MSDS Güvenlik Bilgi Formu

Yorumlar

Transkript

MSDS Güvenlik Bilgi Formu
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
Düzenleme Tarihi: 01/04/2008
Döküman No.: 01-025-005
1 – Ürünün ve Firmanın Tanıtımı
Ürün Adı
Ürün Tipi
Firma
Adres
Tel
Fax
Ürün Destek Hattı
: EMS 11-23 MULTI BOND PVC YAPIŞTIRICI
: Poliüretan Reçine Esaslı Solvent Bazlı Yapıştırıcı
: Ems Grup Endüstri ve Hırdavat Malzemeleri Ltd.Şti.
: Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No.1 Kat.2
34420 Karaköy, İstanbul TÜRKİYE
: 0212 235 52 55
: 0212 253 42 12
: 0800 211 60 39
2 – Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
Ürünün içeriğinde aromatik hidrokarbon, keton ve esterler ile, sentetik elastomerler ve reçineler ile
antioksidan vardır.
Aromatik hidrokarbonlar
: CAS No: 108–88–3 / CAS No: 67–64–1
Keton
: CAS No: 78–93–3
Ester
: CAS No: 141–78–6
Dikloremetan
: CAS No: 75-09-2
3 – Tehlike Tanımı
İNSAN SAĞLIĞI:
Havalandırmanın uygun şartlarda yapılmadığı durumlarda içerdiği solvent buharları göz ve solunum
sistemindeki epitel ve korneal dokuları tahriş eder. Uyuşukluk ve baş dönmesine sebep olur. Solvent
buharlarına devamlı maruz kalınırsa ciltte kuruluk, çatlamalara neden olur.
ÇEVRE ETKİSİ:
Doğada birikme riski yoktur, Akut Su kirletme riski tanımlanmamıştır.
TEHLİKE SEMBOLLERİ:
“ F ” Son derece parlayıcıdır.
“ Xi “ Tahriş edicidir.
4 – İlk Yardım Önlemleri
GENEL BİLGİ:
Yapıştırıcı bulaşmış ve kirlenmiş elbiselerinize derhal çıkarınız.
Solunum yolu ile etkilenen kişi derhal temiz havaya çıkarılır. Yatırılarak istirahat ettirilir, gerekirse
doktor çağrılır.
Cilde Temas: Derhal bol su ile yıkanır.
Göze Temas: Gözler bol su ile yıkanır. Göz kapaklarının birbirine yapışmasını engellemek için açık
tutulması gerekir. Doktor müdahalesi sağlanır.
Yutma: Yutma durumunda, kişi kusturulmamalı, yatırılarak doktora sevk edilir. Bilinci yerinde olmayan
hastaya kesinlikle ağızdan hiç bir şey vermeyiniz.
Sayfa 1 / 4
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
Düzenleme Tarihi: 01/04/2008
Döküman No.: 01-025-005
5 – Yangınla Mücadele Bilgileri
DİKKAT ! Ü R Ü N P A R L A Y I C I D I R!
Uygun Söndürücü Maddeler: Kuru kimyevi toz, karbondioksit ve su ( suyu aleve maruz kalan yüzeyi
soğutmak ve sızıntıyı durdurmaya çalışan insanları korumak için kullanınız.)
Tehlikeli Yanma Ürünü: Bilinmemektedir.
Yangın söndürenlerin kullanacağı özel koruyucu cihazlar: Yangına müdahale edecek personel
dışındaki kişileri güvenli bölgeye tahliye ediniz. Yangına müdahale edecek olanlar kişisel solunum
maskeleri (tüplü) ve uygun koruyucu elbiseler giymelidir.
6 – Kaza Sonucu Dökülmeye Karşı Tedbirler
Kişisel Önlemler: Ürün tutuşturucu kaynaklardan ( açık alev, kıvılcım, kızgın metaller vs.) uzak
tutulmalı. Ürün kullanılırken sigara içilmemeli. Ürün etkin havalandırılmalı mahallerde kullanılmalıdır.
Göz ve cilde temas ettirmekten kaçınılmalı, ürün buharları solunmamalıdır.
Çevresel Önlemler: Kanallara, kanalizasyona, yüzey ve yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.
Temizleme Metodu: Yapıştırıcı dökülen yerler, kum, talaş gibi emici malzeme ile örtülerek temizlenir.
7 – Kullanım ve Depolama
Kullanma: Bu ürün kullanılırken, çalışma ortamı etkin bir şekilde havalandırılmalı,yapıştırıcı sürme
işlemi alttan emişli tezgâhlar üzerinde yapılarak çalışanların solunum yolu ile etkilenmesi
önlenmelidir. Kullanırken kesinlikle sigara içilmemelidir.
Depolama: Yapıştırıcı tenekeleri 10–30°C ortam sıcaklığı olan, havalandırmalı depolarda
saklanmalıdır. 10°C den düşük sıcaklıklarda yapıştırıcı donabilir. Bu durumda ürün tenekesi sıcak su
banyosuna daldırılarak ve iyice çalkalandıktan sonrakullanılabilir hale getirilebilir.
Direkt güneş ışığı altında depolanmamalı ve çıplak ateş ten uzak tutulmalıdır. Statik elektriklenmeye
karşı uygun topraklanma yapılmış tezgâhlar üzerinde kullanılmalıdır.
8 – Maruz Kalma/Kişisel Korunma
Ürün aromatik hidrokarbon, keton ve esterler içermektedir. İşçi sağlığı yönünden bu maddelerin işyeri
