Yeni Teknolojiler Işığında Bilgi ve Belge Yönetimi 146 Kütüphaneleri

Yorumlar

Transkript

Yeni Teknolojiler Işığında Bilgi ve Belge Yönetimi 146 Kütüphaneleri
Kütüphaneleri hantal ve eski görünümünden
*<
>
>
#'Ž
$**
$
#
*>
K*=
%
>
#
%
+#'
[**'*
#<
gibi meslek elem
%=
*
%
Ž
>'&
$'
%%
%
Ž#
>'
#
#'
Türkiye’ de profesyonel bir meslek olarak
<>=
#%
#
#%*
**&
>
$
#%%
$**#<
#tmeliklerle yönetiliyor
%
$#
$
%
?<>=
%
<*
%#%
#=
#
%
%*
+'
+
<>=
$
örgütlenememesi gibi sebepl
%'
=%
$'
%
$*****
#'
?<>=
%****
$#
€
%#%
*%
%*
$
*=
#
$'
#%
<%<
>
**#
>
##
*=%#
$***
**
#
'
#*
#
%#
bulunmamaya özen göstermelidirler.
Œ*
%'
#
<
$'
'
%
'
146
<>
+% '
$
#'
görebiliyoruz.
Hizmet kalitemiz teknolojiyi daha etkin ve
*#
$'
$
>
Kaliteli hizmet verebilmek için teknoloji çok önemli.
*=
%**
>'
içi
*
$*
>'
$%
'
%
belki de.
]
$
$=
$#
#%#
$
$
<>
*>+ƒ
%'
#'
<*
#%#
#
%#%çilere
'
çin hala meslek kanunumuz yok ,hala
%
***'
'
>
+**
*+
+
***
#
*
*
$+
+
#<%
#
Öncelikle, kütüphanecilik (belge bilgi yönetimi)
bölümlerinin, ?<>=
€
(TKD) ve
Q%
{
?<>=
€ŽQ{?
$
meslek derneklerinin mücadele
%
**
$
$'
<>=
#
Biz de bir yandan bu mücadeleyi sürdürmeliyiz.
X
'
#<
$
#
<*
<>=
%
$
$
$
%><
***
$*
$
*=
>'
147
+
*
%
%'
gerekmektir.
%
$
'
'
insanlara
'
'
'^
$
**
olarak anlatmak daha da zordur. Kütüphanecilik
<>%'&
%
>'
>'
$
³øQVDQÕ VHYPH\HQ KLo kimse kütüphanecilik
yapamaz!”
“Bilgi güç demektir” o halde güç bizde.
$*
=
*
*
<>=
$**
$=
>
?<>
<>=
>
+
$*
%
#*
148
OkutANA NE MUTLU:
<;T<!;`6`{6<+8<OKUMA
6&!;6&&0!!&;
;;<6<+<';<+6<+
€
*
qP 54
Özet
*
+&
*
#$#*
#
'
**&
+=**
+
$#
'
+
%%
$*
%
'=
*%*
$
%**#
+
{
#<%
#
%
*
'%
#
$#
$'
>
'
*
#
<
+
%
#
%
>
*#
*#'
$#
#
+
54
P%$*
Q%%
E
U-Posta: [email protected]
149
$
+
%
#
+
#
$#
>=
%
#=
$
**
?**
$*
$
+#
*
$
*
#
#$
[
%
#
$#*
$#
55 Çevresindeki tüm uy=
Ž%%&&
&
*&
**&
b.)
$$
**
$
$#
‹#
$#
>=&
$$
#=
$
**
*
$
+=**
#
*=
$#
<%%
**#
$
$*
+=*
+
%
%
*#
%&
$*
$
+
=
`+$
#
'
#
$
$*
+&
%
#%
šO
***
bir zaman dilimidir.
&
$
<*
++%
+
+
$*
*
#
%=&
%
'>
*%
*
#
*
$$
$#
&
'>
#*&
$
‘>
%
%
#
=
%
$***=
&
>
%
'>
55
U%
?&
q>
[<
]#
ƒ
/<(
Dergisi&
Ž!
{
!OO&
%

150
%=
+
#
'>%
%+&
+
#
gözlemlemelerini beraberinde getirir 56.
$#*
&
!L
#'#
%
+
önemli
etkinliklerden
biri
halindedir.
Bunu
%#$
#
$
$#*
#
>#
$#&
$
*#'
=
#
$#
+=*
#
+
$davrana=
%
U$
%
%
>
+
#
$
#
$#
+=*
+
*&
%
$#
$#%
<*%
#
%
*
*
*
^
çocuk ve gençlerin erken çocuk dönemlerinden itibaren
*#*
%&
%
%
$%
+
*
[=*
+
$#
$%
&
+=*
+
$#
#%
%
%%
*
$mdan
+=*
+
$#&
*
*
'%
%#
+
$
5656
q*
\&
]\*
{'
?
<%ƒ
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 2008, s.219.
151
Bu noktada evde annelerin kitap okumaya zaman
#%&
$
<>#
#
%&
+=*
olmada en önemli etkendir.
Okul öncesi dönemde, okuma anla
+=*
<
%
ebeveyn hele ki özellikle anneler
%
*
++&
$#
+=**&
'#
*#*
<
*
<
>
*
*
[=*
<
dönemde
t
%&
$*
*
*
+%
$
\*
+=**
+
'
Š'
%&
$*
*
<>
çocuk, okul ve ha
<>
+
söylenebilir. Kütüphanelerin bu konuda, bireylere uygun
*
#
%*&
'
%%#
'#
$#
*#*
*
#
%&
<>=
<
%+
reh$
$
<
+
%
57.
\*
=%
&
*
+=*
<
% $#
>
'
%
*
++&
$#
+=**&
'#
*#*
<
*
<
>
*
*
[=*
<
%& bu onun okuma +%
57
'
[<(
)!"#
{‰
?€
{
Œ*$%&
!OO‚&
%

152
$
#
$%
+
$#**&
%
#
>'
<&
#*
*
%
#
*
#
#
$
*
<
<>
%
#
#&
%
>
<>
#
+=***
$*
##
#
[=**
*
'%
%e anne *#
$#*
$%
+=*
<
>#
[=**
$
*#
**
$
#
%&
'
%
<
hediye edilmesi küçümsenmemesi gereken bir
Okuma &
*
$&
<
*
<>
$
#*
*
%
%
%
*
*
'%
+%
+=***
'
'
$*tür
yerlere götürmelidir
'
%%
'ki
%%#
*
%
$
?
**
<
%%#
#
'
<#
+=**
=
{&
*
&
<>
kullanan bilgi *#'
%
+
*
$+
***
153
Bunun için özellikle halk kütüphanecilerinin
çevredeki anneleri bilinçlendirmeye yönelik kitap
*<&
&
#
<
%
=
*
=
*
*#**
#<%
%
%%#
##
*&
#
#
<>
>'
+
$
#
$
#=
*
'
>
%
'
*
*
ul
kütüphanelerinin bu konuda >
#
$'
%
=
\*
$
&
*
*
kütüphaneleri **% +
=
#<
$
*#'
%
#%
+
=
*
$
=
*
#
š!J%
*
<>%
#
#*
#
%
$** 58 Bu konuya annelerin
>
*#
=
$
Annelere Öneriler
Annenin özellikle 0-
# %
+=***
<
%
*
*
<
<>
$***#%&
<>
#
#
+
$*
#
$
58
[email protected]`
U*(WU'(39. ed.
