Avrupa Standardizasyon

Yorumlar

Transkript

Avrupa Standardizasyon
Yerine Geçtiği
Avrupa
Standardizasyon
Örgütü
Standardın
Uyumlaştırılmış Standardın Adı ve
Numarası
İlk Basım
Yerine Geçtiği
Uygunluk
Tarihi
Standardın Adı
Varsayımının
Bitim Tarihi
Not 1
CEN
TS EN 132 : 1998
Solunum Koruyucu CihazlarPiktogram ve terimlerin tanımı
CEN
TS EN 133 : 2001
Solunum Koruyucu
Sınıflandırma
4.6.1999
EN 132 : 1990
Süre Doldu
(30.6.1999)
Cihazlar-
10.08.2002
EN 133 : 1990
Süre Doldu
(30.4.2002)
CEN
TS EN 134 :1998
Solunum Koruyucu CihazlarBileşimlerin Adlandırılması
13.6.1998
EN 134 : 1990
Süre Doldu
(31.7.1998)
CEN
TS EN 135 : 1998
Solunum Koruyucu CihazlarEşdeğer Terimler Listesi
4.6.1999
EN 135 : 1990
Süre Doldu
(30.6.1999)
13.6.1998
EN 136 : 1989
EN 136-10 : 1992
Süre Doldu
(31.7.1998)
23.12.1993
EN 137 : 1986
Süre Doldu
(31.7.1993)
16.12.1994
-
CEN
TS EN 136 : 1998
Solunum Koruyucu Cihazlar –
Tam Yüz Maskesi – Gerekler, Test
etme, İşaretleme
EN 136: 1998/AC : 1999
CEN
TS EN 137 : 1993
Solunum Koruyucu CihazlarKendi Kendine Yeterli Açık
Devreli
Sıkıştırılmış
Hava
Solunum Cihazı Özellikler, Deney
İşaretleme
EN 137 : 1993/AC : 1993
CEN
TS EN 138 : 1994
Solunum Koruyucu Cihazlar- Tam
Yüz Maskesi, Yarım Yüz Maskesi
veya Ağız Tipi Maske İçin
Kullanılan Temiz Hava Solunum
Cihazları - Özellikler, Deneyler ve
İşaretleme
TS EN 140 : 1998
Solunum Koruyucu CihazlarYarım Maskeler ve Çeyrek
MaskelerGerekler,
Deney,
İşaretleme
6.11.1998
EN 140 : 1989
Süre Doldu
(31.3.1999)
CEN
TS EN 142 : 2002
Solunum Koruyucu Cihazlar –
Ağızlık Parçaları – Gerekler, Test
Etme, İşaretleme
10.4.2003
EN 142 : 1989
Süre Doldu
(31.10.2002)
CEN
TS EN 143 : 2000
Solunum Koruyucu Cihazlar- Toz
Filtreleri-Gerekler, Test Etme,
İşaretleme
24.1.2001
EN 143 : 1990
Süre Doldu
(31.8.2000)
CEN
EN 140 : 1998/AC : 1999
CEN
CEN
CEN
TS EN 144-1 : 2000
Solunum Koruyucu Cihazlar –
Gaz tüpü vanaları – Bölüm 1:
Geçmeli bağlantı elemanı için
vidalı bağlantılar
24.1.2001
EN 144-1 : 1991
Süre Doldu
(28.2.2001)
EN 144-1 : 2000/A1 : 2003
21.2.2004
Not 3
Süre Doldu
(31.10.2003)
EN 144-1 : 2000/A2 : 2005
6.10.2005
Not 3
31.12.2005
4.6.1999
-
21.2.2004
-
TS EN 144-2 : 1998
Solunum Koruyucu Cihazlar –
Gaz Tüpü VanalarıÇıkış
Bileşimleri
TS EN 144-3 : 2003
Solunum Koruyucu Cihazlar - Gaz
Tüpü Vanaları -Kısım 3- Nitroks
ve oksijen dalış gazları için çıkış
bağlantıları
TS EN 145 : 1997
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli
Kapalı Devre Solunum Aparatı,
Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı
Oksijen-Azotlu
Tip-Özellikler,
Deneyler, İşaretleme
24.1.2001
EN 145: 1988
EN 145-2 : 1992
Not 3
CEN
TS EN 148-1 : 1999
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar
İçin Vida Dişleri-Bölüm 1:
Standard Vida Dişli Bağlantı
4.6.1999
EN 148-1 : 1987
Süre Doldu
(31.8.1999)
CEN
TS EN 148-2 : 1999
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar
İçin Vida Dişleri-Bölüm 2:
Merkez Vida Dişli Bağlantı
4.6.1999
EN 148-2: 1987
Süre Doldu
(31.8.1999)
CEN
TS EN 148-3 : 1999
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar
İçin Vida Dişleri-Bölüm 3: M
45x3 Viida Dişli Bağlantı
4.6.1999
EN 148-3: 1992
Süre Doldu
(31.8.1999)
CEN
TS EN 149 : 2001
Solunum Koruyucu Cihazlar-Toza
Karşı Koruyan Filtreli Yarım
MaskelerGerekler,
Deney,
İşaretleme
21.12.2001
EN 149 :1991
CEN
TS EN 165:1995
Kişisel Göz Koruması – Sözlük
15.5.1996
EN 165 : 1986
Süre Doldu
(31.1.1996)
CEN
TS EN 166: 2001
Kişisel Göz Koruması – Özellikler
10.8.2002
EN 166 : 1995
Süre Doldu
(31.5.2002)
CEN
TS EN 167:2001
Kişisel Göz Koruması – Optik
10.8.2002
EN 167 : 1995
Süre Doldu
(31.5.2002)
CEN
19.2.1998
Süre Doldu
(28.2.1998)
Süre Doldu
(30.9.2000)
TS EN 145 : 1997 / A1: 2000
Süre Doldu
(30.10.2001)
Deney Yöntemleri
CEN
TS EN 168:2001
Kişisel Göz Koruması – Optik
Olmayan Deney Yöntemleri
10.8.2002
EN 168 : 1995
Süre Doldu
(31.5.2002)
CEN
TS EN 169:2002
Kişisel
göz
koruması
Kaynakçılık ve ilgili teknikler için
filtreler - Geçirgenlik özellikleri ve
tavsiye edilen kullanım
28.8.2003
EN 169 : 1992
Süre Doldu
(31.5.2003)
CEN
TS EN 170 : 2002
Kişisel göz koruması - Ultraviyole
filtreler -Geçirgenlik özellikleri ve
tavsiye edilen kullanım
28.8.2003
EN 170 : 1992
Süre Doldu
(30.4.2003)
10.4.2003
EN 171: 1992
Süre Doldu
(30.9.2002)
TS EN 171 : 2002
CEN
Kişisel göz koruması – Kızıl ötesi
filtreler – Geçirgenlik özellikleri
ve tavsiye edilen kullanım
TS EN 172: 1994
Kişisel Göz Koruması- Güneşe
Karşı
Koruyucu
Filtreler- 15.5.1996
Sanayide Kullanım İçin
CEN
CEN
CEN
-
EN 172: 1994/A1: 2000
4.7.2000
Not 3
Süre Doldu
(31.10.2000)
EN 172: 1994/A2: 2001
10.8.2002
Not 3
Süre Doldu
(28.2.2002)
21.12.2001
EN 174: 1996
Süre Doldu
(31.10.2001)
19.2.1998
-
TS EN 174: 2001
Kişisel
Göz
Koruması-Alp
Disiplini Kayak İçin Kayak
Gözlükleri
TS EN 175: 1997
Personel Koruyucuları-Kaynak ve
Benzeri İşlemler Sırasında Gözü
ve Yüzü Koruma Teçhizatı
CEN
TS EN 207: 1998
Kişisel
Göz
Koruması-Lazer
Işınımına Karşı Göz Koruyucuları
ve
Filtreleri
(Lazer
Göz
Koruyucuları)
TS EN 207: 1998/A1: 2002
CEN
TS EN 208: 1998
Kişisel Göz Koruması-Lazer ve
Lazer Sistemleriyle Çalışmaya
Uygun Göz Koruyucuları (Lazere
Uygun Göz Koruyucuları)
21.11.1998
28.8.2003
21.11.1998
EN 207: 1993
Süre Doldu
(31.3.1999)
Not 3
Süre Doldu
(28.8.2003)
EN 208: 1993
Süre Doldu
(31.3.1999)
Süre Doldu
EN 208: 1998/A1: 2002
28.8.2003
CEN
TS EN 250: 2000
Solunumla ilgili donanım - Kendi
