gaz ekonomizörü kullanma talimatı

Yorumlar

Transkript

gaz ekonomizörü kullanma talimatı
1
2
1- Askı
2- Gaz Çıkış Rakoru (Oksijen)
3- Gaz Çıkış Rakoru (Asetilen)
4- Oksijen Gaz Giriş Rakoru
5- Asetilen Gaz Giriş Rakoru
6- Pilot Alev Ayar Valfi
7- Pilot Alev Kovanı
8- Bağlantı Vidası
9- Hamlaç
10- Alev emniyet Valfi
GAZ EKONOMİZÖRÜ
KULLANMA TALİMATI
3
5
Gaz Cinsi
4
Firma Markası
"YILDIZ"
Üretim Tarihi
3- İŞARETLEME
Gaz Ekonomizörü, hamlaç ve regülatör çıkış bağlantıları birbirlerine uyumlu olmalıdır.Bağlantıların karıştırılması durumunda ciddi
hasarlara neden olur.
4- KULLANIM
Kaynak işlemine ara vermek gerektiğinde hamlaç ekonomizörün askısına (1) asılır. Askı, gaz geçiş valflerini kapatacak ve hamlaç
sönecektir.
Hamlaç (9) kullanmak için kaldırıldığında gaz geçişi açılarak hamlaca gaz gelecektir.Hamlaç pilot alev ile yakılarak daha önceden
ayarlanmış olan alev tekrar sağlanır.Kaynak işlemine devam edilir.
Pilot Alev ve Ayarlanması : Süreli duruşlarda,çalışma alevini tekrar elde etmek için ayarlanan kısa alevdir. Alev ayar valfi (6) ile alev boyutu
ayarlanabilir.
5- BAKIM
Gaz Ekonomizörü talimatta belirtilen uyarılar dikkate alınarak kullanılmalıdır.
GAZ EKONOMİZÖRÜ
Tamir ve bakım, yetkili servisler tarafından yapılmalı ve sadece orjinal yedek parçalar kullanılmalıdır.Firmamız, kontrolü dışında yapılan
tamirler sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.
Ekonomizör periyodik olarak kontrol edilmeli ve herhangi bir parçası (Pilot alev ayar valfi, gaz giriş-çıkış rakoru vs. ) zarar görmüş yada kirli,
yağlı vs. ise bakım ve tamir yapılmadan kullanılmamalıdır.
Pilot alev kovanı pilot alevinde oluşabilecek bir düzensizliği engellemek için periyodik olarak hassas bir fırça yardımıyla temizlenmelidir.
Bağlantı aksamlarında gaz sızıntısı varsa, valfler hasar görmüş ise ekonomizöre gaz gelişi kapatılmalı ve ekonomizör asla
kullanılmamalıdır.
Gaz bağlantı yerlerine periyodik olarak sızdırmazlık kontrolü yapın.
6- DEPOLAMA VE TAŞIMA
Taşıma ve nakil esnasında ürünün zarar görmemesi için ürünü kutusunda muhafaza edin.
Gaz Ekonomizörü uzun süre kullanılmadığı zamanlarda, gaz giriş-çıkış valfi, pilot alev ayar vidası ve diğer ekipmanları yağ veya diğer kir
kaynaklarından korumak için ambalaj veya kutusunda muhafaza edilmelidir.
Kod No
:....................................................................................................
Cinsi
:....................................................................................................
Seri No
:................................... Satış Tarihi :...........................................
ÜRÜNLERİMİZ BU KONUDA EĞİTİMLİ PERSONEL TARAFINDAN KULLANILMALIDIR.
2
ÜRETİCİ FİRMA
YILDIZ GAZ ARMATÜRLERİ SAN.TİC.A.Ş.
Akçaburgaz Mahallesi 2.Cadde
No:55 (34522) Esenyurt / İSTANBUL
Tel:(0212) 422 11 90 (Pbx) Fax:(0212) 422 16 79
Email: [email protected]
http://www.yildizgaz.com.tr
SATICI FİRMA (KAŞE ve İMZA)
Gaz Ekonomizörü asetilen ve propan gazı için üretilip kullanıma sunulmuştur. Farklı bir yanıcı gaz kullanımı durumunda ciddi
hasarlara ve yaralanmalara sebep olur.
1- UYARILAR
Firmamızın kontrolü ve bilgisi dışında gaz ekonomizörü üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
Gaz Ekonomizörünün yanlış kullanılması ciddi hasarlara sebebiyet verebileceğinden, eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.
Gaz Ekonomizörü kaza ile çarpmalardan, düşmelerden, yağ ve diğer kir kaynaklarından korunmalıdır.
KGT-500_FRM.044 REV.NO:1
Aşağıda Kod No’su ve cinsi belirtilmiş olan mamulümüz bütün üretim ve işçilik hatalarına
karşı
3 YIL SÜREYLE GARANTİLİDİR.
Kullanım hatalarından ortaya çıkacak arızalar ile sarf malzemeleri garanti kapsamı dışındadır.
Üretim ve işçilik hatalarından meydana gelen arızalar tamir bakım servisimiz tarafından
giderilir, gerektiğinde parça değişimi yapılır.
Yetkili servisimiz dışında ürünlerimizin kesinlikle açılmaması gerekir. Kullanıcı tarafından
yapılan müdahaleden meydana gelen arızalar Garanti kapsamının dışında tutulmuştur.
DİKKAT !
Tamir ve Bakım için yalnız Yetkili Servisimize başvurunuz.
Garanti belgenizi, ürününüzü satın aldığınız tarihte satıcı firmaya onaylatınız.
Talimatlar zarar ya da tehlikeyi engellemek için doğru kullanım hakkında gerekli bilgiyi sağlar. YILDIZ GAZ A.Ş gaz
ekonomizörününün yanlış kullanılmasından yada üstünde yapılan değişiklerden dolayı oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.
Sabit çalışma alanlarında kullanım esnasında zaman kaybı ve gaz sarfiyatını önlemek için kullanılan ekonomik tip ekipmandır.
Fazla gaz sarfiyatı önlenmiş olur
Yeniden ayarlama gerekmediği için zamandan tasarruf edilir.
Hamlaçlardaki açma-kapama valflerinde, devamlı ayarlamalarda meydana gelecek aşınma ve eskimeler önlenir.
Boşta yanacak hamlacın yaratacağı tehlikelere karşı emniyetli bir çalışma sağlanır.
2- KURULUM
Gaz rakorlarını (2-3-4-5) rakor somununa uygun anahtar kullanarak gaz ekonomizörüne sıkıca monte edin.
Gaz Ekonomizörü sabit bir yüzeye (11) M4 vidalar (8) kullanılarak sıkıca monte edilmelidir.
Oksijen gaz giriş rakoru (4) hortum vasıtasıyla oksijen regülatörüne, Asetilen gaz giriş rakoru (5) hortum vasıtasıyla asetilen
regülatörüne bağlanır.
Kurulumu yapılmış olan gaz ekonomizörünün hortum bağlantılarına kullanılacak ekipmana uygun olan ( Ø6 mm gaz hortumu )
gaz hortumu kelepçe kullanılarak sıkıca bağlanmalıdır.
Ekonomizörün gaz giriş rakorlarından önce hortum bağlantısında veya regülatör çıkışına alev emniyet valfi (10) kullanılmalıdır.
1

Benzer belgeler