Micro Serisi Hacim Düzeltici

Yorumlar

Transkript

Micro Serisi Hacim Düzeltici
Micro Serisi Hacim Düzeltici
El Kitabı
İçindekiler
1.
2.
2.1
Giriş
Genel Görünüm
Mevcut Modeller
2.1.1 Donanım Bağlantı Korumalı
2.1.2
Şifre Korumalı
2.1.3
Aksesuarlar
3
Özellik ve Ayrıntılar
3.1
Basınç Ölçme
Tablo 1 – Basınç Dönüştürücüsü Doğruluğu Referans Tablosu
3.2
Sıcaklık Ölçme
3.3
Hacim Girişi
3.4
Telemetri Çıkışı
3.5
Ölçüm Birimleri
3.6
Boyut
Şekil 1 - (MC Boyut Değerlendirmeleri)
3.7
Seri Port
3.8
Ekran
Tablo 2 – LCD ve Alarm Durumları
3.9
Hafıza
3.10
Đç kaynak
3.11
Ortam
4
Güvenlik
Tablo 3 – Kapasitans ve Endüktans veya Dirence Endüktans Tablosu
Şekil 2 – Baseefa uyumluluğu için Yapısal Güvenlik Sistem Diyagramı
5
Kurulum
5.1
Paketi açma
5.2
Güvenlik Gereklilikleri
5.3
EMC Uyumluluğu
5.4
Mekanik Kurulum
Şekil 3 – MC Montaj Delik Şeması
5.4.1
Ağırlıklar ve Ölçüler bağlantısının ayarlanması
Şekil 4 – Ağırlıklar ve Ölçüler bağlantısının ayarlanması (Donanım Bağlantısı).
5.5
Elektrikli Kurulum
5.5.1
Bağlantı Terminallerinin Yeri
Şekil 5 – Bağlantı Terminallerinin Yeri
5.5.1.1 Hacim Girişi (TB1)
Şekil 6 – Hacim Girişi TB1 Bağlantıları
5.5.1.2 Sıcaklık Ölçümü (TB2)
Şekil 7 – Sıcaklık Dönüştürücüsü Bağlantıları(TB2)
5.5.1.3 Telemetri Çıkışı (TB3)
Şekil 8 – Telemetri Çıkış Bağlantıları (TB3)
6.
Bakım
6.1
Pil Takımının Değiştirilmesi
6.2
Basınç Dönüştürücüsünün Yeniden Kalibrasyonu
6.3
Sıcaklık Dönüştürücüsünün Yeniden Kalibrasyonu
6.4
Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme
6.5
Servis
El Kitabı PH030
Sayfa 2 of 32
3
4
5
5
6
7
8
9
9
9
10
10
11
12
12
13
14
15
15
16
16
17
18
18
18
19
19
19
20
21
22
23
24
24
25
25
26
26
27
28
29
29
30
30
4−2820 rev 5
1.
Giriş
Đşbu el kitabının içerdiği tüm basılı malzeme sadece bilgi amaçlıdır ve önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir.
Đşbu kılavuz içerisinde düzeltici, düzeltilmiş ve düzeltilmemiş kelimeleri kullanılmaktadır. Düzeltici,
düzeltilmiş ve düzeltilmemiş kelimeleri, Avrupa’da, birçok güncel standartta tanımlandığı üzere
dönüştürücü, dönüştürülmüş ve dönüştürülmemiş anlamında okunmalıdır. Tahrik oranı terimi, Avrupa’da
Sayaç Atım Önemi anlamında okunmalıdır.
Ek olarak, telemetri çıkış atımı terimi, ABD’de çıkış atımı anlamında okunmalıdır.
El Kitabı PH030
Sayfa 3 of 32
4−2820 rev 5
2.
Genel Görünüm
The Dresser Roots ® Micro Sersi Hacim Düzeltici (MC) 2 aygıtı; bir elektronik sayaç ile bir hacim
düzelticisini birleştirmektedir. MC, tüm Roots ® sayaçları ve diğerleriyle ( detaylı bilgi için
distribütörünüzle iletişime geçiniz) uyumludur. Hacim, Roots ® döner sayaçlar gibi pozitif hacimli
deplasmanlı sayaçlar veya bir indükleme anahtarı tarafından üretilen düşük frekanslı atımlardan
algılanmaktadır.
MC, düzeltilmiş hacmi hesaplamak için anlık basıncın ve sıcaklığın ölçülmesi için tasarlanmıştır. Ek
olarak ek özellikler mevcuttur ve veri ve denetim günlüğü içermektedir.
MC, yedek pil ihtiyacını ortadan kaldıran E2PROM hafıza kullanmaktadır ve bu sayede tüm kurulum
bilgisi ile veri ve denetim günlük girişleri ( uygulanabildiği yerlerde) enerjinin olmadığı zamanlarda
depolanabilmektedir. Veri günlükleme kolaylığı, seçildiği takdirde, kullanıcıya 3 adet bağımsız olarak
kullanıcı tarafından ayarlanabilen günlükleme periyodu sunmaktadır. Denetim günlükleme olanağı,
konfigürasyon parametrelerinde yapılmış olan son 32 değişikliğe kadar takip etme fırsatı sunmaktadır.
Hem veri hem de denetim günlükleri, Microsoft Excel veya Lotus 123 gibi elektronik tablolara kolayca
aktarılmalarına olanak tanıyan CSV (Virgülle Sınırlanmış) dosyası olarak kaydedilmektedir. Veri ve
denetim günlükleme olanağı hakkında daha fazla bilgi için, MC Kullanıcı Terminal El Kitabına
başvurunuz.
MC birimi, tehlikeli alanlarda kullanım için tasarlanmıştır ( ve kendinden güvenli olarak onaylanmıştır
(I.S.)). Bir seri port, birimle iletişim kurmaya olanak tanır ve bu sayede doğrudan bir laptop aracılığıyla
veya dolaylı olarak bir Micro Modem aracılığıyla konfigürasyonu ve sorgulanması mümkün olmaktadır.
MC, bir dizüstü bilgisayardan Dresser’in “ Micro Düzeltici Kullanıcı Terminal Yazılımı” kullanılarak seri
porttan kurulabilmekte ve kalibre edilebilmektedir. Bu aşağıdakilere olanak tanımaktadır:
•
•
•
•
Kurulum
Kalibrasyon
Veri çıkartma
Alarm izleme.
El Kitabı PH030
Sayfa 4 of 32
4−2820 rev 5
2.1
Mevcut Modeller
MC, müşteri gerekliliklerini karşılamak için fabrikasyon olarak üretilmektedir. Seçilebilen özellikler:
•
•
•
•
Basınç ölçümü
Aşağıdaki aralıklarda dış( sayaç ile ilgili olarak) mutlak veya birim basınç ölçümü: 2, 12, ve
24. Ek olarak 30 ve 70 bar mutlak basınç dönüştürücüleri de aynı zamanda mevcuttur.
Platin rezistanslı termometre (PT100) (sıcaklık sondası).
