EŞYANIN İSMİ KOD NO Ağaç Artıkları

Yorumlar

Transkript

EŞYANIN İSMİ KOD NO Ağaç Artıkları
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
A
Ağaç Artıkları .................................................................................................................................. 4401
Ağaç Hamurları (Mekanik).............................................................................................................. 4701
Ağaç Hamurları (Eritilecek kimyevi ağaç hamurları) ...................................................................... 4702
Ağaç Hamurları (Sodyumla veya sülfatla eritileceklerin dışında kimyevi ağaç Hamurları) ............ 4703
Ağaç Hamurları (Bisülfitle eritileceklerin dışında kimyevi ağaç Hamurları).................................... 4704
Ağaç Hamurları (Yarı kimyevi) .......................................................................................................4705
Ağaç liflerinden panolar .................................................................................................................. 4411
Ağaç parçalarından panolar ........................................................................................................... 4410
Ağaç Yünü ve Tozu ........................................................................................................................ 4405
Ağaç Traversler (Demiryolları için) ................................................................................................. 4406
Ağaçlar (Fıçı çemberi yapmaya yarayan)....................................................................................... 5504
Ağaçlar (Kalınlığı 6 mm. yi geçen boylamasına kesilmiş ağaçlar) ................................................. 4407
Ağaçlar (Profile kesilmiş) ................................................................................................................ 4409
Ağaçlar (Plaka ve katmanlar halinde kontrplak ağaçlar) ................................................................ 4412
Ağaçtan çerçeveler (tablolar ve aynalar için) ................................................................................. 4414
Ağaçtan ambalajlar......................................................................................................................... 4415
Ağaçtan aletler................................................................................................................................ 4417
Ağaçtan Ev aletleri.......................................................................................................................... 4419
Ağaçtan Fıçı işleri ...........................................................................................................................4416
Ağaçtan Eşyalar b.y. adı geçmeyen............................................................................................... 4421
Ağaçtan Marangoz işleri ve çatı parçaları ...................................................................................... 4418
Ağızlıklar (Pipo ve sigara ağızlıkları) .............................................................................................. 9614
Ağlar (Sicimden, iplerden, halatlardan veya tekstil maddelerinden) .............................................. 5608
Aksesuarlar (Optik, fotoğrafçılık, sinemacılık, ölçme, tıbbi cerrahi parça ve aksesuarları
b.y. adı geçmeyen ..................................................................................................... 9033
Aksesuarlar (Dokunmuş veya örülmüş aksesuarlar) b.y. adı geçmeyen ....................................... 6117
Aksesuarlar ve giysi bölümleri b.y. adı geçmeyen .........................................................................6217
Akrilik Polimer................................................................................................................................. 3906
Akordiyon ve Armonikalar............................................................................................................... 9204
Akümülatörler (Elektrikli)................................................................................................................. 8507
Alaşımlar (Ham bakır sertleştirme alaşımları) ................................................................................ 7405
Albüminler ve Albüminatlar............................................................................................................. 3502
Alçı, Alçıtaşı, Anhidrid.....................................................................................................................2520
Alçıdan eşya ................................................................................................................................... 6809
Aldehitler......................................................................................................................................... 2912
Aldehitlerin halojenli; sülfone, nitre veya nitroze türevleri .............................................................. 2913
Aletler (Bakırdan elektriksiz ısıtma aletleri) .................................................................................... 7417
Aletler (Plastik maddelerden ev veya tuvalet aletleri) .................................................................... 3924
Aletler (Elektromanyetik el Aletleri ) ............................................................................................... 8508
Aletler (Elektromanyetik ev aletleri)................................................................................................ 8509
Aletler (Çizim, şekil çizme ve hesaplama, el ile uzunluk ölçme aletleri b.y. adı geçmeyen).......... 9017
Aletler (Tıp, veterinerlik) ................................................................................................................. 9018
Aletler (Mekanik tedavi, masaj ve psikoteknik, solunumlu terapi cihazları) ................................... 9019
Aletler (Solunumlu cihazlar by. adı geçmeyen) ..............................................................................9020
Aletler (Ortopedi ve protez, sağırlar için aletler) ............................................................................. 9021
Aletler (X ışınlı aletler) .................................................................................................................... 9022
Aletler (Uygulama için) ................................................................................................................... 9023
Aletler (Maddelerin mekanik özelliklerini deneme aletleri) ............................................................. 9024
Aletler (Sıvı ve gazların miktarını, seviyesini ve basıncını ölçme alet ve cihazları) ....................... 9026
Aletler (Fiziksel ve kimyasal analiz için) ......................................................................................... 9027
Aletler (Elektrik gücünü ve iyonlu radyasyonları ölçme cihazları ) ................................................. 9030
Aletler (Ölçme veya kontrol aleti, b.y. adı geçmeyen).................................................................... 9031
Aletler (Otomatik düzenleyici ve kontrol için).................................................................................. 9032
Aletler (Zaman kontrol ve sayman cihazları) .................................................................................. 9106
Aletler (Telli müzik aletleri b.y. adı geçmeyen)...............................................................................9202
Aletler (Nefesli müzik aletleri b.y. adı geçmeyen) ..........................................................................9205
Aletler (Elektrikli müzik aletleri ) ..................................................................................................... 9217
Aletler (Müzik aletleri b.y. adı geçmeyen) ......................................................................................9208
Aletler (El aletleri için birbiriyle değişebilir) ..................................................................................... 8207
Aletler (Kazanlar için yardımcı aletler)............................................................................................8404
Aletler (Ev işleri için olmayan, maddelerin termik işlemleriyle ilgili aletler)..................................... 8419
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Aletler (Müzik aletleri parça ve aksesuarları) ................................................................................. 9209
Aletler (Aydınlatma cihazları b.y. adı geçmeyen)...........................................................................9405
Aletler (Meşin veya derilerin tabaklanması veya işlenmesi için) .................................................... 8453
Aletler (El, hava veya motor ile)çalışan elektriksiz ......................................................................... 8467
Aletler (Lehim veya kaynak aletleri b.y. adı geçmeyen)................................................................. 8468
Aletler (Büro aletleri b.y. adı geçmeyen) ........................................................................................8472
Aletler (Kauçuğun veya plastik maddelerin işlenmesi için b.y. adı geçmeyen).............................. 8477
Aletler (Tütünün transformasyonu için b.y. adı geçmeyen)............................................................ 8478
Aletler (Mekanik b.y. adı geçmeyen) .............................................................................................. 8479
Alet parçaları b.y. adı geçmeyen.................................................................................................... 8485
Aletler (Kaldırıcı aletler, taşıyıcı cihazlar için parçalar) .................................................................. 8431
Aletler (Bitki bakımı, arazi işleme ile ilgili bahçecilik, ormancılık, tarım alanlarında kullanılan) ..... 8432
Aletler (Tarım ürünlerinin toplanmasıyla ilgili aletler) ..................................................................... 8433
Aletler (Meyve suyu, elma, üzüm suyu, şarap imalatı için) ............................................................ 8435
Aletler (Arıcılık,tavukçuluk, bahçecilik, ormancılık, tarımcılık için aletler b.y. adı geçmeyen)........ 8436
Aletler (Hububat işlemek için b.y. adı geçmeyen) .......................................................................... 8437
Aletler (Yiyeceklerin, içeceklerin endüstriyel imalatı için b.y. adı geçmeyen) ................................ 8438
Al etler (Kağıdın ve hamurun imalatı için) ...................................................................................... 8439
Aletler (Kitap yapraklarını dikme veya ciltleme için)....................................................................... 8440
Aletler (Kağıdın veya hamurun işlenmesi için) ............................................................................... 8441
Aletler (Baskı parçaları için kalıba dökme, dizgi veya üretim için) ................................................. 8442
Aletler (Tekstil makineleri için)........................................................................................................ 8448
Aletler (Fötr imalatı veya rötuşları için ve şapka imalatı için) ......................................................... 8449
Altın (Ham) ..................................................................................................................................... 7108
Altın eşya ........................................................................................................................................ 7114
Altın plakalar (Ham)........................................................................................................................ 7109
Alüminyum oksit ve hidroksit .......................................................................................................... 2818
Alüminyum (Ham)........................................................................................................................... 7601
Alüminyum artıkları ve hurdaları..................................................................................................... 7602
Alüminyum Tozları ve pulları .......................................................................................................... 7603
Alüminyum Çubuk ve profiller......................................................................................................... 7604
Alüminyum Teller............................................................................................................................ 7605
Alüminyum Levhalar, şeritler (Kalınlığı 0,2 mm/den fazla olan) ..................................................... 7606
Alüminyum şeritler, levhalar (Kalınlığı 0,2 mm.ye kadar olan) ....................................................... 7607
Alüminyum Borular ......................................................................................................................... 7608
Alüminyumdan Boru aksesuarları .................................................................................................. 7609
Alüminyum Doğramalar b.y. adı geçmeyen ................................................................................... 7610
Alüminyum Variller ve tanklar (300 litreden fazla).......................................................................... 7611
Alüminyum Tanklar, variller, yağdanlıklar ve kutular (300 litreye kadar)........................................ 7612
Alüminyumdan Tanklar (gaz için) ................................................................................................... 7613
Alüminyumdan kordonlar, kablolar ve iplikler ................................................................................. 7614
Alüminyumdan ev ve tuvalet eşyası ............................................................................................... 7615
Alüminyumdan ürünler b.y. adı geçmeyen ..................................................................................... 7616
Alkalik (Toprak alkalik veya tantana benzer maddelerin oksitleri).................................................. 2805
Alkaloitler (Bitkisel) ......................................................................................................................... 2939
Alkoller (Fenol) ............................................................................................................................... 2907
Alkil benzerler ve Alkinnaftalinler b.y. adı geçmeyen (Karışımlar halinde) .................................... 3817
Ambalajlar (Plastik maddelerden) .................................................................................................. 3923
Ambalajlar (Kağıt ve Kartondan) .................................................................................................... 4819
Ambalaj makineleri ......................................................................................................................... 8422
Ambalaj Torbaları (Küçük).............................................................................................................. 6305
Ambreyajlar (Elektromanyetik) ....................................................................................................... 8505
Arminik Reçineler ........................................................................................................................... 3909
Amin Fonksiyonlu Bileşikler............................................................................................................ 2921
Amit Fonksiyonlu Bileşikler............................................................................................................. 2924
Amonyak......................................................................................................................................... 2814
Amonyum Tuzları (Dörtlü) ..............................................................................................................2923
Amyant............................................................................................................................................ 2524
Anahtarlar ....................................................................................................................................... 8301
Anahtarlar (Elde kullanılan somun anahtarları germe anahtarları (Kurbağacık))........................... 8204
Anason ve Ardıç yemişi .................................................................................................................. 0909
Antibiyotikler ................................................................................................................................... 2941
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Antigel maddeler............................................................................................................................. 1820
Antimon, antimondan ürünler ......................................................................................................... 8110
Anoraklar (Erkekler veya erkek çocukları için dokunmuş veya örülmüş)....................................... 6101
Anoraklar (Kadınlar veya kız çocukları için dokunmuş veya örülmüş) ........................................... 6102
Anoraklar (Erkekler veya erkek çocukları için) ............................................................................... 6201
Anoraklar (Kadınlar veya kız çocukları için) ................................................................................... 6202
Anotlar (Bakır) ................................................................................................................................ 7402
Arabalar .......................................................................................................................................... 8703
Arabalar (Özel kullanımlı) ............................................................................................................... 8705
Arabalar (Kaldırma tertibatı olmayan el arabaları) ......................................................................... 8709
Arabalar (Zırhlı savaş arabaları)..................................................................................................... 8710
Arabalar (Sakal Arabaları) .............................................................................................................. 8713
Arabalar (Çocuk arabaları) ............................................................................................................. 8715
Arabalar (Kaldırma tertibatı eşya nakletme arabaları) ................................................................... 8427
Araba şasileri.................................................................................................................................. 8706
Araba parça ve Aksesuarları .......................................................................................................... 8708
Araba Parçaları (Sakat arabası parça ve aksesuarları) ................................................................. 8714
Araçlar (Yol bakım araçları)............................................................................................................ 8604
Araçlar (Motorsuz hava araçları) .................................................................................................... 8801
Araçlar (Motorlu hava ve uzay araçları) ......................................................................................... 8802
Araçlar ve Römorklar b.y. adı geçmeyen ....................................................................................... 8716
Araçlar (boş ve kullanılmış karayolu araçları) ................................................................................ 9934
Araçlar (dolu karayolu araçları) ...................................................................................................... 9944
Araç Parçaları (Demiryolu araçları parçaları) ................................................................................. 8607
Araç Parçaları (Hava ve uzay araçlarının parçaları) ...................................................................... 8803
Arduvaz........................................................................................................................................... 2514
Arduvazdan Eşya ........................................................................................................................... 6803
Arıkil................................................................................................................................................ 2507
Armalar (Tekstil maddelerinden) .................................................................................................... 5807
Armalar (Adi metallerden ışığı tam geçirmeyen) ............................................................................ 8310
Armut ve Ayva (Taze)..................................................................................................................... 0808
Artıklar (Kağıt ve Karton) ................................................................................................................ 4707
Artıklar (Kıymetli metallerden, kıymetli metal plakalardan) ............................................................ 7112
Artıklar (Bakır artıkları) ................................................................................................................... 7404
Artıklar (Plastik madde kalıntı ve artıkları)...................................................................................... 3915
Artıklar (Sertleştirilmemiş kauçuk artıkları ve kalıntıları) ................................................................ 4004
Artıklar (Kauçuk artıkları ve sertleştirilmemiş kalıntıları) ................................................................ 4017
Artıklar (İşlenmemiş doğal mantar artıkları) ................................................................................... 4501
Artıklar (Nişasta, şekerleme, bira ve damıtma artıkları) ................................................................. 2303
Artıklar (Bitumlu maden yağlarının diğer artıkları).......................................................................... 2713
Arpa ................................................................................................................................................ 1003
Armoniyum ..................................................................................................................................... 9203
Asansörler ...................................................................................................................................... 8428
Asetatlar.......................................................................................................................................... 2911
Asbest lifleri ve ürünleri (işlenmiş).................................................................................................. 6812
Asfalt............................................................................................................................................... 2714
Asfalttan Eşya (Ziftten) ...................................................................................................................6807
Asitler (Reçine asitleri).................................................................................................................... 3806
Asit Borik......................................................................................................................................... 2528
Asitler (İnorganik b.y. adı geçmeyen)............................................................................................. 2811
Asitler (Doymuş asiklik monokarboksilik asitler)............................................................................. 2915
Asitler (Doymamış asiklik monokarboksilik asitler) ........................................................................ 2916
Asitler (Polikarboksilik) ................................................................................................................... 2917
Asitler (İlave oksijenli fonksiyonlar içeren karboksilik asitler) ......................................................... 2918
Askılar (Elbise için adi metallerden) ............................................................................................... 8308
Astarlar ve Astardan eşya (Tekstil maddelerinden) ....................................................................... 5601
Asiklik hidrokarbürler ...................................................................................................................... 2901
Asiklik Alkoller................................................................................................................................. 2905
Aşılar............................................................................................................................................... 3002
Ateşleyici alaşımlar alevlenir özellikte maddeler ............................................................................ 3606
Atlar ................................................................................................................................................ 0101
Atom reaktörleri (Atom reaktörleri için ışın saçmayan yakıt elemanları)........................................ 8401
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Av malzemeleri ............................................................................................................................... 9507
Ayakkabılar (Kauçuk ve suni maddelerden yapılmış su geçirmez)................................................ 6401
Ayakkabılar (Kauçuk, plastik b.y. adı geçmeyen) .......................................................................... 6402
Ayakkabılar (Kauçuk, plastik deri tabanlı, üst kısmı deri olan)....................................................... 6403
Ayakkabılar (Kauçuk, plastik, deri tabanlı üst kısmı kumaş olan) .................................................. 6404
Ayakkabılar b.y. adı geçmeyen ...................................................................................................... 6405
Ayakkabı kısımları .......................................................................................................................... 6406
Aygıtlar (Manyetik veya elektromanyetik)....................................................................................... 8505
Aygıtlar (Motorlarda ateşleme veya çalıştırma için elektrikli jeneratör cihaz ve aygıtları).............. 8511
Aygıtlar (Bisikletler ve arabalar için aydınlatma veya sinyalizasyon cihazları,
elektrikli silgeçler, buz temizleyicileri)................................................................................ 8512
Ayıraç (Laboratuar veya teşhis ayıraçları b.y. adı geçmeyen) .......................................................3822
Aynalar (Adi metallerden) ............................................................................................................... 8306
Ayna (Cam aynalar)........................................................................................................................ 7009
Azoik veya Azoksik bileşikler.......................................................................................................... 2927
Azotlu bileşikler b.y. adı geçmeyen ................................................................................................ 2929
Azot heteratomlu heterosiyklik bileşikler ........................................................................................ 2933
Azotür ............................................................................................................................................. 2850
B
Baharatlar ....................................................................................................................................... 0910
Bakla (Soya baklası)....................................................................................................................... 1201
Baklagil artıkları .............................................................................................................................. 2302
Bakır plakaları çimento bakırı ......................................................................................................... 7401
Bakırlar (rafine edilmemiş bakırlar,bakır anotlar) ........................................................................... 7402
Bakırlar, bakır alaşımları (Rafine edilmiş ham bakırlar ham bakır alaşımları) ............................... 7403
Bakır artıkları; bakır hurdalar,......................................................................................................... 7404
Bakırdan çubuklar........................................................................................................................... 7407
Bakır tel........................................................................................................................................... 7408
Bakırdan borular ............................................................................................................................. 7411
Bakırdan boru aksesuarları ............................................................................................................ 7412
Bakırdan yaylar............................................................................................................................... 7416
Bakırdan eşya b.y. adı geçmeyen .................................................................................................. 7419
Bal (Doğal)...................................................................................................................................... 0409
Bal (Suni) ........................................................................................................................................ 1702
Balıklar (Canlı) ................................................................................................................................ 0301
Balıklar (Taze) ................................................................................................................................ 0302
Balıklar (Dondurulmuş)................................................................................................................... 0303
Balıklar (Taze veya dondurulmuş balık etleri ve fıletoları) ............................................................. 0304
Balıklar (Kurutulmuş tuzlanmış veya füme balıklar,balık unları...................................................... 0305
