bülten 80 - Bilim ve Sanat Vakfı

Yorumlar

Transkript

bülten 80 - Bilim ve Sanat Vakfı
bülten’den
BSV Bülten’in Bilim ve Sanat Vakfı’nın Eylül-Aralık
2012’de düzenlediği faaliyetleri kapsayan 80. sayısı
ile karşınızdayız.
2012 Güz Seminerlerini geride bıraktığımız bu dönemde öne çıkan başlıklar şunlardır: Küresel Araştırmalar Merkezi (KAM) üç panele ev sahipliği yaptı:
“Afganistan Müdahalesi ve Nato’nun Rolü”, “2013’e
Girerken Türkiye Ekonomisi: İktisadi ve Siyasi Şoklarla İmtihan” ve “2012 Türk Dış Politikası Değerlendirmesi”. Türkiye Araştırmaları Merkezi (TAM)
de “Şehirötesi Ağlar” başlıklı yeni panel dizisinin
ilkini gerçekleştirdi: “Osmanlı İmparatorluğu’nda
Misyonerlik –Kişiler, Kurumlar, İlişkiler–”. Sanat
Araştırmaları Merkezi ise “Hafıza Sanatı ve Vladimir
Nabokov” adıyla yeni bir atölyeye ve “SanatHafıza”
başlıklı yeni bir program dizisine başladı.
BÜLTEN
Eylül-Aralık 2012
Y›l 24 Say› 80
Yay›n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz,
Mustafa Demiray, Salih Pulcu,
Betül Özel Çiçek, Z. Tuba Kor, Eyüp Süzgün,
F. Samime İnceoğlu, Semih Atiş
Bu programlar haricinde Yuvarlak Masa Toplantıları
Baskı Denizatı Ofset
nin “Türk Felsefe Tarihi” bu dönemde yayınlanan
da devam etti. Yuvarlak Masa toplantıları ile KAM ve
TAM’ın düzenlediği panellere dair ayrıntıları ilgili
merkezlere ayrılan sayfalarda bulabilirsiniz.
Vakfın disiplinlerarası çalışmalar dergisi Dîvân’ın
33. sayısı ve Türkiye Araştırmaları Literatür dergisi-
Sertifika No: 15351
Tel: 0212 325 71 25
100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Sitesi, 2. Cadde
No: 202/A Bağcılar-İstanbul
Baskı Tarihi Şubat 2013
dergilerimiz. Ayrıca, Notlar serisinden de üç yeni
çalışma yayınlandı. Bu yayınlara dair ayrıntılar Ha-
İÇİNDEKİLER
Vefa Cad. No. 41 34134 Vefa İstanbul
Tel: 0212. 528 22 22 pbx
Faks 0212. 513 32 20
e-posta [email protected]
BSV HAVADİS 2
www.bisav.org.tr
MAM Medeniyet Araştırmaları Merkezi 38
Ücretsizdir. Dört ayda bir yayınlanır.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Yayınlanan yazıların sorumluluğu
yazarına aittir.
KAM Küresel Araştırmalar Merkezi 7
MOLA Koşma / Âşık Ömer 37
MOLA Koşma / Âşık Ömer 49
SAM Sanat Araştırmaları Merkezi 50
MOLA Koşma / Âşık Ömer 81
vadis sayfalarımızda yer almaktadır.
Dr. Turgay Şafak’ın hazırladığı Mola sayfalarımızdaki şiirler 17. yüzyılın önemli âşıklarından Âşık
Ömer’e ait.
Uzun bir aradan sonra, Alperen Manisaligil de “Cleveland, Gönlümün Yeni Hasreti” başlıklı yazısıyla
Seyrüsefer sayfalarımızın konuğu.
8 Mart-13 Nisan tarihleri arasında altı hafta sürecek
47. dönem 2013 Bahar Seminerleri’nin faydalı olma-
TAM Türkiye Araştırmaları Merkezi 82
sı ve verimli geçmesi dileğiyle…
SEYRÜSEFER Cleveland, Gönlümün Yeni Hasreti / Alperen
Hayırda kalın!
Manisaligil 112
BSV
havadis
Hazırlayan: Remzi Şimşek
Hayal Perdesi’nin 30. ve 31.
TALİD’in 17. sayısı “Türk Felsefe
sayısı çıktı!
Tarihi” çıktı!
Divan 33. sayı çıktı!
Fıkıh ve İslâm felsefesi ağırlıklı
yazılardan oluşan Dîvân’ın 33. sayısı
iki nokta etrafında temerküz etti:
ilmihâl kavramı ve fıkıh usulü. M.
Cüneyt Kaya “felsefe ilmihali”, Sami
Erdem “ahir zaman fıkıh ilmihali” ve
Özgür Kavak “siyaset ilmihali” olarak
tanımlanabilecek metinleri ele alırken,
Osman Güman, Mehmet Özşenel,
Soner Duman ve diğer makalesiyle
Özgür Kavak, çalışmalarını fıkıh usulü
meseleleri üzerine inşa ediyorlar.
M. Talha Çiçek’in yakın tarihe ve
Mehmet Birgül’ün felsefe tarihine dair
çalışmalarıyla Divan tamamlanıyor.
Felsefenin Türkiye’deki macerasına
odaklanan Türkiye Araştırmaları
Literatür Dergisi’nin (TALİD) bu
sayısı, söz konusu macerayı genel
olarak felsefe tarihi yazımı, felsefî eser
türlerinin gelişim seyirleri, belli başlı
felsefe disiplinlerine dair literatür
değerlendirmeleri, bazı Batılı felsefî
ekol/yaklaşımların Türkiye’deki
yansımaları, felsefe çalışmalarını
yönlendiren kurumsal yapılar ve süreli
yayın dünyası ile Türkiye’de felsefenin
çeşitli alanlarına önemli katkılarda
bulunan isimlere dair tanıtımlar
çerçevesinde inceliyor ve her sayıda
olduğu gibi bu sayıda da felsefenin
Türkiye’deki tarihini iki duayenin,
Mahmut Kaya ve Doğan Özlem’in
hayat hikayeleri özelinde irdeliyor.
Hayal Perdesi Sinema Topluluğu Atölye Çalışması 2012-2013
(Yapım) başladı
Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde Murat Pay’ın
koordinatörlüğünde yürütülecek bu atölyenin amacı filmleri ve film yapımını
teorik ve pratik düzlemde anlamaya çalışmaktır. Teorik çalışmaların ağırlıkta
ele alınacağı atölye programında yazın pratik çalışmalara (kısa film yapımı) yer
verilecektir.
İki aylık sinema e-dergisi Hayal
Perdesi’nin 30. ve 31. sayıları www.
hayalperdesi.net adresinde yayınlandı.
Derginin 30. sayısında İranlı usta
yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin
sineması “Yakın Plan Kiyarüstemi”
başlıklı bir dosya ile incelemeye
alınıyor. 2012 Ağustosunda vefat
eden, Türk sinemasının kurucu
yönetmenlerinden Metin Erksan
üzerine Kurtuluş Kayalı, Agâh Özgüç ve
Giovanni Scognamillo’nun görüşlerine
başvuruluyor. 31. sayısında Béla Tarr,
Michael Haneke ve Lars von Trier’i
ortak bir paydada buluşturan Zeynep
Gemuhluoğlu’nun “Yedinci Sanat ve
Yedinci Gün Üzerine: Son ve Başlangıç
Arasında Tarr, Trier ve Haneke”
başlıklı makalesi kapağa taşındı. Semih
Kaplanoğlu’nun Nederlands Film
Festivali’nde sinema anlayışı üzerine
yaptığı “Bir Yaprak da Oyuncu Kadar
Önemlidir” başlıklı konuşmanın metni
dergide yer aldı. Ayrıca, 2012 yılının en
iyi yerli yapımlarından Tepenin Ardı
filminin yönetmeni Emin Alper ile
gerçekleştirilen söyleşi bulunuyor.
BSV
havadis
2013’e girerken Türkiye
ekonomisi KAM’ın panelinde
tartışıldı
Küresel Araştırmalar Merkezi’nin,
yılsonu ekonomi değerlendirme
panellerinin ikincisi 22 Aralık’ta
gerçekleştirildi. T.C. Merkez
Bankası Meclis Üyesi Lokman
Gündüz’ün oturum başkanlığını
yaptığı panelde İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’ndan Orhan
Erdem, Odeabank’tan Serkan Özcan,
Albaraka Türk’ten Melikşah Utku
ve HSBC-Londra’dan Murat Ülgen,
Türkiye ve dünya ekonomisinin
mevcut durumuna ilişkin görüşlerini
ve önümüzdeki süreçte yaşanabilecek
gelişmelere dair öngörülerini
paylaştılar.
Türk dış politikasının
değerlendirildiği panele ilgi
büyüktü
Hikmet Çetin, Afganistan
müdahalesini ve NATO’nun
rolünü değerlendirdi
Küresel Araştırmalar Merkezi’nin
ilkini 2011’de gerçekleştirdiği dış
politika değerlendirme panellerinin
ikincisi 26 Aralık’ta yapıldı. 2012
yılında Türkiye’nin Ortadoğu,
ABD, AB ve Avrasya’ya yönelik dış
politikasının tartışıldığı ve muhtemel
meydan okumaların dile getirildiği
panelin konuşmacıları İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlter
Turan, Bilkent Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar, İstanbul
Şehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç.
Dr. Hasan Kösebalaban ve Marmara
Üniversitesi’nden Nuh Yılmaz idi.
17 Kasım’da Küresel Araştırmalar
Merkezi, işgalinin 11. yıldönümünde
Afganistan’a müdahaleyi ve
NATO’nun rolünü konu alan bir panel
düzenledi. 2003-2006 döneminde
Afganistan’da NATO Kıdemli Sivil
Temsilciliğini yürüten eski Dışişleri
Bakanı ve TBMM Başkanı Hikmet
Çetin’in konuşmacı, NATO ve
güvenlik çalışmaları uzmanı Yıldız
Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney’in
de müzakereci olarak katıldığı panel,
büyük ilgi gördü.
“Şehirötesi Ağlar” başlıklı panel dizisinin ilki yapıldı...
Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, network-ağ analizi
yaklaşımının Osmanlı tarihçiliğindeki imkânlarını araştırmak ve tartışmak için
“Şehirötesi Ağlar” başlığı ile bir seri panel düzenleyecek. Bu çerçevede ilk olarak
15 Aralık 2012’de, “Şehirötesi Ağlar 1: Osmanlı İmparatorluğu’nda Misyonerlik
–Kişiler, Kurumlar, İlişkiler–” başlıklı bir panel düzenlendi. Oturum başkanlığını
Emrah Safa Gürkan’ın yürüttüğü; Şamil Mutlu, Mehmet Ali Doğan ve Ayşe
Aksu’nun panelist olarak katıldığı bu panelde, Katolik ve Protestan misyonerlerin
Osmanlı Devleti’ndeki faaliyetleri ve Anadolu’daki Amerikan okulları tartışıldı.
BSV
havadis
Osmanlıca Seminerleri 19.
döneminde…
SanatHafıza program dizisi
başladı
Sanat Araştırmaları Merkezi, Ekim
ayında yeni bir konuşma dizisi
başlattı. SanatHafıza başlıklı bu
program dizisinde sanatın hafıza
ile kurduğu ilişkinin irdelenmesi
hedefleniyor. Dizinin ilk konuğu
Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet
Araştırmaları Merkezi’nden Eyüp
Süzgün oldu. Süzgün ile “Öznel
Deneyim Mekânı Olarak Biyolojik
Hafıza: Hafızanın Bilinç ve
Benlikle İlişkisi” üzerine konuştuk.
Serinin ikinci konuğu olan
İstanbul Şehir Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Mahmut Mutman ile
“Deleuze’ün Felsefesinde Hafıza
ve Sinema”yı konuştuk. Programın
üçüncü konuğu, Mardin Artuklu
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent
Tanju ile Aralık ayında cumartesi
günleri gerçekleştirilen dört
oturumda “Mimarlık ve Hafıza”,
“Mimarlık ve Anıt”, “Mimarlık ve
Kimlik”, “Mimarlık ve Temsiliyet”
başlıkları tartışıldı.
Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye
Araştırmaları Merkezi bünyesinde
beş senedir devam eden Osmanlıca
Seminerlerinin kapsamı genişletilerek
öğrenim, kullanım ve neşir kademeleri
şeklinde yeniden yapılandırıldı. Bu
bağlamda, Osmanlı Türkçesi’ne
giriş ve paleografya birinci kademe;
diplomatika, epigrafi, hüsn-i hat,
nümizmatik, inşa, el yazmaları, metin
tahlilleri, transkripsiyon ve tahkik
usulleri ve neşir çalışmaları diğer
kademeler çerçevesinde önümüzdeki
dönemlerde ayrı ayrı ilan edilecektir.
Osmanlı Türkçesi’ne Giriş ve
Paleografya olmak üzere iki ayrı
seviyede yapılandırılan ilk kademe
seminerlerine, 8 Ekim 2012-4 Ocak
2013 tarihleri arasında düzenlenen
19. dönem Osmanlıca seminerleri ile
devam edildi. 29 Eylül 2012’de yapılan
seviye tespit sınavı neticesinde,
6 grup ile 9 Ekim’de başlayan 19.
Dönem seminerleri 4 Ocak 2013’te
tamamlanacaktır.
4 Mart-24 Mayıs 2013 tarihleri
arasında devam edecek 12 haftalık 20.
dönem seminerleri için başvurular ise
15-22 Şubat 2013 tarihleri arasında
www.bisav.org.tr üzerinden kabul
edilecektir.
Mete Tunçay TAM’ın misafiriydi
Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin
gerçekleştirdiği özel toplantı serisinin
ikinci konuğu Mete Tunçay idi.
Tunçay ile Türkiye Cumhuriyeti’nde
Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması
1923-1931 adlı kitabı çerçevesinde,
Türkiye’de sol ve tek parti dönemi
tartışıldı.
Hafıza Sanatı ve Vladimir
Nabokov Atölyesi başladı
Sanat Araştırmaları Merkezi
tarafından Dr. Nagihan Haliloğlu
yönetiminde düzenlenen atölyede,
‘hafıza’ bir tahlil birimi olarak ele
alınarak metin okumaları yapılacaktır.
Metinlerin çoğunu, günümüz roman
yazarları üzerindeki etkisi büyük
olan Vladimir Nabokov’un kitapları
oluşturmaktadır. Atölyede hafıza
hakkında kuramsal metinlerle
Nabokov’un metinlerinin okumaları
beraber yürütülecektir. Katılımcıların
çağdaş edebiyat ve/veya Türk
edebiyatından karşılaştırmalar
yapmaları teşvik edilecektir.
Müzik Odası Atölyesi 2012-2013 başladı
Bu atölye hem Türk hem de Batı müziğini öğrenmeye yöneliktir ve makam
teorilerinden Batı müziği ton ve modlarına kadar geniş bir alanı kapsayacaktır.
Atölyenin amacı sadece Türk müziğini veya sadece Batı müziğini değil; her iki
müziği de teknik ve teorik yapılarının yanı sıra tarihleri, felsefeleri ile öğrenebilmiş
öğrenciler yetiştirmeye yöneliktir.
BSV
havadis
Senaryo Atölyesi 2013 başladı
Sanat Araştırmaları Merkezi
bünyesinde Gökhan Yorgancıgil’in
koordinatörlüğünde devam edecek
atölyede, süreçlerin en başından bitmiş
bir senaryo metni elde edilmesine
kadar geçen aşamalar kolektif çalışma
şeklinde teorik ve pratik dersler halinde
yürütülecektir. Atölyenin öncelikli
amacı 90 dakikalık bir sinema filmi
senaryosu yazılmasıdır.
BSV Notlar 25: Yayınevleri
ve Yayıncılık Üzerine Sohbetler
çıktı
BSV Notlar serisinin yirmi beşincisi
Türkiye Araştırmaları Merkezi
tarafından “Yayınevleri ve Yayıncılık
Üzerine Sohbetler” başlığı ile
yayınlandı. Notlar, çeşitli tarihlerde
Türkiye Araştırmaları tarafından
düzenlenen Türkiye üzerine yayın
yapan yayınevleri konulu TAM sohbet
programlarının geniş özetlerini
içermektedir. Ayrıntılı bilgi için http://
bisav.org.tr/yayinlar web adresi
ziyaret edilebilir.
BSV Notlar 26: Çin Konuşmaları
çıktı
BSV Notlar serisinin yirmi altıncısı
Küresel Araştırmalar Merkezi
tarafından “Çin Konuşmaları”
başlığıyla yayınlandı. Notlar Zeyneb
Hale Eroğlu, Kadir Temiz ve Çağdaş
Üngör’ün yüksek lisans ve doktora
tez sunumları ile Çinli insan hakları
aktivisti Yang Jian-li’nin konuşmasını
içeriyor.
BSV Notlar 27: Medeniyetleri Karşılaştırmak,
George Makdisi Örneği çıktı
2013 Bahar Dönemi seminerleri
başlıyor
Bilim ve Sanat Vakfı seminerleri 47.
dönemi kayıtları 25 Şubat-8 Mart
tarihleri arasında alınmaya başlıyor.
Seminerler ise 8 Mart-13 Nisan tarihleri
arasında geçen dönem olduğu gibi
6 hafta sürecek. Seminerler herkese
açık olup katılım için herhangi bir şart
aranmamaktadır. Seminer ayrıntılarına
www.bisav.org.tr üzerinden ulaşılabilir.
Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından 31
Mart 2012 tarihinde düzenlenen “Medeniyetleri
Karşılaştırmak: George Makdisi Örneği” panelindeki
sunumlar Notlar serisinin 27. eseri olarak yayınlandı.
Eyyüp Said Kaya’nın (İstanbul Şehir Üniversitesi)
başkanlığındaki oturumda Ali Hakan Çavuşoğlu
(İSAM), H. Tuncay Başoğlu (İSAM) ve Harun Yılmaz
(Marmara Üniversitesi) medrese çalışmalarının
Batı’daki en önemli isimlerinden George Makdisi’nin
İslam ve Ortaçağ Batı yükseköğretimleri hakkındaki
yaklaşımı çerçevesinde medeniyetleri mukayese
etmenin imkânlarını ele aldılar.
lha Köse
Oturum Başkanı Ta
Çetin
Konuşmacı Hikmet
Ateşoğlu Güney
Müzakereci Nurşin
2012 Türk Dış
Politikası
si
Değerlendirme
mba
26 Aralık 2012 Çarşa
Vefa Salonu
18.30-20.30
Konuşmacılar
İlter Turan
a Türk Dış Politikası
Avro-Atlantik Hattınd
a
Nuh Yılmaz
Türk Dış Politikasın
nüşüm Sancılarının
Dö
i
ak
ınd
as
ny
Dü
Arap
Etkisi
rke
Küresel Araştırmalar Me
zi panel
lha Köse
Oturum Başkanı Ta
n
ve İsrail Politikası
Hasan Kösebalaba
iye’nin Değişen İran
rk
Tü
e
im
ril
Ge
n
tte
Rekabe
Hasan Ali Karasar
i
da Avrasya Derinliğ
Türk Dış Politikasın
Merkezi panel
Türkiye Araştırmaları
17
19.15-21.00
k Salonu / 16.00
15 Aralık 2012 / Zeyre
rah Safa Gürkan
Oturum Başkanı Em
Konuşmacılar
Şamil Mutlu
onerler”
ğu’nda Katolik Misy
“Osmanlı İmparatorlu
n
aliyetleri”
Mehmet Ali Doğa
estan Misyonerlik Fa
ot
Pr
a
’nd
ğu
rlu
to
ra
“Osmanlı İmpa
n
Ayşe Aksu
Anadolu’da Amerika
en Koleje Çıkan Yol:
ind
tim
re
Öğ
a
m
ku
“O
Okulları”
rkezi panel
si / Vefa Salonu /
Kasım 2012 Cumarte
r 1: Osmanlı
Şehirötesi Ağla
Misyonerlik /
a
d
’n
u
ğ
u
rl
to
İmpara
lar, İlişkiler
Kişiler, Kurum
Küresel Araştırmalar Me
rkezi panel
Küresel Araştırmalar Me
si ve NATO’nun
le
a
h
a
d
ü
M
n
Afganista
rası
nrası Uluslara
o
S
l
lü
y
E
1
1
:
Rolü
perasyonları
O
r
ra
k
ti
İs
e
v
Barış
n
2013’e Girerke
misi:
Türkiye Ekono
asi
İktisadi ve Siy
tihan
Dış Şoklarla İm
rtesi
22 Aralık 2012 Cuma
Vefa Salonu
18.30-20.30
kman Gündüz
Oturum Başkanı Lo
Konuşmacılar
- Murat Ülgen
n - Melikşah Utku
ca
Öz
an
rk
Se
m
Orhan Erde
Küresel
Araştırmalar
Merkezi
r
n
rile
eşe
teo
l
sell
e
e
r
i
r
t
ü
k
eş
an,
e el
bu
ym
iler
e
k
rı
ş
nü
K
i
l
ü
i
n
l
ı
yılla
a
o
s
r
k
6
a
a
r
9
n
i
b
a
9
t
1
slar
den
evle
81inin
Ulu
tifin
ve d yor. 19
iler
k
r
i
i
e
ğ
t
i
l
ri
sp
eş
kim
ndi
per
e el
u
erle
ayı,
rnit
ğ
y
e
ası
e
nb
n
d
d
dü
mo
ınm
ugü
de
ş
e
b
n
a
v
t
a
e
rik
ıl
v
a
çe
yap
tlar
çer
-teo
unu
u
a
a
t
ğ
y
d
e
u
o
b
ar
ld
sın
kü m rından
leri
akışl
ara
re o
ha i
sal B
Çün
atü
.
a
ala
m
r
m
a
d
r
e
o
pr
tışm alarla
üy
rin
le Ku
r
e
n
e
l
a
s
i
ü
t
e
r
iş
k
ti
üş
Kür
kum
mli
nm
eleş
ni d
KAM
an o ce geli
n ki
tiği
a
a
d
l
k
y
ı
e
e
a
re
d h
ap
m
ger
nın
ir sü
de y olojik
a
y
b
ası
y
e
r
ı
ün
ara
dığ
düz
l
d
ont
n
s
,
n
a
e
u
i
l
r
l
liğ
kaz
a gö mde, u temse
kim önem
an’
e
n
n
m
ö
i
y
y
ö
s
d
a
Ke
ve
siya
sıyl
i bu
rik
da.
da
layı
teo
ldiğ
um
o
r
e
tarz
a
u
g
t
D
k
e
.
d
e
e
l
z
i
c
m
a
rs
e
ile
li h
dec
reb
yete
risk
ri sa ışmak
p ve
e
a
l
i
v
.
ce
ilişk de tart
in
iyor
ere
e’n
rek
ey
iskl
e
r
z
g
.
ü
rkiy
u
k
d
ü
b
e
ndı
T
i
ı
nt
te
nm
rım
ar
aşa
iler
ı
a
2
ç
l
ü
l
r
1
d
y
e
a
l
ş
0
o
p
ı
r
2
a
k
ü
i
te
to
l Y
lül
sü
olit
en d
ırılm ona
Bila
bu
22 Ey
ar”
ul P
nid
re,
rt k
kışl
i
irme:
b
e
ö
ö
s
d
a
y
n
n
g
e
ns
d
e
B
l
t
a
r
aş’ı
n’a
e ve
sal
ran
Değe
ersi
v
, İst
ı
a
t
v
m
a
e
i
r
m
a
S
d
rnit
a
n
r
y
e
n
i
k
e
u
Ü
d
ü
u
n
K
i
o
ğ
akin
cı
üs
le K
em
i So
di; l
nem
ban
.
etim
k
ünc
d
ese
y
ö
l
a
r
k
r
i
d
e
i
ğ
S
e
m
t
r
t
ü
e
alar
d
e
et
an
ek
dö
“K
üö
dön
rü v
l
nm
afir
ırılm lılığı
lard
üm
ö
nin
ü
s
l
e
u
k
l
i
t
i
n
l
ö
s
y
k
B
ç
i
u
n
e
B
rk
ım
ir.
gü
1E
diz
er B
dire
an’
kleş ında fa
risi
esid
e
i
şkil
en 1
ezi
m
i
t
ç
ç
l
k
y
ş
m
r
İ
e
r
r
e
s
e
ı
le
e
a
K
sı
ıl g
Me
çtığ
de g
me
esn
ara
tiği
uat
ir y
ol a
aliz
lılık
rek
elin ümler
slar
r. F
y
nb
e
e
u
r
m
o
D
l
g
e
ark
.
e
d
z
f
f
U
n
t
ş
i
,
e
o
ü
k
m
r
a
i
d
m
n
l
te
n
si P
l dö
rme . Kırılm
ı
kim
l sis
zeri
üye
ldığ
pısa ar götü
ese
u
n, ü
.
r
a
i
a
ü
y
i.
d
apı
okt
k
r
m
e
y
i
d
y
y
v
n
a
ı
d
n
ı
leşt
e
K
rın
len
ımı
vab
çek
ye k
r
a
r
y
e
l
e
e
ı
ı
e
r
c
ğ
r
k
g
ı
e
n
ne
bir
üd
sald
a ile
unu
tnik
rus
şüm
osn
e
o
ü
B
e
s
n
e
d
v
dö
elin
vya
tem
osla
g
u
Y
KAM
esel
r
ü
K
ası nüşüm
r
n
o
ö
lül S mde D
y
E
man
y
11 Siste
e
tK
Fua
KAM Yuvarlak Masa Toplantıları
KÜRESELE KURAMSAL BAKIŞLAR
11 Eylül Sonrası Küresel Sistemde Dönüşüm Fuat Keyman • 22 Eylül 2012
Critical Geopolitics and International Relations Gerard Toal • 6 Ekim 2012
TEZAT
Türkiye’nin Stratejik Kültürü ve Yeni Dış Politikası Ramazan Erdağ • 29 Eylül 2012
ÖZEL ETKİNLİK
Türk Dış Politikasında Balkanlar Birgül Demirtaş • 17 Ekim 2012
ORTADOĞU KONUŞMALARI
Syrian Crisis and the Responsibility to Protect Vasilka Sancin • 19 Eylül 2012
ASYA KONUŞMALARI
The Effects of Afghan War on South Asia Region Naveed Ahmad Rana • 21 Kasım 2012
AVRUPA KONUŞMALARI
The Political and Economic Consequences of the Greek Debt Crisis
Dimitrios Triantaphyllou
28 Kasım 2012
İKTİSAT KONUŞMALARI
Osmanlı Anonim Şirketleri (1908-1922) Ticari Bankalar ile İslâmi Bankaların Mukayesesi Celali Yılmaz • 3 Kasım 2012
Hüseyin Aytuğ • 22 Aralık 2012
ETKİN YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ
Bireysel ve Kurumsal Performans PANEL
Afganistan Müdahalesi ve NATO’nun Rolü:
11 Eylül Sonrası Uluslararası Barış ve
İstikrar Operasyonları
2013’e Girerken Türkiye Ekonomisi: İktisadi ve Siyasi Dış Şoklarla İmtihan
2012 Türk Dış Politikası Değerlendirmesi
el
KüresBahattin
Aydın • 29 Eylül 2012
lar
a
m
ır
t
Araş erkezi
M
K17AMKasım72012
22 Aralık 2012
26 Aralık 2012
ri
aki
ekle
şınd
ı
d
yec
ı
e
t
a
m
B
unu
tire
: (i)
son
eğiş
rdu
n
d
i
u
i
ğ
zm
rin
do
tali
unu âmi
dile
lar
yan
son
r
ken
lma
ı
İsl
e
o
r
n
d
ı
ı
k
aç,
rak
in
lar
a
m
m
k
m
a
ı
z
lu
ki
,
iy
azla
ali
top
rde
ent
nda matif
ha f
esin
e
ı
l
d
a
c
s
i
a
d
n
s
m
,
k
ü
ri
nr
or
iyi
eğil
i) O
düş
dev
5 so
ve n
i. (i
bu
eti d ayacak siyasi
d
199
l
aki
,
r
l
ü
v
i
a
e
k
t
h
l
e
c
a
n
r
ıy
ğl
ge
at d
öyle
n
rde
bar
k bi
t sa
i; çü
ç”
şeri
der
kile
rati
aya
e iti
tird
e
dı. B le, “gü
ş
k
c
h
e
i
v
a
i
l
l
o
g
t
i
mo
u
ş
n
l
ı
a
t
m
e
y
r
s
”
i
s
Ne
z
e
b
r
a
u
s
o
e
ar
dü
aya
ve d
etki
e on
n en
değ
ve p
bir
slar
vlet
yal
lik v
unu
ve “ Eylül
çıkm lun da
ulu
e
t
n
b
i
”
e
d
nı
ş
o
i
l
n
r
u
o
rm
1
bi
ları
ti k
iş, e
üş ö vist ok
st-k
a, 1
“no
t et
dırı
len
o
l
i
a
e
m
t
l
a
gör
P
r
r
i
l
ı
e
e
ı
t
s
a
)
k
r
iliz
ii
ıs
iş
es
kır
yön
İng
i. (i
strü ın yan
terö
Kür
nci
una
d
i
n
i
ü
i
8
n
k
n
k
c
r
0
İ
a
kon
e
o
”
e
r
i.
il
’d
20
rap
es
çün enin
düz
çıka
dra
i, A
gird kleşti.
ı kiş
nd
nü
l
i
z
n
slu
l
i
e
ı
n
o
m
r
ş
s
ve “ ipline
e
unu
kle
8K
rçe
zn
şün
ği, L istan a
T
e
0
e
ö
s
ü
e
.
i
ç
0
g
r
d
n
u
2
d
oe
a,
ile
ge
ör
v)
ak
de
ı old rak ne
lind nlamd
pik
ları
ı. (i
nP
nin
i ile
i
m
ı
e
i
e
z
t
d
r
a
z
i
ı
y
l
i
y
m
a
r
ı
r
e
ğ
a
e
k
s
sald
i
ik K
enl
l ba
i ya
an k
lül t
lma
. Bu
tird
düz
isin
ydi
ihse
nom
şı o
şlay öre,
1 Ey
r
e
d
a
a
o
t
1
a
n
k
d
eleş iğini
b
t
k
e
e
i
E
l
n
e
g
e
s
ı
k
l
i
a
n
s
’
,
t
a
m
l
e
i
’
a
t
d
va
iz
lma
kriz
düz
iste
Eylü eyman
sil e
ının
uaz
kırı
eni
mik
har
tem
K
i, bu
dB
z
n 11
o
a
i
.
i
e
b
i
ü
i
n
B
n
n
t
l
i
d
g
m
ko
ıie
la
ek
si
me
z
kriz
ham resel e
em
ısıy
me
tişim avram
lleş
y
u
d
ş
arü
e
e
a
ı
e
l
s
n
l
M
s
e
o
ı teb
t” k
l kü
an
r yö
ş
l
i
e
şma n derin ktir. D
kür
ı
a
l
o
r
a
y
b
a
l
e
a
il
d
de
lib
ce
lam
rizi
n ar
e “a
a âd
isin
ıl
r
ede
sağ
ik k
üze
çer
ylec
dah
cü
nas
d
i
m
m
ö
i
kile
n
a
r
e
o
z
r
i
i
v
B
ü
v
n
i.
ile
kr
ib
rd
de
ı iliş
d
k
ğ
a
ö
s
i
r
ş
k
eko
r
t
i
a
e
e
a
l
D
.
ş
r
n
t
i
v
r
e
a
r.
sı
rtar
gös
n so
birl
riyo
yan
slar
lidi
ara
de a
l’de
em
ulu
ekti
aşla r.
arın
r
,
slar
ü
n
l
b
z
e
a
u
ö
y
l
a
g
a
ı
p
E
u
p
lm
su
yi
us’t
Ara
rı”d
“11
kırı
ada
me
oru
Tun
aha
ört
l’ün
?” s
tti.
üny
şün
d
B
a
z
ü
r
e
d
ü
i
l
d
a
u
p
r
y
d
y
l
E
ra
r
lın
n
bi
us
eli
on
ide
0 yı
, 11
kile
kon
nm
n “A
asy
ş
n
1
n
z
’ü
i
e
ü
k
e
0
l
a
r
ş
ö
i
o
y
i
2
ü
S
g
m
sı
e
yl l
dü
ov
ını
Key
a is
aza
i pr
rara asını
11 E irlikte
am
a
k
a
m
m
r
l
l
e
a
d
k
ı
s
u
ı
v
i
r
d
l
k
m
lu
e
n
m
kı
em
de ç
en b
ğin
el u
rtış
ağla onrası
iye’
etti
a ön
ub
ned
e ta
gen
s
t
d
B
,
a
i
ı
e
a
l
m
Sur
r
t
n
v
y
a
r
rı
ok
arı
aha
dev
ode
aha
rt n
pB
Bah
için
pB
ve m de, dö
n
a
Ara
ı
r
e
n
A
d
ı
z
am
i ve
için
mü
kur
Kriz
üğü
d
8
0
n
ü
20
düş
2012 GÜZ DÖNEMİ KAM SEMİNERLERİ LİSTESİ
GİRİŞ SEMİNERLERİ
1 İktisadın Temel Kavramları
2 Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları
el
Küres lar
tş ırma
Ara
TEMEL SEMİNERLER
1 İletişim Psikolojisi
2 İnsan Kaynakları Yönetimi
3 Orta Doğu Tarihi II: Osmanlı Sonrası Dönem
4 Siyaset Bilimine Giriş
8
zi
Merke
KAM
A. Faruk Aysan
Halil Tunalı
Lokman Gündüz
Mustafa Çelen
Ali Aslan
Mesut Özcan
Muzaffer Şenel
Talha Köse
İ. Zeyd Gerçik
Bahattin Aydın
Z. Tuba Kor
5 Stratejik Yönetim ve Planlama
6 Türk Dış Politikası: Teori ve Pratik 7 Türkiye Ekonomi Politiği 8 Uluslararası Finansal Krizler
Haluk Dortluoğlu
Hasan Kösebalaban
Sadık Ünay
Lokman Gündüz
OKUMA GRUPLARI
1 Etnisite, Milliyetçilik ve Gruplar Arası
Çatışmaları Anlamak
2 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 İslam ve İktisat
4 Uluslararası İlişkiler Teorisi
5 Yönetim Düşüncesi
Talha Köse
Bahattin Aydın
A. Faruk Aysan
Lokman Gündüz
Hasan Basri Yalçın
Haluk Dortluoğlu
İ. Zeyd Gerçik
ATÖLYELER
Burhanettin Duran
M. Akif Kayapınar
1 Stratejik Derinlik Atölyesi
KAM-MAM
n
leri
üm
ş
ü
r
aı
dön
Bah
sel
p
ç
i
a
an
Ar
da
eyd
şte
ışın
nm
dı. İ
tı d
y
o
a
a
S
B
i ile
.
rs
ğı
Kriz ın
udu
ı va
adı
k
k
n
i
ı
o
m
ğ
n
rın
om
an
ca
oku
aya
eyd
kon vramla
E
m
m
l
n
e
a
a
se
y
yaş
üre
k” k
nce
u.
“ris
üşü
08 K
1
e
d
0
1
ya
old
v
2
.
i
i
u
ı
”
s
y
e
b
d
er,
i
k
s
e
i
i
n
b
a
törl
irm
sizl
kla
ofo
k
m
r
g
a
i
A
u
l
d
m
e
dır
ok
be
or:
ler
slâ
eo
akta
te “
ğin
işki
ıkıy
ve İ
i
k
i
l
i
ç
i
i
m
t
n
t
k
l
r
ı
a
k
a
r
e
ç
c
ar
lle
bi
eke
yd
ras
nu
ere
a ön üç me
har
işga
ara
iyet
i so
l
h
ek g
e
u
k
e
s
sı
a
i
r
d
d
u
m
eş
n
ara
ul
an
lin
e, d
rin
ün
slar
dıra iler
likt
lard
ak m r teme
abe
düş
r
u
n
r
r
i
l
n
a
a
e
l
b
u
u
b
k
işk
an
l, b
bak üreçle
nla
artı
sı il
yı c
e
Tüm larına
Eylü . Bunu
sel
re,
es
ara
ma
ö
m
r
ş
v
sind
ç
ı
g
e
i
a
r
t
t
l
rd
ön
tar
aire
n’a
lus
onu ormla
e
y
a
s
d
e
v
U
r
geti
r
e
.
i
m
m
b
tü
cü
e,
if
kv
çtı
an
Key
nor
ma
arz
üm
nat
loji
rkiy
ol a
ya d tedir.
pre
sök
nde ır. Bu t ika Tü
lter
mo
i
a
l
e
ya y
ı
ini
n
t
k
,
i
e
a
p
s
m
da
lit
em
ten
nem
epi
tad
tme
i
t
o
a
ı, ya
ö
e
k
s
s
n
p
n
l
n
oku
a
r
ı
a
i
i
o
in
ış
ın
iler
ode
ritiğ
unm r ve d
eler
ışılm r süreç
am
ilişk
bul
ülk
le
i
kur
tart
da m
ite k
i
si
i
k
i
a
b
n
k
e
e
b
s
a
l
r
ş
i
i
d
u
i
m
k
g
m
r ı
il
nt
ış
de
ey
irm
uc
bak
mo
k, fa
tart
stan
rası
leşt
ekle
kur
düz
i
,
e
r
a
k
b
u
r
d
k
r
e
n
i
e
b
a
a
n
ç
i
bili
sl
er
ar
ide
ceğ
ira
ger
ulu
rula
ve H Son ol
ğu
mv
üle
yen
u
e
u
a
z
t
di. Z zlerini
n
d
y
ş
ö
e
l
l
ö
u
ç
zi
ru
rm
ö
dır.
g ol
Bre
m”a
,o
arın ine ku
ğı s
geti
akta
yalo bilirse
unl
nor
en,
”
r
i
adı
r
m
“
k
k
e
d
r
o
r
ı
z
e
m
i
ü
s
r
t
n
l
ş
v
i
a
a
ü
r
r
l
t
a
e
b
ı
a
e
l
ü
n
u
d
t
a
ene
ak
e
ek
ni
zg
nd
un
öğr
sınd rdan b
risi
nite e” gerç
a “ö
sind
um
n
a
m
e
l
i
r
r
r
e
e
r
ç
y
e
i
ı
a
u
e
d
d
ıs
iç
od
in
nla
r. H
de
ler
em
olay ernite
rbir
ma
bili
rüş
eri
i
lerl
t
l
d
dı. M
a
i
ö
l
a
hem
b
r
e
“
g
k
o
a
k
m
e
k
d
l
ı
n
v
i
z
v
l
u
n
o
l
i
e
l
l
k
k
m
sa
kü
ti
ar
ya
ulcu
lked
ikte n
ulcu
da,
kra
üm
ntık
ve f
per
çoğ
birl
iki i
i
çoğ
mo
ma
ji m
em
e
rum
k
a
e
i
c
o
e
u
d
d
l
n
ğ
iler
r
e
d
e
ş
u
mo
lam
der
ı ve
ede
lece
ilişk
B
e
ğ
t
n
t
ı
.
ü
geli
ı
ı
a
s
s
e
z
r
i
d
k
ra
la
çö
kb
ep
are
tlan
ara
hak
loji
rın
bir
kısı
da h , ulusl
nla
mo
let
a
san
e
v
u
r
t
n
r
e
a
i
s
ı,
ir
so
ğu
p
,d
epi
dır.
dın
sı
ma
in b unlulu
rak
kalı
.
nda
kay
oku
eler
rara
r
u
laya
ıldı
a
k
a
o
r
dul
u
n
l
l
m
z
a
s
g
m
a
o
ü
e
ru
m
uş
uy
yd
av
u
?
u
ulu
m
e
n
n
d
x
d
l
n
o
n
u
p
m
ı
e
o
k
&
k
s
n
uc
öğr
ası
=80
lma
n
a ilk
ları
n’ın erkez.a
son
şılm şmanı
md
ma
urid
eli o
ram
ı
t
a
a
y
l
l
l
t
m
v
as
l
e
m
y
ğ
/
n
a
a
e
r
a
a
K
a
k
t
ı
&
.t
t
ba
km
ol
Bu
inin e aklın
nlik
t, d
Fua
.org
zi=1 uvarla
t
e
i
.
v
i
e
m
r
d
a
m
e
d
s
m
D
i
y
i&
h
iv
ge
f.
ön
ziya
w.b
=6&
rint
iğin Carl Sc
ve e
Pro
çin
dan
aay
enl
/ww
ezid iniz.
er i
s
a
.
l
/
k
i
:
i
a
m
r
m
k
d
p
e
ş
e
rs
km
me
ter
iliş
htt
t eg
uzla lirlem
bili
arla 6_80&
gös
evle
bir
eye
e
r
ını
l
yuv
_
i
n
b
z
ğ
=
i
i
9
ı
b
ı
t
l
ve d
e
e
n
ız
en
D=
a
lece
iyas
âns
i ola
ind
nuI
an’
böy
la, s istisna
ink
me
imk
ym
e
l
y
e
ı
v
7
k
i
K
.
d
kat
=99
ıktı
e ve göster
e
aid
bir
alit
ya ç
erm
t,
t
u
a
t
v
i
t
n
n
r
r
e
a
m
o
uğu
kar
u m in Sch
ımı
old
ayr
da b
iç
n
eci
n
e
ı
r
n
a
s
e
ü
m
s
b
şm
er
nra
sına
gam
ar v
t-dü ylül so
r
A
s
a
ma
o
o
k
n
i
d
a
g
E
u
r
z
b
1
a
io
e
e, 1
şen
i. G
lik k
gör
esin
leşt
ekle
nce
ç
n
ö
i
r
ilm
r
g
e
n
i
i
r
g
t
i
t
l
e
i
a
e
g
be
liyl
ma
ki”n
kt
ine
let e , bir ce
hal
“öte se dire
ı
n
l
a
dev
e
k
i
d
m
ta
ss
ikle
düş
ecin
rau
evle
zell
t
n
i
d
ö
S
sür
,
n
el
e
i
o
an
Küres lar
ylec rdi. Le
iğer
tı’d
tti.
a
a
e
m
i
B
ve d etti. Bö
ır
t
t
t
e
Araş erkezi
e ge ost”un
işar
et
M
sı
alin
ına
işar
“d
ara
ğ
r
n
k
nh
a
a
ı
l
a
’
c
a
s
r
a
p
a
m
u
k
a
KAM 9
l
u
lun
Kit
düş
n çı
ım,
sal
ş
t
e bu itap’ta
a
l
u
d
i
ak
eK
etk
lK
çu y andı v
utsa
uss
K
z
a
a
e
r
t
k
d
S
nlik
lece
etki
Böy
e
d
iler
ilişk
ım
klaş
nle,
ir ya
b
ede
n
n
a
u
ş
çalı olitik b
k
ve
ara
aya
op
m
r
e
fi ol
j
atik
u
r
a
l
t
r
k
e
ş
ğ
r
o
o
ti
olu
dem erinin
in c
Eleş
tası
ntierin
şti.
l
i
a
i
l
sill
nok
k
k
e
ş
tem jik bir
lara
ak g dar ili
a
r
o
y
a
i
l
o
as
dün todolo
ikti
, siy
şik
im
e
istik iyerar
hâk
n
i
ve m .
nh
itik
erm
l
u
t
a
a
d
e
d
d
lı
ol
an
ın
ark
litik
açıs
nde iasında
i
ç
s
ve f
ü
opo r
e
g
n
e
d
j
m
a
l
l
d
o
ai
edi
âkim el kültü
im
ifşa
ğlam
hâk üren h
m
a
l sa
d
e
l
t te
rd
yı
tem
d
dör
ı sü
yüz
n
n
n
.
ı
i
0
a
ğ
n
ı
rl
ni
l, 2
ics
a va serüve lattı.
Toa
olit ions)
ard
l
p
n
ı
o
m
u an
an
for
l Ge l Relat
igm rduğun
a
d
c
çli
a
i
t
a
tu
par
İsve
o
a
a
e
f
ğ
(Cri ation
o
de
rin
rn
üze
da D
k ilk 99’da
ara
ısın
8
l
ş
Inte
o
r
m
an 1 ’in
Ka
vra
ınd
ika
f
a
t
a
k
i
zel
l
r
e
ta
bir
Po
Rat
,
n
n
k
e
i
ketl
l
a
l
lm
are
olit
Kje
A
h
p
ı
de
o
n
m
en
’i
Je
ğin
ada
llen cesind
yre
e
e
j
m
fark
i
ç
l
K
bi
rda
dı.
şün ılın ilk
l
ş
a
ı
ü
l
a
t
n
ı
d
a
l
t
y
la
şi
fi
e,
m
2012
kul
t Ye
yüz
ğra
plan l
gör
rtış
20.
” to
i co
Mura
k ta Toal’e
6 Ekim
e
r
s
i
h
r
e
:
t
i
a
a
e
c
bir
i
v
l
t
l
y
m
e
si
iği
po
ri,
aT
akış
eleş
ojik klim
lendir
i
d
o
i
r
l
,
r
B
e
b
e
ı
i
n
o
ğ
j
l
i
t
s
t
e
ş
D
cı
sa
en
,i
Virg şkiler
geli inleşen
a on
ma
am
vre
erd
iği
den
nuş
g
iml
Kur
İli
sınd ziki çe
l
r
ı
n
o
ı
i
i
i
e
ş
l
s
k
l
r
ğ
iled
r
e
a
i
e
e
e
i
k
a
l
r
s
t
c
b
F
k
k
a
e
e
n
l
.
m
r
r
i
ı
l
ıl
a
si
ika
eşi
“Kü
len
Toa
sıyd
lusl
nas
cu i
nb
,
olit
en
edi
lma
seti
np
ve U Gerard politik
sini in kuru
ı
o
i
a
rün
z
n
y
i
n
m
i
ü
a
i
s
.
d
t
ü
t
o
ğ
ğ
f
l
ikçi
i
e
n
e
n
o
o
u
d
kü
ön
ğü
Pr
el j
olit
olit
k
m
i
i
r
Y
ü
i
p
p
l
i
l
bu
s
t
i
u
t
z
i
o
o
e
s
n
l
ş
je
le
üy
ite
ren
rke
kon jeopo
z je
leri
stü
E
s
i
i
e
e
i
r
l
.
ü
f
k
m
v
i
i
e
i
m
ş
a
i
g
v
k
tn
ili
ret
l) id
oğr
has
ı. İn
Üni
nca
leri
sal
evle
ü öğ uathai
ve c neme
and örnek
et, a
siya
ik d
d
k
s
üm
s
e
l
T
a
n
a
e
a
ı
ö
r
v
l
ö
y
l
d
B
la
ild
el
lar
alın
e, k
id Ó
n si
bu
msa
vi o
şek
ktü
oru
siyl
aró
set
en y ısında
plu
üre
bir
tele
el s
e
t
o
l
(Ge
ade
t
i
n
r
f
m
ç
i
m
siya
e
i
r
e
a
n
e
,
b
ı
e
t
n
m
n
h
e
ş
k
ı
i
l
l
d
n
ı
e
’
ı
e
”
l
k
l
ü
ey
ış
ak
ara
ckin
akış bir söy
Toa
elen
nm
lan
ik b
ifad
Ma
alın
ya
um
f
jik b
tik g larında er bir
olit
i
a
e
i
l
e
n
t
t
l
p
t
r
a
o
a
o
a
o
o
k
t
je
iğ
uh
kk
e
“str
sal
jeop ın şar
ı di
i. D
n m reğind
kân
n
tlar
eğin
eyd
akım a dura
şun
a
r
y
t
u
ğ
me
a
a
e
k
r
ş
o
ç
len
n
e
e
u
e
d
a
d
n
d
n
d
m
ı
g
n
y
o
n
f
s
u
e
sı
li
an
nce
ze
len
gör
arşı
nö
uha
al, b
arın
elir
rafy
l dü
l
k
a
o
l
ğ
a
b
m
ı
d
s
n
T
o
y
u
a
i
i.
m
ın
um
ak c
80’l
ura
lird
uz b
açıd
ısın
opl
anc
irel
lebi
k 19 kuşkus rekse k
ın t
ş aç
i
ı
a
n
d
r
k
ı
leşt
e
a
i
s
a
.
e
ı
e
,
i
s
a
l
b
t
ol
,
r
g
a
r
i
i
a
a
r
l
i
iy
ic
e
in
anl
en b
ı. To
ktü
ttiğ
da s ini
en b
çıkt
tele ülerind
i yıl
âkim düşün zmet e
l
n
ele
h
p
m
i
e
n
r
s
i
ek
hi
den
eni
ya
r di
önc
ayı
ny
n
e
n
i
e
i
ğ
o
ger
i
l
l
f
n
s
i
i
o
i
nm
r
t
,
s
k
e
m
d
ü
l
k
ş
k
e
u
ş
e
i
i
i
e
r
l
t
ü
n
i
u
li
işk
leşm persp ğayı d
kün
rası
en ö
uns
sı il
opo
yer
üm
bir
lara
itik
do
el je
itik
rara
l
s
z
m
l
r
a
o
e
u
i
e
l
o
l
t
s
n
p
s
i
m
o
ede
Eleş ya ve u
jeop ğında
ı ulu
k je
di.
eğiş
lasi
ünm ını çiz
fyay uşun d
dı
raf
ş
k
n
a
n
ğ
i
t
ü
r
ı
r
l
l
o
s
t
ğ
i
l
l
a
c
sa
ile
ud
co
ın a
min
varo
um
lum
ilişk
de,
sal
eter
ağın
opl
sal
top
t
d
için
c
m
n
n
a
i
m
n
ı
u
n
lu
ay
re
itiğ
el
opl
top
ekâ
eşti
pol
Küres lar
olam
da t
a, m isi jeo
nda
yerl
k
a
ı
n
a
s
m
k
ı
ır
u
t
a
l
ş
rm
m
Araş erkezi
olar ün kar
nem başvu
ulu
M
ç
r
nö
kur
ü
e
a
ı
t
y
l
d
s
iren
a
y
ü
a
k
şe
ar
oğ
ir d
KAM
r
r
d
b
e
e
i
l
e
h
n
e
i
n
e
iler
özn
yülü
ne v
ilişk
ma
imi
r
t
e
a
t
e
r
d
e
ü
10
ikti
tirm
im
ekiş
p
hâk
e
l
etiy
sur
ve
k
i
t
i
l
opo şkiler
e
J
l
i
tire rası İl
ş
e
l
a
E
slar
u
l
U
oal
T
d
ar
Ger
itik
a
pol
o
yrıc
e
j
u. A ş
eti
s
d
a
n
y
a
si
su
Sav
me
rini
ğuk
rele rnekle
o
v
S
e
ik
ö
iç
ede
olit
iği’n n yalın ok ülk
jeop dı.
i
Birl
e
ç
t
r
e
n
s
n
bi
tiği
hil
ıkla
siya
pra
a aç
e dâ dünya
l
y
r
i
a
k
sl
e
Tür
ran
ind
ik
em
refe
gın
olit
n
y
a
p
ö
r
a
o
y
d
bir
e
rla
ew,
ve J nya’da
su
yan
afo
t
u
u
f
e
k
m
k
Agn ir
i
ü
z
o
t
a
m
i
n
i
n
l
n
n
h
m
i
e
e
o
l
a
b
v
p
w
is
A
ü Jo
eyd
irel
Jeo
şın
atik
Dar ’larda
e m ülüğün ı eleşt ştirel
layı
irel
yal
0
u
k pr
m
t
i
s
i
n
3
b
ş
l
t
ğ
c
a
i
o
i
9
e
ı
,
e
l
t
ğ
n
S
el
o
El
e1
ik”
öre olarak
üç e larak ö ’in yap Toal,
jeop
olit
llikl
me
’e g
ı.
o
iğer
al
t
f
şün
o
Öze ik jeop eni bir n Toal nizma
i
k
D
ı
t
ü
T
ç
n
k
d
i
e
e
a
”
e
y
v
in
n
n
a
p
i
y
s
rg
is
ga
ta
ley
by
itik
an
itiğ
per
ir o
“or
k or jeopol jeopol
Dal
lakk
e al ini söy
b
a
e
lisi
n
i
n
r
t
i
t
f
o
a
e
it “
im
nem
f ol
sel
vlet eğin
evle
ttiğ
ş
i
S
ö
k
e
t
e
e
d
hed
i
e
r
k
d
ç
,
n
n
ü
e
iğ
e
k
tür
bir
spe
elen opolit
tür
md
ani
gele ânı ve
kül
per litiğin
kül
org
biçi
e
ını,
k
tik g
j
i
i
r
ğ
e
itik
l
i
ı
c
l
o
a
l
o
b
.
d
m
o
p
d
e
p
a
ti
if
ı,
jeo
jeop ı. Ratz bu jeo nya’sın arak
nat fade et
olm rafyay
e
y
lter
i
ld
imi
a
ğ
a
d
u
a
i
l
a
ç
o
ik
ğ
i
i
n
z
m
i
c
i
e
l
l
u
b
l
m
n
e
ti
el
m
se l kılan
ek
iA
n
old
anı
sind siyase ileceği
ilim
at ş
er’i
Naz arak t
im
e
f
k
b
t
k
i
kli
e
o
ö
â
k
n
e
a
s
h
ii
ha
ny
ush ik
ırab olitiği
ger
i ol
n
t
r
ü
i
a
ı
i
ır.
ş
d
ğ
m
y
b
i
a
H
e
de
op
all
u.
ma
bil
asıd
en
olit
s
e
t
ş
d
r
t
örn
j
l
k
p
a
e
e
,
l
m
l
o
t
o
o
,
n
ra
ak
bu
ös
nın
er
dev
ik je likler”
kav
öre he ile y şlangıç
ları
ol g
hof
bir
klas
ma
’e g
iki
te y l Haus
l
ş
e
a
p
“
ı
e
a
l
i
d
b
ü
s
ş
r
o
ş
i
n
r
ça
T
r
le
siya
Kar
ına
mli
li bi
yülü fuz etm iz güç i
litik /iktida
öne sı
dias
alan
hay
nem jeopo
f
i
n
d
a
ü
i
a
ö
g
a
e
e
d
l
t
n
r
l
i
d
a
e
e
b
ik
oğ
rın
ma
kç
bi
rel
elin
olit
ltcu ışmala
ştır
ldu
de c emele
eşti
u gi
n
p
a
u
l
o
l
ğ
e
n
o
a
l
e
i
g
l
e
u
c
a
l
t
j
k
s
a
u
l
n
ld
l’in
i şe
ak
e Fo lır ve ç kavram iktidar
türe
türü er’de o
Toa
çler
e is
kül
a
olar tik
kül
ü
r
d
d
r
i
e
og
a
t
e
n
n
v
y
e
i
ik
as
ara
ck
oli
özü ektifi y o-iktid ltcu bi iyle
y
n
k
p
i
t
l
s
o
a
e
Ma
je
je
m
e,
al
nd
sp
au
e
msa
şısı
per r tutan
iyad ensrau ren bu rarşiy tin
ouc ir. Bu h ı kura
z
F
kar
n
a
c
e
b
te
ye
md
hiy
leld
ısal
. Le
evle
akta
re,
gös
bir
anla le para
tnik
-yap al’e gö
olm ıyordu ndini
de d yatta
t
e
u
n
s
,
i
b
ı
o
y
ç
e
i
i
p
k
ha
an
To
tıs
da
ktif
itik
mu
etin
’da
nla
day
rek
nle
rspe jeopol
nya
m a let uyu zileşe inin
ede el siyas armak
e
i
a
n
p
k
â
l
m
u
e
l
ğ
Al
çık
res
ı ve
nh
tire
erk
r. B
-mi
rati
eleş işimdi litik, kü u açığa nlamın k
türü devlet
ve m aset p öre bu
k
e
r
kül
i
e
a
n
o
y
n
g
ış
si
nu
op
eg
yer
erm
bir
ana
bir
ın
işle
oal’
.
el je ülasyo bartılm ni göst ğer bir
n
ı
r
n
n
day
T
t
i
ı
e
t
e
.
r
ç
r
i
i
a
tti
eleş fi form
ak g ı öngö
okla e yol a
iler
ış
şırı
r. D
et e
anc
birç
ilişk emlidi arak) d
in a
ra
zm
sin
i
ğ
ğ
ğın
n
i
e
m
i
a
h
o
t
i
l
ğ
c
c
ü
l
n
e
i
m
a
o
k
l
t
o
l
ö
i
n
i
k
i
l
p
k
a
e
imi
li
k
es
ha
eo
po
n ed
erec gerçek z ve da
k ta
ve j
d
i
leşm rzı, jeo şru ila
ş
r
n
r
e
e
y
ra
so
bir
ta
ı
ime
ğişm ak,
hiye ından (fiziki
set
ayr
alan
“de
g
l
m
rm
siya
a
n
ı
n
e
i
e
a
d
k
r
ın
der
av
ba
e
tem
, ye
ünd
n
m
k
ı
e
ı
z
l
ü
k
ö
mo
p
ö
y
c
r
k
a
g
e
k
n
a
n
ı
i
i
f
y
d
ş
ü
t
ğ
n
a
a
i
ç
y
li
ın
ifa
ının
ıkıy
olit
Sav
,
le a
in ü
opo
ikan
adığ e jeop a sıkı s n
ğuk elenek
neğ ealizm
olit
k Je
e
m
o
i
l
l
p
t
l
S
d
e
o
a
y
i
g
r
g
anı
sı
zl
r”
sin
Pr
litik
ma
rke
litik
e bu nya
igm
nsu da öte
g
o
r
e
o
i
d
u
ö
p
p
a
d
m
g
r
ü
a
e
a
r
d
n
e
Jeo
un
llikl
t pa
lan
oal’
rika
bu p
bun
öze
me
evle nu ve
ir. T âkim o mlarda
A
d
d
ise
i
n
s
t
a
h
ğu
yı
se
ulu
lan
ldu
siya olitikte l varsa sında
yas
ri
ğlı o
e
a
itik
e
p
a
l
l
r
i
o
b
o
m
a
e
u
te
et
jeop lasik j
ğun n
aki
yas
ldu
ınd
e si
ık
a
l
o
k
k
i
i
i
k
p
el
a
tı
er k
ân
işk
Küres lar
Am
eti h i, mek
ir il
s
a
b
n
a
m
,
ü
z
ır
y
t
a
n
si
d
n
gib
Araş erkezi
lma
am
rolü esi içi
M
uğu e sarsı
anl
ont
m
k
u
old
l
r
v
B
e
n
ü
l
ı
.
r
t
m
n
u
ü
e
KAM 11
a
â
l
rd
vy
nd
ek
sağ
n sü u savu ’nin So
km
ı
e
n
r
ı
e
as
un
sür
ABD
ony olduğ
em
nde
i
z
g
e
e
m
h
e
ilm
dön
geç
vaş
vaz
a
S
uk
Soğ
n
i
’nu
ğlu
Yen
o
t
vu
l’ün rı
a
ü
D
G
la
h
et
fuk
hm bdulla
n U ış
in A
ı
A
ç
n
i
e
ı
ön
ik v litikas ikte, d
aki
tik y Derinl
irl
Po
ınd rı gibi
b
ş
s
Pra
ı
a
k
a
i
l
la
tej
rk D lmak
nizm
ma
Stra lda Tü
el a a meka konuş
e
ı
m
v
ş.
y
e
ı
e
e
u
Yüz arını t ar alm
en
eç v dalanm
nlem lduğun
l
e
r
m
p
z
ind
a
e
y
o
ita
fa
,d
ak
em
, dü
k
p
e
a
d
i
l
n
a
a
a
d
h
ö
d
sa
ak
ırm
le
an
itik
vaş
ine
e
raşt
nm
pol
den
ard
k Sa k dış
leri
anl
nı a pasites Bu ne hakem
r
u
yan
â
ğ
m
ö
k
t
r
u
So
aşla
ak
ka
me
tir.
Tü
okü
e
b
m
k
e
k
d
e
n
r
a
i
e
i
t
i
i
l
t
m
i
b
t
h
es
eç
itl
rm
pol
üre
sür
ejik jizm”
çeş
irm
i iza n daha
ı
geti
trat
yay
end adarki kelerin
e
iden le dile
s
l
n
nı
t
r
n
o
a
a
ü
k ve
e
e
e
r
y
eğ
nd
es
l il
ak
“st
k, j
litik an uza .
ı
k
i
s
e
D
n
i
t
o
n
ı
i
ş
k
l
m
l
p
a
m
ı
i
e
ı
o
e
k
ş
se
rl
m
kt
2y
ın t
ulad
e dı
yük
jeop
ma
e hâ aradig
n
n ye
200
asın nemd
if al ni vurg aşana
irel k yerin
işki
p
t
k
t
l
i
.
i
ş
a
t
r
u
i
e
e
i
y
ö
e
l
y
i
i
b
r
d
a
i
d
n
s
el
o
ğ
a
t
i
i
e
i
p
t
v
tiğ
em
et
rek
ınd
mli
, bu
l, in
ı olm
ına
ir et ktüel h
ı ge
ikas in öne ılları
dağ epkise apı arz
v
y
t
tarz igmas
/
r
s
i
a
/
l
E
a
:
o
m
n
le
y
tp
ak t
ad
de t
ış p
10 y ili
me
nte
oku
bir
ı ht
par tif olar
rk d izah et 002-20
ziya panık
m e eydan
dın
u
ü
e
y
etk
y
h
T
k
a
=
e
ü
ka
de
ak
ına
ğ, 2
nun
ule
km
e
m
’
s
obj
a
m
ş
ı
ç
m
a
d
ü
u
i
d
e
r
ş
ç
l
ş
e
o
r
u
ü
E
k dı
oğ
ola
ış a
dön
kon aspx?m =80&m
dön çeken
vut
Tür
bak
a
on
ojik
n
e
l
e
i
S
v
’
t
.
D
o
d
l
k
z
t
i
a
i
n
r
s
e
et
tod
Toa
işim
kka
leri
birl
erk
lttu lakma
hm
me
değ una di
rard g.tr/m
iyle nüşüm
r
le A
1&a
s
e
a
k
=
e
i
i
v
l
G
ğ
z
l
r
u
i
ö
u
e
f.
y
rm
o
old
Pro bisav.
ti&d
a öz ak beli
tik d
.
=6&
ğı
ma
ınd
r
yrin rkezid lirsiniz
at
s
g
w.
z
a
i
a
a
l
e
r
a
d
w
ndı
T
o
a
w
as
AM
ara
aya
me leyebi
tör
m
K
p
d
k
&
k
a
a
0
a
n
l
d
8
z
k
i.
bir
var
ünü
_6_
teji
en i
asın belirtt
l
yön in stra
D=9 inkind
litik
ı
l
I
o
a
n
nse
u
ı
s
p
r
ğ
n
tle
üşü
am
00 l
r
e
ndı
d
l
0
a
,
u
v
1
ş
an
de
nk
nı
ya
id=
alış
pla
tezi tür”ü,
ya ç el arka arak
l
ağ,
a
ü
d
r
k
E
ik
ol
ik
lam
ns
enl
mi
atej
açık de zihi
güv
iste
“str lerini
s
a
y
r
d
e
n
le
üz
ih
bol
ha
rası
terc türel d
sem aş son üre da me
l
n
ü
a
t
v
k
kül eselleş ş
ve
ıkar ğuk Sa
ı
ada
ya ç
o
m
kür
in d
a
l
orta ladı. S
e ve vletler
çık
a
n
i
r
m
ı
ı
ğ
u
n
e
i
d
ns
tan
arı
ild
.
ir u
rün
fed
ikal
t
b
ü
t
ekti
t
i
a
ç
l
l
po
em
e kü mühim dikkat
n
t
n
ö
k
ı
i
r ı
l
a
fazl iyle bir lerinde dığına ışmala
l
a
c
l
h
i
ş
e
ça
ve
sür
ın
terc aya ba
ğa
tür
BD
kül
Erbo
tısın sitesi
tika
i) A
m
12
i
k
(
h
l
l
n
0
i
:
a
j
2
a
a
a
o
l
i
l
l
r
l
p
lü
ol
rtt
du
ate
ınd
op
ive
29 Ey
ak r un str
beli i hakk
at t
e: A b
r
Ün
a
ı
z
m
.
a
i
r
i
l
r
e
n
z
’
d
ı
o
T
n
len
ığ
ga
tej
sınd
nD
Değer
nsto
yırd er stra e çaba
KAM Osman ü’nde
e
h
a
i
v
o
c
a
J
le
in
m
ce
m
a
ağ
ir
de
ary
ölü
kuş rin nük izah et düşün
ekiz skişeh
n
k
’
B
s
ı
ç
a
i
r
ü
r
l
ü
S
,
E
üs
El
ile
in
ü
ni
tle
ışla
ğu,
lişk . Erdağ Enstit
ltür
vye rüşleri ktörler avran
İ
u
n
o
ü
ı
n
a
s
S
K
i
r
ko
le
id
id
gö
)a
lan
e
ara
jik
ilim Strate
rklı şak; (ii atiktek a odak
er v
slar
dağ
l
r
a
B
u
r
f
l
E
l
ö
r
r
U
n
ya
de
kt
in
ku
k
rkla
aza
ile p
Sos
r, A evesin
e’n
teji
olan
k fa
leri
eçle
ç
Ram rsitesi Türkiy
ü
r
r
stra dığını,
y
m
e
ü
e
ü
n
l
ç
S
e
i
“
b
y
i
r
:
v
ı
a
i
ı
i
le
k
sö
ez
ığ
as
Ün
lad
ra t
vlet
luşm
nda
itik
ika
am
rası (iii) de uşup o
Pol ı dokto
olit
a
ş
p
ı
ş
tam
l
ı
D
i.
kl
ak;
in o
eni
ni d
tird
aşlı
ü
el
kuş
erin
ve Y ler” b
n ye önün
l
Küres lar
kleş
i
r
e
n
ü
ç
’
t
e
m
er
ma
ky
kül
sal
rkiy
Araştır erkezi
Eyle num g
rati
M
e Tü al ve p , kuram un
u
d
s
n
r
’
ğ
bi
tezi urams
ton
rda
KAM
ış.
k
hns
tora
an E
k
o
n
y
ı
J
alm
o
a
n
s
l
n
ı
D
i
ç
ş
n
ı
a
a
a
I
r
er
ran
am
stai ını ref
dav rmayı
12
Ala
m
ı
k
t
a
a
ş
r
ara ve olar
” ku
ltür
çe
ü
k
çer
ik
atej
“str
k
teji
a
r
t
in S eni Dış
n
’
e
eY
kiy
ası
Tür ltürü v olitik
P
Kü
dağ
r
E
n
aza
m
a
R
n
nda
ları
a
m
um nı
gıla
sim
it al
k
d
a
tığı
h
e
e m e çalış
v
ın t
k
a
a
y
y
e
ay
GK,
tulm eliştirm in BM
r
Eİ,
u
k
’n
ig
K, K
e
ğ
E
ş
i
y
ı
l
i
A
r
k
U
ile d
işbi
Tür
M,
ası
arı
rdı.
AKP slarar
a
ya
,
t
ikal
.
a
t
k
T
k
i
l
a
İK
o
am
şa
ulu
çıkl
ktif
TO, A gibi
lik p
– ku
NA
ve a İKA,
ven kisini a lduğu
C
ü
I
n
i
g
T
,C
tk
et
hil o
ş ise
D-8 lerde e
ı ve
eki
ibi
a dâ
ğın
şmu zerind
t
ı
a
d
t
u
Ng
ü
n
ş
l
n
ı
g
a
O
l
o
r
u
’
a
ü
K
n
ö
n
ç
n
S
e
a
rü
e
de
TU
md
itik
aya
nsto
ültü vam e i ülke v
pol
olm TRT ve u döne bir
Joh
ik k
–
e
j
ğ
i
d
e
n
liz
t
d
n
,
şa
Y
rak
eti
tra
ın b
ejik
ana
len
TH
çalı
sıl
ını
şlar a strat ini
tara n ince sı, şidd
na s
s
a
k
u
u
a
l
n
a
u
rini
ı
e
d
ü
ğ
tik
um
ını
kur
ihle k
tika belirdi ış poli
ltür akış aç yutu v ni
i
c
Sun igmas
l
ü
r
o
k
e
t
p
d
b
k
ği
ik
eji
bo
k
ad
dış
etti
lara ğ, Türk trateji
trat
atej malara mının
s
r
z
par
o
t
r
a
r
s
a
r
s
e
ı
ş
n
da
ırı
ağ,
değ
llan
çatı
aflı
ş
’nin
nem
a so e sald
. Er
Erd
ç ku inin ö çok tar e ve dı
kiye n, dah
erin
ledi
d
r
l
ü
y
r
n
rtti.
g
ü
i
ö
r
ö
l
t
s
de
ye
nT
be i
lün nelik
kle
ıda
rin
akt
n
i
a
e
ı
o
ş
i
e
k
r
l
d
h
n
a
ğ
i
r
r
ı
l
i
e
ığ
tö
kl
nl
yö
rin
ede ikle uz
en n
and
etki nuç be e ve ak rgütle ımına
n ve a kull
ini
cel
ö
k
k
a
n
o
ğ
r
l
n
ı
i
s
a
d
t
s
ü
l
ö
a
teji
an
dai
ra
ul
ek
bir
en
stra
unm nden y
lara ların k esi ger lu’nun
sına
v
tirk
s
u
ı
r
a
i
u
b
p
s
l
l
i
n
ğ
ya
be
e, u ni araç elenm avutoğ
nun
ene
luşa ücün
iler
D
seç
g
ğlu’
ye
ird
iği
in o
e
o
e
d
iği
a
n
l
a
t
ilişk
’
r
v
k
d
i
d
iye
lirtt de
üç
avu
ik
ın
eg
ika
elli
j
k
e
g
t
y
z
n
r
D
i
e
b
ı
l
t
e
e
ö
ü
r
r
T
po
nd
nın
de
ev
i ifa
stra se
nda
çıla
türü rkapla kitabı eceğin
ış a
ak d irli bir
ezin
tu i
kül
a
ş
ve
l
bak ladı. T ör olar
l
k
i
l
i
u
e
l
l
leb
in
nlik da
,o
nse
eb
r
ı
i
ü
ş
kt
e
gu
ı
d
e
r
h
n
a
r
v
i
ı
d
n
ö
k
D
u
r
z
g
n
k
v
gü
k
ür
bi
mi
dığ
mu
Tür
teji
nin
nde ye’nin
ğ, T
mli
öne luşma
luşu pektifi
i ve
i
rda
Stra rmülü
öne 2010 d
o
k
o
n
a
E
i
r
d
n
p
ğ
s
i
i
en
fo
Tü
an
2per
lı ve
luşu n özell
erin
eley esel al
güç Erdağ,
200
no
elik apsam
cihl
lılık
inc
ü
ü
r
n
r
r
r
i
e
n
ö
m
ü
ü
t
ü
ı
n
e
y
t
t
a
a
e,
isi
ağ
ek
ak
ül
ağ,
ed
kül
litik nımın
ik b inimiz
ik k aki etk gesel v
dah dı. Erd
o
j
e
p
m
n
t
a
o
a
ş
l
r
d
d
el
n
m
öl
dı
stra
kul
ısın
akta nün re aşımı
asın ında b klı eko
rını
cün
nu
itik
ş aç
ı
nla
nı
s
ı
l
ü
ü
ı
u
a
ı
r
a
k
ş
l
g
akl
ğ
ş
ı
k
ü
a
pol
a
y
r
ir
nu
ldu k kült
liti
lay
ka
kb
riz
b
i
o
u
o
n
k
e
k
s
ğ
a
p
k
d
u
a
i
e
i
e
v
teji
kl
lit
ştu
ler
ik
utl
dış
tej
stra
run ize etm ür olu
l po
işki
atej
boy in stra
,
l
o
a
r
i
l
e
s
t
k
e
t
i
a
s
l
t
o
k
id
ç
m
n
lik
de
ül
in
iki
rara maksi
iye’ ziyade kle bir
ik k kiye’n
da i na
liğin
u
j
k
l
a
t
r
e
e
ş
t
ü
m
z
ı
e
T
ö
olu
stra a, Tür
ten
ı ise
ıkla
baş
rtm
acı”
itik
rlar en bir
beli kleri aç da tek
md
nm
pol
u
ı
a
y
çıka
l
n
k
l
e
e
ğ
a
de
d
nın
ba
uğu seçen
i ka
ims
nün di.
ma
asın
i.
ö
old
t
a
k
l
t
e
i
ben etti. Bu konom
z
t
r
v
i
i
h
yle
el
ol
nım nın gö
ia
çok
ub
i sö
erci
ış p
e “e
r ta
ı
t
n
i
n
k
d
d
ğ
e
idd
i
i
b
u
l
a
n
k
ğ
n
ğ
r
c
ö
a is
ne
kti
itik
türü a oldu
aya
e Tü ye yö
ınd
siyi
ere
m
pol
d
a
g
l
kül
m
n
ı
d
o
e
s
i
m
s
ı
n
a
k
m
lo
rli
em
k
pla
ının flı
öne
önl
yete durulm -cevap trateji
, dip
ön
nım
ra
10 d aşları uğunu
u
s
n
a
r
a
0
l
u
a
t
l
o
2
l
i
d
s
u
k
2av
ld
bu
un
ediğ ti.
asın
üç k esel ço lerde
200
ve s
no
r
num politik erleşm
ak g
ma çabanı
ek
üt
ü
ş
u
ş
ç
g
ı
k
S
u
r
t
ça
zy
kat
dış
um
l ve
sı ö
k
ü
bir
y
i
e
a
k
n
r
s
r
d
k
n
a
r
u
he
ge
ra
Tü
slar
yoğ
ün
u
böl
a
üşle
uta
gör
ltür
, ulu ni ve b politik
da t diğini,
ı
i
ü
n
n
k
k
ı
a
e
ığ
pl
iği
dil
ünd
i dış
n
ırıld lenild
ih e
yön
yen belirte
t
artt
k
s
terc
a
n
ü
i
c
u
el
iler
ller
laya
ğun ttifakı
Küres lar
ilişk aktif ro
sağ
ldu
İ
ir
l
k
a
u
r
i
e
m
k
e
b
ır
t
t
l
a
s
so
et
ne
Araş erkezi
dah ere de
niy
nle
eye
a
M
evr
ede ların ö
larl
eçl
d
u
r
M
ş
n
ü
ı
n
l
ş
s
m
i
n
e
a
ı
o
KAM 13
n
s
v
a
e’
,k
ek
çlar
ve s
eye
len
rkiy
ara
e
a
ü
m
g
T
r
m
e
ş
te
ağ;
çatı
gös
sind
Erd
eve
i ile
ikte
ç
s
t
r
e
a
e
j
r
li ç
Pro unu p
idea
uğ
m
e
l
old
b
pro
sıfır
lkan ye’yi
ı Ba
n
rki
ı
n
, Tü
ısm
ı
k
s
etke nlı,
r
a
bir
rm
a
r bi
u
e
n
t
ğ
a
s
ş
O m
de
tır
ş
olu
e
e
a
s
t
l
i
n
a
i
k
de
iras
yak
rin
dik
din
rm
zla
nle
i
z
a
e
e
f
b
m
ha
rı n
ilde
len
göç
şek
lkla ileştiri
e da
a
r
y
k
i
e
h
b
g
k
n
ara
böl
öte
lsüz
k ol
alka
e
ü
u
B
v
l
n
.
r
ö
u
g
to
len
old
rini
işe
ara
edi
kinlik
mle rkı
eçm
İmp
i
edd
el Et
r
g
ç
z
r
i
i
Ö
a
k
b
y
ta
nb
KAM
u Şa
algı
a or
dile
ın B
rklı
n
a
’
ya d t hisse
f
a
kan
ne
. Bu a Peev yola çı
i
iye
d
d
ün
l
i
a
del
en
ltür
age
d
A
ü
n
k
a
ine
n
l
çin
eli
ak
diğ
algı
ak i
lges aki ort leştiril
e
m
t
b
a
li
anl
lard
teki
sim
un
lkan iğine/ö
in i
a
şun
m
B
i
u
,
l
K
d
ş
l
u
i
a
i.
ur
irt
len
ind
,
in k
Dem e sahip
değ
yet’ litikası
i
n
r
d
a
u
l
i
d
h
o
k
r
p
ı
şe
ıla
um
kan re karş i.
ç aç
e, C
Bal
e
l
gör
n
t
nd
i
ilgin
i
a
e
n
’
l
d
kil
eh
ye’
taş
i
t
r
e
i
k
ş
e
r
v
a
ek
Dem de Tü
in
lara
iler
arın
ver
run
bin
ikal
lişin
i
o
t
k
a
n
e
i
ı
i
2
s
k
l
k
l
1
v
i
m
e
r
a
E
po
ğı
ek
iç
an
im 20
alar
edim
ger
ged
ya a ılmacı nanist
N
17 Ek
m
l
a
r
n
:
n
ö
ı
e
a
t
a
b
m
aktı
u
rd
aş
alm n yay
nd
lendir
a, Y alkan P
nla
l Ar
ı
em
ları
y
a
’
l
e
ile
Değer
n
k
s
n
n
n
l
a
e
a
a
ö
a
Ba
m
tan
ür
ist
nB
zm
esi
s
o
r
K
i
t
a
n
u
i
ı
a
R
n
n
e
klar
s
g
n
nd
tifa
4’te imzala e Yuna
Bul
lkan
nlı’
iver ş’ı
ü
t
i
3
a
a
n
l
9
m
B
Ü
e
a
v
şı 1
Osm ıldönü
irta
a,
loji
lges
elen
a ile
vya
arın
kar
asın
kno ül Dem
.y
lavy ugosla
ı, bö kaygıl
de g
r
e
e
i
0
s
s
n
T
0
a
o
ö
m
n
1
i d
ı
m
Y
ve
ik
irg
zi,
Yug
anl
tlaş
mi
enl
n
nem
r. B
4’te
rke
v
e
o
n
m
ö
5
t
e
D
s
ü
n
A
d
9
h
.
g
o
i
O
M
ş
k
k
oç
tar
ve 1 n Bled
aki
k
’nin k Sava
BE
ı ço
si D
lard ölge ile yapara
nın
ıla
u
kiye
alar
n
TOB m üye
r
ğ
p
k
a
i
ü
o
a
ları
t
k
y
b
S
l
i
T
k
u
i
l
.
e
a
t
g
o
n
o
n
v
l
u
i
r
e
B
p
b
ı
.
d
n
u
te
ele
öğr
lan
etti
iye’
ar
iyor Balkan le Batı
ne v , tarih
yön
et a
anl
ürk
afir
i
t ed
kisi
ş
k
k
s
T
ş
l
i
e
n
a
e
u
mi,
i
l
i
t
a
r
l
i
a
ğ
i
a
r
l
m
el
ha
e’n
ğiş
ik
nB
mi
Do
sıy
d
y
ı
e
a
ı
n
i
e
,
l
n
ı
n
y
d
i
a
k
z
ı
D
a
r
d
a
a
l
in
rg
si
as
n
Tü
dol
ok f
me
i ilg
rınd
lı ka
itik
en o aşlaya
ise
pol
a er
da ç itikala
ınır
len
rdiğ n iç
b
s
s
ş
n
n
e
ı
t
e
a
o
a
a
s
l
l
d
s
b
o
rı
k
un
dah rdığı a
e gö
ş’ın
nla
np
dış
Tür
um
’nın ve
ava
lgey . Balka
ürk
alka
ştı
S
sun
ı
ö
zde
vya
i
T
B
k
b
ü
a
k
,
ı
.
l
i
ı
ş
s
u
s
e
m
d
d
a
e
ğ
v
o
t
ü
kled
a
v
n
o
i
g
r
Yu
aS
teti
mi
am
ını
edi
gün ektifin
l
t
a
i
e
a
u
u
p
s
m
’
ı
D
d
a
e
b
ad
m
lç
laş
kon
sp
en
girm afkasy
nla
ese
yak
ğin
per
a
ş
r
e
rini
e
l
a
ü
n
e
n
r
d
e
K
l
i
k
s
e i
i.
e
la
ec
en
da
rde
ha g
ölge
run
dird
sür
ğu v
nle
a
ned larına
b
o
n
i
o
a
s
d
e
e
h
d
l
i
m
v
u
ta
er
da
ez
un
ın b
alan pkı Or
ta
değ
rda
ind
sor
arç
ı
Baş
ası
asın lerini
nla
t
p
diğ
r
k
a
i
,
i
n
k
t
e
tti.
l
i
i
e
m
l
y
r
e
a
i
d
ı
o
e
l
üğü
k
B
e
ı
r
p
an
ön
bi,
eld
anl
nla
tüşt
Tür
i
m
r
ı
a
m
g
s
m
ö
k
n
ü
l
s
a
n
iO
O
bir
uğu vra ala
çöz
rını
yen
em
de B lgedek
old
kilit
en
arla lar izle
ne
r, h
e
iye’
ö
k
a
n
a
d
k
a
ı
l
b
a
r
ç
n
m
a
şi
a
ve
ılm
dır
Tü
kan
bir
seli
litik
nlı
lan
lard
dağ
Bal
ı.
k
o
a
z
n
ı
d
ü
a
n
p
a
ı
m
r
h
y
n
i
k
ı
ü
n
Os
e
rtak
Bal
ya’n
kaz
ır. Z
î
’nu
şün
ıza
lan
na v
ile o goslav
arih r
uğu e çökü
m
t
l
arış
D
ı
r
i
r
can
Bos
B
u
o
k
a
t
A
l
a
Y
e
n
d
a, b
l
a
a
,
a
d
r
d
z
e
m
e
ı
n
a
m
n
y
f
a
ı
g
a
i
e
p
l
l
a
s
k
a
aş
İm
ip h arak h
ı bö zitif an a
Tür
de y ları esn
sah
l
lgıs
o
cin
el
ş
ard
e
l
a
r
role bölge o alkan a den p
n
Küres lar
v
a
sü
alka nlı
ma
ik
rin
iB
va S
a
Araştır erkezi
krit
üze
ek B
dek
oso
c
’
r
s
“
K
e
e
a
M
y
e
r
i
v
.G
ki
an
el m illendi
Tür
yen
lüm
KAM
ltür
k
mse k Müs
ü
i
e
n
ş
k
n
e
be
uzu
ve
rek
ilec
um
ı’yı
b
l
s
ene
l
e
n
u
k
f
n
e
ü
yü
sma
itel
14
se n
en O arak n
rek
e
g
hal
l
o
ğı
as”
arlı
mir
ın v
r
a
l
ur
uns
a
ınd
s
a
litik kanlar
o
P
ş
Bal
k Dı
r
ü
rtaş
T
i
m
l De
ü
g
r
Bi
i
idd
n
ha c
a
ları
d
kan
rda
l
a
a
l
n
.B
alka
açtı nlar,
r
nB
nu
ı
u
n
ru
l
ı
e bi
o
tikt
n yo
el s
ikas
ı
t
a
s
i
r
n
l
e
ı
üç
as
po
np
ölg
nlu
dış
rını
atm rdığı b
k–
u
a
r
r
l
o
a
erse
dı
es
şım
ıml
H
v
n
a
ı
l
d
i
ı
r
a
k
a
n
ine
ba
em
ya
ğlad
Bos
sist
sı, y
e
nde nin bu sını sa
ı
a
i
v
s
ç
a
i
m
l
li
’
an
ar
uru
lma
tist
kiye
nem
slar
ın k
ın o
nö
ırva
Tür
ulu
n
i.
n
e
ı
a
H
k
ş
d
ğ
,
r
a
n
zm
te
kle
ar
şılı
ra
ista
ani
rçe
gös
s al
kar
tida ında
mi
esa
Sırb lü mek
e ge
i
k
l
l
i
–
i
i
y
ğ
i
ğ
i
e
in
ç
nin
tif
nl
as
ee
ülk
iye’
rti’n politik
üve
da ü inisiya
irm
k
a
g
n
ç
r
ı
P
ket
e
e
s
ü
v
in
,T
are
AK
ara
dış
ini
te g
a
n
h
e
’
ğ
e
k
l
d
i
r
e
k
r
i
k
e
i.
bir
un
nd
lli
kiy
Tü
şb
har
eyd
atif
son
öze
mle ktörler
ise
eni
Tür
g
e
m
e
g
n
a
e
l
ş
r
d
z
i
u
a
n
r
n
h
on
la
gel
e gö
nin
eni
0’le
num ok da
ya
ese
bir
en s
nm
200
ç
ölge la bölg
ğu’
ş su
kür
o
b
k
a
,
ı
t
sind eketle
d
t
k
e
r
e
e
i
a
ıy
ta
ar
iy
ör
anc
i Or
ayıs
ürk
gelm ir har
’a g
Dem larda
dol
ini,
nT
b
n
isin
dış
rtaş
,
ğ
i
u
i
a
g
i
k
l
u
ilde
t
k
d
i
n
r
l
t
m
k
nu
Tü
şe
da
cid
Ba
ee
ğun
De
ldı.
r
o
r
r
ı
d
u
i
a
y
l
a
ç
n
l
n
l
s
d
l
b
e
a
e
l
o
a
n
ı
yı
rt
egr
ip o
ğun
in
azla ek son
on
alka
alan
beli
m
ent
sah
le s
k yo rkiye’n
nB
ha f
r
a
k
a
e
e
a
e
i
i
y
ş
r
l
r
k
elze
’
ı
d
l
i
n
e
r
r
i
ı
O
e
d
ü
n
a
r
ğ
ı
T
ını
i
n
e
n
T
b
t
l
öze
i
s
s
a
.
e
A
ş
s
ı
l
n
a
i
r
i
a
r
N
m
d
l
k
a
a
k
e
t
la
d h
al
et
ne
ve
alm
un
eğ
rgu
de e
nö
AB
litik
rol
arın sek
yoğ
u
yi d
e
ının
a
l
i
o
r
v
s
g
i
d
n
ı
l
p
i
a
t
b
ö
a
lı
ru
in
fın
itik
yük
ktif
fırs
mik
ak b
diğ
i so
dak
tara
pol
len
ha a gedek
inin
ono ş
olar enlik o
l
k
a bu
a
k
i
r
a
e
l
d
e
t
a
l
e
s
ı
k
ö
v
eni
tim
de
de
em
Ank
e ço
dı. D
em
de b lma ih
n gü
da y lliyetçi
d
’
a
n
e
kad
e
l
e
n
ö
ş
d
r
n
g
n
ı
a
ı
i
l
a
i
t
e
y
ce
id
bö
yay
yıld
am
ya b
l ed
rbis
en,
n,
. Ön ye, yen
e ve
dah
i. Sı
msi
lma
ürk
rke
t
ırdı
i
r
i
ae
o
a
t
m
k
t
k
ö
n
t
n
r
d
e
r
ü
r
g
s
e
a
i
üy
Tü
Bo
ünü sü ekl
at ç
sun
ünü
b
,
c
r
n
k
i
u
t
a
e
k
dek
ö
ü
l
n
i
y
d
ko
ag
kg
me
itü
hal
faz
a
t
a
h
ü
a
izle
s
u
ş
n
a
k
i
l
v
e
n
u
u
n
o
v
E
un
Hü
uğ
ak d
ndi
Kos
yum Emre
sor
lere
elen an
ırp
old
olar
a ke
pki
nın
s
liği
üks
n ve ınan S
d
l
e
a
y
u
’d
e
t
ı
e
e
l
k
,
n
i
s
i
f
ğ
i
d
v
it
k
tan
m
Yu
ati
ge
nlı
seç
işle
pol
ır ta
böl
biçi unanis
şka
neg
n
v
lara
a
ı
e
n
a
liği
l
m
z
t
B
e
m
e
i
u
ha
et
üy
eY
eri
bir
ğm
. Ba
e
l
n
ı
v
ük
t
a
ş
B
kur
’
ö
i
r
İ
d
m
y
k
r
A
et
a
kı
ü
büy r
şla
se
na
sle
a
ı
r
d
n
n
a
t
n
e
s
e
a
ü
r
b
s
e
n
a
i
y
r
l
H
k
la
ü
ı.
da
Di
eb
eye
açm
e ha
run
utlu arafın
ton
ğlad inen
ri d
term ra yol
lged yan so
t
nav
ı sa
Day
ı
t
zile
r
ö
k
i
n
e
t
A
b
a
gös
ı
d
a
y
l
ı
a
k
lt n
a
k
aş
ist
ya,
ile
şki
ürk
üyü
ışm
da a
eli t
lar
t ili
lgar kedon
sına
B
nT
s
n
y
k
a
u
ı
i
a
a
’
e
tart
k
s
B
ş
ş
a
ir
lm
la
ra
tan
Ma
irta
î tem
yıkı
olar
gın
ile d
son
e po
ilen
yay
Dem de acil
d
arın ce resm alkları
m
l
e
ş
ı
n
a
g
ü
a
e
r;
e
h
ar
lar
veto e dön
açıd n bölg
bili
sad
öny
kan
kan
i
eke
ler
. Bu
Bal
r
Bal
sı
den
z
n
r
’
i
,
e
e
a
i
o
r
n
e
g
c
r
ı
y
k
m
iy
le
sı
Ön
dırı
asın yaklaş
ürk
âkim in
ışiş
ma
arın gibi, T
litik
ı
kD
ın h
ıştı.
if al
l
b
r
l
o
t
ş
’n
k
ı
a
ü
a
p
r
a
a
ç
y
T
ış
ği
ba
kiye
od
ah
isi
ya
rk d
izdi
bir
on
Tür
re,
ma
in d
a in
ç
ü
f
y
l
r
ö
i
a
n
z
z
T
ine
i
s
u
i
g
d
s
a
k
pa
ev
an
af
rda
lge
nliğ irtaş’a
e
d
r
i
h
a
ö
i
l
a
d
k
a
l
b
r
t
b
y
ı
i
d
i
,
e
y
şma
eki
an z
takd lkanlar
Dem lığının
Son
çatı
ksi
r
lged ğladı.
lard
a
a
r
a
ö
n
i
B
v
b
b
u
i
o
sa
ği
sor
uğu
dek
’nin
, ne
ını
ece
old
ölge ürkiye
kiye olmas
len
r
i
b
k
ü
n
a
t
i
T
T
ç
ıcı
ak d
de e ebilir.
kte
ge i
say
olar le birli
böl
ı.
üş
kap
k
a
d
i
l
l
ı
y
i
ı
dön
u
alış
lar
nom şmesi
ğ
ç
a
o
u
k
a
m
e
d
y
ış
le
dur
lma
tart
rgin
nde gesel
unu
i
beli nlıcılık
s
r
i
e
l
üz
a
gib
, bö
u ve
el
nin
Osm ditmiş
şme rasyon
Küres lar
leri
e
ş
l
h
e
i
n
ş
e
d
a
ı
g
t
ü
n
m
e
t
r
i
ır
D
t
t
i
ç
b
bü
rk
Araş erkezi
en
mi
ğe
M
a Tü eniden
ATO le uyu
lece
N
e
Oys
y
e
r
g
l
l
e
i
l
e
e
t
k
s
B
d
KAM 15
r
ü
ge
ya
rg
Tü
e, A
böl
n zi
el ö
ar,
l
nm
s
a
t
e
e
l
m
k
r
ı
a
ü
ip
klaş
sah
ve k sel olm
sel
n ya
e
h
a
i
g
n
r
l
a
su
bö
bi t
ktif
a gi
spe
r
e
olm
p
elik
yön
un
yon
mis ruma
o
k
r
o
e
i bi
a “k 2005’t
eçic ilk def
g
e
v
n
i
a
rild
rula
ord
n
geti
uştu ığı rap
l
e
sızı
l
o
i
k
d
e
lma
1’d azırlad vramı
o
0
ı
0
2
a
az
h
SS)
ü” k tin itir
lüğ
rt
e
(ICI
l
ü
l
v
i üç
ı dö
de
üm
r
.
m
k
i
i
ı
a
dek
r
ü
b
d
r
a
l
l
y
i
v
i
m
a
l
g
a
d
e
m
k
n
me
ön
ha
ul e
onuş
ü”
ç te
eşit
her m kab
lüğ
ğu K
ü
o
ü
e
d
l
t
n
a
ik
le
ra
Ort
küm
birl
a ge
kav
KAM
a yü im ile
dın
r
m
a
u
l
i
r
r
za
“Ko
irbi
an
me
lan ve
sel
ve b dır:
e
l
k
t
sıra
ü
i
a
l
e
k
t
k
ü
lik
k
a
l
h
z
m
lar
ma
ı
mi
nd t t)
ükü
m o nik te r kısm
yan
a
y
i
e
l
a
s
a
d
t
i
z
i
c
e
erd
a
e
s
b
e
,
ğ
i
r
lm
ot
lgel ü”
arı
rın
C
l
e
aya
r
e
a
ç
s
l
b
P
n
e
u
ç
ı
l
ğ
s
to
ria
n su lararas mlülü
t kit
vaş
(Sy ibility
ü
s
Dör ım, sa ı işlene
k
u
.
l
ü
ı
r
u
t
y
rş
kı
a
çık
an
ons
soy lığa ka
rum rtaya
lan
p
a
o
t
s
z
r
k
n
“
m
dö
Re
ro
insa önce i
a da
bu
ikle
s
l
i
l
i
r
e
i
o
n
i
a
ş
ye
ğı l
nb
dah lanmı
aca
rda
mli
e
a
n
l
n
u
m
u
ı
ö
tün
or
on
tan mı ile
in k yan bü
el k
m
a
i
m
r
şa
in
kav la en te sında k
a ya vletler
n
a
ınd
se
e
n
sini
t
e
s
i
l
de
d
z
e
a
r
i
M
ına
şu
ile
ıd
im
miz
im
12
l
t
l
c
m
ı
e
0
a
2
e
a
T
ğ
n
o
sam
ı
l
t
z
z
a
l
k
l
r
lü
p
l
i
e
e
y
ü
n
d
a
E
a
p
r
a
a
m
k
9
M
m
1
.
sı
” to ri Bak
ğü
lan
me: K
idir
anı
nan
oç.
ları
lülü unu o
lendir
eki
ilgil ların y ne sığı
m
ma Dışişle Yrd. D
ş
r
ü
Değer
u
k
ind
o
i
r
s
n
n
ü
r
ı
e
a
a
y
e
o
e
n
z
l
y
n
c
K
a
ins
ven
şma Sanci
ölge orum
ade in de ü iğer
oğu
Slo
anı
ır b
k
ce s
tad
u.
e
D
n
e
r
r
ler
ı
n
l
d
.D
n
t
i
e
l
s
k
i
y
O
r
ü
e
s
“
Bö
tle
rab
ıştır
evl
uku onuk o
lüğ
.
e
nci
e
l
i
r
d
ü
H
b
l
v
z
u
r
i
nm
ı
e
t
e
ı
e
s
k
l
m
l
k
ş
d
lan
i
ğ
e
a
a
ü
i
u
ı
r
o
s
cin
u
m
ük
ra
lm
l, d
sas
y
a
a
n
i
n
u
l
r
e
.
ğ
a
o
s
a
k
v
ı
e
S
k
so
as
ka
ıdır
um
se
ka
Ulu
nd
kor otect)” .
şılm a bah ayacağ ilgili en
asil
leti
ik
“
l
a
v
V
l
n
e
a
.
y
e
d
l
d
a
Dr
und y to pr ndirdi
baş lim ile uma
kta
np
gem
um
le
lit
ükü i bir no aman
in e irli
r
i
za
y
r
e
b
e
kor
e
sun
i
ğ
l
z
l
de
let
ml
be
ons
ne
rt m ında “ vramı l
i
v
e
ı
p
ö
e
n
ş
n
s
n
i
ı
d
r
n
d
e
ö
ığ
e
n
e
e
ka
(r
ka
Kriz
öre
em
ma
nid
çıkt
Bu
üzd arına
iye
oru nıma g rtaya
en t
r ye çizdi.
er.
l
üm
k
r
e
ş
i
n
n
Sur
b
a
g
a
ü
o
a
a
ı
d
e
t
it
er
,g
ın
de
ayır
ğü”
rey
are
atan
cin
le b nın alt
Yen
dev ı”ndan lerinde
lülü
ir iş
San rının, v eleri i
”
b
ı
m
ğ
ü
k
ü
ı
s
ğ
k
d
a
lim
lü
ilk
la
em
ufa
a yü ellikler n
eza
şlan
luk
hak
unm ış dön
mlü
a
m
r
m
u
ü
b
l
i
o
u
ı
l
k
r
k
a
ar
m
an
yü
um
aya
ko
ek
par
vra
nb
erin
sor
ır; y
nm
ile “
etm
ivill se onu masıd
inin cin, ka lerin
e
s
mla kları”
l
ı
“
m
a
i
n
i
l
liş
ta
an
let
ha
llik
ir o müdah ir.
sı
n ge eden S ve dev
san
öze anabil
lma anda,
ı
rını
an
irid
ş
e
e
“İn
a
l
l
d
a
l
d
ise
ha
ifa
en b
Ru
ygu çıkma
anl
am
a
r
d
u
r
e
a
d
lük
r
v
e
d
d
ü
ü
e
l
r
l
b
i
ka
a
a
k
a
m
n
l
i
y
m
r
i
l
i
l
ü
e
diğ
san ı ile be 90’lı yı sani
orta li yeni
yük
e” v ’e
içer çok in
9
in
m
i üç i verm
1
lar
e
i
i
k
.
in
k
r
k
i
n
e
c
a
a
e
d
ö
d
k
ı
ku
kl
an
dah enlik h e getir
am
rne
nem ”, “tep ”dir. S
ı hu ere
ö
s
ö
l
a
avr
i
t
a
r
i
m
a
k
l
v
d
e
ş
a
e
f
i
i
o
r
m
ü
g
E
t
l
s
m
a
n
ğ
e
o
sl
i
ek
ği
ni o inşa et mlülü
ki
rsp
ve K un ulu
ldiğ
ekti
“ma
n
edi
i pe Burada nliği
kü
ger enitsa
e
n
n
n
ü
e
d
u
e
y
n
i
y
e
n
a
i.
za
hal
eb
br
“ye
nda
rum anan,
Sre
le v
üda
terd n egem z
u
a
o
s
s
m
k
h
ö
u
l
i
g
e
ir
u
n
da
vlet e maru
gör
urg
ı ko uğunu
ut b
mü
a de
sıl v e som
çlar
et
el
d
k
l
a
u
a
d
ş
l
u
e
d
n
a
r
Küres lar
il
şi
ec
so
lla
duy , bir b
ma
sad
nde ngi yo
yaç
Araştır erkezi
ibi
e
g
sele klar içi
a
v
ihti
e
h
M
i
t
ra
el m
ıl ve küme ği ve
tem aki top ın nas
ü
KAM
h
nli
e
r
a
d
a
n
ere
nl
nad t egem
a
altı
a
s
k üz
K
n
a
i
e
.
l
r
ı
v
n
m
l
e
a
kala acağıd i ile d
16
ele
eğ
un
rını
t
r
s
a
l
o
e
k
d
am
’nin e kavr
l
BM
a
h
da
mü
a
um
r
o
ve K uluğu
i
z
i
l
e Kr Sorum
y
i
r
u
S
il
Vas
cin
an
ka S
BM
esi
erg ve Çin
n
ö
a
a
usy
nam
r kı se de R
i
b
iğer
tiril
ca d i’ne ge
el
yın
y
a
lik
i Öz
nse
am
rliğ Güven
o
i
n
ı
B
K
l
a
k
p
.
i
a
ı
l
a
t
en
kıld
art’
e Ar
üm
Güv una ta
M v n 16 M lik çöz
B
s
n
ı
e
i
’
d
n
iç
tuz
ir;
veto
rizi
nna ltı mad ında o erildi.
unu irmekt
A
K
r
i
e
f
o
a
d
s
o
iy
t
ay
gön yında
Sur ilcisi K nduğu nisan
nce
e ge ahale
’ye
nö
r
s
em
u
e
e
d
e
e
s
d
sa
l
y
v
m
ü
d
i
o
n
k
i
e
e
r
e
T
i’n
nd
ust irildi.
Su
r. M mlülü
i gü
hal
y
e
i
ğ
i
r
l
t
a
e
c
a
e
k
s
k
d
l
t
n
e
e
n
m
ü
m
me
ükü
eni
Kon si dest
i’ni
dı v rine ge
özle
il, m
eyle ngelle
ile y ğı bölg
irliğ ibi
rî g lınama
ri
e
b
değ ilecek
e
B
y
e
e
k
e
n
ı
p
n
s
g
ç
ö
’ı
a
rd
a
ra
nd
ça
eb
ma
alle
nA
nan
zily
aşa
hsız r sonu
r.
çöz rinci a
dı;
, An on ola er Bre
sila
gi
ğu h nun y ektedi
i
i
i
u
n
b
rca
m
a
b
d
a
i
y
k
b
l
u
i
h
s
h
a
h
r
a
a
o
r
m
n
r
a
c
a
o
r
e
iz
ba
he
ya
su
,s
An
ısac
rek
ar B organ
ile b için ça
ce,
onu mekte
ı. K
d
i ge
n
k
i
s
D
d
h
l
z
e
a
r
k
B
e
k
i
ü
g
A
sö
m
La
me
ilm
el b
iği
lülü
ına
iye, çözüm u aşıla
a er
a ed
içer un
lges
yağ yüküm
ürk
s
ö
n
a
n
T
son en inş
ı
o
ç
B
l
t
u
n
a
ü
n
g
ır
ve
sor
me
ilk
mı
id
t
nı s
bir
soru Çin’in
rrik ası
vra
ç te sında
a
a
a
a
e
yen
ü
y
vcu
h
d
k
d
me
ü”
ve
rşı
rar
mu
ler
slın
ası
mın
ğ
a
e
l
a
r
e
a
a
a
ı
l
ü
k
d
k
a
r
y
l
s
s
l
a
r
s
a
ü
in
a
d
lü
m
lu
Kav
k Ru üküm nusun
lusl
r ve arak u
zali
nize
Kriz dikten a
me e düşe
nca
l
y
iye
o
ek u n orga
r
a
o
r
k
a
ah
dil
u
i
e
ı
e
bir
c
S
ud
le
n
in
rum nmas
r. G letleri
tler
e
a
a
k
i
o
t
l
e
İ
h
f
l
k
m
e
.
n m or.
a
i
a
v
“
a
l
g
v
r
l
ir
u
d
a
ı
e
a
u
d
de
ü
z
t
m
r
e
y
e
yg
dım ekse d
iğer oksa m i duru rilemi
letl
e m . Eğer
a
ve u
yar
rı il
dev
r
ti
ger
en
,y
dı. D
i
e
a
un
s
ha d a
l
y
r
a
v
u
n
e
a
a
a
m
k
r
e
k
l
d
y
l
m
ı
m
u
a
l
l
r
n
l
a
n
i
c
u
l
a
o
n
l
o
p
a
k
n
u
ıy
ud
a
p
ka
sy
to
zk
be
lam le, soru ilir ki b
rum taya çı
olar
k
essi
niza ım kam surları
n
u
s
k
a
a
d
a
g
a
ma
r
a
or
reb
ao
ınd
aşıl
tam üdah
i
ü ay layıcı
ard ele un
l
r
t
s
ı
c
ı
y
u
e
n
ğ
ş
n
i
a
ğ
so
m
eg
d
ile
çü
kar
zor
etti
olac ir dış
hal
mı
üca
im
sa ü ı veya
b
vra
bir
ötü
i
a
şı m mezal almaz
k
z
g
ç
k
r
a
ş
a
”
k
arı
han ıkılam
ri
er
de
lüğü
dır.
letl
Her
mle mun b
e
ğü”
ekil
nç
mlü ışında
ş
e
dev li önle
ü
u
u
d
l
k
lülü yerind
.
b
n
p
ü
r
d
i
ı
o
m
y
k
e
ç
t
i
r
n
n
e
ü
i
a
i
ı
ı
ı
l
r
k
r
s
g
r
u
e
m
a
a
m
ü
e
g
b
y
a
y
le
ye
ru
ara
açl
avr
de y
tu i
ma
e
nde ştı. Lib
“ko
slar i devre
n am
ı
oru
ğü k e Krizi
ecin i boyu sebepl
e
t
ulu
r
r
k
ü
r
n
l
“
e
M
ü
a
l
e
s
ü
s
t
B
t
k
l
y
i
a
ı
s
m
i
a
u
i
a
z
y
r
r
e
n
m
f
i
ede
e
si
la
r. B
Kr
kü
önl
, Su nadığı
vad
ilk d örnek
uç o uriye
nun kışıyo
a
a yü ancin
n
u
n
y
s
ı
r
o
m
ü
o
r
k
o
a
S
u
S
ıS
ol
ğün dığı bi
rak
ak s iriyle ç e Krizi . Rusya
Kor
am
yan ıl bir r
lülü
avr
n
ı ola
Anc
y
b
l
i
k
a
s
.
mla
ı
r
or
m
l
r
ı
i
r
a
z
y
ü
u
u
n
b
o
a
eki
ta
uy
tu
eS
mü
ın n
yük ak uyg izde y
r
r
u
n
u
ö
m
a
ind
a
y
ü
g
ç
d
a
r
d
o
i
r
r
m
r
ö
e
b
n
k
v
’
a
e
u
ı
g
i
m
iy
in
n
ka
alt
bi
bu
lan
kor
eri
Sur u da ta
dit
insa a Sanc kriz gi
ini
nay ancin,
lgel e
na,
t
teh
k
no
ö
a
l
ı
u
r
Kriz
S
i
i
t
a
y
b
y
s
.
a
b
ı
d
n
ir
’d
ğ
bo
Va
ay
fın
eğil
cek
adı
laya
riye
su b nsani
nh
tara
iş d
yaş
züle
nde
eto
i
açık amacı
. Su
m
i
v
ö
ö
l
n
e
i
i
k
ç
y
d
ma
r
v
n
a
b
r
ile
bir
oru
asi
in’i
r
ı
ville ile geti
olar edilen
k
i
y
l
i
Ç
i
“
d
s
k
t
s
ı
n
ş
ve
n
d
far
ve
e
vcu
kar
erle
el
mu
ifad ivilleri uğunu ldukça iği me l oldu.
uru yla değ n krize ın tem n
l
d
s
d
e
o
e
l
g
n
c
ı
o
a
n
n
e
a
ı
n
n
l
a
k
m
e
u
m
ö
o
a
a
ğ
i
şt r ı rol
am
a’d
ne
anl
rizi
avr
olu
e ra
iyas
iby
tarm
leri
k
y
i
K
s
L
ağ
e
e
n
”
e
n
c
i
ş
i
kur
ü
er
oş
rum törler
eçm r Suriy
aya
ikis
lüğ
b
H
g
u
n
ü
n
a
l
y
d
e
o
o
d
s
la
ise
üm
e ak
ylem
dar
şan
r de
dan lumun
yük
şti v
e ka tirsele
ğın
rşı e l yakla
p
a
a
n
a
o
y
k
geli
t
n
i
e
e
e
um
üç a rarası
çin
ştir
ller
le g
kor
ın i
ı di
ihla ma ele
ik “
.
sla
n
l
ı
m
ı
e
a
d
ğ
l
r
ı
n
ı
ulu
v
ra
kt
yö
li.
r at
e
a
Kav inde ka aya çı
l
n
nem
ım
mü
ö
rt
c
n
d
ü
o
e
a
a
r
z
y
e
a
sü
nun
n çö esind
i kın vletin
el
uğu orunu
Küres lar
çev uriye’y
e
r
old
r
d
s
e
e
ç
a
2
a
s
S
m
2
”
d
ır
t
a
n
,1
ğü
Araş erkezi
ekim
’nd
aslı
rge
M
lülü
de ç esel
rulu li öne
üm
n
u
i
k
K
n
g
h
ü
i
l
l
i
’
y
r
e
ö
1
a
KAM 17
n
b
e
Ge
11 t
te, 4 sonra
etic
N
BM sım 20
eyh
l
.
a
a
u
d
ah
a
ün
kul
i. D
22 K 13’ün
dild reye so
,
e
e
l
t
u
v
leh
kab
r de
yla
nla
oyu izasyo
an
org
a
rışt
r ya
e
e
l
ük
ı
ği n
arın e
irdi
g
ahl
e
l
l
i
i
ör
s
g
’ya
stan ükleer
i
a
d
n
aya
a
n
in
ndi
ak R bozulm
n, H
c
e
a
k
t
n
s
A
i
de
yıp
de
Pak
ıştı.
ihin k’ın
’ler
r
lma
m
0
a
a
r
7
t
k
a
i
19
aş
lha
lke
ger
yi b
rarı
lı ü
yaü
ları
me
stik
l Zi
9 yı
a
t
i
a
7
e
m
r
r
ş
9
n
n
1
ü
n’ı
ene
Konu
rile
ikle
a
ista
Asya
dı. G de dev
zell
y
ı
Pak
79’d
Ö
s
da
9
KAM
.