Donanım bağlantı korumalı (read / write link) veya şifre korumalı - a yrın tılar için
bölüm 2.1.1 (Donanım Bağlantısı Korumalı ) ve 2.1.2 (Şifre Korumalı) bakınız.
Sipariş bilgisi için Ek A (Sipariş Bilgisi); bölüm 7.1 (Model Parça Numarası Formülasyonu ) ve 7.2
(Çalışan Örnekler)’e bakınız.
2.1.1
Donanım Bağlantı Korumalı
Ağrılıklar ve Ölçüler ( ör. Kanada, Avrupa) mevzuatı ile uyumlu olmak için MC, kullanıcının bilgisayarı
ile MC arasında Sadece Okuma tarzında bir iletişime izin veren bir donanım koruma bağlantısı ile
tasarlanmıştır. Koruma bağlantısı Oku/Yaz pozisyonunda gelmektedir fakata Sadece Okuma pozisyonuna
geçirilebilmektedir. Sadece Okuma pozisyonundayken, mühür fiziksel olarak kırılmadan ölçüm
parametrelerinde değişiklik yapmak mümkün değildir. MC’nin başlangıç kurulumu ve konfigürasyonu
için, koruma bağlantısının Oku/Yaz pozisyonunda olması gerekmektedir; bölüm 5.4.1 (Ağırlıklar ve
Ölçüler Bağlantısının Ayarlanması) bakınız.
2.1.2
Şifre Koruması
Şifre korumasının gerekmesi halinde, Ağırlıklar ve Ölçüler koruma bağlantısının fiziksel
pozisyonu göz ardı edilerek, tüm ölçüm parametrelerinin seri bağlantı üzerinden yazılmasına
olanak tanınır.Şifre koruması bu parametreler için uygulanmaktadır.
El Kitabı PH030
Sayfa 5 of 32
4−2820 rev 5
2.1.3
Aksesuarlar
MC Đletişim Paketi, 7 pin iğneli kilitleme DIN girişi ve 9 yollu “D” konektör ile sonlandırılmış 2
metrelik seri bağlantı kablosu ve uygulama yazılım CD’sini içermektedir. MC’nin işletmeye alınması
ve konfügre edilmesinin yanında günlüklenmiş verinin geri alınması için paket gereklidir.
Mevcut diğer ek aksesuarlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
Yedek sıcaklık sondası.
Yedek alkali pil takımı.
Ek el kitabı – Đngilizce.
Micro Serisi kendinden güvenli GSMGPRS Modem.
5m modem kablosu.
Yedek bijon anahtarları (Alyan anahtarları).
Çabuk sabitlenen bağlantı parçaları.
Đzolasyon vanası, basınç borusu ve basınç test noktasından oluşan çeşitli MC kurlum takımları.
Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle iletişime geçiniz.
El Kitabı PH030
Sayfa 6 of 32
4−2820 rev 5
3
Özellikler ve Ayrıntılar
3.1
Basınç Ölçme
MC ( gerektiği yerlerde) 1 adet basınç dönüştürücü ile donatılmıştır. Basınç portu 1/8” NPT erkek
rakordur. Çeşitli basınç dönüştürücüleri ve ilgili doğruluk yüzdeleri tablo 1 ‘de listelenmiştir.
(Basınç Dönüştürücüsü Doğruluğu Referans Tablosu)
El Kitabı PH030
Sayfa 7 of 32
4−2820 rev 5
Tablo 1 – Basınç Dönüştürücüsü Doğruluğu Referans Tablosu
Basınç
Dönüştürücü
Aralığı
2 Bar A
/
30 PSI A
Detaylar
-40°C ile 60°C sıcaklık aralığında ve 0.8 Bar A ve 2 Bar A arasında okunduğunda
MC doğruluğu < %0.5
-40°F ile 140°F sıcaklık aralığında ve 12 PSI A ve 30 PSI A arasında olunduğunda
MC doğruluğu < %0.5
12 Bar A
/
175 PSI A
2 Bar A ve 12 Bar A arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°C ile 60°C sıcaklık
aralığında ve 2 Bar A’nın altında MC doğruluğu < 2 Bar A’nın %0.5
/
15 PSI A ve 175 PSI A arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°F ile 140°F sıcaklık
aralığında ve 15 PSI A’nın altında MC doğruluğu < 15 PSI A’nın %0.5
24 Bar A
/
350 PSI A
4 Bar A ve 24 Bar A arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°C ile 60°C sıcaklık
aralığında ve 4 Bar A’nın altında MC doğruluğu < 4 Bar A’nın %0.5
/
58 PSI A ve 350 PSI A arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°F ile 140°F sıcaklık
aralığında ve 58 PSI A’nın altında MC doğruluğu < 58 PSI A’nın %0.5
30 Bar A
/
430 PSI A
5 Bar A ve 30 Bar A arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°C ile 60°C sıcaklık
aralığında ve 5 Bar A’nın altında MC doğruluğu < 5 Bar A’nın %0.5
/
70 PSI A ve 430 PSI A arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°F ile 140°F sıcaklık
aralığında ve 70 PSI A’nın altında MC doğruluğu < 70 PSI A’nın %0.5
70 Bar A
/
1015 PSI A
13 Bar A ve 70 Bar A arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°C ile 60°C sıcaklık
aralığında ve 13 Bar A’nın altında MC doğruluğu < 13 Bar A’nın %0.5
/
188 PSI A ve 1000 PSI A arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°F ile 140°F sıcaklık
aralığında ve 188 PSI A’nın altında MC doğruluğu < 188 PSI A’nın %0.5
2 Bar G
/
30 PSI G
0.4 Bar G ve 2 Bar G arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°C ile 60°C sıcaklık
aralığında ve 0.4 Bar G’nın altında MC doğruluğu < 0.4 Bar G(0.002 Bar G)’nın %0.5
/
6 PSI G ve 30 PSI G arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°F ile 140°F sıcaklık
aralığında ve 6 PSI G’nın altında MC doğruluğu < 6 PSI G(0.03 PSI G)’nın %0.5
12 Bar G
/
175 PSI G
2.4 Bar G ve 12 Bar G arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°C ile 60°C sıcaklık
aralığında ve 2.4 Bar G’nın altında MC doğruluğu < 2.4 Bar G(0.012 Bar G)’nın %0.5
/
35 PSI G ve 175 PSI G arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°F ile 140°F sıcaklık
aralığında ve 35 PSI G’nın altında MC doğruluğu < 35 PSI G(0.17 PSI G)’nın %0.5
24 Bar G
/
350 PSI G
4.8 Bar G ve 24 Bar G arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°C ile 60°C sıcaklık
aralığında ve 4.8 Bar G’nın altında MC doğruluğu < 4.8 Bar G(0.024 Bar G)’nın %0.5
/
70 PSI G ve 350 PSI G arasında okunduğunda MC doğruluğu < %0.5 ve -40°F ile 140°F sıcaklık
aralığında ve 70 PSI G’nın altında MC doğruluğu < 6 PSI G(0.35 PSI G)’nın %0.5
Dönüştürücü patlama basıncı, tüm verilen dönüştürücüler için dönüştürücü aralığının %20 üzeridir.
