GÜVENLİK BİLGİ FORMU Glycerine tech

Yorumlar

Transkript

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Glycerine tech
YENİ DÜZENLEME TARİHİ 24.04.2012
ÖNCEKİ DÜZENLEME TARİHİ 08.02.2012
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Glycerine tech
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
ÜRÜN ADI
Glycerine tech
CAS-NO.
56-81-5
EC (EINECS) NO.
200-289-5
KİMYASAL ADI
1, 2, 3-propanetriol, glycerol
KULLANIM
Kimyasal ara ürün.
TEDARİKÇİ
Perstorp Aktiebolag Türkiye
İrtibat Bürosu
Marmara Mah. İstiklal Cad.
Eston Deniz Villalari No: 2, C11/1
Beylikdüzü, İstanbul
Tel. :+90 212 850 20 83
Perstorp Aktiebolag Türkiye İrtibat Bürosu
BAŞVURULACAK KİŞİ
ACİL DURUM TELEFONU
ÜRETİCİ
Perstorp BioProducts AB
SE-444 84 Stenungsund
İsveç
Tel. +46 303728600
www.perstorp.com
Perstorp Türkiye
:+90 212 850 20 83 (mesai saatlerinde)
Perstorp İsveç
: +46 8 337043
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) :114
Acil Sağlık Hizmetleri : 112
2 TEHLİKELERİN TANITIMI
Yürürlükteki mevzuata göre sağlık için veya çevre için tehlikeli sayılmamaktadır.
SINIFLANDIRMA (27092 T.C.)
Sınıflandırılmamıştır.
DİĞER TEHLİKELER
Bu kimyasal Kalıcı, Biyobirikimli, Toksik (PBT ) ve çok Kalıcı çok Biyobirikimli (vPvB) değildir.
3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
İsim
EC No.
CAS No.
İçindekiler
1,2,3-propanetriol, glycerol
200-289-5
56-81-5
%97-100
Sınıflandırma (T.C.27092 )
(67/548/EEC)
Sınıflandırılmamıştır
Metanol
200-659-6
67-56-1
%0 - <0,3
F;R11 T;R23/24/25,R39/23/24/25
Tüm (R) cümlecikleri için tam metin 16. bölümde verilmiştir.
4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
SOLUMA
İlk yardım önlemleri gerekli olmamasına karsın, kişisel konforunuz için temiz hava alın.
YUTMA
Ağzını çalkalayınız ve bolca su içiriniz. Yüksek miktarlarda yutulması halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, tıbbi yardım alın.
CİLTLE TEMAS
İlk yardım tedbirleri gerekmez, fakat hijyen açısından maruz kalan cildi sabunlu su ile yıkayın.
GÖZLERLE TEMAS
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.
1/6
1
YENİ DÜZENLEME TARİHİ 24.04.2012
ÖNCEKİ DÜZENLEME TARİHİ 08.02.2012
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Glycerine tech
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
SÖNDÜRME GEREÇLERİ
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole dayanıklı köpükle mücadele ediniz.
Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.
Şunu kullanmayın: Sıkma su.
ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Yangın tehdidi altındaki kapları püskürtme suyla soğutunuz.
ÖZEL TEHLİKELER
Yangının meydana getirdikleri: Karbon monoksit (CO). Karbondioksit (CO2).
YANGINDA KORUYUCU TEDBİRLER
Yangına müdahale edenler, uygun koruyucu ekipmanları giymeli ve yüzü tam olarak kapatıp pozitif basınç modunda çalışan
bağımsız solunum cihazı (SCBA) takmalıdır.
6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Hijyen amacıyla emniyet gözlüğü, eldiven, koruyucu kıyafet ve lastik bot giyin.
ÇEVREYİ KORUMA ÖNLEMLERİ
Kanalizasyona/Yüzey suyuna/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ
Küçük döküntüler: Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı) ile ürünü emdiriniz.
Büyük döküntüler: Ürünü uygun şekilde etiketlenmiş ayrı bir kaba pompalayın.
Atıkların bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın.
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
KULLANIM TEDBİRLERİ
Maruziyet riski halinde, bölüm 8'e göre kişisel koruyucu ekipman kullanın. Aşırı sıcaktan ve güneş ışığından koruyunuz.
DEPOLAMA TEDBİRLERİ
İyi kapatılmış kapların içinde serin ve kuru muhafaza ediniz. Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.
8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
İsim
Metanol
Standart
TWA - 8 Saat
200
ppm
KORUYUCU TEÇHİZAT
2/6
260
mg/m
STEL - 15 Dk
3
Notlar
1
YENİ DÜZENLEME TARİHİ 24.04.2012
ÖNCEKİ DÜZENLEME TARİHİ 08.02.2012
