TRANSLATED GUIDANCE NOTES FOR PARENTS AND CARERS

Yorumlar

Transkript

TRANSLATED GUIDANCE NOTES FOR PARENTS AND CARERS
CHILDREN’S CENTRE MEMBERSHIP FORM
TRANSLATED GUIDANCE NOTES FOR PARENTS AND CARERS
ÇOCUK MERKEZİ ÜYELİK FORMU
EBEVEYNLER VE BAKICILAR İÇİN TERCÜME EDİLMİŞ REHBERLİK NOTLARI
ENGLISH/TURKISH
Çocuk Merkezi üyelik formunu tamamlamak için ebeveynlere ve bakıcılara
yönelik rehber
A guide for parents and carers for completing the Children’s Centre
membership form
Çocuk Merkezleri neler sunmaktadır?
What do Children’s Centres offer?
Çocuk Merkezleri, çocuğunuzun hayata mümkün olan en iyi şekilde bir başlangıç
yapabilmesini sağlamayı amaçlamaktadırlar. Yerel toplumlar içerisinde 5 yaşın
altındaki çocukların ve ailelerinin hizmetler, tavsiye ve bilgi alabilecekleri küçük
merkezler bulunmaktadır. Bütün çocukların ve ailelerinin onlara sunulan sağlık,
sosyal imkân ve eğitim fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilmelerini temin
edebilmek amacındayız. Örneğin, yerel çocuk bakımı, işe geri dönüş ya da iş
eğitimi gibi konularda bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Çocuğunuzun sağlığı ve
gelişimi ile ilgili olarak danışmak ya da çok kritik sayılan ilk yıllar sırasında çocuk
yetiştirmeye ilişkin ebeveynlerin her gün karşılaştıkları belli zorluklar konusunda
yardım almak isteyebilirsiniz.
Children’s Centres aim to provide your child with the best possible start in life.
They are hubs within local communities where children under 5 years old and
their families can receive services, advice and information. We aim to ensure
that all children and their families can make the most of their health, social and
educational opportunities. For example, you may want to find out about local
childcare, returning to work or training. You may want some advice about your
child’s health and development or help with the challenges parents face every
day in bringing up children in the crucial early years.
Each Children’s Centre will offer services depending on the needs of the
community, including:
Her Çocuk Merkezi, toplumun ihtiyaçlarına bağlı olarak aşağıdakileri de içeren
hizmetler sunacaktır:
 A safe place for children to play and learn.
 Çocukların oynamaları ve öğrenmeleri için güvenli bir yer.
 Access to information about local services.
 Yerel hizmetler hakkındaki bilgilere erişme imkânı.
 Information and advice on wellbeing and healthy lifestyles.
 Genel refah ve sağlıklı yaşam tarzları ile ilgili bilgi ve tavsiye.
 Improved local access to midwives and health visitors and support and
 Ebelere ve sağlık ziyaretçilerine yerel olarak daha iyi erişebilme imkânı
advice for Mums and Dads to be.
ve bir bebek beklemekte olan Annelere ve Babalara destek ve tavsiye.
 Information about choice and quality of local childcare, including pre Okul öncesi yuvalar, çocuk bakıcıları ve ana okullar da dahil olmak üzere,
schools, childminders and nursery schools.
yerel çocuk bakımının seçenekleri ve kalitesi hakkında bilgi.
 Access to up-to-date information and advice on welfare, benefits and
 Yardımlar, devlet ödenekleri, aile içi konular, güvenli çocuk bakımı, çocuk
family matters, safe childcare, child development and parenting.
gelişimi ve ebeveynlik ile ilgili güncel bilgilere ve tavsiyelere erişebilme
imkânı.
Your local Children’s Centre will be able to give you details of the services they
provide. You can sign up at any Lincolnshire Children’s Centre. Membership is
completely free and we will be able to keep you up date with information about Yerel Çocuk Merkeziniz sunmakta oldukları hizmetler hakkında size ayrıntılı bilgi
verebilme imkânına sahiptir. Herhangi bir Lincolnshire Çocuk Merkezinde kayıt
the services, events and activities offered through the centre.
yaptırabilirsiniz. Üyelik tamamiyle ücretsizdir ve size merkez vasıtasıyla sunulan
hizmetler, etkinlikler ve aktiviteler hakkında güncel bilgiler verebileceğiz.