{
{#&
? {&
%$*‰
?€
%$*
Œ$, 2010, .s.213.
154
Anneler mutlaka evde ellerinde
+=*
*
kitapla
#=
=
<
%
**
q%#
#
<
&
<
>&
=
#<%
[=***
**
$
*
<>%
kurulm%
#
<>
##
+%
+
E-<&
$&
$
#
*
<>
=
+=*
**
+
+=*
<
*&
<>lere,
*
#
=
Kaynakça
[email protected]`
U*(WU
Ö(39
{
{#&
?
{&
%$*‰
?€
%$*
Œ*besi, 2010.
?&
U%
q>
[<
]#
ƒ
Türk Fen
<(Dergisi&
Ž!
{
!OO&
%
O-77..
\&
q*]\*
{'
?
<%ƒ
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 2008,
s.218-221.
'&
[<(
)
Kütüphane. Ankara: ?€
{
Œ*$%&
!OO‚
155
&+2&2/+93
[
^!"#>@U(
{$*>
<* ^!"#
Œ#
#<
%#%
<>
1
>*%*%
+
q#%
<>^
%#%
<
$#
$
'
%#
#&
%#%
%+
#<&
$*
entellektüel biçimde yorumlayan
ve bütün
*%
'
%
+
#
%#
****
q#%
<>&
%#%
*
#
%#%
#
%
>
$
#
%#%
$içimlerini seçen, derleyen,
'#&
%#&
*#
$%#
%#
$*
#
#
%%
$
#
%#%
<>
#
#<&
%*&
#*#&
&
$
*#&
#
*<
*
>'#&
$#**
%%
q#%
<>&
%#
&
#&
*
'&
%
**&
%
$
%
kütüphane ile ortak amaç, fonksiyon ve hedefleri olan
sistemlerdir.
Yönetici&
% Tarih, q
?
{
'
(IRCICA) Kütüphanesi. e-posta: [email protected]
1
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_library (9 Haziran 2011).
156
Dünyadaki Durum
*
#
%#%
#
##
%
>
‘
$*
'
<>=
$
{=&
'
%#%
%=
#*#$'
+
#
%#%
+
%=
'
+%
#
€##
$'
*#*
?
?<>%J
L~~O’
$
+
"Amerikan Memory" 2 +
**
*
+
+
*
"OOO
$
!OOO
#
%#%
<
=#
*
<>
*
+%
<
q#%
<>
#<%
#
ˆ$
+%&
L~8–
L~~L
#
%
‡
Q%%
\‡|‡
+
=*#
„%’
L~~"
#
Amerikan ‹*%
“’
%#%
<>
*
%
%#
%
%%#
$
$*
+
>'
'
L~~J
%
'de
%
***
\tak Bilgi Sistemleri Komitesi’de
|$
ŽU==
|$#
<%
$
{#
#
W%'
‹*%
?<>%J
$
$
#
%#%
+
$+
#
q#%
<>
#
***
%
$
#
L~~
#
q#%
?<>
Federasyonu’nu***
*
Project Gutenberg, World Digital Library, Europeana, Internet
{=>&
X=
$
%#%
<>
**
$&
#
%#%
<>
*
etmektedir.
2
Bk:http://memory.loc.gov/ammem/index.html (9 Haziran 2011).
157
Türkiye’deki Durum
Q'
%#%
+
%
'#
***
%#
>'
'
$
%
#
+=
#Je özellikle kültürel
%'
%#%
%
+
%
$'
%%
%*+
+
%#%
+$&
%#%
kütüphane %
'
%#%
<#
#
#
%
$
+=
€
{
X
'
Milli
Kütüphane, Süleymaniye ?<>%&
#'
€
?<>%&
{
?<&
?
q
[
{
Kütüphanesi, Konya Bölge Yazma Eser Kütüphanesi, yazma
%
$***
>
<>
%$*&
{
'J
$'
%
<>
#
%#%
#
#
#
+
olarak zi$'
*
%#%
<>
<
+
%#%
<%
$*
$=
<
#$'
`
#
=
%#%
<>
+
'
$
#=
%
$lirlenmesi; uygulanabilir,
#
<%
$
**%%
#
%
[
=
*
$
*#*
<
***%&
*#*
$
<
<
>#
+%&
'
'
ve
#<#
'
#'&
#<#
>
+
$
%%
*
$
'
+
<
$
*#*
%#$=
%#%
'=
$
%+
Ž
#
%#%
#&
#&
&
<&
#
+&
#J
%#%
<>
%$='
}‡‡{
W{}{
%$
158
Resim 1 – L~O
#
**
}‡‡{
?<>%
#%
!OO~J
$
'
q#
q>>
$%
=
>'
&+2&2/+9[(Q)0
$
>
%
<>
+
]%
protokollere” 3 ***$=
%#%
kütüphaneler,
3
?%#*
%+&
%&
'
#<%&
\‡}
&
<#
<#
***%&
%%&
%&
ˆ$
%**
#
#<%&
<>%
%
$
>
$
%
<
*#*%
#
€*$
‡&
#
türüne göre 300-600 dpi görüntü, master kopyalar için TIFF, kitaplar
+
ˆ$
%**
<#%
!
<<
O
<%
=>
%
gibi hususlara dikkat etmekteyiz.
