cenk_güray-müzik_toplulukları-2014

Yorumlar

Transkript

cenk_güray-müzik_toplulukları-2014
DEM TRİO
Hatırlamak ve Hayâl Etmek…
Dr. Murat Salim Tokaç : tanbur, ney
Derya Türkan: Klasik Kemençe
Cenk Güray : Divan sazı
DEM Trio’nun, Anadolu Geleneksel Müziği’nden köklenip, doğaçlamalarla bir meçhule
doğru giden müzikleri; aynı kültürün çalgıları olan tanbur ve bağlama arasında süreç
içinde oluşan yapay ayrılığı ve uzaklığı ortadan kaldırma adına ilk adımlardan biri
olarak göze çarparken, geleneksel çalgılardan oluşan bir topluluktan çıkabilecek
makamsal tabanlı tını arayışları adına da olgun fikirler ortaya koymaktadır. DEM Trio;
şu anda topluluğun özgün tını paleti içine başka geleneksel çalgı ve sesleri yerleştirmeye
çalışırken, Anadolu müzik kültürünün değişik yöresel tınılarına dair kuramsal ve pratik
çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışı konserlerinde yansıtmaktadır. Topluluğun ilk albümü
2008 yılında Serçeşme (The Fountain) ismiyle İtalyan Felmay Müzik firması tarafından
tüm dünyada dinleyicilere sunulmuştur. Topluluğun ikinci albümü “Erguvan” ise 2014
yılı başlarında aynı firma tarafından tüm dünyada yayımlanmıştır. Topluluk şu an
üçüncü albümünün hazırlıkları içindedir.
Avrupa basınından topluluğun müziğine dair notlar:
Osmanlı Kültürüne, Türk müziğinin komşu coğrafyalarla ilişkisinin altını çizen,
modern ifadeli bir oda müziği yaklaşımı…
CD roots
Virtüözce işlenmiş, girift bir müzik. Aynı zamanda dolaysız ve şaşırtcı, sadece
doğaçlamaya dayanmayan, bütünleşik bir oda müziği…
The Weekend Planet, Australia
Müziği dinleyen kişi sunulan bilgi ve irfanın derinliğinden etkileniyor, fakat müzik
kalıpsal bir anlayışın dışında bir doğallıkla dışarı yansıyor.
Duck Baker, Dirty Linen, December 2008, England
ZEYBEK HAVALARI
Ali Fuat Aydın-İlay Çelik-Celal Sezer-Mustafa Göçer-Cenk Güray
"Talip Özkan'ın anısına..."
“Şüphesiz ki bu kayıt, bağlama ve Ege’deki Türk ve Yunan müzik kültürleri için bir
dönüm noktasını işaret etmektedir”Chris Potts-Folk Roots Dergisi
“Duyduğunuz kayıt karmaşık ritmik ve müzikal kalıpların, iki müzisyen tarafından
zarif ve son derece profesyonel bir şekilde icrası ile oluşmuş. Müzisyenler hem solo hem
de ikili icralarında muhteşem bir atmosfer yaratarak yüksek kalitelerini
gösteriyorlar.” Eelco Schilder-Folkworld
Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray’ın 20 yıllık müzikal birliktelikleri kapsamında, İlay Çelik,
Celal Sezer ve Mustafa Göçer’in de destekleriyle gerçekleştirdikleri konser, araştırma ve
kayıt çalışmaları Anadolu’nun önemli manevi örgütlenmelerinden olan “Zeybeklik”
geleneğini ve bu geleneğin müzikal yansımalarını keşfetmek isteyenler için tutarlı bir
ezgisel ve metinsel dağarcık sunmaktadır. Bu dağarcık içinde Ege’nin pek çok
bölgesinde özellikle ağır zeybek ezgileri ile ilgili yapılan derleme çalışmalarını, bu
çalışmaların konu edildiği makale, CD kayıtları, radyo ve TV programlarını ve dünyanın
pek çok yerinde yapılan konserleri barındırmaktadır. Aydın ve Güray’ın değerli Üstad
Talip Özkan’ın anısına adadıkları ve tüm dünyaya İtalyan Felmay Müzik etiketi ile
sunulan ilk albüm çalışmaları olan “Bir” ise, zeybek müziğinin geleneksel danslar ile
ilgisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ege’nin iki yakasına sinmiş “Zeybeklik” geleneğinin
keşfi belki de Anadolu kültürünü özgün kılan felsefe, inanç ve yaşam geleneklerinin de
keşfi anlamına gelmektedir…Bir de Ege’nin diğer yanındaki dostları hatırlamak
anlamına…Hani hep gelecekmiş gibi sofradaki yeri boş tutulan, gönül yarası, gönlün
yarısı dostları…
Ali Fuat Aydın-Bağlama
İlay Çelik-Ses
Celal Sezer-Ses
Mustafa Göçer-Vurmalı çalgılar
Cenk Güray-Divan sazı
NEFES
Nida Ateş-Ali Fuat Aydın-Cenk Güray
“Nefes”, hem aynı müzik anlayışını paylaşan hem de, bunca sanatsal ıssızlığın ortasında
müziklerini paylaşarak “nefes” alabileceği mekânların ve oradaki dostların hasretini
çeken Nida Ateş, Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray’ın ortak projesidir. Müziğin başlangıcını
ve sonunun “nefes’e” dayandığına inanan bu müzisyenler, bu nefes’lerin sohbetle
birleşmesinin seslerin ve yankıların gücünü arttıracağına inanırlar… Bu yüzden dostları
ararlar yanı başlarında ve onların nefeslerini… Böylece nefesleri, fısıltı, fısıltıları çığlık
yapacaklarına inanırlar sessizce… Tabii onların fısıltıları yıllardır anlamaya çalıştıkları
ve geçmişlerine dair izleri saklayan Ege Müziği üzerinedir…
Nida Ateş-Bağlama, Ses
Ali Fuat Aydın-Bağlama, lavta, buzuki
Cenk Güray-Divan sazı, cura, ses
AKDENİZ ORKESTRASI VE MUAMMER KETENCOĞLU
İki Yakayı Birleştiren Sesler: Zeybekler'den Rebetiko'ya...