’
a
ı
1
t
7
d
k
lan
7
n
a
l
19
no
sı a
’nu
e
a
a
l
baş
o
r
t
y
m
a
t
l
r
u
be
kırı
li B
usla i. Aynı
dar
bir
bir
ar A n’ın ul
ı
k
i
ett
ğ
f
ı
l
r
t
bi
n’ın ır
Zü
ista
e
yap
l
k
n
r
a
a
ista
ğ
e
k
P
n
y
a
i
a
ı
s
b
fg
ok a
jın
Baş edilme
n
ığı A tan’a ç
ma
i
o
t
e
ş
l
e
r
a
y
m
is
iv
yl
ni
Wa n)
ida
Pak
irliğ nırı pa
ede
l
n
e
i
n
a
d
n
i
ı
l
e
,
li
s
io
gh
işga cilerin
şga
güv
bir
f Af sia Reg
yet
an i
e
zun
o
v
t
d
iyle
l
u
o
n
s
ğ
ü
l
ı
S
i
t
A
yı
c
m
e
irl
raf
dı.
e
b
h
n
ı
a
f
t
ş
s
t
u
i
f
t
lerd
n
E
eş
ou
tan
ese
SCB lde ya
P
e
S
s
r
S
i
n
h
d
k
a
e
i
an
(T
Pa
ğın
şek
in m a Talib
anç
t
a sı
i
bir
’
s
i
e
n
d
l
r
ista di Arab ücade
nı
0’la
Pak
pısı
199
m
a
,
uu
ı
ı
y
S
ş
s
t
r
l
a
a
a
ABD tlere k
rılm
etin
vrim
ndı
e
rek
a
y
l
a
i de
v
h
h
k
a
la
So
n
in
i
d
a
s
’
9
ık
jim
n
lip
ya ç ine 197 i bir re
t
sini
ğiti
2012
i
a
a
f
e
t
z
ma
m
i
ı
r
A
r
s
ku
tı d
ı. Y
bru
âm
la o
t
l
E
21 Ka
z
n
y
su
s
k
:
e
ı
a
u
İ
e
a
l
v
f
.
m
k
i
p
ü
ad
üfu
ac
da
ledi
lendir
etec a konu
ı” to
Şii n a Şii n
rlay a İran’
z
r
ı
e
Değer
a
a
z
etki
l
g
d
a
d
n
e
a
ı
e
d
h
l
a
n
d
,
g
m
n
l
e
n
ş
ra
an
ad R
ucu ı ve bö
ir o
z yö
eşm ü
onu Pakist
son
li b
Ahm resell
,
as
msu
ya K
m
m
a
d
k
s
u
ü
e
l
m
n
e
ü
l
A
z
“
r
u
ön
su
Yor
’ı o
çö
i, k
ave
e
erö
kur
ew
tan
ncu
ı da
ma
atej
1’d
s
nN
r
N
u
ş
r
i
0
e
ı
t
a
en t
k
n
t
l
0
y
n
s
n
i
a
o
a
a
s
2
üyle
i
e
e
n
ç
P
n
,
b
l
n
’
v
a
a
ça
ve
ist
BD
ana
ran
zen e bütü
dem
a
m
ı
k
A
ü
a
R
a
d
n
m
k
d
e
P
a
ın
d
an
an
avu
01’d ulelere
bar
ini
aşta
lun
sızl
u. S
n
l 20
der
K
ı bu
in b Asya
a
ü
r ve
ilah
r
old
l
n
z
s
k
rda
a
i
i
y
l
l
r
a
lide
’ın
i İk
1E
ey
ırıl
lee
ma
şga
n
n
k
1
i
ş
n
k
d
a
ü
ı
e
l
t
l
ü
ü
n
d
n
a
n
n
s
G
ça
kis
tü
sta
rin
bu
dıra
ere
rgü
rdi.
, Pa
rine Afgani
şeh
ya
’nin aide ö
arın
k üz rlendi
ları
ı
s
üze
a
b
r
D
n
A
ı
e
e
B
y
d
laya tan olm i değe
sald irdi. A
an v
el-K
ilin
üne ir hata
baş
erik
uğu
ir G
dâh
işt
rin
dis
b
t
m
ı
ğ
b
e
t
n
l
r
e
A
n
i
i
u
a
e
i
a
t
d
r
k
e
rl
di.
ec
ve H ine et
esin adı. Zi
mlu nı sını
01’d al edil
sad
m
u
0
k
l
r
s
n
l
i
2
ı
e
r
ı
o
ş
’
g
s
g
m
di
üyü
iş
ba
an
an
ılar
böl
Eki
ın b
kist eğerlen lerine
a’d
dan
aşç
7
n
y
a
v
,
n
ı
ı
s
r
a
P
f
n
s
la
d
a,
öz
e
ey A
ista
tara
akın
rak
rak
ek s
Ran
ind
Gün u’ya y
top
fgan üçleri
i
A
i ola elirter
e
ü el
n
s
k
i
g
l
ğ
e
n
r
en,
ü
k
o
z
ü
a
e
b
l
k
i
l
l
i
s
d
l
i
r
ü
i
s
rta
ber
n
unu r kend
ntro devrili
lha
İng
e
O
i
ğ
n
l
o
b
e
a
e
u
k
g
v
n
a
6’d
old
ının a’dan
nun netimi
leri
nlıl
sya
ıyla
sı
199
ıtas
güç
ista
y
uğu
ıtas
ta A
ö
k
l
s
ı
s
k
r
y
rara
n
c
t
a
a
A
l
O
a
v
u
n
n
P
l
a
a
k
ğ
s
a
a
r
t
t
r
o
o
e
u
b
b
l
l
i
ç
a
in
O
aç
em
Tal
eU
üm
ki y
r. H
lar,
dah
tan
’da
e Ac dönüş
01’d
yan
erle
F)
u
v
i
n
0
t
r
a
d
a
r
2
ş
e
t
e
e
S
l
a
(I A AF’ın
bir
nis
im
alık
iml
ü
l
hiss inde y
a
v
r
ı
v
c
e
g
l
a
A
f
a
r
ü
k
A
an
G
i. IS
n
ltü
de
li k
ey
kist
tek
ura
dild sini
esi
; kü
s
ken
a
kuz
r
e
r
T
e
ö
P
r
a
a
a
l
k
v
D
z
id
e
te
şır
an
mü
ak d
nlik
tori
na d
anı
Tur
olar . Günü antının inde
üve
et o
lığı’
ile t
l
k
G
i
n
v
r
l
n
e
a
r
m
t
la
ut
ad
el
bağ
üze
İslâ
en e karışır
Küres lar
Kom istan’d
e bu kileşim
irirk
e
a
d
l
ç
m
i
r
n
ır
e
t
r
a
g
le
et
Araş erkezi
elle
Afg
em
nik
M
cih
e Ac nin tem l ve et
r
v
e
t
u
KAM
liği
türe
bun
kim iği kül
an
kut
ı
kur
t
d
i
a
r
i
ğ
B
i
t
l
e
r
a
g
c
bi
r.
18
yun
ir iş
seli
ş bo akın b
yük
a
v
a
y
uk S BD ile
Soğ
A
e
nv
ede
nın
’
ı
ş
a
Sav esine
n
a
lg
st
ani sya Bö tkileri
g
f
A
E
yA
e
n
Gü
m
Nav
Ah
eed
a
an
ad R
ti ve
rve
e
s
012
sal
1-2
ulu
0
n
0
n
ı
0 bi
n’
i. 2
ık 4
ista
lirtt
ş
ı
k
e
a
a
l
b
ı
at n
ak
nP
ini
da y yle hay ortaya
ılığı k ettiğ
’
ç
n
k
i
a
ta
i yo
kaç
den
unu
akis
yut
ı ne
liğin nda P
r
o
ç
a
b
n
k
l
ı
i
ı
e
in
g
ır
el
as
ı ar
yön
sald
iken
leri
ehl
rör
ıllar
ine
t
r
e
y
a
t
e
u
l
y
itle
ı
t
r
b
n
k
r
ı
e
ı
e
y
k
n
d
al
ültü
ald
ali
insa tmesi
ir k
iğer
ar h
h fa
rşı s
b
d
n
d
a
a
l
a
e
n
n
n
k
s
b
u
di
ra
lay
eı
da
kay
yoğ
’da
am
r.
ndu klinde
ılın
ar v
a
n
o
u
y
m
d
a
l
y
m
k
a
t
i
n
3
u
t
u
a
e
0
is
sı
a,
er b lemi ş
rak
koy
ılac
Pak ler ara
n 20
lam
.
ask
lata da yap
y
ni,
yle
iba
i
i
e
e
l
n
sağ
r
m
yor
n
a
a
d
r
i
e
l
e
u
ı
e
s
a
ed
ılın
tih
tut
ak T ve ülk
ğın
Söz
l ke
n
y
ı
r
n
r
a
i
ı
a
d
e
3
r
l
r
y
1
o
an
ğu
ıla
ibe
BD
bir
e 20
i,
yaş
ldır
i, ço
ile l
ti. A
yati ğu gib
ind
ası
z
a
eler iban sa
i
m
l
h
k
geç
o
ş
l
a
i
ı
u
r
ı
t
ü
n
l
d
e
a
.
n
a
l
ı
ent
a
ı
ç
TO
ın
im
koy
i iç
am
nT
am
rad
n
ç
l
’
r
a
d
e
ğ
r
e
NA
a
g
ş
y
s
n
u
a
le
p
ın
su
ta
o
ro
ke
Ran
ilit
lara
an’
bir
çek
ent
rdu
a or
ş” p arken
ger
ilir
am
kist
no
da k
nd
ayıp
l
ava
ı
b
a
a
r
k
n
p
s
n
t
ı
a
n
P
a
a
s
a
’
s
k
ş
e
p
a
a
lı
ü
rl
sı,
rik
uy
aki
Ran
büy
ma
e ça
uşm
me
terö a bun
nP
ira
nA
kav
lerd aya çık
in “
eye
Z
i
t
m
n
a
s
’
m
a
r
m
i
i
,
a
k
ort
seç
öne
ağ’a
ABD leyen
tikr
ma
bu
rı
nun ış ve is
SI, d “Ortaç ana’ya
oru
I
u
tek
k
ı
s
s
i
t
mala
e
o
r
a
n
d
ı. R
ba
onuş
’un
abl
d
K
şkil
leri
t
l
h
e
e
e
t
a
.
s
a
t
r
p
g
u
tı
zk
cek
Avru
den hbarat e W. B
a
cak
aru
gele
KAM
aya
üne
sınd
rg
em
sti
ı
s
n
i
o
ş
s
n
y
r
i
e
e
o
v
id
ka
kü
ıG
rol
ehd
jisti
eri
kısı
kan
e” t
a lo ’dan b
n
bas
Baş
i
n
m
u
n
a
r
e
b
9
n
dü
197
elim
’nin savaşı
dön
ri k
BD
ten
i
mic
e
A
a
l
k
o
,
z
e
a
e
,
g
n
d
r
’
n
n
o
ö
ı
n
’
e
g
c
e
sta
tan
iç d
ani
nd E es of th )
akis rsılan
a
P
Afg
l
.
n
a
u
a
m
c
is
ic
üşe
en s üst old
ef
a he
dön
olit sequen bt Cris
diy
P
lınd eri hed
alt
ı
ma
y
e
a
e
l
e
t
ıy
03
ivill
Con eek D
(Th
mü
r,
am
ı, 20
de s ylemle n
anl
an’
m
b
Gr
m
i
e
l
e
e
a
t
Ta
ın
ni h dı. Bu
n
i
n
r
a
a
k
e
t
y
e
n
is
lil
rec
aşla
rev
ı dü
Pak
geti
ne b istan’
t gö
e
i
ın,
e
r
l
n
n
i
e
ı
v
l
ml
de
ha
alk
Pak
e
i
,
l
h
r
y
a
i
n
e
a
ıld
en b
in
e
kist
alan rkaç y
det
zey
rind na, Pa
e
l
bi
e
ı şid
n
r dü
k
a
ğ
l
ı
e
er
R
so
ü
d
d
.
li
la
te
ştı
ilgin
upa
like
ygu
unu
hdi
nla
12
in B
t
u
0
ğ
e
u
e
2
t
Avr
u
teh
ğ
n
ı
M
t
m
“
i
ı
o
t
s
n
e
n
y
a
ı
n
u
r
i
K
r
t
r
a
ar
Em
28
ra
u al
üçle
mlu
ava
kad
rme:
stik
aki
kon isinin
oru
ız h
rlendi
an g ış ve i
i
s
d
e
s
ğ
b
i
n
n
i
e
n
si
’
ı
l
y
D
i
z
r
sa
a
ar
iz
D’
di
Ta
site
n in oprakl
in b an AB
ç Kr plantı
ik
ver
a
l
r
i
n
e
k
e
o
n
i
t
n
k
r
Ü
ö
ül
me
sınd
an B arı” to
tan
Has
na y sorun
ü
Yun
şma yrıca A
akis
al
dir
ları
P
i
a
m
r
p
lüm
i
ula
ş
n
d
K
u
A
ö
rB
nda
onu sinde,
tti.
ük b rın cid
ens
ı
nda
r
e
y
f
K
l
i
a
l
i
m
a
ü
be
ci
am
ıla
tar
ab
lişk
ide
r
z
n
İ
ı
ı
u
i
d
a
ı
r
ı
ş
ğ
d
a
K
s
l
n
y
lçl
be
rın
ra
sa
rası
e ço
ara
ve a
ve e
ara
ırıla ttı. Bu
lara
l
i
a
sı v
s
d
n
s
s
l
a
d
u
a
e
u
l
a
ları
ib
U
şın
üy
çm
Ul
ns
ırla
Tal
i dı
şma
ol a
tim
nin
s
ı
hat
ene
i
y
l
l
e
e
g
t
r
a
u
a
n
l
i
i
Ç
s
e
n
n
öğ
ver
düz
uğu yıpları ilerin b kiyor.
upa
üni
l
urd
e
Avr
a
i
t
u
ç
k
k
ş
e
b
i
n
t
l
v
i
u
i
ol
epk
siv
lı ye
iler
esin
si
ük t
tan
nda
İlişk
, ülk di, siya
el
a
ora
akis de büy
d
Küres lar
P
ma
in
e
tisa
an
a
ç
a
k
i
k
ş
l
m
i
m
ır
a
t
k
ü
za
Araş erkezi
ası
ağır
tme
nen
M
ılm
üre
geli
k ve
dan
a
n
m
n
yap
ü
m
ü
a
g
z
u
y
n
r
u
ö
r
KAM 19
e
i
o
b
ç
rd
a,
.B
ra
ük
r tü
nla
izdi
Ran lüğün
e
u
ç
h
r
ı
n
n
so
ün
altı
sal
nda
büt
lum tiğinin iğer ya
p
o
ve t dele et ının, d
r
ca
ırıla
mü
ald
s
r
terö
’nin
i
z
i
ç Kr uçları
r
o
an B di Son
n
u
Y
tisa
k
İ
i ve
s
a
y
i
S
it
Dim
ian
Tr
rios
ou
yll
taph
n
ere
ne s çte
ü
n
ü
ö
ler
arın kte
göz
anl
k
ş
ı
ı
rli
l
ç
i
a
la b
en a örde ç
n
ı
u
n
rı
un
kt
ının
utla
i. B
l se
ard
boy de öze tmeler
ir
d
n
n
i
e
ta
di b
Kriz herhal
m s da cid
ayb
a
k
ş
ize
i
r
a
o
n
l
da
ey
ik k
leri
n
v
tab
ı
ş
r
m
i
r
in
no
lde
gile oranla
irin
eko parale
ver
b
a
ç
n
c
.
u
ı
e
ı
el
kçe
yr
Dr
si s
.
ayn
üks
r. A
eçti
oç.
me
a
ildi
y
g
o
n
ş
ı
d
D
d
y
’
ü
n
.
e
n
lu
ü
ın
ed
Yrd
ista
nuk
ep o
arın amın g ara ek
iyic
nan
törü llou ko
anl
seb
ş
r
k
u
nl
a
a
e
o
Y
y
aha
ş
r
u
di
.B
da
har
nd
artı
l
r
’
phy asında
i
i
ü
ı
t
r
o
s
a
n
s
t
e
y
n
a
ü
a
i
n
çl
n
ıl
tit
lı i
ist
ster
uşm
Tria
gen e göç
rize da nas
bağ Yunan
Ens
e gö rin ve
’
ü
rios ou, kon mik k
z
a
l
i
t
ı
er
a
i
ş
n
b
p
ı
ö
u
dah
lle
lkel
nı
no
art
Dim phyll
Avr a çok y 1999
lı ü
tüe
tığı
ede
eko
k
e
ş
k
a
or.
d
t
r
e
a
e
t
y
l
l
a
k
a
d
n
e
kü
nv
zor
nte
in f
und celikle
ü
u
e
ç
s
de
z
Tria çerisin e gelec
i
z
,
u
u
ö
ı
n
em
i
ig
on
’ı u
rak
lar
dre
v
Ö
n
r
k
b
a
n
i
n
i
.
n
l
a
ö
ı
a
l
ğ
â
g
a
o
u
l
t
d
ğ
i
k
s
d
in
k
yı
ap
end a olaca
ani
son
lun
ece
ş im
si”n
oP
ükl
d
iyi i eri Yun düşür
ının lirten
e bu e Yorg lomasi
d
sür
e
m
m
r
s
u
l
v
e
ra
kı
siyl
ip
ele
be
kon
mla ük bir
etm
ini
irm
tme
Cem rem d n
u
i
ğ
d
bir
l
i
r
i
b
e
t
t’un
n
u
t
a
’ın
ği v
rd
na
dep
avu
büy ğbet e
ş
i
sm
erle
o
İ
“
u
a
n
ğ
d
z
n
r
Y
r
v
i
e
a
n
i
a
A
d
a
ine
g
ker
ile
nd
nçl
uk S nlerce
zler
Tür emine
de r
etim
ştir
e
r
ğ
rası
ö
i
e
p
l
ğ
s
o
n
ı
G
y
e
i
ı
ö
’
S
o
n
b
,
s
e
ın
ag
yap
kiye
dığ
llou en yüz
a dö kiye’d
sınd vurgu
Tür
dan
r
am
l
phy
aşla
n
ş
ü
e
ara
a
b
u
e
t
u
g
T
ğ
e
n
a
e
u
’a
ey
min n yum
an’
Tria
uld
in d
stan rk etm
öne
nist
isin ırsatı b
a
ani
rini
d
e
e
n
n
l
t
n
i
u
u
i
f
ri
Y
Y
ke
ve
ilişk
lkey
eri
n
tica
şma
ede
türk e karşı
ile ü
çalı
an b irlikte ler
say
a
b
t
d
k
u
A
a
n
b
b
lı
in
e
a
lar
di.
a
ülk
0 yı
arla
lard emeler
si o
ekle
201
ıml
O)’y
ı yıl
uğu ağlı
l
d
üye
e
d
T
.
d
l
k
i
r
l
”
A
r
t
k
a
z
o
n
lli
iti
iy
, fa
set
ı (N
2)
yde Buna b yatıla
Öze n mal
llou atı’ya a ak Bat
bah
a
üze
(195
.
i
d
a
d
a
phy
l
r
d
B
ı
t
a
a
a
e
d
r
l
“
s
t
r
p
n
n
ü
n
rd
yap
’in
öste
nı a
zde
mla
rin
kdi
tı ya
Tria
nlis
lik g i yardı
kile
n ay e bu yü
alın
ği ta yılları
ı
n
ş
ma
’
i
i
e
n
n
l
a
d
n
i
e
l
k
r
l
u
a
a
k
n
ri
0
iv
Ka
eğiş
rind nanist
nca
nm
202
geti
luğu
ir
çizd
dile
de d
14k. A
lına
ine
nb
Yu
ğun
0
e
ı
r
a
tını
l
a
o
2
e
c
e
n
ken
k
’
a
ç
ç
v
i
a
ile
ry
n
is
ir
pa
uk
kiye
olar oşulla
yab
om
vru
unu üyük b
old
a
n
ğ
l
A
k
o
ş
Tür
lan
u
r
e
ı
k
ı
d
ı
ek
ba
n
ap
rm
il ol lkının b yıllard elirtti.
baz
alkı
stan ümeye ul etti KKE) y
i
h
dâh
n
n
a
b
n
a
i
u
e
(
y
re
ü
kab
an h çok uz
md
Yun da bü
tisi
izi’n iklikle
ğün
biçi
Yun
alka ist Par
n
l
rdü
ç Kr
ı
iş
r
h
ni
o
e
r
i
s
ö
i
ğ
ı
y
o
d
s
a
g
b
e
r
i
d
d
li
er
ar
ye
ün
lla
ak
aB
ken
yük
plin irçok y yrıca
ntü
tad
oşu n Kom
i
olar
e
ü
ü
k
k
s
t
ı
i
’
b
k
s
o
u
d
b
A
n
n
a
b
74
t
çö
ça
or.
olis
par
nen
çıda amda
Yun e gaye
e 19
ekiy
al a
ş
ind krasiyi
üç.
geli
ve p
d
ç
s
y
a
r
g
ikal
r
k
s
k
e
y
e
d
o
a
t
l
o
l
Ra
çlü
nö
alıy
teri
mo
ü
sya
Anc el ve s
n
s
u
e
r
g
o
e
ö
e
n
s
d
g
e
nda
si
kta
geç
ay
ve
tür
. Bu
apı
işe
sind mokra
ç
saft yapma
kül
l
e
sına t çekti
e
e
t
n
a
s
r
ö
lk
k
e
i
am
), ü
i De
kka
ya
vin
”
jim
e yü
uğr
Yen laşma
öre
a di kerî re
md SYRIZA yorum
ğ
g
e
n
e
a
ı
v
s
e
n
ğ
r
ı
i
s
(
ö
K
o
t
m
a
d
z
ç
em
n
m
O
e
e
a
h
de
on
AS
ler
ino
ren
sist
syo
n
s
ö
e
i
P
i
e
d
l
e
“
t
a
a
k
v
n
i
m
e
e
s
a
ğ
tı
n
Ko
son
lete
kur
isin
irdi
n ar da siya reketle
Sol
leşt yla dev et içer
ber
ikte
rini
k
l
a
a
n
ün
e
r
e
l
r
ş
h
i
u
i
ç
ı
e
b
un
rek
as
art
örü un
eni
ger
eb
y
a
b
p
l
g
y
h
n
z
ı
)
e
i
l
n
a
a
r
d
p
ıv
ltı
Kr
(ND
fark ’nın uz
k bi
cı A
ığın anadın uladı.
tiyi
kam
üyü birçok
lad
sağ
par
b
g
k
ş
ı
IZA
r
ı
l
a
r
u
ş
ı
u
o
b
aş
SYR
es
kar
cak
uv
u, b rkçı
ı
d
o
n
n
m
ğ
l
ı
l
u
A
u
ı
d
ş
i.
hy
hem olduğ
lan
olu
i ve
tap
gird
top
ikal
yetç tın
ep
ian
el
e
i
r
d
b
s
d
a
T
e
n
n
r
n
Küres lar
.
s
ı
ci
u
Al
içi
nı,
ma
asın
old
n en
rde
Araştır erkezi
olm
şma nketle
gele Partisi
ü
a
u
M
d
d
n
n
a
k
cı
on
uğu
mu
Şafa yaban
old
ve s i konu
KAM
,
i
ç
t
d
n
s
i
t
le
r
ta
faş
nite ncü pa k bir u
rak
ü
ü
a
y
l
ç
ü
o
ü
b
20
k’ın n için
a
Şafa
t
s
.
i
i
an
led
Yun ine ek
ler
söz
tın
ma
plo
i
d
ok
yük
birç ını, bü i
n
a
k
ığ
p
l’da
ını
v ya
pıld
öre
nbu madığ
r ya
g
a
e
l
t
i
a
s
l
t
İ
o
ınd
nin
esin
atta
ahi
tdış
rizi
nd
da k ğini, h
K
i
yur
n
n
ç
ı
i
r
r
o
e
di
en
aşla
ekil
irm
da B omik v
ma
a
eli
am
çev
ar ç
l
l
n
h
ı
r
ğ
o
i
t
ınd
p
a
er
kas
ıkın osun b . Bu b
i, ek
i
e şü
h
s
t
s
i
n
a
l
e
i
o
d
iy
eğ
sol
ledi
ış p
isin
u
ce s
n
ilec
kon ine ek
içer
ade değil, d duğun
tini
teb
s
i
r
e
t
r
a
r
r
n
e
ı
l
l
ü
p
a
’
a
z
o
r
p
e
n
ö
d
e
,
p
a
l
s
n
ıv
u
a
ebe
nist
yatı
züm phyllo
ığın usund
na s
una sal ha
çıkt
a
e çö
o
Y
n
t
rı
d
y
n
o
n
i
e
z
mala
ro
uk
um
vad an Tria lak ses
onuş
ir e
opl
K
duğ rtti.
t
b
l
t
t
ş
i
o
a
a
a
s
l
e
li
idd
İkti
ir ç
z.
yak
red
ı be
ilen
lı b
KAM
da c ebiliri
ri
k ne
ştir
ığın
e
a
fark
l
e
y
d
l
r
r
e
n
a
e
a
l
e
l
k
id
gü
am
söy
jik o
n ço nma g laşan
var
olo
ır e
ıya
u
u
d
v
g
ide
r
r
e
a
sa
lla
5’in
in y
sek
a yı
kes
in % raber
n’d
yük
n
a
a
’
t
s
d
e
H
ı
şın
ani
le b
SM
ıml
Yun arın ba den G
kriz
n ıl
e
e
iğer
i
d
l
a
k
u
s
lkt
em
u. D
a
n
d
l
kon rdu. E
ö
H
o
nd
dı.
bu
yo
eler
ğra
r so
siz
geli
irm
t
erle tilere u şüphe
alkı
ş
d
e
i
g
e
ell
ve h iki
in
z
d
s
r
bu
ö
i
e
o
t
i
y
k
in
ak
ük k
olu
kes
lara ”
ınd
büy
bep ları” o
lan
nan
e
a
s
a
mi
l
ı
ı
u
ş
m
nin
rah
lara a yanl
a
d
a
kar
k
“
u
kkuş
12
zisi
m
i
0
A
n
e
B
l
i
2
p
ı
v
a
d
.
e
r
t
r
m
ı
u
k
ı
ı
f
o
tler
vr
nt
eli
ro”
ik
3 Kas
tara
tiriy lan
pla
e: M
irke
“av
e “A
e
m
iyas
o
Ş
,
r
v
t
i
s
g
d
u
i
”
n
”
e
o
a
le
im
ib
er
ları
cidd
Değer
miş
rind
non ı yayın
tçil
abi
şma
abe eyeme
lı A
r. T
i
liye
u
n
r
l
ı
o
n
n
i
e
n
i
y
a
b
o
b
ğ
l
r
ta
“m
m
lu
K
ti
ölü
ı da
kçı
beli
sat
çek
uru elali
, Os 011) ki
ba b
k ır
İkti
asın
sı K
ıntı
nde
o
nüz
2
“
ı
i
a
k
kut
ç
,
e
m
.C
s
ı
s
n
i
ş
r
k
ı
h
s
a
en
ir
iy
alt
.D
inc
cılı
pla
fını
nlı
yın
ye P si Doç
yed
ük b bunun ığının
a
kam
a
y
a sa
e
Y
sma yla
ü
l
d
m
i
,
a
d
b
O
r
c
l
m
m
l
“
a
u
e
i
a
l
n
u
S
s
ğ
ğı
z,
ri
llo
yle
(Sc
dur
em
r sa
ma
aşlı
yan
şı e
erle
phy
ara
ul T tik. Yıl
ırla
adı
)” b
a
y
nta
z
b
s
tsev
2
k
r
a
r
a
a
e
n
ş
2
i
l
y
u
h
r
t
a
y
T
et e
st
-19
si’n irçok
re
a ba ini
K) İ
şirk ken
908
safi
rten k Parti
lırs
,
i
P
i
b
ı
ğ
1
l
t
a
(
S
e
e
e
(
m
a
c
r
b
d
ri
p
nd
fa
az’ı
ede
em
tuta em
etle
mu
r ka
n Şa
da
am
dön k, eğe
ışık
Yılm m Şirk i sunu
v
o
Altı
t
ön
e
n
e
ş
n
d
o
d
S)
mi
diğ
i. S
iki
me
ne
oni
ç
Şafa
i
r
O
a
d
n
i
t
k
e
l
t
A
z
n
e
r
e
g
A
i
ı
ş
ç
ek
pa
in
rer
ları
Alt
kle
n (L yesi
har
lişk
ı ve
rçe
nce
lılık
i
i’ni
lan
r
a
ü
ı
e
k
l
ö
ğ
a
a
i
r
g
n
l
k
l
n
ç
a
fa
ir
im
şum
ar
irço
uku air ipu
kB
seç
i ve
olu
.
ak b fak kad ,
Hal
huk
rliğ
Bir
d
c
s
bir
.
e
etti
e
n
z
k
u
a
h
asıl
Şa
za
u,
gün ki ben
llou
i
urd
odo
n
n
t
y
u
y
ı
r
n
t
u
b
h
ının
u
l
e
r
ğ
O
a
p
d
A
d
a
u
d
a
n
l
n
t
n
n
an
n
ri
gü
çi
sın
old
asa
una
şlay ka
üze
ara
ğu i en Tria geçen
ğcı
piy
a
r
a
a
bul
u
e
b
e
s
l
n
d
y
l
ı
a
ek
şu
er
hal
rek
lirt
şır
si o
erm
örn
eke erinin
in h kta olu
s
i be
r
de a D üye
ç
:
n
e
e
i
t
l
n
tl
ka
rin
adı
şo
diğ
iN
leye al bir
irke e açıkl
me
özle ına dik
ş
k
esk
ş
S
e
e
z
e
t
l
ç
y
nce
ü
s
s
k
ığ
nd
ikal
edi
de ö
’ı de
ant
n so
nüm
ekli
ı
k
n
m
i
ü
r
ş
rad
m
a
t
r
g
f
a
e
l
e
u
,
t
n
çl
é
az
n Şa
ni ş
sare
üre
ndr
insa
Altı
Yılm reçleri
rz s
.” A
e ce
sını
a
z
y
a
e
e
ü
a
s
lk
m
em
artm ı.
nda
arz
bet
i ha
fed
usu
kay
ayıp
ank
lad
keş
n
n
ğ
r
o
u
m
l
e
a
a
k
Ş
ı
d
b
“
sl
iz
kap
göz
anu yle, kr
liğe
yıyı ni oky
el
z
ü
i
z
s
t
“Kı
Küres lar
ö
mi
esi
üs
, ye
l
a
ü
n
m
m
n
e
ır
r
a
t
ü
ü
Araş erkezi
ed
ins
bu
u,
ürd
M
yin
yi s
e’in
yllo
ka
’ın
e
h
i
l
n
t
e
p
i
a
l
Gid
a
d
t
t
o
s
a
i
n
p
c
KAM 21
ü
ış
an
ria
e
Yun kilde m rten T
de d unu v
m
i
ne
şe
el
uğ
her
ni b son dö aybold
tiği
k
k
n
ı
e
’
n
ger
stan mame
ani
a
Yun sında t
a
n
are
i
tler
e
k
ir
)
m Ş -1922
i
n
Ano (1908
ı
l
az
n
m
a
l
ı
m
li Y
Os
Cela
i
ibin
nas
n
e
n
kt
ye
nle
ekli
esn
üze kuk
d
u
i
K
u
in
ab
ud
e TT
rler
el h
md
kuk erin tü
y öz
e
u
e
n
ş
h
dö
etl
ret
her
etin
.O
Şirk şında
tica
şirk
iştir
e
tır.
rul
ı
ş
d
m
d
ı
e
l ku
rin
len
e
e
m
r
alm
l
i
n
a
ığı
l
k
e
sıkl
mn
i, g
e be
üzü
a
r
üğe
a
t
l
d
z
e
i
t
l
k
n
e
n
e
ü
nm
si
e
şirk tim ilk
lka
pla
büy
eve
. Öt
bir
erç
e
k ha
için
n to
ç
i
a
ı
n
l
u
r
ğ
r
rdır kilde
ö
n
ı
i
a
a
l
y
l
u
d
ı
v
e
l
t
e
a
r
b
u
in
,
şe
le
ı sa
olm kural v m kur
yor
erin
dde rklı bir
ısm
el
rulu
eti
ssel
ma
a
ir k
i
n
a
u
n
d
f
b
h
n
nka
e
k
ö
i
e
g
er
ı
rin
ı, y
r ya
nd
ı da rket ba k
ket
ç
r
e
n
r
r
i
e
o
l
ı
i
a
a
ı
y
k
r
l
e
ş
l
ı
r
t
ı
n
n
a
ss
şi
at
çla
bir
şar
acıl
nva
tayl
a hi
bir
sıl
atro ı cebe
bor
ank
i de
ela
et u
ın a
tin
şınc r. Ya p
esi
y
b
s
k
b
e
n
a
i
a
r
e
l
ı
e
m
i
k
r
l
g
r
u
ilir.
bi
eli
şir
.M
pa
nş
ni
ala
r
k
i
liyo
a
a
ı
k
s
p
i
r
t
s
ı
a
a
d
a
yab
k
ş
t
d
a
r
k
i
ı
y
n
a
a
e
f
i
a
n
a
s
m
m
z
ş
p
p
l
a
y
m
ı
i
o
b
ar
an
ın
ap
ı ya
aye
r; o
ip
hip
gul
nda cılık y
kısm rtırım i serm
i olu ğa sah
kur
a sa nvanı
r
a
a
n
el
bir
k
k
r
ı
k
i
e
e
f
u
re,
u
an
an
na
gen
iş
ay
ab
âlb
a gö
ken etler b
kay
unv
bir
eki
ber
r
n
i
i
d
l
a
l
serm yor. H
u
n
i
r
n
i
d
B
el
ab
ta
i.
k
mi
ete
şirk
atı
n
yap
a or
in y aliye ‘G diyere yet
öne değind
azı
kap
ana
ınd
lı d
nb
k iç
’
i
ğ
h
r
r
e
e
n
e
ı
hızl en iki
a
t
a
ç
a
u
d
,
v
m
e
n
h
n
s
r
e
m
g
a
i
i
a
e
s
r
r
b
in
m
ar
O
um
ri
geç
rec
şeb
geti
tiba
az,
iyi p enle C n asga
ata
şı
üte
e sü
an i haline
ılm
şte
d
d
m
i
Y
kar
i
m
’
hay
e
ç
ş
9
i
n
e
u
n
e
r
0
a
ç
l
k
b
den
t
e
9
y
a
u
l
a
e
a
m
tiy
a1
lke
rm
r. B
irk
et
erin
h
d
0
l
ş
’
i
e
ü
u
k
olm kuralı
ı
1
k
r
ı
k
l
d
r
i
l
i
e
ız
et
an
rş
rn
ib
et e
ark
et
i bi
şirk
rsan
lk ö
Osm leşmey rdır. F
dav
r.
şirk
tu,
im
Yan
ın i
uyo kalan
arı
n
r
.
y
a
t
l
rdü
yko
r
a
o
v
e
o
l
n
o
u
t
n
k
k
a
,
y
r
b
d
ktö
a
o
s
z
i
a
’
e
ı
l
a
k
ş
a
e
y
0
’yı
f
in
y
o
n
y
a
1
a
d
ı
r
k
i
o
s
ib
ml
r
stu
osn
n il
r
esin
nı % a serm kurar
e
â
e
u
B
a
c
a
n
k
y
v
c
r
n
ö
o
ti
ö
ti
iA
lan
lir
da
kle
yan
ye
aye
ılan
rihl
irke yla ya
teti
ğı o
100
aşla
rma
yap
pra
8 ta recini
ı
ek ş
b
e
r
serm k için
r
0
o
s
t
a
e
9
n
l
ı
a
y
1
e
sü
n
ma
anl
öde
vab
tırım ygulam r. Bizim
olan leşme
kur
rını
n
Osm sına ce
e ar
ilen
u
u
i
a
t
y
f
n
r
d
alla
e
ı
a
u
ı
o
k
n
n
y
a
B
m
r
’
u
m
u
u
i
a
.
r
a
b
a
r
ş
g
m
r
y
y
y
li
,
al
eb
nız
iş,
ı se
etle
stur
stur
ha u K) gör
i bu
ına
ilm
arsı
u
u
t
iray
l
a
k
l
l
v
d
ı
v
şirk
d
r
a
ş
e
A
ı
0
A
r
T
n
a
9
k
d
i
a
e
ı
m
T
r
n
t
l
ç
i
k
(
ı
a
ik
a
et
ığ
i fa
ek i
kçe
tün
ımı
olm
birl
u’n
ant
den
iyet
etti
üyü
retm ya yap da
100
nun
otla hakim
b
ü
sı m
a
k
,
i
a
%
s
r
y
K
n
n
o
i
a
u
re
tu
et
bo
aki
piy
iller
kur
le m uyulan
vus
i
car
a gö
iley
zard muad sela A
K’y
tler
keti
k Ti
s
a
r
id
e
r
P
i
e
p
ğ
k
S
ü
ş
v
i
T
u
Şir
rın
ikl
Me
up
b
en,
a
i
s
l
.
l
Ş
k
k
r
l
m
k
u
i
i
A
e
a
a
n
tler
ı
O
ıb
ştu
m
%25
kalp dolay k şirke
re,
ray
Ano
mu
l
a
ö
e
ı
l
g
u
p
n
i
r
n
n
a
a
e
a
c
er
n
ta
ku
önc ktir.”
da
kot
in y
laya eşvik
Osm rdi. Bu
yi
e
arın
az,
sler
Boy ini sağ
l
e
e
.
m
nt
k
v
f
m
r
me
l
e
e
a
r
d
es
ştu
tleş ayi
eril
e Yı bilgile
opr lmuş
u
e
m
t
v
d
k
a
ı
m
a
r
l
n
l
i
n
ik
ol
bi
an
i bu
uru
rın
acıy ncesi ş ik-i Sa
lgili
ı
Aka
Osm göre k
am
alla
ı gib smanl
ile i
v
ö
e
r
s
ş
)
k
l
m
a
9
e
a
Ş
y
i
k
0
ikle
9
m
.T
na
an
eO
hal
(OA
ğalt ri ise 1 tördür
ları
teşv
lı B
ald
o
n
niş
n
n
ç
h
e
u
e
a
e
t
i
l
e
g
n
k
c
ğ
ri
rke
en
tekl inci fa
ı ka
Osm sterdi
tirin
a ve
k şi
anl
des
tir.
ir.
ik
onr
e ge ayıda
gö
rço
d
l
s
i
i
n
t
a
l
a
b
e
n
Osm demek
h
r
s
y
m
a
yan
artı
’nd
aali
öne
et
azip ibi çok 909
çen
lma
da f
yı c
unu
i ge
şirk
kça
o
r
g
s
a
n
.1
i
a
u
i
e
l
r
a
r
b
d
m
K
ta
ol
ur
ştu
rak
lim
ı
ifle
t
a
k
e
u
m
a
m
k
t
n
ı
in
ı
r
s
m
top
ı
e
r
ar
ul
nl
pe
ay
len
in
r kı
şirk
unl
bu
koo ket kur nnedi
’ler
sma yük bi
t
Ş
O
u
kan u için
A
a
ir
ü
r;
za
kon
ınd
an O et
iz ş
nb
ndi
ise
uğ
van
liks
rını
şke
old
iy
em
açıd
i
n
e
a
r
t
l
ğ
n
u
i
u
u
k
e
ö
n
h
d
,b
ıca
orta
ürk
ha d
um
ası
nin
ıdır
Ayr
onr
erin andaş
k da li ülke
ır. C arak “T ıştır,
l
s
o
t
d
r
ç
e
l
a
e
t
a
i
ol
va
ine
şirk
ılm
ev
Küres lar
aş h
gib
zer
nlı
lan
üd
aks
ma
sav
ank
ben iri kul
ü
yön
sma
b
e
k
Araştır erkezi
r
k
,
O
i
y
e
A
b
b
M
çün
AŞ’
gör
lli”
” ta ulmuş
de O (TAŞ)
“mi
n
r
az’a
i
n
i
u
ç
m
i
k
KAM
l
i
ı
em
et
nce
ır. Y olduğu
dön m Şirk
en ö ayıtlıd
i
d
m
r
n
e
e
t
o
k
0’l
sis
An
ak
22
195
olar nek bir
a
t
Ş
t
ha
r TA mi es
e
etle
sist
şirk
nlı
a
m
Os
r ile
a
l
a
k
n
Ban kaları
i
r
Tica i Ban yesesi
m
a
İslâ
Muk
tuğ
y
A
eyin
s
ü
H
tir.
miş
e
lm
edi
hiss asında
e
d
l
i
sır
şek
eri
aşı
ynı
Sav
re y
a
i
s
a
a
e
y
m
ınd
ün
eti,
am
ci D
şirk
tam
irin
a
B
r.
tuğ
sela a sinem lmuştu
n Ay
2012
a
ki
n
k
e
tı
m
a
ı
Me
l
y
d
u
a
d
d
’
r
l
ı’
n
lan
üle
22 A
kur
anl
nbu
)
zeri n
top
me: S
r
vs.
ü
m
i
”
d
ı
s
i
r
n
r
ruz
r
İsta
e
e
ala
ele
z, O irketl
aC
eğerl
ı’da
t
a
l
ir
D
m
m
n
e
n
t
ş
m
a
S
isaf
nu
ma
Yıl
ind
işle
in ş
C
s
s
m
o
ş
i
k
i
si
K
O
U
c
r
a
u
ç
i
(
’
b
ı
si
sat
uğ
site
n, “
izin
olar et’e ge
için
site
ısm
Ayt
rke
İkti
sek
iver
r
k
“
r
e
y
Son
e
n
n
i
e
n
r
d
i
l
v
i
i
r
e
Ü
et
ni
hu
sey
sin
ahs
ara
ük b tleri,
uğ,
şirk
dizi rniya Ü cisi Hü
Cum den b
e
büy
arm an Ayt ı’ndan
,
çiş
k
ş
e
n
ı
r
M
o
ı
i
g
n
n
f
i
ş
i
m
e
y
si
n
’e
ığ
rın
nlı
Kal
ma
öğr
mla
imi
etki
ula
şarl rını
iyet
sma yle bat
ruc
tora ns eğit e tama Müste
hur
dı.
O
k
r
u
m
a
o
n
i
kla
K
l
ı
d
a
d
ı.
ış
şa
e
en
Cu
ad
lan
olu
. Lis ümü’n Hazin
ayd
rılm
ned
zırl
k
o
ı
i
n
a
m
t
ı
ş
t
a
t
v
t
a
h
l
ü
i
e
b
ö
y
ka
tra
lard
düş
ikte
ın
on
at B
iyle
kale
atçı ndaki
birl
yak
uğ,
ktis ğu ma
nın
den
e
e
’
İ
l
t
ı
e
i
ı
s
e
İttih
Ayt
r
n
k
a
a
ı
r
u
m
n
l
k
r
ü
a
d
k
ü
a
n
ş
k
a
ıl
zt
a
lılı
sun
olu
nka
i hü
İş B
yap
sı’n
kâr
in Ö
esi
cek
den âmi ba
nka ama
sey
iyet
y
n
a
llik
ü
k
m
a
ö
l
B
l
ü
H
İs
öl
İş
öze
ası
mü
ıçr
i.
erm
ı
l
b
e
t
k
s
s
n
l
s
e
t
i
i
a
n
a
r
e
a
ç
i
n
a
a
n
i
m
rik
ed
sel
bel
eçe
iki a ri bank ıran te
uğu
illi B
fab
say
Me
de g klıkla
old
y
mu
bu
a
ış
-ı M
çak
n
i
a
ı
c
u
r
i
t
i
u
s
m
s
a
ı
e
t
n
n
a
a
e
s
e
e
r
k
rk
’ın
Su
İtib
üm
dan
anm i.
rind ara Su
n şi
Ban
irağ
böl
ltal
leri
irbi
k
, İş
d
rdın
em
a
k
ş
b
r
a
i
yı
l
i
A
i
b
D
i
i
a
l
B
.
i
kişi
i
isin
rp
iye
ab
adı
elin e ilgili
l
â
dilm i. Nur
l
d
d
k
o
e
ş
f
r
u ik iki
i
ı
o
a
e
l
l
r
l
l
t
b
b
a
i
i
k
a
ş
m
r
i
ı
n
h
k
d
z
dev
i
r
u
fa
ti
lm
fai
nla
rara
tıcı
iğin lirtti ve ı.
it ik
abi
rf m ok şey
olan ri akta aiz ora enzerl
ıpra
bas
ü sı
yap
ç
y
rd
be
s
r
e
i
ı
l
f
e
ü
e
i
b
b
n,
akta
bb
n
etl
ğın
al
ind
eb
e
ı
e
y
s
a
ü
r
l
r
d
ş
i
a
c
g
e
r
a
e
m
a
i
l
z
u
t
a
y
,
ü
b
em
get
in
rak
ma
ün
kam
ken
ydı
dön
sim
dile
isin
yap
par
ının
zı ra ktörün
i ke
ı
olsa kratik
a
m
r
a
r
s
y
a
ı
o
a
b
l
r
n
i
n
o
e
yn
00
se
k
i tic
eko
ora
ilgil
tkil
ı 20
in a
ılık
ere
Dem klikler
bul
i ile
ile
kac
ici e
pay
irin
diy
l
n
r
b
i
n
b
e
i
a
”
n
ş
i
r
t
i
t
a
ı
5 ile
d
i
i
t
b
ab
ılığ
ney
e%
mo
iş İs tirmiş
değ şans ge
y
c
ğ
y
ç
i
i
a
a
n
e
e
k
k
k
ü
a
lu
lk
n
iş
a
’e g
ban göre d
top
i ba eden ü de bu
sınd ın
değ
ya d uriyet
a
rka
r
ini
lâm
nda
k
r
a
ı
a
n
l
s
h
l
r
08’
e
İ
ı
u
ü
l
n
a
0
ı
B
ı.
de
re
,2
yıll
ımc
ö
n
Cum denge
l
n
i
mız
ı
g
çıkt
l
k
e
t
l
a
e
i
lm
ine
ına
en
in
şirk
. Ka eden
ün
r
’
i
o
g
i
d
t
t
e
t
ğ
l
n
e
e
ü
k
i
e
a
b
iy
n
çe
ülk
ver
da d
35 b
hur
vam u.
ılığı
kat
bir
yılı
asın 1 ile % ankac
dik
ı
r
a de
d
Cum
l
l
yen
a
e
y
e
u
ı
ı
d
b
h zl
ib
ar
re
tem
%24 lar %1
son
tkıl
aha 2008
nle
lâm
a
d
s
a
üre
e
l
İ
k
m
k
e
y
t
a
r
ı
k
ve
ğ,
lı e
rak
lara lığa gö
mi
ası
ytu
kısm
fark
el o
İslâ
nA
cı
alak cevap
n
e
e
a
e
y
n
d
k
’
e
G
u
l
n
söy
kiye
yoğ
oru
i ba
Tür
ms
icar üğünü
t
u
e
r
n
ö
su
üd
eg
büy rilerin
e
v
yılı
el
Küres lar
a
m
ır
t
Araş erkezi
M
KAM 23
iki
aki
sınd nun
a
r
a
o
uyu
alar külasy
kon di
ank
e
r
b
p
i
s
i
b
r
a
e
mli
tica
ktis ni
iz v
öne in de i
r ile inde fa
a
a
ya
l
,
d
’
ı
a
k
as
kta
ith
, ilk
o
m
m
k
ban
n
n
r
S
el fa dır. Bu Adam re daya lerini
r
z
tem
sı
en
k
uğ,
i
kala
mle
r sö
ma
Ayt
3,5
dai
işle
ma
i
ban
n
l
%
i
n
e
k
e
ı
o
r
m
e
n
r
r
n
a
â
i
i
ic
et
erç
İsl
ını
ala
tiğ
g
T
;
g
y
k
k
“
r
e
a
e
n
,
l
n
e
u
r
ı
ri
e
rl
n
di
ba
ki p
fark
sı g
risk
etle
ede
ari
uğu
rde
aliy lmama r diğer
old
, tic
sfer anır ve
ktö
a
r
1
f
n
e
a
4
s
a
i
y
n
tr
kad
rın
in o ytuğ b
ın %
ista
e da
iski
faiz
kala ızların
%20
rab
.A
da
ve r lemler
ı
n
A
r
ı
r
d
i
a
i
ban
r
h
n
l
ı
d
d
n
e
iş
akta emelli
ı.
zlar
nin
Suu er ora
üm
çek
t
un
e hı
z
kale eki
klad
ger
büy
ı
ç
a
n
m
m
r
ç
e
e
u
s
o
a
ü
m
i
r
b
b
k
e
nd
büy bu du
ere
alar
e de
ünd
örü
ise
yola
ank lır” diy
.
ind
üm ık sekt
i
ek
r
l
b
r
d
e
ö
e
l
e
e
u ile yle
ı
t
l
b
e
r
l
e
r
ş
m
l
ı
i
k
k
i
o
i
a
l
l
e
c
c
e
l
s
l
in
be
ka
el
zü
ka
bi d
ine
pay
rı şö
n ik
ban ki tem
örfe
leyi
ebe
zler
rula
mu
i
o
ın
lan
el s
aka
u
r
s
ğu
ve K tiği sö
a
o
a
n
m
m
l
su
te
Su
rad
ka
, bu ta oldu eyen
uğ
ret
onu çti. Bu
i üç
tuğ
. Bu
Ayt
ban
k
i
k
k
y
ı
i
sey
r
l
a
l
lirl
a
A
ı
a
r
ı
k
as
ge
ad
on
en
ınd
ı be
kac
slâm rekir fi
t
s
a
d
İ
ğ
r
m
n
ı
r
i
ğ
a
,
ş
l
l
ı
a
i
ı
ı
a
l
l
e
k
b
lıl
a
e
Dah
kâr
ının rdan il
nı b Ticari
kâr
sı g
ir ça
ank
ları
ma
alar
ğı b arın
a da lâmi b
a
)
i
k
ı
a
l
t
i
ı
l
t
(
m
k
t
n
ğ
l
ı
p
:
k
l
i
a
sa
il şk öre
di
al
Bu
İs
çı
cı
ya
n
etir banka
ank klarını
’da
rarı
rdi.
? (i) asıl bir
kt
g
i
k
0
b
r
t
i
a
1
e
i
a
t
f
e
l
0
s
v
i
g
n
i
el
d
mi
lâm
an
ldu
al i
n2
m
m
â
s
i
s
l
o
d
rn o
İ
e
r
n
s
ı
n
t
n
’
e
İ
l
pl
âr
tkı
rde
ası
iki
bi
retu ty)
e
i
MF
k
fina
r
(
e
a
I
l
g
n
b
ı
a
k
a
r
e
e
a
ğ
h
i
a
s
lı
lç
lık
ud
ı ye
itli
equ
ârlı
e da istikrar
ârlı
ğı ö
ek
kon duklar
e
çeş
gör
tif k urn on
le k
rlılı
l
örn
i
k
a
k
â
ind
a
ı
i
r
n
a
r
k
l
k
s
ı
a
n
e
u
a
l
l
t
an
rın
âr
üz
ka
lm
nan ilmesi
(re
bul
a
k
d
i
n
l
k
o
ı
f
a
ı
e
a
l
ğ
n
r
a
ı
s
ı
l
l
i
.
rb
? Bu tuğ, bu
kâr
ârlı
it ed sında
lüğü
sınd
etti
diğe
var
y
yük
sıra ın tesp
ak k plerin
ra
ade
A
ü
n
f
z
n
i
i
in
y
b
e
n
r
i
o
e
r
a
e
in
le
ka
iler
rın
zs
zk
eb
ve k
geç
zı s
ıkla
iştiğ k işlem me
Ban k, kred tif bir
le ö
, kri
i
a
ğ
.
d
ğ
i
)
e
b
a
u
t
l
d
t
ı
d
i
l
ir
y
le
çe
n
sağ
asse unu ve
poz
ârlı
nA
söy
ger
lend
mu
nu
ile k asında
tere
ece
uğ
nin
uru
u
i
r
n
d
d
r
ğ
e
i
l
o
e
gös
r
u
d
o
m
a
i
an
d
sy
ml
i
İslâ
red
ınd
ı da
li ol
nfla
lılık
işle
.
lâm
ve k asında
açıs
kâr
arın ğ,
etki
k, e
ara
l
ı
ı
l
e
ladı
a
s
p
ı
l
rt İs ra
l
i
a
u
r
r
ö
n
m
ı
g
u
â
r
n
d
m
t
r
ü
ı
n
l
k
t
t
a
o
u
a
e
l
t
o
Ay
Bü
ile
ri v
ma
riz s rını ar
e or
da v
ın
yor
ten
tica esapla
nu
anı
ın k
ifler
elir
mın
la
t
u
z
n
t
s
b
k
ı
ı
k
ğ
u
o
r
a
k
day
a
k
u
k
h
a
ir
şla
k
ld
lar
do
di n
olar
ulu
no
aylı
ki o
ın b rının
mi
kre
r
ş
ü
r
p
ç
i
i
t
a
rlı
l
n
e
l
i
ü
ı
kur
y
â
ü
b
de
ak
eb
nka
otla
alar
iler
l se
r
e
h
a
r
l
k
n
e
e
a
e
b
l
a
i
n
i
k
tv
rd
ed
eri
ba
r
i tem e ticar
Ma
a ai
r. V ankala len he
a kr
r ik
d
kay
zı
i
lıyo
ın d
b
ı
n
a
d
n
diğe önem
i
a
n
b
ı
e
r
b
la
rı
ğ,
ahs
slâm
ıd
kala
kul
kısm ttı.
ıkla
ytu
da İ arıda b ri ban
ayn ını bir
öre
apt
a
nA
ak
n
l
g
y
ı
e
r
n
ı
ğ
a
n
n
t
k
y
ile
tığ
tic
ka
ha
yu
ıldı
eği
ları
z
ü
k
e
d
ü
a
r
n
ö
bat
a
d
k
e
n
ö
e
.
k
b
t
a
n
k
n
ü
d
sek
rne
Am
kür
tüğ
ütü
akın
i ba
ine
ın ö
age
düş
özü ılık ölç küyor. irine y hing
icar
kler
g
n
t
g
i
t
l
a
r
r
e
h
l
o
v
a
ze
zü
âr
irb
atc
mi
ben rikan m murab nında
iki k kârlı gö anlar b core m çeken
İslâ
rin
ı
e
a
e
s
ğ
i
r
l
y
ı
a
m
o
n
t
y
m
n
a
kati
,
sit
ap
aA
dah ğında
işle
unu bilgi, y
tad
pen i ile dik 4-2000
ın y
B
ı
r
k
e
o
l
.
ı
i
a
r
o
y
l
l
i
k
d
p
r
n
l
a
9
i
g
e
â
l
r
e
k
l
9
n
i
u
t
k
b
e
b
i
i1
od
ıla
ban ini söy
ynı
sim
lan
k m veriler olmak
eğin
mi
Kul
da a cının a abilec
etri
,
ceğ
İslâ
sı
a
ğ
e
m
l
ni
a
i
d
u
ol
no
yt
nr
atı
lar
leri
ileb
var
eko
de s
ki
nka
da A kriz so eledik
ver
n
e
a
a
u
d
m
b
e
c
e
n
şm
lin
un
mi
ın h
çalı ncesi v mde in ısında
tti.
um
ode
İslâ
ç
hse
lıcın
dur nka m
t
e
ö
a
a
a
a
n
a
ı
i
z
b
i
ö
ığ
a
er
kr
hem olmam iki ba
nd
üç d f kârlıl
ki ş
i
rda
rda
i
ğ,
ere
alet
el
t
ip
a
a
z
l
u
l
k
d
h
t
k
ü
a
a
ı
a
A
y
Küres lar
s
A
lıl
nk
ın
rtti.
ma
ran
fark
i ba esasın
tti.
beli
Araştır erkezi
azı
elir
lâm
akta
b
n
s
b
ı
İ
t
M
u
i
n
n
n
sı
kın
vcu
, bu geldiği
lma
me
l far
KAM
ğıtı
unu
n
a
me
ğ
e
e
d
u
t
mi
in
ind
old
En
İslâ
risk
ces
arı
e
l
n
r
l
n
ı
ü
ö
u
ş
g
ın
kur
rlığ
a dü
24
uğ’a
lam arın va
Ayt
ğ
n
a
e
s
ull
ley
kur
söy
Bu
ını
ğ
ı
lad
sağ
,
ir?”
ned
s
yen
n
a
ma
kile
t
r
rıyl
e
o
f
ı
r
ns
rula ydın,
a
o
“Pe
s
m
ir?”
rfor
an A ili
erd
“Pe
şlay
de
a
nel
ilg
n
b
i
r
e
l
s ile (i)
sına
nem nka
n
şey
a
ö
a
d
0
uşm erform hsetti:
i ba
(ii)
200
kon
lp
ba
94slâm lişki
ası.
e
İ
9
s
n
m
1
e
y
a
i
d
k
şa
bire şamad
bir
em
ere
an
sı a
a
ma
eyin
da g esi dön pozitif
fınd
t
ş
n
a
n
r
ı
ı
a
r
l
ö
ğ
a
n
k
t
i
d
a
ım
nc
ay
ıldı
kişi
tekn
tan
sınd
iz ö
Bu
çin
bak
cak
azı
şin
mi
e kr ılık ara
İ
ası.
a
b
e
s
,
p
ken
k
n
m
ğ
a
e
l
a
ö
y
u
r
r
ş
t
d
,
ere
e
â
a
y
ı
g
g
n
k
.
ı
s
i
i
ı
A
s
ş
t
a
e
s
l
İ
a
r
ç
n
a
k
ak i
son
a ge
şılm orulm enden
lirte
ma
olm
nla
s
kriz
i be kısmın
a ol
a
,
ğ
k
a
(B
z
e
n
.
n
d
i
fa
ur
ke
ba
yec onuç
ma
i
am
var
mi
sud
net
me
aşa
â
ger
s
u
e
l
n
pm
r
s
k
n
e
a
İ
o
e
e
k
s
Y
l
i
r
e
ada işim ve ak kişi
?
y
”
f
e
d
n
t
i
r
e
e
t
e
k
n
e
i
sö
n
n
y
o
ü
z
v
i
“
t
r
o
d
ac
in
nen ?) Bu n am ile
iler
için
ektö işkisi p kıyor”
yap
e iş
bilg
ekle
e
ler
ık s
vr
in,
ı
ir v
l
b
l
n
ş
i
eri
a
ı
ç
k
i
m
c
k
n
f
e
e
a
n
i
at
an g
iki
ön
ud
lığı
eke
nka
nan ası ger
g
d
ı
d
r
n
n
a
l
a
e
l
ı
n
e
r
o
a
ı
B
n
s
l
g
“
ıs
o
kâ
ım
esi
ra
m
ki
uk
ğu
ilm
mli
ktif
u aç
Tan
aşıl
son irtti. B
u et
l
e
d
u
a
.
n
e
b
r
e
n
n
d
o
e
i
l
v
l
l
a
ö
a
i
d
o
u
sy
el
d
u
esi
kab vreye
irim
tiva
oğr
nı b ihtiyaç
lığın iz önc
ı ile
nd
şin
mo
tığı
bild
m
İ
ara
a
r
k
a
s
n
de
nın
ı
)
r
ı
d
k
i
i
ç
a
i
fın
al
pk
usu
insa
uğ,
. (i
işin
lar
a
a
t
r
r
,
r
m
k
ç
i
v
y
o
ş
a
,
u
u
e
ı
d
i
t
s
A
B
s
n
li
”
al
-c
lı so
ri
şme erilme neden lıyım?)
oru
ni ç
u
geli
v
fark cak ye ndan s
leşile
“
a
y
ğun
ö
a
m
m
S
u
ld
ap
ıla
dı
rad
tim
diri
o
y
e
u
l
i
t
örü
i
n
i
B
t
ö
ş
b
yap inin ar
i
ea
u
fak
kin Y
ası.
rdi.
n
b
t
t
n
e
i
esi
E
ü
m
n
t
o
p
a
aşa
KAM
tes
on
asy
ede ngi bü
bilm ıdır
s
v
a
i
N
l
t
(
ı
o
p
a
r.
um
vab
nh
e m İşin ya
gire
sun
n ce de izah
ı işi
ar v
l
)
ğ
u
ı
ğ
v
t
n
i
a
(
su
kil
is
r.
yap
ede ıl” soru , bu şe le etti:
esin
z
m
r
r
ın
ü
.
gö
m a a “nas
Ayd e form
elik
öne
Nit
l
ud
ır…
y
x
d
B
ö
için
ı
n
.
l
ş
o
a
sı
a
ma
alak ı kısac otivasy
aşa
n’a
kle
s
i
l
M
n
e
ydı
a
ait
x
it
m
e, A kişiye
im
c
ş
i
ve n perfor
n
t
i
l
e
l
e
e
İ
l
i
g
ği
ns =
rler
nsa
ada
etti
okt
rma
rma it değe
n
o
o
f
f
ı
r
r
i
r
ğ
a
ı
b
u
Pe
pe
kışt
çin
um
ona
p
sal
asy
ak i
e ça
kur
um
Cele
12
z
d
r
r
”
i
0
i
m
t
y
2
r
u
u
n
l
n
B
i
e
K
lü
z
b
asıl
ga
r.
,
za
ahm
29 Ey
, or
t dü ağlanı
rak
zen
i ka
l, “n una
e: M
s
e
i
a
a
m
n
r
ş
r
ğ
ü
i
i
b
ı
ö
t
d
e
l
s
g
a
d
in
len
ır;
us
işe
ans
rler
tığı
Değer
.
da ç
sor
dad
ma
eğe erform e” yap
tta
sıl”
run kurum aparak ığı
d
a
ığı
a
o
y
z
n
laşt
“n
ha
ir
iy
ad
a“
ak
np
y
i
b
c
n
n
d
n
a
k
r
i
m
a
a
a
t
p
n
ş
ş
a
r
t
i
e
e
k
h
tı
le
İns
çalı
ndi
baz
un
lılaş . Bu no bizim inde
ilde larak,
k ke rsa ols
ark
r
r
f
ç
a
n
ı
ı
r
u
’
şek
d
a
o
lu
ın
k ye i şunu
on
ığı
lde
i ol
ren
Ayd ğinme
apt
de o n bir s ir şeki
l
erd
y
ib
i
f
n
h
işve
k
e
e
ı
de
ad
nb
e şe çaban
nd
n sa şağı
n
i
a
i
i
t
e
n
a
k
t
n
z
t
o
s
r
d
i
i
e
r
d
e
et
ba
ula
nh
’le a
. Bu ğru ve
nek
şirk
anı
kon Etkin
ir a
lker
rdır
o
ım
b
a
u
Ü
d
d
İns
v
b
i
a
“
n
r
a
e,
la
içi
şte
r. T
Sab
çab
ind
dıy
esi
ir. İ
olu
bir
iş: “
ksa ikincis
ilm
rek
m
a
e
b
e
l
g
e
r
si
sı m irmi
söy
len
geti
lme ı olma
e ha
üğü
in y
v
edi
l
c
r
n
f
n
r
”
ö
i
el
sa
kt
ola
dım
sel
ler
Küres lar
yar
dire
rey
anı
leşi
i
a
ı
e
y
r
m
B
m
z
ır
ö
a
t
i
“
z
S
b
r
Araş erkezi
ıu
akl
ile
a bi
M
etim
klar n kayn Aydın
ınd
t
l
Yön kayna
a
a
n
s
i
ı
t
n
ğ
t
i
ı
KAM 25
n
l
a
aş
ah
mli
insa
nB
s” b
ıde
e
k
n
t
a
a
ü
m
Ave ini yür
rfor
.
l Pe
ev
r
a
dik
s
ö
r
g
şti
um
e
r
l
u
k
ve K i gerçe
leş
söy
sal
m
u
Kur mans
e
v
ysel Perfor
e
r
i
B
ydın
A
n
atti
h
a
B
m
mu
e
uru
siyl
d
Bu
ndi
.
e
u
k
m
ı
e
nb
şlad çekti v
‘Be
a
a
b
d
i
ye
ın
in
sın’
rme dikkat noktas
yap
e gi
o
n
y
m
i
m
e
ü
r
r
le
eni
dür yapma
dev
u iş ladı. B
b
mü
i
,
l
,
r
e
e
aş
ım
me
gen üm işl
kat
kald meye b u geliş
a
f
e
t
n
,
i
a
r
ik
b
et
ın v
ilgil
hay
lan
am
gird
ret
çin
i
a
o
a
a
m
ı
ş
ğ
ı
i
d
ş
ğ
s
ı
u
i
l
a
dı
an
çoc
ben a nokt nde ça
pla
s
am
bu
rek
nı z
ri
rı to orman
e
m
.”
l
y
e
a
y
ı
l
u
i
z
a
r
lgili
ı
i
d
n
d
f
ü
e
k
y
a
r
ı
r
e
s
l
e
u
r
e
i
mle
bi
lan
lp
uc
işl
si
i in
ans
bizi
ki a
son
için
a iy
i
t
m
lme dın’a
msa
ı bu
i
r
r
e
h
r
n
u
i
i
d
o
i
r
a
a
b
d
rf
y
te
ler
zi
Ku
ekl
yuk
l pe
min
kka
nda
ri, A
jini
sür
...”
übe
rafı
tme
edi
msa e tecr
a di dan bi
ner
l
t
r
e
d
u
E
r
e
r
r
r
o
“
e
a
z
v
o
u
r
.
sab
k il
ş’ın kar”
ıml
ve k ilerini
”lar
ıdır
usla
a ço
de
e al
alta
sel
g
hus
B
l
tum n kısm ğı
y
i
i
e
r
u
l
dah dan iş
b
da a üzerin
t
r
a
i
i
“
a
c
m
e
a
r
r
B
e
a
y
c
A
e
o
e
n
ir
ın
t
ız
ya
n,
enz
ız”
aya alanın
ır. Z
açıs
en ö
ydı
ünm ılama
r
ve b
ksın
ız h
nA
nla
i
p
a
ken m”lard ın gör
n
a
a
k
a
c
e
ş
a
t
s
y
r
a
s
a
l
E
l
r
ge
işin ayan in in
utu
ağın
ak “ onuç a
pay e koya
.
e “t
iş
uzd yip bir
s
atar
al
y
l
b
ırdı
r
p
e
e
r
ı
i
l
ı
r
gör
d
e
s
t
y
k
e
e
v
n
ı
i
a
l
e
a
l
r
n
a
d
r
h
l
d
i
d
a
n
”
l
i
iş
k
Pane
?”
ar
es
…
nü
son
değ
KAM
ma
uzlu lmasın alışanl eden
ını
özü aşın, k
s
a
s
s
,
a
t
m
e
lu
no
unl onuşm
an ç dan “N
“Ev
da o “Nede
yoğ
yor
i
n
a
ı
s
kın
f
s
e
,
ek k
k
a
i
a
a
h
gib
iyer
ne k tum ar h edilm
d
i
u
r
ğ
e
i
u
u
üz
old
terc
klı t
ası
dan
ılm
i far işilerin
k
p
i
ısın
a
ç
y
u
k
a
B
ri
yen
dır.
riye
” di
var
e
n ka yden
ı
sın?
n
a
.
llikl
e
sa
ur
olm
ok ş esi öze :
r, in
e ol
i
ç
r
d
a
i
n
r
d
i
dı
nb
tan
ta
yer
var
aya gereke an bir
lan
n, h
a
i
d
ı
r
s
i
d
la
ik
rılı
me
Ay
ekli
bun şi için
aşa
t et
t
b
a
sür
a
k
i
n
k
ı
n
K
a
i
f
n
“
ç
dik
,
i
.
a
i
i
s
i
sett zi çekt
ı. İn bilmes erekir.
i
bah
lan
g
a
r
a
m
p
i
i
s
t
a
g
a ı
il
aşla
ka
ry
dik
ı ve
laşm
ya b ”
riye
n
a
n
a
a
u
l
k
m
ğ
a
r
e
ol
bili
e yo
etki mesi v
anı
er
gele bizzat
rind ilgi al
il
e
e
l
b
z
2012
d Ek
a
a
ol
nin
ıü
de
ih
nı,
asım
cahi
n
K
n
a
b
ü
i
l
i
a
i ve
7
r
l
M
ezi’
a
1
h
e
a
:
k
i
a
e
y
i
r
k
s
k
i
m
ales 2
t
l
e
k
r
r
i
İ
z
e
d
h
a
“
et
n
M
ö
a
k
e
a
:
l
s
ı
d
lar
anl
da
201
ndi
Değer
or
ard
Mü
ma
Zam i alanın unu ke tla akt nlara z
kim
tan
ştır
ir
s
E
i
a
b
yıl
e
r
n
o
ş
b
a
i
,
bir
fga
ind
yen
el A
ins
l
ekd
n
e
s
A
,
e
ve k Aydın
n
i
“
e
o
l
n
r
m
a
i
TO
ğ
ca
et
en
en
pa
Kü
şu
en
ledi
yun in
ind
i NA arı
lü”
düz delege
ını
r
n
o
k
o
ğ
diy
a
e
e
ı
b
e
R
z
z
d
r
l
d
ı
ü
a
ed
ıll
şi
dü
ula
işile
ki y
nun
ülk
nin
firm olay i
06 y
uyg
bu
en i lacak k rada
TO’
gali
ım
k
-20
d
A
e
ş
ğ
3
i
z
y
ı
v
ki
0
N
t
a
ı
ü
ş
le
y
ol
20
an
ğr
ua
’da
çalı
a
ariy
ele
n, k rdı. Bu
tan
nist
at b
e ça
b
m
e
n
i
s
l
a
k
n
i
t
a
n
i
i
g
o
a
n
f
s
e
a
F
n
a
e
.P
cısı
m.
güv icim v
Afg
en A
ıldı
rüte
üşm
aktı şe alım bu
un
geç ı tartış
i yü
et
b
gör
n
’
n
n
ş
e
i
i
i
O
ö
ğ
i
n
y
T
lığ
sin
ili
da
gün
rke
n iy
NA
MM
var
silc
,
lme
fon
in e ri yapa im. Bir ası
nda il tem
e TB şmacı
n
ı
tele ize edi
’
v
s
e
ı
a
t
e
y
t
r
v
l
m
n
i
i
u
l
ş
e
a
n
a
k
s
i
r
n
u
r
a
i
r
b
o
li
ak
org
ı
em
t ku
a Tü uradak
in k
e sa
ri B
kıd
md
Çet şmalar
işle
m v ir şirke enel
b
ı
a
ş
t
f
ı
t
;
e
ı
ş
a
ı
D
ı
d
l
k
g
l
m
b
i
r
a
i
a
k
i
k
a
ç
i
ı
ç
n
n
e
es
H
as
lik
nı v
nlik
e ye
anı
an y urulm
pla
öne
üve
aşk
el
sind e atan
t
g
e
ş
B
ca y
e
y
u
a
Küres lar
v
n
ol
k
et
am
TO
ma
un
ara
g bü o şirk
sı
NA
Araştır erkezi
,
din
yap
sun
nra
a
.
o
o
s
r
d
s
M
v
hol
i
ad
sın
ler
e
şler
et k
ma
me
ünd
ya i
KAM
aşa
şirk
rüş
r
ö
a
e
t
r
g
ştüğ
e
ü
ü
r
n
d
d
k
u
ı
mü
a se
. Uz
ans
sınd oldum
form
r
26
e
sıra
ı
p
c
dım dürün
yar
ü
m
el
gen
lesi
a
h
üda Rolü:
M
n
ista TO’nun nrası
n
a
g
Af ve NA lül So ş ve
y
rı
11 E ası Ba ları
rar asyon
a
l
s
Ulu ar Oper
kr
İsti
e
hal
üda
m
e
d
bir
ğün
ülü
mli
c
e
n
n
ö
ö
e
BD
dan üyesin
ve A açısın
r
i
r
ı
k
l
b
ı
a
i
’ü
ih
lar
ştır
m
ylül
i tar
le o
E
arla
d
a
r
1
k tü tek
a
n
h
k
,1
da
Ke
ara
O
s
.
ü
k
r
T
o
a
m
l
e de
ir
NA
es
baş
nb
rey
lan
aley
a
v
a
l
h
e
ı
r
a
d
p
e
a
d
kar
önc
e’yi
mü
n ya
a
ı ilk
rıda . Madd n’daki
any
n
a
ı
ş
m
s
ı
l
a
a
5
d
A
t
t
s
e
u
i
n
ür v
kom rdında TO ise
fgan
tesi
gör
a
ni A SAF’ın
A
ersi ümü
i
,
v
r
N
i
e
e
.
y
n
sını
yel
rki
tür
ır. I
k Ü ler Böl
ü
ü
ü
r
i
uta
ı
r
T
n
ğ
ü
m
k
a
a
i
y
r
o
e
ç
k
evli
şa
Fk
zT
İliş
son
için
gör
’te
akla
ıldı
ISA
oğlu
re,
ası
e
t
Y
r
ş
e
r
a
d
t
005
a
e
o
l
d
n
n
t
r
i
2
i
a
n
a
a
A
,
g
s
ı
l
d
e
n
s
n
y
İ
in
n
ek
a
zm
vr
lu
.
if’i
urş
olla
eler
ıldı
da u i ve U
stos il ve çe r-ı Şer
N
t
n
H
n
.
u
a
ö
ı
r
e
ğ
k
y
l
a
i
k
alan t Bilim Prof. D
eza
Kab
eye
lu
yılı
lara
et
se
003 r; önce
si
de M da gün sorum
ki
ci o
2
m
y
e
e
e
k
r
d
i
z
Siya m üye
ı
e
e
a
l
n
u
k
H
g
a
e
d
l
k
a
’
r
d
n
6
bö
üz
eti
dev
4’te
lata
200
liğin
e
eci
öğr y de m
200
’ın,
e an gallerl
ven
sür
t
l
ı
n
’
i
t
ü
e
a
e
k
e
g
r
n
n
k
i
e
in
sta
’da
rek
Gü
a iş
aH
tüm
ani
li ilk
stan den ha oyunc
atıd tan’ın
e
em
Afg
.
b
v
ani
.
n
i
b
n
g
n
t
i
s
ö
z
f
i
e 5
n
ç
A
ya
ler
rih
lirt
fgan lir.
in ü
ilk k em ala
ı be ni yaşa eyen
übe
n ta
A
ç
r
i
i
r
n
a
c
ı
n
l
e
O
h
ğ
e
i
d
n
ı
te
g
s
k
T
ö
i
l
u
n
d
e
l
A
i
d
B
e
’nu
ara
hal
in ü ıya ka
elin Çetin’
n, N andır.
raje
Çet
ATO esi ve k
l
ista
bed
ük t
arş
N
n
a
n
y
i
n
,
k
a
r
l
a
i
i
ü
i
ı
y
s
b
ş
m
in
e
ğuk
la
ıb
itm
Afg
kar
öne
dığ
tilm geye g
yılın dönem tanım
n So nı
e
z
n
n
u
l
a
a
ü
ş
n
ş
i
y
’
ğı
öl
ak
n
aş
çıd
ya
n
20.
ATO taşıdı
ir b
eni
olar tejik a
Sav
are
b
d
N
i
n
k
ı
b
r
.
d
kçe
i
u
i
ş
â
r
u
’
t
a
dı
m
tra
idi
ov
ni
nb
ledi er
hâl
s
a
s
ç
Soğ
ş
a
e
t
i
ı
i
e
a
ı
’
d
d
n
n
k
n
rb
ri
k
ar
lm
ri
ge
eler
ista
izle
a as
60’l
. Go ’da ge
hem na giri
on
ülk
ı
O’y
fgan tler 19 zırladı
aki
9
inin nizasy
ı
ş
t
T
A
8
ş
a
A
m
ı
9
e
a
v
e
1
N
a
ar n
ye
sa
av
ha
gör
dön in, org
rafl
ını,
di.
erin
Sov pısını
iç s
s
l
l
ş
ğ
t
ı
e
a
a
n
n
t
e
g
v
t
e
a
ş
y
m
a
e
n
a
i
la
Sa
gör
nÇ
ndi
ğin
alty yle Sov n yaşa
dar
zor
r
lin
etti
ikti
lirte
iş
n ke
a
nın
l
si
e
i
n
u
a
d
e
m
k
b
s
a
ske
l
n
işga
ş
ge
ir
alm er ulu
ın a
alib
f te
şey
gelm in ardı
a
r
n
a
T
r
a
n
ı
a
i
ı
a
r
ğı b
a
ş
ka
ab
nh
tan
ba
ir z
yaş
nd
ndı
sin
k
e
u
b
u
a
r
ş
e
8
l
ğ
e
ı
a
2
m
n
ı
d
b
o
rş
a
ilm boşlu
i.
on
Ok
gön
n’d
asın
çek
e ka söyled
ştan 5 mily
lam ki NAT şekild
tim ganista e sava
,
ı
e
ş
u
1
u
ı
r
n
n
n
e
de
ir
ka
yö
dığ
Af
ğu
nd
lyo
lged hızlı b
ldu
’de
nem , 6 mi
lma
leri
arı
ö
l
r
o
1
ö
o
b
n
ü
0
ç
d
a
la
ın
ve
up
20
en
öm
Bu
cın
yır”
htiy
slı o ti.
erk
lı ol
lar
n
rdi.
tiya
ya i
t
e ha
bed ha şan
şarı
a
e
h
y
d
i
a
olan mişle
ilyo
ç
a
m
b
n
gö
e
ık
em
rm
an
da
i
l
u
n
a
h
ı
,
ı
m
b
n
y
t
a
t
r
p
’
’
l
’
i
ya
gö
da
le
TO
aya e İran
eve
değ
NA
ana
nu
esiy
v
an h
11
Hem 00 bin
in,
eK
“
ilm
t
p
unu
v
Afg kistan
ı
k
e
a
r
k
e
a
2
,
d
o
Ç
a
ç
k
s
n
i
r
n
ı
r
a
n
e
b
su
etin
ri
nu
tan
le
da P a, Am
onu
etle aşbaşa
TO’ fganis
en Ç
a bi
k
y
z
A
d
v
i
p
ç
N
n
n
o
u
ı
b
A
ı
a
S
or.
n
Avr
lsa
re,
ltın
fark anlard
iyle
ı
diy
ede
rın
der
l
l
e gö
de o ğinin a
’
a
a
o
cağ
i
ü
l
l
ilm
n
r
k
,
i
n
ı
y
e
d
ı
t
a
’
i
e
k
E
aya
e
a
g
c
n
n
s
d
1
Çet
B
e
a
a
a
m
a
t
1
n
ş
y
r
a
e
i
s
l
a
e
a
i
ğ
n
ik
al
lan
ry
di
an
içi
em
zell
sağ
Afg
ada
aşm
elin r
lke
çöz
anl
ğin
i
’e k ünya, ö . Bu ü
’e g
i
l
i
l
b
1
s
ü
ç
n
0
l
i
Ey
siya e güve
dur
nd
ü 20
an h
aya
mlu
e.
ünk et yap
ed
Ç
.
ind
olm n soru
i
l
ülk
ev
ces
liyd
d
n
e
i
ne
ü
t
a
m
m
vle
düş
me
’den
a de .
len
ylül ardığı
E
ı
bek istan’d
t
1
ş
ı
ık
n1
am
an
de ç
i’ni
el
ül
Afg
Küres lar
kalm
sey
ğün 11 Eyl
n
ü
l
m
o
a
ü
u
K
m
c
a
r
ır
t
n
d
ik
k
ku
Araş erkezi
Dö
enl
arın
ara
M
Güv nra AB ale kar rısı” ol
ası
m
M
n
ı
o
B
ı
h
l
s
d
a
l
a
KAM 27
gün lı müd erör sa rlerin
ası
i
bir
ı
t
m
y
b
l
r
a
i
d
o
e
b
8s
kli t abil’de
rası
136
ere
ara
g
l
K
s
e
n
u
ı
rv
F’
“ul
anı
ISA
ıml
ılır.
p
tan
a
y
rısı
çağ
’ın
n
stan
şu a
ani
g
f
un
A
n
u
e
ğ
d
için erin ço etti.
l
üre
s
n
de
e
a
a
ıs
ad
ı if
iyet BM
de k , bu m
ığın
n
i
d
şru
l
s
ı
ı
e
e
n
n
ın
y
ı
m
a
ll
sa
a
rlar e
cağ
n ku
ara
rınd
ına
a
k
a
k
l
ıv
l
d
ğ
n
a
k
o
üm
fın
dı
da
in,
rasy ünkü t
yan
tara
an’
e
a
t
n
s
p
Çet
d
i
i
o
ç
a
n
Ç
n
ı
,
e
a
n
ı
n
n
t
ı
ep
fg
ar
lir
sta
ığı
ğın
ezh
ani
da A aşand
rarl
adı
ı be
iş,
m
g
a
n
n
f
e
m
ı
k
m
u
l
l
A
v
ğ
i
y
ı
o
di
son
sey
rıld
tnik ojik
eler
unu
ok e
en
ılın
Kon tan ay
e “e
sor
çm
lişm pları y
k
v
i
ir y
eol
ö
e
l
”
’
b
g
g
ı
li
n
nl
ı. İd nın
m
ven la Irak
on
o
a
a
m
d
ü
,
y
b
r
l
e
k
ı
i
n
G
a
i
n
r
a
ıy
m
ay
it
Çet
da ö re terö
iye
yan deoloj
ğlam i
ış, 5 siplini
jik
ö
330
bu
e ik
i
ı sa
alan
ılm
g
i
,
in
r
“
y
i
r
ş
s
p
d
,
a
a
i
olo
e
d
ş
u
a
h
loj
un
,
ly
örü
ba
tçe
ör
lm
ide
ş
o
r
r
B
o
ü
u
e
e
u
e
e
.
e
y
r
l
ı
t
B
t
d
d
u
e
i
m
üç
ı”
att
üş.
sı k
dele sanın
lun
ve
lerc
rî g
anl
anl
n
üca
önm Banka ahip o
tab
ske
etre
tnik
in
d
a
m
e
,
m
e
ede
a
u
e
s
a
o
z
n
m
un
ad
kil
örl
ım
ilm
a
ise
rke
r
ğ
y
l
d
d
,
keti
a
e
e
i
i
u
o
a
e
t
e
d
l
d
e
in
in
ir
9’
m
ve p
ve M
y ol
ker
li b
ceğ
ceğ
200
me
mış a asker
üza
kola irebile
bile
ve
nem ından
n
e
l
m
l
ö
a
i
l
u
t
n
d
k
e
iş
sağ
dan
ard
rınd
ş, o
rörü ladı.
ış.
ni
değ ın yok
civa i açısın 4’te ve apılmı
u
lı te
lesi
tılm
n
n
a
a
a
s
r
bin
urg
ese
0
y
b
b
a
a
v
0
i
l
r
a
a
m
tin,
i
t
2
t
k
m
e
o
ez
ğin
ep
dım
arın
ra
eçi
ucu yan Ç
e
a
h
s
r
a
c
n
l
z
ı
k
dem k ilk k
u
e
e
e
dol
t
ğ
ü
m
y
ı
d
a
ş
r
ı
l
l
y
m
e
l
n
a
u
ı
a
n
ü
t
y
ü
m
ım
ar
uy
ka
mil
üle
an b üyük a arı yüz
tan
atıl
aki
n
baş
çöz
da.
ınd
ık 3
l
rak
b
n’d
ş
ilyo
hur
n
a
i
m
m
a
a
l
ı
l
t
k
u
u
m
m
o
k
r
s
k
a
r
i
a
”
o
a
0
d
u
n
’
cu
s
e
y
b
0
d
a
8
a
e
alan
ış
alit
stan venlik
Afg
tan
yıld
nun , geri k u
4’te
l re
alm
1
ani
n
u
a
k
ü
g
0
a
has
b
g
g
f
a
c
ye
i
n2
“ille urucud dığını,
ak A erör ve i pland
turu
tici
’da
iğer
yuş
Anc
üre
al
şt
tan
er
r, d
k
u
n
s
u
n
g
i
e
n, t
i
ı
y
u
e
s
i
e
k
n
u
d
s
ın
e
a
m
m
un
yar
için
Afg
hep
olar
rağ
i iyi
lked şturuc
un
e
r
d
n
n
ü
i
n
ı
k
mil
r
’
u
l
r
b
e
a
0
n
a
ü
s
O
’
u
l
e
y
i
5
l
T
y
i
n
n
O
i
r
m
bu
NA
AT
arın i, bu u nin 40 reyle
üze
ar.
nin
nN
ila 1 ar dol
ri
in
ası
ini,
su v ilmesi
in’i
y
m
s
ıl sü
t
l
l
eğe
k
o
ttiğ
i
e
e
y
o
Ç
ar
şm
ki d ti. On y kayna
a gi
ek
ek
2m
n
e
a
ç
n
c
l
i
e
ı
d
e
k
s
s
k
n
l
r
t
n
i
e
i
a
e
a
ı
a
e
k
ç
y
k
r
l
d
d
i
r
f
e
’
e
o
e
ç
za
n
ucu
lke
ma
ser
ifad ilyar d
ista onun g
a pa
ştur acak
i) ü
u
n
(
üm
p
u
k
t
n
a
i
y
e
u
l
ö
g
u
m
y
u
d
k
ğ
ry
Af
Avr
a3
nite
eki
isin
ldu
ağla
ena
4’te
yıld
yi s
içer polisin erekli
ar o
lked mayı s
i
a
l
l
’
ü
201
ı
o
n
n
k
y
e
d
n
i
a
ti ,
ın
m
sta
ve
iki
eg
tiyl
ınd
ani
kalk ran Çe a’nın
si v
ker
eki
ono
ure
g
e
s
ard
d
f
k
s
p
a
z
e
A
u
m
k
e
a
il
ar,
rik
ur
kta
mü
bin
dol
eğit ) ülkey la
me
nı a
tarm i durd
r
A
ı
önü ık 320
n
k
a
i
ğ
a
ı
a
y
i
ç
’
n
i
d
d
il
n
(i
in
laş
esi
rcih
sini
ırla
iba
tim
alan k 11 m
ası,
yak
Tal
sele
yı te
erî
ı
üre oje haz
t
bilm lanm
)
e
ş
a
k
e
i
a
l
i
s
a
i
n
l
m
v
m
a
ğ
(
a
k
a
et
pr
ca
de
kaz
ası,
rine
a ya
ın s
bir
üşv
har
bir
rılm
izat
n ye da yıld dolar
rla
v) r
ı
i
n
t
h
a
u
(
l
r
a
ç
n
,
a
y
’
r
te
de
san
bu
ası
ın
ğla
ilya
stan
cin
iz in ına ba
dım yapılm
ani
şkin
4 m kti.
üre
g
t
f
s
yar
em
n
r
e
t
A
a
a
r
a
a ili buna
u
)
l
e
a
t
n
n
v
m
m
ı
ç
’
ş
r
(
i
ş
ş
s
t
a
a
a
ş
a
la
si,
TO
na
anl
ikka
ası
onr
aks
NA
lme
a an lduğu
nu
14 s
ılac
ne d
i
rulm liban’l
ledi
0
u
o
p
l
ğ
s
u
unu
2
i
a
i
a
r
ğ
k
h
’la
ay
ett
ile
de
du
onu
Ta
n
l
g
a
imi
k
m
a
f
z
e
o
t
ş
i
ı
t
i
l
ı
e
r
s
i
la
k
llik
ızı ç
ani
yön
a
akla ektiğin rde
hak
r an
öze
Afg
nd
i
kırm adın h
r
k bi
nin
in,
i
’
e
d
a
j
t
e
g
k
ları
e
e
d
i
ı
y
t
ı
a
l
k
l
i
t
Ç
s
a
a
n
ilse
n
k
ı
i
r
n
a
r
f
ı
k
t
a
s
ra
n’
tim
fg
lm
çe
diğ
Tü
a
a
a
h
A
e
s
t
i
k
b
,
e
e
i
i
m
o
a
t
l
n
k
i
ş
ik
ka
Ta
en ç
Çet de, her kalıp
ekle aş çıkm
dik
rek
erç
v
ayı
rten
g
i
a
s
ede
lin
l
da
r
s
a
a
e
a
b
ora
ine
si h
nay
n iç
unl
n
e
a
i
e
b
tim
d
n
,
e
m
’
i
i
v
u
n
e
e
ğ
n
i
t
n
t
y
e
e
s
i
i
u
y
. Çe
ürk
sor
nun
’da
el
etti
ile T e ordu
in,
stan
Küres lar
stan yledi.
t
b
i
i
e
n
n
l
e
a
n
ma
fga
sö
nÇ
llik
Afg
zeri
Araştır erkezi
nu
nA
una
öze
nü
M
ada
uğu
sav
a
a
d
b
m
ü
l
s
i
l
o
n
al
nır
ı
an o örüşü
KAM
da T r sağla
klar
kist
an’
t
a
z” g
yna
s
r
i
“Pa
e
a
k
i
n
k
t
m
a
ı
s
lt
fg
ri
üle
era
ın A
eğe
çöz
in y
28
an’
nı,
g
t
ı
s
ğ
n
i
ı
e
t
Pak
yap lacak z
ı
rım
a aç
yatı
nım
a
l
l
ku
n
are
itib
n
a
’d
rarı
009
e ka şına
le 2
m
y
t
i
s
e
e
ba
et
rülm harek nin tek
ö
le
g
ri
ın
niy
kte
etle
ede sı
arın a birli
v
l
n
v
k
ı
u
lu
k
a
yl
lığ
zor
alkı
ATO kânsız şturulm
an h cak N
u
m
g
l
i
f
A
n
ın
no
nın
dı. A
asın olisini
lma
alın ulaşm
a
p
ç
e
u
v
ka
son
usu
hal
n
bir
.
ord
i
a
ada
n
d
d
l
’
a
an
olm
mik
t
Afg
e ge
s
o
aya
e
i
t
m
n
şm
ok
de
ko
gan
.
ü
n
f
e
i
n
r
r
t
A
d
ü
ö
i
g
b
ey,
e
eg
sız
vcu i söyle
e ile
Gün vesind
tan
me
ın v
l
s
n
e
i
n
n
e
i
O
ı
k
d
v
e
ğ
e
ğ
T
i
a
z
a
ı
ç
t
i
l
A
si
c
r
P
,
k
ç
z
ı
e
ı
ü
N
e
ı
çe
m
ger
âns
lı m n altın
ağın
jisi
hem ğunu
dür
ası
yac esiyle
imk e silah
i
rate
’ın
sür
a
m
n
t
,
i
u
ı
r
n
s
i
ı
m
ğ
a
d
n
t
c
n
e
nc
ce
lik
ar
ısı
un
ist
ke
a ol
sad
eye
üve
ven da bul
ere
rını
katk
g
fgan ek vak
ü
g
a
m
l
A
g
ı
u
e
s
i
ğ
a
n
.
a
an
dım
rn
ldu
yen
sah
etti
geli
olm kte
yar
ımd
ir ö
da o i kayd
sı
’nin anıyla
i
TO
l
a
n
nb
bak
ı
r
i
mlu
D
r
A
i
r
î
ç
a
u
B
n
r
i
N
e
A
şm
ala
uy
le b
eği
slar
k
re,
ü
r
iye
a
c
r
l
u
e
ö
k
d
Ask
e
l
l
a
r
y
g
r
k
u
ta
ke
Tü
artı tiğinde öne sü aryosu ary
in’e
SK,
mu
a ül
hem n Çet
ve T rine ko
aşk
ek
i
b
sen
ğü
Hill
r
e
rini
d
e
t
e
r
g
ldü
anı
014
ikle
ren skerle
.
ri d
f
k
2
ı
ğ
si
beli
e
e
a
,
d
örü
ö
t
k
e
B
t
g
n
s
r
a
”
a
i
teji
ü
a
a
?
ö
r
a
d
a
r
z
n
g
e
r
d
k
a
m
i
l
a
a
t
r
r
r
ş
e
s
v
a
k
i
’
o
e
ü
nşa
T
ış
ey
nd
işi
yı
im
kel
alk
ra i
D D aması
ney nin ne
şma şka ül
Gün
ld-t n, son
B
ı
z
i
e
l
i
A
u
l
d
a
a
b
ç
im
e
ir
ak
eri
açık
. Şu le
hiturk
da b
iller
olar
ük b rk ask
yor
vur
n’ın azırda
u
vek
l
alan e büy
en
o
t
ü
e
t
m
u
e
c
T
l
n
a
ned
’ni
ed
nuş
Clin , hâlih
mil na anl
i ön
’da
e
u
o
m
n
n
y
e
b
k
t
i
l
a
a
e
k
ik
sı
re
;y
ist
da
e de
Tür
zell
rası
ma
üze anıyor sonra
gan
eler
tin, uslara
ın ö ya atıl
“Af
l
e
m
n
a
ş
u
ı
Ç
r
h
l
ü
n
uyg or, da
ula
gör
orta
ek u
ı.
ede
sor
n’la
dan i kayd
ğu t atırlatt
ya
iliy
a.
a
n
u
ı
d
d
b
f
d
n
i
e
ara
l
l
in
un
Ta
eo
uh
rum
tara
ün
onu ün bir
’
y
n
diğ
a
u
y
l
ü
r
e
u
d
d
yon
ü
an
ör
uş
em
Eyl
ena
rda
nar
t
duğ
r
l
s
a
e
i
k
m
1
l
i
l
o
s
l
a
b
ver
1
u
iy
ru
e
n
tü
kf
arın
TO
koş
’da
y is
otu
rço
nda
, kö tışmal
i
e
n
NA
ı
y
s
a
b
n
ı
e
t
n
eşit
i
s
,
şu
Gü
ı aç
. 11 D
ani
Gün erel ça
esin
öre
ulu
ğlu
alar öyledi
Afg
y
’e g
eşm ğlayan
kur
AB
l
y
e
teşo lgılam
s
k
ilde
e
v
e
e
k
A
ı
n
d
ba
as
a
m
erç
Gü
unu
r şe
e
şin
i
e
g
n
.
m
k
ğ
r
i
i
i
n
b
h
l
i
e
n
u
u
d
d
la
N
es
le
di
da
ezs
ven ası old NATO
teh
elm şın can nu söy
sun terem
g
ı gü
t
k
u
t
ı
i
k
t
m
n
a
s
B
n
no
ğu
he
ava
a ar nemlis
n ko de gö
si a
ldu
üm
iç s
ikte larınd
ö
en
ista
ra
me
sı o
i
d
n
n
n
dön ile birl
a
i
a
e
n
,
a
i
s
ö
g
y
d
ya
TO
l
artm atı, Af
ılam ğine ve rı ötes
üne
lete ak NA
e si
Eylü lik alg
rla
rB
en G an
dev
r
lır v
ı
işti
e
a
d
a
r
n
l
ğ
i
n
ğ
e
ı
k
o
l
e
e
e
s
t
ç
ız
şb
k
ıo
güv
in d elerin
şare
mü
arıs
onu l olara
lan
n
ATO
lk
ne i
liğin
baş en çök
r. S
gi a
N
ı
e
e
ü
ü
l
t
t
i
nda
ğ
n
i
a
k
n
s
ü
i
n
ca
id
n’d
syo
, bu
a
n
a
l
a
üld eki esa
n
a
tler
t
e
i
r
r
e
o
d
s
y
e
d
ö
i
p
si
rd
m
teh
in g
md
fgan tefikle
sele
da o ış duru ağlı.
iğin
nA
öne
t
me
an’
d
a
b
t
d
l
ü
m
d
s
e
i
o
m
p
n
g
ı
an
lere
ya
’nin landığ esinde
Afg
şey
ını
ğ
a
a
F
r
k
v
ABD
.
o
m
ac
aş
çe
SA
y’in
tti
gra
’ta z
çer
yap
’te I a
ha b
üne
yde
3
a
a
pro
G
0
k
d
Irak halesi
0
u
i
n
i
r
l
2
s
a
n
n
ğ
i
e
d
n
o
n
şo
ir
öt
da
diğ
’nu
an s
Ate in ardı
li b
mü
iste
ATO
şin
eyif
sınd rılı”
r
n
ım
k
a
i
N
u
d
s
,
e
r
e
e
N
ir
ec
alm “başa
ya
ker
gör
de b vaş
evr
der
üza
iği
ğin
ey’e ğını d
on
a
i
m
s
d
S
n
d
r
i
e
ü
k
ı
n
G
u
nl
ış,
nv
leşt ’a geli
Soğ
uta
am
uzu
çek
09
pm
TO,
0
kom de ger
a
A
ş
2
y
ı
il’
el
rda
ra N asyon
çıkm
Küres lar
a
Kab syonla ndı. Zi
per
şına luklarl
a
ı
o
m
a
a
ır
d
r
t
ş
r
Araş erkezi
ope klık ya kerî bi
zor
ının
M
nı
alan okratik a
as
a
k
e
k
i
ı
d
t
d
t
r
’
n
n
i
ü
a
n
KAM 29
l
t
ab
em
sta
ro-A nmad
ani
dön
n
v
g
ı
f
A
n
ıla
ez
ır. A anımı
ilk k erî yap almışt
ll
k
k
t ku
s
a
a
vve
ve
şıy
u
r
k
a
l
e
şı k
kar
iyon
ans
v
n
ko
ma
ştır
Ara
B
İMK
u ve mcısı
k
t
ı
r.
ah U r Yard
dıla
likş
ü
atıl
e
d
k
ü
M
k
ı
n
i
cıs
nM
lara
isin
’nin
dım ğü’nde elist o
nom y Kore
Yar
o
n
ü
k
l
a
,
e
dür dem p
üne
ore
ürk
Mü
uG
ey K eri
z, T
Er
m
e
n
ü
n
u
d
ü
d
l
a
r
l
n
u
n
.G
ne
Orh an Gü
ud
ürü
etti
. Pa
ı bu
i
duğ
m
loji
enz
etti
dığ
n
k
o
b
a
u
erin
o
n
ş
l
l
m
e
L
ya
va
ini
bu
lin
tek
yet
r
e
e
i
a
rle
e
l
k
e
d
n
l
e
h
a
d
e
l
m
ks
eki
çin
lke
ıyla k üç se
yim
ü
k
i
l
d
ü
e
y
e
s
r
i
n
a
n
ı
e
pf
0’le
ğer
a em yoğu
klaş gi ve d
ün
eva
198
a de a ya d
ek
, ya
gan
il
f
m
u-c
n
Bug y
t
b
i
r
m
A
y
.
t
a
e
ı
r
o
n
i
e
k
n
s
i
d
e
o
a
e
Ç
b
y
a
y
i
p
d
i
k
t
a
y
ne
g
Ja
ya
”d
me
aşır
und
a gü ığına
Çin
ten
ış
d
Abi
m
e
afya e payl
n
Hik
t
r
a
r
m
u
a
e
r
y
t
ğ
ü
d
e
i
la
o
ml
ikm
k tu
k du vrupa ni yaşa elistler
kler
t an
lu c
bizi ine “H
üşü
A
i
Tür
zor
tme
izza
n
e
d
i
e
l
a
a
a
b
m
d
y
k
t
d
e
s
p
i
a
a
l
i
e
d
en
d
in
ya
is
nl
iki
an
ab
ken
l ikt
içte
rını
dün rkiye’d n
ye’n olma
rek
ınd
r
i
e
nin
ı
r
n
d
s
i
k
ı
s
r
a
s
r
e
n
kın
mi
Tü
ibi
z, a
kad
kür
ista
ı Tü
o
g
ü
e
ı
r
sini
n
a
ı
n
s
r
hal
k
d
l
i
e
r
a
ı
n
l
o
r
i
g
a
ın s
Gün
şula
, Af
e ek
enm
rula
nh
bim
.
Kal
sesl . “Afga
arım etin’in
kom çeken ttiği so Türkiy istedi
“
ş
e
a
a
su,
y
t
b
’
l
i
d
k
Ç
a
;
a
e
e
n
n
u
r
d
k
i
y
ı
n
oru
n
i
r
u
s
k
s
n
e
ö
t
i
k
ı
e
a
y
l
r
y
old
e
k
d
i
’
e
ü
m
o
m
a
d
nuş
lgen
urd r bağla
n
ak T anının
en y mam”
dirm
kar
sev
iki t
len
e
a ko
k
at Ü lerinde
a
l
r
ş
r
ol
d
r
e
e
ı
a
e
u
ş
ğ
i
b
b
v
m
e
z
M
ş
i
a
s
m
i
d
e
i
k
l
l
e
rk
en
in
da
ın
ge
ge
n’d
ecl
nu
ind
me
2’n
C’d
ura
,m
ista
lkın
mu
clis
201
HSB stemin
uru
gan zlerine rısını b gan ha
a
f
rin
d
me
d
n
e
A
til
si
z’ü
ğın
Af
ya
sö
l
ını
n
ı
i
ü
s
a
e
”
e
ı
d
n
k
l
s
d
l
r
c
e
k
n
e
ya
akı
ilyo
rum
Gün
lind
e be üresel
sad
fina
nb
üyo
30 m z” şek
cak
sel
13’t
ine
izin
’da
e
n
a
0
ek
r
a
n
2
A
r
i
dön
r
ü
m
u
iler
.
k
ydi
ond üğü ve en’e gö onom
kalb unuz a
sun
i
a
r
L
s
z
d
i
o
e
“S
rs
rüy
olan özükt
Ülg
ifad
alan
n ek ş ve
kıyo p götü
idi.
rika
eciz opüler lgi
ıl g
rtı
e
u
v
s
şti.
ı
ğ
bıra
l
a
m
n
i
a
n
da a rçekle
ldu
.
eA
ne
ce
n
se p
ini
o
k
v
u
n
i
u
k
b
i
l
r
e
a
n
l
c
r
e
e
or
inin
er
ka
eg
up
bu
ete
ksik
nel
ub
iler
ik g
ind
Avr
lığı
ir e
l
’a y
ı
m
m
k
m
b
ş
n
n
a
i
r
o
e
e
i
a
k
ş
n
tki
d
ka
ad
ist
kriz
ası,
lma lar eko arına e
f cid
gan
a
k ak
m
e
f
ı
z
e
s
s
A
r
a
l
e
l
ge
lılık
yan amda
ans e sahip
izde sı maa
fark rform
a
em
tihd apısal
ma
e
irliğ
par
ülk
s
a
i
p
kta
bir
ki
lm
y
ali b
l
a
u
t
a
ma
d
y
a
m
a
l
m
e
i
ğ
du
v
t
Fak rtamın
a
s
si
op
ini
o
ir
siya rkezli
irliğ imal b
kriz r. Zira
e
b
i
m
l
t
a
r
o
p
a
y
l
o
m
i
i
,
ed
i ve
a do
ges
. Bu ini
erik n siyas ro Böl
zak
r
u
Am
v
i
e
n
k le
k
en A
akta
iği i
n et
birl ılar çek şturm n krizi
i
nt
sını a
i olu misin
sıkı
lma
rliğ
o
o
i
9’d
ı
n
l
b
a
ko
arı
200
e
ş
,
a
e
par
n
c
b
a
n
yı
erik a daha
ma
geli
Am
rsıl
’ye
d
a
e
r
a
s
y
ı
i
b
k
tm
l i
çı
dığ
atla or. Tür
an
rma r.
ymak
aşa
a
o
d
y
K
n
n
2
e
ı
y
f
e
01
lı
yl
lih
iyo
alık 2
tara
sağ
or v
kisi
d Sa
geç riz
22 Ar
ezi
: Sai
n et ulunuy inden
sı
k
e
i
k
r
a
z
m
r
e
i
k
i
e
b
kr
M
iy , n
m
an
lend
rum
ürk
mış r çevri
Değer
alar
u
ez B ün otu
t
T
k
a
m
l
a
r
r
e
cun
at
tü
nc
z’
ştı
e
bor
C. M ündü
onk n bakı
mi
Ara
.
j
u
l
md
o
T
n
e
e
n
,
m
o
k
es
ka
’da
ph
ine
ı
n ve
an G nu eko
a
s
t
e
i
r
l
m
Kür
m
c
n
a
d
e
k
e
n
Lon ında h nını az
enl
i Lo ğı yılso nın iki
el
yes
düz
a ile
m
Küres lar
ra
tı
rı
Ü
a
p
o
a
p
t
l
u
s
r
ı
a
e
i
o
ma
cl
nt
ıy
lir
t
Avr
a
e
n
a
l
ı
r
g
u
Me
Araştır erkezi
p
ğ
i
u
ğ
l
lı
o
M
e to
cısı
mil
ti M
kan
eD
mis
baş lendirm Orta v
rdım ür
o
a
n
Y
KAM
o
d
r
a
k
er
ndr a Başe
üdü nel Mü
değ
-Lo
lM
k
e
e
i
C
r
G
n
B
f
e
rk
HS
ltı A ank G
30
a Tü
ra A
ab
rak
e
a
d
Sah
b
l
O
n, A
en,
zca
Ülg
Ö
n
ka
Ser
ken
r
e
r
i
’e G omisi:
3
1
20 Ekon i Dış
s
kiye e Siya han
r
ü
T
i
v
adi rla İmt
s
i
t
İk
la
Şok
i
slâm
in İ
ç
i
lar.
un
ıyor
bun
n
ı
a
m
yak
r, a
şah
ktan
ırla
a
z
a
m
elik
h
a
si
M
a
m
y
ölge
ten
ula
’
ma
b
b
k
p
r
u
a
ğ
ü
y
an
Tü
ado düğün
in
aka
trüm
Ort
isin
n
bar
n
ens
l
ü
i
m
ş
A
n
o
’
ü
,
n
e
z
d
o
y
e
k
,
dü
rki
da n rupa e ahsetti
Gün ya, Tü
kın
v
ik
’
k
b
i
A
a
u
k
n
e
nom ka
de
ada
Utk kileri h
likl
o
n
y
e
i
k
r
c
n
e
le
fri
ön
dü
liş
ile
dişe
ey A
ile i
tku
eyi
n
ilen
z
n
e
U
.
b
u
r
.
