BAŞVURU FORMU

Yorumlar

Transkript

BAŞVURU FORMU
AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ – DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI (DAP)
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’dan yapılacak başvururular için
BAŞVURU FORMU
Proje Yılı:
Proje Sayısı (Eğer birden fazlaysa):
Başvuran Kuruma Ait Bilgiler
Başvuran kurumun/kuruluşun adı:
Kurumun irtibat detayları:
Adresi:
Tel no:
Faks no:
Website (eğer varsa):
Kuruluşun kısa tanımı, amacı:
Kuruluş tarihi:
Proje sorumlusunun adı soyadı:
İletişim bilgileri:
Tel no (ofis):
Tel no (cep):
Fax no:
E-mail:
Varsa daha önce kurumca
gerçekleştirilmiş olan projelere ilişkin
kısa bilgi
Projeye İlişkin Bilgiler
Projenin adı:
Projenin kısa tanımı :
Projenin gerekçesi (hedefleri):
Projenin hedef kitlesi:
Projenin süresi:
Projenin uygulanacağı yer:
(şehir, kasaba, köy)
Projede işbirliği yapılması öngörülen
kuruluşlar:
Projenin sürekliliği ne şekilde
sağlanacaktır? (sürdürülebilirlik)
Projenin toplam maliyeti (TL):
(ayrıntılı)
Talep edilen hibe miktarı (TL):
(ayrıntılı)
Başvuru sahibinin projeye katkısı:
(ayni ya da nakdi)
Başvurunuz için teşekkür ederiz.
İrtibat detayları:
Elif Barutçuoğlu Wade
Elif.barutçuoğ[email protected]
Tel: 0312-459 9504
Faks: 0312-459 9503

Benzer belgeler