Balık................................................................................................................................................ 1603
Balık (Yenilemeyen) ....................................................................................................................... 2301
Banknotlar ...................................................................................................................................... 4907
Banyolar.......................................................................................................................................... 6909
Barometre (yoğunluk ölçer) ............................................................................................................ 9025
Baryum Karbonat (Tabii) ................................................................................................................ 2511
Baryum oksit................................................................................................................................... 2816
Bastonlar......................................................................................................................................... 6602
Baston parçaları ............................................................................................................................. 6603
Başlıklar .......................................................................................................................................... 6503
Başlıklar (Çubuklardan örülmüş) .................................................................................................... 6504
Başlıklar (Dokunmuş örülmüş) ....................................................................................................... 6505
Başlıklar b.y. adı geçmeyen ........................................................................................................... 6506
Başlıkların kısımları ........................................................................................................................ 6507
Başörtüleri b.y. adı geçmeyen ........................................................................................................ 6214
Bataryalar (elektrikli)....................................................................................................................... 8506
Bebekler.......................................................................................................................................... 9502
Balsam............................................................................................................................................ 1301
Benzin (Uçak benzini)..................................................................................................................... 2723
Benzin (Kurşunsuz motor benzini) ................................................................................................. 2724
Benzin (Kurşunlu motor benzini) .................................................................................................... 2725
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Benzin (Jet tipi benzinler) ............................................................................................................... 2726
Benzin (Özel benzin) b.y. adı geçmeyen........................................................................................ 2722
Betonlar .......................................................................................................................................... 3816
Betondan eşya................................................................................................................................ 6810
Bezler (Pamuk ve pansuman bezleri) ............................................................................................ 3005
Bıçaklar (Mekanik cihazlar için)...................................................................................................... 8208
Bıçaklar, bıçak kamaları b.y. adı geçmeyen................................................................................... 8211
Biblolar (Adi metallerden) ............................................................................................................... 8306
Bidon (300 litrenin üzerindeki dökme demirden, demirden, çelikten) ............................................ 7309
Bidon (300 litreye kadar olan dökme demirden, demirden çelikten) .............................................. 7310
Biralar ............................................................................................................................................. 2203
Bisikletler (Motorsuz) ...................................................................................................................... 8712
Bisiklet parça ve aksesuarları......................................................................................................... 8714
Bitkiler (Parfümeri, tıp veya böcek öldürmede kullanılan) .............................................................. 1211
Bitkisel hülasa ve usareler.............................................................................................................. 1302
Bitkisel maddeler (örme için) .......................................................................................................... 1401
Bitkisel maddeler (kıtık için)............................................................................................................ 1402
Bitkisel maddeler (Süpürge veya fırça imalatı için) ........................................................................ 1403
Bitkisel ürünler b.y adı geçmeyen .................................................................................................. 1404
Bitkisel maddeler (hayvan yiyeceği için bitkisel b.y. adı geçmeyen) .............................................. 2308
Bitkisel alkaloitler ............................................................................................................................ 2939
Bitumlu maden yağları.................................................................................................................... 2709
Bitum (Tabii) ................................................................................................................................... 2714
Bitumlu karışımlar...........................................................................................................................2715
Bizmut, bizmuttan ürünler............................................................................................................... 8106
Bor oksit.......................................................................................................................................... 2810
Bordür taşları .................................................................................................................................. 6801
Boratlar ........................................................................................................................................... 2840
Borat (tabii) ..................................................................................................................................... 2528
Borular ve aksesuarları (plastik maddeden)...................................................................................3917
Borular ( Kükürtlenmiş kauçuktan ) ................................................................................................ 4009
Borular (Tekstil maddelerinden) ..................................................................................................... 5909
Borular (Borulara ait aksesuar seramik)......................................................................................... 6906
Borular (Seramik boşaltma kanalları) ............................................................................................. 6910
Borular (Dökme demirden) ............................................................................................................. 7303
Borular (Demirden, çelikten, kaynaksız borular) ............................................................................ 7304
Borular (Dış kesiti 406,4 mm.den fazla olan demirden, çelikten borular b.y. adı geçmeyen) ........ 7305
Borular (Demirden çelikten b. geçmeyen) ...................................................................................... 7306
Boru aksesuarları dökme demirden, demirden çelikten)................................................................ 7307
Boru ve boru aksesuarları (nikelden) ............................................................................................. 7507
Boru aksesuarları (Alüminyum) ...................................................................................................... 7609
Boru ve Boru aksesuarları (kurşundan).......................................................................................... 7805
Boru ve Boru aksesuarları (Çinkodan) ........................................................................................... 7906
Boru ve Boru aksesuarları (kalaydan) ............................................................................................ 8006
Boru kesicileri (elde kullanılan)....................................................................................................... 8203
Bornozlar (Erkekler ve erkek çocuklar için dokunmuş veya örülmüş)............................................ 6107
Bornozlar (Kadınlar veya kız çocuklar için dokunmuş ve örülmüş)................................................ 6108
Bornozlar (Erkekler ve erkek çocuklar için b.y. adı geçmeyen) ..................................................... 6207
Bornozlar (Kadın veya kız çocukları için b.y. adı geçmeyen).........................................................6208
Borürler ........................................................................................................................................... 2850
Boya (Suyu olmayan bir ortamda dağıtılmış veya erimiş).............................................................. 3208
Boya (Sulu bir ortamda dağıtılmış veya erimiş).............................................................................. 3209
Boyalar b.y. adı geçmeyen ............................................................................................................. 3210
Boya (Ayakkabı boyası).................................................................................................................. 3405
Boyayıcı maddeler b.y. adı geçmeyen ........................................................................................... 3206
Boyama albümleri........................................................................................................................... 4903
Boynuz (İşlenmemiş) ...................................................................................................................... 0507
Bazalt.............................................................................................................................................. 2516
Brom ............................................................................................................................................... 2801
Bromürler ........................................................................................................................................ 2827
Bromatlar ........................................................................................................................................ 2829
Broşürler ......................................................................................................................................... 4901
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Bloklar............................................................................................................................................. 6808
Bluzlar (Kadınlar ve kız çocukları için) ........................................................................................... 6106
Bluzlar (Kadınlar veya kız çocukları için h.y. adı geçmeyen) .........................................................6206
Buğday (Has buğday ve buğday çavdar karışımı) ......................................................................... 1001
Buğday ve buğday glüteni (has buğday) ........................................................................................ 1109
Buhar türbinleri ............................................................................................................................... 8406
Bulgur ............................................................................................................................................. 1103
Bulyonlar......................................................................................................................................... 2104
Bulaşık Makinaları .......................................................................................................................... 8422
Buldozerler ..................................................................................................................................... 8429
Bukletler (Sünger türden) ............................................................................................................... 5202
Buzdolapları, buz makinaları ve cihazları....................................................................................... 8418
Buzlar (Tüketim buzları) ................................................................................................................. 2105
C
Canlı hayvanlar b.y. adı geçmeyen ................................................................................................ 0106
Canlı bitkiler b.y. adı geçmeyen ..................................................................................................... 0602
Camsı madde (Demir veya çeliğin imalatından doğan granül camsı madde)................................ 2618
Camlar ve cam kırıntıları (kırık) ......................................................................................................7001
Cam bilyeler, çubuklar, borular (işlenmemiş) ................................................................................. 7002
Camlar (Levha profıl halinde) .........................................................................................................7003
Camlar (Çekilerek, üflenerek şekil verilmiş ve levhalar halinde camlar) ........................................ 7004
Camlar (Plakalar, levhalar halinde flat camlar)............................................................................... 7005
Camlar (İşlenmiş plakalar, levhalar profıller ve flat camlar) ........................................................... 7006
Cam (kırılmaz) ................................................................................................................................ 7007
Cam (İzole) ..................................................................................................................................... 7008
Cam aynalar ................................................................................................................................... 7009
Cam Kaplar, Kapaklar (Taşımada kullanılan ambalaj amaçlı) ....................................................... 7010
Cam Borular (Lambalar için camdan boynuzlu imbikler)................................................................ 7011
Camdan boynuzlu imbikler (İzole kaplar için)................................................................................. 7012
Cam ürünler (Ev ve büro iç dekorasyonu için) ............................................................................... 7013
Cam ürünler (Sinyal tertibatı için) ................................................................................................... 7014
Camlar (Optik, işlenmemiş saat ve gözlük camları) ....................................................................... 7015
Cam Ürünler (Tıpta, eczacılıkta, laboratuarda kullanılan).............................................................. 7017
Cam Hırdavatları, cam süs eşyası ................................................................................................. 7018
Cam Şeritler cam elyafından ürünle ............................................................................................... 7019
Cam ürünler b.y. adı geçmeyen ..................................................................................................... 7020
Cenazeler ....................................................................................................................................... 9911
Cephane ......................................................................................................................................... 9306
Ceketler (Erkekler veya erkek çocuklar için dokunmuş veya örülmüş).......................................... 6101
Ceketler (Kadınlar ve kız çocuklar için dokunmuş veya örülmüş).................................................. 6102
Ceketler (Erkekler veya erkek çocuklar için) .................................................................................. 6201
Ceketler (Kadınlar veya kız çocukları için) ..................................................................................... 6202
Ceketler (Erkekler veya erkek çocukları için) ................................................................................. 6203
Ceketler (Kadınlar veya kız çocukları için) ..................................................................................... 6204
Cevher (Deniz cevheri)................................................................................................................... 2601
Cevher (Manganez cevheri) ........................................................................................................... 2602
Cevher (Bakır cevheri).................................................................................................................... 2603
Cevher (Nikel cevheri) .................................................................................................................... 2604
Cevher (Kobalt cevheri).................................................................................................................. 2605
Cevher (Alüminyum cevheri) .......................................................................................................... 2606
Cevher (Kurşun cevheri)................................................................................................................. 2607
Cevher (Çinko cevheri)................................................................................................................... 2608
Cevher (Kalay cevheri) ................................................................................................................... 2609
Cevher (Krom cevheri) ................................................................................................................... 2610
Cevher (Tungsten cevheri) ............................................................................................................. 2611
Cevher (Uranyum ve Toryum cevheri) ........................................................................................... 2612
Cevher (Molibden cevheri) ............................................................................................................. 2613
Cevher (Titan cevheri) .................................................................................................................... 2614
Cevher (Niyobiyum, tantal vanadyum ve zirkonyum cevheri) ........................................................ 2615
Cevher (Değerli maden cevheri) .................................................................................................... 2616
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Cevherler b.y. adı geçmeyen.......................................................................................................... 2617
Ceviz (Brezilya ve Kaju cevizi) ....................................................................................................... 0801
Cıvatalar (Dökme demirden, demirden, çelikten)...........................................................................7318
Cihazlar (Elektrikli su ısıtıcıları, ısıtma cihazları, elektro termik ev cihazları)................................. 8516
Cihazlar (Kablolu telefon veya telgraf için elektrikli cihazlar) ......................................................... 8517
Cihazlar (Mikrofon, hoparlör ve elektrikli amplifikatörler) ............................................................... 8518
Cihazlar (Kayıt aygıtı olmaksızın ses reprodüksiyon cihazları)...................................................... 8519
Cihazlar (Ses kayıt cihazları).......................................................................................................... 8520
Cihazlar (Video cihazları) ............................................................................................................... 8521
Cihazlar (Video ve ses ile ilgili cihaz parça ve aksesuarları).......................................................... 8522
Cihazlar (Kayıt yapan ses cihazları)............................................................................................... 8524
Cihazlar (Kayıt yapmayan ses cihazları) ........................................................................................ 8523
Cihazlar (Telsiz, telefon, radyo veya televizyon yayın cihazları, televizyon kamerası).................. 8525
Cihazlar (Radar cihazları)............................................................................................................... 8526
Cihazlar (Telsiz, telefon veya radyo yayını için alıcı cihazlar)........................................................ 8527
Cihazlar (Televizyon alıcı cihazları)................................................................................................ 8528
Cihaz parçaları (Telsiz, telefon, radyo yayını veya televizyon alıcı veya verici cihaz parçaları).... 8529
Cihazlar (Komünikasyonda kullanılacak elektrikli sinyalizasyon, güvenlik ve kontrol cihazları) .... 8530
Cihazlar (Elektrikli işitsel veya gürsel sinyalizasyon cihazları) ....................................................... 8531
Cihazlar (Elektrikli) b.y. adı geçmeyen ........................................................................................... 8543
Cihaz parçaları (Elektrikli) b.y. adı geçmeyen ................................................................................ 8548
Cihazlar (Hava araçlarında kullanılan cihazlar).............................................................................. 8805
Cihazlar (Optik tel, optik tel kabloları, b.y. adı geçmeyen monte edilmemiş optik elemanlar ........ 9001
Cihazlar (Aletler için monte edilmiş optik elemanlar) ..................................................................... 9002
Cihazlar (Dürbün ve tek dürbün, astronomi aletleri b.y. adı geçmeyen) ........................................ 9005
Cihazlar (Fotoğrafçılık ve sinemacılık laboratuarlarında kullanılacak
cihazlar b.y. adı geçmeyen yansıma ekranı)................................................................... 9010
Cihazlar (Yer ölçü bilim, tapografya, hidrografya ve meteoroloji alet ve cihazları, telemetre) ....... 9015
Cilalar.............................................................................................................................................. 3405
Cilt tozları........................................................................................................................................ 3504
Civa................................................................................................................................................. 2805
Curuf (Demir veya çeliğin imalatından doğan b.y. adı geçmeyen)................................................. 2611
Curuf b.y. adı geçmeyen ................................................................................................................ 2621
Ç
Çalgılar (Vurmalı çalgılar)............................................................................................................... 9206
Çakmak........................................................................................................................................... 9613
Çatılar, çerçeveler (adi metallerden elektriksiz ) ............................................................................ 8306
Çanta ürünleri ................................................................................................................................. 8308
Çamaşırlar (Evde kullanılan) .......................................................................................................... 6302
Çatallar ........................................................................................................................................... 8212
Çavdar ............................................................................................................................................ 1002
Çay ................................................................................................................................................. 0902
Çay (Paraguay Çayı) ...................................................................................................................... 0903
Çay ve Paraguay çayı hülasaları ve mamulleri .............................................................................. 2101
Çekim Levhaları
3701
Çelik (Ham halinde paslanmaz çelik, paslanmaz çelikten yarı mamul) ......................................... 7218
Çelik telden örülmüş, birbirine geçmiş parmaklıklar, ızgaralar, örgüler ......................................... 7314
Çelik Kontrüksiyon b.y. adı geçmeyen ........................................................................................... 7308
Çelikler (Alaşımsız).........................................................................................................................7206
Çelikler (Dövülmüş sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sıcak kalıptan çekilmiş alaşımsız
çelikten, demirden) ............................................................................................................ 7214
Çelikler (Alaşımsız çelikten demirden çubuk çelikler b.y. adı geçmeyen)...................................... 7215
Çelikler (Paslanmaz çelikten profiller çubuk çelikler) ..................................................................... 7222
Çelikler (Ham halinde diğer alaşımlı çelikler diğer alaşımlı çelikten yarı mamul) .......................... 7224
Çelikten Profiller (Alaşımsız) ..........................................................................................................7216
Çelikten Profiller, çubuk çelikler, çelikten oluklu çubuklar (Diğer alaşımlı) .................................... 7228
Çelikten kaynak yapılmış profiller................................................................................................... 7301
Çelikten yarı mamul (alaşımsız) .....................................................................................................7207
Çelikten tel (Paslanmaz)................................................................................................................. 7223
Çelikten tel (Diğer alaşımlı) ............................................................................................................ 7229
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Çelikten çekme tel (Paslanmaz)..................................................................................................... 7221
Çelikten çekme teller (Diğer alaşımlı)............................................................................................. 7227
Çelikten ray malzemesi .................................................................................................................. 7302
Çelikten bidon ve kaplar ................................................................................................................. 7309
Çelikten ürünler (Genişliği 600 mm. ve daha fazla olan paslanmaz çelikten düz haddelenmiş) ... 7219
Çelikten ürünler (Genişliği 600 mm. den az olan fazla paslanmaz çelikten düz haddelenmiş) ..... 7220
Çeliklen ürünler (Genişliği 600 mm. yada daha fazla olan diğer alaşımlı çeliklen düz
haddelenmiş ürünler)............................................................................................7225
Çeliklen ürünler (Genişliği 600 mm. den az olan diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş
ürünler) ................................................................................................................ 7226
Çemberler (Adi metallerden) .......................................................................................................... 8302
Çeşniler........................................................................................................................................... 2103
Çerçeveler (Tablolar veya aynalar için ağaçtan) ............................................................................ 4414
Çikolata........................................................................................................................................... 1806
Çıkartmalar ..................................................................................................................................... 4908
Çıkrıklar (Ağaçlar)........................................................................................................................... 4415
Çıkrıklar .......................................................................................................................................... 8425
Çiçek soğanları ve kökleri............................................................................................................... 0601
Çiçekler (kesilmiş ve çiçek goncaları) ............................................................................................ 0603
Çimento bakırı ................................................................................................................................ 7401
Çimento .......................................................................................................................................... 2523
Çimento taşı ................................................................................................................................... 2521
Çimentolar (Yüksek sıcaklığa dayanıklı) ........................................................................................ 3816
Çimentodan Eşya ........................................................................................................................... 6810
