BlackArmor® NAS 440/420 Depolama Sunucuları

Yorumlar

Transkript

BlackArmor® NAS 440/420 Depolama Sunucuları
Teknoloji Dosyası
BlackArmor® NAS 440/420
Depolama Sunucuları
Küçük İşletmeler için Güvenli, Merkezi
Ağ Depolama Çözümü
Ev tabanlı işletmeler dahil 50 veya daha az çalışana sahip işletmeler,
gitgide artan miktarlarda kritik işletme ve finans verilerini depolamak
ve bu bilgileri herhangi bir kayba karşı korumak durumundadır. Bütçeleri sınırlı olsa da, depolama ve yedekleme ihtiyaçları dünyanın en
büyük çokuluslu kuruluşları kadar önemlidir. Ancak çok az işletmenin
önemli dosyaları düzenli olarak yedeklemek için resmi bir planı
var ve hatta çoğu işletmenin BT desteği lüksü mevcut değil. Seagate Technology veri kaybına karşı koruma sağlayan yüksek hacimli
depolama ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
Seagate® BlackArmor NAS 440/420 depolama sunucular küçük işletmeler küçük ofisler/ev ofisleri (SOHO) kullanıcılarının özgün ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış ağ bağlantılı genişletilebilir depolama
çözümleridir. Windows ® XP, Windows Vista ® ve Mac OS X 10.5 ile
çalışan bilgisayarlarla uyumlu olan yeni Seagate BlackArmor NAS
depolama sunucuları gigabayt başına düşük maliyetle işletme ölçekli,
yüksek kapasiteli fazla verileri depolama imkânı sunuyor. Teknik olmayan kişilerin de yönetebileceği, BlackArmor NAS depolama sunucusu
çoklu RAID yapılandırma seçenekleriyle donanım hatasına bağlı veri
kaybını önler. BlackArmor NAS depolama sunucusu mobil çalışanların
herhangi bir yerden Internet bağlantısı ile dosyaları yazmalarına ve
okumalarına olanak sağlayan uzaktan erişim özelliğini de sunmaktadır.
Kapsamlı Koruma
BlackArmor NAS depolama sunucusu paket olarak maksimum
8 TB formatlanmamış depolama kapasitesi sunan her biri 1 TB,
1,5 TB veya 2 TB’lık dört Seagate Seri ATA (SATA) sabit diskle gelir.
BlackArmor NAS 440 depolama sunucusunun en iyi modeli dört
kurulu sabit diskten oluşur ve herhangi bir diskteki verilerin kaybına
karşı kaydedilmiş tüm verileri korumak için üç ve daha fazla sabit
diski birleştiren RAID 5 işlemcisi için önceden yapılandırılmıştır.
BlackArmor NAS 420 modeli her bir sabit diskteki verilerin kaybına
karşı tüm verileri her bir sabit diske kaydeden RAID 1 yapılandırmaya
(buna ikizleme denir) kurulu iki sabit diskle gönderilir. BlackArmor
BlackArmor® NAS 440/420
Depolama Sunucuları
Küçük İşletmeler için Güvenli, Merkezi
Ağ Depolama Çözümü
NAS 420 modelini depolama ihtiyaçlarınız büyüdükçe bir veya iki ilave diskle birkaç saniye içinde
genişletebilirsiniz.1
BlackArmor NAS depolama sunucuları her biri boyut
olarak değişebilen ve farklı bir RAID düzeyinde
yapılandırılabilen dört mantıksal disk bölümü oluşturmayı destekler. Böyle yapmak farklı veri türlerini
ayrı tutar ve her bir disk bölümündeki veri türü için
en uygun RAID koruma düzeyini seçmenize olanak
sağlar. Bir işletmenin önemli kelime işleme ve muhasebe dosyalarını saklayan ve çalışanların bilgisayarlarını yedekleyen ayrı disk bölümleri en iyi şekliyle
en üst düzey korumayı sunan RAID 10’la sağlanır.
Daha hızlı okuma / yazma performansına sahip
koruma gerektiren ticari bilgi veritabanı gibi dosyalar
RAID 1 için yapılandırılmış farklı bir disk bölmesinde
saklanabilir. İndirilen filmler ve diğer veri akış ortamları gibi en üst düzey veri transfer hızını gerektiren
dosyalar için disk bölümü en hızlı performansı sağlayan ancak veri koruma olanağı sağlamayan RAID 0
olarak yapılandırılabilir. Seagate BlackArmor NAS
depolama sunucusu ile, tüm bunları eşzamanlı
yapabilir ve tarayıcı tabanlı yönetici arabirimi ile
birkaç dakika içinde kurulumu yapabilirsiniz.
BlackArmor NAS depolama sunucusunun tasarım
esnekliği çoklu depolama görevleri eşzamanlı olarak