El Kitabı PH030
Sayfa 8 of 32
4−2820 rev 5
3.2
Sıcaklık Ölçümü
Sıcaklık ölçümü, MC ile sunulan bir seçenek olan 4-wire Sınıf A 100 ohm platin rezistanslı termometre
tarafından gerçekleştirilmektedir. 50 mm x 6.0 mm çapındaki (2 ins x ¼ ins dia) paslanmaz çelik bir
sonda gövdesi tarafından muhafaza edilmektedir ve sonda başının çapı 25 mmx 4 mm’dir. ( 1 ins x 1/6
ins dia). Zırhlı kablo seçeneği de mevcuttur; 82 mm x 6.0 mm çapındaki( 3 1/5ins x ¼ ins dia)
paslanmaz çelik bir sonda gövdesi tarafından muhafaza edilmektedir ve sonda başının çapı 56 mm x 4
mm’dir. ( 2 1/5 ins x 1/6 ins dia). Kablo bağlantıları MC içerisindeki terminal bloğuna yapılmaktadır.
-40°C to 60°C (-40°F to 140°F) sıcaklık aralığı üzerinde MC doğruluğu sıcaklık için 0.5°C
(0.9°F)’den daha iyidir.
Bağlantı detayları için 5.5.1.2 (Isı Ölçümü (TB2)) bölümüne bakınız
3.3
Hacim Girişi
MC, Dresser Roots ® Rotatif sayaçları gibi pozitif deplasmanlı sayaçlardan gelen düşük frekanslı atımları
kabul etmektedir. Sayaç, Roots ® Katı Hal pulseri veya kuru LF Đndükleme Anahtarı gibi bir LF ile
donatılmış olmalıdır. Sayacın mekanik bir tahrik ile donatılması halinde, Dresser Mekanik Pikap
Adaptörü mekanik tahriki MC için uygun atıma dönüştürecektir.
Giriş pulslarının değeri tahrik oranına ( atım ağırlığı) ve buna bağlı devir/ birim ( dev/m3 veya dev/ft3)
değerine bağlıdır. Daha fazla bilgi için MC Kullanıcı Terminali El Kitabına başvurunuz
Bağlantı detayları için 5.5.1.1 (Hacim Girişi (TB1)) bölümüne bakınız
3.4
Telemetri Çıkışı
3 adet izole Pulse çıkışı ( düzeltilmemiş, düzeltilmiş ve hata) ve 2 yer terminali bulunmaktadır. Bu yer
terminalleri, MC’nin diğer yer terminallerinden izole edilmişlerdir. Her bir çıkış, 10mA batma ve 15 Volta
karşı koyma ( +40 oC veya +140 oF üzerinde maksimum 5 Volt) yeteneğine sahip açık bir dren
bağlantısıdır. Dıştan bir “ durdurucu” rezistans veya akım kaynağı normal olarak devrenin doğru şekilde
çalışması için gereklidir. Pulse çıkışlarının ağırlıkları Kullanıcı Terminali içerisinden kullanıcı tarafından
konfirge edilebilir ve düzeltilmemiş veya düzeltilmiş hacmi kullanıcı tarafından istenildiği veya sayaç
tipinde belirtildiği üzere 0.1/1/10/100/1000 olarak bağımsızca ayarlayabilir.
Pulse çıkışları, iç tarafa monte edilmiş olan bir terminal bloğuna ( TB3) bağlıdır ve varsayılan olarak
şunları sağlar:
•
•
•
Düzeltilmemiş hacim pulsları.
Düzeltilmiş hacim pulsları.
Hata/Alarm belirtimi.
Düzeltilmemiş ve düzeltilmiş çıkışlar birbirlerinde ayrılmaktadır ( GIDI (düzeltilmemiş) ve Gı D2/3
(düzeltilimi aracılığıyla). Hata çıkışı GI D2/3 yer terminalini düzeltilmiş çıkış ile birlikte paylaşmaktadır.
El Kitabı PH030
Sayfa 9 of 32
4−2820 rev 5
Çıkış 1 ve 2 ‘deki pulsların “ AÇIK” durumu, tahrik ekipmanı ile uyumlu olması için 125mS, 187 mS
veya 315 mS olarak ayarlanabilmektedir. Hata/ Alarm bildirimi ( ayarlandığında) hata koşulu mevcut
olduğu zamanlarda yaklaşık 1 Hz ile atmaktadır.
Telemetri çıkışı için bağlantı detayları bölüm 5.5.1.3 (Telemetri Çıkışı (TB3)).’’de gösterilmiştir.
3.5
Ölçüm Birimleri
MC birimleri, kullanıcı kurulumu sırasında seçilebilir ve aynı konfigürasyonda emperyal, metrik veya
her ikisinin kombinasyonu olabilmektedir, örneğin oC ve cu ft. Ayrıntılı bilgi için MC Kullanıcı
Terminal El Kitabına bakınız
3.6
Boyut
Düzeltici altında kablolamanın yapılması ve basınç boruları ve seri iletişim portuna erişime olanak
tanımak için yeterli alan bırakma gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Çizim, MC’nin ortalama
boyutlarını göstermekte ve bağlantı yerleri Şekil 1’de gösterilmektedir. (MC Boyut Değerlendirmeler.
Statik hasar karşında korunma için, MC kurulum ve bakım için açıldığı sırada anti—statik önlemlerin
alınması esastır.
El Kitabı PH030
Sayfa 10 of 32
4−2820 rev 5
PR ESSU RE
PR T/RTD
PRO BE
VOLU M E
INP UT
TELE M ETRY
O U TPUT
S ER IAL
PO RT
W A RNING
SEE
M ANUAL
M M /YY/SE R IAL N o.
ML174
3-2104
Şekil 1 - (MC Boyut Değerlendirmeleri)
El Kitabı PH030
Sayfa 11 of 32
4−2820 rev 5
3.7
Seri Port
MC, seri port bağlantıları için dış 7 pin iğneli DIN kilidi ile donatılmıştır. Mantık seviyeleri MC’ye
içerisinde 5-12 V girişle MC’den nominal 5V çıkıştır ( RS232/RS232 seviyeleri)
3.8
Ekran
-40°C ile 60°C (-40°F to 140°F) sıcaklık aralığında LCD ekran daimi olarak aktif ve
kullanılabilirdir.