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Glycerine tech
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
DNEL-değerleri
Ağızdan
DNEL akut sistemik
DNEL uzun süreli sistemik
Ciltten
DNEL akut sistemik
(CAS: 67-56-1) metanol
8 mg/kg va./gün
(genel halk)
8 mg/kg va./gün
(genel halk)
40 mg/kg va./gün
(işçiler)
8 mg/kg va./gün
(genel halk)
DNEL uzun süreli sistemik
40 mg/kg va./gün
(işçiler)
8 mg/kg va./gün
(genel halk)
3
Solumayla DNEL akut lokal etki
260 mg/m va./gün
(işçiler)
3
DNEL akut sistemik
260 mg/m va./gün
(işçiler)
3
50 mg/m va./gün
(genel halk)
3
DNEL uzun süreli lokal
260 mg/m va./gün
(işçiler)
3
50 mg/m va./gün
(işçiler)
3
DNEL uzun süreli sistemik
260 mg/m va./gün
(işçiler)
3
50 mg/m va./gün
(genel halk)
PNEC- değerleri
(CAS: 67-56-1) metanol
PNEC STP
100 mg/l (-)
PNEC Tatlı su
154 mg/l (-)
PNEC Aralıklı
1540 mg/l (-)
PNEC Deniz suyu
15,4 mg/l (-)
SOLUNUM AYGITI
Çalışma alanı iyi havalandırılıyorsa gerekli değildir.
ELLERİ KORUMA
Koruyucu eldiven çok şart değildir. Ancak, lastikten yapılmış koruyucu eldiven takmanızı öneririz.
Eldiven malzemesi
Butil kauçuk. Kloropren kauçuk. Nitril kauçuk. PVC 'den eldivenler.
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar
imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir.
Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere uyulmalıdır.
GÖZLERİ KORUMA
Koruyucu gözlük takın.
SAĞLIK TEDBİRLERİ
Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır.
CİLDİN KORUNMASI
Kimyasal madde sektörüne yönelik normal is kıyafetleri (uzun bacaklı ve kollu).
ÇEVRESEL MARUZİYET KONTROLLERİ
Uygulanamaz.
9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
GÖRÜNÜŞ
Sıvı
RENK
Sarımsı.
KOKU
Kokusuz
KAYNAMA NOKTASI
290°C
ERİME NOKTASI
18°C
YOĞUNLUK
1261 kg/m³ (20°C'de)
BUHAR BASINCI
0,0001 hPa (25°C'de)
VİSKOZİTE
Dinamik Belirli degil.
PATLAMA TEHLİKESİ
Patlayıcı degildir.
PARLAMA NOKTASI
160°C
TUTUŞMA SICAKLIĞI
393°C
TUTUŞMA ÖZELLİĞİ
Uygulanamaz.
OKSİTLEYİCİLİK ÖZELLİĞİ
Uygulanamaz
3/6
YENİ DÜZENLEME TARİHİ 24.04.2012
ÖNCEKİ DÜZENLEME TARİHİ 08.02.2012
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Glycerine tech
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
BÖLME KATSAYISI
(N-OKTANOL/SU)
-1,76 log POW
ÇÖZÜNME/KARIŞMA DEĞERİ
Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.
10 KARARLILIK VE TEPKİME
KARARLILIK
Normal koşullar altında kararlıdır.
Reaktivite: Bu ürüne ilişkin spesifik test verileri bulunmamaktadır. Daha fazla bilgi için bu bölümün sonraki kısımlarına bakın.
KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR
Bilinmiyor.
TEHLİKELİ REAKSİYON
Güçlü asitlerle ve alkaliklerle reaksiyonlar gösterir. Oksidasyon maddeleriyle reaksiyonlar gösterir.
KAÇINILMASI GEREKEN MADDELER
Bilinen yok.
TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ
Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler bilinmemektedir.
11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
TOKSİK DOZ 1 – LD 50
(CAS: 56-81-5) 1,2,3-propanetriol, glycerol
>5000 mg/kg
(Akut, ağızdan maruziyet - sıçan)
TOKSİK DOZ 1 – LD 50
TOKSİK DOZ 2 – LD 50
TOKSİK YOĞ.– LC 50
TOKSİK YOĞ.– TCLo/7saat
(CAS: 67-56-1) metanol
7914 mg/kg
(Akut, ağızdan maruziyet - sıçan)
17100 mg/kg
(Akut, deriden maruziyet - tavşan)
128,2 mg/l/4s
(Akut, soluma maruziyeti - sıçan)
10000 ppm
(Akut, soluma maruziyeti - sıçan)
CİLTLE TEMAS
Tahriş edici etkisi yoktur.
GÖZLERLE TEMAS
Tahriş edici etkisi yoktur.
HASSASİYET
Bilinen hassasiyet meydana getirici etkisi yok.
TEKRARLANAN DOZ TOKSİSİTESİ
Bilgi yok.
KANSEROJENİTE
Bilgi yok.
MUTAJENİTE
(CAS: 56-81-5) 1,2,3-propanetriol, glycerol; AMES test negatif (bacterium) (OECD 471).
ÜREMEYE TOKSİSİTE
Bilgi yok.
4/6
YENİ DÜZENLEME TARİHİ 24.04.2012
ÖNCEKİ DÜZENLEME TARİHİ 08.02.2012
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Glycerine tech
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
12 EKOLOJİ BİLGİSİ
EC50/24saat
EC50/96saat
