Kataloğumuzu PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Yorumlar

Transkript

Kataloğumuzu PDF olarak indirmek için tıklayınız.
LG Hausys
floors
woozen
interior film
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri
shinhan
W A L L C O V E R I N G S
RUBBER TECHNOLOGIES
Fulda Carpet
products
first absolute
LG Hausys
floors
woozen
interior film
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri
Karo Halý
shinhan
W A L L C O V E R I N G S
RUBBER TECHNOLOGIES
LG Hausys
Homojen PVC Zemin Kaplamalarý
floors
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
Rulo
EN 430
2.00 mm
2.00 mm
Grup T: < 0.08 mm
< 0.03 mm
1.83 m x 18.00 m
3,200 g/m2
unite
UNITE serisi homojen, aþýnma sýnýfý Grup T olan, yoðun trafik kullanýmýna uygun ticari ve endüstriyel tip yönsüz desenli,
Inorganik PUR destekli, cila gerektirmeyen, antistatik ve antibakteriyel PVC Zemin Kaplamasýdýr. Hastane, okul ve ticari
alanlar için uygundur.
2
UTE 10101
UTE 1002
UTE 1003
UTE 1004
UTE 1005
UTE 1013
UTE 1006
UTE 1023
UTE 1011
UTE 1012
UTE 1009
UTE 1010
UTE 1008
UTE 1017
UTE 1007
LG Hausys
Heterojen PVC Zemin Kaplamalarý
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
Rulo
EN 430
floors
2.00 mm
0.70 mm
Grup T: < 0.08 mm
< 0.05 mm
2.00 m x 20.00 m
2,800 g/m2
Yoðun yaya trafiði gözönüne alýnarak geliþtirilmiþ DURABLE serisi estetik
görünümü, renk ve desen zenginliði ile beraber tüm okul, hastane, ofis gibi
ticari alanlarda kullanýma uygun bir seridir.
Wood
Grand
durable
Rock
DU 97775
DU 97776
DU 98083
DU 90001
DU 90002
DU 90003
DU 99901
DU 99902
DU 99903
DU 98084
DU 92206
DU 92207
DU 90004
DU 90005
DU 90006
DU 99908
DU 99910
DU 99911
DU 90007
DU 90008
DU 90009
DU 99904
DU 99905
DU 99906
DU 90010
3
LG Hausys
Ýletken PVC Zemin Kaplamalarý
floors
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Ebat
Aðýrlýk
static pulse
2.00 mm
2.00 mm
Grup P
610mm x 610mm
600mm x 600mm
3,200 g/m2
3.00 mm
3.00 mm
900mm x 900mm
5,400 g/m2
STATIC PULSE serisi laboratuar, ameliyathane,
sistem odasý ve elektronik cihaz üretim tesisleri
gibi, statik elektriðin problem teþkil ettiði
mekanlarda kullanýlan Ýletken PVC zemin
kaplama malzemesidir.
C 6201
C 6202
C 6203
C 6101
C 6001
C 6111
C 6002
C 6003
C 6005
C 6071
C 6131
C 6061
C 6081
C 6200
C 9001
C 9002
C 9003
4
EN 428
EN 429
EN 660-1
Karo
Karo
Karo
EN 430
LG Hausys
Akustik PVC Zemin Kaplamalarý
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
Rulo
EN 430
2.60 mm
0.50 mm
Grup T
2.00 m x 20 m
2,740 g/m2
floors
3.20 mm
0.70 mm
Grup T
2.00 m x 20 m
2,950 g/m2
calmpasso
CALMPASSO serisi, 14 db akustik performansý
ile hastane, okul ve çocuk oyun alanlarýnda
kullaným için ideal ticari tip rulo PVC zemin
kaplama malzemesidir.
CP 93401
CP 93402
CP 93403
CP 93404
CP 93411
CP 93408
CP 93409
CP 93410
CP 93412
CP 93405
CP 93406
CP 93407
CP 93501
CP 93502
CP 93503
CP 93504
CP 93505
CP 93506
CP 93507
CP 93509
CP 93512
CP 93508
CP 93510
CP 93511
5
LG Hausys
Akustik PVC Zemin Kaplamalarý
floors
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Ebat
Aðýrlýk
comfort
6
EN 428
EN 429
EN 660-1
Rulo
EN 430
3.30 mm
1.10 mm
Grup T
2.00 m x 18.00 m
3,520 g/m2
COMFORT serisi; 1,10 mm saf aþýnma tabakasý ile en aðýr
kullaným koþullarýna dayaným gösteren, heterojen, yönsüz
desenli, yoðun trafik ticari ve endüstriyel tip PVC Zemin
Kaplamasýdýr. PUR destekli, cila gerektirmeyen, antistatik ve
antibakteriyel özellikli bir malzemedir.
AC 10101-01
AC 10101-05
AC 10102-01
AC 10103-01
AC 10104-01
AC 10106-01
AC 10107-01
AC 10108-01
AC 101009-01
AC 10110-01
AC 10111-01
AC 10112-01
LG Hausys
floors
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
Rulo
EN 430
2.20 mm
0.50 mm
Grup T
2.00 m x 20.00 m
2,040 g/m2
delight
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
Rulo
EN 430
6.00 mm
0.60 mm
Grup T
1.83 m x 20.00 m
3,520 g/m2
eq floor
DLT 8831-01 DLT 8832-01 DLT 8833-01 DLT 8834-01
EQF 9301
EQF 8314
EQF 9511
EQFM 203
DLT 8835-01 DLT 8836-01 DLT 8837-01 DLT 8839-01
EQF 8882
EQF 8576
EQF 9512
EQFM 204
EQFM 104
EQF 8577
EQF 9513
EQAF 802
DLT 9100-02 DLT 9101-02 DLT 9102-02 DLT 9103-02
DLT 9104-02 DLT 9105-02 DLT 9106-02 DLT 9108-02 DLT 9109-02
7
LG Hausys
floors
Alternatif Görünümlü PVC Zemin Kaplamalarý
decotile
Premium
Paket Wood
4.00 mm x 457.2 mm x 457.2 mm
DTM 801
DTM 804
8
DTM 802
DECOTILE serisi; otel, maðaza, AVM, restaurant, sinema ve fuaye alanlarý
gibi prestijin ön planda olduðu mekanlara yaratýcýlýk sýnýrlarýný zorlayan