ü
i
a
K
r
g
il
yo
du
dan
re,
aşa
e ilg ye’nin
ülü
sor
da
a gö r açısın
yı b
tı il
i
gör
a
n
a
a
k
k
u
r
ş
n
m
i
ı
a
Tü
i. B
rika
nla
ttır
lar
gid
tlar
n
ı ar
y Af
dan değind ı imkâ
i
iri o sa fiya
n
e
e
n
bir
n
ı
b
t
ı
i
z
’
is
a
e
13
en
am
Ku
mli
lar
ard
y
m
0
n
d
d
e
k
i
a
i
r
o
2
r
r
h
n
u
p
i
e
i
n
e
ö
ve
il
nd
.Z
ist
ı
rısı
lkel
eko
en
liği
ını
ilişk rfez su ediyor
asın
er ü in başa
ksik yi işley
kiye atmas
r
m
e
ö
z
a
ü
t
l
end
r
K
i
n
a
T
’
a
p
,
u
ka
ile
kap
inin r. “Ara
kiye Ülgen
evz
klar
ı ya
e ile
a
Tür
lges
.
em
nın
klılı
v
r
fez
r
m
ö
a
d
ı
r
o
a
r
ü
b
f
s
ö
y
e
o
y
K r
sı
e
kil
fez
apı
bü
n
r
ş
m
y
i
a
3
ö
l
k
n
ü
t
yan
ş
i
ı
a
K
%
k
üy
al
ua
ara
;
ın
ile
2’yi
Ser
ir b
iken mevz
zlığ
ya ç ı arttır ıyorlar
l
ı
b
n
a
s
e
a
k
201
r
g
r
t
m
i
’
a
n
ş
n
lü
r
n
ı
ı
k
b
’
l
e
r
k
u
4
n
ş
r
ti
a
la
ça
%
rmu dan ko rcama
si is y
eab
ise
aya
or.
otu
siya
a
rüy
nm
e
n
rı
i Od
esi,
l
z
”
a
h
ö
a
e
ı
e
l
z
u
g
m
v
r
t
ş
e
ka
tç
bil
ön
ha
en
eK
rı”
rsa
ü
e
a
k
ı
ü
v
a
l
f
b
m
B
n
h
i
ü
u
,
g
kse
lü
ri
ür
oğ
nan rap Ba
han tıya
gön
erle
n yü dite
ürd
tad
ı
s
r
n
d
n
i
Lüb
n
A
ı
a
l
ı
O
n
“
r
.
i
r
n
ı
ı
u
a
ü
nd
an,
atla şan lik rım
um
klar
dırd
asıl
çısı
düğ
Özc
hal
dur lgaz fiy
lan
sür
ı
ye a atları n
p
i
u
y
olu
a
yatı larda
k
m
a
b
v
r
ü
ce
oğa
z’de arında
kat
aşm i
u
e
a
l
d
ka
hük ’nın Tü bu fırs
f
f
n
u
r
e
lv
ban e bir
Kö
ill
e
kal
usu 023’te
o
.
v
ka
r
u
ı
r
i
n
m
ı
l
t
r
o
b
a
ğ
f
ğ
ı
b
a
2
A
iyl
is
lık
pe
se
ası
dırd ileceğ
nin
den iye,
upa mesi i
olar
ne b
’
r
n
i
e
m
d
ı
e
r
v
r
r
n
ı
y
y
0
b
l
A
t
i
k
ri
ba
se
re
ı
ali
rk
.00
art
Tür
ının rlendi
ılar
tim
üştü öre, Tü ına 25 ıl %25
ken
zlas
mc
e
ı ih
ı
y
a
s
ğ
ş
r
k
f
dön
g
e
y
ı
ı
a
e
a
l
t
l
a
y
a
i
er
ib
ak
ak d
an’
anm
l bö
ez y ez’dek
i kiş larını h a kayn
olar lar yaş
Özc
kça
. Ha n Körf
diğ
rf
r
u
r
e
de
n
ö
o
l
a
m
d
l
ı
l
f
a
n
n
y
K
e
lü
tır
di
lış
ru
ım
eo
ir.
aya
e
o
a
r
a
l
o
r
ı
d
r
i
l
y
ç
s
t
hed
t
a
i
n
b
a
a
i
k
n
a
in
y
ç
y
ar
teş
r iç
k ol erin ko ye’ye
ma
nın
anl
ke i
ma
risk
geli
or.
ları
r; a
ene
lim
r ül
rtul
tl
a
ç
i
o
a
u
l
e
rki
l
k
e
y
f
k
i
s
n
şüy
ü
n
m
u
k
e
n
r
ü
T
a
r
i
ü
e
v
e
r
d
b
ı
r
k
n
b
ü
a
ş
z
ü
g
rı
ge
izd
tas
alar
rke
ük i
nla
azip ların h
l kr
cek
me
n
büy
alam arak
in c
u fo
ese
n
n
ç
r
p
b
e
i
o
a
ede
r
ü
rha
f
e
k
m
e
iyl
sil
eri
po
k. K
nO
çlan
mli
n
a
r
e
ü
e
e
e
m
y
t
ş
o
i
d
i
n
d
’
A
s
ö
e
B
id
dü
eb
ve
e
dan
sı n
için
MK
e lik aizlerl
upa
esin
lma ilmesi
teki
an İ ı açısın üğü
f
l
o
m
erin
k
l
l
Avr
a
n
e
i
i
c
u
b
t
ü
ileb
alar
nom in uyg
söz
zük
ede
gele
çek
iyas asıl gö
eko
un
eye
son
nse
’n
p
k
n
a
i
a
e
l
u
u
e
e
n
y
d
i
h
n
y
i
y
n
k
o
ıf
kb
ur
te
rma isinin
rma
asy
Tür
İlk t
arın r; anca eli. Bu
, se
ı. Se ğı
tegr
m
’ye
ıml
m
d
o
o
n
r
e
h
ı
e
r
y
e
y
n
ı
t
p
ı
ı
i
l
o
d
k
ya
Erd
ağl
i şü
mik
n az
n
e ek vaplan
Tür
ân s
irliğ ekono
ürü kliğini
rkiy
e
teyi
e
i
ü
c
n
v
,
imk rülebil
d
a
T
e
i
i
u
n
a
l
d
s
k
i
r
a
n
i
k
n
l
a
d
u
ı
e
rten
ıs
dü
ın
us
ep
oğu edeki
ven ni beli
sür
ı aç
cağ
sor
tad
r
ü
dec
a
g
r
a
g
l
a
l
y
ı
i
s
O
ö
a
c
ğ
b
şı
se
asa
m
etti
rım
nam sı ve
kar
piy
k ve li. Bu i
öne
yatı
şkil
a
ma
ağla
.
e
r
t
s
r
a
nd
m
a
l
m
l
t
o
a
u
e
ğ
d
l
o
a
y
z
l
a
i
n
y
sa
ı
u
ü
k
k
ü
ö
l
n
ar
k
re
üşk
li
güç
anı
me
ikal
i ge
nem n
çek
de m , Bors
olit
eten elmes
ö
s
p
a
e
e
e
d
d
em
siy
liy
eg
Erd
ma
stem kelerin
nin
alin
l
n
iye’
sı si
i
zi h
ü
k
a
ç
e
i
r
r
el
e
k
n
er
n
Tü
ara
Küres lar
ölg
unu asileri
em
nb
lusl
a
b
i
b
m
u
i
ç
ır
e
t
i
z
v
iy
Araş erkezi
ca
’nin ilmesi
em
ve s
M
kiye
ası
i elz
Zira
ab
s
l
.
m
e
r
o
l
Tür
o
r
u
m
y
r
l
ö
i
i
KAM 31
t
u
m
rı
şt
eb
ak
rek
olu
çek
yatı
bir
ı ge
e
s
n
e
ı
y
y
a
’
n
a
m
pı
kiye
yap
serm i altya
Tür
eni
l
r
ş
k
a
l
ü
e
ı
d
c
ger
ine
rım
rler
yatı
u
l
üze
ğu
ado
Ort
rgu
e vu bir
n
i
t
e
hiç
miy
kle
em
me
h
e
e
şey
d
ğu
çok
arın tikrar
r
a
k
ldu
i
d
ist
an
ip o
e is
r
n
h
m
ö
a
a
a
s
edi
ız
ag
ınd
gün ller öd
an’
ayn
u
c
açıs
ur.
a
z
b
k ol
ede
tı. Ö miş am ürkiye
ü
b
p
y
a
k
ü
ın
y
e
.T
üyü
ok b tikasın
ruz
dem
alk
ok b li de ç
i
l
olu
ç
i
ph
şey
o
ş
u
n
i
a
p
l
e
d
a
iy s
m
içi
ro
par
az s
e be
öyle stikrar
tçı”
r ye
s
ı
n
s
i
n
r
i
ğ
b
e
e
ç
â
i
d
r
k
ği
si i
ybe
“üç
ikra itenin
eçiş
etti
bu
siya
sini
l ist
ayb
u ka miye g
elik
rak
i
a
k
a
n
n
n
s
kid
r
i
u
i
me
ö
a
n
l
ğ
u
r
y
o
b
i
ü
a
l
v
a
t
y
n
a
e
n
e
k
nı
v
es
ko
bü
re
em
ş fi
in p
ılar
hızı
Kür
lü e
edi
nd
mu
k ge lkının
kes
e
sac
r
l
.
ç
a
r
r
i
a
k
l
u
ü
e
d
m
o
t
ız
h
ü
r
G
b
ek
ın
şm
iye
otu
e ha
ger
büy acatım
çalı
nda ygınlığ
ürk
e
n
ı
r
n
s
n
a
T
a
i
n
i
i
a
r
h
d
n
ç
e
i
a
iç
d
ar
ih
ı,
n ya rmek i
üne
a da
em
ar k
nom ı. Zira
iç
jını
tikr
arts düştüğ ullanım
dön ki eko
t
s
işti
r
e
i
r
p
i
ğ
i
l
ima
a
hem
e
l
b
e
k
y
e
k
gör
d
n
ı
g
e
ı
ı
ş
t
e
ı
b
ğ
i
d
i
r
ış
ill
iz
la
ir
n’a
ak
kar
rttı
der
n
a
b
r
i
m
M
i
a
c
a
a
g
.
e
bak
d
u
t
s
z
i
e
r
t
a
ğ
üm
ının öre kre yan in ermay
aşla
u. Ö
e et
sınd
a do ik büy
yav
a
ifad uf oran
ı old ırılma
ın
.S
am
m
eg
s
r
r
l
’
ı
ı
a
m
o
t
o
k
l
r
t
t
m
t
f
y
o
l
r
ı
t
li
e
ı
aza
kon
ştır
n ka
arru
eyil
n ar stikrar
tasa en Erd
ve e
lebi otunu
a m kolayla lan tas
i
f
ı
a
n
l
i
t
t
u
t
a
ğ
r
ş
ı
a
r
s
r
ı
a
d n E
a
n
ığ
in
ek
de
ti o
tasa
de d
ald
yan
red
üm
fina
ha d
aya
k
n
y
e
n
a
e
i
t
m
h
RG
e
ü
d
n
t
n
e
n
i
i
Ö
h
za
iç
ir A
’n
k.
ini
dan
e
rite değil. B
b
ü
n
li.
n
y
ı
m
o
y
ı
k
i
i
t
n
s
t
a
e
n
eo
ürk
arı
rak
i bü ttırac
açı
nem
r
c
ü
s
T
a
ı
ö
i
tük
l
e
k
k
r
i
k
o
a
d
t
la
çlü
et
ar
is
sa
kç
da
üm
jik
asa
lini
bu
ldu
nın
n gü
iyat
ı
sını mak m sikolo
ı
e
i
f
o
s
piy
a
a
y
k
n
a
i
a
ı
d
r
s
r
n
a
rtm
ırılm sağla
ak d
tan
ve p rekiyo okulla
nsa
otu
fazl
artt
e
rk i
e po uşturm
laki
lir.
rla
g
i
n
ü
h
a
e
m
b
l
k
kça
T
a
r
r
a
ü
,
e
l
u
ı
a
a
y
r
n
e
ün.
o
d
r
b
r
m
l
a
a
ü
k
i
ı
a
l
l
r
b
k
gö
ağ
rı o
sın
n it
üm
a
s
ı
san nlendi
a
a
y
l
p
n
m
’
k
ı
d
i
a
u
k
an
ay
ın
ere
alty
için ufa yö
Utk
rme
ü, s
çağ
tüm oruz
sınd k
eril
ı
ö
h
n
,
v
ç
g
z
a
m
ü
r
i
i
a
ş
r
ü
t
e
a
ıy
lik
yön
tasa lköğre i eğitim
ünd
lerd vasyon şturm
yap
Me
cilik letme
o
da G leri iyi
ai
lu
m
m
.
n
o
o
i
h
n
i
ş
ş
m
ı
a
n
u
i
o
i
ı
r
d
k
as
iy r
ko
ne
an
tle
gir
tur
ark
geç
üçü
el e
rke
kaz
ide
nci
k
i
m
n
i
.
r
ş
m
i
k
i
e
m
k
n
a
t
e
i
t
k
ü
t
ola
un
ono
üny
ük b yönelt ,
üçü
lçek ve büy
n
rum ara “Ek ze büy
at k
da d mak ö
u
ni
k
k
i
n
a
sını
a
ü
ğ
s
u
i
a
i
l
l
ç
Otu
F
l
a
s
li
cı
kü
ru
itik
li o
ağl
ki b
l
m
m
o
s
i
n
ı
o
z
e
s
l
i
r
m
i
ı
a
ı
v
p
e
e
”
y
’n
t
e
iliğ
kat
ön
alıy
ün?
cü v
rma nda
kiye ir şirke ermay
cak
iml
apm i döns
ı
işgü ü arttı
tıra
Tür
ver
s
b
p
ş
e
a
e
a
a
n
r
r
l
l
n
ve y
i
v
ç
e
n
ö
y
ıy
la
er
’e g
ücü dünya
ak g
ayıs içine a
kola r
Bİ’l
a
ini
KO
olar t Ülgen abet g
Dol
i
k,
ılm
.
tü
r
m
r
a
ç
i
e
u
k
a
o
l
ş
re
ra
kb
n
eri
kiy
ket
apm nyaya
i
e
a
e
r
y
a
ç
v
i
r
i
Mu
ş
r
i
n
m
e
j
e
a
g
l
rı
yol
ur
olo
ıml
ası
e dü Türkiy
sala
este
ına
luşt
a
s
m
V
l
o
y
a
tekn k yatır mak v
i
e
o
r
v
in
p
m
ı
ak
la
eli
cat
rlığ
yap
rı iç
rat
ma
eko
olm
ef
aşa
yön
ma
r ya
ihra ekaniz
n va rleri
rılı
V, B
b
ı
a
a
a
l
l
A
z
hed
ş
t
k
ı
a
i
T
a
a
e
ö
,
m
t
rk
b
p
m
m
n
ı
Y
i
k
a
r
i
n
s
e
no
m
ara
nda
. TH arkala
leri
ndi
Car
ms
eko
usu
mli
ı ke
tme
: (i)
m
uriz n iyi
ı
n
ku,
e
t
t
l
a
a
d
kon ça öne
ş
l
e
d
a
i
U
e
n
k
e
ta
ul
tv
r.
apı
ek
uk
z ül
are
dör
bili
urg
ının
old
ilec
ın
ımı
ya ç ine tic
aça
ni v
dığ
nin
k
b
ğ
i
n
l
’
ı
ş
ı
a
ğ
e
ü
l
d
a
i
ç
y
k,
id
io
ki
aa
i. Y
ekt
ma
nu
gib
tkil
rme
Tür
ger
yay
e
e
e
eric
yap
ilyo
i
n
v
v
d
t
a
s
m
ü
t
e
n
d
r
d
u
çiş
0
a
rü
em
me
tica
um
atm ne ön
ktö
z.
lık 3
seç
it ge i
’nin
l
a
s
e
p
e
ı
u
r
s
r
i
y
a
y
n
i
o
e
k
rj
ra
m
y
rü
.Z
ık
ni t
Tür
leri
ene
ok v k turiz
unu
açığ t sektö
lesi
rge
se y
atif
bul
e
e
e
a
e
y
r
t
k,
s
n
ş
y
s
r
ı
e
e
e
e
m
s
gö
zm
red
hiz
çek
alte
lam s-Avra numu
ji m
e
ö
r
a
e
e
ç
n
e
z
k
v
i
k
o
k
n
ya
ek
en
artı
ir k
Tra
lkem iliğini
lara öneler
(ii)
li b
a
ti ü
tığı
si o
c
s
y
m
k
e
i
m
n
l
r
e
a
g
l
a
i
ı
l
e
ç
tu
ın
ön
ed
bö
rin
Küres lar
ya a
klar
ya y
etle iye’nin
ma
nya
yna
m.
zm
i
ü
dün
a
i
k
Araştır erkezi
h
d
k
r
h
ü
ü
ek
M
l ve
am
da T
irm
Ma
mli
ukç
run pekişt
d
l
o
öne
o
KAM
d
i
ı
r
n
y
u
a
o
a
n
k
d
i
m
ısın
mis
e bu
açıl
ar v ktifi aç
ono
ışa
v
k
d
e
,
e
e
32
spe
n is
rkiy
per
zca
, Tü
Ö
e
t
n
k
i
ka
birl
Ser
akla
m
l
bu
anı
nsm
a
n
i
nf
çığı
ez
lar
ri a
a
ıntı
c
girm
k
ı
e
e
s
v
z
ri
ız
ğı
in
azlı
ğım si bir k kiye’n
adı
i
rın
r
ş
a
ü
l
m
a
f
T
no
ay
rru
ne “ ’ye
ard
eko
tasa
e yi
nul
iye
d
an
iye
o
k
r
k
k
m
r
ü
i
e
md
gib
le T ki dön izin Tü u bakı
y
i
e
en
kr
z. B
ibi,
ned ümüzd ürsel
ği g mları
uru
i
l
t
k
o
n
“
k
r
ı
çe
k,
de ö yerine uşuyo
li ad
ma
kat
rek
i”
dik
on
turt
e
z
i
k
o
g
n
r
i
ü
e
k
de
z’
”n
in
leri
yer
ndü yönün
ün
arı
etki an Gü
t
l
a
e
ş
ü
y
a
i
m
B
t
k
ol
m
k.
.
r
nde
Tür
me
Lok y Kore
i bi
re,
iyor
d
törü m ver
ö
e
k
d
g
i
rek
e
n
c
a
s
e
e
ü
y
g
k
’
n
G
m
o
u
ö
ız
tarı
Utk ndan ç
am
lara
(iii) sarruf
rse,
atm
sı
i
ı
ş
ç
e
l
a
ta
k
in
ek
(iv)
kes
erç
lece
her
.
ar g nin ge
l
r
a
n
o
d
ar
bu
isi
nuy
,
tı
anl
nom li bulu
rek
kar
am
z
i
eko
e
eke
edi
y
y
ç
r
i
i
t
k
s
e
a
is
k
an
de
dik
em
pot
arı
iye’
Erd
una sarrufl
ürk
ğ
T
n
u
,
a
a
2’yi
ta
old
Orh ldığın
esi”
im
2012
Uğur
201
yin
zla
k
k
i
ı
e
e
l
a
e
z
a
a
ş
v
f
t
irm
ı
r
r
i
e
A
ç
e
d
d
n
k
k
r
6
r
N
e
M
r
n
2
o
ı
o
.
f
:
k
i
ı
le
b
e
me
Me
ın ç
ğer
ger
yled ruflar s da
si
lendir
lar
ısın
ı De ünü
r
site
ma
Değer
mız unu sö
k
s
r
a
say
a
a
o
ı
s
t
ç
k
ver
a
m
ş
i
g
i
t
ğ
t
ı
k
a
p
i
k
n
i
c
r
l
u
a
ı
a
s
l
c
o
Ü
ld
lA
ce
Ara
iyi y
ış P
apa
tırım
ilgi
f.
ese
ak o riz ön
da y daki ya adaki
rk D adı. 26 nbul B en Pro
Kür
ırm
k
ü
n
t
ı
t
a
T
r
l
ğ
ı
a
d
s
d
r
a
a
2
’
t
r
s
d
u
n
s
1
a
l
’
r
o
İ
uğ
Bo
“20
mü
erik pıyı ça
si
ele
re B
m,
iyle
Am
pan er Bölü versite
a gö aitken
ka
nel
rde
n
n
a
z
E
e
er
i
u
i
l
r
p
.
r
i
ra
tu
len
ıla
şk
Ün
i. B
şkil
ve k
sar,
cıla
yok
ind
zen rası İli
ı İli
anc
ent
s
ğ
n
ü
b
k
y
ara
l
a
e
a
a
e
d
i
r
K
d
ş
y
b
a
a
B
m
i
r
i
a
r
r
l
e
,
’
i
i
e
a
y
a
b
sl
’i
18
sl
an
işl
ed
nA
lim
Ulu er Tur ve Ulu
ne
asa
%65 dece % r. Yani
t Bi
filin
i
.
’
e
o
H
n
5
s
r
ı
.
t
p
İl
Yrd
sa
iya
lar
%3
Dr
yo
mi
Dr.
si S
den ra
rın
rım
oç.
irili
Bili
nin
Bu
ı
t
i
e
a
n
t
t
.
t
l
D
ş
’
i
r
e
a
m
e
ü
s
a
y
ım
yo
en
ac
ers
ekl
lüm
Siya
arm
atır
ı
’nd
uru
rak
niv
m h n gerç
r Bö n ve M ve ayn
mü
rÜ
ak y ı oluşt
apa
i
işle
e
r
ü
l
a
y
l
h
i
a
l
d
t
e
ö
k
c
a
a
o
ş
n
Ş
n
B
i
ı
s
b
l
l
s
f
e
m
İ
d
la
nbu rarası
tara ini, esa i yatırı rekli al
si’n
e
eba
er
en
İsta
rl
ü
gör
la
Kös
ülte haberl
m
ind
s
e
s
e
s
k
c
y
’
n
u
e
n
a
a
z
l
i
ı
a
n
F
h
m
s
y
n
m
U
ş
a
i
e
ı
a
t
ı
l
ma
ve
de
Erd
ımc
r. H İletişim inin d uh Yıl
nne
ip o
k
r
a
ı
n
h
e
D
t
z
e
a
.
.
s
dış
N
ya
or
yk
tes
nm
ını
Doç rsitesi
ten
012
erli
aze
cağ
öyle yı öğre yer alıy
y
2
ü
g
a
r
b
e
r
a
e
n
l
v
ü
r
a
i
d
y
ir
za
Ün
üze
. Ha yapma
a St
nü
li b
nda
r
a ka
ıyor
nle
and örlüğü
miz
sen
rası
i
n
k
ü
par
m
a
ğ
m
ı
r
a
e
i
r
l
r
a
t
n
ü
ı
t
z
ik
at
ri
yle
nak
yat
nın
nda
be e üvenl
nle
din
n şe
kay vadeli
arı”
crü
dışı
g
oor
ürü
e
h
k
r
eke
n
e
n
i
a
T
i
r
l
a
i
.
n
e
pB
nd
ya v
din
ldı
lab
uzu amız g
Ara
çısı
ene
Rus ıl
apı
katı
“
a
s
y
a
e
a
e
m
y
sy
’d
itik
yap da hiss yatırım iyor.
ya
011 n Avra leri bu
pol
e
dün kında
u. 2
i
ek
sa
a
v
lde
l
r
r
k
d
e
l
e
ş
a
e
k
o
v
i
o
B
ek
ak
a
ma
iye
tı il
pan
yıl
ak g
r
d
h
p
t
k
u
e
i
n
a
u
r
m
i
t
v
ğ
r
r
ü
ş
ı
v
e
es
kh
ttı
olu
ak T
çıkt
at A
elec
ı ar
gölg Atlanti
Fak
olar
ana ıldı.
ve g
ısın
l
.
l
n
i
y
ı
ü
e
p
o
a
d
n
r
n
s
n
sı
ış
Av
gen
ir ö
ugü
i
âkim turma
tart
elde inin b
kriz a
ik h
ha b yuna
l
o
e
a
r
a
v
d
e
s
Pan
i
ı
s
o
ın
alam
asın
nom
ne b
iyim rin ray
mp
eni
olm
eko nli bir
e
o
l
k
ş
p
i
a
a
ki
ite
ac
el
a’d
a
kid
e al
tem
Küres lar
erik
n li
sür
atm sak,
a
r
a
r
l
m
m
i
a
ır
u
A
t
y
b
r
ur
Araş erkezi
ve
un
şvu
zler
l
M
dur
a uz çin ba eni kri
ese
lun
r
u
ü
i
dah
b
y
z
k
k
i
r
e
r
a
n
ı
KAM 33
a
e
d
n
ıll
tm
lar
Dil
önü uzun y
atla olitika
or.
z
y
ö
ü
a
ig
ip
ün
dah
gib
elin
gör
nsiy esinde ız gibi
a
t
y
po
mış
bün
cak
KAM onuşa
ik
kriz
ası
k
i
t
Poli mesi
ş
ı
rk D lendir
ü
T
2
er
201
Değ
nı
tığı
rlaş
o
z
iken
ın
nde
asın
ö
y
aha
m
l
ea
şka
ın d
a
n
m
b
a
e
i
ünd ne, ilg
l alm
nük
’yi g
si
p yo iye dö
e
k
u
y
a
i
r
k
rde
ler
rin
ştu
Tür
ü. İ
nle
kile
olu
ş
e
d
i
r
l
n
m
i
ü
ü
e
s
e
n
düş f günd
ura
öne
’te d
nu
se T , 2013
iti
i
u
z
ğ
e
i
o
d
u
p
in
du
esin duğun etmes
y ol
ol
kola lendirm
m
e
a
ev
er
enm
n
dış
nd
değ
rke
ketl
n
ürk
eni
e
a
T
r
d
m
ı
diri
a
l
n
n
ı
n
h
ı
e
y
.
e
s
l
r
i
l
ı
i
t
t
2
b
er
rt
aç
ke
için
201
ın
değ
are
beli
leri
lıklı
lılık
ran
ini
uh
ini
ikan
işki
ğ
r
a
u
l
t
ğ
b
a
i
s
e
i
i
T
ı
l
l
arşı
b
i
d
k
r
k
o
D
k
n
e
e
p
ş
e
B
n
t
e
i
n
i
l
e
il
ri
eA
dış
dec
r. İl
iler
ak
bek
ind
BD
irbi
ki
f. D nı AB v celikle u ve sa apılac
ilişk n üzer
e-A
nb
ı
e
y
r
i
ı
Pro
nda
v
y
n
n
a
ı
s
k
l
l
u
r
ü
n
a
u
f
k
Ö
s
k
ü
ı
k
ğ
n
a
a
u
.
u
l
i
r
i
r
T
u
ü
n
it
a
ğ
ta
ağ
rd
ld
ğun
pol
ldü
alın
u ko k’ın iç
an,
ndi üreç o
ok s de
ldu
Tur
rütü rtadoğ
erle
’
s
ri o
kate enin ç
ra
ğ
ü
2
e
r
k
I
l
i
e
i
y
1
d
ve
O
ak
la
en
id
m
20
lı b
anc lişkiler i
klar tarafın
an,
ned
am
ilim rlendir
ı
i
r
,
v
l
d
k
r
u
ü
e
e
â
i
n
n
T
d
i
c
e
k
a
ü
e
kil
k
ğ
n
a
l
n
i
i
ö
r
li
üğ
ya
e
fed
zam bir de
alen ltını
ula
srai
aha
. He
tüşt
ind
İ
h
g
r
bir
i
d
u
s
e
,
r
i
ö
g
r
n
d
d
u
n
ı
g
la
in
in
ea
ar
ıv
ini
çiz
han
dur
iler
erin i sorun konul
ı
in d
l
k
her
ağın lişkiler
s
me
n
ş
ş
c
ş
i
a
i
i
l
ü
a
l
ğ
i
i
k
i
m
i
e
ay
gör
nde lesi gib şkil ett
-AB gi azal
BD
en g
olm
seti
e-A
e
e
len
il
kiye
a
t
y
s
r
r
r
i
i
y
e
dış
i
l
i
ü
n
k
s
e
im
ürk
oru
ti. T ta da b e’nin
Tür
eb
n
t
s
T
d
e
r
r
i
i
l
u
Dr.
n
af
em
iy
be
Erm rde b
oç.
,
r ko
i tar n Türk
dön tiğini
D
e
n
e
k
l
i
.
i
i
ğ
i
u
k
r
e
d
olu
izm un
ret
yd
he
iliş
bir
ağm inam
nad tarihî
sey
utu
s
r
n
’de
A
.
y
u
a
2
i
a
l
f
o
a
1
ı
d
d
k
n
b
i
ış
20
çiz
k nü e orta
asın
için
, bu terdiğ
sya
tart
ise
v
Tür
vra
s
uşm ilmesi ı-Rus
unu
lde
i
n
n
A
ö
ğ
n
i
e
k
a
g
r
u
o
a
n
n
y
ı
e
nl
rk
Pa
lab
ın
nd
old
rda
aşa
şkil
laşı
sma larına
rası
ikas Karasa
yılla inde y cari ili
t
n
a
O
i
a
l
f
n
e
ra
i.
in
po
so
li
ıv
kta
nin
eler nin, ti
nA
lad
ki ta nı çizd
erin
a no rkiye’
ülk
ın i
asa
m
ı
baş
şkil
m
eti
t
i
l
e
n
l
l
y
ı
H
AB
k
ı
ü
i
i
n
a
r
r
e
d
r
a
tığı
kı
,T
dö
ıla
da
vcu
llaş
rasy ve çize i başlı
012
B
AB
ayg
a
un
v
2
s
A
k
n
me
n
A
e
,
ı
l
k
u
’
r
e
m
l
i
s
ğ
ç
ö
iye
enl
uru
i be
çer
ıbrı
’a g
udu
ürk
ikle
güv
in k
bir
za
i
ı gib arasar
kor
ey K eçte T
n
a
r
zell
i
ı
n
a
r
r
a
ö
l
ttiğ
ü
e
a
c
,
ş
l
n
l
ı
K
r
i
i
G
a
n
ğ
.
ğ
r
ü
k
i
v
i
ı
yre
u
a
s
e
ş
t
a
l
e
i
b
d
ğ
b
ı
i
k
l
i
s
s
k
i
n
u
ğ
e
k
g
ı
ş
ç
e
yi
ca
ği
ptı
old
taş
ri il
k ili
kat
aya
ok i
ndi
ı ya
ün
sız
lara
dik
nca ü olm
kele
in ç
Bili
l
m
A
r
ığın mümk
a
r
l
ü
.
e
ı
l
ağım
o
d
ş
n
i
t
e
f
B
a
ş
k
ü
t
g
n
ı
l
i
ş
k
a
a
n
a
i
l
c
in
ile
bö
î pl
nd
alm eri dö
baş
da i boyun
iler
eri
arı
çısı
di.
resm k alan
lişk
lkel
da
ı
l
kar
e
ü
ya g taraf a
ı
m
v
e
)
e
y
i
tiril
ile i
a
v
ş
l
T
2
m
ı
m
e
ğ
i
1
l
D
s
e
o
a
0
a
B
n
b
ek
i ik
irg
u. 2
ğu (
erç
eko
ind aldırılm örmes
. Bu ılların
en
ese
er g
l old oplulu
ildi
l
ı
g
s
k
t
ğ
y
m
a
r
e
l
rirk aki
e
a
f
r
i
i
r
d
bi
rT
ed
ara
raf
kli
nd
iya
er
m
e
z
d
d
l
e
e
l
z
l
r
u
t
y
e
e
î
r
r
ı
e
e
a
l
g
k
m
ğe
ild
as n n
şm
du
Dev klı res
şek
i de araf ar
için aşama a görü
bir
r
k
m
e
ine
n
i
ı
l
e
l
l
i
ğ
e
n
ye
rşı
de
an
işk
ki t
ard f günd
ü
l
i
a
l
d
i
a
k
e
iste
u
a
n
d
e
ı
d
il
a
nan
on
nd
iti
iler
açıs
sya
bi k
usu
lığın a yaşa
poz
i
u
z
ı
i
n
l
g
R
a
ilişk ılması
k
o
i
d
t
d
k
im
ı.
f
ar
at
fiye
iye
da
ylar
latt
ara
çtiğ
mf
kap e mua
Sur
iz a
atır
utu
iki t
. Ge ususun rine
t
i
h
m
r
t
i
i
e
t
e
z
z
ğ
i
n
v
e
i
h
i
h
ti
t
r
le
e kr
de v rüldü;
ises
geç
fiki
eke asıllar
çim nı
ksin pılan
har
had
ü
f
sar,
ı se
a
a
d
a
ğ
e
e
n
k
l
ı
r
r
n
l
i
ş
a
i
ya
sü
Ka
irm
ın
an
i
ru
ba
en
ind
a al
aşk
nda tiğini
len
eliğ
vvu
hur
ı
y
b
k
y
k
a
s
ı
r
e
m
s
a
ü
a
k
u
ta
B
h
as
uç
nr
Cu
nb
geç
in A
rda
ı ve
layı ğını, so
cum n, eski
mlu
e’n
uo
latt
u
ı
y
l
yılla a’daki
r
a
i
B
ı
d
r
o
t
k
n
a
ı
e
Tu
ha
el
ns
Tür
atm lerin d
sa’n
nu
Küres lar
Fra t çeken y’nin
yar
ran
e
mu
a
F
z
u
m
m
a
t
u
ır
e
o
t
ş
k
k
ü
tu
Araş erkezi
ind
ğun
dik
Sar
gör
hsi
M
nem in oldu
i şa
e
olas
ö
k
d
c
d
i
a
n
i
d
e
N
lin
n
d
is
KAM
usu
llan
ima lik içer ’nin
kon ois Ho me iht
r
i
AB
B
tir
nç
yle
’de
Fra
eni
eğiş , 2012
d
d
34
e
n
m
n
tutu i. Tura sal kriz
tt
n
r
i
a
l
n
be
n fi
ana
yaş
’de
riye
u
S
er
e eğ den
gör
ni
a
’
az
e ye
da
Yılm düşers
li
sun
u
n
ma
ko
jim
ihti
e
a
r
a
m
a
ılan yaşanm yasi
na d
n
yap
r
Si
usu
ye
i
n
nde
tıla
k
o
ek.
r
zeri
ği k
Tü
ıkın a yüks
u
ü
e
s
e
c
l
p
i
e
ve b
ri
ele
ti.
kç
ezh
cak
ldu
çek
in g
kele
m
a
l
r
t
o
l
r
e
ü
p
a
l
u
e
i
T
kk
he
ur
gel
İlişk ar, BD
a di
aş
luşt ve mez
den
s
rtti.
no
klar u’da b i
i
a
ı
l
e
r
l
e
ı
e
t
d
a
l
i
i
b
e
ğ
is
rk
nK
yen
rdiğ
etn
ado
dem göre
ri fa
ine
e ve ı
Ort
ida
ada
gün
n
değ
a
i
ı
i
n
’
r
r
k
d
s
z
a
e
a a
la
le
ar
jın
sınd on yıll
şma ki Yılm
lara
iklik rı ima
ı
l
ş
ni
ı
k iç
t
i
r
k
ara
ğ
s
ta
Tür
a ye
aa
de
sı
afta
d
ktir
d
n
iye
’
a
r
ı
e
a
m
r
k
r
a
i
t
ı
a
c
r
j
t
a
ıs
re
ulm
kiye
Tü
tay
nok
asi
gele tışmal
kı b us ve M e Tür
ren
in
e or
Bu
okr
e
n
n
r
.
t
d
’
a
a
r
m
a
s
d
e
t
y
e
n
gö
bu
e de urumd
rkiy
ecin
lkel
nde ine Tu
n
k
sür
tekl
d
e Tü
seti
su ü
ı
Y
r
rme yaşana
a
ş
e
s
u
.
i
e
e
r
y
a
a
l
des
z
i
l
n
v
ö
a
m
s
y
o
m
g
m
ı
r
k
i
k
i
a
n
m
e
t
d
a
vr
r’a
öz
işt
ınıl
rdım
zırl
des
sna
l de
asa
e de
u, s
pek
kaç
a ya lerine
me
sor
a ha lkelere ve bu e asetin
Kar
d
e
s
.
t
n
i
a
n
t
e
h
ğ
y
u
e
e
r
iy
gel
mu
ana nusu ü
rek
ece
rec
kça
bili
iç s
lum
az’a
ası
der
o
e ha ri oldu
öste ası top
ürk
kala
n
k
T
m
a
z
o
Yılm el
ı
ş
s
çıkm epki g
ö
d
r
e
r
e
s
i
l
n
l
a
n
i
a
l
y
e
k
r
’
u
k
i
a
2
iş
ges
m
at
ıl t
dir
m
sla
201
böl
ik il ı siyasi
len
okr
uru
rtış
nas
ulu
e
i
r
a
d
l
,
m
e
t
m
t
.
n
e
o
ğ
e
e
e
e
y
d
kiy
ktir
arş
on
am
Öz
ak d ulacak
avr
ece
Tür bilecek r ve ek
lir.
r
re k
i
k
y
e
a
l
l
b
e
l
e
r
li
u
lk
ıl o
şe
tki
sıya
ebi
en
uü
ir y
de k ılları e
geli
n
yan
ver
.
nb
ılın
ik b
çin
k
u
a
i
y
y
ana
l
e
d
l
m
t
z
l
ı
o
n
yor
i
yaş
io
çy
ina
des
im
ı” o
e
ilir.
k
diri
a
d
yde
r
ğ
d
e
b
k
i
n
e
a
t
r
e
n
d
e
z
,
i
h
ç
i
l
r
z
i
i
ü
r
b
a
e
t
ü
g
e
d
g
B
e
rler
il
el
m
n
p
ğiş
aş
iyi
gör
ını
ülk
aktö
önü
sav
ı de
nda ki “Ara
m
ı
p
n
n
ç
a
s
n
n
ı
a
i
ı
ı
a
r
r
e
y
n
A
ın
aç
am
tav
düz
esiz m ede
lma
dır
in t
ika
ikas
ası
i yıl
olit
a
üph
gen
ap o
u.
olit
k
l
ş
v
r
s
p
i
p
itik
ı
ö
e
l
A
u
ş
ş
y
n
b
d
o
ı
n
a
a
o
’nin
r
p
l
d
Dı
e
o
d
S
e
’
o
ış
li
e’d
nk
dış
ğu
ml
kiye
ürk
d
i
y
a
r
o
i
k
l
m
ş
T
ı
r
r
i
l
ü
e
d
u
,
ğ
a
ü
ş
T
a
ön
de
e Su adoğu
ki
or.
Ort
day
il, T
onu
a ve
llikl
İsra i koruy çmişte a
a da
de k masiye amakt
Ort
s
e
n
l
v
i
Öze
e
o
l
e
r
y
e
g
in
lo
sın
ul
et
ran
,
eni
k üz da dip
urg
rek
nem lerinin nuşma
ni İ
v
o
a
ö
a
ç
i
ban
h
ned
l
y
n
i
r
en
ala
ile
ko
da
rek
lla
işk
ı
ı
b
l
n
n
ü
k
i
s
y
e
ı
e
s
e
a
l
s
a
s
e
i
ö
n
p
il
er
ha
in
açı
son
litik
nK
a
Ara
yda
oğu özetley
kiye n önem run po
asa
me
re “
şınd
tad
ö
ı
ve
a
H
r
u
g
y
ı
.
d
Tür
n
O
o
a
ç
n
o
u
nl
z’a
sın
İra
ye
D
a
ikan
a
a
fır s
m
i
ı
t
e
.
y
i
k
a
u
s
l
d
m
d
r
r
n
k
r
ü
ü
in
eki
po
iti
rla
Yıl
ı
du
an Y
p D rçeves
pol
md
dı. T ikasın
y
a
şula i. Nuh
e
ş
r
n
a
ı
l
n
a
A
m
ş
d
çe
d
lit
dö
ra
ko
an,
ba
yaş
ra
lab
ı
son iklikler in son
ş po
eri
ktey n son
ı
l
z
a
e
a
k
d
a
b
i
h
l
b
se
iz
ut
iş
etm ı”nda
da
işik
evc
rim rdi. Kö
a da mesi
değ
le
ar
değ
lışs
kile
i
l
lı m
len
a
esiy
ş
e
a
d
e
i
ç
l
Bah ncelik
g
y
g
n
i
m
Şiie
a
r
e
n
e
e
i
l
i
y
d
l
r
g
i
e
n
m
ıö
rine .
de
mi
ail
rm
eğe Irak’a
e
üce
i
r
n
j
ü
y
g
d
s
baz
e
ü
İ
ı
d
k
r
g
in
ttı
ın
dr
se,
uşa
e sü gücün
’nin ejimin hatırla
işat
Ese
elir
D
d
g
i
n
B
i
yum lkelerl
r
g
e
i
t
A
r
eğ
m
in
iü
dam
3’te
diğ
şı se a. Örn günde
rın
bell
200 en Sad rın gel
kar
ası
d
ı
e
s
m
n
tida
r
ı
a
a
l
k
e
s
l
a
i
i
l
l
a
r
m
e
a
d
o
r
p
i
v
t
a
ra
lan
çy
ülk
de
md
ller
ir ik
kul
ii-A
î gü r duru
ma
ap b u’da Ş
me
ker
i
ilah
r
e
s
s
b
ihti
A
a
d
l
a
ğ
le
ün
’nin
yas
ado
Böy
sı g
Ort
kim
kriz
ABD emel.
ma
i
e
n
k
v
a
e
ll
d
in
il
ht
el
e’n
iye’
ç ku
İsra tle mu
Küres lar
Sur
rkiy
e
e gü
a
.
ü
n
r
v
m
d
i
T
ır
a
t
v
l
d
bi
ve
Araş erkezi
ku
’nin
yan
M
ilir
leye ki
kiye
iğer
yab ni etki
e
a
D
d
r
Tür
.
e
ç
.
r
i
ı
ı
i
g
r
s
l
r
l
KAM 35
i
b
re
bö
ala
kile
ise
gele
kele an iliş
sım
l
n
n
ü
a
u
ol
ka
ey
sor
baş
erle temel
etin
lkel
yas
i
h
ü
s
u
ç
bu
er m Türk i
diğ
n
i
r
Bir
e
l
şme
geli
Bu
or.
lışıy ilerini
a
ç
k
aya
i iliş k
urm
yas
i
d
re
s
y
e
e
r
ak u srail il
rdü
y
ü
a
s
re
,İ
aya
ini
da
gele
kiye
iler n çıkm
nu
den da Tür ik ilişk
e
utu
d
i
y
e
a
o
t
m
b
rm
dak
nok ekono
rika arasın
r gö
e
a
r
suz
p
m
a
i
lke
lum
nA
kes
an z
ü
o
u
i
i
d
n
a
u
in
, ik
um
boş
iler
Kon laban
dur
tını
or.
ilişk ülerin azaran
l
a
y
a
b
ı
D
ş
e
r
B
n
jın
de
çalı
Kös
ngö
e-A
sız
iye
nta
için
ğım
alan Türkiy ndeki ö im esk
ava
psi
a
e
e
u
l
b
t
ğ
e
u
ü
n
in
ek
e
aha
altı
urd
n’ın
ilim eği yön or. Nit
en d nin işin ir
luşt
ak’ı ptı. İra önelik
ger
d
r
y
c
’
o
I
l
e
ü
i
’
n
y
a
n
n
y
lb
a
e
a
ı
r
e
ü
l
e
y
y
s
d
e
n
i
i
ş
İ
’
y
rk
gen enerji
etk
ü
ısın
e
ı dü tikada
rika umunu u ülke
r
ç
y
T
i
e
n
a
e
ı
a
a
d
ığ
li
ud
z ve mlı
İran en “Am ” yor
çirm
’ye
in b
çıkt dış po
ve b
alga
012
ğu
n ge bunun
rk
r
ye’n
ğ
,
2
i
e
u
ağı
e
o
o
k
z
d
D
d
n
y
i
r
ç
öz
n,
ba
AB
in d ran’a b de
Tü
edi
g
a
sun
a
l
n
t
b
n
’
n
a
a
e
i
’
a
e
l
n
ek
eb
iy
eİ
ide
sin
e’ye
İran
eba
lesi
har
Kös k Türk usya v
me
yen
Kös e Suriy .
ese
or.
len
ını
a
i
R
n
y
m
s
ç
r
ı
e
i
a
ü
r
a
n
i
e
v
t
g
iy
il
ley
ya
liğ n
irt
da
ap
in
itik
Sur
söy
İsra ini bel
e’n
pol
ven
ısın
my
i
y
n
ç
ü
u
i
ş
n
ü
n
ı
i
a
r
a
g
t
k
i
ı
d
d
î
ğ
n
yo
tiğ
e’n
Tür
yan i asker
klar
irdi
örü
ve
k et Türkiy
z
nda
ir g
r,
ğişt
öte
yna
d
ları
u
o
b
e
,
sev
a
k
n
s
y
k
d
ımı
u
e
ç
i
a
j
e
l
u
ak
ik
hta
siy
on
nh
ma
ğun
irm
ı da
i
b
i
k
u
a
i
u
d
k
n
yar
l
s
g
t
a
ı
i
d
n
a
m
s
e
ol
ğü
rle
nd
sra
e in
ya
gul
açı
İ
’
e
ü
a
c
u
r
ı
l
,
ş
ğ
t
d
e
u
ı
y
l
e
n
m
a
a
ü
a
u
ıv
sad
bak
lab
gör
en d politik
da B ki dur
ğın
ayı
ma
i
eba
adı
nun
r
rind
a
i
itik
r
u
l
e
l
m
e
b
y
l
ğ
z
o
Kös
h
t
o
ü
s
sa
uo
i,
ip
lesi
dı.
eali
mlu
am
ğin
diğ
olu
mla
izle n mese ukça r Arap k dığını
izdi
a
ç
n
a
m
ld
k
ar
sti
ınd sını ta
da
ın o
lara
baş
Fili
açıs
asın u rolü
ayı
ra’n ısına a
r
a
şma
a
m
k
l
ı
An
onu
aa
luc
arş
llar
t
k
n
u
ı
k
ı
s
y
i
b
i
s
l
’
a
il
ra
ka
11
a re
İsra
i ar
ve a
-20
ğin
yan
007 kereci
e
’ın
2
t
u
n
s
.
b
de
İra
yor müza
en
a
ü
d
’
d
n
’
işen
ü
u
11
düş oğu’da ye, 20 rtadoğ yla değ
i
”
d
a
rı
ürk erek O
Ort
aha
nT
ene
zley
ap B
l
i
r
t
s
a
A
“
ü
itik
e ve
pol
esin
bir
m
len
güç
el
Küres lar
a
m
ır
t
Araş erkezi
M
KAM
36
mola
Hazırlayan: Turgay Şafak
Koşma
Âşık Ömer
Kâfa dek anka gibi uçsan elimden yok halâs
Hem yedi deryaları geçsen elimden yok halâs
Penç ber penç ehl-i aşkın resmidir bu imtisâl
Tîğ çeküp kanın dahi saçsan elimden yok halâs
Düşüben hâk ile yeksân olmayınca tâ bu ten
Biçmeyince eğnime çarh-ı felek yensiz kefen
Olmayınca arada ağyâr yâhud sen ya ben
Tâ diyâr-ı zulmete kaçsan elimden yok halâs
Âkıbet bu can cesetten kurtulur bilmez misin
Arayan sıdk ile mevlâ’sın bulur bilmez misin
Anda herkes sevdiğiyle haşr olur bilmez misin
Tâ adem iklimine göçsen elimden yok halâs
Gün begün revak verüp âlemde bulduk iştihâr
Bana nisbet oldun ol ağyâr-ı bed rû ile yâr
Rûy-i dil arzeyleyüp ettin Ömer’i ihtiyar
Günde yüz bin kere and içsen elimden yok halâs
Medeniyet
Araştırmaları
Merkezi
i
isin ından,
eor
t
rd
im
ir a
evr
em
n
Gen
i
D
’
nan
win Metin
a
r
a
l
a
D
ınd
n
yın
itab
una aşlaya
e ya
k
t
m
’
ı
l
5
u
b
d
r
7
Sun yerek
e) a
s 19
ültü
kin
Gen ri ile k
tle
w
h
e
s
u
a
z
i
ğ
ö
D
lf
teo
rdu
ard
ını
e Se
er
etik
ich
uştu alıştığ
(Th
m
takil
l
R
h
r
e
o
i
â
g
ç
Tez
cild
ğı m
n’in
aya
Ben ini attı Darwi
MAM
nın
fe
lam si”
e
k
l
ı
s
aşa
e
e
ç
i
l
r
a
d
m
m
e
i
o
r
e
e
e
t
F
ka
ed
sin
rt
yal
sele çerçev i kültü
tığı
sos
me
,
c
k
k
i
alış
n
i
j
ç
i
t
o
l
e
l
w
ı
r
o
s
m
a
biy
“Da
me
nn
rtti.
miz e zihni
n
beli ileceği
.
tiği
ev
tır
eb
ene inin,
iğin anmış
g
d
i
l
diy
i
r
in
kl
m
ıl ev
oris in biri
oda
nas
n te
i
m
rına
’
i
ler
a
r
n
l
ni
u
rwi
e ev yin gen kendi
a
v
kon
D
r
,
a
e
l
u
s
ş
y
k
o
n
kin
açı
leşe siller b ani
Daw larıyla
e
rim
e
v
n
,y
u
erd
e
r
g
en
enl
rdi
ıda
G
g
e
bul
l
l
.
r
n
r
k
i
ü
n
ile
yle
i ca
ünl
ndi
ver
yan unu sö
büt
gili
a ke na
l
i
n
c
ğ
z
e
e
ı
l
l
u
i
u
old
den
yaln
yab
r. B
yala dir. Be cildir; ak iste lerden
p
i
i
o
r
k
n
k
e
le
lm
en
liliğ
da
yici
ız g
yın
en b atta ka
eşit
e
z
a
l
g
ç
ö
m
ş
l
g
ı
e
e
e
m
ğ
ra
rv
hay
Eki
2012
arlı
ltür
r Ka
da
lıdı
ılın
jik v
k ve
e kü akat
6 Ekim
inin
İlknu
sak
y
a
s
o
v
:
i
l
e
ı
2
r
ü
o
m
m
F
1
e
.
0
ıpk
alt
tür
biy
tı s
lendir
n, t
ir, 2
ayız
kül
çoğ
ün
lan
a
ar
Değer
t
l
m
a
m
y
p
ü
a
e
a
a
i
o
l
l
m
y
D
m
ı
eb
rt
ır a
ıkla de kod i sürek
dığ
tin
alış
gör
kile
Me
klan erle aç
mla
n
el Ç
ü
hta
i
a
r
a
a
r
a
y
d
n
ü
d
t
ü
g
l
t
m
y
i
n
.
l
n
lt
a
n
ka
Tez
mu
e ke
rdır
tinu ’s
i Kü ı’nda t
e kü
e ge
turu ersites
an v ”ler va
e
Con
dec s’e gör
l
r
o
m
a
o
n
o
a
s
I
k
l
r
l
i
i
m
m
og
niv
kin
i
red
n
enc
me
lack
lı
s Pr
ir Ü
ide
yıla
erin
Daw gibi b lışan “
an B es” ad
san
Şeh
ons
i
s
r
llikl n
sı sa
L
C
a
u
e
e
a
l
ç
S
k
z
e
u
b
:
n
e
i
ö
a
b
a
s
y
ge
on
ler
ritiq
num
ma
Yük
ture
cu b amının
luti
em
r
Its C
ğalt
Cul
uru
ir su
r
,m
o
Evo
k
d
v
r
b
n
i
ç
l
a
n
a
ültü
n
e
a
i
r
“C
tiğ
m k n Dem u ve k
ch a vesind
e
e
atu
a
u
N
o
m
m
e
n
r
n
e
h
Me
s’in am ed
uğu
uğu
App zi çerç
Wit
kin
old
v
luşt
i
w
e
etic
e
o
t
r
a
d
e
m
s
l
n
D
k
n
e
Me
lisa
tara it birim mlerd
nla
l
sek
e
a
k
k
m
a
ü
t
y
el
ının
tı.
tem
yas
yap
dün
MAM
:
rim
v
E
l
oğa amı ve
D
e
r
v
tür tik Ku tirileri
l
ü
e
K
Eleş
r
Mem
emi
D
in
Met
MAM Yuvarlak Masa Toplantıları
TEZGÂHTAKİLER
Felsefe: Kültür ve Doğal Evrim: Memetik Kuramı ve Eleştirileri
Sosyal Bilimler: Akademinin Medyatikleşmesi: Kamusal Entelektüel(ler) Felsefe: Tehâfütü’l-felâsife: Gazzâlî’nin Düşünsel Gelişimindeki Yeri ve Felsefe Tarihindeki Önemi
Düşünce Tarihi: Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde
İrade Hürriyeti (1908-1918)
Metin Demir
6 Ekim 2012
Hediyetullah Aydeniz
3 Kasım 2012
Muhammet Özdemir
10 Kasım 2012
Rıdvan Özdinç 24
Kasım 2012
TOPLANTI DİZİLERİ
Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 3: Ebû Süleymân es-Sicistânî, Sıvânu’l-hikme Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 4: Ebû Hayyân
et-Tevhîdî, el-İmtâ ve’l-müânese & el-Mukâbesât Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 5: Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 5: Kâdî Sâid, Tabakâtü’l-ümem Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 6: Zahîruddîn el-Beyhakî, Tetimmetü sıvâni’l-hikme
Entelektüeller 1: Modern Bir Fenomen Olarak Entelektüeller
Semih Atiş
22 Eylül 2012
İbrahim Halil Üçer - M. Fatih Arslan
29 Eylül 2012
Ahmet Çapku
20 Ekim 2012
Emrullah Bulut
29 Aralık 2012
Kübra Bilgin
1 Aralık 2012
Toker Dereli
1 Aralık 2012
r
e bi
ır v
d
r
la
iği
raç
lerl
a
ü
p
n
ya
po
ğru
un
taşı
e do ğu için
i on
nce
c
n
ü
i
n
t
ş
u
e
şü
dü
ıym bir dü
i old
ss
ece
in k
eyic iousne
a
l
l
n
sad
ş
y
e
e
ı
n
c
c
s
r
ı
s
n
i
y
n
e
ü
l ri
o
ib
ola
düş
il, iy larak C ni mem üdür”
r, d
ne
ğ
e
y
l
e
r
e
d
o
h
n
b
beli u için
n zi
ürü
son
den
ğ
n
ett
bir
nsa
i
yin
e
u
n
“
n
e
d
d
i
n
’
l
b
e
,
e
o
ir
in
d
s
le,
kin
ır. D eserin
cild
eles
klit
ayıl
Ben a (Daw
cad
n
d
r ta
y
ü
e
e
n
l
e
n
m
ede
ai
ok
a
e’t
.G
em
xpl
hur
typ
.M
alm
rlar
ha ç ğini
ş
re,
E
i
o
ı
k
.
t
l
a
e
ö
ı
t
n
r
d
a
r
g
e
y
ya
att
ldi
apa
ği m mir’e
Ph
eri
i
i
l
y
beli
y
k
t
d
d
a
ye
ı
a
e
m
e
e
r
h
e
e
d
ın
e
m
kçe
aya
me
xten anın m
ifad şim
en D ğı, Tür
arım
a
n
E
k
d
n
sıçr
ı
u
e
e
e
’
u
i
ç
y
h
ınd
e
n
in
re
et
dı
ra T ün dün lduğu
itab
leh
mo nu ifad
yaz
ki il
k
i
k
e
ve
s
ü
c
n
d
e
son
o
t
a
n
üz
i
ilk
Bl
ğu
zü
rile
ıtım
u
l
v
a
) bü ğilimli
ö
m
s
a
e
d
2
inc
ü
l
m
ç
k
8
n
n
,
ö
yıl
19
ak
arw
şi o
m
n
a
i
r
i
i
, gü
l
D
y
’
ya e
k
a
i
r
l
s
i
a
n
ini
eç
in
un
m
’u
io
rin
em
ceğ
di.
ore
de s konun
yay
awk akines
mle
e
e
l
nD
n
l
e
i
m
i
D
e
y
s
k
b
y
c
a
r
ri
ını
M
le
nm
l
i sö
Bla
, içe uğu he ele alın iddias
em
söy
nie
sını
ğin
n
e
a
a
e
r
a
M
s
c
D
o
e
d
”
e
ile
lam
üç
a Su
ckm nun ol
olan celerin
pat
sind
nab
nizm el, bu
i
Bla
sınd n biri
o
n
eve Darwi
r
a
y
mla
ç
ü
s
s
ü
imc
r
u
ş
m
t
u
a
a
r
l
dü
evr
yo
kü
ero
a çe ensel
ary
i
nuş aklard
e
l
g
v
a
i
o
v
m
n
y
g
k
l
g
a
e
r
ir
i
ir,
adi
ayn tik ile i
al v
’s D
“Ev
icid
ikel
par
Dem diği k
win
e
rek
Doğ y eşley
ehl
r
e
.
t
m
a
r
y
n
ı
e
n
e
t
D
l
e
e
le
ş
m
ak
ett
söy
er ş
bes
tmı
kat
n’in ı çıkm
t’ın
enn
jik
r fa
ya a şıyan h
rwi
net
i
D
ş
a
e
a
r
.
n
t
d
i
olo
d
i
a
r
e
D
’
o
D
r.
in
yic
biy
ek
ez
erd
da
i ta
a
e
ğ
w
v
r
l
ğ
n
y
r
m
i
e
ı
ü
ş
r
t
l
l
l
u
a
l
e
b
ü
dele
D
le
ya
bi e r. Gen
öze
de y dlı kita cu özc
üca
öre
abu n’in
ma
r gi
ı
t
g
m
k
e
i
d
l
r
eri
a
a
e
r
ü
n
n
öz
enl
gen
md
rwi
r va
algo
r
d
e
i
a
e
Idea n Plato tir. Bu
e
l
e
l
b
d
â
D
r
r
l
,b
r
r.
ye
hiç
i
ini
mle
adı
türe ulunur ler
arı
beli
im
fikr
min
Me
kül
itm
tıkl
nu
z
evr
r
i
b
ş
r
m
r
,
l
u
o
e
a
r
e
a
ğ
l
l
ü
u
lı
Me
rd
m
alg
l
unu
ktu
old
fark
me
esi
en d rense
rele alırlar.
bul
,
r yo
c
c
d
e
e
e
n
e
ü
l
e
d
d
v
t
h
i
ğ
r
ik
-b
şü
rv
sab
tt “e
hin
klas
âlem Genler eyle ço esnele
l dü
reti etinin
re
nne a tüm
n zi
me
üü
n
.
ö
e
r
e
u
l
m
r
t
g
liy
ğ
ü
e
e
e
D
t
r
ve
ür
ed
t’a
ül
ibi
abi
tü
ınd
culu lliğine
net
kül
r ve
r
’sı g
yi, k eme k
i
rşıs
n
a
ton
e
a
t
A
e
l
a
e
a
c
y
e
z
k
l
n
N
r
e
D
n
P
ür
uö
asit
insa
dir.
de v ı, düşü emin ü lerin D
nb
yin
tur,
ş
e bu imekte
e
ı
m
k
M
v
yıka
b
e
n
.
o
r
r
a
y
avr
” de alar er özleri
lırla aklit, m
t
asit
ve d e çoğa
in
gm
r
i
l
e
d
t
l
olan
a
akli ynağı
nce
t
par
ü
ş
dü
ka
2012 GÜZ DÖNEMİ MAM SEMİNERLERİ LİSTESİ
GİRİŞ SEMİNERLERİ
1 Karşılaştırmalı İslam Düşüncesi: Bilgi ve Yöntem
2 Sosyal Bilimlerde Temel Yönelimler I
TEMEL SEMİNERLER
1 Antik Dönemden 17. Yüzyıla
Modern Bilimin Oluşumu
2 Modernleşme Sürecinde İslami İlimler
Osman Demir
Ömer Türker
Ekrem Demirli
Nurullah Ardıç
Baha Zafer
Eyyüp Said Kaya
İsmail Kara
M. Suat Mertoğlu
Fatma Kızıl
Sami Erdem
Osman Demir
3 Orta Doğu’da Sekülerleşme ve Devlet
4 Siyaset Psikolojisi 5 Yahudilik: Tarih ve Doktrin OKUMA GRUPLARI
1 Antik Yunanca Okuma Grubu
2 Farsça Okuma Grubu
3 Klasik Mantık Okuma Grubu 4 Mukaddime Okuma Grubu ATÖLYELER
1 Bilişsel Sinirbilimleri ve Felsefe
Atölyesi
2 İslam Medeniyetinin
Teşekkül Dönemi Atölyesi
Nurullah Ardıç
Medaim Yanık
Eldar Hasanov
Hümeyra Özturan
Turgay Şafak
et
iyÖzturan
Mehmet
Meden aları
m
ır
t
M.AraAkif
ş Kayapınar
zi
Merke
MAM 39
Lütfü Hanoğlu
A. Hakan Çavuşoğlu
Halit Özkan
lik
ben
ak
n
a
um
l
ks o eri kor
e
l
l
mp
em
ler
me
em
in m
bir
n
m
e
h
r
e
i
n
gö
rv
r, z
leşe
adı
tiğe yondu
ben azla
am
s
me
ü
l
z
e
ı
k
f
ü
M
a
ill
k ve
yan r. Çün
dah kalma
ı
nda iği bir
ı
n
l
d
ı
a
s
.
a
a
at
tt
fınd
atta
ınd
rdir
ir ç
üre
li b
tara er hay tmişle
nım
çin
n
r
a
i
t
e
e
l
l
v
i
e
r
m
iş
n
rin
gü
n
Me
r, k
nı ü ist ola
mle
için
nda ranış
gısı
ılır.
cele
d
me
l
a
ş
ı
s
ı
n
t
u
l
i
n
n
ü
l
i
v
B
a
i
a
a
ç
nn
düş
Tak ve bir
en y bir Zen dediği
aya
ve d
b
r
lir.
m
i
i
r
l
n
k
ı
ı
i
b
i
ç
fi
d
is
le
’ın
dir; ik
yay
ak i
eğil
end ennett
ünü kavram r türlü
m
k
ş
d
nl
l
,
ü
a
n
ç
d
he
ir
a be
yo
,D
lin
çoğ
en
b
n
z
i
e
d
i
r
a
ü
b
m
n
t
l
l
ı
ö
ı
a
a
r
l
g
ak
as
r il
z.
hay
tam ; doğa
akta nır.
Anc more’a gibi bi on esn
ayı
lma
e
ine
y
t
o
a
r
y
l
k
k
k
n
a
k
s
i
e
c
e
t
l
ü
yo
ita
ak
en
nım
diğ
ld
Bla
den
em
ı
linç
üre
çin
e, b re med
k ta
atm
em
i
i
t
r
a
g
l
n
i
b
i
nışç ı
r
r
a
ü
i
s
d
k
ola
vra
gö
ak
en
ma
m y likleri
ind
a
k
a
re,
a
e
ın
l
d
a
,
;
o
ğ
n
j
r
â
ı
o
in
a
el
na
r
rd
ckm avanta iye iki
zira
kalk
orin lık adı
nle
r öz
ndı
a
e
e
e
a
Bla
n
t
tif
l
d
g
d
z
k
f
a
a
i
k
ı
r
j
d
an
lı
n
ti
m
en
ve
ül
olo
me
k sı
ler
laşı
orta
k or
pek
l âle irine b
e
a
n
s
ü
e
r
m
biy
a
r
y
m
a
e
n
i
l
ü
o
ri
ir,
ültü n birb
iler
ır. M
mb
iler
mle rın
zen
Dem eleştir
ve k
ştir
me
ktad bu uyu rin ba
ları
yo,
e
la
a
s
l
e
n
ı
k
t
o
e
ı
u
ğ
m
l
ı
ı
ş
le
ık ı
a
hal
.S
st
ı,
ald
ve b
em
çalı lar am
nışç di ve ç
tali
iler
rdır
inin
a
alar
e
r
n
M
a
r
ğ
e
e
.
n
v
i
v
m
i
r
r
v
r
i
r
i
d
r
ı
a
m
ı
u
s
ş
k
e
g
e
l
t
i
ı
i
D
e
z
,
l
ş
d
r
k
u
v
ası
ü
z
n
ti.
ra
et
ça
pi
ine
aj
jini
r. A
am
e et
yılm n
a bo
cül
yer
ikte
ant
o
u
a
d
n
l
e
l
ı
v
ı
l
m
y
r
a
n
s
o
i
a
f
y
d
ü
i
a
o
b
k
in
si
vu
öl
sik
ra
lasy
em
i sa
kılm
lara
lme
el p
mle erinde
il m
opü tir.
bıra lendiri ektiğin
ims olojik o
me
ğ
p
z
r
e
ü
v
e
e
in
tik
ed
y
er
er
ler
n ve şim bi
değ mesi g üzerin hin yer sentak ir,
gen
i
m
jini
l
i
i
i
,
i
ğ
o
r
.
z
r
ğ
l
d
,
e
i
i
i
r
,
r
o
ded
er
ka
di
yi
di
rd
get
çer
biy
i ön r beyin una
eğil
, he
rme
in i
inin tmekte
y
d
e
r
ü
e
m
o
n
n
d
i
r
m
le
te
çi
me
ır. B
aks
ia e
e sü
cele e mem
ak i
un
etik
alıd
idd
onu e
erin sini in
em
tun
s
lam
m
ü
i
l
z
ğ
u
ı
n
m
e
ü
a
y
ğer
n
ü
,
r
s
e
e
o
n
a
ğ
e
ö
c
l
,
r
b
eyn
r
ü
g
r
k
n
in
zd
re
şü
kti
da
mo
ode
e, b
i
n
ö
e
r
ü
o
i
k
t
l
ç
t
m
e
c
d
n
n
e
l
i
s
,
öre
a
il
n
şı
nu
Bla
ler
ali
bey
bey ya sem l tems mir’e g ,
çıkı k soru
la
ent
lem insan
e
z
l
a
b
M
r
a
y
e
n
f
e
o
i
n
a
D
ns
e
rta
nl
pr
stti
ede rel dü
gör
zihi
tali
kir.
in o ç ve be lir. Dah bir
un
l
e
n
a
k
i
ü
r
b
e
t
n
a
d
e
l
s
i
yi
bu
ilin
esi,
e kü istiyor lması g
de m inden
nab
ilin
ha i
üm ırlar, b
gör
ıkla
ı ne
k
kı
, da ştür. D in
kis
ç
ç
a
a
u
ş
a
bu
büy
ı
v
b
ğ
m
da i
ü
la
re,
ra
er
du
l ta
ran
i ile
a
l
n
l
a
m
e
r
l
v
y
a
u
s
ü
m
o
a
n
mo
y
z
y
e
e
d
o
k
a
i
u
t
r
ü
c
cin
e
m
d
k
ö
b
a
n
ti
şey
e
ırm re Bl
aç
in
dil
ve n more,
me
laşt
her
kild
ira
ö
bey
htiy
z
e
z
i
g
n
ş
u
me
i
;
n
k
e
k
i
r
a
r
,
r
c
n
şü
iç
rin
bi
aktı
Bla
izm
şara
mle
eği
örü
rılı
z. O tik teo
çalı
me
min ers
aym
ten
aşa
ki g detme
e
e
y
i
e
e
b
f
y
i
y
,
u
r
m
e
a
t
b
e
it
ik
n
h
d
le
ja
sell
i re
em
term
takl
zde
pm
k da
nta
irin
layı ini gös görme
e
vi m ğişere r. Eşcin jik ava
t
b
s
e
i
a
r
ı
ğ
rı
gö
ac
de
ğla
unu
olo
lece
nla
am
ın
sor
ı sa
a az
biy
abi
oru
y
s
arın arımın .
a
l
dah lmasın lü gibi
l
k
r
i
ı
t
ır
rı
açık moloj
ir
l tav
tro
y ak masıd
e
akta
ar b öre
kon n cinse u dike
n
pist
a
m
aht
l
.
e
r
u
r
ğ
n
y
i
eg
e
ğ
a
a
t
’
o
s
r
ş
od
do
ın
ide
mi
mi
er b
rklı
l
m
r
l
e
n
l
a
üm
ı
e
o
i
f
n
D
g
s
e
e
t
e
ım
t,
en
ar.
ır: T
düş erin n
etik n takli
ktar
ıml
tad
ns’t
a
i
k
m
n
a
l
k
y
a
e
a
y
la
m
ıt
m
ez,
M
aw
ra
ata
me
m o ar taşı
em
üD
ram n bir a
a, y
a
n
s
v
r
d
e
ü
a
v
l
e
g
n
ı
d
ir
çi
ka
un
önc leks” k
yan
ind
ak i
sor
eşim
re,
ide
azı
l
olm
tkil
mp
mo
b
k
e
e
k
ü
a
ı
l
c
t
k
Bla
güç
ağlı
ir “m
tür
k sı
kül
ak b s, daha iyle ço e ona b uğu
r
et
iy
a
n
l
e
r
d
d
o
l
d
Me aları
lek
irbi
iğin dâhil o ilim
m
mp
da b e gird
AraştırMerkezi
in
Me
a
a
eb
n
y
y
v
o
iş
zihn
in
sy
vre
m
a
d
n
l
e
i
r
e
d
n
e
d
g
i
i
p
e
ğ
MAM
, bir
de o . Örne s’e gör
r
olan erinin
n
u
i
ş
k
lu
w
erl
en o stir. Da r.
diğ
40
lerd
k
e
ldi
l
m
i
me
mp m değ
e
rm
ili
r; b
bire
üdü
s
ü
vir
in
zm
dır.
tali
i
akta
p
a
m
k
a
l
da
azır
ası
n
in h
ılm
k
m
a
e
lato ir’e
bır
az
ir P
ı
n
ı
ş
b
ı
s
a
ın
Dem ati
re d
ram se de,
ırılm
ik
t
u
dev
ş
k
a
,
hak
tik
rul
a et
n
e
i
ş
i
süz
e
d
y
m
.
m
id
üm
r şe
me
l
u
rdır
e
t
ö
n
k
a
t
,
H
u
a
v
ne
ez
uğ
ir.
ar
lar
Den isi old
rml
ğild değişm illeri o
e
o
lara
ü
d
n
a
g
fa
de
öz
ru
er
ştir
er,
i
l
z
l
ğ
e
a
i
l
n
e
u
o
t
n
e
e
c
d
ğre
nsa
ve g görünm Platon
ek
e bu
nö
en
in i
ler
a
etm a bir
gör
n
m
ı
leye taklid
d
t
bed ımına
e
i
r
n
l
i
e
l
a
k
m
m
d
v
e
y
a
a
k
t
b
t
n
n
h
n
e
ı
ü
ayr
u
ru
ola
idi
erç
nın
ian
d
r
un
ür d tır ve b
ltür
’
takl
n
ma
n
ü
idd
re g
l
n
a
k
ü
l
i bi
o
o
o
u
ış
La
ve
lat
gör
a
kez
kb
m
e
a
r
P
ckm , insan
a
d
n
v
ğ
.
e
a
c
n
l
r
a
m
B
er
sı
rl
do
di
An
a da .
ead
nya
unu
ikte
tasa mekte
n’d
ikte
ler.
t
ğ
ü
R
t
o
y
e
e
u
t
d
a
k
ö
idir
lar
old
Zir
us
ere
nze i, mem a mem is), Pla en bir
.
r
n
n
e
e
r
e
a
u
d
b
u
v
v
s
d
ıc
kt
uğ
ay
rini
rine
ime
lizm r. Ayr
old
erin
ı yo
nh
etik
ekle teorile
düa
t (m nteml
şe
nağ tarımı
i
n
l
a
ü
r
em
k
y
.
d
ö
ı
a
de
r
ö
m
ş
t
k
i
k
ı
n
y
da
“
t
a
i
n
n
eş
için
la
ran
ını
de
rel
ma
ğin
k
o
l
s
v
m
i
i
ü
t
r
l
a
a
a
t
i
ı
ş
l
e
m
d
r
c
t
a
ay
şm
ra
kü
ekle ayvan
gös
win
rdi.
unl
np
kav
onu
erç
biti
Dar
sor
h
rda
unu
r, k
a
k
k
i
ğ
n
n
l
i
i
e
da g
j
u
a
u
r
ğ
m
ğ
e
e
ti
ye
olo
old
ide
gör
eD
me
culu
” di
tod
ilir
me
ir’e
ylec Platon
a
fesi
me
ıdır
nab
ö
e
s
m
m
n
s
a
a
B
e
l
i
l
ler
ş
e
u
a,
alı
m
nm
d
ç
i
orin eden D
a
mf
l
l
uyg
i
n
e
e
l
ı
i
t
n
i
v
a
B
asl
tik
ir b
ini
ikr
ı
en c
me
yal
da z ndığı b ik kend avram
s
nid
Me
u
e
o
n
y
k
t
S
a
e
uğu in day
em
em
tik
old
r. M ı için m meme
tiğ
u
e
t
k
m
ğ
ı
e
o
en
e
v
y
d
a
m
zir
esi
ma
tür
;
ş
v
a
l
r
e
ü
i
ılır”
r
t
ç
şm
jik
yay
sını
çer
ü
o
ı
l
n
n
i
n
o
dö
ot
ı iç
ası
isi t
dığ
ora
sah
ayıl
etaf n kend
y
m
r
r.
bir
mle
anı
adı
iye,
lam
“me ılmakt
eor
t
k
ı
e
k
ç
d
i
r
a
et
le
tin
a va
em
iler
aye
iği
nuc
a m eleştir
nih
o
n
s
ı
tird
s
r
i
e
ı
a
b
g
ğ
ı
i
m
pt
an
ünü
gib
nuş
düğ
n ya jik açıd
z
a
, ko
r
ö
d
i
ç
o
ın
ür
pol
Dem ın dış
unu ir kült
ü.
run
ntro
b
ın
o
A
n
ürd
a
s
.
a
s
d
i
r
ı
t
e
n
al
n
ü
t
rcan
ı
t
l
n
i’ni
as
ra E
ıö
zard
me
kül
2
h
1
,
a
n
ö
n
e
ı
0
i
v
Z
e
g
2
kez
ğ
ğ
ı
d
r
r
i
a
m
ı
t
de
e
d
n
ü
m
s
i
e
t
t
a
a
a
M
tı
Fa
3K
em
tiris
olm k litera nmay
ları
lan
rme:
eleş eden m sahip
ji
la
rlendi
rma ler top uğu
k
o
e
ı
l
ı
ğ
t
e
ç
e
o
ş
i
D
a
p
h
ia
n
ki
ra
an
idd
litle
a da
big
ntro
k ko sal
et A zgâhta
niy
m a ece tak imine
ki il
mın
e
u
e
ı
a
ü
T
t
d
m
n
m
d
i
i
a
k
ğ
ta
d
re
vr
Me
ayın ’di. “K
biri
r sa
ledi
el e
a gö
ü
n
r
m
klı
m
t
ı
n
e
ı
i
l
,
ü
z
l
s
l
t
z
u
i
B
aş
Ka
en
dü
kül
b
inin
k kü syal bi
d
n
s
um
e
”
e
i
i
y
r
j
t
a
le
sun
dy
hA
isin
alo
k
etik
r
e
, so
r
a
n
a
i
l
edi
ş
e
l
r
ı
a
m
s
b
M
a
u
e
e
rz
şılm ır. “Me enzer” atik ol
iyet
ığa
er v vesind
u ta
çalı
b
zarl
Hed ktüell
nda
m
r, b
ışt
e
i
e
a
o
u
iki
ç
’
y
m
y
r
t
m
m
i
,
e
l
n
iz
ks
vri
De
den
tel
au
i çe
n
a
e
e
c
z
n
kalı
e
l
n
l
e
i
u
k
E
i
e
d
t
i
o
j
s
k
y
t
değ
olo
ın F
t çe
tora iren A
tem
e ai
nel
biy
dok
ımı
ikka llanım temey
şt
ş
e
syo
d
l
a
a
l
k
a
r
k
is
ku
çe
ğın
ope
r ya
bir
ger
n ep
ıldı
ki tü
der
yalı
lan
i
l
o
a
r
u
i
d
k
n
-m
da
ye
pre
re’u
loji
etik
ibi
ptı.
mo
g
a
m
ana
iyet
k
i
y
e
c
ğ
Meden aları
Bla
rgu
rtti
n, m ve
i
u
i
e
l
m
v
ç
e
d
ır
i
t
b
in
ğı
na
ri
Araş Merkezi
ır.
adı
tiris
kile
uğu
eleş ne olm üç iliş
old
ktad
l
a
e
s
m
g
MAM 41
rak
lem nde öz arken
a bı
l
Söy
inin
d
r
k
ı
e
n
tiği
l
ç
ı
e
i
ş
m
tı a
a dı
ilişk
me
aya
lam
ıkar
k
ç
al h
ı
y
ç
e
s
a
v
so
lar
ları
um kurum
kur
,
eler
Özn
inin
m
e
d
i:
Aka eşmes
tikl el(ler)
a
y
Med elektü
niz
t
e
n
d
E
y
l
usa
ah A
l
l
m
a
u
K
iyet
d
e
H
ide
om
n
o
in
, ek
tim
ma
öne
lan
y
n
ı
k
d
a
ile
i, ay
olar vrimi
rim iyasal
e
v
D
e
a
z
s
s l
sı
md
i ve
siya
ran
bili
m
F
n
i
,
i
ı
r
t
e
ğ
ı
is
vle
dev
ırıld
-de
ayi
z
.
and n ulus
san
y
i yü
ıyor
a
ık ik m ilk
ıml
ş
ka d aşlaya
n
l
a
a
l
a
t
h
ra
k
ak
te b
ara
in y er, kav
t
irlik yeti ol
ller
b
b
e
Las
a
ü
n
r
e
i
t
ru
be
ek
Th
rda
l
ş
a
a
tır.
e
e
n
l
l
t
i
ş
ı
k
ı
t
m
y’n
lm
l en
ma
ı
b
l
a
alın
n
o
o
s
a
u
c
i
u
a
ll
h
el Ja da ku
onr
dı. B
ı
e
Kam ir tari
uss
yıl s yaptığ
b
aşla inin is
ın
ı
R
r
b
k
b
i
n
ı
e
ı
a
l
a
b
l
t
d
s
ı
ı
’
i
i
n
m
n
ı
n
y
ı
k
7
c
s
a
ş
a
8
n
lı
d
”
şk
kin
şma
akla asim’i
a 19 als ad
asın eği Ba syoloji
n, i
def
onu
rşı y
R
lı
anı
tu
nm
k
a
n
k
o
y
c
a
d
ı
ner
r
k
l
s
e
e
l
d
e
l
l
e
l
m
ip i
tel
tı i
ığa
sal
me
yım loji D
baş
l
s
h
i
n
n
u
r
a
ı
”
I
A
n
l
a
d
y
i
z
.
m
ı
a
tti
Ya
sin
yaz
nı
syo
bın
“ka
ram nta’da
nci
rin
de e
an “ laşımı
Kita ikan So sında
kav
biri rsitele
u
ı ifa tabınd
k
tla
a
a
b
r
n
A
ı
bir
şm
ığ
ay
ak
an
ve
me
da
ki
r
r
u
ğ
d
i
’
ı
ı
A
r
a
a
l
6
n
l
n
ı
t
çin
r
t
n
9
i
o
d
ü
k
ş
a
a
9
k
a
ı
a
l
k
z
a
l
1
l
ş
e
n
a
ı
.
u
y
azı
Ya
ut
m
çin
mı
açıl mını k
iştir
ca b
iştir
som rrir Bu dyanın duğu i
laşı
ı
m
t
r
k
k
ork
e
a
y
a
e
y
el
ay
wY
ha
avr
eç
l ol
me
ır; a
i
ğ
e
k
ü
t
n
,
ı
s
t
i
l
ş
N
u
ı
k
r
Mu
,
m
a
m
oğ
iki
zem entele
s’ın
ard
yaz
ir te
açıl
nol
ları tüel
bir
arv
ater bından ıza
al
mı
am
mo
H
inin
en b
s
W
r
(
a
k
d
r
u
g
m
y
a
e
e
n
g
ro
tele
ir
de
rd
r
kit
dsa
ma
kam ra pro
er p
dlı
aka
l en ikte bi
tele
tasv
a
Lin
i
r ol
,
a
n
a
i
s
o
h
z
s
ı
o
n
r
i
t
r
a
i
y
u
l
e
m
k
n
ç
a
r
d
ü
v
e
i
l
i
o
e
m
i
s
n
n
b
d
n
e
li
an
ka
eğin
şü
le
Ayd etmek
ük ü ile ilgi
örn
”,
üşm vaş dü
nizd
niz,
yıl i
y
i
,
r
e
z
D
ğ
ü
i
m
ü
i
d
ü
v
b
u
y
y
a
ld
oru
tas
ğün
inin
,
rin
kon adır. A
nci
ebi
ı: “Y
diy
üştü yenle
dem
biri
etim
vb.)
ılad , düşün tiraz e
n
i
kt
r
t
ö
a
ü
s
rel
n
m
i
d
Aka
ı
ı
al
ılm
yir
m
ktö
ai
şır
ne
em
.
p
e
z
e
u
a
n
”
l
ı
d
ü
a
s
r
ı
ı
l
a
y
n
y
c
o
n
e
k
ı
a
bo
an
cüm etmiy
lma
a, a
en ş a ihtiy
em
lan
ram
ek
z
or o
ınd
el
r
ved
baş e eder
kav lama s
ü
a
m
a
t
ı
p
t
y
k
itira ayınlıy ı mah
ı
r
a
a
e
d
n
l
a
s
a
a
e
m
z
f
n
t
t
ıl
ar
ii
ıy
la
pa
:
l en
llan
arın
ğin
zarl
hızl
ep o
etti
ve
usa
zarl nde ku e geldi
m
m
ç ya
m
seb
a
,
a
a
n
l
a
y
z
v
e
elen
e
i
k
n
i
e
g
n
n
a
m
i
a
d
i
l
e
“G
e
i
m
t
a
i
a
z
a
ğ
e
ınd
Ayd
ban
mü
etti
ı ür
takd vram h ğlamd
dağ
n ta
bül
ünü
a
aşır
alan ını
a
a
no
a
g
b
n
r
ı
k
ı
k
b
e
n
n
u
r
e
a
n
ı
t
ş
a
ry
bi
da
as
et
am
edy
nun olgula
rine
avr
zyıl
ri il
ışm
e
o
l
k
e
m
ü
l
l
a
l
y
z
e
m
r
e
i
e
Ç
v
n
b
ci
ü
sö
ıv
he
er,
lekt lginin
izin rak bir versite erinde yıl
ram pratikl
aki
nte
l
sek
i
i
d
z
a
kav
r
e
l
,
i
n
b
n
n
ı
i
l
o
b
ü
s
y
u
O
in
ir
el
u ü
eo
ya
usa
olan ri de b
num ilişkis
liks
gi v
unc riç
am
r
o
l
e
dün
z
i
k
t
a
k
i
l
u
b
e
i
e
e
l
n
,
l
i
m
is
ok
ha
nd
çin
am
min
uru
nd
end medya
eği
tezi
e
ak i
anl
len
e ef
zıt k iyet ze lıdır. O
n
m
ı
e
n
e
d
a
ind
r
g
l
v
m
e
an
an
neğ
şru
od
vra
açık isi hem rumu
ark
e
e
f
l
m
a
am
m
l
e
k
z
m
n
e
du
er
çin
tic
ız g
Bu
ar A
i
m
h
s
e
.
n
d
a
i
i
r
k
r
n
a
d
e
ü
in
ra
ile
le
m
ve
tam rına k
ve F azetec
dem ini söy edebil
e
ilgi
rsit
aka
tala akson
g
nb
ğ
t
r
e
i
i
u
e
v
o
d
p
i
m
rv
es
ele
un
lo-S
plu
k ün
nle
nı t
inc
Ang misye
n to
lara toplum
ları
r
o
r
ncu
e
u
.
u
d
e
uzu
ve
dır
ad
uns
k
um
ern
mo
r
k
k
r
a,
,
o
ı
d
a
a
l
l
u
l
d
o
sa
sa’d a
lum yon k
mu
on
mış
,m
u
r
n
ı
ş
,
r
ı
o
a
r
m
t
f
r
a
top
s
r
l
a
F
ş
a
lle
ça
tida
rum
tüe
en k
lmu stifade
orm
nda
a ik
i
enf
elek onları
a ku ade ed nere o
d
t
ığı
y
n
l
n
n
ı
z
d
a
E
e
i if
ksı
eje
rşıs
ınd
ın s
a
l
a
r
d
ı
h
k
a
z
y
ve m iyetin
l
e
ık
m
ira
yüz
sızl emek v
vra
şru
nb
me
l
hak
llığı şme ka
y
r
a
n
i
ö
i
s
ı
b
u
n
is
in
le
tığı
çes
ikat
kam itlesel
şlat
.
et
arih
hak
i
a
k
t
iy
t
n
b
t
e
n
n
r
d
n
li
Me aları
ını
ola
nda
i be
m
am
ski
ğin
layı
AraştırMerkezi
avr
o
ın e am
k
s
n
l
etti
ı
u
e
f
u
r
ü
m
y
t
e
um
vra
kav
elek aki Dr
opl
, ka en bir
MAM
t
z
Ent
i
n
d
n
r
r
l
yde
0’la
ode
e ge
189
r. M
en A ümüz
o
d
y
e
ı
n
e
ık
42
şı ç
ifad dan gü
kar
r
a
e
l
n
ğ
i
ça
tez
uğu
old
ide
em
kad
a
m
aat
, he
kan
hip
a
a
s
d
ti.
iye
dya
e et
bilg de me
e
ifad
yad a
yan
u
a
m
n zi
un
he
lm
e
ğ
t
o
ah
n
u
k
d
a
n
i
old
me
ı ol
ek,
t
r
r
der
n
e
e
e
r
yan
a
l
t
i
l
gi ü
e ya
unv ipoloj
yre
l
l
i
i
e
r
i
b
s
ı
b
t
i
p,
cılığ ojik
al
ren
ilgiy
gru
ara
l
iyas in
ildi
nb
bu
a
s
b
e
,
y
l
ı
mo
i
n
d
s
t
a
re
ca
iste
me
nde lmesin
a
ü
i
p
s
r
e
rıyl
ı
e
e
l
e
l
K
di
üz
is
ık),
utla
mid
i
edi
r
l
a
i
y
e
c
r
e
y
b
o
l
a
d
n
teşh
(v
ed
ka
)b
ha
İki
ilir
r
ü
a
k
a
.
m
i
b
e
r
n
j
d
ı
a
ğ
n
n
ü
t
o
l
ü
e
l
a
ış
çi
arı
aşı
am
nto
tüm
k (d
şan
km
n
ek i
unl
anl
lip
r. O iyoloji
alan taya çı
a ya hayatı
ının iği sor
u
erm
l
r
t
d
e ta e
d
’
a
a
i
ı
p
l
s
s
t
m
r
g
l
t
u
n
k
a
t
ü
e
r
o
m
a
u
e
z
B
g
u
ö
a
ak
is
aliz
ve
ktü
sor
opl
eşh ve bu ç lin ide
olar
tışı,
un
lgi)
sınd entele
t
i
r
.
a
ve t
n
u
e
a
b
r
u
(
c
u
e
n
ın
dür
ğl
ed
üe
son
son
ede
ano eğini v
kün
sind aşman yan
lekt
aşı
s
a
e
e
v
i
m
t
n
c
bir
i
a
i
d
ü
l
n
t
c
d
n
n
ya S
ak e k da m
ç du yayın
r ne
bile eğini i
ma
sini
tiya
a
olar
Dün rayışla esi, uz
ede
c
at
h
”
e
i
m
a
l
loji
i
s
a
n
e
m
o
l
ı
a
b
t
t
a
n
m
p
r
i
e
n
i
s
i
ş
d
z
ö
s
t
a
n
a
i
n
l
d
çö
ye
ikle
ra r
edy
kil a
etic
tüe
rini ler
rmi
dem rik ür
n “a anımla
erle
elek
ak m umun
e yi
a
t
ğ
r
l
v
eal
e
a
n
e
o
aka
l
ş
t
d
e
d
l
ç
ı
a
ei
iği
pı o rn top
sal
v
kli i sılaşm
m
d
a
l
u
r
e
n
i
y
e
r
a
itli
l
l
v
e
ed
am
sü
nla
ak
kân ere çeş
rara
msa , mod
z, k
inin
ydı
i
a
u
r
m
l
a
i
r
n
e
nar
s
,
l
ı
ş
z
e
u
un
yd
ulu
sı
ğer
dığ
kü
ulla
ir k
leyi
n
a
A
e
a
a
k
ş
b
l
l
u
i
ı
d
ğ
m
e
i
m
n
n
an
rıl
tü
en
şum i ve sa dya ol
ları
dile
e
yap
ndı
elek
ğı y
olu
e
tiğ
nla
at e
rtam dahal
ent
dan
t
m
ndı
a
a
o
l
a
e
a
c
v
a
r
a
t
z
e
t
ü
a
s
a
n
a
ş
v
t
ğ
r
u
e
a
a
ka
ı
m
ç
a
v
m
id
a
gı
,b
m
ı bi
rın
an
lan
yen
m,
e ka
alan kıldığ
una analla
r
u
d
l
n
i
r
ğ
a
unv k
baş
e
n
u
s
u
i
n
d
k
k
e
d
r
a
i
m
ü
n
d
r
e
i
lu
ati
ğa
em
es
lin
all
mk
işim
. Bu
top
ma
ide
şek
kad sistem
etic
mü
ilet
ıktı
e
a
ş
A
n
ç
v
n
.
d
u
ı
ı
l
i
a
m
n
tt
as
sa
uç
şın
tay
sen
elir üelleri
çab
ağla mi ve
siya anlayı
eye
den
ı or
ub
usu
t
ub
l
n
h
e
ule
am
k
a
(
B
e
r
k
u
d
s
e
retm
.
l
v
i
ğ
a
n
r
u
ü
m
e
i
ş
k
u
t
u
i
t
i
d
ka
m
a
t
e
d
n
d
n
l
il
u
aa
ın
le
; ka
ekte orları,
yla
ış/f
uç o
usa ne kam ğu kan edyan
akta syonu
kaç
son
irilm
taf
am
m
i
d
e
l
u
e
k
r
m
ı
i
n
d
i
e
n
m
y
ik
m
le
fad
ib
e
la
iy
ma
ç du da klas ğunu i
nite işi kul
kul
sah
tim
n
n
a
e
n
r
o
y
a
r
i
l
i
s
ü
ç
t
ü
u
i
h
i
n
ın
m
h
ild
ozd
bilg anın) i
ve f rsiteler ise ayd
laşa ak teza
ağla
ub
ne b dirdi.
le u
r
y
i
e
i
r
b
a
d
v
ı
h
e
l
,
i
l
e
ı
ğ
e
l
l
ı
er
m
ın
ün
po
tüe
acıl
dya ı sona
dığ
gru
elek dya ar
me
,
bir
aşla
i
i
n
ı
l
c
y
b
ent
s
i
e
e
e
n
et
şma
dem
ka m nksiyo
gaz
ri
aka k konu
hal
o
jisi, olojile
f
o
l
e
e
r
k
ec
p
po
ir.
ede
lara
der
n ti
el ti
al o kilidir.
kted
ktü
isye
s
e
e
l
m
m
m
e
t
liş
ru
de
et
k
l en
ile i
aka r ve ku
me
usa
i
f ve
dya
m
d
e
o
i
a
ve e
j
z
m
K
o
o
k
l
l
i
i
e
l
o
f
d
çi
ar,
i
r tip
em
r, iş
yaz
ilgiy
a bi teler h
nle
ve
d
e
y
n
ı
i
s
i
i
t k b eciler
s
s
a
a
r
m
r
e
e
m
a
t
rı
v
i
e
d
e
t
ün
mla
sis
gaz
aka
vra
en,
a
hem flar ve ereken
k
k
r
,
e
k
g
zo
da
törl
uza
esi
Filo
ışın yazan
n ak likten
ilm
d
a
d
ı
ş
ı
e
al
tik
am
lde
sarf
in
anl
ma
ye ç
i di
ği iç
tme se siste yer yer
ceğ
e
e
l
r
etti
i
ü
i
b
,
n
i
r
a
.
e
y
arla
tem simdir
kild
nla
yaz
ir şe kesin a aparak
ke
b
un
k
r
e
olan
um
ık y
he
l
a
,
esn
r
d
n
a
opl
n
a
z
t
e
a
u
n
n
y
a
l
um
esin
der
ini
kul
iyet
em
dur
l
mo
işet
k
n
Meden aları
a
i
n
a
i
r
r
m
e
m
m
e
e
d
l
ır
z
t
v
a
el
ya
Araş Merkezi
n
ktü
uda
and
ekli
aya
r al
tele
kon
i
m
sür
n
l
k
b
e
o
o
z,
el
MAM 43
olan e, birç
da
eni
eys
eni
in
dar
Ayd
yüz
r
m
a
r
e
o
k
a
y
k
ki
ad
fen
şma ilgisi k enlerin
bir
nla
b
y
a
s
i
n
m
uzm cileri
ade
ete
n ak
a
gaz
m
a uz
am
n
anı
kum
o
n
e
an
nid
sor
i ye
nu
y
’
u
î
l
s
â
ru
ir
azz
ini,
ı so
lı b
ak G dığın
ceğ
ark
r
f
e
l
a
i
l
n
a
ke
lm
ız o
olab
bu
kur
po
ıms
kün ifin de
olu âlî’yi o
m
bağ
n
ü
t
ü
o
z
m
mk
Gaz temin
el m
mü
ir,
tem
n
m
i
ö
e
k
y
a
Özd ım ve
ınd
.
en
ard
r
laş
ledi
n
am
k
ı
bili
a
n
ö
y
s y
am
sı
t
tile
a
u
e
n
m
r
m
e
u
ş
ü
l
ri i
n
uğ
ön
çalı
fe
“Ve
e
old
ir d yenide
s
ş
a
b
ı
l
d
ş
y
ı
az
a
a
Fe
ara
i?” y
kalm ir yoks
yam na
a
e
l
m
d
u
r
ri
id
rg
ili
ları
“Ge miş m
ı so
nab
ma
r
u
u
a
l
k
k
en
ma
lî o
no
ak
tük
ide
oku Gazzâ
ını
lam
yen tomik
iad
a
,
l
i
rgu
m
r
o
a
m
k
l
s
o
ı
k
t
u
rı
i di
sor
a ar
gıla
u
bell ?” gibi
yar
anm çin on
l
ş
ı
n
z
ı
i
ı
m
d
y
ş
ı
a da
y
u
a
m
in y
lıpl lirtti. A
duğ
l
a
i
n
o
k
e
r
fe
m
âlî’y
be
dai
else lî’yi öv
ini
azz
f
ğ
r
G
i
i
;
d
u
zâ
şb
iste
Gaz lduğun olarak nel
mu
dur alarak
o
o
l
iri
o
z
d
sı
s
rasy
tı b
tçı
lam
ran
eki
arşı
n
e
Kan
d
k
f
a
n
e
u
a
i
r
n
s
n
i
m
e
o
n
n
c
k
me
şün
ekle
ınla
ere
yer
ayd am dü
lem
gör
y
e
k
ön
ö
v
l
a
s
l
İs
ynı
lar
or
ini
akı
ın a rebiliy
ayıp k ettiğ
ni o
l
e
n
a
a
t
m
r
o
ö
m
i
y
g
yaf
t
a
l
i
ş
k
efey izik ele i vurgu ını artı ilde,
fels
f
ım
ç
12
ğ
a
s
u
m
li
ı
0
ek
r
t
2
e
a
d
O
e
n
K
n
t
çer
n
sım
er ş
m
me
iği ö ynakla
Sina
10 Ka
k ge n,
inin
bir
enz
ı
i
d
:
s
m
t
i
e
B
r
s
a
r
r
m
.
e
e
r
a
ı
a
h
i
v
k
d
u
sit
ı se
lendi
fe-d
ula
ının
aM
akla lerden
ant
iver
Değer
urg
ıtlığ at felse e
ınd
l
Ün
opl
v
ş
t
u
r
a
m
u
r
a
r
b
a
k
a
r
le
uz
en
zz
ey
ka
me
em
taki ci prog
um
arm nda
k bi özülm
rile
gâh
’
aM
artı
e eg
duğ
e
ı
n
ç
l
z
l
i
d
d
g
n
o
e
a
k
z
l
n
n
i
’
ü
T
e
ü
D
i
ılı
ini
üm
fütü şı ve
lem nı, bug
lim
dak
iler
10 y
ının
iler
ehâ
ı
ı
i Bi
gün
om
ğ
s
, 20
ayın
T
n
t
ı
k
r
ı
e
alar u
i
l
ı
f
o
a
d
n
l
i
r
e
A
k
a
m
m
d
i
a
s
n
l
e
’
e
u
a
d
y
m
l
î
e
k
.B
la
ol
âl
si”
nç
nE
Özd lam F
rgu tarihi o öyledi
azz
ı.
ina
ese
u
eni
t
G
l
s
y
v
l
“
İ
p
ı
e
a
s
ı
ı
i
s
a
s
z
y
e
ak
ın
ığ
uk
ni
SBE
mü
dığ
lad
ç M iyle M
sefe ektiği
um
am
r
eÜ
aşla am fel
ünü rlikte
r
sun
u
e
d
g
e
b
m
r
s
l
g
i
n
a
k
ş
u
i
i
t
ü
’s
bi
İsl
es
eb
nca
kon
e
sife
rle
Gör
ind
olan k edilm âfüt a
ana an önc n
izle bilir.
ves
Felâ nâ’nın
r
n
e
k
i
r
h
ç
e
e
u
a
T
ad
zin
Sî
ıka
çer
da t
da,
iği b umlan
ezi
ir te ele alm ısına ç
İbn
arı
r
lam in gird
em
ra t
o
ş
ğ
i
d
o
r
y
a
y
t
ygıl
z
a
n
e
b
k
a
n
n
k
l
a
Ö
i
o
k
e
e
t
s
d
n
d
s
n
id
n
jik
efe
me
me
ırke
zini
tığı
yen
olo
anı
fels
ham hur üç
klaş e çalış
r, te
rak
tod
am
i
a
a
z
e
y
m
Mu
n
n
ş
y
e
m
e
i
me
oku
etn
etn
çıcı
şme
Özd
r üç
olan el bir m l yüzle
la m ama ve ra
uk a sonra
şhu
f
y
e
ı
u
ı
n
m
l
ı.
a
hs
Bu
an
ten
tıla
nas
olan başlad
zam
tari
kın
tni
ttik
rla
ı
u
r
n
e
s
a
i
s
l
l
u
ı
a
y
nu
ur
be
un
n m rattığ
el
ilk
rtık
lma
sor
l ko
mu
. Ok
ya
de a
le a alırken nin tem
me
etti
a
uru
e
e
n
s
ç
i
t
d
i
s
h
u
y
ru
fe
un
ba
eri
aki
sele leyi ele
sus
oku
else ve
ç iç
me
sınd
de
e
nin
us f
a hu el süre
s
n
i
n
s
i
r
e
ara
ç
u
m
e
i
l
m
t
la
s
ıh
laya
Üç
um
içim
dığ
izza
rgu
arih
b
a
t
.
b
o
l
ı
a
s
a
k
yor
u
d
n
g
re
ni
kum okuru e anlam urgula
vur
ine
leri
iyet
ış o
v
v
em
değ
ve
t
l
m
u
i
ş
n
Meden aları
n
n
d
a
ö
e
y
d
pl
ki
m
de
luşu
n
kalı lediğin
AraştırMerkezi
nda
ez o ik hem
ma
şata
r
m
i
a
u
e
c
j
z
l
k
i
ç
zi
zin
olo
uğu
zge
imi
tod
MAM
en
und nin va
ihn
me
z
bul
rind
i
k
m
r
e
a
e
l
e
r
l
h
a
m
l
a
m
biçi
rad
ru o
biçi
rgu
44
r so
k bu
i
o
a
s
b
c
ik
ve
An
nöt
um
me
yor
i
r
her
io
a pr
bu
ife:
s
â
l
’l-Fe ünsel
ü
t
üş
âfü
e
Teh î’nin D Yeri v
mi
zâl
eki
Gaz imind ki Öne
ş
e
Geli rihind
mir
e
d
z
a
et Ö
fe T
e
m
s
l
am
Fe
Muh
a
and
am
z
e
l
i
nce
dim ı düşü
a
k
l
n
k
aya
dan
i far
mın
unm dim ik
ı
l
k
u
a
ka
zat
et b
nb
ani
yan
ma
a ill
y
a
a
d
z
n
n
i
ı
da
a
olm
Zat
âlem kımınd r ve bu
gıcı
ı
r
n
a
l
a
an
le
ez.
baş
ir. T e illet b n önce getirm
yan
d
i
a
m
a
d
lm
alel
ınd
biçi
ese
de o i”
olan
kım esine h
lem
a
ğ
nür
e
i
b
l
c
ü
sele
ş
k
n
e
d
e
ü
n
r-i
ö
a
b
r
e
d
l
e
ci m an haş
ert
nd
ür i
me
bir
i
n
e
g
ç
r
i
n
m
i
t
z
i
e
k
l
i
ö
i.
o
iç
ih
ın
ve
lill
ind
nra
nın
ces
flar
şey
sele
“de
değ
nrı’
a so
bir
e
ozo
me
li ön e yani
l
t
a
i
k
h
i
t
â
f
T
g
ü
a
a
e
z
r
c
d
v
a
l
ıl
re
an
Gaz
çün
t ol
kuv
mir
edil eye gö
nas
erh
ynı
ve ü na öze
zde
ri
leri
er h
fü-i
k
a
i
î
î
l
l
Ö
l
â
i
z
b
h
i
k
’nin
l
k
ı
î
ü
c
u
te
an
de
lar
zâl
i ilâ
lara
. Bu
n
d
î
i
ı
u
ı
z
l
o
ç
d
a
n
k
n
ğun
i
’
m
il
siy
na
eG
ldu
nrı
enf
î ko
klî a mir,
v
a
o
n
n
a
m
i
T
u
ilke mi ola
i
a
l
ğ
e
ı’nı
ib
m
em
cism lâhînin lı oldu
te
anr
Özd an bu
öne
ığı g
.
T
et h
r
d
e
i
b
i
n
a
a
yön
c
t
s
i
i
d
e
l
la
m
ak
mü
eğil
der
İlm
âli’n a ve
me
r ol
atır
e al
azz
ri
de d
son
hem ulabili
ğiyl
nı h ki en te ok
i
ı
G
n
n
,
d
i
i du
ü
l
eşti
r
m
bi
rin
un
diğ
mi
de
üst
r el
nç
vra
e
r
i
ı
e
alı
l
n
a
e
r
i
n
i
b
d
r
k
sav
v
a
s
e
i
şt
Öz
alak
ofl
ika
mi
tiri
air
e
ind
r
z
e
l
ş
n
o
r
l
d
i
a
o
e
e
a
ş
e
l
n
ğ
l
i
e
h
i
i
i
l
e
ay
.F
diğ
ant
isin
nin
diri
dild
gul
çık
’nin
adı
lı
t’ın
bilg örneği
anî
vur
nne iriye a
gul
zâli
a
n
r
m
laka i
z
i
z
r
s
a
u
a
Kan
i
t
e
n
v
ü
ş
c
l
a
G
i
l
î
l
e
,
u
n
u
l
z
y
n
si
lî
ğı
ni
un
ab
cü
lkes
ı, e
ken
ilke
arlı
i ak
ilke
lle i
ğın
ın k
rtir
duğ
v
i
d
ı
i
l
n
a
l
l
n
d
d
n
a
i
o
e
a
e
a
e
b
ard
us
-i
tak
du
ını
urh
lm
nk
rgıl
âfü
unu n müs
hus
ktığ
a
ği b
eni
ik o
k
ğ
ı
i
f
y
ç
e
i
ç
u
d
t
i
e
s
a
u
lâ
en
old
enf
ve s
nda
ruh
rtay
t fe
güv
usu
no
da m tti.
açık
rak
t’ün
izza
n
u
a
r
a
l
b
o
a
y
e
m
o
k
âfü
e
t
u
r
e
h
e
ı
r
e
e
d
kad unu v
b
y
l
u
s
â’
üş
ı ifa
ud
da T artık
mü
Sîn
uğ
gör
ağın
da b
nun
ları
bn
nce
old
c
f
İ
i
o
n
ı
a
s
o
ğ
r
sine
n
y
z
u ve
e
i
tla
ma
filo
ger
ının
sefe a
ord
lî’n
l
a
s
s
â
l
a
m
e
l
a
i
z
f
e
ispa i.
u
l
n
z
az
rıy
un
uşm
-i â
tiği
ya d
mü
rtt
eG
iba
bul
e et
kon
mi
dem
gör
beli
el it
ünü
ğil,
ı
d
r
r
i
i
g
e
sur
e
a
k
n
l
’
f
i
e
d
i
r
m
n
la
lan
a ce
de
kg
ke
mi
ne
ılab
y
ç
o
z
e
a
e
ı
z
r
r
k
n
ğ
d
e
a
Ö
i
ı
e
l
a
u
l
e
rl
iç
d
ty
Öz
le
ız g
ze a lk mes
ün
e ol
âfü
n va
ese
rke
bug laşmam ir Teh
şai
ik v
anı
rm
ii
r
ş
i
ğ
e
o
m
me
b
i
t
t
t
b
i
e
a
M
t
ap
yar
ir e
ilgil alıdır.
de r
den
yı
hes
tekf esinin
eni
iyle
klin
y
tma
m
ğ
e
i
ı
a
a
ş
t
ş
r
l
ı
ş
lm
se
le
ya
kar
çırı
me
alı m u.
yle
çek
ılm
n
un
ger
n ka ariyesi
z
a
l
n
rd
e
ı
a
d
u
s
d
ı
y
na
aç
öz
eb
az
u so
bu
lî d
sor
ğu g udur n
i
â
e
r
i
u
n
z
d
i
z
b
d
i
es
ol
Ga
ar s
erin
rad
tir.
zâlî
zofl
tiril
ür i
ş
h
miş
e
Gaz
filo
l
e
n
.
e
ı
r
m
ı
n
e
t
t
’
r
ış
rı
de
ir v
pm
udu
red
Tan
ded
rın
n ya larak s
cin
a
a
ne
l
n
f
d
ü
i
l
ın
zo
bi
uo
lüğ
o
l
m
r
l
ı
i
n
ü
f
k
u
r
zg
il,
ni,
ba
değ tmesi
n zo ı’nın ö receği
a
d
’ın
i
r
et
tın
de
an
lah
red
lel g rak Al
n za inin T
ı
a
n
h
’
a
rı
ola
fikr
e
ığın
Tan
sız
nı v
âlem utlakl
ma
ş
n
’a
ı
tığı
t
e
t
r
m
a
a
’an
i
r
ed
t
r
İbn
ya
Ku
dir’da
p
i
â
n
n
y
i
k
sele lir
a
e
’
n
e
l
r
i
i
ve
s
u
m
d
e
bi
kü K tmayı
ariy
. Bu
ına
naz
çün
e al
iştir
ra
l
r
a
e
m
y
u
t
i
e
ud
dan
i
dia
âlem sıyla s
an
akım leştiris
u id
ı
b
n
y
i
a
u
l
k
zam ir.
e
i
ğ
iyet
u
e
n
do
m
i
d
d
l
e
n
Meden aları
n
’
o
h
bil
i
î
l
ı
s
a
r
l
â
e
m
ı
m
z
o
ır
c
e
k
t
l
n
az
ay
Araş Merkezi
şün
-i â
ği
eG
nda
â dü
ledi
gör
ıdem akımı
e
a
c
K
Sîn
k
:
n
r
b
ö
lir
MAM 45
u fa
illet
abi
imi
riz.
ve b
bili
açıl em de
in k
e
a
m
n
y
i
ü
k
gu
düş
an h ilik ve
sor
ınd
ilde
el
k
m
z
ı
e
e
k
lı ş
ba
ıyla
ark
ayıs
iki f
i
Dol
n
si
sele
me
ve
r
kiye e kade
u
k
u
v
h
e
d
-i
iyet lar, ira güzel
i
vaz
ç
k
a
n
o
r
enl
e
ç
a
ud
çer
ek
esi
i
b
c
d
i
e
t
n
a
r
ed
de
ma
ebe
ki if
ayin linde çbir za e ve ka hlaki
nas
k
mü liyeti t
i
d
e
i, a
h
a
ş
ir”
ten
su
kte
kuk
n ir
me lelerid
ene tmeye yal, hu gerçek
l
e
G
e
e
ı
s
.
s
s
o
r
a
arz
me
ms
ekti
nm dur.
örn r önem nda tü ine ko
nu
i
bir
o
a
lişim
rk
kez
si b n bir
i
r
u
b
e
s
i
e ge
i
n
u
m
v
h
e
n
h
i
i
i
n
k
s
ı
n
e
ar
leri
ger
sele yaşam
n
me
esi
ce T
den ir.
