çalıştırın.
22
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
3 Güvenlik
Malzemeyi emniyet altına alma
Malzemeyi kesmeden önce kaymaması veya devrilmesi için önlem alın.
Malzemeyi hiçbir zaman ayakla emniyet altına almayın.
Kesmeden önce yabancı maddelerin temizlenmesi
Kesmeden önce çivi vb. gibi yabancı maddeleri kesim alanından temizleyin.
Cihazın ağırlık gücünün dengelenmesi
Kesme işleminin sonunda cihazın ağırlığı artık kesme bıçağı üzerinden
desteklenmez. Kullanıcı cihazın ağırlık gücünü dengelemelidir.
Prensip olarak, çalışma sırasında cihazı iki elinizle öngörülen tutamaklardan
tutun.
Birden fazla malzemenin kesilmesi
Birden fazla malzemeyi tek bir kesim işleminde kesmeyin.
Çok ince malzemelerin kesilmesi
Çok ince malzemelerin kesme bıçağıyla koruma başlığı arasında
sıkışmamalarına dikkat edin.
Dönmekte olan kesme bıçağına dokunmayın
Dönmekte olan kesme bıçağına hiçbir zaman eliniz veya başka bir organınızla
dokunmayın. Ağır yaralanma tehlikesi.
Kesme bıçağının tamamen durmadan önce dönmesi
Gaz pedalı bırakıldığında kesme bıçağı bir süre daha dönmeye devam eder.
Yaralanma tehlikesi.
Alev sıçramasıyla yanma tehlikesi
Savrulan aşırı sıcak malzeme parçacıkları yangın tehlikesine yol açabilir.
„
„
Alev alabilen malzemelerin yakınında çalışmayın.
Yalnızca zor alev alan çalışma elbisesi giyin.
Uçları takılı bırakmayın
Çalıştırmadan önce uçların yerinden çıkarılmış olduğunu kontrol edin.
Kullanma kılavuzu
23
3 Güvenlik
3.9
BTS 630, 635
Bakım
Bakım çalışmaları
Koruma ve bakım çalışmaları sadece bu kullanma kılavuzunda açıklandığı
şekilde yapılmalıdır. Diğer tüm çalışmalar Wacker Neuson partneri tarafından
yapılmalıdır.
Ayrıntılı bilgileri Bakım bölümünden alabilirsiniz.
Motoru kapatın
Koruma ve bakım çalışmalarından önce motor kapatılmalı ve soğuması
beklenmelidir.
Benzinli motorlarda buji yuvası çıkartılmalıdır.
Temizlik
Cihazı daima temiz tutunuz ve her kullanımdan sonra temizleyiniz.
Temizlemek için yakıt ya da solvent kullanmayın. Patlama tehlikesi!
Yüksek basınçlı temizleyici kullanmayın. İçine giren su cihaza zarar verebilir.
Elektrikli cihazlarda elektrik çarpması nedeniyle ciddi yaralanma tehlikesi vardır.
Emniyet tertibatlarının monte edilmesi
Emniyet tertibatlarının demontajı gerekliyse, bunlar bakım çalışmalarının
bitmesinin hemen ardından yeniden monte edilerek kontrol edilmelidir.
Sökülen vida bağlantılarını daima tekrar skın ve bu esnada öngörülen sıkma
momentlerine uyun.
İşletme maddelerinin dikkatli kullanımı
Yakıt, yağ, gres, soğutucu maddeler gibi işletme maddelerini kullanırken
aşağıdaki noktalara dikkat edin:
„
„
„
„
„
„
24
Her zaman kişisel koruyucu donanım kullanın.
İşletme maddeleri göze veya cilde temas etmemelidir.
İşletme maddeleri solunmamalı veya yutulmamalıdır.
Özellikle sıcak işletme maddeleriyle temas edilmemelidir. Yanma ve
haşlanma tehlikesi.
Değiştirilen veya dökülen işletme maddelerini geçerli çevre koruma
düzenlemelerine göre tasfiye edin.
Cihazdan işletme maddesi sızıyorsa, cihazı artık kullanmayın ve derhal
Wacker Neuson partnerinize onartın.
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
3.10
3 Güvenlik
Emniyet ve uyarı etiketi
Cihazınızın üzerinde, önemli uyarılar ve emniyet talimatları içeren etiketler
mevcuttur.
„
„
Bu etiketler daima okunabilir durumda olmalıdır.
Okunamayan ya da yerinde olmayan etiketleri değiştirin.
Etiketin parça numarasını yedek parça kataloğunda bulabilirsiniz.
Poz.
Etiket
Tanım
1
„
„
„
2
Azami kesme bıçağı çapını aşmayın.
Yalnızca ön görülen delik çapına sahip
kesme bıçaklarını kullanın.
Kesme bıçağının azami genişliğini
aşmayın.
Cihaz, testere, bıçak, fırça, vb. ile
kullanılamaz.
Kullanma kılavuzu
25
3 Güvenlik
BTS 630, 635
Poz.
Etiket
Tanım
2
Yaralanmaları ve sağlık tehlikelerini
önlemek için bireysel koruyucu donanım
kullanınız:
„ Koruyucu kask.
„ Kulaklık.
„ Göz koruması.
„ Solunum koruma donanımı.
„ Yüz koruması.
„ Dayanıklı malzemeden iş eldivenleri.
„ Dayanıklı malzemeden iş elbisesi.
„ Koruyucu ayakkabılar.
2
Alev sıçramasıyla yanma tehlikesi.
„ Alev alabilen malzemelerin yakınında
çalışmayın.
„ Yalnızca zor alev alan çalışma elbisesi
giyin.
2
Çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu
okuyun ve buna uyun.
2
Sigara içmek ve açık ateş yasaktır.
Yangın tehlikesi.
2
Azami mil dönüş sayısı.
Azami çevre hızı.
Kesme bıçağının izin verilen dönüş sayısı
cihazın azami mil dönüş sayısıyla aynı
veya bundan daha yüksek olmalıdır.
„
„
26
2
Garanti edilen ses seviye göstergesi.
2
Makine yalnız kurşunsuz benzin ve iki
zamanlı motor yağı yakıt karışımıyla
çalıştırılabilir.