Ege’nin ortak müzik kültürü mirasını simgeleyen “Zeybek ve Rebetiko” müzikleri, aynı
tarihsel köklere dayanan, benzer kültürel ortamlarda şekillenmiş, benzer müzikal
yapılara dayalı olarak icra edilen; Anadolu’daki kaynaklarından çıkıp, iki yakanın
dağlarından fısıldaşarak Ege’ye akan nehirlerdir. Bu sesler; biri zarafetle bezenmiş bir
görkemi ifade ederken, diğeri de gizli gizli ayrılıklardan bahseden, aynı sohbetin
soruları, cevapları, cevapsız soruları veya ortak tebessümleri gibidir… Zeybekler ve
Rebetiko aynı zamanda sırları tarihte saklı sebeplerle ayrılan, ancak birbirlerini “her
zaman sofrada tabağı saklı” eski bir dostmuşçasına özleyen iki toplumun da ortak
hikâyesidir. Zeybekler ve Rebetiko, Türkiye ve Yunanistan için, ayrılıkların değil de
ortaklıkların altını çizmek, aynı türküleri söyleyebilen iki halk olabilmenin tüyler
ürperten görkemini dünyaya haykırabilmek için bulunmaz şanslardır. Orkestranın
açıklamalı konserleri, icracı, araştırmacı olan ve bu konularda uzmanlaşmaya çalışan
veya sadece müziği, Ege’yi seven, binlerce yılın bu ses mirasını tanımaya paylaşmaya
hevesli herkesin bir ses, bir fikir veya bir his edinebileceği şekilde tasarlanmaktadır.
Anadolu kökenli kadim Akdeniz mirasının izini geleneksel ezgiler ve özgün besteler
aracılığıyla süren Akdeniz Orkestrası, konserlerinde Ege’nin iki yakasından zeybek
havaları, türküler ve sirto ve kasap havalarına yer vermektedir.
AKDENİZ ORKESTRASI
Muammer Ketencoğlu-Akordeon, ses
Dr. Murat Salim Tokaç-Tanbur, ney
Derya Türkan-Klasik kemençe
Ali Fuat Aydın-Bağlama
İlay Çelik-Ses
Yusuf Koçak-Ud
Volkan Orhan-Keman
Miase Örümlü-Ney
Ömür Eren-Kanun
Ahmet Gökhan Coşkun, Erdem Şimşek, Sinan Şimşek-Bağlama ailesi çalgıları
İsmet Karadeniz-Gitar, perdesiz gitar, yaylı tanbur
Nevin Şahin, Mustafa Göçer-Vurmalı çalgılar
Cenk Güray-Divan sazı
Akdeniz kıyılarının ortak kültürel köklere sahip müzik üsluplarını araştırmak ve icra
etmek amacını güden “Akdeniz Orkestrası” 2005 yılında kurulmuştur. Topluluk için
“Akdenizlilik”, “Anadolulu” olma bilincinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden Akdeniz
Orkestrası, kadim Doğu-Batı kültürlerinin ortak temellerini bünyesinde barındıran
“Akdeniz’in”, kültürler arası bütünleştirici özelliğini hatırlamaya ve hatırlatmaya
çalışmaktadır.
2005 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Sevgili Hayat” adlı oyunun
müziklerini Muammer Ketencoğlu ile birlikte hazırlayan topluluk elemanları, bugüne
kadar Akdeniz ve Ege müzik kültürü ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser ve
seminer vermiş, Akdenizli başka müzik topluluklarıyla kültürler arası ortak projelerde
yer almıştır.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik
Topluluğu
“Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı” 2011 yılında,
Cumhuriyet tarihinin Ankara merkezli ilk iki Türk Müziği Konservatuarından
biri olarak kurulmuştur. Konservatuar bu tarihten itibaren fiziki ve akademik
yapılanma çalışmalarını; ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin
inceliklerini kavramış, bu incelikleri Türk Müziğinin geçmişten geleceğe tutarlı
bir şekilde aktarılması sürecinde kullanabilecek nitelikli icracı, araştırmacı, ve
akademisyenlerin yetiştirilmesini hedefleyen bir anlayış ile sürdürmektedir.
Bünyesinde “Türk Müziği”, “Müzikoloji” ve “Türk Halk Oyunları” olmak üzere üç
bölümü barındıran kurum, lisans düzeyindeki ilk öğrencilerini 2013-2014 EğitimÖğretim yılı içinde “Türk Din Musikisi Lisans Programı’na” kabul etmiş, aynı
eğitim-öğretim yılı içinde “Türk Din Musikisi Tarihi Yüksek Lisans Programı’nı”
da açmış ve “doktora” eğitiminin temellerini de atmaya başlamıştır. Eğitim
çalışmalarının yanında düzenlenecek bilimsel ve sanatsal etkinlikler ile
üretilecek bilimsel yayınlarla “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi
Konservatuarı” yakın bir gelecekte ülkemiz ve dünya kültürüne alanında etkin ve
üretken bir kurum olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Konservatuarın çatısı
altında kurulan müzik topluluğu ise Konservatuarın kuruluş hassasiyetlerini
hayata geçirmek üzere kurulmuş olup, Anadolu’nun tarihsel müzik çeşitliliğini
kucaklayıp titizlikle icra etmeyi prensip olarak benimsemiştir.