8.6.2000
kendine yeterli açık devre basınçlı
havalı dalma aparatı - Özellikler,
deneyler, işaretleme
CEN
TS EN 269: 1994
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar-Başlıkla
Birlikte
Kullanılan, Güçle (Pille) Çalışan
ve Temiz Havanın Hortumla
Sağlandığı
Solunum
CihazıÖzellikler, Deney,İşaretleme
CEN
CEN
TS EN 340: 2003
Koruyucu
Giyecekler-Genel
Özellikler
TS EN 341: 1992
Yüksekten
Düşmeye
Karşı
Personel Koruyucu Teçhizatİndirme Cihazları
EN 341: 1992/A1:1996
Not 3
(28.2.2003)
EN 250: 1993
Süre Doldu
(19.7.2000)
16.12.1994
-
6.10.2005
EN 340: 1993
23.12.1993
-
6.11.1998
Not 3
Süre Doldu
(6.10.2005)
Süre Doldu
(30.4.1997)
EN 341: 1992/AC: 1993
CEN
CEN
CEN
TS EN 342: 2004
Koruyucu giyecekler-Soğuğa karşı
koruyucu takımlar ve giyecekler
TS EN 343: 2003
Koruyucu giyecekler – Yağmura
karşı koruma
TS EN 348: 1992
Koruyucu Elbise-Deney Metodu;
Ergimiş
Metal
Parçalarının
Sıçramasına
Karşı
Malzeme
Davranışının Tayini
6.10.2005
21.2.2004
23.12.1993
-
-
-
EN 348: 1992/AC: 1993
TS EN 352-1: 2002
İşitme
Koruyucuları-Emniyet
Kuralları ve Deneyler-Kısım 1:
Kulak Koruyucuları
28.8.2003
EN 352-1: 1993
CEN
TS EN 352-2: 2002
İşitme koruyucuları –
kurallar – Bölüm 2:
tıkaçları
28.8.2003
EN 352-2: 1993
CEN
TS EN 352-3: 2002
İşitme
koruyucuları-Genel
Kurallar-Bölüm
3:Endüstriyel
Güvenlik
Kaskına
Takılmış
Koruyucu Kulaklıklar
28.8.2003
EN 352-3: 1996
CEN
TS EN 352-4: 2001
İşitme koruyucuları – Güvenlik
kuralları ve deneyler – Bölüm 4:
Seviyeye bağlı kulak kapatıcıları
CEN
Genel
Kulak
10.8.2002
-
28.8.2003
-
TS EN 352-5: 2002
CEN
İşitme koruyucuları – Güvenlik
kuralları ve deneyler – Bölüm 5:
Aktif gürültüyü azaltan kulak
Süre Doldu
(30.4.2003)
Süre Doldu
(30.4.2003)
Süre Doldu
(30.4.2003)
kapatıcıları
CEN
TS EN 352-6: 2002
İşitme koruyucuları – Güvenlik
kuralları ve deneyler – Bölüm 6:
Elektriksel ses girişli kulak
kapatıcıları
28.8.2003
-
CEN
TS EN 352-7: 2002
İşitme koruyucuları – Güvenlik
kuralları ve deneyler – Bölüm 7:
Seviyeye bağlı kulak tıkaçları
28.8.2003
-
CEN
TS EN 353-1: 2002
Kişisel koruyucu donanım –
Yüksekten düşmeye karşı – Bölüm
1: Rijit bir çapa halatını içeren
kılavuzlanmış tipte düşme önleyici
28.8.2003
EN 353-1: 1992
CEN
TS EN 353-2: 2002
Kişisel koruyucu donanım –
Yüksekten düşmeye karşı – Bölüm
2: Esnek bir çapa halatını içeren
kılavuzlanmış tipte düşme önleyici
28.8.2003
EN 353-2: 1992
Süre Doldu
(30.11.2002)
CEN
TS EN 354: 2002
Kişisel koruyucu donanım - Belirli
bir yükseklikten düşmeye karşı Bağlama tertibatı
28.8.2003
EN 354: 1992
Süre Doldu
(30.11.2002)
TS EN 355: 2002
Kişisel koruyucu donanım –
Yüksekten düşmeye karşı – Enerji
absorplayıcılar
28.8.2003
EN 355: 1992
Süre Doldu
(30.11.2002)
TS EN 358: 1999
Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli
Bir
Yükseklikte
Çalışma
Güvenliğini Sağlamak ve Düşmeyi
Önlemek İçin-Tutma Sistemleri,
Çalışma Konumu İçin Kemerler ve
Halatlar
21.12.2001
EN 358: 1992
Süre Doldu
(30.6.2000)
CEN
CEN
Süre Doldu
(30.11.2002)
CEN
TS EN 360: 2002
Kişisel koruyucu donanım –
Yüksekten düşmeye karşı – Geri
sarmalı tipte düşme önleyiciler
CEN
TS EN 361: 2002
Kişisel koruyucu donanım –
Belirli bir yükseklikten düşmeye
karşı – Tam vücut kemer
sistemleri
CEN
TS EN 362: 2004
Yüksekten
Düşmeye
Karşı
Personel Koruyucu TeçhizatBağlayıcılar
6.10.2005
EN 362: 1992
Süre Doldu
(6.10.2005)
CEN
TS EN 363: 2002
Kişisel koruyucu donanım –
Belirli bir yükseklikten düşmeye
karşı – Düşme önleyici sistem
28.8.2003
EN 363: 1992
Süre Doldu
(30.11.2002)
23.12.1993
-
6.10.2005
EN 365: 1992
23.12.1993
-
23.12.1993
-
CEN
TS EN 364: 1992
Yüksekten
Düşmeye
Karşı
Personel Koruyucu TeçhizatDeney Metotları
28.8.2003
EN 360: 1992
Süre Doldu
(30.11.2002)
28.8.2003
EN 361: 1992
Süre Doldu
(30.11.2002)
TS EN 364: 1992/ AC: 1993
CEN
CEN
TS EN 365: 2004
Personel Koruyucu Teçhizat Yüksekten Düşmeye Karşı Kullanma
Talimatları
ve
İşaretlemeye Ait Genel Özellikler
TS EN 367: 1992
Koruyucu Elbise- Isı ve Aleve
Karşı
Koruma-Aleve
Maruz
Kalmada Isı Geçişinin Tayini
Metodu
EN 367: 1992/AC: 1992
CEN
TS EN 373: 1993
Koruyucu
Giyecekler-Ergimiş
Metal
Parçalarına
Karşı
Süre Doldu
(6.10.2005)
Malzemelerin
Değerlendirilmesi
Direncinin
CEN
TS EN 374-1: 2003
Koruyucu eldivenler - Kimyasal
maddeler ve mikroorganizmalara
karşı - Bölüm 1: Terimler ve
performans kuralları
6.10.2005
EN 374-1: 1994
Süre Doldu
(6.10.2005)
CEN
TS EN 374-2: 2003
Koruyucu eldivenler - Kimyasal
maddeler ve mikroorganizmalara
karşı – Bölüm 2: Nüfuziyete karşı
direncin tayini
6.10.2005
EN 374-2: 1994
Süre Doldu
(6.10.2005)
CEN
TS EN 374-3: 2003
Koruyucu eldivenler - Kimyasal
maddeler ve mikroorganizmalara
karşı – Bölüm 3: Kimyasal madde
geçirgenliğine direncin tayini
6.10.2005
EN 374-3: 1994
Süre Doldu
(6.10.2005)
CEN
TS EN 379: 2003
Kişisel göz koruması – Otomatik
kaynak filtreleri
6.10.2005
EN 379: 1994
Süre Doldu
(6.10.2005)
CEN
TS EN 381-1: 1993
Koruyucu Giyecekler - Zincirli El
Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm
1: Zincirli Testereyle Kesilmeye
Direnç İçin Deney Tertibatı
23.12.1993
-
CEN
TS EN 381-2: 1995
Koruyucu Giyecekler - Zincirli El
Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm
2: Bacak koruyucuları İçin Deney
Metotları
12.1.1996
-
CEN
TS EN 381-3: 1996
Koruyucu Giyecekler-Zincirli El
Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm
3: Koruyucu Botlar İçin Deney
Metotları
10.10.1996
-
CEN
TS EN 381-4: 1999