yapmasına olanak sağlar. İki esas kullanım mevcuttur, ağ ortamı olan bir mekanda paylaşılan dosya
depolama olanağı ve dahili Seagate BlackArmor
Yedekleme yazılımını kullanan 50 taneye kadar
bağlı bilgisayardan dosyaları yedekleme olanağı. 2
Ek özellikler veri akış ortamı ve Microsoft Etkin
Dizini tam olarak destekleyen ve ağı geçen direkt
bir bağlantıyla ikinci bir BlackArmor NAS depolama
sunucusuna birimlerin içeriğini kopyama imkânından
oluşur. Dört tümleşik USB bağlantı noktası USB
disklerden veya flash disklerden veri okumayı ya
da bu disklere veri yazmaya destekler, bu noktalar
kesintisiz güç kaynağı ile bağlıdır ve bir USB yazıcıyı
paylaşırlar. BlackArmor NAS depolama sunucusundaki verilere dünyanın herhangi bir yerinden ücretsiz
2
Seagate Küresel Erişim servisi™ ve FTP sunucusu
işlevi ile güvenle erişilebilir. Bu erişim noktaları için
tüm yetkiler birincil yönetici tarafından yönetilir.
Sürekli Güvenilirlik
BlackArmor NAS depolama sunucusu tasarımı
güvenilir, sürekli işlem sağlamayı amaçlar. Ünitenin
ikiden dörde kadar dahili Seagate diski makine
çalışır haldeyken çıkarılıp takılabilir ve her biri can
her biri ünitenin gücü kesilmeksizin saniyeler içinde
yerleştirilebilir. Sonuç ise nadir gerçekleşen disk
hatasında minimum aksama süresi sağlamasıdır.
Çift Ethernet bağlantı noktaları, eş zamanlı olarak
ağa bağlıyken fazlalığı devretme imkanı sağlayacak
şekilde yapılandırılabilir.
Herhangi bir depolama sistemindeki diğer bir önemli
etmen de ısı çıkışıdır. Sabit diskler tüm çok düşük
sürtünmeli etkinlikleri için yüksek hızlarda döndükçe
ısı üretirler ve ısı elektronik devrelerin düşmanıdır.
Seagate mühendisleri bu zorluğu iki şekilde aştı.
İki verimli ısı çıkışı için ideal hava yolu sağlan,
BlackArmor NAS depolama sunucusu muhafazası
içerisinde dikey olarak konumlandırılmış disklerdir.
Ünitenin neredeyse sessiz, yüksek etkinlikli, bilyeli
fan diskler arasındaki uygun hava akışı oranını
sağlamak için gerekli gücü sağlar. Diskler gibi fanın
kendisi de sökülüp takılabilir.
Isı çıkışının ünitenin güç kaynağıyla ilgili olan ikinci
yönü dahiyane bir şekilde çözüldü. Güç kaynağını
BlackArmor NAS depolama sunucusu muhafazasının içine yerleştirmektense bir masaüstü bilgisayara benzer şekilde, Seagate mühendisleri kasanın
dış tarafını genel olarak düşünmeyi tercih ettiler. Bir
dizüstü bilgisayarınkine benzeyen harici bir güç
kaynağı seçtiler. Bu akıllıca çözüm birden fazla sorunu eşzamanlı olarak çözüyor: Güç kaynağın ürettiği
ısı bir faktör olmaktan çıkıyor, BlackArmor NAS
depolama sunucusu muhafazası daha kompakt
yapılabilir ve güç kaynağının arızalanması duru­
munda değiştirme eski güç kaynağını çıkarıp
yenisini takmaktan ibaret oluyor.
1
RAID 5 üç veya daha fazla disk gerektiriyor, dört tane tercih edilir. RAID 10 çift olarak yapılandırılmış dört disk gerektirir.
2
10 lisans dahildir; maksimum 50 tane ek lisans kullanılabilir.
BlackArmor® NAS 440/420
Depolama Sunucuları
Küçük İşletmeler için Güvenli, Merkezi
Ağ Depolama Çözümü
Kolay Yedekleme
Yönetim araçları
Dosyaları düzenli olarak yedeklemek SOHO çalışanları ve küçük işletmeler için dünyanın en büyük kuruluşları kadar önemlidir. Her bir BlackArmor NAS
depolama sunucusunun içinde bulunan Windows
tabanlı Seagate BlackArmor Yedekleme yazılımı
belirtilen BlackArmor NAS RAID korumalı disk
bölümüne yedekleyerek bu günlük işleri otomatik
olarak yapar. Dosyalar BlackArmor Yedekleme
yazılımı kullanılarak kolaylıkla yüklenir.
Harici sistem kurulumcuları veya danışmanları
kullanan işletmelerin gerekli şekilde BT desteği
sağlaması için BlackArmor NAS depolama sunucusu bir çok yönetim aracı ve yönetimsel araç
sunmaktadır. Doğrudan bir yerel IP adresi veya
Internet aracılığıyla uzaktan erişilebilir tümleşik
