2012 Yılı Faaliyet Raporu ve 2013 Yılı Faaliyet Planı için

Yorumlar

Transkript

2012 Yılı Faaliyet Raporu ve 2013 Yılı Faaliyet Planı için
2/16/2013
2012 Faaliyet Raporu
2013 Faaliyet Planı
Genel Kurul Raporu
KalDer İzmir Şubesi
KalDer İzmir Şubesi
İÇİNDEKİLER
Önsöz
2
Misyon – Vizyon
4
KalDer İzmir Şubesi
5



Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Şube Organizasyonu
Yeni Üyelerimiz
2012 Yılı Faaliyet Raporu
o Üyelik
o Eğitim
o Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
o Sempozyum Stand Alanı
o Yerel Kalite Ödülleri
o Kazananlar Konferansı
o UKH-Ulusal Kalite Hareketi
o GençKal
o İlgi Sempozyumları
o İşbirlikleri
o Komiteler
o Yayınlar
o Kalite Kütüphanesi
o Medya Yansımaları
o 2012 Yılı Finansal Göstergeler
o KalDer İzmir Şubesi Yıllar İtibarı ile Bilanço Grafiği
36
o KalDer İzmir Şubesi Yıllar İtibarı ile Gelir/Gider/Kâr Karşılaştırma Grafiği
2013 YILI FAALİYET PLANI
o Üyelik
o Eğitim
o Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
o Sempozyum Stand Alanı
o Yerel Kalite Ödülleri
o Kazananlar Konferansı
o UKH-Ulusal Kalite Hareketi
o İlgi Sempozyumları
o Kıyaslama Ziyaretleri
o İşbirlikleri
o Yayınlar
o Kalite Kütüphanesi
o Medya Yansımaları
6
7
9
12
14
24
25
25
27
28
33
34
35
35
36
37
38
39
41
44
44
44
44
45
45
46
46
46
46
1
KalDer İzmir Şubesi
ÖNSÖZ
Değerli Üyelerimiz ve Sevgili Kalite Gönüllüleri,
Gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdüren KalDer, yaptığı etkinliklerle
kamu ve özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşların yönetim ve iş
kalitesini geliştirip, rekabet seviyelerini artırarak oluşturduğu ortamda
bireylerin de yaşam kalitesinde iyileştirme sağlayabilmek adına büyük
çabalar sarf etmektedir.
KalDer; EFQM / Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın Ulusal İşbirliği
Ortağı, ASQ / Amerika Kalite Derneği Dünya İş Ortağı, MEQA /
Ortadoğu Kalite Derneği Kurucu Üyesi olarak uluslar arası
işbirliklerinden elde ettiği bilgi birikimini (knowhow) ülkemize
aktararak da ülkemizin kurum ve kuruluşlarının gelişmesine önemli
katkılar sağlamaktadır. KalDer aynı zamanda, Küresel ilkeler
Sözleşmesi’ ni (Global Compact) Türkiye’de imzalayan ilk kuruluştur.
Yaşam kalitesini artırılabilmek, yaşamın her alanını içeren bir
toplumsal hareketi ve her şeyden önemlisi bireysel ve toplumsal bilinci gerektirir. Bizler KalDer’liler
olarak işte bu bireysel, toplumsal ve kurumsal kalite bilincinin oluşturulmasında birer nefer gibi
çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz.
2012 yılında KalDer İzmir Şubesi’nin çalışmaları ile 12 tüzel üyeyi KalDer ailesine kazandırdık. Ayrıca, 7
bireysel üye aramıza katıldı. Yeni üyelerimiz ile birlikte 2012 yılı sonunda üye sayımız 132 Tüzel/Asil, 38
Bireysel Asil olmak üzere 170 olmuştur.
Şubemiz 2012 yılında 47 eğitim gerçekleştirmiştir. Bu eğitimlerin 24 tanesini Kuruluş İçi eğitimler, 2
tanesini Kuruluş İçi Çalıştaylar, 11 tanesini Genel Katılıma Açık Eğitimler, 10 tanesini Genel Katılıma Açık
Çalıştaylar oluşturmuştur. 2012 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan 3 kurumun eğitimleri de
program olarak bu sayıya dâhil edilmiştir. Ödül Sürecine Hazırlık eğitimi olan Yılın Başarılı Ekibi Ödülü
Değerlendirici eğitimi 2 grup, yine Ödül Sürecine Hazırlık eğitimi olan Ege Bölgesi Kalite Ödülü
Değerlendirici Eğitimi de 1 grup olarak düzenlenmiştir. Tüm bu eğitimler toplamda 10 gün sürmüş olup,
45 kişiye ulaşılmıştır.
KalDer İzmir Şubesi olarak 2012 yılını geride bırakırken birçok etkinlikle yine kalite konusuna imzamızı
atmış bulunuyoruz.
Bu etkinliklerin en başında elbette ki Mükemmelliği Arayış Sempozyumu gelmektedir. Şubemiz 12-13-14
Haziran 2012 tarihinde Swiss Otel Grand Efes 'de 13.Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nu
gerçekleştirdi. Ege'nin konusundaki tek sempozyumu olan Mükemmelliği Arayış Sempozyumu yine konu
ve konukları ile göz doldurdu. 40 konuşmacının 13 oturumda yer aldığı sempozyumu yaklaşık 700 kişi
izledi.
05-06 Haziran 2013 tarihinde Swiss Otel Grand Efes 'de düzenlenecek olan 14. Mükemmelliği Arayış
Sempozyumu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. ’’ Geleceksel Bakış’’ Teması adı altında,
geleceğin iş ve toplumsal hayatının ele alınacağı sempozyumun yine son oturumu Yaşamda Kalite
oturumuna ayrıldı. Bu oturuma davetiye gönderilen konuklar, Osman Müftüoğlu,Gencay Görün ve Ayhan
Sicimoğlu.
2012 yılında sempozyum kapsamında düzenlenen çalıştaylara beklenen sayının üzerinde katılım
gerçekleşmiştir. Açılan10 Çalıştaya toplam 150 kişi başvurmuştur. Bu yıl da yine çok ilgi çekecek
çalıştaylarla sempozyumun ilk günü olan 05 Haziran 2013’de birlikte olacağız.
2012 yılında İlgi Sempozyumları kapsamında KalDer İzmir Şubesi Komitelerinin düzenlediği 6 önemli
sempozyum katılımcıları ile buluştu.
2
KalDer İzmir Şubesi
2012 yılı içerisinde KalDer İzmir Şubesi Gıda komitesinin Bornova Belediyesi işbirliği ile düzenlediği
Güvenli gıda Günleri kapsamındaki sempozyumlara yıl içerisinde yenileri eklenmiştir. 21 Şubat 2012
tarihin de ‘’Gıda Mevzuatı yeni Yönetmelikler’’ ‘’ 4 Aralık 2012 tarihinde ‘’Harekete Geç Doğru Beslen
Obezite’den Korun’’ konulu sempozyumlar gerçekleşmiştir. Temiz Çevre Günleri kapsamında ise 10-11
Ocak 2012 tarihinde ‘’ Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetimi’’ 28 Mart 2012 tarihinde ‘’Yenilenebilir Enerji’’
ve 7 Kasım 2012 tarihinde ise Çevre Kirliliği ve Sağlık Üzerinde Ki Etkileri’’ konulu sempozyumlar
Bornova Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirildi. 350 kişinin katıldığı bu sempozyumların yanı sıra
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ve Ege Bölgesi Sanayi Odasının’da destekleri ile 16 Kasım 2012
tarihinde ‘’Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdikleri’’ sempozyumu gerçekleştirilmiştir.
Bu sempozyumlarımızı her ay tekrarlama hedefinde olan komitelerimize, katılımcılarda büyük destek
sağlamaktadır. İnovasyon ve Teknoloji komitelerimiz de 2013 yılı çalışmalarına başlamıştır. Çevre,
Gıda,İnovasyon ve Teknoloji komitelerimiz de 2013 yılında bir dizi etkinlikle sizlere hizmet üretmeye
devam edecektir.
Her yıl sonuçları merakla beklenen Yerel Kalite Ödülleri de yine 13. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’
nun son günü sahiplerini bulmuş ve Ege Bölgesi Kalite Ödülü’nde Ege Bölgesi Sanayi Odası başarı ödülü
kazanmıştır. Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’nde ise toplam 10 ekip başvuruda bulunmuştur. Kamu ve özel
sektör olarak iki ayrı kategoride verilen Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’nde bu yıl özel sektör dalında iki
kuruluş Dr.Oetker Ve İnci Akü büyük ödülü almışlardır.
Kamu sektör kategorisinde büyük ödül verilmemiştir. Ödül sürecimize katılarak kazanan tüm
firmalarımızı buradan bir kez daha tebrik etmek istiyorum.
2013 yılı ödül sürecinin yarışmacıları da 2012 yılının Kasım ayında belli olmuştur. 2013 yılı Ege Bölgesi
Kalite Ödülü’ne bu sene başvuru olmamıştır. Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’nde ise Petkim Petrokimya
Holding 2,Tat Konserve Sek Süt İşletmesi 1, Dr. Oetker 2, İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası 2, Bosch
Manisa 1 ve Hayes Lemmerz 1 ekip olmak üzere toplam 9 ekip yarışacaktır. Kuruluşlar ve ekipler özel
eğitim alan değerlendiricilerin gönüllü olarak çalışacağı üç buçuk aylık bir süre zarfında
değerlendirilecekler.
14. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nun son günü olan 6 Haziran 2013 tarihinde ödül kazananlar
yapılacak olan Yerel Kalite Ödülleri Töreni ile duyurulacaktır.
2013 yılında verilecek ödülleri değerlendirmek üzere eğitilen 45 değerlendirici adayı, 2 Grup YBEÖ ve 1
Grup EBKÖ olmak üzere hem model hem de değerlendiricilik eğitimlerini tamamlamışlardır.
Önümüzdeki aylarda da yine ilgi sempozyumlarımız eğitimlerimiz devam edecektir. Sizleri kaliteyi her
alanda geliştirmeyi hedefleyen derneğimizde ve etkinliklerimizde aktif birer gönüllü olarak yer almaya
davet ediyorum. 2013 yılının başarılı, bol kazanımlı bir yıl olmasını ve bu olağan genel kurul toplantımızın
sizlere ve derneğimize hayırlı olmasını dilerim.
Saygılarımla
Osman Ünal
KalDer İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
3
KalDer İzmir Şubesi
KalDer İzmir Şubesi
MİSYON
Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek,
ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin
yükseltilmesine katkıda bulunmak.
VİZYON
Cumhuriyetimizin 100. Yılında sürdürülebilir kalkınma
yaklaşımı çerçevesinde ülkemizi çağdaş yaşam düzeyine
ulaştırmak amacı ile Türkiye’nin tüm bölgelerinde
mükemmellik kültürünü içselleştirmiş, rekabetçi kurum ve
kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunan önder bir kuruluş
olmak.
4
KalDer – Türkiye Kalite
Derneği, Türkiye‘de
sanayi ve hizmet
sektöründe çağdaş kalite
anlayışının etkinlik
kazanması, kalite
bilincinin
yerleştirilmesi, kalite
çalışmalarının teşvik
edilmesi ve dış pazarda
rekabet şansımızın
artması konusunda
gerekli destek ve
koordinasyonu
sağlamak amacıyla, 1991
yılında İstanbul ‘da
kurulmuştur. Bu
oluşumla birlikte,
amacına yönelik eğitim
programları düzenlemiş
ve sadece İstanbul’dan
değil; Türkiye’nin her
yerinden gelen eğitim
taleplerine cevap
vermeye başlamıştır.
Merkez KalDer’in
yürüttüğü faaliyetlere
diğer bölgelerden de
taleplerin gelmesiyle
birlikte kurulan KalDer
İzmir Şubesi, Ocak 1996
tarihinden bu yana
faaliyetlerini devam
ettirmektedir.
KalDer İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu
ASİL
Osman Ünal / Soyak Holding A.Ş.
Prof.Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu / Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Mustafa Kalyoncu / Ege Bölgesi Sanayi Odası
Dr. Nur Banu Barut / Bornova Belediyesi
Muhsin Çömden / Dr.Oetker
Av.Merve Balin / Balin&Balin Avukatlık Bürosu
Hatice Kaygın / Petkim
YEDEK
