Kullanım Koşulları

Yorumlar

Transkript

Kullanım Koşulları
Kullanım Koşulları
Yasal Kullanım Koşulları
1.
Genel Bakış
Bu Kullanım Koşulları tüm Alcon Web Sitelerini ("Alcon'un Web Siteleri" ve "Web Siteleri" olarak anılır)
kullanımınız için geçerli olacaktır.
Alcon'un Web Sitelerinin sahibi Hünenberg, İsviçre'de yerleşik global bir firma olan Alcon, Inc. ve bağlı
kuruluşlarına (hep birlikte "Alcon") aittir. Web Siteleri Alcon ve ürün ve hizmetleri hakkında genel bilgi
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Alcon'un Web Sitelerinde yer alan hiç bir bilgi hastalığın tedavisine yönelik
tıbbi tavsiyede bulunmayı veya profesyonel tıbbi tavsiye, tanı veya tedavinin yerini tutmayı
amaçlamamaktadır. Bir sağlık sorununuz olması halinde, derhal sağlık hizmeti sağlayıcınıza danışın. Tıbbi
durumunuza ve uygun tedaviye özgü sorular sağlık hizmeti sağlayıcınıza yöneltilmelidir. Alcon'un Web
Sitelerinde okumuş olduğunuz bir bilgi nedeniyle profesyonel tıbbi tavsiyeyi asla göz ardı etmemeli veya tıbbi
tavsiye almayı geciktirmemelisiniz. Web Sitelerinde ele alınan herhangi bir ürün veya hizmeti kullanmadan
önce lütfen sağlık hizmeti sağlayıcınıza danışın.
Ayrıca, burada beyan edilen hiçbir bilgi Alcon tarafından temin edilen ürünlerin kullanımına dair talimatlar
sağlamaya yönelik değildir. Alcon'un ürünleri ve hizmetlerine özel bilgi ve talimatlar için lütfen tüm Alcon
ürünleriyle birlikte temin edilen ürün etiketine bakınız.
2.
Koşulların Kabulü
Alcon'un Web Siteleri, Web Sitelerinin kullanımını yöneten, burada yer verilen veya atıfta bulunulan
aşağıdaki koşullara, şartlara ve uyarılara ("Kullanım Koşulları") tabi olarak sunulmaktadır. Web Sitelerini
kullanarak Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi belirtiyorsunuz. Bu Kullanım Koşulları'nın tamamını kabul
etmiyorsanız, lütfen Alcon'un Web Sitelerini kullanmayın. Alcon, kendi takdirine göre, size bildirimde
bulunmaksızın Kullanım Koşullarını güncelleme veya revize etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu Kullanım
Koşullarında yapılan değişikliklerin yayınlanmasının ardından Web Sitelerini kullanmaya devam etmeniz bu
değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.
3.
Alcon'un Gizlilik İlkesi
Alcon'un Web Siteleri aracılığıyla verdiğiniz bilgiler Alcon'un Gizlilik İlkesine tabidir. Web Siteleri
aracılığıyla herhangi bir bilgi verirseniz, içeriğin gizli olmadığı var sayılacaktır. Alcon bu bilgileri
kullanmakta serbest olacaktır. Ayrıca, Alcon'a herhangi bir geri bildirimde bulunursanız, içeriğin gizli
olmadığı var sayılacaktır. Alcon, geri bildiriminizde yer alan tüm fikirleri, konseptleri, bilgi birikimini veya
teknikleri herhangi bir amaç için kullanmakta ve bilgiyi sınırlandırma olmaksızın kopyalamak ve üçüncü
şahıslara açıklamakta serbest olacaktır.
4.
Kullanımın Kapsamı
Alcon'un Web Siteleri ve burada referans olarak yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Web
Sitelerine ait herhangi bir materyalin veya tasarım unsurunun çoğaltılması veya kopyalanması Alcon'un
önceden yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Web Sitelerinde yer alan herhangi bir bilginin
çoğaltılmasına yönelik izin talepleri Alcon Laboratories, Inc., c/o Corporate Communications, mail code TC30, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134 ABD adresine yönlendirilmelidir.
Yukarıdakilere bakılmaksızın, kopyanın yalnızca ticari olmayan, kişisel amaçlara yönelik olarak kullanılması
