PUBLISHED BOOK LIST AUTHOR DATE BOOK Kasap, G. 1983

Yorumlar

Transkript

PUBLISHED BOOK LIST AUTHOR DATE BOOK Kasap, G. 1983
PUBLISHED BOOK LIST
AUTHOR
DATE
BOOK
Kasap, G.
1983
Sporcu Beslenmesi El Kitabı. Çağ Matbaası. Ankara, 1983.
Aksoy, M.
1984
Beslenme ve Kanser. Çağ matbaası. Ankara, 1984.
Sporcu Beslenmesi, Beden Eğitimi Ve Spor Okulları Eğitici Ve
Ersoy-Kasap, G.
1984
Öğrencileri İçin Teorik El Kitabı. Ankara, 1984.
Spor ve Beslenme. Milliği Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden
Ersoy-Kasap, G.
1986
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü, Yayın No:28. Milli Eğitim
Basımevi. Ankara, 1986.
Sökücü, S., Kutluay, T.,
Bebek Beslenmesi El Kitabı. İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı
1986
Garibağaoğlu, M.
Enstitüsü. İstanbul, 1986.
Alpar,R., Ersoy, G., Karagül, A.
Yüzücü Beslenmesi El Kitabı. T.C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü, Yüzme
1987
Atlama Su Topu Federasyonu Yayın no:2. Milli Eğitim Basımevi.
Ankara, 1987.
Sağlıklı Beslenme ve Ev İdaresi. Halk Eğitim Serisi 5. Milli Eğitim
Baysal, A., Arslan, P.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve yaygın Eğitim Genel
1987
Müdürlüğü ve Gönüllü Kuruluşlar Yetişkin Eğitimi Vakfı Ortak
Yayını. Ankara, 1987.
Baykan, S., Yücecan, S.
Besin Kimyası, Besin Kontrol ve Analizleri. Emel Matbaacılık.
1988
Ankara, 1988.
Baysal, A. Başoğlu, S., Şahinler,
Healthful Pulses.Turkish Grain Board, ARTE. Ankara, 1988.
1988
N., Cangır, A.
Sporcu Beslenmesi. Türkiye Futbol Federasyonu, Yayın No:13
Ersoy, G.
1991
Arbas Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi, İstanbul, 1991.
Türkiye Diyetisyenler Derneği
Besinlerin Bileşimi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını No:1,
1991
Ankara, 1991.
Kutluay, T., Birer, S.
1992
Kurum Beslenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik
Öğretim Kitapları (3.Baskı). İstanbul, 1992.
AUTHOR
DATE
Hacettepe Üniversitesi
BOOK
I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, I. Ulusal Beslenme ve
1992
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Baysal, A.
Diyetetik Kongre Kitabı. Ankara, 1992.
1993
Beslenme Kültürümüz. Kültür Bakanlığı. Ankara, 1993.
Kanserden Korunmak için Beslenme Rehberi. Türkiye Diyetisyenler
Criss, W., Baysal, A.
1993
Derneği Yayını. Çağın Basım Yayın Tic.Şti. Ankara, 1993.
Türkiye Diyetisyenler Derneği
Şişmanlık Çeşitli Hastalıklarda Etkileşimi ve Diyet Tedavisinde
1993
Bilimsel Uygulamalar. Türkiye Diyetisyenler Derneği yayını No:4.
Ankara, 1993.
Akdağ, F., Arslan, P.
Hızlı Hazır Yemek Sistemi (Fast-Food) Türkiye Diyetisyenler
1994
Derneği Yayını No:6. Sinem Ofset. Ankara, 1994.
Türk Mutfağından Örnekler (2.Baskı). Kültür Bakanlığı Yayını.
Baysal, A., Merdol-Kutluay, T.,
Taşcı-Ciğerim, N., Sacır, H.,
1994
Ankara, 1994.
Başoğlu, S.
Yaşlılık ve Beslenme. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını No:7.
Baysal, A.
1994
Çağın Basım Yayın Tic.Şti. Ankara, 1994.
Ciğerim, N., Beyhan, Y.
Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen. Kök Yayıncılık, Aydoğdu
1994
Matbaası. Ankara, 1994.
Ersoy, G., Eroğlu, G.
Sporcular için Pratik Beslenme İlkeleri. Roch Müstahzarları Sanayii
1994
A.Ş. Ankara, 1994.
Türkiye Diyetisyenler Derneği
Şeker Hastalığı (Diyabet) ve Siz. Türkiye Diyetisyenler Derneği
1994
Yayını No:3, Ankara, 1994.
Ana Çocuk Beslenmesi El Kitabı, Üçüncü Bin Yıla Hazırlanıyoruz
Arslan, P., Baysal, A.
1995
(3.Baskı). Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını.
Ankara, 1995.
Başoğlu, S., Karaağaoğlu, N.,
Enteral Parenteral Beslenme. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını.
1995
Erbaş, N., Ünlü, A.
Beyhan, Y., Ciğerim, N.
Çağın Basım Yayın Tic.Şti. Ankara, 1995.
1995
Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi. Kök
Yayıncılık, Aydoğdu Ofset. Ankara, 1995.
