forex sözlüğü

Yorumlar

Transkript

forex sözlüğü
FOREX SÖZLÜĞÜ
ALIŞ ( BID ) FİYATI : Piyasa katılımcılarının alış işlemi yapmayı kabul ettikleri fiyattır.
ALIŞ SİNYALİ : Bir yatırım aracını satın almak için doğru zamanın ve uygun koşulların oluştuğuna işaret eden
sinyal. Yatırımcıların platformlarında kullandıkları indikatörler, bu sinyalleri sağlarlar. Örneğin MACD
indikatörü, sinyal çizgisinin üzerine çıktığında bu alış sinyali olarak algılanılır.
ALIŞ SATIŞ FARKI (SPREAD) : Döviz çiftinin alış satış fiyatları arasındaki farkın birimsel değeri.
ARBİTRAJ : Farklı ülkelerin piyasalarında kote edilen döviz kurları arasındaki farklılıktan yararlanarak hiçbir
risk taşımadan kazanç sağlamak amacıyla bir paranın, ucuz olduğu piyasadan alınıp, pahalı olduğu
piyasalarda satılması işlemidir.
AYI PİYASASI : Piyasalarda fiyatlarda düşüş beklendiğini, satışların ağırlıklı olduğunu göstermek amacıyla
kullanılan terimdir.
AÇIK POZİSYON : Forex Piyasası’nda açık pozisyon; yatırımcının aynı valör ve aynı miktar içinde finansal bir
üründe alış ya da satış durumunda olması demektir. Fiziksel ödemeyle tersine bir işlemle kapatılmamış
işlemler açık pozisyondur.
BAŞLANGIÇ MARJI : Yatırımcının işlem yapabilmesi için ilgili aracı kurumca belirlenmiş yatırması gereken
başlangıç miktarıdır.
BAZ DÖVİZ : Paritede ilk para birimi için kullanılan terimdir.
BOĞA PİYASASI : Piyasalarda fiyatlarda yükseliş beklendiğini, alışların ağırlıklı olduğunu göstermek
amacıyla kullanılan terimdir.
BAKİYE : Kar veya zararın realize edilmemiş hali.
BULUNMASI GEREKEN TEMİNAT : Açık Pozisyon bulundurabilmek için gerekli olan minimum teminat
tutarıdır.
ÇAPRAZ KUR : Para birimleri ABD Doları üzerinden birbirine çevrilir. Dolar içermeyen iki para birimi
arasındaki kurdur.
BROKER :Forex piyasasında alıcı ile satıcıyı buluşturan ve bundan aracılık geliri elde eden kurumlara denir.
BANKALARARASI PARA PİYASASI : Bankalararasında kısa vadeli fonların alınıp satıldığı piyasalardır.
DALGALI KUR SİSTEMİ : Döviz fiyatlarının serbest piyasada arz ve talebe göre belirlendiği, resmi
müdahalenin olmadığı kur sistemidir.
DESTEK SEVİYESİ : Fiyat düşüşlerinin zorlaştığı veya durduğu geçmişte bir kaç kez tecrübe edilmiş fiyat
seviyesidir.
DEMO İŞLEM PLATFORMU : Gerçek hesap açılmadan programı tanımak amacıyla kullanılan platformdur.
DEFLASYON : Fiyatlar genel seviyesindeki düşüştür.
DEVALUASYON : Bir ülkenin para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesi durumudur.
DİRENÇ SEVİYESİ : Fiyat yükselişlerinin zorlaştığı veya durduğu geçmişte bir kaç kez tecrübe edilmiş fiyat
seviyesidir.
DÖVİZ RİSKİ : Elde tutulan dövizin yatırımcının aleyhine değer kaybedebilmesi riskidir.
ENFLASYON : Fiyatlar genel seviyesindeki yükselmedir. Bugün için, parasal bir olgu olduğu ve uzun
dönemde parasal bir büyüme olmadığı sürece enflasyonun artmayacağı genel olarak kabul görmektedir.
Toptan eşya fiyat endeksleri, tüketici fiyat endeksleri, üretici fiyat endeksleri ve özel kapsamlı TÜFE
göstergeleri gibi çeşitli endeksler aracılığı ile ölçülmektedir.
GRAFİK FORMASYONLARI : Fiyat grafiği üzerinde meydana gelen özel şekiller formasyonları
oluşturmaktadır. Üçgen, bayrak, omuz baş omuz formasyonları fiyatlardaki mevcut trendin sona erip yön
değiştirmeye yaklaştığını haber verirler.
GÜNLÜK (GÜN İÇİ İŞLEM) : Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemlere denir.
HAREKETLİ ORTALAMA : Belli bir zaman aralığındaki fiyatların ortalamasının hesaplanması ile elde edilmiş
indikatördür. Parite üzerine yerleştirilen indikatör, fiyatların mevcut yönünde ilerleyip ilerlemeyeceği hakkında
fikir verir ve ayrıca destek – direnç seviyeleri olarak da kullanılır.
HESAP EKSTRESİ : Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmiş olan pozisyonların listesi.
KALDIRAÇ SİSTEMİ : Yatırımcının, kendi sermayesinin belli bir katı oranda işlem yapabildiği sistemdir.
KAR AL (TAKE PROFIT : Açık olan pozisyona, önceden belirlenmiş bir fiyattan kâr elde edebilmek amacı ile
girilen emirdir.
KISA POZİSYON : Yatırımcının herhangi bir finansal enstrüman için satış yönünde pozisyona geçmesidir.
KAPANIŞ FİYATI : Paritenin Türkiye saati ile 23:59:59 da bulunduğu fiyattır.
KOMİSYON : Broker tarafından işlem başına talep edilen ücrettir.
LİKİDİTE : Likidite bir piyasanın ya da enstrümanın nakite çevrilme hızı olarak tanımlanabilir. Örneğin hisse
senetleri son derece likit varlıklardır piyasanın açık olduğu zamanlarda anında nakde çevrilebilirler. Buna
karşın bir gayrimenkul hisse senedine göre daha az likittir, elde tutulan bir gayrimenkulun nakde çevrilmesi bir
aydan bir kaç seneye kadar değişebilir. Yine ters bir kıyaslamayla pekiştirirsek forex para piyasası da hisse
senetlerinden daha likittir. Çünkü enstrüman başlı başına paradır ve hisse senetleri gibi borsaların açılmasını
beklemeden piyasaların kapalı olduğu saatlerde de başka para birimlerine çevrilebilir.
LİMİTLİ EMİR (LIMIT ORDER) : O anki piyasa fiyatından daha düşük bir seviyeden alım yapmak için girilen
otomatik emir çeşididir. Örneğin piyasa fiyatı 1.4000 iken 1.3950 seviyesine sınırlı emir girdiğimiz takdirde, biz