Koruyucu giyecekler – Zincirli el
testeresi kullananlar için - Bölüm
16.3.2000
-
4: Zincirli testere koruyucu
eldivenleri için deney metotları
CEN
TS EN 381-5: 1995
Koruyucu Giyecekler-Zincirli El
Testeresi Kullananlar İçin Bölüm
5 Bacak Koruyucular İçin
Özellikler
12.1.1996
-
CEN
TS EN 381-7: 1999
Koruyucu giyecekler – Zincirli el
testeresi kullananlar için - Bölüm
7: Zincirli testere koruyucu
eldivenleri için kurallar
16.3.2000
-
CEN
TS EN 381-8: 1997
Koruyucu Giyecekler - Zincirli El
Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm
8: Zincirli Testere Koruyucu
Tozlukları - Deney Metotları
18.10.1997
-
CEN
TS EN 381-9: 1997
Koruyucu Giyecekler - Zincirli El
Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm
9: Zincirli Testere Koruyucu
Tozlukları - Özellikler
18.10.1997
-
CEN
TS EN 381-10: 2002
Koruyucu giyecekler – Zincirli el
testeresi kullananlar için – Bölüm
10: Vücut üst kısmı koruyucuları
için deney metodu
28.8.2003
-
CEN
TS EN 381-11: 2002
Koruyucu giyecekler – Zincirli el
testeresi kullananlar için - Bölüm
11: Vücut üst kısmı koruyucuları
için kurallar
28.8.2003
-
CEN
TS EN 388: 2003
Mekanik risklere karşı koruyucu
eldivenler
6.10.2005
EN 388: 1994
16.12.1994
-
CEN
TS EN 393: 1993
Can Yeleği ve Şahsi Yüzdürme
Teçhizatı-Şahsi
Yüzdürme
Süre Doldu
(6.10.2005)
Teçhizatı-50N
6.11.1998
Not 3
Süre Doldu
(30.9.1998)
EN 393: 1993/A1: 1998
EN 393: 1993/AC: 1995
CEN
TS EN 394: 1993
Can Yeleği ve Şahsi Yüzdürme
Teşkilatı-Ek Malzemeler
16.12.1994
-
TS EN 395: 1993
Can Yeleği ve Şahsi Yüzdürme
Teçhizatı-Can Yelekleri 100 N
16.12.1994
-
EN 395: 1993/A1: 1998
6.11.1998
Not 3
16.12.1994
-
6.11.1998
Not 3
CEN
Süre Doldu
(30.9.1998)
EN 395: 1993/AC: 1995
TS EN 396: 1993
Can Yeleği ve Şahsi Yüzdürme
Teçhizatı-Can Yeleği-150 N
CEN
EN 396: 1993/A1: 1998
Süre Doldu
(30.9.1998)
EN 396: 1993/AC: 1995
-
CEN
CEN
TS EN 397: 1995
Endüstriyel Emniyet Şapkaları
12.1.1996
EN 397: 1995/A1: 2000
24.1.2001
Not 3
TS EN 399: 1993
Can Yeleği ve Şahsi Yüzdürme
Teçhizatı-Can Yeleği-275 N
16.12.1994
-
EN 399: 1993/A1: 1998
6.11.1998
Not 3
EN 399: 1993/AC: 1995
Süre Doldu
(30.9.2000)
Süre Doldu
(30.9.1998)
CEN
CEN
TS EN 400: 1993
Solumunla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar-Kendini Kurtarmak İçinKendi Kendine Yeterli Kapalı
Devreli
Solunum
CihazlarıSıkıştırılmış
Oksijen
Kaçış
Cihazları-Özellikler,
Deney,
İşaretleme
TS EN 401: 1993
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar Kendini Kurtarmak İçinKendi Kendine Yeterli Kapalı
Devreli
Solunum
CihazlarıKimyasal Oksijen (KO2) Kaçış
Cihazları-Özellikler-Deney
İşaretleme
6.10.2005
-
6.10.2005
-
21.2.2004
EN 402: 1993
CEN
TS EN 403: 2004
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar
– Kendini kurtarma için –
Yangından kaçarken kullanılan
başlığı olan filtre cihazları Kurallar, deneyler, işaretleme
6.10.2005
EN 403: 1993
Süre Doldu
(6.10.2005)
CEN
TS EN 404: 2005
Ferdi kurtarma için solunumla
ilgili koruyucu cihazlar - Karbon
monoksitten korunmak için ağız
parçası tertibatlı ve filtreli ferdi
kurtarıcı
6.10.2005
EN 404: 1993
Yayınlandığı
Tarihte
CEN
TS EN 402: 2003
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar
- Tam yüz maskesi veya ağızlık
tertibatı olan, basınçlı hava
kullanan kendi kendine yeterli
akciğer kumandalı talep tipi açık
devre solunum aparatı - Kaçış için
- Kurallar, deneyler, işaretleme
Süre Doldu
(21.2.2004)
TS EN 405: 2001
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar
- Gazlara veya gazlara ve
partiküllere karşı koruyucu valflı
filtreli yarım maskeler - Özellikler,
deney ve işaretleme
10.8.2002
EN 405: 1992
Süre Doldu
(30.6.2002)
TS EN 407: 2004
Koruyucu Eldivenler - Isıl
Tesirlerine (Isı ve/veya ateşe)
Karşı
6.10.2005
EN 407: 1994
Süre Doldu
(6.10.2005)
CEN
TS EN 420: 2003
Koruyucu eldivenler – Genel
özellikler ve deney metotları
Not 4
Bu ilk
yayındır
EN 420: 1994
CEN
TS EN 421: 1994
Koruyucu Eldivenler-İyonlaştırıcı
Radyasyon
ve
Radyoaktif
Bulaşmaya Karşı
16.12.1994
-
19.2.1998
-
CEN
TS EN 458: 2004
İşitme
Koruyucuları-Seçimi,
Kullanımı, Korunması ve Bakımı
İçin Tavsiyeler-Kılavuz
6.10.2005
EN 458: 1993
CEN
TS EN 463: 1994
Koruyucu
Giyecekler
Sıvı
Kimyasallara Karşı Koruma Deney
Metodu:
Bir
Sıvı
Hüzmesiyle (Jetiyle) Penetrasyona
Direncin Tayini (Jet Deneyi)
16.12.1994
-
CEN
TS EN 464: 1994
Koruyucu Giyecekler-Sıvı ve Gaz
Kimyasal
Maddelere
Karşı
16.12.1994
-
CEN
CEN
CEN
TS EN 443: 1997
İtfaiye
Teşkilatı
Koruyucu Başlıklar
Teçhizatı-
Yayınlandığı
Tarihte
Süre Doldu
(6.10.2005)
Kullanım İçin (Aerosoller ve Katı
Partiküller Dahil) Deney Metodu
Gaz Geçirmez Giyeceklerin Sıvı
Geçirmezliğinin Tayini (İç Basınç
Deneyi)
CEN
CEN
CEN
TS EN 468: 1994
Koruyucu
Giyecekler-Sıvı
Kimyasal
Maddelere
Karşı
Kullanılan-Deney
Metodu:
Püskürtme
İle
Nüfuziyet
Direncinin Tayini (Püskürtme
Deneyi)
TS EN 469: 1995
İtfaiyeciler
İçin
Koruyucu
Elbiseler-Yangınla Mücadele İçin
Koruyucu Elbiselerin Özellikleri
ve Deney Metotları
TS EN 470-1: 1995
Koruyucu Giyecekler-Kaynak ve
Kaynakla
İlgili
İşlemlerde
Kullanılan Bölüm 1: Genel
Özellikler
EN 470-1: 1995/A1: 1998
16.12.1994
-
15.5.1996
-
12.1.1996
-
13.6.1998
Not 3
Süre Doldu
(31.8.1998)
6.10.2005
EN 471: 1994
Süre Doldu
(6.10.2005)
CEN
TS EN 471: 2003
Profesyonel kullanım için yüksek
görülebilirlik uyarısı olan giyecek
– Deney metotları ve özellikler
CEN
TS EN 510: 1993
Koruyucu
Giyecekler-Hareketli
Parçalara
Dolanma