Özgül Dişbudak / Pınar Süt
M.Gökhan Gümüş / Batıçim
Adnan Peynirci / Özsüt
Mustafa Şahingöz / Vestel Beyaz Eşya
İ.Burak Oğuz /Nokta Bağımsız Denetim
Cemal Aydoğan/ İnci Holding A.Ş.
İrfan Bayrak / Bosch
Denetleme Kurulu
ASİL
Pelin İSPİR (Başkan)
Berrin ATALAN
Hüseyin Vatansever
YEDEK
Özgül DİŞBUDAK
Semih KARADENİZ
Şube Organizasyonu
Ebru ilikli / Eğitim, Ulusal Kalite Hareketi Ve Kalite Ödül Sorumlusu
Aylin Paksoylu / Üyelik, Etkinlik, Tanıtım,Bilgi İşlem Sorumlusu
5
KalDer İzmir Şubesi
YENİ ÜYELERİMİZ
TÜZEL ÜYELER
BİROL DELİBAŞ
PINAR SÜT MAMÜLLERİ A.Ş.
OĞUZ TÜRK
TETRA PAK A.Ş.
BİROL ALTINER
PHİLSA PHİLİP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. TİC. A. Ş.
ZEKİYE EBRU DELİÇ
APAZ GIDA VE ENERJİ SAN TİC A.Ş.
BÜLENT POLAT
APAZ GIDA VE ENERJİ SAN TİC A.Ş.
SİBEL GÜNDOĞDU
APAZ GIDA VE ENERJİ SAN TİC A.Ş.
NEJAT MURAT İPEKÇİOĞLU
KROMA BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK SİSTEMLERİ SAN VE TİC A.Ş.
BERKAY ESKİNAZİ
NİLGÜN DAĞGEÇEN TOKDAĞ
KROMA BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK SİSTEMLERİ SAN VE TİC A.Ş.
LİYAKAT - LİDER YARATICI KATILIMCILAR DERNEĞİ
ŞAFAK KAHRAMAN
ŞAFAK DÖKÜM A.Ş.
ŞEFİK YAMAN
YAMANLAR GİYİM VE İNŞAAT TİC SAN A.Ş.
NİHAN ÇETİN
DELPHİ OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. TİC.A.Ş.
EVREN KULALI
DELPHİ OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. TİC.A.Ş.
ŞİRİN GÜNGÖR
DELPHİ OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. TİC.A.Ş.
BERRİN ATALAN
ESBAŞ EGE SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
MELİHA NİMET WOODHAM
ESBAŞ EGE SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
NİHAL KEPENK
ESBAŞ EGE SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
MÜMTAZ AYCA
MEKİNEL YAPI SAN. TİC.LTD. ŞTİ
HATİCE ÇAKIR TOPKAYA
100.YIL OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ
SERKAN AKGÜNEŞ
PHİLSA PHİLİP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. TİC. A. Ş.
FEVZİYE BİLGİN
PHİLSA PHİLİP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. TİC. A. Ş.
HALİL EKİCİ
JMW JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CEM AYHAN
EGE PARK ECZANESİ
BİREYSEL ÜYELER
GÜLAY TOKTAMIŞ
HATİCE NALAN AKSOY
TÜLİN ÇAĞLAR
DR. NUR BANU BARUT
AYŞEM FERDA SEVİNÇLİ
YALÇIN KARACA
E. YASEMİN YEĞİNBOY
6
KalDer İzmir Şubesi
2012 YILI FAALİYET RAPORU
 Üyelik
2012 yılında KalDer İzmir Şubesi’nin çalışmaları ile 12 tüzel üyeyi KalDer ailesine kazandırdık.
Ayrıca, 7 bireysel üye aramıza katıldı. Yeni üyelerimiz ile birlikte 2012 yılı sonunda üye sayımız 132
Tüzel/Asil, 38 Bireysel Asil olmak üzere 170 olmuştur.
2012 yılında KalDer Merkez Yönetim Kurulu kararı gereğince üyelikler konusunda yapılan
düzenlemeler şöyle sıralanabilir:
 2012 yılında Fahri ve Öğrenci Üyelikler İptal edilmiş. Tüm Bireysel üyelikler tek kalemde
toplanmıştır
 Kararlaştırıldığı gibi aidat gecikme farkları Mart ayı sonundan başlayarak aidatlara
yansıtılmıştır. Bunun sonucu olarak aidatların tahsilâtı sene başına yoğunlaştırılmıştır.
2012 Hedef
2012
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Yüzdesi
Tüzel Üye (BÖİ)
1
3
300%
Tüzel Üye (OÖİ)
2
3
150%
Tüzel Üye (KÖİ)
7
6
86%
Tüzel Üyelikten Kaynaklı Tüzel
Asil Üye
14
21
150%
Bireysel Üye (Asil)
12
7
58%
PERFORMANS GÖSTERGESİ
7
KalDer İzmir Şubesi
Aralık sonu itibariyle aidat toplama oranımız %80 seviyesindedir.
Aidat toplama oranına istinaden; 2012 yılının ilk ve son yönetim kurulunda 2 yıl ve üzeri borcu olan
üyeler üyelikten çıkarılmıştır. 2012 yılında küresel çapta başlayan kriz bölgemizi de kuvvetle
etkilemiştir. Şirketler içinde bulundukları zor durum sebebi ile ilk etapta sivil toplum kuruluşlarına
desteklerini azaltma yoluna gitmişlerdir. Bu da üyeliklerimizin iptallerinin fazlalaşmasında etkili bir
faktör olmuştur.
8
KalDer İzmir Şubesi
 Eğitim
2012 yılında hedeflenen ve gerçekleşen eğitim program, gün ve katılımcı sayıları aşağıdaki gibidir:
FAALİYET
Genel Katılıma Açık
eğitim Açmak
Kuruluş İçi eğitim
Açmak
Çalıştay (GKA)
Açmak
2012 Hedef
2012
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Yüzdesi
Eğitim Program Sayısı
4
11
275%
Eğitim Gün Sayısı
4
18
450%
Eğitim Kişi Sayısı
48
69
144%
Eğitim Memnuniyet Oranı
4
4
125%
Eğitim Program Sayısı
15
19
127%
Eğitim Gün Sayısı
29
31
107%
Eğitim Kişi Sayısı
285
379
133%
Eğitim Memnuniyet Oranı
4
4
95%
Çalıştay Program Sayısı
15
11
73%
Çalıştay Gün Sayısı
6
10
167%
Çalıştay Kişi Sayısı
120
147
123%
Çalıştay Memnuniyet Oranı
4
4
28%
Çalıştay Program Sayısı
15
6
40%
Çalıştay Gün Sayısı
15
7
47%
Çalıştay Kişi Sayısı
300
104
35%
4
4
64%
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Çalıştay (Kİ) Açmak
Çalıştay Memnuniyet Oranı
9
KalDer İzmir Şubesi
Yukarıdaki tablolardan görüldüğü üzere şubemiz 2012 yılında Ödül Sürecine Hazırlık eğitimleriyle birlikte
49 adet eğitim hedeflemiş, 47 eğitim gerçekleştirmiştir. Bu eğitimlerle toplamda 699 kişiye ulaşılmıştır.
10 
KalDer İzmir Şubesi
11 
KalDer İzmir Şubesi
 Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (MAS)
13.Mükemmelliği Arayış Sempozyumu yoğun ilgi gördü.
Ege'nin konusundaki tek sempozyumu olan Mükemmelliği Arayış Sempozyumu yine konu ve konukları ile
göz doldurdu. 40 konuşmacının 13 oturumda yer aldığı sempozyumu yaklaşık 700 kişi izledi. Basında da
geniş yer alan sempozyuma Egdaş, Er-Bakır, Muzaffer Pınarbaşı, Petkim, Yurtiçikargo Ana Sponsor
olarak destek olurken, Batı Anadolu, Bilim İlaç,
Bosch, Dr.Oetker, Mekinel Yapı, Netsis, Pastavilla,
Pınar, Pizza Tomato, Sarıgözoğlu ve Soyak Holding
Oturum Sponsoru, Keel Billed, Meba Reklamcılık,
Medical Park İzmir Hastanesi, SecretCv ve US
Brainworks Hizmet Sponsoru, Ege Tv, Ege’de son
söz, Gözlem, Gözlem Kadın, Kanal 35, Milliyet Ege ve
Yeni Asır Tv ise İletişim Sponsoru olarak destek
verdi.
Sempozyum Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları
Topluluğunun Ege Bölgesine ait en önemli halk danslarından biri olan ‘Zeybek’ gösterisi ile açıldı.
Gösterileri ile büyük beğeni toplayan Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu salondan büyük alkış
topladı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Ünal "Bu yıl Mükemmelliği Arayış Sempozyumu “Yeni Dünya, Yeni Yaklaşımlar” ana temasıyla
sizlerle buluşuyor. Toplam Kalite Yönetimi her geçen gün kendini yenileyen, geliştiren bir olgu. KalDer bu
olgunun ülkemizde gelişmesi, kuruluşların üretim ve hizmet kalitelerinin, bireylerin ise yaşam
kalitelerinin yükseltilmesi için büyük çabalar sarf eden bir sivil toplum örgütü." dedi.
2023 Türkiye Vizyonu ve İzmir
2023 Türkiye Vizyonu ve İzmir oturumu için çok önemli 3
isim bir araya geldi. Oturum başkanlığını CHP İzmir
Milletvekili Sayın Alattin YÜKSEL’in yaptığı oturumda, EBSO
Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ender
YORGANCILAR, ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Arzu
AMİRAK ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Levent
AKGERMAN konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcıların yoğun
ilgisini çeken oturumda konuşmacılar oturum sonunda
katılımcıların sorularına ve sosyal medya’dan gelen sorulara
yanıt verdi.
12 
KalDer İzmir Şubesi
Geleceğin İş Dünyası
CNN Türk Ekonomi Müdür’ü Emin Çapa’nın Oturum
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Geleceğin İş
Dünyası Oturumun’da , Karıyer.net Genel Müdür Yusuf
AZOZ ve Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet
PEKARUN gelecek’te bizleri nasıl bir iş dünyası
beklemekte sorusunun cevabını beraber şekillendirdiler.
İş Yaşamına Kendimizi Nasıl Hazırlamalıyız?
Uzman Psikolojik Danışman Ferhan BIÇAKÇILAR İş yaşamı stresi insanı çeşitli rahatlama platformlarına
iterken insan bu baskıdan çıkışı çeşitli meditasyon teknikleri, hobiler hatta dinsel yönelimlerde arıyor.
Çatışma yönetimi, koçluk çözüm olarak nerede olduğuna değinirken. Dünyanın En Akıllı İnsanı’’ benim
diyen Erdal DEMİRKIRAN hayatta istedikten sonra her işin, her ünvanın elde edilebileceğine değindi.
Yaşamda Kalite
Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler iletişimde duvarları
kahkahalarla yıktılar.
Kapanış Oturumu Yaşamda Kalite’de yer alan ünlü
tiyatrocu Nejat Uygur’un oğulları Behzat ve Süheyl
Uygur her zaman olduğu gibi yine sempozyuma
katılım gösteren bütün katılımcılara keyifli bir şov
gerçekleştirdiler.
Sempozyum boyunca 13 Oturumda 41 Konuşmacı bilgi ve deneyimlerini paylaştı…
Sempozyumda 2023 Türkiye Vizyonu ve İzmir, Geleceğin İş Dünyası, Yeni Nesil Yöneticiler, Kazananlar
Oturumu ve İyi Uygulamalar, İnovasyon, Sosyal Medya,Çevreci Endüstri İle Sürdürülebilir Gelişme, İş
Yaşamına Kendimizi Nasıl Hazırlamalıyız? , Perakende de Yeni Trendler, Bilişim Teknolojileri’nin İş
Hayatına Etkileri oturumları, ile KalDer İzmir Şubesi’nin verdiği Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’ne katılan
ekiplerin proje sunumlarına yer verildi.
13 
KalDer İzmir Şubesi
13.MAS Çalıştaylarına büyük ilgi!
Her yıl olduğu gibi bu yılda sempozyumun ilk günü çalıştaylara ayrıldı. İnsan Kaynak Yürüyüşünde
"Yetkinlik" Yolculuğunun Öyküsü AR-GE Destekleri, Yeni Dünyada Yeni Liderlik Anlayışı, Y Jenerasyonu
ile çalışmak şirket yönetiminde yeteneklerin birleştirilmesi, Günümüz Yöneticisinin 18 temel rolü-The
Equalizer-Orkestra Şefi, Bireysel Liderlik için Kişisel Farkındalık Atölyesi Benim kim olduğumu
biliyormusun, İletişimde Zor Anları Yönetmenin İncelikleri, Yönetici Koçluğu konularında açılan
çalıştaylar yoğun ilgi gördü. 140 kişinin katılımcı olarak yer aldığı çalıştaylar hem moderatörler hem de
katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.
 Sempozyum Stand Alanı
Stand Alanında 20 kurum/kuruluş ürün ve hizmetlerini sergiledi.
Sempozyum katılımcıları stand alanında bulunan kuruluşların ikramlarıyla keyifli dakikalar geçirirken,
stand sahipleri de ürün ve hizmetlerini sempozyumun 700 katılımcısına tanıtım imkânı buldurlar.
Stand Açan Kurum/Kuruluşlar




















