türkiye`de çalışan çevirmenlere başvuru çağrısı

Yorumlar

Transkript

türkiye`de çalışan çevirmenlere başvuru çağrısı
TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN ÇEVİRMENLERE BAŞVURU
ÇAĞRISI
Ireland Literature Exchange/Idirmhalartán Litríocht Éireann (ILE)
Çeviri Burs Programı
Ireland Literature Exchange/Idirmhalartán Litríocht Éireann (ILE), çağdaş İrlanda
edebiyatından bir eserin çevirisi üzerinde çalışan ve 1 Eylül 2012 - 30 Kasım 2012 tarihleri
arasında en fazla üç haftalık bir dönemi İrlanda'da geçirmek isteyen Türkiye'den edebi
çevirmenlerin başvurularını beklemektedir.
Ireland Literature Exchange (İrlanda Edebiyat Merkezi), İrlanda edebiyatının yurtdışında
tanıtımından sorumlu olan, Hükümet tarafından finanse edilen bir kuruluştur.
Burslar yukarıda belirtilen ülkelerden, aşağıdaki şartları taşıyan deneyimli edebi çevirmenlere
verilecektir:
1. İrlanda'da ikamet etmeyen
2. İrlanda edebiyatından bir eserin çevirisini gerçekleştiren
3. Söz konusu eser için yayınevi ile halihazırda bir sözleşme yapmış olan veya ihtisas
döneminde yapacak olan çevirmenler.
İngilizce veya İrlandaca dilinden Türkçe’ye çeviri yapan çevirmenlerin başvuruları kabul
edilecektir.
Burslar, konaklama, yemek ve günlük harcama maliyetlerini kapsayacaktır. Tüm gerekli
düzenlemeler ILE tarafından yapılacaktır. Ayrıca makul seyahat giderleri konusunda da destek
sağlanacaktır. Bursiyerler Dublin’de veya duruma göre ülke genelindeki merkezlerde
konaklayacaktır.
Burslar, hem Ireland Literature Exchange hem de bursiyeler için uygun olacak dönemlere denk
gelecek şekilde ayarlanacaktır.
Page 1 of 4
Bu şartları yerine getiren adayların, 30 Temmuz 2012, Pazartesi gününe kadar yazılı olarak
(posta veya elektronik posta) aşağıdaki adrese başvurması gerekmektedir:
Ireland Literature Exchange
(Translation Bursary Programme 2012)
25 Denzille Lane
Dublin 2
Ireland
[email protected]
www.irelandliterature.com
E-posta ile yapılan başvurular aynı zamanda faks veya posta ile gönderilmelidir.
Başvurularda yer alması gereken belgeler:

Kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri (doğum tarihi, adres, telefon numarası, e-posta adresi
ve pasaport fotoğrafı).

Genel nitelikleri ve bugüne kadar yapılan edebi çevirileri açıklayan ve varsa yayın
bilgilerini içeren kısa bir Özgeçmiş.

İrlanda’da kalınacak süre boyunca yapılacak çalışmanın kısa açıklaması.

Söz konusu çeviri için yayınevi ile yapılan ve her iki tarafça imzalanmış sözleşmenin bir
nüshası.

Çeviri yayınevi ve hak sahibi arasındaki haklar sözleşmesinin bir nüshası.

Seyahat masraflarının tahmini tutarı (sadece Euro). Seyahat masrafları için desteğe
ihtiyacı olmayan adaylar başvuruda bunu belirtmelidir.

Eylül 2012 – Kasım 2011 döneminde tercih edilen konaklama döneminin belirtilmesi.
Açıklama:

Başvurular en geç 30 Temmuz 2012, Pazartesi gününe kadar verilmelidir. Başarılı
adaylara 7 Ağustos 2012 Salı gününe kadar bildirim yapılacaktır.

Sorular yukarıdaki adresten ‘Translation Bursary Programme 2012’ye (Çeviri Burs
Programı 2012) gönderilmeli veya başlık satırına ‘Translation Bursary Programme 2012’
yazılarak [email protected] adresine iletilmelidir.

Yayımlanan çevirinin teşekkür sayfasında, çevirmen veya yayınevi tarafından ILE’nin
İrlanda’daki araştırma süresi boyunca verdiği desteği belirten bir açıklama yer almalıdır.

Başarılı adaylardan sağlık raporu ve İrlanda'da kalacakları dönemi kapsayan seyahat
sigortası istenecektir.
Page 2 of 4
CALL FOR APPLICATIONS FROM TRANSLATORS WORKING IN
TURKEY
Ireland Literature Exchange/Idirmhalartán Litríocht Éireann (ILE)
Translation Bursary Programme
Ireland Literature Exchange/Idirmhalartán Litríocht Éireann (ILE) invites applications from
literary translators from Turkey who are working on the translation of a work of contemporary
Irish literature and wish to spend a period of up to three consecutive weeks in Ireland during the
period 1st September 2012 to 30th November 2012.
Ireland Literature Exchange is a Government-funded organisation which is responsible for
promoting Irish literature abroad.
The bursaries are open to experienced literary translators from the countries listed above who:
4. are not resident in Ireland
5. are engaged in the translation of a work of Irish literature
6. have already secured a publisher's contract for the work in question or will have secured
one at the time of residency.
Applications are welcome from translators translating from either English or Irish to the Turkish
language.
The bursaries will cover accommodation, board and living costs. All necessary arrangements will
be made by ILE. A contribution will also be made towards reasonable travel expenses. Recipients
will be accommodated in Dublin and, where appropriate, at centres around the country.
Please note that bursaries will only be arranged for periods which are convenient for both
Ireland Literature Exchange and bursary recipients.
Page 3 of 4
Eligible candidates are invited to apply in writing (by post or email) by Monday, 30th July
2012 to:
Ireland Literature Exchange
(Translation Bursary Programme 2012)
25 Denzille Lane
Dublin 2
Ireland
[email protected]
www.irelandliterature.com
Email applications should be supplemented by faxed or posted documentation.
Applications must include the following:

Full personal and contact details, including date of birth, address, telephone number,
email address and a passport photograph.

A brief CV, detailing qualifications and literary translation work to date and including
publication details where applicable.

A brief outline of the work to be carried out during the residency.

A copy of a contract with the publisher for the translation in question, signed by both
parties.

A copy of the rights contract between the translation publisher and the rights holder.

An estimate of travel expenses (in euro only). Candidates not requiring a contribution
towards travel expenses should state this in their application.

An indication of the preferred period of residency during the period September 2012 to
November 2012.
Please note:

Applications should be submitted no later than Monday, 30th July 2012. Successful
candidates will be notified by Tuesday, 7th August 2012.

Queries should be sent to Translation Bursary Programme 2012 at the above address, or
emailed with the subject line ‘Translation Bursary Programme 2012’ to
[email protected]

The published translation should, on the proof page, carry a note from the translator or
publisher acknowledging ILE’s support for a period of research in Ireland.

Successful applicants will be asked to provide a certificate of good health and evidence of
travel insurance cover for the period of their stay in Ireland.
Page 4 of 4

Benzer belgeler

PDF version. - Ireland Literature Exchange

PDF version. - Ireland Literature Exchange Ireland Literature Exchange in co-operation with The Centre for Literary Translation, Trinity College Dublin, wishes to invite applications from literary translators for a residential bursary in Du...

Detaylı