şartıyla ve ayrıca kopyanın tüm telif hakkı, ticari marka, hizmet markası ve Alcon'un Web Sitelerinde yer alan
diğer mülkiyet bildirimleri ve açıklamaları tarafından korunmaya devam etmesi koşuluyla Alcon Web
Sitelerinin sayfalarında yayınlanan bilgilerin bir (1) elektronik veya kağıt kopyasını almanıza izin
vermektedir. Web sitelerindeki verilerin veya diğer içeriğin, doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon,
derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek için Alcon'un yazılı izni olmaksızın sistematik
olarak çekilmesi yasaktır.
5.
Hükumet Yönetmelikleri
Alcon, başta göz, kulak ve burun olmak üzere baş ve boyun hastalıklarını tanılamaya, önlemeye ve tedavi
etmeye yönelik ürünler ve hizmetler sunar. Sağlık mesleği mensupları tarafından kullanılan bu ürünler ABD
Gıda ve İlaç Dairesi veya Birleşik Krallık'taki İlaç Güvenliği Komitesi gibi Alcon'un ticaret yaptığı ülkelerin
her birinde yer alan hükümet kuruluşları tarafından yönetilir. Ülkenize uygun bilgi için lütfen ilgili devlet
kuruluşuna veya düzenleyici kuruluşa danışın.
Alcon'un Web Siteleri belirli ülkelerde mevcut olabilen veya olamayan, farklı ülkelerde farklı ticari markalar
altında bulunabilecek, farklı ülkelerde farklı endikasyonlar ve sınırlandırmalar ile satılmak veya kullanılmak
üzere devlete ait düzenleyici kuruluşlar tarafından onaylanmış veya ruhsatlandırılmış olabilecek ürünler
hakkında bilgiler içerir.
Alcon'un Web Sitelerinde yer alan hiçbir bilgi herhangi bir ürünün veya herhangi bir ürünün yargı
alanınızdaki herhangi bir ilgili kanun veya yönetmelikçe yetkilendirilmemiş belirli bir yöntemle
kullanılmasına yönelik tanıtımı veya talebi olarak yorumlanmamalıdır. Alcon'un Web Sitelerinde açıklanan
ürünlerin bulunabilirliği ve kullanımına özgü sorular yerel Alcon bağlı kuruluşuna yönlendirilmelidir.
6.
Üçüncü Şahıs Sitelere Bağlantılar
Alcon'un Web Siteleri diğer Web Sitelerine bağlantılar içerebilir ("Bağlı Siteler"). Bağlı Siteler Alcon'un
kontrolü altında değildir ve Alcon, Bağlı Sitede yer alan herhangi bir bağlantı veya Bağlı Sitede yapılan
değişiklikler ya da güncellemeler de dahil olmak üzere herhangi bir Bağlı Sitenin içeriğinden sorumlu
değildir. Alcon Bağlı Siteleri yalnızca size kolaylık olması için sunmaktadır ve bu Bağlı Sitelerin dahil
edilmesi Alcon tarafından Bağlı Sitede İnternet hizmetleri, ürün veya hizmet sunan herhangi bir şirket lehine
bir onay teşkil etmez. Alcon, Bağlı Sitede yer alan veya Bağlı Site aracılığıyla ulaşılan herhangi bir içerik
ürünü veya hizmetinin kullanılmasından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanabilecek hiçbir kayıp veya
hasara dair sorumluluk kabul etmemektedir.
7.
Üçüncü Şahıs Sitelerden Bağlantılar
Adil ve yasal bir şekilde olması ve Alcon'un Bağlantı Kurma İlkesine uyması koşuluyla Alcon'un Web
Sitelerine bağlantı verebilirsiniz.
Alcon, bildirim yapmaksızın Web Sitelerine bağlantı izninizi iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
8.
Hesap, Parola, Gizlilik ve Güvenlik
Alcon'un Web Sitelerinin bölümlerine erişmek için bir hesap ve bir parola temin etmeniz gerekebilir.
Hesabınız ve parolanızla gerçekleştirilen tüm erişimlerden, kullanımlardan ve faaliyetlerden tamamen
sorumlu olmayı kabul etmektesiniz. Hesabınızın ve parolanızın gizliliğini korumaktan yalnızca siz
sorumlusunuz. Hesabınızı ve parolanızı kimseye AÇIKLAMAMALISINIZ. Herhangi bir Alcon Web
Sitesinde oturumunuz açık durumdayken bilgisayarın başından AYRILMAMALISINIZ. Hırsızlık, yetkisiz