ekran başında olmasak dahi, bu fiyat görüldüğü anda alış emri çalışır.
LOT : Forex Piyasasındaki lot terimi, bir işlemin standart birim miktarıdır.
TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI (MARGIN CALL) :Broker ya da işlemci tarafından yatırımcıya, yatırımcı
aleyhinde yönlenmiş bir işlemin performansının temini için yapılan ek fon talebidir. Bu işleme alternatif olarak
müşteri bir ya da daha çok işlemini kapatma seçeneğine de sahiptir.
MERKEZ BANKASI : Bir ülkenin para politikasını belirleyen ve/veya sisteme sunan devlete bağlı yetkili
kurumdur.
NET POZİSYON : Bir paritedeki alış pozisyonları toplamı ile satış pozisyonları toplamı arasındaki farka denir.
PARA :Devletlerin yetkili organları aracılığıyla piyasaya sürdüğü mübadele aracıdır.
PİP : Bir döviz çiftindeki fiyat değişiminin en küçük birimini ifade eder. EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF gibi
paritelerde en küçük değişim 0.0001’dir.
PİYASA YAPICI ( MARKET MARKER ): Fiyat sunumu yapan ve bu sunduğu fiyatlardan alış ya da satış
yapmaya hazır işlemciye verilen isimdir.
PARİTE : Bir ülkenin parası esas alınarak, diğer ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki
değeridir.
POZİSYON :Yatırımcının fiyatlardaki değişime göre açtığı alış veya satış işlemleridir.
POZİSYON KAPATMA EMRİ :Açık pozisyonun kapatılması amacıyla verilen emirdir.
RİSK BİLDİRİMİ : Müşterinin uluslararası piyasalarda yapacağı işlemlerdeki üstlenebileceği riskleri belirten
açıklamalar.
REVAÜLASYON : Bir ulusal para biriminin diğer para birimlerine karşı değer kazanmasıdır.
SÜRDÜRME TEMİNATI : Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının
koruması gereken en alt düzeydir.
SPOT İŞLEM : Yatırımcı tarafından anında gerçekleştirilen işlemdir. Ancak para transferleri ülkeler arasındaki
saat farkına ve risk durumuna göre 2 gün sonraki valörle yapılabilir.
SWAP : İki tarafın belli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı
olarak değiştirdikleri işlemdir. Daha açık bir anlatımla;
yatırım yaptığınız döviz çiftinin birbiri arasındaki faiz farkına göre, hesabınıza pozitif (+) ya da negatif (-) etki
eden gecelik taşıma maliyeti olarak tanımlanabilir.
STOP OUT / POZİSYONLARI KAPATILMASI : Margin seviyesinin belli bir oranın altına düşmesine muteakip
en zarardaki pozisyondan başlayarak işlemlerin kapanmaya başladığı seviyedir.
SERBEST MARGIN : Kullanılabilir margin miktarıdır.Pozisyon açtıktan sonra hesabınızda kullanılabilir para
miktarınızı göstermektedir.
TAKİP EDEN ZARAR DURDURUCU (TRAILING STOP) : Metatrader 4 platformunun bir özelliği olup açık
işlemler için zarar-durdur(stop-loss) seviyesinin program tarafından otomatik olarak değiştirilmesini
sağlamaktadır. Takip eden zarar durdurucu sadece karda olan işlemlerde çalışır. Son fiyat, işlemin yönünde
açılış fiyatından belirlenmiş seviye kadar yukarı çıktığında / aşağı indiğinde çalışmaya başlar. Takip eden
zarar durdurucunun devreye girmesi ve devrede kalması için platformunuz ve bilgisayarınız açık kalması ve
platformun sunucu ile bağlantısının devam etmesi gerekir. İnternet bağlantınızda bir kesinti olması durumunda
zarar-kes seviyeniz değişmeyecektir. İnternet bağlantınız tekrar geldiğinde o anki fiyata göre takip eden zarar
durdurucu çalışmaya devam edecektir. Ancak arada oluşan fiyat hareketleri dikkate alınmayacaktır.
TEMEL ANALİZ : Finansal piyasaların gelecekteki hareketlerinin tahmin edilmesi amacı ile ekonomik ve politik
bilgilerin analizidir.
TEKNİK ANALİZ : Grafikler, fiyat trendleri ve hacim göstergeleri yardımı ile piyasa verilerinin analiz edilip,
gelecekte var olabilecek piyasa hareketlerinin tahmin edilmesi işlemidir.
TREND : Belirli bir zaman dilimi aralığında belli bir yönde oluşan sürekli artma ya da sürekli azalmaları ifade
eder
TEMEL KUR : Alım-satım miktarlarının büyüklüğünün hesaplandığı referans kurdur. Paritelerde önce yazılan
kodlu kur her zaman temel kurdur. Örneğin Euro/Dolar paritesinin temel kuru Euro’dur.
TEZGAH-ÜSTÜ PİYASA (OTC): Bir organizasyona, bir borsaya kote olmayan piyasaları ifade eder.. Örneğin
forex, borsa dışında da gerçekleştirilebildiği için tezgah üstü bir piyasadır.
TİCARET DENGESİ : Bir ülkenin yaptığı toplam ithalat ve ihracat arasındaki olumlu-olumsuz farktır.
UZUN POZİSYON :Yatırımcının herhangi bir finansal enstrüman için alım işlemi yaparak pozisyona
geçmesidir.
VALÖR : Döviz cinslerinin veya işlem yapılan para çiftinin hesapların takasının yapıldığı tarihtir.
VOLATİLİTE : Kısa bir zaman aralığı içerisinde gösterdiği dalgalanma özelliğidir.
YÜKSELEN TREND KANALI : Artan trend kanalı aşağı yönlü dalgaların dip noktalarını birleştirir ve bir trend
çizgisine paralel hareket eder. Artan trend kanalı ve trend çizgisi yukarı yönlü bir trendin sınırlarını oluşturur.
Bu boğa piyasasında kullanılır.
ZARARI DURDUR EMRİ (STOP LOSS) :Yatırımcının açmış olduğu işlemi olası büyük zararlardan korumak
ve belli bir zararda tutabilmek amacıyla belirlediği bir fiyattan kapatmak amacıyla verdiği emirdir.
Turkish Yatırım A.Ş.
Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri Departmanı
[email protected]
444 29 FX
www.turkishyatirim.com
www.turkishfx.com
www.turkborsa.net