geniþ bir ürün yelpazesi sunmaktadýr.
Premium
Premium
Ceramica
3D
4.00 mm x 457.2 mm x 457.2 mm
DTM 803
4.00 mm x 457.2 mm x 457.2 mm
DPM 610
DPM 605
DPM 502
DPM 903
DPM 904
DPM 905
DPM 511
DPM 601
DPM 607
DPM 906
DPM 901
DTM 902
DPM 505
DPM 510
LG Hausys
floors
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
EN 430
3.00 mm
0.50 mm / 0.70 mm
Grup T: < 0.08 mm
< 0.05 mm
4,880 g/m2
decotile
Premium
Unique Wood
Fine
600 x 600
Fine
Marble
Fine
Marble 300x600
4.00 mm x 180 mm x 920 mm
3.00 mm x 600 mm x 600 mm
3.00 mm x 450 mm x 450 mm
3.00 mm x 300 mm x 600 mm
DPM 701
DPM 702
DTN 6061 DTN 6062 DTN 6081
DTN 5160 DTN 5127 DTN 5142
DTN 5606
DTN 5601
DPM 703
DPM 301
DTN 6082 DTN 6083 DTN 6071
DTN 5131 DTN 5162 DTN 7312
DTN 5602
DTN 5610
DTN 6072 DTN 6073 DTN 6063
DTN 5331 DTN 5332 DTN 5333
DTN 5611
DTN 5325
DPM 302
9
LG Hausys
floors
Alternatif Görünümlü PVC Zemin Kaplamalarý
decotile
Fine
Fine
Ceramic
Carpet / Fabric
3.00 mm x 450 mm x 450 mm
3.00 mm x 450 mm x 450 mm
Fine
Hologram
3.00 mm x 450 mm x 450 mm
DTN 5303
DTN 5300
DTN 5306
DTN 7321
DTN 5821
DTN 5834
DTN 7201
DTN 7202
DTN 7203
DTN 5326
DTN 5312
DTN 5327
DTN 5854
DTN 7326
DTN 7322
DTN 7204
DTN 7205
DTN 7206
DTN 5322
DTN 5324
DTN 5328
DTN 5841
DTN 5835
DTN 5855
DTN 7207
DTN 7208
DTN 5329
10
Alternatif görünümlü PVC zemin kaplamalarý, farklý desenleri bir arada
kullanma imkaný yaratan yoðun trafiðe dayanýklý yüksek performanslý
ürünlerdir.
DTN 7325
LG Hausys
floors
decotile
Fine
Wood Line
Fine
Antique
3.00 mm x 100 mm x 920 mm
3.00 mm x 180 mm x 920 mm
WLF 4122
WLF 6621
DFW 5731
DFW 2749
DFW 5781
DFW 5788
WLF 6620
WLF 6625
DFW 5732
DFW 5719
DFW 5782
DFW 5787
WLF 6623
WLF 4212
DFW 5726
DFW 5733
DFW 2704
DFW 5785
WLF 6626
WLF 6624
DFW 5735
DFW 5734
DFW 5713
DFW 5786
WLF 6321
WLF 6622
DFW 5736
DFW 5790
DFW 5715
DFW 5717
11
LG Hausys
Spor PVC Zemin Kaplamalarý
floors
4.5 mm
6.5 mm
8.0 mm
G-4000 Serisi
G-6000 Serisi
G-8000 Serisi
TEKNÝK ÖZELLÝKLER :
Rulo Geniþliði
Rulo Uzunluðu
Toplam Kalýnlýk
EN 428
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
EN 429
Poliüretan Güçlendirme (PUR)
Toplam Aðýrlýk
Sürtünme
NF EN 13036-4
Darbe Emilimi
EN 14808
G-4000
1.80 m
20 m
G-6000
1.80 m
15 m
G-8000
1.80 m
11 m
4.50 mm
0.80 mm
Evet
3,100 g/m2
Ortalama 93
-
6.50 mm
1.00 mm
Evet
4,300 g/m2
8.00 mm
1.00 mm
Evet
4,800 g/m2
BADMINTON/MASA TENÝSÝ
1.80 m
Badminton : 16 m
Masa Tenisi : 14 m
3.90 mm
0.80 mm
Evet
2,700 g/m2
Ortalama 87
1 25
Ortalama 87
1 25
Ortalama 84
-
rexcourt
Wood
12
REXCOURT serileri; spor faaliyetlerinde istenen darbe emilimi, elastikiyet
vb. gerekliliklere cevap veren özel olarak tasarlanmýþ profesyonel
spor zemin kaplamalarýdýr. Farklý spor faaliyetlerine yönelik ürün çeþitleri
bulunmaktadýr.
Uluslararasý spor federasyonlarý tarafýndan istenen deðerleri saðlayan
dizayn kriterlerine uygun ahþap görünümlü veya düz renklerde
alternatifleri vardýr.
SPF 1451 - Golden Cherry
SPF 1452 - India Cherry
SPF 1821 - Tiger Oak
SPF 1823 - Antique Oak
SPF 2001 - Grand Maple
SPF 1001 - Beech
SPF 1811 - Noble Zelkova
SPF 1822 - Windsor Oak
LG Hausys
floors
Masa Tenisi
3.9 mm x 1.8 m x 14 m
SPF 6603
SPF 6301
SPF 6500
SPF 6901
SPF 6200
SPF 6202
SPF 6400
SPF 6606
SPF 6402
Badminton
3,9 mm x 1.8 m x 16 m
Solid
SPF 403
SPF 6202
SPF 6602
SPF 6303
SPF 6602
13
LG Hausys
PVC Zemin Kaplamalarý
floors
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Ebat
Aðýrlýk
el strong
Crever
Crever
2.30 mm
1.30 mm
1.83 m x 18 m
3,850 g/m2
Nobleart
2.00 mm
1.30 mm
1.83 m x 18 m
3,220 g/m2
EL STRONG serisi, 1,3 mm homojen aþýnma tabakasýyla yoðun trafiðe uygun
yüksek performanslý alternatif bir üründür.
Yüzeyindeki PUR güçlendirmesiyle cila gerektirmediði gibi temizlik ve bakýmý
çok kolaydýr. Okul, hastane, ofis gibi mekanlarda kullaným için ideal bir üründür.
Nobleart
2.30 mm x 1.83 m x 18.00 m
14
EN 428
EN 429
Rulo
EN 430
2.00 mm x 1.83 m x 18.00 m
CRE 1001
CRE 1002
CRE 1003
CRE 1004
NOB 5001
NOB 5002
NOB 5003
NOB 5004
CRE 1005
CRE 1006
CRE 1007
CRE 1008
NOB 5005
NOB 5006
NOB 5007
NOB 5008
CRE 1009
CRE 1010
CRE 1011
CRE 1012
NOB 5009
LG Hausys
floors
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Ebat
Aðýrlýk
supreme
Marble
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
Rulo
EN 430
1.80 mm
0.30 mm
Grup T: < 0.08 mm
< 0.05 mm
2.00 m x 20.00 m
2,500 g/m2
SUPREME heterojen rulo PVC zemin kaplamalarý cila gerektirmeyen,