Üyeler
Y.Doç.Dr.Arif Demir -Ses
Y.Doç.Dr.Burcu Avcı-Viyolonsel
Öğr. Gör. Emre Düzenli-Bağlama
Öğr. Gör. Alper Akdeniz-Ud
Öğr. Gör. Çağlar Toptaş-Klasik kemençe
Arş.Gör. Esra Kalınsaz-Keman
Öğr. Gör. Miase Örümlü-Ney
Arş.Gör.Nevin Şahin -Vurmalı Çalgılar
Konuk icracı: Dr. Murat Salim Tokaç Tanbur
Konuk icracı: Tahir Aydoğdu-Kanun
Doç.Dr.Cenk Güray-Divan Sazı
ABİS
Ve Sessizlik Sonrası…
Değişik oluşumlar halinde beraber müzikle geçen yılları hafızalarında saklayan ABİS
üyeleri zihinlerinin loş derinliklerinde unuttukları, belki de kaybettikleri bir “sesi”
arıyorlar…O ses zaman içinde yitirilen pek çok şeyi anlatıyor, içlerinde ve dışlarında… O
sesi bulamayacaklarını biliyorlar ama arayış ve yolculuklar devam ediyor…Bu umutsuz
uğraştaki hikayeler anlattıkları, iç burksa da gerçek hikayler…ABİS’in tek iddiası “kendi”
olmak, kendini anlatmak…Halkların hafızasında ne varsa caz doğası gereği hepsini
hatırlar, o yüzden geleneğin içinden gelen sesler caza yabancı değildir, olmamalıdır,
ortak bir ağızdan söylenmesi şartıyla…O yüzden kendi gibi ve bütün…ABİS…
Sarp Maden-Elektrik Gitar
Kaan Bıyıkoğlu-Piyano
Derya Türkan-Klasik Kemençe
Miase Örümlü-Ney
İsmet Karadeniz-Yaylı tanbur, Rebap
Volkan Orhan-Keman
Erdem Şimşek-Bağlama
Ömür Eren-Kanun
Roberto Bonati-Kontrbas
Yinon Muallem, Mustafa Göçer, Nevin Şahin, Canan Aykent-Vurmal Çalgılar
Konuk icracı: Erkan Oğur-Perdesiz gitar, Kopuz
Konuk icracı: Dr. Murat Salim Tokaç-Tanbur
Cenk Güray-Divan Sazı, Perdesiz Bağlama
PERDELERE VURAN SESLER…
Geleneksel Müziklerin en önemli aktarım unsuru olan hafıza kültürü, hatırlamak adına
iki ana unsurdan destek almaktadır. Bu unsurlar, müzikal yapıları oluşturan ses
malzemesini aktaran “çalgılar” ile bu malzemenin nasıl organize edildiğine dair
detayları içinde saklayan makam ve usullerdir. Müzik kültürü ile sözün birleşimi ise bu
temellere dayanan müzik kültürünün doğrudan halkı anlatan kısmına temas etmekte
adeta binlerce yıllık hatıraları dillendirmektedir. Bundan dolayı bir çalgının ve sesin
müzik kültürüne dair sohbeti aslında bir coğrafyanın ve toplumun müziğinin tüm
inceliklerini içinde barındırabilmektedir. İlay Çelik ve Cenk Güray bu konserde bir çalgı
ve bir sesin birleşiminde Anadolu Müzik Kültürü’ne dair incelikleri hatırlamak ve
bunları paylaşmayı hedeflemektedir.
İlay Çelik-Ses
Cenk Güray-Divan Sazı, perdesiz bağlama
Konuk icracılar:
Dr. Murat Salim Tokaç-Tanbur, ney
Miyase Bayramoğlu-Ney
İsmet Karadeniz: Perdesiz gitar, bağlama
SÜLEYMAN ERGUNER
‘HARPUT MUSİKİSİ’
Süleyman Erguner, bu konserinde, ney ve sesiyle’ Harput Musikisi’ni icra ediyor.
Gerek repertuardaki, gerek icradaki farklılıklarıyla, Elazığ ‘Harput Musikisi’ , bu
anlamda ilk defa sunuluyor.
Harput musikisi; kendine özgü çalgıları, makamları ve icra sırasındaki kuralları ile
musiki kültürümüzde yer alan çok özel bir bölge musikisidir. Elazığ ve Harput’ta
oluşmuş, bugüne kadar gelmiş bu yüce musikinin en önemli özelliklerinden biri; çok
zengin form çeşidine sahip olmasıdır. Divanlar, Hoyratlar gazeller, türküler,
müstezadlar gibi formlardaki eşsiz eserler ve ‘Harput Ağz’ı denilen ses ve saz icra
farklılıkları, Harput Musikisi’ni meydana getirmiştir. Harput müziği; köy ve kentin
ortak müzik kültürüdür.
Celal Sezer, Adem Tay, Cenk Güray gibi ses ve saz sanatçılarından oluşan Süleyman
Erguner Topluluğu, ‘Harput Musikisi’ üzerindeki araştırma ve icra çalışmalarını devam
ettiriyor
DOĞUNUN BATISINDA BATININ DOĞUSUNDA
Tanini Trio-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Tarihsel derinlik açısından bakıldığı zaman Anadolu coğrafyası hem batı hem de
doğu dünyalarının müzik geleneklerinin köklerini içinde barındırmaktadır. Bu
kökler sonraki dönemlerde de bu müzik kültürünün gelişimini yönlendirmiş,
Anadolu kah batıdan doğuya kah da doğudan batıya doğru akan kültür
nehirlerinin yatağı olarak, bu nehirlerin bıraktığı kalıntıların miraslarını
özümseme fırsatı bulmuştur. Binlerce yıllık bu köklü ve çok yönlü mirasa sahip
çıkmak Türkiye'nin dünya adına taşıdığı bir sorumluluk olmalıdır. Bu mirasa
dair bilincin öncelikle ülke içinde sonrada ülke dışında bu amacı taşıyan yayın,
seminer ve konserlerle güçlendirilebilmesi bu sorumluluğun gerçekleşmesini
kolaylaştıracaktır. "Doğunun Batısında, Batının Doğusunda" adlı projenin amacı
Anadolu'ya dair bu kültür misyonunu geleceğe taşıma gücüne sahip genç kuşak
ile buluşabilme adına üniversitelerden başlaması planlanan seminer ve konser
dizileri ile bu amaca hizmet edebilmektir. Söz konusu konserlerde Anadolu’ya ve
çevre coğrafyalara dair geleneksel müzik örnekleri, sistematik bir tarihsel ve
müzikolojik çerçeve içinde dinleyicilere sunularak, Anadolu’nun doğu-batı
çelişkisi içindeki uzlaştırıcı yönüne dikkat çekilecek, bu yolla dinleyicilere
Anadolu’nun dünya kültüründeki önemi ve bireysel kültürel kimliklerin
oluşumundaki etkisi hatırlatılacaktır. Türkiye sınırlarının içinde ve dışında
benzer zamanlarda başlayacak etkinliğin öncelikle tarihsel ilişki içinde bulunan
Balkan, Ön Asya coğrafyaları ve Ortadoğu ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlere
taşınması Anadolu'nun komşu coğrafyaları da etkileyen kültürel birikiminin
tekrar gündeme getirilmesini ve hatırlanmasını sağlayacaktır. Uzun vadede
projenin bu kültüre dair ortak hafızayı güçlendirmek adına Avrupa, Asya ve
Afrika'nın diğer köşelerine de taşınması planlanmaktadır. Projenin müzikal ve
akademik yönlerini uzun yıllardır bu alanda çalışan Tanini Trio ve Cenk Güray
yönlendirecek, danışma kurulunda "Arkeoloji'den Sosyoloji'ye, Tarih'ten
Müzikoloji'ye" kadar projenin ilişki kurduğu disiplinlerden uzmanlar yer
alacaktır. Projenin akademik kısmı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuvarı tarafından desteklenecektir.