Karıştırma oranı 50:1'dir.
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
3 Güvenlik
Poz.
Etiket
Tanım
2
Geri tepme tahlikesi.
Cihazın geri tepmesi ağır yaralanmalara
yol açabilir.
Kesme bıçağının üst çeyreğiyle kesim
işleri yapmayın.
2
Kesme bıçakları kırılabilir ve ağır
yaralanmalara yol açabilir.
Sadece hasar görmemiş kesme
bıçaklarını kullanın.
Çatlak, kırık veya yamuk kesme bıçağı
kullanmayın.
2
Zehirlenme tehlikesi.
Egzoz gazlarında bulunan zehirli karbon
monoksit gazı şoka ya da ölüme sebep
olabileceği için egzoz gazları teneffüs
edilmemelidir.
Tünel, galeri ya da derin çukurlar gibi
kapalı veya kısmen kapalı alanlarda,
örneğin güçlü hava tahliye vantilatörleri
ile yeterli derecede havalandırma
sağlanmış olmalıdır.
3
AB emisyon izni
3
EPA izni (yalnız EPA cihazlarında).
Etiket örnektir ve cihazınızda
biraz farklı görünebilir.
Kullanma kılavuzu
2010 yılından itibaren EPA emisyon
kontrolü (buharlaşma nedeniyle atık gaz
emisyonu ve emisyon).
Motoroda motor için atık gaz emisyonu
kontrol işlemi (EM, Engine Modification)
kullanılır, yakıt deposunda buharlaşma
nedeniyle emisyonlar (EVAP, Evaporative
Emissions) veya naylon depolar (N, nylon
tank) için kontrol işlemi kullanılır.
Ürün emisyon dayanıklılığı (Product
Emission Durability). 300 saatlik emisyon
dayanıklılık kontrolü üretici tarafından
belirtilen süredir. Bunun temelinde geçerli
emisyon kurallarına uyduğunuzun
sertifikasını alabilirsiniz. Bunun için bu
kullanma kılavuzunun bakım
bölümündeki izin verilen bakım işlemleri
yapılmalıdır.
27
3 Güvenlik
3.11
BTS 630, 635
Emniyet ve uyarı sembolleri
Poz.
28
Sembol
Tanım
1
Jikle.
2
Başlatma.
3
Durdurma.
4
Makine yalnız kurşunsuz benzin ve iki
zamanlı motor yağı yakıt karışımıyla
çalıştırılabilir.
Karıştırma oranı 50:1'dir.
5
Kayış gerilimin ayarlanması için işaret.
6
Cihazın dönüş yönü.
Kesme bıçağını cihazın dönüş yönü ve
kesme bıçağı uyumlu olacak şekilde
monte edin.
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
3.12
3 Güvenlik
Emniyet tertibatları
İKAZ
Açıkta duran hareketli parçalar nedeniyle yaralanma tehlikesi.
f Cihazı sadece emniyet tertibatları doğru şekilde yerleştirilmiş ve çalışır
durumdaysa çalıştırın.
f Emniyet tertibatlarını değiştirmeyin veya çıkartmayın.
Poz.
1
Tanım
Koruma başlığı
Koruma başlığı
Koruma başlığı olmadan cihazı çalıştırmayın.
Koruma başlığı aşağıdaki işlevlere sahiptir:
„
„
Kullanıcının dönen kesme bıçağından korunması.
Hasarlı kesme bıçağının malzeme parçacıkları ve kıvılcım veya kıymıkları
kullanıcıdan uzak tutulur.
Koruma başlığını koruma başlığının alt bölümü iş parçasına hemen hemen
bitişik olacak şekilde ayarlayın.
Kullanma kılavuzu
29
4 Teslimat içeriği
4
BTS 630, 635
Teslimat içeriği
Poz.
30
Tanım
Poz.
4
Tanım
1
Cihaz
2
Kullanma kılavuzu
5
Allen anahtarı 6 mm
3
Yedek parça katalogu
6
Kombi anahtar 13/19 mm
Kullanma kılavuzu
Allen anahtarı 5 mm
BTS 630, 635
5
5.1
5 Cihazın yapısı ve çalışma şekli
Cihazın yapısı ve çalışma şekli
Kullanım amacı
Cihazı sadece amacına uygun işlerde kullanın, bkz. Güvenlik, Amacına uygun
kullanım bölümü.
5.2
Çalışma şekli
Prensip
Cihaz benzin motorlu kesme makinesidir.
Tahrik iki zamanlı yanmalı motor üzerinden gerçekleştirilir.
Motordan kesme bıçağına güç aktarımı santrifüj kavrama ve V-kayışı üzerinden
gerçekleştirilir.
Cihaz bakım gerektirmeyen elektronik ateşleme sistemine sahiptir.
Çok kademeli hava filtresi sistemi siklon, köpük malzeme ve kağıt hava filtresi
elemanından oluşur.
Kullanma kılavuzu
31
6 Parçalar ve kullanma elemanları
6
Parçalar ve kullanma elemanları
Poz.
32
BTS 630, 635
Tanım
Poz.
Tanım
1
Ön tutma kolu
8
Yakıt deposu
2
Su bağlantısı
9
Çekme ipli marş motoru
3
Kombi anahtar
10
Kesme bıçağı
4
Gaz kolu kilidi
11
Koruma başlığı
5
Arka tutma kolu
12
Basınç düşürme valfı
6
Gaz kolu
13
Yakıt pompası
7
Kilit düğmesi
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
6 Parçalar ve kullanma elemanları
Su bağlantısı
Su bağlantısına su beslemesi bağlayabilirsiniz.
Su beslemesi aşağıdaki işlevlere sahiptir:
„
„
Kesme bıçağının dengeli soğutulması.
Tozlanmanın engellenmesi.
Kombi anahtar
Kombi anahtarıyla cihazı açıp kapayabilirsiniz.
Soğuk motorun çalıştırılması için kombi anahtarı jikle konumuna sahiptir.
Gaz kolu kilidi
Gaz kolu kilidi gaz koluna yanlışlıkla basılmasını engeller.
Gaz koluna yalnızca gaz kolu kilidine de aynı anda basarsanız basabilirsiniz.
