AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞ.A.ġ.

Yorumlar

Transkript

AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞ.A.ġ.
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞ.A.ġ. - LĠSANSSIZ ELEKTRĠK BAġVURULARI
BAġVURU BĠLGĠLERĠ
Sıra
No
Firma / ġahıs Adı
BaĢvuru Tarihi
BaĢvuru Değerlendirme
Ayı
Evrak Yönüyle Değerlendirme Sonucu
Kaynak Türü
Güç (kW)
Ġl Adı
Gerekçe
Durumu
DEĞERLENDĠRME SONUCU
Teknik Değerlendirme Sonucu
Durumu
Gerekçe/Bağlantı GörüĢü
Trafo
Merkezi
1
Markim Dan. Metal Kimya
Tarım Hayv. Yapı San. ve
Tic. Ltd. Şti.
30.01.2015
Ocak 15
Güneş
300,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin
17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî
Gazete ’de yayımlanan Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği
kapsamında alınması öngörülen belge,
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge ve
Dekont geldi
2
Hülya Gül ERGÜN
14.01.2015
Ocak 15
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumlu
Başvuru Formu -Tek hat -tüketim
belgesi-tarım aslı -çed tamamlandı
Olumlu
3
Alternatif İnş. Toptan Gıda
Itriyat Tem. İh. Pvc İnş. Tah.
Ve Paz. Şti.
14.01.2015
Ocak 15
Güneş
750,00
Adıyaman
Olumlu
Başvuru Formu -Tek hat -tüketim
belgesi-tarım aslı -çed tamamlandı.
Olumlu
4
Malatya Ozon Sağ. Koz. Bit.
Ürünler Tar. Gıda San. ve
Tic. Ltd. Şti.
14.01.2015
Ocak 15
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumlu
Başvuru Formu eksik-Tek hat eksiktüketim belgesi eksik-tarım aslı değil-çed
yok
Olumlu
5
Bayhan ŞAHİN
05.01.2015
Ocak 15
Güneş
30,00
Adıyaman
Olumlu
Tapu -dekont -çed belgeleri tamamlandı
Olumlu
TEİAŞ'ın Gölbaşı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Gölbaşı TM
Çıkışlı 2x(3x3/0 AWG) iletkenli Besni Merkez Fider(F-10)’inden beslenen
Besni DM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen TR34’ten enerji alan 1.000 kVA gücündeki KSS TR-3’ten beslenen Bayhan
ŞAHİN’in enerji aldığı box pano üzerinden Gölbaşı TM
6
Güneydoğu Enerji İnşaat San.
ve Tic. Ltd. Şti.
27.01.2015
Ocak 15
Güneş
990,00
Adıyaman
Olumlu
Başvuru Formu Tamamlandı
Olumlu
TEİAŞ'ın Gölbaşı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Gölbaşı TM
Çıkışlı 2X(3/0) AWG iletkenli OSB(F-9) ve Besni(F-10) Fiderlerinden OSB(FGölbaşı
9) Fiderinin 13834991 barkod nolu direğinin yanında Şirketimizin uygun
göreceği bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Gölbaşı TM
7
Gölbaşı Enerji İnşaat Sanayi
ve Tic. Ltd. Şti.
27.01.2015
Ocak 15
Güneş
990,00
Adıyaman
Olumlu
Başvuru Formu Tamamlandı
Olumlu
TEİAŞ'ın Gölbaşı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Gölbaşı TM
Çıkışlı 2X(3/0) AWG iletkenli OSB(F-9) ve Besni(F-10) Fiderlerinden OSB(FGölbaşı
9) Fiderinin 13834991 barkod nolu direğinin yanında Şirketimizin uygun
göreceği bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Gölbaşı TM
8
Gora Enerji Sanayi Ltd. Şti.
16.01.2015
Ocak 15
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
ÇED Belgesi ve kiralama belgesi geldi
Olumsuz
9
Gora Enerji Sanayi Ltd. Şti.
16.01.2015
Ocak 15
Güneş
900,00
Adıyaman
Olumlu
Kiralama belgesi geldi
Olumsuz
10
Ardini enerji San. ve Tic. Ltd.
Şti.
20.01.2015
Ocak 15
Güneş
999,60
Kahramanmaraş
Olumlu
Abone No Tamamlandı
Olumlu
Olumlu
11
Kameri Tekstil Enerji San. ve
Tic. A.Ş.
22.01.2015
Ocak 15
Güneş
500,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Başvuru Formu ve Tarım Belgesi uygun
hale geldi
Olumlu
12
Ali Madey BAL
16.01.2015
Ocak 15
Güneş
500,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
13
Dehlevi Petrol harfiyat Gıda
Tarım Hayvancılık San. ve
Tic. Ltd. Şti.
