H. Nüzhet Dalfes

Yorumlar

Transkript

H. Nüzhet Dalfes
toward a phenology
network in turkey
H. Nüzhet Dalfes
İTÜ/EIES
1
Sunday, May 20, 12
Climate change & biodiversity of Turkey
2
Ç.H. S!ekercioğlu et al. / Biological Conservation xxx (2011) xxx–xxx
Fig. 1. Map of Turkey’s ‘‘original’’ vegetation cover (Based on Altan, 1993).
Sunday, May 20, 12
2
Climate change & biodiversity of Turkey
3
Sunday, May 20, 12
a bit of history...
4
Sunday, May 20, 12
a bit of history...
• Turkish Met Service
–Agricultural [email protected][email protected] with conversion to AWOS
4
Sunday, May 20, 12
a bit of history...
• Turkish Met Service
–Agricultural [email protected][email protected] with conversion to AWOS
• Historical records, i.e. OFoman archives?
4
Sunday, May 20, 12
a bit of history...
• Turkish Met Service
–Agricultural [email protected][email protected] with conversion to AWOS
• Historical records, i.e. OFoman archives?
• ...
4
Sunday, May 20, 12
our history...
5
Sunday, May 20, 12
our history...
• spring 2011
–itu + dkm: ‘soul (and sponsor) seaching’
5
Sunday, May 20, 12
our history...
• spring 2011
–itu + dkm: ‘soul (and sponsor) seaching’
• fall 2011
–Dec 11: Skype [email protected] with USA-­‐NPN
5
Sunday, May 20, 12
our history...
• spring 2011
–itu + dkm: ‘soul (and sponsor) seaching’
• fall 2011
–Dec 11: Skype [email protected] with USA-­‐NPN
• winter/spring 2012
–Jan 12, Mar 7, Apr 11: workshops
5
Sunday, May 20, 12
our history...
• spring 2011
–itu + dkm: ‘soul (and sponsor) seaching’
• fall 2011
–Dec 11: Skype [email protected] with USA-­‐NPN
• winter/spring 2012
–Jan 12, Mar 7, Apr 11: workshops
• ...
5
Sunday, May 20, 12
6
Sunday, May 20, 12
Sunday, May 20, 12
8
Sunday, May 20, 12
‘The Team’
Steering Commi,ee
Sunday, May 20, 12
Support Team
‘The Team’
Steering Commi,ee
• ITU/EIES
H N Dalfes
• DKM (Nature Conserva.on Center)
Hüma Ülgen + Uğur Zeydanlı
• IU Forest Botany
Ünal Akkemik + Nesibe Dağdeviren + [email protected] Yılmaz
• IU Pharmaceu:c Botany
Neriman Özhatay
• IU Geography
Meral Avcı + Sedat Avcı
Sunday, May 20, 12
Support Team
‘The Team’
Steering Commi,ee
• ITU/EIES
H N Dalfes
• DKM (Nature Conserva.on Center)
Hüma Ülgen + Uğur Zeydanlı
• IU Forest Botany
Support Team
• ITU Informa:cs Ins:tute
Ahmet T. Durak + Yeliz Yılmaz
• ITU/Architecture
Ozan Özener
• ITU/EIES
Oğuzhan Kaymaz + Tuğçe Şenel
Ünal Akkemik + Nesibe Dağdeviren + [email protected] Yılmaz
• ITU/MBG
• IU Pharmaceu:c Botany
Bilgenur Baloğlu
Neriman Özhatay
• IU Forest Botany
• IU Geography
Meral Avcı + Sedat Avcı
Sunday, May 20, 12
Nurgül Karlıoğlu + Tuncay Güner
• ...
Partners
Eurasia [email protected]
of
Earth Sciences
[email protected]
High Performance [email protected]
Center
IU Forestry Faculty
Forest Botany Dept.
IU Faculty of Pharmacy
[email protected] Botany Dept.
IU Faculty of LeFers
Geography Dept.
Sunday, May 20, 12
few early decisions...
Sunday, May 20, 12
few early decisions...
• be a copy cat!
Sunday, May 20, 12
few early decisions...
• be a copy cat!
–thanks for the generosity of USA-­‐NPN!
Sunday, May 20, 12
few early decisions...
• be a copy cat!
–thanks for the generosity of USA-­‐NPN!
–[email protected] (generic documents) from other sites
Sunday, May 20, 12