AUTHOR
DATE
BOOK
Çalışma Hayatında Toplu Beslenme Hizmetlerinin Yönetimi. Türk
Beyhan, Y.
1995
İş Yayınları No:189. Ankara, 1995.
Sağlıklı Yaşam Spor ve Beslenme, TC Başbakanlık Gençlik ve Spor
Ersoy, G.
1995
Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı. Ankara, 1995.
Hacettepe Üniversitesi
II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi II. Ulusal Beslenme ve
1995
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Diyetetik Kongre Kitabı. Ankara, 1995.
Hacettepe Üniversitesi
Tez Özetleri. Meslekte 30. Yıl Tez Özetleri Kitapçığı. Cem Ofset.
1996
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Ankara, 1996.
Türkiye Diyetisyenler Derneği
Diyetin K Vitamini İçeriği Ve Kumarin Grubu Antikoagülan İlaçları
1996
Kullanan Hastalarda Diyet Tedavisiyle İlişkisi. Türkiye
Diyetisyenler Derneği yayını No:10. Ankara, 1996.
Sağlıklı Beslenme ve Kalbiniz. Karadeniz Ereğli Rotary Klübü
Ersoy, G.
1996
Yayını, Damla Matbaacılık. Ankara, 1996.
Doğumdan Yetişikinliğe Çocuk Yemekleri-Çocuğun Bilinçli ve
Baysal, A., Arslan, P.
1997
Sağlıklı Beslenmesi. Özgün Yayınevi. İstanbul, 1997.
Ersoy, G.
1997
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı Temel Sağlık
Sağlıklı Beslenme ve Kalbimiz. H.T. Kimya Propol, Ankara, 1997.
Toplumun Bilinçlendirilmesi: Saha Personeli için Toplum
1997
Beslenmesi Programı Eğitim Materyali. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü. Ankara, 1997.
Ersoy, G.
Egzersiz ve Spor Yapanlar İçin Beslenme İle İlgili Temel İlkeler
1998
Sorular ve Cevapları. (5. Baskı) Doğuş Matbaacılık, ISBN: 97594461-0-3, Ankara, 1998.
Hacettepe Üniversitesi
Besin İlaç Etkileşimi. Ankara, 1999.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü;
Beslenme Bilimleri Anabilim
1999
Dalı
AUTHOR
DATE
BOOK
Hacettepe Üniversitesi
Afet Durumlarında Beslenme: Kısa ve Uzun Dönem Beslenme
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Önerileri. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
1999
Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 1999.
1999
Beslenme Eğitimi Rehberi. Özgür Yayınları. İstanbul, 1999.
Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Merdol-Kutluay, T.
Vekam (Vehbi Koç ve Ankara
Ankara ili Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü. Mozaik
1999
Araştırmalar Merkezi)
Reklam Tanıtım. Ankara, 1999.
Köksal, G., Gökmen, H.
Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Hatiboğlu Yayınevi.
2000
Ankara, 2000.
Hacettepe Üniversitesi
III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi III. Uluslararası
2000
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Pekcan, G., Yıldız, E., Kara, Ö.
Beslenme ve Diyetetik Kongre Kitabı. Ankara, 2000.
2000
Klinikte ve Sahada Beslenme Durumunun Saptanması El Kitabı.
Novartis Medikal Nütrisyon Yayını. Ankara,
Arslan, P., Bozkurt, N.,
2001
Karaağaoğlu, N., Mercanlıgil,
Yeterli-Dengeli Beslenme ve Sağlıklı Zayıflama Rehberi. Özgür
Yayınları, Ankara, 2001.
S., Açık Erge, S.
Ersoy, G.
2001
Okul Çağı ve Spor Yapan Çocukların Beslenmesi. Ata Ofset,
Ankara, 2001.
Hacettepe Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ve Türkiye Kızılay Derneği
2002
Afet Durumlarında Gıda ve Beslenme Hizmetlerinin Önemi ve
Koordinasyonu. Türkiye Kızılay Derneği. Ankara, 2002.
Genel Müdürlüğü.
Kutluay, T.
2003
Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar İçin Standart Yemek Tarifeleri
(3.Baskı.) Hatiboğlu Yayınevi. Ankara, 2003.
Sağlam, F., Baş, M., Merdol-
2003
Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel İçin
Kutluay, T., Tayfur, M., Dağ, A.
Sanitasyon / Hijyen Eğitimi Rehberi (2.Baskı) Hatiboğlu Yayınevi,
Ciğerim, N., Beyhan, Y.
Ankara, 2003.
AUTHOR
Hacettepe Üniversitesi
DATE
2003
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
BOOK
IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi IV. Uluslararası