Completing the membership form
Üyelik formunu tamamlamak
We need to be able to show that the Children’s Centres are meeting the needs
of local children and families and that they are making a difference. In order to Çocuk Merkezlerinin yerel çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve
show this, we need to know how many children and families are using the bir fark yarattıklarını gösterebilmeliyiz. Bunu gösterebilmek için, ne kadar çocuk
centres and the activities and services attended.
ve ailenin merkezleri kullandıklarını ve hazır bulunulan aktiviteleri ve hizmetleri
bilmek durumundayız.
To help us with this, we need to know a little bit about you and your family and
2
that is why we have asked you to complete the membership form. Please Bize bu konuda yardımcı olması için, sizin ve aileniz hakkında biraz bilgi sahibi
complete the form as fully as you can and if you would like any help or advice olmamız gerekmektedir ve bundan dolayı sizden üyelik formunu tamamlamanızı
istemiş bulunuyoruz. Lütfen formu mümkün olduğunca eksiksiz doldurunuz ve
then please do not hesitate to ask.
eğer herhangi bir yardıma ya da tavsiyeye ihtiyacınız olursa bunu istemekten
lütfen çekinmeyiniz.
The section headed “You” and second parent/carer
“Siz” ve ikinci ebeveyn/bakıcı başlıklı bölüm
This section should be completed by the main parent or carer in your
household. Where relevant, we would like both parents/carers to become
members because you may both, at some stage, attend the centre with your
children. Again, please provide us with as much of this information as you can.
Bu bölüm ev hanenizdeki ana ebeveyn veya bakıcı tarafından doldurulmalıdır.
Gerekli olduğu yerlerde, her iki ebeveynin/bakıcının da üye olmasını istiyoruz
çünkü, belli bir aşamada, her ikiniz de çocuklarınız ile birlikte merkeze gelmek
durumunda kalabilirsiniz. Yine, bu bilgilerden mümkün olduğunca çoğunu bize
tedarik etmenizi rica ediyoruz.
Additional information
Ek bilgiler
Please use this section for any additional information you feel may be
relevant. You will see that some of this section asks you to include a code in a
box, for instance your ethnicity and disability/additional needs. These codes
are shown on the back of this form. Please choose the most appropriate code
for your situation. If you have any questions about these codes, please do not
hesitate to ask.
Lütfen bu bölümü ilgili olduğunu düşündüğünüz herhangi bir ek bilgi için
kullanınız. Bu bölümün bazı yerlerinde bir kutuya bir kod girmenizin istendiğini
göreceksiniz, örneğin etnik kökeniniz ya da engellilik/ek ihtiyaçlarınız gibi. Bu
kodlar bu formun arka tarafında verilmiştir. Lütfen durumunuz ile ilgili en uygun
kodu seçiniz. Eğer bu kodlar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen
sormaktan çekinmeyiniz.
Your children’s details
Çocuklarınızın ayrıntıları
In order to provide the best possible services for you and your children it helps
us to know a little bit about the children you have in your care. The information
you give us about your child’s development will help us to provide relevant
support and services. As you will see at the bottom of the back page, you can
only sign the form on behalf of the children for whom you have parental
responsibility.
How do I know if I have parental responsibility? Do I have it?
Size ve çocuklarınıza mümkün olan en iyi hizmetleri sunabilmemiz için,
bakmakta olduğunuz çocuklar hakkında biraz bilgi sahibi olmamızın faydası
olacaktır. Çocuğunuzun gelişimi hakkında bize vereceğiniz bilgiler, gerekli
olan destekleri ve hizmetleri sunabilmemiz konusunda bize yardımcı olacaktır.
Arka sayfanın alt kısmında göreceğiniz üzere, formu sadece ebeveynlik
sorumluluğunuz olan çocuklar adına imzalayabilirsiniz.
Ebeveynlik sorumluluğum olduğunu nasıl bilebilirim? Bu bende varmı?
YES – you automatically have Parental Responsibility
 If you are the mother.
 If you have adopted the child.
 If you are the father, and you are married to your child's mother (either
when the child is born or at a later date).