07.01.2015
Ocak 15
Güneş
990,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
28.01.2015
Ocak 15
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumsuz
28.01.2015
Ocak 15
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumsuz
28.01.2015
Ocak 15
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumsuz
28.01.2015
Ocak 15
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumsuz
18
Gerger Enerji Ürt. San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Gerger Enerji Ürt. San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Gerger Enerji Ürt. San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Gerger Enerji Ürt. San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Hasan MALAYDIN
27.01.2015
Ocak 15
Güneş
7,50
19
İmhan TANER
16.01.2015
Ocak 15
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumsuz
20
Kahta Ges Enerji Temizlik
Tekstil Tarım San. Tic.Ltd.Şti.
28.01.2015
Ocak 15
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
30.01.2015
Ocak 15
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
30.01.2015
Ocak 15
Güneş
990,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
30.01.2015
Ocak 15
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumsuz
14
15
16
17
21
22
23
Değişim Planlama Harita İnş.
San. Tic. Ltd. Şti.
Goran Enerji San. ve Tic. Ltd.
Şti.
Mehmet CAN
Trafo Merkezi
Adıçim
Adıyaman
Gölbaşı
Kahta
Ps 4B
Genel Toplam
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ.
Adıyaman Lisanssız Elektrik Üretim BaĢvuruları
Toplam Kapasite (kW) Olumlu BaĢvuru Adet Olumlu BaĢvuru (kW)
12.000
23
21.890,00
52.000
32
27.485,00
15.000
23
17.932,80
20.000
33
31.036,00
2.000
0
101.000
111
98.343,80
Kalan Kapasite(kW)
9.890,00
24.515,00
2.932,80
11.036,00
2.000,00
2.656,20
Trafo Merkezi
Andırın
Çağlayan
Doğanköy
Göksun
Kahramanmaraş-2
Kılavuzlu
Kılılı
Narlı
Ps-5 Tm
Genel Toplam
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ.
KahramanmaraĢ Lisanssız Elektrik Üretim BaĢvuruları
Toplam Kapasite (kW) Olumlu BaĢvuru Adet Olumlu BaĢvuru (kW)
2.000
0
2.000
0
60.000
61
57.283,20
7.000
6
5.997,00
15.000
13
13.179,35
5.000
6
4.049,86
6.000
14
12.929,60
15.316
33
29.906,61
1
1.000,00
112.316
134
124.345,62
Kalan Kapasite(kW)
2.000,00
2.000,00
2.716,80
1.003,00
1.820,65
950,14
6.929,60
14.590,61
1.000,00
12.029,62
Not-1: Kapasiteler Hidrolik Kaynaklı Olmayan Başvurular İçin Düzenlenmiştir.
Not-2: Başvuru değerlendirme sonucu olumlu bulunanlarla ilgili olarak, alternatif bağlantı görüşü oluşturulanların, listenin ilan
tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Şirketimiz
tarafından şahsen veya vekâleten tebellüğ ettirilerek verilecek olup bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin
olumlu bağlantı görüşleri
kendiliğinden
hale gelecektir.
Not-3:Yukarıda
kırmızı renkle
gösterilengeçersiz
kapasitelerin
artırılması için TEİAŞ a görüş sorulacaktır.
Kahramanmaraş
Kılavuzlu TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Önsen Fideri (Fider-5)'den
beslenen Kürtler Avşar Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil
hattından beslenen Önsen Monoblok Çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil
hattının 13984259 barkod nolu direğinden branşman alan 3x3 AWG iletkenli Kılavuzlu
enerji nakil hattının 13711861 barkod nolu direğinden branşman alan
15739351 trafo barkod nolu direğin yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kılavuzlu TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı
3x477 MCM iletkenli Kahta Sanayi Fideri (Fider 15) hattından beslenen
Kahta DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13880522