14 
Secret CV
Bosch
Surtaş
Adres Gezgini
Özsüt
Gür-An Nakliyat
Ege Orman Vakfı
BSI
Mekinel Yapı
Pizza Tomato
Pınar
Mess Eğitim Vakfı
Medical Park
Muzaffer Pınarbaşı
Petkim Petro Kimya
Yurtiçikargo
Shophistica
Soyak
Derindere Filo Kiralama
İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumumu
KalDer İzmir Şubesi
13. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
“Yeni Dünya, Yeni Yaklaşımlar”
12-13-14 Haziran 2012
Swiss otel Grand Efes
Çalıştaylar
12 Haziran 2012
 Profesyonel Hayatta Sosyal Yaşam
 İnsan Kaynaklarında Etkinlik
 AR-GE Destekleri
 Yeni Dünyada Yeni Liderlik Anlayışı
 Y Jenerasyonu İle Çalışmak Şirket Yönetiminde Yeteneklerin Birleştirilmesi
 Günümüz Yöneticisinin 18 Temel Rolü The Equalizer-Orkestra Şefi
 Bireysel Liderlik İçin Kişisel Farkındalık Atölyesi. Benim Kim Olduğumu Biliyormusun?
 İletişimde ZorAnları Yönetmenin İncelikleri
 Yönetici Koçluğu Çalıştayı
 Yenileşimle Değer Yaratma Atelye Çalışması
 Bak Şu Bakana! Algılama Üzerine Bir Deneme
1. GÜN
13 Haziran 2012
08:00 09:30 Kayıt
09:30 10:00 Açılış Konuşmaları

Osman ÜNAL KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Hamdi DOĞAN KalDer Yönetim Kurulu Başkanı
10:00
10:15
Açılış Gösterisi
10:15
11:15
Özel Konuşmacılar
Erhan BAŞ, Bilim İlaç Gn. Md.
Steven YOUNG, Bosch Dizel Sistemler Gn. Md.
11:15
11:45
11:45
13:30
Ara
Açılış Oturumu
2023 Türkiye Vizyonu ve İzmir
Konuşmacılar