Gaz kolunu serbest bırakırsanız, gaz kolu kilidi çıkış konumuna geri döner.
Gaz kolu
Gaz koluyla cihazın dönüş sayısını kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz.
Kilit düğmesi
Kilit düğmesiyle gaz kolunu yarım gaz konumunda kilitleyin.
Çekme ipli marş motoru
Çekme ipli marş motoruyla motoru çalıştırın.
Koruma başlığı
Koruma başlığı aşağıdaki işlevlere sahiptir:
„
„
Kullanıcının dönen kesme bıçağından korunması.
Hasarlı kesme bıçağının malzeme parçacıkları ve kıvılcım veya kıymıkları
kullanıcıdan uzak tutulur.
Koruma başlığını çalıştırma sırasında malzeme parçacıkları kullanıcıdan uzak
tutulacak şekilde ayarlayın.
Basınç düşürme valfı
Basınç düşürme valfı, motorun çalıştırılması sırasında sıkıştırılan havanın bir
kısmını silindirden dışarı çıkartır. Silindirdeki düşük kompresyon sayesinde
çalıştırma ipindeki çekiş gücü azalır.
Motor çalıştığında basınç düşürme valfı çıkış konumuna geri döner.
Yakıt pompası
Yakıt pompası cihaz uzun bir süre durduktan sonra karbüratörün ve yakıt
borularının doldurulması için kullanılır. Entegre edilmiş dönüş borusu sayesinde,
çok sık pompalama sonucu karbüratöre çok fazla yakıt girmesi önlenir.
Kullanma kılavuzu
33
7 Taşıma
7
BTS 630, 635
Taşıma
İKAZ
Yanlış kullanım sonucu yaralanma ya da ağır hasarlar oluşabilir.
f Bu kullanma kılavuzunda verilen tüm emniyet uyarılarını okuyun ve yerine
getirin, bkz. Güvenlik bölümü.
İKAZ
Yakıt yangına ve patlamaya sebep olabilir.
Etrafa dökülen yakıtın alev alması sonunda ağır yanıklar oluşabilir.
f Cihazı dik olarak kaldırın ve taşıyın.
Cihazın taşınması
1. Motoru kapatın.
2. Kesme bıçağını sökün.
3. Cihazı ön tutma kolundan kaldırın.
4. Cihazı uygun bir taşıma aracının içine ya da üstüne yerleştirin.
5. Cihazı devrilmeye, düşmeye veya kaymaya karşı emniyete alın.
34
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
8
8 İlk devreye alma
İlk devreye alma
İKAZ
Yanlış kullanım sonucu yaralanma ya da ağır hasarlar oluşabilir.
f Bu kullanma kılavuzunda verilen tüm emniyet uyarılarını okuyun ve yerine
getirin, bkz. Güvenlik bölümü.
8.1
Kesme tertibatının dışarıda monte edilmesi
Kesme tertibatı standart olarak cihazın ortasında bulunur.
Kesilecek yere çok yakın engeller bulunuyorsa (örn. kaldırım taşı veya duvar)
varsa, kesme tertibatını dışarıda monte etmek uygun olabilir.
Özellikle taşıma arabası kullanımında, kesme tertibatının dışmerkezli
konumlandırılması kesilecek yerin en iyi biçimde görülmesini sağlar.
Hazırlıkların yapılması
1. Motoru kapatın.
2. Aletin soğumasını bekleyin.
3. Kesme bıçağını sökün.
Uyarı: Yer değişikliğinden sonra kesme bıçağının dönüş yönü artık cihazın
dönüş yönüne uygun olmayacağından kesme bıçağını sökmelisiniz.
Kullanma kılavuzu
35
8 İlk devreye alma
BTS 630, 635
Koruma başlığının yerinin değiştirilmesi
Poz.
Tanım
1
Hortum bağlantısı (2 adet)
2
Vibrasyon amortisörü
1. Her iki hortum bağlantısını sökün ve yerinden çıkarın.
2. Koruma başlığını sonuna kadar saat yönüne doğru çevirin.
3. Vibrasyon amortisörünü sökün ve çıkarın.
Poz.
Tanım
1
Ayarlama kolu
2
Vibrasyon amortisörü
4. Koruma başlığını, vibrasyon amortisörünün sabitleme deliği görünene dek
saat yönünün tersine doğru döndürün.
5. Vibrasyon amortisörünü yerine oturtun ve vidalayın.
6. Ayarlama kolunu yukarıda sökün ve çıkarın.
7. Ayarlama kolunu aşağıda yerine oturtun ve vidalayın.
36
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
8 İlk devreye alma
V kayışını gevşetin
Poz.
Tanım
Poz.
1
Vida (2 adet)
3
2
Tespit vidası
4
Tanım
Kayış kasnağı
1. Kayış kasnağının her iki vidasını yaklaşık bir dönüş kadar gevşetin.
2. V-kayışı tamamen gevşetilene kadar tespit vidasını saat yönünün tersine
çevirin.
3. Kayış korumasının vidalarını sökün ve çıkarın.
4. Kayış korumasını çıkarın.
Kullanma kılavuzu
37
8 İlk devreye alma
BTS 630, 635
Kesme tertibatının dışarıda monte edilmesi
1. Kesme tertibatını çıkarın.
2. Kesme tertibatı, kayış kasnağı, kayış koruması ve vidaları temizleyin.
3. Kesme tertibatını 180° çevirin ve tekrar yerine oturtun.
4. V-kayışını yerine oturtun.
Poz.
Tanım
Poz.
Tanım
1
Hortum bağlantısı (2 adet)
3
Tespit vidası
2
Kayış kasnağı
4
Vida (2 adet)
5. Kayış korumasını yerine oturtun ve vidalarla sabitleyin.
6. Tespit vidasını dört köşeli somun her iki işaretin arasına gelene dek
döndürün.
7. Kayış korumasının vidalarını sıkın.
Sıkma momenti 25 Nm.