 If, since 1st December 2003, you have been registered on the birth
certificate as the father (this has nothing to do with what surname the
baby has been given).
EVET – şu durumlarda Ebeveynlik Sorumluluğunuz otomatik olarak vardır:
 Eğer anne sizseniz.
 Eğer çocuğu evlatlık edindiyseniz.
 Eğer baba sizseniz, ve de çocuğun annesi ile evliyseniz (ya çocuk
doğduğunda ya da daha sonraki bir tarihte).
 Eğer, 1 Aralık 2003 tarihinden beri, doğum sertifikası üzerinde baba
olarak kayıtlı iseniz (bunun çocuğa verilmiş olan soyadı ile hiç bir ilgisi
yoktur).
3
HAYIR – şu durumlarda Ebeveynlik Sorumluluğunuz otomatik olarak yoktur:
 Çocuğunuzun annesi ile evli değilseniz, 1 Aralık 2003 tarihinden beri
doğum sertifikası üzerinde bebeğin babası olarak kayıtlı olmadığınız
müddetçe. Arzu ettiğiniz takdirde ebeveyn sorumluluğunu almanız zor
bir iş değildir.
 Eğer siz doğal (ya da evlatlık edinen) ebeveyn değilseniz, ancak eşiniz
öyle ise. Çocuğun hayatında etkin bir rol üstlenmiş olabilirsiniz, yine de
otomatik olarak Ebeveyn Sorumluluğunuz olmaz, ancak bunu alabilme
yollarınız bulunmaktadır.
NO – you don't automatically have Parental Responsibility
 If you are not married to your child’s mother unless, since 1st
December 2003, you have been registered on the birth certificate as
the baby’s father. It is not hard for you to get parental responsibility if
you wish.
 If you are not the natural (or adoptive) parent, but your partner is. No
matter how involved you are in the child's life, you do not automatically
have Parental Responsibility, but there are ways you can get it.
For more information about your rights when you are living with your partner
see: www.advicenow.org.uk/livingtogether
Eşiniz ile birlikte yaşadığınız sürece olan haklarınız ile ilgili daha fazla bilgi için
www.advicenow.org.uk/livingtogether internet adresine bakınız.
Confidentiality
Gizlilik
The information you give us is confidential and protected under the Data
Protection Act 1998. We will only share this information with authorised persons
and partner organisations. You have the right to see any information we hold
about you and further information about this is provided on the data protection
statement which is available from your local Children’s Centre upon request.
Bize verdiğiniz bilgiler gizlidir ve de 1998 tarihli Veri Koruma Yasası kapsamında
korunmaktadır. Bu bilgileri sadece yetkili kişiler ve de bizimle ortak çalışan
kuruluşlar ile paylaşacağız. Sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz her türlü bilgiyi
görme hakkınız vardır ve buna ilişkin daha geniş bilgi, talep üzerine yerel Çocuk
Merkezinizden edinebileceğiniz, veri koruma beyanında sağlanmıştır.
Referrals / Signposting
Sevkler / Yönlendirmeler
You will see at the bottom of the front page of the form, we have asked you to let
us know if there are any specific areas you would like further information, help or
support with. Please tick any of the boxes that are of interest to you as this will
help us to identify which services you and your community would most benefit
from.
Formun ön sayfasının alt tarafında görebileceğiniz üzere, daha fazla bilgi, yardım
ya da destek istediğiniz herhangi bir belirli konu hakkında bizi bilgilendirmenizi
istemiş bulunuyoruz. Siz ve toplumunuzun hangi hizmetlerden en çok fayda
göreceklerini belirlememize yardımcı olabilmesi için, lütfen sizi ilgilendiren tüm
kutuları işaretleyiniz.
Please note that not all of these services may be provided at the Children’s Lütfen bu hizmetlerin hepsinin Çocuk Merkezinde sağlanamayabileceğini not
Centre but staff should be able to signpost you to an appropriate service or edin, ancak istediğiniz tavsiye ve bilgi konusunda personel sizi uygun bir servise
ya da tedarikçiye yönlendirebilecektir.
provider for the advice and information you would like.
Reading and signing the back of the form
Formun arka tarafını okumak ve imzlamak.