kullanım, kullanma girişimi veya onaysız değişiklik gibi, hesabınızın veya parolanızın güvenliğine dair tüm
ihlalleri derhal Alcon'a bildirmeyi kabul etmektesiniz. Her oturumun sonunda hesabınızdan çıkmayı ve
oturumu kapatmayı kabul etmektesiniz. Hesap ve parola kendisine düzenlenen kişiden aktarılmamalıdır.
İkame hesaplar Alcon'dan alınabilir.
9.
Yasadışı Kullanıma İzin Verilmemesi ve Yasak Kullanım
Alcon'un Web Sitelerini kullanımınıza dair bir koşul olarak, Web Sitelerini yasa dışı olan veya bu Kullanım
Koşullarınca yasaklanmış hiçbir amaç için kullanmayacağınızı taahhüt etmektesiniz. Web Sitelerini, Web
Sitelerine veya Web Sitelerinin herhangi bir kullanıcısına zarar verecek, etkisiz hale getirecek, aşırı
yükleyecek veya bozacak şekilde kullanamazsınız veya herhangi bir diğer şahsın Web Sitelerini kullanımına
müdahale edemezsiniz. Herhangi bir virüs, trojen atı, solucan, saatli bomba veya iptal robotları da dahil olmak
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitelerinin düzgün çalışmasına zarar vermek veya düzgün
çalışmasını engellemek için ya da Web Sitelerinden herhangi bir sistemi, veriyi veya kişisel bilgiyi alıkoymak
veya kamulaştırmak için hiçbir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. Ayrıca, (1) herhangi bir şahsın
herhangi bir hakkını ihlal eden, (2) yanlış, hatalı, yanıltıcı veya dolandırıcılığa yönelik olan, (3) yürürlükteki
herhangi bir kanunu, tüzüğü, kuralı veya yönetmeliği ihlal eden herhangi bir türden bir iletişim veya içerik
yüklememeyi, yayınlamamayı veya aktarmamayı da kabul etmektesiniz. Web Sitelerini herhangi bir üçüncü
şahıs siteye erişmek için veya onlara zarar vermek için kullanmayacaksınız.
10. Fikri Mülkiyet
Alcon Web Siteleri aracılığıyla size sunulan bilginin telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, patentler
veya diğer mülkiyet hakları ve kanunları tarafından korunduğunu kabul etmektesiniz. Alcon tarafından açıkça
yetkilendirildiği haller dışında, Web Sitelerini kısmen veya tamamen değiştirmemeyi, kiralamamayı, borç
vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı veya bunlara dayanarak türev işler yaratmamayı kabul etmektesiniz.
Burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.
11. Telif Hakkı İhlali Bildirimi
Alcon'un Web Sitelerinin telif hakkı ihlaline dair iddiaların bildirimleri şu adrese gönderilebilir:
Alcon Hukuk Bölümü: Fikri Mülkiyet Konseyi
Alcon Laboratories, Inc.
201 South Freeway
6 Fort Worth, TX 76134 ABD
Alcon, 17 U.S.C. Madde 512 (c)(3)'te ifade edilen gerekliliklere uygun yazılı bir bildirimin alınmasının
üzerine Birleşik Devletler kanunları gereği herhangi bir kişinin telif hakkını ihlal eden herhangi bir içeriği
zamanında kaldırmak için çaba gösterecektir. Birleşik Devletler kanunu söz konusu beyanın yanlış
gönderilmesine yönelik önemli cezalar öngörmektedir.
12. Ticari Marka ve Hizmet Markası Hakları
Büyük yazılarla görünür olsun veya olmasın ya da ticari marka işareti bulunsun veya bulunmasın tüm Alcon
veya üçüncü şahıs ürün veya hizmetlerinin ürün isimlerindeki, şirket isimlerindeki, ticari isimlerdeki,
logolardaki, ürün ambalajı ve tasarımlarındaki tüm haklar münhasır olarak Alcon'a veya ilgili sahiplerine aittir
ve çoğaltılmaya, taklide, seyreltilmeye veya kafa karıştırıcı ya da yanıltıcı kullanımlara karşı ulusal ve
uluslararası ticari marka ve telif hakkı kanunları gereği korunmaktadır. Ticari markaların veya herhangi bir
malzemenin bu belgede izin verildiği haller dışında kullanımı veya kötüye kullanımı açıkça yasaklanmıştır ve