kolay temizlenebilen, antibakteriyel ve antistatik deðerleriyle tüm ticari
tip alanlarda kullanýma yönelik tasarlanmýþ kaliteli ve ekonomik ürünlerdir.
Dot
Wood
SPR 9031-01
SPR 9032-01
SPR 9037-01
SPR 1302-01
SPR 1303-01
SPR 1307-01
SPR 7773-02
SPR 8081-02
SPR 7774-02
SPR 9039-01
SPR 9034-01
SPR 9036-01
SPR 1309-01
SPR 1310-01
SPR 1305-01
SPR 8082-02
SPR 8802-02
SPR 8801-02
SPR 9033-01
SPR 9035-01
SPR 9038-01
15
LG Hausys
PVC Zemin Kaplamalarý
floors
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Ebat
EN 428
EN 429
EN 660-1
Rulo
Aðýrlýk
EN 430
2.00 mm / 3.00 mm
2.00 mm / 3.00 mm
Grup P
300 mm x 300 mm
450 mm x 450 mm
4,320 g/m2 / 6,400 g/m2
gallant tile
AVM, depo gibi yoðun yük dayanýmýna ihtiyaç duyan
zeminler için uygun Karo Homojen PVC Zemin kaplamasýdýr.
16
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Ebat
EN 428
EN 429
EN 660-1
Rulo
Aðýrlýk
EN 430
2.00 mm / 3.00 mm
2.00 mm / 3.00 mm
Grup P
300 mm x 300 mm
450 mm x 450 mm
4,320 g/m2 / 6,400 g/m2
deluxe tile
Marble
Super
3.00 mm x 450 mm x 450 mm
3.00 mm x 450 mm x 450 mm
GR 01
GR 02
GR 03
GR 04
DM 04
DM 05
SD 04
SD 05
GR 05
GR 06
GR 07
GR 08
DM 35
DM 62
SD 09
SD 10
GR 09
GR 10
GR 11
GR 12
DM 72
DM 73
SD 12
SD 13
LG Hausys
floors
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
Rulo
EN 430
3.20 mm / 3.00
0.10 mm / 0.08 mm
Grup T: < 0.08 mm
2.00 m x 18.00 m / 1.83 m x 18.00 m
2,500 g/m2
SAFEDEKO, hareketli yükün yoðun olduðu mekanlarda
özellikle ulaþým araçlarýnda, güvenle kullanýlabilen kayma
direnciyle ön plana çýkan kaymaz PVC zemin kaplamalarýdýr.
Metal
SD 263
SD 233
Trans
SD 133
safedeko
LC 360
LC 342
LC 361
LC 362
LC 380
LC 311
LC 320
LC 322
LC 332
LF 362
LF 342
LF 322
17
Homojen PVC Zemin Kaplamalarý
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
Rulo
EN 430
2.00 mm
2.00 mm
Grup T
< 0.04 mm
2.00 m x 20.00 m
2,600 g/m2
norma 43
NORMA 43 serisi; homojen, aþýnma tabakasý Grup T olan, yoðun trafik kullanýmýna uygun ticari ve endüstriyel tip yönsüz
desenli, PUR destekli, cila gerektirmeyen, antistatik ve antibakteriyel PVC Zemin Kaplamasýdýr.
Öncelikli uygulama alanlarý hastane, okul, maðaza ve AVM gibi ticari mekanlardýr.
18
1160 0031 0
1160 0002 0
1160 0003 0
1160 0001 0
1160 0040 0
1160 0061 0
1160 0070 0
1160 0071 0
1160 0030 0
1160 0081 0
1160 0080 0
1160 0041 0
1160 0042 0
1160 0064 0
1160 0062 0
1160 0072 0
1160 0015 0
1160 0011 0
1160 0013 0
1160 0012 0
1160 0010 0
1160 0052 0
1160 0060 0
1160 0025 0
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
Rulo
EN 430
2.00 mm
2.00 mm
Grup T
<
_ 0.1 mm
2.00 m x 20.00 m
3,000 g/m2
centra 43
CENTRA 43 serisi; homojen, aþýnma tabakasý Grup T olan, yoðun trafik kullanýmýna uygun ticari ve endüstriyel tip yönsüz
desenli, PUR destekli, cila gerektirmeyen, antistatik ve antibakteriyel PVC Zemin Kaplamasýdýr.
Öncelikli uygulama alanlarý hastane, okul, maðaza ve AVM gibi ticari mekanlardýr.
1161 0004 0
1161 0005 0
1161 0006 0
1161 0016 0
1161 0017 0
1161 000418 0
1161 0053 0
1161 0065 0
1161 0066 0
1161 0073 0
1161 0074 0
1161 0082 0
1161 0033 0
1161 0034 0
1161 0043 0
19
Homojen PVC Zemin Kaplamalarý
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
Rulo
EN 430
2.00 mm
2.00 mm
Grup P
< 0.03 mm
2.00 m x 20.00 m
3,300 g/m2
specjal 43 plus
SPECJAL 43 PLUS serisi; homojen, yoðun trafik kullanýmýna uygun ticari ve endüstriyel tip yönlü desenli, PUR destekli, cila
gerektirmeyen, antistatik ve antibakteriyel PVC Zemin Kaplamasýdýr. Lloyd sertifikasýna sahip özellikle deniz taþýmacýlýðýna
uygun, hastane, okul ve ticari alanlarda da kullanýlabilen PVC Zemin Kaplamasýdýr.
20
1150 0001
1150 0002
1150 0003
1150 0004
1150 0011
1150 0013
1150 0025
1150 0041
1150 0042
1150 0052
1150 0061
1150 0063
1150 0064
1150 0071
1150 0031
1150 0040
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
Rulo
EN 430
2.00 mm
2.00 mm
Grup M
< 0.03 mm
2.00 m x 20.00 m
3,600 g/m2
specjal 43 s
SPECJAL 43 S serisi; homojen, yoðun trafik kullanýmýna uygun ticari ve endüstriyel tip yönlü desenli, PU destekli, cila
gerektirmeyen, antistatik ve antibakteriyel PVC Zemin Kaplamasýdýr. Lloyd sertifikasýna sahip özellikle deniz taþýmacýlýðýna
uygun, hastane, okul ve ticari alanlarda da kullanýlabilen PVC Zemin Kaplamasýdýr.
1145 0005 0
1145 0006 0
1145 0063 0
1145 0080 0
1145 0071 0
1145 0074 0
1145 0064 0
1145 0041 0
1145 0044 0
1145 0015 0
1145 0016 0
1145 0032 0
21
Heterojen PVC Zemin Kaplamalarý