13:30
Ufuk SÖYLEMEZ, Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı
Alattin YÜKSEL, CHP İzmir Milletvekili PM
Ender YORGANCILAR, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı,TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu AMİRAK, ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Levent AKGERMAN, EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
14:30 Öğle Yemeği
15 
KalDer İzmir Şubesi
14:30
16:00
A)
Geleceğin İş Dünyasi
Oturum Başkanı
Emin ÇAPA/CNN Türk Ekonomi Md.
Konuşmacılar
 Yusuf AZOZ/Kariyer. Net. Gn. Md.
 Mehmet PEKARUN/Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı
16:00
16:30
Ara
16:30
18:00
Paralel Oturumlar
A)
Yeni Nesil Yöneticiler
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mustafa TANYERİ/EGİAD Genel Sekreteri
Konuşmacılar
 Kamuran YAZGANOĞLU/BP Gaz Gn. Md.
 Ender ARSLAN/ Kale Grup Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Direktörü
B)
Kazananlar Oturumu ve İyi Uygulamalar
Oturum Başkanı
Mehmet ÖZKAN/İzmir İl Sağlık Md.
Konuşmacılar


M.Akif DEMİRTAŞ/İGDAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Md.
Kıvanç ÖZEKMEKÇİ/BOSCH Bursa Shainin
18:00
18:30
Ara
18:00
18:45



Özel Oturum
Hacı ORMANOĞLU/Goncalar Solmasın Der. Yk. Bşk.
Murat BİLGİLİ/Yazar
Aret VARTANYAN/Yazar ve Kişisel Dönüşüm Uzmanı
2. GÜN
14 Haziran 2012
09:30 11:00
Paralel Oturumlar
A) İnovasyon
Konuşmacılar



16 
Prof. Dr. M. Levent ARSLAN/SESTEK Gn. Md.
Ece ŞİRİN/Bee Goddes
Yakup SEZER/Açıkinovasyon CEO
KalDer İzmir Şubesi
B) Sosyal Medya
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Murat BARKAN/Yaşar Üni. Rekt.
Konuşmacılar
 Serbay Arda AYZIT/ SEM
 Işıl YILMAZ/Sosyal Medya Uzmanı
 İsmail Hakkı POLAT/ Öğretim Görevlisi
 Özgür ALAZ/PromoQube Şirket Ortağı
11:00
11:30
Ara
11:30
13:00
Paralel Oturumlar
A) Çevrecİ Endüstri İle Sürdürülebilir Gelişme
Oturum Başkanı
Dr. Emre ÇAMLIBEL/Soyak Holding CEO
Konuşmacılar
 Tunç SOYER/Seferihisar Belediye Bşk.
 Bahar ŞEN/ Springtime Advisory Services Gn. Md.
 Serdar BOZKURT/Siemens Ankara Bölge ve Kamu İlişkileri Direktörü
B) İş Yaşamına Kendimiz Nasıl Hazırlamalıyız?
Konuşmacılar
 Ferhan BIÇAKÇILAR/Uzm. Psikolojik Danışman
 Erdal DEMİRKIRAN/Dünyanın En Akıllı İnsanı
13:00
14:30
Öğle Yemeği
14:30
16:00
Paralel Oturumlar
A) Perakendede Yeni Trendler
Oturum Başkanı
Osman ÜNAL/Soyak Holding İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü
Konuşmacılar
 Taner ÖZDEŞ/İnfonet Gn. Md., Satışın 10 Altın Kuralı Yazarı

Dr. Akın ARSLAN/Hotstop Bşk.
17 
KalDer İzmir Şubesi
B) Bilişim Teknolojileri’nin İş Hayatına Etkileri
Oturum Başkanı
Murat IHLAMUR/NETSİS Gn. Md.
Konuşmacılar
 Phil PATEL/ Vodafone Türkiye Ürün ve Hizmetler Gn. Md. Yardımcısı
 Filiz KÜNÜRALP/ Vestel Pazarlama Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Operasyonları Gn.
Md. Yardımcısı
16:00
16:30
18:00
18:30
16:30
18:00
Ara
Kapanış Oturumu: Yaşamda Kalite

Behzat UYGUR/ Sanatçı

Süheyl UYGUR/ Sanatçı
18:30
19:30
Ara
Yerel Kalite Ödülleri Ödül Töreni
Başvuran Kuruluşlar
Ege Bölgesi Kalite Ödülü
o
Petkim Petro Kimya Holding A.Ş
o
Ege Bölgesi Sanayi Odası
o
Dr. Oetker
o
DEÜ İzmir Meslek Yüksek Okulu
o
Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. Tic. A.Ş.
Yılın Başarılı Ekibi Ödülü