Riskinin
Olduğu
Yerlerde
Kullanılan
Koruyucu
Giyeceklere
Ait
Özellikler
16.12.1994
-
CEN
TS EN 511: 1994
Soğuğa
Karşı
Eldivenler
16.3.2000
-
Koruyucu
TS EN 530: 1994
Koruyucu
Giyecek
Malzemelerinin
Aşınma
Dayanımı-Deney Metotları
30.8.1995
-
6.11.1998
-
EN 531: 1995/A1: 1998
4.6.1999
Not 3
CEN
TS EN 533: 1997
Koruyucu Giyecekler-Isıya ve
Aleve Karşı Koruma-Sınırlı Alev
Yayma
Özelliğine
Sahip
Malzemeler
ve
Malzeme
Donanımları
14.6.1997
-
CEN
TS EN 564: 1997
Dağcılık Teçhizatı-Yardımcı İp
(Halat) Güvenlik Kuralları ve
Deney Metotları
10.8.2002
-
CEN
TS EN 565: 1997
Dağcılık Teçhizatı- Şerit (Bant)
Güvenlik Kuralları ve Deney
Metotları
10.8.2002
-
10.8.2002
-
10.8.2002
-
CEN
EN 530: 1994/AC: 1995
CEN
CEN
CEN
TS EN 531: 1995
Koruyucu Giyecekler-Isıya Maruz
Kalan Endüstri Çalışanları İçin
(İtfaiyeci ve Kaynakçı Elbiseleri
Hariç)
TS EN 566: 1997
Dağcılık
Teçhizatı-KemerlerGüvenlik Kuralları ve Deney
Metotları
TS EN 567: 1997
Dağcılık Teçhizatı- İp Kenetleri
Güvenlik Kuralları ve Deney
Metotları
Süre Doldu
(31.1.1999)
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
TS EN 568: 1997
Dağcılık Teçhizatı-Buz AnkrajlarıGüvenlik Kuralları ve Deney
Metotları
TS EN 569: 1997
Dağcılık Teçhizatı- KancalarGüvenlik Kuralları ve Deney
Metotları
TS EN 659: 2003
Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler
için
TS EN 702: 1994
Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve
Karşı Koruma-Deney Metodu:
Koruyucu
Giyecek
veya
Malzemelerinde
Temas
Isısı
Geçişinin Tayini
TS EN 795: 1996
Yüksekten
Düşmeye
Karşı
Koruma-Ankraj
CihazlarıÖzellikler ve Deneyler
14.6.1997
-
10.8.2002
-
21.2.2004
EN 659: 1996
12.1.1996
-
12.2.2000
-
EN 795: 1996/A1: 2000
24.1.2001
Not 3
TS EN 812: 1997
Sanayide darbeye karşı kullanılan
başlıklar
19.2.1998
-
EN 812: 1997/A1: 2001
10.8.2002
Not 3
CEN
TS EN 813: 1997
Yüksekten Düşmeyi Önlemek İçin
Personel Koruyucu DonanımOturma Kuşağı
14.6.1997
-
CEN
TS EN 863: 1995
Koruyucu
Elbiseler-Mekanik
15.5.1996
-
Süre Doldu
(21.2.2004)
Süre Doldu
(30.4.2001)
Süre Doldu
(30.6.2002)
Özellikler-Vurup Delmeye Karşı
Dayanım Deneyi
CEN
TS EN 892: 2004
Dağcılık
teçhizatı-Dinamik
dağcılık halatları-Güvenlik ile
ilgili özellikler ve deney metotları
6.10.2005
EN 892: 1996
CEN
TS EN 893: 1999
Dağcılık Teçhizatı- KramponlarGüvenlik Kuralları ve Deney
Metotları
10.8.2002
-
CEN
TS EN 943-1: 2002
Sıvı aerosoller ve katı parçacıklar
dahil sıvı ve gaz halindeki
kimyasal
maddelere
karşı
koruyucu giyecekler - Bölüm 1:
Kimyasal
maddelere
karşı
havalandırmalı ve havalandırmasız
"gaz sızdırmaz" (Tip 1) ve "gaz
sızdırmaz olmayan" (Tip 2)
koruyucu elbiseler
28.8.2003
-
CEN
TS EN 943-2: 2002
Sıvı Aerosol ve Katı Parçacıklar
İhtiva Eden Sıvı ve Gaz
Kimyasallara karşı Koruyucu
Giysi-Kısım 2: Acil Müdahale
Takımları
İçin
Kimyasal
Koruyucu
Giysiler
"GazKoruyumlu" İçin Performans
Gereklilikleri
10.8.2002
-
CEN
TS EN 958: 1996
Dağcılık
TeçhizatıTırmandırmada Kullanılan Enerji
Absorplama Sistemleri- Güvenlik
Kuralları ve Deney Metotları
14.6.1997
-
15.5.1996
-
6.11.1998
Not 3
CEN
TS EN 960: 1994
Kafa Kalıpları - Emniyet Şapkaları
Deneylerinde Kullanılan
Süre Doldu
(6.10.2005)
EN 960: 1994/A1: 1998
CEN
TS EN 966: 1996
Hava Sporları İçin Başlıklar
Süre Doldu
(31.8.1998)
10.10.1996
-
EN 966: 1996/A1: 2000
4.7.2000
Not 3
CEN
TS EN 1061: 1996
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar-Kendini Kurtarmak İçin,
Kendi Kendine Yeterli, Kapalı
Devreli
Solunum
CihazlarıKimyasal Oksijenli (NaCIO3)
Kaçma
Cihazları-Özellikler,
Deneyler, İşaretleme
6.10.2005
-
CEN
TS EN 1073-1: 1998
Koruyucu Giyecekler- Radyoaktif
Kirlenmeye Karşı- Bölüm 1:
Radyoaktif Parçacık Kirlenmesine
Karşı Havalandırmalı Koruyucu
Giyecekler İçin Kurallar ve Deney
Metotları
6.11.1998
-
CEN
TS EN 1073-2: 2002
Radyoaktif Bulaşmasına Karşı
Koruyucu
Giysi-Kısım
2:
Radyoaktif
Bulaşmasının
Ayrılmasına Karşı Havalanmayan
Koruyucu Giysi İçin Gereklilikler
ve Deney Metotları
28.8.2003
-
CEN
TS EN 1077: 1996
Koruyucu Başlık (Kasklar)-Alp
Tipi Kayakçılar İçin
10.10.1996
-
CEN
TS EN 1078: 1997
Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli
Paten Kullanıcıları İçin Kasklar
14.6.1997
-
14.6.1997
-
28.8.2003
Not 3
CEN
TS EN 1080: 1997
Koruyucu kasklar - Küçük
çocuklar için - Darbeden koruyucu
Süre Doldu
(30.9.2000)
Süre Doldu
EN 1080: 1997/A1: 2002
(31.3.2003)
TS EN 1082-1: 1996
Koruyucu
GiyeceklerBıçak
Kesiklerine ve Batmalarına Karşı
Koruyucu Eldivenler ve KolluklarBölüm 1: Zincir Zırhtan Yapılmış
Eldivenler ve Kolluklar
14.6.1997
CEN
TS EN 1082-2: 2000
Koruyucu
GiyeceklerBıçak
Kesiklerine ve Batmalarına Karşı
Koruyucu Eldivenler ve KolluklarBölüm 2: Zincir Zırh Dışındaki
Malzemeden Yapılmış Eldivenler
ve Kolluklar
21.12.2001
-
CEN
TS EN 1082-3: 2000
Koruyucu
GiyeceklerBıçak
Kesiklerine ve Batmalarına Karşı
Koruyucu Eldivenler ve KolluklarBölüm 3: Kumaş, Deri ve Diğer
Malzemeler İçin Darbeyle Kesme
Deneyi
21.12.2001
-
CEN
TS EN 1095: 1998
Gezi Teknelerinde Kullanım İçin
Güverte Emniyet Kemeri Ve
Emniyet Halatı - Güvenlik
Kuralları Ve Deney Metotları
6.11.1998
-
14.6.1997
-
CEN
TS EN 1146: 1997
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar
Kendi
Kendine
Kurtulma İçin Bir Başlıkla Birlikte
Kullanılan Kendi Kendine Yeterli
Açık Devre Basınçlı Hava
Solunum Aparatı (Başlıkla Birlikle
Kullanılan Basınçlı Hava Kaçış
Aparatı) - Kurallar - Deney İşaretleme
4.6.1999
Not 3
CEN
-
