1.KADAVRA da LAPAROSKOPİK BARİATRİK CERRAHİ

Yorumlar

Transkript

1.KADAVRA da LAPAROSKOPİK BARİATRİK CERRAHİ
1.KADAVRA da LAPAROSKOPİK BARİATRİK CERRAHİ İŞLEMLER KURSU
Kurs Yeri: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Eğitmenler
Prof Dr M Mahir ÖZMEN, Hacettepe Üniversitesi, Genel Cerrahi AD
Doç Dr T Tolga ŞAHİN, Hacettepe Üniversitesi, Genel Cerrahi AD
Doç Dr Münevver MORAN, Ankara Numune EAH, Genel Cerrahi Kliniği
Doç Dr Aziz SÜMER. Van 100. Yıl Üniversitesi, Genel Cerrahi AD
Kursa Genel Bakış
Eğitimin amacı, obezite cerrahisindeki mevcut yöntemlerin teknik detayları ve
komplikasyonlarının dengeli şekilde teorik, audio-vizüel sunumlar, kadavra üzerinde
uygulamalı eğitimler aracılığıyla öğretilmesi ve uzmanlarla tartışılmasını sağlamaktır.
Eğitimin Amaçları
Çeşitli Obezite Cerrahi Yöntemlerinde teknik konuları ve yaklaşımı tartışmak
(LAGB, LSG, Bypass prosedürleri , komplikasyonları ve Acil durum prosedürleri)
Hasta takip stratejilerini tanımlamak.
Komplikasyon yönetimini açıklamak.
Katılımcılara, laparoskopik obezite cerrahisinde diseksiyon, ileri enerji
modaliteleri kullanımı, zımbalama, sütürleme, düğümleme yöntemleri gibi teknik
becerileri öğretmek ve performanslarını geliştirmek
Tüm bu aktiviteler (tearik, görsel ve uygulamalı eğitimler), laporoskopik
obezite cerrahına klinik uygulamalar için gereken temel bilgileri sağlayacaktır.
Hedef Grup
Program bariatrik cerrahiyle ilgilenen genel cerrahların ve obezite cerrahlarının devam
eden eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Kayıtlar başvuru sırasına
göre yapılacaktır, BMCD, EAES üyelerine öncelik verilecektir.
Katılımcı Sayısı: 10-12
Kurs Ücreti: Katılımcılar tarafından ücret ödenmemektedir. Kurs ücretinde %10 azaltma
yerine, EAES üyelerine kayıt önceliği tanınmaktadır.
Akreditasyon
Türk Tabipler Birliği Akreditasyon Kurulu STE/SMG Kredilendirmesi ile kurs akredite
edilecektir..
Onay
Kurs Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği ve Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği (EAES)
tarafından onaylanacaktır.
Finansal Kaynaklar: Kursun kar amacı yoktur. Kursun direktörü özel ürünler veya aletler
için reklamdan kaçınma sorumluluğnuu kabul ederken, kurs tamamıyla sponsorlar
tarafından desteklenmektedir.
PROGRAM
20 Haziran 2015, Cumartesi
09.00-09.30 (Kayıt ve açılış) (M Özmen)
09.30-11.00 Teorik/Audio-visual Oturum 1 (90 dakika)
09.30-09.50 Obezite Tanımı ve Cerrahi Endikasyonlar (A SÜMER)
09.50-10.10 Obezite Fizyolojisi ve Hastaların Ameliyat Hazırlığı (T ŞAHİN)
10.10-10.30 Obezite Cerrahisi Özel Enstrümanları (M MORAN)
10.30-10.50 Laparoskopik Adjustable Gastrik Band (M MORAN)
10.50-11.00 Tartışma
11.00-11.15 Kahve Arası
11.15-12.45 Teorik/Audio-visual Oturum 2 (90 dakika)
11.15-11.35 Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (M ÖZMEN)
11.35-11.55 Laparoskopik Mini Gastrik Bypass (M ÖZMEN)
11.55-12.15 Laparoskopik Roux-n Y Gastrik Bypass (A SÜMER)
12.15-12.35 Komplikasyonlara yaklaşım (T ŞAHİN)
12.35-12.45 Tartışma
12.45-14.00 Öğle Yemeği
14.00-17.00 Kadavra Üzerinde Uygulamalı Eğitim (180 dakika)
2 ayrı kadavra istasyonunda laparoskopik giriş, midenin serbestleştirilmesi,
posterior diseksiyon, sleeve gastrektomi, stapler uygulaması, sütür atılması
işlemlerini takiben Gastrik Bypass için hazırlık yapılması ve sırasıyla, gastrik poşun
hazırlanması, barsağın hazırlanması, gastrotomi, enterotomi, gastroenterostomi
(bypass). entero-enterostomi, açıklıkların kapatılması ve sütür tekniklerinin
çalışılması.
17.00-17.30 Kursun değerlendirilmesi ve Tartışma (Tüm katılımcılar-
Eğitmenler)
17.30-18.00 Kapanış ve Sertifikaların dağıtılması (M Özmen)
19:30 Akşam Yemeği
Kursa Genel Bakış
Teorik Oturum
Video Temelli Oturum
Hands-On
Kadavra
Tartışma
Toplam
Süre (dk)
80
100
180
50
410
Oturum Sayısı
2
2
1
3
8

Benzer belgeler

gastrik bypass nedir? - Prof. Dr. Halil Coşkun

gastrik bypass nedir? - Prof. Dr. Halil Coşkun Prof. Dr. Halil COŞKUN 1970′te Samsun’da doğdu. 1986 yılında Samsun 19 Mayıs Lisesi’ni bitirdi. Tıp öğrenimini 1987-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyarak tamamladı. G...

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR!

OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR! kanıt oluşturmaktadır – obezite cerrahisi hayat kurtarmaktadır ve hastalığı yok iyileştirebilir!

Detaylı