Açıklamalı Konser için Örnek Repertuar
R. Aysu - Kürdihicazkar Saz semaisi
W.A. Mozart - Türk Marşı
Irak+Türkmen türküsü: Altın hızma
P. I. Çaykovsky - Arap Dansı
İsmail Dede Efendi. - Yine bir Gülnihal
Calisto Guatelli-Osmanlı Sergi Marşı
Calisto Guatelli-Marş-ı Nadi
Bach/Gounod - Ave Maria + Refik Talat Alpman Mahur Saz Semaisi
Koca Ümmet Zeybeği-Geragotikos Sirtosu
Kafkas-Orta Asya-İran-Türk etkileşimleri ile ilgili bir potpori
Makedonsko Devojce
Bulgar Ruchenitsa
Karagöz Kasabı-İstanbul Kasabı
Turna Semahı
Proje Kadrosu
Proje Tanini Trio ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı’nın eğitim ve sanat kadrosu tarafından gerçekleştirilecektir.
Tanini Trio
Tahir Aydoğdu
Hakan Ali Toker
Bilgin Canaz
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Y.Doç.Dr.Arif Demir
Y.Doç.Dr.Burcu Avcı
Öğr. Gör. Emre Düzenli
Öğr. Gör. Alper Akdeniz
Öğr. Gör. Çağlar Toptaş
Arş.Gör. Esra Kalınsaz
Doç.Dr.Cenk Güray-Proje Danışmanı
ÜMMÜŞEN…
70’li 80’li yılların “efsanevi” ozanı sesi ve türküleriyle “sosyal katkı” ortaya çıkarabilecek
özel konserlerde sahne alıyor. Kendisini sahnede Serhan Kelleözü, Cenk Güray gibi
müzisyen öğrenci ve dostları yalnız bırakmıyor…
Birlikte hatırlamak adına…
İstanbul Solistleri’ne Dâir...
Kaplumbağa terbiyecisi tablosuna baktığımızda gördüğümüz
gerçeklik ve antiklik düzeyinde müziğin de antika değerinde
olacak kadar eski ve doğal hâlini sizlere sunmak istiyoruz.
Eğer bunu başarırsak Türk Müziği imajının geliştirilmesi, yanlış kanaatlerin
düzeltilmesinin yanısıra temsil, tanıtım ve teşvik edilmesini de sağlamış olacağız.
M
üzik bir ilimdir. Bize hissettirdiği hazzın altında pek çok detay barındıran bir
ilim. Nazari ve ameli kuralların sanatçı bünyesinde toplanması ve bunlara
icrâcının eklediği kompozisyon hassasiyeti, v.s. gibi pek çok aşamayı, o kişinin saniyeler içerisinde harmanlaması ve muhataplarına aktarması, takdir edersiniz ki hiçte
kolay ve azımsanacak bir şey değildir. Bu aktarım aşamasında pek çok psikolojik ve
fizyolojik mekanizmanın devreye girdiğini -hem dinleyici hem de sanatçı açısından- biliyor ya da en azından hissediyoruz. Kısaca izâh edilen tüm bu serüven, artık İstanbul
Solistleri’nin seslerinde, nefeslerinde ve parmaklarının ucunda...
DE
/R
İT
•
•
A
T
OK
AK
Lİ
M
AN
G
SA
G
ÜN
RA
T
/K
ÖR
ASİK KEMENÇE • MU
ANUN • FAHRETTİ
/ KL
NY
AN
AR
RK
KI
N
TÜ
AÇ
/T
AN
BU
R VE
NEY • YURDAL TO
KCA
N
/
UD
•
H
Misyonlarını, “...vârisi olduğumuz kültür mirasının değerini fark ettirmek, kültürel
yozlaşmaya meydan vermeden Türk Müziği’nin tüm değerleri ile, dünyada itibar
görmesini sağlamak...” olarak açıklayan İstanbul Solistleri, geçmişe ait tarihi değer
ifâde eden melodilerin, gericilik ve avamla özdeşleştirilmesinin ve bu konudaki algılama yanlışlığının değiştirilmesi hususlarına yönelik çalışmaları kendilerine düstûr
edinmişlerdir.
İM
RY
Kâdim sesler, ancak ve ancak kadîm bir medeniyetin başkentinden duyurulur tüm
dünyaya... Doğu’dan Batı’ya binlerce yılık mirâs, üstâd vârislerin hünerli ellerinden
akar geleceğe... Bu iki cümle, İstanbul Solistleri’nin bir araya gelmelerinin en büyük
sebebi belki de. Yıllarca virtüozitelerini, dünyanın her köşesinde verdikleri konserlerle sergileyen Derya Türkân, Yurdal Tokcan, Hakan Güngör, Murat Sâlim Tokaç ve
Fahreddin Yarkın, tarihler 2013 yılını gösterdiğinde sanatseverlerin karşısına bu kez
İstanbul Solistleri ismini verdikleri gruplarıyla çıktılar. Hiç bir tür ayırmadan, bizim
müziğimizi bir bütün olarak ele alan ve repertuvarlarını bu ilmî fikir çerçevesinde
oluşturan grup, zaman zaman bünyelerine kattıkları misafir sanatçılarla bu geniş yelpazenin tüm renklerini sizlere aktarmaya çalışmaktadır. Misafir diyoruz ama onlar bu
mirasın önemli ev sahiplerinden, İstanbul Solistleri’ne konserlerinde başta Ahmet Şahin, Mehmet Kemiksiz ve Hâfız Ömer Faruk Belviranlı gibi medeniyetimizin en önde
gelen ses sanatkârları ile Cenk Güray gibi önemli saz üstâdları eşlik etmektedir. Onların sesleriyle, Ud’un, Kanun’un, Kemençe’nin, Tanbur’un, Ney’in, Bendir’in, Def’in
sadâsı, müziğin sınır tanımayan yolculuğunu anlatır bizlere...