Web tabanlı yönetim arabirimi disk bölümleri oluşturmak, Microsoft Etkin Dizini için yönetim desteği
sağlayan ağ paylaşımları ayarlamak, ve DNS
tabanlı adlandırma için kapsamlı yapılandırma
özellikleri sağlar. Seagate akıllı hata algılama teknolojisi, uyarı e-posta ihbarı, NTP zaman senkronizasyonu, DHCP ile otomatik IP adres ataması
veya sabit bir adres ayarlamak mevcut düzinelerce
seçenekten sadece bir kaçı.
Yedekleme işini otomatik bir işlem haline getirmek
hiçbir dosyanın kaybolmamasını ve yedeklenen
tüm verilerin acil bir durumda bir araya getirilmesi
güç olacak CD yığınlarına veya münferit USB sabit
diskler yerine merkezi bir konumda bulunmasını
sağlar. BlackArmor Yedekleme yazılımı tek bir
dosyanın ağ üzerindeki her bir bilgisayarda3 bulunmasını oldukça kolaylaştırır. Merkezi yedekleme
olmaksızın verileri kurtarmanın maliyeti oldukça
pahalı olur. Şubat 2009’da yapılan bir çalışmaya
göre her bir gizliliği ihlal edilmiş müşteri kaydı olayı
202 dolara mal olmaktadır. 4 20 müşterisinin her
birinin 1000 kaydı olduğu küçük bir işletme için
toplam maliyet 4 milyon doları aşmaktadır. Daha
ileri koruma için, SafetyDrill™ çıplak metal kurtarma özelliği felaket boyutundaki bir bilgisayar
hatası durumunda tüm sistemi yeniden yüklemenize olanak sağlar.
KUZEY VE GÜNEY AMERİKA
ASYA / PASİFİK
AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA
Sonuç
BlackArmor NAS 440/420 depolama sunucuları
uygun fiyatlı, kolaylıkla yönetilen, merkezi ağ depo­
lama ve güvenli uzaktan erişim sağlar ve küçük
işletmelerin beklediği veri güvenilirliğinde dönüm
noktasıdır. Büyüyen Seagate BlackArmor depolama ürünleri ailesinin bir kısmı, BlackArmor NAS
depolama sunucuları çalışma süresini en iyi şekle
getirmekte, veri yönetimi kolaylaştırmakta ve işletmenin depolama ihtiyaçları büyüdükçe genişlemeye
hazırdır. Sonunda, en küçük işletmeler bile verilerin
güvenli, emin ve donanım hatasından kaynaklanan
kayıplara karşı korunmasını sağlayan RAID’in
olanaklardan faydalanabilecekler.
3
B lackArmor Yedekleme yazılımı şu anda Mac OS ile kullanılamamaktadır. Alımlarda 10 lisans mevcuttur. İlave lisanslar Seagate’den alınabilir.
lackArmor Yedekleme yazılımı bir BlackArmor NAS depolama sunucusu ile 50 bilgisayara kadar destekleyebilir.
B
4
P GP Corp. ve Ponemon Institute tarafından Şubat 2009’da yayınlanan “ABD, Bir Veri İhlali Maliyet Çalışması”
(http://www.pgp.com/insight/newsroom/press_releases/2008_annual_study_cost_of_data_breach.html).
Seagate Technology LLC 920 Disc Drive, Scotts Valley, California 95066, ABD, +1 831-438-6550
Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapur 569877, +65 6485 3888
Seagate Technology SAS 130-136, rue de Silly, 92773 Boulogne-Billancourt Cedex, Fransa, +33 1 41 86 10 00
Telif Hakkı © 2009, Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. ABD’de basılmıştır. Seagate, Seagate Technology ve Wave logosu, Seagate Technology LLC’nin ABD’deki ve / veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BlackArmor,
GlobalAccess ve SafetyDrill, Seagate Technology LLC veya yan şirketlerinden birinin ABD ve / veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ya da tescilli ticari markalar, ilgili sahiplerine
aittir. Sabit disk kapasitelerinde kullanılan bir gigabayt veya GB, bir milyar bayta, bir terabayt veya TB ise bir trilyon bayta eşittir. Bilgisayarınızın işletim sistemi, farklı bir ölçüm standardı kullanabilir ve daha düşük bir kapasite raporu sunabilir.
Ayrıca sıralanan kapasitelerin bazıları, formatlama ve diğer işlevler için kullanılır ve bu nedenle veri depolama için kullanılamaz. Seagate’in, sunduğu ürünleri veya teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.
TP604.1-0905TR, Mayıs 2009

