lise 1 kümeler çalışma soruları

Yorumlar

Transkript

lise 1 kümeler çalışma soruları
LİSE 1 KÜMELER ÇALIŞMA SORULARI
1. A = {a,b,{a,b},{c,d},e,f} kümesi veriliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden kaç tanesi
doğrudur?
I. a Є A
IV. {e,f} ∉ A
II. {a,b} Є A
V. {f} Є A
III. {{a,b}} ⊂ A
VI. {e,f} Є A
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
2. A ={a,b,c,d,e,f} kümesi veriliyor. Buna göre,
A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a
ve b harfleri eleman olarak bulunurken, e
harfi eleman olarak bulunmaz ?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 16
E) 32
3. A = {1,2,3,4,5,6,7} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 2 veya 5 elemanlarından
en az biri bulunur ?
A) 32
B) 64
C) 72
D) 96
E) 104
4.
Bir A kümesinin eleman sayısı 2
artırıldığında alt küme sayısı 48 artmaktadır .
Buna göre, A kümesinin eleman sayısı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
5. 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı , 5 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan bir
kümenin öz alt kümelerinin sayısı kaçtır ?
A) 511
B) 255
C) 127
D) 63 E) 31
6. A = {1,2,3,4,5,6} kümesinin 3 elemanlı alt
kümelerinin kaç tanesinde 2 rakamı bulunurken 1 rakamı bulunmaz ?
A) 2
B) 3
C) 6
D) 12
E) 16
7. A = {2,3,4,5,6,7,8} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir çift sayı bulunur ?
A) 8
B) 16
C) 32
D) 64
E) 120
8. s(A) = 9 s(B) = 5 ve A∩B ≠ ∅ olduğuna
göre, s(A∪B) kümesinin eleman sayısı en çok
kaçtır ?
A) 4
B) 5
C) 12
D) 13
E) 14
9. 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerden 21 tanesi Almanca , 26 tanesi Fransızca kursuna gitmektedir . Bu iki kurstan hiçbirine gitmeyen
bulunmadığına göre,her iki kursa giden öğrenci sayısı kaçtır ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
13.
B
A
C
şekildeki taralı bölgelerin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) (A∩B)\C
B) (A∩B) ∪C\3(A∩B∩C)
C) (A∪B) ∪C
D) (A\B)\(A∩B∩C)
E) (A∩B) ∪ (A∩C) ∪ (B∩C)-(A∩B∩C)
10. 1 ile 101 arasındaki sayılardan kaç tanesi
3 veya 5 ile tam bölünebilir ?
A) 47
B) 49
C) 52
D) 56
E) 59
11. A ve B iki kümedir.s(A) = 3.s(B), s(A-B) = 27
ve A∩B kümesinin alt küme sayısı 64 olduğuna
göre, (A∪B) kümesinin eleman sayısı kaçtır ?
A) 29
B) 35
C) 38
D) 44
E) 53
14. Bir sınıfta herkes futbol veya tenis oynuyor. Bu sınıfın % 50 sı futbol , % 70 ü tenis oynuyor. Her iki sporu yapan öğrenci sayısı 10
olduğuna göre, sadece tenis oynayan öğrenci
sayısı kaçtır ?
A) 20
B) 22
C) 24
D) 25
E) 35
15. Yandaki şekle göre,
(ABC) ∩d ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir ?
A)[DE]
12. (A-B)∪(A∩B) kümesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir ?
A) ∅
B) A C) B
D) (A∪B)
E) (B-A)
B) {D,E}
C) d
A
D
B
d
E
C
D) (D,E) E) (ABC)
16. 50 kişilik kız öğrenci grubundaki kızların
bazıları esmer, bazıları mavi gözlü , bazıları da
yeşil gözlüdür. 13 öğrenci yeşil gözlü esmer,
32 öğrenci mavi gözlü ve 19 öğrenci sarışın
olduğuna göre, kaç öğrenci mavi gözlü sarışındır ?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 19
TESTİN CEVAPLARINI GÖREMİYORSANIZ
http://www.videomatematik.com/l-1-kumeler-testi.html
LİNKİNİ TIKLAYINIZ.

Benzer belgeler

02 –dev Tes.K meler

02 –dev Tes.K meler 9. 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerden 21 tanesi Almanca , 26 tanesi Fransızca kursuna gitmektedir . Bu iki kurstan hiçbirine gitmeyen bulunmadığına göre,her iki kursa giden öğrenci sayısı kaçt...

Detaylı

Kümeler Özel

Kümeler Özel 5. 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı , 5 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan bir kümenin öz alt kümelerinin sayısı kaçtır ? A) 511 B) 255 C) 127 D) 63 E) 31

Detaylı