Çinko (Ham) ................................................................................................................................... 7901
Çinko oksit ve peroksit.................................................................................................................... 2817
Çinko artıkları ve hurdaları ............................................................................................................. 7902
Çinko Tozları, pudraları ve pulları .................................................................................................. 7903
Çinko çubuklar; profiller ve teller .................................................................................................... 7904
Çinko saçlar, şeritler ve levhalar .................................................................................................... 7905
Çinko boru ve boru aksesuarları .................................................................................................... 7906
Çinkodan ürünler b.y. adı geçmeyen.............................................................................................. 7907
Çiniler (Fayanslar) .......................................................................................................................... 6808
Çiviler (Dökme demirden, demirden çelikten resim çivileri) ........................................................... 7317
Çiviler (Bakırdan)............................................................................................................................ 7415
Çorbalar .......................................................................................................................................... 2104
Çoraplar (kadın çorapları, kısa çoraplar)........................................................................................ 6115
Çökelek........................................................................................................................................... 2802
Çubuklar (Kurşundan) .................................................................................................................... 7803
Çubuklar (Kalaydan)....................................................................................................................... 8003
Çubuklar (Kermesten işlenmiş,sert metallerden aletler için) .......................................................... 8209
Çubuklar (Kaynakçılık, metaller kaplama ile ilgili adi metallerden) ................................................ 8311
Çubuklar (Nikelden)........................................................................................................................ 7505
Çuvallar........................................................................................................................................... 6305
D
Dallar .............................................................................................................................................. 0602
Dallar (süsleme için) ....................................................................................................................... 0604
Damgalıklar (adi metallerden) ........................................................................................................ 8304
Damıtıcılar (Ocaklar için) ................................................................................................................ 8416
Danteller ......................................................................................................................................... 5804
Değirmenler .................................................................................................................................... 8437
Demir piriti (Kızdırılmamış) ............................................................................................................. 2502
Demir oksit ve hidroksit .................................................................................................................. 2821
Demirler (Ham ayna şeklinde) ........................................................................................................ 7201
Demir ürünleri (Demir cevherinden direk redüksiyonla elde edilmiş)............................................. 7203
Demir (Ham halinde) ...................................................................................................................... 7206
Demirden yarı mamul ..................................................................................................................... 7207
Demirden profiller (alaşımsız) ........................................................................................................7216
Demirden kaynak yapılmış profiller ................................................................................................ 7301
Demirden, dökme demirden bidon .................................................................................................7309
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Demir telden örülmüş, birbirine geçmiş parmaklıklar, ızgaralar, örgüler........................................ 7314
Demiryolu araçları parçaları ........................................................................................................... 8607
Demiryolu sabit malzemeleri, komünikasyonda kullanılacak mekanik sinyalizasyon,
güvenlik ve kontrol cihazları .................................................................... 8608
Denizcilik alet ve cihazları .............................................................................................................. 9014
Deniz kabukları...............................................................................................................................1603
Deniz kabukluları (Hazırlanmış ve konserve yapılmış) .................................................................. 1605
Deniz kabukluları (Yenilemeyen).................................................................................................... 2301
Deri (Onarılmış) ..............................................................................................................................4111
Deriler(Sığır veya at familyasından hayvanların işlenmemiş deriler) ............................................. 4101
Deriler (İşlenmemiş koyun derisi) ................................................................................................... 4102
Deriler (İşlenmemiş deriler b.y. adı geçmeyen)..............................................................................4103
Deriler (Hazırlanmış sığır veya at familyasından hayvanların derileri)........................................... 4104
Deriler (Hazırlanmış koyun derileri)................................................................................................ 4105
Deriler (Hazırlanmış keçi derileri) ................................................................................................... 4106
Deriler (Hazırlanmış b.y. adı geçmeyen)........................................................................................4107
Deriler (Güderilenmiş ve işlenmiş deriler) ...................................................................................... 4108
Deriler (Verniklenmiş veya parlaklık verilmiş)................................................................................. 4109
Deri parçaları .................................................................................................................................. 4110
Deri giysiler ..................................................................................................................................... 4203
Deri Eşya (Teknik alanda kullanılacak eşya).................................................................................. 4204
Deri eşya, b.y. adı geçmeyen ......................................................................................................... 4205
Deterjanlı temizleme ve parlatma maddeleri .................................................................................. 3402
Dezenfektanlar ............................................................................................................................... 3808
Difosfor ........................................................................................................................................... 2809
Dikenli tel (Demirden, çelikten)....................................................................................................... 7313
Ditionitler......................................................................................................................................... 2831
Dişçilik için bileşikler ....................................................................................................................... 3707
Dolaplar (Adi metallerden zırhlı dolaplar) ....................................................................................... 8303
Dolomi ve dolomi kerpici................................................................................................................. 2518
Dokuma maddeleri (Örgü yapılacak maddelerden örgüler örülecek düz dokuma maddeleri)....... 4601
Dokuma tezgahları ......................................................................................................................... 8446
Dokunmamışlar .............................................................................................................................. 5603
Domates (Taze).............................................................................................................................. 0702
Domates (Sirkeden başka maddelerle hazırlanmış) ...................................................................... 2002
Domuz cinsi hayvanlar ................................................................................................................... 0103
Dökme demirden, demirden çekirdekler......................................................................................... 7205
Dökme demirden, demirden ray malzemesi................................................................................... 7302
Dökme demirden borular ................................................................................................................ 7303
Dökme demirden, demirden konstrüksiyon adı geçmeyen ............................................................ 7308
Düğmeler ........................................................................................................................................ 9606
Dünya küreleri ................................................................................................................................ 4905
Drazoik Bileşikler ............................................................................................................................ 2927
E
Eczacılık ürünleri b.y. adı geçmeyen.............................................................................................. 3006
Eczacılık maddeleri (Sertleştirilmemiş, kükürtlü kauçuktan sağlık veya eczacılık maddeleri) ....... 4014
Eğerler (Elde kullanılan) ................................................................................................................. 8203
El aletleri (Ormancılık, bahçecilik, çiftçilik için) ............................................................................... 8201
El aletleri b.y. adı geçmeyen .......................................................................................................... 8205
El aletleri (Perakende satış için bir araya toplanmış el aletleri (Ormancılık, bahçecilik,
çiftçilik için olanlar hariç)................................................................................................. 8206
El eleği ve kalburu .......................................................................................................................... 9604
El tarih damgası, kaşesi, mührü ve zımbası................................................................................... 9611
Elbiseler, eteklikler (Kadınlar veya kız çocukları için dokunmuş veya örülmüş) ............................ 6104
Elbiseler ve eteklikler b.y. adı geçmeyen ....................................................................................... 6204
Eldivenler (Dokunmuş veya örülmüş)............................................................................................. 6116
Eldivenler b.y. adı geçmeyen ......................................................................................................... 6216
Elektrik malzemeleri (Kondansatörler) ........................................................................................... 8532
Elektrik malzemeleri (Basılı devreler)............................................................................................. 8534
Elektrik malzemeleri (En fazla 1000 volt gerilimli elektrik devrelerini kesme veya
bağlama tesisatları) ....................................................................................... 8535
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Elektrik malzemeleri (1000 volttan az gerilimli elektrik devrelerini kesme veya
bağlama tesisatları) ....................................................................................... 8536
Elektrik malzemeleri (Elektrikle kullanım için tahta yazı masası ve dolap) .................................... 8537
Elektrik malzemeleri (Elektrik devrelerini kesme, bağlama, kontrol etme veya dağıtma
tesisat parçaları)............................................................................................ 8538
Elektrik malzemeleri (Aydınlatmada kullanılan lambalar, ultraviyole veya
enfraruj ışınlı lambalar, ark lambaları)........................................................... 8539
Elektrik malzemeleri (Diot ve transistörler monte edilmiş pizo elektrikli kristaller) ......................... 8541
Elektrik malzemeleri (Entegre devreler ve elektronik küçük parçalar) ........................................... 8542
Elektrik malzemeleri (Yalıtılmış tel ve kablolar, ayrı ayrı kılıfa konmuş optik tel kablolar) ............. 8544
Elektrik malzemeleri (Kömürlü elektrotlar ve kömürlü maddeler)................................................... 8545
Elektrik için yalıtıcılar ...................................................................................................................... 8546
Elektrikli rezistanslar (ısınmayan)................................................................................................... 8533
Elektrikli makine ve cihazlar b.y. adı geçmeyen............................................................................. 8543
Elektrikli makine, cihaz ve tesisatlar için yalıtkan parçalar............................................................. 8547
Elektronik lambalar ......................................................................................................................... 8540
Elektrojen gruplar (Elektrikli) .......................................................................................................... 8502
Elektrotlar (Kaynakçılık, metalle kaplama ile ilgili adi metallerden)................................................ 8311
Elma (Taze) .................................................................................................................................... 0808
Elmaslar.......................................................................................................................................... 7102
Ekskavatörler.................................................................................................................................. 8129
Enzimler.......................................................................................................................................... 3507
Epoksid reçineler ............................................................................................................................ 3907
Eriticiler ve yoğunluk azaltan maddeler b.y. adı geçmeyen ........................................................... 1814
Eserler (Orijinal yontusal sanal eserleri.......................................................................................... 9703
Esterler (Fosforik esterler) .............................................................................................................. 2919
Eşarplar b.y. adı geçmeyen............................................................................................................ 6214
Eşek................................................................................................................................................ 0101
Eşya (Plastik maddelerden b.y adı geçmeyen) ..............................................................................1926
Eşya (Kükürtlenmiş kauçuktan ....................................................................................................... 4006
Eşya (Sertleştirilmemiş kükürtlü kauçuktan b.y. adı geçmeyen) .................................................... 4016
Eşya (Sertleştirilmemiş kauçuktan eşya)........................................................................................ 4017
Eşya (Seyahat veya maroken eşya)............................................................................................... 4202
Eşya (Teknik alanda kullanılacak deri eşya) .................................................................................. 4204
Eşya (Deri eşya b.y. adı geçmeyen) .............................................................................................. 4205
Eşya (Bağırsaktan, sidik torbasından, kinişten eşya)..................................................................... 4206
Eşya (Ağaçtan süs eşyası) ............................................................................................................. 4420
Eşya (Ağaçtan eşya b.y. adı geçmeyen)........................................................................................4421
Eşya (Doğal mantardan)................................................................................................................. 4503
Eşya (Yığma mantardan eşya) ....................................................................................................... 4504
Eşya (Yontulacak, işlenecek hayvani maddeler ve bu maddelerden yapılmış) ............................. 9601
Eşya (Yontulacak işlenecek bitkisel veya mineral maddeler, kalıbı çıkarılmış ve
yontulmuş b.y. adı geçmeyen) ............................................................................................. 9602
Eşya (Seyahat eşyaları) ................................................................................................................. 9605
Eşya (100 yaşından küçük antika eşya)......................................................................................... 9706
Eşya (Taşınma eşyası)................................................................................................................... 9901
Eşya (Kesici eşya b.y. adı geçmeyen, el ve ayak bakımı için enstrümanlar)................................. 8214
Eşya (Yontma taşlardan eşya) ....................................................................................................... 6802
Eşya (Asbestli çimentodan, selülozlu çimentodan) ........................................................................6810
Eşya (Mineral maddelerden b.y. adı geçmeyen)............................................................................6815
Eşya (Silisik asitli topraklardan seramik eşya) ............................................................................... 6901
Eşya (Ateşe dayanıklı seramik eşya b.y. adı geçmeyen)............................................................... 6903
Eşya (Kıymetli metallerden ve metal plakalardan b.y. adı geçmeyen) .......................................... 7115
Eşya (Perlenden inciden kıymetli taşlardan, sentetik ve yapay taşlardan) .................................... 7116
Eşya (Dökme demirden, dökme çelikten eşya b.y. adı geçmeyen) ............................................... 7325
Eşya (Demirden, çelikten eşya b.y adı geçmeyen) ........................................................................ 7326
Eşya (Grupaj eşya)......................................................................................................................... 9902
Eşya (Bakırdan b.y. adı geçmeyen) ............................................................................................... 7419
Et (Yenilebilir, tuzlanmış, kurutulmuş veya füme et) ...................................................................... 0210
Et (Hazır yiyecekleri ve konserveleri b.y. adı geçmeyen) .............................................................. 1602
Et .................................................................................................................................................... 1603
Et (Yenilemeyen) ............................................................................................................................ 2301
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Eterle .............................................................................................................................................. 2909
Etler (Dondurulmuş öküz cinsi) ...................................................................................................... 0202
Etler (Taze dondurulmuş domuz cinsi)........................................................................................... 0203
Etler (Taze dondurulmuş koyun ve domuz cinsi) ........................................................................... 0204
Etler (Taze dondurulmuş at, eşek, kalır ve küçük katır) ................................................................. 0205
Etler (Taze doldurulmuş yenilebilir kümes etleri) ........................................................................... 0207
Etler (Taze dondurulmuş yenilebilir etler b.y. adı geçmeyen) ........................................................0201
Etler (Taze veya dondurulmuş balık etleri)..................................................................................... 0304
Eteklikler (Kadınlar veya kız çocukları için b.y. adı geçmeyen) .....................................................6208
Etilen polimerler............................................................................................................................... 390l
Etilik Alkol (%80 veya daha fazla oranda saf ve saf olmayan).......................................................2207
Etilik Alkol b.y. adı geçmeyen......................................................................................................... 2208
Etiketler (kağıt veya kartondan)...................................................................................................... 4821
Etiketler (Tekstil maddelerinden).................................................................................................... 5807
Ev aletleri (Plastik maddelerden).................................................................................................... 1924
Ev aletleri (Dökme demirden, demirden, çelikten, elektriksiz)........................................................ 7321
Ev aletleri (Elektrikli) (Dökme demirden, demirden, çelikten mutfak eşyası) ................................. 7323
Ev aletleri (Bakırdan) ...................................................................................................................... 7418
Ev aletleri (Mekanik ve 10 kg a kadar olan elde kullanılan) ........................................................... 8210
Ev eşyası (Porselen) ...................................................................................................................... 6911
Ev eşyası (Seramik b.y. adı geçmeyen).........................................................................................6912
F
Fanilalar (Dokunmuş veya örülmüş)............................................................................................... 6109
Fayanslar (Seramikten) .................................................................................................................. 6907
Fayanslar (Seramik) ....................................................................................................................... 6908
Fayanslar (Camdan)....................................................................................................................... 7016
Feldispat ......................................................................................................................................... 2529
Fekül ............................................................................................................................................... 1108
Fekül esaslı hazır yiyecekler .......................................................................................................... 1901
Fenoller, Fenol Alkoller................................................................................................................... 2907
Fenollerin veya Fenol alkollerin halojene, sülfone, nitre veya nitroze türevleri .............................. 2908
Fenolik reçineler ............................................................................................................................. 3909
Ferro alaşımları .............................................................................................................................. 7202
Fermuarlar (Elbise için adi metallerden)......................................................................................... 8308
Fermuarlar (Kaygan) ...................................................................................................................... 9607
Fıçılar (300 litreye kadar olan dökme demirden, demirden, çelikten) ............................................ 7310
Fırçalama maddeleri....................................................................................................................... 9603
Fırınlar (Elektrikli sanayi veya laboratuar fırınları).......................................................................... 8514
Fıstık (Kavrulmamış yer fıstığı) ...................................................................................................... 1202
Filamentler (Eğirme için özel işleme tabi tutulmamış kesik yapay filamentler) .............................. 5504
Fildişi (İşlenmemiş)......................................................................................................................... 0507
Film şeritleri ve basılmamış fotoğraflar........................................................................................... 3701
Filmler (Boş filmler, filmler, kağıtlar, kartonlar ve tekstiller)............................................................ 3704
Filmler (Boş) ................................................................................................................................... 3705
Filmler (Banyo edilmiş sinema filmleri)........................................................................................... 3706
Filmler (Plastik maddelerden boş filmler) .......................................................................................3919
Filmler (Plastik maddelerden b.y. adı geçmeyen) ..........................................................................3921
Filtre cihazları ................................................................................................................................. 8421
Fitiller .............................................................................................................................................. 3603
Fitiller (Tekstil maddelerden) .......................................................................................................... 5908
Fişekçilik maddeleri b.y. adı geçmeyen.......................................................................................... 1604
Fosfitler ve Fosfatlar ....................................................................................................................... 2835
Fosforik Asit.................................................................................................................................... 2809
Fosforik esterler.............................................................................................................................. 2919
Fosfürler.......................................................................................................................................... 2848
Fosil tozları (Silisli).......................................................................................................................... 2512
Fotoğraf Filmleri (Basılmamış rulo halinde boş)............................................................................. 3702
Fotoğraf kağıtları (Basılmamış fotoğraf kağıtları, kartonları ve tekstilleri)...................................... 1703
Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi maddeler ................................................................................... 1707
Fotoğraf b.y. adı geçmeyen............................................................................................................ 4911
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Fotoğrafçılık alet ve cihazları.......................................................................................................... 9006
Fotoğrafçılıkta kullanılan sabit görüntü projektörü, büyültme veya küçültme cihazları .................. 9008
Fotokopi cihazları ........................................................................................................................... 9009
Fülminat .......................................................................................................................................... 2838
Fluor................................................................................................................................................ 2801
Florürler; Florosilikatlar ve Floroalüminatlar ................................................................................... 2826
Frenler ............................................................................................................................................ 6813
Frenler (Elektromanyetik) ............................................................................................................... 8505
G
Gaz sayaçları.................................................................................................................................. 8405
Gazete kağıdı ................................................................................................................................. 4801