few early decisions...
• be a copy cat!
–thanks for the generosity of USA-­‐NPN!
–[email protected] (generic documents) from other sites
• start with plants
Sunday, May 20, 12
few early decisions...
• be a copy cat!
–thanks for the generosity of USA-­‐NPN!
–[email protected] (generic documents) from other sites
• start with plants
• record states, not events
Sunday, May 20, 12
(Drupal based) Web site:
trpn.uhem.itu.edu.tr
12
Sunday, May 20, 12
([email protected]) ‘[email protected]’ species list
Conifers
Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana
Cedrus libani
Cedrus atlan:ca
Pinus bru:a
Pinus nigra
Taxus baccata
Broadleafed trees
Carpinus betulus
Fagus orientalis
Castanea sa:va
Quercus robur
Quercus petraea
Quercus ilex
Quercus cerris
Acer campestre
Ulmus minor
Tilia argentea
Laurocerasus officinalis
Morus alba
Platanus orientalis
Acacia dealbata
Robinia pseudo-­‐acacia
Aesculus hippocastanum
Acer negundo
Magnolia grandiflora
Syringa vulgaris
Olea oleaster
Laurus nobilis
Cercis siliquastrum
Nerium oleander
Ligustrum vulgare
Punica granatum Nar
Chaenomeles speciosa
13
Sunday, May 20, 12
Türkiye Fenoloji Ağı
Phenology Network of Turkey
http://trpn.uhem.itu.edu.tr
Bitkinin Adı:
Erguvan
(Cercis siliquastrum L.)
Familyası:
Leguminosae (Fabaceae)
Özellikleri:
Kışın yaprağını döken boylu çalı ya da 7-8
m'ye kadar boylanan ağaçlardır.
Kullanılışı
Süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bazı ülkelerde
çiçek tomurcukları salatalara katılır.
Fenolojik veriler
Çiçek, yaprak, meyve
Çiçek:
Yaprak:
Yapraklardan
önce açan gül
kurusuerguvan rengi
çiçekler, yaşlı
sürgünler
hatta ana
gövde
üzerinde
demetler
halinde
görülür.
5-10 cm
çapında,
yuvarlak,
böbrek
biçiminde olup
kenarları tam,
tabanı yürek
gibi oyuktur.
Meyve:
9-10 cm
uzunluğunda,
kırmızımtırak
pembe, ince,
yassı bir bakla
meyvedir.
Yaprak
tomurcuğu
Tohum:
Sert kabuklu,
mercimeğe
benzeyen
tohumları
vardır.
Erguvan
İl merkezi
0
km 200
Türkiye’de yayılış gösterdiği alanlar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yaprak
Çiçek
Meyve
Tohum
Bitki tanıtım kartını hazırlayan: Hatice Yılmaz
Sunday, May 20, 12
© 2012 Türkiye Fenoloji Ağı, tüm hakları saklıdır.
14
Türkiye Fenoloji Ağı
Phenology Network of Turkey
http://trpn.uhem.itu.edu.tr
Bitkinin Adı:
Kayın
(Fagus orientalis Lipsky.)
Familyası:
Fagaceae
Özellikleri:
30-50 metre boylanabilen, gövdesi gri, geniş yapraklı orman
ağacı.
Kullanılışı
Sert ve ağır olan odunu kolay şekil alır. Mobilyacılıkta
kullanılır.
Fenolojik veriler
Çiçek, yaprak, meyve
Yaprak:
Yaprak
tomurcuğu:
Yaprakları
eliptik ve tam
kenarlı, alt
yüzleri
damarlar
boyunca
tüylüdür.
Sürgünlere açı
yapacak şekilde
dışa yönelik, iğ
şeklinde ve sivri
uçlu.
Çiçek:
Meyve:
Erkek
çiçeklerin
birçoğu bir
arada, bir
uzun sap
ucunda
toplanmıştır.
Meyve örtüsü
dört parçalıdır
ve içinde sert
kabuklu iki
adet kuru
meyvesi yer
alır.
Gövde:
Yaşlı bireylerde dahi çatlaksız,
düz ve pürüzüsüz bir gövdeye
sahiptir.
Kayın
İl merkezi
0
km 200
Türkiye’de yayılış gösterdiği alanlar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yaprak
Çiçek
Meyve
15
Tohum
Bitki tanıtım kartını hazırlayan: Meral Avcı
Sunday, May 20, 12
© 2012 Türkiye Fenoloji Ağı, tüm hakları saklıdır.
Türkiye Fenoloji Ağı