159
'
+
>%
$
#
+<
##%
$**
*
#
%#%
<>&
$%
%
*%
$*
%
%
%
Ancak klas
<>'
%#%
<>
#<$
+
%#%
+
>#+
=
}‡‡{
<>%
^
'
**%
'#
%#%
#'
**%
#
<%
$**#
>
*
!OO
#
$
%#%
$#
<#=&
#=&
'#=&
*#=
*=
>'
%*=
$
%#%
<>
#'
>#=
**
?**
%#%
#'$
**
%#%
<>
###
'
+
>'
&
**%%
%
'
+
$
=
%#%
<>
+
$
Resim 2 - IRCICA
?<>%
†U
q#%
q
W$J#
$**
`'
*
+
%#%
<>
%&
%
*#*
$
%%
**
+
!OO
160
#
+%
}‡‡{
W{}{
#
$
%#%
<>
+%
$
}‡‡{
W{}{ ile
'
=#'
>
$%
%'
%#%%
%%&
*=
=%'
%**%
#&
%
#
>
*%
*%*
azami dikkat gösterilme%
>
{='&
#
bilgi teknolojilerini kütüphanecilik hizmetleriyle bir araya
&
%#%'
$
#<
$
$+
*
•
%#$
+
'
+$
%#%
<>ne
%%'
**
#
'#$'
W{}{J
%%
%^
>
**%
%#%
%
>
$#%
#
%#%
<>
%
&
'
%#%
<>
%
#
*#*
%
+
%
#<=
$
%
#$'
q#%
%
%***&
#
$$#
&
*&
+
&
%
#
$
<>=
$
#
W{}{&
$*
'
+
$
*=
%
$
ˆ$
$
**%
%#%
<>'&
#$'
W{}{
%#%
<>
%%miz, materyallerin
ˆ$
'
##
%*
+'
%
'
{=
W{}{J
'&
%#%
<>
#=
#%
%#%
%
##%
+
#'
#<%
**
#
W{}{
q#%
161
Resim 3 - }‡‡{
W$
q#%
?<>
†U
q#%
?<>%&
%#%
%
*
++
$
<>
‹*%%
$*
%#
$
****
#
FARAB
%#% <>%
%&
*#*=*
>#+
$#
%
%
W{}{
%#%
<>
#'
%#%
***%&
#<%&
$*
%%&
#*%&
#%&
$
*%
'
%%
$*
#
$
$
<**
#
*<
#
#%
W{}{
%#%
<>%
$%
<&
'&
$
%
#
%#%
%=
+
=
%=
%#%
%
***
$
#'
%%
q#%
%
W{}{
%#%
<>%
***
#
felsefesi n
$
<>
$
+
#<
'
Š!‚
*
+
W{}{J
#
'
+&
%**=*
162
<
%#%
#
*%&
#<
%#%
$
güncellemelerinin kolayca ve
>'
#<$%
$'
<
%%#
%#%
<>
**$%
$
#<$%
&+2&2/+9^("
q#%
%#*
%%%'
>
***
%
+
*
$
%#%
<>
%%
#<%
}‡‡{
W{}{
%#%
<>%
#'
$
=
**
#%
<%
%**=*
$
>'
ternet
#<%
****
*
%%
#=
'
'
#<%
'
=#=
=
uzman teknik personel kadrosu kuruldu. Bunlara ilaveten
%#%
<>
<%
#<=&
%#%
sürecini yönetecek uzman kütüphaneciler ile desteklenerek
=
}‡‡{
W{}{J
#=
<
#=%&
<>=&
#'
*'&
$
<
#
$
%
%
<
%% %
%
W{}{&
%%
#<%#
#
%
*#***
>#
$
<
*
>
**%*
%%
#<%
%
$#%
$
ˆ$&
$
$
$
#Š#
%**=*%*
'
üç
%**=*
*
“
<&
<
#=
$%#
q{
%ˆ=>
*
%**=*
$
$
$
{#=
$
%
$
$
$
+&
$
içlerindek
$
'
L
X$
>'
%
'
%
q%
%
>'
+%
%$%
+
$
#
<
€<
%
<#
+
>
# ve daha yüksek kapasiteye sahip SATA
163
%
*&
ˆ$
<#
+
>
#%
>'
%><
q{q
%
=>
q{{
%
}{€
L
*&
>
#%
performans için SAS disklerin kurulumunda, RAID 5 olarak
#<
{
#&
%
#
%%
#<
*<&
*#*
$
#
>
%**=*
%
>
#
%
'
#
W$J
#<%
%%
'
#%
%
#%
>'
%><
$
#<
***%
#
q%
+
”*<
*
„q
*
\***
%%
'
%%&
#
*
%%
*#*
\
+%
**
%
<
=
**
>
*#
%
>$
&+2&2/+9[^(^,)
W{}{
<
#'
#
%
%‰
*
$=%
&
%
ˆ$
#'
“
#'
%=
<
#=%&
<>=&
#'
*'&
örevliler
*
*
%#%
#
=
%
&
%#
***&
#<$&
<
%
#
<
<
*=
#
#<$
IRCICA FAR{
%#%
?<>'
%=
*
‰
6D\ÕVDOODúWÕUÕODFDN HVHUOHULQ VHoLPL YH NROHNVL\RQ
ROXúWXUPD q#%
'
%
**
entellektüel $
%+
q#%='
%
%#&
**
$'
$*
164
çok önemlidir. Bu konudaki tutumumuzu kütüphanemizin
amaç ve hedefleri ile genelde telif ve entellektüel mülkiyet
>
#%%
$
q#%='
%
*#
*
%'
%
#
>
%
*
%=
<>
+
'
+
'
##
Resim 4 – q#%
?<>
+
##
%+
ma#
*%*
'
'
#
>
$
>**
**
2. 6HoLOHQ PDWHU\DOOHULQ WDQÕPODQPDVÕ YH WDUDQPDVÕ
'
%#%
'
$
?<>'
%#% %=
>+$
%
#
*
>
+'
$*
#
?
<%'
%
$=
%&
%#%
+
%***
+
#
*
%
%&
%#%=
#
&
<>'
%#%
<
%
>
%&
#=
%#%
****'
165
=
%&
%#%
%+
****'
>
#
%
$'=
>
#
>
'#
$
%+
%
$
%$<
#
=>
Resim 5 – W$
#'
?<>#
#
$
#
=
'
#*
€>
%
<
#<
%#
%%
q#%
<>'
+
%+
$%
%
'
#
#='
$%
*
OO–OO
<
%
%#%
W{}{
%#%
<>'
*
+
$
malzeme türü göze
+<‰
<&
%
##&
>&
<%
#
#
#'
#
'
q
&
%%
#
#
$
>
%#%
%#
>
166
3. Taranan görüntülerin kontrolü ve düzeltmelerin
)$5$%ø J|UQW NRQWURO \D]ÕOÕPÕ NXOODQÕODUDN G]HOWLOPHVL
Tarama sürecinde bozuk olarak çekilen görüntülerin otomatik
%<
'%&
$'
#
#<%&
çevrilmesi, döndürülmesi, kesme ve filtrelemesi, sayfa sayfa
&
%#
%
$
$*
#<
Resim 6 - W$
+
#
#
>'
%**%
+
$
'
#<
=
%#
temizlenmektedir.
2&5 LúOHPOHUL YH IRUPDWODUÕQ ROXúWXUXOPDVÕ Düz
#='
=#
+'
<#
%**=*
€>
%
$%#
$*
'
#'
%
$
>
$%
+
167
\‡}
+
{
#''
U
%#%
%
\‡}&
<&
*&
=&
<
$
<
***%
#<
Resim 7 - ?
'
#
$
<
**
$
%#
*%
6D\ÕVDO DQD NRS\DQÕQ PDVWHU YH GRFV NODV|UOHULQLQ
ROXúWXUXOPDVÕYHJYHQOL÷HDOÕQPDVÕ >
$
%#%
%
%&
=%&
ˆ$
<#
***&
$*
=
$
#
*&
>
$
<
$
%#%
<>
%%
%
$
#
$
•
%*ucuya
#%
#<
q#%
%
=%
%
%#
%&
%#%
%
>
%
#
**
Ž$+
%
&
$=
#<
&
içindekiler &
%
#<
&
ˆ$
##
$&
%#%
<#
%<
%&
çözülen ve çözülemeyen sorunlar görülebilmektedir.
168
6D\IDODUÕQQXPDUDODQGÕUÕOPDVÕYHNRQWURO *
#''
]ƒ
%#%
%
#
%#
*
$
$
%
+
#<
%#
*
*
7.