Thank you for taking the time to provide us with this information. Please make
sure that you have read and fully understood the information on the form before
signing. It is important that where both parent/carers complete the form then
both read and sign the back of the form.
Bu bilgileri bize sağlamak için zaman ayırmış olduğunuz için teşekkür ederiz.
Lütfen imzalamadan önce, form üzerindeki bilgileri okuyup tam olarak anlamış
olduğunuzdan emin olunuz. Formu her iki ebeveynin/bakıcının tamamlaması
durumunda, her ikisinin de formun arka sayfasını okumaları ve imzalamaları
önem arz etmektedir.
4
Please note - It may be that there are children living in your household whose
names are on this form for whom you do not have parental responsibility. If this
is the case the person who does have parental responsibility for those children
must also sign this form.
Lütfen not ediniz – bu form üzerinde isimleri olup ev hanenizde yaşayan, ancak
ebeveyn sorumluluğunuz bulunmayan çocuklar olabilir. Eğer durum böyle ise,
bu çocukların ebeveyn sorumluluğuna sahip olan kişi de bu formu ayrıca
imzalamalıdır.
Please return the completed form to your local Children’s Centre.
Lütfen tamamlanmış formu yerel Çocuk Merkezinize iletiniz.
5
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
CHILDREN’S CENTRE FAMILY MEMBERSHIP FORM
ETHNICITY, EMPLOYMENT, RELIGION/BELIEFS AND DISABILITY CODES
ÇOCUK MERKEZİ AİLE ÜYELİK FORMU
ETNİK KÖKEN, İŞ DURUMU, DİN/İNANÇLAR VE ENGELLİLİK KODLARI
Please refer to these codes when completing the membership form
Lütfen üyelik formunu tamamlarken bu kodlara atıfta bulununuz
White British
White Irish
White Other
Black British
Black Caribbean
Black African
Black Other
Asian British
Asian Indian
Asian Pakistani
Ethnicity Codes
11
Asian Bangladeshi
12
Asian Other
13
Mixed (White/Black Caribbean)
14
Mixed (White/Black African)
15
Mixed (White/Asian)
16
Mixed Other
17
Chinese
18
Other Racial Group
19
Roma/Gypsy
20
Traveller of Irish heritage
21
Not Willing to Declare
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Disability/Special Needs Code
No identified disability or special need
Deaf or partial hearing
Communication/Speech
Mobility/physical impairment
Learning difficulties
Blind or partial sight
Long term, limiting illness
Mental Health issues
Other, please specify
Not Willing to Declare
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
6
Etnik Köken Kodları
Beyaz Britanyalı
11
Bangladeş Asyalısı
Beyaz İrlandalı
12
Diğer Asyalı
Beyaz Diğer
13
Karışık (Beyaz/Siyah Karayipli)
Siyah Britanyalı
14
Karışık (Beyaz/Siyah Afrikalı)
Siyah Karayipli
15
Karışık (Beyaz/Asyalı)
Siyah Afrikalı
16
Karışık Diğer
Siyah Diğer
17
Çinli
Britanya Asyalısı
18
Diğer Irk Grubu
Hindistan Asyalısı
19
Roman/Çingene
Pakistan Asyalısı
20
İrlanda kökenli Gezgin
21
Beyanda Bulunmak İstemiyor
Engellilik Durumu/Özel İhtiyaç Kodları
Herhangi bir belirlenmiş engellilik durumu ya da özel ihtiyaç yok
Sağır ya da kısmi işitme
İletişim/Konuşma
Hareket kabiliyeti/fiziksel engelli
Öğrenme Zorlukları
Kör ya da kısmi görme
Uzun vadeli, kısıtlayıcı hastalık
Ruh Sağlığı sorunları
Diğer, lütfen belirtiniz
Beyanda Bulunmak İstemiyor
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Employment Codes
Full time carer
Full time
Part time
House Wife/Husband
Casual
Training
Unemployed
Student
Self Employed
Retired
Not Willing to Declare
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Religion and belief
Buddhist
Christian (including Church of England, Catholic, Protestant and all
other Christian Denominations)
Hindu
Jewish
Muslim
Sikh
None
Other
Not Willing to Declare
İş Kodları
Tam mesai bakıcı
Tam mesai
Parçalı mesai
Ev Kadını/Kocası
Arada bir
İş eğitimi
İşsiz
Öğrenci
Serbest Meslek Sahibi
Emekli
Beyanda Bulunmak İstemiyor
Din ve İnançlar
01
02
03
04
05
06
07
08
09
7
Budist
Hiristiyan (İngiltere Kilisesi, Katolik, Protestan ve diğer bütün
Hiristiyan Mezhepler de dahil olmak üzere)
Hindu
Yahudi
Müslüman
Sih
Hiç bir
Diğer
Beyanda Bulunmak İstemiyor
Advice on completing the membership form
Üyelik formunu tamamlamaya ilişkin tavsiyeler
English
Türkçe
Integrated Children’s Services – Children’s Centre Family Membership Form
Entegre Çocuk Hizmetleri – Çocuk Merkezi Aile Üyelik Formu
Thank you for completing this Membership form. It will help us to know who will be
using the Children’s Centres and allow us to help you access any support and /or
activities you would find helpful.