Derya Türkan
•
1973 yılında İstanbul’da doğdu.
•
1984 yılında Istanbul Teknik Üniversitesi Türk
Müziği Devlet Konservatuari çalgı eğitimi
bölümüne girdi.On yıl süren konservatuar eğitimi boyunca İhsan Özgen’le kemençe çalıştı ve 1994
yılında mezun oldu.
1990 yılında girdiği
ve genel sanat yönetmenliğini devlet sanatçısı Prof.
Dr. Necdet Yaşar’ın yaptığı Kültür Bakanlığı İstanbul
Devlet Klasik Türk Müziği
Topluluğu’na davet edildi ve
yedi yıl süreyle misafir sanatçı
olarak görev yaptı.
•
•
Kudsi Erguner’le Fransa’da kayıtları yapılan ve yayınlanan “Chemıns”(yollar) adlı bir albüm yaptı.
•
1996 yılında Fransa Cumhurbaşkanı tarafından
Paris Sorbonne Üniversitesinde düzenlenen ünlü
keman sanatçısı Sir Yehudi Menuhin ‘in 80. yaş
günü konserine Kudsi Erguner’le beraber katıldı.
•
•
1991 yılında TRT İstanbul Radyosu’na girdi ve 2000 yılında bu kurumda kadrolu
sanatçı oldu.
1992 yılından bu yana Kudsi Erguner grubu ile
Avrupa’nın birçok ülkesi başta olmak üzere, Sudan, İsrail, Fas ve Lübnan gibi pek çok ülkede
konserlere katıldı.
•
•
Amerika’da birçok üniversitede özellikle San
Francisco, Santa Cruse, Şehvar Beşiroğlu ve Feridun Özgören ile beraber Harvard, M.I. T üniversitelerinde ve New England konservatuarında açıklamalı konserlere, seminerlere ve derslere katıldı.
1997 yılında Yunanlı kemence sanatçısı Sokrates
Sinepoulos ile beraber İstanbul’dan Mektup albümü, Amerika ‘da Golden Horn plak şirketinden
yayınlandı.
•
•
•
•
Tanburi Murat Aydemir ile birlikte yaptıkları klasik
saz eserlerinden oluşan Ahenk Volüm/1 (1997)
ve Ahenk Volüm/2 (2006), ABD’de Golden Horn,
Türkiye’de Kalan Müzik tarafından yayınlandı.
İkili, 2003’te Almanya’da ve 2005’de ABD’nin
California eyaletinde sekiz konserden oluşan iki
turne yaptı.
Ayrıca 2001 yılında Ermeni Duduk sanatçısı Civan
Gasparyan ve Erkan Oğur’ la beraber yaptıkları
“Fuad” isimli albüm Kalan Müzik’den yayınlandı.
Cengiz Onural ve Murat Aydemir’le beraber kurdukları “İncesaz”grubu ile çalışmalarını 1997’den
beri sürdüren sanatçının bu grupla 8 albüm ve 1
DVD çalışması yapmistir.
2006 yılında Renaud Garcia Fons ve Uğur Işık’ın
misafir olarak katıldıkları “Minstrels Era“ isimli albümü Kalan Müzik’den yayınlandı. Ayrica kurdğu
bu trio ile Berlin Filarmoni, Essen Filarmoni, Utrecht Vredenburg, Amsterdam Concert Gebouw,
Ljubliana Druga godba festivali, Madrid’de ve Zaragoza da konserler yaptı.
•
2004 yılından bu yana Ross Daly’nin Grit’deki
“Labyrinth Musical Workshop” adlı okulunda Kemençe semineri vermektedir.
•
Jordi Savall’in “Orient - Occident, La Sublime Port
ve Mare Nostrum isimli albümlerine katıldı. Hesperion grubu ile bircok konser yaptı.
•
Yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Yahşi
batı” isimli filmin Türk müziği direktörlüğünü yaptı.
•
2012 yılında Ben Afleck’in yönetmenliğini yaptıgı Alexandre Desplat’in özgün müzklerini yaptığı
“Argo” isimli filmin müziklerini icra etti.
•
Jordi Savall, Bojan Zulfikarpasic, Renaud Garcia
Fons, Vincent Segal, Ross Daly, Enver İzmailov,
Alim Kasimov, Erkan Ogur, gibi muzisyenlerle
projeler ve konserler yapmaktadır.
Dr. Murat Sâlim Tokaç
Günümüzün önde gelen ney ve tanbûr icrâcılarından olan
Dr. Murat Sâlim Tokaç, 1969 yılında Kırıkkale’de doğdu.
1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı fakültede
Mikrobiyoloji doktorası yaptı. 1991 yılında Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na
ney ve tanbur sanatçısı olarak
atandı. 2004 yılında aynı koronun şefliğine getirildi. 2007
yılında İstanbul’da kurulmuş
olan İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama
Topluluğu’na atandı. Yurt içinde koroyla katıldığı konserlerin
yanısıra solo resitaller verdi ve TV
programlarına katıldı. Değişik topluluklarla ve ferdî olarak Avrupa’nın bütün
ülkeleri, A.B.D., Japonya, G. Kore, Malezya,
Azerbeycan, Ermenistan, Avustralya ve Rusya’da konserler, ney ve tanbur seminerleri verdi. 1998’de Samsun
ilinde KASİAD (Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği)
öncülüğünde yapılan değerlendirmede yılın “Müzik Adamı” seçildi ve ödül aldı.
1995 yılında Le Chant du Monde tarafından Fransa’da
yayımlanan “FASIL” adlı CD’de Cinuçen Tanrıkorur ve
Fahrettin Yarkın’la birlikte solo ney ve tanbur çaldı.
2000 yılında “Gençlik Hülyâları” isimli solo albümü Beyza Müzik tarafından yayımlandı.
2000 yılında Lâlezar Topluluğu ile beraber, Türkiye ve A.
B.D.’de yayımlanan “Osmanlı Türk Müziği Antolojisi”
adlı dört CD’lik albümde ney ve tanbur çaldı.