Seçilen belirli model opsiyonuna ve operatörün konfigürasyonuna bağlı olarak, ön panel seçici butonu
MC’nin aşağıdaki parametreleri göstermesine olanak tanımaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Düzeltilmiş Hacim.
Düzeltilmemiş Hacim.
Akış Hızı.
Düzeltme Çarpanı.
Tahrik Hızı++
Hat Basıncı.
Sıcaklık.
Hata Altında Düzeltilmemiş Hacim.
Düzeltilmiş Artık.
Düzeltilmemiş Artık.
Aygıt Yazılım Sürümü.
Atmosferik Basınç.*
Taban Basıncı.
Basınç Çarpanı .
Süper sıkıştırılabilirlik.
Pil Voltajı.
Geçerli Tarih.
Geçerli Saat.
Ayarlanabilir Ekranlar – yedi seçenek arasından Günlük Tüketim ile bağlantılı üç ek parametre
seçilebilmektedir.:
Bir önceki günkü Toplam Düzeltilmiş Hacim,
Geçerli gün Toplam Düzeltilmiş Hacmi,
Bir önceki ayki Toplam Düzeltilmiş Hacim,
Geçerli ay Toplam Düzeltilmiş Hacmi,
Bir önceki aydaki en yüksek günlük hacim,
Geçerli aydaki en yüksek günlüm hacim,
Gerçekleşme tarihi.
Test Ekranı.
*Sadece uygulanabildiği yerlerde, örneğin dönüştürücü ölçü aletiyse.
**MC’nin ikinci bir basınç dönüştürücü ile donatılması halinde, Tahrik Hızı yerine Đzleme Basıncı
mevcuttur.
El Kitabı PH030
Sayfa 12 of 32
4−2820 rev 5
LCD’de hangi parametrelerin gösterileceğini ve hangi parametrelerin varsayılan olacağını belirlemek
mümkündür. Sevk edildiğinde, MC tüm parametreleri Düzeltilmiş hacim varsayılan olarak gösterecektir.
Alarm ve/veya hata durumlarında, alarm ve/veya hatanın türünü belirten bir mesaj LCD’de belirecektir,
tablo 2( LCD ve Alarm Durumları) bakınız. LCD hakkında daha fazla bilgi için MC Kullanıcı Terminali El
Kitabına bakınız.
Tablo 2 – LCD ve Alarm Durumları
LCD Alarm Kodu
Alarm Durumu
HP AL
LP AL
Ht AL
Lt AL
HF AL
LF AL
D_In_Al / tAnnPEr
vol AL
Yüksek Basınç alarmı
Düşük Basınç alarmı
Yüksek Sıcaklık alarmı
Düşük Sıcaklık alarmı
Yüksek Akış alarmı
Düşük Akış alarmı
LCD Hata Kodu
Lo bAtt
P FLt
T FLt
Int FLt
Pnn FLt
El Kitabı PH030
Dijital Giriş / Kurcalama Alarmı
Yüksek Tüketim Alarmı
Hata Durumu
Düşük Pil
Basınç Hatası
Sıcaklık Hatası
Đç Operasyon Hatası
Basınç Đzleme Hatası
Sayfa 13 of 32
Görüntülenen Ek
Semboller
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Görüntülenen Ek
Semboller
Pil simgesi
Alarm zili simgesi
Alarm zili simgesi
Alarm zili simgesi
Alarm zili simgesi
4−2820 rev 5
3.9
Hafıza
MC, kalıcı bir hafızaya sahiptir ve pil hatası olması halinde son kullanım saatinde edinilmiş tüm verileri
muhafaza etmektedir. Bu bilgiler güç geldiği anda kullanıma hazırdır.
Veri günlükleri ( sıraya bağlı olarak) sürekli olarak hafızada depolanmaktadır; toplam günlük sayısı
hem günlük parametrelerinin hem de günlükleme periyotlarının konfigürasyonuna bağlıdır, bir veri
günlüğü aşağıdaki bilgilerden herhangi birini içerebilmektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Düzeltilmiş Hacim.
Düzeltilmemiş Hacim.
Düzeltme Çarpanı
Ortalama Düzeltilmiş Akış Hızı.
Azami Düzeltilmiş Akış Hızı.
Hata Altında Düzeltilmemiş Hacim.
Süper sıkıştırılabilirlik
Minimum Basınç.
Maksimum Basınç.
Ortalama Basınç.
Uç Basıncı.
Minimum Sıcaklık.
Maksimum Sıcaklık.
Ortalama Sıcaklık.
Uç Sıcaklığı.
Ortalama Monitör Basıncı.
Minimum Monitör Basıncı.
Maksimum Monitör Basıncı.
Uç Monitör Basıcı.
Veri günlükleri hakkında daha fazla bilgi için MC Kullanıcı Terminali El Kitabına başvurunuz.
El Kitabı PH030
Sayfa 14 of 32
4−2820 rev 5
3.10
İç Kaynak
MC normalde 5 sene ömür sağlayan bir iç pil takımı sayesinde çalışmaktadır. Pil takımının gerçek
kulanım ömrü kullanım koşullarına bağlıdır. Pil durumu izlenmekte ve piller bitmeden en az 2
öncesinde düşük pil alarmı verilmektedir. Pil değiştirilmeden önce ön panel seçici butonuna basılması
tavsiye edilir (6.1( Pil takımının değiştirilmesi) Bölümüne bakınız)
Birimin pil değişimi esnasında çalışmasına olanak tanımak için kısa süreli güç süper kapasitörleri
tarafından sağlanmaktadır. .
Güvenlik gerekçesiyle
değiştirilmelidir.
3.11
sadece
pil
takımının
tamamı
Ortam
MC aşağıdaki koşullar altına çalıştırılabilmektedir:
Sıcaklık:
Nem:
EMC:
-40°C ile 60°C (-40°F ile 140°F).
0 – 95% (yoğunlaşan).
EN50081-1 ve EN50082-2 ,FCC sınıf B gerekliliklerini karşılamaktadır
Hava girişi:
Toz ve su penetrasyonu için IP66 ve NEMA 4X, ör. Tamamen su geçirmez.
El Kitabı PH030
Sayfa 15 of 32
4−2820 rev 5
4
Güvenlik
MC kendinden güvenliklidir.
Ex ia IIC T4 (-40°C < T ort < 60°C).
BAS No’ları. Ex98E2081, Ex98E2082, ATEX BAS98ATEX1083X
MC’nin diğer aygıtlarla bağlantısı Şekil-2’de ( Baseefa Uyumluluğu için Yapısal Güvenlik Sistem
Diyagramı)gösterilen Yapısal Güvenlik Sistem Diyagramı ile uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Baseefa gereklilikleri ile uygunluğu gerçekleştirmek için aşağıdaki notları göz önünde bulundurarak
Şekil-2’yi ( Baseefa Uyumluluğu için Yapısal Güvenlik Sistem Diyagramı) kullanınız:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tesisat, uygun ulusal tesisat koşullarıyla; örneğin Birleşik Krallıkta BS 5345: Bölüm 4 veya BS
EN 60079-14; uyumlu olmalıdır.