Beslenme ve Diyetetik Kongre Kitabı, Ankara, 2003.
Baysal, A., Criss, W.
2004
Kanseri Tanıyalım. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2004.
Pekcan, G., Köksal, E.
2004
Sağlıklı Beslenme: Risk Grupları, Beslenme Sorunları ve Çözüm
Yolları. MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim
Basımevi. Ankara, 2004.
Baysal, A., Sacır, H., Ciğerim,
2005
N., Başoğlu, S., Merdol-
Türk Mutfağından Örnekler (4. Baskı). Hatiboğlu Yayınevi. Ankara,
2005.
Kutluay, T.
Hasbay, A., Ersoy, G.
2005
Sporcu Beslenmesi. Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Matbaası.
Ankara, 2005.
Ersoy, G.
2005
Egzersiz ve Spor Performansı İçin Beslenme (3. Baskı), Ata Ofset.
Ankara, 2005.
Arslan, P., Beyhan, Y., Köksal,
2006
Beslenme Eğitimi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve
G., Köksal, E., Mercanlıgil, S.,
Destekleme Genel Müdürlüğü Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi
Kutluay Merdol, T., Gökmen
(YAYÇEP).Yayın seri no:48. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın
Özel, H., Pekcan, G.,
Dairesi Başkanlığı Matbaası. Ankara, 2006.
Rakıcıoğlu, N., Sağlam, F.,
Samur, G.,Yücecan, S., Akal
Yıldız, E.(Editör: Arslan, P.)
Hacettepe Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
2006
V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Uluslararası
Beslenme ve Diyetetik Kongre Kitabı. Ankara, 2006.
Öktenli, Ç., Arslan, P.,
2006
Mercanlıgil, S., Samur, G.,
Beslenme ve Malnütrisyon, GATA Ayın Kitabı, sayı 70, GATA
Basımevi. Ankara, 2006.
Oğu,z S., Muşabak, U.
Ersoy, G., Karakaya, G.
2006
Besinsel Ergojenik Yardım (2. Baskı), Ata Ofset.Ankara, 2006
Ersoy, G.
2006
Karikatür Resim ve Özgün Tümcelerle Sağlıklı Beslenme ve
Egzersizin Önemi. Ata Ofset. Ankara, 2006.
AUTHOR
Bilici, S., Uyar, M.F.
DATE
2006
BOOK
Handbook for Food Hygiene for The Primary School Students, The
Ministry of Health of Turkey. Ankara, 2006.
Bilici, S., Uyar, M.F.
2006
İlköğretim Çocukları İçin Gıda Hijyeni El Kitabı. TC Sağlık
Bakanlığı, Ankara, 2006.
Aksoy, M.
2007
Ansiklopedik Beslenme Diyet ve Gıda Sözlüğü. Hatiboğlu Yayınevi.
Ankara, 2007.
Ersoy, G.
2007
Çocuk ve Genç Sporcular için Beslenme. Ata Ofset Matbaacılık.
Ankara, 2007.
Köksal, G., Küçükkasap, T.
2007
Bir Damla Kanla Başlayan Tıbbi Beslenme Tedavisi, Benim Eğitim
Kitabım. Ankara, 2007.
Hacettepe Üniversitesi
2007
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
I Beslenme ve Diyetetik Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
Kitabı. Ankara, 2007.
Köksal, G., Gökmen Özel, H.
2007
Bebek Beslenmesi, TC Sağlık Bakanlığı. Ankara, 2007.
Köksal, G., Gökmen Özel, H.
2007
Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Obezite, TC Sağlık Bakanlığı,
Ankara, 2007.
Köksal, G., Gökmen Özel, H.
2007
Metabolik Hastalıklarda Beslenme, TC Sağlık Bakanlığı, Ankara,
2007.
Köksal, G., Gökmen Özel, H.
2007
Okul Öncesi Dönemde Obezite, TC Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2007.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
2008
Beslenme Bilgi Serisi 1. Sağlık Bakanlığı Yayın No:726, Klasmat
Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı
Matbaacılık, Ankara, 2008.
2008
Beslenme Bilgi Serisi 2. Sağlık Bakanlığı Yayın No:727, Klasmat
Matbaacılık, Ankara, 2008.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
2008
Hastalıklarda Beslenme Bilgi Serisi. Sağlık Bakanlığı Yayın
No:728, Klasmat Matbaacılık, Ankara, 2008.
Bakanlığı
AUTHOR
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
DATE
2008
Bakanlığı
VI. Uluslararası Beslenme ve
Hastalıklarda Beslenme Bilgi Serisi. Sağlık Bakanlığı Yayın
No:729, Klasmat Matbaacılık, Ankara, 2008.
2008
Diyetetik Kongresi
Pekcan, G.
BOOK
VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongre Kitabı. Bayt Yayın
Hizmetleri, Ankara, 2008.
2008