havasında bulunmasına müsaade edilen azami miktarları aşağıdadır( MAK değerleri ) :
Toluen
200 ppm
veya
750 mg / m³
Aseton
1000 ppm
veya
2400 mg / m³
Metil Etil Keton
200 ppm
veya
590 mg / m³
Etil Asetat
400 ppm
veya
1400 mg / m³
Diklorometan
50ppm
veya
174 mg / m³
Çalışılan ortam havasının bu değerlerin altında kalması için etkin havalandırma yapılması ve
alttan emişli tezgâhlar üzerinde çalışılması gerekir. Çalışılırken kişisel koruyucular kullanılmalı
göz ve elle temas edilmemelidir.
Sayfa 2 / 4
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
Düzenleme Tarihi: 01/04/2008
Döküman No.: 01-025-005
9 – Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
GÖRÜNÜŞ
KOKU
VİSKOZİTE
KURU MADDE İÇERIĞI
NİSPİ YOĞUNLUK
UÇUCULUK
: Viskoz sıvı
: Kendine has ketonik
: 50-100 cps ( 20 °C de Brookfield )
:%5
: Yaklaşık 1,20 Gr/Cm³
: Yaklaşık % 95
10 – Kararlılık ve Tepkime
Normal sıcaklık ve basınç altında kararlıdır.
Kaçınılması Gereken Durumlar: Direkt alevden ve güneş sıcaklığında koruyunuz.
Kaçınılması Gereken Materyaller: Kromik asit, sıcak nitrik asit, potasyum permanganat gibi kuvvetli
oksitleyiciler ile reaksiyona girer.
Tehlikeli Bozulma Ürünleri: Bilinen tehlikeli bozulma ürünü yoktur.
11 – Zehirleme Bilgileri
Ürün buharlarına mazur kalınınca oluşacak olumsuzluklar dan 3. ve 4. maddedebahsedilmiştir.
Ürün buharlarını soluma akut zehirlenmeye yol açabilir. Göz ve solunum sistemini tahrişeder. Baş
ağrısı, baygınlık, baş dönmesi ve bulantıya neden olur.
Uzun süre solvent buharına mazur kalanların kronik rinitis, faringitis, astım ve baş dönmesişikâyetleri
olabilir.
12 – Ekolojik Bilgi
Ürünün ekolojik etkisi ile ilgili veri yoktur. Ürün içeriğindeki solventler uçucu olduğundansudan
buharlaşacaktırlar. Bu solventlerin bio birikim potansiyeli düşüktür.
13 – İmha Etme Bilgileri
Bu ürünü kullanırken 7. ve 8. maddede belirtilen önlemler alınmalı ve kişisel koruyucular
kullanılmalıdır. Raf ömrünü tamamladıktan sonra uzun süre kullanılmamış ürünlerin imha işlemi için,
bu konuda yetkili atık imha firması ile temasa geçilip, yasalara uygun şekilde imha edilmelidir.
14 – Taşımacılık Bilgileri
UN no’ su
: 1593
IATA Sınıfı
: 6.1
Taşıma Grubu : I I I
Kara Taşımacılığı / Demir yolu taşımacılığı
Sınıflandırması ADR / RID
Sınıfı: 6.1
Kıta içi su yolları taşımacılığı
Sınıflandırılması ADN / ADNR Sınıfı: 6.1
Deniz yolu taşımacılığı IMDG Sınıfı: 6.1
Hava yolu taşımacılığı
Sınıfı: 6.1
Sayfa 3 / 4
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
Düzenleme Tarihi: 01/04/2008
Döküman No.: 01-025-005
15 – Mevzuat Bilgileri
Tehlike Sınıfı:
Son derece parlayıcı “ F “
Tahriş edici “ Xi “
Risk sınıfları:
R 11
R 20
R 36/3
R 66
R 67
: Son derece parlayıcı.
: Solunum için zararlı.
: Göz ve solunum sistemini tahriş eder.
: Devamlı maruz kalınması cilt kurumaları ve çatlaklarına yol açar.
: Solvent buharları uyuşukluk ve baş dönmesi yapar.
Güvenlik Sınıfları:
S 09
S 16
S 23
S 25
S 33
: Yapıştırıcı tenekelerini etkin havalandırmalı yerlerde muhafaza ediniz.
: Ateş kaynaklarından uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.
: Solvent buharlarını teneffüs etmeyiniz.
: Gözle temastan kaçınınız.
: Statik boşalmalara karşı tedbir alınız.
16 – Diğer Bilgiler
Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler bir çok kaynaktan elde edilmiş olup, düzenleme tarihinde
tam ve geçerli olduğu kabul edilir. Ems Grup Endüstri ve Hırdavat Malzemeleri Ltd.Şti. ve yetkili
satıcısı bu formda yer alan bilgilerden ve tanımlanan ürünün kullanımı, uygulaması ve yöntemi ile ilgili
sorumlu tutulamazlar. Kullanıcı ürünün uygunsuz kullanımından doğabilecek muhtemel tehlikelere
karşı dikkatli olmalıdır.
Yetkili Satıcı:
Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret Limited Şirketi
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No.1 Kat.2
34420 Karaköy, İstanbul
Tel: 0212 235 52 55 Fax: 0212 253 42 12
http://www.metsan.gen.tr/
e-mail: [email protected]
Sayfa 4 / 4