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Ebat
Aðýrlýk
rekord 42
2.00 mm
0.80 mm
Grup T
< 0.03 mm
2.00 m x 20.00 m
3,100 g/m2
Yoðun yaya trafiði gözönüne alýnarak geliþtirilmiþ 0,80 mm
aþýnma tabakasý olan REKORD 42 serisi estetik görünümü,
renk ve desen zenginliði ile beraber tüm okul, hastane,
ofis gibi ticari alanlarda kullanýma uygun bir seridir.
Diament
22
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
Rulo
EN 430
Granada
1228 5701 0
1228 5710 0
1228 5711 0
1228 5712 0
1228 1002 0
1228 1003 0
1228 1012 0
1228 1013 0
1228 5731 0
1228 5740 0
1228 5742 0
1228 5743 0
1228 1020 0
1228 1035 0
1228 1040 0
1228 1045 0
1228 5750 0
1228 5753 0
1228 5761 0
1228 5762 0
1228 1050 0
1228 1051 0
1228 1060 0
1228 1063 0
1228 5763 0
1228 5771 0
1228 5772 0
1228 1065 0
1228 1071 0
1228 1072 0
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
Rulo
EN 430
2.50 mm
1.20 mm
Grup T
< 0.04 mm
2.00 m x 18.00 m
3,800 g/m2
Yoðun yaya trafiði gözönüne alýnarak geliþtirilmiþ 1,20 mm
aþýnma tabakasý olan REKORD 43 serisi estetik görünümü,
renk ve desen zenginliði ile beraber tüm okul, hastane,
ofis gibi ticari alanlarda kullanýma uygun bir seridir.
rekord 43
Deska II
1213 0203 0
1213 0246 0
1213 0232 0
1213 0247 0
1213 0245 0
1213 0248 0
Tytan
1213 0243 0
1213 5641 0
1213 5651 0
1213 5605 0
1213 5602 0
1213 5630 0
1213 5632 0
1213 5603 0
1213 5640 0
1213 5652 0
1213 5615 0
1213 5673 0
1213 5674 0
1213 5661 0
1213 5660 0
1213 5664 0
1213 0252 0
23
Ýletken PVC Zemin Kaplamalarý
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
Rulo
EN 430
2.00 mm
2.00 mm
Grup P
<
_ 0.1 mm
2.00 m x 20.00 m
3,000 g/m2
elektra 43
ELEKTRA 43 serisi laboratuar, ameliyathane, sistem odasý ve elektronik cihaz üretim tesisleri gibi, statik elektriðin problem
teþkil ettiði mekanlarda kullanýlan Ýletken Homojen PVC zemin kaplama malzemesidir.
1430 0015 0
24
1430 0013 0
1430 0012 0
1430 0001 0
1430 0031 0
1430 0052 0
1430 0061 0
1430 0071 0
1430 0072 0
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
Rulo
EN 430
2.00 mm
2.00 mm
Grup P
<
_ 0.1 mm
2.00 m x 20.00 m
3,000 g/m2
specjal 43 plus a
SPECJAL 43 PLUS A serisi laboratuar, ameliyathane, sistem odasý ve elektronik cihaz üretim tesisleri gibi, statik elektriðin
problem teþkil ettiði mekanlarda kullanýlan Ýletken Homojen PVC zemin kaplama malzemesidir.
SPA 1M
SPA 2M
SPA 3M
SPA 10M
SPA 11M
SPA 12M
SPA 4M
SPA 5M
SPA 6M
SPA 7M
SPA 8M
SPA 9M
25
Alternatif Görünümlü PVC Zemin Kaplamalarý
TFD, özgün desenleri ile alternatif görünümlü PVC zemin kaplamalarýnda farklý çözümler sunmaktadýr.
Maðaza, ofis, showroom gibi ticari mekanlar için ideal görsel zenginliðe sahip, yoðun trafik kullanýmýna uygun karo
ve þerit ebatlarda PVC zemin kaplamalarýdýr.
Woven Tiles
Stone
3.00 mm x 500 mm x 500 mm
W9001
W9005
W9009
26
W9002
W9006
W9010
W9003
W9007
W9011
3.00 mm x 610 mm x 305 mm
30601
CM102
CM103
CM104
CM105
CM106
CM108
NTC252
SD01
SD02
SD03
TD34
TD88A
TM1351
702
W9004
W9008
W9012
W9013
Metalic
Leather
3.00 mm x 457 mm x 457 mm
Mid impact
3.00 mm x 600 mm x 600 mm
3.00 mm x 305 mm x 305 mm
217A
218A
C1
1603
LZ01
C7A
C8
ES2
LZ03
LZ04
LZ02
BY 09307
HC 2008A
HC 2009A
HGY 07108
YHD-03
YHD-20
Solid
GBX-C8A
S3716
JB1221
Pure PVC
3.00 mm x 457 mm x 457 mm
JBO102
1805C
G608
HS901
HC 2009C
2.50 mm x 305 mm x 305 mm
BW-C7
FK-C8
KG-001
WL-C1
27
Alternatif Görünümlü PVC Zemin Kaplamalarý
Wood Planken
3.00 mm x 152.4 mm x 914 mm
925
925 A
925 B
925 C
431001
GB 2023
TW 503
TW 1477
TW 1673
TW 2971-6
TW 2971-8
TW 2971-9
TWK 211-D02
YH-5189
Register Planken
3.00 mm x 228.6 mm x 914 mm
TW RE 1623A
TW RE 1624A
TFD-92001
TFD-92002
TW RE 1625A
TW RE 1691
TFD-92003
TFD-92004
TW RE 1696
TW RE 1698
TFD-92005
TFD-92006
YH RE 2701
YH RE 2702
TFD-92007
TFD-92008
YH RE 2703
YH RE 2704
TFD-92009
TFD-92010
TFD-92011
TFD-92012
YH RE 2705
YHW 3091-91
28
Plank 2 mm
2.00 mm x 228.6 mm x 1219 mm
Plank 3 mm
Kasteel Planken
3.00 mm x 228.6 mm x 1219 mm
3.00 mm x 203 mm x 1219 mm
TFD-93001
TFD-93002
TFD-93003
1891 A
5182
5279
TFD-93004
TFD-93005
TFD-93006
TW 3501 -5
TW 3501 -8
TW 5171-6
TFD-93007
TFD-93008
TFD-93009
TW 5171-11
TW 5171-12
TW 5171-15
TFD-93010
TFD-93011
TFD-93012
TW 5171-18
TW 3501-1
TWK 131-2
TFD-93013
TFD-93014
TWK 181-4
TWK 181-7
TWK 181-8
TWK 211-D02
TWK 2971-D08
WK 3904
WK 6005
29
Serbest Döþenebilir PVC Zemin Kaplamalarý
Teknik Özellikler
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
Kalýcý Batma
Ebat