8. Hortum bağlantılarını yerine oturtun ve vidalayın.
38
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
8 İlk devreye alma
9. Eş düzeyde kayış gerilimine ulaşmak için baskı diskini 2-3 kez çevirin.
10. Kayış gerilimini bir kez daha kontrol ederek gerekirse V-kayışını tekrar gerin.
Kullanma kılavuzu
39
9 Kullanım ve çalıştırma
9
BTS 630, 635
Kullanım ve çalıştırma
İKAZ
Yanlış kullanım sonucu yaralanma ya da ağır hasarlar oluşabilir.
f Bu kullanma kılavuzunda verilen tüm emniyet uyarılarını okuyun ve yerine
getirin, bkz. Güvenlik bölümü.
9.1
Devreye almadan önce
9.1.1
Devreye almadan önce kontroller
Cihazın kontrol edilmesi
Devreye almadan önce her zaman aşağıdaki hususları kontrol edin:
„
Cihazların ve bileşenlerinin hasarları.
Cihaz hasar gördüğünde devreye alınmamalıdır. Hasarların ve hataların
derhal giderilmesini sağlayın.
„
„
„
„
9.1.2
Kesme bıçağında hasar (çatlak, kırık, şekil bozulması, asimetri vb.)
Yakıt seviyesi, bkz. Bakım bölümü.
Kayış gerilimi, bkz. Bakım bölümü.
Koruma başlığının sıkıca yerine oturması.
Kesme bıçağının değiştirilmesi
Hazırlıkların yapılması
1. Cihazı düz bir zemine yerleştirin.
2. Kombi anahtarını Durdurma konumuna getirin.
40
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
9 Kullanım ve çalıştırma
Kesme bıçağının değiştirilmesi
Poz.
Tanım
Poz.
Tanım
1
Silindir çapı
4
Baskı diski
2
Mil
5
Vida
3
Kesme bıçağı
1. Mili bloke etmek için, allen anahtarını deliğin içine sokun.
Uyarı: Allen anahtarı deliğin içine girene kadar mili biraz döndürmeniz
gerekebilir.
2. Vidayı baskı diskiyle birlikte sökerek yerinden çıkarın.
3. Cihazın baskı diskini ve milini temizleyin.
4. Kesme bıçağını doğru dönüş yönünde mile takın.
5. Vidayı baskı diskiyle birlikte takarak sıkın.
Sıkma momenti 23 Nm.
6. Allen anahtarını delikten çıkarın.
7. Yeni kesme bıçağını yaklaşık 1 dakika azami devri hızında kontrol edin
(kesme işlemi yapmadan).
Kullanma kılavuzu
41
9 Kullanım ve çalıştırma
BTS 630, 635
9.2
Devreye alınması
9.2.1
Motorun çalıştırılması
Hazırlıkların yapılması
Poz.
Tanım
1
Yakıt pompası
2
Basınç düşürme valfı
1. Cihazı, kesme bıçağı serbestçe dönebilecek şekilde yerleştirin.
2. Kombi kolunu uygun konuma getirin.
Soğuk motor: "Jikle" konumu.
Sıcak motor: Konum "I".
3. Körük tamamen yakıtla dolana kadar, yakıt pompasının körüğüne basın.
4. Basınç düşürme valfına basın.
Bastırma sırasında direnç hissedilirse basınç düşürme valfını hafifçe oynatın.
Motor çalıştığında basınç düşürme valfı çıkış konumuna geri döner.
42
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
9 Kullanım ve çalıştırma
Gaz kolunun çalıştırma konumuna getirilmesi
Poz.
Tanım
Poz.
1
Gaz kolu kilidi
3
2
Gaz kolu
4
Tanım
Kilit düğmesi
1. Gaz kolu kilidi ve gaz koluna basın ve basılı tutun.
2. Kilit düğmesine basın.
3. Gaz kolunu serbest bırakın.
Gaz kolu yarım gaz konumunda kilitlendi.
4. Kilit düğmesini serbest bırakın.
Kullanma kılavuzu
43
9 Kullanım ve çalıştırma
BTS 630, 635
Motorun çalıştırılması
DİKKAT
Hatalı kullanım cihazda hasarlara neden olabilir.
f Çalıştırma ipini sonuna kadar çekin.
f Çalıştırma ipini yavaşça tekrar bırakarak sarılmasını sağlayın.
TEDBİR
Hatalı çalıştırma hafif yaralanmalara neden olabilir.
f Çalıştırma ipi yalnızca yeterli alan varsa ve yakında kimse yokken
çekilmelidir.
Uyarı: Motoru çalıştırırken, yakıt doldurma yerinden en az 3 m uzaklaşın.
Poz.
Tanım
Poz.
1
Çalıştırma ipi
2
Ön tutma kolu
3
Tanım
Arka tutma kolu
1. Ön tutma kolunu elinizle tutun.
2. Cihazı dengede tutmak için ayağınızı arka tutma koluna koyun.
3. Çalıştırma ipini kompresyon direncine kadar yavaşça çekin ve yavaşça tekrar
bırakın.
44
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
9 Kullanım ve çalıştırma
4. Çalıştırma ipini kuvvetle, fakat sarsmadan dışarıya çekin.
Motorun ilk ateşlemesi duyulduğunda, kombi anahtarını "Jikle" konumundan
"I" konumuna getirin.
Gerekirse basınç düşürme valfına bir kez daha basın.
5. Çalıştırma ipini kuvvetle, fakat sarsmadan (muhtemelen birkaç kez) dışarıya
çekin.
6. Çalıştırma ipini yavaşça tekrar bırakarak sarılmasını sağlayın.
7. Yarım gaz konumunda kilitlemeyi kaldırmak için gaz koluna basın.
8. Motoru ısıtın.
Kullanma kılavuzu
45
9 Kullanım ve çalıştırma
9.3
BTS 630, 635
Cihazın işletilmesi
Uyarı: Kesme esnasında kesme bıçağı hafifçe kesilecek malzemeye
bastırıldığında, rahat bir titreşme davranışı sağlanır ve kesik yeri oldukça
küçük olur.
Cihazın tutulması ve kumandası
İKAZ
Kontrolsüz yönlendirilen cihaz nedeniyle yaralanma.
f Cihazı her zaman iki elinizle sabit tutun ve sağlam bir yerde durun.