Materyallerin
üstverilerinin
girilmesi
ve
KD]ÕUODQPDVÕ '
%#%
%
Dub
‡
%
#
*=
+
%#&
&
+
%
$
+
'
#<
6D\ÕVDO QHVQHOHULQ ZHE D\DUODUÕQÕQ \DSÕODUDN ZHEGH
\D\ÕPODQPDVÕ '
%#%
%#
%#a
#<$%&
>
%<
#
$
%#
%$%&
#
<*=
>
'%&
%#%
%
ˆ$
**
***%
%#%
%
*=
+
%**
>'
>
=#
#
#<
)DUDEL 6D\ÕVDO .WSKDQHVL¶QLQ ZHEGH VDQDO
NXOODQÕFÕ WDOHSOHULQLQ HQ VW G]H\GH NDUúÕODQPDVÕ LoLQ \HQL
DQOD\ÕúODUÕQ JHOLúWLULOPHVL W{}{
%#%
<>
#''&
%#%
169
Resim 8 - IRCICA Farabi q#%
?<>
*=
=%'
%%
#
#
$
ˆ$
%**
#'
<>'
>
+
%=
+
#
}‡‡{
W{}{
ˆ$
#''
%#%
kütüph
>''
*#*=*'
$****
%&
*
%#
$
%
#%
$+
<&
&
#
$**
W{}{J
#
<%
>>
$
%
q#%
%#**'
tamamen ücretsiz bir
#
<%
++
*=
>'
%****
%#%
%>#
<>'
#
>%
>
*
$
?<>'
<
$'
%#%
%haya
%
>&
'
>#
'
$
%$<
=
%
>>
$
%
*
%%
%
*#*=*
$%#
indirilmesi enge
{=
%#%
<>=
%
$
%
%#%
<>
170
*=
%#%
%#
**
•
%
Resim 9 - {
#<
$
sayfala
#
+'
*
'
%#%
=
<>%
**$
$
'
%
%
+'
#
%
+=&
+%
#den devam
edebilecektir.
W{}{J
%#%
%#'
*='
#%
%**$'
$
%
š"
šLOO
%
>>
$
%
++
•
%>$'
W{}{J
#
%
+
%#%
'
+
#<#
•
'
šLOJ*
$
%
%
%
%
%
#<$
%#
q#%
<>'
'
$
&
%
+
%
%%
+
#<$%
171
Resim 10 - W$
†U
%#%
%+
$**
q+
$%&
*
=
>'
%**
<
$
bölümü ekranda görünmektedir.
\*#*=*
%#%
%**
%
ˆ$
#''
$%
#
$
%
aramada okuyucular herhangi bir kelime veya terim kullanarak
%#%
%
#$
>>
$
#'
#'
#
#
$
*&
**%*
%
#
#'
#
**
$%
W{}{J
'%
$
%#%
<>izde depolanan bütün
$
%
*#
#
%+
W{}{
†$J
%*+
%
W{}{J
$
$
<>
<
%#%
%
'
+#
imkân v
$
$
$
%#&
#
<*
%+
%
{
+*$***
#
ˆ$
'&
+&
%
##
+
%
*#*=*'
bilgilendirilmektedir.
172
Resim 11 – *
$
#
'
#*
**
$
q
%
%
]W<
ƒ
#'%
#
+
<
%#
+
?<>'
]W{}{J#
ƒ
%
koleksiyonlar, öneriler, temalar ve popüler medyalar
*=
%
#
<>'
%
#
?*='
+
%+'
%#
%
#
ihi çerçevesindeki
##
*
\%
€&
#&
*
'
**
%^
\%
^
&
#&
\
€*&
{%#
{
seyahatnameleri; Kur’an-
?&
>&
>
$
%#
***
*#*=*
$*
%#%
%
*
*
%
]ƒ
$'
#&
#'
*
'
%
*#*=*
%
#
*%
>
%'
%
<
*
%%
#<
<>
$
173
Resim 12 – W{}{
=
*%
*>
+%
*%*
#=
U
%
=
+
<
metnini orijinal dilinde ya da tercüme olarak okum
%#
**
<>
%
%
%
*%
>
]„<ƒ
$
%
*
%
$
>
+%
+
*
<<
medyalar listelenmektedir.
*
>&
#<
#
%=
%=
$>%'
}‡‡{
W{}{
%#%
<>
%%
'
$*
%>
+=
+
#
%=
%
#*'
174
+!<[<96$;&%;&
“INFORMATION BROKER”
`6%!30<+6;!'+;<
Hayri Yavuz* 59
Bilgi ve Belge Yönetimi literatüründedünyada
$*
]
$ƒ
$*
+&
'
+
$
$^
<%#
<>
*
$
>'
* verdikleri
>'
%
'
++
##
$
`=<
Q%%J
]
€ƒ
#
$
%+
%
*%&
$*
##=
%
$
{=
+
#
&
$
$
%%
Ž%#=*%*
+&
$**
]=ƒ
%
J
&
#*
<>=
'+'
$
%%
$=
ret edilmekte ve
<>=
%
%
'
$
%%
üstlendiklerini; insanlarla insanlar ve insanlarla bilgi
#
%
$
**
59
P`<
%
www.hiperlink.com.tr
175
**
$
#&
$
]$
%%ƒ
$
>#=
$
%>$
%
#
$
>#=
$
+
$
%
]=ƒ
#<
]q%ƒ
%'=
#<
+
$
=
#
+
*%*'
{=
#<
+* <>=
#<
+
*=
*
=
%
&
$*
>'
60 **
*
$
$
'
$*
+
ilk yapanlardan firmalardan biri olan Hiperlink, Bilgi ve
Belge Yön
#
#
<%<
$
****
`<&
$*
#
#
**
+
>
%
*&
=
&
%
+
+
*
+
$
üretir, k<>
$
*
`<
#
*'
%*#
$%
$**
$
#&
*=
$***
=#
****
Œ&
****
$
*#
+
&
>'
$
#
%
'#
*&
#<%
$*
**
<%
$*
#
$
**
#
hedeflemektedir.
**
]
?%
‹#*
{ƒ
Ž++
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/9466/1/BilgiYonetimi.pdf
LO
`'
!OLL
176
#
q
bölümü, #’
##
<&
DVD ve $
#
#*+
#*
**
$#
%
#<
%
$
%
*
+
##
%
#<
**
Hiperlink yeni kurulacak kütüphane, bilgi
'&
' için gerekli olan otomasyon
%%&
&
$#
+
+
%#
>'
>'
>
%
<>&
$
'
*
?***
$*
**
#
'%
=%
#<
Profesyonel kütüphanecilik deneyimine sahip
'&
$#%
**%
>
<&
$
#
>#+
%
**%
**%%
<>
%
*#*
olarak, kaynaklar MARC21, MARCxml, Dublin Core,
%&
$
€ˆ#
|‡
%
%%
++%
Ž%
&
177
$&
$
<
$
„
`'
€
$ölümüyle,
{*<
„%
<%
+&
<>&
$
'&
dokümantasyon merkezleri ile ilgili konularda uzman
<%
+
<
>'
W'&
+
#lere uygun
olarak Kütüphane, Dokümantasyon, Bilgi Merkezi gibi
**
$
#
%#
%%
%&
**%%
%
*#*
%%
%&
**
<>%
+
'#
+%
$
*
hizmetleri vermektedir.
#=
i
+
#<
`<&
%##
%#&
#'
>
*
+
$
<#
%><
+
*
##
*#*=*
$***#
devam etmektedir.
Q'
'&
%
##
*
$#
$
%**
>#=
$#
$
#
%
+
+$
%
'
!OO
#
$
%
##
<
#<#
$
Hiperkitap e-?<
“$
ise,
a%#&
$
%&
=
&
{
#
`'
?#
U’
178
+
=#&
`<
+
+
p veri$
—#’
\
?<>%—
*
$
***
`<<
%
#*
$
#
+
Özellikleri:
9 ?<>=
#'=

#
+%
9 !OLO
#
‚OJan fazla üniversite kütüphanesi
9 2011 #
$
"OOJ
#
kaynak
9 MARC 21 %
#
9 {„{
|{
%
#+
9 „
&
„–#
*'
•
9 Q#
<
**
Ž#
-library)
9 †$
!