Aðýrlýk
EN 428
EN 429
EN 660-1
EN 433
Karo
EN 430
5.00 mm
0.70 mm
Grup T
0.07 mm
500 mm x 500 mm
8,000 g/m2
TAJIMA, yükseltilmiþ döþeme sistemi ile kullanýlabilen en ideal serbest döþenebilir karo PVC Zemin Kaplamasýdýr.
Kaymazlýk özelliðine sahip taban yapýsýyla düþey ve yatay hareketli yüklere karþý ekstra olarak güçlendirilmiþtir.
30
TAJIMA Serbest Döþenebilir PVC Zemin Kaplamalarý, defalarca sökülüp takýlabilmesine imkan veren esnek yapýsý ile folyo
ya da galvanize çelik kaplý yükseltilmiþ döþeme panellerinin üzerinde yapýþtýrýcý kullanýmýna gerek kalmadan serbest
olarak döþenebilir.
31
Bukle
&
Velur
Karo Halýlar
Polyamid ipliklerden üretilen
Modulyss karo ve rulo halýlarý, bukle
ve velur çeþitleri ile renkli, keyifli ve
konforlu zemin çözümleri
sunmaktadýr.
Geniþ renk ve desen seçenekleri ile
ön plana çýkan halýlar, ses yutma
ve yürüme konforu saðlayan akustik
özelliklere sahip, antistatik, B1
alevalmazlýk deðerlerine sahip ticari
tip Karo Halý Zemin Kaplamalarýdýr.
Tüm Modulyss karo halý serileri,
kullaným ömrü sonunda %100 geri
dönüþtürülebilir hammaddelerden
üretilmiþtir.
32
Karo Halý Zemin Kaplamalarý
first
% 100 polyamid 6 Solution Dyed Xelux iplikli, toplam kalýnlýk
6.40 mm, hav yüksekliði 2.90 mm, hav aðýrlýðý 540 g/m2, toplam
aðýrlýðý 4,500 g/m2, akustik performansý 36 dB, antistatik, bukle
tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban
yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
6 renk alternatifi vardýr.
first lines
% 92 PA6 Solution Dyed Xelux, % 8 PA Space Dyed iplikli, toplam
kalýnlýk 6.40 mm, hav yüksekliði 2.90 mm, hav aðýrlýðý 540 g/m2,
toplam aðýrlýðý 4,500 g/m2, akustik performansý 37 dB, antistatik,
bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ
taban yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
12 renk alternatifi vardýr.
823
504
553
541
546
576
581
914
961
990
811
856
901
916
921
966
971
996
33
Karo Halý Zemin Kaplamalarý
step
% 100 Polyamid 6 Aqualon iplikli, toplam kalýnlýk 6.00 mm, hav yüksekliði 2.80 mm, hav aðýrlýðý 530 gr/m2, toplam aðýrlýðý
4,300 g/m2, akustik performansý 33 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban yapýsý
olan, 50 x 50 cm karo halý.
36 renk alternatifi vardýr.
34
907
817
807
316
323
213
601
950
994
595
579
900
966
938
822
319
313
102
622
668
573
550
500
961
965
838
830
482
129
187
616
613
684
552
592
991
centennium millennium
% 100 Polyamid Solution Dyed Altro Chroma iplikli, toplam kalýnlýk
7.50 mm, hav yüksekliði 3.90 mm, hav aðýrlýðý 750 g/m2, toplam
aðýrlýðý 4,750 g/m2, akustik performansý 35 dB, antistatik, bukle
tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ
taban yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
24 renk alternatifi vardýr.
% 100 Polyamid Solution Dyed Altro Chroma iplikli, toplam kalýnlýk
6.80 mm, hav yüksekliði 3.00 mm, hav aðýrlýðý
580 g/m2, toplam aðýrlýðý 4,585 g/m2, akustik performansý
38 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass
ile güçlendirilmiþ taban yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
24 renk alternatifi vardýr.
907
817
807
108
299
152
310
395
332
524
505
509
915
918
965
822
812
795
639
644
321
415
541
567
35
Karo Halý Zemin Kaplamalarý
first absolute
% 100 Polyamid 6 Solution Dyed Xelux iplikli, toplam kalýnlýk 7.20 mm, hav yüksekliði 3.20 mm, hav aðýrlýðý 730 g/m2, toplam aðýrlýðý
4,500 g/m2, akustik performansý 39 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban yapýsý
olan, 50 x 50 cm karo halý.
6 renk alternatifi vardýr.
520
36
575
809
912
930
993
black&
% 100 Polyamid 6.6 Antron iplikli, toplam kalýnlýk 6.80 mm, hav yüksekliði 3.50 mm, hav aðýrlýðý 850 g/m2, toplam aðýrlýðý
4,400 g/m2, akustik performansý 37 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban yapýsý
olan, 50 x 50 cm karo halý.
17 renk alternatifi vardýr.
01
102
148
316
322
432
504
609
822
832
915
930
950
966
990
991
662
37
Karo Halý Zemin Kaplamalarý
strepqes
% 100 Polyamid 6.6 Antron Lumena iplikli, toplam kalýnlýk 7.50 mm, hav yüksekliði 3.50 mm, hav aðýrlýðý 950 g/m2, toplam aðýrlýðý
4,700 g/m2, akustik performansý 36 dB, antistatik, bukle ve velur tip, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban
yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
4 renk alternatifi vardýr.
* Strepqes serisinin ayný renk ve desenlerde bukle ve velur çeþitleri bulunmaktadýr.
50L
38
60L
80L
90L
in-groove