Gazeteler ........................................................................................................................................ 4902
Gazol (ağır gazyağı) ....................................................................................................................... 2742
Gemi çapaları (Dökme demirden, demirden, çelikten)................................................................... 7316
Gemiler (İnsan ve yük taşımacılığı yapan gemiler) ........................................................................ 8901
Gemiler (Balıkçı gemisi, deniz ürünlerini araştırma gemisi) ........................................................... 8902
Gemiler (Römorklar ve itme gemiler) ............................................................................................. 8904
Gemiler (Özel kullanımlı gemiler, üstü örtülü yüzer havuzlar)........................................................ 8905
Gemiler b.y adı geçmeyen..............................................................................................................8906
Gemiler (Parçalara ayrılan yüzer gemi ve aletler) .......................................................................... 8908
Gliserin............................................................................................................................................ 1520
Gliserin esteri veya asidi karışım (Deri işlemesinde kullanılan) ..................................................... 1522
Glüten (Buğday glüteni).................................................................................................................. 1109
Grafit (Yapay veya koloi ................................................................................................................. 3801
Granit (Tabi) ................................................................................................................................... 2504
Granit .............................................................................................................................................. 2516
Gravür b.y adı geçmeyen ............................................................................................................... 4911
Giysiler (Erkekler veya erkek çocuklar için dokunmuş veya örülmüş) ........................................... 6103
Giysiler (Kadınlar veya kız çocuklar için dokunmuş veya örülmüş) ............................................... 6104
Giysiler (Bebekler için dokunmuş veya örülmüş) ........................................................................... 6111
Giysiler (Dokunmuş veya örülmüş kauçuklu veya sindirilmiş kumaştan)....................................... 6113
Giysiler (Dokunmuş veya örülmüş b.y. adı geçmeyen).................................................................. 6114
Giysiler (Erkekler ve erkek çocuklar için) ....................................................................................... 6203
Giysiler (Kadınlar veya kız çocuklar için b.y. adı geçmeyen) .........................................................6204
Giysiler (Bebekler için giysiler ve aksesuarları b.y. adı geçmeyen) ............................................... 6209
Giysiler (Kauçuklu veya sindirilmiş kumaştan yapılmış)................................................................. 6210
Giysiler (Spor veya kayak giysileri b.y. adı geçmeyen).................................................................. 6211
Giysi bölümleri b.y. adı geçmeyen ................................................................................................. 6217
Gömlekler (Erkekler veya erkek çocuklar için dokunmuş veya örülmüş)....................................... 6105
Gömlekler (Kadınlar veya kız çocuklar için dokunmuş veya örülmüş)........................................... 6106
Gömlekler (Erkekler ve erkek çocukları için b.y. adı geçmeyen) ................................................... 6205
Gömlekler (Kadınlar ve kız çocukları için b.y. adı geçmeyen) .......................................................6206
Gözlük............................................................................................................................................. 9004
Gözlük çerçeveleri .......................................................................................................................... 9003
Gübreler (Hayvansal ve bitkisel kökenli) ........................................................................................ 3101
Gübreler (Madeni veya kimyasal azotlu gübreler).......................................................................... 3102
Gübreler (Madeni veya kimyasal fosfatlı gübreler)......................................................................... 3103
Gübreler (Madeni veya kimyasal potaslı gübreler) ........................................................................3104
Gübreler b.y. adı geçmeyen ........................................................................................................... 3105
Gümüş (Ham) ................................................................................................................................. 7106
Gümüş plakalar (Ham) ................................................................................................................... 7107
Gümüş eşya ................................................................................................................................... 7114
H
Haritacılık işleri ............................................................................................................................... 4945
Harçlar (yapı harçları)..................................................................................................................... 3816
Hamurlar (model hamurları) ........................................................................................................... 3407
Halılar (Düğümlenmiş veya dolanmış ilmikli tekstil maddelerinden) .............................................. 5701
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Halılar (Dokunmuş tekstil maddelerinden halılar ve taban kaplamaları)........................................ 5702
Halılar (Sıkı dokunmuş tekstil maddelerinden halılar ve taban kaplamaları) ................................. 5703
Halılar (Keçe halılar ve taban kaplamaları) .................................................................................... 5704
Halılar (Tekstil maddelerinden halılar ve taban kaplamaları b.y. adı geçmeyen) .......................... 5705
Halılar (Elde veya iğneyle dokunmuş duvar halıları)...................................................................... 5805
Halatlar (Sentetik filamentler) ......................................................................................................... 5501
Halatlar (Yapay filamentlerden)...................................................................................................... 5502
Halatlar ........................................................................................................................................... 5607
Halat maddeleri b.y. adı geçmeyen................................................................................................ 5609
Halatlar (Demirden, çelikten) .......................................................................................................... 7312
Halatlar (Bakırdan) ......................................................................................................................... 7413
Hareketli kasalar (boş ve kullanılmış)............................................................................................. 9932
Hareketli sandıklar (dolu)................................................................................................................ 9942
Hava araçları (Balon ve idare edilebilen balon, motorsuz hava araçları)....................................... 8801
Hava araçları ( Motorlu hava araçları, uzay araçları ve fırlatıcıları) ............................................... 8802
Hava ve uzay araçlarının parçaları................................................................................................. 8803
Hava araçlarını fırlatma ve indirmede kullanılan tesisatlar, zeminde ve
uçuşta kullanılan cihazlar ............................................................................................ 8805
Havuç (Taze) .................................................................................................................................. 0706
Havuzlar (Üstü örtülü yüzer havuzlar) ............................................................................................ 8905
Havuzlar.......................................................................................................................................... 9506
Hayvanlar (Canlı b.y. adı geçmeyen) ............................................................................................. 0106
Hayvansal mamuller b.y. adı geçmeyen yenilebilir) ....................................................................... 0410
Hayvansal mamuller (Hayvan bağırsakları, keseleri, işkembeleri)................................................. 0504
Hayvansal mamuller (Eczacılıkta kullanılan).................................................................................. 0510
Hayvansal mamuller b.y adı geçmeyen ......................................................................................... 0511
Heterositler ..................................................................................................................................... 2937
Heterosiklik bileşiklik b.y. adı geçmeyen ........................................................................................ 2934
Hidrazm veya hidroksilamin organik türevleri................................................................................. 2928
Hidrojen (Devinimsiz gaz ve madeni olmayan diğer elementler) ................................................... 2804
Hidrolik frenler için sıvı maddeler ................................................................................................... 3819
Hidroksit.......................................................................................................................................... 2816
Hidrokarbürler (Gaz halinde hidrokarbürler b.y. adı geçmeyen) .................................................... 2711
Hidrokarbürlerin halojene türevleri ................................................................................................. 2903
Hidrokarbürlerin sülfone, nitre veya nitroze türevleri...................................................................... 2904
Hidrür .............................................................................................................................................. 2850
Hindibağ bitkileri ............................................................................................................................. 0601
Hindibağ kökü................................................................................................................................. 1212
Hindibağ (Taze) .............................................................................................................................. 0705
Hindibağ (Kavrulmuş) ..................................................................................................................... 2101
Hindistan cevizi veya yağları .......................................................................................................... 1513
Hindistan cevizi taze veya kuru ...................................................................................................... 0801
Hindistan cevizi çekirdeği, kabuğu (küçük) .................................................................................... 0908
Hindistan cevizi (büyük).................................................................................................................. 1203
Hint keneviri ve kalıntıları (Eritilmemiş hint keneviri, hint keneviri üstüpüleri)................................ 5303
Hipofosfitler..................................................................................................................................... 2835
Hipokloritler, Hipobromitler ............................................................................................................. 2828
Hormonlar ....................................................................................................................................... 2937
Hortumlar (Adi metallerden) ........................................................................................................... 8307
Hurdalar (Kıymetli metallerden, kıymetli metal plakalardan).......................................................... 7112
Hurdalar (Dökme demirden, demirden ve çelikten)........................................................................ 7204
Hurdalar (Bakır hurdaları)............................................................................................................... 7404
Hurma yağı ..................................................................................................................................... 1511
Hülasalar (Bitkisel kökenli tabaklamacılık hülasaları) .................................................................... 3201
I
lntermodel taşıma üniteleri (boş ve kullanılmış) ............................................................................. 9939
Intermodel taşıma üniteleri (dolu) b.y. adı geçmeyen .................................................................... 9949
Istampa ........................................................................................................................................... 9612
Izgaralar (Bakır telden, birbirine geçmiş, örülmüş)......................................................................... 7414
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
İ
İçecekler (Alkolsüz içecek b.y. adı geçmeyen)............................................................................... 2202
İçecekler (Mayalandırılmış içecekler b.y. adı geçmeyen; mayalandırılmış ve alkolsüz
içecek karışımları) .......................................................................................................... 2206
İçecekler (Alkollü içecekler; ispirtolu içecekler) ..............................................................................2208
İğneler (Demirden, çelikten dikiş ve örgü iğneleri) ......................................................................... 7319
İğneler (Kermest’ten, işlenmiş sert metallerden aletler için)........................................................... 8209
İğne (Süs iğneleri) .......................................................................................................................... 9615
İlaçlar (Perakende satış için dozu ayarlanmamış ve paketlenmemiş) ........................................... 3003
İlaçlar (Perakende satış için dozu ayarlanmamış ve paketlenmemiş) ........................................... 3004
İlaçlar (Asalak mantarları yok etmeye yarayan ilaçlar, yabani ot yok edici ilaçlar) ........................ 3808
İnci (Hakiki ve yapay) ..................................................................................................................... 7101
İnciler (Adi metallerden).................................................................................................................. 8308
İnşaat malzemeleri (Plastik maddelerden b.y. adı geçmeyen)....................................................... 3925
İnşaat malzemeleri (Seramik ve ateşe dayanıklı) .......................................................................... 6902
İnşaat seramiği b.y. adlı geçmeyen................................................................................................ 6905
İnşaat taşları (camdan)................................................................................................................... 7016
İnorganik bileşikler b.y. adı geçmeyen ........................................................................................... 2851
İnorganik asitlerin esterleri b.y. adı geçmeyen ............................................................................... 2920
İnorganik bileşikler b.y. adı geçmeyen ........................................................................................... 2931
İnorganik bazlar b.y. adı geçmeyen ............................................................................................... 2825
İnülin ............................................................................................................................................... 1108
İmit veya imin fonksiyonlu bileşikler ............................................................................................... 2925
İp ve iplik maddeleri b.y. adlı geçmeyen ........................................................................................ 5609
İpek böceği kozaları........................................................................................................................ 5001
İpek (Ham) ...................................................................................................................................... 5002
İpek kırıntıları.................................................................................................................................. 5003
İpek ipleri (Perakende satış için nemi alınmamış).......................................................................... 5004
İpek artıklarından ipler (Perakende satış için nemi alınmamış) ..................................................... 5005
İpekten veya ipek artıklarından ipler (Perakende satış için nemi alınmış) ..................................... 5006
İpekten ve ipek artıklarından kumaşlar........................................................................................... 5007
İpler................................................................................................................................................. 5607
İplikler (Kükürtlenmiş kauçuktan) ................................................................................................... 4007
İplikler (Perakende satış için nemi alınmamış tiftiklenmiş yün iplikler)........................................... 5106
İplikler (Perakende satış için nemi alınmamış tabaklanmış yün iplikler) ........................................ 5107
İplikler (Perakende satış için nemi alınmamış tiftiklenmiş veya taraklanmış
değerli kıllardan iplikler)...................................................................................................... 5108
İplikler (Perakende satış için nemi alınmış değerli kıllardan veya yünden iplikler) ........................ 5109
İplikler (Düşük nitelikli kıldan veya at kılından iplikler) ................................................................... 5110
İplikler (Pamuk dikiş iplikleri) .......................................................................................................... 5204
İplikler (Eğrilmemiş bitkisel tekstil iplikleri b.y. adı geçmeyen) .......................................................5305
İplikler (Keten) ................................................................................................................................ 5306
İplikler (Hint kenevirinden) .............................................................................................................. 5307
İplikler (Bitkisel tekstil liflerinden iplikler b.y. adı geçmeyen)..........................................................5311
İplikler (Sentetik ve yapay filamentlerden dikiş iplikleri) ................................................................. 5401
İplikler (Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç sentetik fılamentten) ................. 5402
İplikler (Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç suni fılament iplikleri) ................ 5403
İplikler (Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç sentetik veya suni filamentten) . 5406
İplikler (Sentetik veya yapay kesik liften dikiş iplikleri) ................................................................... 5508
İplikler (Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç, kesik sentetik liflerden) ............ 5509
İplikler (Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç kesik yapay liflerden)................ 5510
İplikler (Perakende satış için nemi alınmış dikiş iplikleri hariç, kesik sentetik veya
yapay liflerden) ................................................................................................................... 5511
İplikler (Tekstillerle kaplanmış kauçuk ipler ve iplikler tekstil iplikler) ............................................. 5604
İplikler (Madeni dokuma iplikleri ve madenle kaplanmış)............................................................... 5605
İplikler (Kabartmalı, tüylü zincirli iplikler) ........................................................................................ 5606
İrmik ................................................................................................................................................ 1103
İrmikler (Kabuklu sebzelerin, köklerin veya meyvelerin irmikleri .................................................... 1106
İrmik esaslı hazır yiyecekler ........................................................................................................... 1901
İspermeçet...................................................................................................................................... 1521
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
İspirto (beyaz ispirto) ...................................................................................................................... 2721
İşlemeler ......................................................................................................................................... 5810
İyot .................................................................................................................................................. 2801
İyodatlar .......................................................................................................................................... 2829
İyodürler.......................................................................................................................................... 2327
İzotoplar b.y. adı geçmeyen ........................................................................................................... 2845
J
Jelatinler ......................................................................................................................................... 3503
Jeneratörler (Elektrikli b.y. adı geçmeyen) ..................................................................................... 8501
Jeneratör (Ateşleme veya çalışma için elektrikli) ...........................................................................8511
K
Kablolar (Alüminyumdan) ............................................................................................................... 7614
Kablolar (Elektrikte kullanılacak yalıtılmış) ..................................................................................... 8544
Kablolar (Demirden, çelikten) ......................................................................................................... 7312
Kablolar (Bakırdan)......................................................................................................................... 7413
Kabuklular....................................................................................................................................... 0306
Kadifeler (Dokunmuş kadifeler tüylü kumaşlar).............................................................................. 5801
Kadmiyum, kadmiyumdan ürünler..................................................................................................8107
Kağıt veya karton artıkları............................................................................................................... 4707
Kağıt (Gazete kağıdı) ..................................................................................................................... 4801
Kağıt ve kartonlar (Yazım ve basım için kuşe olmayan) ................................................................ 4802
Kağıtlar (Ev veya hijyenik kullanım için) ......................................................................................... 4803
Kağıt ve kartonlar (Kuşe olmayan) 4 ...............................................................................................84)5
Kağıt ve kartonlar (Parşömen) ....................................................................................................... 4806
Kağıt ve kartonlar (Yapıştırılarak, birleştirilmiş).............................................................................. 4807
Kağıt ve kartonlar (Dalgalı veya krep) ............................................................................................ 4808
Kağıtlar (Karbon) ............................................................................................................................ 4809
Kağıt ve kartonlar (İnorganik maddelerden kuşe) ..........................................................................4810
Kağıt ve kartonlar (Sıvalı veya süslenmiş kuşe) ............................................................................ 4811
Kağıt (Sigara kağıtlı)....................................................................................................................... 4813
Kağıt bardaklar, duvar kağıtları ...................................................................................................... 4814
Kağıt veya karton destekli parke kaplamaları................................................................................. 4815
Kağıtlıklar; kalemlikler (adi metallerden) ........................................................................................ 8304
Kahve.............................................................................................................................................. 0901
Kahveden hazırlanmış mamuller.................................................................................................... 2102
Kakao (Çekirdek)............................................................................................................................ 1801
Kakao artığı .................................................................................................................................... 1802
Kakao ezmesi ................................................................................................................................. 1803
Kakaodan tere yağ ......................................................................................................................... 1804
Kakao tuzu (Tatlandırılmamış) ....................................................................................................... 1805
Kakao içeren hazır yiyecekler ........................................................................................................ 1806
Kalay (Ham).................................................................................................................................... 8001
Kalay artıkları.................................................................................................................................. 8002
Kalaydan ürünler b.y. adı geçmeyen.............................................................................................. 8007
Kalay cevheri .................................................................................................................................. 2609
Kalsiyum fosfat (Tabii) .................................................................................................................... 2510
Kaloriferler (Dökme demirden, demirden, çelikten, elektriksiz, merkezi ısıtma için) ...................... 7322
Kalorifer kazanları........................................................................................................................... 8403
Kamalar .......................................................................................................................................... 8208
Kamçılar.......................................................................................................................................... 6602
Kamçı parçaları .............................................................................................................................. 6603
Kamera (Sinemacılıkta kullanılan).................................................................................................. 9007
Kamış (İşlenmemiş)........................................................................................................................ 1701
Kamyonlar ...................................................................................................................................... 8704
Kantarlar b.y. adı geçmeyen .......................................................................................................... 8423
Kanlar ............................................................................................................................................. 3002
Kaplar (Dökme demirden, demirden, çelikten) ............................................................................... 7309
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Karabiber ve Kırmızı biber.............................................................................................................. 0904
Karanfil............................................................................................................................................ 0907
Karbon ............................................................................................................................................ 2803
Kartpostallar, tebrik kartları............................................................................................................. 4909
Karbonatlar ..................................................................................................................................... 2836
Karbürler ......................................................................................................................................... 2849
Karbon kağıtları ve kopyalama için kağıtlar b.y. adı geçmeyenler ................................................. 4816
Kağıtlar, kartonlar ........................................................................................................................... 3704
