web tasarımının temelleri

Yorumlar

Transkript

web tasarımının temelleri
Web Tasarımının Temelleri
Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı
WEB TASARIMININ
TEMELLERİ
1
Web Tasarımının
Temelleri
İçindekiler
1.1. DERSİN AMACI............................................................................................................................ 3
1.2. ÖĞRENME ÇIKTILARI................................................................................................................. 3
1.3. DERS KAYNAKLARI.................................................................................................................... 3
1.4. DERS İÇERİĞİ............................................................................................................................... 3
1.5. HAFTALIK DERS IÇERIKLERI..................................................................................................... 4
2
Web Tasarımının Temelleri
Bölüm Adı :
Bilgisayar Programcılığı Programı
Ad, Soyad :
Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY
Ders Adı :
eposta :
Web Tasarımının Temelleri
[email protected]
1.1. DERSİN AMACI
Öğrenci; WEB projesi için HTML ve CSS işlemlerini yapma yeterliklerini kazanır.
1.2. ÖĞRENME ÇIKTILARI
• Html kodları ile WEB sayfaları için temel işlemler yapmak
• Html kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikler oluşturmak
• Stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştirmek
1.3. DERS KAYNAKLARI
• İlgili program ve internet.
1.4. DERS İÇERİĞİ
Bu derste, web programlamanın genel ilkelerini tanımlamak, internet kavramına açıklık getirmek ve çalışma prensiplerini açıklamak. Statik web sayfaları düzenlemek ve zenginleştirmek.
Temel HTML kuralları, CSS uygulama alanları gibi konular tartışılmaktadır.
3
Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı
1.5. HAFTALIK DERS IÇERIKLERI
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
4
Video ders konusu
• İnternet ve WEB TanımlarıHtml Temel Etiketleri
Video ders konusu
• Html Temel EtiketleriMetin ve Görünüm Etiketleri
Video ders konusu
• Metin ve Görünüm EtiketleriBağlantı (Köprü) Oluşturma
Video ders konusu
• Bağlantı (Köprü) OluşturmaTablo İşlemleri
Video ders konusu
• Tablo İşlemleriFormlar
Video ders konusu
• Formlar
Video ders konusu
• Çerçeveler
Canlı ders konusu
• Çerçeveler
Video ders konusu
• Çoklu Ortam Araçları
Video ders konusu
• Çoklu Ortam Araçları
Video ders konusu
• Çoklu Ortam Araçları
Video ders konusu
• Stil Şablonu(CSS) Temelleri
Video ders konusu
• Stil Şablonu(CSS) Özellikleri
Canlı ders konusu
Canlı ders konusu
Canlı ders konusu
Canlı ders konusu
Canlı ders konusu
Canlı ders konusu
Canlı ders konusu
Canlı ders konusu
Canlı ders konusu
Canlı ders konusu
Canlı ders konusu
• İnternet ve WEB TanımlarıHtml Temel Etiketleri
• Html Temel EtiketleriMetin ve Görünüm Etiketleri
• Metin ve Görünüm EtiketleriBağlantı (Köprü) Oluşturma
• Bağlantı (Köprü) OluşturmaTablo İşlemleri
• Tablo İşlemleriFormlar
• Formlar
• Çoklu Ortam Araçları
• Çoklu Ortam Araçları
• Çoklu Ortam Araçları
• Stil Şablonu(CSS) Temelleri
• Stil Şablonu(CSS) Özellikleri
Web Tasarımının Temelleri
13.Hafta
Video ders konusu
Canlı ders konusu
• Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri
• Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri
5
Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı
6