EN 1146: 1997/A1: 1998
16.3.2000
Not 3
10.8.2002
Not 3
CEN
TS EN 1149-1: 1995
Koruyucu
GiyeceklerElektrostatik Özellikler-Bölüm 1:
Yüzey Öz Direnci (Deney
Metotları ve Kurallar)
10.10.1996
-
CEN
TS EN 1149-2: 1997
Koruyucu
Giyecekler
Elektrostatik Özellikler - Bölüm 2:
Malzemenin Derinliğine Elektrik
Direncinin Ölçülmesi İçin Deney
Metodu (Düşey Direnç)
19.2.1998
-
CEN
EN 1149-3: 2004
Protective clothing - Electrostatic
properties — Part 3: Test
methods for measurement of
charge decay
6.10.2005
-
4.6.1999
-
14.6.1997
-
EN 1146: 1997/A2: 1999
TS EN 1146: 1997/A3: 2001
CEN
CEN
CEN
TS EN 1150: 1999
Koruyucu
Giyecekler
Profesyonel Olmayan Kullanım
İçin Görülebilme Özelliğine Sahip
Giyecekler - Deney Metotları Ve
Özellikler
TS EN 1384: 1996
Koruyucu Başlıklar- Binicilikte
Kullanılan
EN 1384: 1996/A1: 2001
10.8.2002
Not 3
TS EN 1385: 1997
Kano ve Akarsu Sporları İçin
Kasklar
13.6.1998
-
Süre Doldu
(30.6.1999)
Süre Doldu
(31.1.2000)
Süre Doldu
(31.12.2001)
Süre Doldu
(30.4.2002)
EN 1385: 1997/A1: 2005
6.10.2005
Not 3
CEN
TS EN 1486: 1996
Koruyucu
Elbiseler-İtfaiyeciler
İçin-Uzman İtfaiyeci Elbiseleri
İçin Özellikler ve Deney Metotları
3.12.1996
-
CEN
TS EN 1621-1: 1997
Motosiklet Sürücülerini Mekanik
Darbeye
Karşı
Koruyucu
Giyecekler- Bölüm 1: Darbe
Koruyucular İçin Özellikler ve
Deney Metotları
13.6.1998
-
CEN
TS EN 1621-2: 2003
Motorsikletçiler için mekanik
darbeye karşı koruyucu giyecekler
– Bölüm 2: Motorsikletçiler için
sırt koruyucuları – Kurallar ve
deney metotları
6.10.2005
-
14.6.1997
-
CEN
TS EN 1731: 1997
Kafes Tipi Göz ve Yüz
KoruyucularıMekanik
Tehlikelere ve/veya Isıya Karşı
Endüstriyel
ve
Endüstriyel
Olmayan Kullanım İçin
EN 1731: 1997/A1: 1997
13.6.1998
Not 3
CEN
TS EN 1809: 1997
Dalma Aksesuarları - Yüzmeye
Yardımcı Olan Dengeleyiciler Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik
Kuralları Ve Deney Metotları
13.6.1998
-
CEN
TS EN 1827: 1999
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar-Gazlara veya Gaz ve
Parçacıklara
veya
Sadece
Parçacıklara
Karşı
Koruma
Amaçlı Soluk Alma Vanası
Bulunmayan Ayrılabilir Filtreli
24.2.2001
-
Süre Doldu
(6.10.2005)
Süre Doldu
(30.6.1998)
Yarım
Maskeler-Özellikler,
Deneyler, İşaretleme
CEN
TS EN 1836: 2005
Kişisel Göz Koruması-Genel
Kullanım
Amaçlı
Güneş
Gözlükleri ve Güneşe Karşı
Koruyucu Filtreler
Bu ilk
yayındır
CEN
TS EN 1868: 1997
Yüksekten
Düşmeye
Karşı
Personel Koruyucu Donanım Eşdeğer
Terimler
Listesi
Yüksekten
Düşmeye
Karşı
Personel Koruyucu Donanım Eşdeğer Terimler Listesi
18.10.1997
-
CEN
TS EN 1891: 1998
Yüksekten
Düşmeye
Karşı
Personel Koruyucu TeçhizatDüşük Uzamalı, Özlü Lif Halatlar
6.11.1998
-
CEN
TS EN 1938:1998
Kişisel Göz Koruması- Motosiklet
ve Mopet Kullanıcıları İçin
Gözlükler
4.6.1999
-
CEN
TS EN ISO 4869-2: 1995
Akustik-Kulak
KoruyucularıBölüm 2: Kulak Koruyucu İçine
Takıldığında Etkili A-Ağırlıklı Ses
Basınç Seviyelerinin Tayini (ISO
4869-2: 1994)
15.5.1996
-
CEN
TS EN ISO 4869-4: 2000
Akustik - İşitme koruyucuları Bölüm 4: Sese bağlı seviye için
efektif ses basınç seviyelerinin
ölçümleri
Düzeltici
kulaklıklar(ISO/TR 4869-4: 1998 )
6.10.2005
-
CEN
TS EN ISO 6529: 2001
Koruyucu giyecekler - Kimyasal
maddelere
karşı
koruma
Koruyucu giyecek malzemelerinin
6.10.2005
EN 369: 1993
EN 1836: 1997 ve
düzeltmeleri
31.3.2006
Süre Doldu
(30.4.2002)
sıvı ve gaz nüfuziyetine direncinin
tayini (ISO 6529: 2001)
EN ISO 6530: 2005
Protective clothing — Protection
against liquid chemicals — Test
method for resistance of materials
to penetration by liquids (ISO
6530:2005)
6.10.2005
EN 368: 1992
Süre Doldu
(6.10.2005)
CEN
TS EN ISO 6942
Koruyucu giyecekler - Isı ve
yangına karşı koruma - Deney
metodu: Işıma yoluyla yayılan ısı
kaynağına
maruz
kaldığında
malzeme ve malzeme takımlarının
değerlendirilmesi (ISO 6942:
2002)
28.8.2003
EN 366: 1993
Süre Doldu
(31.12.2002)
CEN
TS EN ISO 10256: 2003
Buz hokeyinde kullanılan Baş ve
Yüz Koruyucular (ISO 10256:
2003)
6.10.2005
EN 967: 1996
Süre Doldu
(6.10.2005)
CEN
TS EN ISO 10819: 1996
Mekanik Titreşim ve Şok-El, Kol
Titreşimi-Eldivenden El Ayasına
Geçen Titreşimin Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi İçin Metot(ISO
10819: 1996)
3.12.1996
-
4.7.2000
-
16.3.2000
-
CEN
CEN
TS EN 12083: 1998
Koruyucu Solunum Cihazları Hortumlu Nefes Alma Teknikleri
(Maskeye
Monte
Edilmemiş
Filtreler) - Toz Filtreleri, Gaz
Filtreleri Ve Kombine Filtreler Özellikler, Deneyler Ve İşaretleme
EN 12083: 1998/AC: 2000
CEN
TS EN 12270: 1998
Dağcılık Teçhizatı -Takozlar -
Güvenlik
Metotları
CEN
Kuralları
ve
Deney
TS EN 12275: 1998
Dağcılık Teçhizatı - Bağlantı
Halkaları - Güvenlik Kuralları ve
Deney Metotları
16.3.2000
-
24.2.2001
-
CEN
TS EN 12277: 1998
Dağcılık Teçhizatı - Kuşaklar Güvenlik Kuralları ve Deney
Metotları
6.11.1998
-
CEN
TS EN 12278: 1998
Dağcılık Teçhizatı - MakaralarGüvenlik Kuralları ve Deney
Metotları
6.11.1998
-
EN 12477: 2001
Protective gloves for welders
10.8.2002
-
EN 12477: 2001/A1: 2005
6.10.2005
Not 3
TS EN 12492: 2000
Dağcılık techizatı - Dağcılar için
başlıklar - Güvenlik kuralları ve
deney metotları
21.12.2001
-
CEN
TS EN 12276: 1998
Dağcılık Teçhizatı -Sürtünme
Ankrajları - Güvenlik Kuralları ve
Deney Metotları
EN 12276: 1998/AC: 2000
CEN
CEN
EN 12492: 2000/A1: 2002
28.8.2003
Not 3
CEN
TS EN 12568: 1998
Ayak ve Bacak KoruyucularıAyakkabı Burnu ve Metal Nüfuz
Etmeye
Dirençli
TakviyelerÖzellikler ve Deney Metotları