18 
İnci Akü
Tat Konserve Sek Süt İşletmesi
Bornova Belediyesi
KalDer İzmir Şubesi
13. MÜKEMMELLİĞİ ARAYIŞ SEMPOZYUMU SPONSORLARI
Ana Sponsorlar
Oturum Sponsorlar
19 
KalDer İzmir Şubesi
Hizmet Sponsorları
İletişim Sponsorlar
20 
KalDer İzmir Şubesi
13. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu ile ilgili bazı veriler;
KATILIMCI İSTATİSTİKLERİ
13.MAS KATILIMCI SAYISI
Ücretli Katılımcı
270
Davetli Katılımcı
206
Toplam Katılımcı Sayısı
476
21 
KalDer İzmir Şubesi
13. MAS BASIN YANSIMALARINDAN ÖRNEKLER
22 
KalDer İzmir Şubesi
23 
KalDer İzmir Şubesi
 Yerel Kalite Ödülleri
Mükemmelliği
Arayış
Sempozyumu
kapsamında
düzenlenen 2012 yılı Ege Bölgesi Kalite Ödülü ve Yılın
Başarılı Ekibi Ödülü sahiplerini buldu. 5 aylık süre içinde
toplam 45 değerlendiricinin görev aldığı ödül süreci,
Mükemmelliği
Arayış
Sempozyumu
sonunda
gerçekleştirilen Ödül Töreni ile son buldu.
MAS 2012’da Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’ne 10 ekip, Ege
Bölgesi Kalite Ödülü’ne ise 2 kuruluş başvuruda
bulunmuştur; ödüle değer bulunan ekip ve kuruluşlar
şunlardır:
2012 Yılın Başarılı Ekibi Ödülü
Büyük Ödülü:
Özel: İnci Akü
Özel: Dr.Oetker
2012 Başvuran Kuruluşlar ve Ödül Sonuçları
YBEÖ
YBEÖ
YBEÖ
YBEÖ
YBEÖ
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG
TAT KONSERVE SEK SÜT İŞLETMESİ
TAT KONSERVE SEK SÜT İŞLETMESİ
KORDSA GLOBAL
BORNOVA BELEDİYESİ
2012 Ege Bölgesi Kalite Ödülü
Başarı Ödülü
Ege Bölgesi Sanayi Odası
24 
DİNAMİK
GRUP FİT
GRUP HİT
GRUP OKSİTLENME
YAPICILAR İŞ BAŞINDA
ÖZEL
ÖZEL
ÖZEL
ÖZEL
KAMU
BAŞARI
BAŞARI
BAŞARI
BAŞARI
TEŞVİK
KalDer İzmir Şubesi
 Kazananlar Konferansı
Ege Bölgesi'nde kalite bilincinin yükseltilmesi ve
yaygınlaştırılması, kuruluşların kalite yönündeki
çabalarının özendirilmesi amacıyla Türkiye Kalite
Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen
Yerel Kalite Ödülleri Kazananlar Konferansı Yaşar
Üniversitesi'nde düzenlenmiştir.
Konferansa KalDer İzmir Şubesi’nin 2012 yılı ödül
süreçlerinin kazananları, Avrupa Kalite Ödülü ve
Ulusal Kalite Ödülünde önceki yıllarda ödül alan
kurum
ve
kuruluşlardan
,
Nilüfer
Belediyesi,Dr.Oetker ve İnci Akü kalite ödülleri
sürecinde katılımları sonucu elde ettikleri başarıları
katılımcılara aktardılar.
 UKH- Ulusal Kalite Hareketi
KalDer’in yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla başlattığı Ulusal Kalite
Hareketi, kuruluşların özdeğerlendirmeyi sürekli bir gelişim aracı olarak
kullanmasını hedefliyor. Avrupa’da ve başka ülkelerde onbinlerce kuruluş
tarafından kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlara ortak bir
yönetim dili ve aracı sunuyor ve farklı sektörlerdeki iyi uygulamaların
paylaşılmasına olanak tanıyor. Kuruluşlar bu model çerçevesinde yapacakları
özdeğerlendirme ile kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirliyor, gerçekleştirdikleri
ilerlemeyi sistematik ve somut olarak ölçme şansına sahip oluyorlar.
2012 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ne 3 kuruluş başvurmuştur. Philsa, Apaz Gıda- Baydöner Ve ESBAŞ
iyi niyet bildirgelerini imzalayarak sürece katıldılar. Firmaların olgunluk seviyesi belirlendi. Bazı
kurumların eğitimleri halen devam etmektedir.
25 
KalDer İzmir Şubesi
 UKH- Mükemmellik Aşamaları
European Foundation for Quality Management (EFQM – Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı)’nın Türkiye’deki
tek temsilcisi olan KalDer, vakfın bir başka tanıma ve ödüllendirme süreci olan Mükemmellik
Aşamaları’nı da Türkiye’de uygulamaktadır. Mükemmellik Aşamaları, EFQM tarafından mükemmelliğin
en yüksek seviyesi olan büyük ödül seviyesine doğru aşamalar olması yönündeki yaygın talebe yanıt
vermek için geliştirilmiştir.
2012 yılında Apaz Gıda ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Mükemmellik Aşamalarına Katılmışlar ve belgelerini
EFQM den almışlardır.
 UKH- Dış Değelendirme
Amaç: Mevcut uygulamaların EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında değerlendirilmesi.
•
•
•
•
•
Uygulama
Kuruluş Profili ve Performans göstergeleri raporu ile başvuru
Saha ziyareti planlaması
Deneyimli değerlendiriciler tarafından saha ziyareti
Geri Bildirim Raporu
*2012 Yılında Apaz Gıda ve Philsa kuruluşları Dış Değerlendirme Almışlardır.
26 
KalDer İzmir Şubesi
 GençKal
Eğitimler
Bu projeyle birlikte Kariyer,Girişimcilik ve
Markalaşma,Başarıyı Yakalamak ve Sürdürülebirlik ana
başlıklarının kalite bilinciyle uzmanlar tarafından alınacağı
eğitimler,gençlerin kendilerini tanımalarını,iş ve sosyal
hayatlarında kendilerini doğru bir şekilde
konumlandırmalarını ve kariyerlerine kendilerini geliştirerek
yön vermelerini amaçlamaktadır.
GençKal, bu yıl faaliyetlerini ve eğitim akademisini 50 öğrenci ile sürdürmektedir..
Eğitimlerin Aralık ayında başlayıp, Nisan ayında sonlandırılması planlanmaktadır.
Tüm eğitimler sona erdiğinde her katılımcıya KalDer onaylı GençKal Liderlik Akademisi sertifikası
verilecektir. Katılımcıların sertifikaları alabilmesi için eğitimlere %70 oranında katılım göstermesi
gerekmektedir.
Networking Toplantıları
Katılımcıların iş dünyasıyla yakından tanışabilmeleri, iş dünyasından insanlarla yakın ilişkiler
kurabilmeleri ve iş dünyasındaki yeniliklerden haberdar olabilmesi için yapılan toplantılardır.
Toplantılara iş dünyasının önde gelen insanları katılacaklardır.
Toplantılar eğitimlerde yer alan 50 kişiyle sürdürülmektedir.Bu toplantılar aracılığıyla gençler kendi iş
ağlarını(networklerini) oluşturabileceklerdir.
Seminerler
Eğitim ve Networking Toplantılarına katılamayan kişilerin de GençKal’dan faydalanmaları amacıyla
seminerler gerçekleştirilecektir. Bu sayede diğer katılımcılar da iş dünyasının önde gelen isimleriyle,
alanlarında uzman eğitmenlerle, tanışabilecek, onların tecrübe ve bilgilerinden yararlanabileceklerdir.
Seminerler sayesinde iş dünyasının güncel haberlerini tartışma fırsatı doğacaktır. Katılımcılar da kendi
fikirleri doğrultusunda sorularını ve fikirlerini belirterek seminerlerin daha faydalı ve daha samimi bir
ortamda devam etmesine yardım edeceklerdir.
Seminerlere tüm üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller katılabilirler.
Seminerler sonunda katılan kişilere KalDer onaylı Katılım Sertfikaları verilecektir.
27 
KalDer İzmir Şubesi
 İlgi Sempozyumları
Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetimi
10-11 Ocak 2012
Bornova Belediyesi Nikah Salonu
KalDer İzmir Şubesi’nin Bornova Belediyesi ile birlikte 7.Temiz
Çevre Günleri kapsamında düzenlediği “Tehlikeli ve Özel Atıkların
Yönetimi’’ sempozyumu 10-11 Ocak 2012 tarihinde Bornova
Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Sempozyum da konunun uzmanları çarpıcı açıklamalar yaptı.
Tehlikeli ve özel atıkların Türkiye’deki durumu, tıbbi atık ve atık
ilaçlarının yönetimi, evsel ve endüstriyel çamurların yönetimi,
bitkisel atık yağların yönetimi, radyoaktif atıklar ve atık yağların
yönetimi, pil akümülatör ve elektronik atıkların yönetimi, ömrünü tamamlamış lastikler ve araçların
yönetimi, tehlikeli ve özel atıkların bertarafı ve enerji geri kazanımı konuları hakkında detaylı bilgiler
verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Hasan Seçgin
2009 yılı beyanlarına göre tüm Türkiye’de oluşan tehlikeli atık üretimi dağılımını açıkladı. Seçgin’in
verdiği bilgilere göre tehlikeli atık üretiminde Türkiye ortalaması 1 ile 10 bin ton arasındayken
İzmir’de100 bin ile 161 bin ton arasında olduğu görünüyor. Seçgin, ülke genelinde en çok tehlikeli atığın
İzmir’de üretildiğini ifade ederek, “Atıklarla ilgili son çare bertaraf tanker temizleme tebliği. Ülkemize
atıkların getirilmesi yasak, ancak tebliğler çerçevesinde ülkemize gelir getirecek bazı atıkların girmesine
izin veriyoruz. Bakanlık olarak birinci hedefimiz atık yağların ülkemize kazandırılması. 2011 sonu
itibariyle 80 bin ton lastiği bertaraf ederek geri kazandık” diye konuştu.
Günde 17 ton tıbbi atık topladıklarını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol
Daire Başkanı Yıldız Yılmaz da şöyle konuştu: “Ancak bu atıkları kendimiz bertaraf edemiyoruz. Bertaraf
edecek tesislere gönderiyoruz. Katı atıkla ilgili İzmir’de yer bulmamız olası değil. Transfer istasyonu
kurulması konusunda 2004 yılından beri çalışıyoruz. Ancak transfer tesisini bile kimse yakınında
istemiyor. Çünkü insanlar vahşi depolamanın yarattığı çevresel sorunlara geçmişten bugüne çok fazla
maruz kaldılar. Biz transfer istasyonu gibi bu tür modern tesisleri yaparak çöpün sorun olmadığının
herkes tarafından görülmesini sağlayacağız.”
Çevreciliğin bir gönüllülük işi olduğunu söyleyen Exitcom Genel Müdürü Murat İlgar, “Atıklarımızı
bunları toplayan kuruluşlara vererek bertaraf edilmesini sağlamalıyız. Bu nedenle devlet bu konuda
gerekeni yaparak gerekli yasaları çıkarıp uygulamalıdır. Yeni çıkarılacak belediye yönetmeliğine göre
nüfusu 400 binin üzerinde olan ilçelerde artık belediyeler tehlikeli atıkları toplama sistemi kurmak
zorunda” diye konuştu.
Tehlikeli atıkların bir çevre sorunu olduğunu ve geleceğe yönelik risk oluşturduğunu söyleyen Bornova
Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, “Bertaraf etmek demek bana göre halının altına süpürmek
demek. Doğrusu tehlikeli atıkların yeryüzünde varlığını ortadan kaldırmaktır. Diye konuştu.
Süreko Güvenilir Atık Yönetimi A.Ş’nin ANA SPONSOR olduğu etkinlikte, Batıçim A.Ş , Çimentaş A.Ş ,
Exitcom Recycling , Ezici Bio elektrik , İnte A.Ş , Kılıçlar Hurdacılık A.Ş , Petkim A.Ş OTURUM
28 
KalDer İzmir Şubesi
SPONSORU olurken SEÇSAN VE SEÇKİN GIDA ise Hizmet sponsoru olarak etkinliğe destek
vermişlerdir.
Gıda Mevzuatı Yeni Yönetmelikler
21 Şubat 2012
Bornova Belediyesi Nikâh Sarayı
KalDer İzmir Şubesi’nden Gıda Mevzuatı Paneli
Bornova Belediyesi’nin desteği ile Türkiye Kalite
Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından Bornova Belediyesi
Nikah Sarayı’nda halka açık olarak gerçekleştirilen Gıda
Mevzuatı Yeni Yönetmelikler Paneli’nde yeni çıkan gıda
yönetmeliklerine genel bakış, gıda işletmelerinin kayıt ve onay
işlemlerine dair yönetmelik, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Türk
Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği gibi
konular ele alındı.. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Muharrem
Özdestan’ın oturum başkanlığı yaptığı panele; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak
çalışan Gıda Mühendisleri Arzu Savaş, Zekeriya Yazıcı, Didehan Özhan Sandıkçı ve Harika Güngör
konuşmacı olarak katıldı.
Yeni Yönetmelikler Hakkında Bilgili Olmak Şart
Halkın gıda mevzuat yönetmelikleri konusunda daha bilgili olması gerektiğine vurgu yapan Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Muharrem Özdestan, yeni çıkan gıda
yönetmelikleriyle alakalı bilinçlendirme eğitimlerinin şart olduğunu ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını
söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Gıda Mühendisi Arzu Savaş,
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerinin öneminin altını çizdi. Savaş, bu yönetmeliklerin tüm gıda
işletmeleri tarafından önemsenmesi gerektiğini vurguladı.
Yenilenebilir Enerji Paneli
28 Mart 2012
Bornova Belediyesi Nikah Sarayı
Gıda Güvenliğinde Ambalajın Rolü Sempozyumu
KalDer İzmir Şubesi’nin Bornova Belediyesi ile birlikte Temiz Çevre Günleri kapsamında
düzenlediği Sempozyum “Yenilenebilir Enerji ”
28 Mart 2012 tarihinde Bornova
Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirildi.
KalDer İzmir Şubesi Çevre Komitesi’nin düzenlediği sempozyumda; Yenilenebilir Enerji Kullanımında
İzmir’in durumu,Karbon Projelerinin Sertifikalandırılması,Rüzgar ve Güneş Enerjileri konuları tartışıldı.
Özellikle çevre sektöründen yoğun ilgi gören sempozyuma yaklaşık 200 kişi katıldı.
29 
KalDer İzmir Şubesi
Çevre Kirliliği ve Sağlık Üzerindeki Etkileri
07 Kasım 2012
Konak Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi
KALDER İzmir Şubesi’nden Çevre Sempozyumu
Konak Belediyesi’nin desteğiyle Türkiye Kalite Derneği
(KALDER) İzmir Şubesi tarafından Prof. Dr. Türkan
Saylan Alsancak Kültür Sanat Merkezin’de halka açık
olarak gerçekleştirilen ‘Çevre Kirliliği ve Sağlık
Üzerindeki Etkileri’sempozyumunda çevre kirliliği,
nedenleri, insan sağlığı üzerindeki etkileri, neler
yapılması gerektiği ile mevcut altyapı ve arıtmanın
önemi gibi konular ele alındı. KALDER İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ünal, KALDER İzmir
Şubesi olarak çevre için eğitim ve bilinçlendirme
faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuri Azbar’ın oturum başkanlığını yaptığı sempozyuma; Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi Şube Müdürü Işın Özdemir, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necdet Alpaslan ve
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı E. Helil İnay Kınay konuşmacı
olarak katıldı.
Okullarda eğitim şart
Halkın çevre kirliliği konusunda daha duyarlı
davranması gerektiğine vurgu yapan Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi Şube Müdürü Işın
Özdemir, çevreyi temiz tutma konusunda özelllikle
okullarda bilinçlendirme eğitimlerinin şart olduğunu ve
bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dokuz Eylül
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Necdet Alpaslan günümüzde atık tesislerin olmazsa
olmaz hale geldiğini belirterek, katı, sıvı ve gaz atık
tesisleri kurulmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.
Alpaslan, katı, sıvı ve gaz atıkların çevreyi kirletmesini önlemek için atık yönetiminin ve atık tesislerinin
mutlaka yapılması gerektiğini ifade ederek, çevre kirliliği kontrolünün ancak bu şekilde sağlanabileceğini
söyledi.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı E. Helil İnay Kınay ise
rakamlarla çevre kirliliğinin zararlara dikkat çekti.Türkiye genelinde içme sularının çok sağlıklı
olmadığını söyleyen Çevre Mühendisi Helil İnay Kınay, 2 bin 950 belediyeden sadece 206’sında içme suyu
arıtma tesisi olduğunu belirtti. Ülkemizde ileri biyolojik yöntemle arıtma yapan tesislerin en fazla 13 adet
arıtma tesisi ile İzmir olduğunu ifade eden Kınay, İzmir’in içme suyunun içilebilir kalitede olduğunu
kaydetti.
30 
KalDer İzmir Şubesi
‘Havamız, suyumuz ve toprağımız kirli”
Türkiye`de 81 ilden ancak 22’sinde AB standartlarında arıtma yapabilen ileri biyolojik arıtma tesisi
bulunduğunu sözlerine ekleyen Kınay, “Türkiye’de 20 milyon ton atığın 630 bin tonu tehlikeli atıktır.
İzmir’de ise 17 adet lisanslı tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisi, 1 adet yakma tesisi, 3 adet atık
yağ, 1 adet bitkisel atık yağ, 2 adet akü, 1 adet ön işlem ve 1 adet de ömrünü tamamlamış lastikleri alan
tesis bulunmaktadır” dedi. Çevre Kanunu’nun yayınlanmasının üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen 29 yıl
öncesine göre çevre sorunlarının azalmadığına, aksine
artığına belirten Kınay,günümüzde hava, su ve toprağının 29 yıl öncesine göre daha kirli olduğunu
açıkladı.
Son Değişiklikleri İle Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdikleri
16 Kasım 2012
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salonu
KALDER İZMİR ŞUBESİ VE YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU İŞBİRLİĞİ
İLE SON DEĞİŞİKLİKLER İLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GETİRDİKLERİ
SEMPOZYUMU
16 Kasım 2012 tarihinde KalDer İzmir Şubesi ve Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nun Ege
Bölgesi Sanayi Odasında ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘’Son Değişiklikleri İle Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
Getirdikleri’’ sempozyumu 50 kişilik katılımcıyla gerçekleştirildi.
Açılış Konuşmasını Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve KalDer İzmir Şubesi Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlunun gerçekleştirdiği sempozyumun Açılış
Oturumunda Yeminli Mali Müşavir Levent Gençyürek Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Mali Boyutunu ele
alırken YMM Yrd. Doç .Dr. Yasemin Yeğinboy Muhasebe kayıt araçlarını ve nasıl kullanıldıklarını
katılımcılara anlatmışlardır.
Katılımcılar ile soru cevap şeklinde geçen sempozyumumuzun ikinci oturumunda SMMM Bağımsız
Denetçi Özkan Cengiz konunun Muhasebe Standartlarına değinirken Avukat Filiz Kunt ise Şirketler
Hukuku Alanında Getirilen Bazı Yenilikleri anlatarak katılımcılarımızı bilgilendirmişle
31 
KalDer İzmir Şubesi
Harekete Geç Doğru Beslen Obezite’den Korun
04 Aralık 2012
Konak Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi
Obeziteden Korunmanın Yolları
Konak Belediyesi’nin desteğiyle Türkiye Kalite Derneği (KALDER) İzmir Şubesi tarafından Prof. Dr.
Türkan Saylan Alsancak Kültür Sanat Merkezin’de halka açık olarak gerçekleştirilen ‘Harekete Geç,
Doğru Beslen, Obeziteden Korun’’ etkinliğinde Obezite Nedir?, Zararları Nelerdir? Korunmak için
bireylerin neler yapması gerekir? Gibi konular ele alındı.
Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi ve Konak Belediyesi’nin düzenlediği sempozyum da oturum
başkanlığını Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Sibel
Karakaya’nın üstlendiği sempozyumda söz alan EÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı ‘’ Dünya Sağlık Örgütü verilerine gore 400 milyon
obez ve 1 milyar 600 binden fazla kilolu birey bulunmaktadır. DSÖ’nün yaptığı araştırma kapsamında
dünya genelinde obezite hastalığa en fazla ABD’de görülmektedir. Ülkemizde ise Türkiye Diyabet,
Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinoloji Hastalıkları Prevalans Çalışması’nın araştırmalarına gore yüzde
22 olan obezite oranı yüzde 322ye yükselmiştir dedi.
T.C. Sağlık Bakanlığı Fiziksel Aktivite Daire Başkanlığından katılan Ceyhan Vardar, Bakanlığın
obezite’den korunma adına gerçekleştirdiği projelerden bahsederken, bireylerin nasıl beslenmesi
gerektiğinize vurguladır.
Dr.Oetker,Pastavilla ve Özsüt’ün light ürün dağıtımı eşliğindee geçen sempozyum da katılımcılara
teşekkür belgesi olarak Ege Orman Vakfından birer fidan armağan edildi.
32 
KalDer İzmir Şubesi
 İş Birlikleri
KalDer İzmir Şubesi aşağıda ismi geçen resmi kurum/kuruluşlarla Projeler, Mükemmelliği
Arayış Sempozyumu, Yerel Kalite Ödülleri ve buna benzer konularda çeşitli iş birlikleri
oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir.



































