Sayının İçindekiler - Türkiye Klinikleri

Yorumlar

Transkript

Sayının İçindekiler - Türkiye Klinikleri
Cilt/Vol: 15 Sayı/No: 1 Yıl/Year: 2014
İÇİNDEKİLER
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR
1
The Relationship Between Apoptosis and Clinical Stages in Sarcoidosis
Sarkoidozda Apoptozisin Klinik Evreler ile İlişkisi
Merih TEPEOĞLU, Özgür EKİNCİ, Nalan AKYÜREK, Leyla MEMİŞ, Nurdan KÖKTÜRK
8
Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı-Saha Uygulaması:
Burdur İlinde 40 Yaş Üstü Popülasyonda KOAH Sıklığı ve İlişkili Faktörler
The Field Application of Turkey Chronic Airways Diseases Prevention and Control Program:
Prevalence of COPD and Related Factors in the Burdur Population 40 Over Aged
İnci ARIKAN
OLGU SUNUMLARI
18
A Case with Pulmonary Cavitary Lesion Mimicking Tuberculosis and Diagnosed by
Video-Assisted Thoracoscopic Surgery
Tüberkülozu Taklit Eden ve Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile
Tanı Konulan Pulmoner Kaviter Lezyonlu Bir Olgu
Beyhan ÇAKAR, Nalan DEMİR, Sadi KAYA, Funda DEMİRAĞ, Gökhan ÇELİK
22
Akciğer Tüberkülozu ile İlişkili Guillain Barré Sendromu
Guillain-Barré Syndrome Associated with Pulmonary Tuberculosis: Case Report
Eliz KUMAN, Ebru ÇAKIR EDİS, Osman N. HATİPOĞLU, Cemile KORUCUOĞLU, Aslan TEKATAŞ
26
İnvaziv Ürotelyal Mesane Karsinomunun Endobronşiyal Metastazı
Endobronchial Metastasis of an Invasive Urethelial Bladder Carcinoma: Case Report
Haşim BOYACI, Esra KUŞLU UÇAR, Serap ARGUN BARIŞ, Kürşat YILDIZ, İlknur BAŞYİĞİT, Füsun YILDIZ
30
Endobronşiyal Kist Hidatik
Endobronchial Hydatid Cyst: Case Report
Ahmet ARISOY, Bünyamin SERTOĞULLARINDAN, Selami EKİN, Hanifi YILDIZ, Bülent ÖZBAY
33
Trakeopati Osteokondroplastika: 5 Olgu Sunumu
Tracheopathia Osteochondroplastica: 5 Case Reports
İlim IRMAK, Sibel ARINÇ, Umut Sabri KASAPOĞLU, Pınar ATAGÜN GÜNEY, Özlem Saniye İÇMELİ,
Tülin SEVİM, Baran GÜNDOĞUŞ, Gülbanu HORZUM, Ferda AKSOY
38
Pericardial and Diaphragmatic Greft Infection Treated by Eloesser Flap After
Extrapleural Pneumonectomy: Case Report
Ekstraplevral Pnömonektomi Sonrası Eloesser Flebi ile Tedavi Edilen
Perikard ve Diyafragma Greft Enfeksiyonu
Cansel ATİNKAYA, Erdal OKUR, Volkan BAYSUNGUR, Murat KAVAS, Talha DOĞRUYOL,
İrfan YALÇINKAYA
42
On Dokuz Yaşında Trakeomegali ve Bilateral Pnömotoraks Olgusu:
Mounier-Kuhn Sendromu
A 19-Year-Old Man with Tracheomegaly and Bilateral Pneumothorax:
Mounier-Kuhn Syndrome: Case Report
Yusuf AYDEMİR

Benzer belgeler