2004 yılında “DEM” isimli solo Ney albümü Akustik Müzik tarafından yayımlandı.
2008 yılında Dem Trio (Cenk Güray, O. Murat Öztürk) ile
beraber “The Fountain (Serçeşme)” isimli albümü Felmay şirketi tarafından İtalya’da yayımlanarak Avrupa ve
A.B.D.’de dağıtımı yapıldı.
2009 yılında Karnatic records lab. şirketince Hollanda’da
yayımlanan “Med Cezir(Ebb and Flow)” adlı CD’de
Axyz Ensemble ile beraber ney ve tanbur çaldı.
2010 yılında Alia Vox şirketince İspanya’da yayımlanan
Jordi Savall’ın sanat yönetmenliğindeki “İstanbul” adlı
CD’de tanbur çaldı.
2011 yılında Jordi Savall’ın sanat yönetmenliğindeki “İstanbul-2” adlı CD’de tanbur çaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın katkılarıyla;
2009 yılında hazırlanan “Bin Yılın Mirâsı Türk Müziği”
isimli üç CD ve bir kitapçık,
2010 yılında “Anadolu’da İnanç ve Müzik İlişkisi (Bir
Sonsuz Devir)” konulu üç CD ve kitapçık,
2011 yılında “40 Makam 40 Anlam” üç CD ve kitaptan
oluşan çalışmaların sanat yönetmenliğini üstlenmiş ve bu
çalışmalarda sazlarıyla icrâda bulunmuştur.
Sanat yönetmeni olarak görev aldığı, T.C Kültür ve Turizm
Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ile beraber 2009 yılından bu yana;
Lâle Devri’nde Türk Müziği (2009),
Meşk Zincirinin Devamında Önemli Bir Durak (Zeki Ârif
Ataergin) (2009),
Saz Müziği Örnekleri (2009),
Sirto’dan Longa’ya (2010),
Mehmet Âkif Şiirinden Besteler (Dili Yok Kalbimin) (2011),
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Kitap DVD’si (Hisar Takım)
(2011),
Neyzen M. Sadreddin Özçimi ile beraber (Ney ve Tanbur
İkilisi) (2012)
Farklı Diller Farklı Renkler (2012)
Vefatının 300. Yılı Anısına Buhûrizâde Mustafa Efendi (Itri)
4 CD + Kitap (Merkez Bankası Yayınları - 2012)
Büyük Itri 4 CD + Kitapçık (2013)
isimli CD çalışmalarına da imza atmıştır.
Pek çok dergide yayımlanmış makaleleri de bulunan Dr.
Murat Sâlim Tokaç, hâlen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanında, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama
Topluluğu Sanat Yönetmenliği görevini yürütmektedir.
Osman Yurdal Tokcan
1966 Ordu doğumlu olan O. Yurdal Tokcan, 1988 yılında
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede master
yaparken 89-97 yılları arasında ud sazı öğretim görevlisi
olarak çalıştı.
1990 yılında, sanat yönetmenliğini Tanburi Necdet
Yaşar’ın yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul
Devlet
Türk
Müziği
Topluluğu’na UD sanatçısı olarak
atandı.
Otoriteler tarafından günümüzün
en önde gelen ud sanatçıları
arasında yer alan Tokcan,
ud sazının
geleneksel
icrasını günümüz tınılarıyla
birleştirerek kendi özgün
tekniğini geliştirdi. Bu tekniğin
yansımalarını
Perdesiz
Gitar(Fretless
Guitar)
üzerinde de uygulayan Tokcan’ın,
geleneksel melodi zenginliğini teknik
ve çoksesli tınılarla birleştirdiği birçok
saz eseri de bulunmaktadır.
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’ndaki asli
görevinin yanısıra, İstanbul Fasıl Grubu, İstanbul Tasavvuf
Müziği Topluluğu ve özellikle Entrumantal Türk Müziği’ni
geniş kitlelere duyurmak adına kurdukları İstanbul
Sazendeleri ile birlikte sanat çalışmalarına devam
etmektedir. Tokcan konser ve albüm çalışmalarına
katıldığı bu ekiplerle birlikte Türk Müziğini temsilen bir
çok ülkede (Almanya, Fransa, Belçika ,Hollanda, İspanya,
Hindistan, Gürcistan, Yunanistan, Girit, Estonya, Suriye,
İsveç, İsviçre, Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Türkmenistan, İsrail, Slovakya, Çin, Tunus, Lübnan,
Bosna, İspanya, Fas) konserler vermiştir.
Bu çeşitli aktivitelerinin arasında, Nisan 2001’de
Amsterdam perküsyon grubu ve oda orkestrası ile birlikte
katıldığı ‘Ud Sazı Etrafında Avrupa Müziği’(Europen Music
Around Ud) konulu konserde solist sanatçı olarak yer
almış; Mercan Dede Ensemble ile 2000 ve 2001 yıllarında
Akbank Uluslararası Caz Festivali katılmıştır.
Almanya Dresten’de düzenlenen 3. Uluslararası Ud-Lavta
Festivaline davet edilmiş ve burada Türk Sanatçı olarak
yer almıştır.
Kudsi Erguner’in (ney) çeşitli müzik projelerinde de yer
alan Tokcan, Erguner ile birlikte yurtiçinde ve yurtdışında
birçok konsere katılmıştır.
1997’de Fransa’da, Burhan Öçal (perküsyonist),
Göksel Baktagir (kanun) Selim Güler (kemençe), Arif
Erdebil (ney)’den oluşan ekiple yaptıkları konser aynı
zamanda album olarak piyasaya sürülmüş ve 1998’te
Fransız otoriteleri tarafından en iyi etnik album olarak
ödüllendirilmiştir.
2002 Aralık ayında Selanik’te düzenlenen Ara Dinkjian,
Simon Shaheen, Haig Yazdjian, Omer Beshir gibi
sanatçıların da yer aldığı Internationale Oud Meeting’de
yer alan sanatçı burada masterclass ve konser yapmış,
diğeri de Kudüs’te düzenlenen ve Akdeniz ülkelerinin
müziklerinin sergilendiği, aralarında Selim Güler, Ross
Daly, Zohar Fresko ve Yinon Muallem’in de bulunduğu
ve birçok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte
yer almıştır.
