açık devre soğutma suyu kışır ve korozyon inhibitörü

Yorumlar

Transkript

açık devre soğutma suyu kışır ve korozyon inhibitörü
TİRİO KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
TRIO-COOL ( AÇIK DEVRE SOĞUTMA SUYU KIŞIR VE KOROZYON İNHİBİTÖRÜ )
TRIO-COOL, açık devre soğutma ünitelerinde proses suyunun oluşturacağı kışır ve korozyon oluşumunu engellemek için kullanılan sıvı
formda ıslah kimyasalıdır. TRIO-COOL kullanımı ile sisteme beslenen make-up ( besi suyu ) şartlandırılır. Sertlik oluşturan kalsiyum ve
magnezyum tuzlarını yumuşak ve yapışkan olmayan çökeltiye dönüştürerek kışır oluşumuna mani olur, çözünmüş oksijen ile tepkimeye
girerek korozyonu minimize eder. TRIO-COOL, soğutma sistemi çalıştığı sürece dozajlama pompası yardımı ile sistemde besi suyu emiş
hattına sürekli dozajlanmalıdır. TRIO-COOL ürünü, saf su veya kondensat suyu ile seyreltilmelidir. Soğutma suyuna herhangi bir
şartlandırma programı uygulanmamış ise ilk TRIO-COOL dozajı 1 ton su için 200 gr.dır. Sürekli dozajlama miktarı ise besi suyu kalitesine
bağlı olarak 1 ton su için 30-100 gr.dır.
TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Görünüm
Çözünürlük
Özgül Ağırlık
pH
Alev Alma Sıcaklığı
Patlama Limiti
: Açık Sarı Sıvı
: Suda tamamen çözünür
: 1.05-1.10 gr/cm3
: 1.5 -2.3
: Yok
: Yok
KİMYASAL MADDENİN AMBALAJ ŞEKLİ VE DEPOLANMASI
Ambalaj şekli, 25-30 Kg. lık mühürlü plastik bidonlarda olup
depolama süresi 2 yıldır.
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
R-21
R-22
S-26
S-28
S-36/37
S-39
S-62
:Cilt ile temasta sağlığa zararlıdır.
:Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
:Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
:Deri ile temasta derhal bol su ile yıkayın.
: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın
:Çalışırken uygun koruyucu gözlük / maske kullanın.
:Yutulması halinde kazazedeyi kusturmayın.Derhal ilk yardım servisine başvurun,etiketi gösterin.
w w w. t i r i o k i m y a . c o m

Benzer belgeler