Ebru ve Tüketim (Kırtasiye Malzemeleri)

Yorumlar

Transkript

Ebru ve Tüketim (Kırtasiye Malzemeleri)
DOĞRUDAN TEMİN İLANI
BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
Elazığ ili SODES “Benim Yıldızım Olur musun?” Projesi kapsamında Eğitim malzemesi,
Tüketim-ofis malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde
13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile alım yapılacaktır.
1) İdareye İlişkin Bilgiler
Balakgazi Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı
a) Kurumun Adı, Adresi
b) Telefon/Faks No/E-Posta
c) İlgili Personelin Adı,Ünvanı,
CepTelefonu
İzzetpaşa Mah. Şehitilhanlar Cad. Büyük Çarşı No:6 Kat:4
(Yavuz Erkek Öğrenci Yurdu)
ELAZIĞ
Tlf: 0424-238 49 96
Abdullah ÖNDER
505-7854793
2) Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın
a) Niteliği, Türü, Miktarı
Eğitim malzemesi (ebru malzemeleri)
Tüketim-ofis malzemeleri (kırtasiye-sarf malzemeleri)
Balakgazi Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı
b) TeslimYeri/Yerleri
c) TeslimTarihi/Tarihleri
EBRU MALZEMELERİ:19.03.2012
TÜKETIM-OFIS MALZEMELERI:11.01.2012
3) Doğrudan Temin İhalesi
b) Tarihi ve Saati
Hükümet Konağı Kat:3 AB Dış İlişkiler ve Projeler Koordinasyon
Toplantı Salonu
03/01/2012 Saat 15:30
c) İhale Sorumlusu
Abdullah ÖNDER - Proje Koordinatörü
a) Yapılacağı Yer
4) Şekli ve içeriği belirlenen EK-1’deki teklif mektubu,
5) Teknik Şartname Ek-2,
6) Kurum firmalarla pazarlık yapmakta serbesttir.
7) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fırsat ve kalite esasına göre belirlenecektir.
8) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
9) İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili ihale dosyası idarenin adresinde ücretsiz/ücretli temin
edilebilir.
10) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Evrakların İzzetpaşa Mah. Şehitilhanlar Cad. Büyük
Çarşı No:6 Kat:4 (Yavuz Erkek Öğrenci Yurdu) adresine elden teslim edilecektir
11) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 7 takvim günü
olmalıdır.
12) Kurum doğrudan temin ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.
13) Teklif sonucu Dernek/Vakıf tarafından açıklanacaktır.
14) Ödeme SODES projesi kapsamında yapılacağından
taksit şeklinde banka aracılığı ile yapılacaktır.
15) Sözleşme hakkı saklıdır.
16) Her sayfa kaşelenecektir.
01/12/2011 ile 30/11/2012 tarihleri arasında 9
EK:1
TEKLİF MEKTUBUDUR
Balakgazi Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması
gerekmektedir. Aşağıda belirtilen malzemelerin kaç TL. ye (KDV Hariç) verileceği ile ilgili fiyat
teklifinizi en geç 02/01/2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar verilmesini rica ederim.
Abdullah ÖNDER
Proje Koordinatörü
ALINACAK OLAN MALZEMENİN
ADI
Ebru Teknesi
Toz Kitre
Beyaz Kâğıt
Şamua Kâğıt
Dekopaj tutkalı
Seramik ham objeler
Ahşap ham tepsi
Polyester ham tepsi
Porselen ham objeler
Duvar panosu objeleri
İpek kumaş
Patiska kumaş
Şap
Resim önlüğü
Temizlik havlusu
Fotokopi kâğıdı
Laser yazıcı toneri
Bant kesme makinesi
Masa kalemliği
Şeffaf poşet dosya
Mürekkepli kalem
Delgeç
Tel sökücü
Tel zımba
Makas
Versatil
Klasör
TOPLAM
MİKTARI
50 Adet
1 kg
200 Adet
500 Adet
20 adet
20 adet
50 adet
20 adet
20 adet
50 adet
5m
5m
5 adet
50 Adet
50 Adet
20 top
1 Adet
2 adet
2 adet
200 adet
50 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
100 adet
30 adet
BİRİM FİYATI
TOPLAM FİYATI
ŞARTNAME:
1- Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır.
2- Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir.
3- KDV Hariç olarak fiyat verilecektir.
4- Yüklenici İdarenin tebliğinden sonra (2) gün içerisinde malzemeleri tebliğ edecektir.
5- Malzemeler 1.kalite ve TSE belgeli olacaktır.
6- Götürü bedel teklif verilecektir.
7- Malzeme teknik özelleri ektedir.
8- Teklif mektubu ve teknik şartnamenin her sayfası kaşe ve imzalı olmalıdır. Aksi taktirde teklifiniz
geçersiz sayılacaktır.
Söz konusu malzemelerin toplam (KDV Hariç) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TL. ye vermeyi taahhüt ederim.
Firma Adı
Kaşe-İmza
BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFININ ALACAĞI MALZEMEYE AİT
TEKNİK ŞARTNAME:
EĞİTİM MALZEMESİ ŞARTNAMESİ
EBRU TEKNESİ