Beslenme Durumunun Saptanması, TC Sağlık Bakanlığı Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel
Aktiviteler Daire Başkanlığı Beslenme Bilgi Serisi 1.Klasmat
Matbaacılık, Ankara, 2008.
Yılgör, E., Köksal, G.
2008
Çocuğuma Neyi, Ne Zaman Yedirmeliyim? İnkılap Kitabevi,
İstanbul, 2008.
Akyol, A., Bilgiç, P., Ersoy, G.
2008
Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam. TC Sağlık
Bakanlığı, Beslenme Bilgi Serisi, Seri D-5, Ankara, 2008.
Baysal, A.
2009
Beslenme (12.Baskı). Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2009.
II.Hacettepe Beslenme ve
2009
II. Beslenme ve Diyetetik Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
Diyetetik Günleri
Özdemir, G., Ersoy, G.
Kitabı, Ankara, 2009.
2009
Yaşlanma Sürecinde Egzersiz ve Beslenmenin
Kazandırdıkları.Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Yayını. İlksan
Matbaacılık, Ankara, 2009.
Köksal, G.
2009
Fenilketonüri ile Lezzet Yolculuğu. Ankara, 2009.
Baysal, A.
2010
Yüz Soruya Yüz Yanıtla : Sağlıklı Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi,
Ankara, 2010.
Baysal, A.
2010
Genel Beslenme (13.Baskı). Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2010.
Baysal, A., Kutluay, T.
2010
Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar İçin Yemek Planlama Kuralları
ve Yıllık Yemek Listeleri, 4.Baskı. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,
2010.
Ersoy, G.
2010
Egzersiz ve Spor Performansı İçin Beslenme. Betik Kitap, Ankara,
2010.
AUTHOR
Hacettepe Üniversitesi
DATE
2010
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
VII. Uluslararası Beslenme ve
BOOK
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Eğitim Serisi
1. Ata Ofset Matbaacılık, Ankara, 2010.
2010
Diyetetik Kongresi
VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongre Kitabı, Ankara,
2010.
Aksoy, M.
2011
Beslenme Biyokimyası (3.Baskı). Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,2011.
Baysal, A., Aksoy, M., Besler,
2011
Diyet El Kitabı (6.Baskı). Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2011.
2011
Beslenme ve Diyetetik Açıklamalı Terimler Sözlüğü (3.baskı).
T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S.,
Mercanlıgil, S., MerdolKutluay, T., Pekcan, G., Yıldız,
E.
Merdol-Kutluay, T., Başoğlu,
S., Örer, N.
III.Hacettepe Beslenme ve
Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2011.
2011
Diyetetik Günleri
III. Beslenme ve Diyetetik Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
Kitabı, Ankara, 2011.
Karaağaoğlu, N., Samur, G.
2011
Anne ve Çocuk Beslenmesi. Pegem Akademi, Ankara, 2011.
Gökmen Özel, H., Coşkun, T.
2011
PKU in Turkey: Screening, Diagnosis, and Management in
Neurochemisrty of Metabolic Diseases (Ed. Surendan, S.). Nova
Science Publishers, Inc, ISBN 978-61209-671-1. 2011.
Pekcan, G., Arslan, P.
2011
Anne- Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi (3. Baskı)(Ed. Bayrak, C.)
s147-171, AÜ Yayınları Eskişehir, 2011.
Pekcan, G., Karaağaoğlu, N.,
Samur, G. ve Araştırma Çalışma
2011
Türkiye'de okul çağı çocuklarında (6-10 yaş grubu) büyümenin
izlenmesi (TOÇBİ) Projesi Araştırma Raporu. SB Temel Sağlık
Grubu (Soyadına Göre Alfabetik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Dizin) Akyol, M., Pekcan, G.,
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, MEB Sağlık
Polat, H., Samur, G., Sanisoğlu,
İşleri Daire Başkanlığı, ISBN:978-975-590-370-5, Ankara, 2011.
Y.).
(www.beslenme.saglik.gov.tr)
Nergiz Ünal, R.
2011
Platelets in atherothrombosis: Roles of CD36 and P2Y12 receptors.
Palme Publications, ISBN: 978-90-817320-0-0, Maastricht,
Hollanda, 2011.
AUTHOR
Rakıcıoğlu, N., Tek, N., Ayaz,
DATE
2012
A., Pekcan, G.
VIII. Uluslararası Beslenme ve
Diyetetik Kongresi
BOOK
Yemek ve Besin Fotoğraf Kataloğu. Ata Ofset Matbaacılık, Ankara,
2012.
2012
VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongre Kitabı, Ankara,
2012.