İzmir Valiliği,
İzmir İl Özel İdare
İzmir Kalkınma Ajansı
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü,
Ege Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Yaşar Üniversitesi,
Ege Bölgesi Sanayi Odası,
İzmir Ticaret Odası,
Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği,
Ege Genç İş Adamları Derneği,
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi,
Tire Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş Adamları Derneği,
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,
Batı Anadolu Sanayicileri ve İş adamları Federasyonu,
1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu,
Bornova Belediyesi,
Kemalpaşa Belediyesi,
Konak Belediyesi,
Soyak Holding,
Petkim Petrokimya Holding,
Yurtiçi Kargo,
Er-Bakır,
MEBA Reklam,
Dr.Oetker,
BOSCH,
Pınar Süt,
Pınar Entegre Et,
Tat Konserve Sek Süt İşletmesi,
ESBAŞ,
Vestel,
Batıçim,
33 
KalDer İzmir Şubesi
 Komiteler
KalDer İzmir Şubesi kalite gönüllülerinin destekleri ile oluşturduğu Komiteler vasıtası ile çeşitli etkinlikler
düzenlemektedir.
Gıda Komitesi
Erdoğan Demirkapı/ Ar-Ge Mühendisi Dr. Oetker
Dr. Perihan Kendirci / Ege Üniversitesi Gıda Müh. Fakültesi
Ela Dalçam / TAT Konserve Pastavilla İşletmesi Kalite Güvence Müdürü
Burcu Dinler / ÖZSÜT Kalite Güvence Ekip Lideri
Ayhan Namlı / Konak Belediyesi, Sosyolog
İdil Reisoğlu / Dr. Oetker Kalite Sağlama Yöneticisi
Çevre Komitesi
Vehbi Uçal / Uçal Kalite Danışmanlık
Prof.Dr. Nurdan Büyükkamacı/Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Prof.Dr. Nuri Azbar/ Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Başkanı
Erdoğan Çiçekci / EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Çevre Çalışma Grubu Başkanı
Ezel Hepdüzyol / EBSO Proje Geliştirme ve Eğitim Şefi
Arzu Yalabık / EBSO Proje Geliştirme ve Eğitim Şefi
Demet Turhan / Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şb. Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Burak Demirörs / Batıçim
Ayhan Namlı / Konak Belediyesi Sosyolog
34 
KalDer İzmir Şubesi
 Yayınlar
Web Sitesi
Diğer bir yayınımız ise www.KalDer.org/izmir adresinde merkez
KalDer’in web sayfası altına yerleştirilen İzmir şubesinin tüm
etkinlik, duyuru ve çalışmalarını içeren web sayfasıdır. Web sitesi
merkez tarafından 2012 yılında yenilenmiştir. Yenilenme
kapsamında KalDer İzmir Şubesi sayfalarını da güncelleyerek daha
kullanışlı bir hale getirmiştir.
Sosyal Medya
2013 Yılında KalDer İzmir Şubesi olarak sosyal medya çalışmalarına
ağırlık verilmiştir. Kullanılan sosyal medya iletişimleri tüm şubeler ve merkezimiz tarafından da örnek
gösterilmektedir.
 Kalite Kütüphanesi
Şubemizde kurulu bulunan “Kalite Kütüphanesi”, öğrenciler, akademisyenler ve profesyoneller tarafından
ziyaret edilmektedir. Bu kişiler elimizde bulunan mevcut kaynaklardan yararlanmaktadırlar. 2012 yılında KalDer
Kütüphanesi düzenlenerek yayın listesi güncellenmiştir.
35 
KalDer İzmir Şubesi
 Medya Yansımaları
Güncel basın iletişim listesi üzerinden yapılan tanıtım faaliyetleri ile KalDer İzmir Şubesi bu yıl da yerel basında
sıkça yer almıştır.
Şubemiz yapmış olduğu etkinliklerle 66 kez yazılı basında, 175 dakika da görsel basında da haber olmuştur.
 KalDer İzmir Şubesi Yıllar İtibarı Bilanço
36 
KalDer İzmir Şubesi
 KalDer İzmir Şubesi Yıllar İtibarı ile Gelir/Gider/Kâr
Karşılaştırmaları
37 
KalDer İzmir Şubesi
2013 YILI FAALİYET PLANI
 Üyelik
2013 yılında KalDer stratejik planında yer alan hedeflerle uyumlu olarak 10’u küçük, 6’si orta ve 4’ü büyük
ölçekli olmak üzere toplam 00 tüzel üye kazanmayı hedefliyoruz. Bu 20 tüzel üyeden 34 Tüzel Asil üye
kazanmayı hedefliyoruz. Ayrıca 7 asil, 7 fahri, 22 öğrenci olmak üzere toplam 36 bireysel üye de
hedeflenmektedir. Üyelerimizden %95 oranında aidat toplamayı hedeflemekteyiz.
Bu hedeflerimize ulaşmak için, Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren tüm özel/kamu kurum ve kuruluşlarına,
KalDer’i tanıtıcı ve üyeliği özendirici aktivitelerin yapılabilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yürütülecektir.
FAALİYET
Yeni Üye
Kazandırmak
38 
Sorumlu
2013
Hedef
Tüzel Üye (BÖİ)
Eİ
1
Tüzel Üye (OÖİ)
Eİ
3
Tüzel Üye (KÖİ)
Eİ
6
Tüzel Üyelikten Kaynaklı Tüzel
Asil Üye
Eİ
15
Bireysel Üye (Asil)
Eİ
3
PERFORMANS GÖSTERGESİ
KalDer İzmir Şubesi
TÜZEL ÜYE 2013 ÜCRETLER
Giriş Aidatı
YILLIK TOPLAM
2.500 TL
2.500 TL
1.500 TL
1.500 TL
750 TL
750 TL
Büyük Ölçekli Kuruluşlar
(Çalışan Sayısı>250)
Orta Ölçekli Kuruluşlar
(251>Çalışan Sayısı>50)
Küçük Ölçekli Kuruluşlar
(Çalışan Sayısı<51)
BİREYSEL ÜYELİ 2013 ÜCRETLER
Asil Üye(*)
Giriş Aidatı
YILLIK TOPLAM
200 TL
200 TL
 Eğitim
Eğitim faaliyetleri Toplam Kalite konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ile dernek misyonuna ulaşmada
en etkin araçtır. Bu sebeple 2013 yılında da eğitim faaliyetleri KalDer Eğitim Planı’nda belirtildiği şekilde
devam edecektir. 2013 yılı hedeflenen eğitim program, gün ve kişi adetleri aşağıda tabloda yer aldığı
gibidir.
39 
KalDer İzmir Şubesi
FAALİYET
Genel Katılıma Açık
eğitim Açmak
Kuruluş İçi eğitim
Açmak
Çalıştay (GKA)
Açmak
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
2013
Hedef
Eğitim Program Sayısı
18
Eğitim Gün Sayısı
42
Eğitim Kişi Sayısı
126
Eğitim Memnuniyet Oranı
4
Eğitim Program Sayısı
24
Eğitim Gün Sayısı
48
Eğitim Kişi Sayısı
480
Eğitim Memnuniyet Oranı
4
Çalıştay Program Sayısı
15
Çalıştay Gün Sayısı
6
Çalıştay Kişi Sayısı
235
Çalıştay Memnuniyet Oranı
4
Çalıştay Program Sayısı
4
Çalıştay Gün Sayısı
4
Çalıştay Kişi Sayısı
80
Çalıştay (Kİ) Açmak
Çalıştay Memnuniyet Oranı
40 
4
KalDer İzmir Şubesi
 Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (MAS)
14. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi; 1999 yılından bu yana geleneksel olarak her yıl düzenlediği
Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nun 14.sü 05-06 Haziran Haziran 2013 tarihinde “Swiss Otel Grand
Efes İzmir’de gerçekleştirecektir.
Sempozyumun hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 14. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Swiss
Otel Grand Efes’de gerçekleştirilecektir.
Sempozyumun pazarlama ve tema çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl konu ve konuşmacı çalışmaları
Eylül
ayında başlamış olup belirlenen 14.Mas Tema Komitesi üyeleri ile Taslak Program oluşturulmuştur.
Oturum konu ve konuşmacıların bazıları netleşmiştir. Oturumlar için çalışmalar devam etmektedir.
Sempozyum katılımı için toplam 700 kişi hedeflenmektedir. Sempozyumun organizasyonunu KalDer
İzmir Şubesi profesyonel ekibi gerçekleştirecektir.
14. MAS TASLAK PROGRAM
14. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
“GELECEKSEL BAKIŞ ”
Ana Sponsor
05-06 Haziran 2013
Swiss Otel Grand Efes İzmir
Çalıştaylar
05 Haziran 2013
1. GÜN
06 Haziran 2013
09:00 09:30 Kayıt
09:30 09:45 Açılış Gösterisi
09:45
10:00
Açılış Konuşmaları
41 
KalDer İzmir Şubesi
10:00

