Değerli Müşterimiz, Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ arasında 20.01

Yorumlar

Transkript

Değerli Müşterimiz, Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ arasında 20.01
Değerli Müşterimiz,
Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ arasında 20.01.2014 tarihinde imzalanan stratejik işbirliği anlaşması sonrasında
Borsa İstanbul bünyesinde yer alan tüm piyasaların tek bir işlem platformu üzerinden hizmet verebilmesi için
yapılan çalışmalar sonucunda 30.11.2015 tarihinden itibaren Pay Piyasası, Nasdaq Genium INET (BISTECH)
olarak adlandırılan yeni işlem platformu üzerine taşınacaktır.
30.11.2015 tarihinde yapılacak bu geçiş sebebiyle 27.11.2015 Cuma günü 17:45’de İnternet Şube/Yatırım
Menüsü/Hisse Senetlerine erişim durdurulacak olup, 29.11.2015 Pazar gününden itibaren sisteme erişim
sağlanabilecektir.
Yeni sistemde piyasa işleyişine ilişkin aşağıda yer alan değişikler 30.11.2015 tarihinden itibaren uygulamaya
alınacaktır.
1. Tek seans uygulamasına geçilecektir.
2. 12:30 ile 13:30 arasında piyasada tek fiyat işlem yöntemi uygulanacaktır.
3. Günlük fiyat marj hesaplanmasında ağırlıklı ortalama fiyat yerine bir gün önceki kapanış fiyatı baz alınacaktır.
4. Günlük fiyat değişim sınırı paylar ve borsa yatırım fonları (BYF) için %20, rüçhan hakları ve ISKUR.E için %50
olacaktır.
5. Fiyat gösteriminde virgülden sonra üç hane kullanılacaktır.
6. Fiyat adımı ve fiyat aralığı belirleme yöntemi değişecektir. Seans esnasında fiyat adımı fiyata bağlı olarak
belirlenecektir. .
Tablo-1: Yeni Sisteme geçişle birlikte paylarda ve rüçhan haklarında uygulanacak fiyat adımları
Fiyat Seviyesi (TL) Fiyat Adımı (TL)
0,01 - 19,99
0,01
20,00 - 49,98
0,02
50,00 - 99,95
0,05
100,00 - üzeri
0,10
Tablo-2: Yeni Sisteme geçişle birlikte borsa yatırım fonu katılma belgelerinde uygulanacak fiyat adımları
Fiyat Seviyesi (TL) Fiyat Adımı (TL)
0,01 - 49,99
0,01
50,00 - 99,98
0,02
100,00 - 249,95
0,05
250,00 - üzeri
0,10
8. Maksimum lot uygulamasına son verilirken, maksimum emir değeri uygulamasına devam edilecektir.
Maksimum emir değeri başlangıçta 3 milyon TL olarak uygulanacaktır.
9. Pazar isimlerinde değişiklik yapılmıştır.
• Ulusal Pazar – Yıldız Pazar (Halka açık piyasa değeri 100 M TL’nin üstünde olan şirketler ya da BIST100
kapsamındaki şirketler)
• 2.Ulusal Pazar – Ana Pazar (Halka açık piyasa değeri 100 M TL’nin altında olan şirketler)
• Kurumsal Ürünler Pazarı - Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı (Yatırım ortaklıkları
payları, varant, sertifika, yatırım fonu katılma payları)
• Gözaltı Pazarı – Yakın İzleme Pazarı (Mali yapısı bozulan ve bu amaçla takip edilen şirketler)
• Serbest İşlem Platformu - Piyasa Öncesi İşlem Platformu (Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem
görmeyen şirketlerin, SPK tarafından bu platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları işlem görecektir.)
• Gelişen İşletmeler Pazarı (Halka açık piyasa değeri 25 M TL’nin altında olan şirketler. 25 M TL kriteri ilk defa
halka arz edilen şirketler için geçerli olacaktır.)
• Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (Halka arz olmadan sadece nitelikli yatırımcılara ihraç yapan şirketlerin
paylarının sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem göreceği Pazar)
Detaylı bilgiye www.borsaistanbul.com ve www.bmd.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,

Benzer belgeler

1 BIST Nasdaq Bistech geçişi sonrası yapıdaki

1 BIST Nasdaq Bistech geçişi sonrası yapıdaki  Bir işlem gününde tek seans uygulanacaktır.  Gün ortasında saat 12:30–13:30 arasında tüm piyasada tek fiyat işlem yöntemi uygulanacaktır.  Baz fiyat olarak bir önceki kapanış fiyatı alınacaktır...

Detaylı

bıstech - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

bıstech - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları, varant, sertifika, yatırım fonu katılma payları) • Gözaltı Pazarı – Yakın İzleme Pazarı (Mali yapısı bozulan ve bu amaçla takip edilen şirketler) • Serbest İşlem Platformu - Piyasa Öncesi ...

Detaylı