ütü
i
s
e
m
n
l
a
n
i
nb
y
ü
l
k
i
e
i
n
ş
s
e
r
in
b
u
ç
a
ğ
e
ü
e
t
v
n
un
D
ne
tib
ikka göre b
cele
en i ik gele ma
d
n
d
i
e
d
m
la
’e
sta
klas
öne
inç
açık e
esa
ilk d ne alan lerini
Özd ini üç
,
m
i
e
k
i
isi
ec
nd
işk
n il
ne
sür
l gü
rda sını etk san il
ı
a
s
yeti i
l
i
a
s
r
n
r
n
i
a
a
s
ü
r
y
e
a
ak
h
lah
raf
Bu
tekr . İrade
sınd
coğ erin Al
a
e
t
r
ç
a
m
r
ı
e
epl
İsla
sür ıldığıd utezile ları
ezh
bu
rı
ır
ve m lerinin sallaşt lik ve M saldı
n
i
i
n
n,
r
m
ş,
r
i
a
u
e
Eş
lmi ridiliği
biç
sor
istl
,
e
l
k
g
k
a
i
l
t
e
e
r
m
an
atu
ridi
gele
ory
nde lan M
atu
o
r M zellikle den gü
atta
i
n
bu
a
ı
d
sk
ö
ır. H
up
ni
a
t
l
r
e
ş
b
u
a
ı
y
l
i
n
k
m
dak
ere
fark mında asında aya ko
lan
rgu redded p
ayın
la
rt
ny
u
ğ
o
ü
v
m
a
ı
ı
ı
d
r
l
b
e
ı
a
ğu
as
la
zgin
012
anl
010 m
ldu kisini d temel
ark
nK
l Se
sım 2
vap
ç, 2
af o
Osm ikten f
i
i
sini
ili
n
i
Betü
24 Ka
u
i
n
r
a ce
u
B
i
:
r
d
e
e
r
b
l
m
z
a
s
i
m
e
l
m
r
l
r
e
i
ı
ı
n
Ö
d
ş
a
t
r
a
d
l
n
a
ı
y
ü
n
le
e
d
an
Eş
nlı
sald adri Be
içim in gör
EK
Değer
dva
ılar
opl
bu
sma adlı
n
ldır dikal b
a Rı tesi SB
er t
K
e
k
l
a
t
O
l
d
i
i
a
s
e
a
k
r
n
”
z
s
c
i
ı
s
o
ta
ra
em
8)
te
na
ya
gâh rogram niver n Dön
191 .
in H
aha en Mu i savu
ir si ’nin
ğ
d
b
8
e
Ü
0
Tez
a
ı
p
t
So
le
ra
19
am
etin
Örn anlarl
yap
ncü
ma adığı “ iyeti (
tezi
tam hürriy ardır.
m
üçü a Mar
um
r
l
Mu
ü
r
ir
n
v
e
g
m
e
ü
r
u
v
e
a
d
H
ığı b ekilde
ir s
e
irad ler bil tezili a lışmış
d
b
m
a
yılın da tam İrade
l
e
ş
a
u
gu
de
nı ş k
en
nle
de
ı’n
sind
n M meye ç en kur tir. Ay
ver
der ündem
e
o
Dal ncesin erçeve
rtü
m
d
a
iş
ir
ş, ö
ç
ü
lı, m
eg
tam i gelişt üzerin a girm
etin
lmi
aka şekild
e
Düş ra tezi
m
l
g
ı
a
r
s
n
e
ri
bi
tir.
r
le
ışı
yış
to
teo
nla li aray
dem termiş tı yön
dey angi bi zılmış
erim e
a
dok
t
a
n
r
r
r
ü
i
i
i
e
g
a
h
ya
ös
ib
etl
ize,
kad lefet d niden
her
de y
ni g ye fikri lara
kuk naseb
e
Elim unun
ndi
ha
y
nem ya hu
y
e
m
ü
u
i
ö
e
k
u
n
d
m
n
d
m
u
r
ur
da
eym
anı
aki
nin
ilik
sor
ı bi
n T rleşik k eti
avır
t
b
ade rasınd rak ins
elef
i
dığ
İ
r
S
i
k
a
y
i
e
n ye
ürri
olm mızda köle a
çık
r
ola
lkin
e
tür
onu irade h ci tavı
ve a rdan i
rim n azad
e
. Bu
ığı
e
e
v
l
z
t
d
r
l
k
a
n
ü
r
i
l
i
i
a
r
e
ü
l
n
l
k
i
n
b
ü
r
d
h
İ
r
e
i
r
y
.
z
b
Bu
ile
ak
ufi
i gö
r şe
ibi
ştur
iş, ö
eya de
ştir
olar tasavv
a he rildiğin iyeti g kta,
lmu lerek v
erm tiği ele
d
u
v
a
lin
r
n
r
ı
ı
d
i
a
d
ku
lt
bi
ür
ar
şek
dış
ya
ilen rade h tulmam laşıml
öne lantısı ye’nin
esi
’ın
k
y
h
ş
m
i
l
r
a
l
i
i
iy
tu
ak
bi
ağ
All
ed
la i
vzu
abi
di y
ile b n Teym z ardı Selefin tırma
asıy
me
ya t n itika akat
ö
a
ş
.
b
olm lerde
g
r
İ
a
i
l
m
F
u
e
şt
ek
eri
ise
ştır
tin
tmi k meşr an
dır.
yer
kriz lın
epl
e
e
a
r
h
t
i
me msalla
i
l
z
k
m
l
b
ı
l
e
a
i
ra
nd
bi
be
zy
ra
ak m
lınm
r ya
ini
l ola
cidd cu yü
kav
n
end n gene si, diğe ve
olar e ele a unun
k
l
u
e
z
e
fta
yet
run
gen vesind
oku süreçt
me
p
tara ti gör r için a llanma
e so e on d
e
n
laşı .
m
e
ı
l
e
ş
l
d
erç
a
k
e
k
l
ç
e
r
ku
ar
lli
p
rnl
hizm urum
iyet
üştü e
de f
öze
lıkla
taki
ode
y
d
m
ü
m
Meden aları
u
a
i
i
ğ
l
m
n
n
m
iç
ü
m
yen leri ko
üştü
ve o
al b
bür önüşü ı,
AraştırMerkezi
is
dön yarısı i radik çheye
ş
d
a
l
t
a
had
l
i
s
c
e
dik
me
r ve
a
i
e
r
ikin mesel
t
b
e
MAM
i
v
e
e bu
atın
yas
elat
n si ç’e gör ve şeri
irad
am
u
me
m
n
k
a
i
tam n Özd “Huku ki tüm
46
va
’in
d
nda
ı
y
e
R
B
rası
d
a
i
r
y
a
Sey nsanl
ii
yan
nlı
a
m
s
m O İrade
e
n
de
Dö
ti
Son ncesin ürriye
ü
H
ç
Düş
din
z
Ö
van
d
ı
R
eller
lektü
nte
AM E
r
n Bi
r
e
Mod Olarak
r
men tüelle
o
n
Fe telek
reli
En
e
D
er
Tok
M
ilde
şek
r
i
iz b
irli
bar
İzm
kta, rputi,
a
ze
Ha
çıkm
i gö
öne mesela gayret
ı
s
a
nan lanma
nım
dan
ğ
kı ta ği savu
k
a
ğru .
i
e ba
h
o
l
f
i
d
e
l
d
r
e
turi
e se
siyl
udu
Ma mlerd
sele savvur
e
i
.
s
m
r
i
ta
i
dı
n
er
r
gib
san alırke
kad
akta
Özkı
ve
2012
de- daki in
e
pm
l
f”
a
r
aşı
ki
e
usuf
r
Aralık
a
u
i
Y
e
1
ç
’
v
u
s
ı
:
d
v
l
e
n
a
el, b ramın
n
a
m
n
s
i
e
u
r
ü
s
i
r
a
r
e
t
d
a
m
n
e
t
i
le
ci
il
av
vu
lek
sm
ir, k
da “
Değer
ştir
sav
sa k
nte
İkin lan O
ni
ned
n ta
aşın rin ele nsan
z? E ır? Yok öre ye
o
l
i
a
i
b
e
ğ
l
s
u
i
ü
e
n
m
e
t
g
i
ı
c
i
d
l
in
k
ı
r
t
i
ilg
e
k
e
ı
e
s
r? B ar
a
l
c
y
tel
an
asl
tali
l di vram m lenilen k midi
e hâ vap
der
n
s
e
n
ul
a
m
d
E
e
ü
s
a
k
n
i
O
ce
em
ko
öy
ne
ml
ory
bu
lekt bir ka
s
a
n
s
e
n
i
i
e
r
e
ö
e
t
r
a
n
k
a
i
l
v
l
e
D
şı
en
d
n
e
en ö ktedir rdan b sıdır.
olan
artı
ekil
inin
oru
yen
e
a
la
de t eleneğ , TV
ni s dir. Bu ki
ak ş
onu i, söyle
m
r
m
u
c
e
s
l
e
a
g
n
l
y
e
r
i
a
g
l
u
ii
ğ
in
şan
ng
dis
gün
ergi
suz
tab
el v
pin
ekti
ken lam ku lar bu im-İrfa zete, d ticisi
tem n olum san ti esi ger ağı da ife ilan
l
r
ru
an
in
r, ga
ni
m
an
ist
or. İ
az
i so
beli ide
bir
tipi şım bu
day deta v n fatal
dek e çıkıy idekile anaat
eğiş
l
n
or
d
e
e
g
e
s
la
ön
ek
em
ola
r.
tem değil a
de k gi kate riye
a
ği v
i
d
u
i
n
d
yak
a
t
n
i
n
d
i
ş
k
n
n
ı
e
a
u
p
ma
ak
pin
han
em
rak
tego
emi
aras lcileri,
urm rk edi
n ti
olar akkiye
ver
ya z olanlar aynı ka am ola
i
old
a
d
s
f
nsa ir hak
rın
d
r
e
i
i
m
ı
r
e
i
i
te
rin
rula
psi
b
al m nder
kav
dın
r. T
e
o
yen
e
ı
y
i
t
a
s
r
t
s
i
i
d
k
H
r
e
.
o
ö
?
t
,b
ai
riy
k m r kara hildir
san
ve s
lidir
naa
üel’ ama d anlara
hür hür in ru artı
zgü müda
a ka dirilme ntelekt
vr
al
y
ö
u
a
n
e
a
v
e
K
e
v
e
ha
‘E
at
r?
rv
en
aşk
ed
sav
?
l
z
m
u
ü
i
b
r
a
l
ş
z
i
t
e
h
z da rden
e
o
e
m
n
l
ğ
b
a
i
v
n
n
r
a
r
e
n
s
i
i
e
a
s
a
a
r
l
e
d
t
i
s
b
s
n
n
ad
se
in
yı
ab
enle
ode
i in
ut i
nul unların en iktis ta çıta
gör m
siya
eyle l
o
lı m Mevc
yen
b
k
e
ı
k
ı
r
v
c
t
u
y
i
B
sa
da
r.
an
ne
sett
. Ha isine la e tüket
ün b
bir
lum
sidi
se s
resi
büt mı siya ilebilir
v
d
zik,
as i
ndi büyük ve top ılara
n
n
çev
s
ü
e
e
t
ü
a
e
k
k
ı
yg
pm
işle
at
cü
aps
ltür
jik
m
ek
a
z
o
n
k
r
ü
n
a
o
z
k
e
p
l
r
e
k
i
ü
g
i
ıp
ler
Üç
kav
ru
diğ
in b yok ed ı psiko pratik İrade
yaz
doğ etir ve k popü yüksel
ığ
ecin
ine
r
acil miştir. li
ayla
l
e
e
ş
sür vurunu ın açt
e
a
i
s
l
z
l
r
lü
ha k
ind
ril
gen hsede
ez
o
luk
r
r
v
m
r
i
i
k
ı
z
i
e
b
a
g
r
b
t
z
k
s
b
u
ü
a
fu
iş
ta
ua
uts
lara an me ciddi
gen
nun trisi ve
de b
nb
Um arayış
ins
mu
un
kça
s
ci
ğ
u
gele attır.
u
e
n
ü
i
l
ı
u
d
r
d
p
l
n
l
o
sü
to
rın
ye
uz
lâ
rib
e en
.
kte
el’
tah inmiş, vramla umuts rıca bu nki hâ
lenc le birli nabilir
ktü
ğ
e
l
a
l
ş
e
a
y
u
s
e
e
u
ı
k
r
A
,
t
n
ak
nle ıya kal
yön rriyet
da b
orm
ilir.
k ‘e
e
len
çize
ü
asın enileb gibi alm şamıy u
ere
arş
g
m
k
diri
l
lçüd
ı
a
n
a
ve h
b
y
ş
i
s
y
y
,
l
r
iş
la
g
ö
k
r
a
o
ir ö iği
s
e
e
e
m
m
k
l
b
n
k
y
n
u
u
z
m
i
e
i
a
r
e
ğ
n
r
r
d
ü
m
yo
r kr elleşti
ldu ış bir ş
üze
geld
yüz
tün
bak
si o
nze
s
Bu
ının nek ör e denk
me
e
etki mlanm rde be i tarih
m
a
n
y
s
n
r
ö
.
a
kav ak ve e i ve ne itasını
mle
eley larla d imidir
tam
l
s
biçi p mes
n
ar
ğ
e
ç
i
o
y
h
u
a
l
a
m
b
e
l
k
l
ı
b
d
m
p
a
yo
iri
şa
baş avran
ği e
tıda
,
leşt da bir
kum
elli
klili
id
alın ruiyet
net
e
te b ış bir o
n
r
ı
n
f
i
e
s
a
gib
ş
t
l
g
e
k
l
ta
apı
esi
ı m uki
spe
yan
nok
en y t-gayr
per erece
k
enm
d
l
’
u
r
i
y
h
l
e
d
iy
Be
be
ve
rek
son
yid
eşru ahlaki
gele ılın
Sey
im
iyet
e
b
a
i
t
m
e
y
m
Meden aları
üz
de
Baş düğü g vb. tü
md
y
n
e
.
m
ü
ır
n
9
t
1
ö
h
ül
ng
Araş Merkezi
ubu
gör
ide m olan eden d ında
n-k ın yen
s
e
p
u
i
a
s
n
k
s
hu
lar
MAM 47
r dö rası ta ların e
ı bi
ram
n
mi
u
r
kav landığ
u
o
eb
us
gu
ısı v tüm b
sor
yar
i
i
t
c
e
ikin hürriy
e
r.
irad
üştü
m
l
ü
gör
i
erel
er D
k
o
T
kat
bir
. Bu
. Fa
afik
u
r
t
g
ş
rini
o
u
e
y
l
i
e
m
mik
ur
tob
rm
ade
luşt arak o
ndi
k
o
e
a
l
r
e
e
l
de
.V
eğe
ünc rlıklı o
erin
attı
tı d
l
z
düş
ı
p
n
ü
ğ
a
a
ı
ın
a, a inde y
sal
ığın taların
Hoc
iç
apt
vram üelin
k
e
y
a
o
v
l
K
ı
e
n
s
.
m
ştı
na
lekt rli
iyet
çerç
ayı
önü i payla e ente
den ı
d
m
e
i
ş
v
yete
n
ek
i. M lattığ
çalı
leri
ına
lara
ind
n
r
m
u
eyd
a
i
e
ş
r
ma
l
y
y
d
a
o
i
a
ari
zis
em
ir s
nb
turu ası ve
ene üellik
k
i
i
a
d
o
d
D
n
d
n
’
.
a
ı
u
t
e
ü
d
zi
nt
du
ır g
şluğ
rke
şulm n
elek üvenin
pla
nca
dur
ent
and arı Me
olu
onu
r bo
r
lı to
i
k
k
e
e
m
k
b
e
s
l
a
isye
ı
a
n
l
r
l
i
y
i
z
em
ind
ek
ml
Bö
ola
ları
ma
baş
d
e
d
.
e
r
.
u
m
i
a
z
ı
v
”
n
i
t
e
n
r
d
k
ş
e
a
n
ıktı
m
ko
lle
aö
am
Ara
bir
r.
z dö
na ç
tüe
ülke österm lar ve
anl
k
ukç
o
a
ü
k
ı
l
o
d
y
g
e
l
ı
ç
l
p
l
a
n
ig
ru
am
te
12
ao
n
i ön
avr
ele
. 20
“En
ilgiy mel so asında
md
ven gener’i üel
rek
ri, k
e
ü
e
day
e
e
ağla
r
t
m
d
l
a
l
y
e
i
b
r
ı
l
n
i
s
e
a
z
r
i
l
i
ı
a
i
Ü
y
s
ekt
e
l
d
d
i
d
a
e
bu
a
ı
ilm
ird
lan
nte
viy
abr
ın
n
a
e
e
p
ant
urm
r
S
ı
and
l
s
a
d
a
e
d
n
a
l
p
l
l
v
u al
to
sın
ce
do
kd
ora
acı
ket
oca
b
a
t
a
n
t
e
h
k
r
a
m
r
a
k
t
r
a
o
k
a
ı
o
a
d
ol
uç
lay
e
raşt
an h
iği n isans,
olar ekdot
son
baş
rdı.
ili a
erin gili
l
ellil
sınd ını ve
z
g
n
s
l
a
k
a
i
ü
h
e
akta
l
i
r
m
a
a
s
i
i
i
ğ
ş
ı
y
k
ı
onu
B
n
t
l
u
m
i
tar
u
ü
ş
on
i ça
aşa
diğ
rub İkinci
klı k
kla
s, y
r
k
r
i
d
g
a
n
e
a
k
y
e
n
a
f
i
a
v
l
a
.
r
i,
ke
eni
r,
m
ri
Lis
izis
mın bir ese
r. Y
tıla
ıyor
cile
oku
a
ş
d
o
n
ı
r
n
ı
y
k
t
a
v
i
e
t
l
r
a
n
i
i
d
p
ka
ta
an
öğr
ğerl
olar
ı to
me
isim or.
ste
opl
için n
ldığ
eva
k de
. İlk
bir
der
er t
ler
y
o
d
l
ı
e
e
l
l
k
n
ç
ı
a
e
a
a
r
katı diliyor
m
tü
ar
ir
m
dı
un
nom ve
e
lan
kuy
elek yla yol
end
a uz
r fe
y
l
t
i
te
r
d
a
n
s
b
t
e
n
r
inşa kları o
E
ı
de
de
lar
anı
ntı
değ
ern
i
l
u
a
k
k
a
d
l
e
a
ı
l
n
n
i
l
o
v
p
ı
inc
ko
to
ysa
kay
baş
alar var. “M başlığ şlığı ik
iyle
r
ler”
ada
m
l
s
e
e
ş
e
e
ı
s
”
k
m
a
t
i
t
r
ü
b
k
a
ki
lm
le
To
kt
tar
aşa
lara
edi
Dr.
e va ektüel olojisi” şamad n
tele
reli
O
.
k
c
n
e
f
y
u
E
n
o
l
D
e
“
r
e
y
e
le
r
ia
a
ep
kon
sos
i bi
ent
ğu P Fenom
oke
rak
md
ller
yen
rak
onu
psa
in T
r
son
e
i
a
u
k
ç
a
e
l
r
i
ü
B
k
b
i
v
k
a
ı
t
o
l
t
i
B
n
k
s
Bu
nd
in i
lan
izde
der
tezi
tele tışıldı.
şme onrası
e
lerin u. “Mo lıklı top
r
lkem çentlik
“En
nle
a
ü
r
S
t
e
.
dizi
e
sind i ve
ş
d
e
s
d
k
o
ba
ğı
ca
rst
i ol
i do
ta i
iye’
ı
l
”
m
a
e
t
n
k
r
k
l
e
ı
i
ı
d
r
p
r
e
l
o
e
s
l
ş
n
n m
el
ya
tı
iri
Tü
De
nn
üel
sma ri” tar
ş dö telektü
yet
an b yılında al
i
a
arta
lekt
O
r
d
v
k
e
“
r
ı
t
u
e
a
ç
l
a
h
S
l/
ik
en
En
ş
ne
loji
mal ır. 1969
um
tüe
ğuk tı’nın
end
giri
ini ö lk çalış
tipo reç “C
“So
kle
elek iye’de
ıd
ve s
a
i
t
,
s
l
i
B
l
”
ism
n
r
a
i
“
e
r
ü
e
i
k
s
le
tl
lm
le
”,
öz
dak
eniş
ise
Tür
üel
usa
ış o
ller
reke
ikte
alan
çte
am
air g e ve
lekt lektüe
ları
i ha
e
apm
k
birl
e
d
r
c
y
:
t
m
a
ı
a
ü
n
l
n
k
a
e
ın
rta
ak
yış
im
ğre
sı s
nte
o
a
k
m
ı
ö
m
a
e
r
,
a
r
,
olar
r
ı
n
a
r
ı
i
m
l
n
s
ı
ş
la
a
av
atıc
işi
ed
Bat
çıkı avaş so
şma e odak
el k
kuş
ilet
ğu’y
el n
ü
i
n
i
o
t
ü
e
b
t
çalı
n
k
r
i
D
S
k
d
e
g
le
le
ele
a ve
kriz Soğuk
e
ği”
e “Y
er
iyet
nte
ent
atı’y lkelerd
r. E
faal
r” il
lece yrıca h
,“
e
o
B
nde
e
l
”
y
l
g
ü
?
r
i
r
l
e
i
ü
e
i
i
n
l
m
A
ğ
ü
i
z
ş
n
i
t
.
i
ü
i
r
l
l
e
l
l
ç
k
k
at
d
lle
e
le
şm
lı
bö
üe
ca
tüe
tüel
ilde r
nte
geli
rçev
ına
lekt a detay
k
k
k
l
e
,
e
e
e
r
e
e
a
t
l
ç
i
l
ş
e
n
e
d
la
n
ele
bir
nt
ak
ent
kim
de e
sı
ları
oru
ve e şlıklar ndırac
lere
üel
eler
ve s ılınma
soru
e
a
?
a
ç
l
r
kim ntelekt lan ülk
b
i
r
k
y
e
d
a
r
üst
o
det
eler
ve ç nlaşılı
ee
ilir.
ekte ikler n
gör
lığı
iği
ları
a
b
ş
d
k
m
a
a
ı
n
ş
n
l
i
n
b
u
u
el
aş
am
nle
bul
nun
ub
din
ve g
k di
k ko
kon
i
çok
rişte
yen
ara
i
a
s
l
e
a
r
g
l
e
o
s
a
h
v
.
u
a
ir
e
ul
be
iyor
isaf
ap b
ti, d
sor
çerç etin
cev
flen
ın m beklen anlam
b
e
n
h
d
bir
a
,
so
he
oc
i
rsek dönem air bir
er H
geli
lent
d
k
k
a
Tok
l
a
i
e
y
r
ı
,
i
la
eb
lant
iyet
eriğ
şım
dec
top
e bu
Meden aları
ın iç k yakla
. Sa
i
m
d
m
ır
a
ini d
t
y
l
r
s
i
e
v
e
i
Araş Merkezi
n
a
ri
k
kç
dak
üze
gere
atı’
esi
tin
m
e
ve B
ş
v
MAM
ekle
a da
gerç sasınd
e
l
i
değ
48
mola
Hazırlayan: Turgay Şafak
Koşma
Âşık Ömer
Gûş-i cân et dinle nazmım sun’-i Mevlâdır güneş
Mazhar-ı lütf-i ilâhi sırr-ı vâlâdır güneş
Menzillinden her kaçan dûr eyleyip gösterse baş
Ref’eder şeb zulmetin âlemde Dârâ’dır güneş
On iki burcu temâşâ eyleyüp seyretmede
Tayyedip kevn ü mekânı menziline yetmede
Feyzedince nûrunu arza nebâtat bitmede
Ol sebebten sebzevâra ayn-ı kimyâdır güneş
Kırk bu dünya denlü cismi gör niçe pinhan eder
Akl erişmez hikmetine kim anı seyrân eder
Uğradıkça pây-i arşa secdeyi her ân eder
Arzeder hâcetlerini kenz-i ahfâdır güneş
Matla’ından her kaçan etse tulu’ envâr-ı Hak
Bahş olunur hem basîret ehline esrar-ı Hak
Ziyneti kılmış cihânın kim anı settâr-ı Hak
Nûr-i Ahmed katrasında hûb deryadır güneş
Pes ne mümkindir anın vasfın eder her şâiran
Muktezâ-yi hikmetinden var edüp müstean
Sakın ey Âşık Ömer bu himete açma dehan
Âsümân-ı râbi’in fevkında yektâdır güneş
Sanat
Araştırmaları
Merkezi
inin
kim ir
i
r
i
b
da
z’ün eğine
r
c
agö
r
e
l
a
i
eğe
te d
deb
da K
a
e
n
k
ı
k
ğ
m
ssü
k di
r ışı
ikle sıl tece lunara
l
r
z
e
z
bu
agö
na
ben
Kar
ada itlerde
e
kli
l
i
m
elik
rinl la
c
sine li tesp
e
n
.
D
.
or
ıy
m
da ö
yor
ruy
tab
öne
asın ele alı
r so
uha ki
m
a
l
ş
m
ı
ı
ı
l
u
n
n
el
lar
ça
sor
pısı
unu ni ve b
ay,
unum
rî ya lan oy
ı
i
at P
ale S
k
s
r
k
i
e
f
a
u
s
a ın
ıo
M
ilm
z-M
un
n
m
e
b
n
T
a
n
l
e
u
r
a
ç
p
l
n
ba
yum
e ge ibi algı
oyu rî arka
ki u erde
ırkam
m
a
K
i
d
ş
g
k
i
M
i
p
f
et
iş
SA
sın
bir
nan
itm iği ara
la il
in
ylık en bas
oku minin
r
a
e
a
l
ç
d
o
i
t
e
k
n
e
p
ı
z
l
ş
i
e
î
a
i
’a
uf
seb
içim unun b tasavv or. Pay
bu
nb
y
y
u
ı
n
t
O
n
ü
l
z’
ırla
”
oyu klıyor.
aya
agö
hat
ine
çı
Kar
ini
an h sahib
l
ğ
ı
i
ç
ile a eri ile
d
a
e
il
da a
etir
ell
gölg bir ayn t
gaz
ile g bağlam geler “
n
re
d
a
b
l
a
i
ç
ir
r
tu
öl
e bi ısı
açık öyle b liren g ciye tu
d
r
e
b
ç
r
e
p
a
e
yi
i
de b
gör
lece ı bakış (ideal
r se
ksel
dak
esin i kada ir; böy
nu,
r
n
l Yü
d
it
u
a
y
â
r
l
ş
l
y
i
r
e
A
k
H
il
ü
p
tiğ
r.
12
pra
ge O
bala
t et
üleb ektedi at’ın m şma
lül 20
e
r
i
r
u to n “Göl
ö
a
s
g
a
b
15 Ey dirme: A y
iş
n
iv
m
a
eğin
ul
n
len
lisa
nüş
anı
Hac ideale
ilec
tışa
ak d
e
r
ö
k
l
i
r
b
m
a
e
a
k
d
a
a
Değer
t
l
e
s
a
k
(
e
o
k
a
in
un
nı
und mürit
esin
y, s
lı yü z ve M
ları
k ok öz’ün
yun
erd
e
şlık
um
t Pa
e
ara
o
s
p
r
l
i
g
a
a
T
e
r
o
o
e
b
l
r
n
r
g
y
aa
ı;
er
öl
a”
ip)
ba
Mu
el
z’ü
em
ca K ıktığın le
gilil
ip t
a
am
em
ile g aragö
l
l
t
n
n
k
i
h
i
o
r
h
a
u
ı
a
S
y
ç
s
y
K
d
K
ii
e
e
o
a
e
l
,
s
n
mu
v
a
i
ğ
)
b
ı
n
n
be
lu
ışı
eli
tip
ınd
ü
u
un
ide
am
göz
y
y
r
y
c
s
y
i
n
e
a
l
a
c
s
a
p
r
r
e
O
l
a
a
y
a
an
r.
i te
ind
i
Ka
r yo
Eylü inliği k lm dili
pot
riyo nde bi n kend ay, tez formun
z’ün
dak
i
i
z
t
ö
n
ı
i
e
g
i
k
f
g
i
i
a
t
P
m
r
ğ
r
r
n
e
.
n
a
e
tez
i
i
i
i
a
r
l
c
u
b
ız
şl
o
K
nu
di
sıl b
haf
um
eyir
at e
gün
ediy ın oyu
en
nda
e na ıca,
Sun
ltür
aciv uluğa s tespit
. Öz ışması
n
n
ü
ı
ı
dair te inşa
i
H
t
r
s
k
r
e
ş
e
a
y
e
l
c
a
l
y
u
l
l
r
m
A
d
a
i
n
y
o
n
tü
y
ü
iç
ya
,ç
rlik
or.
pa
ğu
lay
bu
nat
m d iyor. B i ile bi
n zi
Pay
itli
ldu
ruy
a
a
e
ş
l
s
o
u
n
e
d
n
da o
l
a
d
k
c
ç
n
a
a
e
r
a
e
t
ü
i
c
t
u
sin
n
çık
k
y
r
d
n
ğ
e
n
i
o
n
ü
’ü
u
se
no
göz rını da rmun
ltilm n bug
zeri a kurd
Bu
ara
diri
ğı ü
or.
a
’ü
o
d
ı
K
l
f
y
t
z
i
n
a
t
k
ı
ö
n
as
ag
ıra
su
sım
elir
a ar
Kar
as b
yan li husu unu b
em
ğ
mir
n
i
î
m
u
s
r
fik
öne esi old
z ve
m
agö
Kar
edil
SAM
z
agö
r
a
nu K inema
u
y
eO
ve S
Gölg
Pay
t
a
Mur
SAM Yuvarlak Masa Toplantıları
KIRKAMBAR TEZ
Gölge Oyunu Karagöz ve Sinema Murat Pay • 15 Eylül 2012
Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri Bahadır Sürelli • 22 Eylül 2012
ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i
Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri
Turgay Anar • 9 Ekim 2012
Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi
Esra Çakar • 31 Ekim 2012
esel Bilen Işıktaş • 19 Kasım 2012
Şerif Muhittin Targan’ın Ud Tekniğine
KürKatkısı:
r
la
ma
6 Ud Taksiminin Analizi
Araştır erkezi
İlk Dönem Türk Romanında Ahlâk M
Ahmet Emre Polat • 6 Aralık 2012
KIRKAMBAR KİTAP
Geç Osmanlı Dünyasında Mimarlık ve Hafıza - Arşiv, Jübile, Âbide
50
KAM
Alev Erkmen • 30 Kasım 2012
SANAT TARİHİNE MÜMKÜN BAKIŞLAR
Müzelerde Eğitim Etkinlikleri KLASİK TÜRK EDEBİYATI KONUŞMALARI
Türk Tarih ve Edebiyatında Kültür Aileleri Fars Edebiyatının Oluşumunda Türk Dil ve Kültürünün Etkisi
Kadriye Tezcan Akmehmet • 18 Ekim 2012
Kemal Yavuz • 16 Kasım 2012
İsrafil Babacan • 29 Aralık 2012
SANATHAFIZA
Öznel Deneyim Mekânı Olarak Biyolojik Hafıza: Eyüp Süzgün • 20 Ekim 2012
Hafızanın Bilinç ve Benlikle İlişkisi
Deleuze’ün Felsefesinde Hafıza ve Sinema Mahmut Mutman • 29 Kasım 2012
Mimarlık ve Hafıza Bülent Tanju
I. Oturum: Mimarlık ve Hafıza • 8 Aralık 2012
II. Oturum: Mimarlık ve Anıt • 15 Aralık 2012
III. Oturum: Mimarlık ve Kimlik • 22 Aralık 2012
IV. Oturum: Mimarlık ve Temsiliyet • 29 Aralık 2012
e
n is
anı dı.
m
e
la
sin
açık
de,
çin
i ile la yer
i
s
r
e
tü
m
faz
kül
f et
aha azla
zlü
kişa
d
ö
n
s
e
i
un
de
ha f
cün
na
nun ür için yal gü aba da sanatı
u
y
t
t
o
a
l
i
z
a
h
ü
n
ık
dak
uh
agö
azıl
i
türü ıyla m ın Kar yunun
l
y
/
n
i
ü
s
k
e
ıs
n
o
me
pısı Gölge
şleş
özlü
olay
irilm rın
a
e
S
t
d
y
kân
d
ş
e
z
e
.
n
tti
iö
r im
sitl
e
i
k
urla
an v ı vere
a
a
b
s
ç
e
b
i
d
a
n
k
u
ad
ce
ık”
ma
yen
hak ğini if
ğin
ade
dal
den
sine tiğine
ildi
söz
ti
kın
n
ar e e müsa eki
t
r
b
ı
r
e
a
a
k
n
k
l
f
e
o
d
li
pı
uz
ale
ile t
inin nak
hlin
rek
l ya
nüf
i
diy
nün
içim
yirc
“Sü
üse tırma
plar inin da yor. B inç hal
üsü
e
.
ı
g
l
ı
g
s
ola
n
r
a
d
i
ö
dö
ına
laş
nın
bil
ula
ı
rli k
u
s
yirc e nitel
â
i
g
r
c
l
a
e
n
i
r
k
n
s
e
u
a
lm
ı,
im
d
li b
ilde
uğ
ı vu
ve b
yab
bu
rek
katı
şek
asın şeklin
old
ğın
ü
ı
z
e
u
i
s
l
n
m
n
d
i
b
e
n
la
er
u
ide
ed
nşa
in
ğim
n
esi
oyu
sağ
kor tercihl
r.
irin rmda i klerini
yirc unun
nşa
lece tecrüb
s
i
o
e
i
e
s
y
b
i
n
t
e
y
n
n
d
u
e
o
i
i
n
y
e
o
e
i
i
n
n
F
ğ
d
d
n
i.
ed
m
ni
ör
yu
de
ekli
er,
e ke ı ve fil spit ett lığın”
ı, ya abın o
u
ı ifa
esn
rey
ilm
ğın
n
a
t
ğın yunun
D
f
ı
ı
e
ı
bu
a
t
d
k
ğ
d
e
d
ı
i
h
r
n
e
r
v
ı
ı
u
o
rn
lad
ğin
ndı
laşt
fark asında ında
km
göz erini ö
sağ leşece
uya
olay
tara
ekli
ara
l
m
k
r
a
t
K
l
n
e
i
ı
ü
alar buna
i
r
r
s
ı
sin
esp
em
der
asın nde bi
u“
t
hat
n
n
y,
,
b
i
a
m
k
s
r
ı
zi
rd
i. Pa ladığı
ere
nİ
e te
ilen
lıkl
t
a
t
ü
ş
d
r
d
z
a
e
i
fikr t Pay te hlil ed .
ü
ka
Go
bel
a” b it
a ya üm
ra
nüm sson,
ini
a ta aştırdı
d
em
ü
ğ
p
n
g
n
s
e
m
i
Mu
e
o
S
s
te
aya
kk
tl
Br
lec
for
em
tan
mu
aha
ebi
u ve lümde
zu,
ün
n
t
o
’
i
n
n
s
O
z
s
e
e
baş
u
l
ö
e
ö
g
nd
an
rıca
Oy
nın
rind
zlem k Kara
ilk b
zeri çısınd
. Ay
ları
ö
i
göz
e
r
ü
g
s
d
a
i
üze
u
i
r
e
a
s
ı
p
Ka
de
sı a
lar
yirc
ekl
î un
al ti
alar
e
in “ ümün
ek o ğin, se rtarma lerine
ide
fikr ansım
an v ın
z
l
n
Tez
i
p
ü
z
ö
l
i
ü
u
m
’
t
ö
y
e
b
t
k
a
m
z
l
ıs
ci
sad aktan
ana
me
klı z
e
agö
üğü e sahip lir
ğın
ikin
Kar muhte ay, far yirlik s üzerin
örd
m
aca
g
r
y
n
lin
abi
u
a
e
a
e
l
l
e
P
k
i
nd
lan
r.
ağ
siy
esi
edi
u
s
ki s
o
u
n
i
dak
ada
ı
y
m
n
g
a
ı
a
k
t
e
y
u
l
u
m
po
oy
alz
şb
kat
açı
nem
au
k
i
ı
z
u
a
e
d
l
s
a
m
l
ö
a
i
a
sine
y
l
m
a
b
”
e
şm
m
ag
sta
p”
doğ
em ir akra
ula
ışm
ölge k”
Kar
usu ine “ti anı
sine
tart nlarda eket” t
i “g
b
uh
eale in de
e
r
t
ç
e
d
B
a
e
m
i
r
y
.
d
k
r
a
in
kâ
ttı
ın
re
ve
r”
hr
ha
“ge e
me
lem hatırla arakte
a, “
lam göz ha reketi
r ka
k
i
g
ğ
d
l
n
b
a
n
ö
a
sı
u
de
“k
sı b
ara
ı ise
da g
nh
ara
ine
ğun
ma
kK
anı
asın
aks
unu
ldu
a ol . Anca
m
m
o
B
n
e
n
n
ı
.
i
b
sin
rtti
or
ulla
ılan
en,
alıy
beli
alış mını k
yak l ederk ini de
a
r
si
kav
ttiğ
tem
sil e
m
e
ile t
2012 GÜZ DÖNEMİ SAM SEMİNERLERİ LİSTESİ
GİRİŞ SEMİNERLERİ
1 Edebiyata Giriş
TEMEL SEMİNERLER
Sanat Araştırmaları Merkezi 30
1 Görsel Sanatlar
2 İslam Felsefesinde Estetik
3 Kitap Sanatları: Osmanlı Tezhip Sanatı
4 Musiki Üzerinden Medeniyet Okumaları
5 Sinema Tarihi ve Kuramları
6 Şiir, Dil ve İslam Düşüncesi
OKUMA GRUPLARI
1 Çocuk Edebiyatı Okuma Grubu:
Fantastik Edebiyat
Berat Açıl Ahmet Albayrak
Ayşe Taşkent
Gülnihal Küpeli
Yalçın Çetinkaya
İhsan Kabil
Celil Civan
Zeynep Gemuhluoğlu
Melike Erdem Günyüz
ATÖLYELER
1 Hafıza Sanatı ve Vladimir Nabokov
Atölyesi
2 Hayal Perdesi İhtisas
3 Hayal Perdesi Yapım 4 İslam Düşüncesi ve Şiir
5 İslam Sanatı ve Sanat Düşüncesi: Araştırma Atölyesi: Tasvir Teorileri
ve İslam Sanatı
6 Kötülük Felsefeleri: Romanlar ve
Filmler Ekseninde Günah Kavramı
7 Kuramlara Osmanlı Edebiyatından Bakmak
8 Müzik Odası
9 Şiir Sanatı Atölyesi
Nagihan Haliloğlu
M. Emin Büyükcoşkun
Murat Pay
Zeynep Gemuhluoğlu
Ayşe Taşkent
Nicole (Nur) Kançal
Sanat ı
malar i
ır
t
Yaylagül
Araş MeCeran
rkez
M
Berat AçılSA
Yalçın Çetinkaya
M. Lütfi Şen
51
m-ı
hrâ
e
âm
B
ehr
a“
vey
ğı B
ı
”
d
ı
r
r
dı
rle
dığ
lan
yke
e al
l
d
e
e
a
P
i
ft
l
ak
in
hse
“He i” olar
şim
tari
r
geli
elli,
e
n
r
l
l
ı
’
e
e
ü
e
S
hs
ây
ifad
râm
l
hik
tari
hse
Beh uğunu
n
Gûr larının
ı
tari
c
d
a
l
n
ı
ı
o
’
i
t
m
a
k
m
n
tin
anl
da
ilk a
me
hrâ
’ini
liye
de,
it et (a) Be
ker
unu
n
abi
t
p
y
i
k
s
e
o
ki
z
e
”
te
tP
ni
it
sil
ği n
ede
eft
Hef
riği
em
iğin
rkç
etti
e
l
t
n
i
ü
ç
“
i
h
i
ş
i
i
T
in H
n
n
’
c
k
n
)
i
n
î
i
r
’
t
c
n
î
z
e
(
t
â
e
t
,
î
. Te
aya
Hay metni
iyle
tirm
evs
etti
(b)
göz
ile H ) Fird
kleş ı sebeb
,
u
i
a
l
i
i
r
r
ğ
p
n
i
i
a
e
l
o
t
(d
vil
ağ
ada
kişi
u, K
n
psiy
ası,
.
sne
î’ye
ırac
yun ı sinem
rını
skri
ılm
sı
me
r
O
a
n
artt k gerek
ı
r
t
a
e
tıla
izâm
e
s
ş
m
r
g
a
t
k
a
a
l
l
N
n
l
y
e
ı
ö
n
a
l
şm
’in
m
“G
arş
t Pe
ma
rum el veya
ker
çalı
düş
’ın
Hef r’inin k Behrâ
nîs
Pey
n yo
Pay
lıklı
ı
t
ş
i
f
t
m
e di .
z
e
i
a
ı
n
ğ
e
a
v
i
i
k
ç
r
b
l
i
y
H
n
m
d
u
a
’
ı
l
”
e
b
)
î
i
P
e
M
ğ
dır
tıs
.
ca
ma
tlar
izâm lması ( l, anla
yor
k da
de e
ine
akta
lnız
u
ana
N
n
S
a
r
i
s
m
y
e
ara
ı
l
u
e
r
e
l
l
r
m
i
e
s
v
a
ı
d
u
o
e
n
s
t
k
t
y
h
r
z
e
ş
i
k
ş
û
la
ar
lu
ere
ana
ne
erd
şma rî” bir
-ı G
arşı eden t
gid
rı o
opl
t
ir y
k
a
m
gele u tartı
l
n
k
b
â
a
i
i
k
r
f
r
ı
a
h
z
nd
rle
ul
il “
kal
lıkl
ayn
imi
ının
ı, Be ı etrafı
inti
kon sel değ ayrıca lı kültü
n
ceğ
yas
jik k
dar
t
e
l
o
a
n
i
l
m
k
k
e
y
aya
ü
i
b
r
o
v
a
it
ha
fa
zd
yaş
ükü
iye
m
n
m
e
içer nemli
ü
h
d
e
ı
v
e
’
t
î
i
m
k
m
ş
es
ın
ü
’a
ân
sin
ö
hrâ
i kö
âm
rlar
Sâs
gün ından
in
ikây
için
. Be
.
14.
nh
nsu lduğu
ilin
ktek a Behr
r
r
V
ı
u
d
r
n
,
o
a
l
i
a
e
y
n
l
l
n
ç
Bir
ü
tı
ü
nc
lı r
ne
zo
Yer
ara
Bin
şün orm
özg
bili
oyu
anla di fark
me
ü
m
e
e
î
i
b
n
d
d
ş
v
v
ı,
i
e
f
ü
n
ne
ne
as
ye
ir
ec
say
kli
ilet
gör
un
er g
efsa eyker,
zeri üklü b
ı şe
uş,
ya h
r
çlü
bir
s
n
ü
i
a
a
ü
m
r
i
u
b
l
l
g
ru
bu
un
ft P
ceğ
olan
ün
atm
sin
u
y
en
l
t
e
n
e
t
e
ı
l
o
ü
ş
n
ü
s
i
l
H
n
e
a
e
ç
b
lu
g
en
eb
atı
eler
la o
eğin
t ile en göl
ri gü
i pr
len
san
ilec
ikây rgusuy lemele
yed
riya
ekil
d
b
ş
k
h
e
i
a
l
f
ı
k
k
a
i
l
ş
o
tl
ku
nas ındaki
bıra . Film
ı in
mb
ibre
salı
yas
rda
r
iras
as
n se
Ma
ten
e
e
e
g
z
c
akla
Ark rik dün l bir m soruyo
e
i
n
e
n
z
e
y
e
G
m
i
g
ı
r
ak
ka
eb
çe
nas
sam
ihî
k ve
olar
rula irbirin
ve i
ini
aya
ren
dir.
ı so
i tar metin
i
b
m
s
c
m
v
ı
e
e
k
e
e
ç
d
î
rh
n e
ây
sn
sin
ere
na
me
hik
deb âme’si
me
e
n
n
n
zihi nin gid
ı
ı
,
’
r
n
e
i
ece
e’de
hn
ığı
âm
ikt
da
ri
sad
r.
stal
ehr
birl
n Şe ehnâm
mle
a
i
o
a
i
B
e
t
y
d
l
n
h
ı
’
e
k
n
î
r
i
ür
me
ır. Ş
mız
evs
ile a
rmu ilk kiş
anı
geç
Fird
ktad evi fo
me
n
a
e
a
f
a
k
l
zam
m
e
n
a
ha
es
çık
ilk d
me
eft
mu
lm
ıza
bir
kale î’dir. H ran
taki
i
şım
s
r
n
ü
i
a
u
k
m
es
âm
luşt
rtıp
ikây iri Niz
ni o
i
s
çıka m’ın h
a
e
ş
s
n
râ
ini
ham
r İra
Beh
şhu mî’nin r ve ism i yedi
e
m
i
k
zâ
ise
irid
şkte
e
, Ni
en b nkli kö srev d
ker
d
y
r
e
e
P
n
l
e
ü
i
r
v
lata
ir H
edi
sne
i an
Em
ki y
.
me
n
e
i
r
ı
s
d
t
e
âye
mış
ikây mıza
hik
n al
nh
e
u
d
’
rşı
l
r
a
ir
Gû
üze
kk
ı
g
r
a
Em
r
a
ine
işt,
mb
râm air ola
h
a
h
e
evis
k
e
r
B
n
ş
n
ı
B
a
t
s
r
ı
K
ş
d
e
i
e
e
F
12
in
l ay
diğ
hra
ır. H î’nin m mir
lül 20
zi’n
bir
Eylü ve
tad
22 Ey dirme: Z e
rke
n
k
i
e
kE
am
a
i
n
z
n
l
i
M
le
Ni
nca
Di
liğ
ıkm
a
ç
n
k
n
ları
Değer
;
i
i
r
’
r
a
k
i
m
Tü
srev azired
u et
ştır
ürk
esi
Sanat ı
Hü
Ara
num iversit
ı “T
lar
t
ğ
u
a
e
ı
ığı n
a
m
S
v
ır
d
t
azd
Araş Merkezi
San
eri
l
y
kale ziçi Ün hazırla
i
i
a
v
z
e
te
-M
esn
oğa
ora
nde
Tez
u, B
SAM
er M li dokt
mü
ğ
k
ü
u
l
y
Pe
im
kon yatı bö
eft
” is
aH
er’i
ebi
d
k
d
n
y
ı
E
e
52
at
eft P
biy
.
Ede î’nin H elli idi
t
r
â
ü
y
S
Ha
dır
aha
ile B
nda
ı
t
a
ebiy leri ve
d
E
i
k
Tür esnev yker’i
M
e
ker Heft P
i
y
e
rell
t P î’nin
f
ü
e
S
H
ât
adır
h
Hay
a
B
en
ştir
inle
g
n
e
de z üm
kle
i
r
at
ir av
e
d
l iç
ış b
un
e
n
s
m
l
o
r
s
a
r
gö
ait
ın
a ye
yıla
unu masın
z
d
ü
n
m
ı
y
u
ar
uş
5.
riye edi
Sun
latıl
kon
diği
r ge
l
n
,
l
i
a
i
a
l
l
d
d
r
e
söy
a
ir e
Gû
Sür
ne k uğunu
asv
n
t
m-ı
i
â
n
n
r
d
ı
l
e
Beh
ının
dan
lili o
ikây
de
nra
eras ağın h
r de
i
o
c
s
b
a
rüşe
n
n
b
m
i
ö
i
a
i
z
g
n
t
n
i
i
i
k
n
sin
es
üş
ceğ
ede
p se
âye
kây
güm lebile
leyi
bul
hik
v hi
a
k
t
a
ü
k
e
a
r
i
u
e
n
in
hay
götü konus
eler
diği
ği iç
’ın
z
ir
ikây
edil
edi
ö
âm
f
l
s
h
t
m
r
n
ı
a
e
E
h
v
a
ığ
ze
ır.
“Be
latt
âm’ ti.
” dü ırmışt
ığı
ehr
srev
apt
n an olarak
B
i
d
ek
y
r
ç
n
Hü
e
a
ati
dla
er
esl
nd
ı
k
a
s
s
a
s
k
e
h
n
ı
i
e
t
l
a
d
ir
a
d
pre
lü b bu isim ûr anl
nı “
üm
ma
G
i
a
ı
n
r
i
böl
h
s
a
.
vi
âm
se k esi”dir
sne
ehr
r
lik i
me
nB
i
k
m
’
i
r
v
ş
li Şi
i
ştü
sre
rı A
ü
değ
e
a
l
i
n
ı
l
Hü
ö
siyl
lat
nem âşığa d
tme
r an
e
e
k
p
en ö
r
i
ki
’a i
ey
n
tik b
Seb
ft P
’i ta
e
v
e
e
H
d
r
Özka
mis
üs
e
vâî
aki
şar
d
H
e
a
d
ının
Y
n
r
a
i
N
i
sç
mit
vis
ram
Şir
Ü
Em
e
”
g
i
i
l
Far
e
n
n
o
s
v
i
r
e
l
es
.A
up
âî’n
em
Kıdı
im
ilk
çer
nda
012
tipl
Nev eye ge
ise
num biyatı
rdiğ
kim 2 me: A d i l
k
E
a
ı
u
e
le
9
ş
v
S
d
r
â
le
kç
de
i
ndi
ir
sın
ini
eziy
aka
em
Tür
rk E
rî b
eğerle
ra t
aha
ism
n
D
ı
â
ü
s
M
o
e
ğ
ö
v
t
T
ı
r
u
d
ez
ld
m
ok
ûn
ni
ol
yâ
apı
atih
lı d
reti
Sey
ar T ğu “Ye
ecn
nad
şlık
i öğ
in F ndan y
mb
a M ştur. A
a
s
u
a
n
’dı.
h
i
e
b
k
n
t
s
a
u
nar
ri”
rsi
“d
Kır
afı
ı ko
me
e
r
e
A
l
m
y
l
ü
a
v
r
i
y
i
t
a
c
f
î
n
h
ga
er
m
ştu
Aşk
Ma
et Ü
er t
iyat da,
nin
Tur
Eki
olu
eyk
olla
leri
deb
iyat edeniy
Dr.
P
e
E
.
b
M
t
ç
e
f
m
n
asın
a
ü
en
lın
M
Ed
Do
He
Taş
uşm
terc . yüzyı
rd.
bul
rind
n
.
n
n
Y
n
e
n
r
o
i
l
a
i
a
k
r
r
n
d
r
e
le
nd
15
nda
ğı
İst
şai
ekte
rısı
Ana
adı
şair
rind ı Mekâ
me
te
ş
a
i
e
m
k
ü
n
l
y
a
i
at
b
c
a
l
n
i
e
y
i
y
i
c
er
a
bi
îg
üy
bir
ştır
sın
bil
ptı.
ikin
cü t
ede
rınd ker’le
hişt
pla
ma
n
n
i
a
e
ş
a
ı
l
ı
t
ü
l
k
i ya
l
B
ş
i
ı
a
d
a
y
n
a
k
y
r
î,
i
e
d
z
Ç
b
’
s
v
a
ö
l
r
P
l
l
ü
e
e
U
an d üzyılın r. Heft
diğ
lığıy uncu y stanbu celem
;
at
ınd
İ
baş
ran
z
in
.y
tti
r
nin
i
u
u
’
biy
6
a
e
t
î
a
ard
k
e
1
t
ş
v
d
o
d
â
e
i
u
a
e
l
d
e
l
y
y
k
n
i
’
,
o
i
a
î
ı
t
u
it
on
üze
sini
ram erinin
esp
en H mekle
son n Haya
i
kav
nüm rinin t
mse me ed
e
eler
e
a
ü
n
n
fill
d
n
m
g
h
i
o
a
h
l
lata
hz
bi
an
ilin
ille
rcü
ma
nin
f
e
k
b
’
e
ş
t
î
h
t
a
h
a
a
e an ,
i
n
e
d
m
y
n
i
r
i
d
i
’
a
d
m
n
a
b
z
n
d
i
t
e
u
)
r
e
n
zi
Ni
ği
naj
um
dele n
vile
e ed i etkisi
aye
etti
Sun
i
atro fili
üca
sne
rı v
nB
p
n
k
a
me
a
(
m
l
e
t
e
ü
l
i
i
me
n
h
d
c
o
a
r
iğ
n
ak
Su
üm
tm
mil
kan
ri te
zeri
elli,
sınd yı, terc
min
ese
r ha debiya
nü
ara
Sür
â
h
o
a
l
k
a
n
e
t
t
m
o
t
e
li
d
ka
ik
na
nı
ı ve
e Se
birl
, sa
dan pıldığı
i.
iyat
nar
ed v masın
b
nde
a
ind
i
A
e
a
y
s
ğ
m
i
ed
de
da
ev
Ah
gıçt
n
nsı
n
n
a
ı
a
o
s
n
l
r
y
ı
e
lan
a
a
r
ayı
ş
l
e
s
l
a
m
r
a
ı
l
lışm
nb
ese
am
r
i
a
12 y rtti.
itlik
i
r
ç
ç
y
5
v
i
b
ı
e
1
,
lı
b
ka
li
1tezi
iyat
nar
bağ
i be
170
151
tora u edeb eyen A
riş
kça
i
k
in 4
erin
l
u
g
o
n
’
k
l
d
g
î
i
n
D
y
t
ol
ı
ett
kur
î’ni
aya
t
ü sö
ğın
ine
ilim
vcu
izâm ıkardı
etn
ğün
lli, H
b
e
ü
e
N
m
r
m
d
e
ç
n
v
n
Sü
ün
ları
î’ni
ını
’ini
düş
âm
ptığ
ısım Peyker
a
k
n
ı
y
ı
Niz
Sanat ı
n
z
e
ha
ba
eft
ve
s
i
üm
i
H
ü
k
malar
c
n
ır
r
t
te
iği
Araş Merkezi
nde atî’nin kinci n
ı
d
l
r
ü
i
a
l
d
i
a
e
üm
ay
nu,
böl
sah
kH
azm
uğu
SAM 53
ara
el y
stin
d
r
i
s
l
i
a
o
t
ş
n
ak
i ki
ası
ada
d
h
h
s
n
s
ü
ü
ke
i.
’in
iki n
ilk n
kled
end
’da
v
0
e
4
da e
L
ı
18
u
r
n
r
h Sı
uğu
old
Âgâ
a
d
sın
ara
nda
ı
t
a
ebiy filleri
d
E
h
Türk yat Ma
i
n
nar
i
A
Ye
b
e
y
Ed
ga
Tur
’a
nar
u. A
d
r
e du
unu
rind k salon m,
e
z
ü
a
nı
yatı
olar aif Ha
f
ebi
fili
d
R
h
Rai
e
a
n
tm
lon
san
hsa
a
a
h
İ
ğı
s
İ
y
i
i
l
.
r
k
i
ır
mı
eb
Tür
en b nım’d
aka
r ed
d
i
r
m
b
e
y
a
e
a
iml
gör
ar H Şişli K
k is
Nig
e
r
n il
i
d
a
aşa
hya
a
z
ç
Ş
a
if P
mü
a Ya ddin
a
ise
ü
d
R
i
n
r
n
e
e
a
u
gü
diğ
Kös
lah
lon
ın,
ım’
ılan inin sa n ve Sa
ın
n
n
n
u
’
a
a
ı
l
a
H
ev
ul
r. B
me
nd
eler
leym lmişti
ak k ındaki
ih A
cele n
r
t
ü
n
a
üm
a
S
i
l
e
c
i
F
o
r
n
g
n
a
.
i
n
e
a
r
i
t
d
tt
dan
ya
D
ler
artm ahabe
ara
yılın
n’ın nıların
rof.
p
hfil
r
a
0
i
P
a
a
6
b
m
ı
Ş
r
8
a
y
n
a
tm
ler
al,
üle
’un
di. 1 e kad
şma ebiya
Kem ibi isim ettin S
soy
etir
anı
aya
d
in
n
g
da,
d
e
h
a
n
m
i
e
g
z
z
ı
l
e
b
r
te
ha
i di
ılar
nis
siyl
ri O
alan
a
1 ta
n
e
n
E
n
h
d
Ş
1
i
y
a
nı
a
y
0
ğ
i
i
ma
da
oy
tığı
it F
ğı 2
n fa on
tavs u seçt
i za
ans
rak
alon nı Hal
ı
ndı alarda
z
m
s
.
s
n
i
a
ı
b
l
O
u
a
k
ı
eri
k
z.
lad
kon tamam alışm
n’ın rı yarım cümel
ptığ
la
una ek baş
teyi
a
a
y
k
y
ı
ç
m
m
e
r
ğ
a
n
y
l
lı
ış
te
nu
er
tezi
enm n Süle
var
sik
k on
u
z su nceley
anm
öğr
tti
ının etiren
lara
n ek Yine b
ıml nar, te
i
ı
i
r
e
y
ı
k
a
list
n
b
a
ı
l
i
n
n
ı
s
a
y
g
s
n
.
u
i
A
h
r
rea
o
n
e
i
m
d
l
a
r
m
e
n
n
i
a
d
n
Ş
ü
r
u
a
a
d
d
e
e
l
s
v
ş
r
t
k
k
i
p
ü
k
çalı yatı ka
irile
me
iyat
end r.
ğün ının to l bir
rine
çev
ı
deb sürdü
r
in k
bi
öyle
üze
’
s
e
a
s
di
e
s
l
a
rini
i
n
ı
d
e
n
t
n
e
En
nu
ek e eserle
e’d
no
rın
ve
ığın
u
n
y
a
a
i
a
d
i
m
i
l
b
k
y
n
a
k
a
d
n
i
l
i
r
d
at
ili
Tür artışm
am
orta
had
öre
biy
erle
ub
ken
tam
Sala
unu nar’a g r,
it
ede
değ
duğ erinin
ğ
,
a
ı
u
k
u
d
i
c
arla mıza
k
t
l
ilgil
a
d
io
i. A
lon
ur
tçı
ma
ste
işil
arl
t
n
a
ş
d
a
z
e
k
i
ş
s
e
rşı
y
r
u
,
,
a
l
i
u
ı
e
ol
el
eb
r, y
lon
n
kon açısın
söy
a ka
y
ü
e
d
a
e
l
l
d
â
s
e
u
n
ü
n
k
k
n
y
e
le
la
hi
ka
ış
n
lara
hay olduğu emisy tla ilgi
ısıy
baş
bak
rde
mo
k ta
d
a
olay ikleri,
a
ç
e
a
y
t
i
c
ü
k
D
fille
.
r
e
r
b
g
a
h
o
ı
e
d
,
r
a
r
ı
d
i
e
i
d
r
gel
l
a
b
i
e
b
a
em
akt
onl
ran
ları
serg
ilde
a is
at
ştık
rulm isi ise
çıka yat kan bir şek
ınd
a
u
l
t
.
m
y
biy
r
ş
ı
s
bi
pa
kı
etk
ad
ve
olu
i
ede e bir
t
n
r
k
n
r
k
i
n
i
i
e
o
l
ede
a
l
a
s
d
b
i
a
l
ne
n
en
ar,
fınd
ınd
elik
etec
çıkm
sını
a yö erde k
di.
y An in önc
gaz lar tara
vam rı
ma
a
um
e
l
l
ş
etir
i
g
d
j
r
u
p
g
ç
a
o
i
n
u
l
o
n
n
l
e
ı
t
ılan
ı
l
a
T
n
o
o
i
s
s
n
t
K
in
en
llan
an
ud
ası
ma
ano e
arın
d
u
l
ş
n
k
e
e
m
k
ma
n
u
v
u
t
s
ş
l
o
rı
uğ
ah
ör
iya
nu
kça
ştur
no
d
g
b
ı
i
b
o
l
u
Kan itapla
s
e
l
n
a
o
K
i
’
e
d
ç
io
hfil
nar
dir.
nı
sk
üzd
in e
olsa
tiya
hfil
ma
der
ekte illerin
ü ay
en A de de
ma
a ih günüm
k
n
t
m
n
i
n
r
a
f
â
ğ
l
ü
i
e
k
h
e
iy
t
ç
k
n
ik
e,
me
gös yat ma isine d
deb ğildir;
r şe
k
lışa
gör
ekn
ir e
e bi eye ça
r’a
nca
e
ın t
tk
b
bi
r
a
d
a
d
e
e
r
a
,
n
n
i
l
a
i
d
p
i
i
A
s
n
e
ğl
ek
ler
akta
lem
sah
nsa etirme
al a
hfil
rind
elir
lınm . Bu
an i
line
osy
g
a
y
s
e
üze yat ma şına b
a
a
y
e
r
i
i
i
t
m
ir
an
ph
bi
ans
kted hareke
ylaş
eyd
te b er
k ba iye ce
pot
ede
me
rlik
ı pa
ş
il m
u te
i
e
i
y
n
f
n
n
k
b
o
h
â
m
o
k
la
ya
er
an
ilde
ma
a
kan
me
ahf
nun
a ve onuç v karşı k ndür.
bir
u
an d
m
k
m
B
d
e
a
u
.
n
s
r
d
n
i
r
e
ü
r
ı
ı
r
a
i
s
ç
f
k
u
i
l
i
i
k
o
ı
ra
m
ızd
sin
rb
ası
şlar ak mü
r ta
çıya
aks
eve
tavı
12.çıkı
luşm yatçıla
lan
iyat
erç
bu
e
ı
o
ç
m
o
b
s
ş
a
i
e
r
n
a
l
i
ı
d
n
bi
ka
ım
hfil
k
ram
in a
ük e tçının
ede
tarz de tan
ma
kav ebilece
büy
ğer
ezin
ı
i
t
t
r
n
iya
i
d
i
a
l
l
n
ız
rü
r’ı
nb
biy
deb
lan
s
şek
ak,
a
e
,
ü
e
e
a
t
r
r
n
n
d
a
ö
ö
a
u
l
Fr
lg
ur
.B
turm ektir.
ri g
ay A salon e
u
r
ş
a
d
ı
e
g
b
u
d
a
r
g
d
l
a
r
n
k
rm
ub
Tu
io
dar
an
ları
ç va
etti
n tr
ilin
hfil
ştur llara ka ız şato
tiya
am
ma
lışa i mahf
h
v
a
i
r
e
.
n’ın
olu
i
ç
ı
s
r
a
d
ye
rla
eb
vi b
ap
ran
ve
üzy
ı
e
e
d
y
Ç
F
d
k
r
e
.
.
m
t
a
e
ö
a
ir
g
kt
13
m
dir
am
Cev
in b çıkma
nle
len
avr
Sanat ı
leri
üze
8.
ı eğ kları iç
ir k
a
n
1
d
n
b
z
ı
ü
ı
r
.
r
7
mala
ag
.
lula ri oldu
rşım
se 1
AraştırMerkezi
ıştır
Cum
soy
e ka filler i
le
m
d
r
i
a
n
l
a
i
i
ş
h
l
ş
a
a
it
hal
saz
SAM
la m maya b an çeş mında
arı
d
ntıl
a
mıy
k
ı
ı
n
a
r
l
ı
ç
ı
e
k
d v
a
at
an
rtay edebiy
nun
çek
o
r
u
e
a
G
rd
um
54
on
sun
yılla aki sal
ar,
yüz
n
d
’
A
upa veren
Avr
r
ekle
örn
î ve
h
î
d
Me net-i
Cen visi
sne
e
M
âr
kar
a
Ahr
Ç
Esra
il ile
ahf
m
t
i
ğ
me
edi
a
i Ah
enl
onr
n
z
e
ü
en s
tm
ad
e
d
d
e
n
l
n
ğ
yö
jı’
n
be ö
asa
nin
syo
z
şem cı İsta
ek P dergisi
r
mü
ç
i
e
Ç
ünü bilir.
tan
ili
er P
g
s
h
l
D
i
o
f
k
n
ile
Kizir
aB
ah
12
Tür ğlu’nu
ver
m 20 : H a n d e
ım
ınd
i
k
k
r
ğ
ars
E
ı
a
a
o
r
l
1
d
3
ki
ra
irme
ola
de F
mli
d
pla
n
r
e
n
k
e
o
’
l
Mis 5.00 sı
r
t
i
n
e
ö
hrâ
es
rn
Değe
de
t1
rsit
da
a en
t-i A Çakar,
si’n erine ö
e
n
e
n
n
e
v
ı
ı
ı
i
saa
ç
n
s
n
n
l
n
ın
a
a
a
Bah
uğu
hfil
ul Ü
tı al î ve Ce
üny
Esr
yatç
kon
Çay yat ma
ebi
yla
e
anb debiya
at d
h
ı
t
n
î
v
d
y
s
e
ı
s
i
i
e
d
İ
a
n
n
i
r
e
ir
b
eb
si
le
ları
lışm
ve E ığı “M
me
ede
rüş
ta b
n ed
d
lı ça Sunum
Dili
etiş
ı gö
z us
leri
a
k
y
r
l
l
ı
l
i
u
l
a
i
f
s
l
n
ş
m
h
a
u
n
rı
le
a
m
Ma
nla
uşk
insa
f Ka
tam evisi” b -Maka
a
ısı k gelen
ve o
z
usu
ı
i
k
n
e
Y
t
s
s
râr’
n
nin
T
ı
a
e
e
a
k
ar
M
un
’l-es
llar
mî’
ine
.
em
b
ı
l
l
r
â
ü
B
i
i
i
y
f
z
l
e
.
m
k
n
i
i
ç
h
e
a
ır
et
lik
ma
ileb
ürk
en N Mahz
Kırk
asıd k genç
iyle
n
ster
ri
ve T
ind
n
nm
ö
l
r
e
.
rler
i
a
l
a
u
g
e
l
rde
e
u
l
l
k
ç
a
s
e
i
o
r
k
d
s
e
ol
ar
rel
iri
ne
şai
ınd
ted
i
a bu
r
F
b
l
s
ğ
z
ı
,
d
i
ö
a
ı
a
ş
y
n
l
r
n
ı
n
a
a
on
irli
yüz erinde
katk
ulta
em
anl
aşm Bu tip
Bel
ın k
12.
r ul
ık K ine ins
eti S
.
er.
vil
a’n
l
a
n
l
r
ş
e
i
ı
v
r
m
d
t
r
i
a
n
e
a
.
a
ş
ı
d
s
P
ı
k
ir
D
N
lle
ller
lar
me
ekte mahfi
zılm yunlu
üze
hî’d
iren mahfi
şart
em
edî
üm zire ya
o
m
u
geç
ı
n
t
m
k
l
M
b
ı
e
a
ü
k
t
g
n
n
biy
gid
ı ka
olan
de A rinde
k na
in’i
ü’lEde
rda
u
baz
anı
irço sahibi
lem
zen
rle
n
b
i
ü
nla
m
h
e
nus
a
a
a
n
a
ş
ş
i
z
İb
M
eğ
saz
z ko n
nin
mi
a
n
zam
i
ntı
d
i
ö
e
n
r
d
a
ı
i
ğ
s
l
e
n
n
e
b
n
a
e
u
dö
top ne gör
Örn atılma
ind
onr
um
iki
ub
bir
k
dır.
en s elimes
sun
ere
Yak
t
leri
a
e
i
r
z
t
k
r
aha nin
i
a
d
ü
k
t
e
ak
i. D
etl
i” k
z
i
set
ken lunma
Çak
t
i
v
b
t
h
m
a
a
r
a
l
h
a
i
r
h
ıo
u
r ism ken
rı
e
“m
Es
bel
nb
i so
b
b
a
v
â
ı
l
i
a
k
r
a
ğ
t
a
a
ı
a
d
n
r
h
b
t
’
d
ar
d
d
r
A
ği
er
şa
ak
yap
et-i
tin
esrâ , kullan bilece
Bu
ağın
am
söz
u
e
.
n
r
y
m
ı
n
ma
i
l
m
a
e
s
kon ı veya
nu
nla
irin
ssa
nC
a
k ol
ktad e yer a
u
i
a
r
b
a
s
a
e
ş
ç
a
ü
i
h
T
n
ıca
nm
pn
a ne
ild
erb
Bu
ere
iyat
layı
Ayr
ulu
laşı -esrâr’
ahf
s
er.
o
b
.
b
y
l
e
ı
e
d
r
m
ı
a
i
d
e
t
,
a
p
s
a
r
d
’l
ed
i.
şar
ra i
nla
ları
çıkl
enü r verd
ekte kusuz
ğlam n
aya
son iğini a
em
ahz
i sa
ş
i
ısım
e
l
k
u
i
n
M
m
i
ı
k
g
i
olm edilm
l
a
e
i
eğ
ild
az
eş
a bi
tlak
dı v
beb
len
ver
nb
tkil
et
in
mu
ıkla
und
t ge
dav emli se debi e
nde
s
ç
e
i
m
a
t
u
len
b
i
i
e
ş
n
t
n
m
aka
ko
ne
rin
soh a ileti
i
e
k
a
l
m
ade
ğ
l
r
i
k
i
en ö llerini
i
r
n8
ve
he
ard
zed
nde
r. Z
i
eldi
a
a
l
i
f
a
e
n
g
u
y
r
t
n
v
h
ı
e
m
a
e
d
k
a
u
le
ıkl
üz
rb
rta
ma
vas
aka
i aç
iyon i bu o
ada
hte
rulm serler
s
y
m
k
u
u
k
e
l
n
k
8
ğ
e
r
e
ka
fon
n m lerini
en
etti
mi
likle
tind da ma . Eseri
rind
am
n ki
arf
işik
Me
r
ğ
a
e
u
dev yat üze okuna
d
t
in h
d
t
n
n
ı
u
u
e
z
dan
a
a
vc
el
bi
son
rad
me
dan
ede
an b
esm ik kısım
u
e
u
d
b
b
r
y
n
,
ğ
â
ı
l
r
ak
er
af
,
do
hik
eyit
k es
olar eri tar
atkâ
hid
yle
00 b d, tev
san e
irse
leri
r.
l
l
1
pl
ı
i
i
e
n
ı
f
i
d
g
h
h
ç
m
v
sa
dığ
ma
akta
ğü i
iye
a ha
atıl
ılm
iyat şündü
ürk
dan
ah’
anl
l
r
b
T
l
a
e
,
l
yap
A
r
a
a
dü
ra
e ed
yaz
lışm
nu
son
ind
uğu eğinen lmış ça
Tez
d
ı
l
Sanat ı
sın
pı
ili o e de d
a
a
k
y
malar
ş
m
ır
i
t
a
ş
il
Araş Merkezi
iğin
and k konu
l
l
i
a
ham da bu
ere
ver
SAM 55
ya
r
n
e
l
ü
d
nek
r
ö
ı
ı.
baz
dırd
lan
n
o
s
e
ünd
z ön ti.
ö
g
rt
da
beli
nın
.
ini
ğ
ları
i
t
dur
bul
m
ru
rek
ğlu
tan
u
e
s
o
İ
g
d
n
i
92
ası
ci
aye
irin
n 18
din
him durulm
rga
e Em tuz ye
a
k
n
k
T
u
e
o
nu
bul
ttin
nM
kte, in toru den
uhi
e so a birli
M
z
v
i
in
f
i
r
du
ibi
dim si ailes luk
akl
Şer
am
fen
i
mlu
am
ışı g
l
g
E
v
u
l
ı
m
i
t
ı
r
e
ğ
cuk
aş
be
do
ed
ara
n
olan dığı ço
am
lik t
a
a
in y ümlerl e şairi
g
n
a
d
i
y
a
r
s
m
l
n
ş
Pe
lard
le
.U
v
Ke
öl
n so
a ba , o yaş
acı
tan
iyor
ve â
nb
e
l
y
k
i
t
t
a
m
a
t
a
a
ş
k
s
i
a
r
ş
i
a ta
k
lu
lm
tt
eli
yle
lış
ku
nac
ve h nra ud
hse
ub
d ça ır. Öyle
an o n yazı
mü
a
mü
z
ğ
u
d
ü
b
a
l
r
u
i
so
n
n
ler
am
old
lıkla . Eseri kından itâb bö
uza
ece
ktan aşında
yan
r
g
ı
r
baş
a
l
i
r
k
a
i
l
a
d
a
d
d
l
t
f
z
’
y
e
a
i
s
a
t
ü
t
n
k
g
a
y
t
k
o
h
e
e
ör
de
rına
mp
tim
nd
etm şairler
ı bu
aya
yılla i bu te
dığ
r. O
i Ha
i
r
a
e
r
n
ş
i
e
i alm mli
y
e
i
r
a
ğ
n
v
e
m
y
n
e
,
i
s
di
i
a
n
t
d
k
i
e
.
ne
î
iz
be
eri
eği
ym
iles
k
dîh
ıştır
de ö
ına
r iç
ik
üle
sel
r. A
l
s
e
e
m
S
r
n
e
kse
r
a
s
r
Me
ş
e
ı
o
e
ü
e
nz
dü
. Yü
yol
alm
nv
ir s
e
an
r
i
and
e
i
i
a
l
b
b
l
v
n
l
r
n
e
u
o
e
a
g
sl
ıs
uk v
so
ul
ile
ıca
sı
âr’a
der
ayr
nu
bi k uruma
sha
huk
i
de b ü’l-esr
o
a,
ü
n
g
a
n
ç
k
e
’
n
d
y
m
i
es
rap
an
ir d
en
ça
bar
nu
nra
l
i
n
A
Tek
z
i
o
ü
u
t
m
a
i
s
s
h
b
n
a
e
v
ıp
ga
rz
ala
üph ve Ma
ten
dir.
lar
i bi
Tar
rı ç
alın
dik
Küt
baş
kim n
gib
a
lar.
lup
len
tola
ları
l
s
r
ı
h
e
u
m
e
y
ü
c
r
a
ç
o
ş
n
ye
ini
dil,
kon
i be ne tam gilizce
an i ilerin s
iles
n
d
a
i
n
a
ı
i
r
n
d
im
er
yic
açıs
ve İ
.
eğit yat üze
asın
gid
nle
k
i
ıştır
i di
ızca şı sonr ika’ya
l
s
b
i
m
ere
e
g
n
l
n
a
i
ed
er
va
el
çek
a
, Fr
m
mla
k
S
a
a
A
işis
u
ç
s
de
nya
ın k
sull
tam
n
’
ü
i
k
Far
n
s
o
D
ye
ın
ry
rga
nci
çın
rı sa iddi bi lar. Ta
Biri
nat
tıla
a
u
r
c
ı
s
n
z
e
a
l
a
ve
ğun
bağ kaç sen lere h
niş
ldu
e
o
a ne
g
r
e
r
r
e
i
s
ıyla
ind
çıla
s
t
ç
ve b ni kon
ar
i
a
a
l
r
kad
ile
faz
san
di
k
o
e
n
ş
n
i
i
e
d
l
e
d
k
m
sin
iyi i
öne nemde ika’ya
aze
rle
ud
ö
yelp kitlele
B
er
d
“
rtti.
o
ş,
Am
lı
beli
ıkta lıyorsa
’ın
ş
u
fark
n
I
n
a
rg
ğu
et
rten ip çıkı
k Ta et oldu Mehm
beli
ah
ere
s
y
y
n
i
ın
i
r
r
a
u
a
d
u
ı
”
an’
nd
noğl
kad
ecb
alar
arg
rdu
ları
ama
T
m
o
ş
m
Y
12
r
i
y
a
r
0
ı
ı
i
e
l
2
d
in
şt
erv
sım
çıkı sinin b n arka
şiir
ez
Ara
ile
19 Ka dirme: M
e
ar T ttin
nat
kı
vet” ntüsü
n
a
a
b
a
m
e
l
t
y
S
r
i
D
e
m
i
ı
g
n
f
ü
a
a
h
ı
z
k
Değ
’
k
k
u
ar
Va
Kır
gan
in ü
rif M
, “Ş
nat
ayı
Tar
esin
Ud
“Şe
soy
r
m
6
e Sa Kasım
u
t
s
E
i
v
ğ
n
f
g
a
sı
m
a
nu
Aki
in
a’ya
Bili
atkı
k lis
ınd
ı ko
zi’n
sını
eK
kse
erik .
llar
am
ı
l
n
ü
r
i
rke
ma
y
m
u
y
g
ğ
e
n
i
A
ı
9
b
r
ı
l
ı
ro
2
n
n
M
t
n
k
p
ı
9
k
ş
a
l
ta
e
mı
um
ve 1 yada t verir.
baş
dT
ş, İs
yaz
Sun n’ın U
n
928
r
lizi” . Işıkta
1
ü
er
e
ı
a
l
’
s
d
n
n
n
n
a
A
g
ve
ga
idi
ilim
rga
ko
r
n
a
a
i
ş
B
a
l
d
Tar
nin
a
l
T
’
’
T
t
i
m
a
ma
ya
e
ık
el
sim
erik iki öne
li ke de, ilk
ind
n Iş esi Sos
sağ
z
e
m
m
e
l
n
e
Tak
i
t
A
e
a
v
n
t
ı
B
n
i
n
ol
e
sol
dığ
ersi
yle
laya ki en ö ri eşliğ
a is
ine
tezi k Üniv hazırla ayıran
i
sağ
md
a
niğ
ı
b
k
d
s
i
ı
e
a
n
i
t
k
n
n
e
y
e
n
i
aş,
i
Tek üsü’nd larında mızrap taksim .
Dün zlerind a ikinc ir. Işıkt
t
ı
ş
l
i
l
ö
r
i
c
t
e
e
ü
ud
duy
Ens ud icra le sağ
virt
er v
elem
ği 6
da u
inc
ons
r
ik
edi
l
k
l
i
e
m
l
n
r
ı
ğ
t
n
i
e
e
a
s
i
a
i
l
l
d
kı
iğ
el
öz
San ı
nd
be
inin
iği,
içer
ons
çısı
i ve
malar
üziğ
ik a
iyol
nin
tekn iyetin
i
v
n
m
ğ
AraştırMerkezi
k
i
z
e
ın
im
mü
ve t
an’
nı;
hak
sal
ittin in Targ yacağı
eki
m
h
a
SAM
u
k
t
a
ind
t
a
M
i
m
h
m
m
if
a
e
r
u
n
e
n
M
Ş
alı
ı, dö
erif
taş,
ele
cras
Işık rken, Ş çinde
i
,
56
ı
r
i
atı
ulla
üzik
anl
koş
em
m
c
i
e
t
re
sad
nü
ziği
mü
n
an’ı :
g
r
a
ı
in T Katkıs i
t
t
i
uh ğine naliz
M
f
i
i
Şer d Tekn inin A
taş
U
im
k
s
ı
k
ş
nI
d Ta
Bile
6U
’te
953
rt 1
a
M
u
ir. 3
ir. B
.
len
v
ver
der
e
i
e
n
i
k
v
i e
r
l
r
e
ş
ı
s
ş
e
ı
kon
tan
Rey
son
nde
eşit
i
a
t
R
d
e
l
a
ek
sı’n
hey
Cem
ilm
ma
icra
te
ine
yeb
sine
S
e
i
rlik
l
d
y
a
en
din
a bi
l
k
ı
r
l
Sar
n
e
a
k
l
ı
ğlı
ede
cra
serd
şlar
ret
a sa
er i
a
h
kon
ğ
ş
uru
i
a
i
v
d
d
a
e
i
ı
p
h
’
n
ra
ek
ği
da
an
md
mız
ekti
rin
arg
e
r
ı
e
k
e
T
l
n
e
n
i
o
g
ö
m
ç
k
le
ma
lod
od
aha
din
rme
me
d
i
strü rının
r
çin
i
i
ı
n
e
d
n
b
e
n
e
d
a
el
ü
ğı
len
iki
nem
ğer
türl
ya g
ertu
laca
ö
e
ı
em
u
a
p
u
d
ş
d
g
k
h
e
b
a
r
r
an
in
nl
er
ş, o
ve
vu
aa
sınd
z iç
yi a
md
i
rtti
a
ark
ıkta
ine
ö
i
3
e
ş
y
,
l
a
ü
I
1
m
h
e
u
n
t
b
n
ir
ah
n
ne
an
dü
ir v
nd
anı
uğu uğunu
nö
arg
r
üzik
ş.
sik
old
sını
sını göre T
da b e çalm
ı
a
m
d
oru
l
a
a
l
k
r
t
a
K
lmi
o
’
ka
bu
nrık
ın
olm ğına
an
ile
elti
ığı
ced
a
k
n
i
g
l
l
ı
n
e
d
r
a
T
’
e
t
l
r
ö
a
y
ı
s
e
e
n
d
v
n
an
ça
ibi
an y
di. T
uçe
arg
nu
iyi d ça kuv
ktar
en
yolo
Çin
fınd mleri g
ekle
udu özlerd
k
ın a nde vi
ile T
a
’
e
,
r
e
u
ş
s
a
i
n
n
i
d
a
t
s
ri
ü
ri
yan
ol
ke
er
ıkt
er
virt
ma
ı tak
nse
der
özle leştiril
enl
ı. Iş
k
k
s
e
o
ü
t
y
l
a
k
p
a
e
r
p
ı
n
ı
r
t
ü
ya
e
ms
ne
928
ı ic
ol b
ise
nd
eni
gele
lık 1 rtuarın
a ek
nsı
rini
üb
d
iş.
a
e
e
n
l
Ara
de,
n
d
ı
e
m
r
ü
p
dilm
iğin
ece
kas
ese
kol
l
e
rfor lmiş.
r
r
a
e
ı re
ş
e
n
e
a
t
e
d
e
ı
p
a
’
e
n
id
ad
B
si
aki
gan
zeti
ğu v
u if
leti
k iy
sını
md
Tar
ben
ldu
din
duğ
şarı Bu iki
u ço
i
o
a
r
a
s
kısı
ksim n
d
y
u
i
k
r
b
’
u
nu
iğe
a ta
ma
ti.
via
ın
doğ
eki
’
t
o
e
d
d
o
ını
r
d
s
n
d
i
ı
l
g
n
l
m
ı
a
e
k
Se
tavr
be
saz
ns
arın ne
ılar
arg
uru
l
r
o
u
g
i
l
T
m
d
rne
k
l
i
n
,
o
b
r
a
a
ğu
bi
ir ö
iç
aks
taş
ak
viy
esi
rm
u
t
b
ğ
ş
k
a
i
a
ı
d
r
m
e
l
z
i
ş
l
U
p
d
i
v
I
o
sı,
mü
esi
taş,
a da
rını
asın
nab daha
tken çalma
Işık
iş.
kam iştirilm
asın rmakla
ulla
ı,
a
çalm li bir e
k
’
m
ı
m
ı
n
e
l
m
n
l
n
l
a
a
e
k
g
rk
ki
m
ma
a ko
ın p iğini ve
ın g
Tar
Tür
a fa
e et
öne enstrü
rtay
ışın
nd
asın
um
dah
o
y
e
r
’a
ı
e
led
m
a
k
u
l
n
i
l
r
l
r
i
gan
gö
an
ud
en
etk
ele
rin
l ça
fark
t
a
ı
B
d
e
e
s
r
l
.
e
s
n
Tar
n
e
a
ı
k
ş
i
d
l
n
i
ı
s
ğ
b
ı
l
n
ud
a
i
l
o
ı
a
c
i
l
ı
m
y
k
e
tac
öz
iyo
ğla
icra
lışın ırdığın
erin kle iliş
n zi
a
a
l
V
a
e
s
n
r
.
e
ç
d
y
e
d
r
s
du
an
zi
s ud
and
ile o
ı ifa
erle
di e
mü
sun
imk
kaz
ken
e ha
sıra
’ın
ü es aştığın e hiç
l
a
i
n
n
a
z
i
h
g
r
a
ö
d
l
a
g
s
lı
is
d
un
son
han
ken
Tar
fark
e
ses
ıntı
nun
yoğ
taş,
lece
ayr
bir
ahi
erin aş,
y
l
r
en o erlere
d
s
r
ö
e
k
a
e
e
Işık
r
a
b
t
h
s
iğ
r
e
s
üzd
rdi.
Işık
ir d
ine
ın e
n ic
sed
al e
k
öste
ili b argan’ rmesi.
end
nüm rlerini
bah
ant
g
g
k
ü
l
i
e
ere
m
g
n
i
,
iç
trü
ind
ese
t ed
i ile amış T sim ve
taş
ğ
n
r
e
i
n
k
l
e
a
r
e
ı
ı
l
’
ens
ş
v
ş
a
i
e
m
n
er
iş
la
ak I
rga
strü
. Es
i olm enerek
ine
ne i
olar rda Ta
etti
hib
l
em
leri
d
r en
i
n
a
z
n
n
u
s
i
o
b
ö
ö
s
a
S
l
in
e
n
ez
uk
us
.
afya
erin eri ve
sını
çoc
dan ın ilk k
ğun
irdi
oğr
serl
l
lma
’
klar
i
c
ldu
e
o
n
a
erd
u
o
a
r
n
c
a
ı
m
g
o
’
m
n
r
e
i
y
ço
n
s
i
l
is
so
Ta
z
ga
edi
nu
, sa
rtti.
ıca
yen
Tar
mu
ayr
rler
beli
tele
lde
u
e
s
e
s
u
n
e
e
n
t
ı
su
em
rb
ave
uğu
dığ
aş t
ese
yaz
luşt
de d
şıkt
a
o
n
I
n
i
d
i
.
n
i
ç
a
i
r
em
ett
rde
arı
da o in
dön
ese
ertu
bir
asın
zlü
r
ı iç
ö
n
rep
s
n
ı
s
ın
n
et
nya
e so
d
m
ü
v
a
a
i
smi
d
ş
üç
ya
lü i
iğin
rap
n
n
t
ı
t
A
’
ü
i
if
gan
’a g
arın ek çok
Şer
Tar
Irak ervatu
p
taş,
e
k
e
ı
n
v
k
ş
i
s
i
I
r
n
z
u
üze
rini
rten ce mü
u ko lduğun
e
mle
beli
duğ
o
d
ı
ü
r
l
i
a
n
l
u
ı
ö
s
k
m
ığ
’ta
el b
öne im ald
Irak e heyk
Sanat ı
t
n
çok
i
ı
’
ğ
v
n
e
a
o
,
a
malar
r
g
ır
t
t
d
ya
Araş Merkezi
gan
Tar
i
r
ora
t
a
a
n
,
i
l
d
T
i
ti.
ar
hitt
değ
olan rvatu
e et
Mu
e
SAM 57
ünü u ifad
tıcı
s
a
m
n
r
ü
a ko
ğun
e bi
böl
v
d
u
d
n
m
şı
ur
ssa
ş ya
de k
ir re
i be
b
l
l
i
e
y
i
e
la il
Çok
e Ay
y
i
f
Sa
nde
leri
e
c
n
ı
üşü abalar
ın d
ç
n
a
ı
r
e
d
şm
k
ıla
ılıla
ecin natara
anc
bat
sür
om
o
,
r
s
d
t
m
i
u
a
la
us
eğiş
luk
zim
nh
Tan
en d rumlu e Batı
k
eke
ş
ç
e
l
t
ere
v
ek
ka
r so
ası
zlen
erç
dik
î bi
e
g
m
t
k
n
u
â
n
l
ru
h
se
uc
ön
son lerini a
n ko lâkı ile
ilen
ayı
i
lâkı
m
h
ş
d
h
sted z.
a
a
a
n
l
a
l
u
k
m
e
ke
â
s
H
da
sl
ma
nek
in İ
ura
nde lar
oru
gele
esin ş bir y
ak b önemi
n
c
c
n
n
ü
d
insa
.A
da
düş
ıdır Saadet en ve “
çağ
r
e
a
l
v
a
i
ı
i
il
yen a tutm n, Asr- vaz ed
ldiğ
ır.
edi
ı
d
n
n
alıd
b
n
ı
i
a
a
r
k
m
d
â
h
a
pl
l
n
a
ı
t
h
f
lm
m a er tara
dar
utu
işin
İslâ
e ka ğu un
b
n
m
ü
eçm ir” ile
a
u
g
g
g
,
d
y
o
l
r
Pe
“şi
rle
ko
an
hlâ
ünü eçmişi sının
fınd
a
ş
a
”
r
ü
d
a
ta
en
en g
ı ve
nül
üny riyi
rlar eştirirk ayal d
üşü
a
d
şti
z
e
ya
eh
k
ı el
ğlu
i el
n
a
d
o
n
n
k
a
r
ı
u
i
i
l
ş
a
r
ii
uh
ek
sını
ol
Rom anlayı
Gem
ve ş
der
2
yat
nya
latı
i
1
p
e
k
0
ü
n
e
b
l
2
k
e
n
a
e
d
e
r
k
l
u
â
y
lı
e
d
k
b
ir
al
i
ahl
6 Ara dirme: Z e
rçe
ştir
nb
alı e ünces
k ka re hay
ları
eşle
len
n ge sal
ara
ırm
ş
ı
ö
l
t
d
m
ü
g
o
n
ş
z
ı
u
d
a
Değer
ö
a
u
n
pl
nü
şıl
a
uyg
Bun rk insa
slam
kar
n’ın ki
n to
ürü
ler.
ce d yasınd
ar İ
ma
ma
isi,
ü
bir
r
e
a
i
d
k
o
ü
T
r
l
d
ş
d
a
i
,
R
i
’
s
a
t
n
l
k
r
ı
.
i
s
i
l
ş
ü
r
ü
i
i
u
e
n
ş
a
d
u
l
M
a
n
uğ
lid
n”l
bir
nce Duygu
nı,
olan arak o
em
old
Osm rı
ma
üşü
nü
.
.
r
insa
r
d
“ro
k
ü
ber
için
e ön
a
a
ı
ı
i
l
r
l
t
r
a
i
d
p
i
d
r
ş
r
ü
n
ı
m
b
e
n
le
ko
rile
km
sma yadan
le b
ı içi
tiği
unu
din
ını
teo
bıra yan O
net
miy r Tez S
alar
tan
bağ
ö
’
a
e
t
y
m
d
n
a
a
dün em
ş
l
ba
nın
run
Po
yaş
kla
çalı mat dö
t
a
o
h
m
a
l
e
e
a
z
l
r
a
o
l
m
şm
ak
nın
zi
ya
ırk
zim
er
et E
akla
rak
Tan
insa n ve h
şam nda ha
Tan
ni K
z
a
i
m
a
l
e
u
n
l
y
o
h
m
e
k
ı
n
a
A
u
i
ü
v
l
s
t
r
a
r
e
e
d
c
şa
n
ya
du
serü esind
tı tü
ve
, ön
i ku
alan ır. Bu
laşa
dün
anla tlarda
nda
t
nel
çev
etin de yak sebep
r
k
i
ş
r
r
u
o
e
ı
i
b
e
r
y
r
h
m
ç
m
l
a
re
ras
anın angi ş
unu
lâkî
de â ir şeki
klaş
lara
geti
h
at, s de rom
em
b
uza
k ah
lma
klık
da
i
h
n
ı
a
l
u
a
i
n
r
ı
ç
ı
z
e
Pol
d
n
a
a
s
n
i
g
n
ı
a
e
e bo oğal ol
yas
den
mes ştiğine
emi
gör
k ar
de d
edil
dün me de
dön
le
ahlâ Polat’a
,d
n
k
k
i
e
s
e
ü
i
l
v
ç
alar
el
er
âle
gib
nce
an
di.
m
i
ı
l
r
n
ü
k
i
m
n
ş
u
i
tem erde g
d
o
r
n
üle
oz
dü
ma
ull
ub
nce
şün
.
arın değerle
ı ro
âm
r
l
t
l
B
ü
ü
ı
ı
s
ş
a
’ın
t
.
c
d
İ
kab
r
ş
ü
B
ı
ı
i
an
ı,
âm
ığ
,d
bir
ştu
şkiy
om
, İsl
nsım
and
mu
man lumun
nin
a
a
l
i
ş
o
r
y
d
o
a
r
ilk r kları ili
e
y
l
m
rk
op
a da
plu
şüm nların
ibi
nda
du
e Tü linde t
alan
kur
usu aber to nsan g
önü
a
lar
i
md
s
n
d
ç
e
h
a
n
o
â
n
i
n
i
d
ö
am
arı
ve
âk k ile ber
set,
rler
çler
ilk d
unl
elli
mu
Ahl
a
a
siya u değe
,
d
süre in ve b
re b
plu
m
t
l
ı
i
e
o
e
l
t
z
n
u
l
ğ
y
ı
iş
be
boz , hürri
ldu
ek ü n bask
erin
sine
iş o
gelm
ma
eml eğil, ak üştürm
e
ın
n
e
m
l
n
a
r
d
ı
l
a
e
sist
a
r
ı
v
d
k
lh
ön
ilde
çla
ydın amlar
an
ucu
lara rek âtı
şek
ini d
u
ama yani A
r
r
r
i
g
v
rom
l
e
son
u
b
l
a
e
o
e
B
e
k
r
ş
l
;
.
c
i
e
r
ü
p
r
l
i
g
e
ib
d
ün
şti
ne
e
e öz Bu seb
ı
esi”
lik g
düş
lmi
köh
a el
eyi
mal
eşit
ünc
reti
.
tilm
f
l
l
ş
i
,
r
ı
ü
ınd
i
t
t
e
z
ü
t
r
e
a
z
a
n
l
ş
l
d
a
da,
i
v
ü
l
a
n
e
n
içi
d
n
d
a
u
ı
v
em
ığ
,a
ın
da
,b
ka
ma
k
k
d
l
m
n
n
l
ı
a
o
â
a
ı
e
a
l
r
ş
n
h
k
h
a
m
a
n
“ah
geli
inin
in y
dille ken ro
rını
ra b
efes de bir
ula
arla
eten
lara
lir
n
an
r
z
z
i
r
a
o
a
a
n
i
i
fels
z
a
k
g
y
nd
rı
Ya
aşa
es
ak
yen
e
a
.
y
r
v
l
l
ı
r
s
i
a
ı
k
ğ
t
l
n
t
ı
e
a
o
a
s
ış
San ı
yen
ald
taca
esi
açıd
araç ini alm
yara termek
ünc
malar
âkî
bir
r
l
n
e
ı
k
h
’
y
düş
AraştırMerkezi
e
t
s
a
c
a
ö
ek
ak
ede
zim
ını g te eder
olar
Tan
icra
flar
tür
i
p
a
z
r
r
a
i
SAM
e
a
t
t
ad
ib
urlu eskiye
anın
yen
kus
om
r
p
i
n
i
e
y
gör
skin üzenle
58
na e
.
d
ekti
insa i olanı
etm
n
e
p
i
y
z
ve
teh
il ve
tad
k
Tür
m
e
k
Dön a Ahlâ
k
l
İ
ınd
n
lat
a
o
P
m
Ro
mre
E
t
e
Ahm
ken
alır
i
i
n
i
r
ifes
e ye aç vaz
d
n
i
r
a
es
bir
ünc
düş taşıyan
k
al,
r
em
Tü
alka
ık K
rak
h
a
ı
l
m
r
a
u
a
kur
unl
di, N Aliye
an b
fen
a
E
a
m
m
t
t
o
r
Ziy
ha
Fa
d
,
ır.
i
.
r
r
d
alit
a
ı
M
ü
n
p
r
H
min
ı
d
a
ö
e
e
g
ürp ıvar v
me
ön
iş y
nce
h
d
ü
G
m
ş
A
i
e
e
d
d
n
ş
at,
e dü an
ahm
pA
köh
esin anlayı
Pol
a is
d
in R de Edi
bu
çev
m
a
y
l
r
i
m
u
e
e
u
b
s
u
i
b
ç
l
l
nd
oz
p
be
Hü
rı
, Ha serleri tma ve ısında
n se anan b
a, to
m
nla
ı
ü
.
ı
ç
m
r
a
e
n
n
s
a
e
u
ş
a
l
ü
n
l
m
n
i
t
i
a
z
r
’
a
p
H
o
i
y
l
y
i
le
ün
to
ir
n
er
rine
rüş
klıg
şını
sey
çök
lild
çıda reyden
at,
dile
Uşa anlayı
bir
n gö
tah
ı
n
kî a
e
i
t
u
e
n
â
b
r
n
a
l
zim
k
o
,
e
ğ
B
k
s
n
l
r
a
l
an,
o
â
,
a
i
Ah
e
l
n
d
r
d
om
ah
za
i, T
şek
rab
kta
r
lâkı
s
a
e
ine
e
,
l
o
e
lik,
e
h
Y
i
t
f
b
n
n
.
a
m
iya
ri
lse
etçi
ile
eri
mu
rdi
bu
e
e
b
y
i
iste
z
r
l
f
i
ı
e
s
l
d
k
ü
r
o
l
i
k
f
d
t
i
n
â
ı
e
d
le
le
rla
ahl
erle
e, m
kılc
esi,
aza
mse
dev
kriy
değ
lâm üşünc rnleşm ından
eni
ve a
in
si fi
an y
s
l
b
ç
e
İ
i
e
m
k
n
d
ik
e
lm
ek
Ro
açıs
lara
syo
edi
klas ş Türk a, mod
irm
ları
ife o inin ra
zim
a
n
leşt
m
a
k
n
m
d
a
r
ş
e
a
ğ
r
vaz
s
u
ç
e
ak
ça
av
nt
ılıla
ger
ap
de d apılac
ünc
ide
mk
bat
r Kit
tı.
unu rvesin
düş er yen
y
rde
iir,
B
e
e
ş
.
l
rtış
amba
i
i
r
e
k
a
e
z
b
r
e
v
t
ş
ı
l
i
a
d
K
r
n
k
r
ın
e
m
a
atı
be
SAM
hem ereği
kad
t ed
geç
ırar
biy
eke
em
laşt
g
için
ı
ede
h
ı
ş
r
l
i
,
s
r
har
e
a
a
b
s
ka
de
nın
olm
nek aklaşm
lma l biçim
hih
z
gele
a
o
u
s
i
n
n
le
en
de
anı
ara
bir
ak y
şiir
laşm lı olar
na p unun
p
u
a
B
rk
r.
hes
an b
ülü
n fa
rom
ide
şün
e
ü
v
d
esk
e
ılır
ve
e
lind
ştır
ipi
epl
şek
ir.
ın t
alla
l
s
d
e
seb
ç
y
g
a
a
u
r
e
i
b
a
n
li
en
ni,
dil
e
ı ha
de y leştiği
ın
ças
lind
em
r
i
n
b
arın
şek
ö
par
i
d
n
c
i
u
yışl
i
z
n
i
a
e
b
l
t
ğ
,
i
l
at
an
eğin
en
Pol
lâk
ilec
ı kim ıcı ve s
h
b
c
a
a
n
a
a
iz
a
lın
at
keci
ınd
i, B
rom
ğim
le a
kışm
yas
Tene
ekç
2
lece larak e arın ça
1
n
i
n
n
0
de
i
ü
2
e
b
i
l
m
o
sım
er
ıD
sl
ıra
ge
Âb
ez
ları
30 Ka dirme: N
anl
ran
ile,
ent
and
a
l
e
s
b
t
ı
m
f
f
e
ı
i
s
ü
k
n
e
v
e
J
l
adl
sın
no
ur
lim
çO
iv,
’ta
Değer
11)
e
, Ge
ans
z ge
Arş
0
hat
ak b
t
r
’
2
n
ö
c
r ve
d
e
i
,
e
p
e
S
f
n
re
ıza
arı
etl
ır.
km
l
f
i. A
d M de Edi
y
d
r
i
a
p
d
e
r
E
r
a
n
a
v
v
te
inç
el
z
hm
ve H ça Kit
ali
Ale
gös
em
ı da
i sö
e ilg
lık
ğı A den H
l
t
r
s
ı
r
a
i
n
t
a
i
n
l
a
k
k
s
N
ı
i
ta
ta
e
et
ğu
Mim : Akın
ının
ne ç emsil
end
nok
a ya
din
rdu
rlar
t
in ö
ınd
de k de du
bir
tis
a
ı
d
n
e
i
e
z
n
ş
i
l
r
i
ı
c
a
r
k
r
i
a
y
n
e
y
y
(M
fik
nla
an y
em
irle
ının ının se
zeri vzular
ıcı a ve bel
en
rom enims
rı ü
itab
s
e
d
a
k
l
a
m
n
Bat
m
a
i
ı
b
t
u
şu
et
ur
tırm k nok
yıc
ces
k
esi
ş
d
e
a
n
l
l
e
c
a
t
r
ü
ğ
r
u
n
e
ş
a
ha
ba
r. B
oda
üşü lâk dü
a öz
sız
n,
udu hlâk d
elen
sınd laştı:
ma
ğım
ah
g
a
o
a
l
ası
kon
a
r
e
b
ks
an
üny
uşm yoğun
bir
an
e
l
d
d
n
d
ç
n
n
a
ı
r
n
o
e
l
a
k
l
n
e
ya
nü
ide
gel
gıla
ep o ut
sma
sini
rind
Öte
kay
b
ber
e
.
e
O
l
e
a
r
z
i
s
r
a
ç
m
ü
s
ş
e
vc
a
be
ter
um
me
rnle
a, G
asın
gös
opl
apt
ode
km
nda rk
ini
t
ı
i
r
u
ç
m
i
e
ve t
K
l
ı
a
m
k
es
anl
edi
rtay ı toplu olsa Tü
lsef
t
Osm
etm
in o
a fe
a
a
n
i
m
d
B
n
s
ı
n
a
n
di
ve
la
larl
ma
Sanat ı
dın
ken
leri
e ro
form tır. Ay
nce
v
a
ü
malar
n
ş
ır
k
t
,
dü
Araş Merkezi
lişe
mış
m
baş
ı
e
z
i
ş
i
r
g
a
t
i
an
te
rle
gib
üm
reç
fiki
sine
SAM 59
izm
nce
u sü uran H
n
ü
b
i
ş
ı
şt
dü
fem
yan
ılar
u
t
l
a
e
l
n
o
v
ş
a
la
k
ni
bağ
ulu
ile b lekleri
lusç lâkı ile
z
i
u
a
ik
h
an
tçil
ma
liye
İslâ
,
r
mil
la
ram
kav
nda
ı
s
a
y
Dün afıza
ı
l
man lık ve H Âbide
s
O
Geç Mimar Jübile,
men
v,
i
k
ş
r
r
E
A
Alev
en
am
am
t
r.
a
ı’d
liyo
anl
k iş
a
m
r
s
a
sı, O çası ol
ğer
ina
r
b
a
a di
k
p
r
a
r
r ve
n
r
i
o
v
b
s
ılıyo
lme
-i E
ç
lar
nın
e
l
a
a
ı
n
abi
y
i
a
z
m
z
n
n
a
z
a
ı
i
y
u
H
m
h
kan
k uz
anı
tari
me
k ço in kull
ıra
s
a
bu
ı
c
n
a an kişiler
n ya
Bin
anı
iş’
ç
m
m
r
l
ı
i
t,
er ü : 1786‘seç barınd lıyor.
lgel
r
ima
e
z
ş
i
b
y
n
i
a
h
a
l o
ı
lan
edi
nT
tari
te b
rine
o
çılış
f
ç
a
e
n
i
l
k
e
y
in a ıldıkta
asn
aca
sür
v
t
mla dönem e
i
n
ı
u
ş
e
u
n
r
r
b
ç
r
a
a
ö
a
n
t
o
t
i
g
e
i
k
e
a
l
,
e
39 i
me
esin eşrutiy
ada
nım
ylem
em
evr
; 18
t sö
Bur el dön
ulla üzenle e
d
,
e
M
k
m
l
a
k
.
l
e
v
i
v
I
i
e
ıy
ş
in
hs
ön
eI
kd
rist
; ar
ttiğ
de d e sıras
tari
sı d
loji
id v
akte
r
em
ğ
me
ara
,
nem krono
am
i
n
ö
e
ö
z
kar
h
9
r bi
ö
l
k
d
3
n
e
m
18
/
loji
l ta
leş
diğ
Bu
bdü
aki
üç d
i
ı
k
o
;
.
s
c
d
i
A
i
r
u
e
t
a
.
n
n
id
II
yo
em
ra
sı
.B
vi
r.
rim
in
ara
rok
dırı di arşi
dön eçmiş
liyo
ıyor baskın
dev
i
ü
l
n
i
ı
ı
t
e
b
k
k
r
r
r
i
v
n
g
ra
ay
e
el
ba
bir
ara
en
i ke
son mat’ın
t ol
ları
eci
eşm larak b
ver
m
l
ü
ç
a
i
r
l
t
m
n
n
i
u
i
r
ü
ş
e
z
o
m
ip
n
yö
ıt
lle
ode
,
bir
Tan nemli
t yö
yap
şme
one
rm
rşiv
sini
bir
nle
ö
ima
i
a
r
z
r
rasy rşik bi
d
e
i
n
m
n
a
la
en
da
od
he
na
si o
le, T rken k
rm
am
mo
at
i bi
öğe
e
,
eyiş
avr
ç
m
ı
i
k
n
d
d
s
k
i
z
i
e
r
a
l
i
n
bi
in
)zim yor.
ylem ise Ta
yen
kB
em
tan
i sö
pısı
vra
n
di
re
ri h
a
i
m
rşik
E
e
e
e
y
l
s
i
b
l
i
z
e
e
ona
kü
ms
bil
ir r
abu
ine
Her
e
e
m
ü
k
b
z
t
j
a
i
m
e
i
da
H
d
ce
elt
dey
slın
lan
nem
zler
II.
yüc
a
o
hem ve abi
ö
ı
ü
e
i
a
d
y
n
v
v
d
tı
i
id
sı
ile
ile (
arşi
ılsa
deana
apı
ü
jüb
Jüb dülham
Abi
llan
inin id salt
üm
ile y
u
n
n
m
i
n
b
k
e
a
ki
e
b
ö
n
l
ü
a
i
j
n
A
m
d
o
m
v
l
d
.
ö
i
a
i
ş
e
ı
ıda
r
I
ş
s
d
I
ey
nle
ülh
âla
say
lerc
ide
ı ar
itik
r
d
n
l
l
z
m
k
b
e
â
b
ç
o
n
ü
o
a
d
a
p
sil
lı m
a ge apta ç
II. A dilen y
mo
ının k Osm n reel- karan
em
fark in taht
e
ı
ı
ıllar
İl
kit
nı t
n
ç
a
ı
n
t
.
y
,
ı
r
ş
ü
r
a
e
t
r
a
n
g
l
n
o
i
me
ıla
bi
ıy
ici
tay
pıl
Bu
tiye
ükü
yap
net
ı,
i or
alın
n jü tıra ya
şru
h
ğ
y
ö
e
e
ı
e
e
,
l
l
e
y
l
l
r
i
e
a
M
a
g
id
le
üb
bir
et e
h ar çok
me
mid
l ab
ına
lü h
ci, j
rriy
tari
lha
usa
çük eri, çeş
lam
ir
l
üre
ü
Hü
u
ü
n
b
s
u
d
b
k
l
a
ş
b
i
n
ü
ilk
el
k
ulu
değ
II. A ası’nın
ere
ükl
kul
ı ve
üyü nı
kur
en,
ri iç
için
büy r: saat
nb
tlar
’
e
ı
i
la
ı
l
m
a
,
s
ç
ş
ç
lam
s
k
i
a
a
r
e
k
E
alar ümde
av
pat
iyo
üny m dalı
sür
ma
S
m
r
d
…
i
d
a
l
ı
a
e
l
a
l
r
ı
ö
t
y
l
a
i
m
m
b
l
u
t
i
n
n
i
‘
ş
l
k
k
e
a
i
ü
i
u
i
r
a
e
ger
üth
dek
ri v
iği b
kon
Osm k çok ü ı ve I. D meye
min nümle söz ett denli m
ik
ece
ğ
e
e
ı
r
d
i
p
n
d
a
b
s
e
ö
ve
u
dö
an
den
yıld
üste em.
nb
yaş
dem
lum
lus
esin tmeni
üst
rin
n
gün
ü
top
e
ö
m
n
l
c
e
ı
ş
d
l
t
r
e
e
k
bir
işim
ulla
ünl
yüc le birli
değ
.
koş
büt
üstü
i
lığı
n
n
i
h
t
yor
a
a
ma
a
r
t
e
ğ
i
ş
u
a
liy
ul
ştır
ib
sı)
a
adi
a
b
c
yar
l
a
ı ola
a
ı
p
l
e
f
l
ğ
n
a
ı
ı
bi
şm
us
lad
yap i anlam
am
ük
elle
rak
baş
bir
in
at k ın büy
i Ev
yon
s
s
ş
s
e
a
e
a
b
n
r
n
s
m
ülu
l
i
i
a
a
l
z
e
o
g
e. C
n ik olan b
mi
Ha
i
d
m
(
e
r
u
n
n
e
i
v
r
i
ö
u
gi
ilel
Arş
biri
etim
bir
ir k
at d
ver
e
Jüb
den sın ve
dı b
dan
zim kleşm
kısa meci
a
n
n
n
e
ı
c
n
ı
i
a
c
d
y
a
T
er
ra
t’t
ati
yıl
leş
(ba
ara
etel
yüz
e sa rinde
okr
ima syonel
z
r
.
z
d
a
9
ü
n
ü
g
1
b
a
a
ölç
ve
mle isiyle)
yle
,
da T timin r ğı ilk
ıyor Diğer
önü
ünü
rşiv
tk
nlı’
n
ı
d
e
l
t
e
a
a
a
ı
l
n
p
y
a
k
Büt
sm
ya
ım
yö
or.
nd
rço
v, O
yay veriliy
eni
rak
nde
i bi
fını
r
i
a
f
k
l
a
ç
l
a
i
a
arşi onra y
a
ı
d
yı
r
s.
l sa
ri v
alar vrupa’
mle ,
es
Sanat ı
öze ilavele
çab
i isi
sür
A
n
a
b
.
e
i
i
r
r
k
g
l
nm
rş
bi
mala
mış
olay
usa
ma
AraştırMerkezi
tutu lardan
açıl
am
ve k adece
a
k
ı
t
l
,
n
l
a
k
ı
ı
s
l
sa
ım
icra
sağ
ulu
n ve
nan
lan
SAM
aha
ına
kul
pıla tasarla
d
a
n
y
ı
n
r
baş
ni
n
la
iyle
üze
i içi
ttaş
yes
yur
eler
tik d esi ga
a
60
m
r
l
i
ok
m
nab
bür
tiril
ulla
e et
k
n
m
rı
ida
atla
okr
r
ü
b
nce
ha ö
a
d
,
inin
mi
etim d döne
n
ö
alar
ty
mi
lha
tiye
lam Yazara
t
ü
u
u
r
d
k
.
eş
Ab
zer
yor
n, M iği II.
ben ü bulu
me
d
e
r
k
inşa i
n
r
e
i
E
rüc
ler
kez
öst
ü
i
g
m
ges
d
k
i
i
k
önü düşün
sim da,
da
tep
d
n
n
l
ı
ı
ı
l
s
ın
sy
lar
ini
et a
yas
rlık
ara
cülu lemes
rriy
ima
dün a ve p
ü
ı
n
l
m
H
e
n
d
-i
in
lan
düz
ide
sma
r iç
ı,
arın landa
cı o
açla ni yap
e Ab ncisi O sayfal
ara
r
ra
m
n
ö
e
a
g
ye
’ti.
iki
ide
rm
cı a
rin
nh
ı
ı
r
;
n
e
t
e
i
r
e
l
ı
ş
e
d
t
e
iyet
h
l
m
y
a
t
ş
r
i
l
e
l
r
e
e
a
iğer
n
d
l
a
h
v
z
ü
e
us
b.
ga
or
e, d
şru
iH
nde or.
v
y
i
e
k
d
m
ı
’
r
e
a
a
a
ç
e
1
m
r
k
a
ide
1
id
rd
r
ıy
üz
ola
içer
k 19
zırl
u tü
yala miz Ab
alan imari
l
a
a
n
de
b
r
a
ı
c
i
h
e
d
n
n
i
is
in
eğ
nem
arı
ea
ka b ğını m
ma
n
c
m
ö
b
ş
v
ı
i
e
t
e
a
d
l
t
n
z
i
a
i
b
e
a
ir
ir
rın
eb
ltan andan
t’in
sür
bam ganda
ığı b marla
gör
in b
tiye
n sa
y
zun
lad
i
a
u
a
k iç
r
ş
r
u
i
p
e
d
a
ş
m
ı
b
o
b
ik
a
as
ki
ilm
pr
n,
Me
yan
yen ığı
aya
İnş
zık
şle
ı am olünü
bir
e
neb
a
i
m
r
ğ
,
r
l
ü
y
y
ı
i
e
e
ş
a
e
d
lışt
de
nd
ad
az
dü
ır b
nr
gör
bir
abi
cı k
e ça r
ıda
aşla ultanı
ayıl
e
a
n’e
r
y
n
s
b
z
ı
e
a
e
e
ı
l
o
ş
a
ğ
r
i
i
ı
s
ı
ı
m
p
ay
hat
laşt zleştirm öyle b
iği,
nab
Erk
em
ve d
nm
z
iş
pay
mla
ltild lığının
ü
ız
ula
dan
i
a
e
s
l
r
mu
m
g
i
c
m
r
a
ç
u
m
ı
g
l
m
’
ü
so
ta
lü
uğ
ağ
ba
a il
k
r ge
nal
ny
ö
d
l
b
i
el
i
a
a
r
r
u
l
s
s
b
n
b
k
a
u
e
k
‘
n
h
l
,
nu
pı
ari
li e
ihs
le k
asit
rklı
a
t
r
O
y
y
da o atının
y
a
b
.
a
a
e
f
e
t
i
r
c
d
a
a
n
m
kh
üyo
an
ade
abi
ula
ın d
lum
me
öne
salt
düş
r ki
tık s
kur
top
r
arın tırma
o
ik d rlendir
l
e
e
a
y
l
n
ç
ı
d
l
ç
a
o
o
l
e
i
r
ğı
ir
e
laş
ğe
sür
şek
ın a
a da uyor v
i bu rak de
la
eşru nı
r.
zyıl
tad
m
p
ü
ldiğ
k
asıy
a
biri
y
i
y
o
e
l
lıyo
o
a
i
d
v
k
o
m
a
,
n
e
i
ş
n
i
r
a
k
ı
k
s
e
l
a
den
d
i
ş
i
l
k
y
j
r
a
i
l
l
n
k
l
a
ı
e
ç
i
l
a
n
r
a
a
y
t
l
ağ.
le
la
şa
u
ag
bu
nd
ree
nos
ese
ta o
’in
ğu b i,
ğı–
akla ir prop düğü b r arası
k
ı
m
n
u
Y
o
d
i
e
.
d
l
l
n
r
r
m
b
m
la
ül
sin
lışı
bir
kalı
Erk
a ku
gör
ıyla
öne
işki
rluk aya ça
esiz açtığı
sınd ayla il
dım asının parato
a
h
işle
r
m
r
u
l
p
a
b
y
çm
ru
aa
fız
Şü
ya
e
z
m
u
im
a
ı
a
any
l
g
k
ü
f
h
n
p
a
m
T
n
in
h
ı ro
ış
rın
ir.