Ebat: 35,5x50,5x5,5

Pvc
TOZ KİTRE

Suda rahat çözülebilme özelliğine sahip.
BEYAZ KÂĞIT

1. Hamur olmalıdır.
ŞAMUA KÂĞIT

Emici özelliğine sahip olmaları gerekir.

Gramaj aralığı 90-110 Gram aralığında olmalıdır.

Beyaz, Sarı ve Krem renklerinde olmalıdır.
ÖD

Damlalıklı kapağı olmalıdır.
BİZ TAKIMI

6’ lı takım olmalıdır.
FIRÇA

El yapımı olmalıdır.

At kılı olmalıdır.
BOYA SETİ

7 Ana renkten oluşmalıdır.

Ebru boyası niteliğinde olmalıdır.
ÇİÇEK RENKLERİ

3’ lü renge sahip olmalıdır.
BOYA KAVANOZU

190 cc lik boş cam şişe
NEFT

50 cc olmalıdır.
ELDİVEN

Ameliyat eldiveni
RESİM ÖNLÜĞÜ

18-29 yaş aralığına uygun olmalıdır.

Naylon malzemeden, dayanıklı olmalıdır.
TEMİZLİK HAVLUSU

Pamuklu standart el havlusu olmalıdır.
DEKOPAJ TUTKALI: 120 ml
SERAMİK HAM OBJELER: Sürahi, vazo, tepsi vb.
AHŞAP HAM TEPSİ: Çeşitli ebatlarda
POLYESTER HAM TEPSİ: Çeşitli ebatlarda
PORSELEN HAM OBJELER: Tabak, vazo, çerçeve vb.
DUVAR PANOSU OBJELERİ: 35,5x50,5 cm resmi içine alabilecek büyüklükte resim çerçeveleri.
Ahşap veya pvc olabilir.
İPEK KUMAŞ: Beyaz renkte olmalı, ebru boyasına uygun olmalıdır.
PATİSKA KUMAŞ: Beyaz renkte olmalı, ebru boyasına uygun olmalıdır.
ŞAP: Toz olmalıdır
EĞİTİM-OFİS MALZEMELERİ ŞARTNAMESİ
Fotokopi kâğıdı: A4 90 gr ve altı olmalıdır.
Laser yazıcı toneri: Siyah-beyaz yazıcı için olmalıdır.
Bant kesme makinesi: İçi ağırlıklı dolgulu olmalıdır.
Masa kalemliği: Metal olmalıdır.
Şeffaf poşet dosya: A4 kâğıtlar için olmalıdır.
Mürekkepli kalem: Siyah-mavi renklerde olmalıdır.
Delgeç: Sert malzeme delici, büyük boy, ölçülü olmalıdır.
Tel sökücü: Standart olmalıdır.
Tel zımba: Sert malzeme delici, büyük boy olmalıdır.
Makas: Büyük boy ofis makası olmalıdır.
Versatil-Uç: 0,5 ve 0,7 olmalıdır.
Klasör: Mukavva, kırmızı renk olmalıdır.