Bina giriþ kýsýmlarý için özel olarak geliþtirilmiþ, kir - çamur tutucu özelliklere sahip, % 100 Polyamid iplik, toplam kalýnlýk 7.20 mm,
hav yüksekliði 3.60 mm, hav aðýrlýðý 740 g/m2, toplam aðýrlýðý 4,700 g/m2, akustik performansý 36 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik,
elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
3 renk alternatifi vardýr.
834
942
966
39
Karo Halý Zemin Kaplamalarý
minimum70
Yeþil Bina Konseptine uygun % 100 Polyamid Econyl70 Aquafil iplik, toplam kalýnlýk 7.80 mm, hav yüksekliði 4.20 mm, hav aðýrlýðý
850 g/m2, toplam aðýrlýðý 4,550 g/m2, akustik performansý 43 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile
güçlendirilmiþ taban yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
8 renk alternatifi vardýr.
* Minimum70 serisi %70 geri dönüþtürülmüþ hammaddeden üretilmektedir.
10E
40
15E
19E
50E
80E
90E
95E
99E
resist70
eco70
Yeþil Bina Konseptine uygun % 100 Polyamid 6 Space Dyed
Econyl70 %70 geri dönüþtürülmüþ iplik, toplam kalýnlýk
6.20 mm, hav yüksekliði 2.70 mm, hav aðýrlýðý 560 g/m2, toplam
aðýrlýðý 4,200 g/m2, akustik performansý 40 dB, antistatik, bukle
tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ
taban yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý. 11 renk alternatifi vardýr.
Yeþil Bina Konseptine uygun % 100 Polyamid Econyl70 Aquafil
Solution Dyed %70 geri dönüþtürülmüþ iplik, toplam kalýnlýk
7.5 mm, hav yüksekliði 3.90 mm, hav aðýrlýðý 750 g/m2, toplam
aðýrlýðý 4,750 g/m2, akustik performansý 35 dB, antistatik, bukle
ve velur tip, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile
güçlendirilmiþ taban yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý. 10 renk
alternatifi vardýr.
609
915
935
224
559
578
593
603
313
352
411
573
817
845
922
955
598
966
811
969
993
41
Karo Halý Zemin Kaplamalarý
reverse70
Yeþil Bina Konseptine uygun % 100 Polyamid Econyl70 Aquafil iplik, toplam kalýnlýk 6.50 mm, hav yüksekliði 2.80 mm, hav aðýrlýðý
650 g/m2, toplam aðýrlýðý 4,900 g/m2, akustik performansý 23 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile
güçlendirilmiþ taban yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
8 renk alternatifi vardýr.
* Reverse70 serisi %70 geri dönüþtürülmüþ hammaddeden üretilmektedir
50U
42
51U
80U
81U
90U
91U
95U
96U
perpetual
% 100 Polyamid iplikli, toplam kalýnlýk 6.90 mm, hav yüksekliði 3.50 mm, hav aðýrlýðý 700 g/m2, toplam
aðýrlýðý 4,600 g/m2, akustik performansý 38 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban
yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
24 renk alternatifi vardýr.
136
221
313
352
355
432
515
517
519
541
585
592
617
627
668
823
827
830
907
915
942
965
966
989
43
Karo Halý Zemin Kaplamalarý
on-line 1
on-line 2
% 100 Polyamid 6.6 Antron iplik, toplam kalýnlýk 6.00 mm, hav yüksekliði 2.60 mm, hav aðýrlýðý 700 g/m2, toplam aðýrlýðý
4,530 g/m2, akustik performansý 35 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban yapýsý
olan, 50 x 50 cm karo halý.
on-line 1 kataloðunda 10 renk alternatifi vardýr.
on-line 2 kataloðunda 12 renk alternatifi vardýr.
44
032
204
316
322
553
569
575
829
438
504
609
617
830
832
848
900
684
990
907
966
989
990
shine-up
% 100 Polyamid iplik, toplam kalýnlýk 6.20 mm, hav yüksekliði 2.80 mm, hav aðýrlýðý 660 g/m2, toplam
aðýrlýðý 4,600 g/m2, akustik performansý 35 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban
yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
6 renk alternatifi vardýr.
139
562
849
956
981
995
45
Karo Halý Zemin Kaplamalarý
line-up
% 100 Polyamid Solution Dyed iplik, toplam kalýnlýk 5.70 mm, hav yüksekliði 2.50 mm, hav aðýrlýðý 550 g/m2, toplam aðýrlýðý
4,400 g/m2, akustik performansý 32 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban yapýsý
olan,
50 x 50 cm karo halý.
6 renk alternatifi vardýr.
139
46
562
849
956
981
995
round-up
% 100 Polyamid 6 Solution Dyed Xelux iplik, toplam kalýnlýk 6.30 mm, hav yüksekliði 2.70 mm, hav aðýrlýðý 700 g/m2, toplam aðýrlýðý
4,600 g/m2, akustik performansý 38 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban yapýsý
olan, 50 x 50 cm karo halý.
6 renk alternatifi vardýr.
956
981
995
139
562
849
47
Karo Halý Zemin Kaplamalarý
affinity
% 100 Polyamid 6.6 Antron, toplam kalýnlýk 8.00 mm, hav yüksekliði 4.70 mm, hav aðýrlýðý 850 g/m2, toplam aðýrlýðý 4,655 g/m2,
akustik performansý 34 dB, antistatik, velur tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban yapýsý olan, 50 x 50