–so
ığı
leri
kam
tart
ri
nem ynadığ
k ile yapıla
anl
md
ı
e
ö
l
l
e
k
nda denge
r
d
ş
e
a
n
ı
a
o
u
en
m
u
al
dö
zam
nus
mim tüm b
ene
dan e, bilin
atik
apı
bir
ıt d
z ko kımın
ik y
r
lom matik
d
l
n
ö
l
a
p
o
a
s
z
a
i
i
b
v
d
n
iğ
lk
ba
Ya
lo
sem enin i
min çekild
rini
esi
dip
ale
bu
r bi
eti,
k
ilm
l
;
e
n
r
y
çok
r
i
i
ık h
ü
a
h
l
o
d
d
r
d
a
ı
y
i
i
n
a
n
n
u
b
f
ı
e
r
l
a
t
m
i
l
t
inşa mayan ilir.
öne
nun
n ku ların a niden
ilişk
et d
b
k
nde
e
da o
i
y
un
a
a
y
i
r
l
n
y
t
n
e
e
u
u
a
a
u
b
n
n
ku
üz
n
m
eşr
eni
leşm
anı
da o imi za
rın
ak o
II. M odern
etm
pla
üny manlı’
ı
k
olar
a
d
y
işle
t
e
ş
a
e
in
çm
ni
nv
Os
i
a
e
ri k
e
y
rriy çi bir m
g
e
n
y
ç
k
e
n
e
ü
e
v
aha
G
da
as
lm
dü
k
iH
re d
slın
aki
fıza
ebi
bir
nili
dee
a
r
a
d
i
i
i
e
k
t
h
n
a
b
y
n
ı
r
n
e
e
s
A
g
t
in
bi
ci/
ma
ikile
n am
alis
ne y
irin
ini
rim
nb
klan öylene erine d rin ide
zeri
çtiğ
a
a
dev
ü
i
e
y
d
c
g
A
z
v
in
ıs
arın ekten
art
de,
ak ü nda de ha bir
ldığ
yoll
m
rün
in
ırm
a
31 M a yapı
a
n
t
ü
l
n
e
ş
D
t
i
l
m
.
a
ı
s
i
l
msa
ap
afi
ası
sın
ı za
şru
ilişk diyor.
ogr
anı
er y r toplu
sım
ayn
me
ek
n
h
n
e
t
ı
c
o
,
a
e
r
t
ile
yi
ry
l ik
da
he
öre
e
b
i
e
rriy
e
t
g
a
e
b
s
n
ü
i
r
v
n
ikti
e
e
ö
a
a
er
a
iH
n’
in d
ıml
in g
rad
birl
me
and
dedar
tan
ir a
min utiyet’
sel
Erk
Abi
, bir
z
n
b
h
i
e
u ka
i
e
t
u
r
d
a
b
r
d
n
i
a
i
d
ş
a
t
b
m
n
n
e
ı
n
a
r
u
l
ye
e
ru
an
he
rom a II. M
alan bir top
k zo leştirm
için . Hafız
d
ini
me
up
t
u
z
r
e
g
b
ü
yılın da yer e bağlı
s
i
şa
ir
ilişk
iyl
sın
k in ni ölüm em b
bir
ara
h
pliğ
i
lcılı
i
d
a
a
k
s
d
n
u
n
âh
lu
ke
ma
azg
Sanat ı
pam k bir u timin
ı za
am
a
n
n
e
c
y
malar
r
n
ır
a
i
ı
a
t
Araş Merkezi
laş
tut
ve
i yö
eb
z
i
d
n
n
r
u
e
i
a
y
r
a
b
em
sınd nge ku
olan rından ezar h
SAM 61
ara
e
a
r
d
l
m
e
ç
r
r
l
bi
bi
ara
a
sim
m
d
e
e
k
n
th
rklı
rası
anı
le fa hepsi a
y
i
v
işle
n ve
e.
laya ir proj
sağ
b
ı
l
ı
ar
baş
rin
işile
k
a
md
bir
nla
ir a
k ve da
a
b
ı
m
ak
alar
rtır
lışm larını a k okum revi
a
ç
bu
ıkış
lara erin gö im
iş ç
nda
ti o
l
r
ı
e
l
i
iş
r
s
g
üze
A
ilet
re
gay
k,
e, m sinde
zele urma
d
me
ü
n
i
m
r et
öte
kk
yet
a
ı
a
n
l
d
ı
r
h
n
ı
bir
e
an
Ni
yak
hab nmak,
ırm
t
ün.
n
ş
k
e
n
a
m
su
ar
ind
ımı
k
mü
rına yaklaş
a ve . Kend
a
üyü
r
m
b
u
k
ya
n
n
n
kor
ezli
ma
um
iliği şmanı
ları
erk
ağla ri topl
m
s
rihç
a
l
a
n
e
aşım
t
u
l
;
o
e
d
r
l
k
y
o
e
i
i
i
l
r
a
y
in
bi
dek koleks
mik
.
eler ıklana
ezli
elin
ını
me
ası,
dur
erk
kây
da
ç
u
i
m
s
a
m
h
eliş
m
n
nım
i
u
e
g
k
a
a
l
c
a
g
l
i
i
e
e
r
z
t
r
i
n
y
i
ç
a
u
m
b
a
e
in
k
m k rın ger rülmes
ğişi
i izl
ün
alel
min eri ve
öne
par
a de
erin
gün
ğiti
y
d
e
a
u
el
afla rak gö
l
r
n
b
n
rin
e
y
ı
ğ
a
üz
da
ası
asl
la
nes eyicile
n
m
o
e
foto
tkıd
ı
m
e
l
l
ı
d
z
z
s
a
c
l
i
u
ü
a
a
z
v
i
e ka
r
ş
e
m
M
i
a
l
n
e
:
i
u
ş
l
i
r
i
i
m
ğ
i
u
e
b
im
rd
el
ğı
eç
şlar
eğit
Kon ilde ve aracılı
sind
tem
kü g
Bakı
k
ı
oyu renme
kün
çün ızanın tir.
r
e
kle
b
m
i
ş
a
ü
l
l
k
şu
am
af
on
eM
öğ
yle
e
ş
n
y
h
i
ö
i
n
a
h
i
m
i
s
B
e
y
k
v
e
k.
ler
ver
t Tar
kole
ne v i birey ı kılma nç ve
am
Sana
imi
anl
n
a
c
ş
SAM
i
a
a
l
, in
ar
.
ge
a; y
tum lamak
rini
nm
e
u
ine
l
u
t
l
e
,
ğ
i
n
r
a
bu
s
nliğ
e
s
e
e
c
i
k
n
e
ş
m
i
b
i
ze
değ önelik
ilgi, e değiş
mü
t
ının
in b
d
r
y
ay
vcu
n
r
a
e
i
l
r
a
r
me
bi
rup
ele
e
upl
r
g
c
d
l
g
i
n
e
ü
e
ic
eli,
düş
ve
işi v
zley
an i farklı k getirilm ilmeli
m
a
d
rklı
z
i
e
k
g
a
O
em
lı, fa
lar
na
d
a
o
u
n
ı
m
l
gü
eri
?
rum yorul
bağ
dell
alar rın yo
ruz
a
o
o
f
m
y
a
ş
m
ı
l
a
k
çalı
onl
nim
ına
e an arım
kgöz
ğre
ksiy
cağ
nn
12
p Gö
s
ö
e
a
a
0
e
l
l
a
2
ı
n
ı
l
z
o
y
r
m
T
m
k
i
e
k
u
a
e
18 Ek dirme: Z
akta ına far
um
iz z
at v
a
ı
asıl
nuğ
len
iğim si San
ar
o
n
l
d
k
p
e
klar ğrultud
Değer
id
.
gru
site si olan
ldu
i
e
l
r
ş
o
m
l
o
i
i
e
e
a
d
ı
t
m
v
y
i
c
u
m
u
ği
ni
ye
ara
sor
etiş
t
tiril
er b
ze e
k Ü etim ü
el il tim
ana
eliş
itim müzel
t bu
kni
Mü
S
g
ğ
r
e
m
e
“
e
ğ
e
i
T
t
m
e
n
l
ğ
ir
ız
eö
eh
(ki
cak
isiy
in o n
r), e rklı
in b
km
Yıld tesi’nd
aya
ekte
ndı
end izimiz
i
Etk
nA
a
m
K
n
l
l
m
i
a
a
i fa
.
e
a
ü
ı
c
l
k
n
n
d
i
k
de
Fa
dsı
te (
ipli
Tez başlad ışlar”
zen
diğ
a
s
k
r
ü
i
e
i
y
e
) ve
t
d
y
d
r
ş
i
i
k
i
m
r
r
l
e
a
r
i
n
a
l
e
h
i
d
i
l
n
k
i
r
şt
ıl
sı
ab
ece
ari
Ka
nB
erçe rçekle
zele
serg
nas
at t
alın tık sad
g
şma ümkü
ü
e
l
n
i
u
o
a
n
m
n
e
i
n
g
vi
ar
er
ky
in
ko
da s
ren
eM
işle
ları
lar
ara
iml
ğin
.
ihin rumun ifesi gö
ram sağlan (ki bun ğildir)
ece
eğit
l
g
i
n
Tar
o
z
ı
u
b
r
t
r
a
i
a
e
p
r
a
a
o
v
y
d
l
t
e
i
l
a
k
n
la
c
lı
esi
irlik yapma e sınır
ilm
ikin arı olm in insa ılar sağ a
b
b
ş
a
i
l
i
l
n
ı
da
o
a
tk
rin
şm
lar
kaz
glar
dep
rkın
yın
ikle
n ka r konu
o
i
a
a
k
l
d
f
i
k
y
r
l
a
t
i
r
t
n
i
e
kt
u
le
i ka
ece
üz b
biri
um
n iş
serg
der
üm
leri
dur
ne
ğ
e
u
m
ü
arı
n
n
i
t
b
t
a
ve
ği
üş
m
i
in
ikal
e
r
t
r
d
a
i
e
.
z
e
l
üm
u
l
e
l
k
o
B
iz
in
p
ze
lik
di
böl
peş
mü
ştir
iğim e etkin
tim
çin
r
i
e
i
i
d
l
n
ğ
i
e
b
ş
k
e
i
ç
d
i
z
,
çe
er
ir.
ları
mü
imi
ger
ı, bu kişiler
nh
lma malar
eğit orusu,
kted
n
irile uşma
o
e
t
e
a
ş
z
m
r
e
ü
n
zm
kl
”s
üz
ek
ştu
“M
rçe
uz?
üm
i, ko
ve u eri ger
olu
uya
arı
l
ıyor nde ge zilerin ündüğ
r
l
l
e
a
o
Sanat ı
n
s
a
ş
e
u
esi
açm am etm
ul g
malar
k dü in de b ğini
çev
d
AraştırMerkezi
ara
ı, ok
çer
l
r
e
e
c
o
m
l
e
i
istih
ap
rg
bil
gra
v
e
a
o
e
s
l
a
r
c
y
o
p
en
ta
ni
iri
SAM
len
i or
leri
nb
ğin
dizi , düzen
rda
e
a
ç
l
r
e
ap
de
iz g
cev
hal
62
iğim .
cek
d
e
l
e
i
i
ver
ünm ilginçt
düş
a
l
y
ı
hiç
s
rma
çıka
Ka
m
ğiti i
E
e
lerd nlikler
e
z
i
Mü
Etk
et
m
h
kme
A
n
ezca
T
e
driy
sa
. Kı
eğil leri
d
i
l
m
eter
ğiti
a.
da y
ze e
a
ü
s
und
a
l
M
m
.
ğ
u
r
a
r
yo
zs
k du i
tarı
bira
lma
kur
ib
arı
o
ı
l
k
t
r
n
a
r
ala
da
nt
er a
i
l
n
r
m
kli.
e
a
e
ş
j
t
s
ro
alı
ere
üşl
ç
p
g
n
i
i
i
hli
l
l
ö
s
e
e
tari
ri d
lme
e
6
vad un vad
i
g
3
z
i
9
ç
la
uz
yrı
ığı 1 arın
fler
klar
ise
in a bir
laşt
ralı
ede
n
y
tu
a
i
h
a
a
i
n
r
m
(ki
n
o
er
np
ır
ğiti
Uzu rak ye
lab
den
lan
rini
ve h
k
n
i
ş
l
i
r
k
ze e
i
b
a
ı
s
a
i
ı
l
ü
b
ı
çl
.
en
m
artı
ilg
lard
aya
yap
ma
tılır
ğı b mizde
lerd
a
m
a
ıllar
ı
i
i yıl
l
l
y
c
a
ğ
d
ş
u
i
i
l
ı
ı
i
m
ld
ba
ur
as
r
ley
e aç
oru
ldiğ
edi
ri k
nle
ları
onr
Din
ı
bul
da k zesi’nd üne ge lmeye
ma
mle
ğ
90 s
ş
a
a
ü
ı
ı
l
k
y
l
d
nen
ü
ça
bö
bi
ug
çıl
ı
dün
alan
ekle
nu
pı M tıldı) b
ka a yonlar
itim
itim
b
u
l
a
ğ
bir
ğ
ğ
a
â
k
e
e
l
u
â
a
üne
e
d
nh
an
Top
mis se
kap
ın h göz ön u
zed
e ol
leri
ınd
n
m
n
n
e
ı
i
z
i
t
r
a
z
n
a
i
mü
t
a
ı
a
ü
n
ğ
u
al
ar
çok
a en
uğu u
ri m
ve e yüzyıld
ğun
ze
ışm sorunl
rud
mü
ya d öncele üzeler
.
udu ter çal
o
r
9
i
k
rus
k
s
o
1
o
i
o
k
a
ey
me
an
ği s
me
am
n
e
ştü. a pek ç
v
ş
e
d
ü
n
e
n
c
Dah
m
r
l
i
e
a
m
ile e e erişe üzeler
ver
anl
cıyl
nül
stem
sına lerinin
ini
zam e düşü m ama ikte si
m
ey
m
l
,
z
i
vga
e
t
a
ü
i
s
a
l
i
t
d
d
ğ
r
k
t
a
i
k
cek
i
m
n
e
i
i
ı
k
l
b
ğ
l
e
bi
eli
bile mutlak
yin
dığ
bir
ler
ne
c
ılla
a
e
e
n
n
a
y
n
ı
i
p
d
n
l
d
z
k
ö
a
.
n
a
u
ş
ü
n
e
,
i
r
y
i
r
y
e
a
t
d
i
u
ğ
m
e
d
i
0.
er
ul
ed
do
rad
ızı
ır. Y
ken
eğit
r. 2
ir y
nı b
ir.
bilm ar. Bu
nb
mım
ulu
sin
zan
üze
a
rası
e
ü
len
a
d
r
g
k
k
k
n
i
m
g
r
kur
e
r
o
n
e
i
m
a
ro
ve
ma
50 s
nh
i
ile b si ile p
lar
onr
öne
ede
esi
lar
baş
dek
r ise hten s
i
’
m
a
n
m
e
m
l
r
ı
i
ş
n
y
a
i
g
e
r
ki
m
laş
e dü
aları
u ta
tem
Tür
alış
yak
.
eşin acağı
sef
nuşm
eğil
da b
lik ç
p
o
e
.
l
ı
K
d
e
k
l
ı
a
ğ
i
i
i
n
a
c
at
d
rl
yö
uşu
aya
e m rı yete
diri
rdir
debiy
bul
vin
gör
işim
te e
a
ürk E
e
l
e
a
T
s
i
a
z
y
k
s
İlet
i
n
a
mu
Klas
lışm
’da
lme
nih
iti
uğu
edi
olu
i ça
SAM
tesp
Kon eğitim e Anad ha kat
m
,
ru
ze
nv
rum
a da
r du
mü
l’da
tiyo irim
ınd
e bi
s
u
ş
c
i
ı
b
n
d
n
il
ak
Ö
nek
rab
İsta
ar.
pm
r
ç ör k yol v
e ya kiler ku
a
n
k
zele
r
bi
ço
mü
dan sıl iliş
n
a
n
l
e
ı
y
rd
ek
sı
, na
e
ger
sı, a
lma
var
ir d
oru
lma
m
ı
s
ı
a
r. B
p
c
n
e
a
ı
l
ya
r
y
r
tad
i
i
a
iht
bil
rul
nok knik
e
e
o
z
u
y
s
i
ç
e
.B
ne
ğru
rını
ız T
ilse
e do
arih
lab
olla
Yıld
y
u
,
,
r
t
diy
y
n
rk T a
e
ezen
u
a
t
ü
G
ü
l
ş
m
n
o
r
T
’
2
u
l
k
l
ü
de
eh
01
,“
lığıy
çok
üm
ına
ukad
sım 2
0
ük o n Akm
baş
Böl
llül
has
16 Ka dirme: M
201
a
a
”
ü
k
i
i
c
s
e
3
l
n
r
z
i
t
n
0
d
le
le
a
0
gö
Te
zec
si’n
biy
Değer
te 2
Aile
riye
Mü
üze ı bir
nan
ede
irlik
ltür
M
k
b
ü
r
Kad rsitesi
i
ı su
j
r
a
ü
K
s
l
a
ı
o
ı
l
l
T
r
r
a
ç
k
e
a
o
a
d
k
ve
iv
pl
si
ke
ın
ış a
ptı
açl
Ün
Dili
atı
Kla
gru
iyat ve bak
m
a Ar nda ya e ihtiy
k
ü
e
r
b
d
l
biy
l
e
h
ü
n
e
ı
ü
d
T
e
c
d
s
u
u
r
n
E
i
s
n
a
E
e
s
r
on
k
gö
ve
nu
.Ö
enl
ri a
site
ir k
Tür
rtak
etti
i ko
hle
r
iver
retm
ski
ni b
ş, o
n
ahs
tim
ğ
i
e
E
tari
e
b
ö
Ü
f. D
y
r
m
ü
ul
m
ril
öğ
Pro
em
b
e
dan
ü
n
ı
l
h
h
ları
n
v
a
i
a
n
ö
a
r
ta
İst
rma
şka
tı B
r.
lışm dından eğitim an alın
ı
t
a
a
e
a
l
ş
y
ç
B
ş
i
i
t
i
ra
r
lı
b
d
pilo
at A
iş, a
et iç
Ede lim Da
klar eliştirm
i
San
lem e hizm e çocu
g
r
,
e
b
i
i
z
v
l
l
a
v
vu
et
be
ek
An
ler
çok
ler
niy
sür
l Ya
üllü
cek
ile,
ma
rme rojeyi
e
i
l
e
e
i
d
gön
K
b
b
n
p
ü
la
rle
erle
tecr n yapı
değ
Sanat ı
üşle
ddi
a
i
n
c
st
ö
m
ü
d
a
u
z
i
a
b
malar
r
ır
r
ı
t
ge
he
Araş Merkezi
dah
,
.
,
klar
i
ı
r
ı
s
n
e
d
.
i
a
r
a
şl
Yaş
ulm
nem örmü
şika
g
SAM 63
in ö
ştur ği de a elik bu
ğ
u
u
l
e
n
t
is
kti
üy
ın o
e
uğu
r
)
r
i
d
a
e
l
l
b
t
i
g
o
dar
Mg
şey
eler
stan
lem ra (ICO
,
n
z
ı
e
la
Yaln de düz
um
kur
ey
ı
z
s
ü
d
ara
slar
Ulu
a
ınd
t
a
y
i
i
deb Aileler
E
e
v
rih Kültür
a
T
vuz
a
k
Y
r
al
Tü
Kem
I.
ekim a
t
i
d
r. N
kın
ipti
hak un
sah
s
e
a
c
y
n
l
k gü
ıp o rünce
ba İ
ptır
taca bat, Ba
a
gö
u
y
k
u
ku
ma
un
kor
r
y
ğ
ı
e
e
t
l
u
i
ş
d
b
.
in K ye ara
e ol
iştir
edd
en
zli
rind istem
i
e
Ala
g
len
y
y
i
i
n
l
ö
e
n
r
s
i
d
e
i
y
es
rıp
ğu
gizl
etm n oldu
çıka
ının
r
n
a
m
l
a
ı
t
a
u
a
y
at
ayı
irşa ye dev
ş, b
si is
biy
istiy
is
lmu
Hır
ebe
Ede
l
asım aynı
o
ife
uhl
n
a
z
k
K
t
p
e
r
a
l
M
e
r
n
v
ü
s
i
i
b
a
u
T
a
b
n
l
e
ı
k
si
nd
oğ
ak,
adl
is
ne s
lasi
dizi
’ın
yatı
Anc
uhl
mü
na
hak
in K
ebi
yas
am
ü
s
l
u
l
r
n
İ
d
İ
’
ğ
ö
g
e
i
r. M i sene
a
a
u
ı
o
z
n
e
b
t
r
b
d
ı
e
ş
v
’
a
a
p
ı
k
n
s
r
B
k
ı
h
u
ra B uğram
İlya
Me
an i
tari
bul
alar
ltür
son
aba
e
ürk
iler
tınd asının
“kü
uşm
n
ş
n
B
n
T
a
i
i
i
e
n
f
.
r
ü
k
b
d
e
o
k
le
v
er
K
ki
iş
du
ab
se
üm
aile
t ta
adi
ğuy
’nın şa’yı b anet ed ini
erm
e
m
u
l
h
a
v
u
v
b
n
n
r
n
ı
e
s
z,
ko
Pa
vlâ
an
ese
ad
a em dirme
avu
şık
Me
ırm
Paş
e
den
an’
n
ren
en Y dland
lu Â
e
Hz.
m
l
âm
e
k
ğ
,
aile
s
v
v
e
n
o
a
n
er
tç
aş
rib
tli
hO
la e
ka
a
s
a
i
P
y
a
y
a
ğ
e
ş
k
ı
r
e
o
G
e
k
z
e
a
,
ç
d
di
nŞ
i.
ed
i, kı
” ol
len
ları
as
isin
önc lerinde
yıl
yled
leri
esin nra ge
içer a kalan usuf H
m
yüz
t
ç
r
aile unu sö
i
i
o
e
ç
r
t
s
r
Y
ş
ü
ü
n
i
aşı
ı
ü
:
i
n
t
i
r
ğ
m
u
ye
ta
’ta
nb
ley
el s
şla
ird
n
i
i
s
e
s
u
a
d
a
a
n
d
old
h
i
n
b
i
y
n
t
â
Elva
bu
ke
eo
tır.
a İl
u
e
e
v
, tar en tek
erle
ş
kat
l
l
b
ı
r
i
z
ğ
a
ğ
a
a
f
e
u
a
o
h
lm
d
a
ış
r. B
Yav
Paş
en d
zm
’nın adınd
tler
k ka
ltür
iste
aşa
Âşık bir kü
rind lig’i ya
lara ed
siye
e
P
ı
e
da
o
y
h
r
z
ı
y
k
l
a
a
z
ü
ş
tsi
Bi
az
en
m
Âşı
yılın an
ldı
gar
u
ı
y
ler
d
.
h
u
ş
1
y
K
k
z
e
g
a
A
0
r
e
ı
d
i
K
3
p
ru
m
am
örn
uta
ek b arı Edi
üyo enâkıb zâde, 1 en, Os
zarı
sim
dev
gör
ib, K ünde t
ek i
z
k ya
a
k
c
t
da,
M
r
a
k
ş
r
a
y
a
a
ü
n
u
e
H
aşa
lar
un
ıkp
ere
yık
nd
’t-T
P
göğ
ar.
o
k
ş
i
i
l
v
a
i
t
r
k
o
n
Â
r
k
ı
ı
’
d
a
l
i
r.
a
se
ıyla
Âş
be
ug
ken tü’l-Ha
eleb i vardı
ığı
rlar
rini
hut
üL
de e
dır.
d
Ç
a
e
n
n
a
l
a
a
n,
e
i
d
l
r
a
r
d
n
ç
b
ye
ra
ım
ed’i
üm
ri i
ese
adı
Div
o
e
n
Ata
k
e
,
r
a
m
d
l
y
î
i
n
ü
t
z
e
h
e
k
e
b
i
h
e
il
n
e
ak
ne
nB
nırk manlı
şini
I. M Harpt
da a tarihim i” olar
Yük
sma
uşa
s
ç ki
ud
de,
.
k
O
r
t
O
a
ü
r
a
e
a
ı
ı
m
ç
z
,
l
e
ı
r
y
i
d
l
h
ı
d
k
şa
la
ile
larl
şı
bi
Ma
az i
ey k
ade Âşıkpa
run
ada adişah
ede
ür a
z
B
n
t
o
k
l
k
t
a
r
e
r
tır.
ş
a
ü
a
ü
n
ır.
pa
ep
ült
mış
’in
k
d
olar ’un, “k çinden a gele
k
ı
d
z
r
h
ş
i
a
a
e
t
n
l
Â
v
i
r
a
e
a
ıy
uz
son
yan
aile
ve F laşılırk sman’
arih
Yav
aile
’ın
ise
dir.
y
yan
dan biyat, t
di
O
r
d
r
a
n
e
n
i
a
e
bu
l
p
l
r
o
e
l
e
e
n
r
k
u
id
l
e
s
a
Â
i
e
e
l
e
d
d
a
-i
v
e
rk
t
im
g
yez
II. M nimet
iş k
lup
apa
ahu
arih
ollu
igin
. Ba
y
t
I
o
y
v
Y
m
l
I
a
i
e
r
r
i
e
i
ü
g
h
e
T
e
v
K
.
ten
ri
es
en
iz
.
rv
de,
de,
rdir
li ta ltür ail
yeğ
arih
kar
ar-ç da ese
t
e
s
ı
m
e
z
e
ç
b
l
a
e
a
i
a
n
a
d
y
n
z
n
ön
n
kü
ni
ey
ber
ağa
ımı
ları
ma
si d
Bu
leri
nB
ar.
nce Bilge K ak karş zım iş
alan
ir za
ma
z
ö
s
b
a
t
i
y
O
e
r
k
i
ya
nra
miy t diken esi ola
un
arih
k
ı
İsla
il
i
n so
i on
de t
n
a
r
e
n
üyü linin
a
e
r
d
a
na
ltü
diğ
rin
iki b
a, y
es
,
ü
l
v
ı
a
n
k
e
n
adı
y
d
d
e
.
a
, ilk
yüz
âna nden
zyıl
ark
r
l
y
.
i
n
z
’
ü
v
l
i
3
i
a
y
u
e
g
l
li
,1
Ti
çek
13.
hi y
z. M
ado
nes
d
den
tari
likle nin, H
yas
em
e An n Vele
e
l
l
ımı
l
İ
n
y
Biri ıştır.
y
i
i
ö
a
yaz
Bö
ab
vet
a
iles
sı d
ddi
h
a
y
i
B
a
m
a
ü
r
a
,
d
r
r
p
a
a
nc
tü
on
ya
yla
’ın
ah
et
leri
kül
çıkı ilesine
et s
olu
bat
ttik
sı B
n is
y
y
i
a
u
e
i
a
t
y
n
k
b
’
a
m
y
a
a
m
e
k
rta
İsla din Ke
eva
zad
ın b
tari
ltür
li o
a’n
aşa
nes
r kü zyıldan
ne d
n
p
i
i
ed
r
a
â
k
â
b
l
ı
l
e
n
a
A
r
ltür
ev
Âş
etl
yü
evlâ e başk
k bi
k kü
nM
aliy
13.
ü
M
ü
e
,
a
y
l
i
f
ç
n
d
l
ü
e
ü
.
g
es
ya
ile
hin
di.
yor
ok b
an
da k
aşla
tari
iş ç
lân
eğin
zyıl
rülü
v
d
m
ö
ü
ile b , Türk
e
t
g
y
a
e
.
M
d
4
ar
uz.
vam
z, 1
una
kad
ıyor dar de
Sanat ı
avu
duğ
in
l
Y
m
n
o
i
a
r
l
l
i
a
s
mala
ler
rast zyıla k
a ne i daha
AraştırMerkezi
aile
ir.
lân
s
yü
d
v
e
i
.
l
e
s
i
1
a
2
ın
aile
z. M
i
ltür
a’n
SAM
tür
vlet
de H ka kü
Paş
kül
m
k
ı
, de
ş
e
ş
e
a
n
l
Â
b
ö
y
.
i
ir
ıd
ler
lesi
de b
Ayn
ürit
s ai
64
,m
lelin a İlya
s
a
a
r
pa
a İly
Bab
Bab
dır:
n
a
var
l
o
esi
ded
i
r
evr
in d ir kültü
h
i
r
a
b
t
n
n
ı
gele anlığın çan bu
ten
d
la
ş
i
e
o
n
y
lan
eçm
Ha
na
ı
g
ı
l
s
e
uru vlîd
a
n
v
k
a
i
m
a
ğ
i
e
d
sm
çık
birl
yılın
si. O
da M
ebi
aya
300 i 1409’ rde ed
sele rak ort
1
e
,
m
k
e
n
a
a
l
i
l
t
n
a,
le
si o
Anc lk eser
laya dir.
dev ıkların
aile lerdir.
i, i
baş
’
uz,
t
d
d
v
a
e
a
l
n
e
a
y
v
a
in
lY
şm
etke nlı De
Ahm
e
ren
azm
ma
olu
sud
a
. Ke n bire
u sü erisind
r’ı y zzettin ca Me
m
r
a
b
i
s
t
h
n
ş
O
İ
ç
a
i
e
o
i
a
i
l
b
d
ı
H
y
en
ev
ne
erm in bir
seri Şirin’i
a ya mış se
ü N un yeğ
ile v
. Bu h’ın
tler bir asr
eyl
ne e
t
’
ü
i
l
e
h
e
r
d
a
y
v
ü
yor
y
e
i
u
a
i
e
l
e
S
z
e
s
r
k
a
a
r
d
e
s
ü
e
a
v
d
f
an Ş ve
Hü
de
ri ç
iğin
aM
mü
nlı’
l
m
e
e
c
e
a
ü
l
y
y
l
c
d
t
o
e
l
e
d
n
H
e
ka
ki
ül
şair
in ö
Osm iyan B
a
dik
î ölü Mehm
ı şe
’in
yi S
ıkar
y
h
nin
n
e
e
ç
e
y
y
rtay
e
n
B
m
a
i
e
ğ
B
A
üo
p
an
tiğ
Ye
tay
nŞ
n I.
Ger
ğ
ş
u
r
y
lar.
i
a
a
ü
e
k
o
t
l
l
y
l
a
i
m
m
k
s
Y
la
a
an
Su
çek
Ger
ene
üyü
aile
baş
len
Bîc
tam
ger
rer.
da,
in b e 400 s
ri
aya
ltür med-i
a ge
ğ
e
m
r
lî gi
ü
l
e
m
u
â
t
n
t
k
s
z
r
s
o
i
r
h
ye
ya
du
Cem eni bi
lığı
.
an s diği de
rı A
aali
y
eni
ini
r
dan lesidir
bi f
ulla
ond
e
e
h
e
e
ğ
i
e
v
d
n
r
d
r’un
o
yeğ
i
v
a
a
e
a
a
e
in
t
r
l
H
r
n
i
a
r
mu
i
n
u
l
m
ı
i
’
i
ü
l
l
r
h
’
e
t
t
T
k
i
l
a
n
l
e
h
ı bi
n
de
lçu
ali
dö
ma
yaz
ayr
hm
r kü
ı Sa
e
n
S
s
i
i
i
e
c
S
l
ı
ı
b
O
k
c
e
z
a
r’un
a
r.
zı
al
e
de
ek
u M Ayrıc
par
imu ır.
em
ve Y
çıka
dec
kild
a Ya
ıoğl
.
T
n
e
e
n
d
c
r
ı
.
ş
ı
ö
r
u
z
n
n
d
rd
a
a
tı
am
ka
ur
Bu
ri”
e va
ned ları, bu
dev
ve Y ı dold
a çı
z,
ir za tedir.
lele
a
b
z
i
u
b
ı
a
a
v
H
i
t
r
l
i
r
a
k
as
an
cuk
im
rşım
r
ir k
me
ültü
en Y
bu
lî is
Osm si ve ço arak ka rdığı b k Babü
ylen
ük k söyley
ö
nÂ
e
ç
s
ı
a
i
l
v
ü
a
z
d
d
ar
ına
izi
ya
az
si o
i “k
uğu
din
ken
şlay danlığ
aile sinin y
old
ek
eler eceğim emsed
a
l
r
n
i
b
u
r
l
ü
a
t
e
i
n
ö
ş
il
oğ
kül
ren
end ara’da ur han
sine
ırab
a Ak
lu
r ve
at k
k
z
m
y
and onund tür aile yük oğ
i
l
z
a
ese
i
T
d
b
l
ü
ilde
in B hepsi
ak a
ürk
in s
şek
k kü in’in b debi
sey
r
ü
u
ü
olar devrin
in T lı
a
ç
b
H
n
d
ü
i
d
e
i
a
k
,
s
n
d
ri
le
rk
ih
se
da
’a k
oğlu Mevlîd
r ai
lele
em
Fat
e fa
nın
Şah uptur.
çük
r ai
r.
liha
ültü erini v lesi
Akş
ü
i
ü
ları
e
k
.
k
t
l
d
i
s
l
’
Z
r
u
i
i
d
n
d
b
en
kü
kl
ai
oğ
fu
kle
me
am
ndi
uz,
tür
her
dir,
usu
ak e
stle ük kül
Yav sonra
an H iyye, Y
mse
.
ü
l
i
f
olar
r
o
k
o
e
n
lle
üy
Pr
bir
ind
med
ıkta
lı ro
ki b
âlim tler iç
, Ah
nıtt
ark
nı i
ı
f
ve
n
a
r
t
e
e
u
a
n
iy
ma
ıkl
ind
n
rdi:
d
i
a
h
ı
l
i
faal ile Mec rdır.
d
ş
r
n
ça
ta
ar
ı
ta
la
par
ekle
anl
ğoll .
jlar
i va
Ley
sm
bir
örn
esa
Mo
rler
,
z
O
ı
e
n
u
m
:
l
n
s
e
o
a
d
ıe
ca H
rak
iz
zam r. Anad
adl
erin
lun
ola
z
m
a
o
i
i
ü
s
n
n
ğ
e
ı
i
l
a
le
d
rd
evlâ
Böy lıklard in ilk
anı
r ai
nin
biti
z. M r zam
ilir.
lesi
rı
ültü ğı
ini
i
d
H
y
i’n
r
k
a
e
a
v
v
i
a
r
r
l
l
s
e
de
de
Bi
ga
sn
lık
ile
ltü
nlı
ı
ş
n
e
h
a
a
i
ü
r
i
i
t
s
k
r
y
d
M
’
n
a
e
akla
a
tü
vi
z,
an
, Fa ük bir
kül
Han
fınd Mesne
avu ır basm n
şlay
vuz
a
u
Y
y
a
r
a
B
.
ü
b
a
Y
r
.
t
ğ
la
a,
le
di
al
or
eb
afı a n duyu
tih’
vlân mekte
ile
ni v
ylüy
Kem
. Fa
î tar
t
Me
a
tih
r
f
e.
e
n ye ğını sö
ı
a
d
u
r
a
d
t
F
d
ye
lla
de
ün
avv
da
lığı
a
u
ş
s
d
zam
ktı
ı
k
ş
n
i
ı
ü
a
i
n
a
z
r
o
t
ç
ş
ye
lk
gö
in
e bu
ya
anı
bir
ned
div
le d
ytin tarihse lduğu
e Ba a’dan
orta nlı Ha
r
e
v
k
e
b
l
ü
o
n
e
m
r
a
üy
Asy
k’u
ikat
ı Ce
abe da sesi r hikây
Osm ilk ve b
’in,
altu
, tar
ber
klar
e
S
z
m
n
u
ğ
ı
n
,
e
ı
u
i
c
r
l
a
i
a
av
ab
id
Ço
r. C
nes
sınd
nY
si, S
dek
ıstır
tir.
irdi
aba
rme
evi’ tekleye
r.
miş gibi şa
i
b
ü
n
t
r
l
t
s
e
e
v
is
rü
ı
ee
es
Me
ası
r
üd
k gö
alar ercüm
rüş
latm t olara
ültü
t
bab
ö
k
p
i
g
r
o
v
bi
sne lerini t
liye
ını
me
,
l faa
Sanat ı
nlığ
e
be
ı
r
a
k
vuz
ü
d
t
a
n
e
l
e
Y
malar
n
ü
ır
ı
t
m
Araş Merkezi
ir k
ı Ha ndiren smanl
b
l
ı
n
l
a
m
le
fark
ühi
en O
Osm değer
SAM 65
lark eyin m
ce,
a
a
e
l
d
r
ı
y
çş
rak
Bö
abe
ni s
f
ü
a
i
l
l
r
a
a
o
e
,
d
si
nl
şun
uhu
aile
ede
za r
rulu
nn
a
u
u
G
k
n
:
bu
’nin irtiyor
l
leti
Dev unu be
uğ
old
ırım
Yıld
u
m
tı
turu debiya
ci o
E
n
i
e
n
z
v
i
’ı
sek
Dili
can
ürk
aba
’nın
ı
T
B
r
İran n
i
l
a
i
l
s
raf
sına
ma
s
site
ş
a
İ
ula
r
.
u
e
kut
uşm
o
. Dr
Kon ıt Üniv
n
ç
k
o
o
ra
K
az
en D kleşti.
ı ola Türk
n
u
Bey
tab
ünd
e
sini
i
ç
unl
e
k
ve
r
m
l
i
sor
ers
ra
ölü
k
ere
a ge
l
a
d
a
ü
l
n
B
ç
k
r
t
y
l
e
r
ı
k
a
l
ü
u
aca
nd
ım
u kü ları” o
da T nın old fil Bab
leri
atıl
e
n
k
nb
ı
t
r
i
e
r
a
r
s
r
r
te
pla
ları
İsra
ver
n za
ekle
gös
üni yat kita klaşım şlayan
ları
örn
yet
k
i
ı
r
l
i
l
a
i
a
ı
a
y
b
a
b
a
yr
ede yatına
çisi
rek
ya d
ile f
jı “a
in
lirte
onu at tarih t der
bi
evr
yolu ı mesa
e
k
e
d
b
a
,
d
n
e
a
u
a
e
iy
Bab
dığ
onr
ğun rkiye’d r edeb
ebiy e Fuad
taşı
ldu
olan
ne s
i Ed
u
is
ü
i
e
o
ti.
t
s
s
h
T
n
h
e
ş
e
i
e
i
e
uya
ve
ail
ell
ar
’de
z,
me
a is
r
T
n
e
n
ı
ş
u
l
y
a
ü
ifad
a
a
v
i
n
kon
r
t
n
ı
l
İ
a
k
d
P
’
a
n
r
n
ü
Y
ı
’
r
k
a
ü
k
r.
şı
’n
di. İ
Safa n ve T
vlân ük bir
şık
nÂ
arlı
aktı
ver
Me
llah
gele nlatac elerle  ları”
de
Ban di.
üy
u
i
n
b
n
i
h
i
r
e
r
m
a
atı
e
a
er
”a
ây
nd
Zeb dlı ese
diğ
ebiy
fayd
hik
ad S ekler v
rını
d
lesi
ı
i
n
a
h
E
a
i
l
i
ğ
a
ı
ğ
a
k
s
r
li
lıklı
att
İran lü ve N en örn
fayd
İlya
“bir
anl
n Tü atı baş
n
ü
i
n
ü
n
ı
d
ğ
n
r
j
e
i
’
n
l
d
esa
Köp serleri
ebiy
rülü
na
“bir nâme’
ım
Köp İran ed ebiyatı
ltür
re
dığ
ib
.
d
i
ı
i
ü
r
i bir
a
ş
a
k
d
a
i
a
u
d
G
ed
ek
Esk
eç
ki “
eF
etir
“
n
d
ın t
’ın
l
r
a
:
g
a
n
k
i
n
ü
r
i
i
’
d
e
İ
l
s
d
a
İran
ce
ser
dil
yle
tle
e
n
atın rihsel
n
e
ö
Paş
u
ı
a
y
l
l
s
Ö
k
n
i
n
i
o
b
re
ad
in
arı
ta
uğu
gıcı
ede
ihi
n ha a şunl
iles
arı
ir
old
Tar
şlan
h ve ndukl ültür a
nde
tan
d
a
i
ı
illi b
ü
r
n
b
r
ı
n
a
m
e
k
m
a
ü
t
u
t
t
k
v
l
k
ü
e
l
k
l
l
i
a
r
u
z
h
b
bi
.”
bö
ine
he
r kü
Tür
ımı
erke nında
ktır
”ni
lıp
âlem nı diğe sı
leri
kka
klaş
nm
a
le a
i
a
a
m
t
e
i
ını
ı
h
m
y
l
e
a
ğ
i
a
e
aile
lm
mu
niy
iyat
nlı
nz
ser
arı
u
e
ind
b
l
a
u
a
r
e
j
s
d
e
y
ğ
i
d
o
t
a
i
e
r
s
a
ed
ne
es
m
içe
oldu
iyân
le
bizz ini
ım
ran
ı ha zelliğin
şöy
dığ
ha K a malik
r
anl
in İ
nın
a
ı
e
r
ö
l
r
e
d
m
e
t
ise
l
a
n
s
taşı
t
e
l
k
a
a
a
i
k
O
r
h
r
et v
y
d
ı
e
,
i
a
Tü
iler
ay
uz
un
eb
niy
diş
har
s
ü
r
d
e
n
l
a
t
u
e
ü
d
e
ü
end
s
p
a
t
Yav
e
r
l
d
k
ı
u
n
l
p
ü
n
a
m
h
i
k
n
ö
k
K
s
ı
a
m
ler
eK
sma ltür ve
rme
ışar
rtti.
alar
u
İsla
aile
Yin
a al
geti yılda
e, O
beli
alm
nb
ü
ler
z
n
l
n
e
a
k
k
ü
i
ü
r
o
e
r
r
d
n
n
n
d
ü
z
e
u
e
ni
ötü
ğü
üze
mo
: “T
as v
vüc inci yü iden
ın h
leri
tını
rdü eriye g
iştir le tem
ş
me
iyet
arın ının al
ötü
sk
e
l
l
m
n
i
g
e
b
e
e
h
i
i
ver
i
a
d
ed
işa
ler
atı
ah
icr
iyle
lar
i
d
r
y
m
k
d
h
i
r
ı
a
e
a
i
r
i
l
e
b
i
d
i
p
dah etlerin
ab
yan
nlı
ede
zan anan h
rde
end
line
yold zaman
sma ken ka
etle
li
ce k
ek
rl
” ha
ı
b
o
O
n
y
z
i
e
e
e
a
r
a
ğ
s
elir
har
i
i
d
na
i is
sar
tiş
ah
ler
ere
ek
tı b
ğ
ü
e
ğ
k
g
i
k
a
ı
i
l
y
m
l
i
l
y
ü
m
d
i
e
h
a
ç
l
i
b
vk
öze
iste
sad
lard padişa rer “kü destek
me
ede mel
ikti
cak
rin
i
rafi
ü
e
e
bi
ğ
n
m
l
k
v
i
ı
at
o
r
i
n
san
r
c
e
ü
em
la
as
üke
biy
i. Ç
ketl
cak
ı Ac
em
ede r
i siy
r
r
v
a
k
e
l
i
i
çizd de san ür hare
r
b
uk
le
klas
rkle
ide
za
ült
und
bir
a Tü rında
ir.
şeh
e ka
bul
k, k
m
c
d
v
e
a
n
e
t
r
yla
irm
olu
ile
ind
ille
çev
yle
sara
şek
leri
iyet
ö
r
e
k
B
r
u
n
bu
u
cb
ır.
Tü
olan slı
me
eki
num almışt
ş
d
ı
’
r
esa
hi
nm
ini
aza
nne
rini
hal
k
e
ü
l
i
a
e
k
v
ver
kaid
me
uda
Ma
bir
l ve
vüc
i
k
k
n
ü
e
u
büy yatın ş
k on aklide
t
bi
lara
a
eri
e
ede
nel
kild
yatı
u
e
ş
m
ebi
u
d
n
bir
e
i
rdiğ . Acem
Sanat ı
geti
ılar
r
mala
lad
AraştırMerkezi
baş
an
k
fınd
2
Şafa
SAM
1
a
0
y
r
2
a
a
k
g
r
alı
zi t
29 Ar dirme: T u
rke
yatı
Me
len
r
ı
e
ebi
ğ
r
e
d
D
la
E
66
a
k
m
Tür
ştır
Ara
asik
l
t
a
K
n
San
ene
enl
düz
ının
t
a
y
i
deb k Dil ve
E
s
Far a Tür Etkisi
und ünün
m
n
r
şu
aca
b
Olu Kültü
a
il B
f
a
r
İs
ının
ylar
lu
o
s
ın
lçuk
lılar en, Se
n
a
in
r
d
en İ
ğün dönem iye
vlen sürdü
u
id
e
t
b
e
iye
en
eri
erl
erk
u il
kim
iyel
,
d
n
r
a
e
a
u
h
c
ip
can
n
hs
uğ
leri
aba ere sah
uld den ba
e
B
z
l
o
ö
n
l
k
b
ş
e
n
n
i
ü
d
p
u
r
se
m
em
gö
nsu
bah
uru
dön ka me
t
ren
n
o
ö
a
g
ır
ir
nd
rek
u,
sarı dırdığı eri hak ekleye
old
l
k
n
e
k
e
a
r
n
si
ü
ri
ta
adl
örn
etki
hat
ın T
özle yaptı.
a
l
n
s
çin
i
t
’
i
ğ
a
a
a
r
e
d
iy
Saf
göz
rkle illeri d
nu
eçiş
deb
k
nun işaret
uğu suna g
a Tü
zda
ka e
ı
e
c
d
u
ş
l
ş
n
n
a
m
o
ı
u
u
b
m
ko
ne
at
bir
boy e nazı
kon
ört
tiği
biy
e
v
asıl
rek
atın rken d
ıllar
ede
e
y
e
y
i
e
g
kild
z
b
d
m
ı
e
yü
as
de
eni
uş
dı.”
r
vki
l
e
keli
ş
a
e
m
e
e
l
l
r
ı
z
ğ
i
z
c
ş
ı
r
a
B
ru
n
di
la
i
yaln ruh ve
su i
bir
ya b
ndu n bun
Sam hi
usu
ulu
nra
a
lma
d
m
h
b
c
o
a
o
e
i
s
a
c
e
h
r
a
A
a
Ni
ran
nd
Bab
ı
tı T
dah
üm
lan
önü İsrafil
lar
i
biya aşımın r
can
rı o
hük
e
a
a
tarz
d
b
z
n
i etk
l
e
E
e
a
a
e
k
k
s
v
y
e
d
B
k
a
e
e
il
y
:
ür
fil
ihi
sind
şek
ına
zum
adı
li T
İsra yat tar
ebi
viye
ıral
iyat e man rek
sim
e
d
s
i
b
e
s
e
b
e
R
e
d
v
e
ve
ede
’nın İran E ensur
elim
atı g dileri
lûp
arlı
1.K
kisi
e
biy
, üs
M
n
e
r
d
“
e
e
d
n
etki
:
Ban
k
e et
i
ı
E
i
r
m
z
d
k
e
m
ı
a
p
k
r
e
s
i
r
e
ta
ra
lz
aln
ıe
klas
2.G
sind
ma
e ak
adl
ek A natı y
için
viye
ebi
a
kild yle ger
ı
e
s
d
t
e
s
ın
t
ı
ş
e
a
a
t
ıfın
ve
şu
ya
biy
an
eri
zira
zay
lnız
ebi
i
ik s
sirl
ede
ltür
a
s
d
s
n
e
i
ü
y
k
t
a
E
nu,
e
k
l
r
t
K
u
n
k
.
n
ü
n
ı
e
ğ
ve
r
3
a
e
T
j
n
u
en
a
İr
bi
ok
rd
m
atı
sik
i old dillerd i
tron
tün
kile
ek ç
biy
k
bizi
t
s
s
a
t
e
,
e
k
Kla
l
e
d
Ü
P
i
r
4.
r.
yü
p
an
kE
eki
r,
eğin
iğe
değ
Ara
uştu
nd
Tür biyatın
yec grame
alan esind
i
i
r
i
e
k
ı
için
m
n
a
s
s
l
i
l
m
y
m
l
e
o
i
k
i
e
a
u
e
ı
n
v
l
l
e
l
d
d
k
i
B
lı
e
e
İs
id
e se
ünü
iyet
tkin inin
bağ
örn
iyle
, bu şairler
düş emli e
elim
den
at
ı ve
k
lis
e
eğil
y
n
iyes
g
i
i
k
d
b
y
m
b
n
ü
r
ı
n
i
te
nem
üy
es
lar
bir
ıl ö
lı sa rk ede na
ö
b
a
ç
s
m
i
n
a
m
n
e
m
h
e
i
e
ti.
m
ra
eva ce, Tü
atı
ilk s erinin
e ve ade et
ilen en son
biy
rı d
k
m
e
e
a
t
l
l
l
e
f
d
e
t
y
r
i
z
t
i
e
a
e
al
u
Bö
dev nlı üst
rttik
im
İran rinden
elim n
ğun
ir.”
beli , edeb
hem
e
ki k
ldu
ra
e
erd larının
İ
e
l
z
o
ü
r
ş
l
d
i
e
ü
i
ek
p
v
n
r
ne
is
rü
m
cı
zeri bahsed ye’de
üslû
ekle m Köp
j etk
ma
p et
sına
ü
i
ı
r
n
a
ı
r
k
a
p
i
t
n
a
ö
a
k
e
t
n
sç
ro
ı
raş
Tür
ce y tını
ı bu
Far
n, h
nde
pat
ğın
hi a
şün
aca
kisi
a
nin
arın
a ne ılmadı
t
l
ü
b
y
tari
e
d
e
i
a
d
ç
m
i
b
n
i
k
p
kı
ek
nB
laşı
etç
ede
Tür
lgili
e
ind
hak alar ya
yak lendire milliy
ile i ü’nün
İran ıyla el
yes
nu
i
u
o
n
m
r
v
ı
n
n
k
ş
s
ı
e
e
ş
ı
s
u
ko
rül
al
açı
değ narlı’n na kar
üz b ciddi ç an, bu
Köp r
kış
n
ı
a
d
a
r
e
b
a
a
h
c
la
u
ir
de B olmal
ada
aba
nF
atçı
i
ci b
anı
üny iren B
elti
ip
i
rkiy risidek
d
c
m
h
a
i
ş
ü
Ş
t
.
r
ı
i
sah
y
l
e
a
a
n
d
a
t
g
a
a
a
F
ç
e
t
ç
l
i
ı
ın
a
k
uk
öyl
dile
nce
biy
yap u “Yen
ış il
iyat
old
nı s
ede
ılm
ha ö lı
ğ
deb
nde
a
0
p
i
ları
n
e
u
le
s
a
d
k
a
a
d
ı
k
e
y
d
r
r
İ
n
a
n
se
ak
n 28
ald
acı, ının Tü larak i
8 se nde su adlı m
’nü
İran ’nın
3
ü
m
.
l
r
9
i
ş
’
e
ü
1
r
i
o
u
r
d
a
a
r”
k
led
es
Kon rmacıl
Köp
iyat lah Saf
rne
söy
ngr
urla
a
b
ö
i
s
o
e
d
n
n
a
ı
K
i
l
d
a
e
u
ğ
şt
d
rın
iE
hu
bur
etti
ara
kçe
erin ik
mla
rih- fi Zebi
Tür unu ve tespit
, es
laşı len Ta
i
m
n
l
k
ı
l
o
a
e
y
üe
uğ
on
ti
fa’n
elim
old
elir
e ek ve
in m
. Sa
çe k
a
de b li eser r verdi osyal v
k
h
n
r
a
â
d
Tü
m
im
ye
rak
da s “Gulâ
hac lerine
aça
ını
zyıl
n
ğ
k
ü
ı
ı
ş
e
y
l
d
ü
aş
ci
la
Sanat ı
erk
gör
ir b ye baş
u
eşin ahsed
s
b
b
ı
u
malar
l
i
ır
t
d
r
d
Araş Merkezi
rme asi or
hic
an b ürk” a
ö
d
g
b
k
T
um
üçü erin Ab öle
dur ekân-ı
SAM 67
k
ri k
l
e
k
z
l
ek
î
r
k
Tür
ind
Ken ta Tür
, Tü
ıca
m
r
n
e
y
a
a
c
n
lık
aba
r dö
’nın
baş
nB
içbi i. Safa
e
t
h
r
i
n
tt
bel
rihi
elir
iç ta arını b
har
kl
adı
olm
ada
arsç
F
e
lerd
en
nem gizlerd
ö
d
n
k
l
e
i
r
h
ûp
ün
e şe ti. Üsl
rün
rkç
rt
ü
z tü
i
iyat
l
i
T
b
e
g
de
ıb
ı ve
ren
e
n
ğ
ı
h
ı
s
an,
ğ
r
e
ş
ad
Fa
bac fşâr’ın
ıldı
m
a
z
n
n
i
a
B
u
n
y
bul nerek
kçe
rten rzî-yi E .
Tür ği beli
i
le
a
i
Ta
k
d
erd
i
t
e
an
den
led
ş
er v
e
i
d
ı
l
n
re
s
k
i
n
i
k
t
r
ı
m
e
kile
an
rn
ma
açıs larını e l şairle
zırl
nö
n et
alış
a
ı
a
a
n
ç
p
y
m
h
d
d
i
i
z
ın
e
rini
un
nc
an
üslû 17. yü
ent
irle
açıs
lûb
ınd
i iki
s
l
a
f
m
e
i
e
n
ş
a
e
ü
a
v
g
l
a
r
l
m
in
ta
sıt
ee
çe
ei
bun ne has
alze önem
u il
rfer
yan
isch a Türk eser
m
i
m
l
e
n
ı
i
o
d
o
o
n
d
b
ı
g
K
e
n
öne
ar
u
ad
on
ken
dD
e ed verirke bakışl
ilk d kleri
har und m
arsç olup b n Derî
v
r
F
r
n
e
i
a
r
e
r
tü
G
c
ü
er
he
Yen
Kül
erin
aba nde Tü da
ekle
ı es sözcüğ iştir.
kisc chen (
nB
i
örn kültürl
adl
r
a
r
)
sın
m
a
i
e
i
ı
s
l
r
Tür
n
t
l
c
i
ş
a
l
r
d
rla
ar
ala
it e
em
şii
ers
ğo
an
k
u
d
p
n
p
r
o
s
ı
n
y
s
İ
ö
r
u
n
u
a
e
M
k
f
la
n
ti.
ne
ıt
iki
au
ve
Tür erden
oğu raman fade et
a
ığın eserin
ç
c
ğolc ürkçe
l
d
l
l
k
o
o
ı
t
i
e
i
i
i
M
p
T
oğ
u
kah
lan
bey
tkis
iğin
nin
re b
545
kul
ve M ncisi
İran
na e urun
eltt
leri
ı
e
c
r
t
de 2 asında aç’a gö ürkçe
v
i
i
ü
a
a
k
e
y
ü
ş
ç
iy
ı
a
,i
ns
ağ
sç
ğün
ürk
deb
n’d
nu
isi T olması
arın
Far y Kara
vdü
inc
rs E belirgi
anl
ok T nu
, İra dar
ö
r
t
a
ş
ç
i
l
n
ı
a
F
b
a
u
k
o
c
a
e
n
e
am
kS
Gün ardır;
np
la k
ır. K
aba
ünü emli v
ılm
Tür
n B i yüzyı
nıla masıd
e
ayr
fı v
ltür
e
n
i
s
a
t
a
i
l
ü
li,
ö
n
l
r
a
i
g
i
k
e
a
a
u
l
c
r
z
en
zn
in
rk
be
lm
şm
ek
hen î
ele
a
n
a
ı
ü
a
r
l
d
m
u
d
G
T
e
r
m
r
a
z
i
i
n
n
ları
ü
y
u
u
ye
is
ve
şç
ğı F
kel
dar
nu
Fâr
eni
nus j olduğ ibaren
nüm itapta
adı
m
g
ı
u
l
o
e
ü
r
ü
ğ
k
v
t
ı
g
n
k
t
k
u
i
ü
na
şe
ld
nk
nu
ni
ise
haz debiyâ
klas
rk h
eni apılmı
’in
ar o
atro iler’de
uğu erek
e
ü
E
d
d
p
c
d
m
T
r
i
e
e
ş
l
n
e
r
m
i
v
r
d
u
ke
nel
da y İrşadîf
ükü ve diğe
bul
r ve
bân lifin sa elirtilm
kın
Gaz
in h
l
il
ı
şair ediyele
r Ze
r
l
b
a
e
d
e
e
a
y
n
hak
ü
l
k
d
A
a
a
d
k
a
ı
.
rt
lh
rkî
’da
Tür
say
de m
ve h ekledi
olar
yi o
u, İ
aki
İran ân-i Tü u eser ürkçe
ize
çok
ukl
me
e
a
i
ç
l
a
c
n
l
i
e
d
und
e
g
k
B
r
a
T
k
s
n
S
e
.
e
o
i
ı
j
l
u
r
0
m
r
ç
k
ı
z
â
ş
0
V
on
ek
yla
apt klerde
i sö
k 30 n konu edi.
aj k
sara ların p ttiğin
ı kit
n
ere
a
ron
kl
d
zlü
t
c
adl
e
e
e
n
ö
a
bli
leri
a
i
s
t
a
k
e
p
şvi
spi
vlet
Bab zlerin
n, Ş
sça
rın
sult
e
e
e
r
a
t
t
a
n
d
l
a
c
i
i
ı
e
n
a
F
i
c
r
ik
ler
ler
ley
i sö
mli
rma en Bab e şairl neticin
rzla
me
şair
söy ediğin
öne
r
v
aştı
e ta
ö
i
keli
r
ını
v
r
t
e
y
i
a
ğ
ş
l
v
i
ı
m
r
i
ı
ş
l
le
k
e
k
n
rd
ek
İran lerini e ran’da ış ve h lı olara
üyü
cele
bu
bi ş
çıka
İ
ı
ş
“
t
n in
ha b bacan
m
ede
i
ü
,
a
k
eli
n
r
n
ı
n
i
i
a
d
p
n
i
gö
aç
or
az
in
î’n
dil
ğin
Ba
slû
y
i
G
n
u
n
ü
a
i
n
r
d
a
t
,
ı
k
k
e
ğ
e
r
r
a
et
m
dığ
ley
me
Num etiyle o ıyla do ktarar
eki
çek ı
yaz iğini,
söy
d
i
Gra
t
e
ş
n
a
n
u
ı
ı
k
i
a
y
r
y
e
î’
d
ünü
iyes lduğun in dikk da baz bunla
nla
ber
net
ver
sev
ve a ” görüş î ve Zî
o
z
n
em
ın
i
e
ü
k
k
h
k
s
v
r
n
k
t
r
i
e
r
e
iyi
z
he
su
şti
kim nu ha
nd
bir
çok
i.
ma
un
şmi ’un Un elli bi
o
a
d
e
i
n
l
leri
k
r
e
l
ı
u
e
u
e
g
as
irl
şair
da
ud
a
kon etti. Bu duğun nu söy
m
n
n
ş
l
ı
i
m
ı
’
ğ
r
n
h
r
ı
.
l
lı
nı
ia
Ma
nce
uğu
ri o
raşt
ledi
ede
arşı
ları
idd
old
n Se ine ek
cele
an a hlevic
er k
tan
ş
l
a
l
ı
n
d
r
t
i
l
u
ü
n
i
r
m
s
ı
e
u
ş
f
e
P
düş anma
klu
dan
ve S ni sözl
li
tara acan,
erem
ıtl
elçu dığını
i
orta û, ped
iler
b
S
ğ
c
a
i
a
l
t
i
B
d
t
kan
r ön bacan
n
d
r
i
e
n
n
a
ı
a
l
t
n
r
e
s
d
e
t
ü
a
r
a
ip
,g
dav
unu
elir
uya iren B
arsç
ziya
erk
n
lesi
Kon tiğini b
kon
zat
ça t
şt
erî F mese
ı
s
z
e
gele .
e
i
r
l
n
D
d
ı
a
b
k
n
n
r
s
e
i
e
k
F
e
e
i
a
r
e
d
g
l
l
d
l
l
l
n
e
y
fi
g
ırdı
şm
ha
çe
eri
zen yiciler
leri
and
ürk
rsça
onu tlarla
l
llik- terkip
uğu
a
e
T
i
K
l
n
d
ş
F
l
i
n
o
n
o
s
d
zı
i.
ını
kdo sını di
gibi
rek
erd
mış
e ba
ılar
ane
ere
ak v
v
kalk u-siyeh ması v lık yap
ma
r
ş
a
p
l
u
a
o
a
n
,r
cev
kon
ym
nek
rga
zen
lara
ı ör
de
na u e oldu
r
ı
u
n
r
s
a
i
ı
l
t
o
a
u
n
v
s
San ı
yap
acı
etki
nlik ibi kon
malar
rge
dan onuşm içimi
n
si g
ı
etti
AraştırMerkezi
s
e
k
b
açı
zem
rten
zım
ış
leri
a
ben
beli ürk na a çıkm
ekil
u
ınd
ş
SAM
n
y
T
u
m
a
ı
ğ
yan
n
t
z
i
r
u
n
a
n
o
d
î
N
a
ol
nu
ek
rub
mli
ner edi. Bu
öne iirinde
kile
l
t
k
68
e
e
n
sş
rine
ğda
Far
özle
uyu
t
s
i
n
ola
eğin
ilec
olab
nra
a so
h
a
d
nin
ut
teki
evc
n
a
m
s
n
n
ada
i
i
k iç
üny
Her
a
d
ş
m
ı
ırla
ve d ekilde
a
hat
i
ı iç
Hafız
t
y
iş
a
a
k
n
ğin
i
y
Sa
edi
l
ere
dün
z
SAM
m
ü
çi
ak
ı/bi
una
olm
ada
ığın
d
num düny
a
l
u
d
s
ç
o
k
rek
n, i
leye Süzgü
ış
söy
ri,
”, d
n
fıza
ima
laya
a
ş
h
a
,m
b
k
i
m
j
i
i
gib
olo
res
lar
t
“biy da ise
ı
yla
p
y
ahi
ılığı
ya
l ka
c
n
a
a
a, s
t
r
ü
i
d
j
a
d
i
n
”
d
ı
ığ
ar
ın
ı ve
tti.
ızal
lınd ı insan lik
yaz
haf
de e
le a
y
a
y
e
f
a
a
l
i
nel
n
ı
p
do
r öz
ıda
ğın
i
n
“ya
ı
ç
a
b
a
d
(
ıd
k
lan
dan ldığını
loji
yap
kod
sel
ısın
eno
k
ç
ka
i
a
m
z
i
o
ş
f
nda zanın
akı
u
Fen u biyo
i
b
r
r
o
afı
bi
pliğ
uğ
ek z
ahi
elli
ik h
m
j
s
old
b
e
o
l
v
ı
l
e
o
yay
yim
eyim
ime
, biy
ilici
dün ) dene
den a
ney
gün
na B
e
r
i
z
y
i
e
d
e
n
ü
b
d
b
e
d
ü
12
nel
için layan S inin bu
in y
ep L
n
ğun
im 20
e öz
zi’n izisini
Zeyn
u
ldu
is
d
e
g
20 Ek
:
r
o
e
r
k
a
ojik
n
r
m
u
l
u
r
v
im
tı d
iyo
Me
zde konus
lendi
r
l
n
m
ı
b
e
ü
r
ğ
l
a
u
y
l
e
n
a
e
D
sı
z
nb
la
al
op
bu
özn
ma
t sö kün kı
İsta
ırm
nı,
za t
a ol
ana
tığı
raşt atHafı
dü.
d
s
’
m
p
A
n
n
k
a
ü
ı
t
e
a
y
ğ
a
n
gü
ünd
ışı m ın oda
zli
olar
San
ı Sa
Süz
bak
lüm Merke
ttığ
n
üp
ürü
ö
t
a
a
k
y
am
l
i
B
ş
E
c
m
dev
ba
iri
ra
tış
ğu
enefe
r
b
o
a
s
u
B
t
l
a
n
u
n
t
k
ojik
e
o
b
F
ın
do
tti.
yan
mu
itol
,
r
n
a
u
i
u
a
l
a
l
ilk k rsitesi
m
n
z
z
e
m
u
ı
u
afı
da
Ol
ib
on
nda k
haf
ive
ile s
ğin
n, h “öznel
eci- ımı” k
lam ı arası
i
”
i
t
ji
ğ
ü
Ün
m
k
h
a
g
i
e
e
ş
ş
olo
a
lb
ar
üz
en
ger
dirg
layı
Mit
akla
hse
n “t
n
“
uşm n
i
en S erind
ı
Y
r
.
a
r
n
“İn
i
n
ç
a
t
ü
a
o
n
z
d
k
la
,t
rt
ız
ıza
Bili
sür
haf
isi ü en bir
nı o
beli da
gün
Haf
i
Bir
nu
r
sını ik ilişk
ekâ
Süz
ern
e
a
u
d
ya
m
end
n
ç
ğ
i
o
m
e
ş
m
i.
im
ldu
ed
in k
ini
enl
dün
y
d
e
o
n
l
b
e
çalı
i
u
i
n
m
r
i
n
e
b
ğ
le
e
la
ıza
zihn uların
nç v ” prob
lik
el d
lılık
nun
e de
haf
bili
a da
ben
özn işkisin
fark anoğlu
y
m
i
kon sı
i
e
n
ı
n
y
v
d
t
e
nu
kım
na
cid
inç
ra
ins
la il
u
l
a
a
e
,
i
y
den
t
s
v
”
”
m
b
r
son
ru
dı
bi
a,
ıza
ıza
ı ve
f
a
f
z
u
i
m
t
l
ı
a
a
ğ
f
d
ş
ü
p
i
l
h
h
a
a
a
ö
h
ya
ve
ird
jik
eb
ı ve
unm ne get
ını
ının
una
olo
rişl
rlığ
lan
bul
a,
rak
i
um
r gi
a
r
p
e
i
“biy
n
v
ik,
n
m
b
a
u
so
ili m
gon
ns
ark
nde vrenin
nel
n
g
o
n
l
ü
e
ü
a
l
i
i
e
t
r.
g
g
g
ğ
e
hs
dık
ozm tılardı
yle
elli
Süz larına
nrı,
tari
ı
leri
ik k
a
ktar ve özn
a
l
n
y
l
n
n
i
T
a
e
a
(
e
r
n
u
ı
k
a
ön
dan
fız
ın
sor
lele
zyıl
i) kö sine y eolojik
lliğe nce ha ojik
alar
ese
ü
b
e
t
i
y
k
n
g
m
e
o
u
n
ol
öz
m
bu
a je
di. Ö
unc
ıcı n
biy
eril
lan
an
vey
kuz
gid
ıştır
le o e değin n nöro ç
k
o
e
şlay işisel
i
d
s
a
n
ayr
e
b
e
n
o
n
n
i
i
d
g
o
e
m
l
s
k
ey
el
ki
ok k
ve
if e
teo
-bi
nm
lara
kiz
tem yla iliş
asn
fıza
ha ç
e
t
o
e
l
a
a
l
s
e
i
n
h
d
k
d
o
ıza
On
le
dan lleri, s
isin
n şe ıza” ise
haf
esiy taya
are
e
içer
rdın
b
m
i
d
af
a
i
t
n
d
r
o
,
h
i
ı
e
m
eo
lar
sel
ken
ekl
n
d
h
a
i
m
n
n
ı
y
i
r
i
la
m
a
laş
liğ
“ta
l ze
yak ini açık re ben
afız
ikse lojik h
s
e
n
z
i
l
ı
i
l
Sanat ı
r
f
k
yo
iliş
nı
nla
ode ir biyo
i
ı
u
r
b
malar
m
a
b
ır
l
t
u
ve
Araş Merkezi
üb
nra
oru
m
g
s
i
o
da b
z
l
s
y
e
e
n
na ö
den adıkta
tem
insa öznel
SAM 69
l
için
k
i
ı
s
ç
a
n
lme
i
r
çıka elerini
i
d
sel
ilen
me
lişk
i
a
di.
l
r
at
geti
san
e
dem
gün
ânı
k
e
im M afıza:
y
e
Den lojik H nç ve
l
e
Özn k Biyo ın Bili kisi
a
n
iş
Olar Hafıza likle İl
n
zgü
Ben
ü
S
p
Eyü
a
and
am
z
nin
ı
i
ayn ur. Kiş
i
r
u
e
ur
uyg
akt
luşt
s, d e
kar
i
o
/
h
u
a
i
d
yut
nı d ile ilgil
çin
l bo
anı
an i
”
a
nsa ersiz y
m
d
a
k
a
a
z
bur
zam benz
culu
rse
ve “
iste rak yol
n
”
u
n
i
u
n
d
o
cak
im
ols
ola
bize
e an
sel
r “ş celeri
v
e
arı
n
l
t
i
k
ı
s
t
i
ih
n
a
ca
anl
ru z
üşü
a
i an adır.
ve d işe doğ , heps
kım k hafız uncu
a
akt
t
r
nda
uz
olm
sun
loji
çm
l bi
l
k
e
o
e
n
o
o
t
g
s
ları irlikte
i
ı
ü
d
a
s
h
n
k
i
m
a
a
n
r
,
m
b
m
ır
ta
üm
rek
lay
eo
an
yap
raşt selişle a gide
am
arla çısınd
llikl en baş
l
a
l
e
ı
nün
y
t
ç
z
a
a
ar
fız
rolü
ilin zlı yük
ye
ın d
r. Ö
sı a
a
b
anl
i
i
e
b
i
n
l
a
l
h
t
ı
k
i
i
e
e
s
a
ı
d
m
d
a
n
es
ştır
rde
’ler
ırt e
en h ın doğ n bund irten
nda ı ise m
ula
0’le
980 na gel
ı
l
n ay yarısı
ğ
5
1
r
ı
n
e
l
e
9
a
a
b
l
d
a
1
d
z
a
ı e
n
ci
şma mış ve 980’ler in
eyd farkınd ve hafı ndığın senin
ı
l
türü ın ikin
m
a
ç
rak
r
r
ı
a
li
yıl
kim jik ola
ile 1 şmele
ğın
fıza azandı
kaz
inç
ı
r
r
l
a
i
i
k
d
e
i
yüz
h
l
l
i
b
b
l
ı
l
o
l
“
l
t
k
e
n
m
k
aca
n
eno
ınla
mse boyut
irgi
bili
an g r büyü
bili
kab fenom ağlaya e
ayd bir bel
şsel
şan
ir
i
a
n
a
l
l
i
b
i
y
a
c
ı
s
b
l
a
e
n
ı
n
m
nd
i
k
i
n
h
i
d
l
ş
n
.
r
l
in
bi
fa
rin
da
tır
alı
nç
ıka
ek
ası
ün,
ilim ilgili ç
mle p olm
mış malar
r” ş tti. Bili
ya ç
i
g
b
y
a
a
y
l
z
r
a
t
i
e
i
r
ü
k
n
ş
m
n
a
e
n
ı
S
o
h
l
i
t
a
u
e
s
a
y
r
e
r
ları
u
ta
id
lan
as
ad
ıza
şsel
ya d ğini if aklaşım
el a onrası
end alığın
haf
s
e
k
bili
n
v
m
a
e
i
s
aç
ınd
um
ınd
ilec leyen y lli”
rbil nu 80
htiy
.
fark el dur
ard
e
sini
nab
u
in i
el
irdi
a
a
l
ç
t
s
d
i
m
t
d
n
o
tem iğini
i
e
u
m
i
n
es
ı”
nı
ih
m
un
i m levsel
ğ
z
a
a
s
ora
ı
m
t
ld
n
l
v
,
i
d
i
a
s
e
edi
ki
sel
ac
lan
“iş
reb
gün nde d
iğe
snif
kab fıza iliş lli” ve
şlev an
epo
rdü
çer
i
Süz
i
a
i
s
t
d
ü
i
e
“
s
k
l
ı
a
e
a
im
de
çev
nin
iri o
atın
olar zodik
.
ney
ve h sal tem i şekil
çer
leri
i
sel
hay
k
l de ndan b çıkladı
m
ı
i
p
i
e
m
p
n
e
y
e
i
ı
n
a
l
r
e
i
ı
e
z
n
y
e
a
l
n
v
n
b
a
ö
“
z
a
r
e
a
s
,
u
d
td
İn
ud
sini mantik eli, uz
ak ü üzgün
ltın
ncü
ç al
duğ
ıza,
olm
S
ür
n
n ü oriler a ng’in ö den
s
i
n
a
i
r
duy an haf veya se
a
d
s
a
e
r
ı
i
ıs
il
ç
c
te
ulvi erlerin ıtı
ol
akta li teor
ık
lı (k
klı a in ikin
lli”
g
yer
en T
e aç
bağ
el
me
n
i far
v
i
d
diğ
e
a
k
l
s
t
m
i
i
k
a
a ay
n
E
e
ü
t
n ve olam
ma
yim ser ile
rinc nıflam e
nde
e
r
i
a
i
e
(ört
l
z
n
b
n
k
r
ep
s
, he
lle
sı
ak
“de
i) ve fıza şe
Nei la şeki n bir d e göre
a gö
Anc tek bir
n
h
gib
.
a
e
c
u
r
i
ı
v
h
i
y
B
ıy
n
i
il
ri
Ulr
eli)
ür.
ntik
diğ
lab
fıza
alar
teo
sa
k,
sür
dırı endiril
ünd de “kı
e
ışm rak ha iği bu l, sema anoeti
r
l
k
n
e
a
a
l
z
m
ç
l
f
n
a
(
d
ı
r
a
ü
ü
i
l
e
ı
e
r
e
ç
n
o
r
k
i
ı
e
a
s
lı
eğ
n
la
lm
dü
km
llikl
di
olm ni yeri
fark üşünü (prose
de d
rum r. Öze
tme za ken
i
a
an
n
u
z
k
g
i
n
ı
i
d
a
ç
i
da
lev
afı
lar
haf
ede e daya
bi d ürüne bilinç
ş
a
i
h
o
i
”
k
g
i
n
ı
i
i
t
l
l
l
t
eğ
re
rklı
iy
lı
ka
eş
yolu na bağ
k
fıza
bell
fark oetik)
ilişk erde fa
n sü ır. Dik
a
o
a
i
)
ç
u
h
a
k
k
z
a
i
l
a
d
n
şm
h
zam ” ve “u
zod
uto
çalı ıza, da
akta
sınd dönem asiocu
rilir
epi
ve a ıza ara
f
eli
ndi
rılm ılan ve
n
a
e
m
k
y
e
l
e
i
a
i
h
r
ben
a
t
y
sür
oe
ıfa
rle
lişk
n D grafik
haf
r sü .
reli
lan
i
i
n
i
e
l
n
l
ü
e
ı
ğ
b
a
i
u
s
s
l
v
e
ı
y
lar
iki
nç
de k n kısa
dür
ısıtl
ma
(örn tobiyo ekilde
bili klaşım
dla
r) k
rme
la
türü
i de
kş
eo
n
a
a
i
z
y
geti landırı ysel ko 7 unsu
r
ı
af
en v içerece ların
rle
bu
h
b
a
e
ü
d
l
t
5
z
k
u
a
(
y
yü
de
lik
fi)
log
uğ
in
da
i
ma
l ve
ekir ü tasni l psiko ı
ben
erin i tutuld kodla , bilgiy
ç
a
v
s
,
ı
a
en
çl
ik
iç
ıd
ças
alg
se
şse
sını
ilkb deki ü
ant
im
say
par fıza
bili
za i
a
r
ı
i
z
m
f
e
n
v
a
i
m
e
a
v
n
n
ş
li
ve
a çe in ve s üreli h
ecin leri ha
şek letilmi
akla
r
sür
unc
k
ş
yu s
ns
i
m
o
u
e
boy çok de
n
irdi
l
z
kte
b
ge
li
at
i-iş
de
nu
end e birli
ç
a
y
l
e
g
e
e
l
r
a
n
h
l
y
i
i
i
e
a
l
h
l
a
r
b
i
ğ
i
s
k
D
k
alin
r
b
e
i
d
i
l
a
b
bu
ed
en
zi h
len
de,
tar
e
i
n
d
e
b
u
v
k
a
ü
k
n
t
e
r
ş
i
r
y
l
v
e
n
ili
tü
içi
lan
ğla
şek
linç min m
ıza
ile e
ız o
ı sa
irim
i
haf
k bi
ek)
ı
ıms masın
y
l
t
çev
u
l
e
ğ
r
n
e
B
a
n
a
a
b
e
p
lb
lar.
ğlay
el d
Sanat ı
üra
dan lı iş ya
sağ
ı sa tik
özn
ma
sed
lar
z
y
a
ı
a
o
a
l
m
r
h
ır
r
t
ı
m
p
an
Araş Merkezi
hat n daha
di
tırla
a ve
em
i
ken
am
i ha ik ve s
n
l
l
e
i
r
r
ç
ş
ı
i
ö
n
z
k
g
a
li
raf
SAM
iğe
e bi
k (h
yog
bu
içer
örtü biçimd /otobi
e
nın
r
a
e
z
z
ı
ş
k
f
i
i
ü
a
gen
izod olmak
ır. H
70
(ep
a
tad
açık ) hafız rılmak
ek
e ay
bell
ikiy
e
d
için
çlar
ma
a
r.
k
loji
lüyo
deo ı görü açlar
i
an
akım nıldığ jik am
birt
açıd
la
o
l
l
e
k
i
u
o
v
j
k
ı
a
ide
ata
olo
dığ
ayı
und
ide
san ya
taşı
çin
ltus t, hafız Ya da
i
n
u
r
k
a
a
i?
i Dü ni,
doğ
san
ir m a kurm İkinc
l
ri
a
i
e
b
l
b
ik
Aca ullana l) hafız inci ve eçmiş
oet
n
r
g
ek
,
k
a
i
r
s
k
m
etm i)
eti
inç
için
i? (B sanla
u
l
o
l
a
i
ş
n
m
p
b
a
n
n
r
ç
ib
(to
bili
da i
en i
rı g
n
g’in
ğı ü
bir
rula nrasın ı yenid
ıkla
lvin ndırdı nlarda zin
t
u
u
p
v
T
ş
a
o
i
.
y
la
s
ın
bu
ba
iştir
ları
erim ın
alar arında
e ad zgün,
uğu l
vaş
iml
l
atır
rilm tik diy
n
i
a
y
ü
k
h
a
old
t
ı
S
e
S
e
d
n
p
n
m
l
g
i
n
e
a
e
a
ena
a
l
e
h
o
z
d
k
om
el
n
ya
sed
ton
e sa
ok o unda
n
n
e
a
h
o
ğ
y
e
z
v
y
i
a
f
l
e
ı
a
ö
z
l
l
v
i.
nb
in,
a”y
um
ben
ir ö
sağ
zne
erd
nde
dur
linc tırlam
e ve afıza ö ncak b hiçbir
sini isini v
c
e
n
a
türü etik bi
i
m
l
A
h
l
h
i
lg
.
ar
ir b
ena
ve “ yimlen ğu bi
no
ak
ojik
ptir
ızal
u B
oto
iyle
lan
e
anc
ahi
iyol
du
haf
nom
s
o
n
b
m
e
n
i
y
e
i
m
e
f
l
i
ş
u
a
r
n
d
,
l
e
y
li
n
te
içi
yap
lara
tem olarak ada bu l dene inç ge
ı içi
rak
e
il
r ka an tüm durum ayacağ rilen
ız
el
n
i
b
f
z
n
b
a
k
z
ö
i
l
i
y
ö
e
et
ik h
ma
zne p olam ekleşt
işid otono
in
zod
taşı n bu ö
de
rç
la k
hi
e
neğ l
epi
e
y
a
r
m
ı
g
v
s
a
s
e
ö
ı
a
(
k
e
l
h
y
r
m
e
r
r
n
.
l
a
e
a
a
a
l
r
l
ı
z
d
abü
tle
nl
ala
Dol dik be
lam
ktad
eyim imkâ faaliye aya tek rak,
ele
ğ
a
n
a
k
a
o
l
e
a
m
z
b
y
k
l
d
l
la
ji
ız
ol
sı
epi
olar
olo
hse
haf
atsa
ün
ma
ılı o lerin
tari
mk
orik ahil ol
bir
ekn m san af) bir
ant
l
t
e
m
t
n
ğ
m
eri
e
a
a
ı
mü
t
e
l
n
t es
ıh
ab
sis
oğr
tak
l
in d
üo
ıda
a
t
r
y
z
ı
i
l
ğ
g
ç
n
a
o
n
l
i
ö
z
f
a
b
ı
l
u
z
a
ı
,
l
k
n
ns
aö
n
ma
Bun ahip a arlar) s
Haf ilimse
e be
kün
san tığında fızanı
s
sine lir mi?
y
üm
rb
nç v zca in
a
a
e
i
i
k
s
r
l
ı
h
i
n
m
i
i
e
i
ç
g
l
ı
b
k
s
l
k
b
i
i
k
a
,
j
n
e
e
l
e
y
,b
m
ed
olo
gün tık ya
bell
orta
de
tlar
z et
biy
Süz
pay
için
obo den sö
e ar fızanın ti. Bu
a
r
t
y
n
r
k
ı
n
i
t
a
a
irt
l bi
yim zdi.
eği
ğin
birl
ı
jik h ini bel ise, san l dene
zne
i
örn bilece
o
(
ç
ö
l
dığ
ı
o
lan
ne
ta
nın
in
ltın kisi,
ceğ
biy
z
d
a
a
n
a
e
r
i
ö
y
o
l
i
a
ğ
i
k
n
n
da
y
u
ü
k
?
liş
eğ
leb
teli
atın e yer
a, d l olara
dür
ilec lduğun enlik i atla
edi
l ni
z
n
ı
b
ü
e
a
f
a
s
a
l
m
o
in
e
se
n
rı
em
-b
jik h
n iç
se v kendis çı
ndı
ası” -bilinç min sa nı
en t
yolo ısında sistem
çm
i
mla
ı
i
a
a
y
a
at
s
u
z
B
d
e
a
r
ı
n
u
n
aç
a
sa
ir
lan
ko
şm
“ye
haf
den
ş
r
b
a
ı
i
u
,
l
a
l
k
aşk
e
ü
b
n
e
e
n
s
,
ı
i
n
ba
ko
özg
in b
özn dilirse
a
n
l
alan nunda a ve öz ruyla
i
n
e
r
s
e
ip
o
insa
so
ul e
t es
u iç
a
afız
sah
aç s
En
afız
ak b eği kab ş sana çının
jik h ir birk
c
h
o
n
l
n
k
u
a
c
o
e
ji
at
biy
olo
nid
bile turulm n san
em
e da rdi.
r?
biy
ula
a
ş
e, h
n
a ye
i
isin
b
l
d
e
üdü
a
u
d
k
d
y
l
v
n
ş
r
ı
d
n
ı
i
l
ı
m
o
s
e
f
ü
ı
e
ç
il
a
e
n
ç
e
s
ğ
a
l
r
t
a
a
ih
kü
dü
jik
eliy
aye
se t
akış müm
, tar
nül
kir:
l
olo
nih
kim znel b
i
ere
em
ojik a düşü
s
içse
r
l
t
g
i
e
s
o
u
i
k
b
t
ö
i
m
b
p
a
l
d
i
e
u
M
n
m
n
u
a
ı
e
r
tı
reb
uğ
oks
ndı
lam hem d
len
ana
old
likle da
mla ni mi y muna
bağ
yim mda, s
nel
u
z
e
ın
jik
n
s
ö
n
o
i
l
is
ya
o
ko
ru
i
de
ru
ğil,
ont ı nasıl
bilg ma du sini m dir:
dün ektir
i du da de
s
n
i
k
m
t
i
l
t
c
a
n
a
o
a
(A
im
ilg
yaş gereke
ser
san , hakik
l ala
ada inin b
çı k
zne ir ortak
ile e
nat n bir
sı
r
üny
at
ö
ı
a
a
e
d
l
n
s
ç
t
a
lm
S
da
na
nın
yim
sı b
ana
dırı
i
atçı l dene durum sini su l içsel
ara
lan
da s akikat
a
m
i
san
e
e
d
g
u
u
s
n
l
h
i
n
y
B
z
m
(
ı
b
e
o
n
ö
u
.
y
r
i
?
k
r
ir
ur
bi
in
tır )
ya
un
dai
ud
e
lişk alacak
kted aroluş a özgü , o dün
i
b
d
e
i
l
i
i
k
k
m
a
ek
n
n
al
ver
ve v
nsa
sınd ı bir h
aya
ek ş
ara
l
lığın oksa i pı aral ştürec da onu
r
a
a
m
y
V
a
ü
ı
ış
a
k
ya k
ara
dön ayan y
tart
nm
sok
nya ratıya
l
oza
f
)
ü
a
?
a
Sanat ı
i
d
r
el
ya
toğ
aşım biri m
l
o
f
malar
o
özn sal bir
ır
t
an
ad
Araş Merkezi
an
t
d
r
d
ı
r
a
t
n
a
ş
n
la
sa
açıl
ula
ir a
a,
işik
sı b bilgiye
ınd telik
SAM 71
değ er-ara
dığ
r
n
i
ni
ı
a
l
r
l
a
d
i
e
b
e
e
n
t
l
öz
se
ka
zün
dik
şlev
nö
fıza anda i
insa
a
h
r
sel
ük o
arih
büy
u T
n
ı
at
san
n
anı
nem na
i
s
e
ası
ış v
olm
ırm
t
d
a
n
an
za
i
i ka ili bir s
diğ
k
liğin
t
k
nle
e
r
e
e
a
z
z
d
dü
ın
ja ö
lan
nin sinin
ima
ce a ştur.
ezi’
ci
k
n
r
n
ü
u
Dr. e
iki
Me
düş
olm
rof.
ları larının
P
nd
p
a
e
n
fesi
ırm
de
m
seb
gra
raşt
si’n n Felse da
o
e
A
r
t
i
t
p
s
a
ü
asın
San Hafıza Üniver leuze’
uşm
t
e
r
a
n
i
D
o
n
h
“
k
ir
Sa
Şe
an
lıklı aya da yen
uğu Mutm
baş
le
m
”
tu.
kon
t
e
a
k
u
n
et i konuş
ü
hm
nem e ve si
’
i
a
e
S
e
z
M
ve
lsef
eleu üzerin den
ıza
n fe ade D
ü
Haf
’
mı
an,
rin
e
a
y
rile Mutm
zi
avr
euz
o
l
n
k
e
e
e
t
n
D
n
a
a
ind
ıza
leye mesel
rler un zam ut haf
i
söy
fiki
’
e,
c
u
ğin
n
v
d
i
n
r
e
o
m
gs
uğu
r ye a edild
i
d
l
b
Ber on’un
o
n
l
faz
risi
anı
gs
kse
uha
Ber bir teo e hafız
teli
i
m
n
n
a
a
lı
ve
ör
nd
zam
sel
fark on’a g
ma
an
k
e
t
a
i
’
r
l
z
t
ö
,
e
r
n
s
g
il
a
g
an
ic
übe
12
iva
Ber de değ kları n gson’a
kad
e, K
ım 20 C e l i l C
tecr e
z
s
a
“
a
’
u
K
n
k
r
e
n
i
e
lu
29
me:
Del
rgso
n ço tecrüb
nB
bey ti. Çok
lendir
illes
yıra lmakta
e Be nema
Değer
rt
a
G
d
i
bu
’
l
e
r
rak
e
i
e
b
ks
ikiy r şey o ergson e) ola
ünü etzsch
i
e
an
ş
k
n
d
i
ü
a
é
r
i
e
r
i
d
B
r
e
a
b
n
zam ün
l
l
u
N
z
e
r
ı
ü
o
,
k
i
v
d
m
s
l
g
(
l
a
a
i
r
’
i
n
r
i
ı
f
o
a
e”
ün
rd
ılab r şeyd
Fra
nıp
tün
asın
k ol
sür
ir g
gaa
say
ibi.
uza aşlı bü
bi
sah ilm
nı “ l çoklu rdir; b
rge
a
”
”
e
r
sı g
r
e
i
f
m
e
a
l
f
Kie
e
l
i
b
e
e
a
l
i
e
i
s
s
d
m
z
y
c
l
l
l
v
k
l
e
o
e
li
eye
şe
fe
lir
n
efe
i ay tecrüb
ın b ma ve
ede ciltlik
lebi ır. Nice nebilir
fels
k
i
n
t
i
ı
ı
d
a
ğ
s
e
n
ı
,
ır
r
ya
ld
ine
le k an iki
ölü
üre
ın o
bili
and
le a
dün
k “s tkinlik
ar
ve b bir yıl larak s
adl
ana
n
l
ara
r aç
ce e isim
l
ı
e
e
kad
p
e
,
j
a
ğ
y
t
o
a
ı
d
a
o
l
a
s
ç
a
k
n
e
e
a
e
s
ı
a
m
r
ele
u
s
ı,
tü
t
aş
bi
kl
ild
iş
ho
r, h
vaz
inem
dör
şek
l ço
elek e yeni
bili etmiş y ı (yetm
üte
ent
ve S
rmi telikse ölüne
cak
e
d
i
m
j
y
a
n
y
n
a
a
e
i
p
e
rüb
b
m
ni
ya
im
işl
ris
rec
l za arı (tec
için
teo
dey
ysa
me
kete
ı
r
e
a gö
r
s
O
ğ
i
e
r
k
n
ı
l
i
ı
a
d
b
i
ab
an
and
icel
gön
da
1, H
hin
aşk
kita
day
in n sel zam nokta
lere inema
tari
r. B
n
i
i
a
m
ş
d
i
i
k
i
l
i
u
c
i
l
m
S
k
n
ter
itel
değ an iki
tir:
ir. B i kişise
sine ür, İki
j.
da n değild
miş
b
n
ay
ima
i
mla
a
tti.
ş
ü
g
a
s
r
ver
l
i
r
ş
a
n
i
i
ı
y
at
ıo
en
yn
Dü
bel
ma
kav
p
n
Y
a
.
i
a
y
r
u
)
n
m
i
k
i
a
Z
i
n
re
se
u
ec
u
2,
lya
dir
yıl)
sür
ri sü re’nin ı olduğ
e, b emlen ini, İta
su”
len
ır.
ikle
l
euz
ü
l
ı
r
t
e
n
s
ı
t
t
m
e
g
ö
dok bu
,
e
d
e
n
r
a
d
D
n
a
n
n
r
a
l
a
a
n
a
ö
d
ğ
l
p
tm
ba
an,
ide
şı d
a ka
k ad
dır;
ı,
nın
Mu
rla
yen a Sava
utm
ğın
asın ı olara odaklı
ı
fıza
ula
M
c
a
g
m
y
a
n
h
y
adı
e
s
a
n
i
“
i
u
l
a
m
n
k
m
ü
i
a
d
l
a
n
s
p
D
ğin
em
’u
ir
le
te
çi
iş o
etti
son ramı e
j sin a etkiçek
ğlı b çm
a
g
r
i
a
a
e
r
v
e
i
d
g
b
e
t
m
G
B
h
m
av
m
yu
te
in
t-i
ya
an i iş ve şi
iği k eçmiş
sine hareke nin du
eke
n
r
r
d
e
u
ü
a
e
s
h
h
d
m
u
i
iD
ag
irci
bir
ajın
geç
ceğ
u
inc
kon
tad
sey
gele a göre zaman un
r. İk unda b
Söz
nok
ki im ajlar
e
e
e
d
v
d
e
r
n’
un
di
er
de
nuc
u im
tap
olu
şim ladı. B ildir, h Bergso
per
ve b sına hi ıkım so e kayb usu
r
u
ğ
ı
a
g
e
d
r
n
ını
md
üd
vu
nd
ma
ğı y
var
z ko
ptığ
nla
lüğ
rı â
r şe
a
ö
attı
a
y
r
n
y
S
o
a
t
a
u
ü
.
t
r
y
B
ı
im
iki
mo
e
nın etin bü aj çıka
dın
evr
dır.
aşı’
aj a
ünc
el d
ada
k
m
ş
s
r
i
e
m
ü
i
a
r
n
r
Sav
i
d
a
ü
n
b
saf
düş
jla h
ma
erk
bir
Sanat ı
ima aya öz
k za u terim unalım bağlı
a
r
r
a
rt
ol
mala
eb
ğı b rekete
ve o genel
AraştırMerkezi
gör
adı
a
yaş
e’e
ja
z
iş, h
n
a
u
ı
im
ele
lem
a’n
i
p
D
k
SAM
t
u
e
en
vr
ver
ı da
r. A
lıdı
asın
k
y
a
n
od
dü
72
ma
sine
e
ind
s
e
f
else inema
F
n
e’ü za ve S
z
u
e
ı
man
t
u
Del
Haf
ut M
m
h
Ma
roto
ğı m
ı
d
an
,
day
nın
jın
a
algı insel
m
e
i
l
ş
t
i
e
ih
dey
rek
ak z man
e ha , başka kurac
d
ut
n
i
t
n M jın
iba
ının
e
ices
t
s
t
,
y
r
i
e
a
e
n
a
yl
m
ock
ma
sınd ğini sö man-i
u şe
chc ası
t
a
y
i
i
r
k
u
a
i
d
de
i. H
za
rd
er
alg
nce
e gi
nel
yled eni D
nda
üşü afıza
nes ın kriz
ı sö
ma
Y
d
a
n
z
ı
r
z
ı
n
ığ
sel
çe
nsı
“h
ını
lad
apı
ayn
ilm
l ge
ini
Fra
ğ
y
ğ
f
ı
r
n
e
,
a
t
i
i
e
s
n
n
k
z
ğ
n
ra
ge
de
ili
ny
da
ı
kri
e
tma
ekç üzerin
e bı
an,
nu
bu
sini
arın
Mu ilmlerd
mu n Gerç
j
utm nerme rmesin vraml
n
u
a
e
ğ
M
f
y
m
o
a
i
a
t
e
ö
n
e
d
i
y
l
k
l
n
u
a
y
e
leye ı gelir”
i İta
z” ö
i sö
ara
ın b
ketl nda bu
al
söy
ıml
lg
Yen kımlar irdiğin
lma
are
k
ı
ir h
a
r
o
h
a
b
b
e
a
a
e
n
t
c
u
k
a
t
d
i
ajla
i
s
e
a
d
n
i
t
ı
l
k
g
u
i
d
ö
a
b
g
“
gi
on
ile
u im de
a2
şek
on’
vm
k
a al
d
s
b
a
s
u
i
m
z
g
r
t
z
ş
a
e
t
r
c
a
a
a
e
e
sö
n
–
de
aj
. Zir maz, if
sall
sür
olm ladı. B
e Si atarak
nın
ziya
etti
mu
bir
a
ir im
era
euz
u
e
n
k
l
n
ş
n
b
i
i
g
e
d
e
m
e
a
i
r
ğ
l
a
d
a
s
d
m
e
a
e
if
k
vu
en D eceği
geç
yak
öyle ceyi”
nu
elec
ikây
l
ştir
ir h olduğu kaçan, leuze b
ve g r ki, bu ği gibi
t
b
rur.
e
ş
şün
geli iği –ge
i
r
iba
f dü nde du
ne
De
de
ece
el
eçm yoktu
i
a
.
n
n
y
ç
s
s
r
i
G
i
e
e
ı
e
“
ç
“
i
t
i
i
d
d
r
iç
k
n
ar:
md
nem şimdi
jlar
ın ö
üze
ara
ada
ıml
ir şi ndirge
lgın ez ima leri aş timali
ir
em
b
a
b
tan
n
ı
i
i
ğ
n
s
e
n
adı
lem n kliş
e ih
iye
ola
n
n’u
edi
ı
ilm
olm i şimd
gso
ekte
gso
iyse
ir
nın eçireb
r
m
a
k
l
â
e
Ber
e
e
d
k
B
c
e
g
and im
a
g
k
m
n
d
h
e
y
i
a
ö
e
a
r
e
d
a
t
e
s
z
a
d
e
ı
v
k
l
o
af
n
ek
yle
itek
ce
aj
sın
aklı
i sö
har
tma
r. N
-im yı
ve h
ma
gele ir.”
t
h
n
ş
e
u
i
ı
e
n
l
d
n
ğ
k
a
a
re
m
nM
ild
edi
li ça asvir e dan
tma
değ
n za zetleye nda ha n sinem
Mu azzetm k isim
ajı t
n’u
ı
ura
e
den
n
ö
u
o
l
’
h
l
e
m
i
s
g
k im ri de b vanter
Be
ek
kıs
rin
son söyley
e
e
p
l
e
g
l
l
n
Ber
v
r
e
e
e
o
e
e
b
iş,
nt
En
ünc sının s
add
di. B üğünü
nın
nva uştur.
eçm l
l bir
i
a
n
M
e
g
a
ğ
i
düş
i
j
s
ı
a
ğ
m
a
a
d
d
y
a
a
m
im
gör
uşm
a de
sine a getir
san
rulm
afız
e
sine ze’ün
kon n-imaj olarak on’un
ın
gör
uştu e’ün h olduğu
s
l
i
u
a
a
’
o
r
s
e
a
l
a
g
,
lm
on
a
uz
ak
sva
De
zam nılsam da Ber
unu
e” o , Bergs
ıkar n Dele ir arad Borge üğünü
ğ
r
ç
a
u
a
a
a
k
d
y
,
l
b
n
t
ur
ke
yol
bir
şan et görd ema
dör
nb
tma emez o
miş leceğin
olu
n
rmi di. Mu
u
ar
z et
tma
n
n
i
e
n
b
ö
a
u
e
y
g
i
l
s
u
e si
d
e
M
kten
en
uğ
i ve
gör
n
jlar
etir
lüm
d
d
ı
yed
l
d
a
g
e
i
ö
e
n
lece
’
o
ç
b
e
n
a
m
m
e
e
l
i
i
h
a
i
n
z
g
ş
n
l
a
s
m
ı
â
d
u
e
“
i
al
ve
r
le
rb
ne
ek
an
aktü
tiriy
a bi
ş bi kir. De
am
miş em san
e m göre si
l
ı
a
e
ç
s
y
i
v
h
ı
e
m
a
eleş et ve z
g
e
in
d
ılığ
llan
ahi
ger
da h
şey leuze’e
rac
ek
ket,
çata emek
sa d ynı an
e
har
nen
re a a hare
n
e
a
a
D
l
l
l
k
a
t
k
k
j
t
e
üm . Oysa
de e ye oda er ima
dör
nem Harek
ne
böl
n
i
.
cisi
rmi ır ve si
h
ı
etti
d
r
i
,
s
ı
y
e
t
z
a
m
e’de
i
i
a
d
kin
a
t
t
i
r
.
ş
m
k
e
r
a
m
e
f
i
ifa
n
a
euz
i
y
ı
a
l
n
d
r
l
l
i
r
n
e
m
a
ı
u
s
e
a
a
t
r
u
a
”
jl
m
ğl
ktü
kur
an D
nus
afız
mla
ima ywood
asıl lilik sa
de a
z ko ni dile
l
turu t Mutm n’un h
ketl
ö
k
m
o
e
o
s
e
e
r
i
a
r
o
h
a
n
u
s
ız
eğ
zH
se
sü
uh
hm
erg
tma
ve
Haf
imi
ilec göster
rus
Ma
Mu
nat
diğ
lab
ak B inema e
l
ı
n
ı
a
r
i
n
r
a
doğ
a
S
n
ş
e
b
l
y
l
ı
“
ü
y
a
s
o
s
o
r
ı
e
“
ı
er
l
e
n
k
ç
ö
l
l
ı
y
ç
j
a
u
en
lık
im
ng
ima unu sö larak ü l bakış
r
kon
anı
ağır eğinirk r giriş
r
dai
e
e
ğ
o
e
ı
d
u
d
ar
ir
am
zn
üle
ya
aya
a
i
y
nel
d
k
ö
k
p
i
old
z
,
n
e
j
m
o
ı
a
u
g
c
e
m
e e
n
lı p
em
am
ima
jın
in b n çeki
n si
il ed
avr
dak
ü
k
k
ima i. Algı- öre sin uğu iç
’
o
a
ş
l
e
e
”
p
t
n
rd
euz
efe
eg
zet
okt
kın
ygu
fels tle Del
geti leuze’
.
ye s zün ya
de ö
nu
nan
e
r
e
e
a
ldu
e
e
v
y
n
o
a
ış
nisp celeri
de D ı da de maj yü l yapıy üne da rumun
m
p
s
a
u
ya
ın
ün
s-i
rgü vcut d
e
atıs
düş ir giriş
açıs dir. Hi
anl
alin
ay ö
e
l
j
l
b
h
e
o
a
m
i
a
sk
u,
kıs
özn em-im de bir
um
ar e reketel
yl
ekr
dur
t
a
r
Sanat ı
h
i
a
ve e ır. Gen
ut b rasınd yısıyla
c
jd
malar
v
.
a
ır
t
e
la
im
Araş Merkezi
dır
on
ı
o
s
jm
p
D
a
e
a
v
y
r.
im
un
ede
sını
bu
kım
uyg
ret
SAM 73
lma
a
n
u
ş
i
e
n yı
z
i
a
a
n
n
bo
y
i
ı
a
s
t
ş
e
a
a
l
y
m
n
ı ile
dön lasik a
vaş
a
jk
S
a
a
im
üny
ci D
n
i
k
İ
ir
nb
aya
her
m
l
sne
laşı
e
n
n
a
ı
l
alar
tike
e de
lam ı ve
lind rar. İki
p
k
a
e
r
k
a
kş
av
nı
tekr
ma
ullu inde k
-za
nin
l
i
çoğ
n
k
r
r
i
â
e
i
b
ek
irb
kş
eyi
ullu i ayrı m man b
a
çoğ
add
k
z
i
m
r
i
n
i ise
e
b
a
ç
min ık
rind
i
zam iyle hi
e
ş
i
s
l
e
eğ
eb
rklı
llek
nd
dir.
has
ir fa
eni
e Be
b
eğil
d
v
l
d
d
e
e
n
ı
a
o
rs
,m
add
ayn
asy
i tü
n M lık diye
yan
orm
o
f
,
s
s
e
g
r
n
d
a
Ber
i tra
klin
nın
ız v
dır.
ızas işim şe çindek ir kaya laşma
haf
ı
i
b
e
eğ
rkl
ğin
sür
el d
r fa
ni
rne
nic
l bi
yan
Ö
e
a
.