*#*
9 Türkçe literatüre u*%%
%
9 +
#*
+
<%
9 >
++%
##=&
#'
*=
*#**
%$
179
!
*
$
*
`<<
*
^
askeri bilimler, astronomi ve uzay, bilgisayar, çevre
$&
$#&
&
%&
&
%&
<%
&
'&
+&
'
%&
>**&
#&
#&
kütüphanecilik, matematik ve istatistik, medya ve
&
%&
>%
&
'
+&
'&
<
**%%
&
%%#&
%<&
%#>
*'&
$#&
>
<
#
"‚
%#
W
q
U%
?**
<% *$
+'
`<<
$
#
#<
*&
=#
#=
%#
$
*#*
`<<
$
<>'
**$&
%'
%#
$&
'
<#
$
%
%+
#$
+
$
*=
>%$
**'
gerekmektedir.
180
`<<J
<>'
**$
+
>%$'
#<
'
‘
+
$'
'
kaydet'
<&
$*
<
'
'
'
%'
#
%#=
%'
%'
%=
%'
'
kütüphane görevini üstlenecektir. “Kendi Kütüphanem”
*#*%
'
ki
%
*
{
%%
+
önemlidir
`<<
=
***
<
'
'*
*
%
•
%

<
$
%
>n
*=
>%$
%
*
$
+
]{
ƒ
$
açmak yeterlidir.
Bu tür hizmetleri vermek için gereken tecrübe için
'
%
]$
”
#
%+
%
%
*
*
öncülük yapan Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge
J
‚
q
=
$*
$
%+
%
$**
*
%
$ilgi
%
>'
<
&
+
$
#
+
$
%
%
icari
ortamda
%#=
**
%
#<=&
>'
%
$=&
li %*
$#*
*%*
=
$%
+
181
$
#
ngilizce söylemiyle “information brokerage” olarak
$*
#
&
`<J
=
>
'
*
#
{
$
+
#**
$*
%#
ve uzman kütüphanecilere sahip olama#
***
destek verebilecek bu tür firmalar ile Bilgi ve Belge
>
=
182
WEB 2.0, WEB 3.0 ve
KÜTÜPHANELER:
+&+%6&!;6&&
;<+<<$`+=
€
*
q Özet
&
#
$
+
beraberinde getirmektedir. Özellikle Bilgi ve Belge
&
#
$
#
$
#=
+&
$#
$#
#+&
%#%
+
%><
$
#
$
*
#
*
#
$
$#*
&
$
$
#
+
†$
!O
*#*
#
+%&
=
#
•
=
#
**
%
*=
'
+
%#
$
$
#
>'
'%
#
+
?<>&
+
+
$
%$*
Q%%
E
U-Posta: [email protected]
183
*=
#'
$*
+
*#*
%
$*
$
#
>'#
$
#
*
61.
Web 3.0 ise semantik web olarak da ifade
q
ˆ$
$
$
+%#&
#<#
'•#
$
%***
ˆ$
nolojilerinin
#
lmektedir. Semantik web terimi,
#<#
'•
ˆ$
<%#
%=
*#%
%*=*
$
olarak görülebilir. 62
*
#
*&
$ye
>
>'&
>
*
>
#
#
%
#
$
*=
%*
%
$
$
#=
*
+
$*
<*+
#
$
!L
#'#
+
+&
#
$[
, #'#'
#
#
%
*
#
$
&
ˆ$
!O&
ˆ$
O
+
*
#
>
$=
$
61
]€
&
q%#
{
?<>
X=” Türk !"#,, 23, (4), 2009, s. 744.
62
Œ>
X+%
]q
†$
Ž†$
O
U
{+
?*ƒ
<(
(@, .2, (4), 2011,
s.5.
184
sonuç
<#
program olarak ö
sonunda üst amaç gerç
=#
$
'<#m yolu kullanan bir ö
<
$
*&
ö<# kendi
$
%
%
il, ö
mesleki sonuç
% 63
#%
$
&
#
*
$
*
+
<>
%
*#*
'
$
$
<> +
%
%
<>
#=
%%#*
çok önemlidir.
Web 2.0 ve Kütüphaneler
Facebook, MySpace, Flickr, YouTube, Twitter
$
%
#
'
<#
&
$
ˆ$
!O
=
=
„%#J
#
#
dijital göçmenler #
*=
*$*
+
*
$*
+
ˆ$
+
>%
>'<
%**$
** 64.
X'
$#
'
#
'
#
%%&
$
%#=
'
63
`*
Q%
]
‰
`
ƒ
%<(, 185, 2010, s. 131.
64
]Information Services and Web 2.0: New Challenges
and Opportunitie”s
{–
“œ
…
|

Ž%&
Electronic Library: International Scientific Conference,
Belgrade, September 25th-28th, 2008. Proceedings(pp. 237249).Belgrade: Ministry of Culture and Ministry of Science, 2008.
185
%><
+
%#
$*
=%'
>%
+
$** 65.
†$
LO
&
*=#
<%
an, web
+
#
'
# $
#<^ web
!O
*=
**
$
#<#
+X'
$&
ˆ&
}qq&
etiketleme vb. ˆ$
!O
+
>
+ *
%#
>
*=
#<
#*&
<
+
ˆ$
%#%
+
>
%><
**
'
%
#
<>
#
++%
W=$
'
*=
seslenmeleri, kendi hizmetlerini ve
*=
*<
**
+
$
`
#
#
%
$%#
#*
'
<>
+%&
%
<>=&
%%#
$*
>'
#
$%
$
**
ˆ
#
*#*&
*=-<>=
%
=
*
$*
+
$
>
#
+
#
=%
<> bilgi
#
*
>'
#
%#
*=
*
]•
<>ƒ#
'*#
{=
#
65
Arif Altun. $
)`
U*
,
{‰
{
#=&
!OO"&
%
L!
186
'%#&
#
J
$
$*
**
Bu yeni dünyadakütüphanenin var
olabilmesi için, *=
$****
$
<+%
%
***
+
%
kütüphanecilerin yeni teknolojileri iyi bilmeleri
gerekmektedir.
*
%#%
%
#=
Ž„€{
#
=$#
$
bilgisayar/=<
*
Š#'$=
$&
$*
#<
'
+
†$‡&
=$
$
#%%
#
U
$
%
#+
#
Ž=

#'
$ 66. Kütüphaneci bunlardan,
mobil >$%'%
+
hizmetlerini dijital yerlilere ve dijital göçmenlere
'
Web 3.0 ve Kütüphaneler
?
+
#'
<+
$='
%#%
ˆ$
O
%
>#
$=
$
+
X'
ˆ$
%
=*
$#
%*
€
%**
$
anlayamazlar. 67 *
#<
$
%
%
66
]?<>
%
'•>
#_I.
8OXVODUDUDVÕ%LOJL+L]PHWOHUL6HPSR]\XPXøOHWLúLP-0D\ÕV
øVWDQEXO%LOGLULOHUs. 353-
##
>'
{#
Q%
Q
?#
%$*‰
?<>=
€
%$*
Œ*$%&
!OO
67
*
'
]q
†$
#
Uƒ
)
Nezihi Aykut (&
X
q#'ž
Ÿ&
%$*&
U
Kitaplar, 2011.s. 331-336.