Yine Ağustos 2003’de Ürdün’de düzenlenen Ud
Festivaline davet edilmiş, Aralık 2003’de de Mısır’da
düzenlenen Arap Müziği festivaline katılarak Kahire
Opera Hall’da iki konser vermiştir.
Mart 2006’da California-Santa Cruz’da solo bir konser
veren Sanatçı, Aralık 2006’da da Umman’da düzenlenen
Uluslararası Ud Festivalinde yer almış ve buralarda başarılı
konserler gerçekleştirmiştir.
Suriye, Ürdün, Fas, Tunus, İsrail’de solo ud resitalleri
yapmıştır.
Yirmi üç ülkenin önde gelen sanatçılarından oluşan
Tekfen Filarmoni Orkestrası’nda da solist sanatçı
olarak yer alan Tokcan, bu orkestra ile birlikte yurtiçinde
ve yurt dışında (İngiltere, Belçika, Fransa, Almanya) birçok
konserler vermiş ve Japonya’da gerçekleştirilen Türk Yılı
etkinliklerinde yer almıştır.
Ayrıca Tokcan, Djaffer Youssef, Karl Berder Octet, Trilok
Gurtu, Mısırlı Ahmet, Ömer Faruk ve Hacı Faruk Tekbilek
gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşmıştır.
Sanatçı, Nisan 2008’de Atina’da solo bir konser vermiş,
Kasım 2008’de Ross Daly ve Zohar Fresko ile birlikte
“International Jerusalem Oud Festival” inde aynı
sahneyi paylaşmıştır.
2009 Kasım ayında Uluslararası Kudüs Ud Festivali’nde
Ara Dinkjian ve Taiseer Elias ile birlikte oluşturdukları
‘Top Oud Trio’ projesiyle konser yaptı.
Ross Daly ile birlikte oluşturdukları ‘Seyir’ isimli proje ile
Berlin Flarmoni’de ve birçok ülkede konserler yaptı.
İsrail’li Ladino şarkıcısı Hadass Pal Yarden’in Yahudice
adlı cd çalışmasının müzik yönetmenliğini yapan Tokcan
sanatçı ile birlikte birçok konserde de yer aldı.
Perküsyon sanatçısı Yinon Muallem ile birlikte ikili olarak
Türkiye, İsrail ve İspanya’da konserler vermiştir.
Göksel Baktagir İle birlikte yorumladıkları Azeri isimli
eser Passion of Christ (Hz. İsa’nın son 12 saati)
filminin müzikleri arasına giren sanatçı, Cennetin
Krallığı (Kingdom of Heaven) adlı Hollywood filminin
müziklerinde de icracı olarak yer almıştır.
Tokcan, dünyaca ünlü İspanyol müzisyen Jordi Savall’in
‘İstanbul, Dimitrie Cantemir’ ve ‘La Sublim Porta’
isimli projeleri kapsamında cd çalışmaları yapmış ve birçok
konserde (Portekiz, Romanya, Fransa, İspanya, Türkiye,
Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, İtalya) yer almıştır.
Hafız Halil Necipoğlu’nun Camideki Adam, Semâvi
Duyuşlar ve Cevşen adlı albümlerinin müzik
yönetmenliğini ve aranjmanlarını yapmıştır.
Bosnalı ses sanatçısı Amira Medunjanin’in 2012 Londra
Olimpiyatları için düzenlediği ve on Balkan ülkesinin
sanatçılarının yer aldığı projede Türk sanatçı olarak
katılmaktadır.
Ross Daly tarafından Girit adasında yaz ve kış dönemi
birer haftalığına düzenlenen uluslararası seminerlere
2005 yılından beri ud sazı eğitmeni olarak katılmakta,
bilgi ve birikimlerini masterclass düzeyinde öğrencileriyle
paylaşmaktadır.
Yunan perküsyon sanatçısı Katerina Papodopoulou’nun
‘Kıyı-Aktes’ isimli cd çalışmasının müzik yönetmenliğini
ve aranjmanlarını yapmıştır.
Sanatçının HİSLENİŞ-SARAY (DEEP EMOTION) Ud solo
ve BENDE CAN (INNER SOUL) isimli kendi bestelerinden
oluşan albüm çalışmaları vardır.Hisleniş-Saray albümü
Amerika Birleşik Devletleri’nde PASSION adıyla yeniden
yayınlanmıştır.
Hakan Güngör
1973 yılında Ankara’da doğan kanun sanatçısı Ha-
Nail Yavuzoğlu’ndan armoni, yüksek solfej ve kontr-
İSTANBUL
kan Güngör ilk müzik eğitimini Ankara Radyosu’nda
puan, Prof. Dr. Emin Sabitoğlu’ndan orkestrasyon ve
GİBİ BİRÇOK FİLM,DİZİ VE BELGESEL MÜZİKLERİN-
ud sanatçısı olan babası Ali Osman Gün-
Batı müziği kompozisyonu, Prof. Dr. Mutlu Torun ve
DE İCRACI OLARAK YERALMIŞTIR..
gör’den, ilk kanun derslerini de Öz-
Prof. Dr. Selahattin İçli’den Türk musikisi kompozis-
Kanun icrasında kendine özgü bir teknik ve anlayış
yonu dersleri aldı. Prof. Dr. Ruhi Ayangil ile kanun
yaratan Güngör hocaları tarafından virtüöz olarak
tekniği, Prof. Dr. Erol Deran ile Türk musikisi klasik
kabul edildi. 1993 yılından günümüze kadar dünya-
Müzik Bölümü’nü kazanıp
üslup çalıştı.
ca ünlü müzisyenlerin konser ve albüm çalışmaların-
iki yıl eğitim gördükten son-
YOYO-MA..KUDSİ ERGUNER...JORDİ SAVAL..FAZIL
da kanun sanatçısı olarak görev aldı. Halen Haliç Üni-
ra, buradaki eğitimini yarım
SAY..GORAN BREGOVİC...OKAY TEMİZ..RENAUD
versitesi’nde öğretim görevlisi, İstanbul Radyosu’nda
bırakarak 1992 yılında İTÜ
GARCİA FONS..CAROLİN CARLSON..ROBERT WİL-
da kanun sanatçısı olarak görev yapan sanatçı, TRT
Türk Musikisi Devlet Konser-
SON..BUTCH MORRİS gibi dünyaca ünlü isimlerin
müzik kanalı için “Müzik Deyince ve fantastik adlı
vatuvarı Kompozisyon Bölü-
projelerinde yer almaktadır.. BERLİN FLARMONİ...
programların yapımcısı, hazırlayanı ve sunucusudur.