Alcon'un Web Sitesinde açıklanan veya ima edilen hiçbir şey size Alcon veya herhangi bir üçüncü şahsa ait
herhangi bir patent veya ticari marka gereği herhangi bir lisans veya hak vermemektedir.
13. Garantilerin Reddi
Alcon'un Web Sitelerinde yer alan veya Alcon'un Web Siteleri aracılığıyla sunulan tüm malzemeler, bilgiler,
ürünler ve hizmetler "OLDUĞU GİBİ" PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK
VEYA İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ TÜRDEN
AÇIK VEYA ZINMİ GARANTİ OLMAKSIZIN sağlanmaktadır.
Alcon Web Sitelerine doğru ve güncel bilgiler koymak için gerekli çabayı göstermiştir ve göstermeye devam
edecektir. Ancak Alcon, Web Sitelerinde yer alan veya atıfta bulunulan bilgilerin kesin, eksiksiz, güvenilir ve
doğru olduğuna dair; Web Sitelerinin belirli bir zamanda veya mekanda erişilebilir olacağına dair; tüm kusur
ve hataların düzeltileceğine dair veya içeriğin virüsler veya diğer zararlı bileşenler içermediğine dair açık
veya zımni hiç bir garanti vermemekte veya beyanda bulunmamaktadır. Web Sitelerine, Bağlı Sitelere ve
buralardaki içeriğe her türlü erişime ve bunların her türlü kullanımına ait riskin sizin üzerinizde olduğunu
kabul etmektesiniz. Bazı yargı alanları belirli garantilerin muaf tutulmasına izin vermediğinden bu muafiyetler
sizin için geçerli olmayabilir.
14. Sınırlı Sorumluluk
Alcon veya Alcon'un Web Sitelerinin ya da herhangi bir Bağlı Sitenin oluşturulmasına, üretilmesine veya
sunulmasına dahil olan hiç bir şahıs, Web Sitelerine veya herhangi bir Bağlı Siteye erişiminizden, bunları
kullanımınızdan veya kullanamamanızdan veya buralarda yer alan içerikteki hatalardan veya ihmallerden
kaynaklanan her ne şekilde olursa olsun hiçbir doğrudan, arızi, dolaylı veya cezai tazminatlardan sorumlu
olmayacaktır. Alcon önceden haber vermeksizin Web Sitelerinin içeriğini herhangi bir şekilde (Bağlı Sitelere
bağlantıları kaldırmak da dahil), dilediği zaman, herhangi bir nedenle değiştirme hakkını saklı tutmaktadır ve
söz konusu değişikliklerin olası sonuçlarından herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır. Ayrıca, Alcon bir
üçüncü şahıs Bağlı Site ile ilgili, bu siteden kaynaklanan veya bununla bağlantılı her türlü sorumluluğu açıkça
reddetmektedir.
Bu sınırlandırmalar iddia edilen sorumluluk sözleşmeye, haksız muameleye, ihmale, kusursuz sorumluluğa
veya farklı bir nedene dayansın veya dayanmasın, Alcon söz konusu hasarın olasılığına dair uyarılmış olsa
bile geçerli olacaktır. Bazı yargı alanları arızi veya dolaylı hasarların muaf tutulmasına veya
sınırlandırılmasına izin vermediğinden, Alcon'un bu gibi yargı alanlarındaki sorumluluğu kanunlarca izin
verilen maksimum ölçüyle sınırlı olacaktır ve Alcon'un ihmali veya dolandırıcılığından kaynaklanan ölüm
veya kişisel yaralanmaya yönelik herhangi bir muafiyet veya sınırlandırma yargı alanınızda yasaklanmış
olması halinde geçerli olmayacaktır.
15. Tazminat
Makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere Web Siteleri aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız veya
aktardığınız içerikten, Web Sitelerini kullanımınızdan, Kullanım Koşullarını ihlalinizden veya bir başka kişi
ya da kuruluşun haklarını ihlalinizden dolayı veya bunlardan kaynaklı tüm sorumluluk, herhangi bir üçüncü
şahıs tarafından yapılan tüm iddialar ve masraflara karşı Alcon'u ve bağlı kuruluşlarını, alt kuruluşlarını,
direktörlerini, müdürlerini, temsilcilerini, eş marka sahiplerini ve diğer ortakları ile çalışanlarını savunmayı,
tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul etmektesiniz.
16. Kanun ve Forum Seçimi
Bu Kullanım Koşulları, kanunların çakışması kuralı hariç olmak üzere Teksas Eyaleti kanunları uyarınca
yönetilecek ve yorumlanacaktır. Siz ve Alcon, Web Sitelerinin kullanımından kaynaklanan veya bununla
ilişkili tüm anlaşmazlıklarda Tarrant County, Teksas münhasır yargı alanına ve mahkemelerine başvurmayı
kabul etmektesiniz.
17. Bölünebilirlik ve Birleştirme
Burada açıkça farklı biçimde belirtilmedikçe, bu Kullanım Koşulları (burada atıfta bulunulan belgelerle
birlikte) siz ve Alcon arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturmaktadır ve daha önce ya da eş zamanlı olarak
yapılan tüm iletişimlerin ve tekliflerin (sözlü, yazılı veya elektronik) yerine geçerek Web Sitelerini
kullanımınızı yönetmektedir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmı geçersiz veya uygulanamaz olursa,
söz konusu kısım mümkün olduğunca tarafların asıl amacını yansıtmak üzere yürürlükteki kanun uyarınca
yorumlanacaktır ve kalan kısımlar yürürlükte kalmaya devam edecektir.
18. Feragat Edilememesi
Alcon'un bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü uygulamaması veya tarafınızdan veya diğer
taraflarca yapılan bir ihlale yanıt vermemesi hiçbir şekilde bu Kullanım Koşullarının koşul ve şartlarını daha
sonra uygulama veya benzer ihlallerle ilgili önlem alma hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
19. Diğer
Bu Kullanım Koşulları veya Web Sitelerini kullanımınız sonucunda siz ve Alcon arasında hiçbir ortak
girişim, ortaklık, işe alma veya temsilci ilişkisi olmayacağını kabul etmektesiniz. Bu Kullanım Koşullarında
yer alan hiçbir bilgi Alcon'un Web Sitelerini kullanımınız ile bağlantılı veya söz konusu kullanım bakımından
Alcon'a temin edilen veya Alcon tarafından toplanan bilgiler ile ilgili hükumet, mahkeme ve polis taleplerine
veya gerekliliklerine uyma hakkına zarar vermemektedir. Bu Kullanım Koşullarının ve elektronik olarak
sağlanan tüm bildirimlerin basılı versiyonu, bu Kullanım Koşullarına dayanan veya bunlarla ilgili adli ve idari
işlemlerde aslen basılı biçimde oluşturulan ve muhafaza edilen diğer ticari belgeler ve kayıtlarla aynı
ölçülerde ve aynı koşullara tabi olarak geçerli olacaktır.
20. Fesih
Alcon, sadece kendi takdirine göre, size önceden bildirerek veya bildirmeksizin Web Sitelerinin tamamına
veya bir kısmına erişiminizi sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır. Alcon'un size veya herhangi bir üçüncü
şahısa karşı Web Sitelerine erişiminizin sonlandırılması nedeniyle sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Benzer belgeler

beiträge seit über 50 Jahren ein wichtiger Be

beiträge seit über 50 Jahren ein wichtiger Be Neben Beiträgen des Kantons und der Zuger Gemeinden sind Firmen- und Sponsorenbeiträge seit über 50 Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Finanzierung. Dadurch können wir Jahr für Jahr unsere Di...

Detaylı

Nestlé İş Davranış Kuralları

Nestlé İş Davranış Kuralları Nestlé’nin finansal kayıtları şirketin işini yönetebilmesi ve paydaşlarına yönelik sorumluluklarını yerine getirebilmesi için temel teşkil eder. Bu nedenle, bütün finansal kayıtlar düzgün ve Nestlé...

Detaylı

Taşıt Kullanma Sözleşmesi

Taşıt Kullanma Sözleşmesi sonunda teslim aldığı veya sözleşmeye göre iade edilmesi lazım gelen yerde, hiçbir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın iade edecektir. Tarafların işbu Taşıt Kullanım Sözleşmesi’nin hüküm ve şartla...

Detaylı