Parrucchieri Italia - Scheda parrucchiere

Yorumlar

Transkript

Parrucchieri Italia - Scheda parrucchiere
Saç boyalar? - CAPILLUM
CLOE RENK
no amonyak - de?il Parabeni - Pantenolo ile hiçbir rezorsinol
[email protected]
+39 0331 1706328
CLOE RENK
no amonyak - de?il Parabeni - Pantenolo ile hiçbir rezorsinol
Krem Pro vitamin B5 ve Polyquaternium-6 ile boyar. Pro vitamin B5 ile zenginle?tirilmi?
formülü , mükemmel rengi tonlar?nda parlak ve cesur sa?lar. Mükemmel renk aral???
k?lcal bir yap?, yumu?ak ve parlak beyaz saç mükemmel kapsama alan? sa?lar.
tonlar?: 41 renklerde do?al , ASHES serisi , Alt?n kaplama, tütün/BROWN kahverengi
bak?r , COOL, , bak?r , Maun, TITIAN , Keman, SUPERLIFT.
Kullan?m Talimat?: haz?rlanmas?:
-Boyama: Metalik olmayan kapsay?c? içinde boyama krema ve bir k?s?m ve oksitleyici
emülsiyon kullanarak bir parças? mix (1: 1 , 5).
SUPERLIFT-: boyama krem bir parças? ve oksitleyici emülsiyon (1:2) iki bölümden metalik
olmayan bir kapta kar??t?r?n.
Çekim h?z?: boyama (1: 1 , 5) 30/35 dakika; Superlift (1:2) 45/50 dakika.
Emülsiyon oksitleyici: zil sesi tonu renklendirme , rengini koyula?t?rma veya 10 kullan?n
vol. (3%). 1-20 tonluk vol 2 hafifletmek için. (6%). 2-3 vol 30 tonluk taraf?ndan hafifletmek
için. (9%). Taraf?ndan 3-4 ton hafifletmek ve üzerinde superlift 40 say? ile kullanmak için
(yüzde 12).
Son tedavi: kez deklan?öre saç emulsify ve tedavi sonras? renk ile devam edin.
Ambalaj: 100 ml tüp.
pagina 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)