sondaj - Maden Fakültesi - İstanbul Teknik Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

sondaj - Maden Fakültesi - İstanbul Teknik Üniversitesi
ÇALIŞTAYI
ATTİLA YALÇIN
ÇALIŞTAYI
ÇALIŞTAYI
SONDAJ
ATTİLA YALÇIN
SONDAJ
ATTİLA YALÇIN
SONDAJ
31 EKİM-2 KASIM 2011
Amaç
Bu çalıştay, 47 yıllık meslek yaşamının büyük bir
bölümünü sondaj uygulamalarına adayan, 2008 yılında
yitirdiğimiz Mad. Y. Müh. Attila YALÇIN’ ın anısına,
uzun yıllar emek verdiği TMMOB Maden Mühendisleri
Odası, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı ve
Türkiye Madenciler Derneği tarafından, İTÜ Maden
Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
Çeşitli mühendislik uygulamalarındaki sondajlardan
elde edilen verilerin, yürütülen projelerin güvenlik, maliyet ve yapım süresi üzerindeki olumlu etkileri giderek
daha iyi algılanmakta ve değerlendirilmektedir.
Bu çalıştayın ana amacı, maden ve su aramaları ile temel araştırmaları için yapılan sondajlarda gerçekleştirilen çağdaş uygulama yöntemleri ve teknolojideki gelişmeleri sergilemektedir.
Geniş bir katılım beklenen çalıştay, 31 Ekim -2 Kasım
2011 tarihlerinde çağrılı konuşmalar ve sunulacak bildirilerle sürdürülerek, bir panel ve bir teknik gezi ile
sonlandırılacaktır.
31 EKİM-2 KASIM 2011
Çalıştay Konuları
Su Sondajları
Jeoteknik Amaçlı Sondajlar
(Tünel, Metro, Ankraj, Zemin)
Enerji Amaçlı Sondajlar
(Petrol, Doğalgaz, Jeotermal, Kömür)
Sondaj Planlaması ve Hazırlık Çalışmaları
Endüstriyel Hammadde Araştırma Sondajları
31 EKİM-2 KASIM 2011
İstanbul
Duyuru
Yer
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi
İhsan Ketin Konferans Salonu
Ayazağa Yerleşkesi Maslak - İstanbul
Sondajcılıkta Yeni Yöntem ve İleri Teknolojiler
Dil
Çalıştay’ın resmi dili Türkçe’dir.
2011
İTÜ Maden Fakültesi
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Türkiye Madenciler Derneği
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı
Davetli Konuşmacılar
Akedemisyenler, uygulamada görev alan
mühendisler ve yöneticilerin birikimleri ile
çalıştay katkı sağlamaları hedeflenmektedir.
Sondajcılıkta Karşılaşılan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri (Panel)
ATTİLA YALÇIN
Bildiri
Çalıştayda bildiri sunmak isteyen kişi ve kuruluşların en
fazla 300 kelimelik, MS-world programı ile yazılan bildiri özetlerini çalıştayın e-posta adresine en geç 6 Haziran 2011 tarihine kadar Çalıştay Yürütme Kurulu’na
ulaştırmaları gerekmektedir.
Önemli Tarihler
Özet teslimi ......................................................17 Haziran 2011
Özetlerin Kabulü ...........................................24 Ağustos 2011
Bildiri tam metninin teslimi ................................5 Eylül 2011
Bildirilerin değerlendirilmesi ......................... 26 Eylül 2011
Çalıştay ............................................... 31 Ekim - 2 Kasım 2011
Çalıştay Düzenleme Kurulu
Dr. H. İlyas ÇAĞLAR İTÜ Maden Fakültesi
Mehmet TORUN TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Mustafa SÖNMEZ Türkiye Madenciler Derneği
Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı
Yürütme Kurulu
Başkan
Dr. Erdoğan YÜZER
Çalıştay Sekreteryası
Dr. Tolga YALÇIN (Teknik) İTU Maden Fakültesi
Dr. Ekrem YÜCE (Sosyal) Maden Mühendisleri Odası
Etkinlikler
Sergi
İlgilenen katılımcı kişiler ve işletmeler çalıştay süresince
ürün ve veya projelerini sergileyebileceklerdir.