, ya
c
r
i
atm
imi
in
mla
ş
s
ı
i
e
n
tel
ğ
n
yar
i
a
m
de
tile
in
ak t , değiş
üre
arın ütenah
l
a
ı
ı
olar
l
d
s
a
n
an
am
dır”
anı
ılm
ik c
a al ğu’ var
dağ
ığı n
z
gan
ı
d
r
f
r
u
ı
o
a
lu
a
pt
luğ
“H
sun
Oys
sun
n ya ektir.
k
ı
k
o
n
o
y
ıza
ky
am
k
retm esinlik
haf
inli
avr
aca
i
‘k
lık ü
ir k
kes
cü
l
ı
mir
i
l
r
b
e
n
lan
i
u
2
g
k
D
l
ü
1
u
r
b
b
n
i
0
ç
n
g
a
a
t
2
i
e
l
f
a
y
t
ü
k
a
ı
l
e
lı
u
k
y
n
rd
n
8 Ara dirme: M
r
nle
. Fa
ma
ulla
sini
onu u’yu
ürü
len
uru lece he ize
son mda k
j
dizi unca k
g
d
n
ı
r
l
t
a
e
Değer
e
n
y
T
a
B
k
y
l
a
i
ev
ö
i
t
l
r
o
r
t
n
k
b
il
ı,
de
ıb
len
er
ta
top
en
ivis
is h
ığın
arın
. Bü
k ay
ıza
nid ıza
t
l
ı
f
k
r
i
d
e
l
a
a
z
a
y
m
a
l
D
i
u
f
po
atH
olm
a Ar
rof.
uşta rin ha
ir, b
sun
San
ir.
elin tüel ol
und apan P
un
e
ğild
l
d
e
n
l
.
a
m
’
i
ted
o
e
d
d
u
k
u
d
k
y
d
j
r
a
m
e
y
a
o
y
n
u
e
t
t
etle
m
m
a
e
s
n
o
v
rin
nu
tT
rü
dü
st m dia et
rek
e
a
i
m
u
n
a
z
ü
e
d
b
s
u
e
h
ü
v
r
l
r
n
t
a
ü
n
id
dör
l du gereke
ıza”
e’de r alanl
nu
ada
ık. B
tike
Haf
ini
rkiy
e
z
bur
lad
uğu
i
e
ğ
r
ü
d
i
ı
v
n
l
diğ
T
m
ğ
d
r
u
ü
o
k
e
i
’
a
a
ı
ğ
e
t
r
l
e
n
ş
v
r
m
u
a
ı
z
li
v
s
e
et
ld
bir
ima
eleu loji ge
.
nde
şma k içind aklık o
nda
“M
tüm e taşır
o
e, D
rihi için
anı
t
t
i
l
r
onu
lı
a
r
r
n
a
d
k
t
ö
o
a
,
o
g
r
d
m
r
u
r
i
ü
i
k
a
n
m
j
i
t
i
i
Ş
a
y
b
l
b
.
is
li
ju’
kü
Tan nın m
nu
tışm
dür
içer ceğin
rine
elir
iye
Tan
a
ı tar olduğu
kün leceği
ıza
üze
da b ı. Türk
n
le
a
ı
ınd
m
n
z
ı
haf
ü
ge
e ge
afı
m
d
ım
nım emin
ktas
v
r
a
h
k
i
n
a
l
o
l
ş
ş
e
a
l
b
i
n
a
l
a
d
e
ku
ir z
çm
lem e tüm
kul
e
km
ile b
mın nda
i ge
söy
ının ygun b
riyl
biri
iası
ı
layı
şi v
md
s
i
am
u
o
i
alle
r
a
u
ş
B
d
v
m
idd
m
.
n
a
m
ç
a
i
e
r
ı
t
ş
ı
e
k
z
d
n
g
u
ı
eu
ıza
lam noktad lerin ih den
den ân
kon
alan u, Del
haf
n
i
u an
r
lan
k
erin
j
rlık
s
e
a
B
n
miş
a
e
rec
e
ı bi
lliği
a
m
ı
l
l
geç
ıe
ve
tüe
ştığ
ad
e sü
mim den T
ğ
r
ı
r
ı
i
m
n
l
k
k
u
m
ı
v
r
a
ü
s
u
ş
s
t
l
n
ia e
nın
ima
elle
zam
ek,
ncu
n
iki u
idd
şu â edims
elec
ve m Bergso ’a göre
nde eçmiş
sız
k
g
a
e
a
m
z
r
ı
risi
s
ı
u
,
e
n
g
ğ
e
y
ş
B
n
o
a
ç
.
e
i
O
s
ü
haf
l
üm
e’
şir
dan
er
nb
tti.
bir
erg
euz
elle
ır. T duğun
yell
nde
elir
i
dan
s
i
k, B
d
s
b
r
n
a
i
n
m
n
ı
r
Del
a
â
b
a
n
k
ız
edi
çıka ini bir
zam ştur.
pot
imk e bulu
ma
ğım
bir
nla
ısız
u
nda
er
yola
d
aca
a
l
y
l
n
a
y
i
i
a
a
m
r
e
r
a
l
y
s
h
i
o
e
u
go
leş
am
ceğ
sür
kur
mış
n
yük
çek
kate
e al
n’u
gele
ıkış
da
ken
i bü zerine
ger
s
r
o
n
s
e
k el
ı
i
s
e
a
v
a
ş
g
g
d
ı
r
l
ı
r
ü
d
a
nd
ola
.
k bi
u ân k
e Be stisna
kân
şu a a hafız
arlı
iştir
r. B
me
i
ze v
m
ü
d
m
ş
i
u
ç
in
ı
d
lara
e
n
e
a
ı
l
m
irk
miş r,
el o
asl
kün
rılm re, De
lem
t
b
ı
i
i
r
d
m
d
a
n
geç
a
e
ü
n
l
d
ti
ı
a
l
ö
n
r
i
n
m
d
g
m
ı
a
a
k
y
a
hv
miş
ılı
an
da
hak
ju’y
e ta
i aç
ağla m geç
am
ı
s
z
n
n
n
i
b
ı
ı
a
e
s
a
z
y
T
ü
t
m
i
ce
mı
ayn
ve t
eva
n ki
rdiğ
şün
ma
idir
ze’ü adan d
klik
vra
geti rlık dü
u
e
m
a
i
t
e
Sanat ı
k
l
k
t
ı
e
k
a
n
biri
salı
malar
u, D yatî no
mim
uki
tüm
anj
AraştırMerkezi
run
b
a
l
T
o
a
h
s
t
u
,h
di
en
n ve il
ya ş
Bül
ken
ştur
eye
k
SAM
mu
şma sefesi
r
m
u
u
n
şek
n
ko
üte
ı fel rinde k ndirge
t
m
a
i
n
e
:B
nde
liğe
etti
k üz
74
klu
i tek ekkülü
o
m
ç
e
ş
ve
n âl erin te
gso
ll
e
k
Ber
i
t
itçe
bas
k
arlı
m
i
M afıza
ve H
anju
T
t
en
Bül
,
lişe
ci k
n
i
k
na
e. İ
da o y
gör
n
ı
a
ğ
y
ı
e
şe
d
u’
iş v
bir
lan
anj
e
T
m
em
d
,
a
r
e
ı
m
m
t
d
n
i
k
a
ı
i
t
b
g
s
iz
ri
yar
şey
rsin
i kla
ese
bir
her
bili
u ik
nat
e
a
b
a
y
s
rar
s
e
y
a
u
ir
nj
ekl
.O
ay
B
a
n
t
r
“
i
y
a
T
k
e
d
a
t
d
iz”
ir ş
tm
len
u an lan
ne b bilirsin en Bü da unu
ığı ş
o
t
ı
y
ş
a
i
ı
ğ
n
ı
r
ı
d
sık
ırl
ğu
çıka ludur,
alan
haz
işin
ldu
rlık
e
ur
a
.
s
i
eçm nın ön antılı o
llik,
t
g
u
m
euz
k
et
zne
l
m
mi
la
e
ğ
ö
ü
ı
o
d
Del
a
,
T
a
e
a
m
b
f
.
n
t
ı
i
z
ı
r
r
ı
k
ı
r
n
f
a
ü
e
i
la
r
d
ta
n
ha
ızad , gelm
i ye
ram
e ka
üğü
sal
haf
tti.
dak
kav
le n
um
örd
ğin
l
i
n
n
g
i
i
ı
u
me
e
p
a
ğ
n
a
b
c
o
z
m
e
v
e
e
t
ı
e
a
c
l
r
f
e
l
v
e
e
a
ü
ğ
g
um
ad
ey
dil
in h
ne s
e
k ba
em
larl
Sun luluk,
miş ir.
nes
arlı
lerd
ma
gör
l
l
i
ş
r
e
m
n
ı
i
k
geç
t
k
l
u
ö
i
r
t
şe
bi
kus
en m r ve ta
arın
tığı
üle
şka
ek
gör
la
yap
rind
np
mim bamba
u
e
a
,
n
r
z
ı
r
d
o
r
ü
ü
n
a
ima dönüş
ne s
rda
a bu masın
“M
zeri
mla
ş
ınd
e
ü
l
l
a
u
l
s
y
n
i
ğ
a
s
a
r
ı
ko
etki aşka b
arla
kân
nju
ı
me
b
mim yen Ta
e
m
ığın
i
v
a
d
k
b
an
di
ma
ılır
”
r
m
,
ı
n
a
r
y
a
z
l
a
zla
kul
ın
inin olarak i böyle
ma
na
kân
lan
efes
k
ş
s
i
mu
l
en
r
o
anlı
r
e
u
me
k
o
f
h
r
v
i
k
g
e
u
y
u
E
e
v
e
.
re
ot
12
n
Soğ
euz
kat
etti
. Sü
rel
nci
ma
lık 20
bra
Del inden
5 Ara irme: K ü
irer
vam i de za
ı iki r kültü
isi
1
l
g
e
an
c
r
k
i
ı
d
e
n
d
l
i
i
b
n
n
k
ş
k
r
e
r
i
l
i
l
b
şlay
a
l
i
e
r
e
e
r
r
a
B
k
b
b
ğ
i
n
b
e
:
e
b
e
a
”
d
r
D
ş
d
l
e
t
i
i
ı
o
ek
al
er
ab
ee
sür
yer
e
e An ilişkisi
rı v
ir h
şa t a
ifad
ca,
ub
öyle kimizd
mla ey olu
ı
lık v
l
yın
ı
ğ
l
s
r
ı
r
y
a
ı
u
t
a
ı
r
a
z
d
n
ı
v
k
ş
ş
a ile
l
ı
m
m
ı
i
i
a
l
r
o
k
a
ç
k
ta
afız
nl
he
n
“M
ığım lıkla i
şu
a
,
e
e
H
ada
l
d
r
i
y
e
i
r
i
.
a
i
a
z
e
r
a
d
a
aş
m
azla
ıza
k bi t değild er nih
bir
se
k,
öyle
haf
da y ın mim
ok f
eğiş
s
y
s
ma
ç
a
d
i
ı
e
e
a
y
l
ere
a
b
f
r
n
ç
ad
sed
ğra
. Öy r.
zan nadığı
kav
çbir gibi hi
y sa
ı
i
z
m
o
h
e
f
r
e
c
h
a
ş
a
ı
i
m
ku
da
bir
l oy
an b adığın
ju, h
ğild
şki
nun sedile
am
hiç
l
Tan li bir ro nda ili
lle’d
ş de r
h
. Bu
anl
i
i
m
r
a
a
ı
i
k
u
t
b
m
a
n
d
a
a
sı
il
m
Ba
ar
bit
he
ve b
değ
en t
öne rlık ara
” ol
an d e asla
ges
un
t
k
d
ş
r
ı
d
i
i
a
o
m
n
r
n
r
e
a
a
e
la
G
fo
bitm ir form ki proj
ğı y
no
de “
mim senen
a, o
arlı
syo
it b
ade
çim
de
ınc
a
i
m
y
n
da
i
i
m
b
n
i
m
z
e
r
a
sab
in
ze
alar
for
nm
ön
an
ade
t
ı
ü
e
a
’
f
s
d
t
d
e
a
ı
l
m
n
m
h
ir
r
i.
ail
ıe
kağ bir for
eki
tird
ak b ve refo sefe.
Bat
rlığ
önc nat
it
e ge
l
ma
anc
l
a
i
e
i
m
f
h
ü
r
d
m
a
Sab
a
t
m
fo
bu
ve
e, d
de S u olan
ünü
ülen
üşü
ş
. De t eder
önc inliğin
nB
düğ
mu
dön labilir
r
e
k
uğ
n
e
da
l
ö
r
d
i
o
g
e
a
k
kon nyasın
et
et
ız
ıda
aşı
it, d
a iş
t
s
k
n
’
p
b
i
e
n
a
a
m
r
n
a
anl
t
m
ü
’
l
a
i
r
la
D
as
zi
n
n
Top
ar K
en h
nlı
rke
ınd
nsfo
tıla
n an erkesi
mb
ma
Me
nla
‘tra
rind şmalar nmanı
a
s
h
ı
a
e
k
r
O
z
n
r
a
a
ı
ü
d
K
al
eç
ya
.
rtı
vu
bın
hat
aşa
ildi
e
ırm
t ta
i sa
in G
Bu
kita
ğin
de y e içind ni
en’
raşt
ilue iluetin
e
r
a
s
i
A
d
z
m
ı
h
u
k
e
j
r
e
e
s
af
isin
v Er
Tan anbul
ti. Ş
e sü
ni y
eH
n
Ale
e et
t
ilişk nyanı
ek v
k ye tiğini
ık v
s
l
d
c
a
k
İ
r
a
ı
e
c
l
f
r
a
ş
i
a
r
ü
k
e
k
z
bi
a
l
d
m
ı
u
e
i
u
k
r
ç
n
e
a
m
e
e
M
ınd
uğu
-mi
ğum
den
iği v
ak g
gerç
u
old
fıza
elite ık olm ulundu eserler
ayım iştirild ı olgus
a
ıyla
l
ü
h
t
o
m
r
ı
i
d
ç
ğ
l
b
ı
ğ
v
k
a
e
t
ı
a
e
e
d
ız
d
ka
nd
ec
k, o
rine
Haf
a ile
için
ştir
ırla
i.
lece iluetle
lam ek hat
inle
lirtt
gün
r
e
g
ı
evri
s
u
t
b
n
l
b
r
i
,
ha
ze
uş
nbu
iğin
irile
anju cak ve
İsta
onm
ğişt
rekt
nT
d
e
e
a
e
t
d
g
l
y
n
a
le
ğ
ak
ıla
ile
söy
lan
Sanat ı
ri ço
aşm
üzik
kul
a
m
r
dile yoğunl
a
a
ç
malar
n
l
m
ır
i
k
t
ş
e
ola
Araş Merkezi
tup
ı sı
l
d
l
u
a
a
n
k
k
i
s
k
ı
r
ıt
la
an
arl
üze
ğı z
la a
am
mim eken
arlı
SAM 75
rlık
af z
a
a
s
m
i
,
m
i
m
m
ger
dır
bir
Mi
n
z
n
ı
a
a
l
t
a
l
m
a
lo
zik
num
nsa
ulm
mü
eka
u ko el kurt
b
m
t
e
v
v
sal
irir
n ev
leşt
ir a
b
yer
n
a
ınd
açıs
M
:
rum t
u
t
II. O ve Anı
rlık
a
m
i
mış
ısal
n
a
u
ları
oğr
nd
um
i
r
n
u
d
in,
me
gen arı
a da bi gör
y
m
i
i
l
gi
ler
er
bun
miş
u, h
bizi
etin
–biz dahi–
im
eğil n Tanj
l
,
l
d
e
n
i
b
n
nı
sek
ıza
lirte
leri
ekâ
haf
tme
iğer ğını be her m
a
e
n
d
z
e
d
ı
ş
f
y
a
ka
ve
eği
adı
uh
ızda
ibi
li d
olm manın
lım
re b bu
ış g
rek
k
ö
a
ü
g
a
m
ne
s
z
e
a;
nu
’ya
leri
r an
her
lam ı
tik v
uğu
nju
söz
i bi
ı
s
l
a
d
m
l
a
k
ı
l
T
o
m
e
e
r
baz
u.
sı
tan
i
ızas her
öne pan o
leye kdirde
rça
ruld an bir
y
a
haf
erin
u
ö
l
l
p
a
e
s
r
d
e
y
v
r
a
i
e
i
t
k
y
e
r
z
ğ
i
n
b
i
i
i
t
u
i
d
o
b
ğ
n
,d
aks
rin
dan
a
çok herkes nabiliy
ekti
tini
ları
üze
acı,
ırm
asın
ger
ake
una
u
rça
e
m
l
r
z
p
n
a
m
ş
ı
u
l
ö
o
p
u
e ay
.
b
o
g
y
î
m
r
n
d
ı
l
s
e
a
l
a
o
s
o
n
o
k
i
d
y
a
l
K
r
iy
n
a
tutm
şek
tti.
nın
am
rdi.
ylem ının fa a değiş nın
me
ıml
fıza rçaları
ir e
r
geti
ı
a
a
d
a
b
s
l
v
e
h
r
l
a
e
a
e
tan
i
ı
a
a
r
d
d
ız
d
ız
nl
np
el
haf
a
mla
esin n –haf
üzü
siyo
aya
r
afız
r tik
san
uru
say
üm
e
m
h
nı
n
d
eak
l
ğ
i
e
,
h
r
a
i
o
r
ü
r bi
s
i
i
en
in
slî
ab
üşt
zde
eğe
kile
diğ
a
i
m
T
d
r
d
p
a
e
.
e
bir
e
m
a
r
s
a
t
v
i
m
n
y
o
ği
şka
ikel
nıy
mu
edi
ayı– ıklar ta
lma
nd
uru
ük t
dol
latı
a ba edilen
akla
a
â
ç
d
n
h
lıl
n
k
ını
ü
a
a
k
m
y
e
r
k
ka
fa
dığ
da
kd
ırla
er
lm
ahs
a
t
e
n
n
a
h
ı
b
r
yen
a
a
l
s
Bu
m
e
ı
e
s
h
a
l
ğiş
An
öyle ek
uv
ek
rıd
zo
na
sınd
e
i
r
s
a
n
u
a
s
d
e
i
k
u
ü
ğ
ş
i
a
u
n
tk
um
ks
uğ
do
anl
değ
te y
r.
old
da e ördüğü edece
dur
am
r. İş
am
e ve ülebili
esi
o
l
z
g
y
e
y
p
ö
m
r
â
ı
da z
s
ş
ç
i
to
n
ra
n
la v
hik
ol a ak değ
un
üşü
a ya nlarda
rice
mız , belli
t
d
m
u
a
k
u
e
r
z
de y
a
a
r
ı
ya
ild
af
kâ
ak
du
da M n
tutm
ırla
şek
nh
me
aks
u
bın
bu
hat
ı
ânı
şac
ılda Anısal
dan
a
k
n
t
u
k
a
ak b
u
’
i
e
z
a
a
n
k
ı
m
m
,
r
f
m
o
“
u
a
a
n
o
a
,
k
i
r
e
d
’
v
a
i.
ju
lm
lh
ra
du
eN
en
lı kı ır” ded
Tan zaman akkınd
msa
ierr
km
, bu
alık
t
nun
h
nju
c
v Er hs ve P e toplu
a
k
ı
i
a
u
e
a
d
r
s
l
g
a
T
i
l
y
A
v
c
ya
an
olac nı dah
nı a
ilişk
an o
bwa rından rgulay
ı
ekâ
ını
dım
lan
ıyla
a
e
n
m
Hal
m
c
a
r
ı
u
a
l
l
i
allığ ğacağ
e
v
a
n
s
b
d
r
i
s
m
a
u
i
i
ı
a
t
l
a
n
g
o
b
s
r
r
e
ği
an
sı d men’in dığı
kav
diy
nem
lirli
eğil
etti
bir
n ku
şan
r
şı d
fıza
a be duğu
ahs
da ö fızanı
rk
a
a
a
l
d
b
u
E
h
y
ndı
m
n
n
a
d
ku
lev
ko
nla
sal
ma
, ha
ş ol
r pa
o
A
o
i
i
a
e
,
m
s
z
n
b
c
u
m
u
u
j
l
e
k
le
il
ak
da
,b
top
Tan
da v nşa ed
Böy bir açı
orta
ani
par
:
ra,
n,
i
kân
yen alar ya
ti. Y
ı
nda
e
t
e
l
e
e
l
ı
rlık
l
l
i
e
son
k
d
k
s
r
m
d
e
n
n
r
e
a
a
e
r
i
f
m
d
i
a
.
ima
e
ç
a
a
a
i
b
d
u
l
f
n
ş
M
i
i
ajla
i
n
k
d
l
n
n
ı
r
s
i
ı
i
r
ı
r
aç
rıs
pa
i
zle
du
diğ
ğin
llığ
ğı, i
a
s
i
r
ı
ö
n
beli
i
n
a
e
y
i
s
d
a
d
k
e
s
v
d
t
d
d
lk
sten n olma üzerin lerin e
lum
k çe
bın
ın i
etin irisini
top
ek i
kita
şere
rt
u
asın
ta
lı m
in
m
ü
e
ş
ğ
l
r
ev
d
f
i
m
d
u
u
e
ç
t
a
ş
l
e
ğ
r
r
ü
ec
old
tki
nu
bu
do
tla
r
m
e
,
d
o
beli
o
a
lıklı
n
i
a
ü
k
m
u
ı
n
j
d
r
s
k
baş
ka
an
Sü
da
uru
ne
de
i
”
T
ızan
e
n
d
r
n
n
f
ı
den
k
.
i
n
e
r
ı
i
ş
a
a
l
i
c
h
dı
ın
üz
eni
ek
ar
re
ett
u
y
n
z
nb
ü
M
n
m
a
s
a
ü
a
m
i
l
n
u
z
a
d
u
ğ
a
m
fı
M
v
şa
m
kur
ın “
İmk rak de
rolü
a ha ip oldu
u in
nla
ille’
ud
ont
a
ir a
ii, b
h
a
k
y
B
b
b
t
a
.
u
,
a
s
a
a
i
T
B
d
a
in
ok
.
rıc
ığı
ı
ges
ekle r yapıy
esin ımladı
il ay
ılar
tard
eor
nu
em
i
k
değ
u
n
G
b
n
a
‘
ğ
a
lınt
e
t
t
f
n
a
u
d
i
a
e
”
r
d
n
i
k
l
r
d
d
e
g
a
ü
rın
ğru
de o sal ve
klin
ânl
küç
u.
sind , yaza
ı şe
a do al mek
ın
me
ju,
ord
u
d
m
gu
e
j
y
n
ı
r
n
n
n
u
a
z
rlığ
ı
u
s
e
k
d
ya
Ta
tT
ma
tab
koy
anı
i
n
i
n
n
ı
“
e
l
k
a
’
a
l
i
m
y
e
e
y
ü
e
in
d
eğ
aill
salt
hal
orta
aşla
en’
en B
nin
ği
ak d
Bat
üda
ya b dahale
rkm
biri
ekti
e ed el olar
a
m
E
r
d
n
e
m
v
k
a
a
ü
f
s
r”
rlı
kg
Ale
oku
lard ğunu i
fizik ünme
na m mima yapıyo
ram
u
u
ekâ
ş
ânı
a
d
y
b
k
l
ü
M
e
e
m
kav
o
d
n
“
ı
a
ı
rş
m
ıyla
ek
kân
unu
l bi
eğil
ram
aki
me
ilec
lam
öze
şi d
duğ
kav
md
i
l
e
n
a
e
v
o
a
r
d
neb
l
v
”
n
n
e
e
a
i
l
n
a
i
t
t
k
n
ğ
â
a
e
m
k
tn
San ı
bu
etti
k ge
l za
me
e öz
me
a ço er tike
malar
ısal
uş
her
lind
n
k
z
m
a
e
t
AraştırMerkezi
dah
u
“
ş
H
unu a
ğum
rtti. aslında
udu urumu
beli
nş
i
a
k
ı
d
SAM
O
y
am
lir.
er d hafıza
kat,
anl
ebi
üz h
. Fa
ar
r
l
nül
m
ı
n
ü
ü
d
ş
u
ğ
ar
dü
rdü
da b şmuşl
76
a gö k aslın
u
l
o
vey
a
n
i ols alarda
dah
arç
p
n
ede
n,
nin
mle aklana
ü
c
n
bu
kay
taya
ak,
kar
ktan unu or r
ı
ı
l
ç
r
e
ğ
ola
ima
diğ
ldu
en y ece m
in o ektifin ik ve
n
ind
i
d
s
f
a
i
e
et
sp
kt
ifad rlığın s
spe bir per
ada
leyi
a
okt
per
m
k
n
r
i
i
üm
e
ü
t
c
b
m
,
ğ
ı
t
ı
ğ
a
ü
ın
tt
attı
; fak
dığ
i ör
k
day
,
unu ktifler
lma manın
arlı
ğ
a
l
ren
k
u
m
a
i
e
ş
d
de
rtı
tiba
âns
rsp
i
a
n
km
koy
k
i
t
e
a
n
e
n
p
r
i
a
ik
,
ün
çıka se de m
lem
dan
n et noktad
l
uzu
büt
rob
anı
e
z ân
um
nsa
yola
ı
p
u
m
ğ
â
m
r
n
r
b
t
k
m
u
e
e
ı
u
e
n
d
ld
ve
ığ
ee
değ
de k
n-m
ini
lad
ızda
ar o
esin etse d
ma
ekil
diğ
baş
rım
le v
r
ş
a
ifad
e
i
z
a
a
p
l
z
i
t
l
i
u
y
a
e
k
e
h
b
a
m
g
lu
dah
izin
nu
vde şeyin d luşa sa
rini
urm rumlu
mü
, gö
onu
dile
yi k
o
tifim fe
z
e
s
o
i
e
l
n
r
k
l
s
k
e
a
e
i
m
k
n
el
ği
sp
rv
cüm slında
ekti
rın
lata
edi
per
önc
a bi
bu
arla nı ve
ersp izi an
na
im
m d dışınd
a
p
z
e
m
u
i
i
d
r
r
l
i
b
a
â
M
ı,
ğim
ek
top
i ya
itib
ka b
şun elirtti.
edi
mız
n m iklerin meleri
baş
olu
ükl
tığı
n
anı
y
ç
ıb
e
d
e
ı
a
t
l
n
var
m
e
z
r
ı
k
l
ı
n
a
a
ğ
ni ö
zen
rım
üze
adı
nıls
nun
ise
zeri ulukla
ı dü
syo
olm dığı ya
.
da d fade
ü
ı
n
a
rin
a
a
d
z
e
l
i
y
l
a
r
i
l
m
i
n
ı
k
al
m
k
i
t
a
a
k
n
ı
n
t
u
i
a
rg
ra
ide
ra
aç
la z
kap
ler
sor
nu
i ola uz zam arı
an o ürevi p
iyle
ısıy
cek
u
r
r
k
d
y
e
n
e
e
l
a
l
u
l
i
l
l
o
r
r
e
t
m
ar
sy
şa a
)
do
söz
yeb
doğ rlık ve
kar
ünm r oluşu
ma
ara
çalı
n
l
r
ş
i
nle
ı
l
r
a
o
i
ü
e
n
f
a
a
y
z
g
s
a
il
id
kâ
va
im
dü
i
mim
ğin
tran apatm
Me
ün
irle
n
ki m
rler
ekti
büt
şeh
k
nan kışkan
m
tire
i
u
u
a
a
l
ktö
j
l
l
i
y
ger
e
e
n
t
o
y
v
a
se
m
i
zleş
i
an
s
r
i
e
ğ
ü
d
n
T
i
k
o
ı
(
s
len
t
f
m
e
n
n
ç
k
ü
t
a
,
r
i
e
ü
ekâ
ede
nB
nb
alsa ir grub ak ger
en ö arak g
e
s
t
m
a
n
r
i
ğ
n
d
kâ
ura
beli
lay
ce b e sorm
lk e
k
me
bağ
ve d
unu yükse
mü
ade
y
ip
e
s
ğ
i
ı
h
l
n
u
d
n
ı
i
a
r
â
d
s
z
n
l
i
e
zyıl
k
l
r
e
o
ü
e
i
nas
r
l
m
. yü
ye
m
ler
üm
0
elliğ
abi
k
u
k
k
i
l
2
i
k
k
n
t
k
i
.
p
a
n
t
ra
a
ha
tti
to
eye
ı.
bır
ez
org
m p usu ta
ere
ını
lad
de e nı söyl
i
em
n
ü
z
i
ğ
a
u
n
ı
k
r
f
ü
g
i
e
k
d
e
a
on
kl
ek
nizm
irg
ığı
an
vur
ını
tah
rati
öz k
ald
der
ind
etm nı kull
dığ
n
s
p
ç
o
a
t
l
n
l
ı
u
l
i
e
l
u
a
j
y
ı
m
re
e
ar
rk
n m n bun
Tan ü tanı
enl
Bire unu iş
ram un, fa
anı
ı
ektö illet
d
v
t
v
e
a
m
a
r
l
k
n
ğ
n
tü
k
an
u
uğ
ni
alça
kül
oklu
klu
di.
lk, m
nb
old
ist s
leri
usu
, ha
tını
ju, ç trateji
e ço
u
ekle
ern
n
a
n
n
B
d
m
e
o
i
n
ının
a
.
o
r
k
u
n
i
sa
m
pl
ye
es
am
eri
öz
nT
ird
o
l
r
e
a
s
t
a
t
z
m
v
v
y
e
y
l
r
u
a
ö
i
ı
a
i
g
j
t
s
k
la
ir
rli b
Tan ladığın ğunu
dile nün or
açık selleşt
nlik
n
si
u
beli
der
leri
ü
m
n
ünü
d
f
k
ı
t
o
lme
i
r
ğ
ı
ü
a
t
n
n
ü
t
u
ü
r
m
k
a
t
z
ü
d
t
e
r
la
ö
o
ğın
n
bü
n
i
ö
p
ç
o
in
ıldı
ın
ine
eg
ers
cu
n
z
örü
r
n
t
d
p
a
g
u
ı
e
e
”
ı
s
y
z
n
u
e
a
ü
m
so
us
las
me
ak
lind
’ın
a
lsam utular
rün
er o öz kon ıza”
şek
and şen
aille
anı
diğ
t
t
“gö
f
y
s
a
i
a
a
vb.
n
am
c
i
n
B
h
d
m
i
f
r
z
ü
l
i
r
i
ı
e
n
ı
t
c
o
i
t
k
li
a
ek
hi
yn
es
dön
it f
da
tota
uğu u, bu a ğunu,
sab
ersp si, silm
, “sa arkın
d
i.
p
u
l
j
d
ı
o
j
u
e
ığ
if
de
bı
Tan
Tan
çıkt
dak
l old ektir,
Bu
kay
n
örtm leyen
a
n
.
a
ı
s
i
i
t
a
s
u
d
n
r
g
y
ra
ri
ırla
ylem za ya d
in
kur
geti
üze unu sö
a” a
hat
ı
u sö
tim
n
nın
dile
afız
n
e
u
ğ
a
r
haf
i
h
u
z
b
u
anı
ı
ü
n
ğ
f
n
bir
da
old
du
da
ha
tiği
afız zmin
l
e
a
t
der
l
a
h
o
y
e
o
y
m
y
e
o
m
et
n
an
çi
ni
şe
lerl
nu,
ları
yap
ile “ an neş
k bi
der
bir
uğu lı biçim a
fıza
ş te
şey
mo
d
i
a
d
ı
l
a
a
h
n
r
m
z
o
d
y
fı
e
rk
ın
bu
Bit
ayı,
izi a
ind
usu
t ha la
e fa
am
afız
r iç
lerl
a ai
pim sı bağl
kon
y
y
ı
n
e
z
s
a
e
iki h ektifle
h
ı
ö
y
s
a
n
ed
ay
am
ımı
li n
sp
ın,
r dü un dol
per
olm bir tan
eşit
ğın
ş bi
ç
ı
ı
n
l
ı
e
u
l
m
ğ
k
ın
ild
er
rma
oklu çok ha allığın
diğ
şek
a va ektif ç
a
s
n
ı
d
u
a
k
z
g
sp
Sanat ı
ur
afı
far
z ya
per
it h
en k
ın a
a
u
ş
z
malar
b
a
a
ı
ır
ü
t
ile
ım
ön
Araş Merkezi
tor
sın
r
k
d
a
a
y
o
l
n
ıza
arı
dün u, bir d inin
haf
ızal
”
rın
SAM 77
haf
anj
sleğ luluğu
nla
i
a
r
n
an T rlık me
va
ya
m
y
a
a
u
l
r
n
a
dı
so
ım
Mim n etik
ayır de tan
ğı “
a
ı
n
t
i
n
l
p
a
l
şek
n ya aynak
nde
k
n
a
tezi
d
asın
doğ
su,
arzu ı ve
t
e
iy
ış
aid
ray
ın
ilir)
lik a vatan’
b
m
a
i
l
‘
ı
k
ş
t
a
a
a
d
nl
ak
et a
ının der. F
ıcı
i
an’
gay
t
(
g
alay
a
l
n
v
m
e
‘
a
l
r
t
ı
a
a
t
a
e
y
ar
ad
ak
’de
erin
la p
okt
kul
ir n
z üz ı Eldem z
asıy
esi
b
a
n
d
r
m
e
i
a
a
f
b
iy
akk
gul
su i
enü
ır d
nın
kur
ad H unu, h
arzu alama
asıd inin
d
t
m
e
e
s
iy
u
de
m
eğ
eS
lan
aid
uyg iye’de
, tır
nd
örn
’e
lum
d
e
n
i
z
t
o
e
i
y
k
i
k
t
s
k
f
i
den
ip
çe
zlü
en
ür
bın
haf
ger
ini
dde
ti. T
ksü olan T
kay
r
nın
t
e
e
ö
e
lara
r
a
e
c
n
l
k
i
en
ade
aşm
idin ümüz
çim
den k ve on
da
l
f
i
g
m
i
n
z
l
b
m
ı
n
u
u
s
ü
ü
s
e
re
n
lış
çöz
düğ aşama
işi t
nec
orm
uğu bur ça ’i göste
aya
gör
a
eçm ı düşü
old
nı
ju, f
ı
y
G
m
e
n
r
m
atm r
e
l
.
a
a
a
l
t
l
B
n
z
m
u
T
e
ı
r
l
k
r
u
k
r
i
i
ı
i
r
l
t
u
a
m
s
ş
z
k
da
şl
ğ
te
yo
aki
izle rak kla uri Cem ahatsı
e ka
bili
bir
nda
tad
n ya
e
r
i
n
a
r
u
t
r
o
tips
n
’
a
e
b
l
ö
a
l
c
n
g
v
k
u
ye
ızda
yin
ek o en Tam arları
rçe
anb
i
lke,
leri
örn
öyle
ığım me; ge
ir ü
“İst oblem a bir
d
cek
im
s
t
ı
e
e
b
k
l
e
m
ğ
t
i
l
a
ı
t
,
s
b
e
d
pr
lab
ıml
Böy
alt ü t Tanju kullan
kat
var
bu
i bir lli, tan
ait o ektir.
. Fa
tan
ek,
a
gib
k
r
en
in
c
l
e
b
i
e
ç
o
e
i
s
ü
b
r
a
ş
ç
ti
B
,y
ek
var
me
e
giri
bir
hrin ni eleş
eğil
rtm i büyü
ind
aten bu
i
um
e şe
le d
z
i
s
s
v
beli
i
a
b
b
i
t
eris
n
i
i
a
t
ç
n
l
n
g
i
m
i
n
e
nüz
y
e
i
i
s
ı
l
r
e
e
s
s
e
di
m
.
ılış
.H
i.
bek
ğils
a
n
u
ı
ç
d
leke u” ifad
i
r
e
e
a
d
r
s
m
s
r
i
u
d
k
e
a
d
et
n
ız
iç
lsa
uğ
si v
yüm
nh
anı
ıms
ul’u
ile g
old
aile dinden mda
ir y
ı’nı
a
r
a bü İstanb ibi tan iğini d
k
i
b
d
d
k
b
a
a
y
en
tt
nla
vi,
ig
form e göre
ad H
dem tin
se k ı. Bu a
ir e
kes
kil e
i
d
a
b
ş
e
l
e
k
e
ş
e
ü
t
a
y
S
ü
ğ
lik”
e
yd
ki
n
üğ
em
gör yla, ya
Kim
se m
Tür asında
ugü
yüd
e
y
obl
b
n
v
ü
e
r
u
aya
a
b
n
ş
d
p
ne
rlık
in
lan
lam
ddi
olu
jini n nere
ö
a
i
ç
sel
u
n
i
o
l
u
a
g
a
m
k
ş
li
irey
ri
lm
un
rfo
ve
Mi
ayı
kur
b
e
m
ğ
o
“
o
l
l
i
z
i
l
u
n
n
k
e
ü
m
c
i
u
d
a
’
r
is
nk
r ol
inin
ehi
ip,
ğüm Eldem
ji ve
zda
me
inşa
olo
ve ş vramla tipoloj rarak t ni
rdü
ı
ımı
ö
k
n
ğ
nlı
ı
g
ı
a
k
Tip
a
r
t
a
a
u
a
e
e
k
y
k
m
d
v
d
a
H
rla
,
i
mız bir
a
n
e
b
a
r
le
ad
eri
nd
eşz
yışı
, tip
ının n,
k
d
i
i
r
a
n
r
u
n
a
e
i
j
mim
r
l
a
d
e
S
l
a
e
n
ı
z
i
sıy
lına
ik
sem ğımız
tem lent Ta ntısı ü ji anlat arihin
aba
iml
sarı nın
ı
ç
k
t
t
üre
e
a
i
ş
l
a
o
l
ü
l
l
ı
l
k
ğ
e
il
ı’
çal
ulm
arlı
en B yle ba
,m
orfo
ört
akk
sı
n
i
sür
lik b k Evi”
dH
el m da mim laşma
bi
ak d
m
r
s
a
rke
e
m
t
l
e
i
a
r
d
l
l
a
k
n
t
b
ede
Tü
oz
i.
ke
ii o
. Se
am
“
m
y
l
n
d
r
e
b
pro
i
ü
a
n
e
o
u
v
a
ğ
l
k
ğ
a
a
uy
et
on
ek
ak
ve
etti
loji
bu
asy
dur
arm
tah
ine
ını
an v
tipo rlığın,
vlet
ibi
vi”
dığ
bir
zler
atıl
orm
l
g
E
f
z
ö
a
i
n
a
e
ı
s
k
u
i de
d
z
g
d
r
i
m
k
u
y
i
y
ü
a
n
e
n
m
a
f
m
y
ğı
si
“T
ğu
sınd
z
ten
arlı
çok
ldu
can ine bir
nek
inşa görme da
e
t
mim larının ekici o
a
l
e
z
e
l
ı
l
ı
g
f
i
a
ı
n
ç
a
t
ı
d
n
t
m
h
a
ığ
ın
te
li
ka
anl
mil
miş
dik
alad adı kız
r
ç
k
k
a
e
i
a
l
y
g
k
n
m
olar
sur
ifte
li ki
an
r ku
haf
mil
a
ı
d
n
ınd
.
ı
a
ias
ara
zlar
ok
y
,
a
r
r
u
idd
i
a
b
’in
en b
ni
iliz;
değ abilind
ldem iz) biri
E
ı
k
y
k
i
k
;
l
r
a
H
me
ruz
olu
ı de
dad
üyo
r
e
n
m
ö
S
g
e
ı’nı
an
ve
ci
Yin
e de
akk
Ekin
ınd
2
rlık
r
d
1
H
an
a
0
m
a
z
2
l
i
ü
a
r
im
ad
okt
alık
üls
“M
(yar imliğim ıl Sed
ima
a, y
22 Ar ndirme: G
s
u
M
s
m
m
k
k
ı
a
le
r
i
turu , Yükse başka
’nin ,
Değer
u. N rım ya
yen
(
run
cü o
kiye
a
ju
r
o
n
n
y
n
s
rım
ü
e
ü
r
a
l
üç
di
nT
tT
ind şka
ille
il ya
r
a
n
d
n
d
ş
i
e
u
i
ı
e
z
l
l
n
ğ
u
i
a
i
a
ü
ü
un
Diz
ştuğ
ya ç
bild
te B Eldem
ka b olduğ
lik”
baş
onu
lma
ı
n
k
o
e
k
m
ü
,
Sanat ı
i
r
d
k
k
u
a
K
a
n
va
m
afız attı.
duğ
malar
ad H erinde ın mü
kur
la h
l
AraştırMerkezi
y
z
e
n
Sed
n
ı
a
ü
s
d
a
ı
ı
r
ay
ler
pm
tala iğini
dol
isim alar ya
nok
SAM
lik,
i
ml
e
i
ğ
m
m
i
k
e
di
lind
oku
k) k abilec
n
e
e
r
me
k
e
r
e
t
t
r
n
a
i
i
’
ın
bel
ve v
78
ldem
asın
sını
kı E gulam
k
inşa
a
r
ad H ve ku
n
Sed
ı
n
ı
yış
ara
Mim
:
rum
u
t
k
O
III. Kimli
k ve
ı
l
r
a
üp
sür
öyle
b
ep
a
üh
de?
my
öng u size
d
yeli
e
u
i
n
B
m
de
Yen
or
…
i
eyi
ına
ım.
miy
l
r
l
m
a
a
l
yen
e
l
ş
i
ı
g
a
zı s
; ya
bi
çal
ı
ı
i
çab
a
g
m
m
y
e
k
a
a
k
ece
afız
ılm
aca
tirm
gid
di h an sıyr
may ar birik
ı
m
k
i
ı
k
ş
ç
k
d
l
ı
a
di
za
bas
anıt
ü?
dH
kiye
Hay ak hafı
a ça anılar,
nm
eda
Tür
t
ü
S
m
r
e
k
r
cek
o
d
,
üm
da
eye
hem hem
k ku urma
i
m
l
a
m
)
l
ı
l
i
),
ıy
şt
da
kim
mas
a
r ed
olu
ayıs
ızda zamız
bir
ğma
vvu
asın
fıza
ı
am
Dol
o
a
b
f
a
z
.
s
d
ı
a
a
h
f
k
a
ç
h
t
,
ğu
ala
bir
e ha
rma
iyet
zde
lulu
yam ride v
imi
den
k
il ku ürkçe
run
ğ
e
e
i
o
d
a
r
l
z
r
e
M
i
m
T
u:
mi?
, kim
, diy
(mi
ü” b
Öz
sor
yok
izde ünlükl
elim
ini,
on
k
y
S
m
e
m
e
i
i
r
l
t
r
e
(di
etm
ı, bü Dil dev
ile g
mi,
tarl
.
lı,
ya b
r
r
a
o
a
“tu
t
y
i
tm
u
,
iriş
ırla
i “T
arın
gib
da g ını hat
anl
i
y
ğ
i
a
.
l
as
inşa
ed
uz
zu
çab
da d yali ar dan da
ıyor
t
n
a
l
u
a
ır
an
ırf
ju’n
hat
lik h
ir y
r”. S u?
Tan ir kim
li b
o
t
a
nju
y
n
y
u
e
ha
t Ta ta
rm
lm
en
lü b
n
n
Bül
o
o
o
k
ö
e
i
y
l
i
G
ü
n
k
ü
r
12
m
dah ümkü
ünl
arlı
lsa)
lık 20
şenu
in B
t et
rin
büt
m
9 Ara dirme: A y
da o an
vaa
isin
mim -yüz
2
nle
z
a
t
,
z
i
e
a
d
a
u
r
d
(
z
d
len
ay
öne eri çok ına um
ı’da
ram rumun
n yü ele
Değer
nam rla
rog
akk
el
aş
n so
u
pla
a
p
e
i
t
H
l
b
’
a
m
d
a
k
o
t
s
ı
d
k
e
a
n
fız
n
te
ar
he
sim
ğin
Sed
tHa
n so ni Tak
rne
ler,
ve y yenide
bile
e
a
e
ö
e
r
.
n
n
n
u
r
i
a
i
m
b
le
le
si
kl
Sa
n
ild
ey
ürç
zen
ralı
ide
sele
işim kleştir
kı v
üz s
r, a
yen
e dü yet me ği değ
a
Tıp
l
e
m
ve
l
,
i
ç
k
a
n
ü
a
ı
r
ge
inin esi içi
aşk
am
rdi
düğ , kırıkl
sili
i
s
i
a
b
r
ç
e
k
l
m
ö
a
l
e
m
e
e
g
k
e
g
m
r
t
u
s
l
ş
b
a
i
k
e
a
l
a
b
k
b
ntı
eğil ıkarak
yıld lı bir o
şıla
et m
ara
ıza’
çıkı
elli
ç
an d
siliy in anla a yatır anım
haf
raf
d
a
t
l
m
k
n
a
e
o
ı
e
l
a
y
l
r
r
y
l
e
,t
sa
‘ort
alar
alan
otla
“ku
r.
tiril
nju
den
ma
kum
ın n klerin
s’ın ını.
t Ta
eleş vramı
ılıyo
o
k
n
z
n
’
r
n
ı
a
a
e
i
i
a
l
k
y
k
a
şk
M
lar
ak
Bü
rett
baş
ir
ızla
iki k ı; Karl
a ili
am
ad H den, ü a bam
avr
ımb nden b
nuy aydığı
d
k
c
o
a
(
n
Sed
”
r
l
k
i
i
ş
n
r
i
s
n
le
in
er
me
ters
mle
a ba
e so gün bi
şart
fıza
izm
değ
rağ
çizi
sen
ön
en)
Bu
ital
asın ğişim
-ha
u
a
d
.
n
k
p
B
n
i
m
z
n
ı
a
o
l
i
.
r
i
ş
k
i
e
ti i
u
ar
er
im
ilir
ğız
belk
eleş
kon i” ve “d in hem nılmal
r üz ı’nın k
aca
zab
a
e
ş
m
a
l
l
i
a
r
y
y
l
z
u
i
la
k
sı
er
n
şı
se
arin
nb
kul
ide
layı
kar
ya b
değ
iz e
Hak
eye esi
mim e sıkça an, do
yen
eki
ğim Sedad
m
i
i
P
e
t
l
m
n
.
d
i
ç
e
e
y
i
ay
H
se
es
ris
ind
yla
r şe
ye g
tm
lam
iris
ima
ma
i bi
öte
laşı
liye
n
leşt
i
in
n
a
e
s
r
oku nı ve m dına iy
?
t
a
e
k
k
m
ı
in
sı
nda ı olma
laca
ıa
e te
akk
em
aslı
inşa
akk
n
arid
ne o
lu s
dH
a
H
a
eri”
u
z
m
i
i
d
d
n
m
a
değ
ko
i.
gü
lim
,m
n
, Se
r
i
a
d
”
si
l
a
u
ç
m
m
Sed
i
h
k
j
i
ı
i
a
an
vr
rme
lan
f ed
a
iml
ları
T
l
im”
i
e
k
r
a
z
t
u
K
a
n
i
i
a
c
k
n
d
ö
“
e
ik
ve
“B
at
k ho mızın
Bül
n şu
s’ın
ınd
rlık
ri
arlı
rı
ark
ğru
tire
line
traf
ima
m
a
eğe
e
a
o
i
e
l
M
d
g
h
d
a
M
m
e
i
c
“
k
l
a
ı
i
s
m
o
l
i
k
ı
n
k
i
ı
h
k
n
a
ı
el
e
op
lar
onr
ulla
a aç
tok
izim
er v
şen
n
Önc
son
ve s
mın eldi: “K dir”, d
ikle likleşe
sü b dem fo
l
a
i
ü
m
r
s
t
e
l
i
il
g
k
kav
Eld
a kö
a, s
ere
kı E
değ
me
ek
Gid diyor y
ha d d Hak
ner
ğer
nde
.
a
e
ü
ü
a
ş
d
D
g
d
a
“
ir
d
si”
lın
ı dü
ili b
r Se
opi
i as
ğın
ver
tok
bire leriyd
aca
n
l
o
a
f
o
l
,
b
o
e
de
kay
ayb
iyor
Sanat ı
gelm pinin
gün en ve k l gerek anki
o
r
k
malar
i
ır
t
ası
Araş Merkezi
ı. S
foto ların b
ilin
s
r
S
i
a
.
r
b
a
k
ya
liriz
r bu
am
artı
kop
ebi
n ye l-öz ar arma
SAM 79
ine
a
r
len
l
ı
t
e
i
ı
t
n
ur
ın y
üm
. As
ıka
k
r
t
z
a
a
u
l
e
r
m
ya
işt
üyo
ara
kop
. Ki
dön hafıza
um
i
r
r
o
e
g
e
diy
aşa
lik v
nb
kim
a
l
ta e
ıy
ayıs
dol
a
Mim
rlı
m:
u
r
u
t
t
IV. O siliye
Tem
e
v
k
a
unm
/ok
a
m
llan
en
, ku önced
n
i
sı
t
e
,
ı
s
ma
m
l
atı
lma
hut
ı
,
p
r
a
ı
a
y
k
sne
ne
and
ının uki ne
nes
nırl
an
m
ı
r
s
a
i
m
l
B
rla
in
alb
za
an
n
H
i
n
e
.
e
v
mla
r
alı
içim mesi
ind
anı
l
i
r
b
l
ir
e
n
u
i
z
;
ü
al
len
si b
ak
eyiz
elir
tiş h etinler e başk
sele ın
b
e
m
e
f
l
i
b
v
n
ri
et m
ucu
ut m amlar
ımı
den
eğe
son
siliy
yah
l
lan
e.
l
nce
nd
m
n
i
in
ö
u
e
r
m
m
a
i
r
k
e
T
i
u
/
n
el
kes
r.
ne
rin
dur
ının
her
e ye acaktı
eğe ra nesn r bu ö
ç
e
m
d
k
a
d
i
e
l
t
n
ık
n
de
ım
’ın
geç
lik d
k an
zeri
za ç
inin
llan
n so evam e Marks
Kim
sı te
diğ
ımı
ın ü
.
ş
a
e
“Ku ıldıkta
l
l
r
e
r
d
rur.
m
ı
s
y
o
a
a
i
e
k
anl
asıd ine otu
lar
diy
k sö okken
nin
lan
a
ı
l
a
e
”
u
c
m
r
u
r
n
b
r
k
la
y
onr
lsa
ka
rım
nes eceği,
üze
in o htiyaç
anı
an s ere
ye
a çı
asa
n
t
k
y
e
t
y
ı
l
ş
k
i
ş
i
a
i
n
e
l
ğ
t
i
u
ı
i
z
ir
e
rv
or
urd
olab bilece aşmas
ine
ek ü
ka b
iç d
a
arla
ğer
ıyı k
şa
irm masın
p
ni h eyi baş lanım
ınl
a
l
d
a
a
g
Mim ım de
z
n
y
y
Y
t
u
e
a
.
l
l
n
l
n
r
y
a
u
a
k
s
n
a
ıl
rl
la
ik
ne
ne
un
sal
yap
kul
apa
i ör
yen
iye
am
bun
avr
ni y lsun d
iyet eniden uriyet
ye “
i
l
k
e
i
s
,
s
r
n
h
o
ju
y
te
m
rel
es
um
ını
Tan ride te
r; n
lilik
ültü
’nın
C
h
t
ı
e
r
k
i
l
a
ş
n
n
,
a
r
z
l
a
e
a
çe
ii
rü
jik
ler.
erk
eyd
ram
olo
dek
mim
iyet
üştü
içer
kav yle
m M Taksim a sosy temsil
iğin
k
i
u
l
dön leri” b
a
s
e
s
t
k
ö
n
n. B
lı
li
iş
Ta
lur
dı.
ine
s ni
er
u ya
eşit meyda
nım
eçiş
lan
b
ek o
ç
der
eler ”
a
değ
g
k
c
t
r
n
a
n
a
t
e
e
e
a
d
u
d
r
y
u
r
i
d
d
e
m
e
o
n
h
r
a
’
b
l
in
ller
sa
ş
la
en
ya
ju
i) v
msi la
nem bağlam e olmu kul mü
şma n işlev
Tan meyi d lantıyı
e
ı
ö
t
l
“
d
a
n
n
ay
si
ğı
nı
da
ağ
ko
tle
ri ç
apk
siya ine sah ukla il
ekâ
am
utfa
ki b
öze
ş
l
ima
a
e
n
m
e
m
v
d
M
a
v
l
r
ve
n
it
e
z:
sın
vat
eğin
mle
ir
ım
al v
bas
iliri
oğu
ara
kra
iz b
biçi
(örn kullan
yas
yle
leve
et ç
yab
i
i
m
r
ş
l
m
y
a
s
ı
i
a ev
e
i
i
l
a
l
ı
i
d
n
ğ
a
i
n
s
an
lar
e
sır
ldi
arı
dö
rak
var
ği h
m
i
l
a
Y
i
y
a
r
r
l
e
v
.
l
n
B
i
d
t
r
a
n
e
.
â
r
o
d
k
ür.
la
.B
e
er
işl
so
ve
me
rün
lışır ğin san ni
rdir iliyet,
bir
r ilk
l ed
ını
e
ü
a
e
a
a
d
l
c
l
ç
b
y
a
ş
r
n
i
e
a
e
s
a
y
ra
h
le
ey
rne
elm
cı
tem
ekli
mim
e eğ
lıkla
sını
içm ken –ö
’de
olag
şen
sür
arım
ma
k kı
re v
ıf b
e
i
s
ş
–
l
l
e
k
ı
ş
ı
sim
a
l
i
k
n
k
t
o
k
k
e
ğ
e
a
y
t
m
a
ç
a
e
k
ça
e
a
u
r
T
r
l
d
ım
n
e
aşm
ge
ah
ey
tay
işim llanılı
lan
siyl
rel
ugü e yapıl ültüre
ar y nın or
e
değ
u
ü
b
t
m
kul
r
k
i
l
i
m
i
k
v
sı
et
kü
rk
v
in b ey için rlar. M
al”
dur
şka
liği
eler
üle
ne e
ilişk
r ba ıyla “m
hip
öy o enlem li, pop
rla
i
nı ş
a
k
a
b
s
y
imi
s
.
n
a
ç
s
a
n
i
”
z
ı
z
e
t
e
p
a
y
b
e
ü
n
r
t
k
e
a
t
d
ü
rk
h
ele
var
Dol
liye
“me larak
eni
me
Gör
or.
daly lyeniz
msi
nır. r. Yani
o
an y rmaye
e
a
l
l
t
ı
t
eliy
san
e
a
g
r
p
c
i
n
i
d
a
a
e
a
â
b
k
n
n
y
s
ı
k
n
i
a
ı
ç
n
n
s
n
,
a im
ına
anı
bir
ede
aya
n ye ı anlam
nın
bur
asın şey ort
alan im’in
ede
ğ
ğişm e meta esiyle
e
m
a
t
e
r
k
c
e
d
ı
e
a
ç
iz
d
ne
aks
m
lm
ak
hizm iği yap
u
leri
nT
eri” me ge
üsa
iğim el olar
B
e
ğ
.
d
m
l
d
e
r
e
söz
/
e
p
e
d
i
t
e
d
i
r
i
e
r
n
i
l
d
h
e
n
m
g
y
ve
st
sa
e
ün
ne
zere
ğişi
leri
r gö
oru
ın g devrey vramı
Nes r. “De
ek ü i görüş
t
i bi
in s
dan
e
a
m
r
n
ı
a
l
l
y
o
k
e
e
i
d
k
l
ü
a
k
l
i
Y
m
a
ta
çoğ
i bir
msi
ştür kkında izleyic
ırar
ıyla
k
nok
yen mi. Te
a
önü
,
and
bu
ece
ayıs
n
h
d
l
u
l
l
j
i
a
i
p
o
z
m
b
n
k
ğ
i
a
ı
d
a
ş
le
ta
ildi
cev
nT
ya ç
feti
diri ir.
ikte
seç
ede
orta : Meta
eyip .
ilen
l
birl
d
k
a
”
m
n
ş
i
i
d
i
a
il
m
ma
s’ın
dev lerini d ndırdı
dan
tişiz
aşa
ark
e
u
f
r
M
n
ğ
üş
a
nla
t
gı
do
dır
gör
u so
yay
“me
sık
yle
var
m
i
a
e
u
s
u
h
d
b
e
r
l
i
da
te
sel
otu
rini
lik d
a iş
nın
me
özle da
nde vramı
md
s
a
ü
k
r
g
a
r
da
ju
ka
kav
ğıra nokta
Tan n fetiş
ı ça
u
n
ent
a
ım
ı
l
B
y
r
ü
.
a
la
e
B
llan
ye
Sanat ı
nılm akraba e simg
“ku
a
l
e
l
vre
r
v
e
v
u
k
mala
ol
id
lan
et”
r
ı
b
y
e
i
n
l
l
AraştırMerkezi
m
i
la
le
s
se
kul
tem ” mese
dü:
an “
dür
sı
l
r
a
o
SAM
ü
s
uz
ılm
pat
um
kon inin ka
er
80
değ r.
yo
giri
mola
Hazırlayan: Turgay Şafak
Koşma
Âşık Ömer
Bir garîbim şübhesiz hasret mekân ağlar bana
Anın içün gûşe-i vahdet mekân ağlar bana
Ey felek kahrın heman sen bana mı gördün mehal
Bir gedâyım hâne-i mihnet mekân ağlar bana
İçmişim aşkın suyundan tâ ezel mestâneyim
Bağlıyım zincir-i aşka zira bir divâneyim
Bezm-i şem’inde demâdem bir yanar pervâneyim
Bâis oldu âteş-i firkat mekân ağlar bana
Bülbülüm gönlüm benim gülzâra girdim demedi
Yanmağa pervâne-veş şol nâra girdim demedi
Mâh-rûyum tutuşup esrâra girdim demedi
Ol sebebten mesken-i zulmet mekân ağlar bana
Kalmasun hiç tab’ınızda zerre-veş efkârınız
Şâdümân olun ki geldi âşık-ı bîdârınız
Şübhesiz arzû çekerdim görmeğe dîdârınız
Hâsılı Âşık Ömer hasret mekân ağlar bana
aki
and na
l
a
bu
rısı
iği,
i ya
rild
inc
v
k
inin
e
i
zgis
ğru
ılın
i
o
y
ç
aki
z
d
na
i yü erleme , Batı’d
u
c
s
n
i
il
rdu
yed
n
irde
eri
no
dev itlerini
ask
“on
leti
u
n
n
v
i
e
B
e
l
r
.
h
d
e
ü
alar
r
l
h
r
u
paş
tea
ud
işim ı’da gö
ü
ğ
ü
ğ
l
u
e
ç
m
d
ü
i/
at
old
sler
da g askeri
in B uzvu”
bbi
nlı’
e
si
a
değ
n
r
ş
i
a
e
m
siya
art
Os
rı
al b ti müt
e
a
i
ğ
l
n
v
ı
n
o
m
i
i
d
r
ın
k
al
Sunu
ılar
) ye
ım
ş va
akale
eur
dığ
kap
ava
n
a
M
s
/
a
ş
e
z
r
dır.
r
a
e
ı
e
T
eri
m
ny
lar
trep
a
u
Ü
TAM
e
n
.
ğ
Ask
ı
e
m
“
u
ı
(
d
l
:
s
r
r
ind
r
n
ya
ışla
adı
rler
rato
t
i
e
r
a
k
m
f
l
e
a
e
p
a
k
S
e
im
n as
luşm
664
ind
eri
leri
in
roll
en o 1660-1 eferler
m
d
ü
esin
S
üş
lüm ar”, “
4
m
n
ö
6
e
ö
b
z
d
na
nlıl
663 iv mal
slup ı
üç a
sma ısı”, “1
ir ü
arş
b
ı
dığ
eO
l
Tez
p
k
v
an
Ya
liti
alın
im
a
u
m
r
e
atı
s
l
n
d
v
e
r
anl
ea
De
ın
.” O
ıO
d
k
r
l
k
r
i
i
a
n
s
e
l
t
l
a
a
la
ak
m
r) k
Osm ji ve T
tışm
ölü
ve
mle
ub
e
l tar
ü
t
ğ
a
ları
l
a
u
s
ö
u
r
d
b
d
l
loji
m
St
r
o
a
ü
ur
ao
kno
nc
k
ıklı
p
e
ü
l
t
u
r
ç
n
ı
r
e
e
ü
v
m
v
l
ağ
ölü
ılırk
k ve
sya
da A taktik
ci b
llan rde (il
ura
i So
akul
e
n
u
s
i
Ş
B
d
k
2
e
k
.
a
n
1
t
İ
a
le
ir
n
iy
si
lül 20
dir.
üm
n
hram
tini
imd daha z
iver
13 Ey
böl
ekte siyase
Ün
e: K a
ridu rilen
hak
l
m
e
i
u
r
m
i
l
s
u
F
d
n
i
ı
b
u
e
r
ti
e
len
60
anl
e
ndi
düz nlı ord
Değer
stan yesind
kleş
: 16
ilizc ış
erle
Osm dir.
rçe
a
de İ
ılar
ğ
,
n
e
l
r
n
e
a
g
ü
m
i
n
a
r
İng
s
d
s
e
b
a
a
,
t
o
d
m
e
O
t
d
n
e
k
a
ü
ı
m
n
k
ç
a
s
e
n
k
as l
Os
m
do
ığı
nd
bi k
itü
2 se
Tür erde b
de
dlı
gile
anl
nst
i ve
çısı u terki
a
r
a
n
201
a
E
i
d
e
m
m
”
l
r
i
s
ş
.
ı
ı
il
r
ı
ır
em
sın
liş
mle
ord
ud
dan
ısın
tad
aşla
ara
sist
i Ge
Bili
ise
lar
eri
ile b ıkmak lı arşiv
Sav
yap
n’in
ker
k
ı
k
i
a
e
t
s
s
a
ç
y
c
a
a
A
n
r
p
ç
e
y
ı
n
i
ıl
kay
hizi
Em
ma
eşri
ustu smanl
öne
dek
üzy
ılan tarih n akları
l Os iden
hin
I. Y
le
ı-Av
O
i
I
a
l
n
i
e
r
r
a
a
n
V
n
a
l
i
a
e
t
n
k
eg
“X
Kul
ınd
orij
sma ci asırd
nca
den
kay
ı as
upa
sür
4O
lma anlatı
Avr
ğlam smanl
hem m de
liğin
in
i
A
i
a
d
ç
ü
r
166
e
b
e
e
h
e
n
p
v
ı
l
y
h
ri
da
ve
kı
yö
lar
sı O
im
on
ası
lı ta
aba
n çı
ırat
çlü
dia
ma
ç
t
n
m
a
eğiş
ş
ü
d
t
a
a
tezi
ı
n
i
u
d
g
t
k
h
a
a
a
n
n
ll
sm
.B
tar
üle
aO
in e sini ku
n an lkı olm
ıdır
im
gör
Tez
evr
alar lışmas
ak’ı
a
e
ç
d
h
l
m
i
m
ı
ş
o
ı
p
a
er
lze
ır. K
tart
ask
ya ç
n ka
ma
sal
ma
ktad ultanı
a
m
a
l
a
ğ
r
alm
ku
ı sa
ın s
ısın
katk
yap
bir
Türkiye
Araştırmaları
Merkezi
TAM
imi
ş
i
l
e
ri G nlılar
e
k
ıl As e Osma
y
z
v
Yü
lçak
.
o
I
I
K
XV
ür
Özg
Menâkıbnâmeler (2): Menâkıb-ı İbrahim Gülşeni
TAM Yuvarlak Masa Toplantıları
TEZ/MAKALE SUNUMLARI
XVII. Yüzyıl Askeri Gelişimi ve Osmanlılar
Özgür Kolçak • 13 Eylül 2012
Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği, 1914-1917
M. Talha Çiçek • 11 Ekim 2012
Geç Dönem Osmanlı Âdâb-ı Mu’âşeret LiteratüründeFatma Tunç Yaşar
Doğru Davranış Biçimleri
12 Kasım 2012
Midilli Adasının İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısı, 1876-1914
el
Küres lar
a
m
ır
t
BİR KİTAP-BİR YAZAR Araş rkezi
Me
Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti
KAM
Yönetiminin Kuruluşu
Metin Ünver • 10 Aralık 2012
Mete Tunçay • 10 Kasım 2012
TARİH OKUMALARI
82
Menâkıbnâmeler (1): Menâkıbnâmelere Giriş
ve Elvan Çelebi’nin Menâkıbü’l-Kudsiyye’si
Reşat Öngören • 20 Ekim 2012
Menâkıbnâmeler (3): Velayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli Cemal Kafadar • 26 Kasım 2012
Ahmet Yaşar Ocak
29 Eylül 2012
Menâkıbnâmeler (4): Tezkiretü’l-Halvetiyye, Yusuf Sinan Efendi
SOHBET
Otobiyografik Bir Anlatı (7):
Türkiye’de Kültür Tarihçiliği
Aslı Niyazioğlu • 20 Aralık 2012
Ahmet Yaşar Ocak
28 Eylül 2012
Otobiyografik Bir Anlatı (8): Türkiye’de Siyasi Düşünce Çalışmaları
Cemil Oktay • 24 Kasım 2012
Otobiyografik Bir Anlatı (9): Türkiye’de İktisat Tarihçiliği
Ahmet Tabakoğlu
24 Aralık 2012
PANEL
Şehirötesi Ağlar (1) Osmanlı İmparatorluğu’nda
Misyonerlik: Kişiler, Kurumlar, İlişkiler 15 Aralık 2012
ikte
birl i
a
l
k
a
yas
am
e si
nsım keri v mat
a
y
s
a
alu
irit
ın a
ğın
nın
aşlı
ca m sıdır. G med
a
ı
b
l
d
f
n
e
ı
h
i
tra
han
Tez
katk Fazıl A
ir e
bir
rülü ine da
a
re
p
d
m
e
i
ö
n
f
K
se
tler n müh
ları
a
e
a
l
y
nca
y
h
i
du
saf
anı
aal
ezi
r
r
f
t
d
nca
n
o
r
a
i
e
l
a
o
s
s
e
ile
av
m
an
tıla
erm
e Al
ının sinin b rülü h i ayrın
en s
l
s
v
v
a
ü
n
r
ü
ib
nı
öp
atm valide
ası
si g
ları
nK
ne s
kuş
ın
feri
lme ştı.
nak
tulm
ın ö
i
n
e
a
y
ları
’
u
n
d
z
ı
a
n
t
a
e
r
k
in
mı
her e alet
abi
aşım
kla
Paş
n
nlı
l
ç
t
i
,
a
ı
a
k
a
ğ
e
s
n
i
a
k
a
y
il
iz
ı
in
ey
Osm
nal
den
g ka
rihç
pas
çıkm siyaset
atı v ise
cı
zler
ca a
bur
lı ta
vru
m
a
s
ö
u
r
n
A
l
y
g
p
b
i
a
o
i
p
a
o
ıt
ek
ı
ları
Ha
i, f
iht
sm
hiz
an t
lü k
sım tırmac
çim
ne d
a,
çok
r. O
ı
k
d
ı
e
s
k
ü
ö
n
e
s
s
d
ı
g
r
k
k
a
ş
s
n
ı
e
i
u
ı
l
a
m
h
a
ç
ğ
ç
l
b
r
e
i
a
m
A
tt
Bi
nü
ea
şay
dön
leşi
or.
al e
ilir.
kid
mü
ire
etki
ğı
ezin an ten
neb önüşü
şılıy
ihm
ı
z
takd
e
a
T
rını
r
r
l
d
l
ı
t
a
an
ze
nd
id
ut
yılla mera
alın
ı
e
ö
and
r
b
s
e
4
e
d
ı
e
l
m
l
e
6
k
ç
n
y
il
a
ü
za
0as
ne
esi
dir.
liği
a şö
nlı
166
kat,
i’ni
say
ekte
hçi
iri
ma
ısac
iye
. Fa
bes
s
m
tez
b
k
r
du
e
n
t
ı
a
r
r
O
tari
e
u
d
r
uh
lı o
rın
için
ub
ret
uha
kta
n
s
m
ğ
a
a
k
i bi
a
a
.
ş
M
ş
u
e
i
r
o
a
am
gib
sm
rd
ıdı
tm
old
ava
ı
a
m
e
k
O
m
s
ğ
t
h
ş
l
ı
u
r
e
t
ı
i
a
r
i
l
t
d
d
k
ot
du
tah
ta b
i tar
bir
evir t kazan
izde plu,
St. G ler bu
ade
em
iğin n bu d
mli
rülü
e
k
t
k
e
n
l
p
y
ç
e
i
slu
i
n
r
ö
ü
m
e
n
ı
’
s
ü
m
aK
ru ü alı,
ak,
ede
rın
m
da ö
r
ebi
ç
ı
böl
a
u
l
e
r
ı
l
l
s
e
k
ı
a
s
h
o
K
nı
itib
kap inde e
day
ya Ç alınma
kim
ki
or.
n ya
e-i
Evli
e hâ emeye ata tep
ir.
ziliy
le
ahı
kib
iad
n
d
r
e
i
e
y
e
r
a
s
e
y
l
t
k
t
r
i
e
k
a
m
la
zle
form
serg
cı, s
rme
olar
laşı efer te
nak
eşti
rini açınan
rma
yak
kay
l
ı
s
e
t
l
r
n
i
ş
i
n
e
r
iğ
ıla
Ara
eng
r ve
an k
ifi d
yap
ızı z
efte
lard
hal
d
m
a
ı
u
v
i
m
m
zım
arş
ştır
h ya
şıla
tari
kar
2012 GÜZ DÖNEMİ TAM SEMİNERLERİ LİSTESİ
GİRİŞ SEMİNERLERİ
1 Osmanlı-Türkiye Tarihi I: Klasik Çağ
2 Türkiye Tarihçiliğine Giriş
Mehmet Genç
Coşkun Çakır
Talha Çiçek
F. Sel Turhan
Kadir Yıldırım
Yunus Uğur
Betül İ. Argıt
TEMEL SEMİNERLER
1 Beylikler Dönemi Anadolu Tarihi 2 Orta Doğu Tarihi I: Osmanlı Dönemi 3 Osmanlı Afrika Coğrafyası
4 Osmanlı’da İslami İlimler: Fıkıh, Hadis, Tefsir
5 Popüler Tarihçilik
6 Türkiye Tarihçiliği: Kişiler
7 Türkiye Tarihinin Kaynakları: Arşivler
8 Türkiye’de Sosyoloji
Fatih Bayram
Ebubekir Ceylan
Hatice Uğur
Süleyman Kaya
A. Taha İmamoğlu
Muhammet Abay Mustafa Armağan
Mehmet İpşirli
Ahmet Zeki İzgöer
Yücel Bulut
OKUMA GRUPLARI
1 Çağdaş Türk Düşüncesi Tarihi 2 Kaynak Metinlerinden Osmanlı
Toplumsal Tarihi
3 Osmanlı Çalışmaları: Dil ve Kaynaklar
Coşkun Çakır
Yücel Bulut
Tahsin Özcan
Ömer Faruk Köse
4 Osmanlı Diplomatikası: Maliye Kayıtları Okumaları
5 Osmanlı Diplomatikasi: Şer’iye Sicilleri ve Vakfiye Okumaları
6 Osmanlı Tasavvuf Tarihi 7 Sosyoloji Okuma Grubu
Baki Çakır
Fatma Şensoy
F. Samime İnceoğlu
Reşat Öngören
Yücel Bulut
OKUMA GRUPLARI
1 Kaynak Metinlerinden Tahsin Özcan
Osmanlı Toplumsal Tarihi
2 Osmanlı İktisat Tarihi Kaynakları Baki Çakır
3 Osmanlı Tasavvuf Tarihi Reşat Öngören
4 Osmanlıca Okuma Grubu Ömer Faruk Köse
5 Sosyoloji Okuma Grubu Yücel Bulut
ATÖLYELER
1 19. Yüzyıl Hukuk ve Siyaset Atölyesi
2 Balkan Tarihi
3 Fetva Mecmuaları Neşir Grubu
4 Mevzuâtu’l-Ulum Neşri
5 Osmanlı Hukuk Tarihi
6 Sözlü Tarih
7 Şehir Çalışmaları
Macit Kenanoğlu
kiye
FatmaTürSelalaTurhan
rı
m
ır
t
Araş MerkKaya
ezi
Süleyman
Ahmet Süruri
TAM
Engin Deniz Akarlı
F. Samime İnceoğlu
Güllü Yıldız
Yunus Uğur
Alim Arlı
83
a
dah
kse
e
r
e
an g lerine
i
ınd
s
ı
i
ç
u
l şk
iz b
ak a Arap i
m
i ha bir
knla
r
m
a
ü
e
i
ı
in
ün
de T yük ön
anc
özg
iyet
em
bü
Sab
dar
.
zihn ki dön
a
n
i
n
k
a
d
a
e
ra
ınd
eğil
diy
fınd
son bakım
ış d
ara
şim
ih
t
m
c
l
e
r
ı
k
i
n
e
e
s
ri
ap
iç
it
etki
üze ışma y
aÇ
ğin
ate
alh
kni
em
l
n,
nor
e
r
T
a
a
n
t
l
e
.
ç
ö
ı
u
p
v
d
d
,
o
ra
ik
at
de M
i or
rita
kto
em
anl
’s G
kad sitesi’n Pasha
ı do luğu
r ha
ı gib in
yici
l
i
a
ğ
e
k
ı
b
l
ı
l
d
ş
ş
m
a
ek
in
iver Cemal
özü
” ba i bir bo
de t fik olm
eler
Ün
917
l
ak ç in, tez
n
em
n“
a
r
1
z
a
r
l
a
m
a
l
n
l
g
a
4
e
ı
o
e’ye
n
su
m
ak
91
ve
yaz
uriy
nlı
aşe
an ö
a, 1
uca
tür
iş. L
S
i
i
a
l
d
a
r
p
e
n
m
y
y
m
ı
t
s
ım
to
e
in
tv
’n
in S
bak
,m
ma
ir. O
aşa
sini
r.
an
vür
likt
al
him e sene
al P
i bu aktadı
k
ğ
i
z
ü
o
s
m
e
gra
und
sini
t
d
i, m sını v
r ek kinin
rus
rm
, Ce
eve
i
b
a
o
ç
u
i
b
r
s
k
d
d
ı
l
ı
y
e
iği
as
un
ter
uya
da
l çe
dol
i, sa
am
gitt
sor
pa’
um
me
Tem ra
n
.
e
i
u
n
a
u
m
ini
t
r
l
r
s
l
ı
u
r
b
v
k,
cin
efer
çla
nın
me
tad
ın o
e
ez s
ı
üA
s
a
k
r
ü
s
ç
T
r
i
a
a
i
m
a
ı
l
m
Ç
in
lo
lm
şü
Mıs sayişi
gi a
ken
lışm lirten
yer
ı
tab
önü k sunu
cisi
a er
han etle ça
e
rin
ılar
d
n
b
e
ri d
i
p
l
a
a
r
e
t
r
t
de a
a
i
u
i
k
k
re
un
ola
as
hh
iye’
r. B
nok skeri y eyen
a
ğ
a
r
u
o
h
e
u
u
u
v
y
t
i
d
S
l
r
ü
uz
ır. B daki a
ştur
üm
cisi
eki
ri m
p ve
bir
li
asıd
olu
çöz
ın
ske
eva ek; ikin
rind
ma
s
m
a
n
’
c
l
,
e
a
m
r
a
k
k
i
a
d
e
p
ü
tl
far
yen
ının n Avru
iki t ize etm
nün
rınd
a ve
hhi
ılar
ı
cele
atla
Paş
k yö mütea
n
r
i
n
l
a
ı
i
t
t
a
g
kap rn çağ
k
r
a
r
n
i
m
a
a
o
h
ta
ak.
ker
ıml
ınd
de
, Ce
eji/
ır’ı
nın
r’ı
a as
ğlam
rak
mo
açıl
trat
açıs
ları
Mıs e Mısı
a
a
d
i
s
l
y
r
s
n
n
n
a
o
e
ı
ü
ı
e
t
c
b
n
l
k
n
v
y
e
l
ı
l
u
a
ı
i
ü
c
e
s
d
a
y
a
s
ı
ik
ı’n
ez
sa
ek,
tın
n
anl
ram ana
l am Kanal
iyas mesi t
Çiç
leri
riya
Osm nin ası
ı
ı
ş
z ku
ve s
il
c
y
r
r
e
neş
t
t
giliz
e
e
e
n
m
u
v
v
ğ
i
n
a
u
ü
asın
i
İ
c
r
ü
r
b
ş
b
d
v
e
ü
e
ya
rek
il, S
sef
urm
m
a ye ulasa,
e
e
ğ
r
d
r
v
e
ı
dön
d
e
a
l
n
i
s
l
rl
te
lu
,
tiy
kd
Mı
şma lirdi. H
hdi
ara
e ye
ure
me
r bu eler de
çalı
ir k
k te
het
ske
bi
lind rmek s
b
s
t
a
i
a
t
a
r
e
a
h
e
f
y
a
t
a
e
la
zl
ol
dâ
ia
di
tezi
sağ
eri
lar
idd
a fa
e ad ci asır
len
bu
k
a
r
v
h
u
s
a
e
r
n
a
e
a
i
m
ı
n
ğ
b
ış
ad
lar
ğu
de
ekt
din
. Sin ları
tart
için
rad
ldu
yor
ları
rma
etm
n ye
k
o
u
i
ı
ol
k
l
t
z
a
o
b
i
y
k
i
a
ş
l
a
n
ra
ra
ıç
an
am
ah
kay
e ol ini anl
ğlam ptığı a n altın ir ve ka göre
rü t
a
d
ü
s
t
n
ı
i
a
ra
ğın
tem
ak
iyet
di y
dem
lite
ek’e
adı
ken
hüv keri sis
Çiç
olm
len
r.
m
i
ı
”
k
n
a
i
d
i
d
l
l
e
e
h
a
d
ru
ti
de
kt
ı as
inşa
ad e inci fa
doğ
anl
rma
k
nde re istin
i
ü
“
Osm oluştu
l
’ın
Çö
da,
lle
in
ısır
nın
deli
a
M
i
zem
y
a
b
t
gi
aş
cın
evle
al P
ma
r.
lı d
ri a
n
e
Cem ektedi
a
k
as
m
Osm
e
bu
iste
şa,
e’de şekild
a
y
i
P
r
l
r
u
i
a
S
b
ikal
li
Cem ten de
rad
etki
a
e
n
ç
s
e
k
u
siya esinin
Bu
old
tur. rinin
rit
için
ş
o
ı
u
t
s
o
rm
ile
ma
şvu
lan
yetç
sağ
a ba p milli
r
a
ı
l
at
ra
am
let
ek
icra
da A luca id un dev
nde nlı
012
l Çiç
m
i
2
ö
a
n
l
m
z
p
i
n
n
a
u
to
ni
ara
R. Ö
bağ
11 Ek
eti’
’de
iş, b ndaki
Osm
me:
y
e
r
,
i
i
m
y
d
a
l
i
n
i
ş
ı
m
e
r
l
a
e
as
dir
Su
Değer
ki C emal P aşı’na
ı ar
l
len
rak
e
ğer
şlar
v
ene
e
C
e
a
a
T
G
d
n
d
S
Türkiy rı
e
e
e
,
nya
atan
at v
mış
uriy
mala
rind
tan
e
ile v
i Dü inde S
AraştırMerkezi
İttih liderle
a
y
c
i
a
n
r
i
ir
n
ab
ğı’n cek Su ki
gele ti’nin B
n ak utanlı
k
de
TAM
me
e
era
e
l
m
v
h
me
Ko
ve T
in
De
eva
t
u
n
i
d
a
d
s
l
r
e
tih
O
yı
k İt
n3
girm i ve 4.
ere
84
sini
ğ
i
G
i
l
.
d
i
l
r
Va
ken
ıştı
lece başlam
böy
ı
as
cer
ma
riye
u
S
n
7
a’nı 4-191
ş
a
al P i, 191
m
e
çek
i
iğ
C
l
Ç
i
l
Va
alha
T
.
M
e
am
u ik
n
u
uz
ız
nüf
ız
ans
nlı
a
e Fr , Frans
l
sm
k
i
O
l
l
a
e
e
c
ı
z
n
r
i
ö
yer
rya
. Ay
da,
iştir Avustu ba
nun ağlam
u
m
z
t
e
u
b
a
ça
nüf
. Bu
dele an ya d zel bir
ekti
üca
ö
,
m
l
m
m
e
t
d
e
iA
aşa
yla
erin ası için emal P
uzu
y
f
ü
n
n az
n
m
,C
nu
da e
lma e göre
ı
uzu
a
f
ş
r
ü
n
a
n
u
k’
ra k
.
zun r. Çiçe
up
üfu
alıla süzdü
ak
tı
y
r
n
ş
r
a
n gr
ı
l
u
e
ü
t
l
o
m
i
r
s
ı
a
.
ö
d
u
c
g
e
as
ir
har
nin
e Av ar hoş
ahs
ılm etmişt
ldır
a, b
d
dele
an v
ş
a
e
a
a
a
k
m
d
c
k
l
P
ü
A
ar
an
de
al
i ifa
la m
sızl
em
iye’
rtad ktiğin
yla
ran
eC
arıy
no
Sur
l
e
i
F
d
yı
olu
,
z
r
n
n
y
e
e
a
u
i
m
r
f
r
g
k
d
e
ö
i
ü
ı
o
l
şma ,
n
n
g
g
as
e
t
nn
arı
dö
ker
ula
i
n
l
e
m
i
s
e
t
r
f
u
a
kate
n
ğ
a
a
e
e
i
l
l
B
n
t
ı
e
la
a
ra
ind
ld
um
em
evle ğitim v tandaş
lirti
al ic çı muh i kurup
n
d
e
k
i
ö
yor
e
b
d
d
a
v
e
a
şma ı
ra
a
ap
let
da
ıv
Paş
ı
ınd
ulla
f Ar
um şa’nın
anl
dev
ı
l
y
nl
k
n
i
n
a
a
n
m
a
o
ı
d
u
s
y
S
sma dar
em
bir
arm nın
”O
C
l Pa
ne s r Yahu
O
l
r
p
.
a
,
a
a
e
r
o
r
g
e
ı
k
eğ
a’
ı ka
ile
bi
ışt
“id
Cem en ye
dığ
den
te d
Paş
ına
iyel
’de
am
a
a
l
l
r
ş
n
n
n
i
ç
k
a
a
e
i
u
s
al
m
l
t
a
k
l
b
S
i
o
di
lis
em
sı
are
em
aş
am
etk
’de
i. Fi
nde dır.1 C
arım
aha
lı id er de C tı. Sav
i
esi
t
e
d
l
n
D
y
t
i
m
i
a
s
.
ış
ni
ne
rlem
tır
lar
Sur
değ ı Osm
istl
ş
o
ö
e
ş
m
ı
ı
l
ı
l
l
y
n
i
d
i
a
n
o
m
r
m
a
iy
ay
an
ini
ip S
ma
nd
içbi
alın
bur
yaş
an S
asib ıya sah iyle Os rleri
in h usuna
çıda irçok
a
n
i
çlay dan n
i
r
e
a
h
p
d
ar
m
d
ib
lid
ya
ord
am
ın
tari
ma
li im
gib
ın e
.
bir
oni
nlı
t
l
n
n
tlar
ü
m
’
i
a
t
u
o
a
m
e
a
ş
r
n
k
a
ş
o
ü
ey
ön
icr
Osm uriye’
ton
l Pa miş ve
ülm
an
s, B rlerde
ma
ar o
il
ştür olmay
i
udü
şa S
.
ü
h
a
K
kad ileri Ce gre ed
e
n
P
,
ş
ı
a
iştir
n
a dö
daş
te
Şam etinde
ı
ınd
tığı
tirm
ş
e
kolo ine en arların ı vatan andaş
çin
l aç
l
y
ıllar
i
o
k
a
y
l
y
e
i
ş
t
t
s
l
a
a
h
rç
n
re
n
va
pv
sav
ul
mu
i ge
ida
ıkım aşa’nı
sma manlı
Ara
nlı
rak
zer
tler
kab
ir y
eO
a
a
e
P
n
s
l
b
u
d
y
l
e
l
o
m
i
O
n
i
k
a
l
u
n
ü
.B
ıra
ğu
Os
ek
ya
faa
Cem yanı s
a so de büy
a –b şlerdir
er ş
irço ı
iler
a
d
d
z
t
b
d
n
a
k
m
i
’
u
ı
n
y
i
e
u
n
tl
a da
Be
nın
ah
mış şı edilm iderler
Sun n Suriy
u kı
ısın
n ya
ları
nY
n
i
k
b
a
ü
r
t
a
t
l
l
e
e
ı
a
ı
l
r
m
v
k
o
st
bü
ığ
st
la
ket
rd
mış
de
oni
kıtl
oni
ya z
nun
ygu
fela
sını
y
n
y
n
a
i
u
i
u
a
–
ö
t
u
S
l
S
ş
r
m
o
b
n
lı
k
ol
gu
len
nle
dir.
yan
unu
vur
boy araftan lizlere
eye
e ge
şler
fuz
ban k
kım ransız
ü
h
gi
a
etm e, önd rülmü
et
n
u
t
r
r
bi
sız
. Öt
n İn r.
d
ma
ü
eF
an
r
l
n
r
u
i
s
i
v
y
t
a
i
u
n
k
ş
r
t
z
n
k
şe
is
i
.
su
ili
idi
,F
mi
’de
İng
i Hr ritesin tmıştır
aşa
beb
ekil ın ordu
an
stin
P
e
ç
i
a
s
l
l
t
i
ın z
y
F
ka
om
ük
’n
aa
ma
oto
yak
ri,
k
y
z
a
n
e
i
t
e
ü
nş
l
ü
o
e
ğ
d
C
i
a
m
a
t
l
b
ü
i
,
l
ev
lP
silc
ra
no
Osm n,
en
a
d
ı
gün
a
sıra
’
e
l
l
m
e
n
n
t
m
n
ı
y
i
e
a
lk
Ce
rab
özü
nt
sin
üm
de d li icraa Lübna
ve i
bir A Arap G t-Terc elim
me
l
gele üzerin
ş
ş
i
i
i
ı
m
e
n
l
S
m
n
m
i
ye
fı
öne
alın afında
san rlayan
ebe
eril
k Al
ere
r
ı
. İh
sını
yla
da C e son v
ask
lara
rı ta ir; bkz na haz
e
adı
m
o
a
l
s
d
a
f
n
k
l
ı
işt
rrı
md
nem ik yayı
yay
a
ma
m
e
ö
bağ
l
.
s
,
.
i
d
r
n
6
2
a
i
d
u
s
1
u
1
la
re
ut
dö
işt
a
-19
eb
, 20
1 B
neş
da K
bu
915 yınları
n m edilm
ınd
Yin
man isinden udüs 1
ma
a
nas
sine
n
Y
ü
s
i
l
e
k
e
r
y
r
s
i
K
e
a
ü
vi
las
a
ılı:
ida
lı s
ya t
rM
öre
yıd
ul: K
ge Y
ura
e
a bi
ki g çok sa
ekir , İstanb
b
d
e
Ç
n
y
d
i
def
’
r
e
Be
ari
irle
ilen
iği
nif
uriy
Tem
n ed işik şeh kip ett
Mü
a, S
ş
ü
a
g
sür
al P
değ
şı ta
Cem lu’dan ye’nin ere kar e karşı
rı
nla
o
i
l
r
i
r
d
i: O
en
Su
stle
i
d
i
l
Ana
m
y
n
i
r
’
o
e
eğ
eni
ir. E ve Siy
tler
lı d
e
Erm etmişt
ziye
fark
Türkiy rı
pçı
ü
n
c
a
a
r
n
la
z
a
d
a
ı
A
m
a
s
k
ır
t
r
is
Araş Merkezi
a da politik
zara mek”.
ın
itik
kan
ğü
den
rp
i
pol
r
ü
e
t
e
i
s
l
l
d
“
t
o
TAM 85
dür
up
lliye riye’ye
sür
ı kü
lik b ancı
l
u
e
r
S
a
n
”
r
yö
“za
yab
rüp
ara
üştü
e’de
upl
y
n
r
i
ö
g
r
i
d
a Su
dek
iye’ ayağı d
Sur
er
diğ
bir
ı
klar
nılı
y
l
a
de
türe
kül
em
,
h
i
ı
s
aya
ya
lar
l, si
tışm
lılık
a
r
k
s
a
r
t
fa
m
e
lum
em
ind
ğişi
top
lçeğ inin de
ır. H
arı
l
ö
d
ı
p
l
a
a
e
r
fark yle kit
üny
elle
eşin
ve d elektü
ri
np
ı
a
e
n
b
ı
d
i
t
it
in
e
lar
en
ğı v
nir.
dık
dem manlı
arlı
gile
gıla
l
l
v
s
gün
i
a
,
ı
O
e
l
ş
in
en
rak
çıkı
iği i
md
esin
aça
geld
lim
üşü apların
e
a
n
k
ö
m
t
kit
nla
ve d
şere
Bu
iği
u‘â
ne a
er.
m
n
ş
i
dild
ı
ü
e
n
i
d
b
e
ğ
i
â
z
l
d
ri
te
a
ekli
el â arakte
rlik
sür
yıld
a bi
a öz
k
l
l
ı
k
e
y
yüz
l
â
i
z
l
ti
u
i
ü
h
s
c
e
y
a
f
a
un
ra
me
Bu
l
ınd
l za
kuz
keli
n
a
o
t
a
s
usu
d
e
,
u
m
âb
etik
a
Zam et, on
d
.
k
â
r
ce
ik
se
ülü
en,
de i
n et ık sade
gör
lurk
üle
Biz
u
t
.
r
n
r
r
a
u
i
a
ü
ik
işt
oşç
şip
düş
elm
ilişk şeret h
erle
g
l
e
l
r.
e
ü
ep
‘â
nılı
hal
sek
lar
p ed ağı mu a kulla
se
u
m
l
ı
d
aye
ay
ao
tan
ınd
mın rı muk sında
ğer
i
a
l
m
d
a
n
la
an
nlı’
anl
anı
arı
am
mı
sma
avr
lam in yoll
z
k
O
a
ö
l
m
ralı
g
d
ı
u
a
2
k
u
y
t
n
b
n
1
ö
ı
k
z
0
e
l
G
e
2
ı
ü
ü
y
ep
sım
la
u
inm irişind
cu y e görg
012
Zeyn
12 Ka
f Al
geç
uş m rları
zun
te
ec
rme:
ng
de 2 ents o
u
i
i
m
a
d
d
k
n
l
n
n
i
L
a
e
o
i
l
u
s
d
(s
aza
m
ur
r in
Değer
Tez
site
, on
re y
ının ebeti k
dica havio
k
a
e
ğ
ın
e
iver
ı
e
g
z
r
r
n
d
P
e
an
n
rlar
Ü
kü
as
ede
lafr
er B
aza
The
ma
lgıla a mün
ziçi
y
“
A
p
a
a
a
(
dile
,
r
ı
o
l
ğ
ı
e
r
a
ğ
ı
e
ı
ör
as
Bo
-ı
fP
rın
âkl
tur
ını
g
b
n
l
a
lad
o
a
l
b
â
a
h
t
r
s
a
m
z
ş
d
a
n
a
u
n en
ite
a
ev
iya
ıÂ
anı
tam a: Visio ette L
sını
oks
n) c nuğum şı hiss
anl
a
avr
y
u
m
D
m
n
e
u
s
r
c
rl
a
n
O
tır
tiq
ğru
usu ran ko
izle
Fra
re k ri araş
sor
an E Dönem de Do
atü
ni b
ştı
i
e
r
a
l
z
e
om
l
n
ı
t
t
e
ç
ı
i
m
t
ü
ş
t
l
ucu
ıl
O
lü
kar
: Ge eratür
tora Osman rünü
son
anc iriş bö
k
r
b
leri
t
i
o
l
i
a
.
b
d
a
L
y
r
g
tü
n
H
nu
şar,
ret
bu
ıklı
ridi
leri
min ğişimi
tera ine ko
‘âşe )” başl unç Ya
mle
ğişi
n li
rdik
e
ı
ü
e
i
s
l
i
t
d
Mu
d
n
i
ö
e
ı
d
T
r
ı
a
g
sini
b
e
a
ır
ın
a
lar
ken
iml
etli
şme
nı s
atm t kitap
ıkış
nuy
e
a
ını
m
ç
l
F
o
y
Biç
y
ğ
z
ı
ı
k
n
n
l
k
rı
a
e
yü
e
rın
ı
laşa
şere
pla
md
ır v
8 ar
nla
r ve e farkl
de
pay ı mu‘â
kita
tad
öne
191
nla
uya
l
k
i
d
n
a
u
k
i
l
a
9
ğ
rini
o
r
B
a
u
8
e
e
b
e
m
e
l
8
b
d
e
â
y
ş
l
n
1
d
i
e
r
âd
lin
ikl
en
stla nlı için
a
ak e kisinin
. Gi
şek
zell
rırk
a ra
k, y
;
olar
rdır
ki
a
ü
ara
a
tab
r
sma limdir
v
çıka . Zira ö
i
r
k
ö
ı
k
a
O
a
t
ç
y
lım
k
d
a
ç
r
i
ı
l
a
a
a
i
e
r
e
n
tv
faz
arş
lay
eg
yaş
r eğ
nla
e
k
i
c
k
ı
u
edi
a
y
l
b
e
e
g
i
o
n
k
r
y
n
u
ad
an
a
far
in ç
ratü m ve u
ede
er s
k
am
da s e varol
ilişk
lite
etel
li
l “m
im
lara
a
ı
l
rak
ç
e
d
o
y
y
e
e
e
n
z
r
n
”
n
i
)
m
ü
li
re
e
de
m
bu
ility bir nev k
öğr
, öğ
ene
cu y
yön
yeli
lim
am
a
,
bu
ya g kuzun e of civ
e
r
dır.
n
a
m
d
m
me
l
ü
a
e
e
u
o
t
o
s
g
d
r
p
şlar
a
a
a
d
u
i
ı
(
m
d
k
i
d
ı
n
m
m
l
a
n
r
a
ı
o
t
u
z
ı
e
y
t
a
ve
ky
ır. B
zira et yüz
tlaş
t’a b larak y
ere
zin
ktad tandar
diy
rke
a
e ka
ak
a
ü
e
e
z
d
r
ı
v
e
m
e
m
n
v
örd
m
tav
ırıl
nı s lında
ğişi
asla de bir
an d ır
ları
and
e
t
l
s
.
l
d
a
a
p
e
d
r
a
ta
ıd
ibi
lin
bir
ku
ir d
3 ki
ftar
şek
ği g lduğu
ğid
am
en 1 e tara
iste
yaş
lece
o
n
i
a
e
k
b
m
i
a
m
el
m
üle
uğl
eğiş
İnc
me
dur
gör
ve
in d
n
in m yak uy
mse
r
a
i
e
n
e
d
l
n
e
m
e
a
be
aş
rin
e
özn
me
elim
tılıl
üze
Türkiy rı
üşü
r’a
lit k nu, ba
ler
la
i
a
n
a
e
ş
k
m
ö
ır
a
t
m
d
in
Araş Merkezi
uğu
keli
en Y
e,
si iç
old
bu
yley zleşm
ndi
e
m
ö
e
n
s
i
ü
K
r
ş
ü
ü
e
ü
y
n
y
TAM
n
la
e
ö
ğü
um
klı
ve d rnleşm gördü
dur
i far
e
r
n
u
e
d
u
l
b
l
i
mo
uyg
şek
arın
86
eyi
yaz
tme
e
gitm er bir
ş
e ba
eh
ve d
gör
a
m
ş
uzla
b-ı
â
d
Â
nlı ünde
a
m
ür eri
Os
t
a
r
m
ne t Lite içiml
ö
D
r
Geç u’âşere ranış B
aşa
Y
v
M
a
ç
Tun
ru D
ğ
a
o
D
Fatm
ndi
e ke
v
k
i
at
ruş
agm
r du
i
r
b
p
,
n
aya
ktik
ene
rum
ekle na güv
o
,
i
k
c
ı
tı
tez
olan r ve
viya
sen
i
rem
ane
ici,
ştur
h
ç
nçt
m
a
e
S
ve
lmu
İlgi
im
.
o
k
b
r
i
e
n
e
g
l
n
a
r
ra
ri
gele
teri
zam rumla
ikle
gös
o
i ne
iled
a
r
y
g
n
e
r
i
k
y
e
it
se
e
ç
ıca
ının rabilec
niy
nü
ayr
ır.
kad
ayı
n
a
a
“
g
yer
v
a
d
uo
l
n
a
e
l
b
k
a
k
r
a
a
n
ına
e
ı
l
i
f
l
d
s
k
d
n
a
y
l
ı
l
,
o
e
a
i
a
a
e
ş
d
l
k
m
lme
li
e
ne
ka
e“
ko
gör
e aç
n” k
ek ş
n ge ın
nlı
zeri
ind
r’a
d
c
e
e
a
r
ü
l
t
a
e
i
e
d
a
”
ş
r
l
m
k
z
s
at
e
ve
Ya
şe
iriş
ki z
liyiz
hay
bu
de O n görm
işim
ren
iyet
i
ve g
ğ
n
n
me
a
t
b
i
e
e
e
y
r
e
e
t
i
a
e
g
a
b
rd
seb
yi
enm rtışm
ikat
ın z
hiç
t bi
dile
eri,
öğr
aile
hak
ini
bın
Kad
Eve
iml
i ta
e
r
e
a
:
ç
?
y
u
v
e
t
i
i
v
l
u
i
e
ı
sini
B
l
i
b
k
z.
se
ki
en
ştik
me
dın
ir m
e
uyd
i
ş
l
y
ş
l
a
ş
i
i
l
ını
r
e
m
ü
k
ı
Me
i
b
l
ön
na
nla
Bu
eri
lsa
le ç
klar
zah e yeni
d
â
u
.
i
v
k
o
a
i
k
k
u
n
c
r
n
a
e
o
u
u
ls
pa
m
ıv
içe
ord
ak
um
uo
a on asıl ya
yal
e
ard
iriy
o
olar
dur
md
ir, b
gen
m v eni sos gerekt
n
a
d
l
in,
r de
ü
e
e
bu
u
l
n
ş
. Bi
un
ra
ri
ind
e
llik
nü
di’n
r
i
ey
e
i
ç
b
e
ö
l
n
l
i
b
v
m
i
z
a
d
e
,
r
f
y
a
cü
,ö
ab
çim
ve
i ve
yala
um
cit E
ncı
lan
i ter )
ş bi
i eş
kor
eler
aba
lme
rler
açık
anı
a
y
r
ü
m
e
’in
e
,
l
d
v
s
e
yen
l
d
i
r
i
a
ızın
Ab
em
ma
ca e sı dışın
eri
t
ud
arla
a
s
l
e
z
s
r
İ
z
y
ı
i
e
d
ğ
arım
s
a
l
k
a
k
y
ı
m
n
a
z
a
n
do
e
ı
a
r
a
h
d
d
lm
am
m
na
ı Fr
t Şe
um
t
eN
a ka
bile
r.
ça o davra
cab
e ai
ere
dur
ülü
lurs
rap
ve d
ş
i
m
in i
o
â
c
A
e
ir
‘
i
n
ı
k
n
m
ç
gör
n
u
i
a
n
e
ö
e
ı
’
c
r
s
n
m
n
d
a
a da
i
aş
ya
dö
ıkla
bir
ana
am
b- ı
P
l
(
a
ş
d
l
r
â
l
i
ı
i
k
a
a
y
l
d
t
y
â
re
lu
.
esk
e
ha
Ha
kalm içkin,
ndi
ede
rler
ind
z yo
eri
nla
i
e
e
l
r
e
r
a
k
e
i
n
t
l
t
m
a
â
e
g
en
am
m
ak
at
an
resi
yar
ölü
a bi
na g
ın z
ya s
hay
ard
arla
yda
lan
riş b
apl
arın
alan
y
e
i
l
t
o
l
a
i
g
u
u
r
ı
a
k
m
a
r
b
c
n
e
e
da
nın
rını
dah
da a anış ku
şiyl
nı v ktan so i,
ve
ları
pla
i ve
giri
ura
ları
r
s
ç
ilgi
u
tap
B
i
v
n
e
i
m
i
d
kita
a
ı
n
v
k
r
y
m
d
e
e
n
r
e
ş
o
l
ş
,
a
a
u
t
k
t
ü
k
ü
r
e
in
li
yaz
a
dön ğa dön
doğ
i ad
taya k kim
şkin
iğin
Her
sofr
ı or
eye
yen
sikl
a
a ili
lı
arı
ş
âlâ
r
l
n
k
e
e
n
ı
a
k
r
m
v
e
r
l
y
ı
a
i
a
l
r
r
kö
de h e
aş
ala
lı o
ay
nb
lon
ven
z
b
ğ
e
;
h
a
i
m
kav
l
ü
l
i
a
s
i
s
ş
a
g
u
b
,
b
a
z
ü
en
rey
sa
a
gi
rd
ab
apl
öğr
ltür
an ö ır. Yok
am
bun
el k
a ne
yılla
ü
n
ş
hes
i
d
n
e
k
a
a
k
e
a
v
ş
y
n
a
ıd
ra
al
iz? ag
ofr
fet
salo
de y rışıklığ
son
zı s
osy
ard
arı
isin
e
ı
l
n
l
s
kıya
a
i
l
v
n
p
m
s
c
a
e
ı
a
a
n
v
ğ
n
ya
ur
ice
kit
ske
kıl k
kak
bıça nlerde
ihti
el k
net
Bu
me
i, so
iği a e dahi
ens
e
ı,
er.
eğil
r
l
y
ğ
d
d
ı
r
v
m
r
e
i
i
l
e
e
d
z
a
m
d
sa
get
izi v
tan
asta
me
bile
olm u
um
ini
eten
eva
tem i, topl
kın
b
ç
ğ
d
â
a
l
e
e
l
l
ı
e
c
r
p
s
h
il
e
tiğ
ıla
ştir
da a esi ve a eçerli
p et
anc
atı’
erle
g
B
y
m
yab nin ica
n
,
i
ı
n
iç
en
e
klar öncele
rek
rasi
bilm k oldu
e
n
rok
ı ge
ü
s
ü
i
ir v
l
n
a
b
e
imd kit
olm
türü iye ve
k
yön
l
e
â
ü
v
h
a
ker
di k
ası
usu daha v
ken arın as
nılm
urg
a
v
z
ş
a
l
l
n
r
a
i
a
b
.Y
eke
kur
çin
dur
ger
rtı i
esi
uğu
a
ş
d
r
m
l
o
ir”
i bi
ilin
enl
klid
il b
v
e
ğ
r
ü
e
d
lara
ge
eg
ası
rum n
erin
m
l
u
l
i
d
o
d
i
“
n
nı
yen
t ke
aba
dır.
e
aye
n ve kleri ç
g
i
var
gör
n
n
i
uza ri de
arı
ler
rdi
l
k
r
e
i
m
t
a
s
d
u
e
ğ
ö
le
Yaz
rgil
da g n konu kelime ilmesi
r se
e
e
asın
”
t
k
ed
a
k
tavı
e
Türkiy rı
a
tç
no
cih
lam
la
r
a
a
r
m
a
e
k
m
ş
a
t
ır
k
t
ıla
uy
Araş Merkezi
uym ine di
için
atıl
ine
m
nem uçta b ama
end
ö
k
“
d
öne
n
”,
TAM 87
e bu en. So yoktur dir.
ma
d
“uy
erin
a
r
m
y
e
i
l
m
”
ş
a
ık
ği
me
şı ç
r de
“alm n keli
kar
i bi
e
l
a
k
z
n
e
ı
e
rk
as
ger
me
gm
adi
kki
a
r
par
e
t
nen
iste
.
ıdır
alar
m
şa
uğu
r ya
und z’deki
abe
l
r
u
e
eni
de b
de b
at
Akd e dikk
için
yler
ö
n
a
i
k
d
ç
n
i
’ın
ın
k
iği
ma
sı’n
lme gerekt
kar
stan eti
i
i
a
b
d
n
a
a
s
y
sı
illi A
nla
Yun
siya
ma
Mid yayı a
lge
ikle
ran
l
ö
l
v
f
b
e
a
a
z
a
r
n n
ik
,ö
ren
coğ
ri iy
e Yu n
öre
iba
t
e
t
g
l
ç
i
e
e
e
n
g
r
r’
çe
ı
den
nda
u sü
nve
r ge
ğın
nÜ
luşu lidir. B e kada
e
u
arlı
k
r
v
u
e
n
çe
k
i
i
m
m
b
a
ic
le
ril
0’d
har
enk ıs’ı geç ’ı
ndi
183
n 93 iyasi d
r
erle
a
b
ğ
ı
ısır
d
e
n
is
iM
nK
k
i
k
e
iyi d sızlığı
n
a
’
d
d
re
niz’
ım
ilte
tir.
yılın
bağ e Akde
İng
miş
882
r
eki
k
i
1
t
a
d
ş
e
c
e
n
lged
eği
si v
ö
sür
d
e
b
ş, a
i
u
ın
irm
ler
um
an’
geç
nge
iği
kor
nist
ele
i de
a
k
k
eled
n
t
a
e
u
i
r
d
Y
n
a
e
l
,
r
o
ak
ayı
ölg
nve
olar ali ide
li b
Ü
ir.
ı
a
ğ
g
n
ı
iş
kted
rşıl
e
nda
meg
a
a
,
m
k
y
ı
r
n
Öte
tam vramın mli gö
ları
ek
um
e
a
ının
R
n
k
r
,
çirm
ö
v
n
e
a
m
ı
n
t
g
’
s
a
i
n
e
t
d
el
n
sta
den
ezçısı
ini
ları
oğan
ani
12
irri
in T da
ller
rak
nu D
ak a a, Yun
e
n
a
p
lık 20
’
a
b
i
m
r
o
r
m
A
t
z
a
e
e
d
Nu
ari
10
ısın
anl
erk
ir.
tüm
rih
lam
irme:
k bu i ve tic
ant
a
d
ğ
M
u
a
l
n
a
T
ı
ğ
e
c
l
p
r
r
i
kted
b
i
u
n
r
o
l
s
e
t
l
la
d
a
e
u
i
e
l
.
a
,
Değe
k
t
ı
B
o
6
s
tm
id
si
m
ûn
ığın
elir
nın
in a
n 12
ştır
iver
ı “M
esk
ada
nı b
aşıd mek iç
Ün
Ara
rını
dığ
ı
m
i
t
l
a
a
ğ
e
ı
l
l
d
ı
u
y
e
n
m
il
ki
ad
am
nb
76
acı
’te y
ak
ireb p olm
Tür le sunu
am
(18
İsta
am
864 n’a ilh
i
leşt
ldı.
1
da t Yapısı
ı
h
’in,
k
ş
n
r
ka
a
e
n
ı
ı
e
s
l
a
t
ç
a
e
ı
r
r
v
t
da
e
y
k
a
s
M
e
l
m
n
i
i
t
g
Ü
an
rağ
012
ne
om
arın ştur.
siye
n
i
l
n
i
2
e
n
r
’
n
tin
a
u
r
r
e
o
e
a
e
z
M
nve
pot siklikle ndan Y iğer ad oğmu
ünd syo-Ek tezi ü
i
d
üm
fı
en Ü
id
ek
ra
So
n
ker
i
o
böl
t
n
ğ
a
tara esinde ünces
ı
l
Bu
i
n as
dok
l
a
sı’n
a de olmak ışık bir
ere
ş
i
t
t
e
iyas
a
l
n
l
ü
s
s
s
ı
i
i
d
A
ac
ve
an
me
ar
kı d
hi
İng
isim
l
i
n
i
k
a
m
r
e
”
s
i
u
a
h
r
)
a
e
e
l
Y
i
4
ib
n
ak
tü
kt
ir t
lm
191
n’a
tezi
kül
nar
yıl g n birli
eçte
edi
şeh
.
ista
sür
çin
ulla
yüz
i
ın
rı
n
bir
likle
k
u
a
,
a
n
ıştır
u
e
ı
u
l
ı
z
b
c
c
uğ
an
sın
n
ışm
dığ
Yun ısıyla
ı
i
d
l
Ön
e te kuzun
l
a
m
l
g
ç
a
l
i
o
y
i
ü
ç
i
a
m
in n
o
ol
ay
es
un
ık
ya
un
üsl
kler
nlıl
ma
Dol
oks
ifad e, on d r ve M n olup ır. Bun
e
r
a
y
ı
k
n
t
ı
n
l
r
t
n
en
n
ü
n
la
ar
te
Yu
ikt
ut ö
çek
a
ini
um mümk e daya aşbaka
rle
güç
birl
t
m
ğ
e
d
R
i
l
a
’
o
l
t
s
k
e
e
in
B
ik
ibi
AM
iy
ın
sin
eçt
nın
i etk ikasın
faal
likle rıca İS iliz
ne d lübü g
sür
nce
k
i
ları
e
ü
e
ğ
a
c
i
ş
t
d
i
ld
ku
ön
dü
ge
am
, ay
İng
pol
nan
lebi nastik
da,
böl
ası
yaş
dan vrakı,
an
nan e görü
i Yu
d
u
n
şılm şmasın ıtların
m
n
i
E
i
Y
a
ı
r
j
l
aye
a
şa
lar
ile
y
lı
an
Bu
ed
i ka ilmi Pa aynak
li’d
zınd e kend arı him
z ça
l
v
a
i
e
i
t
b
ş
d
k
v
a
pl
bu
Mi
ı Ar
in H unan
, ad
den en gru
anl
sey
Y
den
ver
r
eler
n
m
ö
i
ı
Osm an Hü
Ü
m
g
erin
s
g
l
ı
l
n
i
i
k
k
l
e
a
l
b
v
r
ir
r
e
un
üt
dai
ı ola uk gör
bul
ve b ır.
örg
l
daş
ı’na 2 gibi
leri
t
s
s
n
ş
v
o
ı
i
a
a
l
ş
t
d
da
6
so
ar
ılm
va
nlı
sun
illi A yle, 14
-i
kon
ma
u
rlan
r
d
s
i
s
n
a
h
i
O
r
u
e
a
ış
B
es
ya
te
aM
ed
r.
sı h
apm
gıçt ’in ifad ir tarih zayir-i
ede
y
apı
n
s
a
y
k
t
a
h
ı
i
t
l
r
a
b
lk
ba
Ce
rrıfl
Baş
nve
y’e
r. H
mü
cek
illi,
tasa
912
i Be
aktı
nın
u
en Ü ılabile n Mid
1
r
c
r
a
h
e
m
e
n
d
a
v
v
y
a
A
e
F
sa
nda kez
dad
n sa ine gir ğlı bir
l ve
e
rke
e, a
rası
t
ma
Türkiy rı
i
a
e
s
a
e
e
i
k
b
i
ı
y
K
i
r
ık
mala
im
i’ne 7 yılla
zere
ın
AraştırMerkezi
hak Eyalet
Nam
ak ü dası’n
4-6
m
6
l
d
8
i
o
1
ve
e
li A
Sef
lar
lete
sür
TAM
idil
da
um
bir
eya
.M
R
r
a
ı
asın
s
e
t
t
bu
ı
ş
d
k
ı
k
i
o
a
ğ
m
d
p
lli
ok n
yılın zlik ya ka öze
birç
88
e
ş
n
k
ı
a
r
n
b
me
bir
ada
rın
nai
nla
istis
a
slüm
Mü
i ve
r
a
d
ın İ apısı,
n
ı
s
Ada omik Y 1914
i
l
l
i
Mid o-Ekon 1876
r
y
nve
Ü
Sos
in
Met
ı
alar
ibi
ulm uz sah eri
b
r
f
le
kl
üm daki nü de etti
çöz
l
a
e
k
d
a
n
a
e
ort
dan imind
nca
ara
yan
et
unl
e
uğu irlikte
r
n
t
d
o
ö
l
Ö
s
y
o
.