Guidance Notes to support parents and carers (Sept 09 version). These notes are
designed to help you to understand the form so you can complete it as fully as
possible. If you are unsure of anything, please do not hesitate to ask.
Bu Üyelik Formunu tamamladığınız için teşekkür ederiz. Çocuk Merkezlerini
kimin kullanacağını bilmemiz açısından faydalı olacaktır ve yararlı bulacağınız
her türlü desteğe ve/veya aktiviteye ulaşmanıza yardımcı olabilmemize de izin
verecektir.
Ebeveynlere ve bakıcılara destek amaçlı Rehberlik Notları (Eylül 09 versiyonu).
Bu notlar, formu anlayabilmeniz ve böylece formu mümkün olduğunca eksiksiz
olarak tamamlayabilmeniz için tasarlanmıştır. Eğer herhangi birşeyden emin
değilseniz, lütfen sormaktan çekinmeyiniz.
Page 1 - You (First half/left side of page)
Title – Mr  Mrs  Miss  Ms  Other 
First Name – Your name given at birth
Surname – Your family name
Date of Birth
Address – Your home address
Postcode
Telephone number
Mobile telephone number
Email address
Emergency Contact name and number – A telephone name and number you can
be contacted in an emergency
Sayfa 1 - Siz (Sayfanın ilk yarısı/sol tarafı)
Ünvan – Bay  Bayan (evli)  Bayan (bekar)  Çocuk  Diğer 
Adınız – Doğduğunuzda size verilen isim
Soyadınız – Aile isminiz
Doğum Tarihiniz
Adres – Ev adresiniz
Posta kodu
Telefon numaranız
Cep telefonu numaranız
E-posta adresiniz
Acil İrtibat kişisi ve numarası – acil bir durumda sizinle temas kurabileceğimiz
bir isim ve telefon numarası
Your relationship to child/children e.g. mother, father, grandparent etc.
Additional Information:
Name of your Health Visitor – This is the Health Professional that supports your
child’s development. This is usually organised through your health clinic/Doctors
Surgery
Are you a Lone Parent? Yes  No  (Please tick the relevant box on the
Membership form)
Do you Smoke?
Yes  No  (Please tick the relevant box on the form)
Çocuğa/çocuklara olan akrabalık dereceniz, örnek: anne, baba, dede vs.
Ek Bilgiler:
Sağlık Ziyaretçinizin Adı – Bu çocuğunuzun gelişimi konusunda destek veren
Sağlık Profesyonelidir. Bu normalde sağlık kliniğiniz/Doktor Muayenehaneniz
tarafından ayarlanmaktadır.
Tek Ebeveyn konumundamısınız? Evet  Hayır  (Lütfen Üyelik formundaki
ilgili kutuyu işaretleyin)
Sigara içiyormusunuz? Evet  Hayır (Lütfen formdaki ilgili kutuyu işaretleyin)
8
Do you have any Long-term illness, health problem or disability which limits your
daily activity or work you can do? Yes  No  (Please tick the relevant box on
the Membership form)
Günlük faaliyetlerinizi ya da yapabileceğiniz işleri kısıtlayan herhangi bir uzun
vadeli hastalığınız, sağlık sorununuz ya da engellik durumunuz varmı?