187
ola
$#$='
&
%$
%
*
Yeni teknolojiler ve sosyal medya ile z-kitap
Ž&
%#
%
'
<
>#'
%&
ˆ$
O
#<
zoru****
$$
[
+
#
%
$#
'
=
*%&
$#
$*
>$
üstlenmesi beklenen kütüphanecilerin ve bilgi
*'
ˆ$
O
+
>$
beklenmektedir.
`+
<>%'
ˆ$
3.0, ilgili yeni teknolojilerle
yeni nesil e-
$#
+
#=
†$
%#%
***=
'
ˆ$
%%
=
>
%
+
%#$=
ibi görünmektedir. Bu
sayede e-
%+
+&
gereksinimler ve görevler yeniden sorgulanmaya
$#= 68.
*
#
<>
#
'%
+=
<%
&
bu konuda kütüphanecileri hizmetiçi
$&
%%#
<#
platformla
<>
%
%
web 3.0 için gerekli tüm a
#<
*
%
68
q
Œ
]†$J
UƒIETC 2008 Proceedings,
http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008.html
188
için >'
<
#=
Bu konuda STKlara, BBY Bölümlerine ve
%
=
$#
X=
<>
%
%#%&
=
$*
$'
>'#'
Kaynakça
Altun,Arif.$ ) `
U*
,
Ankar‰
{
#=&
!OO"
X+%&
Œ>
]q
†$
Ž†$
O
U
{+
?*ƒ
<(
(@X
.2, (4), 2011.Œ&
q
]†$J
UƒIETC 2008
Proceedings,
http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008.html
]€
&
q%#
{
?<>
X=ƒ
!"#,, 23, (4), 2009.
&
]Information Services and Web 2.0: New
Challenges and Opportunitie”s. In Alexandra Vraneš &
|

Ž%&
Electronic Library: International
Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th,
2008. Proceedings(pp. 237-249).Belgrade: Ministry of
Culture and Ministry of Science, 2008.
Tonta, . “?<>
%
'•>
#_
I. Uluslararas [email protected] 0*( ^("*U(U3
(X g\-g| % g]]|X WU 597s. 353-366
##
>'
{#
Q%
Q
?#
%$*‰
?<>=
€
%$*
Œ*$%&
!OO
Q%&
`*]
‰
`
ƒ
%<(, 185, 2010.
189
&+2&2!0;<^8<
+!<[<!0;<6<+<
6!+/&>$>6%^&
?%
[
{+
&
%=
}%=>
‡
`%#
‡**
{
Ž%
>
q
?
{
'
}‡‡{&
'
q#J
$**
**%%
$
****
?***
+
L~O
#
$
}‡‡{
?<>%
%
%
+
&
>
%#*
>
%
#
*#*
+&
<#
**
%
#
$
!OO~
#
'
q#
[
?%
$%
>'
}‡‡{
?<>%
$##<
ek ülkemizin en
<>
$%
**
‘
+
#
%#*
[
?%
#
$#=
+'
#
#
'
q#
<%
+&
#
$>+
$**
]q>>ƒ
$%
bünyesine '
$***
[
%*+
'
q#
q>>
$%
!OO
#
#<
$
]?<>ƒ
*
'
}‡‡{J#
*
$
]q>>
]
$
$
$
\%
e silah deposu olarak
*
?<>
=
$
bu mekan zaman zaman sergi, konferans vs kültürel etkinlikler
190
+
*
%%#
+
+
$
!OO
#
tama
}&
%&
%#
%
'
seçiminde de büyük titizlik gösterilerek her yönüyle içinde
$****
>
#
$
<>
#
+%
+
>
'
L
#%
!OO~J
düzenlenen törenle de Silahh
$%
<>
>'
+
Resim 1 – '
q#
q>>
$%
L
#%
!OO~J
'
}‡‡{
?<>%
=
>'
#
$
>&
%&
$#
$
%#
s><
}‡‡{
?<>%
%
'
+
*
'
$
<
+
mimarisi ve süslemeleriyle dikkat çeken Avrupa ve
{J
>
<>
#=
$
#<#
191
sahiptir. Silahhane’den Kütü<>J#
+
>'
%
<%
+%
<>
$+'
#
Resim 2 - q>>’
?<>#
=
>'
veren IRCICA Kütüphanesi.
L~
#
%%#*
$
'
q#
[
?%
$%
}‡‡{
?<>%J
$%#
<
#<%
+
+
#
#
$
*
*
+#
#
$
#
#$=
*'
+
*
+
]}‡‡{
Kütüphanesi Bilgisayar Sistemi” (ILIS) idi ve ülkemizdeki ilk
<>
<
*#*%
%#$=
Q%
<>
+*
$
$%#
<
*
L~~OJ
#
$
€#%#
}‡‡{
?<>%J
L~J
$
$lgisayar
*#*
+
$*
$#
L~‚
#
%$*
Q%%
?<>=
]?<>
192
%#
‹#*ƒ
**
%
'
*
%
'
$%#
<
*
<>
}‡‡{J#
'<
*#*#
=
>0/+/&<!;`6`{^
+
#
$#***
‹`W
%%
+
]‹
%
W%ƒ
]‹
`>
W *=#ƒ
$
>
meydana gelen UHF&
#
##
>'
%%
vermektedir. }W€
%
'=
]}
W *=#
=ƒ
%
+
“}#
W%
ƒ
$*
%
<>=
$*
%
+
+
='
*
%
$
%
<>=
*
*%*
$'
%#*
Kütüphanelerde
güvenlik
sistemleri
genelde
#
+
'
$
%
<>
$
'
+
%#
<>
%%
$**
W
%
#
$
#
$*
%%
%=
teryallerin
<>
'%'
+%
+
<&
%
#
$
%'
>
<>
+%
'
%
ödünçten dönen materyallere güvenlik sinyalleri tekrar
#
#
$
*
%
<>
%#
<
%#
193
%#
<
>
**
$
<>
#'
$
<+%
*
‹`W
}W€
teknolojisi ile güvenlik sistemi ile otomasyon
<
$&
$
>
+
*
$
%#%
<>
>#+
*#*
>
#<$&
>
>
$
hale gelmektedir. UHF RFID teknolojisinde güvenlik
sistemi sa=
<
+
'
?%
$
%***'
&
&
'&
#&
%
%*
><%
=<
$=
$
$
#
+
*
%%
<>
>
*&
>
>'
v
$
+
%
Q'
=
*#*%
%
}‡‡{
Kütüphanesi’nde görmekteyiz.
