Cevher ve Kömür Hazırlama Laboratuvarı

Yorumlar

Transkript

Cevher ve Kömür Hazırlama Laboratuvarı
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ
MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI
CİHAZ KATALOĞU
1
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
CİHAZLAR
Çeneli Kırıcı (Büyük) .......................................................................................................................... 3
Çeneli Kırıcı (Küçük) .......................................................................................................................... 3
Hassas Terazi (Swock TCS-B) ............................................................................................................ 4
Konileme ve Dörtleme Aparatları ...................................................................................................... 4
Riffle Numune Bölme Aparatları (Bölgeç) ........................................................................................ 5
Diskli Kırıcı – Öğütücü ( Pulverizatör ) ............................................................................................ 5
Bilyalı ve Çubuklu Değirmenler ve Tahrik Ünitesi.......................................................................... 6
Bond İş İndeksi Tayini Değirmeni ..................................................................................................... 7
Basınçlı Filtre ....................................................................................................................................... 7
Halkalı Tip Öğütücü............................................................................................................................ 8
Universal Öğütücü (IKA M20) ........................................................................................................... 8
Hassas Terazi (Denver Instrument TP-3200) ................................................................................... 9
Standart Elek Seti (Retsch)................................................................................................................. 9
Standart Elek Seti .............................................................................................................................. 10
Ultrasonik Temizleme Ünitesi (Elmasonic E 100 H) ...................................................................... 10
Elek Sallantı Cihazı - Kuru ve Yaş Eleme (Retsch AS 200) .......................................................... 11
Elek Sallantı Cihazı - Kuru Eleme ................................................................................................... 11
Mekanik Öğütücü Havan (Retsch RM 200).................................................................................... 12
Mekanik Mikser (KitchenAid Model 5KSM150) ........................................................................... 12
Etüv (Memmert UNB500) ................................................................................................................. 13
Fanlı Numune Kurutma Etüvü (Memmert UF450) ....................................................................... 13
Yüksek Sıcaklık Fırını / Kül Fırını (Carbolite RHF1400) ............................................................. 14
2
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Çeneli Kırıcı (Büyük)
Numune boyut küçültme işlemlerinde birincil kırmada kullanılan büyük ağız açıklıklı çeneli
kırıcı
Çeneli Kırıcı (Küçük)
Numune boyut küçültme işlemlerinde daha küçük boyutlu ürün kırmada kullanılan küçük
ağız açıklıklı çeneli kırıcı
3
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Hassas Terazi (Swock TCS-B)
Max: 30 kg ±0,5 g hassasiyet
Fazla miktarlardaki numunelerin hassas olarak tartılmasında kullanılan terazi
Konileme ve Dörtleme Aparatları
Temsili numune alma işlemlerinde kullanılan konileme dörtleme aparatları
4
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Riffle Numune Bölme Aparatları (Bölgeç)
Birincil ve ikincil kırıcılarda boyutları küçültülmüş numunelerden temsili numune alma
işleminde kullanılan bölgeçler
Diskli Kırıcı – Öğütücü ( Pulverizatör )
Birincil ve ikincil kırıcılarda boyutları küçültülmüş numunelerden daha ince boyutlu
kırılmış veya öğütülmüş numune elde etmek için kullanılan diskli öğütücü
5
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Bilyalı ve Çubuklu Değirmenler ve Tahrik Ünitesi
Birincil veya ikincil kırıcılarda kırılmış numunelerden mikron boyutlarında öğütülmüş
numune elde etmek için kullanılan bilyalı ve çubuklu değirmenler ile tahrik ünitesi
6
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Bond İş İndeksi Tayini Değirmeni
Cevher ve minerallerin Bond iş indekslerinin belirlenmesinde kullanılan değirmen
Basınçlı Filtre
Yaş zenginleştirme işlemleri sonrası sıvı içinde elde edilen mikron boyutlu katı konsantre
veya atık taneciklerinin basınçlı hava sayesinde sıvı kısımdan ayrıldığı filtre
7
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Halkalı Tip Öğütücü
XRF, XRD, ICP, AAS gibi cihazlarda kimyasal ve mineralojik analizleri yapmak için, kuru
numunelerin analiz boyutuna öğütülmesinde kullanılan halkalı tip öğütücü
Universal Öğütücü (IKA M20)
Universal öğütücü sert ve kırılgan malzemelerin öğütülmesi için uygun bir değirmendir.
Cevher ve diğer numunelerin öğütülmesinde kullanılmaktadır.
8
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Hassas Terazi (Denver Instrument TP-3200)
Elek analizlerinde fraksiyon tartımlarında, fiziksel ve kimyasal zenginleştirme deneylerinde
kullanılacak numunelerin hassas olarak tartılmasında kullanılan terazi
Standart Elek Seti (Retsch)
Kırılmış, öğütülmüş veya doğal olarak taneli yapıda bulunan numunelerin tane boyut
dağılımlarının belirlenmesinde kullanılan standart gözenek açıklıklarına sahip elekler
9
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Standart Elek Seti
Kırılmış, öğütülmüş veya doğal olarak taneli yapıda bulunan numunelerin tane boyut
dağılımlarının belirlenmesinde kullanılan standart gözenek açıklıklarına sahip elekler
Ultrasonik Temizleme Ünitesi (Elmasonic E 100 H)
Mikron boyutunda gözeneklere sahip elekleri ve diğer hassas malzemeleri ultrasonik etki ile
temizlemekte kullanılan cihaz
10
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Elek Sallantı Cihazı - Kuru ve Yaş Eleme (Retsch AS 200)
Kırılmış veya öğütülmüş numunelerin tane boyu dağılımının belirlenmesinde elek serisinin
otomatik olarak sallanmasını sağlayan yaş ve kuru eleme sallantı cihazı
Elek Sallantı Cihazı - Kuru Eleme
Kırılmış veya öğütülmüş numunelerin tane boyu dağılımının belirlenmesinde elek serisinin
otomatik olarak sallanmasını sağlayan kuru eleme sallantı cihazı
11
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Mekanik Öğütücü Havan (Retsch RM 200)
Malzeme karakterizasyonu ve kimyasal analizler öncesi gerekli olan mikron tane boyutuna
sahip numune elde edilmesinde kullanılan öğütme havanı
Mekanik Mikser (KitchenAid Model 5KSM150)
Her türlü homojen karışım hazırlamak için kullanılan mekanik mikser
12
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Etüv (Memmert UNB500)
Yaş cevher hazırlama işlemleri sonrasında kuru numune elde etmekte ve numunelerin nem
tayininde kullanılan etüv
Fanlı Numune Kurutma Etüvü (Memmert UF450)
Büyük hacimli kayaç ve cevher numunelerinin kurutulmasında kullanılan fanlı etüv
13
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Yüksek Sıcaklık Fırını / Kül Fırını (Carbolite RHF1400)
1400 oC maximum sıcaklığa ulaşabilen ergitme, kalsinasyon, kavurma (mineral roasting) gibi
ısıl işlemlerde kullanılan fırın
14
AdanaBTÜ - Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

Benzer belgeler

Kömür ve Yakıt Analiz Laboratuvarı

Kömür ve Yakıt Analiz Laboratuvarı Numune Kurutma Etüvü (Memmert UNB500)................................................................................ 3 Desikatör.......................................................................

Detaylı