8. SINIF GOLD DENEME -A- (TMD) 8. SINIF GOLD DENEME

Yorumlar

Transkript

8. SINIF GOLD DENEME -A- (TMD) 8. SINIF GOLD DENEME
8. SINIF GOLD DENEME -A- (TMD)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Türkçe Testi
Konu Kodu
Konu Adı
12810301 Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810301 Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810301 Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810301 Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810801 Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810801 Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810801 Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810401 Deyimler
12810501 Atasözü - Özdeyiş
12811101 Paragrafın Anlam ve Yapı Yönü
12811401 Edebî Türler ve Söz Sanatları
12811101 Paragrafın Anlam ve Yapı Yönü
12811101 Paragrafın Anlam ve Yapı Yönü
12811201 Paragrafın Dil ve Anlatım Yönü
12811101 Paragrafın Anlam ve Yapı Yönü
12810601 Fiilimsiler
12810701 Cümlenin Ögeleri
12810901 Fiil Çatısı
12811001 Cümle Çeşitleri
12810201 Noktalama İşaretleri
Cevap
C
A
C
D
A
A
C
B
D
C
A
C
D
A
B
A
B
D
C
B
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Matematik Testi
Konu Kodu
Konu Adı
12820401 Üslü Sayılar
12821201 Çarpanlarına Ayırma
12822810 Dik Prizmaların Yüzey Alanı
12822601 Eşitsizlikler
12822501 Eğim
12821401 Denklemler
12820601 Kareköklü Sayılar
12821101 Özdeşlikler
12821101 Özdeşlikler
12822814 Koninin Yüzey Alanı
12822812 Dik Piramitlerin Yüzey Alanı
12822803 Prizmaların Temel Elemanları ve Açınımı
12820501 Olasılık
12821301 Kombinasyon
12821501 Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik
12820901 Pisagor Bağıntısı
12820801 Üçgenler
12822801 Trigonometri
12822804 Piramit,Koni Ve Kürenin Temel Elemanları Ve Açınımı
12820201 Koordinat Düzleminde Simetri
Cevap
D
A
B
B
A
C
B
D
C
C
C
D
A
D
A
B
A
D
B
C
Din Kültürü Testi
Sıra Konu Kodu
Konu Adı
1
890103 İnsan İradesi ve Kader
2
890202 İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
3
890107 İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
4
890204 Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
5
890206 Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
6
890301 Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
7
890303 Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
8
890304 Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
9
890305 Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
10
890307 Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
11
890401 Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
12
890402 Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster
13
890403 Kur'an Doğru Bilgiye Önem Verir
14
890404 Kur'an'da Bilgi Edinme Yolları
15
890405 Bilgi Taassubu Önler
16
890501 Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak
17
890502 Kumar Oynamak
18
890503 Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
19
890504 Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
20
890505 Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı
Cevap
C
B
A
C
D
C
C
B
B
C
C
A
A
D
D
C
A
C
B
B
Cevap
D
A
D
A
B
A
D
B
C
D
A
B
B
A
C
B
D
C
C
C
Din Kültürü Testi
Sıra Konu Kodu
Konu Adı
1
890402 Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster
2
890403 Kur'an Doğru Bilgiye Önem Verir
3
890404 Kur'an'da Bilgi Edinme Yolları
4
890405 Bilgi Taassubu Önler
5
890501 Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak
6
890502 Kumar Oynamak
7
890503 Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
8
890504 Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
9
890505 Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı
10
890103 İnsan İradesi ve Kader
11
890202 İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
12
890107 İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
13
890204 Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
14
890206 Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
15
890301 Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
16
890303 Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
17
890304 Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
18
890305 Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
19
890307 Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
20
890401 Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
Cevap
A
A
D
D
C
A
C
B
B
C
B
A
C
D
C
C
B
B
C
C
8. SINIF GOLD DENEME -B- (TMD)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Türkçe Testi
Konu Kodu
Konu Adı
12810301 Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810801 Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810801 Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810301 Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810301 Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810301 Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12810401 Deyimler
12810501 Atasözü - Özdeyiş
12810801 Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
12811101 Paragrafın Anlam ve Yapı Yönü
12811101 Paragrafın Anlam ve Yapı Yönü
12811201 Paragrafın Dil ve Anlatım Yönü
12811101 Paragrafın Anlam ve Yapı Yönü
12811101 Paragrafın Anlam ve Yapı Yönü
12811401 Edebî Türler ve Söz Sanatları
12811001 Cümle Çeşitleri
12810201 Noktalama İşaretleri
12810601 Fiilimsiler
12810701 Cümlenin Ögeleri
12810901 Fiil Çatısı
Cevap
D
A
A
C
A
C
B
D
C
C
D
A
B
C
A
C
B
A
B
D
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Matematik Testi
Konu Kodu
Konu Adı
12822803 Prizmaların Temel Elemanları ve Açınımı
12820501 Olasılık
12821301 Kombinasyon
12821501 Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik
12820901 Pisagor Bağıntısı
12820801 Üçgenler
12822801 Trigonometri
12822804 Piramit,Koni Ve Kürenin Temel Elemanları Ve Açınımı
12820201 Koordinat Düzleminde Simetri
12820401 Üslü Sayılar
12821201 Çarpanlarına Ayırma
12822810 Dik Prizmaların Yüzey Alanı
12822601 Eşitsizlikler
12822501 Eğim
12821401 Denklemler
12820601 Kareköklü Sayılar
12821101 Özdeşlikler
12821101 Özdeşlikler
12822814 Koninin Yüzey Alanı
12822812 Dik Piramitlerin Yüzey Alanı

Benzer belgeler

BİREYSEL PROJE Verilenler İstenenler Kabul Kriterleri Proje

BİREYSEL PROJE Verilenler İstenenler Kabul Kriterleri Proje BİREYSEL PROJE Verilenler Ana Boyutlar ve Ofset tablosu Servis Hızı, (V Knot) İnşaa sistemi (Enine Sistem – ES, Boyuna Sistem – BS, Karışık Sistem – KS)

Detaylı