Benzer belgeler

MSDS

MSDS Cas No: 1308-31-2 Cas No: 7664-38-2

Detaylı

güvenlik bilgi formu kurşunsuz benzin 95 oktan

güvenlik bilgi formu kurşunsuz benzin 95 oktan şişme, ağrı oluşursa ve/veya su toplarsa, tedavi için en yakın sağlık merkezine gidin. 4.3. Göz İle Temas Gözleri, göz kapakları açık bir şekilde en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Kontak ...

Detaylı

SUPER BRAKE FLUID DOT 4

SUPER BRAKE FLUID DOT 4 yağ toplama kaplarında toplanmalı ve imalatçısı veya lisanslı atık yağ toplayıcılarına teslim edilmelidir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı vey...

Detaylı

Elektroskop-Topraklama-Şimşek

Elektroskop-Topraklama-Şimşek elektrik yükü birikmesi oluşur. Uçaklar iner inmez hemen tekerlekleri iletkenlerle nötrlenir. Eter, alkol gibi yanıcı ve düşük sıcaklıklarda buharlaşabilen sıvıların kullanıldığı yerlerde bir kıvıl...

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu

MSDS Güvenlik Bilgi Formu : Ateş kaynaklarından uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. : Solvent buharlarını teneffüs etmeyiniz. : Gözle temastan kaçınınız. : Statik boşalmalara karşı tedbir alınız.

Detaylı

MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu : Ateş kaynaklarından uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. : Solvent buharlarını teneffüs etmeyiniz. : Gözle temastan kaçınınız. : Statik boşalmalara karşı tedbir alınız.

Detaylı