toptan smw3 denizaltı kablo hizmeti kapsam dokümanı

Yorumlar

Transkript

toptan smw3 denizaltı kablo hizmeti kapsam dokümanı
TOPTAN SMW3 DENİZALTI KABLO HİZMETİ KAPSAM
DOKÜMANI
HİZMETİN TANIMI
SMW3 (SEA-ME-WE 3, South East Asia-Middle East-Western Europe 3), Güneydoğu Asya,
Ortadoğu ve Batı Avrupa’yı birbirine bağlayan bir optik denizaltı kablo sistemidir. WDM
(Wavelength Division Multiplexing) teknolojisiyle çalışan bu sistem 30.000 km. uzunluğa
sahiptir.
SMW3, konsorsiyum yapısıyla kurulmuş olup bu konsorsiyuma Türk Telekom da dahildir.
Konsorsiyum üyeleri arasında 1997’de imzalanan anlaşma sonrası yapılan devreye alma
çalışmaları 2000 yılında tamamlanmıştır. Toptan SMW3 denizaltı kablo hizmeti Türk
Telekom’un SMW3 denizaltı konsorsiyumu üyesi olarak kapasitesi olduğu sürece devam
edecek olup, Türk Telekom’un SMW3 konsorsiyumu ile ilişkisinin kesilmesi durumunda söz
konusu hizmet de sonlandırılacaktır. (Denizaltı kablo sistemlerinin ömrü yaklaşık 20 yıl
olarak öngörülmektedir.)
Sistem 39 adet Denizaltı Sonlandırma İstasyonu’na (DSİ) sahip olup, bu istasyonlar aşağıda
yer almaktadır:
1
Norden (Almanya)
14
Cibuti (Cibuti)
27
Perth (Avustralya)
2
Oostende (Belçika)
15
Muscat (Umman)
28
Mersing (Malezya)
3
Goonhilly (İngiltere)
16
Fujairah (BAE)
29
4
Penmarch (Fransa)
17
Karachi (Pakistan)
30
Da Nang (Vietnam)
5
Sesimbra (Portekiz)
18
Mumbai (Hindistan)
31
Batangas (Filipinler)
6
Tetuan (Fas)
19
Cochin (Hindistan)
32
Taipa (Macau)
7
Mazara del Vallo (İtalya)
20
Mount Lavinia (Sri Lanka)
33
Deep Water Bay (Hong Kong)
8
Chania (Yunanistan)
21
Pyapon (Myanmar)
34
Shantou (Çin)
9
Marmaris (Türkiye)
22
Satun (Tayland)
35
Fangshan (Tayvan)
10
Yeroskipou (Kıbrıs)
23
Penang (Malezya)
36
Toucheng (Tayvan)
11
Alexandria (Mısır)
24
Medan (Endonezya)
37
Shanghai (Çin)
12
Suez (Mısır)
25
Tuas (Singapur)
38
Keoje (Güney Kore)
13
Jeddah (Suudi Arabistan)
26
Jakarta (Endonezya)
39
Okinawa (Japonya)
Tungku (Brunei)
SMW3 denizaltı kablo sistemi 48 adet 10 Gbps’lik dalga boyu kapasite sahiptir ve bu sistemin
ücretlendirmesi MIU*km. esasına dayanmaktadır. MIU (Minimum Investment Unit);
herhangi iki DSİ arasında tesis edilen 2 Mbps’lik bir devrenin coğrafi uzunluk olarak 1 km’lik
biriminin ücretidir.
Türk Telekom SMW3 denizaltı kablo sisteminde bugün itibarı ile 13,6 milyon MIU*KM
kapasiteye sahiptir ve 2015 sonrasında bu kapasitesi 20,7 milyon MIU*KM’ye çıkacaktır.
Türk Telekom bu kapasitenin bir kısmını kendi ihtiyaçları için kullanmaktadır, kullanılmayan
atıl kapasitenin bu teklif kapsamında toptan seviyede sunulacak tarife ile değerlendirilmesi
planlanmaktadır. Teklifin kapsamı Türk Telekom’un SMW3 denizaltı kablo sistemindeki
sahip olduğu kısıtlı kapasite içerisindeki kullanmadığı kapasite ile sınırlı olacaktır. Atıl
kapasitenin toptan seviyede sunulması ile aynı zamanda milli servetin etkin değerlendirilmesi
de hedeflenmektedir.
SMW3 denizaltı kablosuna bugüne kadar yapılan yatırım ve masraflar ile Türk Telekom’un
SMW3 denizaltı kablosu üzerinden elde ettiği değerler kıyaslandığında elde edilen değerin
maliyetlerin üzerinde olabileceği değerlendirilmektedir. İlk yatırım maliyetleri göz önünde
bulundurulduğunda teklifte sunulan fiyat seviyelerinin teorik maliyetler altında kalması
mümkün olmakla beraber, atıl kapasitenin değerlendirilebilmesi için fiyatlandırma çalışması
yapılırken uluslararası pazarlardaki muadil fiyat seviyeleri göz önünde bulundurulmuştur.
HİZMETİN HEDEF KİTLESİ
Hizmetin hedef kitlesi, DSİ’ler arasında kapasite talebinde bulunan uluslararası telekom
operatörleri olacaktır.