LC50/24saat
(CAS:56-81-5) 1,2,3-propanetriol, glycerol
> 10000 mg/l (Su piresi)
> 10000 mg/l (Alg)
> 5000 mg/l (Balık)
(CAS:67-56-1) metanol
EC50/48saat
EC50/96saat
LC50/96saat
> 10000 mg/l
22000 mg/l
15400 mg/l
(Daphnia magna)
(Selenastrum capricornutum)
(Lepomis macrochirus)
TOPRAKTA HAREKETLİLİK
Bilgi yok.
BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ
(CAS:56-81-5) 1,2,3-propanetriol, glycerol;
log Pow -2,56 (clc)
(CAS:67-56-1) metanol ; BCF
<10 (Balık)
log Pow
-0,66 (-)
KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK
(CAS:56-81-5) 1,2,3-propanetriol, glycerol;
BOD28 93 %
(OECD 301 F)
(CAS:67-56-1) metanol; BOD7
0,9 g/g (i)
COD
1,5 g/g (i)
TOC
0,3 g/g (i)
Ürün biyolojik olarak kolay bozunur.
Genel uyarılar:
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
-
Bu kimyasal Kalıcı, Biyobirikimli, Toksik (PBT ) ve çok Kalıcı çok Biyobirikimli (vPvB) değildir.
13 BERTARAF BİLGİLERİ
BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ
Ürün tehlikeli atık sınıfında değildir. Lisanslı bir tesiste yakın.
TEMİZLENMEMİŞ AMBALAJLAR
Kimyasal maddenin bulaştığı ambalaj malzemeleri, ürünle aynı şekilde bertaraf edilmelidir.
Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
Tavsiye edilen temizlik maddesi: Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.
14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
GENEL
Çevreye zararlı madde/Deniz
için kirletici
Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir
(IMDG, IATA, ADR/RID).
Nakliyat için ikaz işareti gerekli değildir.
No.
15 MEVZUAT BİLGİLERİ
RİSK CÜMLECİKLERİ
Sınıflandırılmamıştır.
GÜVENLİK CÜMLECİKLERİ
Sınıflandırılmamıştır.
ULUSAL YÖNETMELİKLER
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması,
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik.
5/6
1
YENİ DÜZENLEME TARİHİ 24.04.2012
ÖNCEKİ DÜZENLEME TARİHİ 08.02.2012
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Glycerine tech
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
16 DİĞER BİLGİLER
BİLGİ KAYNAKLARI
Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dâhilinde düzenlenmiştir.
REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Güvenlik Bilgi Formu T.C.27092 sayılı yönetmeliğine uyumlu hale getirildi. İçeriğinde bir değişiklik yapılmadı.
DÜZENLEYEN
Melih Babayiğit / CRAD Çevre Risk Analiz Denetim ve Eğitim Hizm. Ltd.Şti.
TSE sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu düzenleyicisi
www.crad.com.tr
Tel: 0216 335 4600
Güvenlik Bilgi Formunu ilk hazırlayan birim: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
YENİ DÜZENLEME TARİHİ
ÖNCEKİ DÜZENLEME TARİHİ
KAÇINCI DÜZENLEME
OLDUĞU
24.04.2012
08.02.2012
1
RİSK CÜMLECİKLERİ TAM
R11
Kolay alevlenir.
NC
R23/24/25
Sınıflandırılmamıştır
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
R39/23/24/25
Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi
etkilerin görülme tehlikesi.
ÇEKİNCE
Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi
bir proseste kullanılmamalıdır. Bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle doğru ve güvenilir
bilgidir. Yine de doğruluğu, güvenilirliği, ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz.Bu bilginin kendi
kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur.
6/6

Benzer belgeler

malzeme güvenlik bilgi formu

malzeme güvenlik bilgi formu Elleri Koruyucu: Koruyucu eldivenler. Eldiven malzemesi ürün/malzeme/hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır. Testlerin yapılmamış olması nedeni ile ürün/hazırlanmış madd...

Detaylı

Güvenlik veri pusulası

Güvenlik veri pusulası · Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler: Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihti...

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU APOLLO

GÜVENLİK BİLGİ FORMU APOLLO [email protected] +90 216 3354600 Risk Cümleciklerinin Tümü R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucu...

Detaylı