1. Sabit durun.
2. Cihazı her zaman her iki elinizle ve her iki tutma kolundan tutun.
Koruma başlığının ayarlanması
Poz.
1
Tanım
Ayarlama kolu
f Koruma başlığını ayarlama koluyla birlikte koruma başlığının alt bölümü iş
parçasına hemen hemen bitişik olacak şekilde ayarlayın.
46
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
9.4
9 Kullanım ve çalıştırma
Devre dışı bırakılması
Cihazın kapatılması
Poz.
Tanım
1
Kombi anahtar
2
Gaz kolu
1. Gaz kolunu serbest bırakın.
2. Cihazı devrilmeyecek, düşmeyecek ya da kaymayacak şekilde yere koyun.
3. Kombi anahtarını "Durdurma" konumuna getirin.
4. Kesme bıçağını sökün ve kuru olarak depolayın.
Kullanma kılavuzu
47
10 Bakım
BTS 630, 635
10 Bakım
İKAZ
Yanlış kullanım sonucu yaralanma ya da ağır hasarlar oluşabilir.
f Bu kullanma kılavuzunda verilen tüm emniyet uyarılarını okuyun ve yerine
getirin, bkz. Güvenlik bölümü.
İKAZ
Egzoz gazları ile zehirlenme tehlikesi mevcuttur.
Egzoz gazlarında bulunan zehirli karbon monoksit gazı şoka ya da ölüme sebep
olabilir.
f Bakım çalışmaları yalnızca motor kapatılarak yapılmalıdır.
48
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
10.1
10 Bakım
Bakım planı
Yapılacak çalışma
Her gün
çalıştırmadan
önce
Yakıt sistemini kontrol edin:
„ Yakıt deposunun seviyesi.
„ Yakıt deposu ve depo
kapağının sızdırmazlığı.
„
Kayış gerilimini kontrol edin.
Gerektiğinde kayışı gerin.
„
Tüm yapı parçalarında görsel
olarak hasar kontrolü.
„
Gaz kolu, gaz kolu kilidi ve
kilit düğmesini kontrol edin.
„
Koruma başlığını kontrol
edin:
„ Hasar.
„ Oturma yerinin sağlamlığı.
„
Kesme bıçağını kontrol edin:
„ Hasar.
„ Oturma yerinin sağlamlığı.
„
Baskı diskini kontrol edin:
„ Hasar.
„ Aşınma.
„
Cihazı temizleyin.
Her gün
çalıştırmadan
sonra
Her 50
saatte
veya altı
ayda bir
Her 90
saatte
veya yılda
bir
„
Yakıt filtresini değiştirin.
„
Bujiyi temizleyin veya
değiştirin.
„
Hava filtresi: *
„ Hava filtresi gövdesini
temizleyin.
„ Ön filtre ve hava filtresi
elemanını değiştirin.
„
Kullanma kılavuzu
49
10 Bakım
BTS 630, 635
Yapılacak çalışma
*
Her gün
çalıştırmadan
önce
Her gün
çalıştırmadan
sonra
Her 50
saatte
veya altı
ayda bir
Her 90
saatte
veya yılda
bir
Ses azaltıcıyı temizleyin.
„
Depo kapağı contasını
değiştirin.
„
Kıvılcım önleyiciyi temizleyin.
(yalnız ABD ve Kanada'daki
EPA cihazlarında) *
„
Motorun gücü düşmekteyse bakım aralarını kısaltın.
Uyarı: EPA cihazlarında (ABD ve Kanada'da) 90 saatte bir cihazın boşaltma
kanalını Wacker Neuson partnerinizin servisine temizletin.
10.2
Bakım çalışmaları
Atölyedeki çalışma
Bakım çalışmalarını bir atölyede ve bir iş tezgahında yapın. Bu, aşağıdaki
avantajları getirir:
„
„
„
Cihazın şantiyedeki kire karşı korunması.
Düz ve temiz bir çalışma alanı çalışmayı kolaylaştırır.
Küçük parçalar daha kolay incelenir ve kolayca kaybolmaz.
10.2.1 Cihazın temizlenmesi
f Gövdeyi nemli ve temiz bir bezle silin.
50
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
10 Bakım
10.2.2 Yakıt doldurun
İKAZ
Yakıt ve yakıt buharları yangına ve patlamaya sebep olabilir.
f Sigara içmeyin.
f Açık ateş yakınlarında yakıt doldurmayın.
f Yakıt doldurmadan önce motoru kapatın ve soğumasını bekleyin.
TEDBİR
Yakıtın neden olduğu sağlık tehlikesi.
f Yakıt doldurulan alan iyi havalandırılmış olmalıdır.
f Yakıt buharları teneffüs edilmemelidir.
f Yakıt göze veya cilde temas etmemelidir.
Hazırlıkların yapılması
1. Motoru kapatın.
2. Aletin soğumasını bekleyin.
3. Cihazı depo kapağı yukarıyı gösterecek şekilde yana yatırın.
4. Depo kapağının etrafındaki pislikleri temizleyin.
Kullanma kılavuzu
51
10 Bakım
BTS 630, 635
Yakıt doldurun
Poz.
1
Tanım
Depo kapağı
1. Depo kapağını yavaşça sökün ve çıkartın.
Uyarı: Depo kapağını, muhtemel yüksek basıncın yavaşça boşalması için
yavaşça gevşetin.
2. Yakıt doldurun.
Yakıt özellikleri için, bkz. Teknik bilgiler bölümü.
Yakıt karışm tablosu için, bkz. Teknik bilgiler bölümü.
3. Depo kapağını yerine oturtun ve vidalayın.
52
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
10 Bakım
10.2.3 V-kayışını gerin
Hazırlıkların yapılması
1. Motoru kapatın.
V-kayışını gerin
Poz.
Tanım
1
Vida (2 adet)
2
Tespit vidası
Poz.
3
Tanım
Dört köşeli somun
1. Kayış kasnağının her iki vidasını yaklaşık bir dönüş kadar gevşetin.
2. Tespit vidasını dört köşeli somun işaretle çakışana dek saat yönünde
döndürün.
3. Kayış korumasının vidalarını sıkın.
Sıkma momenti 25 Nm.
