Prof. Dr. Andrea Buraschi, “Avrupa Birliği

Yorumlar

Transkript

Prof. Dr. Andrea Buraschi, “Avrupa Birliği
Basın bülteni
Özyeğin Üniversitesi ve SPK’nın konuğu olarak Türkiye’ye
gelen Prof. Dr. Andrea Buraschi, “Avrupa Birliği Kurtarma
Paketi” ve “Görüş Farklılıkları, Belirsizlik ve Sermaye
Piyasaları” konularında seminer verdi
Dünyanın en önemli finans yöneticilerine eğitim veren “International Wealth Management –
Uluslararası Varlık Yönetimi” programının yöneticisi olan ve “finans kurumlarına yön
verenlerin hocası” olarak tanınan Prof. Dr. Andrea Buraschi, Özyeğin Üniversitesi ile SPK’nın
konuğu olarak geldiği İstanbul’da bir seminer verdi. Prof. Buraschi, Avrupa Birliği’nin son
dönemde açıkladığı kurtarma paketi ve önümüzdeki dönemde piyasaların karşılaşacağı
risklerden bahsetti. Piyasalarda bir süre daha temkinli davranılması gerektiğini belirten Prof.
Buraschi, konuşmasının ikinci bölümünde piyasa belirsizlikleri üzerine yaptığı araştırmayı
dinleyicilerle paylaştı.
03.06.2010, İstanbul
Tüm dünyada akademik çalışmaları ve önde gelen finans kurumlarına danışmanlık vermesiyle
adından söz ettiren Prof. Dr. Andrea Buraschi, Özyeğin Üniversitesi ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (SPK) davetlisi olarak İstanbul’daydı. Imperial College’ta Finans Bölüm Başkanı olan
Prof. Dr. Andrea Buraschi, 3 Haziran 2010 tarihinde Özyeğin Üniversitesi’nde "Avrupa Birliği
Kurtarma Paketi" ve “Görüş Farklılıkları, Belirsizlik ve Sermaye Piyasaları” konuları üzerine bir
seminer verdi.
Konuşmasının ilk bölümünde 2007 Ağustos ayından itibaren başlayan piyasa hareketlerini
yorumlayan Prof. Buraschi, Yunanistan krizi ve Avrupa Birliği’nin açıkladığı son kurtarma
paketini değerlendirdi. Prof. Buraschi konuşmasının ilk bölümünü şu sözlerle noktaladı:
"Amerika'da başlayan krizin temelinde düşük ve yüksek riskli kredilerin bir sepet içerisinde
toplanıp yeni ürünler olarak piyasaya sürülmesi bulunuyor. Bunun bir benzeri şu anda Avrupa
Birliği içerisinde ülkeler bazında yapılmaya çalışılıyor. Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi yüksek
kredi riski bulunan ülkeler ile Almanya, Fransa gibi ülkeler aynı paketin içerisinde yer alıyor.
Önümüzdeki aylar içerisinde; özellikle Almanya, kurtarma paketinin içeriği ve yapısı konusunda
yeni görüşmeler talep edebilir. Önümüzdeki süreç içerisinde piyasada temkinli olmakta ve piyasa
riski içermeyen pozisyonları tercih etmekte fayda var."
Prof. Dr. Andrea Buraschi konuşmasının ikinci bölümünde ise akademik dünyada büyük ses
getiren yeni araştırmasından bahsetti. Finans piyasasında var olan belirsizliklerin, fiyat
hareketlerindeki oynaklığa (volatilite) etkisinin ölçüldüğü araştırmada, özellikle analist görüşleri
arasındaki farklılaşmanın piyasa volatilitesini önemli ölçüde etkilediği bildiriliyor. Araştırmada
ayrıca, piyasa belirsizliklerini temsil edebilecek diğer büyüklükler de araştırılıyor.
Prof. Dr. Andrea Buraschi kimdir?
Prof. Dr. Andrea Buraschi, Imperial College’ta Finans Bölüm Başkanı ve Finans Yüksek Lisansı ile
Finans Mühendisliği ve Risk Yönetimi Yüksek Lisansı programlarının yöneticisidir. Prof. Dr.
Buraschi, Imperial’da görev yapmaya başlamadan önce Columbia Üniversitesi’nde, The
University of Chicago Graduate School of Business’te, London Business School ve IMD’de çeşitli
görevlerde bulunmuştur. Andrea Buraschi aynı zamanda, varlık tahsisi, risk yönetimi ve optimal
kurumsal finans kararları alanında büyük çaplı uluslararası şirketlere danışmanlık sunan
Turningpoint şirketinin kurucu ortağı ve CEO’sudur.
Profesör Buraschi, 2006’da, “Korelasyon Riski ve Optimal Portföy Seçimi” alanındaki çalışmasıyla
“Inquire Europe Ödülü”nü, 2009’da “Ekonomik Belirsizlik, Uzlaşmazlık ve Kredi Piyasaları”
hakkındaki çalışmasıyla “Inquire UK Ödülü”nü, 1999’da yatırım alanındaki en iyi makale için
verilen “WFA Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır. Buraschi aynı zamanda 2007’de Imperial
College London’da üstün başarılı öğretim üyelerine verilen “Dean Teaching” ödülüne ve London
Business School’da “Yılın Öğretmeni” ödülüne layık görülmüştür. Buraschi’nin başlıca araştırma
konuları arasında, varlık fiyatlandırması, türev ürünleri, sabit gelir, risk yönetimi, yüksek riskli
yatırım fonları ve kurumsal finans yer alır. Buraschi’nin çalışmaları “The Journal of Finance, The
Review of Financial Studies, The Journal of Financial Economics, The Journal of Derivatives” ve
“The Journal of Banking and Finance” de dahil olmak üzere bütün önemli finans dergilerinde
yayınlanmıştır.
Profesör Buraschi, regülasyon ve risk yönetimi/ölçümü konularında başta Bank of Italy olmak
üzere, çok sayıda şirkete, yatırım bankasına, yüksek riskli yatırım fonlarına ve devlet birimlerine
danışmanlık sunmaktadır. Buraschi, Ambrosetti Forumu’nda da düzenli olarak konuşmacı olarak
yer almaktadır.
Özyeğin Üniversitesi hakkında:
Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından kurulan Özyeğin Üniversitesi, yaşamla iç içe, yenilikçi,
yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
Özyeğin Üniversitesi, Türkiye ortamında olduğu kadar bölgesel ve küresel ölçekte de geçerli
olacak yaratıcı, özgün, faydalı ve uygulanabilir bilgi üretmeyi ve üretilen bilginin uygulamaya
geçirilmesi sürecinde aktif bir rol oynamayı hedeflemektedir. Öğrenim programlarını, yükselen
mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hakim, iletişim ve bilgi teknolojileri
kullanımında yetkin ve uygulama becerisi olan gençler yetiştirmeye yönelik şekillendiren
Özyeğin Üniversitesi, bireysel sorumluluk alabilen, ilkelerine bağlı, sonuç odaklı, teorik bilgi ve
uygulama deneyimine sahip, sürekli öğrenmeyi ilke edinen mezunları sayesinde sahip olduğu
vizyonu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Benzer belgeler