Kardeş Aile - Özgün Haber

Yorumlar

Transkript

Kardeş Aile - Özgün Haber
Kardeş Aile - Özgün Haber
Yazar Özgün Haber Beykoz
Cumartesi, 01 Mayıs 2010 17:15 -
BEYKOZ KARDEŞ AİLE PROJESİ BAŞLADI
Zengin aileler ile maddi durumu yetersiz aileler arasında "Kardeşlik Köprüleri" kuran Kardeş Aile
Projesi Beykoz'da başladı. Eğitimde ve hayatın her alanında sosyal dengenin kurulması, bunun
yanında toplumsal duyarlılığın güçlendirilerek yardımlaşma ve dayanışma kültürünün
gelişmesini sağlamak için çeşitli çalışmalar yapan Beykoz Belediyesi yeni bir projeye daha start
verdi. Çekmeköy Belediyesi ile birlikte Hidiv Kasrında düzenlenen programla, dar gelirli ailelerle
hayat standardı yüksek aileleri buluşturacak olan Kardeş Aile Projesi başlatıldı.
1/3
Kardeş Aile - Özgün Haber
Yazar Özgün Haber Beykoz
Cumartesi, 01 Mayıs 2010 17:15 -
İBB Başkanı
Neval
Seren
Çekmeköy
katıldı.
GÜLER,
SERENGİL,
Belediye
Kadir
İstanbul
TOPBAŞ'ın
Beykoz
Başkanı
Emniyet
Belediye
Ahmet
eşi
Müdürü
Özleyiş
PoOYRAZ'ın
Başkanı
Hüseyin
TOPBAŞ,
Yücel
ÇaAPKIN'ın
eşi
ÇELİKBİLEK'in
İstanbul
Vildan POYRAZ
Valisi
eşi Nurten
eşi
Muammer
ve
Ayşe
ÇAPKIN,
hayırsever
ÇELİKBİLEK,
GÜLER'in
sanatçı
kadınlar
eşi
Şebnem KISAPARMAK'ın
TUNALI'nın
TOPBAŞ
ilk şarkılarıyla
çekilişi yaparak
renk
sunuculuğunu
hamiliğini
kattığı toplantıda,
üsteleneceği
yaptığı
İBB
veBaşkanı
Türk
aileyiSanat
belirledi
Kadir
Müziği
TOPBAŞ'ın
ve projeyi
Sanatçısı
başlattı.
eşiAyşe
Özleyiş
2/3
Kardeş Aile - Özgün Haber
Yazar Özgün Haber Beykoz
Cumartesi, 01 Mayıs 2010 17:15 -
Hayırsever
yaparak
süresini
de
ya aileler
hâmi
da iş aileler
imkânı
koruyuculuğunu
tarafından
sağlayarakuzatılabilecek.
üstlendikleri
destekleyecek.
aileleri
Yardım
bir yılmiktarı
boyunca
artabileceği
aylık nakdi
gibi,
yardım
yardımın
davranışlarından
Programda
toplumsal
hedeflendiğini
ortak
rollerini
hissediyor
çalışma
arttırmaları
değerlerimizden
ve
kısa
bu
anlayışı
belirterek
bir
sorumluluğu
dolayı
amacıyla
konuşma
çerçevesinde
şükranlarımı
"Çocuklarımızın
olan
başlattığımız
yapan
paylaşan
dayanışma
Beykoz
başarılı
sunuyorum."
Kardeş
özgüvenlerini
"Kardeş
ve
Belediye
çalışmalar
yardımlaşma
Ailelerimize,
dedi.
Aile
Başkanı
kazanabilmesi,
yapabilmesi,
Projesi"
bilincini
duyarlılıklarından
Yücel
ile, sosyal
yaygınlaştırılmasının
sosyal
ÇELİKBİLEK,
yetenekli
sorumluluğumuzu
yaşam
veçocuklarımızın
takdire
içerisindeki
projeyle
şayan
е
Строительны
материалы
3/3

Benzer belgeler

Giacchino Rossini

Giacchino Rossini TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI 40. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali - Aya İrini, 9 Haziran 2012 Şef: Saim Akçıl ZOLTAN KODALY

Detaylı

Köken Bakımından Dil Aileleri Şeması

Köken Bakımından Dil Aileleri Şeması KAYNAKÇA: 1. Ergin, Prof. Dr. Muharrem, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay, İst, 2004. 2. Ergin, Prof. Dr. Muharrem, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay, İst, 1994. 3. Komisyon, 9. Sınıf Dil ve Anla...

Detaylı

GOUTEE OCT-NOVM

GOUTEE OCT-NOVM PİERRE LOTİ BEYOĞLU MOIS DE NOVEMBRE GOUTER 4 NOVEMBRE 5 NOVEMBRE BATONETTE DE CONCOMBRE +CAROTTE SIMIT FROMAGE A LA CREME+MIEL FRUITS PAIN YOGOURT AUX FRUITS FRUITS

Detaylı