Phenology Network of Turkey
http://trpn.uhem.itu.edu.tr
Bitkinin Adı:
Kum zambağı
(Pancratium maritimum L.)
Familyası:
Amaryllidacea
Özellikleri:
Soğanlı bir bitkidir, deniz kenarı ve
kumullarda yetişir. Beyaz çiçeklidir.
Kullanılışı
Halk arasında haricen romatizma
tedavisinde kullanılır.
Fenolojik veriler
Yaprak, çiçek, meyve, tohum
Çiçek:
Şemsiye şeklinde
(umbella), 3-10
çiçekli. Çiçekler
beyaz renkli ve
hoş kokulu.
Çiçek örtüsü
parçaları şeritsimızraksı şekilde,
55-85 × 3,5-8,5
mm
boyutlarında.
Çiçeğin içindeki
halka (korona)
25-70 mm
boyunda,
kenarları 12
üçgen şeklinde
dişli.
Yaprak:
Şeritsi, 28-50
cm × 10-24
cm
boyutlarında,
donuk
mavimsi-yeşil
renktedir.
Meyve:
Meyve tipi kapsula, elipsoid şeklindedir ve
olgunlukta açılır. 23-30 × 18-28 mm
boyutlarındadır.
Tohum:
Tohumlar düzensiz köşeli ve yassılmış, yaklaşık
1-1,3 cm kadardır. Tohum kabuğu siyah, yüzeyi
ise küçük çukurcukludur
Mart
Kum zambağı
İl merkezi
0
km 200
Türkiye’de yayılış gösterdiği alanlar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yaprak
Çiçek
Meyve
Tohum
Bitki tanıtım kartı bilgisi: Neriman Özhatay
Sunday, May 20, 12
© 2012 Türkiye Fenoloji Ağı, tüm hakları saklıdır.
16
Türkiye Fenoloji Ağı
Phenology Network of Turkey
Bitkinin Adı:
http://trpn.uhem.itu.edu.tr
Karadeniz siklameni (yer somunu, domuz elması,
domuz turpu)
(Cyclamen coum Miller.)
Familyası:
Primulaceae
Özellikleri:
Yumrulu bir bitkidir.
Kullanılışı
Yumruları saponin bakımından zengindir. Halk arasında
sarılık ve hemoroit tedavisinde, hayvanların soğuk
algınlığında kullanılır
Fenolojik veriler
Yaprak, çiçek, meyve, tohum
Çiçek:
Kış ayları ve ilkbahar başında küçük çiçek açar. Ancak bu
dezavantajını parlak pembeden koyu morumsu pembeye değişen
renklerdeki çiçekleriyle ortadan kaldırır. Çiçek boğazında beyaz ya
da soluk pembeyle çerçevelenmiş, göze benzer koyu mor bir leke
yer alır. Bu lekeler olsun ya da olmasın, ara sıra bitkinin beyaz
olanlarına da rastlanır. Normalde belirgin bir kokusu yoktur.
Bununla beraber çiçeklerinin kokulu olanları da bilinmektedir.
Yaprak:
Şekilleri yuvarlaktan kalp şekline kadar
değişen yapraklarının üzerinde, genellikle
kolaylıkla fark edilen soluk lekeler, bazen
de güzel gümüşi desenler yer alır.
Tohum:
Küçük ,açık
kahverengi,
köşeli ve açılan
meyva içinde
çok sayıda
tohum bulunur.
Meyve:
Çiçekler geçtikten sonra, çiçek sapı kıvrılarak toprağa doğru yönelir
ve küçük toparlak içinde çok sayıda tohum bulunan meyvalar oluşur.
Siklamen
İl merkezi
0
km 200
Türkiye’de yayılış gösterdiği alanlar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Karadeniz kıyısındaki dağ ve tepelerde bol miktarda rastlanılan
bu bitki, uygun yetişme ortamına sahip yerlerde de görülür
(Bilecik civarında, güneyde Amanos Dağlarında). Kayın (Fagus),
fındık (Corylus), göknar (Abies), çam (Pinus) ve orman gülü
(Rhododendron) içeren çok nemli ormanlık alanlara ait bir
bitkidir. Genellikle alçak arazilerde görülür, bununla birlikte
2000 metrenin üzerinde de rastlanılabilir. Doğada normalde
Mart ayında çiçeklenmekle birlikte, alçak arazilerde genellikle
kış ortasında, hatta sonbahar sonunda çiçek açmaya başlar ve
Aralık-Nisan ayları arasında çiçekli olarak gözlenebilir.
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yaprak
Çiçek