ı
r
l
ı
n
la b
’a
ün
lan
sma mümk Bunun nistan
le
sağ
k
e
O
i
l
r
l
a
.
a
e
n
r
n
l
etm
z
a
a
u
rd
um
ıY
şırl
ayb
n
r. Ö
a
r
ı
R
i
l
k
a
l
a
k
d
ş
l
ı
a
ı
ı
r
l
ç
ık
kte
ıcal
a
lıkla
aya
li ça
laşt
me
ayr
nm
zen
rıca lır. Bun
pay
çek
a
y
ı
ü
l
t
a
k
r
d
a
r
i
a
ı
i
ı
l
u
k
r
i
ş
k
k
b
e
n
a
a
h
i
i
e
i
l
y
l i
a
d
d
k
ib
se
nv
işga durum
rgu
min mde, d ması g
ı di
li ya
ne i
i
u
n
e
n
n
r
v
i
a
n
y
k
k
i
n
e
a
u
f
n
uş
m
ılan mal dö u dön
i Yu ncak b
ede
lma iyle te
kav
i
yap
dak
a
ahs
Ke
s
katı
me
n
eb
,
eler den
b
ı
e
r
k
l
ü
n
ı
ı
i
c
a
z
n
m
l
y
y
t
n
e
ö
r
m
e
2
ç
e
ü
d
a
k
a
l
ı
b
ş
v
n
y
N
şı
e ne
sin
191
dü
den elesini
i ka
kar
Nam gibi
bil
erin çöküş
lme
e
l
e
m
i
m
a
l
i
e
t
e
d
d
k
ş
s
t
e
le
r
in
y
rm
rıf
eti
sis
mu
me
hal
n
uni
a bi
yiti
ices utasar
le il
,
rük
ada
ını
md
mn
nun arı net
lu i
r
d
e
a
nce
l
o
a
u
m
a
l
l
r
n
m
güm
d
r
ge i dayı
ir.
za
na
ka
oğu
erle
i
arıl
d
k so
a
a
l
A
ç
r
ş
e
o
p
e
ı
m
t
a
a
t
ç
a
n
l
k
e
o
b
an
n
n
le
Ba
bir
tme
sind a ekon slüma
me
, bu aya ge
bah
ver
itli
tice
d
ı he
de e
ü
d
ş
s
e
a
a
ı
l
f
a
e
aki
a
n
d
M
i
Ün
r
a
ç
ea
ay
on
ını
dad
aki
v
s
d
ğ
al’in sında
a
d
ı
i
r
e
l
a
k
d
m
u
n
d
ga
ol
Ke
ara
lışıl
a de
reti
ır. A nan iş
ağı
lar
e ça
tica
yılın
şan
iny
u
t
a
3
m
Y
y
y
i
r
ı
2
Rum rilmey
e
da
.
19
tar
Yaza
ez
elin
i
de
lar
rler
ler,
-Bir
ise,
car
n
llikl in tem
z
ü
i
p
r
t
o
e
a
e
n
t
gön
i
z
i
ü
ın
in
n
eö
etm
ret
Bir K
ürd
ağın
sını
nom
lli’d
tica
TAM
terk larını s
dia
tiny
d
Eko u Midi
bu
y
i
i
k
e
lı
z
ın
m
uğ
var
tta
ılar
reti
old
anl
da
. Ha
nü
rlı
r
n
n
u
a
ı
u
u
b
h
d
Y
a
u
us
akta
.
ve s
nde
en b si hus
dur
urm ilmesi
e
bar
t
i
ş
t
m
i
u
l
usu
t
i
n
r
n
e
ol
i
e
r
o
t
k
ak ü 50’lerd i’ye ge
söz
lan
olar
ill
18
viki
d
,
ş
i
apı
e
e
y
t
M
n
i
e
n
s
n
i
y
i
ak
in
yolu
mi
jin
ara
olo
etim ekono
k
n
n
,
k
ö
e
te
ının
le
ıy
i is
anl
ellik lemler da halk urt
z
m
s
ö
y
O
a
de
ea
için
tkı k
illi’
rük
sı v
arı
l
üm
Mid emli ka ırılma
a
g
k
i
r
n
t
k
i
t
b
n
r
fa
ar
nca
ele
en ö
e
kin
bun
r. A
ının
te
ı
a
a
d
s
m
ı
ı
ş
sind
oğan
evle
nm
lar
d
ı ve
e
a
l
ula
ğ
i
nye
n
ka
Ali D
a
m
ı
012
d
l
ş
ü
2
r
y
t
e
a
u
e
b
a
m
n
l
l
ı
t
i
s
t
hm
zi
.B
tu
ha
10 Ka
zey
rke
Rum
inin
: Me
ıştır
n it
uaf
Me
dirme
eris
ı
n
ma
s
şme ırmam
nda den m
e
l
r
ı
l
ı
e
ı
r
a
ş
l
t
r
e
l
ı
i
kiye
d
iy
Değ
tt
lan
, ay
ma
rin
Tür ’nin
a ar
lli
top
i bu
ştır
nin
a
i
gile
d
l
l
k
e
a
r
’
d
e
r
n
e
i
e
y
A
v
a
id
mi
şm
öz
M
ora
unç Yöneti
kiye tirilen
iyile rması,
nom i aynı
T
r
a
k
o
ü
e
i
d
k
T
ı
ş
a
e
et
ı
om
tin
arti
ald
bur
ekle uğu M
tab
aka e ekon
ek P
erç
an k . Zira
ızca
li ki k parti
T
g
n
d
n
sad
l
e
o
a
l
m
ş
t
r
i
k
d
a
i
s
e
y
ci
ildi
i or
dey
31 i
eti’n
ve t
arşı
ikin
değ
erin
bir
uriy 923-19 de sol
le k
h
ü
yüll geçerli
dan
y
’
r
m
a
u
ıla
sı 1
ma
iye
C
r.
c
ı
a
e
k
tem inde
t
r
d
ı
m
ı
m
ı
nl
as
ul
ac
eğ
a Tü . Katılı
a
ma
kte
ılm
ılm
Kur
ı
ınd
örn
kar
me
, Os
ayr
m
llan
k
e
,
a
u
r
l
ö
ışıld ine An
n
k
t
ç
ğ
ö
ası,
u
r
a
g
e
r
n
a
l
i
b
r
t
m
e
so
i
in
u
ze
rı i
er’
rul
b
m
a
ü
m
v
l
u
e
r
n
o
n
k
e
n
a
e
m
n
k
n
ul
dö
ev
ak Ü t refor
eko
i’ni
lışır
sor
am
a
olar
teb
len
a ça imatn
a
k
ç
m
e
y
i
e
d
u
g
z
a
M
l
m
Son ti, Tan
psa
tarm nan ta
kuk
le
kur
Hu
u ka
la
k
r
B
ı
r
.
e
z
Dev istemi
a
f
a
lır
Türkiy rı
s
ya h yansıtı açıdan diye
la
a
a
r
m
ş
ır
olan
t
ta
ni
ile
Araş Merkezi
bele
um
e di
eler
e ve
dur
ik v
lir,
y
i
am
i
n
r
t
h
n
e
v
m
na
ae
TAM 89
ir
ânı
re,
niza halkın
ida
imk rına da
e
n
a
i
g
m
iz
la
böl
r al
eks
lan
etm inde ye şam a
göz
ler
k ya
clis
orta
me
e
l
k
i
lel
böy
e
ind
t
e
y
i
hur timinin
m
e Cu i Yöne uluşu
y
i
k
Kur
Tür k Part
y
Te
nça
u
T
e
Met
ğı
aştı
rşıl
a
k
en
şırk
sak
çalı
ı
r
e ya
a
d
l
i
s
ım
sak
biri
l ak
e ya dığı
n
o
d
a
s
’
d
e
n
i
la
’de
lar
dak
pha en rast
kiye
rluk
dın
ütü
k
a
Tür yük zo
K
r
i
ı
i
ş
ş
l
.
ü
Mil
çalı
Vah
çay
en b ardır.
nde
edik ir Tun
ü
p
l
o
m
n
ı
lü
ikl
ter
n
yay
r bö in Ans ek gös
ngi
pla
n
a
n
’
t
n ze en,
i
r
i
a
ö
d
k
ş
ı
a
u
S
n
l
rk
,
im
no
çığı
ine
katı
an
Ker
itap k kızda htıma
are
ver
k
r
h
k
e
lard eki
l
ı
ü
p
m
ü
r
a
i
i
ç
ç
s
k
n
ü
r
ü
m
e
k
e
a
id
ak
st
ve k
mid ıyan h
Ter
rbe
ped
sı, D
de
ş
nne
r ge
, Se
arı,
ma
iklo
ş
i
ı
l
a
A
s
s
t
e
n
t
iye’
b
ı
n
a
a
n
,
k
a
l
b
a
r
e
ü
y
k
a
l
m
ü
l
e
i
ş
a
z
G
ı
a
e
T
n
t
y
i
i,
bir
zın
“an
apa
bir
id a
rin,
eler
ımı
kliğ
k kı
ese
rek
atif
ard
h Sa ahkem sı’nın k değişi
,
ü
e
k
i
y
y
r
ç
s
o
t
e
e
ü
e
Ş
nu
k
e
st
a
ye
M
m
rov
i gö
y bu epsi
Fırk ı, alfab de Sov ndeme
klal
” de ecek p
a
n
t
i
i
ç
u
t
e
r
i
s
n
’
y
s
İ
i
m
ü
b
a
le
değ ter. Tu unar. H sa
hur
da g
i bu
Fırk ücade
a
s
aya
lar
ahş
Cum uriyet
u
m
v
M
a ye
olm
n
n
i
rak
l
il
h
kla
i ko
asın ezi ola
um
m
M
a
s
b
o
s
,
u
i
m
a
i
i
l
a
g
C
e bu
t
y
m
yı
ris
ri
ah
an v
dar
6
n sa takdim
Teo
mle
ın d
d
ı
a
3
i
l
r
y
i
n
k
9
ç
a
ı
a
l
i
1
e
D
ile
ş
y
s
ığ
ğı
uk
lik
Vah akland larda b
946
adı
ent
çoc
1
k
,
ç
çay
i
m
e
o
u
d
,
a
s
v
d
ol
us
pe
da
e
ya
Tun ım
yon
g
i
o
e
,
n
n
r
l
.
s
n
ı
i
i
d
n
ı
k
u
s
k
i
a
y
m
k
z
le
ta
da
kv
geld
Ans çok ya
irta
öne
gi
l ko adığın
n il
en a inin or
ir
da b de han
öze
ind
ay’ı
mın
b
ı
s
n
m
ç
a
m
i
ı
r
l
t
a
e
n
k
a
b
r
o
l
t
d
e
n
a
o
e
n
t
n
n
ö
Tu
ı
i
a
u
ü
a
k
in
yay
rti d oğduğ
mk
dah
lar
em
üph
ar.
tür
mü
k pa
çay
küt
d
kım
ının
dön
k
e
yaz
i
n
ğ
e
A
t
a
i
ı
g
u
,
l
u
n
d
n
i
T
a
o
m
l
n
l
ı
ç
a
S
d
İ
u
dek
n
z
u
h
n
.
e
ğ
b
eke
l ya
idi
ara
eler
du
e’d
rın
yılı
ı
t
ç
k
y
a
n
s
u
i
l
e
t
n
a
u
ğ
z
k
p
n
a
ına
i
ul
,A
du
kka
Tür ve kita
çay
en g a plan ü
tlı b
n ve
arih
ı
e di
doğ
t
k
l
n
e
y
r
d
r
i
o
u
d
l
a
a
k
s
i
g
e
z
le
k
i
.T
ar
şek
der
Gün
yla
ın n
nce
a ya
dek
attı
rın
bu
ara
ınd
arış
üşü
anl
itab
iye’
nla
k
i
k
d
.
k
B
m
u
r
r
k
l
n
u
a
a
b
i
a
a
a
ü
r
n
y
s
h
T
şl
nır
es
ve
son
siya
olu
Dün ydala
eri
a ba l
ken
ikay
s
l
r
e
y
e
r
n
h
a
k
v
d
a
e
a
r
n
ap
leri
ab
So
şm
nf
yıs
Tü
si’n
uzu
rşiv
’de
lık y
rda
at h , 1 Ma
çalı
site
a
f
e
a
ni
a
i
r
l
e
y
c
e
k
i
e
u
k
l
d
iv
rk
ho
e ye
ib
ler
na
üi
tev
rin
ü
i
d
z
a
ş
y
e
g
T
i
e
Ün
a
d
ü
l
z
t
s
i
k
k
n
e
i
ö
an
ı
rb
lik
bu
hi ü
usu
lan
dai
i gib tlerin ç le gelm vardığ
ent
acı
a
tari
kon
iler
ayın
a
am
doç
e
r
r
u
rın
y
i
i
h
i
lınd
y
a
l
a
b
a
d
t
l
r
v
a
a
d
ili
: As
bil
So
ad
gıç
sim
m
b
y
.
i
n
n
a
a
a
y
akım larak
l
5
a
,
u
ç
ı
i
a
r
şl
ç
n
ol
kl
92
Tun n’in
po
ekti
. Ba
ere
8-1
Tun n kulla Türk s
r
tler
Kita ar 190
dür
tirm mayı g
.
e
e
e
r
ü
z
g
a
n
inte
m
ö
ur
ml
kıs
de
rn
r aç
om
dar
ürü
nı,
l
d
ı
i
a
a
K
s
l
n
k
a
k
.
ı
Akı
a
inte k bir
şe
’a
m
an
tad
kân
tur
m
0
ş
u
ı
k
k
ş
o
6
l
m
ü
m
o
o
ti
ı
i
ş
9
a
ğ
K
i1
yy
lar
yç
dü
ır.
kra
ir n
çalı
r şe
gör
ard
ihin belli b
nuç
üro
nça
i
r
v
o
k
b
k
u
b
e
a
s
a
)
t
t
u
T
r
n
el
5’
u
Tür
iye
le
sol
ı ola re 192
Pd
yon dir ve
siyo
s
rluğ
den
s
n
k
K
a
o
e
a
e
e
t
T
z
t
n
s
i
ok
gö
e
esi
ern
tis
çek
Bu
işin
şub ar
mn
rkiy
r
Ent ya par
ay’a
ger
i
tır.
ü
ü
t
ç
u
b
ş
s
u
n
T
ı
ğ
n
i
l
ö
o
u
n
ve
un
kılm i bir d
dün uğu d
şma e
r. T
mü
esi
Kan
çalı
itiri
(Ko
, bir
ld
önc
k
ml
ûn
r
b
r
o
n
kv
a
e
k
a
ü
ı
t
a
a
e
f
t
l
l
n
f
ü
ö
üt
pı
ağ
ha
ilec
bir
g
a
-i S
lınd
b
r
r
ı
r
l
y
d
ş
i
i
i
i
y
ö
e
n
r
b
e
5
eğ
th
d
r;
ak
or
ler,
ini
192
mü
iye’
in d
nT
rtis
sıdı
rap
diri
k
r
ç
l
e
a
a
a
i
r
i
i
l
l
y
t
i
ı
p
b
ü
r
b
a
t
k
b
r
a
T
o
n
n
her
ıml
nda
tıla
tire
çıka nüm n
dır.
rn’e
l ak
rn’e , çıkar
var
rası
r ge
ir-i
o
e
ö
r
a
e
s
t
inte
l
k
d
ı
k
n
e
s
r
a
i
i
m
c
l
a
a
T
l
o
r
e
k
bir
m
,
i
y
ın
iş
ad
on
rK
Ko
u
yay
nça
pla
değ
ta s
sı, s
r
nb
tün
haf
kita
a Tu e nele
mli
aha
ü
d
e
e
d
ütü
r
b
v
;
n
B
a
r
d
l
ö
r
ı
n
.
l
i
e
e
ı
r
d
l
n
i
y
n
i
lk
gi
kt
e
var
e iç
tisi’
yen
ra ü
der
ece
Türkiy rı
ülk
Par
erle
son
eril
t
l
la
a
m
s
İ
d
i
n
m
.
ü
n
ır
a
r
n
t
t
a
d
ü
gö
Araş Merkezi
ndu
uğu
ılın
u’n
om
anu
36 y
l old
nun rkiye K
ı
k
9
a
s
1
K
a
ı
TAM
ûn
ın n
asın
e Tü
Sük
rtam çalışm
ığı v
o
d
ı
n
a
tığ
ek
yaş
alış
iler
90
de ç a da eğ
n
i
iç
rın
ula
.
kon
tirir
r ge
a
d
ka
rih
M Ta
TA
aları
Okum
er 1
el
nâm
ere
l
e
sine
nâm lvan
b
ane
ı
h
p
k
tü
e
nâ iş ve E nin
e
n kü Türkiy
i
’
n
M
r
n
Gir elebi’ linte
eni
u
Kom üphan edir. B ni
r
Ç
e
kt
all
izi
küt
ıbü’ i
me
un
k
tery
ira
n
i
n
a
l
Z
â
i
u
.
m
rn
ab
ilir
duğ
yal
inte
Men siyye’s
der
ğu d ede ol
sos
om
n
i
gön
ldu
K
r
n
o
e
ü
’te
rti
an n
üm
943
t Pa
Kud
nen
böl
e
n şu isine 1 münis
l
ü
cak
y
O
üm
i sö
nd
Ko
r
ğ
.
e
i
r
r
a
ı
k
böl
a
d
a
l
c
l
il
e
n
ıa
ver
itap
en v apatılı
Yaş
bın
t
ça k
sür
sine ” ceva
k
s
e
i
u
n
m
e
de
ve R diğer
izde
Ahm
resm er aka
lli
nca
nb
l
ma
a ve
me
â be
âkıb
Men
m
âl
, Al
apç
bili
“kıs
ğu h aka
, Ar
ızca
ay,
u
s
e
ç
n
d
e
ç
n
l
12
n
rk
utl
Evse
Tu
eo
ind
Fra
lül 20
a Tü nered
ves
n m afaza
Esra
da,
29 Ey
i
e
:
a
inin
m
n
ç
e
r
i
a
r
ris
Bu
çe
eris
uh
ndirm
rın
i
s
ı
e
tur
l
a
b
t
r
r
ih
m
l
r
e
a
u
ı
ğ
al
De
ele
vc
Tar
itap
nde ancın
nin
um
âm
me
esi
k
t
ki k
biri
n
i
n
seri
e
i
s
O
b
n
ı
r
d
u
r
ü
i
h
k
r
e
B
i
a
â
e
v
n
r
.
l
i
a
n
en
’tı
ına
ad
Gü
dil
de
MT
ğın
n M ttepe Ü r Ocak uşmas
nel
A
dir.
a
e
l
e
T
i
c
n
g
a
ğ
a
’
e
n
şa
de
on
ay.
bul
ace
enl
çay
ları
iler
t Ya
le k
unç
ları
düz
Tun
ğu H
por
me
biy
bilg n
r
a
u
n
h
i
e
l
r
n
e
bun tedir T
b
e
A
b
n
o
li
ed
en
gen
zıla
sı se
ek
Elva bi’lilk k
ade
nem
ünd
ı
lma kkında sonra
n ya
etm
m
u if
nö
n
o
e
i
r
ü
ı
n
d
l
ç
e
’
s
nâs
i
u
e
bö
int
ntı
r ha
e
aha e fî me
a
kiye
rihi
duğ
e
l
m
n
d
r
l
l
a
lerd
e
p
,
o
t
e
o
ü
T
to
m
ak
7s
yy
me
ca
üK
i
c
â
KP
.
k
r
z
s
l
i
k
r
ı
n
T
i
O
d
e
d
s
n
ı
b
ı
n
n
n
ü
ıl
ku
ı ist
Fra
nâk
ri
erle
laya
36 y sıdır. Ç
ü’lasın
me
r.
değ
baş
kıb
, 19
lizle
ı
m
i
a
t
e
â
t
e
t
k
g
r
ı
a
n
e
k
n
p
e
ri
gö
er
no
e İn
dağ
nM
’i ka
ver
üze
hin
ız v
üm
tiyi
i’ni
eri
şey
tern rası
s
b
ans
r
n
e
dön en par
e
r
an
i
i
l
ı
er,
F
b
l
e
l
a
,
m
d
e
ı
Ç
n
ınd
o
n
d
r
a
’
i
l
âm
ye
eçe
ard
ılla
n
y
in K
g
y
i
TKP da Sta
n
ç
b
s
ı
i
ı
e
5
k
t
n
d
ün
94
ek
ra
fatı
enâ
lefe
du.
iğin
etm 1925-1
son
enl
a ve
em
lun
uha ’deki
r
y
u
un
olan iyle
m
e
,
e
m
b
n
z
e
v
e
m
s
de
ği ü
üld
i tek ürkiye
elam arti eg
i
v
me
k
k
m
me
d
a
e
i
e
ilin
i
tiril da
ön
ted
md
ice- e tek p
e
in T
d
B
d
e
t
a
g
ı
n
d
e
n
’
d
i
ğ
c
n
n
N
ya
dö
’d
KP
adı
rası
rası
ara
çok
çin
r. T
kiye
yaş
e bu
rı a
ri a
bir
a
ak i
e
ldu
nda
l
l
Tür
ı
n
e
ir v
o
t
i
p
ş
m
i
s
d
d
ı
r
n
a
u
i
i
k
l
a
n
s
ü
i
m
r
k
a
ğ
e
b
a
m
m
en
sa
da
ele
and
dön
ine
tm
litik e
öne
kıb
lığı
ltın
am
a
ı
o
d
a
l
z
m
n
k
i
p
i
i
ğ
ı
e
r
t
t
r
t
a
e
r
e
t
ış
a
e
m
b
yn
lefe
r. T
de y rti yön Tek pa u bir d
r, a
lerd
ata
uha
vre
t
a
.
erle
luşu e tarik
r
s
a
e
s
p
ı
o
r
m
ç
o
e
ı
d
k
i
s
d
a
lu
ı
te
var
yet
he v nan bu şındak
na d
e
yan
k so
rlar
şey
Sov
u
un
dı
Tür
onu
tirm
k
n
y
t
ş
e
sını
o
i
tin
l
u
a
e
s
l
e
y
a
k
k
z
li
ni
r. B
üm
fon
sıkç tın tari
mil
e sö
ede emişti
hük
a
rma
ılan mesi d in de
si n
ı
k
i
t
p
e
m
r
r
a
e
m
n
ta
ir
ia
ey
izle
leri
i gid
ijin
leşt
ind
ndi
iler
in e
rest
em
e
a
n
p
l
k
n
’
.
z
,
ö
d
fa
lar
ptir
TKP
arti
ahi
ını
bun .
p
s
r
a
k
a
r
l
te
ir
Zi
ma
lerd
dir.
ula
e
şey
eğil
i
uyg
d
ğ
Türkiy rı
su
ece
la
u
a
y
n
m
e
ır
t
t
ko
Araş Merkezi
k is
ma
yap
AM
T
91
için
ası
m
l
bi o a ilgili
ahi
yl
at s
anı
iler
m
bilg
î isy
alu
i
â
l
m
b
m
Ba
da
öne larak
kın
rde
cek
hak
ese
e
io
r
r
smi
n
u
i
i
t
ev
.B
ide
ın i
l
r
ç
’
ı
me
k
t
e
n
ş
ı
a
ı
n
n
h
i
ılm ri tersi
diğ
a İs
isya
yaz
ela
Bab n söyle Baba
le
s
n
a
e
e
d
k
i
n
M
n
’a
na
ğun âmen
bili
tur.
rini
cak
kay
an
irço
n
ide
cut
l
b
b
nO
rer
v
ı
i
e
ın’d
e
n
k
n
r
b
ı
ı
k
i
â
r
r
r
i
m
i
n
d
n
a
a
h
a
b
l
e
i
n
G
sy
m
nak
rihi
erle
i tar
iri i
ede
Bu
çok
kay
eler da değ llikle ta çin,
ilir.
en b erde D aş’tan
m
d
d
â
i
r
e
e
i
t
dışı
an
ıbn
en
zikr li şeyle dır. Es
e
rdiğ inde
Bek nnilik
ınd
r, g
e
ı
nâk
ı
e
ç
ir v
c
m
e
l
i
ı
ğ
l
a
m
ı
e
M
ak
Sü
işid re
ne
ad
şek
tH
iler
k
âm
k
ö
a
g
l
”
m
l
i
n
z
sı b
n
l
z
i
b
ö
a
a
ra
g
de
kı
ko
bu
nb
olm
ı ku tiğine
ılam mın
iye’
enâ
eye
İsha dilir ki
n
ğın
ı
t
a
ürk
llan
ş
a
e
, “m va etm
d
T
u
a
e
c
as’ı
l
e
,
e
s
n
k
y
o
i
r
ı
ah
el
ak
ti
gö
yak
fad
ml
a İl
n,
dış
r
i
b
i
h
e
t
b
m
ı
i
a
ğ
e
l
r
u
n
a
e
r
e
t
d
B
e
in
la
n
vc
ıo
aö
ın
etin
; ör
ilgil
rde
me
nak
zem aynağ
dah nman
kay
klar
cek
k
in m ir. Ese lakalı b feleri,
a
e
a
h
n
l
l
h
i
’
n
i
ı
i
i
r
li
id
k
ta
tar
kay
yap
ileb
eleb
loji
ile a azı ha
des
ki
rler
bu
e ed
b
rihi
siko arda
an Ç s’ın de
ese
ira
da i
a
p
v
n
t
l
Z
ı
n
u
ifad
ı
l
.
E
o
n
n
b
a
r
’
a
d
ı
y
ı
,
y
a
a
s
l
h
n
d
e
aş
sa
so
i bu
ya
aİ
in
alı
Şir
ık P
e is
aks
am
lir k ca
ır.
Ali
Bab
lgili
ş
i
ının
v
i
d
e
ı
A
d
m
,
r
l
i
m
r
v
.
e
ı
ı
k
ta
ib
lla
kla
dır
yh
zikr ir. Ayr
bir
bıra ikat or
izi g kayna
oğu
akta Balı Şe serde
d
tiği
nal
r
m
e
i
n
k
l
t
a
l
a
i
n
,
e
t
a
e
k
i
n
n
ç
h
m
i
e
tt
t
de
bir
yer
em
Şey
rler
unu da öne
ase
kka
eri
ısı
um
e tü udur.
irce
linm anı Gıy
a di
iml
i
ın
s
m
d
m
i
ğ
kad
b
â
ı
dur
n
E
ğ
ı
e
n
ü
t
n
d
ı
l
s
l
u
c
y
t
ı
b
a
u
ı
d
n
ö
a
l
s
lan
ız
at k bir isim
uşm menâk ahip o
ha ö lçuklu
ihli
kul
ayr
s
in
kon
r da
an Ç
i tar
e
zı
d
e
ç
e
k
n
S
l
un
a
ı
d
s
a
d
’
en
b
a
e
ı
ü
m
l
k
Bun ı köyd
isi
ad
ine
ha
sın
as’
us,
.
h
a
s
a
y
Oca
r
m
uğu
l
r
v
i
d
u
İ
l
e
t
a
i
E
l
h
z
e
n
a
d
a
old
n
v
i
n
e
a
b
i
e
i
’
ş
h
’
k
d
a
s
n
i
’
r
v
e
m
ş
r
i
a
h
i
B
e
e
a
b
r
a
r
İ
is
b
a
r ta
eleb rûzanf
hüs
inin
esi,
an b
ilen
i bi
ylar
nÇ
i
Key
dı’d re” ism ne ver
nâm en ola
a
cidd a Elva
nF
b
a
ı
K
i
k
e
û
d
am
sel
enâ
irim
Kör
ı, “k
an e sahip,
üzz
Me
d
mb
dığ
i
8) m cerey
i
edî
2
a
y
ş
e
3
B
y
e
2
n
m
1
rl
Se
.
ol
de
mi
eler
olan ni (ö.
n ye ktedir
rıca
m
i ze
evir
a
y
h
ş
â
d
a
i
A
u
r
e
n
o
ol
ta
ir.
eki
Kirm lu’da
ülm
bir
âkıb
serd
şün
n
eli’d ın, bu
do
mli
ü
e
ir e
a
e
m
d
b
n
M
u
n
A
ın
R
n
en
kö
alar tlerini
esi;
çer
r ço
am
nm
er i
e
l
a
n
dai
i
l
b
t
r
ı
a
e
k
i ve
lay
yap
n re
aba
cidd ltan Ve işlerin
ları
nB
p
a
v
u
u
r
r
S
tm
g
üçlü
de
Ali
aki
erî
ığı O çok g
d
d
d
n
l
ı
ı
n
i
e
in
lat
ili
ras
Kal
er a erle an hi zem erle ilg
e
vişl
i
l
l
ki v
r
i
r
k
e
a
e
d
et
rn
lâm il Maşu i
d
e
ö
i
ç
s
M
a
î
m
ilgin tname
râm ize İsm e Mela
ih
Bay
v
b
aye
.
l
aval
k
r
Tar
a
012
e
ı
i
V
ne K
lış
î…
r
kim 2
i
erd
kây
şk d
i
E
l
n
ı
n
m
a
b
0
a
e
n
E
l
Ş
2
i
ş
’
y
t
l
ip
me:
rak
me
’âtü
erin ne sah
i Gü eşat
lendir
Mir lgili ola
n
îmi
ilgil
Değer
n
h
b
eR
m
a
â
şıla
i
l
e
d
n
o
iz
İbr
sin
ile
artı
rile
ı
h
ıyla
t
e
l
i
e
s
r
v
a
a
v
b
a
a
s
e
d
i
âkı
erç
bab klarda eren, t
rün
ğın
ilgil
n
Men aları ç şkanlı
rle
ail E lebi’ni
st
na
e
ö
s
y
m
g
a
s
a
E
m
İ
e
k
b
e.
nu
nÇ
Oku en’in
dan
âm
sına
uğu
dın
Elva uşan
ma
ıbn
ör
r
ş
ı
old
k
g
a
r
le
u
â
n
.
a
n
Ö
en
on
rin
ı di
ıkl
rdir
e ko de
im
le k şunlar
gile
lad
l
c
n
r
r
ese
i
i
ı
e
n
r
l
z
b
i
n
i
n
e
a
ik
ti
el
lg
a ha e’si üz
ren
lun
me
l bi
gen
e
ngö
re,
ayın
me
yy
a bu
Bu
Türkiy rı
y
i
ö
Ö
e
d
t
s
g
r
a
n
d
e
f
ize
mala
ku
ay
ab
ir.
laya
AraştırMerkezi
ü’lber
ğim r her s linded
baş
kıb
ndi
n
a
i
a
â
l
e
s
r
h
n
e
ğ
m
Me
zeti
nö
kısı
ığı k nlerin
TAM
k’ta
sça
da ö en çıkt
ye
e
Oca an Far anlam
ilm
ind
b
n
r
i
m
e
u
l
e
b
l
kç
bu
erin ’nin ka ar Tür
92
l
tinl
i
b
m
e
ı
l
me
e
ıs
nÇ
ça k
Elva u Fars
b
olan
î
şen
l
ü
-i G
m
î
âh
ren
r
ö
b
İ
g
ı
n
kıbat Ö
â
ş
e
n
R
Me
al
hm
in i
ç
i
ı
n
lar
e.
eke
gör
ger
şma
ı
i
l
s
a
n’e
e
ç
e
r
m
lme r Öngö
at-i
li
edi
era
rdi
b
sim
eri
e
i
“
l
î
i
e es
ilg
şen
rine
v
b
l
e
i
ü
n
s
e
iriş
in
ile
iG
ellif
ir g
ver
idd
îmı
y
ü
b
h
d
h
k
â
M
ı
a
u
nur
ırl
l”
iye
İbr
ed M alvet
ihla n 6 sat r ve ilk
b-ı
ı
t
m
s
k
i
H
â
n
m
ı
e
.
ed’i
tley
lan
Men i Muha sonra)
ktad
öze
ma
lu o
mm
rdi:
bi
if
i
n
i
i
a
a
o
l
t
l
l
s
e
a
k
h
ş
e
e
e
g
a
u
ın
8’d
bir
mü
ile b
z. M ade etm eser
Kad
i
.160 rkezli
.
rin
H
r
ö
e
(
k
u
f
s
m
i
r
a
ir
e
hî
me
ubd
î’di
fî b
olar ldığını
brâ
ısır
leri
ens
şen
vvu
tı
a
de İ alî’ye
s
a
h
n
r
Gül tının M una m
a
ellik ’nin
i
y
t
a
z
ğ
e
i
y
y
e
ö
Ş
t
l
l
a
t
.
nî
iy
m
ka
gi
ko
et H dı olur
latı
beb ktadır.
’ye
tari
ülşe kip
n
m
yye
e
e
i
G
r
s
a
h
i
a
i
n
ı
a
ta
m
ve
şe
ah
as
hA
myılm
sını metin
Gül
le K
a da ğı bab
Şey
yeti İbrâhî
a
i
a
y
d
r
s
i
u
h
ı
l
s
n
s
a
ı
ğ
a
e
a
ife
eyh
nm
şlad
in o
erin
, an
çe v
zam
vaz
atan
seri
hyi
ir: Ş ği yerl
ürk
ni’n , aynı
a ba
E
anl
d
u
e
y
T
ı
e
ş
i
a
i
l
l
–
M
i
n
r
d r.
e
tı
vd
n
itt
zm
Gü
yle
şöy
ekte
aya
e te
ı
lata
b ed alî, ya
ebi
ve g
ise
y
h
n
s
n
a
’
m
ı
ı
î
r
s
a
a
n
ğ
i
i
ı
n
e
ı
h
m
l
r
v
ay
int
ad
i-i
nî’n i Gülşe in yazı
deli
yer
önü
ayla
yaş
ed H
uhy
ülşe
k ol airlik y çalara
nde ,
M
er
ni
e
i
s
ğ
r
n
d
Ahm m-i G
e
i
e
d
ş
u
na
lif
ed
par
geld
hyi
hî
da –
üel
da b ri bulu
m”
zum n, yeri
İbrâ abı Mu
ılın
asın
nm
üze
i
n
e
r
y
i
a
s
c
a
a
m
ledi
e
e
n
4
t
n
i
i
ü
m
n
k
a
0
i
n
l
k
g
r
îmn
6
l
ı
l
a
ı
d
ku
n
ni
bir
a1
lat
râh
rsç
yak
i gü
a
e
s
d
n
a
r
b
i
d
e
İ
a
e
e
F
’
o
d
a
s
ı
d
n
a
c
r,
00
ar e
isin
lan
olay et ve h
zarı e oğlu
r. 2
ede
ılan pay
kad ar içer
Bir
ı “fa dir. Ya
y
mla
yap
0
a
n
a
a
ı
r is
y
4
e
l
r
k
e
n
.
ilk
un
tam nî’nin
kte
kla
ara
lgil
eri
l
n
i
e
B
a
z
ı
.
rdir
o
b
n
ü
n
r
m
i
şe
et
iğ
gile at
llif
kay
işti
ser
l
d
e
nya
e
i
i
e
r
d
ü
m
g
ü
b
Gül
e
l
l
a
u
d
i
f
e
bi
r. M
alı v
diğ
bizz in
n
de i
ar g n’dir. B elen’in
alak n dinle isinde
uştu arsları
kad
klin
b
le
e
e
ser
y
m
l
e
ş
a
i
e
y
r
l
b
y
e
î
F
a
ko
ey
da e ına
Ba
içe
en
i’d
ve
m
l
a
,
ş
u
r
l
r
n
a
y
p
ı
b
Bal
u
ü
a
y
a
a
t
l
,
as
a
G
rt
ay
Ar
uş
şma
ekte ak olm
uo
et H ece ol
iğer
rk,
il ol
m
ü
m
r
d
çalı duğun
T
h
nd
e
d
n
r
i
e
v
a
e
A
y
s
k
b
d
a
h
l
i
k
o
çe
ellif sa tari
erin cekler
bir
’de
en,
kat
dili
Mü
r es
or
604
lam ır. Dik sederk
y
1
ğ
ı
l
zku ayabile
a
p
a
s
e
ı
e
ad
m
l
bah lde
yer
şlan
r,
lir v amakt
i
ı
k an .
i
Ese
den
eni
a ba
r
l
.
îmv
r
y
r
e
r
şek
ı
h
olay
ı
l
ı
orta
a
ü
t
t
z
â
g
ilir
bir
ha
me
b
ağıd lerini
,
mış
ka
zılm b-ı İbr
a
n
e
ş
a
ş
n
a
i
l
r
ı
i
c
l
a
y
y
ça
ed
ka
em
kı
yrı
, ke
be
nb
da
z
l
ı
i
s
â
A
h
a
ş
n
k
u
i
u
l
.
n
i
ı
r
l
l
r
s
n
b
a
e
ı
e
a
ri
r
ta
k
M
hu
0 yı
ri k
asıd
ndi
bir
nm
e ye ı tasdi
bir
nan
157
etle çalışm
î’ni
mle
ind
sen
y
i
s
n
s
a
a
a
m
i
mla
i
l
e
s
r
a
a
çe
ınd
ak
ko
ülş
ya
ne
er
ker
tam
ın i
ere
tım
ma
î’ni
olar er, diğ
-i G
r
y
a
a
l
n
e
a
l
e
m
l
e
v
n
k
î
ş
m
a
,
no
açı
Gül e İbrâh kıbnâ
iller
u es
nin
kişi
rke
nak
leri
iler
an b tarih,
latı
dır.
nâ
ec
e
ç
g
n
lı
l
n
l
e
d
a
a
i
t
e
a
a
k
i
s
ak a in fark
z. M zden
an
et b
lard at mes
diğ
m
e
s
n
n
ı
e
ı
p
i
l
ç
m
l
h
a
i
a
i
m
r
ö
k
a
y
i
r
i
k
g
e
g
ş
l
r
g
e
i
it
iç
a
il
su
iv
yle
r. T
arla teredd reken
rgu
ılı b
eni
bilg
dir.
ede
layl
t vu
rınt
e
ü
o
a
y
ned kların
g
i
ekte ya
a
m
e
r
ı
s
v
e
m
a
n
l
ş
r
a
a
e
i
y
n
lm
ise
vim layısı
nd
ma
baz
kay
uru
ule
nle
, ka
llif
v
o
ö
ş
n
e
m
y
i
D
a
ü
e
ra
î’n
M
ir.
ab
dön
şen
akla
n
kted aylard
ak
Gül
î’ni
ayn
l
me
c
i
r
n
k
o
n
e
e
i
v
lş
ih
r. A
hîm
k
i Gü
edi
ı tar
r.
İbrâ
îm- emekt
e pe
baz ynaktı
h
d
r
â
r
le
fl
ka
yer
ile
le İb ı hede
e
bir
ler
tiği
Türkiy rı
elik
y
t
c
i
a
g
tici
n
e
la
î
m
e
ö
a
t
d
n
m
n
r
r
a
ır
e
t
l
ö
ş
se
Araş Merkezi
Ese
ı an
ve y
Gül
n, e
atın hîm-i
lı
den ğunda
n
n
a
ü
hay
ğ
râ
u
TAM 93
Osm
h İb t gördü de old
h
k ve er tari
Şey
n
i
u
le
l
s
l
i
i
r
il
m
em
i içe
bilg
,M
çok
ilişk Safevi
ilen
r
n
ı
e
,
av
yak
nlu
ınd
oyu
akk
h
i
Akk
er
letl
dev
ına
iyar
k
d
em
k ço
ı
e Ac gibi pe a farkl
d
n
i
y
r
n
e
e
u
f
v
f
bun
n se
yan
vvu
n so e daha e olma
i
’
asa
t
d
-ı
e
v
e
d
b
s
r
ı
e
m
k
e
h
âk
n
ere
etin r eserl
Me
e
g
y
i
e
v
nM
en
r
iğe
rihe mında
li bi
gitm dair, d
ğer
k ta
ı
e
e
k
a
r
d
a
ce
olay lan –ge giler b
re.
ere
rı
bil
nd
e gö
a
’
t
o
–
n
t
k
s
i
a
a
nî
öre
3
ına
ülşe ır Öng
alan m-i G
d
eler
ı
ğ
î
m
a
h
â
n
İbrâ ru kay
kıbn
vu
enâ
baş
da
arı
layl
nda
o
katı
ren
i
e
r
t
a
s
et
m-i ara
gö
etiy İbrâhî
ini
v
ğ
l
i
ml
a
d
er
n,
,H
oru
er v
hyi
nda ptığı y
ğ
u
u
e
ğ
d
u
nM
M
e ya
old
ede
mli
na v
ı
e
zikr
r
n
a
l
.
ö
r
a
ı
r
y
d
a
ü
r
al
in r
akta
zku
rüy
me
nî’n
yırm
e
a
ağı
a
ş
l
d
n
r
n
Gü
mın rih kay klerde
ş ye
i
a
n
v
e
e
e
a
g
d
t
n
r
ın
n
ir
da
en ö rikatın nasıl
unu enin b
um
a
t ed
e
t
m
e
n
r
â
i
e
u
S
iy
iil ğ
işa
ıbn
afev ikten Ş lara
ine
nâk
S
e
m
,
il
m
n
ne
ren
ana rden
ünn
ak ö
ngö
yaş
ve S
e
olar den Ö
a
e
d
e
t
a
u s
vle
se
esn
in b
u
ç
bah ttan de
i
r.
b
i
k
e
ve
ed
ka
üne lde etm rüşünd ezhep
tari
ğ
ıldız
2012
ü
inin
te
gö
üşt
llü Y
Kasım
um e
a
ü
i
n
6
G
b
n
2
eris
ö
m
i
,
:
s
d
e
ğ
v
n
ı
.
lu
ik.
m
r
e
r
e
i
r
i
a
ı
ala
ad
’dan dinled
ilec
erd
rlend
ştiğ
t
rm
r
e
s
i
b
m
e
ğ
k
a
l
e
e
a
a
u
a
D
l
k
i
d
ı
m
ur
fad
çe
e ok
elî’y
p
alan
aşıl rmeler
ezk
ger
l Ka
nâm
anl
rla
ma
ş-ı V ’da olu
i
fayd göre m
b
o
e
a
ı
ü
d
n
t
z
k
ğ
C
n
a
k
l
â
t
ü
e
n
e
e
l
l
u
n
a
d
r
ü
d
B
u
e
ı
S
n
in
ör
nb
Me
Bun ümün
değ
üsü
Hac iz İsta
bu
ün.
taşî
mg
liğin
üş
z
ünc âme-i
lgili mümk
ulü
ilişi
Bek liyetçi
i
n
ç
z
r
A
î
i
‘
ö
a
ü
l
v
n
d
d
n
e
il
ri
k
lar
len
yetn
i Al
nde
ma
km
nile
şah
isim ilir.
Velâ teorisi
bul
’dak an Tür
Sün e padi
k
r
a
a
ı
nen i
y
e
b
l
r
k
ö
n
ra
rih
nd
tiri
lta
rile
ola
rd
ed
d
T
a
ş
u
e
e
u
d
,
d
t
e
T
s
s
l
s
e
n
m
a
E
i
e
r
k
ken n
ö
u
ler
dur
zihn derek
mlu zünü
atta na-Mu larak g
ten
e
i
h
da
e
n
i
r
b
n
e
r
M
e
i
a
ö
o
v
rih
ahs
da,
rele
ns
unl
d’ın örnek
i
a
y
b
b
t
a
m
n
a
r
l
’
a
l
ar,
c
zü
nî
üe
nın
ro
in
Mu
re
afad rini
kısa
ları
lekt
ülşe smail’
K
a bi
rile
a
n
e
i
k
G
t
e
t
n
ş
i
m
ş
İ
r.
ele
u
en
ye
ba
erd
ele
irm
hîm ve Şah
çıka
e ok ı söyle
elel
len
â
d
i
s
r
a
m
n
l
d
e
b
n
â
e
o
le
n
y
m
rl
du.
m
i, İ
ğın
içi
eğe ya koy
Nak
avr
âkıb lmadı
Seli ek için lediği
d
n
G
z
e
e
u
a
u
a
n
o
k
t
s
d
m
m
ri
av
sız
i
e or
este
nle
Kan
üze
asın
z, Y
ağım nâme
me
ni ö
sind me gib n
il’i d bık Ov in
i
e
b
e
r
a
l
v
e
n
l
t
e
â
m
a
e
e
ç
s
r
n
n
di
eti
y
İ
r
’
d
t
e
i
i
;
elâ
etm
ah
rm
ay
r çe Velâye
i
avr
erc
Ş
V
k
d
a
b
mla
l
i
G
n
M
n
i
r
u
ce
laşı
av
esl
ile
re
,
ları
k
nsu
sor
s
f
G
ö
i
k
a
u
a
l
k
g
u
a
s
l
y
u
K
o
b
e
s
i
n
u
.
ar’a
r, “ç if ettiğ
Kan nlı ord yenilir rih kay ur. Mü n
afad eserle
a
e
a
tt
ar
K
k
rı,
t
t
u
a
a
n
m
r
l
i
k
c
c
s
k
O
na
ara
oru tekrar
ri’n
l
, an ili, diğe gi mev
y
s
v
r
o
a
i
ı
a
ş
k
d
n
l
a
r
sı”
su G
ken
uda
kra
sav
e ilg ı bir bi
ma
ü il
Kan n doğr
l
n te edir
min
oku
a
k
e
n
n
m
r
i
d
n
a
ü
a
i
l
ın
öl
ür
dö
n, f
anı
irin Gavri’n a
açıs r. Bir s
her
aya
nb
iye
eli
ay
ı
ları
,
m
ı
d
n
alm Şatır d arında Kansu
ı
ıl D
eki
ç
l
n
u
z
ı
a
r
a
ı
ğ
k
o
ı
l
K
ind
m
,
s
t
(
a
a
a
ğ
ş
k
n
c
b
e
n
a
a
a
m
l
n
l
r
a
a
b
u
lt
B
ö
ak
ayı
oru ayana
ın g
sorg
li Su
anl
a uz ir
ın k
dA
ad
hı’n ının ve
ini
upl
i
e
b
yak
â
r
ğ
n
y
v
ı
g
e
g
y
n
r
c
i
r
nı
Se
atım ybede
lam
) De
k bi
at iç ukları
e
anl
a
işili
ltan ının an
rah
.
Türkiy rı
d
i
k
r
k
l
u
t
i
ı
s
S
u
7
d
ş
i
c
b
a
mala
ı, 1
de
ekte
ağa
sav
ölü
AraştırMerkezi
ığın iklerin
dut
nra
letm
lad
o
k
ş
e
s
d
a
l
a
d
b
in
ge
an
ziya Sultan
ukt
TAM
erin
çöle
dan
urd
ükl
n
bir
d
d
tih
ı
t
t
, Fa
ika
göm
r
a
dde
a
e
n
ü
t
l
ı
m
şi
çö
lar
94
ekta ntisab
şını
nB
i
i
naa
r
a
e
il
tın
içer
rika
Yen tiye ta
ve
Hal
acı
H
i
âme -ı Veli
n
t
e
y
aş
r
Velâ Bekt
ada
f
a
al K
m
e
C
ak
utm
t
yin
a
d
ir şe
atır
b
h
r
;
u
la
iyor
ğun
ayıt
ldu
, “k
den de
r
o
r
a
ı
”
l
l
d
a
in
tevi n Kafa
zı k
a iç
r ya
a ve
rıyl
te
a
r
r
a
i
ç
l
c
l
ece
i
u
u
r
e
i
de
ib
öz
sor
S
n
yan
u
”
i
?
?
b
ğ
er
a
tü
ekti
ded
i kö a yazıy
ger
kay
nes
d
i
n
n
n
ı
ı
i
ına
an
.
ağ
ney
ın
çm
ıdır
alar
yıt ç
ş
u
r
a
alar
m
e
a
k
z
ya
üsh
ek
yi d ğımız
i
n
n
n
e
i
i
e
s
n
v
e
a
âm
e’n
adı
um
ilm
ınd
ıbn
âm
yaş
i
ver
açıs . Manz
etn
nâk n
k
y
i
i
e
edr
l
r
â
l
B
e
e
i
kt
Ve
nc
a; m Sulta
ihl
an
e
r
ö
a
n
u
d
ç
a
r
r
u
b
t
i
n
i
ğ
n
r,
er
ala
ldu
Del
a so
’nın
rını
ada
katl
zm
a
arlı
de o n Kızıl umala
,
Dah en Kaf
dik
ı ya
r
n
n
ı
ınd
i
a
a
m
ş
p
d
n
ı
l
a
pe
ok
ol
rış
ayın
mı
afa
Gö
ğin
ı
n
a
e
y
n
l
,
i
K
e
r
ı
k
i
a
t
a
n
d
ğ
y
,
n
a
si
e
en
ur
sh
ir k
aba
aşla
ç da
ğin
aye
ens
034
ı nü V’nin y
hik
da b si’yle b ine de tman B rpusu
ilgin um-m
dığ
si 1
n
ı
a
e
D
n
l
s
n
o
ğ
T
e
n
O
ı
k
ya
ta
e
tti
nz
ki o
âm
yay
der
dal, kıbları
ma
n gi
ha v an beş miştir
n
b
n
ıbn
s
ı
e
l
i
’
A
k
ü
d
n
y
n
â
n
i’
d
a
in
n
n ı
suz
enâ
Men ın peş
sha
mes
ihle n bu o
da
Noy diği on
îm
ü
r
â
ygu
l
n
a
ı
n
a
n
e
t
t
ş
ş
V
t
i
ı
K
ı
I .
le
y
d
la
iç
ör
in V Velâye
sa,
ı
ara
ü ve
n yı lenler
liste ılan d
nun inlerle
ş
edd
o
anl
Mu
î
u
ü
l
a
i
l
ş
e
i
c
B
k
a
.
et
dü
ib
Osm
llan sında
.
m
n
u
Abd aba, Şü ktaş-ı V elirtti
n
r
i
ı
ı
k
a
’
h
t
d
a
n
şk
p,
b
tari
iV
ğda ıllarda
4 ar
ı Be
nu
rini
i ba s, üslu
Vel
ı
çok
y
104 ci asrın der. Ba
kile
uğu me gib
Hac
e
r
ş
u
s
d
i
e
e
dığ
l
l
l
;
b
i
f
d
r
o
e
lan
oti
ile
din
feri
de e
n
znâ aktadı
için emlisi
i
e
e
a
a
m
u
ğ
y
âm
f
s
ı
i
ğ
at
az
n
m
,O
ene e harm lâyetn
ey
b
d
l
ö
t
ş
n
i
ğ
e
u
u
n
k
k
a
g
l
e
e
a
rk
i
u
B
ço
taşî
iği v rçok V
ldiğ
e Ko likler b latılard
t’ın
hî
i
Bek eçirild
çiri
ura
l
b
Ded
e
n
n
e
i
tari
l
g
e
a
M
açık
a
g
,
n
d
u
a
i
’
r
ı
i
s
y
b
n
a
c
t
m
ı
e
ini
e
a
e
p
z
e
n
l
ğ
n
d
ı
a
n
e
H
v
e
z
r
z
y
d
c
a
ö
a
dö
ha
De
da
hal
eye
e
en g ir. Bu
me
rınd ıldığın
nüs nülem
miş
nid
d
keli
ç
nla
o
ir.
e
z
e
o
,
d
y
a
m
ı
s
g
r
ü
ait
as
ir
ey
ne
ze
üş
rın
lı
ır.
âm
rına
r dö
zılm
ben
lık b
ız d
d
n
i as
n
i
l
a
s
a
ı
t
c
a
a
b
z
y
t
e
e
y
n
m
a
k
i
ı
sı
sm
ey
nin
elây iki yüz
beş
ve y
bağ koyma
sha
e, O yle ner
ekli
h
ü
n
ş
i
nV
n
d
r
a
On
n
e
ü
n
l
t
a
d
i
l
ya
um
ıt
nda
et
ari
ünü
î kü
ğlam e orta
ldığ . Manz î tarafı
a m eti itib
lara
ı
a
l
a
u
z
düş ş-ı Vel
y
b
r
ı
d
b
a
s
vs
iy
kil
ne
ny
iliz
tışm
nsu
ta
layı
irde
Me
i aid srî tar
a yi
ir şe
de
e’ni
değ
F
.
v
c
Bek tir. Do
b
n
ı
r
p
i
e
m
r
n
i
l
ü
a
k
h
an
Ay
tnâ
ip
Uzu görüşt
e sa
si şe
n m irtakım ardır.
kla
âye
sah
iler
nda
n
anı
ı
lme Seyyid i
Vel
v
g
i
e
b
lma
s
l
d
ı
r
r
i
i
o
a
i
s
e
ö
r
b
i
b
ç
a
n
,
l
i
r
g
a
e
t
n
b
a
e
g
e
l
i
1
u
h
h
r.
zl
ça
ği
ya g
kes
abu
ork
150
dili
şüp
asö
eldi
tme n yazı
ok k daha
de K
atfe
1 ile
it at
ç
e
yön hale e
ı
8
i
a
e
zarı
n
D
4
n
y
a
a
’
1
ise
rih
ola
lar
k
ur.
ğı e
vsî
ny
da
ı
a
i
i
z
n
e
d
ı
i
v
ü
d
n
h
u
t
l
d
s
u
e
t
ma
ı
m
Fir
az
me
şifa konus
ma
(Oğ ’nin T
me
ma
y
n
n
e
a
y
r
m
a
u
o
d
u
l
m
l
e
k
z
nzu ine Uz
ens
asır
znâ
i ku
zad
ara
r sö
m
ma
n
ın m ir ken
Oğu ıkpaşa imesin
tavı
oni
ey
i
n
,
t
’
r
i
n
ede
h
i
k
a
z
a
i
b
l
ş
a
n
b
e
us
irl
r,
Ga
ke
şif
,A
bı,
d
a
b
)
l
r
M
a
ı
i
b
d
a
t
ı
r
e
i
t
n
u
n
a
l
i in
f
k
la
li
âk
diğ
Bat
an
li oğ ihtima nan Ka eçildiğ
iyon e Men
ibi
a
m
A
s
g
s
y
k
ı
e
g
O
e
z
ı
i
a
k
rd
a
m
vu
as
kol
um
i sa
erle dir) Âl- tuknâ
de y şünme
olm
,
l
zı y
anz .
em
iğin
r
a
t
ü
n
e
m
S
k
ebi
d
ö
ğ
(ba
,
e
i
an
de
er
sız
nes
ak
ud
eri
rtt
g
l
i
a
m
b
l
m
n
m
h
ı
i
a
d
e
i
e
u
z
r
ğ
n,
k
d
k
a
ib
î’n
e
ta
kay
rasa
rara
Vel
nlı
iğin
inin nden b me’yi o
ve n
ı
o
u
r
a
d
d
e
H
ş
e
l
m
n
,
n
â
ta
ri
u
n
iş
Os
nm
ed
etn
ürü i birbi
bul
Bek
ilm
ista
bili
tür
elây ünde
acı
Ahm
ürk
ileb n bu
V
,
r
T
H
sin
ı
.
e
kül
;
r
e
r
n
r
v
n
i
ı
ı
ti
kla
aşla
irilm değild rı göz ö
akk
Me
rlı’n iştir.
adı
geç
ile b
yaş
üz h ölpına
la
ün
m
r
u
a
n
k
e
y
u
e
d
’
G
h
m
m
so
ns
şan
âki
mü
rile
r ki
uu
deh
ülb
sı
geti
nb
ekti
e
d
a
ı
ü
B
s
t
b
ğ
m
a
o
bü
e
k de lesef A ın ark
in d
Türkiy rı
ma
n iş
”
aa
rın
e
e
la
a
a
M
k
oku
l
m
r
m
n
.
ır
i
ı
a
r
t
r
n
ve
Araş Merkezi
iril
ildi
ışm
latı
geç
yar
değ aki çal
i an
etin
ıya
h
r “a
i
z
a
m
d
f
b
a
şi
a
de
TAM 95
alan kıbın y
ns
ğin
and ni, her
ma
am
eçti
i
r
nâ
z
g
ğ
o
e
i
ı
f
t
a
M
ç
y
er
ayn
e ge u; yazı
r “p
eği
nd
a bi
n
e
ger
d
u
d
ğ
u
un
ecin
old
şun
sür
rum okunu
o
y
bir
her
inin
l
a
h
ojik
dol
n
eto
hyi
m
“Va
ili
,
g
l
r
i
a
ile
afad
in
eği
an K renler
ilec
y
b
o
a
k
E
n
.
a
işen tleri
u
r
ı
y
rd
değ
a
ıl ok e orta
v
s
zeş
n
ı
a
n
ulü
yan lı sergü rusu
çev
z
r
n
ü
e
ü
ç
o
d
ın
bir
fark mi?” s
ablan
.
esb
z
ının
u ya
r
e
e
ş
der
l
a
i
l
i
e
m
s
n
b
k
leri
hpu k gere
vam
r
efes ve ma
a
e de şmala
l
n
i
m
i
ı
u
u
lı
et
lar
a ok tirdi.
seb
n ça lduğun acı
ler 4
şart
ınd
i
e
üna ılan so
o
b
m
H
i
m
m
l
a
u
l
n
â
i
n
p
he
yle
bağ
ile
mu
vî’n
e ya ok şüp
evî’
kıbn
esi
ese
â
unu
gör
m
Y
s
ç
n
Yes
r
a
d
e
’
e
e
a
n
l
r
’
i
d
M
ini
me
um
ada
gön
ilişk dır. Ah
Kaf
r-ı R
m’a
a
bir
u
a
y
i
t
r
u
R
i
l
k
b
-ı
.D
ma
e yo
yar
der
bire
koy
bul
uriy
i Di
al e
a
S
y
k
y
’
,
i
î
a
t
y ka
e
l
a
n
e
k
l
i
k
ort
V
o
ı
k
’ya
Me
lur.
taşolu
onu
an,
su o ana
Bek
eri
u
nad ttiği İr
l
n
A
n
o
ı
e
evl
at
ere
zk
anl
kat
n M ok
um
t sö
i
n
e
R
n
e
’
.
b
r
ç
lî
a
rk
lidi
rek
ı Ve
pek .
geli
aki
taşnem ddi bir
r
k
d
ö
’
e
d
k
e e
ci
ıB
um
ço
vam
Hac yar-ı R
z ve
e
,
e
t
e
d
etm
ile
Di
âm
i du
ibi
etn
diğ
leri
y
g
e
n
â
i
n
l
b
vam
re
Ve
ha
değ itama
ıldız
e de
i Ev
2012
usa
Y
e
şte
k
d
h
ı
i
h
l
d
ü
m
r
a
n
A
l
r
r
i
i
oç
g
ı
is
Gül
ve
an
rak
20 A
ele
da K esi Asl
nu,
içer
aya
e ol
rme:
âm
n
i
u
l
l
i
ı
d
n
ğ
r
y
s
n
i
i
m
e
b
a
a
l
y
r
ı
r
l
u
e
b
ü
e
k
a
ğ
n
kiş
s
e
e
â
e
D
ı
m
n
n
tim
sin
r su
) ve
me
alar
oku
zeri
ğre
ada hikaye
vak
um nâme
öre
ye ü
üö
yer
a
k
g
n
y
)
Kaf
k
ı
i
m
O
a
t
,
n
n
’
ü
ı
ıb
ih
ut
ı
am
hi
ar
alve
cın
Böl
avr
anl
, şa
nâk
Tar
r (d
fad
ağa
me
arih retü’l-H i Osm
. Ka
eyik ve bu k
açla
i
T
n
g
z
ğ
z?
i
i
d
e
,
a
s
r
r
i
ki
in
r,
e
im
ed
te
ili i l
hin
erd
Tez
ini
ttiğ
ersi
zab
aşla güverc en şey
tari
r
e
t
e
sı
v
a
ı
e
l
i
i
f
l
l
i
y
l
i
l
n
z
(
it
an
ı na
Ü
sıl
ni
ğlu
e
asn ımın i
n
a
e
m
ı
rın
t
o
çeş
d
s
n
d
r
i
a
e
l
n
a
z
O
l
te
a
çi
de
van a, doğa sız diy yaklaş
a
u. “
nya
rlik
Niy
di i
nin
ınd
hay
d
şuld i ile bi rler dü
ken
sı
ir
an
kse
n
u
c
a
b
ı
e
e
alar
s
n
ı
v
e
r
l
i
m
h
a
o
ı
ı
v
i
a
k
a
m
l
k
s
r
c
ı
r
ş
ş
m
ı
l
ı
u
a
l
n
a
,
t
r
a
at
or
an
ya
kf
çal
tür
l
Kuş
el s
yhle
rer
dir
de c yöneli
kül
zgü
ür.
, şe
t bi
tem r süre
r
ö
d
için
u
i
a
e
i
tır.
l
n
r
b
k
gi
kü
lim
som lerde
mış
, bi
r ve
”
lıkla
m
?
A
n
u
u
r
yla
n
l
r
ü
ı
a
r
a
v
yısı
ioğ
üle
akl
k m klaşım enkıbe ne otu n
z
a
d
d
l
ir
a
a
r
o
o
y
ö
i
m
e
g
nb
ri
u
ıd
m
ya
,
bul
i içi
. ye
an N yelerin ışmas
lum r.
s
bir
s
r ki
ş
i
i
ı
p
ı
v
l
oğlu
r
l
d
i
l
o
a
e
r
n
a
t
z
n
a
s
i
ç
u
a
i
k
a
l
t
ç
ı
c
i
n
ç
y
r
o
r
i
i
ü
tu
ve
at h
arı
rine umala
nlış
büt
en N nı bu
, gü
ukl
hay ar üze
k ya
i
seç
ette
ok
k
dut
o
i
old
b
bı
l
e
;
ç
l
a
k
s
ı
r
a
a
e
d
E
k
k
erin
âm
m
m
üy
nâ
sın
k
â
n
tifle zanır.
R
ma
e
a
a
n
b
o
y
r
serl
ı
b
m
a
b
a
e
k
ı
m
s
e
i
a
i
â
k
r
n
r
i
r
k
d
n
e
va
le
enâ
me
am
di’n
lere er alış
enz arın
ını
sim
anl
eti m n Efen u ve b
ilim
ktığ rklı ke
y
v
r
a
l
e
arl
a
e
b
a
v
z
a
d
g
B
ı
h
ya
ece
ır.
Sin
lan
ılar
n fa ına ve
e
ş
t
ayn
f
o
ı
v
u
l
a
r
sad
e
u
ı
l
a
a
r
s
m
ğ
n
r
n
ç
ı
v
ü
u
ı
l
u
a
a
t
l
ı
l
a
Y
n
d
ıc
an
den
kül
Top et fark tiflerin n zate
e
lam
rlay
üny üzerin
arı
d
ğ
l
o
d
i
y
a
k
z
n
o
ı
r
i
ı
i
b
e
d
in
es
tığ
ar
zihn r. Bu m kmenl
taşı
çev
erin a çalış unsurl
’ya
çer
dill
yük
ür
y
u
sıl
eki
l
k
z
ü
a
r
T
ı
ı
o
l
e
,
b
ı
g
da a ların
lc
is
ad
ini
atm dığım
a
a
k
l
r
n
s
a
n
n
e
n
A
t
l
l
s
ı
a
i
l
a
i
e
B
ya
al
ay
an
ara
şek
ve k k olur. ler yaş
n’d
ra
e bu eri dün zı
ndi
a
a
v
k
l
e
s
i
ı
l
k
n
a
i
s
l
l
â
a
ba
ikl
Hor çizgise
şüm
leci
nm
imk p
ibi
ted
ace
önü
sı g
oku
eni
k is
n
a
a
d
a
y
a
e
v
d
f
k
e
t
e
n
m
i
c
a
ak
atm açırıl
loj
Türkiy rı
çıka
ler.
lara
anl
lam
syo
k
mala
sına ravma ur eren
ı
açık i ve so
ş
den
r
AraştırMerkezi
ka
göz
e
uşt
ni t
raf
v
n
e
ı
ğ
m
r
y
n
o
l
i
c
ıo
kla
eri
elî’n rin
TAM
arıl
lulu üştükl
-ı V
ş
baş
top
a
d
n
t
inle
i
e
i iç
Bek er met
çin
r
i
ı
e
c
l
e
a
v
iğ
ldik
ce H
96
ki d
ebi
esin ründe
ver
r
ü
s
e tü
um
Sun kıbnâm
nâ
me
,
yye
i
t
e
v
Hal Efendi
l
’
ü
iret Sinan
u
k
z
Te usuf
ioğl
z
a
Y
Niy
Aslı
n
eni
tekk kir.
e
v
ere
da
lığı
sı g
var
yı’n
a
a
n
ı
r
m
a
ar
lun
pı S
hal
a bu a nüs
pka
d
o
T
a
k
aş
nd
nda
dir.
leri
rası
ar b
aslı
ekte
etin
rı a
yıtl
a
a
m
l
rak
m
k
e
p
i
lata
rak
erm
r
a
kita , eldek
ı
l
v
t
o
i
r
ha
lg
at
çile
nü
a bi
Fak
arih r” sözü neler
und
t
s
“
u
“
ki
bın
’in
hus
nin
ere
kin
it
kita
e
g
e
p
u
T
s
z
m
ı
â
,b
ı te
asi
am
ıbn
ğlu
ğın
fıza
Şin
turm menâk
yat,
ıldı
azio bir ha
i
ş
ş
y
b
rle
i
u
a
l
e
n
rşı
ed
in
su
nN
lüle lar
ko
k
r
a
e
u
ö
k
a
e
k
ç
t
,
l
n
a
r
e
e
k
r
o
e
ko
nc
rla
”g
oku
nâm
u
nla
elec
ar a lerinin
söz
ine
kıb
oru
erle
duğ
unl
le g
diğ
i
â
l
i
s
r
ç
e
n
n
h
l
ş
o
k
h
u
i
e
y
i
y
s
s
j
e
ri
sö
için
olo
f ta
, bu
ka m u; geçm zılan ş
bize
eler revî
tod
öre
vvu
baş
a
rın
g
a
n
m
y
e
a
s
â
u
me
a
l
ı
v
a
ğ
t
n
n
u
ıb
ya
,
a uh
ve t
e on ir.
r. O
ağı
ı old lar, ha
nâk hayatl
ılışı
ir v
l
tür
ğ
e
l
z
i
l
ede
i
a
fıza
a
b
ü
b
m
a
y
a
k
î
n
i
a
l
,
h
l
i
,
ı
v
i
a
ı
t
f
ş
a
rer.
li
ab
ye
ay
aş
la
bir
üel
san
zı
yaş
ve t
ri sü
dün ndığı
ıyla
e an
a
r
m
e
r
l
d
b
n
a
a
i
l
l
n
l
i
a
i
a
la
k
suf
ar
ib
ol
’ni
ini
çab
bağ
yaz
rı g
u şe
r
e Yu zar
mli
iyye
ktiğ
a
e
b
e
t
d
l
e
e
s
n
e
a
a
r
n
n
i
e
v
y
ö
ü
a
ir
sh
ge
al
a;
an
dün
lüm attığı y
çok ın birb lmesi
’l-H
e nü dığınd
atı
f Sin rkez
l
t
ş bö
ü
etü
si v
l
u
i
n
a
r
ı
e
n
s
r
hay
i
a
y
i
k
ü
u
k
e
a
g
e
a
m
n
ş
l
z
l
Y
,
i
h
b
i
e
i
u
ü
.
M
r
r
r
z
T
i
di
ne
ttir
ak d
nu
oku
nb
d’ın tiyle
e bu
len
leri
e ai
uzu
olar ğlarda
ura
r ve kidir v
e
e
n
isim özellik endi’y
b
M
l
r
i
e
.
h
n
a
s
I
b
II
ey
ada
.
di’
iliş
el
na
Ef
Bu
ğı k
fen
an ş ndaki
ltan eti mü
ştur dir.
tem Sinan
l
a
E
ı
u
u
a
c
t
f
S
n
a
i
m
la
r
a
y
e
sı
uf
usta ’nin
Sin
ziya na sun şa şeyh
74’t
tı an ler ara ayama
M
i
5
Yus
a
1
n
y
a
i
,
l
a
c
a
h
n
ndi
br
Pa
ult
Ko
ndi
ile h lan şey u an a
Efe
bı
n ka
ini
yi s
tafa uştur
n
Efe
i
s
s
e
a
i
ı
n
ş
u
kita
’
t
n
d
la
Si
en
lm
rin
Bu
nâm oca M
n
l
ndi
o
e
.
K
a
e
b
ir
k
ü
l
r
ı
f
l
.
ı
i
z
b
h
r
E
n
K
n
bi
erd
di
ey
lat
nâk
are
enl
e Sü rak an
ada
işki
ni ş
işki
me
b
l
d
l
r
v
i
e
i
i
ı
u
e
t
u
y
s
r
i
n
b
t
i
b
o
e
n
la
ha
ra
’nı
en
lı b
si o
iyar leri da
disi
nda
son
ahı
çer
can
etli
yı z
erg
u
Ken ından
h
a
luşu lerini i
m
r
D
y
B
u
z
.
e
u
r
i
a
ş
t
b
as
ku
ıştır
Paş
in h
rafi
me
ise
tan
dir.
Bab gâhın
r ve
hür
esin kişiler
iyog me alm ir eser
e ya
r
b
r
b
d
r
a
akla .
e
r
n
ü
c
d
e
d
i
e
t
l
b
k
a
a
l
n
e
e
a
y
k
a
i
a
k
v
k
a
e
ıs
la
rb
ac
yh
ktır
eyi
olar klığın
kuy
u tü ların n rını an
ok k
t şe
aca
m
t
r
ç
o
b
e
r
l
â
ö
r
k
a
ı
â
n
ı
d
la
z
is
on
kl
ıb
kla
ları
rış
feyi
ara
yi R
e on dıkça,
ldu
ma
i ka seri
nâk
ı
v
e
l
v
z
o
r
e
i
a
9
a
r
g
m
l
l
y
ı
m
a
i
e
e3
n
nâ
an
ldık
hısl
iyle di’nin
enl
eni
kıb
iyi t
k şa nden a
âm
k
enâ rin ism
ned
e
n
n
c
o
e
ir
f
M
b
i
ç
e
ı
l
a
k
ler
se
ar,
nE
ın b
aya
edi
enâ
dah lina
iyet
Yaz dırır. E
ğlar utulm
r
S
m
n
a
e
f
’
a
s
e
b
u
v
h
ü
ini
E
n
s
n
u
.
n
u
h
e
a
u
î
r
ir
rb
den
eb
ây
syo
ıt, u
adl
e
ü
ş
d
i
ğ
t
se Y mesid
e
b
i
i
d
a
k
i
e
M
ke
eb
ve k şeyhin
i iliş
nüz aniye
yye,
Tek
rme
seb
i
’a
dak ür. Taş
a
veti nir. He
ndi
n
l
d
m
ı
e
a
l
s
y
n
; bir
kân
’
a
e
ar
raç
nu
süd
me
isim etü’l-H ak bili
‘
Sül
a
o
ü
,
i
t
y
ve
n
l
i
n
i
m
ün
a
’de
lar
kir
eri
n
eks
tin
gör
öne
um
Tez
‘yer in sîre
Kol
asrı de
ye o
i
n es
ı
y
.
i
k
a
i
i
7
n
kor
d
y
t
ı
ı
1
e
a
n
r
ş
e
h
n
v
r
e
a
e
i
v
y
l
z
i
lm
e
Ef
er
ka
ı il
Ha
me
apı
vler
de ş
ı üz
sad
has
rur,
eri
İşle
iği y
ok
has
si E
.
ğ
nüs
o
ç
s
i
r
e
ikte rbe
k
r
l
ü
i
n
u
n
n
krit
D
nı
or
ızı
bir
zb
li n
ir.
s
a
k
i
r
pha
a
h
i
s
k
Tü
i
h
l
i
ü
v
a
s
r
h
n
k
t
a
ta
çe
ler.
lm
nü
ari
esi
Kü
r
m
k
t
0
i
o
l
r
b
ü
1
ı
k
ı
o
l
n
i
ü
6
k
k
r
lı
1
n
at
rü
ala
e bu harf fa
me
. At
fark
aki,
a gö
yer
lu v
der
ınd
u
leri
rad
ğ
e
l
r
e
ğ
i
a
o
t
a
i
u
k
l
i
r
m
i
d
şe
baş
iyaz
keli
tesp
lun
de b
nel
şır N şekilde uğunu aha bu , risale
e
g
çalı
r
r
ld
ın
sı d re ese
ç bi
nı o
alar n
e
ma
gö
mu
ilgin inin ay
Türkiy rı
yaz
c
a
r
arı
e
n
i
l
’
la
r
b
n
a
m
i
u
m
a
l
a
ır
b
n
t
ğ
ay
le
Araş Merkezi
bir
ı’nd iyazio
me
logl
plığ
N
hte
kata ları da
u
e
d
a
Kita
m
l
la
ıy
se
le
TAM 97
sha
ısıy
len
biy
ayıs
a nü dolay
söy
ase
dol
k
h
ş
e
ı
a
ı
v
s
as
alır
ma
an b
olm
yer
nul
kaç
u
e
n
s
d
e
a
d
’
için
erin adişah
katl
P
.
r
dik
u
tt
vcu
me
. Bu
nlar
kıbı
u
b
enâ e
ıdır
m
l
a
e
lm
e’d
erin
lar o lvetiyy üya üz
a
ne
y
feri
ür
i rü
-Ha
r se
düğ
tü’l
iyas
a
r
e
s
v
r
ö
i
t
a
ynı
,g
ya d le Tezk
Zige
ile a larına
den
n
r
e
a
e
d
l
n
l
â
o
e
h
i
ya
-z
şey
ned
ıl
efer
din
n rü esi
nas
red
i’ni
tılan
on s
a
u
d
s
el
n
l
ı
n
d
N
n
n
n
a
ın
r.
hi
y’ı
Efe
’ni
üca
y
î
m
a
ı
b
e
bili
n
k
z
m
ş
r
u
u
ak
ede
etî
efs
an
e ya kli Gö
k
Y
t
v
n
K
i
l
o
n
a
m
p
e
ç
n
i
e
n
ir
ya
es
nâ
nH
Yür
aşa
di’n
r. B
ya t
kıb
u ve
çıka
fen
de y
nep muştu
enâ
ioğl r tek rü
E
y
z
ası
m
m
b
a
e
e
ön
tam
aku
Niy
i bi
ıyla
ni Z ya koy nu’da
a
l
d
i
Y
r
i
ı
ğ
i
a
m
g
i
ı
n
e
l
y
lk
o
itt
rta
kla
le i
yap
Yan . Bu
türb
an i
tam
da g ıkça o
oda siyaset
yad leri ise
Kas î– hem ıyla
ü
ara
ç
ları
dir
r
a
i
r
a
l
e
l
i
ç
r
i
b
ü
ed
ım
ama
ilg
ad
ese
iğe
n
ları
ş
z
n
u
e
e
a
a
a
D
l
m
l
ı
F
i
i
i
.
y
–
l
n
ır
şm
e
dığ
hi
led
yeri
nem Yanya,
âm
çalı
nda
asıd
ma .
şey
Nak
âhın i için ö
rüy
katı nâkıbn me ol
n
r
g
i
t
a:
vetî
r
r
l
ü
e
e
a
a
ş
m
ı’nı
H
nâ
ta
yer
ed
nü
nab
a
i
b
ye t de me
i
v
e
r
ı
ö
i
r
l
i
a
rgâh r
i
k
e
d
n
s
e
k
â
b
b
a
a
e
i
r
n
k
D
b
l
i
i
n
n
ü
e
m
ı
ı
a
B
hl
Şa
he
ve t
nem
Paş
isi.
ızay
şey
ir. M ş yığın esilden
Bir
ımı
et, ö ustafa
end
haf
ta
lerd
alar
k
n
b
.
ş
u
y
r
r
yap
ı
a
dir.
i
ı
i
n
b
ü
y
e
t
ı
n
t
r
b
İ
t
m
a
M
ç
n
ı
k
.
z
a
e
n
a
a
ğ
ı
r
e
r
i
s
f
e
b
m
oc
ıs
evî
ha
ter
e ka k bir a
ilgil n o tür
nze
uhr
ve K ife ve k
bu
gös
e
ır v
a
de
a
b
e
n
d
i
a
c
h
v
r
l
de
en
da
va
ha
n
âme
ara
e
b
t
,
zam fızaya
a
k
ç
r
n
y
t
k
e
o
a
l
ü
b
e
y
a
ı
t
y
k
ıç
m
vi
Su
ha
ihti cak ve
enâ yere
enâ enâkıb
eri
. Za
de
Bir
aya
ilsil
nm
yeri
ya
u es üzerin
ı
s
u
m
m
ş
b
u
sıl
r
e
r
r
l
n
a
ka
er, b un na
r.
üy
ini
e
’nin si de
y
akt
u
n
i
p ko
h
t
ı
n
i
ö
i
y
r
d
s
n
y
d
s
u
e
u
ti
esin
n
kla
î şe
de
fen
etm ka hus anları
ıp k
an b
klen de aldı
nE
lvet
kay
y
d
e
a
a
a
m
n
i
b
t
ş
n
H
l
i
a
lm
ır
le
ala
i
takd
r su
ir b
uf S
bu
ık o
alıd
evî
silsi
Yus urad’a eken b bilenle kilerin
e aç
ilen
olm n şey;
uhr
ide
r
l
i
n
dir.
e
a
e
b
ş
v
r
i
i
e
M
il
rine
in
ola
a ta
eri
ar d
n, V
n
e
l
r
l
h
c
ı
i
a
sı g
z
ı
k
III.
a
a
t
k
r
i
r
a
l
ü
v
y
a
r
ld
ü
ya
Ay
Su
ulm ı asır t
in
ral r konula
ıl ge ığıdır.
erle lerde,
dur
psin f
nas
Lite
ı
nc
etîl
’
e
d
l
ı
.
v
0
t
h
a
r
n
l
l
i
u
7
a
a
a
çt
hbet
yl
H
us
ım
15
ışm
On
ona
M So
yın
ilgin le tart
had ısıyla Y inde
dır.
A
ı
a
r
T
e
r
r
a
v
a
l
a
ik
iç
al
7
r.
ak
ve s
olay
zam
nell
bili
yışı
olm
yac
latı
r ge
n
pıla
r-i A rdır. D mi ara
ırla
a
i
t
l
a
A
z
a
a
y
e
h
a
e
ir
rüy
,V
i va
ir h
irm
tan eyhler
fik B
de b erlend üzde
a
Sul
ş
r
n
î
i
g
t
ğ
o
’n
ve
ğüm ları
r de
ndi
Hal
obiy
t
e bi
ndü
Efe
ca
d
ü
O
o
n
ş
n
a
n
H
i
l
ü
dü
z:
Sin
şek
er g
sını şılaşırı
uğu
ve h da
apı
r
y
e
a
old
s
k
n
i
n
leri
dre
ken lliye ile
ları
yici
me
n
e
l
r
u
Tek
i
n
ü
i
b
k
.B
rı, d
bir
iyle
etçi
ise
eler e ziyar
cula ldir.
b
u
e
y
Bu,
l
e
a
ku
rc
tir.
e
m
o
l
k
e
ve t
z
e
t
n
i
h
de
ilm
en
n yü
mu
bir
âme
gele kıbnâm lmesi
ıbn
mli
k
e
â
ü
â
i
n
c
n
n
men
da ö
me
seçi
üşü
u
çoğl
ağın rularak da çok
ak d
r
a
a
z
l
Sara
ı
z
2
f
n
u
o
1
r
ö
ı
a
0
u
s
d
2
ğ
h
N
,
de
lül
dı
un
ler
Tuba
alar
de
isin
28 Ey
bul
akıl
otif
z
:
n
b
i
e
e
i
m
m
d
d
a
r
Rüy
i
i
n
ar
çim n
lar
ell
lend
önü
atıl
üya
r. B lime se
a
Değer
ndi
anl
göz
Sin
en r görülü
e
l
k
f
i
i
e’de
k
u
e ke
f
r
l
s
e
a
i
k
ı
i
r
v
u
l
r
k
i
g
rkiy
k
Y
r
a
a
c
l
o
o
ü
i
a
c
k
y
l
ye
ç
ç
T
ı
i
O
d
b
se
e
se
ni
e
.
ran
Me
Oto t Yaşar vesind
leri
. Bu
iş il
ldu
rir.
dav
ime
m
e
e
dur
e
l
t
ç
ç
e
u
s
uşu
e
m
r
s
k
ö
n
n
e
h
i
G
’
u
g
o
ç
ç
.
A
n
n
i
i
r
i
k
ı
in
ko
l-â
ven hçiliği
llan
mak
ır.
end
e ‘e
e
serü
e ku ğı anla lmalıd
le k hâlâ’ v
Türkiy rı
i
d
l
tari
b
i
ı
k
a
b
ak
mala
ltür
di ‘
b
n
r şe
ü
i
n
a
r
a
l
k
e
b
AraştırMerkezi
a
f
E
tik
uru
na d e rüyal r ü
ema sında k lanımı
y
eler
sist
l
a
n se
TAM
u
r
z
nâm şeyhi
in k
di a
b
r
sini
ı
e
m
k
l
r
i
ş
bi
kler
nâ
me
e
e
a
i
l
b
d
e
m
i
n
y
bu k olarak kıldığı
rme
98
el
ı gö
ba
n
n
ı
a
e
r
d
G
ın
ala
rüy
lam
gili
bağ
l
i
a
kl
sülu
ltür
ü
K
’de çiliği
e
y
i
k
h
Tür
Tari
k
Oca
r
a
Yaş
t
e
Ahm
e
erd
u es
B
.
r
,
ştı
klar
rmı
ndı
yna
a
a
y
k
u
ılan arzı ve
zi
nlık
t
llan
nte
yra
u
a
k
kış
h
,
e se
a
t
r
v
i
b
o
i
t
b
a
ük
me
içim
klar
büy edilen
yna llanış b
a
ikte
k
p
birl
ün
ku
n
a
e
taki
’
l
v
k
ü
a
rül
tiriş iştir.
olm asının
ini
Köp rı eleş
çlü
m
ü
ises lâm
e
oc
l
g
a
L
i
h
l
ı
k
ına
ak
rak
c
atip sek İs
bun sini et
e
.
alar
O
H
m
n
m
i
i
,
k
ş
a
rdır
m
ı
l
h
k
d
ari
çal
eo
l Yü n Oca
k va
t
İma
ken
i
k
d
u
u
r
t
a
h
l
i
b
i
e
a
r
ş
r
n
g
a
o
la
pl
im
r ta
ı
İsta
ir b
Yoz
şlay
zhe
eğil
mo
alar
ültü iddi b
Me
nra
rih
k
3’te
a ba rını ta
a
o
6
y
e
t
s
.
ışm
9
c
a
l
l
n
r
1
i
ı
n
a
a
a
a
l
l
r
m
hrir
e
y
ç
d
ş
a
e
t
a
s
u
ı
ha
üz
so
et
rih
arı
a
i
v
ray
a
r
rdik nde ok
k
s
s
t
i
a
a
r
h
e
t
,
i
u
i
e
r
fa
iy
b
d
b
m
ak
sü’
en
ı
iye’
rip,
ik ta
tavs r. Zira
ğiti
ları
um
titü
alar
ürk
om
i’nd
i
ma
a gi
l
ığı e arih ok
s
ş
T
n
n
ı
e
e
ı
l
d
o
k
l
Ens
r
s
n
a
ışm
k
i
a
l
a
a
ö
ç
e
t
l
r
L
a
y
a
a
k
n
ç
a
l
o
a
i
c
ek
ad
nin
ha
el o
osy
anc
Erk
arih
bur
ayın e imti
irli’
an
Gen tarih, s niyle s
ür t
bul
İpş
am
h
t
l
i
l
şlay
n
t
ı
m
r
a
ü
ş
r
e
a
a
i
i
e
t
k
b
t
s
s
T
d
i
m
a
İ
a
n
i
e
kar
l
b
h
k
e
t’
ke
es
siy
rine ının
in
ne
lise
rere dan M iversit
ima
rler
irbi
rler
üsü
z
e
b
e
l
s
ap
t
n
i
r
f
n
Düz rini ve
a
ir
da
de
el y
de
,T
rdın bul Ün n’in kü
ı
sle
ltür
de b
arın a göre
me
l
r. A
ü
i
n
a
’
n
n
k
g
v
u
i
arın
l
l
der
a
a
l
i
s
e
d
al
ik
an
On
İst
kbi
no
ise
ma
e
.
d
l
n
ş
e
ö
L
r
u
’
ı
l
e
ı
n
t
l
i
z
ı
t
r
G
p
a
i
m
i
ıl
ıf
iye
me
öste tarih ç
İslâ
zay
iyes Tayyip m Hat
71 y
hur
avs
vır g
sim
a
, 19
si
um
e
a
e
ı
k
e
t
d
C
m
k
c
h
a
l
İ
ı
i
de t
n
r
m
e
c
v
tır
ne
ü’
O
ye
ka
tir
Tar
llaş
üm
ani
aza
siyo tekileş
a
esi
f
pan
azı
k
t
s
a
a
m
i
t
a
b
s
y
Böl
s
h
re
u
iö
.O
lik
.
ver
um
e ku
M
r
n
i
r
r
ı
n
i
.
n
ı
l
n
r
i
r
ı
e
u
r
i
i
d
t
ra
ğin, aya
rih
tm
ud
eÜ
yaz
birb ilemiş
akta
rne
ğre
e ka
lı ta ır ve b
tep
m
t
Ö
ö
d
n
ort
p
.
e
k
a
n
e
t
r
i
a
c
a
lle
sm
laş
ae
im
sür
vy
ığı
lanı slâm
H
e
k
t
d
O
e
i
d
p
g
a
a
l
r
ğ
e
n
y
a
a
e
e
n
.İ
e
le
yan
e gö
hi v
l ark
ları
ştır
sını
’nd
arih
ktif
bu
’nd
tari
ası
ma
türe lmamı
ar t
spe
lma
üsü
l
ş
ı
r
t
ı
d
mü
ü
i
l
ş
e
am
ı
t
a
ü
k
a
l
l
ı
s
p
k
i
ç
a
m
l
p
r
n
l
i
ı
ç
e
.
i
a
Bö
r
E
g
u
b
l
ığ
n
ti
er n İslâm
üz y ya kon
apt
ları
ile i
bir
cek
k, h
hen
onu Vakası
nal
da y
ede ksek
ta
ek
a
r
k
a
r
l
s
s
i
a
o
Oca
l
m
k
,
k
l
i
ı
n
ü
el
alış
i teş ları Yü
arih unda
rini
a, Y nraki y
i
Cem n bir ç
ce
elin
kıls
mle İslâm t
ış
suh
o
m
e
y
a
s
l
m
a
u
a
i
e
ade
r
l
b
r
l
N
t
i
im
du
er
ıka
in
bir
ar s
rgu
pro
sd
ç
l
l
k
r
n
o
m
z
i
n
a
e
s
eğit
a
i
a
ğ
Ö
n
i
k
m
li
(F
k
hin
a sa
et
ken
gin
çıkm deoloji
etin
rda
lan
tari
de i
und
zen
İ
Tar
ile y dan bu
yılla
Ahm ,
n
.
t
i
’
m
,
r
i
ı
a
u
h
ü
u
l
i
i
b
s
ih
n
ild
ar
üs
n)
tar
dur
li N
Zira Enstit
şme
değ
e ya
Ban (Kur’a
k
anlı
), A
geli
. Öt me ait
mi
m
)
ı
r
irço
m
s
a
i
l
ı
m
n
t
i
r
a
b
S
â
h
O
l
k
i
a
h
i
t
k
e
i
r
a
s
d
a
r
İsl
a
k
a
c
e
r
(
ü
ta
ih
la
na
loji
rk
sk
er t
en
), N
el o
kalı
aka
e’de
deo
li Ü
epl
ın
g
İ
’
z
y
h
A
i
.
n
a
k
Bilm biyatı
z
,
f
k
r
e
a
i
r
e
c
li
ha
ıh)
de
n
r Tü
kted
i (m
em
si O
mu
(fık
ve e
anc
e
rme e bunu
lıkla i en ön
tme
ğlu
t
T
ü
n
ı
e
a
ı,
i
o
l
ş
d
t
t
r
r
e
r
n
v
e
e
k
u
a
d
ü
i
u
z
a
v
yap
k
j
s
d
a
un
Da
ınd
rlü
olo
ını
stif
er ü
me
B
s
i
l
e
ü
ğ
ı
.
n
ı
t
p
m
ş
d
r
l
n
a
i
r
r
r
e
a
d
e
h
ha
ka
uştu
e va , resmi
ynı
nh
lard n mez
alar
Mu
imd
ji
oca
ı
çıka bakın a
i olm ki hoc serleri
ç
o
l
i
h
n
a
l
i
ı
i
b
y
r
k
o
t
a
e
e
ta
la
ız
gib
da e nbul’d klasik
ma
şı id
k or
i
san
ştır
kar
kar
âm
lara
asın
ta
l
n
a
o
s
s
nlı
e
m
b
İ
İ
ara
ı
y
ş
t
e ca
rşı
aki
kle
tan
nla
t ve
a
f
a
d
e
d
.
a
’
u
t
a
k
d
r
z
r
g
i
e
s
ğ
r
ın
en
iy
ta
kt
ta
oz
de
yo
ürk
ktas ığının
ngi
sik
ini
rind
rece
te Y
a
T
o
a
e
e
k
l
l
m
h
i
n
v
i
n
l
k
p
i
t
d
i
e
n
la
ler
bir
eği
, bu
icey
iliği nın seb
sağ
lim
cak
iyat
net
ihç
im
ni i
ının
ı
O
r
t
i
r
s
i
a
d
n
a
ğ
a
t
ilah
l
a
i
m
tür
inin lü bir e alışma
kuy
ma
end
Kül
ç
a ol
de o r eğitim
üç
şi, k
n
i
h
g
ı
k
’
a
n
a
s
k
ü
h
a
le
ka
bir
lü’n
baş
ilim
e da dir. Oc
us
prü
bir
isin
n
e
ö
t
d
u
n
K
k
e
e
n
Y
e
r,
ey
ke
ür.
Türkiy rı
ıfla
çizm belirl
ü’d
la
l
v
ı
a
v
ü
m
n
ır
i
ı
r
t
a
di
alt
Araş Merkezi
etin
Köp Mutas
ere
ken
am
uat
ir y
eri
lk
l
b
İ
r
i
l
istik iyle, F
e
a
d
es
TAM 99
nem
im
da
atın isimli
dey
da ö lar on
f
ebiy
n
ı
d
u
s
v
f
E
v
ta
k
vı
nok utasav
Tür ve Tasa
me
e
e
M
r
l
r
k
Em
beli likle İl
ını
l
alan ir. Öze
ipt
sah
ali
ir
iş h
i. B
ilm
d
tird
e
e
e
g
z
le
a,
ni
i di
lati
lem
iğin yatı, u
nin
t
i
k
r
e
e
rl
er
e ha
nkü
sı g
efte
tekk k bugü e de
ir d mama
r
e
h
v
ı
s
ta
al
se
anl
e
ktey
ak k medre
slüm dilme nsanı v .
ü
i
olar
k
e
M
i
e
ı
d
kir
n
n
d
r
i
e
i
er
hr
ana göz ar
g
e
şeh
ş
ş
ı
a
s
o
a
da y larda
nda alışılm
ora
anı
ç
ma
y
8
r
ı
a
ı
t
k
p
ş
latı
l ya
ara
utla
n
a
s
m
A
e
ir
um
nd
kur
ik B
f
ünü
r
a
ü
r
t
og
kül
ine
plin
disi
de
a
şm
iğin
çalı arihçil
r
i
t
ib
tür
fetl
iyi
Kül
kül
.
a
r
çok
ikle
ı
h
d
e
a
ı
n
s
d
zell
i
l
a
e
i
r
Ö
d
d
.
m
i bi
ul
kir
ak
biri
k iy
ere
duy
ayn
o
g
y
ç
k
ç
ı
a
s
ç
y
iyle
a
a
ek
tobi
ihti
O
birk olunm ği dem
ikim i
r
e
i
l
b
k
i
lli
kıf
çil
atı
ilgis
öze
e va
arih ı ilahiy
ça b u ve
s
ced ültür t
r
ğ
e
a
ı
r
kl
eF
k
arl
de
elçu ılan
nlı
uyg
ça v
S
a
p
,
e
s
a
m
v
p
r
u
Os
ir A
a ya
arih
hus
,
ınd
mt
iyi b İkinci
n
tim
k
a
l
e
o
İslâ
ir.
ği a
yön
te ç
i
d
l
k
e
i
a
i
t
ç
l
c
k
h
ız
r.
bir
rme
tari
aln
sıdı
le y
ekti kültür
ma
k
i
n
t
l
a
l
ger
l
ı
e
k
aka
lu
anl
ları
gen
oda lidir, f
e
aroğ
r
bun
Osm aların
e
l
m
e
n
e
Serd
2012
e
c
l
r
e
e
n
m
m
a
ı
a
s
i’ni
s
d
ö
ş
s
d
a
e
ı
tı”
Ser
Oy
kez
lar
24 K
çal
ü sa
im
r
.
:
u
r
e
k
e
nla
b
ı
i
i
n
m
l
t
n
A
r
e
i
i
g
o
M
k
d
f
ü
r
ı
k
n
i
a
u
o
e
r
Ç
l
m
itep
la
pr
bu
kB
ır.
ord
Değer
koy
Yed arası
siz
üel
rma ografi
ard
t
ı
l
e
a
n
u
t
k
y
u
h
ş
ğ
u
e
a
r
l
a
u
iy
a
e
un
Şüp uş kon ıyı ort
e Ar “Otob
kon
ent
lı
lusl
rluğ
ktay
m
ayı
rkiy
eU
can
ap
nun
v
ği
ato
ü
il O
a
i
r
m
i
u
T
ı
h
d
a
s
don mek y
m
s
a
e
m
p
u
e
l
i
a
l
d
l
i
C
n
K
k
e
B
u
ka
si
ı İm k çok
mik
ele
düz amının iyaset
baş
Selç smanl
üye
inc
ade asi
e
k
n
c
u
ı
l
m
a
e
e
r
ğ
i
S
r
y
t
y
g
,
lı
O
el
do
i ve
ğre
e si
pro
tesi
ekle lüman
işis
onu
Ana
elin
ersi lümü ö inin k
yı b
ğı
ye’d ir
s
ir k
ı
i
v
a
m
i
ü
b
k
d
e
l
r
i
n
m
t
s
a
i
ü
l
ıl
Ü
ıM
ib
Bö
gib
me
tüe
end arak T
alış
anl
yifl
iler
elek edir. Ç a Osm
kale
ile k
e ke
e
ol
lişk
a
v
İ
i
n
y
l
i
d
a
ent
e
r
l
z
d
u
y
e
e
se
Okt
nu
erk
e
ı üz
sufi
kon
me
idi.
im
usu
se,
le’d
li ko ak bu
alar di.
bir
s
n
e
r
e
u
m
m
v
d
e
kka
ş
h
c
l
ı
e
ü
a
i
l
n
i
u
r
r
O
n
a
ö
i
m
e
a
s
ites
t,
eb
eç
eşt
bir
dir.
ini Ç nivers
ine
evle ektörd ğunda
ünc erçekl
lesi
ş
m
d
e
i
ü
t
i
s
e
d
ğit m
aÜ
eği
nd
rt s
tı g
me
rlu
ğı
r
e
i
ı
e
ö
a
o
n
s
s
d
s
t
k
d
a
e
i
n
l
An
fiye
ara
aşa
eL
an
kal
isa
top
kali
ma
ınd
m v 962’de
de l
sıl y ynak
imp
i
i
s
a
t
n
ı
ı
k
’
l
e
ç
i
n
n
s
ı
ğr
ka
izde
p, 1
a ka
ülte
te
ler,
sma
ığın
İlkö
hal
layı
lkem iversi
me
Fak
e
nud
r. O ümanl
m
ü
â
r
d
o
e
a
,
l
e
n
a
k
l
n
y
f
e
i
b
i
m
a
ü
ı
u
t
g
t
sl
a
l
k
s
t
e
i
B
k
i
ü
inc
B
a
yl
i
M
ir.
enâ
il O
ere
sal
pm
kisi
am
kın
.
kted e de m
k üz
Siya an Cem inin et timi ya
da c
a
hal
me
ıştır
â
s
m
e
n
l
i
y
len
kliğ ra” eğ
şla
nm
ao
şlam
mâ
y
i
m
i
t
a
a
l
s
ö
a
ş
i
u
b
k
b
s
z
a
b
e
e
b
.B
ğı
az
okto
ücü
n ve
adı
rdır
tsal
mey
mu
eler
iş g
a “D inçlen
elki
, ku icra
r va
olm atnâm
ına
t
d
a
a
ş
ü
l
n
n
r
a
i
ı
k
l
r
i
ş’
pm
ltü
lı b
na
ah
sıl
yılla sında b
üne tora ya
baş
kay
sey
ti kü din na ın
G
da
e
k
ü
n
n
v
r
e
ışı
kta
ila
lk
ltü
dok
vli
ura
lec
d
t
o
i
a
t
ü
e
T
e
n
r
d
n
l
h
k
e
e
y
’a
yu
r,
,m
et
llikl meleri
a
ay,
Kur andığı
nde
mla
bad
Öze
Okt a yapm
ur.
ir
yra
rihi
l
ve i
t
d
d
a
a
n
i
t
u
n
u
b
f
a
r
k
e
r
,
n
u
n
l
l
ı
ü
o
ü
s
o
ı
n
t
t
s
r
,
l
s
ı
k
ı
a
yö
a
ok
tü
da
kü
bir
kül
in n
ılın
sun
aşım
nlı
ve d
dol
aze
ma
eler
68 y mını
onu lisans
s
c
m
9
n
k
p
i
e
1
l
e
O
a
i
g
it
r,
dı
ak
-i
i, c
sek
pla
n, k
k
lk a
nar
âlib
ldiğ
yük
e
kita ülasyo
aza
ne i
u, t
k ço
edi
i
.
k
e
u
r
n
n
ı
i
ğ
p
Türkiy rı
o
e
k
d
v
irk
du
hak
lasy
aha
erü
ekte
mala
el s
oku
sa s
irkü
ve d eklem
AraştırMerkezi
ktü
s
n
ı
e
a
l
h
r
m
e
y
b
F
aşı
ent
arı
ı, şe
dol
acıl
TAM
rihi rın
aşım hoca
m
a
l
t
r
o
ı
r
t
d
,
la
hi
aş
ımı
ı şe
bun
lı ar
olaş
anl
ak,
rak
d
c
e
m
s
O
um
100
da O eğinen
kon
asın
ad
m
ş
u
na d
ı
r
Kon
a
l
şma
çalı
nce
ü
ş
i Dü aları
s
a
y
e Si Çalışm
d
’
e
ktay
kiy
O
r
l
ü
i
T
Cem
i
iğin
rild
e
v
ı
n
ştığ
nda
ayla
rafı
p
a
ı
t
n
n
a ,
ler
arı
bad ni
kim şadıkl
A
z
n
i
er
ya
leri
avu
ersl
r. Y
ine
sim
i
i
r
d
d
e
ı
n
r
z
ığ
e
rı
ü
a
ald
değ
esi
cala
dah
e
enm ikkate iğer ho tay’ın
r
ğ
ö
esin
k
d
td
nı O e geçm
kdo neş ve
a
e
n
a
ü
in
ışm
k
em
dan
an G
a şu
Tür
dön
Tur en tez
z
nin ktasınd disine
e
e
t
s
n
i
k
e
d
o
a
en
öğr
alar . Bu ha nlığı n ruru k
e
a
ers
u
gı
ir
ind
n
d
t
s
g
unl
y
e
i
ş
z
a
r
i
n
r
d
a
şı
bi
bu
içe
ee
rm
a
in s
z
,
ı
r
e
d
ı
n
l
r
y
s dı
v
o
i
r
e
a
t
a
m
r
l
t
ı
e
ı
n
k
t
e
i
l
k
ğ
r
d
n
o
ı
z
ı
e
a
i
t
d
ş
kk
’ın d
an O mi için
ersi
lma
un
min ma ha
vur
ktay
niv
e
uyg
ip o
l
ar
ü
öne
O
l
m
a
h
e
u
D
n
a
dön si için
.
d
s
n
a
m
r
l
i
o
ı
z
t
a
n
o
t
i
k
e
t
ğ
i
ış
si
e
and ığında
bell desiyle
nin slenm
atm şında e en biri
dir.
disi
ı
att
a
nde
e
d
f
i
ş
d
n
i
i
b
t
nde
a
n
i
c
e
i
r
a
y
k
ü
k
h
n
n
d
i
ş
a
e
e
r
yu
z
n
r
ü
d
a’d
e
d
e
sın
gör
iler
rab
ı. K
ans
0 öğ kkında
a
t
ı
ş
r
e
r
2
i
ş
n
F
ı
b
u
A
k
ı
s
n
i
e
e
ğ
15
ha
ar’ı
şlam rokras
ind
p ve ağladı
onu ay, yin
i
usu
alib
t
eris
a ba
ra k
s
ü
kita
k
ç
y
B
o
B
i
t
n
kon
erin inin
a
.
O
ı
ı
s
k
e
r
nm
do
r il
le
am
ne
tlar açtadı
mil
a
t
e
is
y
r
r
l
l
e
o
r
i
i
a
ç
y
n
z
o
b
C
m
ş
ca
e
dis
ev
de
in
an
k te
esa
l Gü
r
i
e
n
p
l
a
i
i
e
m
t
k
a
l
ind
s
s
e
d
a
çen
ön
i ço
ar y
şliğ
eve
sim
sin
j
l
ı
o
i
i
ç
e
D
“Siy
a
o
r
r
d
ı
l
k
e
e
r
r
m
r.
iç
eo
la
lığın
an
ma
i” ç
ştır
e bi
ede
yor
tıra
em
ıcak
ol id li Oku
a
n
a
s
s
ind
İlişk de ara
m
f
l
h
ö
a
a
e
n
l
ı
v
m
m
se
od
ita
rin
da k
e de
nda
aşın nin tü
” te
kişi
Kap ayanın
üze
nin
i
Sav
e
kkın i sırası
rasi
ını
e
y
a
k
ğ
v
m
e
m
h
o
a
ü
e
m
r
r
n
rda
tm
im
eri
tna
yac
oku
“Bü mik se
ş dö ’li yılla
Vie
şkil
eğit k hisse
ma
a
i
an
n
.
l
i
a
s
v
i
e
y
r
n
a
n
d
70
ktar
kta
ku
isa
izle
kS
ızlı
a
e
güç
l
l
o
s
aka
O
u
v
l
a
t
a
z
ı
ğ
a
a
d
t
0
ü
s
ı
h
an
laş
e So iği 196
ond
rik
lum ay hen nde ra
klar
rklı
pay
teo
ğu v
t
tt
i
Top
e fa
yna r, Raym trauss
n
k
u
r
e
r
a
a
e
d
O
ö
l
k
z
u
S
il
am
ği
eg
rü
utu
ebe
kor
ar
évi- kle
dev slendi
Cem onula
şreb rde ok
kad
ax W aude L
yla
e
ı
e
k
me
lli
e
z
b
M
i
i
e
l
ı
n
n
l
s
i
z
l
h
Cl
in
’da
site liği ile
in
be
iya
.Ö
ada
,
s
a
r
i
l
t
n
S
e
i
t
s
e
i
k
t
.
k
z
s
v
n
l
e
é
i
no
ni
lar
ek
Fra
ı” o
dise
um
zikr
leti
bu
baş
sı, ü ın gerç
dev şme ha
rini
ay,
es D
aşım ır ve
t
l
a
e
g
t
k
lma
l
r
k
r
k
r
ı
a
u
o
a
o
p
O
t
e
ay
şt
uk
sim
e bi
ya
nle
ky
dok
lmı
n, G ların i
in h uğu, h
n
ind
loji
der
a
n
r
o
e
n
ı
o
o
k
i
r
’
e
d
l
p
g
y
r
s
A
m
rs
be
za
bil
old
ntro e mira
im- ar Okta
e
cez
â de
i ya
mlu
eğiş
n “a
ını
in
llikl
hâl
gib
kl
d
k
s
u
ı
e
ı
’
i
ir.
l
,
a
z
s
uyu
e
ı
ş
d
r
d
m
ğ
en
rin
r. Ö
aus
kte
me
aşı
i ba
ı
e
k
l
r
ı
rlılı
l
e
t
b
e
d
k
z
a
i
n
S
c
a
t
a
y
n
sö
nm
alın
kt
tu
rı g
rde
bili
nra
uns
an ö r alma
nle
e bu
l
r
azla
o
u
d
ü
d
e
o
s
si
ğ
a
z
g
m
s
a
ü
e
em
en
ttu
aç
kr
alm nda ye
ind
eşm
en t
üro
al
nüm ak oku
l
s
mi
s
ı
b
i
ü
e
n
n
t
s
i
g
r
i
m
n
a
e
eğ
lu
de
etm
isin
r ar
olar
sın
rırk
mo
aki
zikr
“top
ula
end
aka
tarz
aştı
ay,
r
t
m
sınd aren
a
kon şlıkları ktay, k yış” ile
k
a
k
e
r
O
ü
a
d
l
y
i
n
a
a
n
i
l
itib
b
si
bü
nO
Cem e özel plumu
i an
bu
unu
dan lenme
aki
ğ
ede
r
m
d
u
y
a
s
l
i
o
n
m
d
e
l
ı
t
l
e
k
ı
r
a
s
r
c
y
o
“
e
v
a
ü
ı
n
v
r
T
’l
su
de
nun
an i
ş” a
lkın
980
oru
ma
usu anlayı
açıd da
e ha uğun 1
ştır
ığı s
l
k
i
a
i
sor
d
r
j
e
n
kl
ura li bir
olo
el a
üş v ynakla
r. B
opu e sosy
işis
ü
k
k
gör
a
n
ilgi
,
a
l
tay
üşü anıyla
llik
ınd
en k tedir.
k
f
d
,
e
d
a
i
z
O
e
r
i
ö
s
n
in
n
al
et
ktay
ek
ede n etme sıl
ktiğ
mik nan O
e
rtm
nun
i
r
e
l
m
u
e
d
e
a
r
a
g
v
b
o
n
ya
lu
ka
el s
a de ıl cere
di a işte bu
nda
tem aların
ın
ken
mu
n
r
as
u
e
a
l
n
l
Bu
p
n
m
erz
lık
e to
eni
alış
arı
rklı
de s
kışl
ve ç rnleşm Türkiy ojik fa
a
b
lı
a
ol
de
e
fark
ya d ve ide
ki
mo
Türkiy rı
lan
’da
tiği
i
la
a
o
a
k
ğ
m
i
s
e
ır
a
t
ld
an
ın
ris
Araş Merkezi
ger
edi
alar u ile Fr y’ın Pa ın
kki
çab
r
a
n
ı
t
o
e
tela
s
k
a
m
e
ks
TAM 101
il O
ileş
ind
hoc
rço
em
yen
Cem şman
a bi
n
.
d
r
ö
a
n
ı
d
şl
kı
an
ans
hak
e ba
ki d
e lis
d
min si’nde
i
n
t
’
i
i
eğ
site ersites
iver
iv
n
Ün
Ü
ara
Ank
isel
i kiş
k
e
n
nd
dire
risi
rlen
ş
i içe
r
e
e
r
ğ
l
e
uu
reç
da d iyasi d
ı
i sü
s
n
ı
s
a
rü
el
yış
siy
kes
nla
ültü
tin
k, il iyasi k
al a
eke
â
b
r
l
k
a
h
s
h
ei
ik a
i ile
mv
em
şim
i
tutu , akad
l
e
g
9
ay
’nin
dır.