Benzer belgeler

kaldıraçlı alım satım (kas) işlemleri risk bildirim

kaldıraçlı alım satım (kas) işlemleri risk bildirim AÇIK POZİSYON : Forex Piyasası’nda açık pozisyon; yatırımcının aynı valör ve aynı miktar içinde finansal bir üründe alış ya da satış durumunda olması demektir. Fiziksel ödemeyle tersine bir işlemle...

Detaylı

FX EBook - InvestAZ

FX EBook - InvestAZ ÇAPRAZ KUR : Para birimleri ABD Doları üzerinden birbirine çevrilir. Dolar içermeyen iki para birimi arasındaki kurdur. BROKER :Forex piyasasında alıcı ile satıcıyı buluşturan ve bundan aracılık ge...

Detaylı

Garanti Yatırım FX Trader Iphone İşlem Platformu

Garanti Yatırım FX Trader Iphone İşlem Platformu SERBEST MARGIN : Kullanılabilir margin miktarıdır.Pozisyon açtıktan sonra hesabınızda kullanılabilir para miktarınızı göstermektedir. TAKİP EDEN ZARAR DURDURUCU (TRAILING STOP) : Metatrader 4 platf...

Detaylı

Birebir Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim

Birebir Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim AÇIK POZİSYON : Forex Piyasası’nda açık pozisyon; yatırımcının aynı valör ve aynı miktar içinde finansal bir üründe alış ya da satış durumunda olması demektir. Fiziksel ödemeyle tersine bir işlemle...

Detaylı

Foreks Kitapçığını İncelemek İçin Tıklayınız.

Foreks Kitapçığını İncelemek İçin Tıklayınız. POZİSYON :Yatırımcının fiyatlardaki değişime göre açtığı alış veya satış işlemleridir. POZİSYON KAPATMA EMRİ :Açık pozisyonun kapatılması amacıyla verilen emirdir. RİSK BİLDİRİMİ : Müşterinin ulus...

Detaylı