Dış devreler bir dakika süresince bozulmadan 500 V’lık A.A. test voltajını toprağa veya
ekipman çerçevesine gönderecek dayanıma sahip olmalıdır.
Her bir dış devrenin kablolaması, Tip A veya Tip B çok çekirdekli kablolar ( EN 50039 madde
5.3’te belirtildiği üzere içerisinde ayrı kablolar veya ayrı devreler olarak yapılmalıdır.
Sıcaklık sondası ile hacim diyaframı bağlantılarının uzunluğu 6 metreyi geçmemelidir.
Telemetri çıkışlarına bağlanan kablonun Kapasitans ve Endüktans veya Dirence Endüktans
(L/R) Tablo 2’te gösterilen değerleri aşmamalıdır (Kapasitans ve Endüktans veya Dirence
Endüktans Tablosu)
Seri port bilgisayara sadece, hem bilgisayarın hem de MC’nin tehlikesiz olarak
nitelendirilebilecek bir alanda bulunmaları halinde bağlanmalıdır. Bilgisayar, kendi gücünü
sağlayan bir pilden beslenmelidir ve voltaj değeri 25 V’u aşmamalıdır. Ara bağlantı kablosu
sadece 3 çekirdekten oluşmalıdır ve seri port konektörünün 1,2 ve 7 no’lu iğnelerine
bağlanmalıdır.4 ve 7 no’lu iğneler konektör içerisinde birleştirilebilir. Her kablo en az 0.25 mm
radyal yalıtıma sahip olmalıdır.
Seri port istenildiği takdirde Şekil 2’ye(Baseefa uyumluluğu için Yapısal Güvenlik Sistem
Diyagramı) uygun olarak I.S. GSM modem’e( Cert No BAS99ATEX7049) bağlanabilir ve
kablo daha sonra not 5 ile uyumlu olur.
Tablo 3 – Kapasitans ve Endüktans veya Dirence Endüktans Tablosu
Grup
IIC
IIB
IIA
El Kitabı PH030
Kapitans
Co in µF
0.102
0.84
2.97
Endüktans Lo
mH
0.4
2.7
5.3
Sayfa 16 of 32
Veya Lo/R in µH/ohm’da L/R oranı
78
363
775
4−2820 rev 5
Şekil 2 – Baseefa uyumluluğu için Yapısal Güvenlik Sistem Diyagramı
El Kitabı PH030
Sayfa 17 of 32
4−2820 rev 5
5
Kurulum
5.1
Paketi Açma
MC ile birlikte aşağıdaki ekipman gelmektedir:
•
•
•
•
•
•
MC Kılavuzu
3mm altıgen anahtar (Alyan anahtarı)
Pul
M6 x 20 panel montaj vidası
Kalibrasyon belgesi
Sıcaklık sondası (siparişe bağlı)
Adet
1
1
4
4
1
1
Kullanıcı Terminali ile birlikte yazılımın kullanımı için yardımcı ek bir kılavuz verilmektedir. Bu,
Kullanıcı Terminali CD’sinde bulunmaktadır
5.2
Güvenlik Gereklilikleri
MC kurulumu, kuruluma başlanmadan önce Yapısal Güvenlik Sistem Diyagramı (Şekil 2)’de bulunan
Yapısal Güvenlik gerekliliklerini ve Bölüm 4’ü karşılamalıdır. Yapısal Güvenlik kurulumuyla ilgili
olarak tüm Ulusal Kanunlara riayet edilmelidir. Kendinden güvenlikli tüm devreler kendinden
güvenlikli olmayan devrelerden ayrılmalıdır. MC’de ve MC ile kullanılan dönüştürücüler kendinden
güvenliklidir.
Sistem çizimleri doğrultusunda, MC sadece onaylı Dresser batarya takımı ile birlikte kullanılmalıdır.
Sistem Çizimlerinde ( Şekil 2)belirtilmemiş kendinden güvenlik olmayan ekipmanın MC’ye
bağlanması kullanıcı tarafından uygun olarak değerlendirilmelidir ve üretici ( Dresser) genel sistem
güvenliği açısından sorumluluk almamaktadır.
Seri port, sistem onay çiziminde de gösterildiği üzere sadece kendinden güvenlikli modeme
bağlanmalıdır. Đşletmeye alma ve bilgi okumak için, seri port ayrıca aşağıdaki koşullardaki bir laptopa
da bağlanmalıdır:
•
•
Diz üstü bilgisayarlar genel olarak kendinden güvenlikli değildir. Bu yüzden, onaylanmamış bir
diz üstü bilgisayarı tehlikeli alanda kullanmadan önce, alanda tehlikeli gaz karışımının
olmadığının kanıtlanması için bir gaz testi gerçekleştirilmelidir. Bu mümkün değilse laptop
tehlikeli alanda kullanılmamalıdır.
Laptop bilgisayarlar sadece pillerden güç almalıdır ve bu piller 25 Volttan daha fazla enerji
üretecek kapasitede olmamalılardır. Kullanılmayacak durumda bile olsa dış bir kaynağa
herhangi bir bağlantı yapılmayacaktır(Bağlantının kendisi tehlikeli bir durum oluşturmaktadır).
Sıcaklık sondası sadece atmosferik basınçta kullanıma uygundur be bu sebeple çizgi basıncına karşı
koyabilecek bir termovel ile birlikte kullanılmalıdır.
Devre kartına bağlantılı tüm bireysel kablolar en az 0.25 mm (1/100 ins) yalıtıma sahip olmalılardır..
El Kitabı PH030
Sayfa 18 of 32
4−2820 rev 5
5.3
EMC Uyumluluğu
Performans özelliklerinin elektromanyetik parazitten ciddi şekilde etkilenmemesini sağlamak
için, aşağıdakileri yapmak gereklidir:
Tüm kablolar örgü örtüler kullanılarak yeterince korunmalı ve bu örtüler işbu kılavuzda tavsiye
edildiği şekilde sonlandırılmalıdır.
Aksi belirtilmediği sürece, dış bağlantıların uzunluğu 3 m’yi ( 9.57 Ft) geçmemelidir.
Đmalatçı (Dressler) tarafından onaylanmamış bir ekipmanın MC ‘ye bağlanması halinde, bu ekipmanın
kurulduğundan emin olunması ve sistemin ilgili EMC standartlarıyla uyumlu bir şekilde işletilmesinin
sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır.
Statik hasara karşı korunma için, MC kurulum veya bakım için açıldığında anti-statik önlemler alınması
gerekmektedir.