Meyve
Tohum
Bitki tanıtım kartını hazırlayan: Neriman Özhatay
Sunday, May 20, 12
© 2012 Türkiye Fenoloji Ağı, tüm hakları saklıdır.
17
18
Sunday, May 20, 12
18
Sunday, May 20, 12
18
Sunday, May 20, 12
Plans: near future [≦ 6 months]
19
Sunday, May 20, 12
Plans: near future [≦ 6 months]
• Develop Web site + add [email protected] material
19
Sunday, May 20, 12
Plans: near future [≦ 6 months]
• Develop Web site + add [email protected] material
• Introduce the project to:
– Environmental NGOs
– Ministry of [email protected] [email protected]
– Academic departments: Biology, forestry, geography, ...
19
Sunday, May 20, 12
Plans: near future [≦ 6 months]
• Develop Web site + add [email protected] material
• Introduce the project to:
– Environmental NGOs
– Ministry of [email protected] [email protected]
– Academic departments: Biology, forestry, geography, ...
• Start with pilot groups:
– Small groups of:
• Biology+forestry undergrads
• 8-­‐10 graders
• Selected environmental NGO volunteers
19
Sunday, May 20, 12
Plans: mid-­‐term [≦ 18 months]
20
Sunday, May 20, 12
Plans: mid-­‐term [≦ 18 months]
• Sorware/interface for smart phones
20
Sunday, May 20, 12
Plans: mid-­‐term [≦ 18 months]
• Sorware/interface for smart phones
• Expand highschool network
20
Sunday, May 20, 12
Plans: mid-­‐term [≦ 18 months]
• Sorware/interface for smart phones
• Expand highschool network
• Expand NGO network
20
Sunday, May 20, 12
Plans: mid-­‐term [≦ 18 months]
• Sorware/interface for smart phones
• Expand highschool network
• Expand NGO network
• Arboreta/botanic gardens
20
Sunday, May 20, 12
Plans: mid-­‐term [≦ 18 months]
• Sorware/interface for smart phones
• Expand highschool network
• Expand NGO network
• Arboreta/botanic gardens
• (At least one) Instrumented site?
–AWOS
–Web cams
–Soil sensors (?)
20
Sunday, May 20, 12
Plans: longer-­‐term [≳ 2 years]
21
Sunday, May 20, 12
Plans: longer-­‐term [≳ 2 years]
• Cloned plants (lilacs?)
21
Sunday, May 20, 12
Plans: longer-­‐term [≳ 2 years]
• Cloned plants (lilacs?)
• Digest into our system bird (and buFerfly?)data
21
Sunday, May 20, 12
Plans: longer-­‐term [≳ 2 years]
• Cloned plants (lilacs?)
• Digest into our system bird (and buFerfly?)data
• Start with animal [email protected]
21
Sunday, May 20, 12
Plans: longer-­‐term [≳ 2 years]
• Cloned plants (lilacs?)
• Digest into our system bird (and buFerfly?)data
• Start with animal [email protected]
• Integrate TR-­‐PN into the design of an NEON-­‐like observing system
21
Sunday, May 20, 12
Thank you!
Nüzhet Dalfes
Eurasia [email protected] of Earth Sciences
İstanbul Technical University
[email protected]
22
Sunday, May 20, 12

Benzer belgeler

harmoni - Siberian Health Şirketi

harmoni - Siberian Health Şirketi İÇERİK (FORMULA 3): Limon kabuğu ekstresi (Citrus limon), Vitamin C (L-askorbat), Vitamin E, Yabani kekik Toprak üstü ekstresi (Thymus serpyllum), Kuşburnu Meyve ekstresi (Rosa canina), Üzüm Çekird...

Detaylı

JABSCO TRADE CATALOGUE UK 2001/2

JABSCO TRADE CATALOGUE UK 2001/2 A marine searchlight has to be capable of performing a range of tasks from locating buoys to illuminating a narrow channel and occasionally, searching for a man overboard. Therefore it needs to be ...

Detaylı