Teknik Gezi
2 Kasım 2011 tarihinde İstanbul dolayında yapılmakta olan yeraltı kazıları ile ilgili bir teknik gezi düzenlenecektir.
Yazışma Adresi
Dr. Tolga YALÇIN
İTÜ Maden Fakültesi
Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak İstanbul
Tel : (0212) 285 62 56 - (0212) 285 62 15
Faks : (0212) 285 62 15 - (0212) 285 60 80
e-mail: [email protected]
www.atilayalcinsemp.itu.edu.tr
Yürütme Kurulu Üyeleri
Dr. Mahir VARDAR İTÜ Maden Fakültesi
Dr. Remzi KARAGÜZEL İTÜ Maden Fakültesi
Dr. Nijat GÜRSOY YMGV
Dr. Şafak G. ÖZKAN İÜ Maden Müh. Bölümü
M. Atılgan SÖKMEN Türkiye Madenciler Derneği
A. Bora YALÇIN GEODATA
Tayfun MATER Maden Mühendisleri Odası
Zeynep AKTUNA İTÜ Maden Fakültesi
Danışma/Bilimsel Kurul
Melih ALGAN ZEMAR
Niyazi AKSOY Dokuz Eylül Üniversı tesi
Ergin ARIO⁄LU Yap› Merkezi
Sinan ASLAN
Özdoğan AMBAR TBT Makina
Sinan B‹BERO⁄LU Avrasya
Nuh B‹LG‹N ‹TÜ
Faruk ÇALAPKULU Ege Jeoteknik
Nevin ÇEKIRGE ‹TÜ
Behiç ÇONGAR Sial
Serkan DA⁄LIO⁄LU DS‹
Vedat DOYURAN ODTÜ
Tufan DURGUNO⁄LU Geoteknik
Turan DURGUNO⁄LU ZETAS
Yücel ERDEM Erer A.Ş.
Mustafa ERDO⁄AN ‹TÜ
‹smail ER‹Ş Mosmetro Stroy
Bayram ERKAN Güris
Okay EROSKAY ‹KÜ
Abdullah GÜLGÖR Güris
Ali Malik GÖZÜBOL ‹Ü
Bahadır ERDENER Atlas Copco
Çetin KARA Atlas Copco
Hasan HACIFAZLIO⁄LU ‹Ü
Mete ‹NCEC‹K ‹TÜ
Ali KAHR‹MAN Okan Üniversitesi
Hüseyin KARABULUT ZEMAR
A. Kadir KARADO⁄AN ‹Ü
Ahmet KAYA DS‹
Alaettin KILIÇ ‹Ü
Halil KUMSAR Pamukkale Üniversitesi
Y›lmaz MAHMUTO⁄LU ‹TÜ
Mahmut MUTLUTÜRK SDÜ
Mücahit NAMLI ‹stanbul Büyüksehir Belediyesi
Serdar ORAN ZEMAR
Ak›n ÖNALP ‹KÜ
Tahir ÖNGÜR
Kutay ÖZAYDIN YTÜ
Evren ÖZBAYO⁄LU ODTÜ
Iş›k ÖZPEKER ‹TÜ
Ümit ÖZER ‹Ü
Turgut ÖZTAŞ Çağ›l Mühendislik
Dündar RENDA Yurt Madenciligini Gelistirme Vakf›
Umran SERPEN ‹TÜ
Bekir Sami SEZG‹N BES
Şakir Ş‹MSEK HÜ
Erhan T‹MUR
Tamer TOPAL ODTÜ
Atiye TU⁄RUL ‹Ü
Güngör TUNCER Haliç Üniversitesi
Murat TURAN Yurt Madenciligini Gelistirme Vakf›
Necdet TÜRK DEÜ
Mehmet TÜRKÖVER Susan
Resat ULUSAY HÜ
Mustafa YILDIRIM YTÜ
Öner YILMAZ Soner
SONDAJ
ÇALIŞTAYI
31 EKİM-2 KASIM 2011

Benzer belgeler