Kağıt veya kartondan yazışma maddeleri ...................................................................................... 4817
Kağıtlar (ev veya hijyenik kullanım için) ......................................................................................... 4818
Kağıt ve kartondan ambalajlar; karton kutular................................................................................ 4819
Kağıttan malzemeler (okul, büro ve kırtasiyecilikte kullanılan)....................................................... 4820
Kağıt veya kartondan etiketler........................................................................................................ 4821
Kağıt hamurundan marka ve kasnaklar.......................................................................................... 4822
Kağıtlar ve kartonlar b.y. adı geçmeyen......................................................................................... 4823
Kağıtlar (Değerli) ............................................................................................................................ 4907
Kaşıklar, kepçeler ........................................................................................................................... 8215
Katalizörler b.y. adı geçmeyen ....................................................................................................... 3815
Katran yağı ..................................................................................................................................... 2707
Katran tortusu ve katran koku ........................................................................................................ 2708
Katır, küçük katır............................................................................................................................. 0101
Katır ve küçük katır etleri (Taze veya dondurulmuş)...................................................................... 0205
Kauçuk (Doğal)............................................................................................................................... 4001
Kauçuk (Sentetik) ........................................................................................................................... 4002
Kauçuk (Yenilenmiş)....................................................................................................................... 4003
Kauçuk artıkları ve kalıntıları (Sertleştirilmemiş) ............................................................................ 4004
Kauçuk (Kükürtlenmemiş, karışık)..................................................................................................4005
Kauçuktan eşya (Kükürtlenmemiş)................................................................................................. 4006
Kauçuktan iplikler (Kükürtlenmiş) ................................................................................................... 4007
Kauçuktan levhalar, yapraklar, şeritler ve profiller (Kükürtlenmiş) ................................................. 4008
Kauçuktan tüpler, borular (Kükürtlenmiş) ....................................................................................... 4009
Kauçuktan kayışlar (Kükürtlenmiş)................................................................................................. 4010
Kauçuktan yeni lastikler.................................................................................................................. 4011
Kauçuktan lastikler ......................................................................................................................... 4012
Kauçuk iç lastikleri .......................................................................................................................... 4013
Kauçuktan giysiler .......................................................................................................................... 4015
Kauçuktan eşya b.y. adı geçmeyen ............................................................................................... 4016
Kauçuk ve artıkları.......................................................................................................................... 4017
Kayak giysileri (Dokunmuş veya örülmüş) ..................................................................................... 6112
Kayışlar (Tekstil maddelerden)....................................................................................................... 5910
Kazaklar (Dokunmuş veya örülmüş) .............................................................................................. 6110
Kazeinler ve Kazeinatlar, Kazein yapıştırıcılar ............................................................................... 3501
Kazanlar (Buhar kazanları)............................................................................................................. 8402
Kavun.............................................................................................................................................. 0807
Kavun kabuğu................................................................................................................................. 0814
Keçeler............................................................................................................................................ 5602
Keçe ve taban kaplamaları ............................................................................................................. 5704
Keçi boynuzu .................................................................................................................................. 1212
Kemikler; kemik tozu (İşlenmemiş)................................................................................................. 0506
Kepekler.......................................................................................................................................... 2302
Keten tohumu ................................................................................................................................. 1204
Keten ve kinonlar............................................................................................................................ 2914
Keten, Kelen üstüpüleri ve kalıntıları (Eğrilmemiş) ........................................................................ 5301
Keten iplikler ................................................................................................................................... 5306
Keten kumaşlar............................................................................................................................... 5309
Kermets, Kermetsten ürünler.......................................................................................................... 8113
Kerpeten (Elle kullanılan) ............................................................................................................... 8203
Kenevir, Kenevir üstüpüleri ve kalıntıları (Eğrilmemiş)................................................................... 5302
Kıllar (Tiftiklenmemiş, taranmamış)................................................................................................ 5102
Kıl kalıntıları, ................................................................................................................................... 5103
Kıl tiftikleri ....................................................................................................................................... 5404
Kıllar (Tiftiklenmiş, taranmış) .......................................................................................................... 5105
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Kıllar (İşlenmemiş).......................................................................................................................... 0501
Kıllar (Fırçacılıkta kullanılan) .......................................................................................................... 0502
Kıllar (Yele)..................................................................................................................................... 0503
Kibritler............................................................................................................................................ 3605
Kibrit................................................................................................................................................ 9613
Kil.................................................................................................................................................... 6806
Killer (Kaolinli)................................................................................................................................. 2507
Killer b.y. adı geçmeyen ................................................................................................................. 2508
Kilitler (Adi metallerden) ................................................................................................................. 8301
Kimyevi maddeler (Fotoğrafçılıkta kullanılan) ................................................................................ 3707
Kimyevi ürünler (Elektronikte kullanılan) ........................................................................................ 3818
Kimyevi ürünler b.y. adı geçmeyen ................................................................................................ 3823
Kimyon tohumu............................................................................................................................... 0909
Kireç................................................................................................................................................ 2522
Kireç taşı......................................................................................................................................... 2521
Kiremitler......................................................................................................................................... 7016
Kitaplar............................................................................................................................................ 4901
Kitaplar (resimli boyama kitapları) .................................................................................................. 4903
Kraft kağıtlar ve kartonlar (kuşe olmayan)...................................................................................... 4804
Kravatlar ......................................................................................................................................... 6215
Klasörler.......................................................................................................................................... 8305
Klimalar (Klima cihazları)................................................................................................................ 8415
Klor ................................................................................................................................................. 2801
Kloratlar .......................................................................................................................................... 2829
Kloritler............................................................................................................................................ 2828
Klorürler .......................................................................................................................................... 2827
Klorhidrik veya klorsülfirik asit ........................................................................................................ 2806
Krom oksit....................................................................................................................................... 2819
Kriolit ve krolit (tabii) ....................................................................................................................... 2527
Krom cevheri .................................................................................................................................. 2610
Kobalt oksit ..................................................................................................................................... 2822
Kobalt cevheri................................................................................................................................. 2605
Kobalt, kobalttan ürünler (cilasız) ................................................................................................... 8105
Koklar b.y. adı geçmeyen; Karni kömürü .......................................................................................2704
Koltuklar b.y. adı geçmeyen ........................................................................................................... 9401
Kolza tohumu.................................................................................................................................. 1205
Kondansatörler (Elektrikli) .............................................................................................................. 8532
Konteynerler ................................................................................................................................... 8609
Konteyner (Demiryolu ile yapılacak dolu taşımadan önce veya sonra boş büyük konteyner)....... 9931
Konteyner (Dolu büyük konteyner)................................................................................................. 9941
Koyun, keçi (canlı) .......................................................................................................................... 0104
Koyun veya keçi cinsi etler ............................................................................................................. 0204
Koyun, keçi cinsi sakatatlar (Taze veya dondurulmuş, yenilebilir) ................................................. 0206
Koyun veya keçi cinsi hayvan yağları............................................................................................. 1502
Kömürler (Aktif halde)..................................................................................................................... 3802
Kuars ve Kuarsit ............................................................................................................................. 2506
Kurdelecilik ürünleri ........................................................................................................................ 5806
Kurşun cevheri................................................................................................................................ 2607
Kurşun oksit.................................................................................................................................... 2824
Kurşun (Ham) ................................................................................................................................. 7801
Kurşun artıkları ...............................................................................................................................7802
Kurşun ürünleri b.y. adı geçmeyen................................................................................................. 7806
Kuskus ............................................................................................................................................ 1902
Kuş yumurtaları (Kabuklu) .............................................................................................................. 0407
Kuş yumurtaları (Kabuksuz) ...........................................................................................................0408
Kuru ot ............................................................................................................................................ 1214
Kuru üzüm ...................................................................................................................................... 0806
Kurutulmuş meyveler b.y. adı geçmeyen ....................................................................................... 0813
Kuru sebzeler b.y. adı geçmeyen................................................................................................... 0712
Kuru kabuklu sebzeler .................................................................................................................... 0713
Kuru kabuklu meyveler b.y. adı geçmeyen .................................................................................... 0802
Kum (Tabii) ..................................................................................................................................... 2505
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Kumlar (Çakıllı) ............................................................................................................................... 2517
Kutular (Dökme demirden, demirden, çelikten) .............................................................................. 7310
Kutular (Alüminyumdan) ................................................................................................................. 7612
Kumaşlar (İçine plastik madde sindirilmiş) ..................................................................................... 5903
Kumaşlar (Kauçuk katılmış)............................................................................................................5906
Kumaşlar (Sindirilmiş veya kaplanmış b.y. adı geçmeyen)............................................................ 5907
Kumaşlar (Dokunmuş örülmüş)...................................................................................................... 6002
Kumaşlar (Eski) .............................................................................................................................. 6309
Kumaşlar (İpekten veya ipek artıklarından).................................................................................... 5007
Kumaşlar (Tiftiklenmiş, yünden veya tiftiklenmiş değerli kıllardan) ................................................ 5111
Kumaşlar (Taraklanmış yünden veya taraklanmış değerli kıllardan) ............................................. 5112
Kumaşlar (Düşük nitelikte kıllardan veya at kılından) .................................................................... 5113
Kumaşlar (Pamuk kumaşlar b.y. adı geçmeyen) ...........................................................................5212
Kumaşlar (Hint kenevirinden) ......................................................................................................... 5310
Kumaşlar (Kağıt ipliklerden) ........................................................................................................... 5311
Kumaşlar (Sentetik filament ipliklerden dokunmuş) ....................................................................... 5407
Kumaşlar (Yapay filament ipliklerden)............................................................................................ 5408
Kumaşlar (Kesik sentetik liflerden) ................................................................................................. 5512
Kumaşlar (Kesik sentetik liflerden b.y. adı geçmeyen) .................................................................. 5515
Kumaşlar (Kesik yapay liflerden).................................................................................................... 5516
Kumaşlar (Tül ilmikli) ...................................................................................................................... 5803
Kumaşlar (Düğümlenmiş ilmikli) .....................................................................................................5804
Kumaşlar (Metal iplikten) ................................................................................................................ 5809
Kumaşlar, kadifeler (Dokunmuş, örülmüş) ..................................................................................... 6001
Kumaş artıkları ...............................................................................................................................6310
Kükürtler b.y. adı geçmeyen........................................................................................................... 2503
Kükürt (Koloidal) ............................................................................................................................. 2802
Kürk (Suni)...................................................................................................................................... 4304
Kürkler (Tabaklanmış veya parlaklık verilmiş)................................................................................ 4302
Kürk giysiler .................................................................................................................................... 4303
Kürkler (İşlenmemiş)....................................................................................................................... 4301
Küller b.y. adı geçmeyen ................................................................................................................ 2621
Kümes hayvanları (canlı)................................................................................................................ 0105
Kümes etleri (taze veya dondurulmuş, yenilebilir).......................................................................... 0207
Kümes hayvanları yağları ............................................................................................................... 0209
Küspeler b.y. adı geçmeyen ........................................................................................................... 2306
Küreler ............................................................................................................................................ 4905
L
Lahana (Taze) ................................................................................................................................ 0704
Lakeler (Boyayıcı)........................................................................................................................... 3205
Laktoserum..................................................................................................................................... 0404
Lambalar (elektrikli portatif lambalar) ............................................................................................. 8513
Lambalar (Aydınlatmada kullanılan lambalar, ültraviyole veya enfraruj ışınlı lambalar,
ark lambaları.................................................................................................................. 8539
Lambalar (Elektronik) ..................................................................................................................... 8540
Lamlar (sentetik)............................................................................................................................. 5404
Lamlar (Yapay) ............................................................................................................................... 5405
Lamlar (Kauçuk veya plastik maddeyle kaplanmış) ....................................................................... 5604
Lamlar (Sentetik veya yapay tekstil maddelerinden)......................................................................5609
Lastikler (Kauçuktan yeni) .............................................................................................................. 4011
Lastikler (Kauçuktan kullanılmış veya onarılmış dış lastikler) ........................................................ 4012
Lastikler (Kauçuk iç lastikleri) ......................................................................................................... 4013
Lavabo küveti ................................................................................................................................. 6910
Levhalar (Basılmamış, banyo edilmemiş fotoğrafçılıkta kullanılan levhalar).................................. 3704
Levhalar (Fotoğrafçılıkta kullanılan banyo edilmemiş levhalar) ..................................................... 3705
Levhalar (Kurşundan) ..................................................................................................................... 7804
Levhalar (Plastik maddelerden)...................................................................................................... 3919
Levhalar (Plastik maddelerden b.y. adı geçmeyen) ....................................................................... 3921
Levhalar (Kükürtlenmiş kauçuktan) ................................................................................................ 4008
Levhalar (bakırdan ve kalınlığı 0,15 mm.nin üzerinde olan) ..........................................................7409
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Levhalar (Nikelden) ........................................................................................................................ 7506
Levhalar (Çinkodan) ....................................................................................................................... 7905
Levhalar (kermestten, işlenmiş sert metallerden aletler için) ......................................................... 8209
Lesitinler ......................................................................................................................................... 2923
Lifler (eğirme için özel işleme tabi tutulmuş kesik sentetik lifler) ....................................................5506
Lifler (eğirme için özel işleme tabi tutulmuş kesik yapay lifler )...................................................... 5507
Lifler (eğirme için özel işleme tabi tutulmamış kesik sentetik lifler) ................................................5503
Lif artıkları (Sentetik veya yapay) ................................................................................................... 5505
Liflerden dikiş iplikleri (sentetik veya yapay) .................................................................................. 5508
Likörler ............................................................................................................................................ 2208
Linyit ............................................................................................................................................... 2702
Lokomotifler (elektrikli).................................................................................................................... 8601
Lokomotifler b.y. adı geçmeyen ..................................................................................................... 8602
Losyonlar ........................................................................................................................................ 3303
Losyonlar (püskürtmeli) .................................................................................................................. 9611
M
Macunlar (tahta ve cam için) .......................................................................................................... 3214
Maddeler (yapay ve hazırlanmış) ................................................................................................... 3404
Madenler (Koloidal durumundaki değerli madenler) ...................................................................... 2843
Madenli küller ve artıkları................................................................................................................ 2620
Madeni mumlar............................................................................................................................... 2712
Maden yünleri (şişirilmiş) ................................................................................................................ 6806
Madenlerin oksit, hidroksit ve peroksitler b.y. adı geçmeyen......................................................... 2825
Magnezyum hidroksit...................................................................................................................... 2816
Magnezyum karbonat (tabii) ........................................................................................................... 2519
Magnezyum, magnezyumdan ürünler ............................................................................................ 8104
Makineler (elektrikli tıraş ve saç kesme makineleri)....................................................................... 8510
Makineler (elektrikli lehim veya kaynak makineleri) ....................................................................... 8515
Makineler (maddelerin mekanik özelliklerini deneme makineleri) .................................................. 9024
Makineler (ölçme veya kontrol aletleri makineleri b.y. adı geçmeyen)........................................... 9031
Makineler (metalleri parlatma, bileğleme veya inceltme) ............................................................... 8460
Makineler (metalleri rendeleme, yontma veya biçme).................................................................... 8461
Makineler (metalleri dövme, kabartma veya kırma) ....................................................................... 8462
Makineler (maddeleri izole etmeksizin metalleri işlemek için aletli makineler
b.y. adı geçmeyen) ........................................................................................................8463
Makineler (mineral maddeleri veya camın soğuk işlenmesi için aletli makineler) .......................... 8464
Makineler (ağaç, sertleşmiş kauçuk veya sert plastik maddeleri işlemek için aletli makineler) ..... 8465
Makineler (hesap makineleri) ......................................................................................................... 8470
Makineler (bilgi ve üniteleri, otomatik inceleme makineleri) ........................................................... 8471
Makineler (Büro makineleri b.y. adı geçmeyen) .............................................................................8472
Makineler (mineral maddeleri ayıklama, yıkama, ufalama, karıştırma veya kalıba dökme
ve dökme modellerini şekillendirme makineleri............................................................. 8474
Makineler (lamba ekleme, sıcak cam üretme veya işlenmesi için) ................................................ 8475
Makineler (ürün satışı için otomatik makineler) .............................................................................. 8476
Makineler (lehim veya kaynak makineleri b.y. adı geçmeyen).......................................................8468
Makineler (yazı ve metin inceleme makineleri) .............................................................................. 8469