IRCICA UHF RFID KÜTÜPHANE UYGULAMASI
}‡‡{
?<>%J
‹`W
$
}W€
<>
*#*%
*%*
+
!OO
#an
$*
#
q%
$
*<
<>
$
*
*
>
%
%
%
#
$
-ge
+%
$**
{
>
$
%
>
[
%
'
%$<&
%*+
+'
#
[
>
%
<>=
$%#
<=
$
*
q*+
+
'&
*
sistemlere göre ciddi avan
$
*#*
#
+
*
%%
'
%=
<
&
<>
>
>
#
$%
194
?<>
%%
$
*%*
$
=
$
%=
}‡‡{
Kütüphanesi’ndeki uygulamada ise kitap, dergi vs.
materyallerin tüm hareketleri kontrol edilmekte ve okuyucu ile
?<
&
%
&
+
&
+
%#%
<
&
#%
#
$
#
*&
>
*#*=*
'
>
#
*_
?%
$
>
#
$
?<>
{$*>
<*
$*
+
=
]g=
<>
##
*=
'
‹`W
}W€
%
=&
}‡‡{
?<>&
{
€%#
J
#
*#*
**
+
{
+'
#
Œ
='
%
$*
*#*#
'
<>
$%
#=
ƒ
%'#
#
]X
'
'
$*
*ƒ
#
#
{$*>
#
X+
%
$
=
#<'
'&
'
}‡‡{
?<>%J
$+
<>
*#*
>
#
**
€#
<>
‹`W
}W€
*#*
!OO
#
%
#
$
*<&
>'
+
#
{#
$#
+
%*+
}‡‡{
?<>%Jki
*#*
#<$
$
'
#
Materyallerin
etiketlenmesi,
yerlerinin
belirlenmesi,
>'
$
$**$%&
%#
%
#<$%&
<>#
-+
>
izlenmesi, il%&
%%&
+
#<$%&
$
$*
%
<%&
<
%
%
q#
$
$*
&
<&
&
195
#$%&
>&
‡€&
€“€
%
$n kütüphane
materyalleri için IRCICA Kütüphanesi UHF RFID sistemi
'
#<
*
*#*&
<>'
+*
*
$
%%
>
%
$
#<#
%><
?<>
*
%%
+
+
*<&
>
<>
%%
<
***
IRCICA Kütüphanesi’ndeki uygulamada ise, IRCICA
?<>%
=
>#+
$
sistemi kendine göre tas
\#
+
]}‡‡{
?<>%&
{
€%#
ƒ
+'
<
<>
$
%+
‹`W
}W€
%
*
#
*
+
+
}‡‡{
?<>%
$+
$
=
&
#
$*
+
%
%
%
€>
%
%+
'
#
*
%<
%
*#*
%%
#<%
$
$
#=
$
> ****
X
#'
<>=
$%#
*'
$
+%
#
+
q%
UHF
RFID’yi tercih etmelerinin nedenini ise, kendi içinde
$&
#
+
#<%#&
%
evini
<
+
<%#
**%
&
#
=
%%
%%
*
+
‹`W
}W€
%&
>>'
*
$
%%
$'
yüksek ma#
%%
=
€
$%*'&
*'
%%&
*
#&
#%
%#
%%&
+
'
%#
$%
%&
#
>'
rilmesine ve kütüphanelerdeki
196
<
#
'%
%
#
%&
%=
<
+
$
#
+
%#
#
+'
%*
}‡‡{
?<>%J
>#+
*#*
$
$
otomasyo
%%
$
#
$
%%
'
%
*#*
>#+
%
%##
&
$
#&
kirlenme sonucunda fiziksel zarar görmeleri durumunda
*
+
%lara neden olabilmektedir. UHF
}W€
%%
%
#
'*
%#
&
%#
$
*#*
'
+&
#
+
*%
%
%$<
'
&
#
#
#tirilen
$
#
%
$
%*=*
$**$
}‡‡{
?<>%
‹`W
}W€
<
<
LO
$
$**
1- Etiketleme,
2- Etiket Kontrol,
3- €&
4- Bulma,
5- &
6- q#&
7- \*#*=*
?#&
8- X
?<%&
9- &
10- }<
U
<#
>
+
#
#
#
$*
$
$''
#
=
%
$**
*
$
*%*
$z bilgi
vermek istiyorum.
1)Etiketleme Bölümü:
}‡‡{
?<>%J
$%#
<
BLISS
#'
*
*
<
{}‡
#
197
*
}W€
%
#<
?<&
%
##
%
#n bibliyografik bilgileri tek
$
>
}W€
'
#'
Materyallere ait gerekli MARC bilgilerini çekilerek, RFID
+<
#'&
*
+
$
#&
<>
##
*
$
%
}‡‡{
?<>%J
}W€
*#*%
>'
takip edilmektedir.
Resim 3 - RFID manyetik etiketine kütüphane materyaline ait bütün bilgiler
#
+
+
#'
#<
$**
$=
=
$
#
%
$
’%*
$**r.
}W€
<>
#
%
#
$%
#
#
*
#%
q&
<&
–
$%
%&
#
#
##
%
<
+
*#*
#<
}‡‡{
Kü<>J%
#
%
#
$#
#
#%
=>
%
&
*%
&
>
#
*
*%
<
%
#
$%$
**
#
#
%
#
198
$%
#<
2)Etiket Kontrol Bölümü:
*
$
'
+
U
*&
'&
+
#
+
%#
$**
+
+
#
*
}W€
%%#
U%
&
%
*%&
$&
*<
%
$
U
$
#
$
'&
*
+
#
#<
#
**
#
#
+
}W€
yaz<
+<
#'
*#
#
%
%
*%
#=
*$=
#'
#=
>
+<&
>
%
**
*
#
#<%
>
# =
'
Yine de
#
#<#
+%
%
$
$
%
$
#<
Resim 4 - El terminali, UHF RFID sisteminde etiket kontrolünden raf
%#
>
*
199

€
‰
„
$*
$
<>
için, yani ödünç verme-
#<
$%#
'
+
*
#'&
<>
]|qq
€ƒ
}W€
+
#<
uyarla%
+
?<>
#'=
}‡‡{
+
+
<
$
{
+
%
#
#'=
<>
+
#$
*
+
>
okuyucu kodlama istasyonu olarak tabir edilen bölümede
<
*
*#*=*#
>
=
<>
**%
<>
#=
*#*=*
+
#
$
#
+=
<>
=
?
**
*#*=**
+
=
#
Ž
#
istasyonda okutulup RFID etiketi etkisiz hale getirilir. Böylece
+
+
*
X
<%
+
$
%*
'
W
+
#
<
+ #
X
#
#<
+
'
}W€
$%#
]*
*
<
#
$
+
#<
%ƒ
$
<
?<>
+
#
+
#<
#
%
<
%%
#
*
<
%%
$
>#
$
#
%%&
<
4-"
*'
>
'
%>< Hata
#<&
>
#
=
'
€
%
%%
%
š!O
=
>
<#
$**
+
$
\*#*=**
#
#
%%#*
etmek %
%
#
%
#<
}W€
>
<
<%
'
$*
#
}W€
200
$%#
<
}W€
€
%%
%#%
#
$
+
#
+Š
#<$
$&
>
#%
#
=
%##
q%
*#*=*
%
+
*#*
%=
#
%
#
}‡‡{
?<>%J
*#*
%
*#*=*
mutlaka talep edilmektedir.
4) Bulma Bölümü:
Yerinde bulunamayan, aranan bir eserin yerini tesbit
eden, bulan modüldür. Normal olarak bir materyal yerinde
$**'
%
#
+
#
*#*=*
%
%
W
$'
#
#
$
mekanlarda yer alabilmektedir. Böyle durumlarda söz konusu
#
$*
%
W
}W€
%%
$*
#'
+
%
$
+
#
*
Resim 5 – $**#
$
$
$
J%*
terminaline girilinc
$
#%
#
$#
201
{
$*
#
#<
{=
#
&
$
*%
#
#=
$
%
%+
#=
%
$$#
$
+
{
$*
%+
$
}
%
{
#
#+
]$$ƒ
%%
#
$***=
>
$
]$$ƒ
*#%
#=
#
%
%
*
*
<
}W€
$%#
'
takip edilebilmektedir.