LONDON FLARMONİ..NDR SENFONİ..WDR SENFO-
Hakan Güngör, Fazıl Say’ın İstanbul Senfonisi’nin
Buradaki altı yıllık eğitimi boyunca
Nİ..BELGRAD SENFONİ..MOSCOW SENFONİ..BORU-
dünyada ilk seslendirilişinde Dortmund Almanya’da
Demirhan Altuğ’dan ölçü vuruş tekniği ve pi-
SAN SENFONİ,BİLKENT SENFONİ..gibi orkestralara
ve Türkiye’deki BİFO eşliğindeki ilk seslendirilişinde
solist olarak davet edilmiştir..
solist olarak yer almıştır.Evli ve bir çocuk babasıdır.
kan Kayhan’dan aldı.
1990 yılında Gazi Üniversitesi
mü’ne girdi.
yano, Yavuz Özüstün’den Türk musikisi nazariyatı,
KANATLARIMIN
ALTINDA..MUSTAFA
Fahrettin Yarkın
1960 da İstanbulda doğdu. Lise eğitiminden sonra ,
1979 yılında İ.T.Ü.Devlet Konservatuarına girdi ve 1983
yılında mezun oldu. 1981 yılında T.R.T İstanbul
Radyosunun açtığı sınavı kazanarak
1983 yılında kadrolu sanatçı olarak
göreve başladı.
Devrin en önemli müzisyenleri
ile çalışma fırsatı buldu.
Bekir Sıtkı Sezgin, Alaaddin
Yavaşça,Cinuçen Tanrıkorur,
Kani Karaca, Yıldırım Gürses
bunlardan bazılarıdır.
İlk olarak İstanbul’da Galata
Mevlevihanesinde Sikke’si Tekbirlenip Mevlevi olmuş 80 li ve90 lı
yıllarda her Şeb-i aruzda Konyada İstanbul Mevlevi grubu ile (Nezih Uzel başkanlığında) Ayin
icra etmiştir.
Gerek devlet görevlisi olarak gerekse özel konserler için
gittiği yurt içi ve yurt dışında; birçok projeye imza attı.
Amerika,Japonya,Ortadoğu ülkeleri, İsrail, Ermenistan
Tüm Avrupa ülkeleri, Fas,Tunus,Cezayir,Kazakistan, Tataristan,Türkmenistan,Katar....gibi ülkelerde Konserler,
Dersler,Seminerler, CD Çalışmaları yaptı.
Fahrettin Yarkın’ın grubu ile yaptığı projelerden bazıları
şöyledir:
Kendi isteği ile TRT İstanbul Radyosundan 2010 yılında
emekli olmuştur.
Etnoritmixgibi…
Fahrettin Yarkın evli ve 2 çocuk babasıdır.
1992 yılında Cinuçen Tanrıkorur ve Murat Salim Tokaç ile
Belçikada Fasıl isimli albüm çıkartmıştır.
Yurt içinde ve yurt dışında birçok açılış konseri ve tanıtım
şovları hazırlayan YARKIN 2005 yılında Dünya Liderleri
Toplantısında Topkapı Sarayında Lirik Tarih gösterisinde
grubu ile çalmış ve büyük ilgi toplamıştır.
Bir çok vesile ile gittiği yurtdışı çalışmalarında tanıştığı müzik insanları ile birlikte birçok projeler yaptı. Haris
Aleksiyo, Teo Leovendi,Panaiodis , Hollandalı grup Axes
ansable gibi..
Yurt içinde Sezen Aksu, Sertap Erener, Fatih Erkoç gibi
popiler sanatçıların konser ve CD lerinde birlikte çalıştı.İstanbul Caz Festivalinde J. Jonet ve Rova saksafon dörtlüsü
ile konserler yaptı.
1994 yılında kardeşi Ferruh Yarkın la beraber YARKIN
RİTM GRUBU nu kurdu .Bugüne kadar 4 CD yaptılar.Grubu ile Yurt dışında birçok ünlü müzisyene CD lerinde eşlik
ettiler ve birlikte sayısız konserler verdiler.
Ritmolatino-Kervansaray-Birlikte
Yaşamak
CRR ve İŞ sanat Konser salonlarında bu projelerini gerçekleştirdi.
Şevval Sam ın TürkMüziği albümünlerinde, Avusturyalı bir
grup olan Saltier Ensable CD lerinde Müzik Yönetmeni
olarak çalışmıştır,
İspanyol sanatçı Jordi Savall ile 2 CD yapmış ve bu CD lerin
Konserlerini vermeye devam etmektedir.
Son olarak yeni bir oluşum olan İstanbul Solistleri grubu’nu 4 kıymetli müzisyen arkadaşı ile birlikte kurdular ve
çalışmalara başladılar.
Türk Müziğinde Ritm Kavramını anlatan bir kitap çalışması
devam etmektedir.
DE
A
/R
İT
•
•
RY
İM
OK
AÇ
/T
AN
BU
R VE
NEY • YURDAL TO
KCA
N
/U
D
•
H
n Grafik Tasarım: Tekin Öztürk / [email protected]
T
AK
M
AN
AL
İ
G
TS
ÜN
RA
R
GÖ
ÇE • M
U
/ KAN
ASİK KEMEN
UN • FAHRETT
/ KL
İN Y
AN
AR
RK
KI
N
TÜ
n Proje Koordinatörü: Yüce Gümüş / [email protected]
www.istanbulsolistleri.org
/istanbulsolistleri
/istanbulsolistleri

Benzer belgeler

pdf - Cenk Güray

pdf - Cenk Güray Kâdim sesler, ancak ve ancak kadîm bir medeniyetin başkentinden duyurulur tüm dünyaya... Doğu’dan Batı’ya binlerce yılık mirâs, üstâd vârislerin hünerli ellerinden akar geleceğe... Bu iki cümle, İs...

Detaylı