MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ`NDEN

Yorumlar

Transkript

MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ`NDEN
MANİSA 3. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
DOSYA NO: 2016/353
Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce aşağıda bulunduğu yer ve mevkiisi
yazılı olan taşınmazın kamulaştırılmasına tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemleri
2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile
anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve
Davacı adına Tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 26/09/2016
günü yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan
4650 sayılı yasanın10. Maddesi gereğince ilan olunur. 01/08/2016
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Mustafa Dereliöz, Fuat Dereliöz
TAŞINMAZ BİLGİLERİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Aşağıçobanisa Mahallesi,
3240 parsel sayılı taşınmaz
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN BÖLÜM: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Aşağıçobanisa
Mahallesi, 3240 parsel sayılı taşınmazın 1.783,25 m2’lik bölümü ve varsa üzerindeki
muhdesatlar
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 401986)

Benzer belgeler

T.C. HOZAT KADASTRO MAHKEMESİ`NDEN

T.C. HOZAT KADASTRO MAHKEMESİ`NDEN tensip zaptı, ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinin ilanen tebliğ tarihinden itibaren HMK’nın 317. ve 318. Maddeleri gereğince iki ha...

Detaylı

SİNOP ADALET DAİRESİ TELEFON LİSTESİ

SİNOP ADALET DAİRESİ TELEFON LİSTESİ SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP SİNOP AYANCIK İLÇESİ AY...

Detaylı

T.C. TORUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ`NDEN

T.C. TORUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ`NDEN 5- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. ZİRAAT BANKASI TORUL ŞUBESİNE yatırılacağı, 6- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tar...

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ`NDEN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ`NDEN T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN (KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Detaylı

T.C. HOZAT KADASTRO MAHKEMESİ`NDEN

T.C. HOZAT KADASTRO MAHKEMESİ`NDEN tensip zaptı, ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinin ilanen tebliğ tarihinden itibaren HMK’nın 317. ve 318. Maddeleri gereğince iki ha...

Detaylı

tc karabük 2. asliye hukuk mahkemesi`nden kamulaştırma ilanı tc

tc karabük 2. asliye hukuk mahkemesi`nden kamulaştırma ilanı tc MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN DOSYA NO: 2016/353 Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce aşağıda bulunduğu yer ve mevkiisi yazılı olan taşınmazın kamulaştırılmasına tabi tutuldu...

Detaylı