5.4
Mekanik Kurulum
MC dikey bir yüzeye monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. MC montaj yuvaları yivli M6’dır ve verilen
4 adet M6 x 20 mm (3/4 ins) vidalar kullanılarak 1.6 mm (1/16) panel üzerine monte edilebilmektedir.
Alternatif olarak, çok kalın paneller için, uygun uzunluktaki 4 adet M4 ( 6-32 in) altı köşe başlı makine
vidası somunlarıyla birlikte kullanılabilmektedir. Ahşap panel veya benzer bir yüzeye monte etmek için,
25 mm (1 inç) uzunluğunda 4 adet No 6 vida kullanılabilir. Montaj yuvası şeması şekil 3 ( MC Montaj
Yuvası Şeması)’te gösterilmiştir.
Lütfen MC ve ID Tahrikinin montajıyla ilgili olarak distribütörünüze başvurunuz.
Şekil 3 – MC Montaj Yuvası Şeması
El Kitabı PH030
Sayfa 19 of 32
4−2820 rev 5
5.4.1
Ağırlıklar ve Ölçüler Bağlantısının Ayarlanması
Operatör konfigürasyonun birimi ayarlaması gereken hallerde okuma/yazma bağlantısı Oku/Yaz
pozisyonuna getirilmelidir. Oku/Yaz bağlantısını ayarlamak için:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
MC tehlikeli bir alanda ise, Ağırlıklar ve Ölçüler Bağlantısının ayarlanması PCB koruyucu
plakası çıkartılmadan gerçekleştirilmemelidir. Ayarlama işleme kurulum öncesinde
gerçekleştirilmelidir.
3 mm ‘lik altıgen anahtarı( alyan anahtarı) kullanarak MC ön yüzünü sabitleyen 4 adet vidayı
çıkartınız. 3 mm’lik altıgen anahtar olmaması halinde, 7/64 ins anahtar işe yarayacaktır fakat
başının yalama olması ilerideki gevşetme ve sıkma işlemlerini zorlaştıracaktır.
Ana devre kartını koruyan PCB koruma plakasını ortaya çıkartmak için ön paneli kaldırınız
2 adet PCB koruma plakası tespit vidasını sökünüz ( Ağırlıklar ve Ölçüler mühürünü kırınız)
Oku/Yaz koruma bağlantısını bulunuz; Sadece Oku pozisyonundan çıkartınız ve Oku/Yaz
pozisyonuna getirin. Şekil 4’e ( Ağırlıklar ve Ölçüler Bağlantısının Ayarlanması) bakınız.
Artık gerekli parametre değişimleri Kullanıcı Terminali aracılığıyla gerçekleştirilebilir ( daha
fazla bilgi için MC Kullanıcı Terminali El Kitabına başvurunuz)
Gerekli parametre değişiklikleri birime aktarıldığında Oku/Yaz bağlantısını Oku/Yaz
pozisyonundan çıkartıp Sadece Oku pozisyonuna getiriniz.
2 adet PCB koruma plakası tespit vidasını yerine yerleştirin. Birim kapatılmadan önce tüm
gerekli mühürler yetkili otorite tarafından değiştirilmelidir. Normalde birim ilk olarak yetkili
onayına gönderilmeden önde ayarlanmış olmalıdır.
MC ön paneli, panel ile kasa arasına hiçbir kablo sıkışmayacak şekilde iyice kapatılmalıdır.
Ön paneli sabitleyen 4 adet tespit vidasını yerine takın ve tüm vidalar oturana kadar el ile biraz
sıkın. Tutukluk önleyici bir madde kullanılması önerilir.
Mührü oluşturmak için ön paneli dikkatlice kasaya getiriniz ve 3 mm altıgen anahtar ( alyan
anahtarı) kullanarak 4 adet tespit vidasını sıkınız. Kabloların üzerlerinin kapandığından ve
mühür kapağında sıkışmadıklarından emin olun.
El Kitabı PH030
Sayfa 20 of 32
4−2820 rev 5
Şekil 4 – Ağırlık ve Ölçüm Bağlantısının Ayarlanması(Donanım Bağlantısı)
5.5
Elektrik Tesisatı
Elektrik tesisatı yetkili ve kendinden güvenli ekipmanların montajı konusunda bilgi sahibi ve Ulusal
Uygulama Esaslarına aşina bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir. Kişi konuyla ilgili uygun eğitimi
almış olmalıdır.
Statik hasara karşı korunma için, MC kurulum veya bakım için açıldığında anti-statik önlemler alınması
gerekmektedir.
El Kitabı PH030
Sayfa 21 of 32
4−2820 rev 5
5.5.1
Bağlantı Terminallerinin Yeri
MC kasası açık durumdayken bağlantıların yeri Şekil 5’te gösterildiği şekilde olacaktır.
(Bağlantı Terminallerinin Yeri):
1.
2.
3.
4.
5.
3 mm ‘lik altıgen anahtarı( alyan anahtarı) kullanarak MC ön yüzünü sabitleyen 4 adet vidayı
çıkartınız. 3 mm’lik altıgen anahtar olmaması halinde, 7/64 ins anahtar işe yarayacaktır fakat
başının yalama olması ilerideki gevşetme ve sıkma işlemlerini zorlaştıracaktır.
Ana devre kartını koruyan PCB koruma plakasını ortaya çıkartmak için ön paneli kaldırınız.
Gerekli elektrik tesisatını gerçekleştiriniz (bölüm 5.5.1.1 (Hacim Girişi (TB1)),
5.5.1.2 (Sıcaklık Ölçümü (TB2)) ve
5.5.1.3 (Telemtri Çıkışı (TB3))) bakınız, ve
tamamlandığında MC ön paneli yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir.
MC ön paneli, panel ile kasa arasına hiçbir kablo sıkışmayacak şekilde iyice kapatılmalıdır.
Ön paneli sabitleyen 4 adet tespit vidasını yerine takın ve tüm vidalar oturana kadar el ile biraz
sıkın. Tutukluk önleyici bir madde kullanılması önerilir
Not: Kasanın Ağırlıklar ve Ölçüler yetkili tarafından kablolanıp mühürlenmesi halinde, verilen
4 adet pul, vidaları sabitleyen her bir kapağın altına yerleştirilecektir bu sayede kablolama
delikleri, vidalar tam olarak sıkılmış olduğunda bile erişilebilir olacaktır.
6.
Mührü oluşturmak için ön paneli dikkatlice kasaya getiriniz ve 3 mm altıgen anahtar ( alyan
anahtarı) kullanarak 4 adet tespit vidasını sıkınız. Kabloların üzerlerinin kapandığından ve
mühür kapağında sıkışmadıklarından emin olun..