Okt
latı
kiye
var
n
r
t
i
A
ü
m
ir
ve T
da ü
ik B
f
kın
a
k
r
a
h
g
a
ınd
alar
m
ş
lı
e ça
aca
ünc n ihtiy
ş
e
ü
d
a
l
i
arb
o
n
ğı d
iyas
ı
ara
s
l
d
rini
a
e
biyo
o
aşa
rm
e’d
kile
t
ı
y
t
y
t
i
O
e
ş
n
k
i
a
z
n
Tür ojik ar
i
bir
iye’
msu
bes
olu
ürk
nik
ol
o
y
T
e
r
s
.
dar
i
n
r
i
0
e
e
s
so
i
8
k
k
d
i
l
e
çe
nd
ne
ven
llikl
kat
n ke tkileri
öze
ı gü
dik
,
ğ
sini
e
ı
y
e
d
a
u
b
l
kt
ü
m
aşa
n en er.
tecr da olu
en O larak y
tını
ğin
n
a
e
ı
o
ed
y
t
d
n
ha
la
ahs
ya
en
nb
şım
nda
doç
e
ı
a
r
s
l
d
i
a
k
dan
ya
ğin
de b rı sonr
afın
ildi
r
cin
b
a
in
a
e
t
a
sat
l
r
irin
sü
yaz
ma
İkti
ları
r
i
m
n
ü
u
ı
n
a
t
i
t
ş
m
Z
es
012
Yay
e
et
Ayku
ölü
um
soru makal
alık 2
at B
ğlam lan “H
alem anlı
Ahm
İlker
24 Ar
s
l
a
k
i
i
:
t
s
e
e
i
B
z
k
m
e
y
ı
İ
y
de
gü
nra
lendir
bas
kale de Osm
ları
tesi
m ü i hem
Değer
a so
ma
rak
ersi
reti
şma
s
in
u
ı
v
ğ
den
s
e
t
i
b
i
ö
r
Dah aştırıla
c
r
n
i
i
Ü
er n ini
alı
ön
içe
a ta
z
l
iml
a
e
s
D
r
s
a
ü
p
n
t
i
a
i
a
i
a
e
y
d
a
şm
lim
es
ven
kit
ers
rm
mı”
çalı
abi
rite
niv
a an iselerin
Ma
erü
ikây
n
s
o
nca
u
ü
d
h
t
A
e
b
n
e
t
o
r
ı
i
a
d
n
ih
Se
yıl
ay,
hem
tişm
hay
ara
e ha
Tar
Okt e 1876
k ye
oğlu nrası
irm esine v fında
a
k
t
r
a
ş
d
alan
a
o
e
b
l
l,
in
o
ra
ec
es
Ta
ekil
em
oku
t et
çisi
un
rsit
der
a
e
r
h
i öt
t
.
e
l
i
k
r
r
o
k
v
v
ı
r
dön
i
i
l
s
o
a
z
i
lu.
in
t ta
ün
i de
de
sınd
ğna
koğ
değ
esin
şey
tisa
zey
a
y
a
a
k
r
ü
b
â
i
sıra etle ba
n
e
a
d
k
h
T
şu
yay
il
hi
bir
ek
ı.
rür
olu
n ve iyle siv
dün
ma
d
ı
ü
l
l
r
t
u
atip
k
t
o
har
z
ı
a
ö
a
t
H
u
len
kıs
en
ak
lar
ri g
m
y
a
d
o
e
a
n
um
s
s
ı
e
i
g
k
u
u
z
t
m
n
ı
ğ
m
k
tu
dek
dem
ba İ
miz
ocu
de
, ka
loji
lığım
Aka llarına
me
şam slerin
in ç
syo
r
kan
şme
n
o
a
ş
e
ı
e
ı
gör
s
l
r
a
l
l
Ç
i
f
y
i
en
e
a
e
n
a
a
e
e
d
v
e
e
k
r
e
n
s
li
m
yl y
bi
in
lığı
mi
e-y
rda
ö
r
ılığı
i
n
ş
s
a
t
r
i
u
l
a
m
çöz
i
s
e
y
l
ş
i
ı
b
a
m
y
d
ğr
ğin
nle
Me
rüş
ün
a
asa
rma
ken
ta ö lar. İlk
edi
der
rün yıllard
aştı
, or
e gö nında
nay
em
ş
t
r
r
ü
r
Mo
i
A
i
a
a
l
d
r
e
.
b
i
t
e
r
o
ü
l
s
a
t
g
u
u
e
y
ö
o
m
m
B
d
d
l
e
.
n
u
sin
ıyı g e okul
sivi
der
ları
r ön
r
nus
iyle
Lise i başar
m e n biri
ikl
şma ir diğe ığı” ko asebet
etle
a
l
ı
v
l
t
v
l
r
v
e
e
r
z
a
ta
Ku
5
ün
ub
yrıl
yete oğlu ö maya d larınd
ı ve
ğı “
196
ım
duğ etler A
ta
u
ar.
aşlı
ak
lam
. yıl
k
k
ş
yor
b
b
n
5
v
o
a
o
a
2
A
v
n
n
T
ile
yy
nı
ları
in
yle
Ku
an
nüm bir ola sıkıntı
teği
kale de
şma çısınd
da “ emesin
ö
ı
s
a
l
d
e
a
in
d
n
ın
e’
ığı
um
ıA
uç
hk
lini
lad
eçim ın
rkiy
atın
r. B
a
arg
s
i
ğı b
l
Ma
y
ü
ı
i
Y
m
l
d
t
ı
a
d
T
e
e
n
n
h
n
İh
ıl’
gı
ırla
sini
lind erinde
k ta
yıs
yar
Faz
e ge
haz
İlke ği” şek
Ma
z
ın,
lara
ır v
cip
ı
t
ü
a
n
o
7
e
lır.
l
ı
ğ
ş
ı
ı
2
ı
y
k
l
N
ğ
ı
ı
as
katı
da
am
an
rne
rılı
de
b
l
l
n
a
Ayr
y
ş
ı
i
Ö
p
s
l
m
a
r
a
ı
n
b
y
ne
ke
ka
er
kiye
fera
ki
eye
, as
e
k ar
vetl
r dö
Tür
kon esinde
itm
arb
ı bi
arın syoloji
kuv
r
b
l
ğ
d
i
y
n
a
b
e
a
u
ir
il
m
iği
ılac
Okt an sor
e so
mi
en b
çlen iridir,
yap te verd
ın v in öne
ind
ilin
n
.
an
r
ı
’
b
r
ş
e
ı
n,
ğ
n
p
a
t
s
ı
z
a b
y
in
ü
ış
k
ızl
’nu
Eyü nferan
rınd
Tür
nem nların
ğlu
lışm
ıms
a
l
ö
a
o
ğ
a
ş
o
ç
k
d
a
d
a
k
le
b
na
ın
ba
at
ya
et
Bu
ilim
aşa
ma
yan rak
zim
köş iyle. Ta
y
a
p
n
l
n
e
a
n
ı
a
e
e
y
T
ın
la
a
ko
ind
Türkiy rı
tem ifades
alar
et o
ere
em
tışm
mala
n
iley
lışm r harek krasi
u
dön sal tar
k
a
t
n
AraştırMerkezi
ç
e
o
i
i
o
ik
ya
em
al b
ihin
em
ana
rijin Yeni D r aldı.
kad
terc
o
a
TAM
,
e
e
d
ay
n“
de y ğı bu
ihin
Okt
eye
isin
r
i tar yi bekl
e
s
rdı
ç
a
a
e
ui
siy
akt
m
t
m
n
o
u
102
d
uş
ele
nek
inc
” ol
aç a
keti
k
e
r
r
i
Ha
da b
kın
Hak
sat
i
t
k
İ
’de çiliği
e
y
i
h
k
Tür
Tari
oğlu
k
a
Tab
t
e
Ahm
a
nlıc
sma
O
un
rı
u’n
otla
ioğl ldığı n
l
l
i
h
t Sa
na a esidir.
a
kdo kenarı
e
m
atın
n
hay
ekle
in
er a
n
e
e
ğ
i
t
i
i
n
z
d
s
zi
te
bir
iver
k te
sesi
iyle
ere
a ün atip Li sü’ne
fler
l
d
r
y
e
a
ı
h
a
H
pt
as
titü
ınd
skri
lom İmam
Ens
dip
alan
tran
m
u
i
r
l
â
s
l
e
ğ
l
se
ako ksek İs
ilim u,
a Li
Tab
mi
ü
Vef
â
Y
n
l
.B
ı
s
a
a
r
İ
y
a
de
la
ad
cağ
ıran
baş
me
sıyl . Burad
apa
ald
a
a
y
ı
.
.
v
r
r
i
m
a
e
r
ra
d
lo
id
ktır
nd
uştu meye
dip
a ka hatler
aca
anı
l
y
m
m
a
l
l
a
r
i
l
ı
i
o
s
ğ
do
şt
sad
rı
r sa
yen k’ın na
me
kay ni yeti
iyle
İkti
zıla se
rile
ı
kıla
mis
i
a
t
e
ş
e
m
I
d
y
a
â
G
d
l
k
n
i
i ism
e
a
l
s
s
a
i
in
e
İ
d
l
k
e
e
d
k
a
a
y
n
m
z
i
d
n
m
i
in
li
hes
rası
aşıp etken E dergis zaman
öne
iler
Ma
sını
uğr
nlı
şüp
son
ma
enc
ı
lara
et
ş
r
a
a
ı
a
n
er
ğ
k
l
ğan
h
y
m
ğ
e
a
ö
i
d
Os
rdo u
aç
lışm lu, da
ık,
ık a
Har
r
ş
a
E
ş
n
I
I
o
bir
ç
e
n
a
t
.
i
ğ
k
ğ
d
ir
em
min
dok
zak
ako
irer
u
nın
ted
ndu
Tab
Dön anan E irmek
an u oğlu b
ne G ak olan nun ya e bulu
i
d
r.
.
n
u
l
m
r
ı
k
g
i
’
ın
un
ba
lar
lu
ind
de
öne
ılac
v
nel
y
a
ğ
ç
r
a
ö
e
a
i
D
ı
o
T
yay
i
l
s
i
t
y
.
n
l
i
il
de
la
io
er
re
laş
car
e
sler
Sah çer’in
arıy i ve Ti
tap
iyas hat ed
rsit
etle
.
i
ş
s
e
r
y
k
der
a
i
v
a
l
n
i
l
i
b
i
ü
d
n
am
em
nas
i faa
fi G
zini l İktisa
en ü
z ile
ya
tam ve Lüt
dön alarını
a te
e ilm
u
ayk ıllarda
d
e
v
t
b
y
Oğu kadro
f
n
r
ı
ı
n
e
n
s
e
t
n
i
m
n
a
l
ı
i
ı
y
t
r
a
k
ş
s
s
n
l
s
e
r
r
i
h
o
İ
A
r
a
d
e
n
du
,
d
e
k
v
n
i
o
u
O
l
t
p
s
m
ni
si’
jüri emlerd ’nden
iha
layı
koğ
lise
İslâ
la ü
site
bir
nas
am
aba
da,
isi
ver
sek
ön
asıy
T
i
m
n
k
j
ı
d
a
m
n
l
n
m
a
ü
t
ı
ı
e
nt
en
lÜ
ire
ni
1y
plo
nY
Ayn r Akad
ava
leri
i’nd
nbu sayıla
ır.
197
na g sesi di
s
s
l
ı
n
a
r
e
i
t
e
a
l
n
e
ç
s
s
i
i
i
a
l
a
d
iha
İlim r. Bu, İ
ip L
nge endisi
ip L n fark
dah
lınd
ji
imt
ir e
i
Hat
9 yı nde
şı
Hat
ma
k
olo
ı
b
ç
7
y
i
o
n
l
n
s
9
e
m
m
i
i
a
p
1
a
o
d
t
i
n
i’
İma eyeceğ
isi
imi
, İm r bir d
da s
r ve
esin
mis
eğit i sağla Akade
e
den
klın hine
irm
m
nom
a
g
b
e
n
o
ü
’
r
a
s
i
i
k
n
r
i
s
g
e
r
e
rc
be
se
titü
esin
ra
mle alışma
rerk
k te anır.
a Li
iyle
Ens
son
gelm cari İli
a gi
ç
a
Vef
.
at il
n
erh
z
e
i
r
ı
h
k
. 12
ş
r
ı
a
n
v
i
a
a
r
i
i
e
iğ
el
al
ek
,d
.F
şlar
ptı
eT
ına
c
v
d
r
h
u
a
l
ı
s
v
a
l
n
r
e
b
y
i
d
ğ
e
a
r
g
ı
z
a
ye
ko
sit
r. Ö
sad
ara
dın
ütfi
i ya
ri v
me
iver
İkti e başla n Taba
arm n bir
si’n ’ne kay Sarç, L
ı fik
ver
Ün
e
ğ
t
M
e
ı
e
v
l
l
r
d
e
i
i
n
ü
g
da
er
ri
ni
lal
tan
ak
tes
gör
ersl
rsle
mi’
rine
rdın
kül
asis
at F
r Ce
e
d
e
e
a
a
s
l
e
d
i
d
F
s
n
t
n
i
m
t
a
h
ka
. İk
der
sini
ur.
tisa ında Ö
lard lu’nun
tari ında A
İ.Ü
şme ı kurul
den
e İk
r
sat
oca
ğ
s
i
c
ü
n
a
t
h
o
i
l
a
e
n
i
l
l
i
k
s
r
l
ı
l
l
i
ö
r
l
n
r
i
a
e
d
n
Böy rsite y
l so
eğe
Sah
’ne
hi d inde
mD
uta
ok d e Halil
bili
Eylü rsitesi
tari
ive
er t
s
ç
n
a
t
y
e
i
a
n
a
Ün
s
l
i
ib
d
etti
çm
iA
ive
ellik ssa ikt
er g
ı se
atın de Nur a
Ün
arih
y
n
ı
T
a
ş
m
a
t
Güç akat öz
i
h
h
an
n
nd
sa
iri
ek
re
; bil
i br
’nu
nb
İkti
.F
Nit
rası
rsle
ğlu
den t tarih
rde
alır
rı a
şır.
e
o
e
n
a
a
l
i
d
l
Her
k
t
i
l
r
ı
.
sle
aba
tisa
em
nda ayan
i kiş 0-79 y
rler
ı
l
k
T
n
İ
ne
ü
ö
der
m
m
ş
.
l
k
ü
ir
k
ta
leri
ne
97
am
gör
len
ığı
üyü ışık or
ner
r. 1
nö
rere
m
i
a
i
e
u
t
a
g
f
lad
t
m
d
etki rsler b
r
se
ka
yın
ini
çu’
r ha
lara ık
n
a
e
p
e
v
n
m
y
ı
u
d
i
o
a
h
r
n
n
T
’n
e
ın
rt
bu
yılla s öğre
u il
,
pçu pçu’nu ite
ta s
lu a
0’li
n
opç esi To
ınıf
lioğ
oğlu r
o
s
T
rs
l
i
ya
i
l
T
e
l
ü
197 ve lisa
t
i
h
ma
ar
nc
tin
niv
Sa
bi
ah
t
ü
l
ü
ç
S
m
e
i
i
n
ç
,
l
ı
r
u
e
h
ı çık
ü
e
s
a
u
c
r
i
a
d
u
H
a
N
c
n
gir
l
l
n
i
.
o
ğ
r
zı
le
isi
lır.
ler
ako
isiy
aşla
ır. H
erg
n ya
dik
katı
Tab raya b
end cası
are
et d
asıd yle bil
b
k
K
c
i
e
.
t
o
r
o
h
to
si
Har ndan i
ndı
nh
dok radaki
ade
rı
insa tarafta
n if
r
o
i
u
t
k
b
n
a
yılla
’
do
sın
Öte
ğlu
yan
a
.
o
a
r
k
m
la
a
nm
e
ı,
ni
aza
Tab e sakla harcar
Türkiy rı
leri
asın
ni k
la
r
d
i
k
a
l
r
e
i
m
m
ü
l
i
ır
i
k
t
a
şe
Araş Merkezi
esa
ünd
takd ı olam
düş
un
nm
”
uzu ioğlu’n asistan yunca
e
i
l
aj
TAM 103
ill
bo
ang
nem
nun
Sah
yatı
ağa
da ö
a
s
n, o
a
“
h
e
r
a
e
m
. Bu
yrıc
rağ
in d
oğlu
isin
ve a
k
ı
d
a
s
n
b
a
ke
am
r Ta
lam
ağla
b
sak
a
asın
olm
TAM
l
Pane
tiği
E
n
ekâ nlikli
M
l
msa a Güve iteler
u
l
S
Top bul’d
n
a
st
ve İ
”
ğlu
bao
b
e
e “D
oğlu
erin Tabak
y
ı
e
an
gid
yad
i so
şlay Bu der m
r
a
e
b
l
e
a
la
ır.
Önc azmay
a İs
lan
ı
lar.
onr
kul
y
ş
s
alar
i
2012
Baş
a
a
l
n
a
b
rıy
ah
nim
mi
met
lışm
Mayıs
s
h
a
e
d
a
2
i
r
A
e
i
1
ı
i
Ç
t
ğ
:
s
n
s
i
ir
zı
me
nd
.Ö
mü
teği ada
n ik
lendir
Şeh
ı ke
k ya ştırılır
des
r
dile
Değer
eki
u
n
alar
e
e
irço
a
i
d
r
l
b
v
b
e
n
n
n
p
i
şi
da
so
an
esi
niz
ita
tiğ
elin
li ki
lan
’nu
le k
üny n orga ekân E
,
pan
n
u
m
y
ı
l
b
u
i
i
e
l
l
y
ğ
n
ğ
m
o
a
nci
M
m
ö
o
s
ya
i
u
d
M
i
A
m
hl
biri i
ok
al
ni
-T
hlu
fın
” is
u
s
ı
ç
e
r
adı
V
a
l
u
r
r
s
r
i
e
S
m
d
m
i
l
ğ
a
m
t
c
B
u
e
t
ö
”a
İk
i Ge lu. Ge
da b
opl ikli Sit
esi
ikin
sini
ları
atın r. Feth
töly
da,
k “T
ndi
oğ
yut
nl
A
n
u
e
k
o
ı
l
e
k
a
hay
a
ğ
ü
v
B
ı
t
b
d
l
e
ş
.
rum da Gü
nin
kan
r Ta yimiyl
mü
lığın
ştir
otu
şme el baş
gör
e
ana
ul’
en
kan
e
tmi
d
y
b
l
a
ş
e
i
l
e
n
t
a
l
n
y
n
e
t
u
s
k
gı
en
ir b
İsta sel Ye
öze
ara
say
lu’n a finan
at K
em
ğur
nda şkili ol anlı
koğ
ent
erh lli Ayd
c
a
a
l
F
K
n
b
a
“
i
u
an U tin
u
l
ç
i
y
e
d
m
Ta
ü
m
o
s
e
T
n
O
rı
lı
ru
ye
nı
iyl
atı b
cıla hremi
otu mu As
ları
rbir sadı ve adır.
rlı
hay
ma
a
ş
i
u
k
t
alan ları bi
t
r
a
u
k
M
a
k
r
mA l
u
a
n
i
İ
t
a
l
a
n
l
o
m
o
m
A
d
ş
k
u
o
m
r
ı
,
.
n
b
n
lâ
sa
dı
Çal
ıldı
ne”
utu
alan k
ğlu
mu
lan
ı, İs
um
yap
bir
a
ako ktisad
Kon n Bugü : Topl
ınıf
uru
c
t
r
s
l
b
a
e
o
a
u
k
ş
i
T
b
c
lin
lİ
ra
Bir
alı
da
aya
irin i “İstan
nlı’
eni ntsel
nbu rihi ola ltidisip arihi ç tiğini
am
B
a
l
a
Y
t
ş
“
ı
l
s
m
İ
e
u
ye
ek
tT
Ta
Os
n D uyucu
eK
inin
ger
ni m İktisa
sat
Tan arihi:
ada
K
Kİ v andı.
ilgis
esi
m
ı
a
rihi
İkti
l
b
O
T
ş
a
n
ı
m
n
T
t
l
a
l
a
r
u
a
k
k
,
fy
bi
Ay
Kıs
sat
ve T Olara
oda
ğra
ulü
Osm anları
sel
İkti
m
ına
e co ıkıh us
ent yışları”
cı
lar.
r
al
v
a
a
K
n
l
r
m
uru
“
u
ı
h
u
ra
aA
ari
e ot
nb
onu
tan
ıh, f ir bun
ı
A
i
T
s
k
m
s
k
i
.
t
n
ı
k
a
i
”
i
f
r
a
i
c
ra
ri
a
Et
kiş
elid
ç
und
a ho
kted
m:
a Ya Projele
tlak
bir
ilm
me
md
yas
rum Güven Değişi
mu
n
i
a
n
e
u
l
a
P
i
t
r
m
ü
ğ
c
s
ğ
o
ı
i
t
ü
a
l
r
i
rah
ş
ö
ç
a
a
b
y
r
c
ü
düş
u
in
aa
ulü
Bu
ön
âns ir”, Em
arih erine
k
M
s
t
i
.
d
k
i
D
t
u
e
n
n
s
n
ı
i
k
a
s
il
ç
M
isa
ril
mı
dış
adi
lara
rınd msal- kunab
i jü
arih bir ikt
gra
is, h
cıla
at t
tı- O er
zler
lu
Pro
ı
e
O
a
n
e
g
p
l
d
t
u
ı
m
y
had ir iktis
o
s
lv
A
’n
T
in
ra
uş
çok
b
i Na abite
ğlu
ğin
al A
kto
kon bul’da
em
ildi
S
öks
illio gili do
pek
için
n
l
b
K
m
h
n
e
a
ö
a
a
a
h
e
s
d
t
ı
ş
l
v
i
lâ
n
a
ık
0D
il S
lin
“İs
ekâ jeleri”
ıhla eyde f
e hâ
ve Y
201
Hal
ili e
k
n
M
ı
g
i
n
f
l
0
r
i
â
o
r
9
z
r
i
ü
ze
ak
ni
le
ek
19
k “B nbul P
ul i
:M
ar ü deceği
olar lecek d
iğer
me
a
anb e bunl
tıno
t
i
ş
e
d
l
t
s
e
b
s
İ
r
A
l
İ
i
e
l
e
v
ri
am
r.
du.
ıb
gir
e
Kİ v
dev
dığ
-Ste de dur
nan
çize
erin
O
l
a
e
ı
a
u
l
l
T
n
y
n
lind ,
u
m
ı
u
e
rg
ma
ey
alt
rin
leş
öze
eb
u
t
ş
e
e
ı
l
s
v
t
l
z
da
i
m
i
u
a
“S
sı
ӟ
lze
nb
sun
eç
nun olmak
zde
ma
ları
şma
İsta i konu
nı v koğlu’
ı
z
i
ı
,
l
r
i
ı
ç
ğ
a
l
mü
a
ı
ç
h
e
t
m
ü
i
T
ğ
a
ı
ş
i
y
i
r
ı
n
ş
b
l
a
n
in
ed
la
gü
ça
Ta
in t
ces
r Ta
i işl
yak
tin
ne
rten audel’
e ön de bu
Uğu emiyet emiye ilişkisi
v
l
r
beli
ı
B
i
r
y
r
“
s
z
e
h
i
h
l
s
d
yü
u
r
ma kle ma siteler
Ken
nci
hus
edi
kizi ezidir.
alı
elli
et n an
e
z
p
y
s
i
ö
a
t
k
m
y
on
ği”
dir.
şan Mahre ını ara
ekti
olu
ekte
.
iyet
b
i
a
d
ger
m
m
v
e
e
n
e
i
s
r
c
ğ
h
n
a
im
de
unu göre m
ben
e
rus
Türkiy rı
o
e
s
y
’
mala
yeli
AraştırMerkezi
Tan
TAM
104
ek
una
B
bir
.
r
dı
zgü
a
ö
t
k
a
’
a
l
rsa
dırm stanbu
a Bu
s
n
l
a
o
İ
de
ece ekli de
de
eri
sad
itel
lç
e’de m
s
r
m
ö
i
ı
u
l
k
h
r
a
a
ü
u
ru
kap
küç
ud
ve K Bu du n
.
yıp, rlerde
ak b
r
r
a
i
a
rke
d
l
m
o
ol
kte
uru llelerin
ehi
t
e
ş
ş
m
i
u
m
u
b
l
l
aha
dur
e gi
örü
ni o
.
dirn tında g miyeti duğu m ktedir
E
e
e
l
e
r
v
r
a
u
m
nda
ı
t
h
l
i
ad
luş
ma
eb
ekâ
l
b
o
i
u
p
â
m
d
n
B
u
b
;
e
ç
rı
ış
gr
dır.
tını
da i
pla
söz
n, d
tür
gru inden
akta el haya
mın cutke
bir
a
u
m
t
ı
b
r
a
n
r
t
v
ı
o
e
öz
ps
va
ın
ıca
iye
iyet amı m
ı ka nların
dar
ayr
t du
em
n
r
a
m
e
i
a
k
e
h
y
s
t
l
i
r
a
e
a
h
sa
or
m
ne
em
bu
bir
k
e in
de m bir ma miyet mahre
tın
rilm
ılda de artı
si d
utlu
aya
e
e
y
i
e
r
t
r
y
z
l
r
h
i
s
i
h
o
y
l
ü
b
ö
b
a
ö
e
b
y
m
ı
g
z
i
n
B
e
n
k
k
m
v
ı
c
ö
s
z
r e
n
da
ço
ön
u
nın
ada anımı
kizi
ud
ha a a daha
tlar
rülü
ra b kadarı
okt
e
a
t
B
ö
u
a
s
n
.
l
g
d
y
r
ı
ı
n
n
d
o
d
bo
e
ın
Bu
in
dı.
nsa
kân
any
ir. O
aşla
atıl
ve n ktedir. ca bir s de ney
er i
me
kted
ye b let ve b ımlar
esi
asıl
e
e
e
e
a
diğ
s
v
m
ı
l
m
ad
ın n
rülm değişm z tuva
n
teri
çer
et k u çerçe ilgili
k
ı
i
l
ö
s
y
r
i
i
i
ö
la
g
r
sı
lge
ru
m
ğin
em
ır. B uğu ile a kada
nım
ğım ya doğ
uru
e be çok
ahr
a
d
ekti
a
l
v
d
r
l
a
b
t
i
m
l
n
e
u
ı
ı
a
g
ld
k
lg
a
y
ıl
ak
tle
rde
ık o
yüz
li bi m dah ine
aşm de kat
km
üzy
eke
evle
anl
e çı
a aç zuncu
eter
u
cu y
har
m
r
y
n
y
m
n
rec
e
t
ö
u
u
e
r
u
ön
ak
ku
ud
uz
pa
i sü
am
eld
e
r
d
s
a
k
o
k
b
v
a
k
e
l
u
o
d
i
e
n
a
l
o
d
m
d
n
e
nut
yi
tb
’d
yan
edil nın ko
yön çerisin
aka
l ne ar ise o ikle on Roma
ma
a
F
l
a
ş
o
n
i
l
n
öze
â
l
,
l
i
i
k
a
e
n
n
de
uğu aman
rin
ğin
me
ışm
lişe ir.
. Öz itibare ce biz
old
evle Bu ise
eldi olayı
tart ktedir
a ge
r. Z
d
n
n
n
n
d
u
e
ö
a
ö
t
t
a
r
y
n
.
d
e
k
d
a
fı
yok arındı
dir
aya
i
lme
ki
den
dah
gitm yarısın
etra
ekte yrışm
ma
pler sındak de
ünü esinde
ab
am
m
ş
a
e
l
r
ci
d
i
a
ü
b
v
n
r
n
o
l
i
a
e
a
d
c
v
a
e
r
s
in
l
k
e
n
ik
s
k
a
s
ı
o
u
t
ıl
an
ru
ıl ö
lev
a
me
ı’da m ve b arla ar
ayıl ci yüzy
doğ nde iş
üzy
me
ın d
S
l
y
i
.
n
Bat
l
ı
r
a
d
u
i
y
i
e
r
r
e
ğ
in
d
la
la
nc
üzd
kav
lize
ölçe mekte n sekiz
am yarak
ve o okuzu
bir
dea
avr
r
nüm ının
r.
ler
i
o
a
i
k
e
ü
d
e
t
s
d
n
g
e
z
s
r
ı
l
n
m
m
i
ü
a
va
gö
kte
ısın
keli zden o ünüm
sac
ncı
orta i
nu
me
altı iyet alg dir. Kı
g
iyet
in
uğu dönüş
e
n
yü
e
n
ğ
d
o
i
m
y
l
u
e
e
’
ç
e
B
üzd
eli
hr
erç
rem lmekt
rli o miye
ar i
y
a
g
l
h
e
üm
n
ı
n
a
ç
m
k
a
n
ğ
a
e
ı
ü
ı
o
a
T
l
s
ü
m
r
t
g
r
d
a
g
n
a
ö
a
a
i
l
k
en
çin
ag
k od e olm
den
r di
ğin
kli o
ar i
fayd an ço
bir
yüz ının
rd
k bi
a de in süre sa
onl
e
a
u
l
n
n
ı
B
m
s
a
.
m
ıkan .
ı
ş
l
y
t
m
r
ç
e
e
ı
g
ğ
e
u
a
l
O
n
v
r
a
a
d
y
s
v
ö
ir
a
mi
kon
et a
dir.
rtay
akta
ted
t ka
ki d
asın k
miy mahre mekte
nce çıkarm emiye eriyle o ekmek
nm
o
ö
hre
l
u
ç
r
n
a
ü
r
l
ik
er
M
ya
ah
tre
ugü düşün atın ko
nel
şüm
ız g
orta ılan m arame
e, b
am
a yö kânsal
önü
ay
n
d
h
n
m
gör ırıldığı
ı
p
n
l
l
a
a
s
l
l
e
e
a
ta
se
in
d
kul
nm a ve m r taraf
e öz
u an
ent
nliğ
aşın
e
üzd n sağla
ğun
der
ha
da k ince
kt
ğ
a
u
o
i
a
n
m
ı
d
d
ü
D
l
i
s
m
r
o
ın
r.
nm
gün emiyet
şma
ula
adı
am
yete tenilen
um
dir?
onu eden
uyg ılmakt zel yaş yle mi
dur
hr
k
is
r
a
ı
ik
a
l
n
l
m
Ar
ap
de
kıf
etn
ral
aö
eö
in n
y
e
a
v
c
u
b
r
m
n
V
e
t
a
k
i
ni,
e
r
l
l
i
c
e
ı
l
a
i
ü
u
y
a
k
A
d
e
d
k
i
ı
s
;
ı
b
s
l
r
a
e
n
m
em
’da
lgili
ğı y
rı v
fark
hre şünülü ki İsta
enl
bul
ile i
adı
ığı,
mla
a
tan den
düz işte ma
ü
d
m
u
s
d
l
d
l
İ
a
ı
n
ı
ş
ı
m
zy
ğu
ko
de
m
vler
tart
çıka eçteki
ndu ıncı yü ndiğin
geç
.
alı e i
eye
r
t
oru
d
e
l
z
l
rdu
k
ü
o
a
e
s
ü
ı
u
ğ
d
on
sık
tek
inc
ed
rın
etti
i
l
i
n
d
a
’
r
ş
i
l
i
5
n
e
ğ
i
p
7
l
e
n
rl
gru ri üzer
âhi
ık % kıfları
Örn
efte
a
na d
le
klaş
ir D
i
v
a
r
a
a
k
r
y
h
a
t
d
o
e
l’
Ta
rın
yrıc de bu
n
nbu
utla adır. A
ri
İsta uğunu
e
l
t
kon
a
v
k
d
e
l
ıl
e
şma li sıra
ğun
üzy
aya
Türkiy rı
olu
cı y
re
k ço eği ort
la
c
n
ü
a
ı
ü
y
m
t
ır
l
t
h
k
a
rç
bü
Araş Merkezi
tek
on
orta
ı ge
rın
rsek nsanla aşadığ uratlar den
e
d
e
y
r
i
ni
TAM 105
hûc
rde
nev
evle
aya
bir
evle atta bu n sıra
yaş
ı
n
l
i
a
ç
H
ıla
od
ui
dır.
a aç
tek
duğ
akta mekân palı ol
m
çık
ılan dışa ka
lan
kul
u ve
ştuğ
olu
nli
üve
g
a
ah
r.
ni d tedirle
leri
i
k
d
e
n
en
ekm
r ke
0’d
nla
ru ç
198
a
ğ
s
a
o
in
n
d
d
m
e’n
ça i alana
unu Türkiy
dık
s
l
n
i
ı
ı
r
ç
a
İ’ni
tığ
e
kle
red i, TOK
yap
etti
ü
s
u
s
s
i
e
c
h
d n
u
en
l
im
erin entse
Kuy ar geç /değiş
z
a
ü
n
k
r
d
ü
a
e
a
l
Tu
v
k
m
u
a
i
üşü
duğ
lam ldiğin
üne
ştur
bug ığı dön i uygu
iri
u
l
d
o
ğ
n
le
ad
di
et
irde
yaş kleştir ıl şekil
miy
şeh
s
e
n
hre
i
a
ç
,
a
r
r
ı
n
n
l
ge
Ar
ı bi
ir m
leri
nın
hızl te
te b eleyen ayat
roje edir.
asa
e
k
y
p
i
y
e
i
p
ç
ç
c
h
ürk
kte
şüm emekt
ger
üre
u in ir özel
ölçe
önü
de T e bu s yük
eler rusun
el
l
t
d
b
n
c
i
i
e
s
e
n
s
.
v
ü
m
e
r
ec
alı
yi i
dir
, so
kür
öne
aşa e çok b m
sad
Kap midir
etki
ekte rlikte
yın
r
un
01 d üreci y
m
a
e
l
i
r
, ta
0
i
m
z
o
b
ü
2
u
b
uc
kü
es
ri s
uru
80ile
ını,
y
tale
a
e
d
9
i
l
ğ
m
u
i
ı
1
m
ş
a
l
K
ede
o
ad
lle
r.
kim yük
ini
nd
ülk
şta
era
irili
olm rektiğ
biri
aslı
n
a
ü
b
rak
i
ç
i
e
b
u
b
l
e
r
y
l
m
e
l ola -içi
um
bu
ta g t siste
e
nde u kişile
sı g
n
rma
a
i
g
l
a
e
a
y
dur
t
n
e
s
e
m
nt
İs
ha
b
e
lis
in
alın şme v
nde tini, ke nı
iler ayınca terler.
eler kapita
j
ş
ü
i
o
n
ele
k
e
r
ll
p
ir
ası
iye
rlı
nö
aşl
k is
ese
ak b
sını
cud ın olm arın
sını
r
ye b yırma lanına
v
a
a
k
a
l
e
Kür
e
l
z
o
o
n
a
a
km
olm
azl
et ç
n fa
ın m
ları
dan konut
biri
ugü
serv
âkim ndular k alan
şınm emde
b
a
um
h
rda
l
t
n
n
e
a
i
a
p
l
i
l
n
llu
ko
to
ek
dön
let
ud
sı i
ora
ksu
ece
oğr
rini
dev mama
tind ır. Bu erini
g
o
e
d
e
y
a
l
i
y
.
r
l
e
i
d
l
e
ır
ada
lk
ol
on
tad
riyl
ken
roje ağlam
ktad aşanan
form u mü lamak
p
en s üdahil i birbi
a
d
’
s
m
m
0
y
s
ü
am
ık
zı
ra
195
nüş nut ar
nde
an m gelme taya ç
ve k ığını sı
tır.
r
leri
, dö
rud
e
o
l
İ
l
e
o
ı
üm
ğ
k
a
a
g
K
l
mış
n
o
k
l
ı
e
z
h
a
a
O
d
r
ö
v
a
l
r
nüş
a
i
f
T
b
m
l
a
e
k
ö
ı
l
h
i
a
k
l
n
d
d
a
o
y
a
k
a
e
m
l
d
y
n
la
o
u
ar
ar
m
mü
leşe
klı a
ın f
nul
kur kleştir rıyı sağ
kon at
ılın
rçek r. Biny
i ko ünyan nin far adır. E
e
l
a
a
e
i
ş
ç
ş
g
g
r
a
l
n
i
ı
i
e
i
t
a
d
b
m
r
g
d
k
d
e
a
e
ı
e
l
n
a
l
d
sın
rk
’de
riz
kiy
lerd
nile
şam
istih yı
nra k ve fa ürkiye
Tür rnlik k
ir
iste
a
a ya dönem rerek
i so
d
ü
z
T
e
m
i
a
an b
y
r
d
i
z
a
r
ç
i
l
ü
u
k
d
a
t
r
a
b
ğ
k
a
n
1
r
mo
i
ü
h
n
n
b
n
tle
ldu
200 k daha
ün
ir ra
rap
leşe ın önü OKİ’ni rlikte
no
eke
ço
çek
bug
ları
i
har omik b r tür se
T
r
n
e
a
ı
e
a
s
k
y
i
g
e
a
m
a
il b
al
bi
da
on
anm li olar
m
l
k
n
n
iyas
hale
ı
ı
k
ü
e
u
dar
ş
r
p
p
ş
ve
ya
ba
lik
üda
rü
nü
um nce fa
e
a
r
ö
n
ö
t
m
c
t
u
e
d
k
n
k
e
d
i
id
v
n
Ö
se
ma
Bu
eter
yen ardır.
leşe
miş Emlak
ı aç
dır. u ise y
t
etil
çek
a
l
r
h
t
ş
n
e
e
alan
i
a
k
a
s
g
l
ğ
a
un
tı
a
an
gen
de i işme
lam şturdu .
apa Fonun rum
sınd alanı
ğin
ı
K
l
i
sağ
.
e
p
r
u
d
r
i
l
g
u
t
n
ya
d
ıştı
si o
hale
onu lır ve k
hrin ı
cele
ekte
ari
etki
üda artırılm plu K
. Şe
tı
r
e in
em
r
a
a
m
i
k id
d
l
k
m
o
a
d
ı
n
a
l
r
i
r
e
T
i
le
a
ğ
i
a
m
n
ğ
e
l
i
e
r
n
d
e
e
v
ç
s
e
fi
ara
l ölç
ağla eçler
nye
klı d
hird
aat
ının
nbu ha far ük inş
kas OKİ bü nlığa b
n
e şe
s
a
n
i
sür
a
n
ı
a
İsta
a
y
B
atik ılır.
rı T aşbak
rum lgili al
r
m d ini bü
a
u
k
l
u
ı
d
ç
r
o
b
u
nir
lış
ür
er
dığ
du
le i
ara
dan ında b
e ça üzenle
ma
yüll tedir. B şehir i
l
y
u
a
r
o
e
ğ
l
d
as
.
hi
ilm
tem
ek
do
ığı
rın
e
den rtulur
nm
çek
üda
nla
rlem
ımc temi v
eni
pıla üzeye
u
y
t
a
beli an insa udan m e katıl
o
ü
y
s
i
r
e
s
d
ın
nı
ğr
ay
ektö meller
ari
aat
ılar
ta v
t ala
yaş
asg
nıc
e
a do rmak cut inş
lık s
e
ı
t
r
a
n
k
l
c
a
e
l
l
e
a
t
m
u
u
k
v
ir
ğ
ar
ar
ağla
Me
de k ını bel
nh
kar leri do
Ban
ehir
ha s imleri
dir. mlerin
r
ç
a
e
a
e
t
l
d
ükş lik ile
r
t
k
k
y
ı
e
e
e
e
a
ü
r
t
l
v
sü
d
n
e
z
b
a
m
n
l
fa
yö
te
işik
yö
ve
elle
i olm daha
lı si
ım
erel tilmiş
değ
ğe
b
a
p
i
Y
eng
ü
n
l
p
a
h
e
a
l
ük
Ka
ec
e
ut y
işle
z sa
apı
tti.
sür
büy
Türkiy rı
gen
kon nce sö
da y
elir
bu
n
aki
n
la
ı
b
ı
a
i
d
r
n
s
m
i
ı
r
a
ır
n
r
a
t
l
ı
in
la
Araş Merkezi
yas
yete
san
fark
ktiğ
san
m
ere
elir ayan in
, in
u
ı
g
g
l
r
ı
i
r
r
u
k
A
a
la
aş
rd
TAM
lma
sınd
de y şen bi r farkı
katı lar ara siteler
i
e
l
k
Gel
n
çe
o
dır.
ger
insa olarak
a
6
e
t
l
i
k
0
1
a
sı
lı
algı
çıkm
bağ
ıza
nlik
e
m
v
ı
gü
arş
ak k
olar
şu
om
na k etkisi
o
i
ın
kân rindek tadır.
me
e
k
r
z
i
b
ma
rü
ece
mle açıklan
i
r
sad
i
n
a
n
b
l
â
ı
e
p
ek
yer
lind
. Ya
şek beple m elerin
ı
iştir
m
l
l
n
Ayn
e
a
i
s
s
ne
dir.
iştir eoliber artık
Bu
l
e
di
i
ğ
d
ğ
n
e
ke
de
rin
de
rn
.
r
ar d
e
n
l
r
a
e
i
e
z
i
r
l
r
s
d
ı
ü
d
e
ey
de
e ka i görün mekte
i sın
nel
ığı ş
nes kilerin .
idar r her n
ib
tir
ald
a
e
g
k
t
d
r
ı
e
ş
ı
e
k
i
n
l
r
s
l
i
a
il
tı
ız
m
ydi
ge
birl
zam ındaki
r şe
ve h
üşü ir uzan rmayı
i
n
u
b
ö
ğ
i
b
d
ğ
u
lar
ştı
bu
old
irdi umları hçiler
ve
ara
arın
r
alla
end
nle
ş
erin er ülke ümler
ikal vrams
l
l
t
l
t
i
i
l
tari
e
k
ere
olu
ı
in
ş
e
a
v
l
h
m
c
po
ş
k
ü
l
a
ı
k
ü
ehr
sa
n
ns
ön
rlı
n
dığ
i bir lü hük
apı
ıp ş
ış d
ekâ
nde ere ağı
ana
lan
y
y
i
ş
e
ç
r
a
yen
ç
m
M
n
a
l
a
d
e
ı
ü
e
y
z
e
lm
kl
at g nın am de yap
eley nun ü
el a ekân
u an ümle n
nlü
Fak
inc
o
le ş
zgü ar gibi
kil
ş
ı
m
ma
p
ö
e
lar
ü
n
e
n
ş
l
e
ı
â
n
b
rv
ek
ere
olay
lcıl
a
y
l
kalk
a
e bu . Bu se i bir dö
z
m
ş
,
s
ı
d
ı
ı
s
n
p
m
m
em
rke
dir
ır.
aki
lam
u ya ini yaz n bağı
dön
işle
ekte
vard
e İs
sınd lar
um
r
i
e
r
a
n
m
e
s
r
l
d
l
u
i
n
i
a
ü
d
ri
ilg
rı
am
eçte
raf
irin
gör
ise
likle kla bir
sür
ir b r.
yılla î progr irerek
yog
k
i
i
b
e
0
b
h
ı
ç
i
ı
1
u
r
şt
ik
20
ger
anl
oto mların ışlardı
ır. B e
a ta
tist
elle
a
90tad
slüm
lınd
m
v
ista le görs
şu
k
ul’d
l
i 19
s
a
u
a
ü
k
b
ü
a
l
a
Mü
c
a
n
r
o
ele
e
l’d
urm , iş gü
sta
şüm eller i
ığın
üle
t
k
İ
u
l
t
ş
ü
r
a
b
a
ind
n
u
r
n
a
n
d
diğ
ola
örü den ol
göç
lınd ların v
n
l
,
İsta nsal dö el mo
s
e
a
a
l
sini
s
n
ns
ç,
ni
itim ı ince
kâ
ndi
ekâ
ekâ
atik
i ye nin eğ
ven
e
r
me
k
n
ü
m
a
m
M
i
l
r
e
G
n
’
n
ış
at
rat
dile
ekâ
k
ışm
kiye
i ala
ve m n Mu
ken
ayr
Tür arı gib ısaca m
uku
k
h
a
a
t
m
r
n
l
a
u
K
ç
la
gili
ve
şa
anl
dur
onu ktadır.
olu
tur
le il
ce o .
nde
i
s
i
en
k
n
e
r
ı
.
t
o
s
ü
e
r
m
k
di
ay
rind
ma
ma
iml
eçi
irli
e
e
düş t çeker
ş
t
k
r
s
m
z
a
b
ı
ı
i
k
l
ş
r
ü
ç
ı
b
e
ı
la
il
ça
yr
n
ya
ka
tme
rın
ram
ora
al a
tler
ütü
şum
dik
orta en üre
okt
i ku uramla etmek
olu
âns enin b
evle
k
d
l
k
i
d
d
a
e
i
k
n
s
k
o
ns
yen
test
ey’i irilen k
de m um ül
Ulu
ltın
arı
ekâ
ını
arv
r
hA
ım
min
rarl
ünü malar
şt
l
H
u
i
a
e
a
ğ
l
k
r
t
d
d
k
r
a
e
ü
s
i
r
ı
a
y
g
m
d
a
i
v
si
l
a
F
n
a
E
n
e
b
t
u
.
y
r
g
ını
k D kelerd ıl görü
ea
nır
uki
uo
İ uy
rak
alar u
ara
a
l
K
l
s
l
huk uygula ününd urum
m
a
ü
o
a
O
o
a
d
uğ
iT
aş
en
k
sal
lar
üt
miş
rd
old
dak
erd
um
’
l
eliş
p
orta ülke b lişik bi mekân lı alan ır. Bu
ş
l
i
e
g
u
u
k
h
l
l
b
a
o
ip
çe
fark
tad
er ü , İstan
in s
kuk
nın
sah amak
diğ
Hu
nda çıkmak niyet
ları
la
Kİ’n ttı.
ı
.
a
y
l
r
ğ
ı
O
ı
ı
u
c
m
T
a
d
a
il
la
,
k
a
la
uyg
ktad
am
n
aşla
dah
hak
rtay
ygu munda ğını an
rma eye b
ana
uu
ı
er o eşitlik, n içine ır.
l
u
b
d
n
n
e
çıka
day t
m
m
l
i
a
u
v
i
d
l
l
,
e
s
ü
i
l
c
t
a
y
r
i
ji
le
re
u
kt
ku
ün
ge
diğ
evc
ada
tolo
a sü
düş eğişik
asıl
şma n en
işle
ikle mlar d eç olu
rı n
a
r on ikler m ânlar
l
i
d
l
a
y
l
b
e
a
k
ç
ş
r
n
a
it
e
ço
ara
a öz
imk
avr
e ya
r sü
kso
pol
yed
tad
-Sa nomir bi
tif k
yük
lged ği sevi
o
o
k
ü
l
l
ö
z
e
nok
g
b
j
a
b
i
b
r,
n
o
yl
ko
ns
ce
An
i sü
el e ıklarke litikala
ekâ
e ha zmeti,
bile
s
a
t
d
m
gib
ş
n
n
i
o
i
e
la
ri
ke
u aç
up
ind
ldiğ amu h
mik
iyse
ın u
mle
edi
rum tadır. B ekono
san r seçim ı sürec
üşü
u
rk
n
i
a
n
i
d
b
ö
t
k
i
l
o
d
as
Ye
olm
ma
Adi
üsa
akr
itik
tir.
rılm etkin
sel
sun ikle m
pol
u
r-i m izmet allaştı
e
e
y
ent
B
v
l
n
a
.
i
k
i
e
h
r
r
g
ı
s
r
i
c
e
e
c
e
n
ı
v
d
n
l
m
y
g
ö
ra
ula
kte
ışı
lan
şüm
ekte
r.
sun mın ku t aray lenme
baş
önü eştirm
edi
n
t
e
d
ı
ı
ş
l
l
k
i
r
ı
a
l
e
d
la
rak
dağ
çek
ir a
ram ar gitm
ına
ger
le b
e
d
e al muş ku
a
l
k
e
böy
Türkiy rı
ıla
ul
rak
la
y
mu
r
a
a
z
l
u
m
u
r
ır
ü
o
t
k
y
lı
du
Araş Merkezi
ise
ede
ark
ncu
çev
ok f
r ne eyin
uzu
ç
e
k
çer
h
e
o
,
ş
d
is
TAM 107
kân
on
ilen
ise
ımı
ise
tan dir. Me n den asyon
n
ı
o
l
kân mekte
oro
lasy
Me
oro . Oto-k
bil
k
a
l
o
ı
r
yap nsal ot lmıştı
ı
kâ
yap
me
den
n
ü
tür
r
mla
nla
a
k
i
n
eğiş anın e
s
en d
ak
n
k
i
r
i
olar
çte
dil
i
e
e
s
e
r
i
a
r
ü
s
ind
nş
bi
v iç
. Bu ından
de i
r
r
e
i
e
t
e
l
ş
l
l
r
i
i
r
p
şek klenm
ıkla
ebe tan, bi larak
ı
ü
i tan r. Bu s
l
s
y
z
n
uo
i
a
d
i ya bir olg
ve g aktadı
n
i
n
r
ı
erle i olan
yak
ıkm
r
değ
ya ç
liğ
lıkla
orta anların ın kim .
rklı
r
a
r
y
ı
f
a
a
l
ı
d
ğ
i
li
yaş
a on
da
akta
ırdı
diğ
em
ktad a çıkm
len
rınd sine ya ar ön
z
o
a
i
n
b
d
n
i
ız
e
leri
etic cak ka
ind
şım
rın
yes
kar
a
yön
şüm
y
n
nla dır
ü
n
a
i
ü
a
n
r
r
y
b
ö
m
i
h
a
,
a
d
b
r
e
ş
.
l
i
ı
ş
ır
k
ya
bu
alan
te
ün
Şeh iyle o
lar
bıra içinde
ktad
reç
bir
özg
a
n
ü
ı
e
a
b
a
r
s
â
n
e
m
a
d
n
k
kl
ifad
an
ir,
arı
kli
de
sın
r ol
seb
me
şan
ratl ır. Şeh şturdu anlam üvenli
eni
nla
nra
a
k
y
â
o
y
ı
o
k
s
r
s
u
ı
u
d
g
r
ü
l
0
i
u
b
p
n
e
0
b
o
me
b
tl
k
kâ
20
r ve ü ve ya iş ve b ş
ğı,
me
üyle hareke
lara
kiye amıştı
adı diği
u
ol
bir
şm
n o tünlüğ
r
i
m
m
l
n
ü
l
ğ
Tür
ş
t
n
a
o
e
u
i
a
d
p
ü
rt
bü
me
ad
let
eç y
aye ne otu değişim ri
bir
an b u nokt
i olu ip öde
dev
l
r
m
sür
a
e
e
r
l
e
i
y
r
dir.
u
B
eğ
eçl
zer
elik
ş, se
l bi
öde mekte
ve b tedir.
in d
sür
r
u
önc lanmı antık ü lumsa
u
h
n
c
k
k
m
e
e
ş
cu
re
işi
nu
ım
n
etm in bir
bor
ı ge
ir m rak top u değ imi so
tan
ede
hre anmas
er
B
mb
k
a
l
i
e
e
.
i
l
e
ş
ş
r
r
s
am
o
t
i
i
i
i
ı
ve
i
v
l
t
ğ
b
s
ğ
u
e
ş
r
e
p
e
ı
i
c
e
a
d
d
a
d
nd
ay
şm
le
ev
un
ml
ler
nın
i
a
e
c
z
l
n
u
â
l
ı
m
l
i
r
r
o
r
r
k
k
n
u
la
k
yo
se
nı
nk
me
ve s i gerçe
ar.
oru
er,
ları
şırı
uşa , kent
dırl
ın s görüşl
ec
oru
a
r
de a dır. Ol
s
t
u
a
l
k
ş
m
ı
sür
ı
a
c
l
lu
iz
1
ram
ital
ılım
akta kurtu
fark
ağa
ğlar
Kat amda
kap
da a ni topr
ıkm
ri
A
u
ç
n
e
.
i
l
ı
b
u
a
s
r
p
t
y
i
n
g
ri
ıld
te
faka
pro ar yap
ü
orta ye sah izasyo
yele
hirö
a
l
n
ma ktadır; . Çünk
e
ı
r
a
k
m
Ş
e
g
t
r
s
r
a
ır
se
ka
e
ri
no
km
ple
ktad akta v
ide
n çı
ahi
ma
e
s
r
m
yen
ı
l
d
e
ı
k
z
d
y
a
ap
kri
ma
yar
arın
le y
rek
Ser
atla
de b ileri i
p
eye
n
l
i
n
t
s
d
i
i
e
gü
sab ki içer
a kr
bir
n
is
ank alonu
r
b
r.
a
ı
r
ana
d
la
ib
tad
yaş
d
m
k
ı
e
a
r
a
r
ı
d
’
k
m
yat
bu
bul
r
ğur
şan
stan ellikle lerinde
i do
İ
r
e
e
l
olu
t
z
z
ç
i
ö
er
r
e
r
p
r
ik
ze
çe
sü
k
yen
ası
ben ehrin
r
mla
e
n
e
d
ve
le ş
0 so üreci
r
k
0
i
a
l
l
0
l
s
2
ye
ze
ım
arın
işim
rma
r. Ö k yatır
ı se an paz
değ aktadı
r
ü
ı
2012
rkun
y
ş
bü
ir.
m
Aralık
if So
si a
luş
d
l
e
i
5
e
o
E
1
d
s
ı
:
taşı kleşen
s
in
şm
iye
ge
rme
n
ürk
geli z sonra göster r içeris
çe
rlendi
e
T
e
l
n
ğ
i
ı
nda
ı
e
f
ger
i
D
r
n
ak
la
kr
rafı
bir
nla
ası
V
n
a
e
o
s
t
n
t
f
o
v
ı
a
f
i
a
n
ez
piy minin
rı
asın olduğu ından
erk
e Sa
ı
sım
akla
ki
ış
m v aları M temalı
i
anl
l
i
biri na yan i sahip endi d u kayn
B
ar
d
rm
Osm rlik,
k
l
.
ı
“
m
kâ
r
n
ğ
t
e
ı
i
a
e
ş
e
A
v
d
k
e
lk
m
Ara
ye k ktadır
aye
tesi
ğin
in i
akta
yon
ma
ir Ö
rne
isin
Mis ”
aşm ük serm u
ö
z
h
i
i
Ser aşama
a
e
e
d
z
Ş
d
i
r
d
r
n
le
y
ğin a ve kr in büy
bun
elle
ğu’
işki
de
kriz klendi
pan ratorlu
i de
kt
r, İl arihin
r
rin
a
a
e
l
e
e
f
l
m
t
i
s
t
a
m
s
a
z
n
l
p
e
u
2
a
a
r
d
1
n
u
ar
ını
tr
İm
rah
ekâ
r, K ralık 20 kanlığ
i, fe hazine O’lara
e
M
l
b
i
:
i
ş
ş
e
g
Y
Ki
15 A ldi. Ba
İ ve
leşm nda
ve G
e
i
ıyla
eril
ı
TOK lerine
Türkiy rı
d
t
s
a
ştir
S
.
a
r
ı
ip
şm
mala
ekle
ısı
me
u
ş
ç
g
l
r
e
ktad
n
l
sah
AraştırMerkezi
a
e
a
g
ko
ite
lam
nun
nen
mli
, “S
açık
ve o ca işle
ver arı” isi
l
v
A
e
TAM
sal
rzl
nu
yun
ı
Kök am Ta onusu rih bo e farkl
ş
k
a
d
a
t
r
,
m
ve Y ı sitele
i. Ev
öne
108
al
şled e her d
i
n
kap
e
uş v
rind
üze nu olm
ko
bir
anlı
m
s
O
da
n
’
u
rluğ işiler,
o
t
a
ar
r
:K
İmp nerlik lişkile
,İ
yo
Mis rumlar
Ku
tain
ak
an S şturac
d
n
ı
f
u
di.
l
a
o
ster
tar
ni
i
ö
r
l
g
e
e
l
t
m
ek
izvi
n te ini örn
ıl
de C tesi’ni
s
e
r
üzy
e
g
l
y
i
m
ö
s
l
u
i
arla
r
b
c
e
ı
s ed kuzun
t çık etler
i
ayn h Üniv
s
s
i
l
e
l
ya
nt
p
do
Dev
per
Jose ünunu er, on
ur.
em
d
f
tte
e
b
l
l
u
e
a
i
ü
nus
aliy nci
dar nla ber yetleri
o
a
f
k
r
z
u
ali
Biri
i sö
one
Bun ner fa
ilişk e misy arında
r
leri
i
o
y
b
l
da
kild oprak
etim eri
mis
de
e
n
a
l
ş
ö
d
e
y
n
n
ıt
hl
sın
oğu smanl
ı pa
yşe
nda 13 tari
ara
ri y
ma
ptığ n ve A
e
9
O
l
a
a
1
ı
e
y
d
r
ı
n
la
nsız ar.
01
’ın
önc
oğa
anl
Fra
. 19
duk şı sonu
k
r
m
i
kan t Ali D
n
r
s
e
k
i
u
ü
r
e
d
a
a çı
e
G
le
e
eO
nd
bul
Sav
i
atın
afa
lerl
hm
büs
iyet
eti’
k
a
l
S
ğ
e
l
b
i
y
i
a
v
l
e
tkis
h
k
a
n
M
e
ş
i
b
f
ra
se
Dü
ın e
ıD
l
tlu, uğu te yoner
a te
e
y
n
’
y
Em
n
u
e
ı
a
a
ed
lar
m
do v
is
il M
nd
Osm ısı ner
cak
ran
kur
am
a
a
o
l
Şam nun su
d
d
L
A
n
n
sın
de
say
ni
n
ğu’
u’
.
lına
ara
en
hin
ubi
leri
nın
Aks ratorlu alındı
en a
ğin oner
tari
o-T
ner
d
ları
e
l
r
d
5
o
d
a
a
e
u
y
7
n
l
8
a
is
ne
sy
ok
na
ker
İmp k altın
Lor
ir. 1
zeri
km
ları nın mi
ban
da,
icid
toli
si ü
ma
rce
n
a
ı
k
taya
e
a
ş
r
e
e
s
ı
e
t
l
K
u
a
m
m
B
a or
u.
de
at ç
van enme
i ça
itik
d
l
d
k
n
e
k
n
r
i
k
o
ı
a
L
i
ğ
u
t
p
i
li
d
k
as
nlı
de d i isiml
aye rinde d ransa
ın ö
Teb atorlu
ti ar
sma ikten
n
e
m
l
i
a
O
n
v
ı
r
r
F
e
h
i
e
s
a
z
,
in
tt
nce
Tub ktar pa anlı D
si ü
tika
imp Mutlu
rler ispat e
ile
i
etki le, ilk ö ye poli istan,
nke
m
il
ı
m
s
a
e
n
r
ları
m
b
ı
n
O
i
r
i
a
.
r
,
y
a
b
r
i
r
a
e
a
k
Şa
ı
l
s
e
m
ı
c
v
t
m
l
l
r
k
e
i
a
z
l
ış
u
lı
nsa
iyet n ifad
aşv
an h rya-M ulanm ı
işga
şma e haklı
Fra
faal
lan
nla
ı’nı
tu
nu
ne b
g
n
d
u
a
’
i
s
s
nlı
y
a
t
g
n
a
u
l
u
n
a
i
l
e
u
y
a
d
t
v
ler
ıka
sm
et
iA
üm
e
l
ç
y
Mu ndan u sya, A fından
l
O
k
i
i
l
bul
m
ü
k
d
faa
fı
zh
p
i ka
Mi
ere
ra
hke
Ru
ı
a
a
u
s
n
a
a
d
a
r
i
a
r
t
d
e
s
n
r
a
r
g
m
t
e
n
an;
le
ra
li
an
sın
nya
han
a so
ra F tür. Fr
stek açısınd
ara
etki uriye,
i
a
ma
n
r
l
i
b
n
o
e
k
A
ı
l
e
s
dah
r
a
i
S
e
üş
an
ner
in,
lard liyetler
akla
üm
in
ya v
isyo kımınd . Mers
İtal
büy ve alac lı konu
a
ilist t
an
m
a
F
n
f
k
r
,
a
i
u
i
esi
p
ol
itim da bul
dör
miş ne fark
uk b erlerid , Hale
t
ğ
l
etm
Kat
n
e
E
n
p
u
.
’
i
u
r
n
e
r
i
ğ
n
i
l
ı
ı
t
ğ
o
ta
le
m
ttiğ
yo
lış
r,
alt
rlu
ni
ve y ız mis
l, İz
itle
esi
ato
Dev eye ça
sını n zikre
r
v
y
u
a
z
a
a
leri
b
i
m
s
p
k
n
C
n
irm
him tanın
’nu
ste
z
t
i
ı
t
u
n
Fra an, İsta zere im steren
s
l
z
ı
e
t
r
ı
n
s
u
n
na
e
a’n
ü
ö
n
Fra
sme ıdır. M in Fran dan so
ans
esin
e
r
Lüb olmak aliyet g u’nda
r
F
m
s
l
n
a
ın
etin
fa
edi
ta
okt
, bu
llar
ini
rluğ
baş nında
hiss eler,
küm il eder
oku nüm n
ato
kler
ü
e
e
r
e
h
d
t
d
a
a
s
ı
k
n
n
p
ö
i
y
m
,
i’
d
anl
bir
l teş rtarak
isha
ı İm
biçi
teb
bir
rika
ler
e
anl
Osm i emsa
end e Mek
me
nci
ğun
ka
e
h
m
A
e
ı
r
o
s
r
,
ü
er d
ç
s
e
y
l
r
ğ
y
O
üz
rle
aö
r. M Harbi
vlet
cu
tme ler kriz
e
nin
y
i
a
e
e
n
’
d
l
s
i
l
d
r
i
a
u
g
u
u
e
ns
uz
etk
vlet oluna
iğer
kab
k ol
er.
bi v
Fra
dok
y
k de
aya
ibi d sını ist
ü
g
e
ekte lması, lar on
a
y
a
c
ön
m
M
ü
d
a
ız
e
ir
b
e
u
s
ny
ınm
ans
biy
hm
ma
kut i husu
n’ın
l ett
tan
i Fr
Tıb
e Al
n
oğa nda
ir. A
abu
ca o
k
b
ı
n
v
i
k
’
d
z
a
D
ı
e
t
g
e
e
i
s
r
l
’
ım
n
kt
si
uk
ilte
resm
et A orluğu
me
me
Fra
Han
torl
İng
hm
eril
t
ının
ara ık getir
iye
e
a
rine
l
d
r
n
p
r
e
a
i
n
A
l
l
M
a
l
t
p
gö
ye
ist
isin r.
ku
a im açıkl
ma
m
l
i
t
k
l
o
İ
d
e
t
l
a
a
ı
ı
l
n
e
y
fa
a
n
ıF
ili
ne
ız
yüz
ci p
sma erlerin i iki
yeti nın kız Frans dirileb r
İkin i ise O
’
ı
imi
n
e
n
s
a
k
kil
o
e
n
ş
a
t
a
l
y
h
is
lm
liğ
ne
k,
syo
ğer
t Pa
o
i
b
e
a
m
e
e
e
s
,
lılar
e
m
d
t
d
n
a
y
ın
ğan
rika
sta
n
n
Cev n rahib olarak
o
e
e
ı
e
t
l
r
i
D
m
o
la
.
ir
Pr
nı
si
ndı
ve A
cuk ne get
uğu
kızı sterge
akla
zler
uyd
n ço
si
i
i
d
l
ö
d
e
i
n
o
g
i
g
n
m
n
da
bir
ical
eril
p; İ
ete
rum
let r
önd
gru
r.
e
kab
e
r
Dev rına g d’in du gesidi
Türkiy rı
n
aki
i
a
r
la
la
a
d
l
e
k
i
m
t
m
n
u
ır
r
s
t
e
rı
ok
lha
Araş Merkezi
gö
rala da Am n
bir
bdü
a
in a
n
t
r
ı
s
l
II. A ızlığın
e
ı
l
e
et
ot
6y
TAM 109
ats
miy u, 186 riye Pr
dan
rah
dın
r ce
tl
u
r
e
u
S
a
n
M
an
yo
en
Mis t çeken rafınd n hem
ı
a
a
t
n
k
ı
r
dik
erle rulmas
yon
mis ’nin ku
eji
Kol
rin
erle
lere
yon ri bilgi
s
i
m
e
l
cü
ik
rı
ind
nla
i ön
gib
k ed stasyo ına
s
a
r
n
i
a
ğ
so
olaş
yon
laca
Par
ud
mis de açı e,
evi
ğ
L
u
n
l
e
r
v
uğu
ler
d’u
tor
a gö
ara k Boar n nere
turd
n
ş
p
u
u
l
B
m
i
o
ı.
ra
atı
arı
lad
nda onu, B
ana
onl
ı
u
y
y
r
g
s
a
a
r
l
a
d
y
u
k
ş ist
ni v
pra
Mis yonu
e dı erdiği
lı to kiye’si
v
is
n
a
M
z
v
,
ür
sm
gili
iye
rar
T
n
k
O
put
a
İ
r
a
k
n
ce
Tü
’u
Har
lan
rup
n
.
d
a
v
o
r
t
r
r
ö
i
r
A
a
e
u
r
’d
,O
Bo
ezl
ar;
. İlk yükle
t,
onl isyonu isyonu i merk
ner
ledi
ü
y
oka
o
e
s
b
T
i
c
y
s
n
n
b
i
ar
n
M
m
i
i
M
e
e
e
M
e
u
lg
rk
onl
en
rkiy Türkiy tanbu
nuy
asy nda
ilise ety
uru
ind
t
ü
o
t
K
r
s
k
ş
T
(
i
e
s
l
u
ı
u
ci
en
et
ol
ar
dış
ety
oğ
ir, İ
onl
y So h and
rind cemiy y Soci
rını kezler
ve D ri, İzm
asy lunur,
nar
nla
cil
r
r
üze
t
s
r
i
o
a
o
e
s
n
e
i
t
e
i
İ
y
i
n
n
s
s
ı
s
n
m
o
u
is
Br
yo
Kay
ista
anc
ibi
issi
isyo oner b rel
n M iyeti),
mis
Yab ing
yon parta g rir. M
y
s
ch M Londo
e
s
i
ye
m
r
i
v
t
i
e
u
m
m
o
te
C
Is
ib
iliz
Ch
i),
gös
ya,
rom
ner
ikan niler g rilir.
İng
k
n
P
o
r
(
iyet
ı
l
o
y
e
r
r
y
s
m
K
e
i
te
fo
aa
et
ra
va
Am
Ce
atb
Erm et gös
ra M le Soci
iety
rak
ond ma
bir
e
c
m
d
a
L
l
s
k
o
(
n
i
y
e
o
i
a
S
s
v
l
y
a
k
(Lo
Bib
on
Jew lığı Ya
ğlık bilir.
hak onlard ıyla faa
,
eign ), Lond
, sa
the
n
öre
mu
y
a
ğ
a
g
ı
g
s
m
l
n
y
i
ı
a
n
For
a
i
i
atik
t
a
t
’
c
t
t
ra
an
eği
mo
ris
om
opl
ş is
er,
iye
ı
a
l
ı
l
ğ
i
t
A
t
r
r
p
o
d
H
m
a
i
e
y
e
e
t
l
l
D
a
d
iy
Ce
ci
nit
şlık
’in
iyet
evli
bir
sınd çeken u cem n ikin
istia
gör
faal ana ba nning
ğın
i
t
Ara
b
ı
r
l
a
n
r
e
Chr
i
n
k
n
e
a
n
d
l
ç
a
k
dik
yo
nda anan
udi
rd C
test
re ü
ası
lece
’ne
Mis
çısı
Yah
üze Stratfo de Pro anınm
aş
abi
y
eti)
k
n
ri a
y
a
e
e
a
i
l
l
t
i
s
h
e
n
ra,
sin
olm
re’d tanım
Cem ş tari
elçi
ind
son
nda
tice
z
ilte
ı
h
i
e
z
i
n
g
u
l
e
e
r
l
i
n
m
e
n
d
v
ı
u
ı
İ
ta
k
i hı
ht
İng
lin
kur ika ve
alar
g’ a merika
850
tari liyetler d’un
şek
n
1
m
i
ı
u
ş
r
k
s
ı
n
B
l
e
e
a
A
a
r
e
v
r.
aa
ça
Am en ihy
olar
Boa
lu,
wak kım ile sında
na
in f
sıdı
ı
can 50 oku 8
at A
id
illet nokta
rler
yda
a
y
i
e
e
e
i
n
r
a
r
m
u
r
e
s
n
e
m
G
y
le
.B
ş
ye
Am laşık 4 nu, 30
üm
isyo
iyet
ond
artı
rdir
nü
k
o
dön stan m yılında
bir
cem r
‘Sec nmişle liseleri
i
r
asy erel
a ya
d
e
e
le
ki
cid
on
ınd yon ist
rle
rot
914
r
y
e
1
e
.
a
P
s
a
0y
.
i
n
l
d
d
0
r
etki
’
is
rdır
nı
lar
13
ine
rak
syo
em
ş
ere
a
m
r
i
,
ı
p
t
i
v
z
e
l
ğ
4
r
l
o
i
ı va
m
a
t
r
e
a
2
ğ
k
m
z
ı
e
,
ı
b
n
a
i
l
i
l
n
İng
d
c
o
s
i
r
o
g
5
an
an
ci
isy
ko
k ya an, İn n misy
190 cisi
lan
tır.
Osm 0 öğren 209 m 0 sağlı
ise
top pek ço
ft
mış
a
n
a
a
a
,
k
1
ı
l
0
r
i
l
r
d
u
,
r
ğ
0
a
ğe
n
e
ın
r,
sa
on
esi
25.
te t
Am
tlar 0.000 ö erikan
sma
geli
asy
tek
tan
a
t
n
s
O
l
s
r. Ö
s
i
e
e
i
a
l
u
e
k
1
l
d
m
ş
u
ge
9h
nd
dış
en
r, A
r te
l ve
atik
kur sonra
yet
nı,
risi
one 20 oku berabe i gerek
f
lom eri içe
aali
lışa
y
o
f
a
p
s
a
i
i
h
ç
d
n
s
n
1
d
r
l
e
u
m
la
da
k
ve
iyet
iliz
yoğ an Boa ve onu
laşı Bunun
dilm sının
stik
İng
s
cem da en
kre
yak
ic
i
.
n
r
aa
r
loji
n
z
a
ı
ı
o
e
b
r
a
i
d
n
in
ay
tad
iss
lın
ı da d Mat
Am
ı
erik rluğu’
a
k
s
;
k iç
y
M
t
a
a
d
n
m
e
a
r
n
A
iy
şma ni
laya
ato
eign nucu
unm r matb r. Boa
m
a
l
r
ş
r
l
e
a
a
u
o
u
c
b
F
so
du
rme
ne
ına
ye b
İmp en iki
for
ian
esi
isyo a konu tebaas sidir. E rtçe
rme sbyter
ers
em
ter
e
l
n
m
t
s
ş
o
s
i
k
ö
e
i
ı
n
s
g
re
gö
aş
nl
i Kü
em
mis ının ge
ir b
rlık
he P
sma r den
arfl
e
b
t
m
a
h
f
v
O
o
r
i
i
o
C
tler
le
n
la
ak
Kür
nem öntem
sion
r
rme
şma et olar
s
ö
e
ı
a
i
E
l
l
v
a
n
e
i
M
y
ç
a
n
iy
n
n
li
ev
me
istiy a gele
cem Foreig
etki Türkç
l
Hır
k Er
bir
y
a
i
f
r
ı
l
r
e
f
o
c
a
r
ğ
a
s
i
n
rd
.
ha
r ba
ür.
ve d ma am slüma
şılır
Boa
y
cille a çalı
udi
ü
ch’d
a
r
n
h
olu
y
İ
l
M
a
u
ı
y
a
en
nad
Ch
abu
n, Y tanlığ
m
d
A
k
ş
a
an
e
ı
e
a
is
ul
çm
erik
cın
slüm Protes
u
ksu
Am
k ge n inan
b
A
Mü
o
a
i
a
e
e
ç
d
k
v
e
e
Ayş fyasın
sınd nerler otesta
mış eplerd
Türkiy rı
ara
vra
ra
yo
Pr
h
la
a
s
a
;
z
i
k
n
m
r
i
e
ır
ı
coğ
t
r
ışt
Araş Merkezi
ünü iğer m
ilk m udile
m
ğ
r
ü
ı
d
şt
ah
üçl
iler
ınla
rini
ve Y inin g
TAM
ayg Ermen
etle
s
y
y
e
i
l
a
Fisk
a
,
d
etm
liny
le fa arasın lgarlar
P
n
,
e
n
a
ned yanlar lar, Bu
Doğ
110
sti
da.
um
n
R
ı
Hri
,
s
e
ara
llikl
iler
öze
run
a
ve M
iyat
loji
İlah
z
Teo
ı
ş
K
a
p
ar
nte
,M
eji,
lu, A Okulu
u
Kol
k
z
t
ı
O
Kız e
a
i
K
j
y
olo
kan
ahi
ırat
i
l
e
F
r
İ
rı v
T
,
e
i
mla
Am
put erzifon Kolej
r
u
y
r
a
ö
H
ku
tk
ek
lu, M
Erk
avu eğitim
Arn
Oku , Fırat
,
n
i
a
j
le
lu
rik
z Ko lı Ame ar.
Oku
lki
ş Kı
k
a
r
r
an i
çık
a
f
d
a
r
i
y
Ma
ib
ta
ula slim
n
eji g lleri or
sor
ü
leri
Kol
i
len
d
e
e
i
g
yrim şünce mda,
v
ğ
i
a
m
ı
n
i
g
r
d
t
e
r
i
ü
a
la
d
rd
çla
ve
eğ
bağ
rınd
şıtı
vi
ma
ler
cile
in
ulla nlı kar tlu, bu dünye
rı, a li bilgi
leyi
k
n
a
n
i
l
i
o
r
a
i
a
,
r
e
D
v
u
l
l
g
e
i
l
r
e
i
m
e
M
k,
eğ
ht
yon na Os
i ile
yon
idi.
mu
vi d ğinere
mis
atiğ
mis eje
lgili e uhre
nın
e
ları
i
ı
m
n
k
d
r
e
.
e
a
i
l
l
a
u
t
a
i
u
s
c
o
ll
er
rik
çoc
ası
urd
a si
ğun
ade
ıp k
oku
isel
me
t
ndu ni had
anm lerin s
şlay rinde d ikalı
laşm ında A
l
l
u
a
ı
l
ş
u
b
kka da
r
u
i
a
er
ok
as
ile
ne
n
me
ab
ed
üze
i
i
m
r
o
m
i
d
n
d
y
lar
A
i
ş
E
r
m
l
s
s
i
u
t
tle
ki
en
rin
ku
nın ızlığı,
mi
kon a öğre
leri
r et
liye ilk gel
uo
ları
dile
s
e
e
a
b
ç
u
a
n
,
a
m
m
f
h
s
ı
m
a
le
ini
u
m
na
ağ
am
isyo
oku
ve Y özlem
hus da fikr
ğiti
ları
ar b rda m
e
r
k
n
i
g
a
l
a
n
b
g
r
a
m
p
da
an
u
la
Bu
ıcı
eki
top
var
üslü duğun mensu ında
olay a çarp r gibi m lıların imind
nlı
i
a
M
b
,
l
i
n
r
s
m
e
o
h
ç
a
g
a
s
e
a
n
a
l
e
r
v
r
i
O
,
er
zo
er
ra
Adı
Osm yonu s
ti. D
lim
fı
yon
isel iyanla
nin
çek e Edib üman
sını
u, ik
as
mis
leri oğu kil
s
t
t
n
s
s
e
k
l
a
i
i
d
s
r
A
i
n
hb
H
işm de D
Mü
Hal
syo
ve
rine
eki
. Ru oğu
değ
nan di. Mi
üze venlik lan
u
esin eplerd laştırır
ı
D
v
s
c
i
ı
y
a
a
r
t
i
z
ü
s
e
yı
s
h
a
l
n
m
g
n
z
a
e
l
r
ne
ı
b
,
u
ru
r
ne
oğ
şm
me
ım
al s
alk
an
o
i
o
y
ş
s
t
r
s
y
h
y
t
i
a
e
e
nla
a
s
l
e
u
n
i
y
,u
lm
diğ
rv
syo e
eri
ek
erin en m
k
l
i
o
l
e
r
ı
l
r
t
l
n
r
ö
r
e
i
e
M
a
n
’
s
v
i.
iy
il
eç
de
ag
krit e yakı
da i
e
İnc
faal bata g
sett
cın
l’de ı fark e
sun hem d i
nci
mış Bu
niz
nan en bah
ti
İ
l
u
i
n
r
ı
e
ı
i
e
n
z
d
ğ
n
ı
d
o
a
k
.
a
n
d
k
y
r
d
t
ile
n
a
l
i
s
a
n
ı
d
e
’ a
rl
si
te
l’d
me
ğı
eler
nan bir dill
uya
ston ını
Pro
etki
adı
rleş stanbu
d
l
o
e
n
kilis alara i
ş
i
B
k
i
a
b
ı
r
r
ğ
a
İ
n
b
zl
le
dı
kle
m
ki h
em
yer
nda
atsı etlerin
lan
aa
dog abilece
rah
nda enin h onları ile sağ
atb
ı
y
i
s
n
l
i
m
y
a
r
a
a
a
d
sy
m
le
ar
fa
lik
şı
de
ıl
anl
cek
rleş on ista lgi akı
çin
asın yoner
ene in nas
re i
am
i
bile ya çok
e, s
abe
s
y
l
n
ü
i
a
b
h
s
i
y
m
s
i
y
r
l
i
m
n
r
o
es
ve
tle
bi
e,
nla
er m yapıla
lar
i
enl
ifad faaliye
ısa
ra a cretsiz mıştır.
diğ
luk
ktiğ
’ın
ze
u
nla
ned lerde k
l
l
a
r
n
e
ü
a
ı
p
e
t
a
k
s
ere
k
ı
m
r
o
ğ
n
n
g
a
ğ
t
u
e
i
e
o
o
r
i
a
i
k
g
y
s
a
e
m
D
g
d
o
e
ıl
is
böl
uş v
han
e
bas
nda
etm er ile
rten rda m
nun
ulm ciller
i ve evam
ılığı nluğu
ünd
a
beli
n
l
ğ
ş
i
ı
n
r
erl
r
e
t
re
ö
kur
a
n
e
c
ğu
ın
lan
tk
eİ
ile
yon 870’le
erl
nd
r
o
i
e
s
p
d
b
n
a
r
i
l
r
ç
l
o
i
e
o
e
c
l
t
a
l
k
i
M
y
1
ü
t
t
ü
s
.
e
m
i
r
e
şek
e
r
y
i
l
iy
ti
ü
m
id
lış
iş
ten
eye
ük b lkın b
faal enmiş
, ilk
gen
ilişk ı belir
u ça
düş
rl
retm
si b ebeple
aki
nda
ha
i
n
ı
l
ı
ğ
e
,
d
s
e
ğ
ö
k
n
a
ı
m
b
a
s
a
d
sı
ar
lme
ları
ma
Anc
ara
. Bu a-yazm
rın
a bi
sus
lar
r ol
der
a
u
n
l
m
n
e
a
h
i
nla
m
z
l
n
r
i
a
u
u
m
t
e
k
ya
k
l
r
s
ş
ü
atil
r
o
l
o
e
ne
ot
is
üs
in t
r
o
el te rinde
d
n
M
P
y
g
i
d
s
,
i
r
n
i
e
vle
ya
ar c
e de r günle
an m
ar,
ri e
kad ya gör
orta ar
za
erik ık duy
n
sine
eşle .
i
a
e
’
m
n
P
u
anl
çm
k,
eri
eA
ızl
lar
Aks
lüm niler
a ge tema
lma i istekl
n is rahats
s
baş
t
a
a
a
ü
ç
b
h
tib
rme
ana
çan esi gib
ra M
li ru rından arla ir
son terir. E şıya
z ve
l
Yer
m
ar.
ı
la
l
o
n
l
n
i
r
a
r
a
o
s
d
m
o
u
d
e
ö
ar
af
şm
in
da
ur
asın r baş g karşı k
çalı atlerin
için a başv e din a r.
m
k
k
ı
a
e
l
ç
a
la
kl
ar
n
rın
cem olabilm tırıml
celi ı kurar
nla
oru
li
ma
p
l
r
ile s
r ön
m
a
e
ü
a
e
e
l
l
y
l
g
l
s
n
r
u
ü
ö
en
yük syone
t ok
bir
eş
ile M Türkiye
i bü
mi
rın
n
hiya r diğer
a
a
a
gib
n
l
l
ı
k
l
i
a
i
ai
ku
er
malar
test ek için
Am
AraştırMerkezi
na d çılan o
.
ı
Pro
r
r
ı
p
m
a
i
h
sıd
ull
ştir
in a
,
e sa
ma
yeti ikan ok kler iç
TAM 111
açıl dealler öylece
e
e
r
k
e
d
i
r
B
n
ı
e
m
.
i
r
n
A
e
ç
a
i
y
l
d
a
r
ç
,
a
llik
zla
nla
am
öze inin kı
unu rmeyi
b
r
,
e
i
i
r
t
değ
erle k yetiş
yon
ke
r
e
mis
e
ın v
kad
seyrüsefer
Cleveland, Gönlümün Yeni Hasreti
Alperen Manisaligil
“Eğer burası sizin için ev demekse, evinize hoşgeldiniz” diyordu kaptan pilot,
uçak Cleveland’a inerken. Bu sözlerine
en az dört yıl hoşbulduk diye karşılık
vereceğim. Bu şehre, Case Western Reserve Üniversitesi’nde, örgütsel davranış alanında doktora yapmak üzere göç
ettiğimden beri. Yeni bir ülke, yeni bir
kültür, yeni bir yaşantı biçimi, yeni insanlar ve doktora yolculuğunun ta kendisi ile üzerime yığılan değişimlerin
altından daha iyi bir insan olarak kalkabilmeye çalışıyorum. Söz konusu ABD
olunca, yeni diye saydıklarım ne kadar
öyle olabilir ki diye içimden geçirsem
de, bugüne dek karşılaştıklarım o sıfatın
hakkını verdi. Şimdi sadece bu şehirde
edindiğim izlenimlerin bazılarını paylaşma zamanı.
Cleveland Museum of Art
Cleveland, ABD’de bir şehre büyüklük
atfettiren pek çok şeye sahip: Basketbol, beyzbol, Amerikan futbolu gibi ilgiyle takip edilen spor dallarında mücadele eden takımlar, sanat ve gösteri
merkezleri, festivaller, büyük alışveriş
merkezleri, bütün önde gelen markalar, 72 milletin restoranları, müzeler ve
dahası… Ancak, bunların hepsini zamanında peşinden getiren sanayinin
başka ülkelere kaymasıyla, Cleveland
geçmişteki parıltısını yitirmiş. Hayat
pahalılığı büyük şehirler arasında en
düşük düzeye inmiş. Bütün bunlar bu
şehri doktora yapmak için ideal kılıyor:
Bir şehirde arayacağınız hemen her şeyi
bulabiliyorsunuz, ama çok azı kendinize
“Haydi çıkıp göreyim!” dedirtecek kadar çekici.
seyrüsefer
Bizim üniversitenin kampüsü şehrin içine kurulmuş. University Circle semtinde bulunuyor. Zaten şehirde görülecek
ne varsa ya burada ya da şehir merkezinde toplanmış. Bir davette terasa çıktığımızda göl kenarındaki bu şehrin ne
kadar da yeşil olduğuna daha iyi şahit
oluyorum. Parkların ve yeşilliğin çokluğu şehri aileler için cazip kılıyor. Boston’dayken, MIT mezunu bir hocama
Cleveland’a taşınmanın kendisini nasıl
hissettirdiğini sormuştum. O zamanlar
bebek beklediklerini ve Cleveland’ı
sükuneti, trafiğin olmaması, hayat pahalılığın düşüklüğü ve parklarıyla, yeşilliği
ile aslında ailecek yaşamak için Boston’a
tercih edilir bulduğunu ifade etmişti.
yapacak pek bir şey yok, o yüzden biz
de müziğimizle uğraşıyoruz!” Orkestra,
karşılığında ücret istemediği üyelik aracılığıyla öğrencilere çok uygun fiyatlara
bilet satıyor. Okul da 15 günde bir çekilişle öğrencilere bilet dağıtıyor.
University Circle’ın içinde Little Italy
(Küçük İtalya) mahallesi de yer alıyor.
Adı üstünde, burası lokantaları, bakkalı, fırını, kilisesi, terzisi ile Cleveland’a
göç eden İtalyanların yerleştiği tam bir
İtalyan mahallesi. Ancak günümüzdeki neslin çoğu İtalyanca bilmiyor ya da
Napoli lehçesi konuşuyor. Bazen oradaki
Piestri’s Bakery’e ekmek almak için gidiyorum. Başlarında duran şirin, yaşlı bir
teyze ile birlikte bütün çalışanlar çok se-
Museum of Contemporary Art of Cleveland
Cleveland Museum of Art
University
Circle’da
geçen
sene
Rembrandt’ın sergisinin ABD’de uğradığı sayılı adreslerden olan Cleveland
Museum of Art, sergilerine binasının
bizzat kendisiyle başlayan Museum of
Contemporary Art of Cleveland, dünyanın en iyi üç klasik müzik orkestrasından
biri olan Cleveland orkestrasının (kendilerine sorarsanız dünyanın en iyi klasik müzik orkestrası) sahne aldığı Severance Hall ve Cleveland Botanical Garden yer alıyor. Cleveland Orkestrası’nın
şefine bir röportajda dünyanın en iyi
orkestralarından birisinin bu şehirde
olmasının garip olup olmadığı sorulunca, benim doktora için düşündüklerime
benzer bir yanıt vermiş: “Cleveland’da
vimli ve güleryüzlü görünüyor. Bu kadarcık gözlemle, aslında fırının sahibi olan
amcanın yerel İtalyan mafyasının başı
olduğunu bir hocam söylemese çıkarsayamazdım. Little Italy, İtalyan mafyasının
ABD’de aktif olduğu o eski zamanlardaki
üç önemli merkezi olan New York, Chicago ve Cleveland’da, sonuncusunun konuşlandığı yermiş. Bugün bile, hâlâ bazı
problemlerde “Baba”ya danışılıyormuş.
Cleveland Afrika kökenli Amerikalıların
nüfusunun yoğun olduğu şehirlerden.
Bana etrafı gezdiren, birbirinden farklı
üç Türk arkadaşım da, gezerken geçtiğimiz mahalleleri işte buraya siyahiler
gelmiş ve beyazlar tamamen başka yerlere taşınmış, buraya siyahiler gelmekte
113
seyrüsefer
Presti’s Bakery, Little Italy
114
ve beyazlar kaçıyor, burası hâlâ tamamen beyaz diye anlatıyor. Okul şehrin
içinde olmasına rağmen güvenliği zayıftı. Geçen sene mail kutumuza hava
karardıktan sonra işlenmiş suçlara dair
raporlar geliyordu. Bir hocam bana hava
karardıktan sonra okuldan otoparka yürümesi gerekiyorsa, yüzüklerini ters çevirip öyle yürüdüğünü söylemişti. Neyse
ki, bu sorun ortadan kalkmaya başladı.
Ben okula üç-dört dakika yürüyüş mesafesinde oturuyorum ve geçen sene evimin dibine bir market, karşısına da pek
çok lokanta açıldı. Elhamdülillah. Etrafta
geç saatlere kadar ışık ve insanlar olunca, suç sayısı düştü. Belediye açılan market ve lokantalara sunduğu vergi, kira,
vb. teşviklerin karşılığını bu şekilde de
alıyor.
Şehir merkezi ise bir ölü şehri andırıyor. Sokaklarda gezen insan sayısı çok
az. Aslında ABD’de her şey arabalara
göre yapıldığından kaldırımlar da Türkiye’dekine göre daha dar veya yollar
geniş olduğundan ben öyle algılıyorum.
Alışveriş yapılacak yerler de araba ile
ulaşılabilecek mesafelere taşınmış. Toplu taşıma Amerikan şehirlerindeki stan-
dartlara göre iyi olsa da Boston, New
York ve Chicago seviyesinde değil.
Şehir merkezindeki en bahse değer mekan ise, Rock&Roll Hall of Fame and Museum. Clevelandlılar “Rock ‘n’ Roll”un
kendi şehirlerinde doğduğunu iddia
ediyor. Şehir merkezine NASA müzesini
görmek, bazı evrak işlerini halletmek,
film seyretmek ve şehirlerarası otobüs
seyahati dışında pek gitmedim. Buradaki bir duraktan yola çıkan Megabus
adlı şirket, 1 dolardan başlayan fiyatlarla
şehirlerarası otobüs seferlerine koltuk
satıyor. Buna rağmen çok sayıda koltuğun boş olduğunu görünce şaşırmıştım.
Sonradan öğrendim ki, belli sayıda koltuk 1 dolarmış. Seyahat tarihi henüz kesinleşmemiş bazı uyanıklar, muhtemel
tarihler kaç taneyse o kadar koltuk alıyor; neticede tercih etmedikleri günlere
ait koltuklar boş kalıyormuş. Şehirlerarası otobüsün kalitesi Türkiye’dekilerin
oldukça aşağısında ama idare ediyor.
Otobüs biletini en yüksek fiyattan da alsanız, koltuk numarası yok: Erken gelen,
dilediği koltuğu kapar!
Zamanında sanayi atıklarından doğan
çevre kirliliği öyle bir boyuta varmış ki,
seyrüsefer
Cleveland’ı Toronto’ya bağlayan Erie
Golü’nde yangın çıkmış. Şimdiyse, işletme okulumun danışmanlığını yaptığı bir
proje kapsamında şehri yeşil hale getirmeye çalışıyorlar. Bunun temsili bir ürünü eski bir fabrikayı akvaryuma çevirmeleri. Fabrikaların yerini doğal hayatı
hatırlatan bir mekânın alması, çabalarını
halka duyurmak için iyi bir kanal.
Eğitimi sürdürdüğüm işletme okulu,
Weatherhead School of Management,
örgütsel davranış alanında ün yapmış
bir eğitim kurumu. Dünyanın ilk örgütsel davranış doktora programını açan
bu okul ilgili okul sıralamalarda hep
ilk üçte yer alıyor. Bugüne dek 300’den
fazla doktora mezunu vermiş. Program,
araştırma fonu toplamayı çok iyi beceriyorlar. Bazen bu durum, aklıma Türkiye’deki son seçimde bir partinin gelir
toplamak için sokak adlarını satışa çıkartma vaadini getiriyor.
Okulda hocasından öğrencisine kadar bir çeşitlilik var. Her sene doktora
programına dört öğrenci alıyorlar ve
çok önemsedikleri bir kriter alacakları öğrencinin mevcut çeşitliliği arttırıp
arttıramayacağı. Şu anda programdaki
dört kıtadan, on beş ülkeden ve en az
sekiz dinden fakülte üyesi ve doktora
öğrencisi bulunuyor. MBA programlarına Afrika’dan da öğrenci almaya özen
gösteriyorlar. Adeta ufak bir Birleşmiş
Milletler haline geliyor okul. Zaten Da-
Weatherhead School of Management, Frunk Ghery
işletme alanında teori ve pratiği özgün
şekilde sunarak öğrencilerini bütüncül
yetiştiriyor. ABD’de cesur fikirlerin çıktığı ve radikal bir okul olarak nam salmış.
Frank Gehry’e yaptırdıkları ve 60 milyon dolara mal olan okul binası, Peter B.
Lewis Building, etrafındaki binaların sıradanlığının içinde farklılığı ve yenilikçiliğiyle cesurca yükseliyor. Bu haliyle,
işletme okulunun kimliğini de hakkıyla
yansıtıyor.
Okulun fakülte isminden tutun da, sınıflarına varıncaya kadar akla gelebilecek
pek çok yer bağışçıların adlarını taşıyor.
ABD’deki özel okullar, hele işletme fakülteleri, özellikle mezunlarından bağış
çekip böylelikle okulu yenilemeyi veya
vid Cooperrider gibi hocalar Birleşmiş
Milletler’e danışmanlık da yapıyor. İşletme alanını bilenlerin daha çabuk hatırlayabileceği “Global Compact” ahlâkî
sözleşmesi, kendisinin danışmanlığında
ortaya çıkan bir gelişmeydi.
Okuldaki akademik ortamın özgürlüğü,
fakülte üyeleriyle doktora öğrencilerinin birbirlerine verdikleri destek ve fikir
paylaşımının cıvıl cıvıl olması hayranlık
uyandırıcı. Bunu en iyi anlatan örnek,
ayda en az bir kez tüm doktora öğrencilerinin ve hocaların bir araya geldiği
topluluk seansları. Bu seansların birisinin tipik bir konusu “Pişen Fikirler”: Bir
araştırma fikriniz hangi aşamada olursa
olsun, herkesin huzurunda sunuyor, top-
115
seyrüsefer
116
ladığınız görüşlerle onu ilerletmeye gayret ediyorsunuz. Fikir hırsızlığı, intihal,
akademik kıskançlık gibi tehlikelerin az
olması böyle seansların yapılabilmesini
kolaylaştıran etkenlerden. Beri yandan,
birinci ve ikinci sınıf doktora öğrencileri derslerin çoğunu birlikte alıyor. Okul,
sizi alana, araştırmaya, öğretmenliğe ve
mesleğin diğer gerekliliklerine işbilir
şekilde kademe kademe hazırlıyor. Burada benim için beklenmedik olan bir
şey ise “ÖD (Örgütsel Davranış) Zamanı” diye isimlendirdikleri bir âdet oldu.
Dersler, toplantılar, buluşmalar 10-15
dakika geç başlıyor. Zamana bu kadar
ehemmiyet veren bir medeniyetin eğitim kurumunda bunu beklemezdim, ama
hele departmanın 50. yılını 53. yılda kutladıklarında artık söyleyecek sözüm kalmadı. ÖD zamanı, her şeye sirayet etmiş.
İşletme fakültesi haricinde, okulun tıp
fakültesi de çok meşhur. Özellikle kalp
cerrahisinde dünyanın en iyi hastanelerinden birisi Cleveland’da. Malum, Türkiye, Cleveland ismini eski bir bakanın
tedavi için buradaki hastaneyi tercih
etmesiyle duymuştu. Buraya Türkiye’deki hastanelerden bir veya üç aylığına
gözlemci statüsüyle doktorlar sıklıkla
geliyor. Tıp fakültesinde görev almış bir
Türk doktorun aktardığına göre, buraya
rağbet eden Türkler saydıklarımla sınırlı değil. Türkiye’den pek çok işadamı,
sanatçı, milletvekili ve diğer ünlü kişiler,
haber olmamak ve daha iyi sağlık hizmeti almak için Cleveland’a ayak basıyor. Hastanenin yanı başındaki Intercontinental Hotel çalışanları, orada sinek
avlamıyor.
Yaşı yeten her Clevelandlının başını öne
eğdirecek iki söz var: LeBron James ve
Enron. Birkaç yıldır Miami Heat takımında basketbol oynayan ve geçen sezon
NBA şampiyonluğunu kazanan LeBron
James’in Cleveland Cavaliers’ı bırakıp oraya gitmesi, gitmesinden ziyade
gidiş biçimi Clevelandlıları derinden
yaralamış. Bu arada LeBron James’in
Cleveland’ın Akron bölgesinden olması da bana ilginç gelmişti. 2001 yılında
patlak veren Enron şirketindeki finansal
skandal ise Amerikalıların kapitalist sisteme dönük inançlarını sarsmış, böyle
bir şey nasıl başımıza gelebildi diyorlar.
İşletme okullarında, iş ahlâkı ve maneviyat konularının yoğun şekilde araştırılmaya başlamasının ardında yatan sebeplerden birisi de bu.
Artık maneviyat konusu ABD’deki bir işletme okulunda her an öğrencilerin karşısına çıkabilir, hele Budizm, hatta Şamanizm. Dalai Lama’nın resimleri, Budist
din adamlarının sözleri, Şamanizm’den
ne öğrenebiliriz gibi konular ve diğer
dinlerden öğretiler ders sunumlarında
ve işletme kitaplarında gündeme geliyor. Aslında İslamiyet’in daha çok konuşulması için Batı medeniyeti uygun bir
hal alıyor ama bu konuda çaba göstermek lazım. Mesela, iki sene önce pek
sevmediğim Prag’da –orasının İstiklal
caddesi sayılabilecek– Vaclavske caddesindeki kitapçıları dolaşırken farkettim ki, diğer dinlerin aksine, İslamiyet’i
anlatan bir kitap raflarda yoktu.
ABD’de önceden tahmin etmediğim sayıda dindar insanla karşılaştım. Tanıştığım ve gözlemlediğim insanların tüm
nüfusu temsil etme gücü beni genelleme yapmaktan aciz bıraksa dahi, burada
etkileyici bir çalışma ahlâkı gözlemlediğimi de belirtebilirim. Bunlarla beraber,
ağzımı açık bırakacak noktaya varan bir
karşılıklılık prensibine ve bencilliğe sahipler. Dindarlık meselesine dönersem,
okuldaki, özellikle “duygusal zeka” gibi
daha kısa süreli eğitim programlarında mutlaka birkaç rahip veya hahama
rastladığımı söyleyebilirim. Bunlar haricinde, asistanlığını yaptığım her derste
öğrencilerin en az yüzde 20’si kendilerini ve gelecek hedeflerini anlatan final projelerinde, bağlı oldukları kilise
veya cemaate nasıl katkı yaptıklarını ve
yapmayı hedeflediklerini yazıyor. Hatta
Hristiyanlığın belli bir mezhebinde ra-
seyrüsefer
hibe olan bir öğrenci, durmadan 14 ülkede 87 ruhtan sorumlu olduğunu araya
sıkıştırıyordu. Bir derste kendisinden
aldığım maillerden tipik bir tanesi şöyle: “Sevgili Alperen, Bildiğin üzere ben
14 ülkede 87 ruhtan sorumlu olan filanca mezhebin bir rahibesiyim. Acaba bu
ödevde Times New Roman dışında bir
yazı tipi kullanmamız mümkün mü?” Bu
soruyu “Elbette, en rahat ettiğiniz yazı tipini kullanabilirsiniz” diye yanıtlıyorum.
Dahası, burada kayda değer bir yerel
misyonerlik faaliyeti var. Okuldaki Asyalı sayısı son yıllarda artmış. O kadar
ki, geçen sene Finans yüksek lisansı
programının tamamı Çinli öğrencilerden oluşuyordu. MBA programında ise
ABD’liden çok uluslararası öğrenci var.
İlk başta neden kendi vatandaşlarından
çok diğer ülkelerden insanları eğitiyorlar diye kafama takılmıştı. Bunun
bir açıklaması, böylelikle onlara kendi
değerlerini aşılama fırsatı yakalıyor olmaları. Bu işin vardığı en uç boyut, kendisini Hristiyanlığı seçen öğrencilerde
belli ediyor. Mesela, okulun uluslararası
öğrenciler ofisi, çeşitli etkinliklerini kilise ile kol kola düzenliyor: Yeni gelen
öğrencilere kullanılmış eşya bağışı gibi.
Kilise, dersler kilisede gerçekleştirilmek üzere, yabancı öğrencilere ücretsiz
İngilizce eğitimi veriyor. Kendileri hakkında bir şeyler paylaştıkları projelerini okuduğum Çinli öğrencilerden ikisi,
buraya geldikten sonra Hristiyanlığı
seçtiklerini anlatıyor. Bir başka Koreli
arkadaşım, Facebook’ta Hristiyan olduğunu duyuracak şekilde durumunu
güncelliyor. Bugüne dek bulunduğum
çeşitli ülkelerde karşılaştığım çoğu
Çinli, Çin’den kurtuldum da rahatladım
havasındaydı. İnançlarının samimiyetini
sorgulamak gibi olmasın ama, sanırım
ABD’lileşmeye çalışırken din değiştirmek de bir ölçüde buraya intibaklarını
kolaylaştırıyor.
Bu meselenin bize bakan bir yönü de
var. Yaptığım uçak yolculuklarından bi-
risinde yanıma küçük kızıyla bir hanım
oturuyor. Başka bir şehre aktarma yapacak. Yaşadığı şehirde görüştüğü Türk ailelerin uçak masraflarını bahane ederek
Türkiye’ye gitmediklerini söylüyor. Kendisi ise, gene Türk olan eşinin “Ne gerek
var” türü itirazlarına rağmen, kızını her
sene Türkiye’ye götürdüğünü; şahsen
dini vecibelerini yerine getirmemesine rağmen kızını bilsin diye camileri
gezdirdiğini söylüyor. Tanıdığı, bunu
yapmayan bazı Türk ailelerinin ilkokula
giden çocuklarının, Hristiyan arkadaşlarının anlattıklarından etkilenip “Anne,
baba, biz ne zaman kiliseye gideceğiz?”
diye sorduklarını öğrenmiş. Bir başka
ortamda tanıştığım bir Türk, küçük kızlarının Türkçe bildiğini zannettiklerini
ama işin öyle olmadığını memleketlerine gidince anladıklarını söylüyor. Dahası, bir gün evin içinde korkuyla koşuşturmaya başlamış, “Don’t make him
say amin, don’t make him say amin! (ona
amin dedirtmeyin, ona amin dedirtmeyin!)” diye bağırarak. Meğersem ezan
okunuyormuş ve kız –herhalde ilk defa
duyduğundan– böyle bir tepki vermiş.
Bunları anlatarak dertleştiğim hem Türk
hem de diğer memleketlerden Müslümanlar ise her zaman bana, haklı olarak,
ABD’de bir Müslüman ülkedekinden
bile daha iyi yetişmiş Müslüman gençleri örnek gösterebiliyor. Bazıları ise hicretin kıymetini anlatıyor. Onlar da haklılar, zaten hepimiz “İlim Çin’de dahi olsa
gidip öğreniniz” hadis-i şerifine uyarak
buralara geldik.
Hangi ülkeye gidersem gideyim, tanıştığım, yurtdışına çıkan Türklerde, ister
geri dönsün ister orada kalsın, bir şekilde Türkiye’ye hizmet etme ideali olanların yanı sıra, zaten hep Batı’da yaşamak
istemiş, oraya varınca da gönlündeki
vatana gelmiş havasındakiler de var.
Bir keresinde birisinin “Keşke İngilizce
konuşulan bir ülkede doğmuş olsaydım,
bütün güzel filmler, diziler filan oradan
çıkıyor” demişliği bile var. İşte kültür
117
seyrüsefer
118
ürünleri ile bir milletin gönlü böyle çelinir!
Burada tanıştığım, Hristiyanlıkla Budizm arasında gidip gelen bir yabancı
arkadaşım, bir gün benimle Cuma’ya
gelmek istediğini söylüyor. Bizimle birlikte Cuma namazını da kılıyor. Daha
sonra, oradayken kendisini çok huzurlu
hissettiğini ifade ediyor, ama imamın İngilizcesini anlayamadığını söylüyor. Maalesef ben de anlayamadığımdan sessiz
kalıyorum. Evine misafir olduğumda,
zaman dilimi icabı namazı orada kılmak
için izin istediğim bir başka Hristiyan
arkadaşım, bir parkta verdiği davette
namaz kılmak için müsaade istediğimde benim için su kenarında ve ağaçların
arasında önceden keşfettiği ve namaz
kılarken huzur bulacağımı düşündüğü
iki yeri gösteriyor. Bir zaman sonra, beni
arabasıyla evime bırakırken, evimin
sokağında arabasını parkediyor. Duruyor ve kendisine nasıl dua edileceğini
öğretmemi istiyor. Şaşırıyorum; sadece
bir Müslüman gibi dua etmesini bildiğimi ve bunu anlatabileceğimi söylüyorum. Dilim döndüğünce anlatıyorum.
Kendi mezhebindeki din görevlilerinin
onu kiliseden ve ibadetten soğuttuğundan bahsediyor. Bir başka Hristiyan
arkadaşım, Ramazan ayına denk gelen
bir davette benim gibi yemek yemiyor.
Sohbet ediyoruz. Evlenmeyi düşündüğü bir Müslüman kız arkadaşı varmış
ve gelecekteki durumuna alışmak için
Ramazan’da oruç tutmaya başladığını
söylüyor.
Zaman zaman görüştüğüm, pek çok Türk
öğrenciyi tanıyan, gönlü İslam’a ısınmış
bir yaşlı ABD’li çift, bir gün arabada giderken şöyle söylüyor:
– Biliyor musun Alperen? Biz, siz Türkleri çok seviyoruz…
– Öyle mi?
– Evet, çünkü siz Türkler yaşlılara karşı çok hürmet gösteriyorsunuz; sizin
için yaşlılar kıymetli. Amerika’da
ise sadece gençler önemlidir ve
onlar kraldır! Yaşlanınca artık kimse
sana itibar etmez, ama siz Türklerde
bu böyle değil.
Peygamber Efendimize (s.a.v.) hakaret
eden o saçma sapan filmin ardından Libya’daki Amerikan Büyükelçisi’ne saldırılarak öldürülmesine varan vahim olaylar, bu yaşlı çifti de diğer görüştüğüm
Amerikalıları olduğu gibi epey etkilemiş. Başka bir vakit, arabada adeta beni
unutup kendi aralarında konuşurken,
Hristiyanlıklarını Amerikan kimliklerine
perçinleyip sıkı sıkıya sahip çıktıklarını,
böylelikle İslamiyet’ten uzaklaştıklarını
görüyorum. Seçim zamanına denk gelmesi hayli manidar olan bu kıvılcımın
yol açtığı yangın beni üzüyor.
Yurtdışında yaşayan duyarlı Müslümanlar, helal et meselesine kafa yorar ve alkollü içeceklerin karıştırıldığı şeylerden
kaçınmanın yollarını öğrenir. Tanıdığım
çoğu ABD’linin başkalarının inanç ve yaşantı biçimlerine saygısının ürünü olan
şekilde, Chicago’daki bir Amerikalı arkadaşım, bir lokantada bana çok güzel
bir taktik öğretiyor. “Burada alerjik hassasiyetlere çok önem verirler ve müşteriye bir şey olur korkusuyla kesinlikle
alerjinin olduğu maddeyi asla yemeğine katmazlar” diyor. “Bu yemek alkol
kullanılarak mı pişiriliyor? Dinime göre
haram olduğundan tüketemem” gibi
sözler söyleyeceğime, “Alkole alerjim
var” dememin daha pratik ve garantili
bir yol olduğunu kavrıyorum. Bir taraftan da “Yahu insanın alkole karşı alerjisi
olabilir mi?” diye düşünmeden edemiyorum. Daha sonra Boston’da tanıştığım
gayrimüslim bir Malezyalının gerçekten
alkole karşı alerjisi olduğunu öğreniyorum. Helal et meselesi ise bir başka
hikâye. Pittsburg’da helal et kesimi yapan bir mezbahadan et ürünleri çevre
illerdeki marketlere dağıtılıyor. Gittiğimiz bir markette etin bazen bozuk çıktığı ya da evlerimiz uzakta olduğu için
yolda bozulduğu oluyor. Bir keresinde
ise gözlerimin önünde eti koyan market
seyrüsefer
görevlisinin üretim tarihini bir gün sonrasına yazdığını görüyorum. Aynı markette satılan Türk ürünlerinin son kullanma tarihlerinin bazen aylar önce geçmiş
olması ve bunu görmezlikten gelmeleri
bizlere “Müslüman Müslümana bunu yapar mı!” dedirtiyor.
Biriktirdiğim pek çok anıdan şimdilik bu
kadarını dökebiliyorum. 1,5 sene geride
kaldı en az dört sene sürecek olan bu
yolculukta. Bu sürede üç defa Türkiye’ye
gelmek nasip oldu. Ülkeme girdiğim
zaman, cennete kabul edilirsem nasıl
hissedeceğimi zerre miktarınca da olsa
tecrübe ediyorum sanki. Gelip, bir so-
luklanıp, geri dönüyorum. Öbür yandan
ise, başka ülke ve şehirlere de gidip geldikçe, Cleveland’daki düzenimi özlediğimi hayretle farkediyorum. Bu da aynı
yollardan geçmiş, çok kıymetli bir hocamın sözlerini kulaklarıma tekrar fısıldıyor: “Sen şimdi Türkiye’yi özlüyorsun
ama, bir süre sonra oraya da alışacaksın
ve Türkiye’ye dönünce bu sefer oraları
özleyeceksin. Oralara dönünceyse gene
Türkiye’yi özleyeceksin. Bundan böyle,
nereye gidersen git, gurbet duygusu
hep kalbinin bir parçası olacak…”
9 Aralık 2012, Cleveland, ABD
119

Benzer belgeler