Kullanma kılavuzu
53
10 Bakım
BTS 630, 635
10.2.4 Baskı diskini kontrol edin
Poz.
Tanım
1
Baskı diski (2 adet)
2
Kesme bıçağı
1. Baskı disklerinin yıpranmış ve kenarlarının keskin olup olmadığını kontrol
edin.
Yıpranma veya hasar durumunda baskı disklerini değiştirin.
2. Baskı disklerini temizleyin.
54
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
10 Bakım
10.2.5 Hava filtresinin temizlenmesi/değiştirilmesi
DİKKAT
Motor hava filtresi olmadan çalıştırılırsa çok çabuk aşınır.
f Motoru hava filtresi veya hava filtresi kapağı olmadan çalıştırmayın.
Poz.
Tanım
Poz.
Tanım
1
Hava filtresi kapağı
4
Filtre kapağı
2
Ön filtre
5
Hava filtresi elemanı
3
Vida (4 adet)
6
Conta (2 adet)
Hazırlıkların yapılması
1. Motoru kapatın.
2. Hava filtresi kapağının etrafındaki pislikleri temizleyin.
3. Hava filtresi kapağını sökün ve çıkarın.
Kullanma kılavuzu
55
10 Bakım
BTS 630, 635
Ön filtrenin değiştirilmesi
1. Ön filtreyi çıkarın.
2. Hava filtresi kapağını ve tüm hava filtresi gövdesini fırça ve temiz bir bezle
temizleyin.
Uyarı: Hava filtresi gövdesindeki toz oluşumlarını temizlemek için elektrikli
süpürge kullanın.
3. Yeni ön filtre yerleştirin.
Hava filtresi elemanını değiştirin
DİKKAT
Pislikler motorun yanma alanına düşebilir ve motor hasarına yol açabilir.
f Cihazı hava filtresini değiştirmeden önce iyice temizleyin.
1. Filtre kapağını sökün ve çıkarın.
2. Hava filtresi elemanını çıkartın.
3. Yeni hava filtre elemanını takın.
4. Filtre kapağını yerine oturtun ve vidalayın.
5. Hava filtresi kapağını oturtun ve vidalayın.
Sıkma momenti 5 Nm.
6. Hava filtresi gövdesindeki contalarda pislik olup olmadığını ve contaların
yerine iyice oturup oturmadığını kontrol edin. Gerektiğinde contaları fırçayla
temizleyin.
56
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
10 Bakım
10.2.6 Bujinin kontrolü/temizlenmesi/değiştirilmesi
TEDBİR
Sıcak bujiye dokunulduğunda vücutta yanık oluşabilir.
f Buji sadece motor soğuduktan sonra sökülmelidir.
Hazırlıkların yapılması
1. Motoru kapatın.
2. Aletin soğumasını bekleyin.
Bujiyi sökme
Poz.
Tanım
1
Hava filtresi kapağı
2
Buji yuvası
1. Hava filtresi kapağını sökün ve çıkarın.
2. Hava filtresi gövdesini ve bujinin etrajıni iyice temizleyin.
3. Buji yuvasını bujiden çekin.
Uyarı: Buji yuvasını bujiden gelen ateşleme kablosunun üzerine çekmeyin.
4. Bujiyi kombi anahtarıyla gevşetin.
5. Bujiyi elinizle sökün.
Kullanma kılavuzu
57
10 Bakım
BTS 630, 635
Bujinin kontrolü/temizlenmesi
Poz.
Tanım
1
Elektrot aralığı
2
İzolatör
1. İzolatörü kontrol edin – hasarlı ise, bujiyi değiştirin.
2. Elektrotları bir tel fırça ile temizleyin.
3. Elektrot aralığını bir mastarla ölçün – gerekiyorsa yan elektrotu bükerek
düzeltin.
Elektrot aralığı için, bkz. Teknik bilgiler bölümü.
4. Bujinin sızdırmazlık halkasını kontrol edin – hasarlı ise, bujiyi değiştirin.
Bujiyi takma
DİKKAT
Çok sıkı veya çok gevşek buji motor hasarlarına neden olabilir.
f Bujiyi belirtilen torkla sıkın.
1. Bujiyi önce elle takın, ardından kombi anahtarı ile sıkın.
2. Buji kapağını bujiye takın.
3. Hava filtresi kapağını oturtun ve vidalayın.
Sıkma momenti 5 Nm.
58
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
10 Bakım
10.2.7 V-kayışının değiştirilmesi
Hazırlıkların yapılması
1. Motoru kapatın.
2. Aletin soğumasını bekleyin.
Kapakları sokün
Poz.
Tanım
Poz.
Tanım
1
Vida (2 adet)
4
Vida (3 adet)
2
Tespit vidası
5
Kavrama kapağı
3
Kayış kasnağı
1. Kayış korumasının vidalarını gevşetin.
2. V-kayışı tamamen gevşetilene kadar tespit vidasını saat yönünün tersine
çevirin.
3. Kayış korumasının vidalarını sökün ve çıkarın.
4. Kayış korumasını çıkarın.
5. Kavrama kapağının vidalarını sökün ve çıkarın.
6. Kavrama kapağını çıkarın.
Kullanma kılavuzu
59
10 Bakım
BTS 630, 635
V-kayışının değiştirilmesi
Poz.
Tanım
1
Kesme tertibatı
2
V-kayışı
1. Kesme tertibatını çıkarın.
2. V-kayışını çıkarın.
3. Yeni V-kayışını yerleştirin.
4. Kesme tertibatını yerleştirin ve V-kayışını sarın.
60
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
10 Bakım
Kapakların takılması
Poz.
Tanım
Poz.
Tanım
1
Vida (2 adet)
4
Vida (3 adet)
2
Tespit vidası
5
Kavrama kapağı
3
Kayış kasnağı
1. Kavrama kapağını yerleştirin ve vidaları sıkın.
2. Kayış korumasını yerine oturtun ve vidalarla sabitleyin.
3. Tespit vidasını dört köşeli somun işaretle çakışana dek saat yönünde
döndürün.
4. Kayış korumasının vidalarını sıkın.
Sıkma momenti 25 Nm.