6.11.1998
-
CEN
TS EN 12628: 1999
Dalma
Aksesuarları–
4.7.2000
-
31.12.2005
Süre Doldu
(30.4.2003)
Yüzdürebilirlik ve kurtarma için
birleşik cihaz – Fonksiyonel
özellikler, Güvenlik kuralları ve
deney metotları
EN 12628: 1999/AC: 2000
TS EN 12941: 1998
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar- Kask veya Başlıkla
Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli
Cihazlar- Özellikler, Deney ve
İşaretleme
4.6.1999
EN 146: 1991
Süre Doldu
(30.4.1999)
6.10.2005
Not 3
Süre Doldu
(6.10.2005)
4.6.1999
EN 147: 1991
Süre Doldu
(30.4.1999)
28.8.2003
Not 3
Süre Doldu
(31.5.2003)
CEN
EN 13034: 2005
Protective clothing against liquid
chemicals
—
Performance
requirements
for chemical protective clothing
offering
limited
protective
performance
against liquid chemicals (Type 6
and Type PB [6] equipment)
6.10.2005
-
CEN
TS EN 13061: 2001
Koruyucu giyecekler – Futbolcular
için tekmelikler – Özellikler ve
deney metotları
10.8.2002
-
CEN
TS EN 13087-1: 2000
Koruyucu
Kasklar-
10.8.2002
-
CEN
EN 12941: 1998/A1: 2003
CEN
TS EN 12942: 1998
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri,
Yarım Maskeler veya Çeyrek
Maskelerle Birlikte Güç Destekli
Filtre Cihazları- Özellikler, Deney
ve İşaretleme
EN 12942: 1998/A1: 2002
Deney
Metotları- Bölüm 1: Şartlar ve
Şartlandırma
EN 13087-1: 2000/A1: 2001
TS EN 13087-2: 2000
Koruyucu
KasklarDeney
Metotları - Bölüm 2: Şok
Absorpsiyonu
EN 13087-2: 2000/A1: 2001
10.8.2002
Not 3
Süre Doldu
(30.6.2002)
10.8.2002
-
10.8.2002
Not 3
10.8.2002
-
10.8.2002
Not 3
CEN
TS EN 13087-4: 2000
Koruyucu
Kasklar-Deney
Metotları-Bölüm
4:
Tutma
Sisteminin Etkinliği
21.12.2001
-
CEN
TS EN 13087-5: 2000
Koruyucu
KasklarMetotları- Bölüm 5:
Sistem Dayanımı
Deney
Tutucu
24.2.2001
-
TS EN 13087-6: 2000
Koruyucu
KasklarDeney
Metotları- Bölüm 6: Görüş Alanı
10.8.2002
-
EN 13087-6: 2000/A1: 2001
10.8.2002
Not 3
10.8.2002
-
10.8.2002
Not 3
CEN
CEN
CEN
CEN
TS EN 13087-3: 2000
Koruyucu
KasklarDeney
Metotları- Bölüm 3: Nüfuz
Etmeye Karşı Direnç
EN 13087-3: 2000/A1: 2001
TS EN 13087-7: 2000
Koruyucu
KasklarDeney
Metotları- Bölüm 7: Aleve Karşı
Direnç
EN 13087-7: 2000/A1: 2001
Süre Doldu
(30.6.2002)
Süre Doldu
(30.6.2002)
Süre Doldu
(30.6.2002)
Süre Doldu
(30.6.2002)
TS EN 13087-8: 2000
Koruyucu Kasklar - Deney
Metotları - Bölüm 8: Elektriksel
Özellikler
EN 13087-8: 2000/A1: 2005
21.12.2001
-
6.10.2005
Not 3
TS EN 13087-10: 2000
Koruyucu Kasklar - Deney
Metotları - Bölüm 10: Işıma
Yoluyla Yayılan Isıya Direnç
21.12.2001
-
CEN
TS EN 13138-1: 2003
Yüzme kursu için yüzmeye
yardımcı donanımlar - Bölüm1:
Yüzmeye
yardımcı,
giyilen
donanımlar için güvenlik kuralları
ve deney metotları
6.10.2005
-
CEN
TS EN 13158: 2000
Koruyucu
GiyeceklerAt
Binicileri İçin Koruyucu Ceketler,
Vücut ve Omuz KoruyucularıKurallar ve Deney Metotları
24.2.2001
-
CEN
TS EN 13178: 2000
Kişisel Göz Koruması - Kar Aracı
Kullanıcıları
İçin
Göz
Koruyucuları
21.12.2001
-
CEN
TS EN 13274-1: 2001
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm
1: İçe Doğru Sızıntı ve İçe Doğru
Toplam Sızıntının Tayini
21.12.2001
-
CEN
TS EN 13274-2: 2001
Solunumla
İlgili
Koruyucu
Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm
2: Uygulama ile İlgili Performans
Deneyleri
21.12.2001
-
CEN
TS EN 13274-3: 2001
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar
10.8.2002
-
CEN
CEN
Süre Doldu
(6.10.2005)
– Deney metotları – Bölüm 3:
Solunum direncinin tayini
CEN
TS EN 13274-4: 2001
Solunumlu
İlgili
Koruyucu
Cihazlar- Deney Metotları- Bölüm
4: Alev Deneyleri
10.8.2002
-
CEN
TS EN 13274-5: 2001
Solunumlu
İlgili
Koruyucu
Cihazlar- Deney Metotları- Bölüm
5:İklim Şartları
21.12.2001
-
CEN
TS EN 13274-6: 2001
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar
– Deney metotları – Bölüm 6:
Solukla alınan havadaki karbon
dioksit muhtevasının tayini
10.8.2002
-
CEN
TS EN 13274-7: 2002
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar
– Deney metotları – Bölüm 7:
Filtreden parçacık nüfuziyetinin
tayini
28.8.2003
-
CEN
TS EN 13274-8: 2002
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar
– Deney metotları – Bölüm 8:
Dolomit tozuyla tıkanma deneyi
28.8.2003
-
CEN
TS EN 13277-1: 2000
Dövüş Sporları İçin Koruyucu
Donanım- Bölüm 1: Genel
Özellikler ve Deney Metotları
24.2.2001
-
CEN
TS EN 13277-2: 2000
Dövüş Sporları İçin Koruyucu
Donanım- Bölüm 2: Ayak, Alt
Bacak ve Ön Kol Koruyucuları
İçin İlave
24.2.2001
-
CEN
TS EN 13277-3: 2000
Dövüş Sporları İçin Koruyucu
Donanım- Bölüm 3: Vücut
Koruyucuları İçin İlave Özellikler
ve Deney Metotları
24.2.2001
-
CEN
TS EN 13277-4: 2001
Dövüş Sporları İçin Koruyucu
Donanım-Bölüm
4:
Kafa
Koruyucuları İçin İlave Özellikler
ve Deney Metotları
10.8.2002
-
CEN
TS EN 13277-5: 2002
Dövüş sporları için koruyucu
donanım – Bölüm 5: Genital ve
karın koruyucuları için ek kurallar
ve deney metotları
10.8.2002
-
21.2.2004
-
6.10.2005
-
21.12.2001
-
10.8.2002
-
CEN
TS EN 13546: 2002
Koruyucu
Giyecekler-Saha
Hokeyi Kalecileri İçin El, Kol,
Göğüs, Karın, Bacak, Ayak ve
Genital Koruyucular ve Saha
Oyuncuları İçin Kaval Kemiği
Koruyucuları-Kuralları ve Deney
Metotları
28.8.2003
-
CEN
TS EN 13567: 2002
Koruyucu
Giyecekler-Ekskrim
28.8.2003
-
CEN
CEN
CEN
CEN
EN 13277-6: 2003
Protective equipment for martial
arts — Part 6: Additional
requirements
and test methods for breast
protectors for females
EN 13287: 2004
Personal protective equipment —