Evet  Hayır  ( Lütfen Üyelik formundaki ilgili kutuyu işaretleyin)
Disability/Additional Needs code  - Please put the relevant code in the box
provided. The codes can be found on page 6 of this booklet.
Engellilik Durumu/Ek İhtiyaç kodu  - Lütfen sağlanan kutuya ilgili kodu
giriniz. Kodlar bu kitapçığın 6 numaralı sayfasında bulunabilir.
Do you have any additional needs or special requirements? Please write these in
the box provided.
Ethnicity code  Please put the relevant code in the box provided. The codes can
be found on page 6 of this booklet.
Herhangi bir ek ihtiyacınız ya da özel gereksiniminiz varmı? Lütfen bunları
sağlanan kutuya yazınız.
Etnik köken kodu  Lütfen sağlanan kutuya ilgili kodu giriniz. Kodlar bu
kitapçığın 6 numaralı sayfasında bulunabilir.
Is English your first language?
İngilizce ilk lisanınızmı?
Yes  No 
If ‘No’ what is your first language?
Employment Code– Please put the relevant code in the box provided. The codes
can be found on page 7 of this booklet.
Religion/beliefs Code – Please put the relevant code in the box provided. The
codes can be found on page 7 of this booklet.
Evet  Hayır 
Eğer ‘Hayır’ ise, ilk lisanınız nedir?
İş Kodu  - Lütfen sağlanan kutuya ilgili kodu giriniz. Kodlar bu kitapçığın 7
numaralı sayfasında bulunabilir.
Din/İnançlar Kodu  – Lütfen sağlanan kutuya ilgili kodu giriniz. Kodlar bu
kitapçığın 7 numaralı sayfasında bulunabilir.
Page 1 - Second carer, if applicable (e.g. husband, partner, parent)
Second half/right side of page. Please complete this section (Second carer etc.)
using the guidance notes for previous section (You)
Sayfa 1 – İkinci bakıcı, eğer geçerli ise (örnek: koca, eş, ebeveyn)
Sayfanın ikinci yarısı/sağ tarafı. Lütfen bu bölümü (İkinci bakıcı vs.) daha
önceki bölüme (Siz) ait rehberlik notlarını kullanarak tamamlayınız.
This section is at the very bottom of page 1
Bu bölüm 1 numaralı sayfanın en dibindedir.
What sort of activities, services, support or information would you find helpful?
Advice on childcare  Drop in activities  Advice on breastfeeding/weaning/potty
training etc.  Parenting Support  Behavioural issuesSpeech and language 
Support for children with additional needs  Advice on returning to work or
training  Other  (Please tick the relevant boxes on the Membership form)
Ne türden aktiviteleri, hizmetleri, desteği ya da bilgileri faydalı bulacaksınız?
Çocuk bakımı hakkında tavsiye  Açık kapı aktiviteleri  Meme emzirme/
sütten kesme/ oturak eğitimi vs. hakkında tavsiye  Ebeveynlik Desteği 
Davranış sorunları  Konuşma ve lisan  Ek ihtiyaçları olan çocuklara destek
 İşe ya da eğitime geri dönüş konusunda tavsiye  Diğer  ( Lütfen Üyelik
formundaki ilgili kutuları işaretleyin)
Please ask your local Children’s Centre for more information about the specific
activities, services and information they offer. Please also ask you local Children’s
Centre if you require an interpreter or any specific
translated information regarding the services or activities they provide.
Lütfen sunmakta oldukları belirli aktiviteler, hizmetler ve bilgiler konusunda
daha geniş bilgi için yerel Çocuk Merkezinize danışınız. Ayrıca eğer bir
çevirmene ya da sağladıkları hizmetler ile aktiviteler hakkında tercüme edilmiş
belirli bilgilere ihtiyacınız varsa, bunu da yerel Çocuk Merkezinizden isteyiniz.
9
Page 2 – Your Child/Children (There is space on this page of the Membership
form for you to complete the details of up to four children). If you need to include
more children, please ask for a continuation sheet.
Sayfa 2 – Çocuğunuz/Çocuklarınız (Üyelik formunun bu sayfası üzerinde dört
adet çocuğun ayrıntılarını tamamlayabileceğiniz yer mevcuttur. Eğer daha fazla
sayıda çocuğu dahil etmeye ihtiyacınız varsa, lütfen bir devam sayfası isteyiniz.