11:00
11:00
Özel Konuşmacılar
Bülent ŞENVER, Duayen Bankacı Türklider Merkezi Kurucu Başkanı
12:00
Paralel Oturumlar
A) Geleceğin Yaşam Alanları
Oturum Başkanı
Dr. Emre ÇAMLIBEL, Soyak CEO, Yeşil Binalar Derneği Üyesi
Konuşmacılar
 Ahmet Vekif ALP, Mimar
 Şerife EREN, İnci Holding YK Üyesi
B)
Geleceğin Çalışma Hayatı
Oturum Başkanı
H. İbrahim GÖKCÜOĞLU, EBSO YK Bşk. Yrd.
Konuşmacılar

Kadri KABAK, İŞ-KUR Bşk.

Murat DEMİROĞLU, Pwc İK Hizmetleri Bölüm Yöneticisi

Prof. DR. H. Semih GÜNEŞ, E.Ü Meslek Yüksek Okulu Md.
12:00
13:00
Öğle Yemeği
13:00
14:00
Paralel Oturumlar
A)
Geleceğin Kamu Hizmeti
Oturum Başkanı
Dr. Burak ERDİNÇ, KalDer Eskişehir Şubesi YK Bşk.
Konuşmacılar
 Mustafa BOZBEY, Nilüfer Belediye Bşk.
 Aslan AVŞARBEY, T.C. Başbakanlık Gelir İdareyi Geliştirme Bşk.
 Dr. Tarkan TEKCAN, Vestel Müşteri Hizmetleri Gn. Md.
B) Geleceğin Sektörleri
Oturum Başkanı
……………………………..
Konuşmacılar



42 
Prof. Dr. Erdinç YELDAN, Yaşar Üni. İktisat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa GÜDEN, İYTE Rektör
Mustafa İÇİL, Google Bölge Pazarlama Md.
KalDer İzmir Şubesi

14:30
14:30
14:30
15:30
A)
Dr. Yılmaz ARGÜDEN, Argüden.net
Ara
Geleceğin İletişim Dili
Oturum Başkanı
Konuşmacılar
 Ahmet Veli OLGUNDENİZ, Yeni Asır Gazetesi İK Yazarı
 Gökhan ÖĞÜT, VODAFONE İcre Kurulu Bşk.
15:30
16:30
A) ÖZEL OTURUM İZMİR ve EXPO 2020 Vizyonu
Oturum Başkanı
……………
Konuşmacılar
 Dr. Zeki HOZER, Medical Park İzmir Hastanesi Baş Hekim
 Ender Yorgancılar, EBSO Yönetim Kurulu Bşk. TOBB YK. Üyesi
17:00
17:30
17:30
Kapanış Oturumu: Yaşamda Kalite