Makineler (elektrikli) b.y. adı geçmeyen ......................................................................................... 8543
Makine parça ve aksesuarları......................................................................................................... 8466
Makine parça veya aksesuarları (büro makinelerinin ve otomatik bilgi inceleme makineleri)........ 8473
Makine parçaları (elektrikli) b.y. adı geçmeyen .............................................................................. 8548
Makaslar; makas yaprakları............................................................................................................ 8213
Makaslar (elde kullanılan)............................................................................................................... 8203
Makineler (baskı makineleri)........................................................................................................... 8443
Makineler (yün eğirme makineleri) ................................................................................................. 8444
Makineler (tekstil maddelerinin hazırlanması ve tekstil ipliklerinin üretiminde kullanılan).............. 8445
Makineler (örgü makineleri) ............................................................................................................ 8447
Makineler (tekstil makineleri için yedek makineler) ........................................................................8448
Makineler (fötr imalatı veya rötuşları için ve şapka imalatı için) ..................................................... 8449
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Makineler (yün yıkama makineleri)................................................................................................. 8450
Makineler (tekstil maddeleri yıkama, kurutma, ütüleme veya boyama b.y. adı geçmeyen
kumaş işleme makineleri )............................................................................................. 8451
Makineler (dikiş makineleri) ............................................................................................................ 8452
Makineler (meşin veya derilerin tabaklanması veya işlenmesi için kunduracılık makineleri)......... 8453
Makineler (metal hadde makineleri ve silindirleri) .......................................................................... 8455
Makineler (lazerle veya elektro erozyonla çalışan aletli makineler) ............................................... 8456
Makineler (metalle için delme, işleme ve yiv açma) ....................................................................... 8459
Makineler (bulaşık makineleri,kapların kapatılması, doldurulmasına ve temizlenmesine ait
makineler, ambalaj makineleri) .................................................................................... 8422
Makineler (hafriyat makineleri b.y. adı geçmeyen kar süpürücüleri).............................................. 8430
Makineler (hafriyat makineleri) ....................................................................................................... 8431
Makineler (bitki bakım, arazi işleme ile ilgili ve Bahçecilik, ormancılık, tarım
alanlarında kullanılan) ................................................................................................... 8432
Makineler (tarım ürünlerinin toplanması ile ilgili aletler, çim biçme makineleri) ............................. 8433
Makineler (süt sağma ve ağ makineleri)......................................................................................... 8434
Makineler (meyve suyu, elma, üzüm suyu, şarap imalatı için)....................................................... 8435
Makineler (arıcılık, tavukçuluk, bahçecilik, ormancılık, tarımcılık b.y. adı geçmeyen) ................... 8436
Makineler (hububat işlemek için b.y. adı geçmeyen) ..................................................................... 8437
Makineler (yiyeceklerin içeceklerin endüstriyel imalatı için b.y. adı geçmeyen) ............................ 8438
Makineler (kağıdın ve hamurun imalatı için)................................................................................... 8439
Makineler (kitap yapraklarını dikme veya ciltleme için) .................................................................. 8440
Makineler (kağıdın veya hamurun işlenmesi için) .......................................................................... 8441
Makineler (baskı parçaları için kalıba dökme, dizgi veya üretim için) ............................................ 8442
Makineler (imalat makineleri).......................................................................................................... 8207
Makineler (kauçuğun veya plastik maddelerin işlenmesi için makineler b.y. adı geçmeyen) ........ 8477
Makineler (tütünün transformasyonu için b.y adı geçmeyen).........................................................8478
Makineler (mekanik b.y. adı geçmeyen).........................................................................................8479
Makineler ........................................................................................................................................ 8208
Makine parçaları b.y. adı geçmeyen .............................................................................................. 8485
Makadam ........................................................................................................................................ 2517
Malzeme (dökme demirden, demirden, çelikten tuvalet malzemeleri) ........................................... 7324
Malzemeler (spor malzeme ve eşyaları) ........................................................................................ 9506
Malzemeler (panayır ve sirk öğrencileri için) .................................................................................. 9508
Malzemeler (bakırdan tuvalet malzemeleri) ................................................................................... 7418
Malzemeler (hayvanlar için koşum ve eyer malzemeleri) .............................................................. 4201
Mankenler ....................................................................................................................................... 9618
Malt ................................................................................................................................................. 1107
Malt hülasası .................................................................................................................................. 1901
Mangan, mangandan ürünler ......................................................................................................... 8111
Manganez oksit .............................................................................................................................. 2820
Mantar (sirkeden başka maddelerle hazırlanmış) .......................................................................... 2003
Mantarlar ve artıkları (işlenmemiş doğal) ....................................................................................... 4501
Mantarlar (kabuğu soyulmuş veya sadece kare biçiminde kesilmiş doğal mantarlar) ................... 4502
Mantarlar (maya mantarı) ............................................................................................................... 2102
Mantarlar (yığma mantarlar ve yığma Mantarlardan eşya) ............................................................ 4504
Mantar tabanlar .............................................................................................................................. 6406
Mantardan eşya (doğal).................................................................................................................. 4503
Mantolar (kadınlar veya kız çocukları için dokunmuş veya örülmüş)............................................. 6102
Mantolar (Erkekler veya erkek çocuklar için).................................................................................. 6201
Mantolar (Kadınlar veya kız çocukları için)..................................................................................... 6202
Mantolar (Erkek veya erkek çocukları için dokunmuş veya örülmüş) ............................................ 6101
Manyezi .......................................................................................................................................... 2519
Margarin yağı.................................................................................................................................. 1503
Margarinler (katı veya sıvı besleyici karışımları) ............................................................................ 1517
Marmelat ve meyve ezmesi............................................................................................................ 2007
Marul (taze) .................................................................................................................................... 0705
Matbualar........................................................................................................................................ 4901
Matbualar b.y. adı geçmeyen ......................................................................................................... 4911
Mayolar ........................................................................................................................................... 2102
Mayolar b.y. adı geçmeyen ............................................................................................................ 6211
Maske (gaz maskesi)...................................................................................................................... 9020
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Melas (ağdalaştırılmış) ................................................................................................................... 1702
Melas (şekerden çıkarılmış) ........................................................................................................... 1703
Mendiller ......................................................................................................................................... 6213
Mercan (işlenmemiş) ...................................................................................................................... 0508
Merdaneler ..................................................................................................................................... 8420
Mermer ........................................................................................................................................... 2515
Mermi.............................................................................................................................................. 9306
Metaloplastik................................................................................................................................... 8484
Metaller (adi değersiz metaller, bunlardan ürünler b.y. adı geçmeyen) ......................................... 8112
Meyveler (taze çekirdekli)............................................................................................................... 0809
Meyveler (dondurulmuş)................................................................................................................. 0811
Meyveler (anında beslenmeye elverişsiz, geçici olarak saklanan)................................................. 0812
Meyveler (parfümeri, tıp veya böcek öldürmede kullanılan)........................................................... 1211
Meyveler (sirkeyle hazırlanmış)...................................................................................................... 2001
Meyveler b.y. adı geçmeyen (taze veya kuru kabuklu) .................................................................. 0802
Meyveler (taze veya kuru tropikal meyveler b.y. adı geçmeyen) ................................................... 0804
Meyveler b.y. adı geçmeyen (taze) ................................................................................................ 0810
Meyveler b.y. adı geçmeyen (kurutulmuş) ..................................................................................... 0813
Meyve kısımları b.y. adı geçmeyen (Hazır)....................................................................................2008
Meyve çekirdekleri.......................................................................................................................... 1212
Meyve suyu .................................................................................................................................... 2009
Mıknatıslar (daimi mıknatıs, elektromıknatıs).................................................................................8505
Mısır................................................................................................................................................ 1005
Mikalar, mika ürünleri (işlenmiş)..................................................................................................... 6814
Mika ve mika kırıntıları.................................................................................................................... 2525
Mikroskoplar (optik) ........................................................................................................................ 9011
Mikroskoplar b.y. adi geçmeyen..................................................................................................... 9012
Mikrobiyoloji için kültür ortamları .................................................................................................... 3821
Mineral maddeleri b.y. adı geçmeyen ............................................................................................ 2530
Mineral maddelerden eşya b.y. adı geçmeyen............................................................................... 6815
Miyar (Laboratuar veya teşhis ayıraçları b.y adı geçmeyen) .........................................................3822
Mobilyalar (tıp ve veterinerlik için) .................................................................................................. 9402
Mobilyalar b.y. adı geçmeyen......................................................................................................... 9403
Molibden, molibdenden ürünler ...................................................................................................... 8102
Monofilamentler (plastik maddeden) .............................................................................................. 3916
Motorlar (elektrikli) b.y adı geçmeyen ............................................................................................ 8501
Motorlar (İçten yanmalı) b.y. adı geçmeyen ................................................................................... 8407
Motorlar (dizel)................................................................................................................................ 8408
Motorlar; motris (kuvvet makineleri) b.y. adı geçmeyen................................................................. 8412
Motor parçaları (elektrikli) ............................................................................................................... 8503
Motor parçaları (içten yanmalı motorlar için) .................................................................................. 8409
Motosiklet ve yanındaki küçük arabaları ........................................................................................ 8711
Motosiklet parça ve aksesuarları.................................................................................................... 8714
Mozaikler için ürünler (cilalanmamış) ............................................................................................. 6907
Mozaikler için ürünler (cilalanmış) .................................................................................................. 6908
Mumlar (bitkisel ve böcek mumları)................................................................................................ 1521
Mumla ............................................................................................................................................. 3406
Musluk malzemeleri (boru, kazan veya küçük depolar için)........................................................... 8481
Muşambalar.................................................................................................................................... 6306
Muz (taze veya kuru) ...................................................................................................................... 0803
Mücevherat (fantezi)....................................................................................................................... 7117
Mücevheratlar (kıymetli metallerden, kıymetli metal plakalardan) ................................................. 7113
Mürekkepler.................................................................................................................................... 3215
Müzik partisyonları.......................................................................................................................... 4904
N
Narenciye (taze veya kuru)............................................................................................................. 0805
Narenciye........................................................................................................................................ 0814
Nikel (cilasız) .................................................................................................................................. 7501
Nikel (ham) ..................................................................................................................................... 7502
Nikel tozları ve pulları ..................................................................................................................... 7503
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Nikelden ürünler b.y. adı geçmeyen............................................................................................... 7508
Nişasta............................................................................................................................................ 1108
Nişasta esaslı hazır yiyecekler ....................................................................................................... 1901
Nişasta zamkı ................................................................................................................................. 3505
Nitrik asit ......................................................................................................................................... 2808
Nitrikler, nitratlar ............................................................................................................................. 2834
Nitril fonksiyonlu bileşikler .............................................................................................................. 2926
Nitrür ............................................................................................................................................... 2850
O
Odun (yakacak odun) ..................................................................................................................... 4401
Odunlar (işlenmemiş) ..................................................................................................................... 4403
Odun kömürü.................................................................................................................................. 4402
Oksijenli su ..................................................................................................................................... 2847
Oksijenli amine bileşikler ................................................................................................................ 2922
Oksijen heleratomlu heterosiklik bileşikler...................................................................................... 2932
Oleum ............................................................................................................................................. 2807
Oltalar ............................................................................................................................................. 9507
Optik tel, optik tel kablolar b.y. adı geçmeyen monte edilmemiş optik elemanlar.......................... 9001
Optik elemanlar (aletler için monte edilmiş) ................................................................................... 9002
Optik cihaz ve aletler b.y. adı geçmeyen........................................................................................ 9013
Org.................................................................................................................................................. 9203
Organik üçlü bileşikler .................................................................................................................... 2930
Organik, inorganik bileşikler b.y. adı geçmeyen.............................................................................2931
Organik bileşikler b.y. adı geçmeyen ............................................................................................. 2942
Organlar (özsu tedavisinde kullanılan) ........................................................................................... 3001
Ot (kuru).......................................................................................................................................... 1214
Ot (şerbetçi otu).............................................................................................................................. 1210
Otobüsler ........................................................................................................................................ 8702
Otomatris ve otoraylar .................................................................................................................... 8603
Otomatlar ........................................................................................................................................ 9618
Ovucu tuzlar ................................................................................................................................... 3405
Oyuncaklar (tekerlekli).................................................................................................................... 9501
Oyuncaklar b.y. adı geçmeyen ....................................................................................................... 9503
Ö
Öküz cinsi hayvanlar ...................................................................................................................... 0102
Öküz cinsi etler ............................................................................................................................... 0201
Örgüler (bakır telden birbirine geçmiş, örülmüş) ............................................................................ 7414
Örgüler (parçalı örgüler) ................................................................................................................. 5808
Örtüler............................................................................................................................................. 6301
Örtüler (tekneler için) ...................................................................................................................... 6306
P
Paçavralar ...................................................................................................................................... 6310
Paletler (ağaçtan) ........................................................................................................................... 4415
Palangalar ...................................................................................................................................... 8425
Pamuktaşı....................................................................................................................................... 2515
Pamuk (tiftiklenmemiş ve taraklanmamış)...................................................................................... 5201
Pamuk kırıntıları ............................................................................................................................. 5202
Pamuk (tiftiklenmiş taranmış) ......................................................................................................... 5203
Pamuk dikiş iplikleri ........................................................................................................................ 5204
Pamuk iplikler (perakende satış için nemi alınmamış, en az % 85 oranında pamuk ihtiva
eden dikiş iplikleri hariç) .......................................................................................... 5205
Pamuk iplikler (perakende satış için nemi alınmamış % 85’den az pamuk içeren
dikiş iplikleri hariç) .................................................................................................. 5206
Pamuk iplikler (perakende satış için nemi alınmış dikiş iplikleri hariç)........................................... 5207
Pancar (yemlik)............................................................................................................................... 1214
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Pancar şekeri (işlenmemiş) ............................................................................................................ 1701
Panolar (ağaç parçalarından) ......................................................................................................... 4410
Panolar (ağaç liflerinden)................................................................................................................4411
Pantolonlar (Erkekler veya erkek çocuklar için dokunmuş veya örülmüş) ..................................... 6103
Pantolonlar (Kadınlar veya kız çocukları için dokunmuş veya örülmüş) ........................................ 6104
Pantolonlar (Erkekler ve erkek çocuklar için) ................................................................................. 6203
Pantolonlar (Kadınlar ve kız çocuklar için b.y. adı geçmeyen)....................................................... 6204
Papaya............................................................................................................................................ 0807
Papyonlar b.y. adı geçmeyen ......................................................................................................... 6215
Parafın, petrol mumu ...................................................................................................................... 2712
Paralar (eski madeni) ..................................................................................................................... 7118
Paraşütler ....................................................................................................................................... 8804
Parfüm ............................................................................................................................................ 3303
Parke kaplamaları kağıt veya kartondan ........................................................................................ 4815
Parmaklıklar (bakır telden, birbirine geçmiş örülmüş) .................................................................... 7414
Parlatıcılar ...................................................................................................................................... 3405
Patlayıcılar ...................................................................................................................................... 3603
Patlayıcılar b.y. adı geçmeyen (hazırlanmış) ................................................................................. 3602
Patates (taze) ................................................................................................................................. 0701
Patates (tatlı) .................................................................................................................................. 0714
Patates unu, irmiği ve ezmeleri ...................................................................................................... 1105
Perboratlar ...................................................................................................................................... 2840
Perçinler (dökme demirden, demirden çelikten)............................................................................. 7318
Perdeler .......................................................................................................................................... 6303
Peluşlar (dokunmuş)....................................................................................................................... 5801
Peluşlar (dokunmuş, örülmüş)........................................................................................................ 6001
Peruk b.y. adı geçmeyen................................................................................................................ 6704
Penta oksit...................................................................................................................................... 2809
Perlen (hakiki ve yapay) ................................................................................................................. 7105
Peroksit........................................................................................................................................... 2816
Persülfatlar ..................................................................................................................................... 2833
Peptonlar ........................................................................................................................................ 3504
Petrol (işlenmemiş)......................................................................................................................... 2709
Petrol (aydınlanma için).................................................................................................................. 2732
Petrol gazı ...................................................................................................................................... 2711
Petrol koku, petrol bitümü ve petrol................................................................................................ 2713
Peynir.............................................................................................................................................. 0406
