Fizik, Ödev Seti 1

Yorumlar

Transkript

Fizik, Ödev Seti 1
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
FİZİK 2 (ELEKTROMANYETİZMA)
ÖDEV SET- 1
1. a) 10 g kütleli elektrikçe nötr gümüş küçük bir toplu iğnedeki elektronların sayısını hesap
ediniz. (Bir gümüş atomunda 47 elektron bulunmaktadır ve molar kütlesi 107,87 g/mol).
(26.22x1023)
b) İğneye, net yük 1 mC oluncaya dek elektronlar katılmaktadır. İğnede başlangıçta
bulunan her 109 elektrona karşılık kaç elektron eklenmiştir? (2.38)
2. Gümüş iki küçük küre arasındaki uzaklık 1 m’dir. Küreler arasında 1,00x104 N (yaklaşık
bir ton)’luk bir çekim kuvveti oluşturmak için kürelerin birinden diğerine aktarılması gereken
elektron sayısını bulunuz. (6.59x1015)
3. Yarıçapları r, 2r, 3r olan X, Y, Z kürelerinden X küresinin elektrik yükü 8x10-7 C, Y’ninki
4x10-7 C’dur. Önce X küresi Y’ye sonra Y küresi Z’ye dokundurulup ayrılıyor. Bu
işlemlerden sonra Y’nin elektrik yükü 6x10-7 C olduğuna göre, Z küresinin başlangıçtaki yükü
kaç C’dur? (7x10-7 C)
4. 60 cm bulunan iki yük +4x10-6 C ve +1x10-6 C değerindedir. 3. bir pozitif yükün dengede
kalabilmesi için +4x10-6 C’luk yüke olan uzaklığı ne olmalıdır? (0.4 m)
5. Aynı elektrik yüküne sahip iki parçacık birbirlerinden 3.2x10-3 m uzakta iken serbest
bırakılıyor. Birinci parçacığın başlangıç ivmesi 7 m/s2, ikinci parçacığın başlangıç ivmesi 9
m/s2’dir. Birinci parçacığın kütlesi 6.3x10-3 kg ise; ikinci parçacığın kütlesini ve parçacıkların
yükünü bulunuz. (±7.08x10-11 C)
6. Şekildeki yüklerin Q yükü üzerinde oluşturdukları bileşke
elektriksel kuvvet F’dir. Buna göre q1/q2 = ? (5 5 /8)
7. Dört özdeş Q yükü kenar uzunluğu L olan bir karenin köşelerine
yerleştirilmiştir. 2. köşede (sağ üst) bulunan yüke etkiyen kuvvetleri serbest cisim diyagramı
çizerek gösteriniz. Verilenler cinsinden toplam (net) kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü
bulunuz. ((2 2 +1) kQ2/2L2), 450 kuzey doğu yönünde).
8.
Şekilde gösterilen q1 = +5μC ve q2 = -1 μC yükleri için, q3 =
+3μC yükü üzerine etkiyen toplam kuvvetin yönü ve
şiddetini bulunuz. (43.17N, 3.320)
9. Üç yük şekildeki eşkenar bir üçgenin köşelerindedir. ±3μC
şekilde bir elektriksel dipol oluşturmaktadır. a) Elektriksel
dipolün -5μC’luk yüke uyguladığı kuvvetin büyüklük ve
yönünü bulunuz. (33.75N, -x yönünde) b) -5μC’luk yükün
dipolün orta dikmesine göre oluşturduğu torkun büyüklüğünü
ve yönünü bulunuz. (58.46x10-3 Nm, yönü sayfa düzleminden
dışarı)
Fizik-2, Ödev Seti 1, Doç. Dr. Mehmet ERTAŞ
10. Kütleleri sırasıyla 2 kg ve 3 kg olan K ve L kürelerinin yükleri de
1x10-4 C ve 2x10-5 C’dur. Bu küreler sürtünmesiz eğik düzlemde
birbirlerine şekildeki gibi yalıtkan iplerle bağlanmışlardır. Buna göre
T1 ve T2 ip gerilme kuvvetleri kaç N’dur? (25N, 33N)
.
11. Her birinin kütlesi 30 g olan özdeş yüklü iki küçük küre, 1 m
uzunlukla iple tavana aynı noktadan asılmıştır. Dengede iplerin
düşeyle yaptıkları açılar eşit ve 370 olduğuna göre, kürelerin yükleri ne kadardır? (Şekil
çiziniz)
12. Kütleleri m, yükleri de q1 = Q ve q2 = 2Q olan iki
parçacık L uzunluğundaki iplerle aynı noktadan düşey
olarak asılı olarak dengededirler. Yükleri asılı oldukları
noktaya bağlayan iplerin düşeyle yaptıkları Ө1 ve Ө2
açıları çok küçüktür. Bu iki açı arasındaki ilişkiyi ve
yükler arasındaki mesafeyi verilenler cinsinden bulunuz.
(Küçük açılar için sinӨ ≈ tanӨ)
(Ө1= Ө2, r=(4LkQ2)/mg)1/3)
Başarılar
2016
Doç. Dr. Mehmet ERTAŞ
Fizik-2, Ödev Seti 1, Doç. Dr. Mehmet ERTAŞ

Benzer belgeler

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 1 (Elektrik

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 1 (Elektrik kalabilmesi için +4x10-6 C’luk yüke olan uzaklığı ne olmalıdır? (0.4 m) 5. Aynı elektrik yüküne sahip iki parçacık birbirlerinden 3.2x10-3 m uzakta iken serbest bırakılıyor. Birinci parçacığın başl...

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

Erciyes Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi 9. Üç yük şekildeki eşkenar bir üçgenin köşelerindedir. ±3μC şekilde bir elektriksel dipol oluşturmaktadır. a) Elektriksel dipolün -5μC’luk yüke uyguladığı kuvvetin büyüklük ve yönünü bulunuz. (33....

Detaylı

A B 1m 2m 4m x q1 q2 q3

A B 1m 2m 4m x q1 q2 q3 98) İki tane sonsuz, birbirine paralel ve zıt yönde yüklü plakanın (örneğin soldaki artı yüklü sağdaki eksi yüklü) içinde ve dışında elektrik alanı bulunuz. 99) Dünya 150 N/C luk yukarı doğru bir e...

Detaylı