Benzer belgeler

BlackArmor® NAS 440/420/400 Veri Dosyası

BlackArmor® NAS 440/420/400 Veri Dosyası Telif Hakkı © 2009, Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. ABD’de basılmıştır. Seagate, Seagate Technology ve Wave logosu, Seagate Technology LLC’nin ABD’deki ve / veya diğer ülkelerdeki tes...

Detaylı

VMware Veri Kaybı En İyi Uygulamaları

VMware Veri Kaybı En İyi Uygulamaları Telif Hakkı © 2009, Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. ABD’de basılmıştır. Seagate, Seagate Technology ve Wave logosu, Seagate Technology LLC’nin ABD’deki ve / veya diğer ülkelerdeki tes...

Detaylı

Katı Hal Depolaması

Katı Hal Depolaması GlobalAccess ve SafetyDrill, Seagate Technology LLC veya yan şirketlerinden birinin ABD ve / veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ya...

Detaylı

Dell™ aX4-5 Depolama Dizisi

Dell™ aX4-5 Depolama Dizisi genişletilebilirlik ve gelişmiş veri yönetimi özelliklerini kullanımı kolay ve uygun maliyetli tek bir depolama çözümü içinde sunar. Basit, Ölçeklenebilir ve Ekonomik AX4-5 dizileri, kullanımı kola...

Detaylı