Pırasa (taze) ................................................................................................................................... 0703
Pijamalar (Erkekler veya erkek çocuklar için dokunmuş veya örülmüş) ........................................ 6107
Pijamalar (Erkekler veya erkek çocuklar için b.y. adı geçmeyen) .................................................. 6207
Piller (elektrikli) ............................................................................................................................... 8506
Pimler (dökme demirden, demirden, çelikten)................................................................................ 7317
Pimler, pullar (bakırdan) ................................................................................................................ 7415
Pirinç............................................................................................................................................... 1006
Piyano (telli ve klavyeli) .................................................................................................................. 9201
Plakalar (kaldırım plakaları)............................................................................................................ 6801
Plakalar (madeni yapıştırıcı özelliği olan nebati madenlerden)...................................................... 6808
Plakalar........................................................................................................................................... 6907
Plakalar (dökme, haddelenmiş)...................................................................................................... 7003
Plakalar (camdan) .......................................................................................................................... 7016
Plakalar (nikelden).......................................................................................................................... 7506
Plakalar (kurşundan) ...................................................................................................................... 7804
Plakalar (kaynakçılık, metalle kaplama ile ilgili adi metallerden).................................................... 8311
Plastik maddelerden zemin, duvar veya tavan kaplamaları ........................................................... 3918
Plastik maddeden levhalar, yapraklar, boş filmler, şeritler, oto yapışkanlar .................................. 3919
Plastik maddelerden levhalar, yapraklar boş filmler şeritler ve lamlar b.y. adı geçmeyen............. 3921
Plastik maddelerden ev veya tuvalet aletleri .................................................................................. 3924
Plastik maddelerden ambalajlar ..................................................................................................... 3923
Plastik maddelerden inşaat malzemeleri b.y. adı geçmeyen ......................................................... 3925
Plastik maddelerden eşya b.y. adı geçmeyen................................................................................ 3926
Profiller (nikelden)........................................................................................................................... 7505
Profiller (alüminyum)....................................................................................................................... 7604
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Profiller (kurşundan) ....................................................................................................................... 7803
Profiller (çinkodan).......................................................................................................................... 7904
Profiller (kalaydan).......................................................................................................................... 8003
Profil projektörü .............................................................................................................................. 9031
Propilen Polimenler ........................................................................................................................ 3902
Provitaminler................................................................................................................................... 2936
Poliamidler ...................................................................................................................................... 3908
Polimerler b.y. adı geçmeyen (doğal)............................................................................................. 3913
Politerpenler, polisülfürler ve polisülfonlar b.y. adı geçmeyen ....................................................... 3911
Polietenler ve polyester reçineler ................................................................................................... 3907
Polikarboksilik asitler ...................................................................................................................... 2917
Poliüretanlar ................................................................................................................................... 3909
Porfir ............................................................................................................................................... 2516
Porselen ev eşyası ......................................................................................................................... 6911
Pompa (ısı pompaları) .................................................................................................................... 8418
Pompalar (akıcılar, sıvılar için) ....................................................................................................... 8413
Pompalar (havalı) ........................................................................................................................... 8414
Ponza taşı ve parlatıcılar b.y. adı geçmeyen ................................................................................. 2513
Potasyum hidroksil ve peroksit....................................................................................................... 2815
Puro, küçük puro ............................................................................................................................ 2402
Pullar (adi metallerden) .................................................................................................................. 8308
Pullar............................................................................................................................................... 4907
Pullar (varış ülkesinde geçerliliği olmayan posta, damga pulları) .................................................. 9704
Pudra (sentetik ve yapay taşlardan)............................................................................................... 7105
Pudralar, pullar (bakırdan).............................................................................................................. 7406
Pudralar (dökme demirden, demirden ve çelikten) ........................................................................7205
Pusula............................................................................................................................................. 9014
Pulverizatörler................................................................................................................................. 8424
R
Radar cihazları ...............................................................................................................................8526
Radyo alıcı cihazları ....................................................................................................................... 8527
Radyo alıcı veya verici cihaz parçaları ........................................................................................... 8529
Radyoaktif elementler ve artıkları (kimyasal ve izotop).................................................................. 2844
Rakı ................................................................................................................................................ 2207
Rakı b.y. adı geçmeyen.................................................................................................................. 2208
Raptiyeler (adi metallerden) ........................................................................................................... 8305
Ray malzemeleri (dökme demirden, demirden çelikten) ................................................................ 7302
Reçel............................................................................................................................................... 2007
Reçine............................................................................................................................................. 1301
Reçineler ve reçine asitler .............................................................................................................. 3806
Reçineler (epoksid ve polyester) .................................................................................................... 3907
Reçineler (aminik veya fenolik) ...................................................................................................... 3909
Resimler (yağlı boya)...................................................................................................................... 9701
Rezene ........................................................................................................................................... 0909
Rezistanslar (elektrikli ısınmayan).................................................................................................. 8533
Römorklar, araçlar b.y. adı geçmeyen ........................................................................................... 8716
Römorklar (kullanılmış ve boş yarı römorklar)................................................................................ 9933
Römorklar (dolu yan römorklar)...................................................................................................... 9943
S
Saat (değerli madenli, kapaklı kol saati)......................................................................................... 9101
Saatler b.y. adı geçmeyen (kol saatleri) ......................................................................................... 9102
Saatler (zemberekli çalar saat ve sarkaçlı saatler) ........................................................................9103
Saatler (kenar aynalı kol saatleri)................................................................................................... 9104
Saatler (diğer saatlerden farklı hareketli çalar saat, sarkaçlı saat ve duvar saatleri)..................... 9105
Saat çubuğu ................................................................................................................................... 9107
Saat zemberekleri (tam ve birleştirilmiş) ........................................................................................ 9108
Saat zemberekleri (diğer saatlerden farklı tanı ve birleştirilmiş)..................................................... 9109
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Saat zemberekleri b.y. adı geçmeyen ............................................................................................ 9110
Saat kapakları (Kenar aynalardan farklı)........................................................................................ 9111
Saat makine.................................................................................................................................... 9112
Saat kayışı ...................................................................................................................................... 9113
Saatçi malzemeleri b.y. adı geçmeyen........................................................................................... 9114
Sabunlar ......................................................................................................................................... 3401
Saçlar (peruk için insan saçları) ..................................................................................................... 6703
Saçlar (bakırdan ve kalınlığı 0.15 mm.ye kadar olan).................................................................... 7410
Saçlar (kurşundan) .........................................................................................................................7804
Saçlar (çinkodan)............................................................................................................................ 7905
Saçlar (Kalınlığı 0.2 mm.nin üzerinde olan kalay saçlar) ............................................................... 8004
Sakatat (taze, dondurulmuş yenilebilir öküz, koyun, keçi veya at cinsi) ........................................ 0206
Sakatat (taze, dondurulmuş, yenilebilir) ......................................................................................... 0207
Sakatat (taze, dondurulmuş sakatatlar b.y. adı geçmeyen) ........................................................... 0208
Sakatat (yenilebilir, tuzlanmış, kurutulmuş).................................................................................... 0210
Sakatatlar (hazır yiyecekleri ve konserveleri b.y. adı geçmeyen) .................................................. 1602
Salatalık (taze ve turşuluk) ............................................................................................................. 0707
Saman (işlenmemiş)....................................................................................................................... 1213
Santrifüjler ...................................................................................................................................... 8421
Savaş silahları ................................................................................................................................ 9301
Sayaçlar (gaz, su ve elektrik sayaçları).......................................................................................... 9028
Sayaçlar, Stroboskoplar b.y. adı geçmeyen................................................................................... 9029
Sebzeler (Taze taneli) .................................................................................................................... 0708
Sebzeler b.y. adı geçmeyen (Taze) ............................................................................................... 0709
Sebzeler (Dondurulmuş).................................................................................................................0710
Sebzeler (Geçici olarak dondurulmuş anında tüketime elverişli olmayan)..................................... 0711
Sebzeler b.y. adı geçmeyen (Kuru)................................................................................................ 0712
Sebzeler (Kuru kabuklu) ................................................................................................................. 0713
Sebzeler (Sirkeyle hazırlanmış) ..................................................................................................... 2001
Sebzeler (Sirkeden başka maddelerle hazırlanmış, dondurulmuş sebzeler
b.y. adı geçmeyen) .........................................................................................................2004
Sebzeler (Sirkeden başka maddelerle hazırlanmış dondurulmamış sebzeler
b.y. adı geçmeyen) ..........................................................................................................2005
Sebze kısımları b.y. adı geçmeyen (Hazır) ....................................................................................2008
Sebze suyu..................................................................................................................................... 2009
Selüloz b.y. adı geçmeyen ............................................................................................................. 3912
Sepet işleri ...................................................................................................................................... 4602
Seramik........................................................................................................................................... 6904
Seramik b.y. adı geçmeyen ............................................................................................................ 6905
Seramik ürünler (Kimyasal ve teknik amaçlı) ................................................................................. 6909
Seramikten ev eşyası b. adı geçmeyen ......................................................................................... 6912
Seramik süs eşyası b.y. adı geçmeyen.......................................................................................... 6933
Seramik ürünleri b.y adı geçmeyen................................................................................................ 6914
Serumlar ......................................................................................................................................... 3002
Sentetik monofilamentler ................................................................................................................ 5404
Sentetik lifler (Eğirme için özel işleme tabi tutulmamış) ................................................................. 5503
Sentetik lifler (Eğirme için özel işleme tabi tutulmuş) ..................................................................... 5506
Sıhhi malzeme (Dökme demirden, demirden, çelikten) ................................................................. 7324
Sıvalar............................................................................................................................................. 3214
Sicimler (Bakırdan) ......................................................................................................................... 7413
Sicimler (Demirden, çelikten) 7 ....................................................................................................... 3 12
Sicimler ........................................................................................................................................... 5607
Sicim maddeleri b.y. adı geçmeyen ............................................................................................... 5609
Sigaralar ......................................................................................................................................... 2402
Sigara kağıdı .................................................................................................................................. 4813
Silindirler (yol silindirleri)................................................................................................................. 8429
Sitiren polimenler............................................................................................................................ 3903
Sisal keneviri ve kalıntıları (eğrilmemiş, sisal keneviri, sisal keneviri üstüpüleri)........................... 5304
Sirkeler (yenilebilir) ......................................................................................................................... 2209
Siyanürler........................................................................................................................................ 2837
Siyanatlar........................................................................................................................................ 2838
Siklik hidrokarbürler ........................................................................................................................ 2902
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Siklik, alkoller.................................................................................................................................. 2906
Sobalar (elektriksiz endüstri ve laboratuar sobaları) ...................................................................... 8417
Sodyum hidroksit ............................................................................................................................ 2815
Soğan (çiçek soğanı ve kökü) ........................................................................................................ 0601
Soğan ve sarımsak (taze)............................................................................................................... 0703
Somunlar (dökme demirden, demirden, çelikten) .......................................................................... 7318
Somunlar (bakırdan)....................................................................................................................... 7415
Somyalar......................................................................................................................................... 9404
Soslar.............................................................................................................................................. 2103
Sosisler (benzer ürünler ve sosisten yapılmış hazır yiyecekler) .................................................... 1601
Soya baklası ................................................................................................................................... 1201
Spat-flüor ........................................................................................................................................ 2529
Spor giysiler (dokunmuş veya örülmüş) ......................................................................................... 6112
Steatit (tabii) ................................................................................................................................... 2526
Strontiyum ...................................................................................................................................... 2816
Su (deniz suyu)............................................................................................................................... 2501
Sular (tatlandırılmamış buz ve kar) ................................................................................................ 2201
Sular (tatlandırılmış) ....................................................................................................................... 2202
Su depoları (elektriksiz sıcak su depoları)...................................................................................... 8419
Su türbinleri, su çarkları.................................................................................................................. 8410
Süblime........................................................................................................................................... 2802
Sülfirik asit ...................................................................................................................................... 2807
Sülfonitrik asit ................................................................................................................................. 2808
Sülfürler .......................................................................................................................................... 2830
Sülfoksilatlar ................................................................................................................................... 2831
Sülfitler............................................................................................................................................ 2832
Sülfatlar........................................................................................................................................... 2833
Sülfat (tabii) .................................................................................................................................... 2511
Sülfonamitler................................................................................................................................... 2935
Sünger (doğal)................................................................................................................................ 0509
Süpürgeler ...................................................................................................................................... 9603
Süslemeler...................................................................................................................................... 5808
Süt (taze süt ve kreması)................................................................................................................ 1111
Süt (konsantre, şekerlendirilmiş veya tatlandırılmış süt ve kreması) ............................................. 0402
Süt (mayalandırılmış veya asitlendirilmiş süt ve kreması) ............................................................. 0403
Süt esaslı hazır yiyecekler b.y. adı geçmeyen ............................................................................... 1901
Ş
Şalgam (küçük)............................................................................................................................... 1205
Şaplar ............................................................................................................................................. 2833
Şapka kalıplan (keçeden) ............................................................................................................... 6501
Şapka kalıpları b.y. adı geçmeyen ................................................................................................. 6502
Şapkalar (keçeden) ........................................................................................................................ 6503
Şapkalar (çubuklardan örülmüş) .................................................................................................... 6504
Şapkalar (dokunmuş, örülmüş) ...................................................................................................... 6505
Şapkalar b.y. adı geçmeyen ........................................................................................................... 6506
Şaraplar .......................................................................................................................................... 2204
Şasiler............................................................................................................................................. 8706
Şeker pancarı, şeker kamışı........................................................................................................... 1212
Şekerler b.y adı geçmeyen (şeker şurupları) ................................................................................. 1702
Şekerlemeler (kakaosuz)................................................................................................................ 1704
Şekerler (saf kimyasal şekerler) .....................................................................................................2940
Şeritler (plastik maddelerden) ........................................................................................................ 3919
Şeritler (plastik maddelerden b.y. adı geçmeyen)..........................................................................3921
Şeritler (bakırdan ve kalınlığı 0.15 mm.ye kadar olan)................................................................... 7410
Şeritler (bakırdan ve kalınlığı 0.15 mm üzerinde olan)................................................................... 7409
Şeritler (nikelden ) .......................................................................................................................... 7506
Şeritler (kurşundan) ........................................................................................................................ 7804
Şeritler (çinkodan) .......................................................................................................................... 7905
Şeritler (kalınlığı 0.2 mm.nin üzerinde olan kalay şeritler) ............................................................. 8004
Şeritler (kalınlığı 0.2 mm.ye kadar olan kalay şeritler) ...................................................................8005
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Şerit (mürekkepli şerit).................................................................................................................... 9612
Şemsiyeler (yağmur ve güneş şemsiyeleri).................................................................................... 6601
Şemsiye parçaları........................................................................................................................... 6603
Şişe izotermik ................................................................................................................................. 9617
Şofben ............................................................................................................................................ 8419
T
Tabancalar...................................................................................................................................... 9302
Tabelalar (ışıklı dükkan tabelaları b.y. adı geçmeyen)................................................................... 9405
Tablo (elde yapılmış) ...................................................................................................................... 9701
Tahtalar (kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen boylamasına kesilmiş)........................................................ 4408
Tahtalar (kakmalı)........................................................................................................................... 4420
Tahta (taş tahta ve yazı tahtası)..................................................................................................... 9610
Tahıllar b.y. adı geçmeyen ............................................................................................................. 1008
Tahıl taneleri ve tohumları (yassılaştırılmış veya ezilmiş).............................................................. 1104
Tahıl balyaları ................................................................................................................................. 1213
Tahıllar (şişirilmiş veya kavrulmuş tahıllar, mısır hariç taneli hazır tahıllar .................................... 1904
Tahıl artıkları................................................................................................................................... 2302