Kullanma kılavuzu
61
10 Bakım
BTS 630, 635
10.2.8 Yakıt filtresinin değiştirilmesi
Uyarı: Yakıt filtresi depoda bulunur. Yakıt filtresi temizlenemez.
Hazırlıkların yapılması
1. Motoru kapatın.
2. Aletin soğumasını bekleyin.
3. Depoyu boşaltın.
Yakıt filtresinin değiştirilmesi
Poz.
Tanım
1
Yakıt filtresi
2
Depo kapağı
Poz.
3
Tanım
Kaybolma emniyeti
1. Depo kapağını sökün.
2. Depo kapağını kaybolma emniyetiyle birlikte yakıt deposundan çekin.
3. Yakıt filtresini tel kancayla birlikte yakıt deposundan çekin.
4. Küçük bir tornavidayla yakıt filtresini gevşetin ve çıkarın.
5. Yeni yakıt filtresini yerleştirin ve sıkın.
6. Depo kapağının kaybolma emniyetini yakıt deposunun içine yerleştirin.
7. Depo kapağını yerine oturtun ve vidalayın.
62
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
10 Bakım
10.2.9 Rölanti hızının ayarlanması
Poz.
1
Tanım
Tespit vidası
1. Motoru çalıştırın.
2. Motoru ısıtın.
3. Rölanti hızını tornavidayla ayarlayın:
Kesme bıçağı rölantide dönüyorsa, kesme bıçağı durana dek rölanti hızı için
tespit vidasını saat yönünün tersine döndürün.
Motor rölantide durursa tespit vidasını saat yönünde biraz döndürün.
Uyarı: Kesme bıçağı rölanti hızınının ayarlanmasından sonra hala dönüyorsa,
cihazı Wacker Neuson partnerize tamir ettirin.
Kullanma kılavuzu
63
10 Bakım
BTS 630, 635
10.2.10 Kıvılcım önleyiciyinin temizlenmesi
Uyarı: Yalnız EPA cihazları (ABD ve Kanada'da) kıvılcım önleyiciye sahiptir.
Poz.
Tanım
Poz.
Tanım
1
Susturucu
3
Deflektör plakası
2
Kıvılcım önleyici ızgarası
4
Vida (2 adet)
Kıvılcım önleyiciyinin temizlenmesi
1. Kesme tertibatını çıkarın, bkz. İlk devreye alma, kesme tertibatının dışarıda
monte edilmesi.
2. Deflektör plakasını sökün ve çıkarın.
3. Kıvılcım önleyici ızgarasını çıkarın.
4. Kıvılcım önleyici ızgarasını tel fırçayla temizleyin.
5. Deflektör plakasını ve kıvılcım önleyici ızgarasını yerleştirin ve sıkın.
Sıkma momenti 2 Nm.
6. Kesme tertibatını takın, bkz. İlk devreye alma, kesme tertibatının dışarıda
monte edilmesi.
64
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
10 Bakım
10.2.11 Boşaltma kanalının temizlenmesi
Uyarı: EPA cihazlarında (ABD ve Kanada'da) 90 saatte bir cihazın boşaltma
kanalını Wacker Neuson partnerinizin servisine temizletin.
TEDBİR
Hatalı kullanım cihazda ciddi hasarlara neden olabilir.
f Temizlemek için sert veya metal yardımcı araçlar kullanmayın.
f Yanma artıklarının silindire girmemesine dikkat edin.
Poz.
Tanım
Poz.
1
Conta
3
2
Susturucu
Tanım
Vida (4 adet)
1. Kesme tertibatını çıkarın, bkz. İlk devreye alma, kesme tertibatının dışarıda
monte edilmesi.
2. Buji soketini çekip çıkartın.
3. Ses azaltıcıyı sökün ve çıkarın.
4. Silindir alanını pisliklerden korumak için, pistonu üst konuma getirin.
5. Boşaltma kanalındaki yanma artıklarını ahşap yardımcı araçla (örneğin
çubuk) temizleyin.
6. Silindir ve ses azaltıcının yalıtım yüzeyini temizleyin.
Kullanma kılavuzu
65
10 Bakım
BTS 630, 635
7. Ses azaltıcıyı yeni contayla silindire vidalayın.
Sıkma momenti 18 Nm.
8. Kesme tertibatını takın, bkz. İlk devreye alma, kesme tertibatının dışarıda
monte edilmesi.
66
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
11 Arıza giderme
11 Arıza giderme
Olası arızalar, bunların nedeni ve giderilmesine yönelik bilgileri aşağıdaki
tablodan alabilirsiniz.
Kendiniz gideremeyeceğiniz ya da gidermemeniz gereken arızalarda lütfen ilgili
Wacker Neuson partnerinize başvurun.
Arıza
Nedeni
Giderilmesi
Motor marş etmiyor.
Kambi anahtarı durdurma
konumunda.
Kombi anahtarını "I" veya
"Jikle" konumuna getirin.
Buji yuvası bozuk.
Cihazı onartın. *
Buji arızalı.
Bujiyi değiştirin.
Buji gevşek duruyor.
Bujiyi sıkarak sabitleyin.
Bujinin elektrot aralığı doğru
ayarlanmamış.
Elektrot aralığını ayarlayın.
Yakıt filtresi tıkanmış.
Yakıt filtresini değiştirin.
Rölanti hızının ayarı bozulmuş.
Rölanti hızını ayarlayın.
Yakıt filtresi tıkanmış.
Yakıt filtresini değiştirin.
Yakıt deposu boş.
Yakıt doldurun.
Motorun gücü yok.
Hava filtresi kirlenmiş.
Hava filtresini değiştirin.
Kesme bıçağı dönmüyor.
V-kayışı bozuk.
V-kayışının değiştirin.
Kavrama bozuk.
Cihazı onartın. *
Kesme bıçağı rölantide
dönüyor.
Rölanti hızının ayarı bozulmuş.
Rölanti hızını ayarlayın.
Motor kapatılamıyor.
Kombi anahtarının elektrik
bağlantısı bozuk.
1. Kombi anahtarını "Jikle"
konumuna getirin. Motor
birkaç saniye sonra kapanır.
2. Cihazı onartın. *
Motor çalıştıktan kısa bir süre
sonra duruyor.