Are you or your partner expecting a child at present? Yes  No  (Please fill this
in on the Membership form if you are expecting another child)
If ‘YES’, are you Pregnant  Fostering  Adopting  Due date………
Siz ya da eşiniz şu anda bir çocuk bekliyormu? Evet  Hayır  (Eğer başka bir
çocuk bekliyorsanız lütfen bunu Üyelik formunda belirtiniz)
Eğer ‘EVET’ ise, Hamilemisiniz  Vâsimisiniz  Evlat mı ediniyorsunuz 
Beklenilen tarih ………
First Name – your child’s name given at birth
Surname – Your child’s family name
Date of Birth
Boy or Girl – please tick the box provided
Ethnicity code  – please put the relevant code in the box provided. The codes
we have asked you to complete can be found on the back of the recently
updated guide to completing the membership form for parents and carers (Sept
09 version).
Adı – çocuğunuza doğumunda verilen isim
Soyadı – Çocuğunuzun aile ismi
Doğum Tarihi
Oğlan ya da Kız – lütfen sağlanan kutuyu işaretleyin.
Etnik Köken kodu  – lütfen sağlanan kutuya ilgili kodu giriniz. Tamamlamınızı
istediğimiz kodlar, yakın zamanda güncelleştirilen ebeveynlerin ve bakıcıların
üyelik formunu tamamlamalarına yönelik rehberin (Eylül 09 versiyonu) arka
yüzünde bulunabilir.
Does this child have any long term illness, health problems or disability? Yes 
No  - please tick the box provided.
Bu çocuğun uzun vadeli bir hastalığı, sağlık sorunları ya da engellilik durumu
varmı? Evet  Hayır  - lütfen sağlanan kutuyu işaretleyin.
If YES then please describe any additional needs or special requirements
(Please fill in on the Membership form if this is relevant to your child)
Please read and sign the following – This section of the Membership form is for
you to read and sign in the boxes provided.
Eğer EVET ise, lütfen herhangi bir ek ihtiyacı ya da özel gereksinimi tarif ediniz.
(Eğer bu çocuğunuz için geçerli ise, lütfen Üyelik formu üzerinde belirtiniz).
Lütfen aşağıdakileri okuyun ve imzalayın – Üyelik formunun bu bölümü sizin
okumanız ve sağlanan kutuları imzalamanız içindir.
Data Protection – the information recorded in this form will be used to enable
staff to offer appropriate support and for monitoring and evaluation purposes. We
shall keep anonymous any statistical information/data used for analysis and
reporting purposes. The information will be kept in accordance with the Data
Protection act 1998 and Lincolnshire County Council’s Membership number is
Z8397628. We shall keep any records confidential and share only with
authorised persons and other professionals working in partnership with us, these
include: local authorities, schools, health partners, job centre plus, early year’s
providers, the voluntary and community sector and the Department for
Education, schools and families. We are legally obliged to share information with
other agencies if there are safety concerns about you or your children. You have
the right to access any information we hold on you or your family and can request
your details to be removed from the system at anytime.
Veri Koruma – bu form üzerinde kaydedilen bilgiler, personelin uygun desteği
sunabilmesine imkân tanıyabilmek için ve değerlendirme yapabilmek amacıyla
kullanılacaktır. Analiz ve raporlama için kullanılan her türlü istatiksel bilgiyi/veriyi
isimsiz olarak muhafaza edeceğiz. Bilgiler, 1998 tarihli Veri Koruma Yasasına
uygun olarak muhafaza edilecektir ve Lincolnshire Eyalet Belediyesi’nin Üyelik
numarası Z8397628’dir. Tüm kayıtları gizli tutacağız ve bunları sadece yetkili
kişiler ve bizimle ortak olarak çalışan kuruluşlarla paylaşacağız, ki bunlara: yerel
yönetimler, okullar, sağlık ortakları, işsizlik merkezi (Job Centre Plus), erken
yıllar tedarikçileri, gönüllü işler ile toplum sektörü ve okullar ile aileler Eğitim
Müdürlüğü de dahildir. Eğer sizin ve çocuğunuzun güvenliği ile ilgili herhangi bir
endişe varsa, yasalar kapsamında bu bilgileri diğer kuruluşlar ile paylaşma
yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Sizin ve aileniz hakkında tuttuğumuz her türlü
bilgiye erişebilme hakkınız vardır ve ayrıntılarınızın sistemimizden çıkartılmasını
10
her an talep edebilirsiniz.