Osman MÜFTÜOĞLU

Ayhan SİCİMOĞLU

Yıldız KENTER

Genco ERKAL

Gencay GÜRÜN
19:00
Yerel Kalite Ödülleri Ödül Töreni
Başvuran Kuruluşlar
43 
KalDer İzmir Şubesi
 Sempozyum Stand Alanı
Her sene olduğu gibi yönetim, insan kaynakları, standartlar, veri toplama, toplam kalite yönetimi, üretim
kontrol, yazılım, yayın, eğitim, araştırma, danışmanlık ve belgelendirme konularında faaliyet gösteren
ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile kaliteye önem veren yöneticileri, bürokratları, uzmanları, eğitimcileri
ve öğrencileri buluşturulması amaçlanmaktadır. “Sempozyum Stand Alanı” 06 Haziran 2013’de
Mükemmelliği Arayış Sempozyumu kapsamında tekrar açılacaktır. Sempozyum Stand Alanı’na en az 10
tane firmanın ücretli katılımı hedeflenmektedir.
 Yerel Kalite Ödülleri
Ülkemizde ve Ege Bölgesi'nde kalite bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması, kuruluşların kalite
yönündeki çabalarının özendirilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla 2002 yılından bu yana düzenlenen
"Ege Bölgesi Kalite Ödülü" ile kuruluşların süreçlerinde iyileştirmeye açık alan olarak belirledikleri
konularda yaptıkları ekip çalışmalarının değerlendirildiği "Yılın Başarılı Ekibi Ödülü"ne başvurular sona
erdi.
2013 yılı Ege Bölgesi Kalite Ödülü’ne her hangi bir başvuru yapılmamıştır. Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’nde
ise Petkim Petrokimya Holding 2,Tat Konserve Sek Süt İşletmesi 1, Dr. Oetker 2, İzmir Esnaf Ve
Sanatkarlar Odası 2, Bosch Manisa 1 ve Hayes Lemmerz 1 ekip olmak üzere toplam 9 ekip yarışacaktır.
Yılın Başarılı Ekibi Ödül'ü bu yıl da geçtiğimiz yıl gibi ulusal çapta başvuruları kabul etti. Kuruluşlar ve
ekipler özel eğitim alan değerlendiricilerin gönüllü olarak çalışacağı üç buçuk aylık bir süre zarfında
değerlendirilecekler. 5-6 Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunan kurum ve
kuruluşların ödülleri Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nun son günü sahiplerini bulacak.
2013 yılında verilecek ödülleri değerlendirmek üzere eğitilen 30 değerlendirici adayı, 2 Grup YBEÖ ve 1
Grup EBKÖ olarak hem model hem de değerlendiricilik eğitimlerini tamamlamışlardır.
 Kazananlar Konferansı
Kazananlar Konferansı, KalDer ‘in 1993 yılından bu yana yürütülmekte olan ödül süreçlerinde Avrupa
Kalite Ödülü, Ulusal Kalite Ödülü ve yerel Kalite Ödülleri’nde Büyük Ödül ve ya Başarı Ödülü kazanmış
kurum ve kuruluşların bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları bir konferanstır.
2013 yılının Eylül ayında tekrarlanması planlanan Kazananlar Konferansı aracılığıyla katılımcılar, bir
kuruluşun ya da iyileştirme ekibinin ne yaptığını, nasıl karar aldığını, neyi amaçladığını, kat ettiği yolu
nasıl kontrol ettiğini ve piyasanın durumu ve müşterilerinin beklentileri temelinde sağladığı iyileştirmeyi
nasıl ölçtüğünü gözlemleyerek kendisini en iyilerle kıyaslama olanağına sahip olacaklar.
 UKH - Ulusal Kalite Hareketi
2013 yılında yürüteceğimiz çalışmalar ile Ulusal Kalite Hareketi’ne 3 yeni katılım sağlamayı
hedeflemekteyiz. Şubemiz 2013 yılında UKH konusunda çalışmaların yürütüleceği öncelikli sektörleri,
KOBİ’ler ve kamu kuruluşları olarak belirlenmiştir.
44 
KalDer İzmir Şubesi
Şubemiz, KOSGEB’in KOBİ’lere sağladığı hibe desteklerini Ulusal Kalite Hareketi’nin yayılımında bir araç
olarak kullanmayı hedeflemektedir.
 UKH - Mükemmellik Aşamaları
European Foundation for Quality Management (EFQM – Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı)’nın Türkiye’deki
tek temsilcisi olan KalDer, vakfın bir başka tanıma ve ödüllendirme süreci olan Mükemmellik
Aşamaları’nı da Türkiye’de uygulamaktadır. Mükemmellik Aşamaları, EFQM tarafından mükemmelliğin
en yüksek seviyesi olan büyük ödül seviyesine doğru aşamalar olması yönündeki yaygın talebe yanıt
vermek için geliştirilmiştir.




Kuruluşlarda EFQM Mükemmellik Modeli’nin uygulanmasını yaygınlaştırmak
Mükemmellik yolculuğuna başlamış kuruluşlara destek vermek
Mükemmellik yolculuğuna çıkmış kuruluşların hangi aşamada olduklarını göstermek
Her düzeydeki kuruluşun tanınmasını sağlamak
 UKH - Dış Değerlendirme
Amaç: Mevcut uygulamaların EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında değerlendirilmesi
•
•
•
•
•
Uygulama
Kuruluş Profili ve Performans göstergeleri raporu ile başvuru
Saha ziyareti planlaması
Deneyimli değerlendiriciler tarafından saha ziyareti
Geri Bildirim Raporu
* Dış Değerlendirme hizmetimiz ile Mükemmellik Aşamaları’nda Yetkinlik sertifikası entegre edilmiştir.
 İlgi Sempozyumları
Şubemiz kurmuş olduğu komiteler ile çeşitli ilgi sempozyumları düzenlemektedir.
Çevre Ve Gıda Komiteleri geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi uyandıran sempozyumlarına 2013 yılında da
devam edecektir.
 Kıyaslama Ziyaretleri
2013 yılında özel ve kamu kuruluşlarına yönelik kıyaslama ziyaretleri düzenlenmesi hedeflenmektedir.
45 
KalDer İzmir Şubesi
 İşbirlikleri
KalDer İzmir Şubesi 2013 yılında, 2012 yılı Faaliyet Raporu'nda isimleri geçen kurum/kuruluşlarla işbirliklerini
geliştirmeyi ve yeni iş birlikleri için çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir.
 Yayınlar
Web Sitesi
Web sitemiz yenilenme kapsamında KalDer İzmir Şubesi sayfalarını da güncelleyerek daha kullanışlı bir
hale getirecektir.
Sosyal Medya
2013 Yılında da KalDer İzmir Şubesi olarak sosyal medya çalışmalarına devam edecektir.
 Kalite Kütüphanesi
2013 yılında da kalite kütüphanemiz öğrenci ve firma temsilcileri için bir kaynak olmaya devam edecektir.
Yıl içinde düzenleyeceğimiz çeşitli etkinlikler ile basılı yayınlarımızı tanıtmak için çalışmalar yapılacak;
fuar ve toplantılarda kitap satışı için standlar kurulacaktır.
 Medya Yansımaları
2013 yılında da süregelen tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile medya ilişkileri yürütülmektedir.
Yerel basın, sektörel dergiler, oda yayınları ile paydaşlarımızla iletişim devam etmektedir. Söz konusu
mecralarda haber ve makalelerimiz sürekli olarak yayınlanmaktadır.
2013 yılında düzenli olarak yapılan etkinlik ve faaliyetlerle ilgili hazırlanan basın bültenleriyle basında yer
alma oranlarında yükseliş hedeflenmiştir.
FAALİYET
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
2013
Hedef
Yazılı Medya Haber Sayısı
74
Görselı Medya Haber Dakika
180
Haber Çıkarılması
46 
KalDer İzmir Şubesi
TURKİYE KALİTE DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
Halit Ziya Bulvarı No:52 Kat:1 Daire:102 Pasaport-İzmir
Tel: 0232 482 30 70 Fax: 0 232 482 08 40
www.kalder.org/izmir
KalDer İzmir Şubesi
47 

Benzer belgeler

A. Hamdi DOĞAN, 3.Dönem yeniden KalDer`in Yönetim Kurulu

A. Hamdi DOĞAN, 3.Dönem yeniden KalDer`in Yönetim Kurulu Gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdüren KalDer, yaptığı etkinliklerle kamu ve özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşların yönetim ve iş kalitesini geliştirip, rekabet seviyelerini artırarak oluş...

Detaylı

2011 Yılı Faaliyet Raporu 2012 Yılı Faaliyet Planı

2011 Yılı Faaliyet Raporu 2012 Yılı Faaliyet Planı Derneği, Türkiye‘de sanayi ve hizmet sektöründe çağdaş kalite anlayışının etkinlik kazanması, kalite bilincinin yerleştirilmesi, kalite çalışmalarının teşvik edilmesi ve dış pazarda rekabet şansımı...

Detaylı

10 Kasım 2010

10 Kasım 2010 Gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdüren KalDer, yaptığı etkinliklerle kamu ve özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşların yönetim ve iş kalitesini geliştirip, rekabet seviyelerini artırarak oluş...

Detaylı