Takvimler ........................................................................................................................................ 4910
Talk ................................................................................................................................................. 2526
Tall oli ............................................................................................................................................. 3803
Talaşlar ........................................................................................................................................... 4401
Tantal, tantaldan ürünler................................................................................................................. 8103
Tarçın veya tarçın ağacı çiçeği....................................................................................................... 0906
Tarak............................................................................................................................................... 9615
Tasarılar (endüstriyel, ticari ve haritacılığa ilişkin) ......................................................................... 4906
Taşlar (tabii taştan kaldırım taşları) ................................................................................................ 6801
Taşlar (işlenmiş, yontma taşlar) ..................................................................................................... 6802
Taşlar (değirmen ve zımpara taşları) ............................................................................................. 6804
Taşlar (kıymetli taşlar ve mücevherat taşları b.y. adı geçmeyen) .................................................. 7103
Taşlar (kesme kireçli taşlar b.y. adı geçmeyen) .............................................................................2515
Taşlar (kesme taşlar b.y adı geçmeyen) ........................................................................................2516
Taşlar (kırılmış taşlar ve çakmaktaşları)......................................................................................... 2517
Taşlar (sentetik yapay) ................................................................................................................... 7104
Taytlar (dokunmuş veya örülmüş) .................................................................................................. 6115
Tebeşir b.y. adı geçmeyen ............................................................................................................. 2509
Tebeşirler (fosfatlanmış)................................................................................................................. 2510
Tebeşir............................................................................................................................................ 9609
Tel (demirden, alaşımsız çelikten haddelenmiş) ............................................................................ 7213
Tel (paslanmaz çelikten çekme tel) ................................................................................................ 7221
Teller (alaşımsız çelikten, demirden).............................................................................................. 7217
Teller (demirden çelikten dikenli tel)............................................................................................... 7313
Teller (bakırdan) ............................................................................................................................. 7408
Teller (nikelden).............................................................................................................................. 7505
Teller (alüminyum).......................................................................................................................... 7605
Teller (kurşundan) .......................................................................................................................... 7803
Teller (çinkodan)............................................................................................................................. 7904
Teller (kalaydan)............................................................................................................................. 8003
Teller (kaynakçılık, metalle kaplama ile ilgili adi metallerden)........................................................ 8311
Telsiz, telefon cihazları ................................................................................................................... 8527
Televizyon alıcı cihazları ................................................................................................................ 8528
Telsiz, telefon ve televizyon alıcı veya verici cihaz parçaları ......................................................... 8529
Temizlik maddeleri (selüloz hamurlarının fabrikasyonundan elde edilen tortulu
temizlik maddeleri) .......................................................................................... 3804
Tekneler (eğlence ve spor tekneleri) .............................................................................................. 8903
Tekstil iplikler .................................................................................................................................. 5604
Tekstil maddeler (teknik kullanım için) ........................................................................................... 5911
Tekstil döşeme malzemeleri b.y. adı geçmeyen ............................................................................6304
Tekstil kamp malzemeleri ............................................................................................................... 6306
Tekstil malzemeler b.y. adı geçmeyen ........................................................................................... 6307
Tencereler ...................................................................................................................................... 7417
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Terazi (50mg veya daha az ağırlıklara duyarlı) .............................................................................. 9016
Terebentin yağı...............................................................................................................................3805
Tereyağı.......................................................................................................................................... 0405
Termometre (yoğunluk ölçer) ......................................................................................................... 9025
Testiler ............................................................................................................................................ 6909
Testereler, testere demirleri (el testereleri) .................................................................................... 8102
Tırmıklar (dökme demirden, demirden, çelikten)............................................................................ 7316
Tıkaçlar (adi metallerden şişe tıkaçları).......................................................................................... 8309
Tırnak (İşlenmemiş tırnak kabuğu)................................................................................................. 0507
Tiftikler (yün veya kıldan)................................................................................................................ 5104
Titan, titandan ürünler..................................................................................................................... 8108
Titan oksit ....................................................................................................................................... 2823
Tiyosülfatlar .................................................................................................................................... 2832
Tohum (keten tohumu) ................................................................................................................... 1204
Tohum (kolza tohumu).................................................................................................................... 1205
Tohum (ayçiçeği tohumu) ............................................................................................................... 1206
Tohumlar (yağı çıkarılan meyve ve tohumlar h.y. adı geçmeyen) ................................................. 1207
Tohum unu (yağı çıkarılan meyve ve tohum unu).......................................................................... 1208
Tohum (ekilecek tohum, meyve veya tohumlar)............................................................................. 1209
Tohumlar (parfümeri, tıp veya böcek öldürmede kullanılan) .......................................................... 1211
Tohumlu hint darısı......................................................................................................................... 1007
Tokalar (elbise için adi metallerden)............................................................................................... 8308
Topraklar......................................................................................................................................... 2512
Topyaka ve benzerleri .................................................................................................................... 1903
Torna tezgahları (metaller için)....................................................................................................... 8458
Tortular (şarap tortuları, işlenmemiş tortular) ................................................................................. 2307
Tozlar (sentetik ve kıymetli taşlardan)............................................................................................ 7105
Tozlar (ovucu tozlar)....................................................................................................................... 3405
Tozlar (cilt tozları) ........................................................................................................................... 3504
Tozlar (püskürtücü tozlar)............................................................................................................... 3601
Tozluklar ......................................................................................................................................... 6406
Traktörler ........................................................................................................................................ 8701
Transformatörler (elektrikli)............................................................................................................. 8504
Traşbıçakları, traşmakinaları, traş jiletleri....................................................................................... 8212
Traversler (demiryolları için ağaçtan) ............................................................................................. 4406
Tuğla (duvar tuğlası, döşeme tuğlası) ............................................................................................ 6904
Turb (bataklık kömürü) ................................................................................................................... 2703
Tuz.................................................................................................................................................. 2501
Tuz (oksomadeni asit tuzları) ......................................................................................................... 2841
Tuz (inorganik asitlerin tuzlan b.y. adı geçmeyen)......................................................................... 2842
Tuzlar (dörtlü amonyum tuzları) ..................................................................................................... 2923
Tutuşturucular................................................................................................................................. 3603
Tuvaller (resim veya yağlı boya için) .............................................................................................. 5901
Tüller............................................................................................................................................... 5804
Tüpler (plastik maddeden).............................................................................................................. 3917
Tütün (işlenmemiş) ......................................................................................................................... 2401
Tütünler b.y. adı geçmeyen ............................................................................................................ 2403
Tüyler (işlenmiş tüyler ve tüylü kuş parçaları) ................................................................................ 6701
Tüyler (İşlenmemiş tüyler ve kuşların tüylü bölümleri) ................................................................... 0505
U
Un ................................................................................................................................................... 1901
Un (yenilebilir balık unu) ................................................................................................................. 0305
Unlar (buğday ve çavdar unları) ..................................................................................................... 1101
Unlar (tahıl unları b.y. adı geçmeyen) ............................................................................................ 1102
Unlar (patates unu, irmiği ve ezmeleri)........................................................................................... 1105
Unlar (Kabuklu sebzelerin, köklerin veya meyvelerin unları) ......................................................... 1106
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Ü
Ürünler (ekmekçilik ve pastacılık ürünleri)...................................................................................... 1905
Ürünler (eczacılık ürünleri b.y. adı geçmeyen)...............................................................................3006
Ürünler (sentetik tabaklamacılık ürünleri)....................................................................................... 3202
Ürünler (güzellik ve makyaj ürünleri) .............................................................................................. 3304
Ürünler (parfümeri ve tuvalet ürünleri b.y. adı geçmeyen) ............................................................. 3307
Ürünler (kimya endüstrisinin tortulu ürünleri b.y. adı geçmeyen) ................................................... 3823
Ürünler (kurdelecilik ürünleri).......................................................................................................... 5806
Ürünler (kıtık malzemesi eklenmiş tekstil maddelerinden oluşturulan) .......................................... 5811
Ürünler (alüminyumdan b.y. adı geçmeyen) ..................................................................................7616
Ürünler (genişliği 600 mm yada daha fazla olan alaşımsız çelikten, demirden düz
haddelenmiş ve alakalanmamış, çekilmemiş sıcak haddelenmiş).................................... 7208
Ürünler (genişliği 600 mm yada daha fazla olan alaşımsız çelikten, demirden düz
haddelenmiş ürünler ve alakalanmamış, çekilmemiş soğuk haddelenmiş) ...................... 7209
Ürünler (genişliği 600 mm yada daha fazla olan alaşımsız çelikten, demirden düz
haddelenmiş ürünler ve plakalanmış ve çekilmiş)............................................................. 7210
Ürünler (genişliği 600 mm.den az olan alaşımsız çelikten, demirden düz haddelenmiş
ürünler ve plakalaşmamış ve çekilmemiş ürünler) ........................................................... 7211
Ürünler (genişliği 600 mm.den az olan alaşımsız çelikten, demirden düz haddelenmiş
ürünler ve plakalanmış ve çekilmiş ürünler) ...................................................................... 7212
Üzüm (taze veya kuru) ................................................................................................................... 0806
V
Vagonlar (demiryolu ile yapılacak dolu taşıma için kullanımından önce veya sonra boş
özel vagonlar b.y. adı geçmeyen) ...................................................................................9922
Vagonlar (demiryolu ile yapılacak dolu taşıma için kullanımından önce veya sonra
iki dingilli boş özel vagonlar b.y adı geçmeyen) ............................................................. 9921
Vagonlar (yük vagonları) ................................................................................................................ 8606
Vagonlar (yolcu vagonları, bagajlı furgonlar; posta vagonları)....................................................... 8605
Vakumlar, vantilatörler.................................................................................................................... 8414
Vanilya ............................................................................................................................................ 0905
Vazalin ............................................................................................................................................ 2712
Vernikler (suyu olmayan bir ortamda dağıtılmış veya erimiş) ........................................................ 3208
Vernikler (sulu bir ortamda dağıtılmış veya erimiş) ........................................................................ 3209
Vernikler b.y. adı geçmeyen ........................................................................................................... 3210
Vermikulit ........................................................................................................................................ 6806
Vermutlar ........................................................................................................................................ 2205
Vidalar (dökme demirden, demirden. çelikten)............................................................................... 7318
Vidalar (bakırdan) ........................................................................................................................... 7415
Video cihazları ................................................................................................................................ 8521
Video parça ve aksesuarları ........................................................................................................... 8522
Vinç (çekme ve kaldırma vinçleri)................................................................................................... 8425
Vinçler (köprülü vinçler, liman vinçleri) ........................................................................................... 8426
Vinil polimenler b.y. adı geçmeyen................................................................................................. 3905
Vinil klorür polimenler ..................................................................................................................... 3904
Vitaminler........................................................................................................................................ 2936
Y
Yağlar (erimeyen domuz yağı veya kümes hayvanları yağı) ......................................................... 0209
Yağ (erimiş domuz ve kümes hayvanlarının yağları) ..................................................................... 1501
Yağ (sığır, koyun veya keçi cinsi hayvanlarının yağları) ................................................................ 1502
Yağ (stearin, erimiş domuz yağı ve içyağı) .................................................................................... 1503
Yağlar (katı ve sıvı balık veya deniz memelileri yağları) ................................................................ 1514
Yağ (yapağı ve lanolin yağı) ........................................................................................................... 1505
Yağlar (kakaodan tereyağı, katı yağ ve sıvı yağ ............................................................................ 1804
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Yağlar (hayvansal katı ve sıvı yağlar b.y. adı geçmeyen).............................................................. 1506
Yağ (soya yağı) ..............................................................................................................................1507
Yağ (yer fıstığı yağı) ....................................................................................................................... 1508
Yağ (ayçiçek, yalancı safran ve pamuk yağları)............................................................................. 1512
Yağlar (şalgam, kolza veya hardal yağlan) .................................................................................... 1514
Yağlar (bitkisel yağlar b. atlı geçmeyen) ........................................................................................ 1515
Yağlar (hidrojene katı ve sıvı hayvansal veya bitkisel yağlar)........................................................ 1516
Yağlar (değiştirilen katı ve sıvı hayvansal veya bitkisel yağlar) ..................................................... 1518
Yağlar (katran yağı) ........................................................................................................................ 2707
Yağlar (bitumlu maden yağları) ...................................................................................................... 2709
Yağlar (bitumlu maden yağlarının diğer artıkları) ........................................................................... 2713
Yağlar (temel ve rezionid yağlar).................................................................................................... 3301
Yağlar (terebentin yağı) .................................................................................................................. 3805
Yağlar (petrolden, bitümlü minerallerden hafif yağlar) ................................................................... 2729
Yağlar (petrolden, bitümlü minerallerden orta yağlar) .................................................................... 2739
Yağlar (petrolden, bitümlü minerallerden ağır yağlar) .................................................................... 2749
Yağlar (jet tipi orta yağlar) .............................................................................................................. 2731
Yağlar (kullanılmış yağlama yağları) .............................................................................................. 2745
Yağlar (kullanılmamış yağlama yağları) ......................................................................................... 2746
Yakıt (dizel motor yakıtı)................................................................................................................. 2741
Yakıt (hafif kalorifer yakıtı).............................................................................................................. 2743
Yakıt (ağır kalorifer yakıtı) .............................................................................................................. 2744
Yaldızlar (bakırdan) ........................................................................................................................ 7406
Yangın söndürücüleri...................................................................................................................... 8424
Yangın söndürücülere doldurulan madde ...................................................................................... 3813
Yapraklar ve yosunlar (süsleme için) ............................................................................................. 0604
Yapı harçları ................................................................................................................................... 3816
Yapıştırıcı maddeler(esas maddesi nişasta olan yapıştırıcı maddeler) ......................................... 3505
Yapıştırıcılar b.y. adı geçmeyen (hazırlanmış)............................................................................... 3506
Yapay monofilamentler................................................................................................................... 5405
Yataklar ve yatak takım eşyaları .................................................................................................... 9404
Yayınlar (süreli) .............................................................................................................................. 4902
Yaylar (demirden, çelikten yaylar, yay yaprakları, düz yaylar) ....................................................... 7320
Yaylar (bakırdan) ............................................................................................................................ 7416
Yelekler (erkekler ve erkek çocuklar için b.y adı geçmeyen) .........................................................6207
Yelekler (kadınlar ve kız çocukları için b.y. adı geçmeyen) ........................................................... 6208
Yiyecekler (hamurlu yiyecekler; hamurlu yiyeceklerden yapılmış hazır gıdalar)............................ 1902
Yiyecekler (hazır yiyecekler b.y. adı geçmeyen) ............................................................................2106
Yiyecekler (hayvan beslenmesi için hazır yiyecekler) .................................................................... 2309
Yonca.............................................................................................................................................. 1214
Yoğurt ............................................................................................................................................. 0406
Yosunlar (su yosunu)...................................................................................................................... 1212
Yol bakım araçları........................................................................................................................... 8604
Yulaf................................................................................................................................................ 1004
Yumurta (kabuklu kuş yumurtaları) ................................................................................................ 0407
Yumurta (kabuksuz kuş yumurtaları).............................................................................................. 0408
Yumuşakçalar................................................................................................................................. 0307
Yumuşakçaların hülasaları ve suları .............................................................................................. 1603
Yumuşakçalar (hazırlanmış veya konserve yapılmış).................................................................... 1605
Yumuşakça unları........................................................................................................................... 2301
Yünler (işlenmiş)............................................................................................................................. 6703
Yünler (tiftiklenmemiş ve taranmamış) ........................................................................................... 5101
Yün kalıntıları.................................................................................................................................. 5103
Yün tiftikleri ..................................................................................................................................... 5104
Yün (tiftiklenmiş ve taranmış) ......................................................................................................... 5105
Yün iplikler (perakende satış için nemi alınmamış tiftiklenmiş) ...................................................... 5106
Yün iplikler (perakende satış için nemi alınmamış taraklanmış) .................................................... 5107
Yün iplikler (perakende satış için nemi alınmış değerli yünden iplikler)......................................... 5109
Yüzer havuzlar (üstü örtülü) ........................................................................................................... 8905
Yüzer aletler b.y. adı geçmeyen..................................................................................................... 8907
EŞYANIN İSMİ
KOD NO
Z
Zamk (lake ve doğal) ...................................................................................................................... 1301
Zamk (nişasta zamkı) ..................................................................................................................... 3505
Zehirler............................................................................................................................................ 3002
Zeytinyağı (işlenmemiş).................................................................................................................. 1509
Zeytinyağı b.y. adı geçmeyen ........................................................................................................ 1510
Zımpara .......................................................................................................................................... 2513
Zımpara maddeleri (bezler, kağıtlar üzerinde) ............................................................................... 6805
Ziftler (bitkisel) ................................................................................................................................ 3807
Zincirler (dökme demirden, demirden, çelikten) .............................................................................7315
Zirkonyum, zirkonyumdan ürünler .................................................................................................. 8109

Benzer belgeler

Esya Listesi dosyasına erişmek için tıklayınız

Esya Listesi dosyasına erişmek için tıklayınız Hidrojen, devinimsiz gaz ve madeni olmayan diğer elementler

Detaylı

Sayfa 29

Sayfa 29 Taze tuzlanmış veya dondurulmuş domuz türü hayvanların etleri Taze veya dondurulmuş koyun veya keçi cinsi etler Taze veya dondurulmuş at, eşek, katır ve küçük katır etleri Taze veya dondurulmuş yen...

Detaylı

Kod Numarasına Göre

Kod Numarasına Göre SÜLFONE, NİTRE VEYA NİTROZE TÜREVLERİ Doymuş asiklik monokarboksilik asitler Doymamış asiklik monokarboksilik asitler Polikarboksilik asitler İlave oksijenli fonksiyonlar içeren karboksilik asitler...

Detaylı

Alfabetik Sıraya Göre

Alfabetik Sıraya Göre Alüminyum Variller ve tanklar (300 litreden fazla) .....................................................................07611 Alüminyum Tanklar, variller, yağdanlıklar ve kutular (300 litreye kadar...

Detaylı