Footwear — Test method for slip
resistance
TS EN 13356: 2001
Amatör
kullanım
için
görünebilirlik
aksesuarları
Özellikler ve deney metotları
TS EN 13484: 2001
Buz kızağı kullanıcıları
kasklar
için
Oyuncuları İçin El, Kol, Göğüs,
Karın, Bacak, Genital ve Yüz
Koruyucular-Kurallar ve Deney
Metotları
CEN
TS EN 13594: 2002
Profesyonel Motosiklet Sürücüleri
İçin Koruyucu Eldivenler-Kurallar
ve Deney Metotları
28.8.2003
-
CEN
TS EN 13595-1: 2002
Profesyonel motosiklet sürücüleri
için koruyucu giyecekler –
Ceketler, pantolonlar ve tek veya
parçalı takımlar – Bölüm 1: Genel
kurallar
28.8.2003
-
CEN
TS EN 13595-2: 2002
Profesyonel motosiklet sürücüleri
için koruyucu giyecekler –
Ceketler, pantolonlar ve tek veya
parçalı takımlar – Bölüm 2: Darbe
ile aşınmaya karşı direncin tayini
için deney metodu
28.8.2003
-
CEN
TS EN 13595-3: 2002
Profesyonel motosiklet sürücüleri
için koruyucu giyecekler –
Ceketler, pantolonlar ve tek veya
parçalı takımlar – Bölüm 3:
Patlama dayanımının tayini için
deney metodu
28.8.2003
-
28.8.2003
-
28.8.2003
-
CEN
CEN
TS EN 13595-4: 2002
Profesyonel motosiklet sürücüleri
için koruyucu giyecekler –
Ceketler, pantolonlar ve tek veya
parçalı takımlar – Bölüm 4: Darbe
altında kesme dayanımının tayini
için deney metodu
TS EN 13634: 2002
Koruyucu ayakkabı - Profesyonel
motosiklet sürücüleri için
Özellikler ve deney metotları
–
CEN
TS EN 13781: 2001
Kar aracı ve kar kızağı sürücü ve
yolcuları için koruyucu kasklar
10.8.2002
-
CEN
TS EN 13794: 2002
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar
– Kendi kendine yeterli kapalı
devre solunum aparatı – Kaçış için
- Kurallar, deneyler, işaretleme
28.8.2003
-
CEN
TS EN 13819-1: 2002
Petrol ve Doğal gaz Endüstrisi Açık Deniz Yapıları - Bölüm 1:
Genel Özellikler
28.8.2003
-
CEN
TS EN 13819-2: 2002
Akustik - İşitme koruyucuları –
Deneyler – Bölüm 2: Akustik
deney metotları
28.8.2003
-
CEN
TS EN 13911: 2004
İtfaiyeciler
için
koruyucu
giyecekler –Yangın başlıkları için
özellikler ve deney metotları
6.10.2005
-
CEN
CEN
TS EN 13949: 2003
21.2.2004
Solunumla ilgili donanım –
Basınçlı Nitroks ve oksijenle
kullanım için kendi kendine yeterli
açık devre dalma aparatı –
Özellikler, deneyler, işaretleme
EN ISO 13982-1: 2004
Protective clothing for use against
solid particulates — Part 1:
Performance
requirements
for
chemical
protective clothing providing
protection
to the full body against airborne
solid particulates (type 5 clothing)
(ISO 13982-1:2004)
-
6.10.2005
-
CEN
CEN
EN ISO 13982-2: 2004
Protective clothing for use against
solid particulates — Part 2: Test
method of determination of inward
leakage of aerosols of fine
particles
into suits (ISO 13982-2:2004)
TS EN ISO 13995: 2000
Koruyucu giyecekler – Mekanik
özellikler – Malzemelerin
delinmeye ve dinamik yırtılmaya
karşı direncinin tayini için deney
metodu (ISO 13995: 2000)
6.10.2005
-
6.10.2005
-
TS EN ISO 13997: 1999
CEN
Koruyucu Giyecekler-Mekanik
Özellikler-Keskin Cisimler
Tarafından Kesilmeye Direncin
Tayini
(ISO 13997: 1999)
4.7.2000
-
EN ISO 13997: 1999/AC: 2000
CEN
TS EN ISO 13998: 2003
Koruyucu giyecekler – Bıçak
batması ve kesmesine karşı
koruyucu önlükler, pantolonlar ve
yelekler (ISO 13998: 2003)
28.8.2003
EN 412: 1993
CEN
EN 14021: 2003
Stone shields for off-road
motorcycling suited to protect
riders against
stones and debris — Requirements
and test methods
6.10.2005
-
CEN
EN 14058: 2004
Protective clothing — Garments
for protection against cool
environments
CEN
TS EN 14120: 2003
Koruyucu giyecekler – Tekerlekli
spor donanımı için bilek, avuç içi,
diz ve dirsek koruyucuları –
6.10.2005
-
21.2.2004
-
Süre Doldu
(31.7.2003)
Kurallar ve deney metotları
CEN
TS EN 14126: 2003
Koruyucu giyecekler – Enfektif
ajanlara karşı koruyucu giyecekler
için performans kuralları ve deney
metotları
6.10.2005
TS EN 14143: 2003
Solunumla ilgili donanım – Kendi
kendine yeterli yeniden solumalı
dalma aparatı
6.10.2005
6.10.2005
CEN
EN 14225-1: 2005
Diving suits — Part 1: Wet suits
— Requirements and test methods
6.10.2005
CEN
EN 14225-2: 2005
Diving suits — Part 2: Dry suits
— Requirements and test methods
CEN
CEN
CEN
-
-
-
-
EN 14225-3: 2005
6.10.2005
Diving suits — Part 3: Actively
heated or cooled suits (systems) —
Requirements and test methods
EN 14225-4: 2005
6.10.2005
Diving suits — Part 4: One
atmosphere suits (ADS) — Human
factors
requirements and test methods
6.10.2005
CEN
EN 14325: 2004
Protective clothing against
chemicals — Test methods and
performance
classification of chemical
protective clothing materials,
seams, joins and
assemblages
6.10.2005
CEN
EN 14328: 2005
Protective clothing — Gloves and
armguards protecting against cuts
by
powered knives — Requirements
-
-
-
and test methods
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
EN 14360: 2004
Protective clothing against rain —
Test method for ready made
garments
— Impact from above with high
energy droplets
EN 14387: 2004
Respiratory protective devices —
Gas filter(s) and combined filter(s)
—
Requirements, testing, marking
EN 14404: 2004
Personal protective equipment —
Knee protectors for work in the
kneeling position
EN 14435: 2004
Respiratory protective devices —
Self-contained open-circuit
compressed
air breathing apparatus with half
mask designed to be used with
positive
pressure only — Requirements,
testing, marking
6.10.2005
6.10.2005
6.10.2005
-
6.10.2005
-