"
*
:
*
#'
#
#
+
$**#
materyal
#=
*
'
+
$*
$
<
}W€
$%#
'
<
}
#
#
#
$*
+&
=
$+
bitimindeki RFID etketl
#
%
#
%
$***
#
<
olarak görünür ve listelenebilir. Materyaller listenirken her bir
#
#
materyal için el terminalinden “bib” sesi
X%
#
#
#
$$#
bilgileride ekranda görüntülenebilinir. Bu bölüm için yeni bir
#<$
$
+
#
$
%+
$**
%*=*
>
#
#%#
#
#
%
%<
*
#
%
%
olur.
202

q#
‰
q#
'
+
*<
<
}W€
$%#
'
<
q#
&
<>
%
#
!O-100 cm’lik bir mesafeden
**%
#<
%#
#<$
$&
$
%#
#erden de
$
q#
#<=
%
#
#
$
q
$**%
$
#
$
*%&
%
*%&
}W€
*&
***&
%%
ilgili raftaki #
%#%
%#
$
U
}W€
%
%
q#
$
%
#<$
$
$
$
#
>=
$'
#<$
{#
'
'
%#
=%
$
%#
#<=
$
%=
<
#
&
#
#
%#$='
$
><%
%*=**
$
$'
W
'
+
%#
*#*=
'
&
>#=
&
%
%#
+
%*=
*#
%#=
%
}W€
$
|qq
$
%
%#
%*+
#
+. Raflarda olan-olmayan eserler,
+&
$
=
%#
#<
%
***&
=
%
+
%#
<
*$
?%=
$*
#'
*
<>
+
$
%da
%
$**
%
!O
–
LOO
=
%
$
%
**$
\*
<
$
$%#
<
%#
<
<
%
%
<>
%#
sonuç list%
>'$
203
Resim 6 - El terminali ile arama-$*&
%#
%
%
%*+
+
<
!O
LOO
=
%
#<
gerekmektedir.
q#
%*+
>
#
&
&
=&
#<&
#
%
*
<
$
*
<
>
##
<%#=
#
$
$&
$
&
%
&
#'
&
<
#
##
$
>>
$
'
$
#
=
%#
&
&
=
&
%
*
$
%
#&
+
#
%
#
<>
#
%
>
materyaller varsa görülebilmesi de mümkündür.

\*#*=*
?#
:
*
$
<>
%%
$**
$%#
'
+
%#
204
birlikte okuma-yazma istasyonu, okuyucu, personel ve
'#+
$**
„
&
okuma, yazma, temizleme, bilgileri görüntüleme ve arama
$**
Resim 7 – Yeni gelen okuyucular sisteme kaydedildikten sonra
<>
#
Resim 8 – ?<>
#
*#*=*#
%%
*#*=*#*
%
%r.
{=
<>#
$
#
>%*%
'
%&
*#**&
%&
***&
+
&
$
<
Bu
<%
=&
%=
*#*=*
+
&
<%
'#+
+
#<
?#
%%
<>#
#=&
$
$**
*#*=*&
<%
#
205
'#+
<>#
%%=
X
%
#
'#
#<
+
%%#
%'
#=&
<>
<%
+
%
%&
*#*=*
>
%
%
<>'
*&
+
#
#
<%
$
}‡‡{
'
$
<>%
**
+
*#*=*
#
{
$
%
<>%
+
$*
#$
\*
%
#
$
=&
<%
$
%%
*
$
Q%
**
#
'
]<>
ƒ
#
+$
*
#'
okuyuculara bireysel veya toplu olarak mesaj ve mail
$**

X
?<%:
X
<%
*#*=*&
&
%%
}W€
$+
+
q%&
<#
#
*
=>'
$*
$
sevk ve #'
*
Sistem
<>
- +
$
$
X
<%
%
$
<%
$
[
%
<
%=
<
+
%
%
$
**
%%
+`$*
‹`W
}W€
<%&
<
‚-"
+
$
$#
206
>
*
?<>
+
}W€
<%
<>#
'
veya izinsiz olarak giren+
#
#
%%
#
#'
*#
&
#
'
<
Resim 9 – U%
$
<%
$
`
#
>
*#*=*
<>
+
<
*
<
>
-%'&
'-izinsiz
>
#
Resim 10 - X
?<%
<*
>
*#*=*
hangi
#
'
<>#
-+ #<
#
?#
#<
>
<>#
>'
&
ya da çay-%*
+
%
%$<
$#
%
]*ƒ
$
?#%'
<>#
]%'ƒ
olarak gösterilmektedir.
207
%
&
>
#
#
<
$
üzere
ihtiyaç
duyulan
konudalardaki
bilgilere
*$
*
#
%
<
+
~
‰
*
$
$
'
+
*<
]<ƒ
]<>
+
ƒ
$
*
*
$
'%
X
<%
#<
#
minalinde
**
<
%#
*
*#*=*
Resim 11 - W<
+
*#*=*
[
%#
#
'
>'#
{#
%#
<
>'
#
*
208
}W€
$%#
%
$*
>
*#*=**
>
#
+
#<
%
$
*$
?<>
+
<
#
'
#
>'#
#
{#
<&
#
%#
$
$
>
<
<
&
#
*#%'
>'
+
$
*
#
>
'
#<%
<
>'
Böylece o materyalin zaman içerisinde
*
%
$
+
<>
+
*&
%
+
#
*#*=*
>
*#*=**&
>
#
*
>
$
edilmektedir.
LO}<
:
*
$
<>
#
'
$
+
#&
%%
$
#
$
$
'
*#*=*
%#%
**
&
'
>
<
<
+
%
>
#
<
$
}‡‡{
?<>%J
<
$
>
%'
'
><%
+
<
$
}<
>#
$
gibi, belirli bir konu veya zaman +
%
##
<%#=
$%
209
Resim 12 - }<
%
#<
$
>
+
<
%*=*
$
$**%
O
<
"
%
&
!
$
#
#
***
$
%#
<*
görülmektedir.
UHF RFID kütüphane sistemleri konusunda
ülkemizde birçok kütüph
*#*
+
#
#<
#'
}‡‡{
?<>%
#
=$
$*
*
+
#<
%#
<>
$'
tavsiyelerde bulunmak istediler. Bu önerilerini de aktarmakta
y
#*
=&
>
<>
>#+
#
$
`
<>
<#
**
$&
+
+
$
*
*
>
***
$+
***
dikkate ala
>#+
*#*
#
%<
etmesi çok önemlidir. Sistemleri incelerken kendi bünyelerine
*#*
*<
‹#*#=
<
$*
*
#&
=$
*<
– *
W
>
210
>
+
+
#<
*
=%
<
+
%
=
$
%
*
>
#
%'
$
{%
'
**
%'
***&
#
$
#%
%
%$<
=
**
*&
%'
>+
>
*
=
#
>
mlerde
'
#
$
%'
>
#
#
&
#
{%
+
$+
<>
$
'&
<
#$
%$<
#
>
'
$
IRCICA Kütüphanesi’ndeki ‹`W
}W€
*#*
<
#'
>
#
<
&
$
teknik sorulara ise cevap vermek istemedi kurum yetkilileri.
‹'*
'
'
*
$*
*
#'
$
$
>
+
$%#
*'
%
>
*
=
$
[
=
+
$
**=
*
'
%
#
$*
$
#
gerekmektedir.
}‡‡{
?<>%J
$
*#*
#
$
=
'
<>
##
*#
$%
&
%%
>
$
$
>%
?<>
{$*>
<*J
diyorum.
211