SEN GİTTİN GİDELİ.MUS

Yorumlar

Transkript

SEN GİTTİN GİDELİ.MUS
DİZİ KEREM
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb2 segah
KAYNAK ALİ KIZILTUĞ
YORUM ALİ KIZILTUĞ
sayfa 1
SEN GİTTİN GİDELİ
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
usul aksak
metronom 138
%2ˆ2ˆ3 j
j
j
& 8 ‰ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ
çağlar müzik kursu
tel 419 69 55-60 kızılay
j
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ
&œ œ œ œ
J
saz
5
&œ
9
œ œ œ œ œ œ
&œ œ œ œ œ œ œ œ
&œ œ
saz
œ œ œ œ œ œ
J
saz
13
17
œ œ œ
saz
#œ œ
œ œ œ
j
œ œ
saz
œ œ œ œ œ œ
J
œ œ œ œ œ œ
saz
œ
#œ œ
œ
J
j
œ
œ
#œ œ
j œ œ œ j
j
œ œ
œ
œ œ œ
œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
œ
saz
saz
sen git tin gi de li
j
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
21
saz
dön düm de li ye
saz
her gün göz ya şı mı
œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
&
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
25
saz
dö ke rim a
li
& œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ Jœ œ
29
ş
bil
saz
a na ba cı gar da
œ œ œ
mez di yor
œ œ œ œ œ œJ œ
J
lar
duy duk ça
i
çi mi
3ˆ2ˆ2
8
#œ œ j
# œ œ j 3ˆ2ˆ2 œ œ 2ˆ2ˆ3
3ˆ2ˆ2
2ˆ2ˆ3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œœ œ œ œ œœ 8 œ œ œ œ 8
& 8
8
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
33
çe ke rim a li
saz
saz
çe ke rim a li
DİZİ KEREM
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb2
37 usul aksak
#œ œ
2ˆ2ˆ3
œ
œœ œ
& 8
saz
sayfa 2
SEN GİTTİN GİDELİ
KAYNAK ALİ KIZILTUĞ
YORUM ALİ KIZILTUĞ
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU TEL 419 69 55
#œ œ j
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
a na ba cı gar daş
saz
j
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj 3ˆ2ˆ2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2ˆ2ˆ3
œ
œ
œ
&
8
8
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
41
bil mez di yor lar
saz
duy duk ça i çi mi
çe ke rim a li
#œ œ j
# œ œ j%.
j 3ˆ2ˆ2 œ œ œ œ œ 2ˆ2ˆ3
2ˆ2ˆ3
œ
œ
œœ œ 8
œ
œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ.
& 8
45
çe ke rim a li
Fine
saz
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
1
2
sen gittin gideli deliye döndüm
seni sevenlerin yaralı dertli
her gün göz yaşımı dökerim
şu elin zalım ı bizden kıymetli
ana bacı gardaş bilmez diyorlar
keramet sahibiydin güçlü kuvvetli
duydukça içimi dökerim ali
yoksa bir kul idin öldünmü ali
3
zalımın zulmü bizi yakarsa
ağlatıp karşıdan bakarsa
ahirette elimiz boşa çıkarsa
tutar zülfikarı kırarım ali
4
zalım yazdı katlimize ferman
tütüyor başımızda derdin dumanı
geleceksen tez gel tamda zamanı
yoksa ikrarımdan dönerim ali
5
kızıltuğum pire gönül bağladım
yıllar vardır için için ağladım
can boğaza geldi küstüm söyledim
yine senden özür dilerim ali

Benzer belgeler

usta bas bas paraları.mus - aydincaglarbaglamakursu.com

usta bas bas paraları.mus - aydincaglarbaglamakursu.com DİZİ KEREM SEYİR ÇIKICI DURAK SESİ Sİb2 segah ARIZA SESİ Sİb2 segah usul nim sofyan

Detaylı

ACEM KIZI.MUS

ACEM KIZI.MUS DİZİ KEREM SEYİR ÇIKICI DURAK SESİ LA dügah ARIZA SESİ Sİb2 37 usul aksak

Detaylı

Finale 2007 - [BULM GETİR.MUS]

Finale 2007 - [BULM GETİR.MUS] KAYNAK RIZA KARAHAN NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR ÇAĞLAR MÜZİK KURSU KIZILAY TEL 419 69 55-60

Detaylı

mektebin bacaları.mus

mektebin bacaları.mus YÖRE MUŞ KAYNAK MUAZZEZ TÜRİNG DERLEME TRT M .D

Detaylı