EN 14458: 2004
Personal eye-equipment —
Faceshields and visors for use with
firefighters'
and high performance industrial
6.10.2005
safety helmets used by firefighters,
ambulance and emergency
services
TS EN ISO 14460: 1999
Otomobil Yarışçıları İçin
Koruyucu Giyecekler - Isı Ve
Ateşe Karşı Korunma Performans Kuralları Ve Deney
Metotları (ISO 14460: 1999)
EN 141: 2000
EN 371: 1992
EN 372: 1992
Süre Doldu
(6.10.2005)
-
16.3.2000
-
10.8.2002
Not 3
Süre Doldu
(30.9.2002)
EN ISO 14460: 1999/A1: 2002
EN ISO 14460: 1999/AC: 1999
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
EN 14572: 2005
High Performance Helmets for
Equestrian Activities
6.10.2005
EN 14593-1: 2005
Respiratory protective devices —
Compressed air line breathing
apparatus
with demand valve — Part 1:
Apparatus with a full face mask —
Requirements, testing, marking
6.10.2005
EN 14593-2: 2005
Respiratory protective devices —
Compressed air line breathing
apparatus
with demand valve — Part 2:
Apparatus with a half mask at
positive
pressure — Requirements, testing,
marking
6.10.2005
EN 14594: 2005
Respiratory protective devices —
Continuous flow compressed air
line
breathing apparatus —
Requirements, testing, marking
6.10.2005
EN 14605: 2005
Protective clothing against liquid
chemicals — Performance
requirements
for clothing with liquid-tight (Type
3) or spray-tight (Type 4)
connections,
including items providing
protection to parts of the body only
(Types PB [3] and PB [4])
-
6.10.2005
EN 139: 1994
Yayınlandığı
tarih
EN 139: 1994
Yayınlandığı
tarih
EN 271: 1995
EN 12419: 1999
EN 139: 1994
EN 1835: 1999
EN 270: 1994
EN 467: 1995
EN 466: 1995
EN 465: 1995
Yayınlandığı
tarih
Süre Doldu
(6.10.2005)
CEN
TS EN ISO 14877: 2002
Tanecikli aşındırıcılar kullanılarak
yapılan aşındırıcı püskürtme için
koruyucu giyecek (ISO 14877:
2002)
CEN
TS EN ISO 15025: 2002
Koruyucu giyecekler – Isı ve aleve
karşı koruma – Sınırlandırılmış
alev sıçraması için deney metodu
(ISO 15025: 2002)
10.4.2003
CEN
TS EN ISO 15027-1: 2002
Su altı elbiseleri – Bölüm 1:
Sürekli giyilen elbiseler, güvenlik
dâhil kurallar (ISO 15027-1: 2002)
10.4.2003
CEN
TS EN ISO 15027-2: 2002
Su altı elbiseleri – Bölüm 2:
Ayrılma elbiseleri, güvenlik dâhil
kurallar (ISO 15027-2: 2002)
CEN
TS EN ISO 15027-3: 2002
10.4.2003
Su altı elbiseleri – Bölüm 3: Deney
metotları (ISO 15027-3: 2002)
CEN
CEN
28.3.2003
28.8.2003
EN ISO 17249: 2004
Safety footwear with resistance to
chain saw cutting — (ISO
17249:2004)
6.10.2005
CEN
TS EN ISO 20345: 2004
Kişisel Koruyucu Donanım Güvenlik Ayakkabıları (ISO
Süre Doldu
(31.5.2003)
-
6.10.2005
CEN
EN 532: 1994
-
EN ISO 15831: 2004
Clothing — Physiological effects
— Measurement of thermal
insulation
by means of a thermal manikin
(ISO 15831:2004)
TS EN ISO 20344: 2004
Kişisel Koruyucu Donanım Ayakkabılar için Deney Metotları
(ISO 20344: 2004)
-
-
-
-
6.10.2005
6.10.2005
EN 344: 1992
EN 344-2: 1996
Süre Doldu
(6.10.2005)
EN 345: 1992
EN 345-2: 1996
Süre Doldu
(6.10.2005)
20345: 2004)
CEN
TS EN ISO 20346: 2004
Kişisel Koruyucu Donanım
:Koruyucu Ayakkabılar (ISO
20346: 2004)
CEN
TS EN ISO 20347: 2004
Kişisel Koruyucu Donanım Profesyonel Amaçlı Ayakkabılar
Bulunduğu (ISO 20347: 2004)
16.12.1994
CEN
TS EN 24869-1: 1992
Akustik - Kulak Koruyucuları Bölüm 1: Ses Yalıtımnın
Ölçülmesi İçin Subjektif Bir Metot
(ISO 4869-1: 1990)
16.12.1994
CEN
TS EN 24869-3: 1993
Akustik -İşitme Koruyucuları Bölüm 3: Kalite Muayenesi için
Amaçlanan Kulaklık Tipi
Koruyucuların Araya Girme
Kaybının Ölçülmesinde Kullanılan
Basitleştirilmiş Metot (ISO/TR
4869-3: 1989)
4.6.1999
Cenelec
TS EN 50237: 1997
Eldiven ve Kolçaklar-Mekanik
Korumalı-Elektriksel Amaçlar İçin
TS EN 50286: 1999
Alçak gerilim tesisatları için
elektriksel koruyucu yalıtım
giydirilmesi
16.3.2000
TS EN 50321: 1999
Düşük gerilimli tesisatlarda
çalışmak için elektriksel yalıtımlı
ayakkabılar
16.3.2000
TS EN 50365: 2002
10.4.2003
Cenelec
Cenelec
Cenelec
Alçak Gerilim Tesislerinde
Kulanım İçin Elektriksel Olarak
Yalıtımlı Başlıklar
6.10.2005
EN 346: 1992
EN 346-2: 1996
Süre Doldu
(6.10.2005)
6.10.2005
EN 347: 1992
EN 347-2: 1996
Süre Doldu
(6.10.2005)
-
-
-
-
-
-
Cenelec
Cenelec
Cenelec
Cenelec
TS EN 60743: 2001
Gerilim altında çalışma - Aletler,
donanım ve cihazlar için terim ve
tarifler (IEC 60743: 2001)
TS EN 60895: 2003
Gerilim altında çalışma - 800 kV
a.a. ve ± 600 kV d.a.'ya kadar olan
anma gerilimlerinde kullanılan
iletken elbise (IEC 60895: 2002
(Tadil Edildi))
10.4.2003
6.10.2005
EN 60743: 1996
Not 2.1
EN 60895: 1996
Not 2.1
EN 60903: 1992 ve
düzeltmesi
+ EN 50237: 1997
Not 2.1
Süre Doldu
(1.12.2004)
1.7.2006
TS EN 60903: 2003
Eldiven Ve Kolçaklar - Yalıtkan
Malzemeden - Gerilim Altında
Çalışma İçin - Özellikler
(IEC 60903: 2002 (Tadil Edildi))
6.10.2005
TS EN 60984: 1992
Kolluklar - Yalıtkan malzemeden Gerilim altında çalışma için (IEC
60984: 2002 (Tadil Edildi))
4.6.1999
-
EN 60984: 1992/A1: 2002 (IEC
60984: 1990/A1: 2002 )
10.4.2003
Not 3
Süre Doldu
(6.10.2005)
EN 60984: 1992/A11: 1997
4.6.1999
Not 3
Süre Doldu
(1.12.1997)
1.7.2006

Benzer belgeler

Kişisel Koruyucu Donanımlara İlişkin

Kişisel Koruyucu Donanımlara İlişkin Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kendi Kendine Yeterli Açık Devreli Sıkıştırılmış Hava Solunum Cihazı Özellikler, Deney İşaretleme TS EN 138 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskesi, Y...

Detaylı