El Kitabı PH030
Sayfa 22 of 32
4−2820 rev 5
Şekil 5 – Bağlantı Terminallerinin Yerleri
El Kitabı PH030
Sayfa 23 of 32
4−2820 rev 5
5.5.1.1 Hacim girişi (TB1)
Hacim Girişi kaynağı, TBI’nin GN D ve W2/REED Hacim Giriş terminallerine Şekil 6’da gösterildiği
şekilde bağlanmalıdır (Hacim Giriş (TB1) Bağlantıları).
WARNING !
Şekil 6 – Hacim Girişi TB1 Bağlantıları
El Kitabı PH030
Sayfa 24 of 32
4−2820 rev 5
5.5.1.2 Sıcaklık Ölçümü (TB2)
Sıcaklık ölçümü, sıcaklık sondası aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Akım bir çift bağlantı ile
verilmektedir ve voltaj diğer çift üzerinden ölçülmektedir.
Kablolar TB2,’nin PRT/RTD Sonda terminallerine Şekil 7’de gösterildiği şekilde
bağlanmalıdır (Sıcaklık Dönüştürücü Bağlantıları).
BYZ
BYZ
KMZ
KMZ
W A R N IN G !
Şekil 7 – Sıcaklık Dönüştürücü Bağlantıları (TB2)
Alternatif bir sensör kullanılması halinde kablo renkleri değişkenlik gösterebilir fakat sonda içerisinde
doğrudan birbirlerine bağlanan 2 çift kablo olması gereklidir. Her çift içerisinden bir kablo “I”
terminaline aynı çiftin diğer kablosun da karşılığındaki “V” terminaline bağlanmalıdır.
El Kitabı PH030
Sayfa 25 of 32
4−2820 rev 5
5.5.1.3 Telemetri Çıkışı (TB3)
Şekil 8 (Telemetri Çıkış Bağlantısı (TB3)) telemetri çıkışı için bağlantıları göstermektedir. Chatterbox
( izolasyon birimi) gibi diğer onaylı Dresser ürünleri telemetri çıkışlarına bağlanabilmektedir.
Telemetri çıkışına bağlanan her ekipman, sistemin güvenli olması açısından bireysel olarak kontrol
edilmelidir. Sistem şemasında (Bakınız Şekil 2 Baseefa uyumluluğu için Yapısal Güvenlik Sistem
Diyagramı) belirilmemiş kendinden güvelikli ekipmanların bağlantıları kullanıcı tarafından uygun
olarak değerlendirilmelidir ve üretici ( Dresser) sistem genel gevenliği açısından bir sorumluluk
almamaktadır.
WARNING !
Şekil 8 – Telemetri Çıkış Bağlantıları (TB3)
El Kitabı PH030
Sayfa 26 of 32
4−2820 rev 5
6.
Bakım
MC’ye rutin bakım yapılması gerekmemektedir. Basın dönüştürücüsüne bilinen bir basınç uygulanarak
ve değer MC’nin ön tarafındaki ekrandan okunarak basınç kontrolü yapılabilir. Okumanın hata yüzdesi
aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
100 x ((Pind – Ptrue) / Ptrue)
Pind ekranda belirtilen okunmuş basıncı ve Ptrue ölçüsü bilinen basıncı göstermektedir. Herhangi bir
değişim 0.7% veya yerel Ağırlık ve Ölçüler gereklilikleri ile belirlenen diğer bir değerden az olmalıdır
( Ptrue için tam ölçüyü %20 yükseltin). BU değerin aşılması halinde, MC distribütöre iade edilmeli ve bu
şekilde hatanın sebebi araştırılabilmektedir. Ayrıntılar için lütfen bakını Bölüm 6.2 (Basınç
Dönüştürücüsü Yeniden Kalibrasyonu).
Sıcaklık kalibrasyonu aynı zamanda sıcaklık sondasının bir kap içerisindeki sıcaklığı bilinen sıvıya
daldırılması ile de gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıntılar için lütfen bakını Bölüm 6.3 (Basınç
Dönüştürücüsü Kalibrasyonu).
El Kitabı PH030
Sayfa 27 of 32
4−2820 rev 5
6.1
Pil Takımının Değiştirilmesi
Düşük pil uyarı göstergesi aktifse, pil takımı sonraki 2 ay içerisinde değiştirilmelidir.
Boşalmış piller, yeni veya kısmen kullanılmış pillere göre sızıntıya daha açık olduklarından MC’ler
içlerinde boşalmış pillerle bırakılmamalıdır. MC’nin belli bir muhafaza edilecek olması halinde, pil
takımı çıkartılmalı ve ayrı bir şekilde muhafaza edilmelidir..
Đç pil voltajının çok düşük olduğu durumlarda, ön panel düğmesi basılıyken pil işareti görünecektir.
Ekran testi seçilene veya düzeltilmiş iş toplam ekran ayarlanana veya pil voltajı düşüklük eşiğini aşana
kadar pil işareti sabit kalacaktır. Not: Düşük pil hata mandalı sadece pil voltajının birbirini takip eden
24 saat boyunca düşük olması halinde ayarlanmalıdır.
Pil takımının değiştirilmesi için lütfen distribütörünüzle iletişime geçiniz.
Pil takımını değiştirmeden önce MC’nin ön panelindeki seçici düğmeye basınız. Bu işlem ile en son
düzeltilmiş ve düzeltilmemiş toplamlar MC’nin kalıcı hafızasında depolanır. Bir süper kapasitör, pil
değişimi esnasında birimin normal çalışmasına devam etmesini sağlar.
Statik hasara karşı korunma için, MC açıldığında anti-statik önlemler alınması gerekmektedir.
Pil takımı MC’nin kendinden güvenliğin, etkilemektedir ve doğru Dresser pil takımı ile
değiştirilmelidir. Pil takımını değiştirmek için:
1.
2.
MC’nin ön kısmındaki ön panel seçici düğmesine basınız
MC’nin ön panelini tutan 4 adet vidayı altıgen anahtar veya uygun Alyan anahtarı ile sökünüz
(Bölüm 5.5 Elektrik Tesisatı belirtildiği şekilde).
3. Pil bağlı konektörünü ön panelin arkasına mont edilmiş olan ana devre kartından çıkartınız.
4. Pil takımının tutan 4 adet vidayı ( 4 adet pul) sökmek için bir tornavida kullanınız
5. Eski pil takımını sökünüz.
6. Yeni pil takımını yerine yerleştirin ve 4 adet vida ile pulu yerine takın
7. Yeni pil takımını ana devre kartına, pil soketinin devre üzerindeki konektör kilitleme rampası
ile doğru olarak birleşecek şekilde takınız.
8. MC’nin varsayılan LCD parametrelerini gösterdiği ve normal olarak çalışmaya devam ettiğini
kontrol ediniz.