HİZMETİN KAPSAMI ve FİYATLANDIRMASI
1.
Hizmet 17 Kasım 2014 itibariyle yürürlüğe girmiştir.
2. Hizmet, SMW3 sisteminde yer alan bütün DSİ’ler arasında verilebilecektir. DSİ’lerin
birbirleri arasındaki coğrafi mesafeler ekte yer almaktadır.
3. SMW3 denizaltı kablosu üzerine kurulacak kapasiteler için alınacak ücretler, Tablo-1’de
yer alan kapasitelerin SMW3 üzerindeki DSİ’ler arasında kabul edilen mesafeleri gösteren
ekteki tabloda yer alan uzaklıkların çarpılması ile bulunur.
Tablo-1
Kapasite
Yıllık Birim Ücret
(MIU(2Mbps)*Km. başına)
(vergiler hariç)
STM-1 altı kapasiteler (STM1 hariç)
0,270 USD
STM-1 ve üstü kapasiteler (STM1 dâhil)
0,176 USD
Tablo-2
Kapasite
n*E1
2 Mbps
E1
34 Mbps
21*E1
155 Mbps (STM-1)
63*E1
622 Mbps (STM-4)
252*E1
2.4 Gbps (STM-16)
1.008*E1
10 Gbps (STM-64)
4.032*E1
Örneğin; Batangas ile Okinawa arasında 34 Mbps’lik bir devrenin 1 yıllık kiralama bedeli
21*0,270*1.530=8675,1 USD (vergiler hariç) olacaktır.
4. Bir yıldan kısa süreli kiralamalarda %50 ek ücret alınır. Örneğin; Yukarıdaki örnekte yer
alan devrenin 1 yıldan az süreli olarak kiralanması durumunda aylık kiralama bedeli
(21)*((0,270*1,5)/12)*1.530=1.084,39 USD (vergiler hariç) olacaktır.
5. Tarifelerde 2 (iki) yıllık sözleşme için %5, 3 (üç) yıllık sözleşme için %10 indirim
uygulanır.
6. Kapasite talepleri SMW3 DSİ’lerdeki kapasite imkânları göz önüne alınarak
karşılanacaktır.
7.
Aşağıda belirtilen DSİ’ler arasında kurulan devrelerde %45 indirim uygulanır:
Alexandria, Djibouti City, Tuas, Fujairah, Jeddah, Muscat, Penang, Penmarch, Goonhilly,
Mazara Del Vallo, Suez, Chania, Yeroskipou, Tetuan, Norden, Oostende, Sesimbra,
Marmaris
8.
Bir yıldan kısa süreli kiralamalarda aylık ücretler her ay peşin alınır.
9. 1 yıl ve daha uzun süreli kiralamalarda toplam ücret peşin olarak alınır ve sözleşmenin
bitiş tarihinden önce işletmeci tarafından iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılmaz.
10. Türk Telekom yeni kapasite taleplerini değerlendirirken mevcutta kendi ihtiyaçları için
kullandığı kapasitenin en fazla %20’si kadar bir kapasiteyi ilave ihtiyaçları için rezerve
ederek, kalan kapasite kapsamında talebi karşılayacaktır.
11. Kapasite artırımlarında sözleşme bitiş tarihi değişmeksizin fark ücreti alınır. Örneğin;
Yukarıdaki örnekte Batangas ile Okinawa arasında 34 Mbps’lik bir devre için 1 yıllık
sözleşme imzalanması ve sözleşmenin 4.ayının sonunda devre kapasitesinin 155 Mbps’ye
çıkarılması durumunda;
34 Mbps’lik Devrenin 1 Yıllık Ücreti: 21*0,270*1.530=8.675,1 USD (vergiler hariç)
(müşteriden peşin tahsil edilen)
34 Mbps’lik Devrenin 4 Aylık Ücreti: 8.675,1*(4/12)=2.891,7 USD (vergiler hariç)
155 Mbps’lik Devrenin 1 Yıllık Ücreti: 63*0,176*1.530=16.964,6 USD (vergiler hariç)
155 Mbps’lik Devrenin 8 Aylık Ücreti: 16.964,6*(8/12)= 11.309,7 USD (vergiler hariç)
Ödenmesi Gereken Fark Ücret: (11.309,7)-(8.675,1)+(2.891,7)=5.526,3 USD (vergiler hariç)
12. Hizmet kapsamında 3 yıllık abonelik sözleşmesi imzalanır ve 3 yılın sonunda
İşletmecinin hizmeti almaya devam etmek istemesi durumunda yeni sözleşme imzalanır. Yeni
sözleşme imzalanmaması durumunda hizmetin iptali gerçekleştirilir.
13. Taahhütsüz abonelikten taahhütlü aboneliğe
değişikliklerinde İşletmeciyle yeni sözleşme imzalanır.
geçişlerde
veya
taahhüt
süresi
14. SMW3 denizaltı kablo sisteminin ekonomik ömrünü tamamlaması gibi Türk
Telekom’dan kaynaklanmayan nedenlerle hizmet dışı kalması durumunda hâlihazırda hizmet
alan İşletmecilere sistemin iptal olduğu tarihten İşletmecilerle yapılan anlaşmaların sona
erdiği tarihe kadar olan dönem için ücret iadesi yapılır.