Benzer belgeler

tarih saat adsoyad unvan kategori 3.8.2015 00:14:13 AYŞE DENİZ

tarih saat adsoyad unvan kategori 3.8.2015 00:14:13 AYŞE DENİZ Büşra Altın Emine Özge Arslan Fatma özlem izol Fatma özlem izol Buket Atılkan FERİDE CANBOLAT Mustafa Serhat KARAKAŞ Nihan Arslan Ahmet Baha Çelikten NECMİYE MAZLUM SELVİ DÖNGELLİ CANSU GEDİKLİ Eli...

Detaylı

Emzirme: Başlangıç

Emzirme: Başlangıç + 3. Hafta = doğum kilosu + yaklaşık 100-200 gram Bebeğiniz, Çocuk ve Aile Kurumuna her muayeneye getirilişinde düzenli olarak tartılacaktır. 7. Sağılmış anne sütü nasıl muhafaza edilir? Süt pompas...

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Aydın - Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Aydın - Yeditepe Üniversitesi 23.Duydu, Y., Süzen, H. S., Aydın A., Cander O., Uysal H., Işimer A., Vural N. Correlation between lead exposure indicators and sister chromatid exchange (SCE) frequencies in lymphocytes from inorg...

Detaylı

Pratik Bebek Yemekleri -Bebeğimin Menüsü

Pratik Bebek Yemekleri -Bebeğimin Menüsü Pratik Bebek Yemekleri -Bebeğimin Menüsü

Detaylı