9. Pil kurşununu ve diğer kabloları dikkatlice giydiriniz bu sayede bunlar kapak ile öne panel
arasında üst üste binmezler
10. Ön paneli tutan vidaları bölüm 5.4Mekanik Kurulum ‘da tarif edildiği şekilde değiştirip
sıkıştırınız
Not: Pil takımı alkali manganez hücreler içermektedir. Bu tip pillerin imhası ile ilgili olarak her türlü
yerel düzenlemelere göz atın.
El Kitabı PH030
Sayfa 28 of 32
4−2820 rev 5
6.2
Basınç Dönüştürücüsü Yeniden Kalibrasyonu
Basınç dönüştürücüsünün yeniden kalibrasyonu gerekmemektedir bununla birlikte MC’nin seri portu ve
Kullanıcı Terminal Yazılı kullanılarak MC Basıncı kullanıcı tarafından kalibre edilebilir. Sadece sıfırı
veya hem sıfır hem de genişliği kalibre etmek mümkündür.
Not: Basın kalibrasyonu işlemi esnasında, tüm okumalarına sabit olmasını sağlamak amacıyla çoklu
sıcaklık okumaları bu süre boyunca karşılaştırılır. Kararlılık elde edilemezse, kalibrasyon işlemi başarılı
olmayacaktır.
Basınç kalibrasyonu ile ilgili daha fazla bilgi için MC Kullanıcı Terminali El Kitabına bakınız
ve ya alternatif olarak distribütörünüzle iletişime geçiniz.
6.3
Sıcaklık Dönüştürücü Yeniden Kalibrasyonu
Sıcaklık dönüştürücüsünün yeniden kalibrasyonu gerekmemektedir bununla birlikte MC’nin seri portu ve
Kullanıcı Terminal Yazılı kullanılarak MC Basıncı kullanıcı tarafından kalibre edilebilir
Sıcaklık kalibrasyonu noktalarını elde etmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanınız:
Banyo sıcaklıklarını belirlemek için MC sıcaklık sondası ile sıcaklık kontrollü banyoları ve
kalibre edilmiş bir termometre kullanınız. Alternatif olarak iyice karıştırılmış sıvı ile dolu
vakum şişesi kullanınız ve sıcaklık sondası ile kalibre edilmiş termometreyi bunun içerisine
yerleştiriniz.
VEYA
W farklı sıcaklık değerine tekabül eden kalibre edilmiş bir rezistans kutusu kullanarak sıcaklık
sondasını simüle edin. Bu seçeneğin seçilmesi halinde, sıcaklık sondasının MC ile bağlantısı
kesilmeli ve bunun yerine rezistans kutusu 4 kablo resistörü olarak buraya bağlanmalıdır.
Not: Sıcaklık kalibrasyonu işlemi esnasında, tüm okumalarına sabit olmasını sağlamak amacıyla çoklu
sıcaklık okumaları bu süre boyunca karşılaştırılır. Kararlılık elde edilemezse, kalibrasyon işlemi başarılı
olmayacaktır.
Basınç kalibrasyonu ile ilgili daha fazla bilgi için MC Kullanıcı Terminali El Kitabına bakınız
ve ya alternatif olarak distribütörünüzle iletişime geçiniz.
.
El Kitabı PH030
Sayfa 29 of 32
4−2820 rev 5
6.4
Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme
Kullanıcı Terminalinden basınç ve sıcaklık için fabrika ayarlarını geri yüklemek mümkündür. Daha
detaylı bilgi için MC Kullanıcı Terminali El Kitabına başvurunuz veya alternatif olarak
distribütörünüzle iletişime geçiniz.
6.5
Servis
Sıcaklık sondası ve pil takımı dışında değişebilir parça bulunmamaktadır.
Devre kartının tamirine, bu işlem ürünün I.S. onayını geçersiz kılacağından girişilmemelidir.
El Kitabı PH030
Sayfa 30 of 32
4−2820 rev 5
EC UYGUNLUK BEYANI
Biz:
DI UK Limited
Adres: Unit 1, Yeoman Industrial Park,
Test Lane, Nursling,
Southampton
Hampshire
SO16 9JX
Birleşik Krallık
Beyan Ederiz: Model 197 PTZ Micro Serisi Dönüştürücünün, volumetrik akış ölçümlü gaz sayaçlarında
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gaz sayacından akış sinyallerini kabul eder ve gazın sıcaklık ve basıncını ölçer
ve borudaki düzeltilmiş hacim akşını belirten bir çıkış sinyali verir. Pil, devre kartı üzerine basılmış bir
elektronik devre, bir LCD, bir basınç sensörü, terminaller ve konektörlerden oluşmaktadır ve hepsi en az IP20
koruması sağlayan metal bir koruma içerisindedir.
Aşağıdaki direktifler uyarınca:
EMC Direktifi 89/336/EEC
EN50081-1:1992 Ev, ticari & ışık endüstrisi ortamları için genel emisyon standartları
EN50082-2:1995 Endüstriyel ortamlar için genel muafiyet standartları
Bu ürün, -40 oC ile +60 oC ortam sıcaklığındaki Grup IIC Gazları için Harmonize edilmiş EN60079-0:2006,
EN60079-11-27 Standartları ve Sıcaklık Sınıfı T4’te tanımlanan Elektrikli Aparatlar Kategorisi gereklilikleri ile
uyumludur.
Model 197 PTZ Micro Serisi Dönüştürücü aynı zamanda ATEX direktifi 94/9/EC gereklilikleri ile uyumludur ve
ile işaretlenmiştir.
EC- tip Muayene Sertifika Numarası: BAS98ATEX1083X
EC-Tip muayene Sertifikasını düzenleyen onaylı kuruluş: Onaylı kuruluş no 1180
Baseefa
Rockhead Business Park
Staden Lane,
Buxton
Derbyshire, SK17 9RZ
Birleşik Krallık
Yukarıda adı geçen ekipmanın, yukarıda referans verilen şartnamelerin ilgili bölümleriyle uyumlu olacak şekilde
tasarlandığını beyan ederim. Ürün, direktiflerin tüm esas gerekliliklerini karşılamaktadır.
Đmzalayan: /imza/ John Sarker,Üretim Müdürü
Nursling, Southampton’da 6 Şubat 2009 tarihinde
Bu ürünler servise alınırken, yukarıdaki direktiflere uygunluğun muhafaza edilmesi için, alıcı, kurucu ve
kullanıcı özel önlem ve kısıtlamaları göz önünde bulundurmalıdır. Kullanılacak bu özel önlem sınırlamaların
detayları ürün kılavuzunda bulunmaktadır.
El Kitabı PH030
Sayfa 31 of 32
4−2820 rev 5
Dresser UK Limited
Unit 1, Yeoman Industrial Park
Test Lane, Nursling
Southampton, England S016 9JX
Tel: +44 (0) 2380 875600 Fax: +44 (0) 2380 875601
Email: [email protected]
www.dresser.com
El Kitabı PH030
Sayfa 32 of 32
4−2820 rev 5

Benzer belgeler