*
Bu servis işlerini Wacker Neuson partnerinize yaptırın.
Kullanma kılavuzu
67
12 Aksesuar
BTS 630, 635
12 Aksesuar
Cihaz için zengin içerikli bir aksesuar programı teklif edilmektedir.
Münferit aksesuar parçaları hakkında bilgileri İnternet'te
www.wackerneuson.com altında bulabilirsiniz.
68
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
13 Depolama
13 Depolama
Cihazı, örneğin kış aylarında, uzun süre kullanmayacaksanız, aşağıdaki
işlemleri yapın.
Hazırlıkların yapılması
1. Motoru kapatın.
2. Kesme bıçağını sökün ve kuru olarak depolayın.
3. Aletin soğumasını bekleyin.
Yakıt sistemini boşaltma
Yakıttaki benzin uzun süreli depolamalarda kısmen buharlaşır. Yakıttaki
2 zamanlı motor yağı buharlaşmaz. Uzun süreli bir depolamadan sonra, benzin/
2 zamanlı motor yağı karşımının oranı doğru kalmaz. Bu nedenle, uzun süreli bir
depolamada yakıt sistemi boş olmalıdır.
1. Depo kapağının etrafındaki pislikleri temizleyin.
2. Depo kapağını yavaşça sökün ve çıkartın.
3. Yakıtı, örneğin bir sifon pompasıyla uygun bir kaba veya depoya boşaltın.
4. Depo kapağını yerine oturtun ve vidalayın.
5. Motoru başlatın ve karbüratördeki yakıt bitene ve durana kadar rölantide
çalıştırın.
Cihazı depoya kaldırma
1. Cihazı temizleyin.
2. Cihazı kuru bir yerde saklayın.
Kullanma kılavuzu
69
14 Teknik bilgiler
BTS 630, 635
14 Teknik bilgiler
14.1
BTS 630, 635, 635s
Cihaz
Tanım
Birim
Parça No.
Uzunluk x genişlik x
yükseklik
mm
Ağırlık (kesme bıçağı,
aksesuar olmadan, depo
boş)
kg
Soft Start
70
BTS 630
BTS 635
BTS 635s
0610186,
0610187
0610190,
0610191
0610192,
0610193
800 x 315 x 400
825 x 315 x 420
825 x 315 x 420
10,9
11,1
11,3
—
—
„
Azami kesme bıçağı çapı
mm
300
350
350
Azami genişlik
mm
4,5
4,5
4,5
Mil çapı
mm
20
25,4
25,4
Azami kesme derinliği
mm
103
128
128
Depo kapasitesi
l
1,1
1,1
1,1
Yakıt tüketimi
l/saat
2,3
2,3
2,3
Azami mil dönüş sayısı
d/d
4240
4240
4240
Azami çevresel hız
m/s
67
78
78
Ölçülen ses seviye
göstergesi LWA*
dB(A)
114
115
115
Garanti edilen ses seviye
göstergesi LWA
dB(A)
116
117
117
Operatör yerindeki ses
seviyesi şiddeti LpA *
dB(A)
103
104
104
Kullanma kılavuzu
BTS 630, 635
*
14 Teknik bilgiler
Tanım
Birim
BTS 630
BTS 635
BTS 635s
Hızlanma toplam titreşim
değeri ahv* öndeki tutma
kolunda
m/s2
4,4
4,2
4,2
Hızlanma toplam titreşim
değeri ahv* arkadaki tutma
kolunda
m/s2
4,5
4,8
4,8
Hızlanma toplam titreşim
değeri ahv ölçüm
belirsizliği
m/s2
1,5
1,5
1,5
BTS 630
BTS 635
BTS 635s
DIN EN ISO 19432:2006 uyarınca
Tahrik motoru
Tanım
Birim
Yanma yöntemi
2 Zamanlı
Motor türü
Benzin motoru
Silindir hacmi
cm³
85,8
Nominal güç
kW
4,3
Nominal hız
d/d
9300
Azami tork
Nm
5,0
Azami dönüş sayısı
d/d
10000
Rölanti hızı
d/d
2800
İşletme maddesi
Benzin-yağ karışımı
Yakıt karıştırma oranı
50:1
Yakıt özellikleri
Kurşunsuz normal benzin 91 ROZ (87 R+M)
Yağ özelliği 2 zamanlı
motor yağı
ISO L-EGD
Buji
Elektrot aralığı
NGK BPMR7A
mm
0,6
Kullanma kılavuzu
71
14 Teknik bilgiler
14.2
BTS 630, 635
Yakıt karıştırma tablosu
Uyarı: Yalnızca 1:50 karıştırma oranında yakıt kullanın.
Benzin miktarı (litre)
72
Yağ miktarı (litre)
1
0,02
5
0,1
10
0,2
15
0,3
20
0,4
25
0,5
Kullanma kılavuzu
AB - Uygunluk beyanı
Üretici
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Preußenstraße 41, 80809 München
Ürün
Ürün
BTS 630
Ürün tipi
Moturlu kesme makinesi
Ürün fonksiyonu
Malzemelerin bölünmesi
Parça numarası
0610186
0610192
Takılı olan faydalı güç
4,3 kW
4,3 kW
Ölçülen ses seviye
göstergesi
114 dB(A)
115 dB(A)
Garanti edilen ses
seviye göstergesi
116 dB(A)
117 dB(A)
BTS 635s
Uygunluk değerlendirme yöntemi
Uygunluk Değerlendirme Prosedürü 2000/14/EG, Ek VI. 2005/88/EG'ye göre
gerçekleştirilmiştir.
Yönetmelikler ve normlar
Bu ürünün aşağıda belirtilen direktiflerin ve normların hüküm ve koşullarına uygun
olduğunu beyan ederiz:
2006/42/EG, 2000/14/EG, 2005/88/EG, 2004/108/EG, EN 55012:2007
Teknik evraklar için yetkili kişi
Axel Häret,
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Preußenstraße 41, 80809 München
München, 01.08.2011
Dr. Michael Fischer
Teknoloji ve İnovasyon Yöneticisi
Orijinal uygunluk belgesinin tercümesi

Benzer belgeler