I consent to my family’s details being held on the Children’s Centre database
(please tick the box on the Membership form if you agree) 
Use of photographic images – Photographs/video may be taken during
groups/activities provided by the Children’s Centre for promotional purposes
and/or service evaluation.
I give permission for photographs/video to be taken of my child/children or myself
during Children’s Centre activities.  (please tick the box on the Membership
form if you agree)
Keeping informed – I would like to receive further Children’s Centre mail outs and
information on other groups and services that may be of interest to me. 
(please tick box on Membership form if you agree)
Would you like a welcome visit?  This can be a visit to your home from one of
our Children’s Centre staff, who can tell you more about the services/activities
that your local Children’s Centre can provide or for you to come and have a look
around the centre. We are very happy to provide an interpreter to accompany our
Children’s Centre staff on their visit if you require. Please tick the box on the
form if you would like a welcome visit.
Ailemin ayrıntılarının Çocuk Merkezi veri tabanında tutulmasına muvafakat
veriyorum (eğer kabul ediyorsanız lütfen Üyelik formu üzerindeki kutuyu
işaretleyin) 
Fotoğraf görüntülerinin kullanılması – Çocuk Merkezi tarafından tedarik edilen
gruplar/aktiviteler sırasında promosyon amaçlı ve/veya hizmet değerlendirmesi
için fotoğraflar/videolar çekilebilir.
Çocuk Merkezi aktiviteleri sırasında çocuğumun/çocuklarımın ya da benim
fotoğraflarımın/videomun çekilmesine izin veriyorum.  (eğer kabul ediyorsanız
lütfen Üyelik formu üzerindeki kutuyu işaretleyin)
Haberdar edilmek – İlgi duyabileceğim diğer gruplar ya da hizmetler hakkında
bana daha fazla Çocuk Merkezi postası ve bilgisi gönderilmesini istiyorum. 
(eğer kabul ediyorsanız lütfen Üyelik formu üzerindeki kutuyu işaretleyin)
Bir hoşgeldiniz ziyareti istermiydiniz ?  Bu, yerel Çocuk Merkezinizin
sağlayabileceği hizmetler/aktiviteler hakkında size daha fazla bilgi verebilecek
Çocuk Merkezi personel elemenanlarından birinin evinizi ziyaret etmesi
şeklinde olabileceği gibi, sizin gelip merkezi görmeniz şeklinde de olabilir. Eğer
arzu ediyorsanız sizi ziyaret edecek olan Çocuk Merkezi personel elemanımıza
I confirm that the information I have provided on this form is correct – please sign refakat edecek bir çevirmeni memnuniyetle sağlayabiliriz. Eğer bir hoşgeldiniz
to say you agree and sign your name, print your name and include the date you ziyareti istiyorsanız lütfen formdaki kutuyu işaretleyiniz.
signed the form.
Bu formda sağlamış olduğum bilgilerin doğru olduğunu teyit ederim – lütfen
Important: this form must be signed by a parent/carer who has parental
kabul ettiğinizi belirtmek için imzalayın ve isminizi imzalayın, isminizi yazın ve
responsibility for the child/children shown.
formu imzaladığınız tarihi de dahil edin.
Önemli: bu form belirtilmiş olan çocuk/çocuklar için ebeveyn sorumluluğu
bulunan bir ebeveyn/bakıcı tarafından imzalanmalıdır.
Üyesi olduğunuz Çocuk Merkezinin adı.
Name of the Children’s Centre you are a member at
11

Benzer belgeler

u-saıl league yarış ilanı - Türkiye Yelken Federasyonu

u-saıl league yarış ilanı - Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) veya Organizasyon komitesi veya Organizasyon komitesinin sağlayacağı sponsorlar ile bağlantılı ürünlerin reklamı, promosyonu, pazarlanması ve satışı amaçlarıyla; te...

Detaylı