cm karo halý.
24 renk alternatifi vardýr.
48
140
224
306
313
316
382
410
510
552
573
592
595
604
617
662
826
827
900
907
957
963
966
983
991
uni
unique
% 100 Polyamid 6.6 Antron iplikli, toplam kalýnlýk 7.30 mm, hav
yüksekliði 4.00 mm, hav aðýrlýðý 660 g/m2, toplam aðýrlýðý
4,400 g/m2, akustik performansý 34 dB, antistatik, velur tipi,
termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban
yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
21 renk alternatifi vardýr.
% 100 Polyamid 6.6 Antron iplikli, toplam kalýnlýk 7.50 mm, hav
yüksekliði 4.00 mm, hav aðýrlýðý 750 g/m2, toplam aðýrlýðý
4,600 g/m2, akustik performansý 37 dB, antistatik, velur tipi,
termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban
yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
21 renk alternatifi vardýr.
283
313
332
382
462
482
535
550
552
573
578
603
617
663
822
827
921
981
983
989
995
49
Karo Halý Zemin Kaplamalarý
cambridge
% 100 Polyamid 6.6 Antron iplikli, toplam kalýnlýk 8.00 mm, hav yüksekliði 5.00 mm, hav aðýrlýðý 1,050 g/m2, toplam aðýrlýðý
4,650 g/m2, akustik performansý 43 dB, antistatik, velur tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban yapýsý
olan, 50 x 50 cm karo halý.
36 renk alternatifi vardýr.
50
181
213
224
303
307
314
316
322
346
386
463
482
504
506
511
553
569
579
592
595
601
613
616
662
684
817
822
823
827
830
907
915
963
965
991
994
normal
% 100 Polyolefine iplikli, toplam kalýnlýk 6.20 mm, hav yüksekliði
3.40 mm, hav aðýrlýðý 580 g/m2, toplam aðýrlýðý 4,100 g/m2,
akustik performansý 39 dB, antistatik, bukle tipi, termoplastik,
elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ taban yapýsý olan,
50 x 50 cm karo halý.
6 çeþit renk alternatifi vardýr.
155
528
541
822
915
942
new normal
%8 Polyamid Space Dyed + % 92 Polyolefine iplikli, toplam
kalýnlýk 6.20 mm, hav yüksekliði 3.40 mm, hav aðýrlýðý 580 g/m2,
toplam aðýrlýðý 4,100 g/m2, akustik performansý 39 dB, antistatik,
bukle tipi, termoplastik, elostomerler ve fiberglass ile güçlendirilmiþ
taban yapýsý olan, 50 x 50 cm karo halý.
12 çeþit renk alternatifi vardýr.
136
141
506
531
556
571
826
831
936
961
986
991
51
Fulda Carpet
Fulda Keçe Halý Zemin Kaplamalarý;
yüksek yaya trafiðine maruz kalan
ofis, havalimaný, idari binalar, spor
salonlarý, maðzalar gibi mekanlarda
uygulanabilir.
Fulda; yüksek kalite standartlarýný
saðlayan, günün trendlerine uygun
ve geniþ renk seçenekleri olan
ürünleri ile çözüm sunmaktadýr.
Tüm ürünler antistatik, B1 sýnýf alev
almazlýk deðerlerine sahip, ses yutma
ve yürüme konforu saðlayan akustik
özellere sahip ticari tip Keçe Halý
Zemin Kaplamalarýdýr.
52
Keçe Halý Zemin Kaplamalarý
Fulda Carpet
53
Kauçuk Zemin Kaplamalarý
RUBBER TECHNOLOGIES
planway
MR
2.00 - 3.00 mm x 0.61 mt x 0.61 mt
2.00 - 3.00 mm x 1.90 mt x 10.00 mt
Dotfloor N
54
REMP Kauçuk Zemin Kaplamalarý yoðun trafik ticari ve endüstriyel tip
mekanlarda kullanýma uygun doðal malzemedir.
2.00 mm x 0.61 mt x 0.61 mt
2.00 mm x 1.90 mt x 10.00 mt
UR
2.00 - 3.00 mm x 0.61 mt x 0.61 mt
2.00 - 3.00 mm x 1.90 mt x 10.00 mt
Dotfloor N-VHP
2.00 mm x 0.61 mt x 0.61 mt
2.00 mm x 1.90 mt x 10.00 mt
RUBBER TECHNOLOGIES
studway
TM - BK
2.70 mm x 0.50 mt x 0.50 mt
DOTFLOOR S
2.50 - 3.50 mm x 0.50 mt x 0.50 mt
2.50 - 3.50 mm x 1.00 mt x 1.00 mt
UNIFLOOR
2.50 - 3.50 mm x 0.50 mt x 0.50 mt
2.50 - 3.50 mm x 1.00 mt x 1.00 mt
easyway
Unifloor AP
Interlock
5.00 mm x 0.50 mt x 0.50 mt
5.00 mm x 0.50 mt x 0.50 mt
8.00 mm x 1.00 mt x 1.00 mt
55
LG Hausys
interior film
Dekoratif Vinil Duvar Kaplamalarý
LG Interior Film Duvar Kaplamalarý, özgün tasarýmlarý ile
zarif ve þýk mekanlar yaratmanýz için mükemmel çözümler
sunar.
En geliþmiþ baský teknolojileri kullanýlarak yüzeyde
oluþturulan gerçekçi efektler ve kabartma dokusu
sayesinde, duvar kaplamalarý iç mekan dekorasyonunda
alternatif ürün haline gelmiþtir.
Alçýpan, cam, beton, MDF ve metal yüzeylerde kullanýma
uygundur.
LG Interior Film Duvar Kaplamalarýnýn tabaný kendinden
yapýþkanlýdýr. Bu sayede uygulama kolaylýðý saðlayýp
uygulama hýzýný arttýrýr.
56
LG Hausys
interior film
57
shinhan
W A L L C O V E R I N G S
Dekoratif Vinil Duvar Kaðýtlarý
SHINHAN vinil duvar kaðýtlarý, otel, maðaza, ofis ve konut gibi mekanlarda farklýlýk yaratmak isteyenlere zengin
desen ve renk seçenekleri sunmaktadýr.
n real
58
germanium
shinhan
W A L L C O V E R I N G S