Kahta
barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı
3x477 MCM iletkenli Kahta Sanayi Fideri (Fider 15) hattından beslenen
Kahta DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13880522
Kahta
barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı
3x477 MCM iletkenli Kahta Sanayi Fideri (Fider 15) hattından beslenen
Kahta DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13880522
Kahta
barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun bir bağlantı noktası
olmadığından olumsuz sonuçlandı
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun bir bağlantı noktası
olmadığından olumsuz sonuçlandı
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı
(3x3/0 AWG) iletkenli Fider-1'den beslenen Kesme Hes Monoblok Çıkışlı
(3x3/0 AWG) iletkenli Fider-1'in 14014066 barkod nolu direk yanına
Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden
Narlı TM.
Gölbaşı
Narlı
TEAİŞ'ın Kılılı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı
2x(3x477 MCM) iletkenli Fider-17 ve Fider-18 enerji nakil hatlarından Fider17'den beslenen Kılılı Mezarlık KÖK çıkışlı 3x266 MCM iletkenli enerji nakil
hattından branşman alan 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13954016 Kılılı
barkod nolu direğinden branşman alan 3x3AWG iletkenli enerji nakil hattın
13954025 barkod nolu direğin yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Kılılı TM.
Doğanköy TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Fider-7 Nurhak-Ekinözü
Fiderinden beslenen Hançıplaklar Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli
enerji nakil hattından beslenen Akpınar KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli
enerji nakil hattından beslenen Yukarı İçmeler KÖK çıkışlı 3x3AWG enerji
Doğanköy
nakil hattından beslenen 13874329 barkod nolu direğin yanına Şirketimizin
uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy
TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı
3x477 MCM iletkenli Durak Fideri (Fider 14) hattından beslenen Menzil DM
çıkışlı 3x(1/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen 13918487
Kahta
barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun bir bağlantı noktası
olmadığından olumsuz sonuçlandı
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun bir bağlantı noktası
olmadığından olumsuz sonuçlandı
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun bir bağlantı noktası
olmadığından olumsuz sonuçlandı
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun bir bağlantı noktası
olmadığından olumsuz sonuçlandı
Olumsuz Tarım Belgesi eksik
Abone No Eksik-ÇED Belgesi Uygun
Değil
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun bir bağlantı noktası
olmadığından olumsuz sonuçlandı
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM Çıkışlı
2x(3x477 MCM) iletkenli Fider-15 ve Fider-16 enerji nakil hatlarından şehir
Kahta
fideri olarak adlandırılan Fider-16'nın 13990091 barkod nolu direği üzerinden
Kahta TM
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun bir bağlantı noktası
Olumsuz
olmadığından olumsuz sonuçlandı
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun bir bağlantı noktası
Olumsuz
olmadığından olumsuz sonuçlandı

Benzer belgeler

19.03.2016 tarihli teknik değerlendirme komisyon sonuçlarına göre

19.03.2016 tarihli teknik değerlendirme komisyon sonuçlarına göre a) 154/34,5KV-25 MVA’lık Bigadiç TM ‘den çıkan 3X3/0 iletkenli ENH beslenen sırasıyla İskele KÖK-Çamköy KÖK-Emirler KÖK'den çıkan 3×1/0 iletkenli ENH ile beslenen Kırca Mahallesi trafo direğinin br...

Detaylı