Sabunlu su ile
temizlenebilir.
Güneþ ýþýðýna
dayanýklýdýr.
it space
Yapýþtýrýcý duvar
kaðýdýna sürülür.
Kaðýdýn üst katý
kuru olarak ayrýlýr,
tabaný duvarda kalýr.
scarlet
Ebatlar:
Aðýrlýk :
1.06 mt x 15.60 mt
360 g/m2
540 g/m2
59
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri
• Üzerinde Karo Halý yada Karo PVC Kullanýlabilen;
Alüminyum Folyo Kaplý Panel
Galvanize Çelik Kaplý Panel
• PVC Kaplý Panel,
• HPL Laminat Kaplý Panel,
• Seramik / Granit Kaplý Panel,
• Doðal Ahþap Kaplý Panel,
olmak üzere 6 tip yükseltilmiþ döþeme sistemi ve
Galvenize Çelik ayak ve kuþak takýmýmýz bulunmaktadýr.
Unigen Yapý Malzemeleri, son yýllarda yükseltilmiþ döþeme panel ve altyapý üretimine yoðunlaþarak ürün çeþitliliðini
arttýrmaktadýr.
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri; kablolama, ýsýtma, soðutma ve havalandýrma tesisatlarýnýn zeminde yoðun olarak kullanýldýðý
mekanlarda gerek duyulan tüm estetik ve fonksiyonel koþullarý saðlayan sistemlerdir. Kablolar ve tesisatlar sistemin altýnda
býrakýlan boþlukta gizlenebildiði gibi, sistem gerek duyulduðunda defalarca müdahele imkaný yarattýðý için mekanlarýn
yerleþim planýnda kullanýcýya serbestlik saðlamaktadýr.
Onto Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri, farklý yükseklik ve yük gereksinimlerine cevap verecek þekilde üretilen çelik altyapý
sistemleri ile desteklenmektedir.
60
products
Günümüzde binalarýn yüksek yangýn dayanýmý ihtiyaçlarýný
karþýlamak amacýyla; Kalsiyum Sülfat (CaSO4) özlü
yükseltilmiþ döþeme panelleri kullanýlmaktadýr.
Jansen Kalsiyum Sülfat özlü panellerdeki tecrübesini
Türkiye’de Unigen Yapý Malzemeleri ile beraber sektörün
hizmetine sunmaktadýr.
Yükseltilmiþ döþeme sistemi; yüksek katlý binalar, iþ merkezleri,
havaalaný, ups odalarý, sistem odalarý ve santrallerde
kullanýma yönelik en ideal döþeme sistemleridir.
61
Ahþap Kompozit Sistemleri
Avantajlarý;
• Su ve nemden etkilenmez
• Kolay uygulanabilir
• Darbelere karþý dayanýklýdýr
• Yosun tutmaz
• Bakým gerektirmez
• Kaymayý önler
• Çevre dostu ve geri dönüþtürülebilir malzemedir.
Kullaným Alanlarý:
• Yürüyüþ yollarý
• Teraslar
• Havuz kenarlarý
• Verandalar
• Bahçe yollarý
• Marinalar, iskeleler
• Plajlar
62
Ahþap Kompozit Sistemleri
LG Hausys
woozen
Doðaya ve Ýnsan Saðlýðýna Deðer Verir.
Doða ile dost dýþ mekan malzemesi LG Housys Woozen, yüksek kaliteli aðaçlardan elde edilmiþ ahþap tozlarý ve karbonlu
hidrojen içeren olefin maddesinden üretilmiþtir. LG Housys Woozen, çevre dostu inþaat / peyzaj malzemesidir.
LG Housys Woozen’in kendine has farklý “Yüzey Teknolojisi” tescillidir.
Yüzeylerde kullanýlan özel kabartma metodu ahþaba en yakýn görünümü saðlamaktadýr.
63
Süpürgelik ve Profiller
DÖLLKEN, süpürgelik ve profil alternatifleriyle zemin
kaplama uygulamalarýnýn kalitesini arttýracak çözümler
sunmaktadýr.
Yüzeyi PVC kaplý, içi sert MDF’den üretilmiþ olan DÖLLKEN
esnek PVC süpürgelikleri, birbirinden farklý renk ve desen
alternatifleriyle PVC zemin kaplamalarýyla kullaným için
idealdir.
64
Zemin Yapý Kimyasallarý
Zemin yapý kimyasallarý, zemin kaplama malzemesi
uygulamalarýnýn kalitesini arttýran, yapýlan uygulamanýn
kullaným ömrünü uzatan bir ürün grubudur.
Zemin kaplama malzemelerine ve farklý uygulama alanlarýna
baðlý olarak çeþitli zemin yapý kimyasallarý bulunmaktadýr.
• Yapýþtýrýcýlar
• Astarlar
• Tesviye Þaplarý
• Tamir Harçlarý
• Epoksi
65
Telefon: 0 262 324 55 71 - Faks: 0 262 324 55 81
[email protected]
www.artplan.com.tr
www.artplan.com.tr
Ömerağa Mah. Hürriyet Cad. Belediye İşh. Doğu Blok Kat:3 No: 102

Benzer belgeler

İzolasyon, zemin kaplama ve yapıştırıcı

İzolasyon, zemin kaplama ve yapıştırıcı ihtiva eden, epoksi esaslý þeffaf iki bileþenli astardýr. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir þekilde yapýþmasýna imkân saðlar. Tek veya iki komponentli (kullan...

Detaylı

Alkalı Dayanımlı sıva filesi

Alkalı Dayanımlı sıva filesi Akustik paneller, bir oda içerisindeki ses enerjisini emerek ses indirgemesi saðlar. Acoustic panels, absorb the sound energy in a room.

Detaylı

prices. - cevrefiltre.com

prices. - cevrefiltre.com CD247453 CD249953 CD250053 CD250153 CD250253 CD250353

Detaylı

new shapes

new shapes Modüler halılarımız, projelerinde tekstil yer döşemelerinin avantajlarından yararlanmak isteyen iç mekan tasarımcılarının ve mimarların favorisidir. modulyss® tarafından üretilen kare ebatlı karo h...

Detaylı